Ateus VoiceBlue Enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ateus VoiceBlue Enterprise"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Bramka Firmware 2.2.2

2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne uŝytkowanie. Mamy nadzieję, Ŝe spełnią one Państwa oczekiwania oraz przyniosą duŝą satysfakcję z zakupu. Podręcznik uŝytkownika bramka 2

3 SPIS TREŚCI 1. Zawartość kompletu Informacje wstępne Bramka Protokół SIP/H Połączenia bezpośrednie IP-IP Połączenia z PBX lub SIP Proxy Integracja SIP i H.323 (wymagana licencja) Instalacja Opis elementów MontaŜ Uruchomienie Sygnalizacja LED Konfiguracja Konfiguracja za pomocą HyperTerminala Ustawienia główne - HyperTerminal Wybrane opcje menu HyperTerminal Monitoring sygnału DTR Konfiguracja za pomocą interfejsu Moduły Ustawienie parametrów sieciowych Konsola Hyper-Terminala Interfejs Filtry i przekierowania Przekierowanie portów (mapowanie) Serwer DHCP DNS Proxy VRRP Transmisja danych - GPRS Dodawanie i grupowanie uŝytkowników UŜytkownicy Grupy Tworzenie i rejestrowanie linii Linia SIP Linia H Karty SIM DISA Transmisja faksów LCR Dodawanie nowej pozycji do LCR a Pory czasowe Normalizacja Taryfikacja Numery zabronione Drogi połączeń Symulacja połączenia (LCR test) GSM routing Operator Normalizacja GSM Podręcznik uŝytkownika bramka 3

4 SIM SIP Proxy Administracja Parametry główne Ustawienie strefy czasowej Synchronizacja czasu Aktualizacja firmware u Aktualizacja licencji Kopia zapasowa ustawień Przeładowanie systemu SNMP Ponowne uruchomienie Raporty i stan linii Stany Dane bilingowe Logi i raporty Pobranie raportów Serwer SMS Dane techniczne...60 Podręcznik uŝytkownika bramka 4

5 1. Zawartość kompletu Ilość Bramka 1 Zasilacz 12V/2A 1 Kabel USB 1 Kabel ethernetowy 1 Listwa montaŝowa 1 Wkręty i kołki 2 Certyfikat zgodności 1 Płyta CD ze sterownikami oraz firmware em 1 Podręcznik uŝytkownika bramka 5

6 2. Informacje wstępne 2.1. Bramka Praca z protokołem SIP lub H.323 SMS przez SMTP/POP3/http Mobility Extension Do 4 kanałów GSM LCR w zaleŝności od darmowych minut i operatora SIP Proxy moŝliwość rejestrowania telefonów IP Prosty sposób na przejście z ethernetu na internet przez GPRS Protokół VRRP bramka jako łącze podstawowe lub awaryjne Prosta konfiguracja przez WWW i częściowa przez HyperTerminal Bufor CDR (taryfikacji) do rekordów Zapis logów i raportów Obsługa SNMP zdalnego raportowania DISA / IVR Poczta głosowa Transmisja faksów 2.2. Protokół SIP/H.323 Połączenia z uŝyciem SIP/H.323 składają się z sygnalizacji oraz transmisji mediów (głosu/wideo etc). Sygnalizacja słuŝy jedynie do negocjacji mediów oraz zestawienia kanału pomiędzy dwoma urządzeniami, którym transmitowany będzie głos czy obraz. VoIP PBX (SIP / H.323) Sygnalizacja Głos / wideo LAN Telefony IP VoIP Podręcznik uŝytkownika bramka 6

7 Połączenia bezpośrednie IP-IP W przypadku pracy punkt-punkt nie jest wymagany SIP serwer. Telefony IP (bądź aplikacje typu softphone) mogą zestawiać połączenia bezpośrednie IP-IP. Sygnalizacja Głos / wideo LAN Telefony IP Zestawienie połączenia IP-IP wymaga jedynie podania adresu IP oraz portu. Format : Np. Bramka moŝe pracować w trybie punkt-punkt (bez uŝycia SIP Proxy i PBX). ATEUS VoiceBlue Enterprise LAN Sygnalizacja Głos / wideo SIP telephones Połączenia z PBX lub SIP Proxy Bramka moŝe być klientem SIP serwera (zewnętrznego lub wewnętrznego) lub pracować jako urządzenie przeźroczyste bez rejestracji, przyjmując kaŝdy pakiet INVITE i zestawiając połączenie z Ŝądanym numerem. Podręcznik uŝytkownika bramka 7

8 Wykorzystanie zewnętrznego serwera SIP VoIP PBX (SIP / H.323) GSM Sygnalizacja Głos / wideo LAN Telefony IP Wykorzystanie wewnętrznego serwera SIP (bramka jako centrala IP) GSM Sygnalizacja Głos / wideo ATEUS VoiceBlue Enterprise LAN Telefony IP Bramka posiada zaimplementowany serwer SIP proxy oraz DHCP dzięki czemu moŝna w bardzo łatwy sposób stworzyć sieć telefoniczną. Dzięki bramce nie jest potrzebne instalowanie dodatkowych urządzeń sieciowych by kierować połączenia z IP do GSM poprzez SIP Integracja SIP i H.323 (wymagana licencja) ATEUS VoiceBlue Enterprise LAN H.323 Sygnalizacja Głos / wideo SIP H.323 Bramka obsługuje protokół SIP i H.323 dzięki czemu moŝe integrować dotychczasową sieć wykorzystującą sygnalizację H.323 z SIP. Podręcznik uŝytkownika bramka 8

9 3. Instalacja 3.1. Opis elementów Diody LED Reset Zasilanie Port 10/100 BaseT 3.2. MontaŜ RJ-11 / USB Slot MMC Złącze antenowe SMA SIM holdery Bramka powinna być zamontowana w pozycji pionowej. NaleŜy wpierw wywiercić otwory po czym wkręcić kołki. Następnie przykręcić listwę montaŝową i zawiesić bramkę. Podręcznik uŝytkownika bramka 9

10 Uwaga! Bramkę naleŝy zainstalować w pozycji pionowej z uwagi na odpowiednie chłodzenie. Zalecenia dotyczące montaŝu urządzenia : 1. Nie wolno montować w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze. 2. Bramka nie powinna być wystawiona na działanie wody lub promieni słonecznych 3. Podczas czyszczenia nie wolno uŝywać substancji Ŝrących ani benzyny naleŝy przetrzeć pokrywę suchą szmatką. 4. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w miejscach o duŝych wibracjach. 5. NaleŜy zachować odpowiednią przestrzeń wokół bramki by nie zakłócać wentylacji. 6. Moduły GSM emitują fale elektromagnetyczne, które mogą negatywnie oddziaływać na sprzęt elektroniczny taki jak np. monitory czy urządzenia medyczne. 7. Antena powinna znajdować się w bezpiecznej odległości od istot Ŝywych. Podręcznik uŝytkownika bramka 10

11 3.3. Uruchomienie 1. NaleŜy włoŝyć karty SIM 2. Podłączyć sieć LAN 3. Podłączyć antenę 4.Podłączyć zasilanie Podręcznik uŝytkownika bramka 11

12 Uwaga! NaleŜy uŝywać zasilacza załączonego w komplecie! 12V / 2A. 5. Podłączyć bramkę do PC za pomocą kabla 6 pinowego (RJ-12) lub USB załączonego do kompletu. Schemat kabla do PC (RJ-12): RJ-12 1 RTS 2 TX 3 GND 4 GND 5 RX 6 CTS Dzięki podłączeniu do komputera, moŝliwa będzie wstępna konfiguracja za pomocą HyperTerminala standardowej aplikacji systemu np. Windows Sygnalizacja LED Bramka posiada 5 diod LED (Power oraz 4 diody GSM informujące o aktywności modułów GSM). Zaraz po włączeniu zasilania rozpoczyna się podstawowa diagnostyka i proces ładowania firmware u który moŝe trwać 2-4 minuty. KaŜda sekwencja mrugania diod sygnalizuje stadium ładowania. JeŜeli wystąpi problem i bramka nie uruchomi się, dana sekwencja kolorów pozostanie nie zmieniona. Jest to informacja, w którym momencie nastąpił błąd. a) dioda Power Nie świeci Mruga Świeci Dioda Power (niebieska) Urządzenie nie działa Firmware w trakcie ładowania System załadowany Szybkie mrugranie Błąd ładowania firmware u b) diody GSM Nie świeci Czerwony świeci śółty - świeci Zielony szybkie mrugranie Zielony - świeci Dioda GSM Karta zalogowana Wykrywanie karty SIM / brak karty SIM Karta nie zalogowana Nawiązywanie połączenia Trwa połączenie GSM Podręcznik uŝytkownika bramka 12

13 4. Konfiguracja PoniŜej znajdują się ustawienia fabryczne : Ustawienia komunikacji poprzez port szeregowy (COM) : Liczba bitów na sekundę: Bity Danych: 8 Parzystość: brak Bity stopu: 1 Sterowanie przepływem: brak Ustawienia sieciowe : Adres IP: Maska podsieci: moŝna skonfigurować na dwa sposoby : 1) Podłączając kartę za pomocą kabla z wtykiem RJ-11 (6-pinów) lub USB i uŝyciu Hyper-Terminala przeprowadzenie wstępnej konfiguracji (adres IP, maska podsieci, brama), następnie moŝliwa będzie dalsza konfiguracja za pomocą strony www (sieć LAN/WAN). 2) Podłączając bramkę do sieci LAN i otworzeniu interfejsu www pod adresem Login : Admin (bez hasła). Uwaga! Przy podłączeniu bramki za pomocą kabla USB naleŝy zainstalować sterowniki tworząc wirtualny port COM, znajdujące się na płycie bądź ftp://ftp.cti.mikrotel.pl 4.1. Konfiguracja za pomocą HyperTerminala Po podłączeniu kabla USB lub 6-pinowego RJ-11 naleŝy uruchomić Hyper- Terminal i uŝywając portu COM, przeprowadzić wstępną konfigurację. Podręcznik uŝytkownika bramka 13

14 Podręcznik uŝytkownika bramka 14

15 PoniŜsze zdjęcie pokazują menu konfiguracyjne pojawiające się po ustanowieniu połączenia z bramką za pomocą odpowiedniego portu COM. Menu posiada strukturę drzewiastą (katalogową). Czasami wymagane jest uŝycie klawisza w celu potwierdzenia. Okno menu główne zawiera odpowiednie informacje : Pasek górny (lewa górna część) : zawiera nazwę urządzenia oraz aktualną wersję firmware u. Kolumna Option : zawiera dostępne opcje oraz ich numerację Kolumna Value: jeŝeli wiersz zawiera [menu], posiada równieŝ dalsze zagnieŝdŝone opcje, jeŝeli nie ma wyrazu [menu] moŝliwe jest ustawienie konkretnego parametru. Kolumna Description : opis konkretnej moŝliwej do ustawienia opcji Enter an option number >: wybór opcji lub danej gałęzi menu za pomocą klawiszy numerycznych. Wybranie opcji moŝliwe jest po wpisaniu odpowiedniej cyfry i zatwierdzeniu klawiszem. 1. Configuration ustawienia główne 2. Set Admin Password zmiana hasła administratora Podręcznik uŝytkownika bramka 15

16 Ustawienia główne - HyperTerminal Aby powrócić do menu głównego naleŝy uŝyć klawisza Wybrane opcje menu HyperTerminal a) network Ustawienia sieciowe adres IP, maska podsieci, DNS, domena, itp. Parametry naleŝy wprowadzać według standardów np. : Adres IP : Adres MAC : 50C229C4E2 Nazwa hosta : DowolnaNazwa b) console Ustawienia komunikacji szeregowej (port COM). Zmiany zostaną zapisane zaraz po ich wprowadzeniu. Niektóre parametry wymagają tylko włączenia/wyłączenia, w takim przypadku wybranie opcji spowoduje przełączenie stanu np. z włączonego na wyłączony lub odwrotnie. Niektóre zmiany wymagają ponownego uruchomienia systemu bramki, w takim przypadku zostanie wyświetlone zapytanie potwierdzające czy aby na pewno uŝytkownik chce dokonać zmian. Are you sure [y/n] : JeŜeli wybrana zostanie litera y zmiany zostaną zatwierdzone w przeciwnym wypadku zaniechane. Podręcznik uŝytkownika bramka 16

17 Uwaga! W dowolnym momencie moŝna zaniechać zmian uŝywając przycisku c) Command Line linia komend d) States - Informacje dotyczące aktualnie zestawionych połączeń, czy linia SIP jest zarejestrowana na serwerze itp. e) Reboot ponowne uruchomienie bramki f) Settings ustawienia protokołu VRRP i serwera DHCP Monitoring sygnału DTR System karty monitoruje sygnał DTR (Data Terminal Ready przesyłu sygnału poprzez port szeregowy), czy jest aktualnie utrzymywany. JeŜeli zostanie wykryty wyświetlane jest menu główne w HyperTerminalu, jeŝeli nastąpi nagłe rozłączenie, aktualnie wprowadzane dane zostaną usunięte Konfiguracja za pomocą interfejsu www Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji moŝliwa jest dalsza konfiguracja za pomocą przeglądarki www pod adresem lub itd JeŜeli podano poprawny adres IP, powinno pojawić się okno logujące. Bramka posiada fabryczne konto Admin bez hasła. Zaleca się ustawienie nowego hasła zaraz po zalogowaniu. Podręcznik uŝytkownika bramka 17

18 Po zalogowaniu się wyświetlone zostanie następujące okno składające się z 4 części oraz zawierające informacje dotyczące aktualnych ustawień, licencji, numeru seryjnego bramki itd. Ramka górna 1 : opcję zmiany języka oraz nazwę aktualnie zalogowanego uŝytkownika np. Admin. Ramka górna 2 : główne moduły ustawień (sieciowe, uŝytkowników, połączeń itp.). Ramka lewa : poszczególne parametry wybranego modułu. Okno główne : główna część interfejsu, wyświetla konkretne ustawienia i umoŝliwia wprowadzanie zmian. Podręcznik uŝytkownika bramka 18

19 Moduły Network - opcje sieciowe : Main configuration ustawienia parametrów sieciowych Filtering filtry i przekierowania Port mapping przekierowanie portów DHCP Server ustawienia serwera DHCP DNS Proxy ustawienia serwera DNS VRRP ustawienia protokołu VRRP (dla routerów) Data Connection transmisja danych User management ustawienia dotyczące kont uŝytkowników Users poszczególni uŝytkownicy Group grupowanie uŝytkowników Telephony services - ustawienia linii SIP i H.323, faksów, LCR i serwera SIP Proxy. Devices ustawienia linii SIP/H.323 oraz DISA Fax ustawienia dla transmisji faksów. LCR wybór drogi dla połączenia SIP Proxy ustawienia serwera SIP Proxy Administration pobieranie/ładowanie plików ustawień, firmware u, przeładowanie systemu karty. Main configuration ustawienia główne Set Timezone ustawienie strefy czasowej Synchronize Time synchronizacja czasu z PC Upload firmware aktualizacja firmware u Upload license ładowanie pliku z licencją Configuration backup tworzenie kopii zapasowej ustawień i ładowanie gotowych ustawień SNMP adres serwera zbierającego logi i raporty (wymagana licencja) Reboot przeładowanie systemu Podręcznik uŝytkownika bramka 19

20 States & Logs stany aktualnych połączeń, zarejestrowanych telefonów/wiązek, taryfikacji lub raporty z błędami. States stany urządzeń, linii, aktualnych połączeń oraz zarejestrowanych telefonów na SIP Proxy. Call accounting dane bilingowe Logs raporty z błędami Download logs pobieranie raportów. Messaging wysyłanie i odbieranie SMS ów SMS wysyłanie SMS ów SMS Delivery ustawienia 4.3. Ustawienie parametrów sieciowych Konfiguracja parametrów sieciowych jest niezbędna do funkcjonowania bramki zgodnie z jej przeznaczeniem. MoŜliwe są dwa rodzaje wstępnej konfiguracji. JeŜeli adres IP jest ustawiony, moŝna dokonywać zmian w konfiguracji poprzez przeglądarkę www, w innym przypadku naleŝy dokonać wstępnej konfiguracji poprzez Hyper-Terminal Konsola Hyper-Terminala Bramka musi być podłączona. Aby dotrzeć do ustawień sieciowych naleŝy najpierw wybrać opcję Configuration (w menu głównym zaraz po ustanowieniu połączenia), następnie Network. Podręcznik uŝytkownika bramka 20

21 Menu zawiera następujące opcje : Address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Routing tablica routingu Dns1 adres IP pierwszego serwera DNS. Dns2 adres IP drugiego serwera DNS. Host Name nazwa hosta widziana w sieci. Domain nazwa domeny Dhcp jeŝeli w sieci jest serwer DHCP, naleŝy włączyć, dane do ustawień sieciowych zostaną pobrane automatycznie. JeŜeli sieć nie jest obsługiwana przez DHCP, wszystkie ustawienia sieciowe naleŝy wprowadzić ręcznie. HW Addr adres MAC Minimalne ustawienia aby bramka komunikowała się za pomocą protokołów TCP/IP, to DHCP lub adres IP i maska podsieci. Następnie zalecane jest ustawienie przynajmniej jednego serwera DNS. Podręcznik uŝytkownika bramka 21

22 Interfejs www Po otworzeniu ustawień sieciowych (moduł Network -> Main configuration), wyświetlane są aktualne ustawienia w poniŝszym oknie. Aby zmienić ustawienia naleŝy nacisnąć ikonę ołówka w prawym dolnym rogu strony. MoŜliwe są następujące zmiany : Enable DHCP jeŝeli w sieci uŝywany jest serwer DHCP, naleŝy aktywować opcję pobierania danych za pośrednictwem DHCP. IP address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Hostname nazwa hosta widziana w sieci lokalnej DNS Server adres serwera DNS Domain nazwa domeny Zatwierdzenie zmian następuje po ponownym uŝyciu ikony z ołówkiem. Zmiany wyświetlone będą po krótkiej chwili (odświeŝeniu strony). Podręcznik uŝytkownika bramka 22

23 Filtry i przekierowania UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod wskazany adres IP (łączenie ze zmianą portu docelowego). Aby dodać nowy filtr, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. Enabled włączenie/wyłączenie filtru Protocol wybór protokołu Action działanie Source IP Adress - źródłowy adres IP Destination IP address docelowy adres IP Source Port źródłowy port Destination port docelowy porty Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna Przekierowanie portów (mapowanie) UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod inny adres IP. Podręcznik uŝytkownika bramka 23

24 Aby dodać nowe przekierowanie, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. Enabled włączenie/wyłączenie przekierowania Protocol wybór protokołu Port port który ma być przekierowany New IP nowy adres IP pod który zostanie skierowany port Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna Serwer DHCP UŜytkownik moŝe wykorzystać serwer DHCP, przydzielając adres IP urządzeniom/telefonom w sieci lokalnej.. DHCP server enabled włączenie/wyłączenie serwera Lease Time czas jaki będzie rezerwowane IP dla danego hosta Start adress wartość początkowa, od której zacznie się przydzielanie adresu Podręcznik uŝytkownika bramka 24

25 End address wartość końcowa, od której zacznie się przydzielanie adresu Subnet option przypisanie hostom maski podsieci Router option przypisanie hostom adresu bramy domyślnej Primary DNS option przypisywanie hostom pierwszego adresu serwera DNS Secondary DNS option przypisywanie hostom drugiego adresu serwera DNS Domain opation przypisanie hostom domeny Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna DNS Proxy UŜytkownik moŝe skonfigurować serwer DNS, dzięki czemu uŝytkownicy sieci lokalnej, mogą wskazać bramkę Enterprise jako serwer DNS. Enable DNS proxy włączenie/wyłączenie serwera Use DNS From Network Settings pobieranie adresów DNS z ustawień sieciowych DNS Server adres pierwszego serwera DNS DNS Server 2 adres drugiego serwera DNS VRRP UŜytkownik ma dostęp do protokołu VRRP, dzięki któremu podczas awarii jednego routera, drugi moŝe przejąć obowiązki poprzednika. SłuŜy do wskazania łącza awaryjnego. Uwaga! Inne routery muszą równieŝ obsługiwać protokół VRRP. Podręcznik uŝytkownika bramka 25

26 VRRP service enabled włączenie/wyłączenie VRRP VRID adres wirtualnego routera Priority priorytet Advertisement interval czas pomiędzy wysyłanymi pakietami do routerów zastępczych z informacją o pracy bramki Enterprise jako router główny. Virutal router address adres wirtualnego routera - informacja Transmisja danych - GPRS Bramka umoŝliwia transmisję danych do sieci lokalnej. MoŜe być router em dzięki czemu uŝytkownicy będą mieć dostęp do Internetu za pośrednictwem GPRS. to równieŝ idealne rozwiązanie jako łącze awaryjne z wykorzystaniem protokołu VRRP. Connection prodiver name nazwa (np. operatora) GSM Module wykorzystany moduł GSM do transmisji danych Dial number (optional) numer dostępowy do usługi transmisji danych np. *99***1# APN (access point) adres dostępowy Podręcznik uŝytkownika bramka 26

27 4.4. Dodawanie i grupowanie uŝytkowników W rozdziale opisany jest sposób tworzenia nowych kont i grup kont uŝytkowników. Uwaga! JeŜeli linia SIP/H.323 ma być zarejestrowana na wewnętrznym SIP Proxy naleŝy stworzyć dla niej konto! Podręcznik uŝytkownika bramka 27

28 UŜytkownicy Administrator moŝe dodać nowego uŝytkownika w dowolnym momencie klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. User name nazwa uŝytkownika (zaleca się podanie CYFR- ma to związek z lepszym funkcjonowaniem sieci VoIP) New password hasło Confirm New password potwierdzenie hasła Group wybór grupy, do której ma przynaleŝeć uŝytkownik Language język interfejsu dla logującej się do niego osoby Default application aktywowana zakładka po zalogowaniu Rights prawa dla danego konta Rights denied blokada dostępu do praw Line number numer linii Description opis Podręcznik uŝytkownika bramka 28

29 Outgoing ME enabled włączenie funkcji Mobility Extension (połączenia wychodzące) Outgoing ME number numer, na który ma być kierowane połączenie (funkcja ME) Incoming ME enabled włączenie funkcji Mobility Exntesion (połączenie przychodzące) Incoming ME number numer, na który ma być kierowane połączenie (funkcja ME) Voic enabled włączenie poczty głosowej PIN - pin dla poczty głosowej SMS notification number numer, na który ma być wysłane powiadomienie Grupy UŜytkownik moŝe stworzyć grupy kont uŝytkowników klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. Dodawanie grupy Group name nazwa grupy New password hasło Rights prawa dla danej grupy Rights denied blokada dostępu do praw Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna. Podręcznik uŝytkownika bramka 29

30 4.5. Tworzenie i rejestrowanie linii Tworzenie i edytowanie linii SIP, H.323 oraz DISA moŝliwe są w module Telephony Services. Aby dodać nową linię naleŝy uŝyć ikony + zlokalizowanej w prawym dolnym rogu. Uwaga! JeŜeli bramka pracuje jako urządzenie przeźroczyste podczas połączeń wychodzących do sieci GSM naleŝy stworzyć nową linię jako wiązkę w stronę serwera nadającego pakiety SIP. W tym celu naleŝy odznaczyć opcję register with proxy oraz podać głównie adres IP i port, na których nasłuchiwana będzie sygnalizacja. Natomiast od strony centrali/serwera równieŝ powinna być stworzona wiązka (bez rejestracji) w stronę celem wysyłania pakietów do realizacji połączeń do sieci GSM. JeŜeli wewnętrzny SIP Proxy jest włączony port musi być inny niŝ 5060 w obu wiązkach. W innym przypadku (rejestracja linii w centrali VoIP lub wewnętrznym/zewnętrznym serwerze SIP) naleŝy wypełnić pola związane z nazwą uŝytkownika (bramka będzie wtedy klientem innego serwera) oraz zaznaczyć opcję register with proxy. Podręcznik uŝytkownika bramka 30

31 Linia SIP Aby dodać nową linię SIP naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. SIP Server address adres serwera SIP (w przypadku wewnętrznego Proxy, naleŝy podać adres IP karty VoIP) SIP Name nazwa dla linii Display name wyświetlana identyfikacja kiedy linia dzwoni na wskazany numer Listen port port pod jakim nasłuchuje serwer. JeŜeli uŝyty jest SIP Proxy bramki naleŝy podać inny port niŝ 5060, np PoniewaŜ 5060 zarezerwowany jest dla SIP Proxy.. User name nazwa konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) Podręcznik uŝytkownika bramka 31

32 password hasło konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) Codecs naleŝy wybrać kodek i ustawić odpowiednio listę kodeków negocjowanych podczas połączenia Add phone context to register request dodawanie ciągu znaków do wiadomości rejestracyjnej Register expires (seconds) czas, po którym rejestracja wygasa Register with Proxy zaznaczenie powoduje rejestrację linii na serwerze SIP Enable CLIP włączenie prezentacji numeru Allow only one call prowadzenie tylko jednej rozmowy na linii SIP Enable NAT włączenie NAT NAT port begin początkowa wartość portów dla NAT NAT port range zakres portów dla NAT NAT IP address adres IP dla NAT No router code informacja o braku drogi w raporcie Description opis Linia H.323 Aby dodać nową linię H.323 naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. Line ID to przydzielony numer kanału dla linii informacja dla systemu bramki (firmware). Podręcznik uŝytkownika bramka 32

33 Call method typ połączenia Gatekeeper discovery method tryb odnajdywania straŝnika H.323 (ręcznie wpisany adres / automatycznie) Gatekeeper address adres straŝnika Gatekeeper name nazwa Gateway address adres bramy Gateway prefix(es) prefiksy dla rejestracji Endpoint type typ urządzenia końcowego Display name identyfikacja Numbers numer Podręcznik uŝytkownika bramka 33

34 Karty SIM Listen port nasłuchiwany port Disable Fast start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia dźwiękowego zaraz po zestawieniu połączenia Disable H.245 tunneling wyłączenie tunelowania dla H.245 Diable Elary media start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia multimedialnego zaraz po połączeniu dzięki czemu nastąpi wpierw stabilizacja kanału dźwiękowego DTMF type typ wysyłanego DTMF u Transfer method typ transferu Codecs lista negocjowanych kodeków Rejected call code informacja o odrzuceniu połączenia No router code informacja o drogi w raporcie Description opis Poprawna konfiguracja kart SIM umoŝliwia realizowanie połączeń oraz transmisję danych. Present in module informacja o obecności karty SIM w module (N/A brak, 2 karta SIM w module 2) SIM card number numer karty SIM Operator ID identyfikacja operatora Operator Name nazwa operatora Last USSD message ostatnia wiadomość USSD Description opis Get Credit doładowanie konta USSD kody Podręcznik uŝytkownika bramka 34

35 Dodawanie nowej karty SIM Present czy karta obecna SIM Card number numer karty SIM Operator ID identyfikacja operatora Operator Name nazwa operatora USSD code for credit kod doładowujący konto Last USSD message ostatnia wiadomość (USSD) Last USSD message timestamp : waŝność konta Description opis Sernice Center Number numer centrum wiadomości SMS operatora Connection provider name nazwa operatora (dla transmisji danych) Dial number (optional) - numer dostępowy dla usługi transmisji danych np. *99***1# Podręcznik uŝytkownika bramka 35

36 APN (access point) adres punktu dostępowego Initial AT commands (optional) inicjujące polecenia AT (dla transmisji danych) PPP username (optional) nazwa uŝytkownika dla usługi transmisji danych PPP password (optional) hasło dla usługi transmisji danych DISA UŜytkownik moŝe dodać usługę DISA dla połączeń przychodzących. System moŝe być ustawiony ręcznie lub wgrany jako gotowy pakiet dodawanie nowej linii DISA 2 wgrywanie własnej zapowiedzi głosowej 3 wgrywanie gotowego pakietu DISA 4 wgrywanie plików językowych dla poczty głosowej Wgrywanie zapowiedzi głosowej.. NaleŜy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik na dysku po czym wgrać przyciskiem Upload. Uwaga! Plik z zapowiedzią musi być typu A-Law! Podręcznik uŝytkownika bramka 36

37 Dodawanie linii DISA Type of DISA wybór DISY (basic tworzenie własnej) lub jej gotowych pakietów (IVR) Maximum allowed number of digits maksymalna ilość cyfr moŝliwa do wprowadzenia w systemie DISA Description opis Transmisja faksów Wysyłanie faksów moŝe być wykonane za pomocą protokołu T.38 Fax device moduł, który ma przyjąć/wysłać faks Fax number numer faksowy Description opis 4.6. LCR posiada LCR. Aby dokonać konfiguracji naleŝy wejść w moduł Telephony Services po czym LCR. Pojawi się następujące okno : Destination zaleca się wpisanie nazwy miejsca docelowego gdzie będzie kierowane połączenie Prefix prefiks dzięki, któremu połączenie zostanie odpowiednio skierowane. Wszystkie połączenia ciąg znaków.* Podręcznik uŝytkownika bramka 37

38 Enable włączenie pozycji Routes droga, którą zostanie skierowane połączenie (np. moduły GSM) Description - opis Celem LCR jest znalezienie najtańszej drogi dla połączenia z wybranym numerem. Moduł GSM Linia SIP Linia H.323 Least Cost Router (LCR) Linia SIP Algorytm LCR moŝna podzielić na poszczególne etapy : Linia H Normalizacja numerów numer wołający i wołany transformowane są do odpowiedniego stanu dzięki normalizacji numerów zgodnie z ustawieniami Normalization (tzn. dodawane są prefiksy, usuwane początkowe cyfry itp. wedle uznania uŝytkownika) po czym odbywa się dalszy proces algorytmu LCR. 2.Szukanie miejsca docelowego wyszukanie grupy, do której przynaleŝy prefiks znormalizowanego numeru wołanego. 3. Szukanie grupy sprawdzenie jak ustawione są grupy i ich dostęp do linii (równieŝ ustawienia pory czasowej w jakich grupy uŝytkowników mają dostęp do linii). 4. Szukanie linii sprawdzenie linii jakimi moŝe być zestawione połączenie z numerem wołanym zgodnie z algorytmem - pierwsza wolna linia - cyklicznie (zgodnie z najmniejszym czasem połączenia przez ostatnią linię) - darmowe minuty zgodnie z największą ilością darmowych minut (naleŝy ustawić parametry taryfikacji). 5.Normalizacja wyjściowa normalizacja numeru wołającego i wołanego tak, by fizycznie zestawić połączenie. 6. Sprawdzenie czy numer wołany nie jest na liście numerów zabronionych. Normalizacja numerów Szukanie miejsca docelowego Szukanie grupy Szukanie linii Normalizacja wyjściowa Sprawdzenie Fabrycznie, wszystkie połączenia z VoIP do VoIP kierowane są bez modyfikacji wybranego numeru. Podręcznik uŝytkownika bramka 38

39 Dodawanie nowej pozycji do LCR a Aby dodać nową pozycję naleŝy kliknąć ikonę +. Pojawi się następujące okno : Enable aktywacja wpisu Destination name nazwa miejsca docelowego, do którego będzie kierowane połączenie Prefix 1 prefiks, dzięki któremu połączenie będzie skierowane do odpowiedniego miejsca. Aby dodać nową linię prefiksów naleŝy uŝyć przycisku Add next Router name nazwa drogi, którą będzie kierowane połączenie (np. moduły GSM). Aby dodać nową drogę naleŝy kliknąć Add route Prioryty type zajmowanie linii/modułów GSM - First free pierwszy wolny - Cycle cyklicznie - Free minutes zgodnie z darmowymi minutami Description opis Po zdefiniowaniu parametrów naleŝy uŝyć przycisku dyskietki znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Podręcznik uŝytkownika bramka 39

2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2

2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2 2N - OMEGA Lite PODRĘCZNIK INSTALATORA Firmware 2.2.2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus OMEGA Lite. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność,

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

programu X-lite Spis treści

programu X-lite Spis treści instrukcja instalacji i konfiguracji programu X-lite Spis treści Instalacja programu X-lite... 2 Konfiguracja programu X-lite... 3 Aktywacja poczty głosowej tp... 4 Opcje powiadamiania poczty głosowej

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B Widok urządzenia: Opis przewodów: czarny: masa zasilania czerwony: +12V Instalacja karty SIM: UWAGA! Karta SIM powinna uruchamiać się bez podawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera.

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. 1. Założenia Brama wyposażona w 2 porty FXS (2 wykożystane), oraz 2 porty FXO (1 użyty). Zdefiniowane są 2 numery zewnętrzne (po

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Spis treści 1. Opis klawiatury...2 2. Stuktura menu drukarki...3 3. Konfiguracja drukarki...6 4. Wgrywanie nowego oprogramowania...7 5. Ustawienie daty i czasu w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo