Badania rozproszonych systemów pomiarowych z transmisją danych w sieci telefonii GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania rozproszonych systemów pomiarowych z transmisją danych w sieci telefonii GSM"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Michał Maćkowski Badania rozproszonych systemów pomiarowych z transmisją danych w sieci telefonii GSM AUTOREFERAT rozprawa doktorska przedłożona Radzie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki, Politechnika Poznańska recenzenci: dr hab. inż. Hanna Bogucka, Politechnika Poznańska dr hab. inż. Wiesław Winiecki prof. Politechniki Warszawskiej Poznań, 28

2 1. Problematyka badań Współczesne techniki telekomunikacyjne i informatyczne umożliwiają budowę rozproszonych systemów pomiarowych o zasięgu globalnym. Wykorzystanie do transmisji danych sieci komputerowych, Internetu oraz łączy telekomunikacyjnych stwarza nowe możliwości rozwiązań rozproszonych systemów pomiarowych, stanowiąc alternatywę dla klasycznych systemów interfejsów stosowanych obecnie w metrologii i automatyce. Do transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowych coraz częściej stosuje się transmisję bezprzewodową. Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych może być alternatywą dla transmisji przewodowej, szczególnie w przypadkach, gdy obiekt pomiaru znajduje się w trudno dostępnym miejscu (np. tereny górzyste, leśne, parki narodowe, itp.), gdy brak jest odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej lub gdy obiekt pomiaru przemieszcza się. Systemy pomiarowe z transmisją danych przez sieci GSM i UMTS dobrze spełniają to zadanie. Ich podstawowymi zaletami są duży zasięg potencjalnego systemu (obszar działania sieci) oraz brak wysokich nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. W systemach pomiarowych można wykorzystać wszystkie usługi transmisji danych dostępne w sieciach GSM i UMTS: SMS, CSD (HSCSD), GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA. O wyborze konkretnego sposobu transmisji decyduje: przeznaczenie systemu, jego wymagania określające ilość, częstość i szybkość transmitowanych danych oraz dostępność poszczególnych usług transmisji danych na obszarze działania systemu. W wielu systemach pomiarowych istotne znaczenie ma określenie i zachowanie zależności czasowych pomiędzy kolejnymi zdarzeniami w systemie. W wyniku przetwarzania i transmisji danych w systemie powstają opóźnienia. Opóźnienia te mogą wprowadzać błędy pomiarowe oraz mogą być przyczyną niewłaściwego działania systemu. W komputerowych systemach pomiarowych, szczególnie w systemach transmitujących dane przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, czasy opóźnień mogą być zmienne. Przyczynami zmian czasu opóźnień są: zmienne obciążenie medium transmisyjnego oraz wielozadaniowość systemów operacyjnych. Duże i często nieprzewidywalne zmiany czasów transmisji danych występują w systemach transmitujących dane za pomocą publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz Internetu. Na prędkość transmisji mogą mieć wpływ zmienne czynniki takie jak bieżące natężenie ruchu w sieci, odległość pomiędzy stacjami wymieniającymi dane oraz jakość wykorzystywanej infrastruktury sieciowej. Stwarza to dużą trudność przy teoretycznym szacowaniu wartości opóźnień wynikających z transmisji i przetwarzania danych. Dlatego istnieje konieczność doświadczalnego wyznaczania wartości czasów transmisji i przetwarzania danych oraz zakresu ich zmian w rzeczywistych systemach. Eksperymentalne wyznaczenie parametrów czasowych pozwala określić ich wartości średnie i graniczne co umożliwi optymalizację czasową systemów. Ponieważ usługi transmisji danych, które są aktualnie oferowane przez operatorów sieci komórkowych, są sukcesywnie rozwijane i rozszerzane, a także ciągle są udostępniane nowe technologie transmisji danych, to pojawia się potrzeba ciągłego badania ich parametrów. Badania te dają informacje potencjalnym użytkownikom tych usług i technologii o ich rzeczywistych możliwościach. 2. Cel i zakres pracy Celem pracy są badania wybranych parametrów transmisji danych za pośrednictwem sieci GSM i UMTS oraz analiza zarejestrowanych wyników w celu określenia możliwości i zakresu wykorzystania tej transmisji w rozproszonych systemach pomiarowych i pomiarowo-sterujących. Wyniki przeprowadzonych badań są niezbędne w procesie projektowania i programowania rozproszonych systemów pomiarowych, gdyż pozwolą projektantom na podjęcie decyzji o przydatności transmisji w wybranej technologii do określonych zadań oraz na wyznaczenie zależności czasowych w systemie wykorzystującym tę transmisję

3 Po wykonaniu serii wstępnych badań systemów pomiarowych transmitujących dane za pośrednictwem sieci GSM sformułowano tezę: Właściwości i parametry rozproszonych systemów pomiarowych i pomiarowo-sterujących wykorzystujących sieci GSM i UMTS są określone przez parametry dynamiczne usług transmisji danych w tych sieciach. W celu weryfikacji tezy przeprowadzono badania wybranych parametrów dynamicznych transmisji wykorzystując specjalnie do tego celu opracowane systemy pomiarowe. Wykonano pomiary czasu przesyłania wiadomości SMS, a dla systemów transmisji HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS wykonano pomiary: czasu zestawienia kanału transmisyjnego pomiędzy zdalną stacją a centralą systemu; efektywnej prędkości transmisji; czasu transmisji pakietów danych o różnej wielkości; liczby utraconych pakietów przy transmisji wg protokołu UDP; maksymalnej częstotliwości próbkowania sygnału, dla której wyniki przetwarzania można transmitować na bieżąco. W trakcie pracy opracowano i sprawdzono przykładowe systemy pomiarowe, przeznaczone m.in. do: rejestracji pomiarów temperatury ze zdalnych stacji pomiarowych, zdalnej obsługi multimetru cyfrowego, konfiguracji i transmisji danych ze zdalnej stacji pomiarowej wyposażonej w kartę pomiarową, nadzoru, sterowania i akwizycji danych w rozległym systemie pomiarowo-sterującym wykorzystującym przemysłowe moduły Compact FieldPoint. 3. Badania systemów transmitujących dane za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS Czas transmisji wiadomości SMS w systemach pomiarowych Całkowity czas transmisji wiadomości SMS pomiędzy elementami systemu pomiarowego składa się z kilku etapów. Na rysunku 3.1 przedstawiono schematycznie przesłanie wiadomości SMS pomiędzy dwoma użytkownikami systemu. Rys Czas transmisji wiadomości SMS w systemie pomiarowym Gdzie: T KTN czas potrzebny na przesłanie wiadomości z komputera do terminala nadawczego, T TNC czas potrzebny na przesłanie wiadomości z terminala nadawczego do centrum SMSC, T CC czas związany z obsługą wiadomości SMS w centrum SMSC, T CPN czas potrzebny na przesłanie nadawcy potwierdzenia o poprawnym wysłaniu SMS-a, T CTO czas potrzebny na przesłanie wiadomości z centrum SMSC do terminala odbiorczego, T TOK czas potrzebny na przesłanie wiadomości z terminala odbiorczego do komputera. Ze względu na brak synchronizacji zegarów komputerów w systemie pomiarowym z komputerem centrali SMSC nie można dokładnie wyznaczyć wartości czasów T TNC, T CPN oraz T CTO. Również czas T CC obsługi wiadomości przez centralę SMSC nie jest znany. W trakcie badań wykonano następujące pomiary: czasu przesyłania wiadomości z komputera do terminala nadawczego GSM T KTN, całkowitego czasu transmisji wiadomości T CT, można opisać zależnością 3.1: - 3 -

4 19:24 2:39 22:7 23:22 :37 1:52 3:22 5:22 6:52 8:1 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:12 19:14 22:51 :1 1:11 2:21 3:31 4:41 5:51 7:1 8:11 9:21 1:31 11:41 12:51 14:1 15:11 16:21 17:31 18:41 19:51 21:1 22:11 19:23 2:38 22:6 23:21 :36 1:51 3:21 5:21 6:51 8: 8:59 9:59 1:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 18:11 19:13 22:5 : 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 7: 8:1 9:2 1:3 11:4 12:5 14: 15:1 16:2 17:3 18:4 19:5 21: 22:1 T CT T T T T T. (3.1) KTN TNC CC przybliżonego czasu wysyłania wiadomości SMS T W. Czas ten zdefiniowano jako wartość czasu od chwili wysłania wiadomości z komputera nadawczego do chwili otrzymania potwierdzenia o jej poprawnym przesłaniu z centrum SMSC (+CMGS: xx). Czas ten określono zależnością 3.2: T W KTN TNC CTO CPN TOK T T T. (3.2) czas transmisji wiadomości SMS T T. Czas ten zdefiniowano jako wartość czasu od chwili wysłania wiadomości z terminala nadawczego do odbioru wiadomości przez terminal odbiorczy, czyli do chwili wyświetlenia komunikatu +CMTI: ME, x na terminalu odbiorczym. Czas T T opisuje zależność 3.3: T T T T T. (3.3) czasu przesyłania wiadomości z terminala odbiorczego do komputera T TOK. TNC CC Uproszczony schemat systemu pomiarowego oraz jego fotografię pokazano na rysunku 3.2. Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano specjalne oprogramowanie opracowane w środowisku LabVIEW. CTO Rys System pomiarowy przeznaczony do pomiaru czasu transmisji wiadomości SMS Pomiary czasu transmisji wiadomości SMS Terminal nadawczy co 15 minut wysyłał dwa SMS-y: jeden do odbiorcy we własnej sieci GSM, a drugi do odbiorcy w innej sieci GSM. W wykorzystanym systemie pomiarowym wartości czasu T KTN =,3 s i T TOK =,34 s były stałe. Wyniki zarejestrowanych serii pomiarowych przedstawiono w postaci wykresów na rysunkach 4.3. Zdefiniowano czas odczytu wiadomości T O jako różnicę (3.4): T O T T. (3.4) T W Transmisja wiadomości SMS wewnątrz sieci Plus Transmisja wiadomości SMS wewnątrz sieci Orange To Tw 2 To Tw Transmisja wiadomości SMS z sieci Plus do sieci Orange Transmisja wiadomości SMS z sieci Orange do sieci Plus To Tw 2 To Tw Rys Zarejestrowane wartości czasu transmisji SMS-ów - 4 -

5 Całkowita wysokość prążków na wykresach przedstawia czas transmisji T T. Analizując zarejestrowane wyniki pomiarów stwierdzono, że czas transmisji T CT wiadomości SMS w ciągu doby utrzymywał się na stałym poziomie i zawierał się w przedziałach od 5,3 s do 11,5 s dla SMS-ów wysyłanych z sieci Plus GSM oraz od 7,23 s do 12,4 s dla SMS-ów wysyłanych z sieci Orange. W celu porównania czasów transmisji wiadomości SMS w badanych sieciach GSM oraz pomiędzy abonentami jednej oraz dwóch sieci GSM, przeprowadzono analizę statystyczną serii pomiarowych zaprezentowanych poprzednim podpunkcie. Wszystkie serie pomiarowe zawierały po 12 pomiary czasu wysyłania oraz czasu transmisji wiadomości SMS. Wyznaczono parametry estymacji punktowej: wartość średnią oraz odchylenie standardowe (tabela 3.1). Tabela 3.1. Wartości czasu transmisji SMS-ów Sieć nadawcy Plus GSM Orange Czas wysłania SMS-a T W Całkowity czas transmisji SMS-a T CT Czas wysłania SMS-a T W Całkowity czas transmisji SMS-a T CT Sieć odbiorcy Plus GSM Orange Wartość minimalna 2,77 2,72 Wartość średnia 3,29 3,29 Wartość maksymalna 5,75 5,52 Odchylenie standardowe,54,55 Wartość minimalna 5,34 5,56 Wartość średnia 6,31 6,8 Wartość maksymalna 9,35 11,49 Odchylenie standardowe,62,86 Wartość minimalna 3,93 3,93 Wartość średnia 5,53 5,36 Wartość maksymalna 7,72 7,77 Odchylenie standardowe,73,7 Wartość minimalna 7,59 7,26 Wartość średnia 9,13 8,93 Wartość maksymalna 12,43 11,93 Odchylenie standardowe,85,81 Interpretacja wyników W rezultacie przeprowadzonych badań wykazano, że czas transmisji wiadomości SMS jest różny w sieciach GSM, zarządzanych przez różnych operatorów. Czas transmisji wiadomości SMS pomiędzy użytkownikami jednej sieci GSM jest krótszy niż czas transmisji SMS-a do użytkownika innej sieci GSM. Największy wpływ na czas przesłania SMS-a ma sieć, z której jest on wysyłany. Wartości czasu transmisji wiadomości SMS były na jednakowym poziomie w trakcie całej doby. Nie zarejestrowano wartości czasu transmisji, które by w znaczący sposób odbiegały od wartości średnich. 4. Badania systemów transmitujących dane przez łącza z komutacją kanałów HSCSD Badania systemów pomiarowych wykorzystujących szybką transmisję danych z komutacją kanałów HSCSD przeprowadzono w systemach transmitujących dane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych GSM i PSTN oraz za pośrednictwem sieci GSM i Internetu (rys. 4.1). Rys Schematy blokowe wykorzystywanych systemów pomiarowych z transmisją HSCSD - 5 -

6 Wszystkie badania przeprowadzono transmitując dane przez sieć Plus GSM, ponieważ jest to jedyna sieć GSM w Polsce, która udostępniła ten sposób transmisji. Badano transmisję symetryczną o przepływności 28,8 kbit/s w obu kierunkach Badania systemów transmitujących dane przez sieci telekomunikacyjnych GSM i PSTN W badanych systemach centrala systemu pomiarowego (CSP) była podłączona do publicznej linii telefonicznej PSTN poprzez analogowy modem zgodny ze standardem V.92. Mobilna stacja pomiarowa, wyposażona w terminal pracujący w technologii HSCSD, nawiązywała połączenie telefoniczne z centralą systemu dodzwaniając się do niej. Pracą CSP i stacji sterowało oprogramowanie, które zostało specjalnie do tego celu opracowane w środowiskach HP VEE oraz LabVIEW. Modem analogowy zgodny ze standardem V.92 umożliwia transmisję danych z maksymalnymi przepływnościami 56 kbit/s dla danych pobieranych (ang. downlink) oraz 48 kbit/s dla danych wysyłanych (ang. uplink). Zastosowany modem GSM pracował z przepływnością 28,8 kbit/s dla danych wysyłanych i odbieranych. Zatem maksymalna przepływność kanału transmisyjnego pomiędzy stacją i CSP wynosiła 28,8 kbit/s. Czas zestawienia połączenia pomiędzy stacją pomiarową a centralą systemu Czas zestawienia połączenia między stacją a CSP mierzono od chwili wywołania numeru telefonicznego centrali (komenda atd) do chwili uzyskania połączenia (komunikat CONNECT 288). Wartości czasu zestawienia połączenia zawierały się w przedziale od 24 do 32 s. Pomiar czasu transmisji pakietów danych w systemie Na rysunku 4.2 przedstawiono program sterujący pracą stacji pomiarowej. Program ten umożliwiał przesłanie zadanej liczby pakietów o ustalonej wielkość w określonych odstępach czasu. Po uruchomieniu program inicjował połączenie z centralą sytemu, rejestrował czas nawiązania połączenia, następnie wysyłając i odczytując kolejne pakiety danych mierzył i rejestrował czas retransmisji pakietów. Dodatkowo w celu sprawdzenia poprawności transmisji porównywał dane wysłane z odczytanymi oraz sumował liczbę bajtów danych wysłanych i odebranych. Rys Okno programu wykorzystywanego do pomiaru czasu transmisji pakietów danych Po przeprowadzeniu każdej serii pomiarowej sprawdzano czy ilość bajtów wysłanych i odczytanych są równe oraz czy podczas porównywania danych wysyłanych i odebranych wykryto różnice. W trakcie badań nie stwierdzono błędów w transmisji, wszystkie wysłane dane zostały poprawnie odczytane. Typowe rejestrowane wartości czasu transmisji pakietów w badanym systemie przedstawiono w tabeli 4.1. Oprócz sesji pomiarowych, w których rejestrowany czas transmisji był na zbliżonym poziomie rejestrowano również takie, w których wartość czasu były przeszło dwukrotnie dłuższe. Wartości takie rejestrowano sporadycznie. Na rysunku 4.3 pokazano przykładowe zarejestrowane serie pomiarowe

7 Tabela 4.1. Typowe czasy transmisji pakietów w badanym systemie Wielkość pakietu [Bajt] min średnia max odch. standar. 1,414,441,929,15 2,414,437,499,17 5,413,48 1,133,93 1,452,544 1,114,145 2,494,544 1,393,119 5,573,634 1,534,144 1,732,779 1,34,52 2 1,41 1,69 1,333,36 5 1,953 2,41 3,799,253 Rys Przykłady zarejestrowanych serii pomiarowych, retransmisja pakietów: 1 B, 1 B i 1 B 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Maksymalna częstotliwość rejestracji wyników pomiarów transmitowanych na bieżąco Maksymalna częstotliwość rejestracji wyników pomiarów transmitowanych na bieżąco zależy od przepływności kanału transmisyjnego, szybkości rejestrowania i przetwarzania pomiarów w zastosowanym przyrządzie pomiarowym, przepływności interfejsu łączącego przyrząd pomiarowy z komputerem oraz od wielkości i postaci, w jakiej jest przesyłany pojedynczy wynik pomiaru. W celu określenia maksymalnej częstotliwości rejestrowania pomiarów, których wyniki można transmitować na bieżąco opracowano systemy pomiarowe, w których źródłem danych pomiarowych były różnej klasy multimetry cyfrowe oraz karty akwizycji danych. Ze względu na objętość zapisu wyniku pomiaru oraz szybkość przetwarzania to karta akwizycji danych umożliwia transmitowanie wyników pomiarów rejestrowanych z największą częstotliwością. Do badań zastosowano kartę pomiarową DAQCard-624E, wykorzystującą 12-bitowy przetwornik A/C, o maksymalnej częstotliwości próbkowania 2 ks/s. Wynik pojedynczego pomiaru miał stałą wielkość i zawierał się w dwóch bajtach. Testowy system pomiarowy umożliwiał transmisję wyników pomiarów w pakietach o zadanej wielkości. Na rysunku 4.4 pokazano ramkę transmitowanego pakietu danych. Numer pakietu Liczba próbek w pakiecie (2 B) (2 B) Rys Format pakietu z transmitowanymi danymi pomiarowymi 2,5 2 1,5 1, Wartości zmierzonych próbek ( B) Korzystając z zależności 4.1 przeliczono uzyskane wyniki w S/s na przepływność w bit/s. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 4.2. V n p v [bit/s] (4.1) n p Gdzie: v przepływność; V częstotliwość próbkowania [S/s]; n p liczba próbek w pakiecie. Tabela 4.2. Maksymalna częstotliwość próbkowania i szybkość transmisji w badanym systemie Liczba próbek w pakiecie / wielkość pakietu [bit] Częstotliwość próbkowania [S/s] Prędkość transmisji [bit/s] 1 / / / / ,5 2 1,5 1,5

8 4.2. Badania systemów pomiarowych transmitujących dane za pośrednictwem Internetu W systemie wykorzystanym do pomiarów CSP była połączona z Internetem za pośrednictwem uczelnianej sieci LAN (o przepływności 1 Mbit/s) oraz dysponowała stałym, publicznym adresem IP. Mobilna stacja pomiarowa łączyła się z Internetem za pośrednictwem punktu dostępowego operatora sieci GSM, następnie nawiązywała połączenie TCP z centralą systemu lub wysyłała dane za pośrednictwem protokołu UDP. Transmisja ze stacji pomiarowej do punktu dostępowego była realizowana w technologii HSCSD z symetryczną prędkością transmisji danych 28,8 kbit/s. Wykorzystywany terminal GSM umożliwiał zestawianie połączeń w trzech trybach: modemowym, ISDN V.11 oraz ISDN V.12. Oprogramowanie sterujące pracą badanych systemów, opracowane w środowisku LabVIEW, pracowało pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows. Ponieważ komputery w centrali systemu oraz stacji pomiarowej łączyły się z Internetem, to zostały wyposażone w odpowiednie oprogramowanie zapewniające ochronę antywirusową oraz typu FireWall. Czas zestawienia połączenia pomiędzy stacją pomiarową a centralą systemu Czas nawiązywania połączenia T P stacji pomiarowej z CSP składa się z dwóch etapów (równanie 4.2): z czasu logowania stacji do Internetu T LOG oraz z czasu nawiązywania połączenia TCP z centralą T TCP. TP TLOG TTCP (4.2) Pomiary wartości czasów T LOG i T TCP wykonano dla wszystkich trybów połączeń terminala GSM stacji pomiarowej z Internetem. W tabeli 4.3 przedstawiono średnie wartości czasu łączenia się stacji pomiarowej z centralą. Tabela 4.3. Czas łączenia się stacji pomiarowej z centralą systemu Tryb połączenia T LOG T TCP T P modemowy 34 1,2 35,2 ISDN V.11 17,75 17,75 ISDN V.12 16,6,7 17,3 Pomiar czasu transmisji pakietów danych w systemie, transmisja wg protokołu TCP Po nawiązaniu połączenia TCP z CSP stacja pomiarowa wysyłała pakiety danych o zadanej wielkości, które centrala natychmiast odsyłała z powrotem do stacji. Mierzono czas tej retransmisji T R. W celu sprawdzenia poprawności transmisji rejestrowano liczbę bajtów danych użytkownika wysłanych i odczytanych oraz porównywano pakiet danych wysyłany z pakietem odebranym. Przesyłano pakiety o wielkości od 1 B do 1 B. Każdorazowo po przeprowadzeniu serii pomiarowej porównywano dane wysłane z odebranymi. Wszystkie wysłane bajty danych zostały bezbłędnie odczytane. Pomiary we wszystkich trybach połączenia: modemowym, ISDN V.11 oraz ISDN V.12. Ponieważ zarejestrowane serie pomiarowe charakteryzują się dużą asymetrią, to jako miarę tendencji centralnej przyjęto medianę (równanie 4.3), a jako miarę rozrzutu przyjęto odchylenie ćwiartkowe (równanie 4.4). x k 1 dla n 2k 1 Me x x (4.3) k k 1 dla n 2k 2 Q3 me me Q1 Q3 Q1 Q (4.4) 2 2 Gdzie: Q 1 i Q 3 oznaczają odpowiednio pierwszy i trzeci kwartyl. Najkrótsze czasy transmisji rejestrowano w trakcie połączeń w trybie ISDN V.12 (rys. 4.5). Wyniki pomiarów czasu transmisji w tym trybie przedstawiono w tabeli

9 ,75,7,65,6,55,5,45,4 modem ISDN V.11 ISDN V.12 Rys Zestawienie wartości średnich czasu transmisji dla różnych trybów połączenia Tabela 4.4. Czas transmisji pakietów, połączenie stacji w trybie ISDN V.12 wielkość pakietu [Bajt] min mediana max odch. ćwiartkowe 1,37,329,59,1 2,39,329,347,1 5,38,331,366,9 1,329,348,627,1 2,321,349,371,1 5,48,41,691,1 1,468,474,492,7 Na rysunku 4.6 przedstawiono przykładowe serie pomiarowe ilustrujące charakter zmian czasu transmisji poszczególnych pakietów w serii. Najbardziej zróżnicowane wartości mierzonego czasu transmisji występowały przy połączeniu modemowym. 1,6 1,4 Rys Serie pomiaru czasu transmisji pakietów (1 B), połączenie: modemowe, ISDN V.11 i ISDN V.12 1,2 1,8,6,4, Pomiar czasu transmisji pakietów danych wysyłanych wg protokołu UDP Podczas pomiarów pakiety danych wysyłano ze stacji pomiarowej do CSP w odstępie 5 s. Stacja pomiarowa była połączona z Internetem w trybie ISDN V.12. Zarejestrowane wyniki przedstawiono w tabeli 4.5 oraz na wykresie z rysunku 4.7. Tabela 4.5. Czas transmisji pakietów według protokołu UDP wielkość pakietu [Bajt] min mediana max odch. ćwiartkowe 1,274,33 2,787,14 2,275,292 2,766,1 5,299,312 2,321,8 1,319,332,346,7 2,34,357 2,342,6 5,437,46 2,227,267 1,61,785 3,67,314,8,6,4,2 3, min mediana max 2,5 Badając transmisję wg protokołu UDP odnotowano, że liczba utraconych pakietów danych w analizowanym systemie nie przekraczała 2 % oraz, że pakiety, które dotarły do centrali nie zawierały błędów i zostały dostarczone w kolejności wysyłania.,35, , 1,5 1,,5, [Bytes] 1,4 1,2 1,8,6,4, [Bytes] Rys Czas transmisji pakietów wg protokołu UDP - 9 -

10 - 1 -

11 nawiązywania połączenia stacji z Internetem wykorzystywano narzędzia systemu Windows oraz oprogramowanie firmowe dostarczone z wykorzystywanymi modemami. Badano transmisję danych wykorzystującą protokoły transmisji sieciowej TCP oraz UDP. Rys Schemat blokowy systemów z pakietową transmisją w sieciach GPRS, EDGE i UMTS Maksymalna prędkość transmisji w badanych systemach była uzależniona od wybranego systemu transmisji, sposobu jego świadczenia przez wybranego operatora sieci oraz od parametrów wykorzystywanego terminala. W tabeli 5.1 zestawiono teoretycznie możliwe do uzyskania maksymalne prędkości transmisji w badanych systemach. Tabela 5.1. Maksymalne, teoretyczne przepływności w badanych systemach Technologia transmisji GPRS EDGE UMTS Kierunek transmisji Dane wysyłane uplink 42,8 kbit/s 123 kbit/s 384 kbit/s Dane pobierane downlink 85,6 kbit/s 247 kbit/s 384 kbit/s Wyznaczenie prędkości transmisji w badanych systemach wg protokołu FTP W celu wyznaczenia prędkości transmisji w badanych systemach zmierzono czas wysyłania i pobierania pliku binarnego o wielkości 1 MB. Stacja wysyłała lub pobierała plik z serwera FTP za pomocą programu klienta FTP. Pomiary wykonano na terenie Politechniki Poznańskiej oraz w podpoznańskiej wsi Tulce, w różnych porach dnia. Rejestrowane wartości czasu transmisji były powtarzalne. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów czasu transmisji wyznaczono prędkości transmisji danych (zależność 5.1). Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 5.2. v FTP 1MB T 1 T FTP FTP [kbit/s] (5.1) Gdzie: v FTP średnia prędkość transmisji pliku; T FTP zmierzony czas transmisji Tabela 5.2. Prędkość transmisji pliku 1 MB sieć Era Orange PlusGSM kierunek transmisji technologia downlink uplink downlink uplink downlink uplink GPRS EDGE UMTS min [kbit/s] 28,9 18,4 41,5 19,7 28, 17,5 średnia [kbit/s] 44,2 25,6 41,8 2,4 37, 19,5 max [kbit/s] 64, 28,9 42,2 21, 41,9 21,1 min [kbit/s] 76,3 36,2 167,8 71,1 62,1 41,9 średnia [kbit/s] 92,6 38,2 181,8 93,8 145,6 73,8 max [kbit/s] 98,7 41,9 29,7 131,1 29,7 96,4 min [kbit/s] 118,1 111,8 b.d. b.d. 22,8 52,4 średnia [kbit/s] 118,7 112,4 b.d. b.d. 279,9 56,8 max [kbit/s] 119,8 113,4 b.d. b.d. 335,5 6,8 b.d. brak danych

12 Czas zestawienia połączenia pomiędzy stacją pomiarową a CSP Czas łączenia stacji z CSP T P składał się z dwóch etapów (równanie 5.2): łączenia stacji z Internetem T INT oraz z nawiązywania połączenia TCP pomiędzy stacją a CSP T TCP. TP TINT TTCP (5.2) Czas logowania stacji do Internetu wynosił zależnie od systemu transmisji od 6 do 12 s w systemie GPRS oraz od 5 do 8 s w systemach EDGE i UMTS, czas nawiązywania połączenia TCP nie przekraczał 5 s. W sieciach poszczególnych operatorów rejestrowano wartości czasu logowania i czasu tworzenia połączenia TCP na zbliżonym poziomie. W tabeli 5.3 przedstawiono średnie wartości czasu łączenia się stacji z centralą we wszystkich badanych technologiach transmisji. Tabela 5.3. Średnie wartości czasu łączenia się stacji pomiarowej z centralą systemu T INT T TCP T P GPRS 8,5,78 8,81 EDGE 7,5,7 7,68 UMTS 6,4,4 6,8 Wartości czasu logowania stacji do Internetu oraz czas nawiązywania połączenia TCP zazwyczaj oscylowały wokół wartości średniej. W jednostkowych przypadkach czas tworzenia połączenia TCP był znacznie dłuższy i mieścił się w zakresie od 2,5 do 5 s. Te zmiany czasu występowały sporadycznie, nie zależnie do pory dnia, w której nawiązywano połączenia oraz od technologii transmisji. Pomiar czasu transmisji pakietów danych w systemie, transmisja wg protokołu TCP Ponieważ prędkość transmisji danych w badanych systemach jest asymetryczna, to przeprowadzono niezależnie pomiary czasu wysyłania T W i odbioru T O pakietów danych. Do przeprowadzenia pomiarów zaprojektowano specjalny system pomiarowy (rys. 5.2). Stacja pomiarowej i CSP cyklicznie przesyłały między sobą pakiety danych. W chwilach wysłania i odczytu transmitowanego pakietu komputery stacji i CSP na liniach RTS generowały znaczniki czasu (rys. 5.3), które sterowały bramką licznika układu zegarowego. Rys Schemat blokowy systemu do pomiaru czasu transmisji pakietów Rys Impulsy sterujące bramką licznika rejestrującego czas transmisji pakietów Podczas badań przesyłano pakiety o różnej wielkości w ustalonych odstępach czasu, co 1 ms. Centrala po odbiorze pakietu retransmitowała go powrotnie również po upływie 1 ms. Przesyłano pakiety o wielkości od 1 B do 5 B. W każdej serii wykonano po 1 pomiarów czasu wysyłania i odczytu. Wszystkie przedstawione pomiary przeprowadzono w zbliżonych warunkach, tzn. system był umieszczony w tym samym miejscu, a badania przeprowadzano w trakcie dni roboczych w jednakowej porze dnia. Wszystkie sesje pomiarowe były przeprowadzone z wykorzystaniem jednakowego sprzętu (poza terminalami) i oprogramowania. Pomiary czasu wysyłania i odczytu pakietów przedstawiono w tabelach Na rysunku 5.4 pokazano przykładowe, zarejestrowane serie pomiarowe

13 Tabela 5.4. Zarejestrowane czasy transmisji pakietów danych w sieci UMTS Sieć ERA Wielkość pakietu [Bajt] Wartość min. Czas wysyłania pakietu T W Mediana Wartość maks. Odch. ćwiartk. Wartość min. Czas odczytu pakietu T O Mediana Wartość maks. Odch. ćwiartk. 1,135,176,288,37,132,135,15,1 5,184,221,347,13,141,145,175,1 1,244,329,469,13,151,156,173,1 2,397,487 1,461,35,182,185,25,1 5,772,813,941,19,256,265,294,2 1,22,219,565,8,167,21,94,3 2,345,365,578,5,247,26 1,84,2 5,415,451,751,5,422,436 1,11,4 1,49,61,145,3,64,69,128,9 5,31,58,35 Plus GSM Tabela 5.5. Zarejestrowane czasy transmisji pakietów danych w systemie GPRS

14 Tabela 5.6. Zarejestrowane czasy transmisji pakietów danych w systemie EDGE Sieć ERA Plus GSM Orange Wielkość pakietu [Bajt] Wartość min. Czas wysyłania pakietu T W Mediana Wartość maks. Odch. ćwiartk. Wartość min. Czas odczytu pakietu T O Mediana Wartość maks. Odch. ćwiartk. 1,14,118,971,8,86,98,593,3 5,18,133 3,495,17,88,98,425,3 1,145,171,969,15,84,98,569,4 2,169,21,971,15,9,11,294,5 5,184,234 5,353,51,117 1,126,447,1 1,294,337 3,821,17,153,185 1,394,8 2,475,519 3,78,2,224,45,712,95 5,693 1,136 1,157,267,412,63 7,582,26 1,38,345,461,29,118,148,176,3 5,341,365,73,19,118,149,173,8 1,31,411,828,22,114,14 2,699,7 2,319,421 1,39,12,128,152,393,3 5,389,473 1,137,4,131,155,277,1 1,461,588 1,29,7,162,17,225,9 2,53 1,231 1,569,351 6,188,217 7,287,11 5 1,359 1,874 3,384,136,32,323 9,674,26 1,149,28,379,23,117,159,74,32 5,152,231 1,16,41,122,155,537,21 1,229,3,464,31,122,163 1,92,15 2,234,363,552,41,126,16,32,2 5,345,437 1,548,4,162,218 11,7,21 1,451,529,937,49,187,254,597,29 2,612,765 1,477,7,232,376,852,77 5 1,147 1,561 2,274,296,345,96 1,741,123 2,5 1,5, Wysyłanie pakietu 1 B Odczyt pakietu 1 B Wysyłanie pakietu 1 B,8,7,6,5,4,3,2, Rys Przykładowe, zarejestrowane serie pomiarowe w systemach: GPRS, EDGE i UMTS Wpływ częstotliwości retransmisji pakietów danych na czas transmisji Wielokrotnie powtarzając pomiary czasu transmisji pakietów zauważono, że na czas transmisji wpływa częstotliwość retransmisji pakietów. Wynika to z faktu współdzielenia łączy oraz z przyznawania użytkownikowi zasobów radiowych tylko na czas trwania rzeczywistej transmisji, a nie na całkowity czas trwania połączenia. Użytkownik systemu który wstrzymał transmisję zwalnia udostępnione mu zasoby sieci, które są mu ponownie przyznawane po wznowieniu transmisji. Procedura wpływa na zmiany szybkości transmisji poszczególnych pakietów. Wykonano pomiary czasu transmisji pakietów o wielkości 1 B

15 czas trasnmsisji w zależności od czasu trwania przerwy pomiędzy kolejnymi retransmisjami pakietów. Pomiary wykonano dla wszystkich trzech badanych technologii transmisji. Na wykresie z rysunku 5.5 przedstawiono wartości średnie czasu transmisji pakietów. Analizując zarejestrowane wyniki stwierdzono, że wpływ wielkości okresu retransmisji na czas transmisji pakietu w badanym systemie jest największy w systemie UMTS. 1,2 GPRS EDGE UMTS 1,8,6,4 Rys Czas transmisji pakietu 1 B w zależności od okresu retransmisji,2,1,5,1,2, okres retransmisji 5.1. Badania systemów transmitujących dane z zgodnie z protokołem UDP Przeprowadzono pomiary czasu transmisji pakietów danych wysyłanych zgodnie z protokołem transmisji sieciowej UDP. Transmisja w tym systemie była jednokierunkowa. Tylko stacja pomiarowa wysyłała pakiety danych. Ze względu na ograniczenie metody pomiarowej, bieżący pakiet mógł być wysłany dopiero po odczytaniu poprzedniego. Zarejestrowane wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach W celu przedstawienia charakteru zmian czasu transmisji poszczególnych pakietów w zarejestrowanych seriach pomiarowych zaprezentowano wykresy z przykładowymi seriami pomiarowymi oraz histogramy dla transmisji pakietów o wielkości 1 B. Tabela 5.7. Czas transmisji pakietów danych wg protokołu UDP w systemie GPRS ERA Orange Plus GSM Wielkość pakietu [Bajt] min Mediana max Odch. ćwiartk. 1,381,496 1,159,61 5,453,62 1,254,64 1,92,631 1,216,44 2,733,844 2,17,58 5,991 1,69 3,276,87 1 1,82 1,26 3,274,55 1,34,51 1,491,6 5,366,554 2,11,71 1,453,641 1,728,8 2,554,689 1,915,72 5 1,348 1,562 4,961, ,543 1,785 3,715,168 1,333,41,32,74 5,367,433,355,4 1,42,489,419,37 2,59,618,42,91 5,944 1,399,517,77 1 1,538 1,682,696,156 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Rys Przykładowa seria pomiarowa w systemie GPRS

16 Tabela 5.8. Czas transmisji pakietów danych wg protokołu UDP w systemie EDGE ERA Orange Plus GSM Wielkość pakietu [Bajt] min Mediana max Odch. ćwiartk. 1,32,399 8,53,36 5,355,434 11,43,37 1,419,59 1,831,33 2,42,512 1,495,24 5,517,66 1,53,27 1,696,818 1,715,48 1,311,617,998,113 5,292,658 1,28,125 1,333,61 1,6,121 2,431,679 2,47,154 5,44,85 2,911,218 1,559,971 2,87,221 1,285,672 1,948,268 5,325,567 1,635,189 1,346,52 1,591,154 2,381,556 1,678,13 5,475,721 1,9,165 1,199,971 2,8,397 Tabela 5.9. Czas transmisji pakietów danych wg protokołu UDP w systemie UMTS ERA Plus GSM Wielkość pakietu [Bajt] min Mediana max Odch. ćwiartk. 1,73,97,123,5 5,124,149,18,6 1,236,259,291,6 2,342,367,42,1 5,771,796,845,11 1,27,22 1,12,6 1,55,17,119,5 5,173,193,251,8 1,324,359,422,13 2,72,89 1,134,435 5,115,918 2,259,449 1,178,917 2,252,647 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4, Rys Przykładowa seria pomiarowa w systemie EDGE,45,4,35,3,25,2,15,1, Rys Przykładowa seria pomiarowa w systemie UMTS Poprawność transmisji w badanych systemach W systemach, w których do transmisji danych wykorzystano protokół transmisji gwarantowanej TCP wszystkie wysłane pakiety danych użytkownika dotarły do miejsca przeznaczenia w kolejności wysyłania. Po porównaniu danych wysłanych i odbieranych stwierdzono, że wszystkie dane przesłano poprawnie. O nieprawidłowościach w transmisji świadczą sporadyczne wartości czasu transmisji pakietów danych, które znacznie odbiegają od wartości średnich. Ich dużo większe wartości wynikają z konieczności retransmisji utraconych bądź uszkodzonych danych. W celu określenia stopy błędów transmisji przeprowadzono badania transmisji danych z wykorzystaniem protokołu UDP, który w przeciwieństwie do TCP nie zawiera mechanizmów potwierdzających poprawność transmisji i zapewniających automatyczne retransmitowanie uszkodzonych bądź utraconych danych. Wielokrotnie przesyłano pakiety danych o różnych wielkościach (od 1 B do

17 1 B) w różnych odstępach czasu (od 1 ms do 5 s). W trakcie każdej serii pomiarowej wysyłano 1 (lub 1 w sieciach UMTS) pakietów. Pomiary przeprowadzono dla wszystkich badanych systemach transmisji pakietowej. Wyniki badań zestawiono w tabeli 5.1. Tabela 5.1. Procent utraconych pakietów danych podczas transmisji UDP System GPRS EDGE UMTS Sieć Era Orange Plus GSM min [%],1,1 średnia [%] 5,4 2,25 4,2 max [%] 17,4 4,3 6,5 min [%],1,1 średnia [%] 2, 2, 6,5 max [%] 6,6 3,8 13,3 min [%] b.d. średnia [%],12 b.d.,3 max [%],5 b.d.,1 Nie stwierdzono istotnej różnicy w liczbie utraconych pakietów podczas przesyłania pakietów o różnych wielkościach (z zakresu od 1 B do 1 B) oraz dla różnych częstotliwości wysyłania pakietów (z zakresu od 1 ms do 5 s). Wszystkie pakiety transmitowane przez UDP zapisywano po stronie nadawczej i odbiorczej. Po ich późniejszym porównaniu stwierdzono, że wszystkie pakiety, które zostały odczytane przez CSP zostały przesłane bezbłędnie. W co czwartej z przeprowadzonych serii pomiarowych rejestrowano pojedyncze pakiety, które były odebrane w niewłaściwej kolejności. Ich liczba nie przekraczała,3 % w serii. Maksymalna częstotliwość rejestracji wyników pomiarów transmitowanych na bieżąco Do określenia maksymalnej częstotliwości rejestrowania pomiarów wykorzystano specjalny system pomiarowy, na rysunku 5.9 pokazano panel użytkownika programu sterującego pracą stacji pomiarowej. Dane rejestrowane przez kartę pomiarową przesyłano na bieżąco za pośrednictwem transmisji pakietowej w systemach GPRS, EDGE oraz UMTS. Dane transmitowano wykorzystując protokół TCP. Rys Panel użytkownika programu sterującego pracą stacji pomiarowej Po przeprowadzeniu pomiarów, obliczono maksymalną prędkość transmisji danych w kbit/s w zależności od wielkości transmitowanego pakietu (tabela 5.11). Przeprowadzając pomiary w ciągu jednego dnia roboczego zauważono wpływ pory dnia na prędkość transmisji. Pomiary przeprowadzono w kilku sesjach: w godzinach południowych, w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:), oraz w godzinach nocnych (po godzinie 23:). W tabeli 5.12 przedstawiono wyniki tych pomiarów. Przedstawione badania przeprowadzono transmitując dane

18 w systemie EDGE w sieci Plus GSM. Podobne zmiany w prędkości transmisji odnotowano w pozostałych badanych sieciach GSM, przy czym zmiany prędkości transmisji w różnych porach dania były znacznie większe w technologii EDGE niż w GPRS. Nie zarejestrowano istotnego wpływu pory dania na prędkość transmisji w sieciach UMTS, co świadczy o znacznie mniejszej liczbie użytkowników tych sieci w porównaniu do GSM. Prezentowane wyniki pomiarów wykonano w pierwszej połowie 27 roku. Tabela Maksymalna częstotliwość rejestrowanai wyników pomiarów transmitowanych na bieżąco Technologia transmisji GPRS EDGE UMTS Liczba próbek w pakiecie / wielkość pakietu [bit] Częstotliwość próbkowania [S/s] Prędkość transmisji [kbit/s] Era Orange Plus GSM Era Orange Plus GSM 1 / ,8 22,8 18,72 1 / ,12 22,8 19,39 1 / ,85 21,22 17,14 1 / ,65 2,4 19,24 1 / ,56 33,6 33,6 1 / ,76 57,6 53,76 1 / ,3 66,91 63,65 1 / ,11 73,75 7,54 1 / b.d ,6 b.d. 57,6 1 / b.d ,24 b.d. 55,49 1 / b.d ,34 b.d. 56,79 1 / b.d ,62 b.d. 56,11 Tabela Maksymalna częstotliwość próbkowania w różnych porach dnia System transmisji, sieć EDGE, Plus GSM Częstotliwość próbkowania [S/s] Prędkość transmisji [kbit/s] Liczba próbek w pakiecie Pora dnia Pora dnia / wielkość pakietu [bit] Południe ok. 12: Po godz. 16: Po godz. 23: Południe ok. 12: Po godz. 16: Po godz. 23: 1 / ,2 36, 33,6 1 / ,92 54,72 53,76 1 / ,6 53,86 63,65 1 / ,29 64,13 7,54 Badania systemów z mobilną stacją pomiarową Wcześniej przedstawione wyniki badań były przeprowadzone w warunkach stacjonarnych, w których zarówno centrala systemu jaki i stacja pomiarowa były nieruchome. W celu sprawdzenia transmisji danych w systemach mobilnych przeprowadzono badania systemów z ruchomą stacją pomiarową. Badania wpływu poziomu mocy stacji BTS na czas transmisji pakietów Opracowano specjalny, mobilny system pomiarowy przeznaczony do pomiaru czasu transmisji w zależności od poziomu mocy sygnału radiowego nadajników BTS w systemie GPRS. System ten składał się ze stacjonarnej CSP połączonej z Internetem oraz z mobilnej stacji pomiarowej. Stację pomiarową tworzył przenośny komputer typu laptop i dołączony do niego, poprzez magistralę USB, telefon komórkowy Sony Ericsson K61i. Pomiar mocy realizowano wykorzystując komendę at+csq przeznaczoną do odczytu informacji o mocy sygnału radiowego i procentowym poziomie błędów bitowych w kanale. Pomiary przeprowadzono wykorzystując retransmisję pakietów danych o wielkości 1 B w odstępie 1 s. Zastosowano transmisję TCP. Przed wysłaniem każdego pakietu rejestrowano aktualny poziom mocy sygnału. W trakcie pomiarów stacja pomiarowa poruszała się w rejonie centralnej Wielkopolski po drogach lokalnych z prędkością nie przekraczającą 9 km/h. Na wykresie z rysunku 5.1 umieszczono wyniki przeprowadzonych pomiarów. Analizując dane przedstawione na wykresie z rysunku 5.1 można zauważyć, dla niższych wartości mocy zwiększa się czas transmisji pakietów oraz, że przy niskich wartościach mocy sygnału zwiększa się liczba transmisji pakietów, których czas jest znacznie dłuższy od wartości średniej co świadczy o powstawaniu błędów w transmisji i konieczności ponownej retransmisji danych.

19 Przełączanie cza retransmisji [ms] moc sygnału [dbm] Rys Czas transmisji pakietów i moc sygnału radiowego 5 45 czas moc Automatyczne przełączanie terminala pomiędzy systemami UMTS i GPRS Współczesne terminale komórkowe przystosowane do pracy w sieciach UMTS i GSM mogą się automatycznie przełączać się między nimi. W zasięgu działania sieci UMTS terminal pracuje w tym systemie, opuszczając zasięg UMTS i wchodząc się w zasięg sieci GSM, terminal automatycznie przełącza się w tryb pracy z siecią GSM. Mobilna stacja pomiarowa poruszała się na krańcu zasięgu UMTS sieci Plus GSM. Stacja retransmitowała pakiety danych o wielkości 1 B co 2 s według protokołu TCP. W trakcie przeprowadzania pomiarów wielokrotnie zarejestrowano przełączanie się terminala pomiędzy sieciami UMTS i GSM, zarejestrowane wyniki przedstawiono na wykresie z rysunku ,5 UMTS/GPRS 2,5 UMTS GPRS Przełączanie Rys Czas transmisji pakietów w trakcie przełączania terminala pomiędzy UMTS i GSM,5 5 Interpretacja wyników Po przeprowadzeniu serii badań systemów z pakietową transmisją danych stwierdzono, że zgodnie z założeniami transmisja w systemach GPRS oraz EDGE jest asymetryczna i umożliwia pobieranie danych z większą szybkością niż ich wysyłanie. Inaczej powinno być w przypadku transmisji pakietowej w systemie UMTS. Według zapewnień operatorów sieci prędkość transmisji danych w UMTS jest możliwa z prędkością 384 kbit/s w obu kierunkach. Niestety w żadnym z przeprowadzonych pomiarów prędkości transmisji nie udało się potwierdzić tych danych. Prędkość transmisji w sieci Plus GSM dla danych pobieranych przekraczała 3 kbit/s, ale prędkość danych wysyłanych nie przekroczyła 6 kbit/s, z kolei w sieci Era prędkość transmisji nie przekraczała 12 kbit/s w obu kierunkach. Pomiary te były wielokrotnie powtarzane w różnych porach dnia. Po przeprowadzeniu pomiarów czasu transmisji pakietów wg protokołu TCP stwierdzono, że prędkości transmisji GPRS we wszystkich badanych sieciach były zbliżone. Porównując transmisję EDGE w sieciach różnych operatorów zauważono wyraźne różnice w prędkościach transmisji. Średnie wartości czasu transmisji pakietów w sieci UMTS są najbardziej zbliżone do zarejestrowanych wartości minimalnych, a uwzględniając najniższe wartości odchylenia ćwiartkowego, można stwierdzić, że transmisja pakietowa w tym systemie charakteryzuje się znacznie wyższą stałością niż w systemach GPRS i EDGE

20 We wszystkich badanych systemach transmisji średnie wartości czasu transmisji pakietów 2 B i mniejszych były na zbliżonym poziomie. Wykazano, że czas transmisji pakietów zależy od okresu retransmisji. Najbardziej to zjawisko jest widoczne podczas transmisji danych w systemie UMTS. Badając transmisję wg protokołu UDP stwierdzono, że we wszystkich badanych systemach transmisji pakietowej występowała utrata części transmitowanych danych. Przy czym największa średnia stopa utraty pakietów danych była na poziomie 6,5 % w systemie EDGE, a zdecydowanie najniższa,12 % w sieciach UMTS. Zarejestrowane prędkości transmisji pakietów danych wg protokołu UDP, w badanych systemach, były niższe niż w przypadku transmisji TCP. Zaobserwowano wpływ pory dnia na prędkość transmisji w sieciach GSM. W ciągu jednego dnia prowadzonych badań transmisji EGDE w sieci Plus GSM odnotowano, że maksymalna częstotliwość próbkowania sygnału transmitowanego na bieżąco zmieniała się od wartości 27 S/s (ok. 44 kbit/s) w godzinach południowych do 44 S/s (ok. 7 kbit/s) w godzinach nocnych. Ten efekt jest powodowany zmianą natężenia ruchu telekomunikacyjnego w badanej sieci. Przeprowadzono badania transmisji pakietowej GPRS i w UMTS w systemach z mobilną stacją pomiarową. W trakcie tych badań sprawdzono stałość czasu transmisji pakietów podczas przemieszczania się stacji i związaną z tym zmianą chwilowej mocy sygnału radiowego stacji BTS. Po przeprowadzeniu badań wykazano wpływ poziomu mocy sygnału radiowego na czas transmisji. Wraz ze zmniejszaniem się mocy sygnału zwiększają się czas transmisji oraz liczba pakietów o czasie transmisji znacznie większym od wartości średniej. W trakcie badań systemów mobilnych odnotowano blokowanie się transmisji, tzn. mimo aktywnego połączenia nie można było wymieniać żadnych danych. Z taką sytuacją nie spotkano się badając systemy stacjonarne. Aby wznowić transmisje należało zrestartować połączenie z Internetem. Badając transmisję podczas automatycznego przełączania się modemu z UMTS na GPRS i odwrotnie stwierdzono, że transmisja nie zostaje przerywana ale czas transmisji pakietu przesyłanego w trakcie przełączania jest znacznie dłuższy. Podczas gdy średni i czas retransmisji pakietu w UMTS wynosił ok.,15 s, a w GPRS ok.,6 s to czas w chwili przełączania wynosił od 6 s do 24 s. 6. Przykładowe systemy pomiarowe System pomiarowy przeznaczony do zdalnego pomiaru temperatury W celu praktycznego sprawdzenia systemu pomiarowego przesyłającego dane w postaci wiadomości SMS zbudowano i przetestowano system do zdalnego pomiaru temperatury (rys. 6.1). System ten składał się z centrali oraz z mobilnej stacji pomiarowej. Zarówno centrala jak i stacja pomiarowa były wyposażone w modemy GSM w postaci kart PCMCIA. Oprogramowanie sterujące pracą komputerów opracowano w środowisku LabVIEW (rys. 6.2). Uproszczony algorytm programu sterującego stacją pomiarową pokazano na rysunku 6.3. Zadaniem centrali systemu była rejestracja przychodzących wiadomości na dysku komputera, graficzne przedstawienie wartości mierzonej temperatury na wykresie oraz sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości temperatury w monitorowanym pomieszczeniu. Pomiar temperatury był wykonywany co 1 s, a wynik pomiaru był porównywany z zadanymi wartościami granicznymi. Jeżeli wartość mierzonej temperatury mieściła się w ustalonym przedziale, to co określony czas (zwykle 1 minut) stacja przesyłała do centrali wynik pomiaru wraz z jego identyfikatorem, datą i czasem zarejestrowania w postaci wiadomości SMS. W przypadku, gdy zmierzona wartość temperatury wykraczała poza zadany przedział, stacja natychmiast wysyłała do centrali komunikat awaryjny. Testowy system, przez cały czas badań, działał niezawodnie, doświadczalnie potwierdzając możliwość wykorzystania wiadomości SMS do przesyłania danych w systemach zdalnego monitoringu

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych

Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych Michał Maćkowski* W artykule przedstawiono pakietową transmisję danych GPRS (General Packet Radio Service) w sieciach

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych

Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych Zastosowanie pakietowej transmisji danych GPRS w rozproszonych systemach pomiarowych Michał Maćkowski* W artykule przedstawiono pakietową transmisję danych GPRS (General Packet Radio Service) w sieciach

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

Raport z badań jakości transmisji danych w 16 miastach wojewódzkich

Raport z badań jakości transmisji danych w 16 miastach wojewódzkich Raport z badań jakości transmisji danych w 16 miastach wojewódzkich Warszawa, maj 2011 1 Spis Treści I. Podsumowanie badań... 3 II. Zakres badania... 5 1. Metoda prowadzenia badań... 5 2. Scenariusz pomiarowy...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

System zdalnego nadzoru i zarządzania małą elektrownią wodną

System zdalnego nadzoru i zarządzania małą elektrownią wodną Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Maciej Kola nr albumu: 169424 Praca magisterska na kierunku Fizyka Techniczna System zdalnego nadzoru i zarządzania małą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta.

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminach ofert i cennikach usług

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wyniki badań dla Trójmiasta

Załącznik nr 3 Wyniki badań dla Trójmiasta Załącznik nr 3 Wyniki badań dla Trójmiasta Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl

PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych. ztc.wel.wat.edu.pl PUKP Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych Zbigniew Jachna zbigniew.jachna@wat.edu.pl p. 124/45 ztc.wel.wat.edu.pl PUKP, 2016 1 Plan przedmiotu PUKP semestr forma zajęć, liczba godzin/rygor (x egzamin,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe sieci informatyczne

Przemysłowe sieci informatyczne Przemysłowe sieci informatyczne OPRACOWAŁ TOMASZ KARLA Komunikacja bezprzewodowa wybrane przykłady Różne technologie bezprzewodowe - Bluetooth - WiFi - ZigBee - modemy GSM - modemy radiowe Wybrane urządzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia: Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań dla trasy kolejowej Gdynia Warszawa.

Wyniki badań dla trasy kolejowej Gdynia Warszawa. Załącznik nr 3. Wyniki badań dla trasy kolejowej Gdynia Warszawa. 1. Połączenia Głosowe. Mapa obrazująca poziom sygnału pilota (RSCP w dbm) dla UMTS operator Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA. Histogram

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole

Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań

Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin

Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line ZINTEGROWANY SYSTEM OPOMIAROWANIA I ROZLICZEŃ MEDIÓW Zintegrowany system opomiarowania i rozliczeń

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA Warszawa, maj 2011 1 I. Zakres badania: Badanie polegało

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Wyniki badań dla miasta Szczecin

Załącznik nr 12 Wyniki badań dla miasta Szczecin Załącznik nr 12 Wyniki badań dla miasta Szczecin Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP.

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Student Adam Markowski Promotor dr hab. Michał Grabowski Cel pracy Celem pracy było przetestowanie i sprawdzenie przydatności modyfikacji klasycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań dla trasy kolejowej Wrocław - Gdynia.

Wyniki badań dla trasy kolejowej Wrocław - Gdynia. Załącznik nr 2. Wyniki badań dla trasy kolejowej Wrocław - Gdynia. 1. Połączenia Głosowe. Mapa obrazująca poziom sygnału pilota (RSCP w dbm) dla UMTS - operator Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce

Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wyniki badań dla miasta Zielona Góra

Załącznik nr 4 Wyniki badań dla miasta Zielona Góra Załącznik nr 4 Wyniki badań dla miasta Zielona Góra Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Kable przyłączeniowe oraz podstawowe metody testowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo