Zwrotnica. Nasze psycho-narracje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwrotnica. Nasze psycho-narracje"

Transkrypt

1 Zwrotnica Nasze psycho-narracje Z wywiadu z prof.dr hab. Jackiem Wciórką: Na razie jesteśmy na etapie budowania świadomości. Nie tyle chodzi o to, żeby wszyscy zakładali podobne ośrodki (jak MORS-przyp. red.), ale żeby sobie uświadomili, jak bar dzo są im potrzebne. Jak już tę barierę pokonamy, to okaże się, że możliwości organizowania ośrodków jest sporo. Ze wstępu dr n.med. Anny Serafin: Opowieści, w które za chwilę się zanurzymy, są niezwykłe. Pisane własnym życiorysem, własną wrażliwością, nieskażone kanonami poprawnego budowania struktury tekstu i kontrolowanej w nim eskalacji napięcia. Są bolące i budujące. Wzruszają i szokują. Każda na swój sposób odkrywa autentyczny świat przeżyć tych obolałych i wrażliwych, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią (prof. A. Kępiński). Autorami narracji jest młodzież (15-25 lat) z Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej - MORS w Zagórzu k/w-wy. Patronat medialny: Publikacja sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zagórze k/warszawy 2011

2 Publikacja ZWROTNICA. Nasze psycho-narracje powstała w trakcie realizacji projektu Ja też mam talent. Projekt ten został sfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2011 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego. Konkurs został ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Zwrotnica to efekt pracy młodzieży z zaburzeniami psychicznymi z Modelowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej - Hostel/MORS w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Autorzy, przy wsparciu Zespołu Projektowego, w ciągu pięciu miesięcy twórczej pracy stworzyli tę, mamy nadzieję, unikalną publikację. Projekt Ja też mam talent jest spójny z nowoczesnymi tendencjami w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata i Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Projekt Ja też mam talent został przygotowany i był realizowany przez Stowarzy szenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES, działające przy Hostelu w Zagórzu. Kolegium Redakcyjne: Agnieszka, Anastazja, Ania, Andrzej, Eleni, Ewelina, Julia, Kamil, Kasia, Klara, Marta, Oliwia, Rachel, Sabina, Juliusz Ćwieluch, Seweryn Kasprzak, Anna Salwa, Anna Serafin, Oprawa Artystyczna: Ania, Andrzej, Asia, Ewelina, Honorata, Kasia, Kuba, Krysia, Michał, Oliwia, Rachel, Tomasz Stępniewski Projekt graficzny: Tomasz Chmiel Korekta: Izabela Kowalczyk Druk: DeSign FACTORY Hostel / MORS w Zagórzu k/warszawy Wiązowna tel wew Spis treści WPROWADZENIE...5 Zwrotnica w Mazowieckim Parku Krajobrazowym Anna Serafin...6 Kroki milowe MORS - Anna Salwa...13 Piramida barier. Wywiad z prof. Jackiem Wciórką Juliusz Ćwieluch...16 Rozdział I PSYCHO-NARRACJE...27 Berło - Anastazja...28 Demony na smyczy - Anna...29 Zwrotnica - Eleni...34 Moja Zwrotnica - Klara...35 Surrealizm naprawdę - A.O...50 Na rozdrożu - Andrzej...51 Pierwsze próby latania - Anna...56 Trzy tematy - Anastazja...57 Nikomu się to nie śniło - Eleni...60 On - Agnieszka...65 Wybrałam życie - Julia...72 Jak zresztą zawsze - Rachel...91 Pociąg nadziei - Marta...95 Teraz jestem w Hostelu - Kamil...98 Jutrzenka - Kasia Tryptyk o tym co czuję - Sabina Matka Teresa w podartych rajstopach - Oliwia Tajemniczy Goście - Kasia Psycholandia. Nasze psychofantazje - autor zbiorowy Rozdział II FOTO-NARRACJE Rozdział III ANSE LEROY ( ) - ekspert socjopsychiatrii w Danii I mojej zwrotnicy na imię Anse... - Anna Serafin ICCD z Nowego Yorku o Anse Leroy Tłumaczenie Komunikatu ICCD - Tomasz Stępniewski Mission Impossible Wizualizacja MORS STANDARDY MORS - Zespół MORS w Zagórzu Słowniczek Agnieszka Czechowska...148

3 WPROWADZENIE

4 Wprowadzenie Zwrotnica w Mazowieckim Parku Krajobrazowym O nowoczesnej psychiatrii, tzw. pośrednich formach wsparcia, o MORS-ie, o chorowaniu i zdrowieniu, o ZWROTNICY i jej autorach opowiada dr n.med. Anna Serafin, kierownik Hostelu dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w Zagórzu Zwrotnica w Mazowieckim Parku Krajobrazowym Opowieści, w które za chwilę się zanurzymy, są niezwykłe. Pisane własnym życiorysem, własną wrażliwością, nieskażone kanonami poprawnego budowania struktury tekstu i kontrolowanej w nim eskalacji napięcia. Są bolące i budujące. Wzruszają i szokują. Każda na swój sposób odkrywa autentyczny świat przeżyć tych obolałych i wrażliwych, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią (w nawiązaniu do dedykacji Profesora Kępińskiego w jednej z Jego monografii - dla osób interesujących się zdrowiem psychicznym książek prawdziwie wyjątkowych). W ZWROTNICY pokazujemy świat młodych osób z diagnozami psychiatrycznymi. Ci młodzi ludzie po trudnych doświadczeniach choroby psychicznej przestawiają się na inny tor - Q zdrowiu. Narracje te zostały jakby zatrzymane w kadrze (opisane i sfotografowane), by teraz znów toczyć się dalej. Ich autorzy opisują swoje sposoby przekładania życiowych wajch właśnie na zdrowienie (ang. recovery w dobie naszej unijnej prezydencji wtrącenie europejskich wyrażeń jest chyba zgodne z duchem czasów i modernizacyjnymi tendencjami, ale oczywiście jest to kwestia dyskusyjna). Mają oni lat i za sobą na ogół pobyty na oddziałach psychiatrycznych (od 0 do 14!!!). Zebrane psycho-auto-narracje są bardzo różne (i w swojej treści i w formie); zbudowane ze strzępków wspomnień, z wyciągniętych z szuflady zapisków, z retrospektywnej refleksji, z nowoczesnego dokumentu, jakim staje się blog, a nawet z bieżącego automonitoringu nasilających się objawów. Autorami opowieści są młodzi ludzie z Hostelu - Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w Zagórzu Socjopsychiatria jest stosunkowo nowym terminem w literaturze przedmiotu, tym bardziej u nas, gdzie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma dopiero przestawić tor myślenia na model środowiskowy. Obecnie w wielu krajach europejskich realizowany jest właśnie środowiskowy model opieki psychiatrycznej i rozwijane są tam różne formy wsparcia i opieki pośredniej, w tym również hostele. Profesor Jacek Wciórka, przewodniczący Zespołu, który opracował Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, mówi w wywiadzie zamieszczonym przed psycho-narracjami właśnie o wizji pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w Polsce i o innych ważnych problemach związanych ze zdrowiem psychicznym. Nasz Hostel w Zagórzu od początku podążał za aktualnymi trendami w nowoczesnej psychiatrii, szczególną wagę przywiązując do takich, coraz bardziej przyjętych również i u nas pojęć, jak: empowerment, dialogue, progress, participation, motivation, innovation, international cooperation i oczywiście recovery. 7 8

5 Wprowadzenie Zwrotnica w Mazowieckim Parku Krajobrazowym Ośrodek powstał z inspiracji rozwiązań skandynawskich, gdzie poszpitalna opieka dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi ma już stosunkowo długą tradycję. Dzięki wsparciu merytorycznemu duńskiego eksperta socjopsychiatrii dr Anse Leroy, otwartości Dyrekcji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, przychylności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz finansowaniu przez NFZ stworzyliśmy w Zagórzu miejsce, w którym młody człowiek ma możliwość odzyskania zabranej mu przez chorobę psychiczną równo wagi. Już sam budynek Hostelu, nowoczesny, a jednocześnie kame ralny, całkowicie wtopiony w Mazowiecki Park Krajobrazowy, stwarza atmosferę sprzyjającą zdro wieniu. Nasz Hostel ma dziś już swoją ośmioletnią historię i nagromadzone doświadczenia w zakresie pomocy wielu młodym ludziom. Szcze gólnie intensywnym okresem były lata reali zacji w Hostelu unijnego projektu EQUAL, kiedy to ośrodek funkcjonował, jako MORS - Modelowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej. Stąd nazwy MORS i Hostel stosowane są w tekstach zamiennie. W 2007 r. MORS uzyskał prawo posługiwania się europejskim logo Równe szanse dla wszystkich. W 2009 r. otrzymaliśmy Dyplom Uznania za dobrą praktykę w dziedzinie ochrony zdrowia w ogólno polskim konkursie Innowacja dla Zdrowia. MORS jest miejscem wielowymiarowym: tu splatają się poczucie bezpieczeństwa i stawianie sobie realnych wyzwań, dialog, przyjaźń, tole rancja, przynależność i aktywność, nowe doświadczenia, demokracja, nauka szkolna i uczenie się życia, poczucie humoru, wykorzystywanie swoich kompetencji i odkrywanie potencjału, ciepło, serdeczność, ale i określone ramy i granice, farmakoterapia, doradztwo zawodowe oraz wolontariat, zwykłe, codzienne obowiązki, radość oraz radzenie sobie z objawami i z czasem wolnym. W splocie tego wszystkiego mieszkaniec Ośrodka uczy się odpowiedzialności, dążenia do wyznaczonych sobie celów, nawiązuje kontakty, przebywa w grupie, dyskutuje przy wspólnych posiłkach o tym, jak, mimo wszystko, smakować życie. Każdy z nich ma indywidualne wsparcie terapeutów szyte na swoją miarę. I z czasem, bogatszy o różne pozytywne doświadczenia, coraz szerzej postrzega otaczający nas świat, coraz więcej się w niego angażuje, coraz lepiej sobie z nim radzi i coraz bardziej świadomie bierze aktywny udział we własnym zdrowieniu. To zaangażowanie określa się w psychiatrii właśnie terminem empowerment. 9 10

6 Wprowadzenie Zwrotnica w Mazowieckim Parku Krajobrazowym W Zagórzu można wzmocnić swoje siły psychiczne i fizyczne, odnaleźć się wśród rówieśników, podjąć naukę w lokalnym liceum lub w warszawskiej szkole zawodowej, a może nawet rozpocząć studia na wymarzonej uczelni. Mieszkaniec Hostelu powoli wychodzi z izolacji w społeczną aktywność. Pojawia się światełko w tunelu - perspektywa powrotu do swojego naturalnego środowiska. Natura chorób psychicznych jest jednak taka, że mają one tendencje do nawrotów. Wiadomo, że odpowiednie wsparcie znacznie zmniejsza to ryzyko. A Hostel taką ma właśnie spełniać rolę. Wiele z przebywających w takim ośrodku osób dobrze wie, co to jest lęk, urojenia, halucynacje czy depresja. Objawy te często powodują izolację, rezygnację, bezsilność, przerywanie nauki czy pracy, a nawet zachowania destrukcyjne, łącznie z próbami samobójczymi. Choroba psychiczna jest niewątpliwie sytuacją szczególnie trudną dla młodego człowieka, lecz również i dla jego otoczenia. W trakcie leczenia na oddziale psychiatrycznym objawy powoli ustępują. Pojawia się chęć powrotu do domu i szkoły. Jednak powrót ten okazuje się wyjątkowo trudny. W obawie przed światem izolacja znów się pogłębia objawy znów się nasilają i znów szpital... Czym jest choroba psychiczna i zdrowienie oraz czy Hostel staje się zwrotnicą w życiu jego mieszkańców - o tym jest właśnie ta publikacja. Przygotowania tych auto-narracji były chwilą zatrzymania się, refle ksji nad sobą, swoim chorowaniem, pochyleniem się nad kartką papieru, by wykorzystać zepchnięte przez lęk zapomniane możliwości. W swoich tekstach autorzy dopuścili do głosu nie tylko własną wrażliwość i literackie talenty, ale również swoje (często całkiem realne) marzenia. Te głosy okazywały się nawet silniejsze niż głosy chorobowe (halucynacje). Liczyła się koncentracja na własnym potencjale, a nie na chorobie i jej objawach. Również sama ZWROTNICA przestawiała myślenie autorów na tor zdrowienia i Q społeczeństwu. Kolegium Redakcyjne, składające się z autorów publikacji i realizatorów Projektu*, wspólnie pracowało nad tekstami, jednak wszelkie ingerencje były raczej sugestiami i komentarzami, które autorzy uwzględniali w stopniu im odpowiadającym. Kolegium to pełniło funkcję akuszera, który przede wszystkim nie może zaszkodzić, pomaga tam, gdzie można ulżyć i bardzo dba o to, by po drodze nic złego się nie wydarzyło. Bo ryzyko pogorszeń i nawrotów choroby psychicznej karmi się stresem. A wtedy potwory atakują. Mam nadzieję, że sam podtytuł - NASZE PSYCHO-NARRACJE, zaciekawia i przygotowuje Czytelnika na spotkania z wyjątkowymi autorami i że te auto-opowieści pomogą Czytelnikowi poznać świat młodych osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również zrozumieć związane z nimi ogromne emocjonalne i socjalne konsekwencje. Mam również nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do koniecznej, już i u nas, szerokiej debaty na ten temat. Tak powstawał MORS... * Publikacja w ramach Projektu Ja też mam talent finansowanego ze środków Samorządu Wojewó dztwa Mazowieckiego 11 12

7 Te nasze liczne redakcyjne spotkania przy kawie miały w sobie klimat, z którym trudno dziś nam się rozstać. Teraz zastępują go jednak radość i satysfakcja, że cel został osiągnięty. A do celu dojechaliśmy nie tylko w dobrym formach, ale i na czas zapraszam więc do środka Zwrotnicy! Będąc pod głębokim wrażeniem tych opowieści - Ania Serafin P.S Chciałabym bardzo podziękować Młodzieży za te nasze Kolegia Redakcyjne, za indywidualną pracę nad tekstami, za pełne zaangażowanie w Projekt i w opowieści o sobie, za okazane wzajemne zaufanie, za szczerość, otwartość, za cierpliwość i delikatność, ale także za konstruktywną krytykę, za te osobiste foto-narracje, jak również za zrozumienie potencjalnej wartości społecznej takiej publikacji. Za to, że mamy naszą ZWROTNICĘ. Wspólna realizacja tego Projektu z Anią Salwą - psychologiem, Sewerynem Kasprzakiem - terapeutą zajęciowym, Tomkiem Chmielem psychologiem i wolontariuszem Tomkiem Stępniewskim oraz czuwającym nad nami, byśmy nie wypadli z torów, red. Julkiem Ćwieluchem była dla mnie prawdziwą przyjemnością. A może c.d.n.? Zagórze k /W-wy Wprowadzenie Kroki milowe MORS Kroki milowe MORS 2001 Decyzja Dyrekcji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/warszawy o możliwości utworzenia w strukturach Centrum Hostelu dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (w oparciu o doświadczenia duńskie). Wpisanie do Statutu Centrum: Hostel - Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Adaptacja budynku przeznaczonego na Hostel (finansowana przez dr Anse Leroy / The European House z Danii i Association Femmes d Europa z Belgii 2003 Otwarcie Hostelu Domus Zagórze i rozpoczęcie rehabilitacji socjopsychiatrycznej 9 młodych osób z zaburzeniami psychicznymi ze spektrum schizofrenii Przygotowanie aplikacji do Programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL - projekt PROGRES - Skoordynowane Partnerstwo: Pierwsze Zatrudnienie Celem Socjopsychiatrycznej Rehabilitacji Decyzja EQUAL o akceptacji projektu PROGRES (w partnerstwie - Fundacja Domus Europaea, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzu oraz z partnerami z: Danii, Szwecji, Niemiec i Austrii) Plany architektoniczne dla rozbudowy Hostelu w MORS/ Modelowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (finansowane przez duńską Fundację Grete Mikaelsen)

8 Wprowadzenie Kroki milowe MORS Realizacja Projektu ( ); laboratorium dobrej praktyki MORS w ramach Projektu PROGRES / EQUAL 2006 Rozbudowa MORS (finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz EQUAL) Oficjalne otwarcie nowej siedziby MORS (dla 20 osób). Przyznanie modelowi MORS loga Równych Szans dla Wszy stkich. Wypracowanie STANDARDÓW MORS Wydanie publikacji MORS model, który warto powielać z rekomendacją konsultanta krajowego prof. dr hab. Ireny Namysłowskiej oraz Albumu fotograficznego MORS w obiektywie Progresywnej Grupy Fotograficznej seminarium zamykające projekt PROGRES (z udziałem wielu gości). Prezentacja modelu MORS na XIV Światowym Kongresie Psychiatrów w Pradze Dalsza działalność MORS w ramach oferty Hostel Utworzenie przy MORS Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES. Przyznanie przez kapitułę ogólnopolskiego Konkursu Innowacja dla Zdrowia Dyplomu Uznania dla MORS za Dobrą praktykę w dziedzinie ochrony zdrowia Realizacja rocznego projektu BZZZ w ramach unijnego programu Youth in action Przekształcenie Centrum w NZOZ Realizacja projektu Ja też mam talent finanso wanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Wydanie publikacji ZWROTNICA. Nasze psychonarracje Promocja publikacji ZWROTNICA. Nasze psychonarracje w Traffic Club w Warszawie. Dalszy rozwój Hostelu w oparciu o doświadczenia z Uniwersytetu w Edynburgu/Szkocja i współpracę z Danią. W Hostelu ważną funkcję, obok wieloprofesjonalnego Zespołu, pełnią wolontariusze/praktykanci. Współpraca z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą, w tym z: 1. Uniwersytetem Warszawskim - w ramach projektu unijnego Ini cjatywa Korczakowska 2. Akademią Pedagogiki Specjalnej, 3. Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Konsultanci merytoryczni Hostelu: dr Anse Leroy, ekspert socjopsychiatrii z Danii prof. Maria Załuska, kierownik IV Kliniki Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Finansowanie Bieżąca działalność Hostelu jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dofinansowywania - w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES. Anna Salwa 15 16

9 Wprowadzenie Piramida barier. Wywiad z prof. Jackiem Wciórką Piramida barier Prof. Jacek Wciórka psychiatra, kieruje I Kliniką Psychiatryczną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest konsultantem woje wódzkim w dziedzinie psychiatrii na Mazowszu, współredagował Narodowy Program Ochrony Zdro wia Psychicznego i obecnie uczestniczy w jego wdrażaniu, przewodniczy Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, redaguje kwartalnik Postępy Psychiatrii i Neurologii oraz dwumiesięcznik Psychia tria po Dyplomie, opublikował szereg artykułów z zakresu psychiatrii klinicznej i społecznej. Panie profesorze jak to jest, że chorzy psychicznie właściwie nie istnieją społecznie, a jednocześnie stanowią całkiem spory odsetek populacji? Prof. Jacek Wciórka, psychiatra, konsultant wojewódzki na Mazowszu - Czasem cierpią w milczeniu i nikt nie wie, w jakim naprawdę są stanie. Czasem funkcjonują na pograniczu, jako trochę niezwyczajnie zachowujący się ludzie, ale tolerowani. A czasem po prostu żyją pod opieką rodzin lub samotnie i nie korzystają z tych możliwości pomocy, które są. Nie przebijają się ze swoimi potrzebami. A co na ich temat mówią statystyki. Ja słyszałem o takich, które ogólną liczbę osób dotkniętych różnego rodzajami schorzeń psychicznych szacują aż na około 5 procent. - Te szacunki są różne i dosyć przybliżone. Tym bardziej, że skala tak zwanych niezaspokojonych potrzeb, potrzeb nieodkrytych jest spora. W przypadku niektórych zaburzeń psychicznych jak np. choroby afektywne czy schizofrenia, mniej więcej połowa tej cierpiącej populacji nie zgłasza się ze swoimi potrzebami. Stanowią grupę ludzi, których potrzeby zdrowotne pozostają niezaspokojone. Jeżeli do specjalisty nie dociera młody człowiek, to znaczy, że na przeszkodzie stoi rodzina. Albo nie umie mu pomóc, albo nie chce umieć. - Rodzice często mają w głowie obawę przed naznaczeniem, napiętnowaniem, stygmatyzacją. Balastu, który może boleśnie dotykać i obciążać młodego człowieka. I starają się mu tego zaoszczędzić. Wydaje im się, że w ten sposób chronią swoje dziecko. Myślę, że w odczuciu wielu ludzi pójście do psychiatry jest decyzją niemal straceńczą. Traktowane jest, jako ostateczność. Częściej wykorzystywane są inne, potencjalne źródła pomocy, tkwiące na przykład w rodzinie, w innych specjalistach. Czasem jest to psycholog, bywa ksiądz, jakiś terapeuta. Liczą, że to się samo wyleczy? - Skala niewiedzy na temat chorób, zaburzeń psychicznych jest przeogromna. Myślę, że rzeczywiście wielu ludzi czeka, że to się samo rozwiąże, bo przecież natura wszystko rozwiązuje. Duża grupa oczekuje pomocy od lekarzy, byle nie byli to psychiatrzy. No i jak, rozwiązuje się samo? - Czasem tak. Są na świecie badania, z których wynika, że możliwe są mikrokryzysy zdrowotne, które właściwie przemijają bez echa. Jednak trudno powiedzieć i prognozować, które z zapowiadających objawów zwiastunowych przekształcą się w poważniejszy kryzys, a które przy pomocy jakiś niespecjalistycznych mechanizmów radzenia sobie ulegną przezwyciężeniu. Po przeczytaniu Schizofrenii Kępińskiego odnalazłem u siebie szereg objawów schizofrenii wieku szkolnego. Ale czy rzeczywiście działo się ze mną coś złego, czy po prostu ciężej wchodziłem w dorosłość? - Problem polega na tym, że tak zwane objawy zwiastunowe, zapowiadające poważny kryzys, są bardzo niespecyficzne. Czasami nawet łatwe do zbagatelizowania. Niepokój, zaburzenia snu, niemożność koncentracji, trudności w podołaniu obowiązkom. Natomiast, kiedy zaczynają się te specyficzne trudności, które już wszystkich stawiają wobec konieczności reakcji, to już jest właściwie trochę za późno

10 Wprowadzenie Piramida barier. Wywiad z prof. Jackiem Wciórką Na jakie sygnały rodzic powinien zwrócić uwagę? - Na każde, które wyraźnie utrudniają funkcjonowanie młodemu człowiekowi. Problem polega na tym, że obawa przed stygmatyzacją jest często silniejsza, niż obawy o zdrowie dziecka. Dlatego na świecie te ośrodki, które zajmują się interwencją w tych wczesnych, zapowiadających fazach różnych zaburzeń, są zwykle organizowane tak, żeby nie wisiał nad nimi szyld psychiatrii. I wtedy okazuje się, że można wyłowić znacznie więcej problemów i je w porę rozwiązać. Udzielić takiego wsparcia, które zapobiegnie przekształceniu zapowiedzi kryzysu w rozwinięty kryzys psychotyczny. Ten strach dotyczy całej populacji. Wojskową klinikę psychiatryczną trzeba było przemianować na klinikę stresu bojowego, bo żołnierze nie chcieli się tam leczyć. Czy możemy wskazać pulę sygnałów, które oznaczają konieczność konsultacji z psychiatrą? - Mówiąc najprościej, kiedy rodzice przestają rozumieć zachowanie dziecka. Kiedy ono komunikuje im różne swoje potrzeby w sposób, którego dotąd nie obserwowali. Kiedy mówi, że, na przykład: czuje się śledzone, prowokowane, przerażone lub zrozpaczone, albo gdy mówi do siebie, zamyka się w sobie, łatwo rozdrażnia się, unika ludzi, traci zainteresowanie szkołą, rówieśnikami. Od razu zaczynamy od psychiatry? - Tak byłoby najlepiej. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwa decyzja. Dlatego można spróbować zacząć od ośrodków wczesnej interwencji. To może być szkolny psycholog, specjalista z poradni interwencji kryzysowej. Ale w większości tych miejsc będzie to pomoc doraźna. A w takich sytuacjach potrzeba zdecydowanej oceny, wdrożenia właściwego postępowania. Pokonać strach przed wizytą u psychiatry to jedno, a dostać się do niego to drugie. Jaka jest dostępność psychiatrów dziecięcych? - Fatalna. W niektórych województwach nie ma praktycznie miejsc, do których można by się zgłaszać z dziećmi czy młodzieżą. Psychiatria dzieci i młodzieży cierpi na ogromny niedostatek specjalistów. To jeden z powodów, dla których ta dostępność jest taka kiepska. To jest kryzys na zamówienie. Jeszcze niedawno droga edukacji specjalistów była potwornie wydłużona. - Teraz teoretycznie nie ma już tego problemu. Od kilku lat psychiatria dzieci i młodzieży funkcjonuje jako odrębna specjalizacja, więc nabór może być już po studiach. Natomiast nabór na tę specjalizację nie jest oszałamiająco duży. Ostatnio i na psychiatrię dorosłych, i na psychiatrię dziecięcą uzyskiwaliśmy w województwach pojedyncze miejsca rezydenckie. Nie ma się też specjalnie gdzie szkolić, bo placówek dziecięcych i młodzieżowych jest bardzo niewiele. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. To co ma zrobić rodzic, w którego województwie nie ma takiego specjalisty, czy on może pojechać na przykład do Warszawy? - Może. Ale najlepiej zrobi, na początek idąc do psychiatry dla dorosłych, który poradzi sobie z wieloma kłopotami. Być może nie ze wszystkimi i nie z taką łatwością, ale poradzi sobie. Przez lata w psychiatrii dzieci i młodzieży funkcjonowało całe grono kolegów z dorosłej psychiatrii i radzili sobie. Stygmatyzacja to tylko jedna z barier. Myślę, że zasadniczą jest przekonanie, że przecież dzieci nie chorują psychicznie. - Niestety, to fałszywe przekonanie. Większość poważnych chorób może zaczynać się całkiem wcześnie, właśnie w wieku młodzieżowym. Małe dzieci też czasami chorują. Nie są to sprawy częste. Dzieci chorują inaczej, ale też chorują psychicznie. Kiedy już dziecko wpadnie w chorobę, najważniejsze to trafić do specjalisty. A później? - Mieć oparcie. Dziecku potrzebne jest oparcie w rodzicach. A rodzicom jakieś wsparcie fachowe, np. psychologiczne. Nie jest łatwo udźwignąć 19 20

11 Wprowadzenie Piramida barier. Wywiad z prof. Jackiem Wciórką ciężar choroby własnego dziecka, zwłaszcza w takim wczesnym okresie życia. To rodzi rozmaite odczucia, analizowanie czy nie popełniłem błędu. Można się jeszcze spotkać z oskarżeniami, że to rodzice są winni, że dziecko odziedziczyło chorobę po nich. Albo, że popełnili jakieś błędy wychowawcze. Wyniki badań kwestionują te twierdzenia. Ale był taki okres, kiedy rodzice doświadczali presji różnych oskarżeń. To może być jeden z powodów, dla których niechętnie ujawniają chorobę dziecka. Niezależnie od wszystkich teorii psychiatrycznych, rodzi to w nich poczucie winy i potrzeby analizowania swoich potencjalnych błędów. Biorą na swoje barki poważne obciążenie. Samemu trudno je przezwyciężyć. Trzeba sięgnąć po pomoc. Moje kilkuletnie doświadczenie w kontaktach z młodzieżą dotkniętą chorobą wskazuje, że wiele rodzin nakłada na dzieci dodatkowy ciężar wstydu i milczenia o swoich przeżyciach. To jeszcze bardziej utrudnia im powrót do normalności? - No tak, bo uczą, że ich cierpienie jest jakieś be, że nie można z tym cierpieniem poradzić sobie w taki sposób, w jaki człowiek radzi sobie z różnymi innymi problemami zdrowia. Rozumiem tych rodziców. Z badań wynika, że siedemdziesiąt procent Polaków sądzi, że to są choroby, których należy się wstydzić i je ukrywać. To oczywiście powoduje, że wczesna interwencja jest bardzo trudna. W efekcie do specjalisty chorzy docierają najczęściej za późno. Kiedy już naprawdę nie da się ukryć objawów. A cierpienie bez pomocy utrwala dysfunkcjonalne sposoby reagowania. A jaka jest zależność pomiędzy chorobą psychiczną u młodzieży a próbami samobójczymi? - Większość zaburzeń psychicznych niewątpliwie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem prób samobójczych młodzieży w stosunku do ogólnej populacji. Najbardziej niepokojący jest rosnący trend występowania tego zjawiska. Kiedyś ryzyko samobójstwa w młodszym wieku nie było tak duże. Co się zmieniło? - Właściwie nie mam podstaw badawczych, żeby tu cokolwiek twierdzić na pewno. Moim zdaniem, można wysuwać cały szereg hipotetycznych pomysłów wyjaśniających. Na przykład wskazujących na bezradność wobec życiowych przeciwności. Współczesny, kulturowy postulat wychowawczy sugeruje, że życie ma być pasmem pomyślności i sukcesów, że sukces jest miarą udanego życia. Nie ma miejsca na niepowodzenia. Życie jak w serialu? - Wszyscy są piękni, zdolni, ładni. Mieszkają bogato, żyją bez trudności, bez trosk materialnych, bez żadnych trosk. Jeśli mają kłopoty, to wybrać z kim związać się dziś, a z kim jutro. Wychowany na tej iluzji młody człowiek skonfrontowany potem z rzeczywistością bardzo szybko zostaje przez nią sponiewierany. Nikt go nie uczył jak sobie radzić w trudnych życiowych sytuacjach. Serialowa iluzja zamyka wielu młodym ludziom klarowny dawniej przekaz dotyczący ich przyszłości. Nie ma jasnej, prostej i cenionej ścieżki rozwoju życiowego typu - szkoła, praca, rodzina. Załamało się, czy może raczej zakwestionowano wiele tradycyjnych wartości związanych z życiem rodzinnym, oparciem w świecie wiary. Wszystko wydaje się wątpliwe, a rozsądny optymizm życiowy jakby zawodzi. Praca - jak będzie. Szkoła - jak się dostaniesz. Dorosłość nie jest już zachęcającym okresem życia. A raczej takim, który by się chętnie oddalało. I to toruje drogę do gwałtownych reakcji lub łatwych pocieszeń, na przykład za pomocą substancji uzależniających. A to skraca drogę do dramatu. Trzeba też pamiętać, że ogromna część młodych ludzi żyje w trudnych warunkach. Biednie, w dużym niedostatku. To również rodzi dramaty. Strefa ubóstwa w Polsce to aż dwa miliony ludzi. - Ich problemy są niedostrzegane. Nie ma ich wśród priorytetów społecznych. Dominuje hasło, że ten, któremu się nie powodzi, jest niedojdą. Nie umiał, albo nawet nie chciało mu się, zostać człowiekiem sukcesu. A przecież to jest głęboko nieprawdziwe

12 Wprowadzenie Piramida barier. Wywiad z prof. Jackiem Wciórką Wydaje mi się, że próby samobójcze wśród młodych ludzi mogą mocniej dotyczyć tych z dobrych warunków. - Oni żyją z kolei pod silną presją wymagań i oczekiwań. Muszą nie tylko osiągnąć pułap swoich rodziców, ale wskoczyć co najmniej o oczko wyżej. Jak języki obce to od razu najlepiej pięć. Jak szkoła to najlepsza. Jak praca to w renomowanej firmie. Ciągle czują presję, że ma być więcej, lepiej. Trudno się dziwić, że nie wytrzymują. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo słabą płcią stali się dziś młodzi mężczyźni. Coraz częściej unikają ojcostwa, odpowiedzialności. Przez życie przemieszczają się jakby siłą rozpędu, bezwładnie. Niektórzy reagują rozczarowaniem, popadają w bierność i rezygnację, co czasem kończy się zamachem samobójczym. Jest jeszcze jeden czynnik. Niektórzy przed problemami uciekają w narkotyki. Z obserwacji Pana kolegów wynika, że część chorych stosuje je nawet jako rodzaj domowej terapii. Czy marihuana może wyleczyć nas np. z lęków, jak usłyszałem od jednego z młodych ludzi? - Dawniej ludzie pili. Teraz sięgają również po narkotyki. To przynosi chwilową ulgę, ale potem powoduje podwojenie problemów. Poza problemem zmartwień, które miały być uspokojone, pojawia się problem nadużywania. A przede wszystkim poważnych następstw. Orędownicy uwalniania konopi nie mówią o konsekwencjach. Zapewne jest grupa ludzi, która może używać ich i twierdzić, że wszystko jest świetnie. Ale z naszych obserwacji wynika też coś innego. Spora część naszych pacjentów to ludzie, którzy eksperymentowali i okazuje się, że nie było to obojętne dla ich zdrowia. Zresztą wiemy to również z różnych badań. Ryzyko epizodu psychotycznego, a czasem nawet długotrwałego kryzysu, jest dwukrotnie większe u osób, które sięgały po substancje uzależniające zachwalane jako nieszkodliwe. Uderzyliśmy już w piersi rodziców, społeczeństwa, piewców marihuany. Myślę, że psychiatria musi uderzyć również w swoje piersi. Polskie szpitale psychiatryczne jeszcze nie są w XXI wieku. - W różnych krajach różnie to wygląda. Są takie, gdzie oferta jest przyjazna, a formy leczenia godziwe. Wiele naszych oddziałów psychiatrycznych funkcjonuje w warunkach, które trudno uznać za godziwy sposób leczenia poważnych kryzysów psychotycznych. Gdyby ludzie widzieli, że hospitalizacja psychiatryczna nie wiąże się z wysłaniem człowieka na egzystencjalny i społeczny Berdyczów, z pewnością strach przed tą chorobą nie byłby tak wielki. Na szczęście w przypadku psychiatrii młodzieżowej potrzeba hospitalizacji występuje rzadko. Ambulatorium leczy taniej, nie zrywa więzi, nie pogłębia stresu. Tylko, że nawet ta oferta jest bardzo ograniczona, a terminy zatrważające. - No tak. W nagłych przypadkach zostaje więc tylko ten oddział psychiatryczny - na ogół źle wyposażony, zatrudniający zbyt małą liczbę specjalistów, pracujący w złych warunkach lokalowych. Bardzo często oddalony od domu, rodziny, od wsparcia emocjonalnego i to jest dramat. Dlatego to, co robi pani doktor Anna Serafin, jest tak potrzebne. Byłem przy tym, jak rodził się MORS. Widziałem związane z nim nadzieje. Ośrodek miał być modelowy i jest. Ale na modelu się skończyło. - Modelu zachęcającym, ale ledwo żywym. Ciągle są kłopoty, kto to będzie dalej finansował, bo to się nie mieści w standardowej ofercie. Zdaje się, że zagrożenie likwidacją jest cały czas realne. Duńczycy, którzy uchodzą za kraj najlepiej opiekujący się swoimi chorymi psychicznie, stawiają na takie ośrodki. To naród oszczędny, a jednak na taką pomoc pieniędzy im nie szkoda. Dlaczego? - Bo oni dostosowują formę swojego działania i oddziaływania do potrzeb młodych ludzi. Robi się tam coś ciekawego. Jest środowisko, jest społeczność terapeutyczna, to nie ma charakteru szpitala psychiatrycznego. Nie ma tego szyldu, nie ma złych nawyków. Takie ośrodki z reguły zajmują się tymi, którzy już wychodzą z kryzysu. Ten najgorszy okres mają za sobą, ale muszą na nowo odnaleźć się w życiu, uporządkować swoje emocjonalne kłopoty. Statystyka pokazuje, że spora część młodzieży z zaburzeniami psychicznymi po kilku hospitalizacjach nie jest w stanie zdobyć wykształcenia

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Emocje w rodzinie a przebieg schizofrenii

Emocje w rodzinie a przebieg schizofrenii Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 24 listopad 2011 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Czego oczekujemy od psychiatrii? Emocje

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE BIULETYN SPCh Światło w mroku jak pokonać depresję CO W NUMERZE Wstęp / 2 Zdążyć z pomocą wywiad z osobą, która przeszła depresję / 3 10 wskazówek terapeutycznych w leczeniu depresji / 6 Jeden z dwunastu,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych.

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Zestaw przydatnych informacji i porad dla osób z niedawno postawioną diagnozą SM. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl

Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl RozwinacSkrzydla.pl 1 Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Syrek Projekt okładki i ilustracje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 32 czerwiec 2014 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING INFORMATION SHEET

SUPPORTING INFORMATION SHEET SUPPORTING INFORMATION SHEET Helpline: 08452 030405 General Enquires: 01242 515157 www.winstonswish.org.uk Winston s Wish fundacja na rzecz dzieci w żałobie Wsparcie dzieci i młodzieży w żałobie. Poradnik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Numer 2 ISSN1897-4767 MAREK PIEKARA Chorobie Alzheimera nie może towarzyszyć samotność KATOWICE 1 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce drugi

Bardziej szczegółowo

W numerze: 4 Maciej Zdziarski Od redaktora naczelnego. 5 Jolanta Terlikowska Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym

W numerze: 4 Maciej Zdziarski Od redaktora naczelnego. 5 Jolanta Terlikowska Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym Pismo dofinansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Adres redakcji: 01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6 tel. (0-22) 836-80-80, 877-79-04 fax (0-22) 836-80-81 e-mail:swiat.problemow@etoh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ECHO REGIONU WYBIERZ WSPÓLNIE SKARBY MAŁOPOLSKI. Małopolska. Plotka może zabić. gazeta informacyjno-reklamowa

ECHO REGIONU WYBIERZ WSPÓLNIE SKARBY MAŁOPOLSKI. Małopolska. Plotka może zabić. gazeta informacyjno-reklamowa Tarnów, Gorlice, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Limanowa, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Sucha Beskidzka, Wadowice, Wieliczka, Zakopane

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7 Drodzy Czytelnicy! Okazuje się, że każdy może być artystą. Być może jest to zaskakujące stwierdzenie, ale jednak... Oczywiście, nie każdy może być autorem książek, które wejdą do historii literatury. Nie

Bardziej szczegółowo

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB W ŻAŁOBIE. Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają.

DLA OSÓB W ŻAŁOBIE. Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają. PORADNIK DLA OSÓB W ŻAŁOBIE Znajdują się tu informacje przydatne osobom, które straciły kogoś bliskiego oraz osobom, które je wspierają. Fundacja NAGLE SAMI www.naglesami.org.pl Bezpłatna linia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka Drodzy Czytelnicy! Na jubileusz 25-lecia naszego kwartalnika przygotowaliśmy numer specjalny, taki jubileuszowy. Zamieściliśmy tu trochę kronikarskich faktów o tym, jak Nadzieja powstała, jak się zmieniała,

Bardziej szczegółowo

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin problemy, potrzeby, koordynacja działań Spotkanie Inicjatywne, 14 grudnia 2010 rok Redakcja: Agnieszka Fetzka Opracowanie graficzne: Tomasz Żental

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWA KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 31 (2/2013) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904

ALTERNATYWA KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 31 (2/2013) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 ALTER na ALTERNATYWA KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM nr 31 (2/2013) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 ty /wa teraz my teraz my OSTATNIE WYDARZENIA tekst: Ryszard S. 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu od dwóch lat realizuje projekt Partnerstwo Rodzina Równość Praca w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem projektu jest godzenie

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUŻB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu Być szczęśliwym... Rozmowa z Janem Budziaszkiem, perkusistą zespołu Skaldowie Co znaczy dla Ciebie być człowiekiem szczęśliwym? Nie powiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy do budowania systemu

Podstawy do budowania systemu nr w tym numerze: Sytuacja prawna środowiskowych domów samopomocy...3 O Michale Świrku bujda krótka...5 Model psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii i opieki środowiskowej...8 Przez prawdę do

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk NNrr 19 2 Czerwiec 2011 Grudzień 2012 Kampania Ochoczo Razem Wrzesień 2012 rok, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY TRADYCJE RODZINA WWW TERAPIA. Nr 15; jesień 2003

PRZYCZYNY TRADYCJE RODZINA WWW TERAPIA. Nr 15; jesień 2003 Nr 15; jesień 2003 NA OK ADCE: Chłopiec z ulicy Grodzkiej fot. Marta Kubiszyn PRZYCZYNY 5... Skąd się biorą nałogi?, Magdalena Wójtowicz Nadużywanie alkoholu zawsze pełni rolę lekarstwa na trudne uczucia:

Bardziej szczegółowo