SYLABUS. 5. Liczba godzin: Wykład: - 8. Punkty ECTS: 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. 5. Liczba godzin: 30. 6. Wykład: - 8. Punkty ECTS: 2"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie SYLABUS 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, rok akademicki 009/010. Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 3. Rok studiów: II Semestr: III i IV 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne Stacjonarne Niestacjonarne 5. Liczba godzin: Wykład: - 7. Ćwiczenia: Punkty ECTS: 9. ZałoŜenia i cele przedmiotu Głównym celem przedmiotu jest nauczenie studentów obsługi komputera PC, w tym systemu operacyjnego Windows /XP/ oraz podstawowego pakietu programów biurowych wchodzącego w skład pakietu Mikrosoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)oraz z korzystaniem z sieci lokalnej i rozległej w tym równieŝ z usług dostępnych przez Internet. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat budowy i działania sprzętu komputerowego oraz zasad tworzenia, budowy i zastosowań oprogramowania komputerowego. Student ponadto powinien zapoznać się z moŝliwościami wykorzystywania programów informatycznych w funkcjonowaniu współczesnej administracji. Zakres zajęć jest skorelowany z wymaganiami do przystąpienia przez studentów do egzaminów ECDL (European Computer Driving Licence). Ponadto wykształcenie nawyków posługiwania się sprzętem komputerowym w charakterze narzędzi technicznych usprawniających procesy diagnozowania i rozwiązywani problemów decyzyjnych lub badawczych Metody dydaktyczne Ćwiczenia 11. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu W wyniku zaliczenia tego przedmiotu student powinien uzyskać, podstawową, przewidzianą programem wiedzę z zakresu: - nazewnictwa i pojęć stosowanych w informatyce, - optymalizacji konfiguracji komputera do własnych potrzeb, - korzystania z podstawowych programów uŝytkowych; edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd. - obsługi urządzeń peryferyjnych komputera; drukarki, skanera, zewnętrznych pamięci masowych, DVD), - korzystanie z INTERNETU

2 1. Treści programowe Liczba godzin Liczba godzin Lp. Tematyka zajęć stacjonarne niestacjonarne wykład ćwiczenia wykład ćwiczenia I Temat: Zakresy Pojęcie zakresu, definiowanie zakresu Funkcje operujące na zakresach Przykładowe arkusze wykorzystujące zakresy II Temat: Arkusz kalkulacyjny EXEL podstawowe funkcje i obsługa arkusza. Budowa i zasady poruszania się po arkuszu. Tryby pracy arkusza wprowadzanie, poprawianie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie danych. Rodzaje danych. Tworzenie nowego arkusza kopiowanie zawartości komórek. Formatowanie arkusza. Sortowanie danych. Zapamiętywanie i odtwarzanie arkusza. Podstawowe komendy i funkcje arkusza, operacje na tabelach. Wykonywanie obliczeń. Podstawowe operacje na danych (dodawanie, odejmowanie, mnoŝenie, dzielenie, potęgowanie). Adresowanie względne i bezwzględne formuł. Graficzna prezentacja danych z arkusza Wykres sporządzany automatycznie. Samodzielna budowa wykresu. Zapamiętywanie i odtwarzanie wykresów. Umieszczanie wykresów razem z arkuszem. III Temat: wykresy funkcji matematycznych Dzielenie przedziału liczbowego na zadaną liczbę punktów Obliczanie wartości funkcji w znalezionych punktach przedziału argumentu Wykorzystanie kreatora wykresów Rodzaje wykresów, zmiana typu wykresu, edycja własności wykresu IV temat: baza danych Access Pojęcie bazy danych, rekordu, pola, klucza, zapytania Uruchomienie bazy danych Access Tworzenie nowej bazy danych Definiowanie struktury rekordów Dopisywanie rekordów Przeglądanie rekordów Sortowanie rekordów wg określonego klucza Wyszukiwanie rekordów spełniających zadane kryterium V Temat: biblioteczka domowa Tworzenie przykładowej bazy danych ksiąŝek w biblioteczce domowej Tworzenie raportów VI Temat: wymiana danych w aplikacjach Technika ole Osadzanie arkusza i wykresów w tekście edytora Word oraz na stronie www w programie FrontPage Ćwiczenie na ocenę (przygotowanie sprawozdania z wykorzystaniem tabeli

3 VII VIII IX X XI XII XIII arkusza Excel w procesorze tekstu Word) Temat: Arkusz kalkulacyjny EXEL funkcje. Funkcje statystyczne: SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, LICZ. JEśELI itp. ich działanie i składnia. Funkcje warunkowe: JEśELI, ORZ, LUB. ZłoŜone funkcje logiczne. Budowa wielopoziomowych funkcji logicznych. Temat: Kolokwium. Przeliczanie i przedstawianie w formie tabelarycznej oraz graficznej przykładowego zestawienia statystycznego lub demograficznego Temat: Zasady kompozycji pokazów audiowizualnych za pomocą aplikacji PowerPoint. Podstawowe funkcje programu PowerPoint. Zasady łączenia w prezentacji róŝnego rodzaju danych. Interakcyjne moŝliwości aplikacji sterowanej zdarzeniami. Projektowanie prezentacji. Slajdy. Podstawowe typy obiektów na slajdach: grafika, pole tekstowe, wykres, klip multimedialny, tabela, hiperłącze. Formatowanie przejść między slajdami. Sterowanie róŝnymi elementami na ekranu. Temat: nawigacja w prezentacji PowerPoint Zaprojektowanie schematu prezentacji Utworzenie poszczególnych slajdów Dodanie menu. Hiperłącza do slajdów w prezentacji. Przyciski akcji i zmiana ich parametrów. Hiperłącze do strony WWW w Internecie. Rozdanie tematów projektów prezentacji PowerPoint do samodzielnego wykonania przez studenta Temat: Kolokwium. Budowa prostej prezentacji multimedialnej na temat wskazanej kampanii wojennej przy uŝyciu aplikacji PowerPoint. Temat: tworzenie strony WWW w programie Microsoft FrontPage Zakładanie sieci WWW w programie FrontPage Struktura dokumentu html. Wizualne tworzenie strony WWW. Ustawianie parametrów strony - język, kod iso-8859-, kolor tła, standardowy kolor czcionki. Wprowadzanie i formatowanie tekstu - wykorzystanie podobieństwa programu frontpage do procesora tekstu word. Umieszczanie grafiki na stronie WWW Wykorzystanie na stronie WWW grafiki wyeksportowanej z programu corel draw Temat: komunikacja w sieci Internet Architektura klient/serwer

4 Poczta elektroniczna Zakładanie konta pocztowego Przesyłanie listów Przesyłanie listów z załącznikami Listy dyskusyjne Usługa ftp. Logowanie się na serwer ftp. Pobieranie plików. Usługa irc. Logowanie się do serwera irc. Wybór sieci. Wybór kanału. Usługa WWW. Zasada działania usługi WWW. Wprowadzenie do tworzenia stron WWW. Materiały: sieci lokalne XIV Temat: Komputerowa wymiana informacji INTERNET. Zasady funkcjonowania i zasoby sieci INTERNET. Komputer jako globalne narzędzie komunikacji wymiany informacji. INTERNET globalizacja obiegu informacji. Zasady działania. Zasady działania i moŝliwości sieci komputerowej. Wyszukiwanie informacji. Adresy internetowe. Dostęp do baz danych informacji naukowej (np. : biblioteki) w olsztyńskich i ogólnopolskich oraz świtowych ośrodkach akademickich. Etyka pracy w INTERNECIE. XV Temat: Praca z przeglądarkami. Posługiwanie się przeglądarkami sieci INTERNET. Zasady posługiwania się pocztą elektroniczną. 13. Literatura podstawowa Paliński, Informatyka, Przemyśl 001. Dec Z., Konieczny R.: ABC komputera 99, Edition 000, Kraków Cassel P.,.Eddy C, Price J., Access 00/XP Pl dla kaŝdego, Helion Gliwice 003. W warszawskim wydawnictwie MIKOM ( ) ukazała się seria ksiąŝek wspomagających przygotowanie do egzaminów EDCL Wydawnictwa te są sygnowane przez PTI. Seria ta obejmuje następujące tytuły: - Arkusze kalkulacyjne, Kopertkowska M., Warszawa Bazy danych, Kopertkowska M., Warszawa Grafika menedŝerska i prezentacyjna, Kopertkowska M., Warszawa Usługi w sieciach komputerowych, Wojciechowski A., Warszawa Literatura uzupełniająca Excel XP - autor: Stephen L. Nelson wyd. EDITION000 ABC Excel 003 PL - wyd. HELION ABC komputera w firmie - autor: O. Siołek O. B. Bok wyd. EDITION000 Miesięcznik PC WORLD KOMPUTER - roczniki Seria "Krok po kroku... ", np. "Krok po kroku: Excell 000". Seria "Dla opornych... ", np. "Word dla opornych". Seria "... to proste", np. "Windows 000 to proste". Wyjaśnienie niektórych pojęć zostanie zaczerpnięte z Encyklopedii Wiedzy komputerowej. czasopisma ENTER, CHIP, PC WORLD KOMPUTER z ostatnich 3 lat

5 15. Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych - ćwiczenia: mgr Sławomir Szost

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Załącznik nr 1. Zakres merytoryczny szkoleń Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03] Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 312[03]/T,SP/KOWEZiU/2010 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03] Warszawa 2010 Autorzy: mgr Tomasz Flaga mgr inŝ. Piotr Matuszewski

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym.

Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie elementów graficznych do urozmaicenia dokumentu tekstowego. 1. Elementy graficzne umieszczane w dokumentach tekstowych;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

PROGRAM SZKOLENIA. w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PROGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Senior na czasie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC 1. Moduł:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo