LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. P/N : MMBB (1.2) G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LG-P500. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MMBB0393914 (1.2) G"

Transkrypt

1 WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P500 P/N : MMBB (1.2) G

2 Postępowanie ze zużytym urządzeniem 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC. 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki powinien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać u lokalnych władz odpowiadających za utylizację, w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC. 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb). 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt. 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. Łączność WiFi (WLAN) WiFi (WLAN) To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie. This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.

3 LG-P500 Instrukcja obsługi Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci. Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących. Copyright 2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Google, Google Maps, Google Mail, YouTube, Google Talk i Android Market są znakami towarowymi firmy Google. Inc. UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P500 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

4 Spis treści Ważna uwaga...6 Opis telefonu...17 Wkładanie karty SIM i baterii.19 Wkładanie karty pamięci...21 Formatowanie karty pamięci.22 Ekran główny...24 Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego...24 Uwaga...24 Czujnik odległości...24 Blokowanie telefonu...25 Ekran odblokowania...25 Ekrany główne...26 Dodawanie widgetów do ekranu głównego...27 Powrót do poprzednio używanej aplikacji...28 Klawiatura ekranowa...31 Tryb Abc...32 Tryb 123 (tryb cyfr)...32 Wprowadzanie liter diakrytycznych...32 Przykład...32 Konfiguracja konta Google...33 Tworzenie konta Google...33 Logowanie do konta Google Połączenia...36 Nawiązywanie połączenia...36 Nawiązywanie połączeń z kontaktami...36 Odbieranie i odrzucanie połączenia...36 Regulowanie głośności połączenia...37 Nawiązywanie drugiego połączenia...37 Wyświetlanie rejestrów połączeń...38 Ustawienia połączeń...38 Kontakty...39 Wyszukiwanie kontaktu...39 Dodawanie nowego kontaktu...39 Ulubione kontakty...40 Przesyłanie wiadomości/ poczta Wiadomości...41 Wysyłanie wiadomości...41 Skrzynka wg wątków...42 Używanie emotikonów...42 Zmiana ustawień wiadomości...42 Aplikacja Poczta...43

5 Odczytywanie wiadomości...44 Odpowiadanie na wiadomość...44 Oznaczanie wiadomości...45 Redagowanie i wysyłanie wiadomości...45 Praca z folderami kont...47 Dodawanie i edytowanie kont Aparat...48 Opis ekranu kamery...48 Korzystanie z trybu ustawiania ostrości...49 Szybkie robienie zdjęć...49 Po wykonaniu zdjęcia...50 Korzystanie z ustawień zaawansowanych...50 Wyświetlanie zapisanych zdjęć...53 Kamera...54 Opis ekranu kamery...54 Nagrywanie krótkiego fi lmu...55 Po zarejestrowaniu klipu wideo...55 Korzystanie z ustawień zaawansowanych...56 Wyświetlanie zapisanych klipów wideo...57 Zdjęcia i klipy wideo...58 Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo...58 Ustawianie zdjęcia jako tapety...58 Multimedia...59 Widoki folderów...59 Widok paska czasu...59 Wysyłanie zdjęcia...59 Wysyłanie fi lmu wideo...60 Używanie obrazu...60 Tworzenie pokazu slajdów...60 Sprawdzanie informacji o zdjęciu...61 Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB...61 Muzyka...61 Odtwarzanie utworów...61 Korzystanie z radia...62 Wyszukiwanie stacji...63 Resetowanie kanałów...63 Słuchanie radia

6 Spis treści Narzędzia...65 Ustawianie alarmu...65 Korzystanie z kalkulatora...65 Dodawanie zdarzeń do kalendarza...65 Zmiana widoku kalendarza...66 Pakiet ThinkFree Offi ce...66 Dyktafon...67 Nagrywanie dźwięku lub głosu...67 Wysyłanie nagrania głosowego...68 Internet...69 Korzystanie z opcji...69 Dodawanie zakładek i korzystanie z nich...70 Zmiana ustawień przeglądarki internetowej...70 Ustawienia...71 Opcje bezprzewodowe...71 Dźwięki...71 Wyświetlacz...71 Lokalizacja i zabezpieczenia.71 Aplikacje...72 Ustawienia kont i synchronizacji...73 Prywatność...73 Pamięć...73 Szukaj...73 Data i czas...74 Język i klawiatura...74 Ułatwienia dostępu...74 Ustawienia głosowe...74 Informacje o telefonie...74 Wi-Fi...75 Aktualizowanie oprogramowania...77 Aktualizacja oprogramowania telefonu...77 Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX...77 Dane techniczne...79 Akcesoria...81 Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!

7 Rozwiązywanie problemów..86 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania..90 5

8 Ważna uwaga Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi. 1. Pamięć telefonu Jeśli dostępna pamięć w telefonie wynosi mniej niż 10% całkowitej pamięci, telefon nie może odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych takich, jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć. Zarządzanie aplikacjami 1 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia> Aplikacje> Zarządzaj aplikacjami. 2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana. 3 Dotknij opcji Odinstaluj, a następnie opcji OK, aby odinstalować wybraną aplikację. 2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe. Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii - Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je. - Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu. 6

9 - Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Google Mail, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji. - Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas eksploatacji baterii. Sprawdzenie poziomu naładowania baterii 1 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia> Informacje o telefonie> Status. 2 Stan baterii (ładowanie, rozładowywanie) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej lub jako pełne naładowanie) są wyświetlane na górze ekranu. Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje 1 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia> Informacje o telefonie> Użycie baterii. 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania lub, w przypadku podłączenia do źródła zasilania, czas, przez jaki ostatnim razem telefon był zasilany baterią. Na ekranie widoczna jest lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia. 3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast z systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. 7

10 8 Ważna uwaga OSTRZEŻENIE: W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać. OSTRZEŻENIE: Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market. Nieprawidłowa instalacja aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu. 4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu Umożliwia ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. OSTRZEŻENIE: W przypadku korzystania ze wzoru blokowania należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Należy koniecznie zapamiętać ustawiony przez siebie wzór odblokowania. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu szans można ponownie próbować odblokować telefon po 30 sekundach.

11 Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania lub hasła: W przypadku zalogowania na konto Google i nieudanego użycia prawidłowego wzoru 5 razy dotknij przycisku Nie pamiętam wzoru. Następnie należy zalogować się na swoim koncie Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli konto Google nie zostało utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić przywrócenie ustawień fabrycznych. Uwaga: W przypadku przeprowadzenia przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych. 5. Twardego resetu * Korzystanie z funkcji twardego resetu (Przywracanie ustawień fabrycznych) Jeśli po zakończeniu procesu nie zostanie przywrócony pierwotny stan telefonu, skorzystaj z funkcji Twardy reset, aby rozpocząć inicjalizację telefonu. Jeśli użytkownik włączy telefon, naciskając jednocześnie (przez 10 sekund) klawisz zasilania + ekranu głównego + zmniejszenia głośności, telefon włączy się i niezwłocznie przeprowadzi proces przywracania ustawień fabrycznych. Należy pamiętać, że po przeprowadzeniu twardego resetu wszystkie dane i aplikacje zapisane na telefonie zostaną utracone; tej operacji nie można cofnąć. 9

12 Ważna uwaga OSTRZEŻENIE Po przeprowadzeniu twardego resetu wszystkie dane i aplikacje zapisane przez użytkownika zostaną usunięte. Zalecamy wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu. 6. Łączenie z sieciami Wi-Fi Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli hotspotem. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub objęte innymi zabezpieczeniami i aby się z nimi połączyć, trzeba odpowiednio skonfigurować telefon. Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas eksploatacji baterii. 10 Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie się z siecią Wi-Fi 1 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowej > Ustawienia Wi-Fi. 2 Dotknij opcji Wi-Fi, aby ją włączyć i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi. - Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną kłódki. 3 Dotknij sieci, aby się z nią połączyć. - Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji Połącz. - Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych

13 logowania. (Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.) 4 Na pasku stanu są wyświetlane ikony wskazujące na status sieci Wi-Fi. 7. Korzystanie z karty pamięci microsd Obrazy, muzykę i filmy można zapisywać wyłącznie w pamięci zewnętrznej. Przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego aparatu konieczne jest wcześniejsze włożenie karty microsd do aparatu. Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionych zdjęć i nagranych filmów. OSTRZEŻENIE: Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, wybierz kolejno pozycje Ekran główny > Ustawienia aplikacji > Karta SD i pamięć telefonu > Odłącz kartę SD. 8. Otwieranie i przełączanie aplikacji Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android 11

14 12 Ważna uwaga zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii. Zatrzymanie wykorzystywanej aplikacji 1 2 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje i wybierz kolejno opcje Ustawienia> Aplikacje> Zarządzaj aplikacjami. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji Wymuś zatrzymanie, aby zakończyć jej używanie. WSKAZÓWKA Powrót do wcześniej używanych aplikacji - Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ekran główny. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji. 9. Kopiowanie aplikacji LG PC Suite z karty SD LG PC Suite IV to program umożliwiający połączenie telefonu komórkowego z komputerem za pomocą przewodu USB do transmisji danych, co pozwala korzystać z funkcji telefonu z poziomu komputera. Najważniejsze zastosowania programu LG PC Suite IV Wygodne tworzenie, edytowanie i usuwanie danych z telefonu. Synchronizacja danych między komputerem i telefonem (Kontakty, Kalendarz/ Wiadomości (SMS), Zakładki, Rejestr połączeń). Wygodne przesyłanie plików multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików muzycznych) między komputerem a telefonem przy użyciu popularnej funkcji przeciągnij i upuść.

15 Przesyłanie wiadomości z telefonu do komputera. Aktualizacja oprogramowania bez utracenia danych. UWAGA: Nie należy usuwać plików innych programów zapisanych na karcie pamięci. Może to spowodować uszkodzenie aplikacji zainstalowanych fabrycznie w telefonie. 10. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB Pobieranie oprogramowania. W komputerze przejdź do strony następnie otwórz kolejno: Obsługa klienta > Pomoc Techniczna > Telefony. Następnie znajdź model twojego telefonu i wybierz Przejdź. Wybierz zakładkę Sterowniki i oprogramowanie, a następnie kliknij Pobieranie oprogramowania PCSync dla systemu Windows. Zainstaluj aplikację B2C i postępuj według wskazówek. Aplikacja pozwala na pobranie instrukcji obsługi telefonu i oprogramowania PcSuite oraz umożliwia ewentualną aktualizację telefonu. By ściągnąć Oprogramowanie LG PcSuite, przejdź do menu Wsparcie techniczne Aplikacje, instrukcje, sterownik USB, a następnie podaj IMEI telefonu. W oknie poniżej ukaże się lista plików skojarzonych z danym modelem. Pobierz poszukiwane oprogramowanie a następnie zainstaluj je zgodnie z instrukcjami. Telefon LG-P500 nie obsługuje: - połączenia z komputerem za pomocą interfejsu Bluetooth, - aplikacji LG Air Sync (synchronizacja z usługą sieciową, funkcja R-Click), - aplikacji OSP (On Screen Phone), 13

16 Ważna uwaga - zadań w kalendarzu, - notatek, - aplikacji Java. Instrukcja obsługi pakietu PC Suite IV jest dostępna w menu Pomoc aplikacji. 1 Połącz telefon z portem USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Zostanie wyświetlone powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB. 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij podłączonego urządzenia USB. 3 Dotknij opcji Podłącz, aby potwierdzić zamiar przesłania plików między kartą pamięci microsd telefonu i komputerem. Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone powiadomienie. Karta pamięci microsd telefonu zostanie podłączona jako dysk komputera. Od tego momentu 14 istnieje możliwość kopiowania plików do i z karty pamięci microsd. 11. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych Jeśli podczas połączenia transmisji danych wyświetlacz telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy okres czasu, zostanie on przyciemniony. Aby włączyć ekran LCD, należy wcisnąć przycisk zasilania. Uwaga: Podczas odinstalowywania programu PC Suite IV, sterowniki USB i Bluetooth nie są usuwane automatycznie. Należy odinstalować je ręcznie. Wskazówka! Aby ponownie skorzystać z karty pamięci microsd telefonu, należy otworzyć pasek powiadomień i dotknąć opcji Wyłącz urządzenie pamięci masowej USB. W międzyczasie nie ma dostępu

17 do karty pamięci microsd z poziomu telefonu, nie można więc korzystać z aplikacji wykorzystujących kartę pamięci microsd, takich jak Aparat, Galeria czy Muzyka. Aby odłączyć telefon od komputera, należy uważnie wykonywać instrukcje wyświetlane przez komputer w celu poprawnego odłączenia urządzeń USB, co pozwoli uniknąć utraty danych przechowywanych na karcie. 1 Odłącz bezpiecznie urządzenie USB od komputera. 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij opcji Wyłącz nośnik USB. 3 Dotknij opcji Wyłącz w wyświetlonym oknie dialogowym. 12. Trzymanie telefonu za górną część Telefon komórkowy należy trzymać za jego górną część, tak jak tradycyjny telefon. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/ odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia. 13. W razie zawieszenia się telefonu Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych: Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym. 15

18 Ważna uwaga 14. Nie podłączaj telefonu podczas włączania/wyłączania komputera. Upewnij się, że połączenie między telefonem a komputerem poprzez kabel USB zostało rozłączone, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do wystąpienia błędu w komputerze. 15. Przesył danych po sieci komórkowej W celu wyłączenia transmisji danych po sieci komórkowej, należy w menu Aplikacje wybrać kolejno: Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Sieci komórkowe a następnie ustawić w żądany sposób parametr Włącz przesył danych. Należy użyć tej opcji aby uniknąć nieoczekiwanych opłat za transmisję danych po sieci komórkowej. 16

19 Opis telefonu Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania, a następnie dotknij opcji Wyłącz. Słuchawka Klawisz zasilania/blokowania Czujniki zbliżenia i natężenia światła Klawisz ekranu głównego - Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu. Klawisz menu - Sprawdź, jakie opcje są dostępne. - Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na włączenie/ wyłączenie telefonu. - Wyłączenie ekranu i jego zablokowanie. Klawisz Wstecz - Powrót do poprzedniego ekranu. Klawisz wyszukiwania - Wyszukiwanie stron internetowych i zawartości w telefonie. OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać folią ochronną czujnika zbliżeniowego ekranu LCD. Może to zakłócić działanie czujnika. Wskazówka! Aby po wybraniu aplikacji sprawdzić, jakie opcje są dla niej dostępne, naciśnij klawisz Menu. Wskazówka! Telefon LG-P500 nie obsługuje wideorozmów. Wskazówka! Jeśli podczas korzystania z telefonu LG-P500 wystąpią w nim błędy lub jeśli nie można go włączyć, wyjmij baterię, włóż ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włącz telefon. 17

20 Opis telefonu Stereofoniczne złącze słuchawkowe Klawisze regulacji głośności - Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka. - Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki. - Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności. Złącze kabla ładowarki / micro USB Klawisz zasilania/ blokowania Mikrofon Obiektyw aparatu fotograficznego Gniazdo kart pamięci microsd Gniazdo karty SIM Tylna pokrywa Bateria 18

21 Wkładanie karty SIM i baterii Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę SIM i baterię: 1 Aby zdjąć tylną pokrywę, mocno chwyć telefon jedną ręką. Kciukiem drugiej ręki mocno naciśnij tylną pokrywę. Następnie zdejmij palcem wskazującym pokrywę komory baterii oraz baterię, podważając ją od góry z lewej strony. 2 Wsuń kartę SIM do uchwytu karty. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. 19

22 Opis telefonu 3 4 Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii. Ponownie załóż tylną pokrywę telefonu. Ładowanie telefonu Włóż wtyk ładowarki do gniazda ładowania w dolnej części telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Telefon LG-P500 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony. UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. 20 UWAGA: Telefon LG-P500 wyposażony jest w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zadrapać lub nie uszkodzić tego tylnego obszaru, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu.

23 Wkładanie karty pamięci Aby móc przechowywać pliki multimedialne, np. zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu, do telefonu należy włożyć kartę pamięci. Aby włożyć kartę pamięci: UWAGA: Telefon LG-P500 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB. 1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę. 2 Odsuń i odchyl osłonę gniazda i włóż do niego kartę pamięci. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu. 21

24 22 Opis telefonu 3 Zamknij osłonę gniazda. UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte. 1 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje, aby otworzyć menu aplikacji. 2 Przewiń i dotknij opcji Ustawienia. 3 Przewiń i dotknij opcji Pamięć (w przypadku systemu OSTRZEŻENIE! Android 2.2 karta SD i pamięć telefonu) Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, 4 Odłącz kartę SD. gdy telefon jest włączony. 5 Dotknij opcji Formatuj kartę W przeciwnym razie karta SD, a następnie potwierdź pamięci i telefon mogą zostać swój wybór. uszkodzone, podobnie jak 6 Jeśli został ustawiony wzór dane przechowywane na blokowania, wprowadź go karcie pamięci. i wybierz opcję Wymaż wszystko. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku. Formatowanie karty pamięci Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej. UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może uleć zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

25 Wskazówka! Jeśli karta pamięci jest już odłączona, można wykonać następujące kroki w celu jej sformatowania. Dotknij opcji Aplikacje > Ustawienia >Pamięć (w przypadku systemu Android 2.2 karta SD i pamięć telefonu) > Wyczyść kartę SD. 23

26 24 Ekran główny Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu. Dotknij - aby wybrać menu/ opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie. Dotknij i przytrzymaj - aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przesunięty, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję. Przeciągnij - aby przewinąć listę lub poruszać się wolno, należy przeciągnąć palec po ekranie dotykowym. Przesuń - aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk). Uwaga Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony. Nie naciskaj zbyt silnie ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie. Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków. Czujnik odległości Ten czujnik mierzy odległość wyświetlacza od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Ta funkcja umożliwia przedłużenie czasu pracy baterii i zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu różnych operacji za pomocą klawiatury dotykowej, jednocześnie eliminując konieczność odblokowywania

27 klawiatury w celu na przykład wyszukania numeru w spisie telefonów w trakcie rozmowy. Blokowanie telefonu Gdy nie korzystasz z telefonu LG- P500, naciśnij klawisz zasilania, aby go zablokować. Pomoże to zapobiec przypadkowemu naciśnięciu ekranu i oszczędzi baterię. Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlony ekran zostanie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii. - Jeśli podczas aktywacji wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne i przesyłanie danych). Ustawienie wzoru odblokowania: Użytkownik może sam ustalić wzór odblokowania, łącząc ze sobą co najmniej cztery punkty. Po ustawieniu wzoru ekran telefonu zostanie zablokowany. Aby odblokować telefon, należy narysować ustalony wzór na ekranie. Uwaga: Aby ustawić wzór odblokowania, najpierw należy w telefonie zsynchronizować konto Google. Uwaga: Jeśli kolejno zostanie wprowadzonych 5 błędnych wzorów odblokowania, odblokowanie telefonu nie będzie możliwe przez kolejne 30 sekund. Ekran odblokowania Po pozostawieniu telefonu LG- P500 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady. Przesuń palcem po ekranie od lewej do prawej 25

28 26 Ekran główny strony, aby odblokować ekran. Tryb cichy Dotknij ikony na pasku powiadomień, aby została zastąpiona ikoną. Alternatywnie, jeśli nie używasz wzoru odblokowania, wystarczy przeciągnąć ikonę w prawo. Aby wyprowadzić telefon ze stanu uśpienia, naciśnij klawisz Menu, Ekran główny, Wstecz, Wyszukiwanie lub klawisz zasilania. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ikony blokady i przesuń palcem w prawo, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran widoczny przed zablokowaniem ekranu. Ekrany główne Aby je wyświetlić, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy ekran można dostosować, korzystając z widgetów, skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet. UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych. Na ekranie głównym LG są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu. Przypisanie funkcji tych klawiszy może zostać później zmienione przez użytkownika, poprzez przeciągnięćie ikony aplikacji na wybrane pole.

29 Dotknij ikony Telefon, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie. Dotknij tej ikony, aby wyświetlić kontakty. Dotknij karty Aplikacje u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Dotknij ikony SMS/MMS, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości. Dotknij tej ikony, aby otworzyć przeglądarkę internetową. Dodawanie widgetów do ekranu głównego Ekran główny można dostosować, dodając do niego skróty, widgety lub foldery. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widgety. 1 Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij klawisza Menu i wybierz opcję Dodaj. Alternatywnie, dotykaj przez dłuższy czas pustą część ekranu głównego. 2 W menu Dodaj do strony głównej dotknij typ pozycji, która ma zostać dodana. 3 Na przykład, wybierz z listy i dotknij opcji Foldery. 4 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona folderu. Przeciągnij ją w żądane miejsce na wybranym panelu i odsuń palec od ekranu. Wskazówka! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację. Wskazówka! Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj ikonę skrótu, która ma zostać usunięta, i przeciągnij ją do ikony. 27

30 28 Ekran główny Wskazówka! Użytkownik nie może usunąć aplikacji zainstalowanych fabrycznie. (Można tylko usunąć z ekranu ich ikony.) Powrót do poprzednio używanej aplikacji 1 Dotknij i przytrzymaj klawisz Ekran główny. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane. 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Pasek powiadomień Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu. <Android 2.3> Wi-Fi Bluetooth GPS Połączenie danych Dzwonek <Android 2.2> Wi-Fi Bluetooth GPS Połączenie danych Dzwonek Dotknij paska powiadomień i przesuń go w dół. Możesz także przy wyświetlonym ekranie głównym dotknąć klawisza Menu i wybrać opcję Powiadomienia. W tym miejscu można sprawdzić status Wi-Fi, Bluetooth i GPS, a także inne powiadomienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE

WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE WIĘCEJ NIŻ TELEFON! CZĘŚĆ PIERWSZA - WPROWADZENIE SYSTEMY OPERACYJNE 4,1% 1% 0,2% Android 13,4% ios Windows Phone 81,3% BlackBerry OS Inne ERA G1 - POCZĄTEK WERSJE 1.0 Apple Pie 1.1 Banana Bread Cupcake

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI AGMX1 BUDOWA URZĄDZENIA CZUJNIK ZBLIŻENIOWY SŁUCHAWKA OBIEKTYW PRZEDNIEGO APARATU POWIADOMIENIA PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI WYŚWIETLACZ GNIAZDO SIM ZASILANIE CZYTNIK LINI

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Rodzaje transmisji danych

Rodzaje transmisji danych Budowa Smartfona Rodzaje transmisji danych Prędkość Internetu zależeć będzie od tego, w zasięgu którego rodzaju transmisji danych urządzenie się znajduje. Informacja o tym pojawia się przy ikonie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do swojego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo