Czas na pracę praca na czas STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na pracę praca na czas STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE"

Transkrypt

1 Czas na pracę praca na czas STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Świlcza k/rzeszowa, 13 marca 2008

2 Standardy kwalifikacji stanowisk pracy stworzone w ramach projektu i ich praktyczne zastosowanie dr Łukasz Sienkiewicz

3 Założenia metodyczne tworzenia standardów kwalifikacji stanowisk pracy w projekcie

4 Podstawowe pojęcia Zawód - zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych (wiadomości, umiejętności i określonych cech psychofizycznych)

5 Podstawowe pojęcia Stanowisko pracy konkretne miejsce pracy w organizacji. Do prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku konieczne jest posiadanie przez pracownika określonego zestawu kwalifikacji zawodowych

6 Podstawowe pojęcia Zadanie zawodowe - logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją

7 Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako wyuczone lub nabyte w drodze doświadczenia sprawności lub umiejętności potrzebne do wykonywania określonej pracy lub zadania w sposób kompetentny. Na kwalifikacje zawodowe składają się układy wiedzy, umiejętności oraz cech psychofizycznych, które mogą być rozpatrywane na różnych poziomach.

8 Podział kwalifikacji przyjęty w standardach Ze względu na ich rodzaj: Kwalifikacje ogólnozawodowe umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne potrzebne do wykonywania pracy w określonym obszarze zawodowym. Te kwalifikacje będą wspólne dla zawodów pokrewnych, takich jak księgowy i specjalista do spraw finansów. Kwalifikacje specyficzne dla stanowiska pracy umiejętności, wiedza i cechy psychofizyczne niezbędne do wykonywania typowej pracy na określonym stanowisku. W tym przypadku zespół kwalifikacji zawodowych wiąże się z konkretnymi zadaniami wykonywanymi przez pracownika na stanowisku pracy.

9 Podział kwalifikacji przyjęty w standardach Ze względu na ich znaczenie: Kwalifikacje kluczowe zestaw kwalifikacji zawodowych, których posiadanie jest warunkiem prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku. Kwalifikacje pomocnicze zestaw kwalifikacji zawodowych, których posiadanie służy wykonywaniu zadań mniej istotnych lub wykonywanych bardzo rzadko względnie w wyjątkowych przypadkach.

10 Kwalifikacje a kompetencje Podstawowym pojęciem stosowanym w niniejszym opracowaniu są kwalifikacje zawodowe Decyzję taką podjęto z uwagi na potoczne rozumienie kompetencji jako uprawnień do podejmowania określonych decyzji, i w celu uniknięcia możliwych pomyłek i nieporozumień Główną motywacją do wykorzystania pojęcia kwalifikacji była więc chęć ułatwienia zrozumienia tych pojęć osobom w projekcie, a szczególnie osobom ankietowanym.

11 Kwalifikacje a kompetencje Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych również posługują się pojęciem kwalifikacji, które są: układem zbiorów umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych (sprawności sensomotorycznych, zdolności i cech charakteryzujących osobowość) niezbędnych do wykonywania zestawu zadań określonego w opisie zawodu (S. Kwiatkowski, M. Symela, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001).

12 Kwalifikacje a kompetencje W rzeczywistości bardziej adekwatne do zakresu przyjętego opracowania jest pojęcie kompetencje, rozumiane jako: cechy posiadane przez pracowników, reprezentowane przez wiedzę, umiejętności, zdolności (KSA Knowledge, Skills, Abilities), cechy osobowościowe potrzebne do właściwego wykonywania pracy

13 Opracowując strukturę standardu kwalifikacji zawodowych przyjęto następujące założenia: narzędzie badawcze musi być możliwie jak najprostsze powinno zostać opracowane w oparciu o powszechnie zrozumiałe pojęcia narzędzie badawcze musi służyć uzyskiwaniu precyzyjnych i rzeczywistych wyników

14 W prezentowanym opracowaniu poziom wymagań jest poziomem optymalnym: Potencjalni pracodawcy wymagać bowiem będą od pracowników tymczasowych wykazywania się kompetencjami na optymalnym poziomie, pozwalającymi im na podjęcie efektywnej pracy od pierwszego dnia zatrudnienia. W przypadku pracy czasowej nie ma możliwości terminowania na stanowisku, przyuczania się do pracy, czy wykazywania się minimalnym poziomem kompetencji.

15 Działania w ramach przyjętej metody opracowania standardów: Działania przygotowawcze Działania badawcze Działania analityczne

16 Standardy kwalifikacji wybranych stanowisk pracy

17 Stanowiska poddane standaryzacji Samodzielny księgowy Asystent rachunkowości Kasjer handlowy Sekretarka Sprzedawca Grafik komputerowy Magazynier Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. obsługi klienta Pracownik administracyjno-biurowy

18 Standardy kwalifikacji zawodowych przygotowano w dwóch wersjach: Wersja 1: Standard, w którym kwalifikacje zawodowe przyporządkowano do poszczególnych zadań zawodowych. Wersja 2: Standard, w którym kwalifikacje zawodowe podzielono na specyficzne dla stanowiska pracy i ogólnozawodowe oraz kluczowe i pomocnicze, bez przyporządkowywania ich do poszczególnych zadań zawodowych.

19 Części składowe standardu kwalifikacji zawodowych: A. Charakterystyka stanowiska pracy B. Zadania zawodowe występujące na stanowisku pracy Podział kwalifikacji na stanowisku pracy grafik komputerowy ze względu na ich znaczenie i specyfikę C. Kwalifikacje wraz z ich opisem, przyporządkowane do poszczególnych zadań zawodowych na stanowisku pracy D. Preferowane dyplomy, certyfikaty i uprawnienia. E. Zalecane szkolenia

20 Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw obsługi klienta Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Utrzymanie kontaktów z klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Odpowiedzialność za utrzymywanie kontaktów z klientami firmy, za przekazywanie zamówień, zleceń i uwag od klienta do odpowiednich działów firmy

21 Zadania zawodowe Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami Informowanie klientów o produktach i usługach Sprzedaż produktów/usług firmy Składanie i monitorowanie realizacji zamówień Pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji Prowadzenie negocjacji Budowanie relacji z klientem Obsługa urządzeń biurowych Przygotowanie dokumentacji i raportów Dodatkowe zadania zawodowe Udział w akcjach promocyjnych Obsługa posprzedażowa i serwisowa Badania rynkowe Opieka nad klientami w ramach programów lojalnościowych

22

23 Opis zadania zawodowego: Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami Kwalifikacja nr 1. Komunikatywność Opis kwalifikacji Utrzymanie dobrego kontaktu z klientem Przekazywanie klientom konkretnych i zwięzłych informacji Nawiązywanie rozmowy z klientem Prowadzenie rozmowy na różne tematy Rozwiązywanie problemów przez telefon Łatwość nawiązywania kontaktu Kwalifikacja nr 2. Odporność na stres Opis kwalifikacji Opanowanie emocji w trudnej sytuacji Kwalifikacja nr 3. Umiejętność przygotowania oferty Opis kwalifikacji Umiejętność zrobienia kalkulacji kosztów Wyszukiwanie niezbędnych informacji, przygotowania oferty i przesłania jej klientowi Wykonywanie wyceny nietypowego zlecenia Kwalifikacja nr 4. Znajomość branży* Opis kwalifikacji Znajomość rynku i listy potencjalnych klientów Określenie potencjału klienta Wiedza, jak oferta wypada na tle konkurencji (benchmarking)

24 Opis zadania zawodowego: Informowanie klientów o produktach i usługach Kwalifikacja nr 1. Umiejętność zaprezentowania produktów i usług Opis kwalifikacji Znajomość technik sprzedaży Prowadzenie rozmowy z klientem Dobra prezencja Znajomość technik reklamowania produktów Kwalifikacja nr 2. Umiejętność przyswajania wiedzy Opis kwalifikacji Dobra pamięć Zdolności uczenia się Chęć poszerzania wiedzy Kwalifikacja nr 3. Znajomość oferty firmy* Opis kwalifikacji Dobra orientacja w aktualnej ofercie produktów/usług firmy Wiedza na temat zalet produktów Ustawiczne poznawanie nowości w ofercie firmy Wiedza na temat dostępności towarów i czasu realizacji zamówień

25 Opis zadania zawodowego: Prowadzenie negocjacji Kwalifikacja nr 1. Umiejętności negocjacyjne Opis kwalifikacji Osiąganie kompromisu bez utraty własnych korzyści Prowadzenie rozmowy negocjacyjnej w języku obcym Dobieranie właściwych argumentów Kwalifikacja nr 2. Umiejętność uwzględnienia specyfiki klienta Opis kwalifikacji Prowadzenie rozmowy z klientami różniącymi się statusem, charakterem, poziomem wiedzy, itp. Ocenianie potrzeb klienta W zależności od uprawnień, samodzielne przyznawanie indywidualnym klientom rabatów i dłuższych terminów płatności w oparciu o posiadane o nich informacje Kwalifikacja nr 3. Znajomość branży* Opis kwalifikacji Wiedza o konkurencji Wiedza o klientach Wiedza, jak oferta wypada na tle konkurencji (benchmarking)

26 Opis zadania zawodowego: Przygotowanie dokumentacji i raportów Kwalifikacja nr 1. Zdolności analityczne Opis kwalifikacji Analityczne myślenie Umiejętność analizowania danych dotyczących sprzedaży Kwalifikacja nr 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy Opis kwalifikacji Systematyczność Rozplanowanie pracy w czasie Zdyscyplinowanie Kwalifikacja nr 3. Umiejętność przygotowania zestawień i wykresów Opis kwalifikacji Graficzne przedstawienie wyników w postaci wykresów i tabel

27 Preferowane dyplomy, certyfikaty i uprawnienia na stanowisku specjalista ds. obsługi klienta: Wykształcenie: minimum średnie Badania lekarskie Prawo jazdy kat. B Znajomość języka obcego: w stopniu średnim

28 Zalecane szkolenia Podobnie jak w części dotyczącej dyplomów, certyfikatów i uprawnień, przedstawiono najczęściej występujące szkolenia, które w opinii badanych powinna odbyć osoba wykonująca pracę na danym stanowisku. Szkolenia te również mogą mieć charakter obowiązkowy lub fakultatywny w zależności od indywidualnych wymagań pracodawcy.

29 Zalecane szkolenia na stanowisku specjalista ds. obsługi klienta: Szkolenia z zakresu BHP Szkolenie z zakresu oferowanych produktów/usług firmy oraz z zakresu specyfiki branży Szkolenia z zakresu obsługi klienta Szkolenia z umiejętności prezentacji Szkolenia z zakresu negocjacji Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej

30 Informacje dodatkowe Część kwalifikacji, różniących się w zależności od miejsca pracy i charakterystycznych dla konkretnych pracodawców wyróżniono gwiazdką (*) Są to kwalifikacje dotyczące znajomości procedur wewnętrznych, branży, struktury organizacyjnej firmy czy cenników. Stanowią one często istotną część pracy i wymagań stawianych pracownikom, chociaż trudno jest je rozwijać w drodze wystandaryzowanego szkolenia.

31 Macierz zadania-kwalifikacje Do przedstawionych powyżej standardów załączono również macierz przedstawiającą w sposób graficzny występowanie kwalifikacji zawodowych w różnych zadaniach zawodowych. Podkreśleniem wyróżniono kwalifikacje najważniejsze (kluczowe specyficzne dla stanowiska pracy). Do grupy kwalifikacji ważniejszych można również zaliczyć te, które potrzebne są do wykonywania kilku różnych zadań zawodowych.

