Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista Podziękowania... xix Wstęp...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp..."

Transkrypt

1 Spis treści tomu I Podziękowania... xix Wstęp... xxi Część I Przegląd cech Windows Vista 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3 Co nowego?... 3 Interakcje uŝytkowników... 5 Wydajność Funkcje związane z mobilnością Komputery Tablet PC Instalowanie Niezawodność i moŝliwości pomocy technicznej Rozwiązywanie problemów Usprawnienia architektury Wersje systemu Windows Vista Windows Vista Starter Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Dobór sprzętu Logo Windows Vista Wymagania sprzętowe Podsumowanie Źródła dodatkowe Zabezpieczenia systemu Windows Vista Omówienie określonych zagroŝeń zabezpieczeń w systemie Windows Vista41 Sieci bezprzewodowe Powiadomienia ośrodków pomocy technicznej o złośliwym oprogramowaniu KradzieŜ danych Nowe i ulepszone funkcje zabezpieczeń systemu Windows Vista User Account Control (UAC) Windows Defender Zapora systemu Windows Funkcje zabezpieczeń programu Internet Explorer BitLocker Encrypting File System (EFS)... 64

2 Udoskonalenia inspekcji Udoskonalenia obsługi kart inteligentnych Usprawnienia programu Credential Manager Architektoniczne i wewnętrzne udoskonalenia zabezpieczeń systemu Windows Vista Code Integrity (CI) Windows Resource Protection (WRP) Ochrona modyfikacji jądra systemu Wymóg podpisywania sterowników Zabezpieczenia usług systemowych MenedŜer uwierzytelnienia Klient ochrony dostępu sieciowego Usługi sieci Web do zarządzania Usługi CNG (Crypto Next Generation) Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, Data Execution Prevention) Address Space Layout Randomization (ASLR) Nowa architektura logowania Rights Management Services (RMS) Wiele obiektów lokalnych Zasad grupy Podsumowanie Źródła dodatkowe Część II Instalacja 3 Platforma instalacji Wprowadzenie Terminologia związana z instalacją systemu Windows Vista Składniki platformy Tworzenie obrazu systemu Windows Pliki odpowiedzi Windows SIM Windows Setup Sysprep Windows PE Pozostałe narzędzia Windows DS ImageX Podstawowy proces instalacji Proces instalacji BDD Podsumowanie Źródła dodatkowe Planowanie wdroŝenia Korzystanie z aplikacji BDD 2007 do zaplanowania wdroŝenia Przewodnik planowania Przewodniki zespołów tematycznych Struktura rozwiązania

3 Pomoce zadań Planowanie wdroŝenia niewielkiej liczby komputerów Zakres i cele BieŜące środowisko Plan konfiguracji Testowanie i instalacje pilotaŝowe Ostateczna instalacja Wymagania systemu Windows Vista Wymagania sprzętowe ŚcieŜki aktualizacji Przygotowanie wdroŝenia Zgodność aplikacji Zarządzanie aplikacją System tworzenia obrazu komputera WdroŜenie Środki zaradcze infrastruktury Gotowość operacyjna Zabezpieczenia Migracja danych i ustawień uŝytkownika Instalowanie aplikacji BDD Foldery programów Udział dystrybucyjny Uruchamianie programu Deployment Workbench Aktualizowanie składników programu BDD Podsumowanie Źródła dodatkowe Instalacje automatyczne Scenariusze wdraŝania Scenariusz: aktualizacja komputera Scenariusz: nowy komputer Scenariusz: wymiana komputera Działanie programu instalacji Faza instalacji wstępnej Faza konfiguracji w trybie online Faza Windows Welcome Przygotowanie środowiska Planowanie instalacji Konfigurowanie komputera technicznego Korzystanie z programu Windows SIM Budowanie udziałów dystrybucyjnych Tworzenie pliku odpowiedzi Dodawanie plików do plików odpowiedzi Konwersja plików odpowiedzi systemu Windows XP Unattend.txt Sysprep.inf WinBOM.ini

4 OEMInfo.ini Oobeinfo.ini Wybór metod instalacji Wystawianie udziałów dystrybucyjnych UŜywanie usług Windows DS Korzystanie z aplikacji SMS OSD i BDD Podsumowanie Źródła dodatkowe Projektowanie obrazów dysków Pierwsze kroki Wymagane umiejętności Wymagania związane z laboratorium Przechwytywanie obrazów za pomocą aplikacji BDD Poruszanie się w programie Deployment Workbench Konfigurowanie udziału dystrybucyjnego w laboratorium Dodawanie systemu Windows Vista Dodawanie aplikacji Dodawanie pakietów Dodawanie gotowych sterowników Tworzenie konstrukcji obrazu Edycja sekwencji zadań konstrukcji Konfigurowanie właściwości grup i zadań Konfigurowanie zakładki Options Tworzenie punktu rozmieszczania w laboratorium Konfigurowanie punktu rozmieszczania Aktualizowanie punktu rozmieszczania Przechwytywanie obrazów dysku dla instalacji typu LTI Przechwytywanie obrazu dysku dla instalacji typu ZTI Tworzenie dysku CD programu Image Capture Przygotowanie obrazu do przechwycenia Przechwytywanie obrazu Ręczne przygotowywanie obrazów Dostosowywanie aplikacji BDD Podsumowanie Źródła dodatkowe Migracja danych uŝytkownika Ocena technologii migracji Program Windows Easy Transfer Narzędzie migracji danych i ustawień uŝytkownika Program Microsoft IntelliMirror UŜywanie programu Windows Easy Transfer Planowanie migracji danych i ustawień uŝytkownika za pomocą narzędzia USMT Wybór ekspertów tematycznych (SME) Identyfikowanie danych i ustawień uŝytkownika

5 Nadawanie priorytetów zadaniom migracji Wybór lokalizacji magazynu danych Automatyzacja USMT Instalowanie narzędzi USMT Instalacja lokalna Instalacja sieciowa BDD SMS 2003 OSD Działanie składników USMT Scanstate.exe Loadstate.exe Pliki XML migracji Opracowywanie plików migracji Dostosowywanie narzędzi USMT Składnia pliku kontroli WdraŜanie plików migracji Korzystanie z narzędzi USMT w aplikacji BDD Pobieranie składników USMT Określanie lokalizacji magazynu danych Dodawanie niestandardowych plików migracji Podsumowanie Źródła dodatkowe Instalowanie aplikacji Przygotowanie laboratorium Planowanie wdroŝenia Priorytety Kategorie Metody instalacji Eksperci tematyczni Konfiguracje Łagodzenie problemów związanych z kompatybilnością Wybór strategii wdroŝenia Obrazy pełne Obrazy uproszczone Obrazy hybrydowe Instalacje automatyczne Windows Installer FLEXnet InstallShield Starsze wersje programu InstallShield Starsze wersje programu InstallShield PackageForTheWeb Starsze wersje programu Wise Installation System Windows Script Host Ponowne tworzenie pakietów starszych aplikacji Proces ponownego tworzenia pakietu Narzędzia ponownego tworzenia pakietów Dodawanie do obrazu dysku

6 Dodawanie aplikacji Tworzenie zaleŝności Instalowanie aplikacji Instalowanie pliku odpowiedzi Dodawanie aplikacji w trybie inspekcji Podsumowanie Źródła dodatkowe Przygotowanie środowiska preinstalacji (PE) systemu Windows269 Poznanie programu Windows PE MoŜliwości Ograniczenia Nowe funkcje Konfigurowanie środowiska Instalowanie zestawu Windows AIK Konfigurowanie środowiska konstrukcji Usuwanie środowiska konstrukcji UŜywanie systemu Windows PE Stosowanie środowiska Windows PE Dodawanie składników opcjonalnych Kopiowanie aplikacji Dodawanie sterowników urządzeń Instalowanie aktualizacji Przygotowanie obrazu Przechwytywanie obrazu Tworzenie nośnika umoŝliwiającego rozruch Dostosowywanie środowiska Windows PE Automatyzacja środowiska Windows PE Automatyzowanie za pomocą pliku Unattend.xml Dodawanie obrazów do serwera Windows DS UŜywanie środowiska Windows PE z aplikacją BDD Podsumowanie Źródła dodatkowe Instalowanie za pomocą serwera Windows DS Opis serwera Windows DS Architektura usługi Tryby działania Planowanie usługi Windows DS Wymagania serwera Wymagania klienta Wymagania DHCP Wymagania dotyczące routingu Wymagania wydajności Instalowanie usługi Windows DS Windows Server Windows Server Longhorn

7 Konfigurowanie usługi Windows DS Przygotowanie obrazów wykrywania serwera Importowanie obrazów Importowanie obrazów rozruchowych Importowanie obrazów instalacji Zarządzanie zabezpieczeniami obrazu Instalowanie systemu Windows Vista Przechwytywanie obrazów niestandardowych UŜywanie usługi Windows DS razem z aplikacją BDD Podsumowanie Źródła dodatkowe UŜywanie aktywacji dla licencji woluminowych Wstęp Aktywacja woluminu Opcje aktywacji Terminologia związana z aktywacją Planowanie infrastruktury aktywacji Analiza opcji aktywacji Przypisywanie komputerom opcji aktywacji Implementacja aktywacji OEM Instalowanie obrazów zbudowanych na licencjach woluminowych na systemach OEM Tworzenie obrazów OEM wersji woluminowych Implementacja aktywacji MAK Uzyskanie kluczy MAK Zarządzanie kluczami MAK Uzyskiwanie dodatkowych aktywacji MAK Przypisywanie kluczy MAK do systemów Windows Vista Narzędzie VAMT (Volume Activation Management Tool) Implementacja aktywacji KMS Instalowanie komputera KMS Instalowanie komputerów klienckich usługi KMS Integracja usługi KMS z programem Deployment Workbench Tworzenie raportów usługi KMS Konfigurowanie aktywacji KMS UŜycie skryptu Slmgr.vbs do konfigurowania usługi KMS UŜywanie wpisów rejestru do skonfigurowania usługi KMS Konfiguracja komputera usługi KMS Konfiguracja klienta usługi KMS UŜywanie aplikacji WMI do konfigurowania usługi KMS Aktywowanie w aplikacji BDD UŜywanie programu Windows Deployment Wizard Automatyzacja programu Windows Deployment Wizard Rozwiązywanie problemów aktywacji woluminowej Najczęściej pojawiające się problemy Wpisy dziennika zdarzeń

8 Rozwiązywanie problemów trybu RFM Podsumowanie Źródła dodatkowe Instalowanie za pomocą programu BDD Wprowadzenie do wdraŝania za pomocą aplikacji BDD Scenariusze wdroŝeń Porównanie instalacji LTI i ZTI Przygotowanie udziału dystrybucyjnego Tworzenie dodatkowych punktów dystrybucji Przygotowanie środowiska Windows PE dla instalacji typu ZTI W celu przygotowania obrazów Windows PE Dostosowywanie środowiska Windows PE UmoŜliwienie dostępu do obrazu środowiska Windows PE Importowanie środowiska Windows PE do programu SMS 2003 OSD Tworzenie instalacyjnego dysku CD obrazu SMS 2003 OSD Przygotowanie serwera Windows DS Wybór trybu działania Dodawanie obrazów do serwera Windows DS Predefiniowanie komputerów docelowych Konfigurowanie dostępu do zasobów Tworzenie udostępnionych folderów Konfigurowanie uprawnień udziału Konfigurowanie innych zasobów Konfigurowanie wyboru pakietów instalacji ZTI Konfigurowanie programu SMS 2003 dla instalacji ZTI Konfigurowanie obrazu systemu operacyjnego instalacji ZTI Tworzenie pakietu migracji danych i ustawień uŝytkownika instalacji ZTI 384 Dostosowywanie dystrybucji za pomocą aplikacji BDD Konfigurowanie wielu komputerów Konfigurowanie poszczególnych komputerów Dostosowywanie pliku CustomSettings.ini Dostosowywanie pliku BootStrap.ini UŜywanie bazy danych aplikacji BDD Konfigurowanie typowych scenariuszy Typowe ustawienia dla instalacji LTI Typowe ustawienia dla instalacji ZTI Automatyczne ustawienia dla instalacji LTI Przeprowadzenie instalacji LTI Przeprowadzenie instalacji ZTI Podsumowanie Źródła dodatkowe Część III... Zarządzanie komputerem 13 Zarządzanie środowiskiem komputera Działanie Zasad grupy w systemie Windows Vista

9 Zagadnienia Zasad grupy w poprzednich wersjach systemu Windows Nowe funkcje Zasad grupy w systemie Windows Vista Nowe ustawienia Zasad grupy w systemie Windows Vista Działanie plików szablonów ADMX Działanie wielokrotnych lokalnych Zasad grupy Zarządzanie komputerami systemu Windows Vista za pomocą Zasad grupy 439 Konfigurowanie magazynu centralnego Tworzenie i edytowanie obiektów GPO Korzystanie z programu ADMX Migrator Konfigurowanie przetwarzania Zasad grupy UŜywanie rozwiązania AGPM (Advanced Group Policy Management) Rozwiązywanie problemów dotyczących Zasad grupy Korzystanie z programu Event Viewer (Podgląd zdarzeń) Włączenie rejestrowania debugowania UŜywanie narzędzia GPLogView Podsumowanie Źródła dodatkowe Zarządzanie uŝytkownikami i danymi uŝytkowników Działanie profilów w systemie Windows Vista Typy profilów uŝytkowników Przestrzeń nazw profilu uŝytkownika Zagadnienia związane z kompatybilnością Implementacja roamingu w przedsiębiorstwie Działanie profilów uŝytkowników mobilnych i funkcji przekierowania folderów Implementacja przekierowania folderów Implementowanie mobilnych profilów uŝytkowników UŜywanie plików trybu offline Działanie plików trybu offline w systemie Windows Vista Zarządzanie plikami trybu offline Podsumowanie Źródła dodatkowe Zarządzanie dyskami i systemami plików Przegląd partycjonowania dysków Wybór pomiędzy MBR a GPT Konwersja z dysków MBR do GPT Partycje GPT Wybieranie dysków podstawowych lub dynamicznych Praca z woluminami Jak utworzyć wolumin prosty Jak utworzyć wolumin łączony Jak utworzyć wolumin rozłoŝony Jak zmieniać rozmiar woluminu Jak usunąć wolumin Fragmentacja systemu plików

10 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Jak działają kopie zapasowe plików Struktura plików i folderów kopii zapasowej Jak działają kopie zapasowe Complete PC Jak uruchomić kopię zapasową Complete PC z wiersza poleceń Jak przywrócić kopię zapasową Complete PC Struktura kopii zapasowej Complete PC Najlepsze praktyki dla kopii zapasowych komputera Jak zarządzać kopiami zapasowymi uŝywając ustawień Zasad grupy Poprzednie wersje i kopiowanie w tle Windows ReadyBoost Szyfrowanie napędów BitLocker Jak BitLocker szyfruje dane Jak BitLocker zabezpiecza dane Fazy BitLocker Wymagania funkcji BitLocker Jak skonfigurować partycje BitLocker Jak włączyć korzystanie z BitLocker na komputerach bez TPM Jak włączyć szyfrowanie funkcją BitLocker Jak zarządzać kluczami BitLocker na komputerze lokalnym Jak zarządzać BitLocker z wiersza poleceń Jak odzyskać dane zabezpieczone przez BitLocker Jak wyłączyć lub usunąć szyfrowanie napędu BitLocker Jak trwale wycofać napęd BitLocker Jak przygotować Active Directory dla funkcji BitLocker Jak zarządzać funkcją BitLocker z zasadą grup Koszt funkcji BitLocker Encrypting File System Jak eksportować certyfikaty osobiste Jak importować certyfikaty osobiste Jak przyznać uŝytkownikom dostęp do szyfrowanego pliku Łącza symboliczne Jak tworzyć łącza symboliczne Jak tworzyć względne i bezwzględne łącza symboliczne Jak tworzyć łącza symboliczne do współdzielonych folderów Jak uŝywać twardych łączy Przydziały dysków Jak skonfigurować przydziały dysków na pojedynczym komputerze Jak skonfigurować przydziały dysków z wiersza poleceń Jak skonfigurować przydziały dysków uŝywając ustawień zasady grup 564 Podsumowanie Źródła dodatkowe Zarządzanie urządzeniami i usługami Zarządzanie urządzeniami Zmiany w zarządzaniu urządzeniami w Windows Vista Podstawy instalacji urządzeń w Windows Vista

11 Zarządzanie urządzeniami za pomocą Zasad grupy Rozwiązywanie problemów z instalacją urządzeń Podstawy zarządzania zasilaniem Podstawy usług Podsumowanie... Źródła dodatkowe Zarządzanie udostępnianiem Zarządzanie udostępnianiem plików Podstawy udostępniania lokalnego Podstawy udostępniania sieciowego Implementacja udostępniania plików Zarządzanie udostępnianiem plików za pomocą Zasad grupy Tworzenie i zarządzanie udziałami sieciowymi za pomocą poleceń net. 647 Tworzenie i zarządzanie udziałami za pomocą skryptów Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem plików Najlepsze praktyki implementowania udostępniania plików w środowisku grupy roboczej Najlepsze sposoby implementowania udostępniania plików w środowisku domeny Zarządzanie udostępnianiem mediów Udostępnianie multimediów i Windows Firewall Media Sharing i Zapora systemu Windows w Windows XP Ograniczenia Media Sharing Media Sharing i kategorie sieci Korzystanie z Media Sharing Zarządzanie Media Sharing za pomocą Zasad grupy Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem multimediów Najlepsze praktyki dla Media Sharing Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie narzędziem Obszar spotkań w systemie Windows Podstawy działania Meeting Space Meeting Space i Microsoft P2P Collaboration Services Meeting Space i IPv Meeting Space i protokół PNRP (Peer Name Resolution Protocol) Meeting Space i People Near Me Usługi Meeting Space Meeting Space i Windows Firewall Meeting Space i bezpieczeństwo Jak działa spotkanie Ograniczenia Meeting Space WdraŜanie i zarządzanie Meeting Space Zarządzanie Meeting Space w środowisku grupy roboczej Zarządzanie Meeting Space w środowisku domeny

12 Managing Meeting Space w środowiskach sieci bezprzewodowych ad-hoc UŜywanie Meeting Space Konfiguracja Meeting Space Konfigurowanie People Near Me Rozpoczynanie nowego spotkania Przyłączanie się do spotkania Zapraszanie innych na spotkanie Współpraca w ramach spotkania Rozwiązywanie problemów z Meeting Space Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie drukowaniem Udoskonalenia drukowania w systemie Windows Vista Podstawy drukowania w systemie Windows Vista Podstawy XML Paper Specification Podstawy podsystemu wydruku systemu Windows Vista Podstawy zarządzania drukowaniem Udoskonalenia w zarządzaniu drukowaniem w Windows Vista Konsola Print Management Dodawanie i usuwanie serwerów wydruku Dodawanie drukarek za pomocą kreatora Network Printer Installation. 709 Tworzenie i uŝywanie filtrów drukarek Zarządzanie drukarkami za pomocą Print Management Konfigurowanie właściwości drukarek Publikowanie drukarek w Active Directory Zarządzanie sterownikami drukarek Eksportowanie i importowanie konfiguracji serwera wydruku Wykonywanie działań masowych za pomocą Print Management Zarządzanie drukarkami po stronie klienta Instalowanie drukarek przy uŝyciu z apletu Printers Szukanie drukarek Instalowanie drukarek techniką WskaŜ i drukuj Korzystanie z Printers Explorer Korzystanie z apletu Color Management Zarządzanie efektami drukowania po stronie klienta za pomocą Zasad grupy725 Konfigurowanie kreatora Add Printer Wyłączanie generowania wydruku po stronie klienta Konfigurowanie ograniczeń pakietu WskaŜ i drukuj Rozmieszczanie drukarek za pomocą Zasad grupy Przygotowanie do rozmieszczenia drukarek WdraŜanie połączenia drukarki Ograniczenia w rozmieszczaniu drukarek korzystając z Zasad grupy Przypisywanie drukarek bazujące na lokalizacji Przenoszenie serwerów wydruku Przenoszenie serwerów wydruku za pomocą Print Management

13 Przenoszenie serwerów wydruku za pomocą Printbrm.exe Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami Konfigurowanie powiadomień Konfigurowanie powiadomień serwera wydruku Konfigurowanie działania skryptów Konfigurowanie szczegółowego rejestrowania zdarzeń Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie wyszukiwaniem Udoskonalenia wyszukiwania i indeksowania w systemie Windows Vista. 741 Problemy we wcześniejszych platformach Windows Cele projektu i nowe funkcjonalności Jak działa wyszukiwanie i indeksowanie w Windows Vista Podstawy terminologii mechanizmu wyszukiwania Procesy mechanizmu wyszukiwania systemu Architektura mechanizmu wyszukiwania systemu Windows Pojęcie katalogu Podstawy procesu indeksowania Podstawy zdalnego wyszukiwania Zarządzanie indeksowaniem Konfigurowanie Katalogu Konfigurowania indeksowania plików offline Konfigurowanie indeksowania zaszyfrowanych plików Konfigurowanie indeksowania podobnych słów Inne opcje konfiguracyjne UŜywanie wyszukiwania Konfigurowanie wyszukiwania za pomocą Folder Options Integracja wyszukiwania w powłoce Korzystanie z wyszukiwania błyskawicznego Korzystanie z narzędzia Search Explorer Inne funkcjonalności wyszukiwania i organizacji Rozwiązywanie problemów z wyszukiwaniem Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie programem Internet Explorer Udoskonalenia Internet Explorer niezwiązane z bezpieczeństwem Zmiany w interfejsie uŝytkownika Przeglądanie na kartach Pasek wyszukiwania Wsady RSS Lepsze wsparcie standardów Rozwinięte ustawienia Zasad grupy Funkcjonalności zabezpieczeń Internet Explorer Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem Ochrona przed kradzieŝą danych

14 Strefy zabezpieczeń Zarządzanie Internet Explorer za pomocą Zasad grupy Korzystanie z Internet Explorer Administration Kit Rozwiązywanie problemów z Internet Explorer Internet Explorer się nie uruchamia Dodatek nie działa właściwie Niektóre strony sieci Web nie wyświetlają się prawidłowo Pojawia się niechciany pasek narzędzi Strona główna lub inne ustawienia uległy zmianom Podsumowanie Dodatkowe zasoby Spis treści tomu II Część IV...Obsługa komputera 22 Utrzymanie dobrego stanu komputera... 3 Monitorowanie niezawodności i wydajności... 3 Binaria komponentu... 4 Otwieranie Reliability and Performance Monitor... 4 Korzystanie z Resource Overview... 5 Korzystanie z Performance Monitor... 8 Korzystanie z narzędzia Reliability Monitor Podstawy zdarzeń w systemie Windows Przegląd Windows Eventing MoŜliwości Windows Eventing Interfejs uŝytkownika narzędzia Event Viewer Podstawy Windows System Assessment Tool Przegląd WinSAT Zarządzanie kompozycjami przez Desktop Window Manager Rozwiązywanie problemów z Aero Glass Nadpisywanie mechanizmów automatycznego wykrywania w systemie Windows Vista Korzystanie z Performance Information And Tools Korzystanie z Performance Information And Tools Konfigurowanie Performance Information And Tools za pomocą Zasad grupy Przeznaczenie sekcji narzędzia Podstawy Windows Error Reporting Przegląd Windows Error Reporting Cykl raportowania błędów Przegląd danych raportów Komponenty koncepcyjne Architektura Windows Error Reporting... 72

15 Konfigurowanie Windows Error Reporting Korzystanie z panelu sterowania Problem Reports And Solutions Korzystanie z Task Scheduler Ulepszenia i udoskonalenia Task Scheduler Przegląd operacyjny Architektura programu Task Scheduler Bezpieczeństwo Task Scheduler Tryby kompatybilności z AT i Task Scheduler v Interfejs uŝytkownika Task Scheduler Tworzenie nowych zadań Zarządzanie zadaniami Korzystanie z polecenia SchTasks.exe Zdarzenia zaplanowanych zadań Rozwiązywanie problemów z Task Scheduler Interpretacja wyników i zwracanych kodów Podsumowanie Dodatkowe zasoby Pomoc techniczna przy uŝyciu funkcji Pomoc zdalna Podstawy Remote Assistance Udoskonalenia Remote Assistance w Windows Vista Stany działania Remote Assistance Rejestrowanie Remote Assistance UŜywanie Remote Assistance w firmie Współpraca z Remote Assistance w Windows XP Implementowanie i zarządzanie Remote Assistance Inicjowane sesji Remote Assistance Przypadek 1: Oferowanie Remote Assistance za pomocą DCOM Przypadek 2: Proszenie o Remote Assistance przez tworzenie biletów RA i zapisywanie ich w monitorowanych udziałach sieciowych Zarządzanie Remote Assistance za pomocą Zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania Udoskonalenia uaktualniania w Windows Vista Metody wdraŝania aktualizacji Klient Windows Update Windows Server Update Services Systems Management Server Ręczna instalacja, skrypty i usuwanie aktualizacji Przegląd plików aktualizacji Windows Vista Jak wykonać skrypty dla instalacji aktualizacji? Jak usuwać aktualizacje? WdraŜanie aktualizacji do nowych komputerów Zarządzanie BITS Zachowanie BITS

16 Ustawienia Zasad grupy BITS Narzędzie BITSAdmin.exe Ustawienia Zasad grupy dla Windows Update Konfigurowanie Windows Update do uŝywania serwera proxy Narzędzia do audytu aktualizacji oprogramowania Konsola MBSA MBSACLI SMS Rozwiązywanie problemów z klientem Windows Update Proces uaktualniania oprogramowania sieciowego Zakładanie zespołu aktualizacyjnego Inwentaryzacja oprogramowania Tworzenie procesu aktualizacji Jak Microsoft dystrybuuje aktualizacje? Aktualizacje zabezpieczeń Aktualizacje zbiorcze Pakiety serwisowe Cykle Ŝycia produktów Microsoft Podsumowanie Dodatkowe zasoby Na załączonej płycie DVD Zarządzanie ochroną klientów Ryzyko związane ze szkodliwym oprogramowaniem Kontrola konta uŝytkownika UAC dla uŝytkowników standardowych UAC dla administratorów Interfejs uŝytkownika UAC Jak Windows Vista wyznacza, czy aplikacja potrzebuje przywilejów administracyjnych? Wirtualizacja UAC UAC i programy uruchamiane przy starcie Problemy kompatybilności z UAC Jak skonfigurować Kontrolę konta uŝytkownika? Jak skonfigurować audyt dla podnoszenia uprawnień? Inne dzienniki zdarzeń UAC Najlepsze praktyki uŝywania UAC Korzystanie z Windows Defender Podstawy Windows Defender Poziomy alertów Windows Defender Podstawy Microsoft SpyNet Konfigurowanie Windows Defender za pomocą Zasad grupy Konfigurowanie Windows Defender na pojedynczym komputerze Narzędzia Windows Defender Jak sprawdzić, czy komputer jest zainfekowany przez Spyware? Najlepsze praktyki korzystania z Windows Defender Jak rozwiązywać problemy z niechcianym oprogramowaniem?

17 Microsoft Forefront Client Security Podsumowanie Dodatkowe zasoby Na załączonej płycie DVD Część V... Sieć 26 Konfigurowanie sieci Windows Udoskonalenia uŝywalności Network and Sharing Center Network Explorer Network Map Ikony sieciowe na palecie systemu Kreator Set Up A Connection Or Network Ulepszenia zarządzalności Network Access Protection (NAP) Typy lokacji sieci QoS w oparciu o politykę zabezpieczeń Zapora Windows i protokół IPsec Polecenie Connect Now systemu Windows Ulepszenia istoty sieciowości Wydajna sieć Poprawa niezawodności Wspomaganie IPv Uwierzytelnianie sieci 802.1X Server Message Block (SMB) Model silnego hosta Sieć bezprzewodowa Ulepszone API Świadomość sieci Ulepszona obsługa sieci typu Peer Architektura EAPHost Layered Service Provider (LSP) Windows Sockets Direct Path for System Area Networks Jak konfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej Odręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej UŜywanie zasad Group Policy do konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych z wiersza poleceń lub za pomocą skryptu Jak skonfigurować protokół TCP/IP DHCP Odręczne konfigurowanie adresów IP Wiersz poleceń i skrypty Jak połączyć się z domenami uŝywającymi Active Directory Podsumowanie

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ABC sam optymalizuję komputer

ABC sam optymalizuję komputer Wstęp... 7 1 Wprowadzenie do optymalizacji komputera... 9 BIOS... 10 System operacyjny... 10 Sterowniki... 11 Oprogramowanie... 11 Overclocking... 11 Modernizacje sprzętowe... 12 2 Kontrola i modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont...

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont... O autorach i współtwórcach... 15 Wprowadzenie... 19 Dla kogo jest ta książka?... 19 Tematyka poszczególnych rozdziałów... 19 Jak korzystać z książki?... 22 www.upgradingandrepairingpcs.com... 22 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Windows 7 zaprojektowano tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie typowych urządzeń i programów firma Microsoft wykorzystała w tym celu rozwiązania wprowadzone i przetestowane

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business

Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Podręcznik zarządzania komputerami typu desktop Komputery HP Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo