M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I"

Transkrypt

1 M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to Tradycja i Nowoczesność Dr inż. Krzysztof Szwejk Rzecznik prasowy SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszwa tel: (48 22) Fotografia 1. Pałac Rektorski SGGW. SGGW bierze swoje początki od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, powołanego 23 września 1816 roku, m.in. przez Stanisława Staszica i Stanisława Kostkę Potockiego. Pierwszym dyrektorem Instytutu był Jerzy Beniamin Flatt, jeden z najlepszych znawców stosunków gospodarczych w Królestwie Polskim. Instytut w Marymoncie, protoplasta SGGW, był pierwszą uczelnią rolniczą w Polsce i czwartą w Europie. Mimo burzliwych losów, jego działalność przyczyniła się w znaczący sposób do rozwoju polskiego rolnictwa i polskiego szkolnictwa rolniczego. Tradycje i idee Instytutu Marymonckiego stały się inspiracją do utworzenia w 1906 roku Wydziału Rolniczego przy Towarzystwie Kursów Naukowych, w 1911 roku Kursów Przemysłowo-Rolniczych, w 1916 roku Wyższej Szkoły Rolniczej oraz Królewsko- Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w której pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 października 1918 roku. W czasie II wojny światowej, mimo zamknięcia przez niemieckiego okupanta, Uczelnia nadal prowadziła nauczanie. W czasie okupacji, w trakcie okresu tajnej działalności, wydano 130 dyplomów ukończenia studiów, a w 1945 roku zgłoszono i zatwierdzono 66 dyplomów i 3 doktoraty. Na ruinach bestialsko zniszczonej stolicy, tuż po odzyskaniu niepodległości, 15 maja 1945 roku, SGGW jako pierwsza Uczelnia w Warszawie zainaugurowała pierwszy powojenny rok akademicki. Dzisiejsza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to nie tylko tradycja ale także nowoczesność (Fot. 1). W XXI wiek SGGW wkroczyła z imponującą liczbą 24 tys. studentów oraz wspaniałym nowoczesnym zapleczem n a u k o w o - d y d a k - tycznym. Dla wszystkich działających w Uczelni wydziałów, wybudowano i wyremontowano wspaniałe obiekty dydaktyczne, które swym poziomem i wyposażeniem równają do najlepszych w Europie i na świecie (Fot. 2). Na terenie Uczelni znajdują się nowoczesne obiekty sportowe korty tenisowe, siłownia, pływalnia, hale sportowe wspierane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które organizuje dla studentów zajęcia: gry zespołowe siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy i ziemny; aerobic; siłownia; pływanie; judo, samoobrona oraz rehabilitacja ruchowa. SGGW zapewnia swoim studentom bardzo dobre warunki mieszkaniowe dysponuje blisko 4 tysiącami miejsc w czternastu akademikach o 1, 2 i 3 osobowych pokojach. Najnowszy z nich posiada wyłącznie pokoje 1 i 2 osobowe, każdy z łazienką i aneksem kuchennym. Zdecydowana większość domów studenckich podłączona jest do wewnętrznej sieci internetowej. Zainteresowanie kształceniem w SGGW jest wciąż bardzo duże - liczba kandydatów na 1 miejsce przekracza 6 osób, a na kierunkach najbardziej popularnych nawet 20. Dlatego dla przyszłych studentów Uczelnia organizuje wiosenne kursy przygotowujące do matury oraz egzaminów wstępnych. Przy Uczelni działa szereg organizacji studenckich: Agrokadra, Akademicki Klub Turystyczny, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo, Biuro Spraw Studenckich, Grupa BUDDY ESN, Chór Akademicki, Studenckie Stowarzyszenie Weterynaryjne, Ludowy Zespół Ar- Fotografia 2. Nowoczesny budynek dydaktyczny Wydział Technologii Żywności. Postępy Biochemii 52 (2)

2 tystyczny Promni im. Zofii Solarzowej, Program wymiennego kształcenia studentów MostAR, wydziałowe Samorządy Studentów i Koła Naukowe, Akademicki Klub Sportowy, Zrzeszenie Studentów Polskich, IAAS-Polska Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych, NA- PIS Niezależny Akademicki Portal Informacyjny SGGW, Studencki Klub Wspinaczkowy oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Działające w Uczelni wydawnictwo publikuje corocznie blisko 120 tytułów, proponując swoim studentom duży wybór podręczników akademickich, skryptów, przewodników do ćwiczeń, monografii i publikacji popularno-naukowych. Studia w SGGW odbywają się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym. Uczelnia kształci swoich studentów na 23. kierunkach sześć z nich: biotechnologia, informatyka i ekonometria, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, towaroznawstwo oraz turystyka i rekreacja, realizowanych jest na studiach międzywydziałowych. Kształcenie na pozostałych 17. kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, budownictwo, ekonomia, finanse i bankowość, inżynieria środowiska, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz zootechnika, SGGW realizuje w 11. wydziałach: Rolnictwa i Biologii, Medycyny Weterynaryjnej, Leśnym, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Technologii Drewna, Nauk o Zwierzętach, Technologii Żywności, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Inżynierii Produkcji oraz Ekonomiczno- Rolniczym. Uczelnia kształci także w 7. zamiejscowych, specjalistycznych, ośrodkach dydaktycznych, w: Leśnej Podlaskiej, Sierpcu, Radomiu, Lubiejewie, Łowiczu, Widzewie i Przasnyszu. SGGW posiada własne zakłady doświadczalne do prowadzenia ćwiczeń terenowych i odbywania praktyk z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i hodowli zwierząt. Studenci korzystają również z atrakcyjnych praktyk zagranicznych. W 2000 roku wdrożono w Uczelni ułatwiający studiowanie i procedury związane z uznawaniem studiów realizowanych za granicą Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Systematycznie wzrasta liczba studentów SGGW wyjeżdżających na uczelnie europejskie w ramach programów TEMPUS i SOCRATES. Od 1998 roku SGGW bierze czynny udział w programie SOCRATES/ERASMUS, który jest największym programem edukacyjnym. W ramach programu ERASMUS studenci uczelni utworzyli tzw. grupę BUDDY ESN-SGGW, która jest kontynuacją ich pobytu za granicą lub dobrym wstępem do takiego wyjazdu. Członkowie grupy pomagają swoim zagranicznym kolegom biorącym udział w programie w zaaklimatyzowaniu się w nowych polskich warunkach. Od 2000 roku zaczęła w Uczelni działać nowa edycja programu LEONARDO DA VINCI II, poświęconego kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich odbywa się również poprzez realizację międzynarodowego programu CEEPUS. Ważnym elementem polityki Uczelni jest internacjonalizacja, realizowana przez prowadzenie wykładów w języku angielskim, wspomaganych przez uczelniane Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W murach Uczelni studiuje młodzież z całego świata, m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Francji, Holandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Republiki Czech, Republiki Słowacji, Ukrainy, USA, a także z innych krajów Afryki i Azji. Uczelnia jest członkiem wielu światowych organizacji. Międzynarodową działalność aktywnie wspierają kompetentne jednostki SGGW: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Centrum Programów Europejskich, Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest uznanym w świecie nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym oferującym szerokie możliwości edukacyjne w przyjaznej akademickiej atmosferze. SGGW to między innymi: Nr 1 w rankingach: rankingi według Rzeczpospolitej, Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR Uczelnia Przyjazna Studentom: konkurs PROstudent 2004 Najbardziej oblegana uczelnia w Polsce: od kilku lat 6 7 kandydatów na jedno miejsce, rekrutacja na studia przez Internet studentów wykładowców 23 kierunki studiów 60 specjalności 11 wydziałów Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 214 zagranicznymi uczelniami z 44 państw świata Nowoczesny Kampus: ponad 70 hektarów powierzchni, podziemny parking Doskonałe warunki dydaktyczne: możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych Program MO- STAR, pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka, Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia, kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju miejsc w 14-tu doskonale wyposażonych Domach Studenckich: Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich Nowoczesne obiekty sportowe: kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii Katedra Biochemii (Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW) prof. dr hab. Wiesław Bielawski kierownik Katedry Katedra Biochemii została utworzona w 1949 roku i była wówczas pierwszą placówką biochemiczną wśród polskich uczelni rolniczych. Jej organizatorem i pierwszym kierow- 110

3 Fotografia 3. Pracownicy i doktoranci Katedry Biochemii. nikiem był prof. I. Reifer. W okresie 57 lat istnienia przeszła wiele zmian organizacyjnych i strukturalnych. Obecnie Katedra Biochemii wchodzi w skład Wydziału Rolnictwa i Biologii, zatrudniając 14. nauczycieli akademickich, w tym 3. profesorów i 11. doktorów (Fot. 3). Realizuje dydaktykę dla studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych 9. Fotografia 4. Pracownia biologii molekularnej. kierunków studiów SGGW (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności, towaroznawstwo, zootechnika, żywienie człowieka). Głównym celem nauczania biochemii jest zapoznanie studentów z molekularnymi podstawami funkcjonowania żywych organizmów. Omawiane zagadnienia stanowią podstawę do lepszego zrozumienia takich przedmiotów jak fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, hodowla, biologia komórki. Umożliwiają także zrozumienie powiązań między mechanizmami biochemicznymi a wysokością i jakością plonów roślin uprawnych, efektywnością produkcji zwierzęcej i przetwórstwem surowców roślinnych i zwierzęcych. Poza podstawowym kursem biochemii, w którym uczestniczy rocznie około 1700 studentów, pracownicy katedry p r o w a d z ą również zajęcia fakultatywne z biochemii ekologicznej, enzymologii, bioenergetyki, biochemii klinicznej, biologii molekularnej, metabolizmu związków azotowych w roślinach i glebie, wykorzystania mikroorganizmów w ochronie środowiska i przemyśle. W ramach działalności dydaktycznej w katedrze opracowano szereg podręczników i skryptów Fotografia 5. Sala ćwiczeń. Fotografia 6. Sala ćwiczeń. akademickich, monografii oraz dokonano kilku tłumaczeń książek. Opracowania te przez wiele lat służyły studentom różnorodnych kierunków studiów SGGW i pozostałych uczelni rolniczych oraz studentom biologii i biotechnologii niektórych uniwersytetów i politechnik. Działalność naukowa katedry aktualnie obejmuje zagadnienia dotyczące: biochemicznych mechanizmów odporności zbóż na porastanie, funkcji proteaz i ich inhibitorów w procesie wykształcania się i kiełkowania ziarniaków zbóż, roli proteolizy w tolerancji odwodnienia, charakterystyki funkcjonalnej i molekularnej enzymów szlaku syntezy ABA, znaczenia fosforylacji skrobi tranzytowej w czasie jej rozkładu. Ponadto, od wielu lat rozwijane są badania nad asymilacją azotu nieorganicznego oraz przemianami aminokwasów u roślin o różnych typach fotosyntezy i w zmieniających się warunkach fizjologicznych. Na szczególną uwagę zasługują badania związane z metabolizmem bakterii Postępy Biochemii 52 (2)

4 glebowych z rodzaju Pseudomonas, gdyż realizowane są niemal od początku istnienia katedry. Ostatnio dotyczą one zdolności tych bakterii do syntezy i wydzielania do podłoża wielu enzymów oraz sideroforów. Badania naukowe prowadzone są przy zastosowaniu najnowszych technik biochemicznych, metod biologii molekularnej i bioinformatyki. Laboratoria Katedry Biochemii wyposażone są w nowoczesną aparaturę naukową zakupioną w ramach grantów aparaturowych lub ze środków inwestycyjnych uczelni (Fot. 4). Niektóre z wyżej wymienionych tematów badawczych realizowane są w ramach współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, m.in. Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem Benguriona w Izraelu, Uniwersytetem Walijskim w Aberystwyth. W wymianie doświadczeń naukowych z zagranicą uczestniczą zarówno pracownicy, doktoranci, jak i studenci starszych lat studiów (Fot. 5, 6). Katedra Nauk Fizjologicznych (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW) prof. dr hab. Tomasz Motyl kierownik Katedry Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jest jednostką SGGW, w której poza działalnością dydaktyczną jako priorytetowe uznaje się badania naukowe oraz kształcenie kadry naukowej. W skład Katedry wchodzą 3 zakłady: Biochemii, Dietetyki i Fizjologii, w których zatrudnionych jest łącznie 15 nauczycieli (5 profesorów, 3 doktorów habilitowanych, profesorów SGGW, 7 adiunktów) i 10 pracowników technicznych. Wieloletnim kierownikiem Katedry ( r.) był prof. dr hab. Wiesław Barej, a od 2000 r. pełni tę funkcję prof. dr hab. Tomasz Motyl, profesor zwyczajny. Pracownicy Katedry prowadzą bardzo szeroką działalność dydaktyczną, łącznie 4925 godzin realizowanych w ramach 15 przedmiotów na kilku wydziałach SGGW. Przy Katedrze Nauk Fizjologicznych funkcjonuje jedno z najstarszych w SGGW stacjonarnych studiów doktoranckich: Regulacja wzrostu i metabolizmu zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia, kształcące absolwentów biologii, biotechnologii, weterynarii, zootechniki, rolnictwa i farmacji. W 2005 r. w Katedrze Nauk Fizjologicznych wypromowano 9 doktorów. W Katedrze prowadzone są badania naukowe z zakresu biochemii, biologii molekularnej, funkcjonalnej genomiki, cytofizjologii, dietetyki i klasycznej fizjologii. W 2005 r. rea l i z o w a n o 22 granty b a d a w c z e. Wymiernym efektem tej d z i a ł a l n o - ści było 109 p u b l i k a c j i, w tym 57 prac recenzowanych (z czego 41 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), 6 monografii i podręczników, 10 prac popularno-naukowych i 36 komunikatów naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Katedra posiada wiele, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów, m.in. pracownię cytometryczną z mikroskopem konfokalnym, laserowym cytometrem skaningowym i systemem MicroImage, pracownię funkcjonalnej genomiki ze skanerem mikromacierzy DNA i białka (Fot. 7), automatycznym hybryd y z a t o r e m (Fot. 8) i zestawem do R e a l - t i m e PCR, pracowni chrom a t o g r a f i i w y s o k o - s p r a w n o ś - ciowej i gazowej, laboratorium spekt r o m e t r i i a t o m o w e j, 4 pracownie kultur komórkowych i 3 biologii molekularnej, a także w pełni wyposażoną zwierzętarnię. Działalność naukowa Zakładu Biochemii aktualnie obejmuje zagadnienia wpływu makro- i mikroele- Fotografia 7. Skaner do mikromacierzy DNA. Fotografia 8. Hybrydyzator mikromacierzy DNA. mentów i innych składników diety (chrom, bor, karnityna, kwasy tłuszczowe, aminokwasy itd.) na ekspresję genów (nutrigenomika), procesy energetyczne, stan zdrowia zwierząt, a pośrednio i ludzi oraz wyjaśnienie mechanizmów na poziomie komórkowym, przez które te związki działają. Działalność naukowa Zakładu Dietetyki koncentruje się na badaniach d o t y c z ą c y c h bioaktywnych czynników pok a r m o w y c h zawartych w owocach, warzywach oraz grzybach i ich wpływu na metabolizm i zdrowotność. Badania prowadzone we współpracy z Hebrew University of Jerusalem wykazały, m.in., że naringina (flawon obecny w grejpfrutach) oraz inne bioaktywne czynniki zawarte w tych owocach, a także w jabłkach, pieczarkach i czosnku wywierają działanie hipolipidemiczne i przeciwutleniające u zwierzat karmionych dietami aterogennymi. Od wielu lat prowadzone są badania nad ochronnym wpływem kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego(HMB), ketokwasowej pochodnej leucyny, na organizm ludzi i zwierząt. Badania te zainicjowane w latach 90-ych ubiegłego wieku w USA w Iowa State University są obecnie kontynuowane w Polsce. Badania te udowodniły, że HMB pełni ważną fizjologiczną funkcję w pobudzaniu systemu odpornościowego i zapobieganiu chorobom wyniszczającym, związanych z nasilonym katabolizmem białek. Świadczą o tym wyniki doświadczeń, w których podawanie HMB w połączeniu z glutaminą i 112

5 argininą osobom chorym na AIDS zahamowało utratę masy ciała. Podobny efekt zaobserwowano u osób chorych na raka. Bardzo obiecujące są wyniki stosowania HMB u dzieci chorych na dystrofię mięśniową typu Duchanne a. We współpracy z poznańską kliniką pediatrii związek ten jest podawany młodym chłopcom cierpiącym na ten typ choroby. We wszystkich przypadkach obserwujemy poprawę stanu zdrowia pacjentów z jednoczesnym zmniejszeniem bądź całkowitym wyeliminowaniem konieczności podawania steroidów. Obecnie w końcowej fazie są badania nad wpływem HMB na organizm myszy MDX z genetycznie uwarunkowaną dystrofią mięśniową. Inspiracją tego typu badań były korzystne efekty podawania HMB u dzieci. W Zakładzie Fizjologii od wielu lat prowadzone są badania nad molekularnymi mechanizmami programowanej śmierci komórki (apoptozy, autofagii) na modelu komórek zdrowych oraz stransformowanych nowotworowo. Opracowana w Katedrze metoda homeostatycznej mikroskopii konfokalnej umożliwia ocenę ilościową dynamiki zmian zachodzących w żywej komórce w układzie czterowymiarowym (3D w czasie). Została ona wykorzystana do zobrazowania kinetyki redystrybucji białek zaangażowanych w proces regulacji i w fazę wykonawczą apoptozy i autofagii w doświadczeniu na żywych komórkach. Modelem fizjologicznym w badaniach apoptozy i autofagii jest gruczoł sutkowy w warunkach inwolucji oraz przewód pokarmowy podczas przebudowy we wczesnym okresie postnatalnym. Najczęściej eksplorowanymi modelami patologicznymi są rak sutka i gruczolakorak okrężnicy oraz linie komórkowe wyprowadzone z tych nowotworów, np. MCF-7, MDA-MB231, COLO205. Badania nad programowaną śmiercią komórek w gruczole sutkowym i raku sutka prowadzone są we współpracy z laboratoriami europejskimi w ramach Akcji COST B20 Mammary gland development function and cancer. Inne badania dotyczą rozwoju morfologicznego i czynnościowego przewodu pokarmowego głównie prosiąt, szczurów i cieląt w okresie od urodzenia do pierwszych dni po odsadzeniu. Obejmują on głównie problematykę wpływu bioaktywnych peptydów siary, mleka, pokarmów pochodzenia roślinnego oraz endogennych czynników troficznych (EGF, IGF), peptydów regulacyjnych (CCK) i hormonów (insuliny, leptyny, greliny) na procesy przebudowy nabłonka we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego z użyciem komórkowych markerów dojrzewania nabłonka jelitowego. Jednym z istotnych celów perspektywicznych jest badanie na ile okres intensywnego rozwoju przewodu pokarmowego u noworodków może mieć wpływ na jego funkcję w wieku dojrzałym. Użycie nowo narodzonych prosiąt, z uwagi na występujące podobieństwa w budowie i funkcji do przewodu pokarmowego noworodków człowieka (o wiele większe niż tradycyjnych zwierząt laboratoryjnych), poza możliwością bezpośredniego wykorzystania wyników badań w produkcji zwierzęcej, dostarczy także niezbędnej wiedzy medycynie ludzkiej. Badania są prowadzone w ścisłej współpracy z placówkami PAN (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie, Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie), uniwersyteckimi (Collegium Medium UJ, AR w Lublinie, KUL) oraz za granicą. Kolejną wiodącą tematyką badawczą jest regulacja miogenezy i metabolizmu mięśni szkieletowych, w ramach którego realizowane są takie cele jak: ocena transkryptomu komórek mięśniowych u bydła i myszy z polimorfizmem genu miostatyny, porównanie transkryptomu mięśni szkieletowych u ras bydła wolno- i szybkorosnących oraz opracowanie wzorca ekspresyjnego charakterystycznego dla szybkiego wzrostu masy mięśniowej, znaczenie zaburzeń homeostazy prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w rozwoju mięśnia szkieletowego, znaczenie mitochondrium w molekularnym mechanizmie miogenezy indukowanej insuliną, molekularne podstawy oporności na insulinę w mięśniach szkieletowych zwierząt z cukrzycą doświadczalną, transplantacje komórek miogennych do zwieracza cewki moczowej jako narzędzie inżynierii tkankowej w leczeniu stanów nietrzymania moczu. Powyższe badania realizowane są we współpracy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Agricultural Biotechnology Center, Gődőllő oraz innymi ośrodkami europejskimi w ramach Akcji COST 925 i COST 927. Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności (Wydział Technologii Żywności SGGW) dr inż. Rafał Wołosiak adjunkt w Katedrze Elementy biochemii stosowanej obecne są także w działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału Technologii Żywności SGGW. Pracownicy Zakładu Oceny Jakości Żywności, jednostki należącej do Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności wykorzystują metody biochemiczne do badania zarówno zawartości wybranych składników żywności (np. enzymatyczne oznaczanie zawartości witaminy C, inhibitorów proteaz), jak i przede wszystkim do badania specyficznych właściwości i przemian składników żywności. Obejmuje to monitorowanie stopnia hydrolizy preparatów białkowych pod działaniem różnych proteaz oraz badania strawności preparatów białkowych i skrobiowych metodami wieloenzymatycznymi. Metody te znalazły m.in. zastosowanie przy charakterystyce białek krystalicznych o ciekawych właściwościach uzyskanych z frakcji globulin fasoli, preparatów białek roślin strączkowych stosowanych jako naturalne inhibitory reakcji oksydacyjnych oraz preparatów skrobi uzyskanych z nowych, niewykorzystywanych dotąd przemysłowo źródeł. Ponadto badania obejmują zakres modyfikacji oksydacyjnej białek roślinnych i zwierzęcych pod wpływem rodników hydroksylowych i kompleksu produktów autooksydacji kwasów tłuszczowych, monitorowane są zarówno straty labilnych aminokwasów, tworzenie wybranych pochodnych aminokwasów o charakterze antyżywieniowym, jak i przemiany strukturalne białek (polimeryzacja, fragmentacja) oraz ich strawność. Uzyskane w ten sposób doświadczenia wykorzystane zostały w dydaktyce podczas realizacji przedmiotu fakultatywnego Biochemia żywności. Postępy Biochemii 52 (2)

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stan obecny

Wprowadzenie. Stan obecny SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ NA LATA 2006-2010. Wprowadzenie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest akademicką uczelnią publiczną, której

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDENTÓW I ROKU W RAMACH DNIA WSTĘPNEGO 28.09.2012 r., 29.09.2012 r. 28.09.2012 r.(piątek) WYDZ. BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunki: biologia, zootechnika Kierunki: bioinformatyka,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie http://www.whibz.ur.krakow.pl Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt zapewniają solidne wykształcenie z zakresu nauk o zwierzętach, biologii, prewencji weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 360/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej WNIOSEK o przekształcenie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Filię Wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE Lublin, dn. 12 września 2016 r. Aktualna oraz grup audytoryjnych i laboratoryjnych w semestrze zimowym w u akademickim 2016/2017 na poszczególnych Wydziałach, kierunkach i latach Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014 DOP-0212-48/2014 Poznań, 15 maja 2014 roku Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 7 marca 2015 r. w godzinach 9.00 11.30 w sali konferencyjnej B Hotel Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Na podstawie ust. 11

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału:

Sylabus - Biochemia. 1. Metryczka FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. Nazwa Wydziału: Sylabus - Biochemia 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 24 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 13.00 w sali konferencyjnej zielonej

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2012 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Fizjologia roślin Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia. Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Andrzej Rzepka Prof.

KARTA KURSU. Fizjologia roślin Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia. Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Andrzej Rzepka Prof. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Fizjologia roślin Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia Plant physiology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Andrzej Rzepka Prof. UP Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku

PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku PROJEKT Uchwała Nr 176 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński przygotowanie: Dział Rekrutacji na Studia rok akademicki 2017/2018 dane statystyczne uniwersytet w liczbach podstawowe dane 15 41 800 87 3 900 wydziałów + UCMW UJ-UR

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością

Uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością z wyobraźnią i Wizja Smart University S - strategicznie uwarunkowana M - maksymalnie innowacyjna A - atrakcyjna dla wszystkich R - rozwijająca osobowości T - tworzona z pasją Misja Uczelni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akad. 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010 Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat 6.15 BCH2 II Typ studiów: stacjonarne Semestr: IV Liczba punktow ECTS: 5 Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów. Wybrane procesy biochemiczne. Selected biochemical processes

NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów. Wybrane procesy biochemiczne. Selected biochemical processes Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.10. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia podyplomowe Specjalność Biologia 2. Zwięzły opis kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Godziny ogółem Wykładów tyg. Ćwiczeń tyg. WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2015/2016, zatwierdzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r.

Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r. Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05.

Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie - 20.04.2012 r. (z póżn.zm. 8.03.2013; 9.05. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: ZOOTECHNIKA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI CZĘŚĆ WSPÓLNA dla wszystkich specjalności inżynierskich Zatwierdzono uchwałą Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 197/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 197/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 197/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna PLAN STUDIÓW- rok akademicki 2016/17 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: I II studiów: stacjonarne kształcenia: studia I stopnia Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Akademia Podlaska. Oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010

Wydział Przyrodniczy. Akademia Podlaska. Oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 Wydział Przyrodniczy Akademia Podlaska Oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 Kierunki studiów realizowane przez Wydział Przyrodniczy Biologia Rolnictwo Turystyka i rekreacja Zootechnika System

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ WYDZIAŁ EKONOMICZNO SPOŁECZNY kierunek Ekonomia, studia II stopnia (magisterskie) Poznań 2014 Struktura Uczelni WYDZIAŁY Ekonomiczno-Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA HABILITACYJNA

ROZPRAWA HABILITACYJNA ISBN 978-83-924535-8-1 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie ROZPRAWA HABILITACYJNA Jarosław Woliński Wpływ egzogennej obestatyny na przewód

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała nr 29/801/2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy dietetyki KOD WF/II/st/19

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy dietetyki KOD WF/II/st/19 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy dietetyki KOD WF/II/st/19 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 201 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo