PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES TWORZENIA DOKUMENTU"

Transkrypt

1 PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNCH I ETCZNCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTUR) DOKUMENTU 6. TWORZENIE TEKSTU 7. WŁĄCZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNCH 8. FORMATOWANIE 9. SPRAWDZANIE I POPRAWIANIE 9.1

2 ELEMENT GRAFICZNE RODZAJE - tabele, wykresy, diagramy, rysunki, fotografie, mapy UZASADNIENIE UŻWANIA ludzie są wzrokowcami: 83% przyswajanej wiedzy wynika z pobudzeń wzrokowych człowiek zapamiętuje ok. 43% więcej informacji, jeśli dokument zawiera elementy graficzne FUNKCJA - od dekoracyjnej do wysoce informacyjnej przekazywanie informacji, która jest trudna do przekazania w inny sposób (słowami) pomoc w wyjaśnianiu i wyróżnianiu informacji pobudzanie zainteresowania ułatwienie zrozumienia dokumentu w obcym języku 9.2

3 FUNKCJE ELEMENTÓW GRAFICZNCH FUNKCJA ilustracja informacji numerycznej ilustracja zależności logicznej, klasyfikacja ilustracja procesu lub procedury ilustracja wyglądu lub położenia RODZAJ ELEMENTU GRAFICZNEGO tabela wykres - słupkowy, liniowy diagram kołowy, piktogram schemat blokowy (block diagram) diagram organizacyjny (organization chart) diagram w postaci drzewa (tree chart) tabela tekstowa diagram przepływowy - schemat blokowy (flowchart) drzewo logiczne (logic tree) rysunek fotografia mapa 9.3

4 ILUSTRACJA INFORMACJI NUMERCZNEJ TABELA podanie dokładnych danych pokazanie dużej liczby danych na małej powierzchni pokazanie wartości kilku zmiennych dla wielu pozycji WKRES wskazanie ogólnych tendencji pokazanie zależności ciągłych DOKŁADNOŚĆ ŁATWOŚĆ ODBIORU 9.4

5 TABELE - ZASAD TWORZENIA informacyjny tytuł wiersze porównywane pozycje (w logicznym porządku) kolumny zmienne (kryteria) informacyjne nagłówki kolumn - z jednostkami miary (jednostka wspólna dla wszystkich kolumn tytuł tabeli) zasadnicza część tabeli - tylko liczby (bez jednostek) wyrównanie liczb w kolumnach do kropki dziesiętnej pominięte nieznaczące cyfry po przecinku jednakowa liczba cyfr po przecinku w kolumnie jeśli porównanie między kolumnami, pozycje do porównania w sąsiednich kolumnach 9.5

6 TABELE - ZASAD TWORZENIA (cd.) dodatkowe wiersze lub kolumny - sumy, różnice, wartości średnie lub inne charakterystyczne wartości - dla ułatwienia porównań zbyt dużo kolumn obrócenie tabeli podział tabeli tabela nie mieści się na jednej stronie na następnej stronie: Tabela 2.5 (cd.), pełny tytuł, pełne nagłówki kolumn przypisy (jeśli niezbędne) - oznaczane a, b,... słowny komentarz (interpretacja danych) w tekście 9.6

7 TABELA - PRZKŁAD Tabela 4.5. Produkcja i sprzedaż wyrobów X i w latach produkcja [tys. sztuk] sprzedaż [mln $] wyrób X wyrób wyrób X wyrób a a predykcja 9.7

8 WKRES ILUSTRACJA INFORMACJI NUMERCZNEJ wykres graph wykres słupkowy bar graph wykres liniowy line graph [kolumnowy] wierszowy prosty grupowy (wielosłupkowy) skumulowany skumulowany do 100% prosty z wieloma liniami warstwowy (skumulowany) z dodatkową osią chart diagram kołowy - pie chart piktogram - pictograph 9.8

9 prosty wykres słupkowy wyrób X - sprzedaż w latach wartość sprzedaży [mln $] ,72 10,34 9,81 8,45 7,

10 wykres słupkowy grupowy sprzedaż w latach mln $ wyrób X wyrób 9.10

11 wykres słupkowy grupowy sprzedaż w latach mln $ wyrób X wyrób

12 wykres słupkowy skumulowany sprzedaż w latach mln $ wyrób wyrób X 9.12

13 wykres słupkowy (wierszowy) grupowy 2003 sprzedaż w latach wyrób X wyrób mln $ 9.13

14 wykres słupkowy (wiersz.) skumulowany do 100% udział poszczególnych wyrobów w sprzedaży wyrób wyrób X % 20% 40% 60% 80% 100% 9.14

15 wykres liniowy sprzedaż w latach mln $ wyrób X wyrób 9.15

16 wykres liniowy warstwowy (skumulowany) sprzedaż w latach mln $ wyrób wyrób X 9.16

17 wykres liniowy z dodatkową osią wyrób X - produkcja i sprzedaż w latach produkcja [tys. sztuk] sprzedaż [mln $] produkcja sprzedaż 9.17

18 WKRES SŁUPKOW LUB LINIOW - WSKAZÓWKI prostota - nie więcej niż 3 typy słupków lub 3 linie nazwy osi (jeśli możliwe - poziomo) + jednostki wymiarowanie osi - w równych odstępach; jeśli możliwe, początek skali = 0 wskaźniki skali (ew. siatka - z umiarem dla wykresów liniowych) słupki tej samej szerokości odpowiednia proporcja wysokości i szerokości słupków punkty na wykresach liniowych - informacja o zbiorze danych legenda (poza prostym wykresem słupkowym) użycie kolorów - pożądane efekty 3-D - tylko w wyjątkowych sytuacjach 9.18

19 diagram kołowy sprzedaż produktu Z w roku 2002 Nokia 10% inne 13% AT&T 34% Alcatel 20% Siemens 23% 9.19

20 diagram kołowy (cd.) sprzedaż produktu Z w roku 2002 Nokia 10% inne 13% AT&T 34% Alcatel 20% Siemens 23% 9.20

21 diagram kołowy z legendą sprzedaż produktu Z w roku 2002 [mln $] 34,2 42,1 112,8 AT&T Siemens Alcatel Nokia inne 64,5 75,8 9.21

22 DIAGRAM KOŁOW - WSKAZÓWKI prostota - nie więcej niż 6-7 wycinków jeśli nie ma przeciwwskazań, kolejne wycinki - w porządku od największego do najmniejszego - zgodnie z ruchem wskazówek zegara od godz. 12 specjalny wycinek ( inne, pozostałe ) reprezentujący wszystkie niewyróżnione (zbyt małe) wycinki - ostatni w kolejności opis - poziomo, wewnątrz wycinków (jeśli się mieści) wyróżnienie jednego z wycinków (jeśli potrzebne) - jaskrawy kolor lub odseparowanie od reszty 9.22

23 piktogram zatrudnienie w wybranych przedsiębiorstwach w resorcie... firma firma firma firma

24 ILUSTRACJA INFORMACJI NIENUMERCZNEJ ILUSTRACJA RELACJI LOGICZNEJ schemat blokowy (block diagram) schemat organizacyjny (organization chart) diagram w postaci drzewa (tree chart) ILUSTRACJA PROCESU LUB PROCEDUR diagram przepływowy, schemat blokowy (flowchart) drzewo logiczne (logic tree) 9.24

25 SCHEMAT ORGANIZACJN KIEROWNICTWO WDZIAŁU INŻNIERII KOMPUTEROWEJ prof. B. Ważny dziekan Rada Wydziału prof. A. Abacki prodziekan ds. nauczania prof. B. Babacki prodziekan ds. rozwoju i promocji dr C. Cabacki prodziekan ds. studenckich mgr D. Dabacki pełnomocnik ds. rozkładu zajęć i planu sesji egz. dr E. Ebacki administrator systemu obsługi studiów i studentów dr F. Fabacki pełnomocnik ds. systemu informacyjnego mgr G. Gabacki pełnomocnik ds. praktyk studenckich 9.25

26 ELEMENT GRAFICZNE - WSKAZÓWKI Nie używaj elementów graficznych wyłącznie w celach dekoracyjnych Numeruj wszystkie rysunki i tabele (oddzielnie); numeracja - w ramach dokumentu lub poszczególnych rozdziałów Podpisz każdy rysunek (tabelę): numer + tytuł; zalecane umiejscowienie podpisu - nad tabelą, pod rysunkiem Unikaj nadmiernie złożonych rysunków i tabel - w razie potrzeby dziel na części Starannie wybierz rodzaj przedstawienia danych (tabela lub odpowiedni typ wykresu), uwzględniając m.in. cel dokumentu i cechy czytelnika 9.26

27 ELEMENT GRAFICZNE WSKAZÓWKI (cd.) Dokumentuj źródło danych Nie manipuluj nie ograniczaj skali, aby uniknąć przedstawienia niewygodnych danych nie dobieraj skalowania - jeśli nie ma merytorycznego przeciwwskazania, skaluj osie liniowo od 0 dążąc do zwrócenia uwagi, nie wprowadzaj zniekształceń mogących spowodować błędną interpretację danych nie manipuluj kolorami ciemny obiekt na jasnym tle wydaje się większy niż jasny obiekt na ciemnym tle 9.27

28 ELEMENT GRAFICZNE WSKAZÓWKI (cd.) Stosuj kolor z rozwagą, dla odróżnienia i wyróżnienia, uwzględniając doznania czytelnika skojarzenia: czerwony = niebezpieczeństwo, wysoka temperatura, zielony = bezpieczeństwo, żółty = zwrócenie uwagi ciemne obiekty - wydają się większe i bliższe jaskrawe kolory - przyciągają uwagę pastelowe kolory - dodają godności tekst na ciemnym tle - wydaje się mniejszy Nie stosuj efektów zmniejszających czytelność (chartjunk, np. zbędne efekty 3-D) 9.28

29 ELEMENT GRAFICZNE WSKAZÓWKI (cd.) INTEGRACJA Z TEKSTEM W tekście powinno być odwołanie do każdego elementu graficznego - z numerem (np. na Rys. 7, a nie na rysunku poniżej ) - najlepiej poprzedzające ten element Element graficzny powinien być odpowiednio umiejscowiony - w pobliżu odwołania, ew. w załączniku Element graficzny powinien być opisany w tekście - w szczególności, należy podać interpretację danych przedstawionych w postaci graficznej Element graficzny powinien być w miarę autonomiczny - w razie potrzeby można umieścić na rysunku objaśnienia słowne (małą czcionką), a w tabeli - przypisy Powiązania elementów graficznych z tekstem nie mogą być zależne od sposobu sformatowania dokumentu 9.29

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel

Graficzna prezentacja danych. Wykresy w programie Microsoft Excel Graficzna prezentacja danych Wykresy w programie Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ 1. Problematyka pracy musi mieścić się w ramach nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub obejmować zagadnienia z zakresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Excel 2013 PL. Biblia

Excel 2013 PL. Biblia Excel 2013 PL. Biblia Autor: John Walkenbach Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez studentów, księgowych i analityków. Program oferuje użytkownikom tysiące zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki zarządzania

Metody i techniki zarządzania Wrocław, 11.02.2012r. 1 Informacje o prowadzącym Dr Witold Szumowski email: witold.szumowski@ue.wroc.pl witold.szumowski@gmail.com Budynek Z, pokój numer 900, Tel: (071) 36 80 652, sekretariat katedry:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy PROGRAM NAUCZANIA. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy 4. Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania 5. Propozycja rozkładu materiału 6.

Bardziej szczegółowo

O Autorach...11. Przedmowa...13

O Autorach...11. Przedmowa...13 Spis treści O Autorach...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Ujarzmianie skoroszytów i arkuszy...19 1. Tworzenie własnego widoku skoroszytów...23 2. Wpisywanie danych w kilku arkuszach jednocześnie...26 3. Uniemożliwianie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne Program szkolenia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy (aktywizacja

Bardziej szczegółowo