32

33 Asystent rachunkowości

34 Nazwa stanowiska pracy: Asystent do spraw rachunkowości Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Wykonywanie rutynowych operacji księgowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Pomoc w prowadzeniu rachunkowości, wykorzystywanie uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych do sprawozdań, analiz i kalkulacji kosztów oraz wyników

35 Zadania zawodowe Zbieranie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych Sporządzanie deklaracji dla US i ZUS Kontrola dokumentów księgowych Sporządzanie listy płac Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla GUS Dekretowanie dokumentów księgowych Monitoring rozrachunków i rozliczeń Wprowadzanie danych do komputerowego systemu księgowego Obsługa sprzętu biurowego Ewidencjonowanie dokumentów księgowych Dodatkowe zadania zawodowe Przygotowanie zestawień i analiz finansowych

36

37 Samodzielny księgowy

38 Nazwa stanowiska pracy: Samodzielny księgowy Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Prowadzenie księgowości w organizacji Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności związanych z księgowością w organizacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalanie oraz sprawdzanie stanu aktywów i pasywów, prowadzenie koniecznej ewidencji pozabilansowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności księgowych, przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, współpraca z biegłym rewidentem, dysponowanie kontem firmowym

39 Zadania zawodowe Organizowanie i prowadzenie prac w zakresie ewidencji finansowoksięgowej (prowadzenie ksiąg) Sporządzanie deklaracji dla urzędu skarbowego i ZUS Kontrolowanie dokumentów Przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych Ewidencjonowanie środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych Przygotowywanie sprawozdania dla GUS Księgowanie dokumentów Wystawianie not księgowych i dekretowanie dokumentów księgowych Gromadzenie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów Sporządzanie listy płac Tworzenie planu kont Dodatkowe zadania zawodowe Monitoring rozrachunków i rozliczeń Dysponowanie kontem firmowym

40

41 Kasjer handlowy

42 Nazwa stanowiska pracy: Kasjer handlowy Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Obsługa kasy fiskalnej w punkcie sprzedaży Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Przyjmowanie, przechowywanie i odprowadzanie pieniędzy otrzymanych za sprzedane towary lub usługi w punktach sprzedaży

43 Zadania zawodowe Obsługa kasy fiskalnej i komputera Przyjmowanie należności i wydawanie reszty Sporządzanie raportów fiskalnych (kasowych) Skanowanie towarów Obsługa klienta Wydawanie potwierdzeń przyjęcia należności Kontrola stanu gotówki w kasie Utrzymanie porządku na stanowisku pracy Obsługa urządzeń sklepowych Wystawianie faktur VAT Przesyłanie utargu do kasy głównej lub banku Dodatkowe zadania zawodowe Przyjmowanie towaru Wykładanie towaru

44

45

46 Sprzedawca

47 Nazwa stanowiska pracy: Sprzedawca Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Prowadzenie sprzedaży w punktach handlowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Sprzedaż produktów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, bezpośrednia lub pośrednia obsługa nabywców

48 Zadania zawodowe Obsługa klienta Ekspozycja towarów Przygotowanie produktów do sprzedaży Obsługa kasy fiskalnej Przyjmowanie należności Utrzymanie porządku Obsługa komputera i urządzeń biurowych Obsługa sprzedaży w systemie ratalnym Przyjmowanie, wysyłanie i odbieranie zamówień Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń reklamacyjnych Otwieranie i zamykanie punktu sprzedaży Dodatkowe zadania zawodowe Wycena towarów Prowadzenie dokumentacji sprzedaży

49

50 Magazynier

51 Nazwa stanowiska pracy: Magazynier Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Wykonywanie prac związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem towarów z magazynu Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Przyjmowanie do magazynu, przechowywanie i wydawanie środków i materiałów, zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, prowadzenie dokumentacji oraz udział w inwentaryzacjach

52 Zadania zawodowe Obsługa sprzętu magazynowego Przyjmowanie towaru Wydawanie towaru Rozładunek i załadunek towaru Rozmieszczanie i układanie towaru Zabezpieczenie towaru i magazynu Udział w inwentaryzacjach Prowadzenie dokumentacji Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. Utrzymanie porządku Dodatkowe zadania zawodowe Przygotowywanie zleceń Przyjmowanie i sporządzanie zgłoszeń reklamacyjnych Skanowanie przesyłek Gospodarka materiałami zwrotnymi Metkowanie towaru Obsługa klienta

53

54 Pracownik administracyjnobiurowy

55 Nazwa stanowiska pracy: Pracownik administracyjnobiurowy Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Wykonywanie prac administracyjno-biurowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Wykonywanie czynności administracyjnych polegających na organizowaniu i gromadzeniu informacji, dokumentacji, organizowanie przepływu informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań, kontrolowanie i porządkowanie dokumentów, zapewnianie prawidłowej organizacji i przebiegu pracy w biurze

56 Zadania zawodowe Obsługa urządzeń biurowych Obsługa komputera Gromadzenie i archiwizacja dokumentów Opracowywanie dokumentów (charakterystycznych dla miejsca zatrudnienia) Prowadzenie korespondencji Udzielanie informacji Obsługa klientów Organizacja i obsługa imprez oraz wydarzeń Planowanie i realizacja zakupów Prowadzenie baz danych Sporządzanie sprawozdań Dodatkowe zadania zawodowe Prowadzenie działań promocyjnych Prowadzenie dokumentacji kadrowej Załatwianie spraw urzędowych Utrzymanie porządku Prowadzenie wykazu materiałów biurowych i środków czystości Uczestnictwo w inwentaryzacjach

57

58 Sekretarka

59 Nazwa stanowiska pracy: Sekretarka Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Prowadzenie sekretariatu lub recepcji Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Prowadzenie i organizowanie pracy sekretariatu lub recepcji, zapewnianie sprawnej i szybkiej obsługi dyrekcji oraz gości

60 Zadania zawodowe Obsługa i prowadzenie korespondencji Obsługa gości Obsługa komputera i urządzeń biurowych Udzielanie informacji Archiwizacja dokumentów Organizacja pracy sekretariatu Odbieranie telefonów Organizacja przepływu informacji wewnętrznej Prowadzenie kalendarza przełożonego Utrzymanie porządku w sekretariacie Dodatkowe zadania zawodowe Organizacja spotkań i konferencji Zamawianie materiałów biurowych Wystawianie dokumentów finansowych Obsługa podróży służbowych i delegacji

61

62 Specjalista ds. marketingu

63 Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw marketingu Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Realizacja działań marketingowych i sprzedażowych Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Planowanie, koordynowanie i realizowanie działań marketingowych, wyszukiwanie i ocenianie szans rynkowych związanych ze sprzedażą towarów lub usług, ustalanie polityki sprzedaży i promocji firmy wobec klientów

64 Zadania zawodowe Analiza rynku Przygotowywanie i realizacja projektów marketingowych Analiza skuteczności działań marketingowych Przygotowanie raportów dotyczących pozycji produktu/usługi na rynku Przygotowywanie ofert handlowych Współpraca z dostawcami usług marketingowych Administrowanie treściami internetowymi Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa Tworzenie baz danych klientów Tworzenie materiałów reklamowych Dodatkowe zadania zawodowe Opracowanie koncepcji strategii rozwoju produktu/usługi Sporządzanie strategii firmy w zakresie działań marketingowych Inicjowanie działań innych działów firmy na potrzeby marketingu (Uwaga: powyższe zadania są specyficzne dla stanowisk specjalistów ds. marketingu umiejscowionych wyżej w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa)

65

66 Grafik komputerowy multimediów

67 Nazwa stanowiska pracy: Grafik komputerowy multimediów Główny cel utworzenia stanowiska pracy: Przygotowywanie grafiki komputerowej Podstawowe obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Tworzenie grafiki komputerowej, stron WWW, prezentacji oraz grafiki użytkowej

68 Zadania zawodowe Obróbka zdjęć Przygotowywanie prezentacji multimedialnych Przygotowywanie projektów do druku Tworzenie grafiki 3D Tworzenie stron WWW Obsługa klienta Obsługa urządzeń peryferyjnych Prowadzenie archiwum projektów Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy Wykonywanie zdjęć Dodatkowe zadania zawodowe Obsługa sprzętu biurowego Projektowanie filmów Przygotowywanie projektów do druku Przygotowywanie reklam Wykonywanie składu komputerowego

69

70

71 Praktyczne zastosowanie standardów kwalifikacji wybranych stanowisk pracy

72 Zastosowanie standardów w projekcie STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA REKRUTACJA SZKOLENIA

73 Dodatkowe obszary zastosowania standardów Działania instytucji rynku pracy (np. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy) Działania pracodawców (np. planowanie zatrudnienia, rekrutacja, szkolenia i rozwój, ocena, przekwalifikowanie, analiza pracy i opisy stanowisk)

74 Standardy kwalifikacji w doborze pracowników

75 Na proces pozyskiwania pracowników składają się działania podstawowe: Rekrutacja selekcja pracowników, oraz działania dodatkowe: określenie zapotrzebowania pracowników w dłuższym i krótszym okresie, oraz adaptacja pracowników do stanowisk pracy.

76 Systemowe podejście do doboru zapewnia: spójność prowadzonych działań rekrutacyjnych w ramach całej organizacji; jasność kryteriów rekrutacji i selekcji zarówno dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces rekrutacji i selekcji, jak również dla kandydatów (wewnętrznych i zewnętrznych); możliwość wcześniejszego przyjęcia odpowiednich założeń budżetowych (czasu powstawania, wielkości i rodzaju wydatków związanych z procesem rekrutacji i selekcji); łatwiejsze powiązanie tej części systemu ZZL z innymi, w tym w szczególności z systemem szkoleń i rozwoju.

77 Standardy kwalifikacji zawodowych, szczególnie w przypadku wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o słabo rozbudowanej funkcji personalnej, mogą ułatwić tworzenie wewnętrznie spójnego systemu doboru pracowników. Konieczne jest dokonanie szczegółowego przeglądu informacji zawartych w standardach i dopasowania ich do specyfiki danej firmy. Zakres i czas analiz ulegają jednak zdecydowanemu ograniczeniu.

78 Standardy kwalifikacji zawodowych mogą być wykorzystane do: przygotowania ogłoszenia rekrutacyjnego, wyboru źródła rekrutacji i właściwej dla niego formy, planowania procesu selekcji i doboru narzędzi selekcyjnych, przygotowania narzędzi selekcyjnych, prowadzenia działań selekcyjnych.

79 Szczególnym ułatwieniem w procesie doboru jest zastosowana w budowie standardów hierarchizacja kwalifikacji. Zwłaszcza przy ograniczeniach czasowych i budżetowych zalecane jest skupienie się na kompetencjach najważniejszych z punktu widzenia organizacji. Wskazane w standardach kwalifikacje kluczowe, specyficzne dla stanowiska pracy mogą stać się podstawą takiego procesu, znacznie ułatwiając działania przedsiębiorcom.

80 Przyczyny wysłania niedopasowanej aplikacji na ogłoszenie rekrutacyjne Błędna ocena własnych kwalifikacji; 17% Przypadek; 2% Inne; 6% Niezrozumienie ogłoszenia; 37% Źródło: Jobpilot Chęć zdobycia jakiejkolwiek pracy ; 38%

81 Bibliografia Kwiatkowski S., Symela K. (red), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria-Metodologia-Praktyka. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa Kwiatkowski S., Woźniak I. (red), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Projektowanie i stosowanie, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Budowanie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych w oparciu o analizę stanowisk pracy. Materiał informacyjny, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rynku Pracy, Warszawa Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa Gruza M., Lelińska K., Stahl J. Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Praktyczny przewodnik, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Gruza M., Lelińska K., Sołtysińska G. Zawody Szkolnictwa Zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, Ministerstwo Edukacji Zawodowej, Warszawa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 Grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U Nr 222 Poz z dnia r.).

82 Dziękuję za uwagę!

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie średnie gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika

Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika Ulan-Majorat: Zatrudnienie koordynatora, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego w ramach projektu pn. Kolorowe przedszkola szansą dla dzieci wiejskich Numer ogłoszenia: 49380-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe ekonomiczne; b) staż pracy co najmniej 5 lat na stanowisku księgowego;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 320 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Produkujemy i sprzedajemy włókna poliestrowe,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen.

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen. E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE KONTAKTOWE telefon +48 691 660 317. +48 602458301 fax e-mail global2-72@tlen.pl miejscowość Inny sposób kontaktu Płeć(opcjonalnie) Wiek(opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy Bursa Szkolna nr 5 ul. Pogodna 52a Lublin stanowisko referent 2. Komórka organizacyjna ( jednostka

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie przy ul. Szkolnej 4. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie przy ul. Szkolnej 4. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie przy ul. Szkolnej 4 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ul. Szkolna 4 - głównego księgowego

Bardziej szczegółowo

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI Zatwierdzam: /-/ Lucyna Gręda Kierownik GOPS w Stegnie OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY 2. Komórka organizacyjna: Księgowość 3. Symbol komórki organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów).

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów). Zarządzenie Nr 6/01/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym w

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Netto/ 2. Netto/ czerwiecsierpień lub Dział

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów ogłasza nabór pracowników Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse BezdroŜy Gmin Powiatu Goleniowskiego moŝe być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, 2) posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: 1. Nazwa stanowiska: Główny księgowy 2. Wymiar czasu pracy: pełny

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: 1. Nazwa stanowiska: Główny księgowy 2. Wymiar czasu pracy: pełny Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 32 /2016 z dnia 19 października 2016 r. Dyrektora Żłobka Miejskiego Leśna Polana w Stargardzie Dyrektor Żłobka Miejskiego Leśna Polana w Stargardzie z siedzibą na os. Zachód

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY

PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY Załącznik_12_Podręcznik dla Absolwenta OPIS STANOWISKA PRACY_PRZYKŁADY PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych Dane podstawowe Nazwa instytucji:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie Znak sprawy: GB/DZ-MS/E1-3 Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie LIFE11 NAT/PL/422 Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley (Ochrona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH w wymiarze 1 etatu Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kunicach ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA. Główny Księgowy Zarząd. 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków: (szczegółowe wymagania poniżej) Kraków

PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA. Główny Księgowy Zarząd. 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków: (szczegółowe wymagania poniżej) Kraków PROFIL STANOWISKA OPIS STANOWISKA Proces JAWNY/ NIEJAWNY Nazwa stanowiska Stanowisko bezpośredniego przełożonego Liczba podwładnych Zakres obowiązków Główny Księgowy Zarząd 4-6 osób Podstawowy zakres obowiązków:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY imię i nazwisko pracownika nazwa stanowiska pracowniczego OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska główny księgowy 2. Wydział / Komórka organizacyjna Księgowość 3. Symbol wydziału /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. Liczba wolnych stanowisk - 6 w tym: Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE 1/16 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie PL. Krasińskich

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. O g ł a s z a nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich w wymiarze 1/2etat.

OGŁOSZENIE. O g ł a s z a nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich w wymiarze 1/2etat. OGŁOSZENIE W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 22/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat.

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, do usługowego prowadzenia ksiąg rac hunkowych uprawnione są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu 1. Grupa Azoty Termin realizacji stażu Czerwiec/sierpień 2015 Dział/ Stanowisko Stażysty Centrum Logistyki Wydział Transportu Wodnego / Referent Opis stanowiska,

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO. ds. księgowości podatkowej i pozostałych dochodów gminy. b. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO. ds. księgowości podatkowej i pozostałych dochodów gminy. b. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, Urząd Gminy Janowo 13-113 Janowo ul. Przasnyska 14 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ds. księgowości podatkowej i pozostałych dochodów gminy. Wymagania w stosunku do kandydatów 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo