M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I"

Transkrypt

1 M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to Tradycja i Nowoczesność Dr inż. Krzysztof Szwejk Rzecznik prasowy SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszwa tel: (48 22) Fotografia 1. Pałac Rektorski SGGW. SGGW bierze swoje początki od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, powołanego 23 września 1816 roku, m.in. przez Stanisława Staszica i Stanisława Kostkę Potockiego. Pierwszym dyrektorem Instytutu był Jerzy Beniamin Flatt, jeden z najlepszych znawców stosunków gospodarczych w Królestwie Polskim. Instytut w Marymoncie, protoplasta SGGW, był pierwszą uczelnią rolniczą w Polsce i czwartą w Europie. Mimo burzliwych losów, jego działalność przyczyniła się w znaczący sposób do rozwoju polskiego rolnictwa i polskiego szkolnictwa rolniczego. Tradycje i idee Instytutu Marymonckiego stały się inspiracją do utworzenia w 1906 roku Wydziału Rolniczego przy Towarzystwie Kursów Naukowych, w 1911 roku Kursów Przemysłowo-Rolniczych, w 1916 roku Wyższej Szkoły Rolniczej oraz Królewsko- Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w której pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 października 1918 roku. W czasie II wojny światowej, mimo zamknięcia przez niemieckiego okupanta, Uczelnia nadal prowadziła nauczanie. W czasie okupacji, w trakcie okresu tajnej działalności, wydano 130 dyplomów ukończenia studiów, a w 1945 roku zgłoszono i zatwierdzono 66 dyplomów i 3 doktoraty. Na ruinach bestialsko zniszczonej stolicy, tuż po odzyskaniu niepodległości, 15 maja 1945 roku, SGGW jako pierwsza Uczelnia w Warszawie zainaugurowała pierwszy powojenny rok akademicki. Dzisiejsza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to nie tylko tradycja ale także nowoczesność (Fot. 1). W XXI wiek SGGW wkroczyła z imponującą liczbą 24 tys. studentów oraz wspaniałym nowoczesnym zapleczem n a u k o w o - d y d a k - tycznym. Dla wszystkich działających w Uczelni wydziałów, wybudowano i wyremontowano wspaniałe obiekty dydaktyczne, które swym poziomem i wyposażeniem równają do najlepszych w Europie i na świecie (Fot. 2). Na terenie Uczelni znajdują się nowoczesne obiekty sportowe korty tenisowe, siłownia, pływalnia, hale sportowe wspierane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które organizuje dla studentów zajęcia: gry zespołowe siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy i ziemny; aerobic; siłownia; pływanie; judo, samoobrona oraz rehabilitacja ruchowa. SGGW zapewnia swoim studentom bardzo dobre warunki mieszkaniowe dysponuje blisko 4 tysiącami miejsc w czternastu akademikach o 1, 2 i 3 osobowych pokojach. Najnowszy z nich posiada wyłącznie pokoje 1 i 2 osobowe, każdy z łazienką i aneksem kuchennym. Zdecydowana większość domów studenckich podłączona jest do wewnętrznej sieci internetowej. Zainteresowanie kształceniem w SGGW jest wciąż bardzo duże - liczba kandydatów na 1 miejsce przekracza 6 osób, a na kierunkach najbardziej popularnych nawet 20. Dlatego dla przyszłych studentów Uczelnia organizuje wiosenne kursy przygotowujące do matury oraz egzaminów wstępnych. Przy Uczelni działa szereg organizacji studenckich: Agrokadra, Akademicki Klub Turystyczny, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo, Biuro Spraw Studenckich, Grupa BUDDY ESN, Chór Akademicki, Studenckie Stowarzyszenie Weterynaryjne, Ludowy Zespół Ar- Fotografia 2. Nowoczesny budynek dydaktyczny Wydział Technologii Żywności. Postępy Biochemii 52 (2)

2 tystyczny Promni im. Zofii Solarzowej, Program wymiennego kształcenia studentów MostAR, wydziałowe Samorządy Studentów i Koła Naukowe, Akademicki Klub Sportowy, Zrzeszenie Studentów Polskich, IAAS-Polska Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych, NA- PIS Niezależny Akademicki Portal Informacyjny SGGW, Studencki Klub Wspinaczkowy oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Działające w Uczelni wydawnictwo publikuje corocznie blisko 120 tytułów, proponując swoim studentom duży wybór podręczników akademickich, skryptów, przewodników do ćwiczeń, monografii i publikacji popularno-naukowych. Studia w SGGW odbywają się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym. Uczelnia kształci swoich studentów na 23. kierunkach sześć z nich: biotechnologia, informatyka i ekonometria, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, towaroznawstwo oraz turystyka i rekreacja, realizowanych jest na studiach międzywydziałowych. Kształcenie na pozostałych 17. kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i bankowość, inżynieria środowiska, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz zootechnika, SGGW realizuje w 11. wydziałach: Rolnictwa i Biologii, Medycyny Weterynaryjnej, Leśnym, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Technologii Drewna, Nauk o Zwierzętach, Technologii Żywności, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Inżynierii Produkcji oraz Ekonomiczno- Rolniczym. Uczelnia kształci także w 7. zamiejscowych, specjalistycznych, ośrodkach dydaktycznych, w: Leśnej Podlaskiej, Sierpcu, Radomiu, Lubiejewie, Łowiczu, Widzewie i Przasnyszu. SGGW posiada własne zakłady doświadczalne do prowadzenia ćwiczeń terenowych i odbywania praktyk z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i hodowli zwierząt. Studenci korzystają również z atrakcyjnych praktyk zagranicznych. W 2000 roku wdrożono w Uczelni ułatwiający studiowanie i procedury związane z uznawaniem studiów realizowanych za granicą Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Systematycznie wzrasta liczba studentów SGGW wyjeżdżających na uczelnie europejskie w ramach programów TEMPUS i SOCRATES. Od 1998 roku SGGW bierze czynny udział w programie SOCRATES/ERASMUS, który jest największym programem edukacyjnym. W ramach programu ERASMUS studenci uczelni utworzyli tzw. grupę BUDDY ESN-SGGW, która jest kontynuacją ich pobytu za granicą lub dobrym wstępem do takiego wyjazdu. Członkowie grupy pomagają swoim zagranicznym kolegom biorącym udział w programie w zaaklimatyzowaniu się w nowych polskich warunkach. Od 2000 roku zaczęła w Uczelni działać nowa edycja programu LEONARDO DA VINCI II, poświęconego kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich odbywa się również poprzez realizację międzynarodowego programu CEEPUS. Ważnym elementem polityki Uczelni jest internacjonalizacja, realizowana przez prowadzenie wykładów w języku angielskim, wspomaganych przez uczelniane Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W murach Uczelni studiuje młodzież z całego świata, m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Francji, Holandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Republiki Czech, Republiki Słowacji, Ukrainy, USA, a także z innych krajów Afryki i Azji. Uczelnia jest członkiem wielu światowych organizacji. Międzynarodową działalność aktywnie wspierają kompetentne jednostki SGGW: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Centrum Programów Europejskich, Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest uznanym w świecie nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym oferującym szerokie możliwości edukacyjne w przyjaznej akademickiej atmosferze. SGGW to między innymi: Nr 1 w rankingach: rankingi według Rzeczpospolitej, Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR Uczelnia Przyjazna Studentom: konkurs PROstudent 2004 Najbardziej oblegana uczelnia w Polsce: od kilku lat 6 7 kandydatów na jedno miejsce, rekrutacja na studia przez Internet studentów wykładowców 23 kierunki studiów 60 specjalności 11 wydziałów Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 214 zagranicznymi uczelniami z 44 państw świata Nowoczesny Kampus: ponad 70 hektarów powierzchni, podziemny parking Doskonałe warunki dydaktyczne: możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych Program MO- STAR, pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka, Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia, kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju miejsc w 14-tu doskonale wyposażonych Domach Studenckich: Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich Nowoczesne obiekty sportowe: kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii Katedra Biochemii (Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW) prof. dr hab. Wiesław Bielawski kierownik Katedry Katedra Biochemii została utworzona w 1949 roku i była wówczas pierwszą placówką biochemiczną wśród polskich uczelni rolniczych. Jej organizatorem i pierwszym kierow- 110

3 Fotografia 3. Pracownicy i doktoranci Katedry Biochemii. nikiem był prof. I. Reifer. W okresie 57 lat istnienia przeszła wiele zmian organizacyjnych i strukturalnych. Obecnie Katedra Biochemii wchodzi w skład Wydziału Rolnictwa i Biologii, zatrudniając 14. nauczycieli akademickich, w tym 3. profesorów i 11. doktorów (Fot. 3). Realizuje dydaktykę dla studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych 9. Fotografia 4. Pracownia biologii molekularnej. kierunków studiów SGGW (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności, towaroznawstwo, zootechnika, żywienie człowieka). Głównym celem nauczania biochemii jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami funkcjonowania żywych organizmów. Omawiane zagadnienia stanowią podstawę do lepszego zrozumienia takich przedmiotów jak fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, hodowla, biologia komórki. Umożliwiają także zrozumienie powiązań między mechanizmami biochemicznymi a wysokością i jakością plonów roślin uprawnych, efektywnością produkcji zwierzęcej i przetwórstwem surowców roślinnych i zwierzęcych. Poza podstawowym kursem biochemii, w którym uczestniczy rocznie około 1700 studentów, pracownicy katedry p r o w a d z ą również zajęcia fakultatywne z biochemii ekologicznej, enzymologii, bioenergetyki, biochemii klinicznej, biologii molekularnej, metabolizmu związków azotowych w roślinach i glebie, wykorzystania mikroorganizmów w ochronie środowiska i przemyśle. W ramach działalności dydaktycznej w katedrze opracowano szereg podręczników i skryptów Fotografia 5. Sala ćwiczeń. Fotografia 6. Sala ćwiczeń. akademickich, monografii oraz dokonano kilku tłumaczeń książek. Opracowania te przez wiele lat służyły studentom różnorodnych kierunków studiów SGGW i pozostałych uczelni rolniczych oraz studentom biologii i biotechnologii niektórych uniwersytetów i politechnik. Działalność naukowa katedry aktualnie obejmuje zagadnienia dotyczące: biochemicznych mechanizmów odporności zbóż na porastanie, funkcji proteaz i ich inhibitorów w procesie wykształcania się i kiełkowania ziarniaków zbóż, roli proteolizy w tolerancji odwodnienia, charakterystyki funkcjonalnej i molekularnej enzymów szlaku syntezy ABA, znaczenia fosforylacji skrobi tranzytowej w czasie jej rozkładu. Ponadto, od wielu lat rozwijane są badania nad asymilacją azotu nieorganicznego oraz przemianami aminokwasów u roślin o różnych typach fotosyntezy i w zmieniających się warunkach fizjologicznych. Na szczególną uwagę zasługują badania związane z metabolizmem bakterii Postępy Biochemii 52 (2)

4 glebowych z rodzaju Pseudomonas, gdyż realizowane są niemal od początku istnienia katedry. Ostatnio dotyczą one zdolności tych bakterii do syntezy i wydzielania do podłoża wielu enzymów oraz sideroforów. Badania naukowe prowadzone są przy zastosowaniu najnowszych technik biochemicznych, metod biologii molekularnej i bioinformatyki. Laboratoria Katedry Biochemii wyposażone są w nowoczesną aparaturę naukową zakupioną w ramach grantów aparaturowych lub ze środków inwestycyjnych uczelni (Fot. 4). Niektóre z wyżej wymienionych tematów badawczych realizowane są w ramach współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, m.in. Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem Benguriona w Izraelu, Uniwersytetem Walijskim w Aberystwyth. W wymianie doświadczeń naukowych z zagranicą uczestniczą zarówno pracownicy, doktoranci, jak i studenci starszych lat studiów (Fot. 5, 6). Katedra Nauk Fizjologicznych (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW) prof. dr hab. Tomasz Motyl kierownik Katedry Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jest jednostką SGGW, w której poza działalnością dydaktyczną jako priorytetowe uznaje się badania naukowe oraz kształcenie kadry naukowej. W skład Katedry wchodzą 3 zakłady: Biochemii, Dietetyki i Fizjologii, w których zatrudnionych jest łącznie 15 nauczycieli (5 profesorów, 3 doktorów habilitowanych, profesorów SGGW, 7 adiunktów) i 10 pracowników technicznych. Wieloletnim kierownikiem Katedry ( r.) był prof. dr hab. Wiesław Barej, a od 2000 r. pełni tę funkcję prof. dr hab. Tomasz Motyl, profesor zwyczajny. Pracownicy Katedry prowadzą bardzo szeroką działalność dydaktyczną, łącznie 4925 godzin realizowanych w ramach 15 przedmiotów na kilku wydziałach SGGW. Przy Katedrze Nauk Fizjologicznych funkcjonuje jedno z najstarszych w SGGW stacjonarnych studiów doktoranckich: Regulacja wzrostu i metabolizmu zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia, kształcące absolwentów biologii, biotechnologii, weterynarii, zootechniki, rolnictwa i farmacji. W 2005 r. w Katedrze Nauk Fizjologicznych wypromowano 9 doktorów. W Katedrze prowadzone są badania naukowe z zakresu biochemii, biologii molekularnej, funkcjonalnej genomiki, cytofizjologii, dietetyki i klasycznej fizjologii. W 2005 r. rea l i z o w a n o 22 granty b a d a w c z e. Wymiernym efektem tej d z i a ł a l n o - ści było 109 p u b l i k a c j i, w tym 57 prac recenzowanych (z czego 41 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), 6 monografii i podręczników, 10 prac popularno-naukowych i 36 komunikatów naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Katedra posiada wiele, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów, m.in. pracownię cytometryczną z mikroskopem konfokalnym, laserowym cytometrem skaningowym i systemem MicroImage, pracownię funkcjonalnej genomiki ze skanerem mikromacierzy DNA i białka (Fot. 7), automatycznym hybryd y z a t o r e m (Fot. 8) i zestawem do R e a l - t i m e PCR, pracowni chrom a t o g r a f i i w y s o k o - s p r a w n o ś - ciowej i gazowej, laboratorium spekt r o m e t r i i a t o m o w e j, 4 pracownie kultur komórkowych i 3 biologii molekularnej, a także w pełni wyposażoną zwierzętarnię. Działalność naukowa Zakładu Biochemii aktualnie obejmuje zagadnienia wpływu makro- i mikroele- Fotografia 7. Skaner do mikromacierzy DNA. Fotografia 8. Hybrydyzator mikromacierzy DNA. mentów i innych składników diety (chrom, bor, karnityna, kwasy tłuszczowe, aminokwasy itd.) na ekspresję genów (nutrigenomika), procesy energetyczne, stan zdrowia zwierząt, a pośrednio i ludzi oraz wyjaśnienie mechanizmów na poziomie komórkowym, przez które te związki działają. Działalność naukowa Zakładu Dietetyki koncentruje się na badaniach d o t y c z ą c y c h bioaktywnych czynników pok a r m o w y c h zawartych w owocach, warzywach oraz grzybach i ich wpływu na metabolizm i zdrowotność. Badania prowadzone we współpracy z Hebrew University of Jerusalem wykazały, m.in., że naringina (flawon obecny w grejpfrutach) oraz inne bioaktywne czynniki zawarte w tych owocach, a także w jabłkach, pieczarkach i czosnku wywierają działanie hipolipidemiczne i przeciwutleniające u zwierzat karmionych dietami aterogennymi. Od wielu lat prowadzone są badania nad ochronnym wpływem kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego(HMB), ketokwasowej pochodnej leucyny, na organizm ludzi i zwierząt. Badania te zainicjowane w latach 90-ych ubiegłego wieku w USA w Iowa State University są obecnie kontynuowane w Polsce. Badania te udowodniły, że HMB pełni ważną fizjologiczną funkcję w pobudzaniu systemu odpornościowego i zapobieganiu chorobom wyniszczającym, związanych z nasilonym katabolizmem białek. Świadczą o tym wyniki doświadczeń, w których podawanie HMB w połączeniu z glutaminą i 112

5 argininą osobom chorym na AIDS zahamowało utratę masy ciała. Podobny efekt zaobserwowano u osób chorych na raka. Bardzo obiecujące są wyniki stosowania HMB u dzieci chorych na dystrofię mięśniową typu Duchanne a. We współpracy z poznańską kliniką pediatrii związek ten jest podawany młodym chłopcom cierpiącym na ten typ choroby. We wszystkich przypadkach obserwujemy poprawę stanu zdrowia pacjentów z jednoczesnym zmniejszeniem bądź całkowitym wyeliminowaniem konieczności podawania steroidów. Obecnie w końcowej fazie są badania nad wpływem HMB na organizm myszy MDX z genetycznie uwarunkowaną dystrofią mięśniową. Inspiracją tego typu badań były korzystne efekty podawania HMB u dzieci. W Zakładzie Fizjologii od wielu lat prowadzone są badania nad molekularnymi mechanizmami programowanej śmierci komórki (apoptozy, autofagii) na modelu komórek zdrowych oraz stransformowanych nowotworowo. Opracowana w Katedrze metoda homeostatycznej mikroskopii konfokalnej umożliwia ocenę ilościową dynamiki zmian zachodzących w żywej komórce w układzie czterowymiarowym (3D w czasie). Została ona wykorzystana do zobrazowania kinetyki redystrybucji białek zaangażowanych w proces regulacji i w fazę wykonawczą apoptozy i autofagii w doświadczeniu na żywych komórkach. Modelem fizjologicznym w badaniach apoptozy i autofagii jest gruczoł sutkowy w warunkach inwolucji oraz przewód pokarmowy podczas przebudowy we wczesnym okresie postnatalnym. Najczęściej eksplorowanymi modelami patologicznymi są rak sutka i gruczolakorak okrężnicy oraz linie komórkowe wyprowadzone z tych nowotworów, np. MCF-7, MDA-MB231, COLO205. Badania nad programowaną śmiercią komórek w gruczole sutkowym i raku sutka prowadzone są we współpracy z laboratoriami europejskimi w ramach Akcji COST B20 Mammary gland development function and cancer. Inne badania dotyczą rozwoju morfologicznego i czynnościowego przewodu pokarmowego głównie prosiąt, szczurów i cieląt w okresie od urodzenia do pierwszych dni po odsadzeniu. Obejmują on głównie problematykę wpływu bioaktywnych peptydów siary, mleka, pokarmów pochodzenia roślinnego oraz endogennych czynników troficznych (EGF, IGF), peptydów regulacyjnych (CCK) i hormonów (insuliny, leptyny, greliny) na procesy przebudowy nabłonka we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego z użyciem komórkowych markerów dojrzewania nabłonka jelitowego. Jednym z istotnych celów perspektywicznych jest badanie na ile okres intensywnego rozwoju przewodu pokarmowego u noworodków może mieć wpływ na jego funkcję w wieku dojrzałym. Użycie nowo narodzonych prosiąt, z uwagi na występujące podobieństwa w budowie i funkcji do przewodu pokarmowego noworodków człowieka (o wiele większe niż tradycyjnych zwierząt laboratoryjnych), poza możliwością bezpośredniego wykorzystania wyników badań w produkcji zwierzęcej, dostarczy także niezbędnej wiedzy medycynie ludzkiej. Badania są prowadzone w ścisłej współpracy z placówkami PAN (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie, Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie), uniwersyteckimi (Collegium Medium UJ, AR w Lublinie, KUL) oraz za granicą. Kolejną wiodącą tematyką badawczą jest regulacja miogenezy i metabolizmu mięśni szkieletowych, w ramach którego realizowane są takie cele jak: ocena transkryptomu komórek mięśniowych u bydła i myszy z polimorfizmem genu miostatyny, porównanie transkryptomu mięśni szkieletowych u ras bydła wolno- i szybkorosnących oraz opracowanie wzorca ekspresyjnego charakterystycznego dla szybkiego wzrostu masy mięśniowej, znaczenie zaburzeń homeostazy prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w rozwoju mięśnia szkieletowego, znaczenie mitochondrium w molekularnym mechanizmie miogenezy indukowanej insuliną, molekularne podstawy oporności na insulinę w mięśniach szkieletowych zwierząt z cukrzycą doświadczalną, transplantacje komórek miogennych do zwieracza cewki moczowej jako narzędzie inżynierii tkankowej w leczeniu stanów nietrzymania moczu. Powyższe badania realizowane są we współpracy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Agricultural Biotechnology Center, Gődőllő oraz innymi ośrodkami europejskimi w ramach Akcji COST 925 i COST 927. Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności (Wydział Technologii Żywności SGGW) dr inż. Rafał Wołosiak adjunkt w Katedrze Elementy biochemii stosowanej obecne są także w działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału Technologii Żywności SGGW. Pracownicy Zakładu Oceny Jakości Żywności, jednostki należącej do Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności wykorzystują metody biochemiczne do badania zarówno zawartości wybranych składników żywności (np. enzymatyczne oznaczanie zawartości witaminy C, inhibitorów proteaz), jak i przede wszystkim do badania specyficznych właściwości i przemian składników żywności. Obejmuje to monitorowanie stopnia hydrolizy preparatów białkowych pod działaniem różnych proteaz oraz badania strawności preparatów białkowych i skrobiowych metodami wieloenzymatycznymi. Metody te znalazły m.in. zastosowanie przy charakterystyce białek krystalicznych o ciekawych właściwościach uzyskanych z frakcji globulin fasoli, preparatów białek roślin strączkowych stosowanych jako naturalne inhibitory reakcji oksydacyjnych oraz preparatów skrobi uzyskanych z nowych, niewykorzystywanych dotąd przemysłowo źródeł. Ponadto badania obejmują zakres modyfikacji oksydacyjnej białek roślinnych i zwierzęcych pod wpływem rodników hydroksylowych i kompleksu produktów autooksydacji kwasów tłuszczowych, monitorowane są zarówno straty labilnych aminokwasów, tworzenie wybranych pochodnych aminokwasów o charakterze antyżywieniowym, jak i przemiany strukturalne białek (polimeryzacja, fragmentacja) oraz ich strawność. Uzyskane w ten sposób doświadczenia wykorzystane zostały w dydaktyce podczas realizacji przedmiotu fakultatywnego Biochemia żywności. Postępy Biochemii 52 (2)

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany z dniem 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stan obecny

Wprowadzenie. Stan obecny SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ NA LATA 2006-2010. Wprowadzenie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest akademicką uczelnią publiczną, której

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1.

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 65/2016-2017 Senatu UP w Lublinie z dnia 26 maja 2017 r. Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego

Bardziej szczegółowo

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1.

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1. Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2017/2018 Lp. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OFERTA DYDAKTYCZNA 2018/2019

OFERTA DYDAKTYCZNA 2018/2019 W YB TUDIA RZ IE I Y AJ P Z D O N AT OFERTA DYDAKTYCZNA 2018/2019 UR DLACZEGO UPP? 65 lat tradycji 8 wydziałów 30 interesujących kierunków studiów Prawie 10 000 studentów Prawie 800 pracowników akademickich

Bardziej szczegółowo

Trening przed maturą BIOLOGIA. Edycja 2017/2018.

Trening przed maturą BIOLOGIA. Edycja 2017/2018. Trening przed maturą BIOLOGIA Edycja 2017/2018 www.naukowcy.org.pl Bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAZEM - część wspólna

RAZEM - część wspólna PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Obowiązuje - od 2013/2014 CZĘŚĆ WSPÓLNA - wszystkie specjalności Egz. wykł. ćwicz. inne s.1 s.2 s.3 O - Grupa treści ogólnych 46

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. Rok studiów. Liczba studentów III

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. Rok studiów. Liczba studentów III Aktualna liczba oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego w LUBLIN TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 90/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

S-12. Ogółem Produkcja roślinna i zwierzęca Kształcenie Weterynaria

S-12. Ogółem Produkcja roślinna i zwierzęca Kształcenie Weterynaria GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-12 Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie http://www.whibz.ur.krakow.pl Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt zapewniają solidne wykształcenie z zakresu nauk o zwierzętach, biologii, prewencji weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W S I E D L C A C H

Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W S I E D L C A C H Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W S I E D L C A C H UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH jest akademicką uczelnią publiczną o historii sięgającej 1969 roku. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,70 Wykłady 3,47 Ćwiczenia 3,68 Prowadzący zajęcia 3,74 Poziom zajęć 3,78 Sposób prowadzenia zajęć 3,49 Podręczniki, skrypty 3,18 Rozkład zajęć 3,53 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA FINANSAMI UCZELNI OPARTEGO NA DECENTRALIZACJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA FINANSAMI UCZELNI OPARTEGO NA DECENTRALIZACJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA FINANSAMI UCZELNI OPARTEGO NA DECENTRALIZACJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PLAN PREZENTACJI 1. Definicja decentralizacji finansów Uczelni 2. Uwarunkowania i cele zmiany systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. IV agrobiznes III IV kształtowanie

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE. IV agrobiznes III IV kształtowanie LUBLIN TURYSTYKA I REKREACJA Lublin, dn. 10 października 2014 r. Aktualna liczba oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 na poszczególnych Wydziałach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,30 Wykłady 3,23 Ćwiczenia 3,55 Prowadzący zajęcia 3,51 Poziom zajęć 3,46 Sposób prowadzenia zajęć 3,18 Podręczniki, skrypty 3,16 Rozkład zajęć 3,06 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,74 Wykłady 3,47 Ćwiczenia 3,75 Prowadzący zajęcia 3,68 Poziom zajęć 3,86 Sposób prowadzenia zajęć 3,50 Podręczniki, skrypty 3,26 Rozkład zajęć 3,49 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Biologia. Studia I stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia stosowana. Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/2014

Kierunek Biologia. Studia I stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia stosowana. Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/2014 Kierunek Biologia Studia I stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia stosowana Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/201 modyfikowany program z roku 2012/2013 ze zmianami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biochemia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,66 Wykłady 3,52 Ćwiczenia 3,73 Prowadzący zajęcia 3,75 Poziom zajęć 3,80 Sposób prowadzenia zajęć 3,61 Podręczniki, skrypty 3,34 Rozkład zajęć 3,58 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE Lublin, dn. 12 września 2016 r. Aktualna oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w u akademickim 2016/2017 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017

Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek Agroturystyka Studia I stopnia Plan studiów od roku akademickiego 2016/2017 1 Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE II III BIOINŻYNIERIA I II III EKONOMIA I

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE II III BIOINŻYNIERIA I II III EKONOMIA I Lublin, dn. 20 lutego 2017 r. Aktualna oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze letnim w u akademickim 2016/2017 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH Wydział Przyrodniczy UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH INFORMATOR UNIWERSYTET PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH jest akademicką

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki Adres Symbol

Lp Nazwa jednostki Adres Symbol RAP/13/2009 Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ OBIEKTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, W KTÓRYCH BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWCJI I PRZEGLĄDU SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO. Lp Nazwa jednostki Adres Symbol

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014 DOP-0212-48/2014 Poznań, 15 maja 2014 roku Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela praca własna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW na 2016 rok DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE

WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW na 2016 rok DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 3 do Instrukcji ewidencji i rozliczania kosztów DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE 5 Wydział Nauk o Sporcie WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy

Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy Przygotowanie do zawodu leśnika - stan, potrzeby, perspektywy Andrzej Grzywacz Narodowy Program Leśny, Panel Nauka Sękocin Stary, 8 grudnia 2015 rok Tabela 1. Studenci studiów leśnych (łącznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): (zarządzenie Nr 31 a ZUT z dnia 26.09.2014 r.) Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...4...studia

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 7 marca 2015 r. w godzinach 9.00 11.30 w sali konferencyjnej B Hotel Centrum

Bardziej szczegółowo

III IV I II III infrastruktura techniczna wsi

III IV I II III infrastruktura techniczna wsi Lublin, dn. 12 września 2016 r. Aktualna oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w u akademickim 2016/2017 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Kandydatów na studia III stopnia prosimy o zapoznanie się z ofertą studiów REKRUTACJA 2012/2013 www.rekrutacja.uni.lodz.pl 1. Do studiowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2010/2011 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK Rolnictwo Ochrona Środowiska Ekonomia Leśnictwo Zootechnika Rybactwo Biologia Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 224, tel.

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału:

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału: Sylabus - Biochemia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Na podstawie ust. 11

Bardziej szczegółowo

ECT S. Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3 e

ECT S. Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy 3 e Forma zal. Godziny ogółem Wykładów Ćwiczeń WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 014/015, zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA K WBT BT2 101 Genomika funkcjonalna 30 4 WBT BT350 In vivo veritas praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi 60 4 Mechanisms of cell trafficking from leucocyte homing to WBT

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena studiów

Ogólna ocena studiów Ogólna ocena studiów Program studiów 3,42 Wykłady 3,37 Ćwiczenia 3,43 Prowadzący zajęcia 3,58 Poziom zajęć 3,44 Sposób prowadzenia zajęć 3,30 Podręczniki, skrypty 3,38 Rozkład zajęć 3,36 Wiedza teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 24 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 13.00 w sali konferencyjnej zielonej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wkrótce rusza rekrutacja na kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka * Towaroznawstwo ** Inżynieria Chemiczna

Bardziej szczegółowo

I. Stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

I. Stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik Zarządzenia Rektora 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r. I. Stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 1. Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo