Inwestycje. 25 lat samorządu w Rajczy. Partnerstwo w Projekcie - Gmina Rajcza w cicmanach. Spotkanie turystów na Wielkiej Raczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje. 25 lat samorządu w Rajczy. Partnerstwo w Projekcie - Gmina Rajcza w cicmanach. Spotkanie turystów na Wielkiej Raczy"

Transkrypt

1 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY RAJCZA Nr 21 czerwiec 2015 egzemplarz bezpłatny ISNN Inwestycje Partnerstwo w Projekcie - Gmina Rajcza w cicmanach 25 lat samorządu w Rajczy Spotkanie turystów na Wielkiej Raczy

2 INFORMACJE WÓJTA GMINY RAJCZA Wykonanie robót remontowych w świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze za kwotę 4.182,00 zł Firma REMAL Paweł Sporek Rycerka Górna. Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Domu Strażaka i świetlicy środowiskowej w Rycerce Górnej w związku z podłączeniem obiektu do sieci kanalizacyjnej ,00 zł Firma REMAL Paweł Sporek Rycerka Górna. Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zabezpieczeń brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oščadnica etap II, ,00 zł, EKOBOWIR Kraków. Dostawa kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy Rajcza, 3.800,00 zł, F.P. SIM- PLEX Bielsko- Biała. Dostawa opon do samochodu pożarniczego STAR 244 OSP Zwardoń, 8.254,44 zł, FH ERGUM S. C. Pietrzykowice. Wykonanie projektu architektonicznobudowlanego dla zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w Rajczy Dolnej, zł, Usługi Projektowe Stanisław Łajczak Ujsoły. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej ,41 zł, WODPOL Sp. z o. o. Żywiec. Wykonanie remontu generalnego aparatów oddechowych z OSP Rajcza i OSP Zwardoń, 5.406,55 zł, MSA Safety Sp. z o. o. Raszyn k/warszawy Wykonanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr Koło Gorączki w Rycerce Górnej w km 0+050, 4.000,00 zł, Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek Mieszczak Łękawica. Wymiana pionów zasilających Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli wraz z podmiotami gospodarczymi i mieszkaniem, 1.700,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka. Wykonanie projektu architektonicznobudowlanego dla zadania: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej w Rycerce Dolnej, ,00 zł, Usługi Projektowe, Stanisław Łajczak Ujsoły. Wykonanie renowacji zabytkowej bramy na cmentarzu komunalnym w Zwardoniu, 5.000,00 zł, PPHU ŚLUSARPOL Dziech Paweł Ujsoły. Fundusz sołecki Zwardonia. Udrożnienie rowu i ułożenie koryt koło Pani Piekarz w Soli ,00 zł, LUKBUD s. c., Rajcza. Budowa chodnika na cmentarzu w Soli Kiczorze ,30 zł STOLBUD Jerzy Szczotka Rajcza. Wykonanie udrożnienia potoku w Rajczy Dolnej, 4.500,00 zł, FUHP Paweł Rybarski Rajcza. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rycerka Górna obok Bednarczyków, 3.380,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rycerka Górna obok P. Anczakowskiej, 1.690,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rajcza obok P. Kurowskiego, 3.050,00 zł, Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek Milówka. Malowanie i uzupełnienie ubytków tynku w budynku komunalnym w miejscowości Sól ściana przednia oraz oboczna ok. 165 m2, 4.200,00 zł, LUKBUD Rajcza Modernizacja drogi gminnej Pod Rachowiec w Soli, ,00 zł, KAM-BUD Kamesznica. Fundusz sołecki Soli. Modernizacja drogi gminnej Do Nowackiej w Rycerce Dolnej, ,00 zł KAM-BUD Kamesznica. Fundusz sołecki Rycerka Dolna. WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Jak co roku Gmina Rajcza organizuje dla mieszkańców opłacających aktualnie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tj. mebli (szafy, stoły, krzesła), wykładzin, dywanów, okien, sprzętu AGD i RTV (lodówki, pralki, itp.) oraz opon do samochodów osobowych. Ważne: do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlano-remontowe tj. gruz, płytki, papa, materiały izolacyjne, oraz części samochodowe i opony z pojazdów rolniczych. Akcja na terenie Gminy Rajcza będzie przeprowadzana w czerwcu, prosimy zapoznać się z harmonogramem, a chętni do skorzystania z możliwości oddania wielkogabarytów proszeni są o wystawienie odpadów przed posesję do godz w dniu zbierania. Lp. Termin Obszar 1. 8 czerwca poniedziałek RYCERKA DOLNA: Brandysi, Cokoty RYCERKA GÓRNA: Rycerki, Obłazek, Płoskonkowie, Czanieccy 2. 9 czerwca wtorek RYCERKA GÓRNA: Spylowie, Dziergasowie, Suławowie, Majerze czerwca środa RYCERKA GÓRNA: Harężowie, Płoszczyzna, Zagroda, Obłaz, Kolonia, Podsidłów czerwca czwartek SÓL I KICZORA: Sól Dolna, Płowuchy, Zadział, Sól-Kiczora, Czerna czerwca piątek SÓL: Wiercigrochy, Pasierbowie, Bugaje, Burzy, Potok, Waliczkowie, Brysie oraz Zwardoń-Bór czerwca poniedziałek ZWARDOŃ: Centrum, Myto, Pydychy, Groń, Węglarze, Stańcówka Osoby, które nie zdążą z oddaniem odpadów w wyznaczonych terminach lub lich lokalizacja nie jest podana w tabeli mogą oddać odpady nieodpłatnie do dnia 29 czerwca br. dowożąc je bezpośrednio do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Rycerce Dolnej 96 a. 2

3 APEL Urząd Gminy Rajcza apeluje do mieszkańców by nie spalali odpadów komunalnych w przydomowych piecach. Sprawa spalania odpadów w gospodarstwach domowych to niestety nic nowego. Żywiec od lat przoduje w Polsce w zakresie zanieczyszczenia powietrza, jednak można przypuszczać, że reszta Żywiecczyzny, w tym Rajcza ma jeszcze gorsze powietrze, a jedyne co nas ratuje przed nagłośnieniem tego negatywnego zjawiska to brak na naszym terenie monitoringu jakości powietrza. W szczególności widać to w okresie zimowym w godzinach popołudniowych. Od wielu lat proceder wrzucania do pieca śmieci jest powszechny w całej Polsce, jednak ukształtowanie terenu Gminy Rajcza, gdzie praktycznie 100% budynków zlokalizowanych jest w kotlinach górskich dodatkowo przyczynia się do kumulowania zanieczyszczeń w rejonach najgęstszej zabudowy. Są tacy, którzy nie zawahają się palić: plastikowymi butelkami, tkaninami, opakowaniami foliowymi, gumowymi odpadami czy tworzywami sztucznymi. Dziwi to tym bardziej, że gmina odbiera każde ilości odpadów segregowanych, w tym tworzyw sztucznych, tekstyliów i tym podobnych. Być może część mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szkodliwe jest palenie odpadów. Wdychanie dymu może spowodować m. in. różnego typu alergie, choroby górnych dróg oddechowych czy nowotwory, a nawet może być przyczyną śmierci. Gmina aktualnie jest w trakcie przygotowywania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym to programie chcemy umieścić termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne w zakresie montażu kotłów ekologicznych, solarów czy instalacji fotowoltaicznych w ramach tzw. programu prosument. Program ten będzie stanowił podstawę do aplikowania o ośrodki zewnętrzne (unijne lub z funduszy środowiskowych), jednak nie zlikwiduje to problemu niskiej emisji i spalania śmieci, który to proceder wynika ze zwykłego braku kultury i świadomości. W związku z powyższym Gmina Rajcza apeluje do mieszkańców o nie spalanie odpadów w przydomowych piecach czy na powierzchni ziemi, co obserwujemy często np. nad rzekami. Jednocześnie informuje mieszkańców, że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem, a w skrajnych przypadkach może być uznane za przestępstwo i jest czynem karalnym. Urząd Gminy Rajcza przypomina również o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej przez każdego mieszkańca gminy lub zawarcia umowy na odbiór śmieci przez posiadaczy tzw. letniskowych domków. Deklarację złożyć można w pokoju nr 16 Urzędu Gminy, natomiast umowę zawrzeć można w Zakładzie Usług Komunalnych w Rycerce Dolnej lub innym uprawnionym podmiocie. Koniec budowy kanalizacji Po kilku latach projektowania, budowy, przeprojektowań, przebudów, negocjacji z mieszkańcami, z projektantami, po wielu spotkaniach, wizjach, kłótniach i tłumaczeniach - w końcu, wraz ze Związkiem Międzygminnym zbliżamy się do zakończenia budowy kanalizacji na terenie naszej gminy. Najwięcej przeszkód wystąpiło, i dalej występuje, na terenie Soli, gdzie wielu mieszkańców nawet dwu- i trzykrotnie zmieniało zdanie odnośnie przebiegu kanalizacji, stąd też np. konieczność rozkopywania nowo wyremontowanej drogi powiatowej. Każde przeprojektowanie wymagało przeprowadzenia procedury zmiany pozwolenia na budowę i trwało co najmniej pól roku. W związku z powyższym, aktualnie prace kanalizacyjne prowadzone są właśnie w Soli, gdzie na ukończeniu jest budowa głównego kolektora sanitarnego oraz wykonywane są przyłącza. Pomimo wielu spotkań z zainteresowanymi stronami niestety kilku osób nie udało się przekonać do kanalizacji, w związku z czym wystosowane do nich zostały oficjalne pisma informujące o odstąpieniu od podłączenia ich budynków do kanalizacji. Należy tutaj przyznać, że dopiero informacja na piśmie wielu ludziom otwarła oczy i uświadomiła, że ich budynek pozostanie nie podłączony do sieci, a w przyszłości zostaną zmuszeni do bardzo drogiego opróżniania szamb wozem asenizacyjnym. Aktualnie poza wykonywaniem przyłączy głównie w Soli oraz prowadzeniem prac porządkowych (obowiązek firmy budującej kanalizację), trwa również doprojektowanie kanalizacji w Rycerce Górnej Kolonii oraz w Zwardoniu Borze. Z uwagi na położenie obu w/w obszarów poza tzw. Aglomeracją ich skanalizowanie prawdopodobnie nie będzie finansowanie w ramach aktualnie trwających kontraktów, i co za tym idzie gmina będzie musiała szukać innych źródeł finansowania. Na zakończenie (artykułu i budowy kanalizacji) zwracamy się do właścicieli nieruchomości, gdzie teren po budowie kanalizacji jest zdewastowany, aby zgłaszali ten fakt na piśmie do gminy lub do Związku Międzygminnego. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zwardoniu W miesiącu maju br. Gmina Rajcza podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola w Zwardoniu. W ramach robót budowlanych ma być wykonane ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki, drenaż odstokowy, modernizacja kotłowni oraz instalacje co i solarna. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec, a zakończenie zadania musi nastąpić do końca września br. Planowana wartość projektu wynosi prawie zł, przy czym Gmina zapewnia wkład własny, który stanowić ma 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Nasze drogi Gmina Rajcza przystąpiła do uregulowania wszelkich stanów prawnych działek dotyczących dróg gminnych. W czerwcu 2013 roku został złożony do Sadu Rejonowego w Żywcu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości drogi gminne w sołectwie Rajcza. W dniu 12 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy prawomocne postanowienie, że Gmina Rajcza nabyła działki wskazane we wniosku. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów o wpisanie tych działek do ksiąg wieczystych. W kolejnym etapie sporządzana są już dokumenty na uregulowanie stanu prawnego działek na drogach w sołectwie Rycerka Dolna i Rycerka Górna. Jest to konieczne, aby wykonywać jakiekolwiek prace remontowe, inwestycyjne na tych drogach. Instytucje kontrolujące i nadzorujące skrupulatnie kontrolują, aby środki finansowe wydawane przez Gminę były tylko na drogi mające uregulowany status własności (drogi gminne).na terenie Gminy Rajcza trwa pozimowa naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych. Planowany termin zakończenia prac na drogach gminnych to 29 maja 2015 r. 3

4 Utylizacja eternitu Kolejka osób, które chcą oddać eternit z rozbiórki dachów z roku na rok się wydłuża. Aby zmienić ten stan rzeczy czynimy intensywne starania w celu uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działania związane z utylizacją produktów zawierających azbest.urząd Gminy w Rajczy zwraca się zatem z prośbą do mieszkańców, którzy mają zgromadzony na swojej posesji i przygotowany do utylizacji eternit lub zamierzają w niedługim czasie (np. do końca lipca) zerwać go z dachów lub ścian, o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy (pok. nr 15). Nie dotyczy to osób, które złożyły już oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu na inny materiał. Pozwoli nam to na zbilansowanie potrzeb w tym zakresie i przygotowanie stosownego wniosku do WFOŚiGW. Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do akcji utylizacji azbestu prowadzonej przez Gminę Rajcza w 2015 roku.. Pancelnik Będziemy mieli kolejny bieg w Gminie Rajcza. Już 20 czerwca br. rusza górski maraton o nazwie Pancelnik. Bieg ten jest organizowany w dużej mierze przez mieszkańców Zwardonia. Ma na celu promocję terenów przygranicznych w tym Zwardonia i Rycerki Górnej. Biegacze będą musieli pokonać 45,5 kilometrową trasę poprowadzoną po polskiej i słowackiej s t r o n i e. Suma wszystkich podejść, to około 2500 m. Rywalizacja zacznie się w Zwardoniu o godzinie Limit czasu wyznaczono na 9 godzin. Więcej informacji o biegu można znaleźć na stronie pl oraz na Facebooku. Zachęcamy do wzięcia udziału w organizacji lub rywalizacji. Partnerstwo w projekcie Słowacka Gmina Čičmany realizując unijny projekt Poznajmy, to co nas zbliża zaprosiła Rajczę do współpracy. Zaplanowano kilka polsko-słowackich działań projektowych, w ramach których Słowacy wzięli udział w uroczystych obchodach Konstytucji 3 Maja odbywających się w Rajczy. Natomiast delegacja mieszkańców Gminy Rajcza dwukrotnie odwiedziła malowniczą miejscowość Čičmany. Za granicą byli seniorzy, którzy zwiedzili muzeum etnograficzne. Brali także czynny udział w programie artystycznym. Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Rajczy przygotowały do degustacji nasze regionalne potrawy. Ponadto mieszkańcom Čičman zaprezentował się zespół Ziemia Rajczańska i kapela Zdrowe Korzenie. Uwaga rolnicy czas dopłat Od 2015 roku nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich (artykuł zamieszczony w poprzednim nr gazetki gminnej) jak również nastąpiła zmiana w terminie przyjmowania wniosków. Wnioski będzie można składać do 15 czerwca 2015 r. Automatycznie został przedłużony termin dla spóźnialskich do 10 lipca, trzeba się jednak liczyć z 1% obniżką należnej dopłaty za każdy dzień roboczy zwłoki. Wniosek o przyznanie płatności można składać za pomocą aplikacji e wniosek dostępnej na stronie internetowej www. arimr.gov.pl, po uprzednim wygenerowaniu loginu i kodu dostępu do systemu. Osoby chcące złożyć wniosek przez Internet mogą również zgłosić się do PZDR Żywiec, ul Batorego 16. W ramach współpracy ARiMR a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, istnieje możliwość konsultacji z doradcą przed złożeniem wniosku przez Internet. Jest to wygodna forma dla tych, którzy chcą ominąć kolejki w Agencji, bo jak pokazują statystyki, większość rolników składa wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych, można składać również za pośrednictwem poczty wysyłając je listem poleconym. Osoby decydujące się po raz pierwszy na złożenie wniosku o dopłaty obszarowe pomimo przedłużonego terminu do 15 czerwca, muszą się śpieszyć z kompletowaniem dokumentów. Przypominamy: żeby złożyć wniosek po raz pierwszy wymagany jest: wpis do ewidencji producentów rolnych, złożenie wniosku o informacji o maksymalnym kwalifikowanym obszarze (PEG) wyznaczonym na działkach ewidencyjnych. Należy także złożyć zapotrzebowanie na wydruk Załączników graficznych dla działek ewidencyjnych. Agencja wysyła pocztą informacje o PEG, natomiast załączniki graficzne producent rolny zobowiązany jest odebrać osobiście w Powiatowym Biurze ARiMR w Żywcu ul. Słonki 24. Od 4 maja do 12 czerwca Biuro Powiatowe w Żywcu czynne jest od , pomoc w wypełnieniu wniosków świadczona jest przez pracowników PZDR Żywiec w godzinach Przypominamy, że co czwartek w godzinach w UG Rajcza (sala narad) dyżur pełni pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu (Anna Słowik), który m.in. pomaga wypełniać wnioski obszarowe. Anna Słowik specjalista ds. doradztwa rolniczego, tel

5 Rozwój infrastruktury turystycznej W opracowanej przez Gminę Rajcza Strategii rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym zdiagnozowano potrzeby gminy w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. Wiele zawartych w Strategii zapisów zostało opracowanych na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród turystów oraz szacunków, których źródłem były konsultacje społeczne. W Strategii znalazło się wiele sugestii dotyczących rozbudowy obecnie istniejącej infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza. Z punktu widzenia turysty i nie tylko odczuwalna jest potrzeba montażu ławek, ogólnodostępnych toalet, tablic informacyjnych dla turystów, tablic z atrakcjami, tablic z lokalnymi lub historycznymi postaciami. Wskazane jest opracowanie i zamontowanie reklam, które w konwencji must visit będą zachęcać do zwiedzania charakterystycznych dla gminy miejsc z podaniem odległości, oznakowań itp. Wskazane jest, aby w kluczowych miejscach komunikacyjnych, np. na dworcach, w centrach miejscowości oraz wśród oferentów usług turystycznych znalazło się wielojęzyczne tablice witające turystów. Pożądana jest ponadto większa liczba punktów gastronomicznych, hoteli trzygwiazdkowych i przynajmniej jednego czterogwiazdkowego na terenie Gminy Rajcza. Dużą popularnością cieszą się pensjonaty i ośrodki agroturystyczne, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności rodzinnej stąd potrzeba ich rozbudowy. Remontów i modernizacji wymaga wiele szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak też rowerowych, konnych. Turyści cenią sobie schroniskowy klimat, ale wielu z nich odczuwa potrzebę unowocześnienia schronisk. Bezwzględnie należy dożyć do rozbudowy miejsc parkingowych i tworzenia miejsc wypoczynku. Znakowania wymagają szlaki. Tutaj też wskazane jest, aby w ciągach turystycznych powstały wielkoformatowe mapy, tablice informacyjne dot. miejsc unikatowych czy też historycznych. Dobrze w lokalny klimat historyczny wpisywałyby się tablice zawierające opis miejscowych legend, zwyczajów, wierzeń i lokalnych ciekawostek. Pilna jest budowa nowych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą, w tym istnieje potrzeba wyznaczenia szlaku typu crros-fit służącego do mierzenia kondycji oraz standaryzowanego spalania kalorii (np. typu jedno okrążenie to 200 kalorii). W strategicznej kategorii rozwoju infrastruktury turystycznej przewidziano także: Budowę nowych szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą, budowę nowego szlaku lub szlaków konnych wraz z infrastrukturą, oznakowanie i rozbudowę tras narciarskich typu ski-tour (terenowych), także transgranicznych, budowe kulturowego (edukacyjnego) szlaku turystycznego transgranicznego, z wyraźnym podkreśleniem jego funkcji łączącej dwie kultury, tworzenie warunków do powstania galerii sztuki, która promowałaby wyroby regionalne oraz sztukę regionalną, działanie powinno być powiązane ze standaryzacją strojów regionalnych i wsparciem dla działań etnograficznych, modernizacje i rozwój wyciągów narciarskich w Zwardoniu, budowę trasy do narciarstwa biegowego, dokończenie budowy drogi S69 łączącej Gminę Rajcza z Oszczadnicą i Skalite wraz z oznakowaniem w obu językach, zbudowanie obiektu sanatoryjnego lub Spa w Soli wraz z wykorzystaniem źródeł solankowych, opracowanie i publikacja przewodników turystycznych zarówno o Gminie Rajcza, jak również o transgranicznym regionie, zbudowanie boiska pełnowymiarowego w Zwardoniu, utworzenie studia nagrań muzycznych zespołów regionalnych, rozwój małej przedsiębiorczości w zakresie rozwoju infrastruktury związanej ze sportami zimowymi, np. wypożyczalnie sprzętu sportowego, serwis sprzętu sportowego, itp., wsparcie rozwoju stadnin koni, budowa nowego szlaku konnego, zbudowanie specjalistycznej górskiej trasy rowerowej, zbudowanie obiektu (skateparku) dla rolkarzy, przegląd infrastruktury sportów zimowych (zwłaszcza wyciągów) i ewentualna ich rewitalizacja i rozbudowa poza Zwardoniem, umieszczenie na wszystkich formach informacji o szlakach (tablice, informatory, mapy, tabliczki kierunkowe, itp.) danych fitness, tj. informacji typu: Przejście tego szlaku w 2 godziny to przeciętnie utrata X kalorii. Wykorzystanie takich danych do celów promocyjnych. Zawarte w Strategii zapisy ułatwią Gminie Rajcza pozyskanie środków unijnych na wybrane przedsięwzięcia z zakresu turystyki. Wg wstępnych ocen, pierwsze wnioski o dofinansowanie będzie już można składać na przełomie roku 2015/2016. Sprostowanie W poprzednim numerze WNG podaliśmy niewłaściwy skład nowo wybranych Rad Sołeckich. Za pomyłkę zainteresowanych przepraszamy. Niżej publikujemy właściwe składy Rad. Skład Rady Sołeckiej Rajcza: Ewa Hula, Stanisław Malczewski, Zbigniew Paciorek, Stefan Jeleśniański, Róża Kruczyńska, Bogdan Wolny, Włodzimierz Lach, Franciszek Dziasek.Skład Rady Sołeckiej Rycerka Górna: Teresa Bułka, Tomasz Bednarz, Zbigniew Byrski, Kazimierz Cokot, Teresa Miłowska, Antoni Bułka, Małgorzata Porębska, Aleksandra Drozdek.Skład Rady Sołeckiej Sól-Kiczora: Agnieszka Kurowska, Maria Łoboziak, Zofia Porębska, Elżbieta Szczotka.Skład Rady Sołeckiej w Soli: Zbigniew Dziergas, Teresa Iwańczak, Zdzisław Kuś, Rafał Łajczak, Barbara Mierowska, Alicja Przybyła, Małgorzata Waliczek.Skład Rady Sołeckiej Rycerka Dolna: Łukasz Radwaniak, Danuta Biber, Urszula Cokot, Mariusz Wolny.Skład Rady Sołeckiej Zwardoń: Ewa Mroczka, Władysław Dudys, Adam Fiedor, Klaudiusz Job, Genowefa Pytel, Piotr Patrias, Urząd Gminy w Rajczy przedstawia całkowite koszty zimowego utrzymania dróg gminnych i placów w 2015 roku. Koszty zimowego utrzymania dróg gminnych i placów w poszczególnych sołectwach za ostatnią zimę przedstawiają się następująco. Dla porównania poprzednia zima 2013/2014 Sołectwo Rajcza wydano ,00 zł. Poprzednia zima ,00 zł. Sołectwo Rycerka Dolna wydano 7 298,00 zł. Poprzednio 3 028,00 zł. Sołectwo Rycerka Górna wydano ,00 zł. Poprzednio 7 303,00 zł. Sołectwo Sól Kiczora wydano ,00 zł. Poprzednio 3 087,00 zł. Sołectwo Sól wydano ,00 zł. Poprzednio 6 330,00 zł. Sołectwo Zwardoń wydano ,00 zł. Poprzednio ,00 zł. Wielkość wydanych pieniędzy na odśnieżanie będzie miało bezpośredni wpływ na możliwości remontów dróg w okresie wiosny i lata br. 5

6 Inwestycje W naszej gminie realizowane są inwestycje, które wpływają na komfort życia mieszkańców i przyczyniają się do poprawy wizerunku turystycznego. Przebudowa kanalizacji w parku w Rajczy Kolejny plac budowy mamy jeszcze w Parku w Rajczy. Roboty wymiany kolektora głównego w Parku należało wykonać z uwagi na załamanie starego kolektora w kilku miejscach i częstym jego zapychaniem. Lokalizacja nowego odcinka sieci wynika z braku miejsca po starym śladzie i wyremontowaniem alejek parkowych. Dodatkowo wykonanie studni kanalizacyjnej w rejonie fundamentów po dawnym barze Pod Beczkami stwarza możliwość podłączyć do kanalizacji ewentualny nowy bar, ogródek piwny lub inny lokal, który mógłby tam w przyszłości powstać. Krzewy i drzewa, które mogłyby być uszkodzone w czasie robót będą wymienione na nowe. Umacnianie osuwiska Trwają prace przy umacnianiu osuwiska obok drogi powiatowej w lokalizacji Pod Banią w Rajczy. Dzięki usilnym staraniom i interwencjom Gminy Rajcza, przy bardzo dużym wsparciu Starosty Żywieckiego Pana Andrzeja Kalaty, rozpoczęto realizację budowy II etapu zabezpieczania osuwiska w Rajczy. Koszt całkowity zadania wynosi ,00 zł, udział Gminy Rajcza ,00 zł tj. 10% wartości przedsięwzięcia. Równocześnie będzie realizowany projekt przebudowy przepustu mostowego poniżej osuwiska w Rajczy za kwotę ,00 zł z udziałem finansowym Gminy ,00 zł. Zadania realizowane są w ramach usuwania skutków powodzi ze środków przyznanych przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 80 % ceny przetargowej na drodze powiatowej nr 1439S Kamesznica Milowa Rajcza Ujsoły granica państwa, w miejscowości Rajcza. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót jest firma MTJ Tyc Jan Milówka ul. Jana Kazimierza 2/2 z ostatecznym terminem zakończenia prac r. Za powstałe utrudnienia na odcinku robót uczestników ruchu drogowego przeprasza się i prosi o wyrozumiałość. Zmodernizowano remizę OSP w Soli Urząd Gminy w Rajczy informuje o zakończeniu prac remontowo-budowlanych Domu Strażaka w Soli. To ostatni obiekt, który wymagał poważnych nakładów finansowych, aby spełniał bardzo ważna rolę siedziby OSP oraz funkcji społeczno-kulturalnej. Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, wymiana stolarki okiennej, remont zaplecza sanitarnego i naprawa parkietu to przedsięwzięcia realizowane w latach Zakończeniem tych prac jest wykonana termomodernizacja obiektu w roku bieżącym za kwotę ,00 zł oraz wymiana przyłącza energetycznego 1 700,00 zł. Wykonane prace to zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawa estetyki wyglądu obiektu w miejscowości Sól. Jednocześnie składamy podziękowania strażakom OSP w Soli za wszelka pomoc i uczestnictwo w finansowaniu całego remontu. Budowa progu wodnego w Rycerce Górnej. Z dniem 23 kwietnia br. zostały zakończone i odebrane prace wykonywane przez Zakład Robót Inżynieryjnych WODPOL mgr inż. Janusz Włoch z Żywca, w ramach zakresu podstawowego projektu pn. Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Oščadnica. Wartość robót brutto wyniosła ,77 zł. 6

7 Zadanie polegało na wykonaniu między innymi betonowego progu wodnego stabilizującego dno oraz brzegi potoku Rycerskiego, ponadto opasek zabezpieczających brzegi potoku w postaci koszy siatkowo-kamiennych i narzutów kamiennych na odcinku od mostu Do Czanieckich do mostu Do Spyłów. Wybudowane obiekty uzupełniły istniejące już zabezpieczenia, czyli opaski brzegowe z narzutu kamiennego wybudowane przez RZGW Kraków w latach 2012 i Do budowy zużyto miedzy innymi ok m 3 betonu oraz ok m 3 kamienia hydrotechnicznego. Próg wodny oprócz funkcji podstawowych jakimi są; zapobieganie erozji dennej potoku oraz ochrona przeciwpowodziowa terenów i posesji przyległych do potoku stanowić może jeszcze miejsce wypoczynku dla mieszkańców Gminy jak i osób odwiedzających naszą okolicę. W ramach progu wodnego udało się wybudować ujęcie wody, które ma stanowić źródło zasilania w wodę instalacji naśnieżania dla planowanych w przyszłości wyciągów narciarskich na Praszywkę. Koszt wybudowania ujęcia wody nie stanowił niestety kosztu kwalifikowanego projektu i został w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy. W ramach zadania udało się uporządkować tereny przyległe do brzegów potoku. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem słowackim, którym jest Gmina Oščadnica, która po wielkich perypetiach zakończyła trwającą od lipca ubiegłego roku procedurę przetargową i wyłoniła wykonawcę robót dla swojej części projektu. Zadaniem Oščadnicy jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na potoku Dedovka wraz z dopływami. Całość projektu współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Nadmienić jeszcze należy, że w ramach projektu z oszczędności poprzetargowych, Gmina Rajcza realizuje obecnie II etap, który powinien zakończyć się w bieżącym kwartale. W ramach tego etapu planowane jest wykonanie opasek brzegowych w postaci narzutów kamiennych o łącznej długości ok. 732 mb zabezpieczając kompleksowo miejscowe domostwa oraz tereny przed skutkami powodzi na odcinku potoku Rycerskiego w km do Wykonawcą II etapu robót, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Kocoń z siedzibą w Rycerce Górnej. Firma ta została wyłoniona w przetargu. Gmina wsparła piłkarzy Gmina Rajcza od lat stara się wspierać działalność klubu sportowego LKS Soła Rajcza. Forma pomocy jest różnorodna. Przeważnie są to środki wyasygnowane z budżetu gminy, pomoc rzeczowa, materialna, ale urząd także aplikuje o pieniądze z zewnątrz. Potrzebę zakupu sprzętu zgłaszali piłkarze, ponieważ gra w piłkę cieszy się największą popularnością. Do klubu może dołączyć każdy i uczestników przybywa. Nie dla wszystkich jednak starcza sprzętu. Lokalny samorząd stara się temu zaradzić. Stąd też szansa wsparcie LKS u i innych środowisk piłkarskich, korzystających z Orlika w Rajczy, nadarzyła się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek został złożony poprzez Lokalną Grupę Działania Żywiecki Raj jeszcze w poprzednim roku a dopiero teraz został pozytywnie rozpatrzony. W jego ramach zostały zakupione piłki, apteczki, nosze, chorągiewki, laski gimnastyczne, pachołki, tyczki, mury do stałych fragmentów gry, worki na piłki, kompresor, spadochrony do trenowania szybkości, taśmy do trenowania szybkości oraz rama siatkowa. W sumie sprzęt wart był prawie jedenaście tysięcy złotych i będzie wykorzystany na Orliku i młodzieży trenującej w LKS w Rajczy. Zauważam, ze młodzież w coraz większym stopniu garnie się do uprawiania sportu, do zwiększonej aktywności fizycznej. Bardzo mnie to cieszy. Staram się w miarę posiadanych środków i nadarzających się możliwości wspierać te działania. Cieszę się, jak młoda cześć naszej lokalnej społeczności rozwija swoje pasje czy to w piłce nożnejjak również w innych dyscyplinach: wspinaczka, pump-track, trekking, narciarstwo, itp. Za niedługo pojawią się następne możliwości pozyskania środków z programów UE. Zapraszam młodzież do włączania się w proces pisania wniosków i pozyskania funduszy na realizację swoich pomysłów. Ja ze swej strony obiecuję wsparcie ciekawych propozycji stwierdził Kazimierz Fujak wójt Gminy Rajcza. Przypomnijmy, że wspomniany sprzęt został zakupiony w ramach projektu Trenuj z Nami czyli organizacja wolnego czasu dla różnych grup wiekowych z terenu Gminy Rajcza i okolic poprzez zakup profesjonalnego sprzętu służącego treningom i grze w piłkę nożną. Dofinansowanie zaplanowanych działań jest poziomie 80 procent kwoty netto co w praktyce oznacza, że Gmina Rajcza zobowiązana była dołożyć do zadania około dwóch tysięcy złotych. Komu nagrody? Na kwietniowej sesji Rada Gminy Rajcza uchwaliła zasady i tryby przyznawania i cofania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Do uchwały dołączony jest regulamin, w którym sprecyzowano zasady nagradzania sportowców. Nagroda Gminy Rajcza, jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy, jako wyraz uznania dla zawodnika za osiągniecie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym. Nagrodę może otrzymać zawodnik mieszkaniec Gminy Rajcza, który osiągnął wysoki wynik w sporcie indywidualnym lub zespołowym tj. brał udział w Mistrzostwach, Pucharze świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadach Uniwersjadach (2500 zł). Zdobył medal w Mistrzostwach Polskich lub Pucharze Polski (1200 zł). Zajął 1 miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim (500 zł). Zajął 1 miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym (300 zł). W przypadku zawodników którzy zdobyli medale w sporcie zespołowym, przyznane nagrody w ramach jednego zespołu nie mogą przekraczać łącznie wysokości ustalonych dla konkretnej kategorii. Wyróżnienia mogą być przyznane osobom fizycznym za zajęcie od 4 do 6 miejsca we współzawodnictwie w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski. Wyróżnienia mogą być przyznane w formie pucharów, statuetek, medali, dyplomów, nagród rzeczowych. Przyznawanie nagrody lub wyróżnienia (w tym wybór jego formy) należy do kompetencji Wójta Gminy. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznana z inicjatywy własnej Wójta Gminy lub na wniosek klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły, uczelni lub zawodnika albo rodzica (opiekuna prawnego) małoletniego zawodnika. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do końca czerwca każdego roku. Wnioski rozpatrywane są raz w roku. Założenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać w biurze Rady Gminy Rajcza. 7

8 Świąteczna zbiórka żywności w Zwardoniu Mieszkańcy Zwardonia okazali się wielkim sercem i wrażliwością na potrzeby innych. Przed Świętami Wielkiej Nocy, sołtys wraz z radnym Sołectwa Zwardoń i Radą Sołecką zorganizowali zbiórkę artykułów żywnościowych o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, słodyczy oraz środków czystości. Relacja Jacka Hojnego sołtysa Zwardonia. Przeprowadziliśmy akcję 27 i 28 marca w sklepach spożywczych w centrum Zwardonia i na terenie byłej platformy odpraw granicznych. Pomoc chcieliśmy skierować do rodzin, które w ostatnim czasie znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej. Zaskoczyła nas hojność mieszkańców, zebraliśmy ok. 100 kg darów, które rozdzielono a następnie przekazano trzem rodzinom oraz jednej osobie samotnej. Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania, za pomoc przy zorganizowaniu zbiórki właścicielom i personelowi sklepów: Lewiatan, Market Rachowiec, Mini Delikatesy, Rob-Jan Platforma Odpraw. Mam nadzieję, że nasza świąteczna akcja stanie się tradycją, a pomocą będzie można objąć więcej osób. Jacek Hojny Idzie nowe Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o Inicjatywie Lokalnej, Budżecie Obywatelskim czy Pożyczkach dla organizacji pozarządowych, to w Gminie Rajcza te zagadnienia mają szansę na realizację. Więcej w artykule zamieszczonym niżej. Rajcza miejsce przyjazne dla wielu Gdy w 2011 roku wspólnie z Magdą Bury organizowaliśmy nasze pierwsze warsztaty fotograficzne dla naszej młodzieży pod tytułem Pasjonaci, robiłem to dlatego bo byłem wściekły. Byłem świeżo po studiach, miałem w sobie mnóstwo energii i dobrych doświadczeń. A tutaj w mojej miejscowości, na której tak bardzo mi zależy, w której się wychowałem, która ma w sobie tak ogromny potencjał, nie było zbyt wiele osób, które rozumiałyby sztukę i uważałyby ją za tak samo ważny element życia jak chociażby jedzenie i spanie. Nie mogłem się z tym pogodzić. Brakowało mi tego, że nikt nie traktuje fotografii poważnie, nie wie jaką ma siłę ta jedna z form sztuki. Wspólnie z Magdą postanowiliśmy to zmienić, chcieliśmy zaspokoić te potrzeby i jednocześnie przekazać innym osobom jak ważne i cenne jest postrzeganie oraz opowiadanie o świecie za pomocą aparatu fotograficznego. Zdobyliśmy pieniądze w ramach konkursu Działaj Lokalnie jako pierwsza grupa nieformalna z terenu Rajczy. Wcześniej nie mieliśmy żadnego doświadczenia w pisaniu projektów. Po drodze musieliśmy nauczyć się wiele rzeczy, były chwile przyjemne i trudne. To wszystko czego wtedy doświadczyłem zmieniło mnie już na zawsze i nieodwracalnie. Po sukcesie jakim było dla mnie zorganizowanie warsztatów nie mogłem się już cicho godzić na te wszystkie braki. To doświadczenie nauczyło mnie jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy; jeśli coś ci nie odpowiada to zmień to i nie licz na to, że ktoś zrobi to za ciebie! Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje wokół nas. Od Pasjonatów minęło już trochę czasu, przez te lata miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w wielu inicjatywach, które zmieniają naszą miejscowość w miejsce bardziej przyjazne do życia. Zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego sztuka jest tak istotna jak dla mnie, ale wiem również, że wielu z nas ma swoje potrzeby i wyobrażenia dotyczące miejsca w którym mieszkamy. Właśnie dlatego Gmina Rajcza wprowadza takie możliwości jak: Budżet Obywatelski, Inicjatywę Lokalną czy Pożyczki dla Organizacji Pozarządowych. Te mechanizmy finansowania pomogą nam wszystkim, abyśmy wspólnie mogli wziąć odpowiedzialność za uczynienie Gminy Rajczy miejscem przyjaznym dla wielu. Trudno mi w tak krótkim tekście dokładnie opisać szczegółowo każdy z tych mechanizmów, ale mogę przytoczyć przykład wykorzystania mechanizmu finansowania jakim jest Inicjatywa Lokalna. Załóżmy, że w waszej okolicy znajduje się plac zabaw którego urządzenia wymagają remontu, aby przyśpieszyć pomalowanie huśtawek, Gmina na wniosek mieszkańców może zakupić niezbędne materiały do remontu, a mieszkańcy w ramach nieodpłatnej pracy pomalują urządzenia. W ten sposób dzieci o wiele szybciej zyskają bardziej atrakcyjne miejsce do zabawy, wspólnota poczuje się odpowiedzialna za to miejsce oraz co bardzo ważne koszty naprawy będą o wiele niższe niż w momencie gdy Gmina musiałaby zatrudnić firmę do wykonania tej pracy. To tylko jedna z możliwości, przykładów może być o wiele więcej. Ważne aby były one przedyskutowane z pracownikami urzędu ponieważ znają oni dobrze regulacje prawne. Obecnie pracownicy Urzędu Gminy wspólnie z specjalistami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz mieszkańcami i mieszkankami Rajczy opracowują dokumenty ww. mechanizmów. Istotne jest aby dokumenty te były dostosowane do naszych lokalnych wymagań i właśnie dlatego chciałbym zachęcić mieszkanki, mieszkańców, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w tym procesie. Oraz w momencie gdy dokumenty powstaną do korzystania z tych możliwości. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji i Współpracy Transgranicznej pok. 20 lub 21 w budynku Urzędu Gminy oraz na profilu Facebook Aktywna Rajcza. Szymon Waluś 8

9 Głód kultury Wieśka w Mieście Takim lekko emocjonalnym tytułem nazwaliśmy projekt składany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwianiu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznych. Dlatego też w projekcie zostały zaplanowane wycieczki do ważnych miejsc kultury i narodowego dziedzictwa, w tym do Wrocławia, Tyńca, Chorzowa, Oświęcimia, Wieliczki, Krakowa oraz Zakopanego. Ponadto realizacja projektu zakłada organizację 4 spotkań warsztatowych dla grupy teatralnej EFFATHA, z udziałem zawodowych aktorów pracujących na co dzień w teatrze. W przypadku dofinansowania projektu, jego realizacja przypadnie na okres wrzesień-grudzień. Pomysł i inicjatywa leży po stronie Gminie Rajcza. W przypadku otrzymania dotacji, za wykonanie projektu odpowiadać będzie Gmina, natomiast za dokumentację odpowiedzialny będzie GOKiS. O tym, czy otrzymaliśmy pieniądze na zadanie będziemy wiedzieć pod koniec sierpnia. Jeśli się uda, to dla mieszkańców Gminy Rajcza otworzy się szansa udziału w niezapomnianych a jednocześnie edukacyjnych wycieczkach po Południowej Polsce. Referat Promocji Zyskaliśmy w ramach Euroregionu Beskidy Euroregion Beskidy kończy powoli realizację projektów parasolowych, które służyły zacieśnianiu współpracy pomiędzy społecznościami Polski, Czech i Słowacji. Lata były czasem bardzo wielu inicjatyw i twórczych pomysłów. Dzięki Funduszowi Mikroprojektów poszczególne lokalne społeczności wchodzące w skład Euroregionu Beskidy rozbudowały infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Odbyło się też wiele ciekawych imprez, wystaw, pokazów, konferencji itp. W 2012 roku Gmina Rajcza włączyła się energicznie w pozyskiwanie środków z Funduszu. Przypomnijmy, że dzięki temu wsparciu wybudowaliśmy w Rajczy m.in. ściankę wspinaczkową, tor rowerowy, zmodernizowaliśmy obiekty boulderingowe. W Zwardoniu powstały trasy spacerowe, wydaliśmy mapę turystyczną, powstały wirtualne spacery, opracowana była Strategia Rozwoju Turystyki na obszarze transgranicznym i zorganizowaliśmy wiele ciekawych imprez i wyjazdów szkoleniowych. W sumie udało nam się pozyskać ,00 Eur na realizację 12 projektów. Nasza duża aktywność została zauważona przez Zarząd Stowarzyszenia Region Beskidy, którego prezes Zbigniew Michniowski w piśmie skierowanym na ręce Kazimierza Fujaka wójta Gminy Rajcza podziękował i pogratulował tak dużego zaangażowania w ostatnich latach w rozwój współpracy pomiędzy Polakami, Czechami i Słowakami. Jednocześnie Gmina Rajcza otrzymała życzenia dalszego wysokiego wykorzystania środków unijnych w następnym okresie finansowym. Referat Promocji Spotkali się na Wielkiej Raczy Polscy, słowaccy i czescy turyści spotkali się 8 maja na szczycie Wielkiej Raczy i uczcili dzień zwycięstwa nad faszyzmem. To narodowe święto Słowaków zgromadziło na Wielkiej Raczy kilkaset osób. Była też reprezentacja Gminy Rajcza z Kazimierzem Fujakiem wójtem. Oprawę muzyczną zapewniła kapela Zdrowe Korzenie ze Zwardonia, która muzyką i przyśpiewkami zbudowała turystyczno-folkowy klimat. Samorząd Oščadnicy reprezentował wójt Marian Plevko. Było ognisko, wspólne tematy i fajna zabawa. Referat Promocji 9

10 OŚWIATA W GMINIE RAJCZA W bieżącym roku szkolnym tj. 2014/2015 Gmina Rajcza jest organem prowadzącym dla: 1) pięciu szkół podstawowych: w Rajczy, Rycerce Dolnej, Rycerce Górnej, Soli i Zwardoniu 2) trzech gimnazjów: w Rajczy, Rycerce Górnej i Zwardoniu, 3) trzech przedszkoli: w Rajczy, Soli i Zwardoniu, 4) trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: w Rajczy w Rycerce Dolnej i Rycerce Górnej, 5) dwóch punktów przedszkolnych: w Rycerce Dolnej i Rycerce Górnej. Ponadto na terenie Gminy działają podobnie, jak w latach poprzednich: 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego w Soli-Kiczorze prowadzone przez Fundację Ekologiczną Elementarz z siedzibą w Katowicach, 2) Niepubliczne Przedszkole Językowe English House w Rajczy prowadzone przez Panią Elżbietą Banaś. W roku szkolnym 2014/2015 do ww. placówek uczęszcza (stan na r.): 1) przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 309 wychowanków 2) punkty przedszkolne 40 wychowanków 3) szkoły podstawowe 596 uczniów 4) gimnazja 257 uczniów Na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych szkoły prowadzą także: 1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 2) zajęcia rewalidacji indywidualnej, 3) nauczanie indywidualne i indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne. Zajęcia, o których mowa wyżej w zależności od możliwości fizycznych i psychicznych danego ucznia odbywają się zarówno w szkołach i przedszkolach, jak i w miejscu zamieszkania dziecka. Ponadto niektórych uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z wolą rodziców Gmina dowozi do Ośrodka Stowarzyszenia Promyk w Milówce, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. W roku szkolnym 2014/2015 podobnie, jak w latach poprzednich gmina udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z pomocy tej korzysta 141 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W omawianym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza zatrudnia się nauczycieli na 114,39 etatach (stan na ): a także pracowników administracyjnych i obsługi na ogółem 54,50 etatu (ilość zatwierdzona w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzone zostały projekty organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. Wszystkie szkoły i przedszkola będą funkcjonowały jak dotychczas. Realizując obowiązki oświatowe w roku 2014 Gmina wydatkowała na utrzymanie własnych szkół i przedszkoli kwotę ,10 zł. Subwencja na te placówki wyniosła ,00 zł, a dotacja celowa na wychowanie przedszkolne ,00 zł. Do wskazanych wyżej wydatków należy doliczyć także dotacje w wysokości ,39 zł na realizację zadań przez placówki niepubliczne działające na terenie gminy oraz przedszkola spoza gminy, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Rajcza. Podlesice, 9-10 maja 2015 Czekałem na taki wyjazd już od dawna. Jednym z marzeń, które tkwiły w mojej głowie był właśnie wyjazd w skały. Choć nigdy nie wiedziałem, kiedy nastąpi pierwszy dzień wspinaczki, to byłem pewien, że prędzej czy później wszystko się ziści. I oto pewnego dnia otrzymałem informację o wyjeździe organizowanym przez Młóckarnię, czyli Towarzystwo Sportów Górskich z Rajczy, którego członkiem jestem od początku roku. Celem wycieczki była wspinaczka skalna w okolicach Podlesic, a dokładniej, jak się później okazało, na terenie rezerwatu Góra Zborów. Pierwsza skalna przygoda, słynne rajczańskie towarzystwo oraz trójka przyjaciół: Basia, Jurgen i Hiszpan. Sobota, 9 maja, godzina Zielona Skoda, wraz z początkującą załogą rusza w stronę Podlesic. Energia dobywająca się ze środka omal nie rozsadza silnika samochodu. Jadąc wozem nie wiemy, czego się spodziewać. Każdy z nas jest ciekaw jak wygląda prawdziwa wspinaczka, czy damy radę wspinać się przez tyle godzin, czy ktoś zdradzi nam tajniki wspinaczki i z tymi myślami docieramy na miejsce, a nieco później udajemy się na Górę Zborów obiekt dzisiejszego pożądania wspinaczkowego. Ciężko wytrzymać i nie pisać o pierwszych wrażeniach. Od momentu, kiedy rozłożyliśmy sprzęt i plecaki przy naszych drogach wspinaczkowych, wiedzieliśmy, że pomysł z przyjazdem tutaj był genialny. Świetna atmosfera, niesamowici ludzie, skały, przyjemny wiatr smagający twarz od czasu do czasu, ciepło słońca. Wszystkich ogarniał wakacyjny luz. Bez żadnej spiny każdy na przemian próbował swoich sił na skałach i odpoczywał przy ścianie. Zanim głos skalnych przewodników zagościł w mojej głowie, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować zmierzyć się z poprowadzoną już wcześniej drogą. Tylko ja, skała i ciekawość. Chwilę wcześniej asekurowałem Wojtka na tzw. wędkę. Z pewnymi problemami udało mu się pokonać tę trasę zasiał, więc we mnie ziarno niepewności. W głowie kiełkowały już myśli skoro problemy miał Wojtek, który silny jest jak młot Thora, to co dopiero ja? Dla kogoś, kto wcześniej poruszał się tylko i wyłącznie po sztucznej ściance, zetknięcie z prawdziwą skałą jest przeżyciem nie do opisania. Lekko wilgotna, z jednej strony śliska, z drugiej chropowata, lecz za to pod dogodnym nachyleniem. Pierwsze kroki były niepewne. Wyszukanie odpowiedniego chwytu i ułożenia na nogi nie było takie proste. Z każdym metrem i nowymi trudnościami mięśnie w rękach mi sztywniały, nogi klekotały. Jednak wiara pozostała niezłomna. Kluczem do przejścia dla mnie była wnęka, której mimo mego bardzo wysokiego wzrostu sięgnąć nie mogłem. Coś trzeba jednak zrobić! Mocny chwyt w rękach, noga zaczepiona o mały wystający cypelek i Udało się! Po ponad 10 minutach znalazłem się na górze. Szczęśliwy i zadowolony z tego, że nie spękałem w trakcie przejścia. Cały dzień toczył się tym samym tempem wspinanie asekuracja jedzenie picie leżenie i znowu wspinanie. Próbowaliśmy przejść inne wyznaczone drogi. Poznałem też dietę wspinacza: makaron, brokuły, pierś z kurczaka. Ta mieszanka jest lepszym dostarczycielem energii niż Tauron. 10 maja. Niebo spowiły chmury i tylko w niewielkich jego fragmentach widać promienie słońca, próbujące przedostać się przez ciężką warstwę cumulusów do naszej bazy. Wczesnym rankiem spadło trochę deszczu i niedzielna wspinaczka stanęła pod dużym znakiem zapytania. Nie byłem w stanie przyjąć tego do świadomości. Chęć wspinaczki była tak silna Jednak 10

11 w końcu padła decyzja. Idziemy się wspinać. Nie pamiętam już dnia, w którym nauczyłbym się tylu nowych rzeczy. Dzięki Mrocznemu, Marianowi, Tomkowi i Szymonowi poznaliśmy podstawowe mechanizmy działania sprzętu, którego używa się w trakcie wspinaczki. Szymon i Marian pokazali na sucho jak prowadzi się drogę w skale z widocznymi hakami oraz jak zdejmować z góry stanowisko oraz wcześniej pozakładane ekspressy. Mroczny z Tomkiem za to sprawdzali nasze postępy na trójkowych i czwórkowych drogach w tej dziedzinie. Każdy z nas, nowicjuszy, próbował to wszystko powtórzyć na skale. Zobaczyliśmy tę drugą stronę wspinaczki umiejętność obchodzenia się ze sprzętem. W pewnym momencie jednak nad Jurę dotarły potężne ciemne chmury. Z daleka już pachniało deszczem. Można było odczuć (szczególnie na szczycie) silne podmuchy wiatru i lekkie ochłodzenie, aż w końcu strugi wody urwały się z chmur i zaczęły spadać z nieba kończąc rychło niesamowitą przygodę. Koniec tego wyjazdu nie zwiastował tego, co kojarzy się zwykle z takimi chwilami. To był dopiero początek. Czujemy, że w skały wrócimy z wielką pompą. W drodze powrotnej wspólnie doszliśmy do wniosku, że zostaliśmy na dobre zarażeni wspinaczką i wszystkim, co się z tym kojarzy skalnymi ostańcami, karabinkami i tą niezwykłą atmosferą. Radek Jasiński Debaty Oksfordzkie W poniedziałkowe przedpołudnie 25 maja w żywieckim kinie Janosik odbyły się spotkanie z cyklu Debat Oksfordzkich. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Gminy Rajcza. Idea debat oksfordzkich narodziła się na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Już w XVIII i XIX wieku debatowano na elitarnych szkołach w Anglii i Szkocji. W ten sposób uczestnicy debat przygotowywani byli do roli przyszłych parlamentarzystów. Debaty oksfordzkie mają za zadania rozwijać kulturę dyskusji z zachowanie określonych zasad i dyscypliny wypowiedzi. Ich uczestnicy podzieleni są na grupę Propozycji i grupę Opozycji. Dyskusja służy pogłębieniu wiedzy oraz wymianie poglądów na dany temat. Tezą poniedziałkowych wystąpień było zdanie: Gry multimedialne rozwijają kompetencje społeczne młodzieży. W dyskusji uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Rajczy i Rycerki Górnej, która zmierzyła się w dyskusji z młodzieżą z Węgierskiej Górki i Żywca. Najlepszym mówcą okazał się Dominik Salachna z Rajczy. Z prac Rady Gminy Rajcza W dniu z okazji 25 lecia samorządności w Polsce, na sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Rajcza VII kadencji, której celem było uświetnienie tak ważnego jubileuszu. Cały 2015 to Rok Samorządności, który objęty jest specjalnym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy radni i sołtysi z terenu Gminy Rajcza, którzy sprawowali tę funkcję w poszczególnych kadencjach począwszy od roku 1990 do chwili obecnej a także osoby, które wspierały i wspierają działania na rzecz rozwoju Gminy Rajcza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli i obecnie sprawujący mandat posłowie Małgorzata Pępek, Stanisław Zadora, Grzegorz Figura oraz Władysław Bułka, Starostowie Powiatu Żywieckiego Andrzej Zieliński oraz Andrzej Kalata, Radni Powiatowi Adam Iwanek oraz Józef Worek. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji żyjących i zmarłych samorządowców i pracowników samorządowych, gdzie homilię wygłosił Ks. Dziekan Franciszek Warzecha. Po otwarciu sesji, odśpiewaniu hymnu państwowego i krótkich przemówieniach władz gminnych oraz zaproszonych gości, minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych samorządowcach a następnie Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rajcza Dariuszem Płoskonka i posłanką Małgorzatą Pępek wręczyli wszystkim byłym i obecnym radnym oraz sołtysom Gminy Rajcza okolicznościowe dyplomy i odznaki. W sposób szczególny czyli poprzez wręczenie specjalnych statuetek uhonorowano 14 osób za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Rajcza. Szczególnie wyróżnione osoby to: Aniela Bryś radna oraz wieloletni sołtys Soli, Anna Szpak wieloletnia radna Soli, Jolanta Wełniak radna oraz wieloletnia sołtys Kiczory, Jolanta Wolny wieloletnia radna Rycerki Górnej, Adam Iwanek wieloletni Wójt Gminy Rajcza oraz radny Rycerki Górnej obecnie radny powiatowy, Tadeusz Banaś wieloletni radny i sołtys Rycerki Górnej, Zbigniew Byrski wieloletni radny Rycerki Górnej, Zbigniew Kośniewski wieloletni radny Soli, Zbigniew Kopeć wieloletni radny i sołtys Rajczy, Adam Wolny radny i wieloletni sołtys Rycerki Dolnej, Piotr Wolny wieloletni radny Rycerki Dolnej, Kazimierz Fujak wieloletni Wójt Gminy Rajcza oraz radny Rajczy, Władysław Bułka wieloletni poseł na Sejm RP, senator RP, Andrzej Zieliński wieloletni Starosta Powiatu Żywieckiego. Po zakończonej uroczystości była okazja do spotkań po latach, wspomnień i wymiany doświadczeń. Z okazji jubileuszu na Orliku w Rajczy został rozegrany mecz piłki nożnej Samorządowcy Gminy Rajcza vs Samorządowcy Gminy Milówka. Wygrali samorządowcy. Dariusz Płoskonka Przewodniczący Rady Gminy Rajcza 11

12 25 lat Samorządu w Rajczy Przemówienie Kazimierza Fujaka - Wójta Gminy Rajcza Dzisiejszy Dzień Samorządowca, który jest jednocześnie 25 rocznicą istnienia samorządu w Naszym Kraju skłania nas do refleksji, zastanowienia się nad minionymi latami, podsumowania osiągnięć i niepowodzeń oraz minionego okresu. Wiele w tym czasie się wydarzyło, wiele wspólnie musieliśmy się nauczyć ale chęci, dobrej woli, zaangażowanej w pracy nigdy Samorządowcom nie brakowało. Powierzenie decydowania o swoich losach mieszkańcom wsi, gmin i miast a później również powiatów i województw, było pociągnięciem tych, co wówczas o tym decydowali ryzykownym lecz jak później się okazało udanym. Tym, którzy stworzyli warunki, aby mogła być podjęta i tym, którzy podejmowali te decyzje należy się szacunek i podziękowanie. Ten szacunek i podziękowanie należy się również a być może przede wszystkim tym, którzy daną szansę swoją pracą, poświeceniem, zaangażowaniem, wiedzą, doświadczeniem wykorzystali dla budowania Małych Ojczyzn i budowania Polski. Nie byłoby sukcesu obecnej Polski gdyby nie było Was Samorządowców: sołtysów, radnych, wójta, starostów, parlamentarzystów którzy pracą gdzie często nie liczyło się przepracowanych godzin, wielkim zaangażowaniem, chęcią działań nad poprawą otaczającej nas rzeczywistości działaliście na rzecz społeczeństwa i Naszej Małej Ojczyzny. Często ta praca była i jest niedoceniana przez: część społeczeństwa, media, prasę. Zdarzało się pomawiać Samorządowców o bliżej nieokreślone korzyści z Waszego zaangażowania w sprawy społeczne. Jestem jednak przekonany, że większość społeczeństwa odczuwa to właściwie, zauważa i docenia Wasze działania. Pozostaję Wam również osobista satysfakcja z wielu dokonań, z których teraz wszyscy korzystamy, korzystają Wasze rodziny, dzieci, potomkowie. Dlatego też, pozwólcie Państwo Samorządowcy mi wójtowi, któremu przyszło kierować naszą Gminą w dniach jubileuszu 25- lecia Samorządu serdecznie i gorąco podziękować Wam za wszystko to, co zrobiliście dla naszego społeczeństwa i dla Naszej Gminy. Nasza Gmina miała szczęście do wielu oddanych jej działaczy. Te słowa uznania kieruje do Was wszystkich ze szczególnym wyróżnieniem dla Pana Adama Iwanka, który kierował naszą Gminą przez 17 lat. Muszę przyznać, że w dyskusjach, posiedzeniach Rady Gminy, Komisjach, zebraniach często gorąco dyskutowaliśmy, spieraliście się aby nie powiedzieć kłócili lecz było to robione (w zdecydowanej większości) w dobrej wierze, gdzie nadrzędnym celem było dobro gminy, sołectwa, mieszkańców. Szanowni Państwo, również obecnie, w ramach samorządu, staramy się budować pozytywny klimat. Staramy się wykorzystać pracę, wiedzę naszych poprzedników, aby nie zaprzepaść szansy na zrównoważony rozwój gminy. Powstaje infrastruktura, która wpływa na komfort i estetykę naszego życia. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że współczesny obraz Gminy Rajcza zawdzięczamy w dużej mierze Państwa postawie i zaangażowaniu. Wiem, że pomimo wielu trudności i przeciwności losu wierzycie że to, co robiliśmy i nadal robimy ma określony sens i przyniesie wymierne korzyści.inwestujemy w ludzi i cieszymy się ich sukcesami. Do wspólnej pracy na rzecz społeczności przekonujemy ludzi, aby uwierzyli 12

13 w siebie i swoje możliwości, że można tutaj mieszkać i być z tego powodu zadowolonym czy też dumnym. Efektem wspólnych starań jest współczesny obraz naszej Gminy. Dzięki Wam Nasza Mała Ojczyzna cały czas się rozwija i wygląda coraz ładniej. Za to wszystko dziękuję Wam z głębi serca. Z okazji Święta Samorządowca życzę Państwu zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Wierzą głęboko, że Wasze zaangażowanie społeczne przyniesie Wam wiele satysfakcji i korzyści na wszystkich płaszczyznach Państwa aktywności. Serdecznie dziękuję za przybycie i uczestnictwo w tej uroczystej sesji. Te dyplomy, statuetki, które Wam wręczymy, niech będą symbolicznym podziękowaniem za wiele lat Waszej służby dla społeczeństwa Rajczy. Wszystkim Samorządowcom za ich wkład w rozwój Naszej Gminy podziękowano okolicznościowymi dyplomami, plakietkami (dla tych co działali co najmniej 3 kadencje), odznakami 25-lecia Samorządności. KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy Od wydania ostatniego, marcowego numeru kwartalnika W Naszej Gminie była okazja do udziału w wielu interesujących wydarzeniach organizowanych w Gminie Rajcza. Ich ranga i charakter były bardzo różne, lecz ich potencjał społeczny jest wielki. Zatem przypomnijmy sobie ostatnie, najważniejsze wydarzenia. II Otwarty Bieg Pod Górę W sobotę w Zwardoniu w Stacji Narciarskiej Zwardoń SKI odbył się II Otwarty Bieg Pod Górę. Organizatorami zawodów był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy, Gmina Rajcza, UKS Rajcza i Stacja Narciarska Zwardoń SKI. W organizację zaangażowali się także członkowie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia i UKS Zwardoń.Pomimo pięknej pogody i dodatnich temperatur Stacja Narciarka Zwardoń Ski przywitała uczestników dużą ilością śniegu. W zawodach wystartowało ok. 40 biegaczy, byli także goście ze Słowacji. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, z podziałem na mężczyzn i kobiety. Młodsi mieli do pokonania trasę długości 700 metrów, zawodnicy ze starszych kategorii mieli do przebiegnięcia 1400 metrów.każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy zawodów dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne. Dekoracji zwycięzców dokonali Wójt Gminy Rajcza Pan Kazimierz Fujak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Płoskonka, Sołtys Zwardonia Pan Jacek Hojny i właściciel Stacji Narciarskiej Zwardoń SKI Pan Józef Polak.Wyniki: Kategoria DZ: I miejsce Eliza Rucka z Istebnej, II miejsce Natalia Sewastynowicz z Istebnej, III miejsce Justyna Wandzel ze Szczyrku. Kategoria CH: I miejsce Przemysław Zawada z Istebej, II miejsce Karol Kubańda ze Szczyrku, III miejsce Patrik Baroniak ze Skalitego. Kategoria K1: I miejsce Beata Szymańczak z Łodygowic, Kategoria M1: I miejsce Łukasz Kunc z Zakopanego, II miejsce Sebastian Jarecki z Bielska Białej. Kategoria K2: I miejsce Barbara Byrtus z Istebnej. Kategoria M2: I miejsce Władysław Olszowski z Międzybrodzia Bialskiego, II miejsce Jan Łucek z Jaworzynki, III miejsce Grzegorz Legierski z Koniakowa. XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w narciarstwie alpejskim W niedzielę 22 lutego br. na stokach Skalanki w Zwardoniu odbyły się kolejne, już XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorami zawodów był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy, Gmina Rajcza, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Powiatowy Zarząd Szkolnego Związku Sportowego w Żywcu oraz właściciel wyciągu narciarskiego Skalanka. Zimowa aura zachęciła do spędzenia niedzielnego dnia na świeżym powietrzu bo do zawodów zgłosiło się ponad 100 zawodników. Rywalizowali on w 9 kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale i puchary. Dekoracji tych najlepszych dokonali Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata, Członek Zarządu Powiatu Pan Jan Witkowski oraz Wójt Gminy Rajcza Pan Kazimierz Fujak.Wyniki: Kategoria DZ I: 1 miejsce Barbara Zawada z Ciśca, 2 miejsce Vanessa Łuczak z Cieszyna, 3 miejsce Kaja Bizoń z Węgierskiej Górki. Kategoria CH I: 1 miejsce Marek Jagosz z Siennej, 2 miejsce Olaf Schleifer z Żywca, 3 miejsce Michał Porwisz ze Zwardonia. Kategoria DZ II: 1 miejsce Emila Lenert z Pietrzykowic, 2 miejsce Zuzanna Jagosz z Siennej, 3 miejsce Łucja Biegun z Węgierskiej Górki. Kategoria CH II: 1 miejsce Piotr Koźbiał z Żywca, 2 miejsce Karol Zawada z Żywca, 3 miejsce Kacper Szmyt z Łodygowic. Kategoria DZ III: 1 miejsce Patrycja Zawada z Ciśca, 2 miejsce Natalia Biela z Rajczy, 3 miejsce Oliwia Kręgiel z Soli. Kategoria 13

14 KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy CH III: 1 miejsce Miłosz Januszyk z Żywca, 2 miejsce Dominik Biela z Rajczy, 3 miejsce Mateusz Purol z Węgierskiej Górki. Kategoria DZ IV: 1 miejsce Klaudia Kuczyńska z Leśnej, 2 miejsce Angelika Dobosz ze Zwardonia, 3 miejsce Wiktoria Chowaniec z Juszczyny. Kategoria CH IV: 1 miejsce Radosław Głód z Międzybrodzia Żywieckiego, 2 miejsce Maciej Waluś z Międzybrodzia Bialskiego, 3 miejsce Maciej Matusk z Ujsół. Kategoria DZ V: 1 miejsce Sara Adamek z Huciska, 2 miejsce Karolina Urbańczyk z Milówki. Kategoria CH V: 1 miejsce Przemysław Zwardoń ze Zwardonia, 2 miejsce Piotr Zawada z Ciśca, 3 miejsce Wiktor Strzałka z Żabnicy: Kategoria K I: 1 miejsce Anna Kołosińska ze Zwardonia.Kategoria M I: 1 miejsce Paweł Pydych ze Zwardonia, 2 miejsce Łukasz Martosz z Jeleśni, 3 miejsce Piotr Szczotka ze Zwardonia. Kategoria K II: 1 miejsce Sylwia Matusik z Ujsół, 2 miejsce Barbara Pytlarz z Milówki, 3 miejsce Agnieszka Chlebicka Głód z Międzybrodzia Żywieckiego. Kategoria M II1 miejsce Łukasz Kośniewski z Soli, 2 miejsce Andrzej Bednarz z Rajczy, 3 miejsce Dominik Chowaniec z Żywca. Kategoria K III, 1 miejsce Joanna Szczotka-Kręgiel z Soli, 2 miejsce Anna Strzałka z Żabnicy, 3 miejsce Małgorzat Biegun z Węgierskiej Górki. Kategoria M III: 1 miejsce Jan Stańco ze Zwardonia, 2 miejsce Marek Szczotka z Soli, 3 miejsce Zbigniew Schleifer z ŻywcaKategoria K IV: 1 miejsce Jadwiga Gołda z Żywca, 2 miejsce Ewa Mroczka ze Zwardonia3 miejsce Elżbieta Rudnicka ze Zwardonia, Kategoria M IV: 1 miejsce Zdzisław Talik ze Zwardonia, 2 miejsce Piotr Słowik z Węgierskiej Górki, 3 miejsce Krzysztof Butor z Milówki, Kategoria generalna kobiet: 1 miejsce Anna Kołosińska, 2 miejsce Klaudia Kuczyńska, 3 miejsce Sara Adamek, Kategoria generalna mężczyzn: 1 miejsce Paweł Pydych, 2 miejsce Łukasz Kośniewski3 miejsce Przemysław Zwardoń, Spośród startujących wyłoniono także najlepszych samorządowców, którymi byli Jadwiga Gołda i Łukasz Kośniewski. Rajczański Jarmark Wielkanocny Warsztaty wielkanocne w Centrum Kultury Wystawa pisanek, palm wielkanocnych, wyrobów cukierniczych, ziół i nalewek ziołowych oraz prezentacja i promocja rękodzieła wielkanocnego to wszystko można było obejrzeć oraz zakupić podczas Rajczańskiego Jarmarku Wielkanocnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rajczy oraz Sołtysa i Radę Sołecką Rajczy. Jarmark odbył się w Centrum Kultury w niedzielę 22 marca 2015 r. Przez trzy kolejne dni marca począwszy od 23 do 25 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy odbywały się przedświąteczne warsztaty, na których uczestnicy robili tradycyjne palmy wielkanocne. Przez pierwsze dwa dni przygotowywane były kwiaty z bibuły, a ostatniego dnia wykonywane były palmy. Tych kilka dni spędzonych w miłej atmosferze przybliżyło uczestnikom warsztatów zwyczaje naszego regionu, a każdy mógł wykazać się swoim talentem. Współpraca w zespołach, mimo rozpiętości wieku uczestników od 5 do 60 lat była naprawdę wspaniała. Niedziela Palmowa w Rajczy Tradycja święcenia palm jest znana od wieków w całej Polsce. Święcenie palm następuje corocznie podczas Mszy Św., w kościele katolickim w ostatnią niedziele przedświąteczną na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko Niemu i wołali: Hosanna! Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim Król Izraelski I.12:13 Bibl.Gd. Jak co roku w Niedzielę Palmową w Kościele pw. Św. Wawrzyńca i Św. Kazimierza w Rajczy poświęcone zostały palmy wielkanocne. Odbyła się uroczysta procesja wokół Kościoła, a po Mszy Św. konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Prezentowane w Kościele palmy utwierdzają w przekonaniu, iż tradycja własnoręcznie robionych palm jest wciąż żywa w naszym środowisku. Opracował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy 14

15 KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy Wystawa malarstwa Joanny Kasperkiewicz Od kwietnia w Centrum Kultury w Rajczy obejrzeć można wystawę malarstwa mieszkanki Rajczy Joanny Kasperkiewicz. Prezentowane na wystawie prace, powstały w czasie trzech lat studiów. Wykonane są farbami akrylowymi na płótnie. Jak pisze autorka prace te ukazują przejście ze świata realnego do nierzeczywistych wyobrażeń pojawiających się pod wpływem wewnętrznych przeżyć będących inspiracją do ich powstania. Święto Konstytucji 3 Maja Rajczanie licznie obchodzili Święto Konstytucji 3 Maja. Były oficjalne uroczystości, które rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu legionistów i mogile Czanieckich, zaś w kościele parafialnym odprawiona została msza w intencji Ojczyzny. Następnie zebrani przeszli do Centrum Kultury, gdzie uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a następnie odbyło się widowisko pt. Lekcja historii XVIII wieku w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Rajczy oraz Grupy Teatralnej Effatha. (Pełniejsza relacja z wydarzenia wewnątrz numeru). Gościnnie wystąpił również zespół ze Zwardonia Spod Rachowca oraz zespół z Čičman ze Słowacji.W dniu tym nie zabrakło również atrakcji sportowych rozegrano bowiem turniej piłki siatkowej, w którym wzięło udział sześć drużyn. Kolejne Posiady już za nami 9 maja 2015 o godz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Rajczy odbyły się IX Płosiady Gawyndziarskie w Rajcy. Posiada mają charakter konkursu w którym startować mogą gawędziarze z całego powiatu żywieckiego. W tym roku do konkursu zgłosiło się 23 gawędziarzy, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 7, dzieci 8 13 lat, młodzież gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych oraz dorośli. W poszczególnych kategoriach komisja przyznała następujące miejsca: Kategoria dzieci do 7 lat: I miejsce Jakub Opalony z Rajczy, II miejsce Marta Musur ze Zwardonia, III miejsce Maja Podgórny z Rajczy. Kategoria dzieci od 8 do 13 lat: I miejsce Marzena Kiełbasa z GlinkiII miejsce Justyna Mizia z Glinki, III miejsce Natalia Nowak z Kamesznicy, Wyróżnienie Julia Gryglak z Rycerki Górnej, Angelika Miodońska z Kamesznicy, Emilia Suchońska z Rajczy, Kacper Musur ze Zwardonia, Julia Fiedor ze Zwardonia. Kategoria młodzież gimnazjalna i szkół ponad gimnazjalnych: I miejsce Tomasz Szymanek ze Zwardonia. Kategoria dorośli: I miejsce Julianna Adamek z Pewli Wielkiej, II miejsce Anna Dunat z Pewli WielkiejIII miejsce Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej. Wyróżnienie Zofia Sordyl z Korbielowa, Józefa Kania z Przyborowa, Halena Łasut z Soli. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy jako organizator składa serdeczne podziękowania opiekunom i wychowawcom, którzy przygotowali dzieci i młodzież, a przede wszystkim dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji regionu. Opracował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy 15

16 KALENDARIUM GMINNE - czyli wydarzenia ostatnich miesięcy 15 urodziny Grupy Teatralnej Effatha 21 marca 2015 o godz w Centrum Kultury w Rajczy odbyła się prapremiera spektaklu Dzień Gniewu Romana Brandstattera. Premiera ta była głównym wydarzeniem sobotnich uroczystości z okazji jubileuszu 15-lecia Grupy Teatralnej EFFATHA. Podczas tego jubileuszowego spotkania była okazja, aby przypomnieć historię grupy, zdobyte nagrody i wyróżnienia, wystawione spektakle, porozmawiać z aktorami oraz posmakować urodzinowego tortu. Na ręce przedstawicielek grupy Doroty Salachny i Ewy Matlak, gratulacje i podziękowania złożyli Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak, Dyrektor GOKiS w Rajczy Jan Ślęzak, Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy Marian Jeleśniański, Ks. Prałat Franciszek Warzecha, Sołtys Rajczy Zbigniew Kopeć, Radny Gminy Rajcza Grzegorz Rybarski. Droga krzyżowa ulicami Rajczy W piątek 27 marca 2015 r ulicami Rajczy przeszła Droga Krzyżowa, która rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą Świętą o godz Rozważaniom do stacji Drogi Krzyżowej towarzyszyło niesienie krzyża przez wiernych Parafii Rajcza. Opracował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy Reklama wylicytowana podczas rajczańskiego finału WOŚP KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY RAJCZA WYDAWCA: Gmina Rajcza, GOKiS REDAKCJA: Gmina Rajcza, Rada Gminy Rajcza SKŁAD I DRUK: Wydawnictwo Prasa Beskidzka tel.: NAKŁAD: 3500 egzemplarzy WAŻNIEJSZE TELEFONY Urząd Gminy Rajcza Ewidencja Ludności Ośrodek Pomocy Społecznej Komisariat Policji Ośrodek Zdrowia Posterunek Energetyczny Zakład Usług Komunalnych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Lecznica dla zwierząt Zespół Szkół w Rajczy Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej Szkoła Podstawowa w Soli Przedszkole w Rajczy Zespół Szkół w Zwardoniu Zespół Szkół w Rycerce G. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Przedszkole Fundacji Elementarz w Soli Kiczorze Apteka - Rajcza, ul. Górska 6 Apteka - Rajcza, ul. Rynek

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego

Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego R E K L A M A Nr 12 (212) Grudzień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Finał Emanacji na 80. urodziny prof. Pendereckiego Okazale wypadł finał obchodów 80. urodzin maestro

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13. W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014 GRUDZIEŃ 2013 NR 82 W NUMERZE: Inwestycje na 2014 rok Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2013 a związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Obydwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda z dachu. Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą udział w projekcie solarnym.

Ciepła woda z dachu. Dzięki środkom z funduszy szwajcarskich mieszkańcy czterech małopolskich gmin biorą udział w projekcie solarnym. Nr 01/253 STYCZEŃ 2015 ISSN 1429-004 SAMI PISZEMY GAZETĘ: 64 AUTORÓW, 72 TEKSTY Już po raz trzeci ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli str. 10 Rada Miejska VII kadencji Ciepła woda z dachu 15 lat

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo