Telic w Internecie: Proste Urządzenie Telemetryczne STD32. Simple Telemetry Device STD32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telic w Internecie: www.telic.de. Proste Urządzenie Telemetryczne STD32. Simple Telemetry Device STD32"

Transkrypt

1 Telic w Internecie: PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GB OPERATING INSTRUCTIONS PL GB Metryka Instrukcja obsługi publikowana jest przez Telic GmbH. Nie dopuszcza się kopiowania (łącznie z tłumaczeniem) całości lub części instrukcji np. robienie kopii xero oraz skanowania do wersji elektronicznych i przechowywania instrukcji w tej postaci bez pisemnej zgody Telic GmbH. Instrukcja obsługi dotyczy danych technicznych urządzenia w momencie druku instrukcji.. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia lub jego wymiarów. Copyright 2006 przez Telic GmbH. Imprint These operating instructions are published by Telic GmbH. No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express written consent of the publisher. The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or psychical specification. Copyright 2006 by Telic GmbH. PL GB Proste Urządzenie Telemetryczne STD32 Telic GmbH Simple Telemetry Device STD32 Internet:

2 Urządzenie telemetryczne Telic STD32 Spis treści Ważne informacje... 2 Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Warunki użytkowania... 5 Zalecane użytkowanie... 6 Wstęp... 6 Diody i podłączenia... 7 Uruchomienie... 8 Działanie Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Hotline Ważne informacje Poniższa instrukcja opisuje działanie i sposób użycia urządzenia. Przeczytaj ją dokładnie, gdyż w przypadku niezastosowania się do niej, gwarancja zostanie unieważniona. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i/lub osobowe wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niezgodnego z poniższą instrukcją. STD32 zawiera wiele układów scalonych które mogą zostać zniszczone przez rozładowania elektrostatyczne. Dopuszcza się TYLKO dotyk krawędzi STD32 oraz unikanie jakiegokolwiek kontaktu z komponentami elektronicznymi STD32.

3 Podczas używania STD32, krótkie wiadomości tekstowe (SMS) mogą być generowane automatycznie. Koszt może zależeć od natężenia ruchu w sieci i operatora GSM. Instrukcje bezpieczeństwa Używając produktów poddanych działaniu napięciu elektrycznemu, należy przestrzegać regulacji VDE. Szczególnie VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 i VDE Zanim otworzysz urządzenie, zawsze wyciągaj zasilacz z sieci lub upewnij się że urządzenie jest odłączone z zasilania. Składniki, moduły lub urządzenia muszą zostać wbudowane w obudowę zanim zostaną użyte. Podczas instalacji nie powinny być podłączone do jakiegokolwiek źródła zasilania. Powinno się używać narzędzi na składnikach, modułach lub urządzeniach tylko jeśli są one odłączone od zasilania i ładunek elektryczny, który może być nadal przechowywany w niektórych częściach w środku urządzenia, został rozładowany. Wszystkie kable i przewody które są zasilane i podłączane do urządzenia, modułów lub części, muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń izolacji lub zniekształceń kabla. Jeśli kable zasilające mają widoczne uszkodzenia, urządzenie należy wyłączyć, a kable wymienić. Używając składników bądź modułów, niezbędnym jest ścisłe przestrzeganie specyfikacji podanych w ich opisach. Jeśli opis dla prywatnego konsumenta końcowego wyraźnie nie określa danych dotyczących zasilania, okablowania i podłączenia urządzenia, które elementy zewnętrzne mogą być podłączane, lub 3

4 które parametry są dozwolone, należy skontaktować się ze specjalistą. Zanim podłączysz urządzenie, upewnij się, że może być ono podłączone w danym miejscu. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Proszę pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy w użytkowaniu i podłączeniu. Tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty. Urządzenia działające pod napięciem >35 Volt muszą być podłączane przez specjalistę. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić czy na obudowie nie ma śladów uszkodzeń. W razie pomiarów w których niezbędne jest usunięcie obudowy, dla bezpieczeństwa należy zintegrować transformator izolacyjny. Alternatywnie, zasilanie może być dostarczane przez odpowiedni zasilacz który spełnia wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie prace nad okablowaniem muszą być wykonywane w stanie wolnym od zasilania. 4

5 Warunki użytkowania Używaj STD32 tylko pod napięciem między 5-32 V i pamiętaj o polaryzacji!. Zasilacz musi dostarczać minimum 500mA. Jeśli używasz przejściówki do zasilacza, musi być ona zgodna z regulacjami VDE. Urządzenia działające pod napięciem >35 Volt, muszą być instalowane przez specjalistę zwracając uwagę na regulacje VDE. Ładunki podłączone do urządzenia nie mogą przekraczać 1000W przekazu. Maksymalna moc prądu zmiennego (AC) wynosi 250V. Maksymalna moc przełączenia na przekaźnik wynosi 6A (w zależności od szerokości ścieżek PCB) Nie wymaga się żadnej specjalnej pozycji używania urządzenia. Instalując urządzenie, upewnij się że kabel zasilający ma wystarczającą długość. Podczas działania, temperatura powinna wynosić między 20 C a 55 C. W przypadku kondensacji wody, odczekaj ok. 2 godzin i pozwól urządzeniu na aklimatyzację. Trzymaj urządzenie z dala od kwiatów, umywalek, wanien, płynów itp. Urządzenie powinno być używane tylko w pomieszczeniach suchych i czystych. Chroń urządzenie przed wilgocią, pryskaniem wody i ciepłem. Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych wstrząsów. Nie używaj urządzenia w strefach gdzie są lub mogłyby występować łatwopalne gazy, pary lub pył.

6 Urządzenie może być naprawiane tylko przez specjalistę. Podczas naprawy, dozwolone są tylko i wyłącznie części oryginalne. Używanie części zastępczych może przyczynić się do strat materialnych lub urazów. Zalecane użytkowanie Urządzenie zostało zaprojektowane do zdalnego przełączania urządzeń drogą sieci GSM jak również zdalnego odbioru informacji statusowych wprowadzeń i generacji wiadomości SMS. Użytek inny od przedstawionego jest zabroniony. Wstęp STD32 jest modułem telemetrycznym, łatwym do zainstalowania i prostym w obsłudze. Za jego pomocą możesz kontrolować dwa przekaźniki i monitorować status dwóch urządzeń o wyjściach cyfrowych z jednym lub wieloma telefonami komórkowymi. Oprócz STD32, jedyną rzeczą jaką potrzebujesz jest karta SIM jednego z operatorów sieci GSM (GSM 900/1800 MHz). Podczas używania kart SIM typu pre-paid, użytkownik powinien zdawać sobie sprawę ile ma jeszcze na koncie w przypadku, gdy niezbędny będzie SMS alarmowy. Typowymi zastosowaniami urządzenia są: otwieranie drzwi i bram (garażowych), włączanie, wyłączanie światła i urządzeń alarmowych, generowanie alarmowych wiadomości (SMS), odbiór informacji z czujników zewnętrznych, czujników ruchu lub czujników poziomu itp. 6

7 Diody i podłączenia Przekaźniki 1 2 We 2 We 1 wyjściami (przełącznikami) 2 przekaźników STD32. PWR: tutaj podłącza się zasilanie ANT: tutaj podłącza się antenę GSM. Gdy moduł GSM jest zarejestrowany w sieci GSM, dioda GSM miga co dwie sekundy. ANT STD32 P W R Dioda statusowa pokazuje stan wejść i wyjść. L1 i L2 są włączone jeśli odpowiedni przekaźnik został aktywowany. L3 i L4 sygnalizują stan wejść We 1 i We 2. Przekaźniki Wejścia L1 L2 L3 L4 Stan Diod Moduł GSM Dioda GSM Proszę zwrócić uwagę na napięcie wyjściowe przekaźników oraz maksymalne napięcie wejść. Więcej informacji znajdziesz w następnym rozdziale. Obraz 1 Jak zostało to opisane na powyższej ilustracji, STD32 ma 4 pary wkręcanych terminali. Dwie pary (We 1, We 2) są wejściami. Dwie pozostałe pary (Przekaźnik 1 i przekaźnik 2) są 7

8 Uruchomienie Potrzebujesz aktywnej karty SIM jednego z operatorów GSM. PIN karty musi zostać ustawiony na Aby zmienić PIN użyj zwykłego telefonu komórkowego. Instrukcje na temat, jak zmienić PIN, znajdziesz w instrukcji od telefonu. Jeżeli używasz karty SIM z innym PINem niż 0000 STD32 będzie używał złego PINu przy każdym uruchomieniu. Po trzeciej próbie, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku musisz wprowadzić Super-PIN lub PUK, aby przyporządkować karcie nowy PIN. Proszę zajrzeć do instrukcji od telefonu komórkowego. Znajdziesz tam informacje jak użyć PUK i jak odblokować kartę SIM. Zanim podłączysz napięcie do STD32 włóż kartę SIM z tyłu urządzenia. Aby otworzyć schowek na kartę, przesuń go w bok. Włóż kartę zwracając uwagę na jej ułożenie i zamknij schowek. Podłącz antenę jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Teraz, podłącz zasilanie. Krótko po tym, dioda GSM zacznie świecić. STD32 spróbuje automatycznie połączyć się z siecią GSM. Jak tylko tego dokona, dioda GSM będzie migać co dwie sekundy. Jeśli chcesz używać kart SIM nie wymagających PIN, jest to możliwe, a STD32 zachowa się odpowiednio. 8

9 Ogólne STD32 może być konfigurowany na dwa sposoby: 1. Konfiguracja telefoniczna ( Easy Setup ) Gdy STD32 jest podłączony do sieci po raz pierwszy, może być skonfigurowany za pomocą telefonu w ciągu pierwszych 3 minut zasilania. Co więcej, STD32 zachowuje numer telefonu z którego dzwoniono i w przyszłości wysyła SMS dotyczący wydarzeń na ten właśnie numer. Możesz również przełączać jeden z przekaźników przez dzwonienie z tego numeru na STD32. STD32 może zostać skonfigurowany przez telefon w zakresie prostych czynności. Aby tego dokonać, nie musisz używać komputera ani wysyłać SMS. 2. Konfiguracja przez SMS ( Professional Setup ) Do zadań złożonych, takich jak przełączanie obu wyjść, dostępne jest konfigurowanie dodatkowych numerów telefonicznych (odbierają one wiadomości alarmowe lub przełączają wyjście, zmieniają standardowy tekst, zmieniają czas impulsu wejścia i wiele innych złożonych parametrów które w prosty sposób można zaprogramować w STD32 za pomocą SMS). Jeżeli chcesz wyzerować STD32 do ustawień fabrycznych, aby np. móc wprowadzić nowy numer konfiguracyjny, możesz tego dokonać za pomocą SMSa. Po więcej wskazówek, patrz rozdział Konfiguracja za pomocą SMSa.

10 Połączenie konfiguracyjne Poczekaj aż dioda GSM zacznie migać. Weź telefon którym chcesz kontrolować STD32 i wybierz numer karty SIM włożonej do STD32. STD32 zaakceptuje połączenie i rozłączy się kilka sekund później. Podczas połączenia, na twój telefon zostanie wysłana sekwencja 4 cyfr DTMF, usłyszysz je w telefonie. Za pomocą tego połączenia, STD32 został skonfigurowany do telefonu. Zwróć uwagę, aby wyłączyć w telefonie funkcję incognito lub połączenie prywatne. Możesz zmienić konfigurację wkładając kartę SIM. Aby przetestować ustawienia możesz zadzwonić z innego numeru; powinno się wyświetlić Twoje imię lub numer. Uwaga: Czerwona dioda STD32 będzie migać cyklicznie dopóki urządzenie nie zostanie skonfigurowane telefonem lub SMSem. Po 3 minutach urządzenie zostanie wyłączone. Jeśli włączysz je ponownie STD32 nadal będzie potrzebowało konfiguracji. W przypadku odłączenia STD32 od zasilania, urządzenie automatycznie wyśle SMS z tekstem START-UP ALARM jak tylko odzyska zasilanie.

11 Działanie Po skonfigurowaniu STD32, dostępne są następujące funkcje: Przełączanie za pomocą połączenia telefonicznego Po kompletnej konfiguracji urządzenia, zadzwoń na kartę SIM znajdującą się w środku STD32. Zwróć uwagę czy Twój numer nie jest zablokowany. Przekaźnik powinien przełączyć się na określony czas (fabryczne ustawienie- 1 sekunda). Dioda statusowa dla przekaźnika 1 będzie się w tym momencie świecić. Wysyłanie poleceń SMS Możesz kontrolować wyjścia lub konfigurować STD32 przez wysyłanie na niego SMS. SMSy te mają określony format opisany poniżej: W celu uniknięcia nieautoryzowanego użycia STD32, chroniony jest on hasłem. Każdy SMS do STD32 musi zaczynać się 4-literowym hasłem. Fabrycznie ustawione hasło jest takie samo jak 4 ostatnie cyfry numeru IMEI Twojego modułu GSM STD32. Generowanie alarmowego SMS Podłącz 12V (ustawienia fabryczne) do wejścia na jedną sekundę (zwróć uwagę na polaryzację). SMS alarmowy powinien zostać wysłany na Twoją komórkę. 11

12 Ponieważ stanowią one hasło do Twojego urządzenia, trzymaj je w sekrecie. Numer IMEI nie może zostać zmieniony!!! Mimo, że hasło może zostać zmienione w razie potrzeby, zawsze pamiętaj, że jakakolwiek komenda wymaga hasła (nawet komenda przywracająca ustawienia fabryczne). Wszystkie polecenia (poza R: i ST?) muszą kończyć się kropką (.)! Wszystkie polecenia mogą zostać wysłane w jednym SMS; każde polecenie musi być oddzielone od poprzedniego kropką. Parametry dla sekund mogą mieć 1-5 cyfr. Dostępne parametry to np. 1,90 lub Nie trzeba dodawać żadnych dodatkowych zer. Przykład: O1:90 to 90 sekund. Proszę zwrócić uwagę na różnicę między znakiem 0 a literą O!. (O1ON. Zawiera dwukrotnie literę O; V1:0. zawiera jedną cyfrę 0). Funkcje podstawowe Gdy dzwonisz na STD32 z telefonu konfiguracyjnego, przekaźnik 1 włączy się na 1 sekundę. Natychmiast po tym, STD32 wyśle w odpowiedzi SMS przedstawiający aktualny stan wejść i wyjść. Gdy wejście cyfrowe We 1 jest aktywne na jedną sekundę, STD32 wyśle SMS EVENT ALARM1 na Twój telefon. W przypadku aktywacji na sekundę wejścia We 2, SMS wysłany do Ciebie, będzie wyglądał następująco: EVENT ALARM2. Przełączanie przez SMS Gdy STD32 otrzyma od Ciebie SMS o treści O1ON (Output 1 ON [wyjście 1 włączone]) z telefonu konfiguracyjnego, przekaźnik 1 włączy się na 1 sekundę. SMS O2ON włączy przekaźnik 2. Jeśli czas przełączenia został ustawiony na 0, przełączenie jest trwałe. 12

13 Konfiguracja za pomocą SMSa SMS o treści O1:xxxxx lub O2:xxxxx (xxxxx = sekundy) konfiguruje czas przełączenia przekaźników. STD32 zapisuje te ustawienia tak, aby były one dostępne nawet po przerwie w napięciu. Jeśli czas przełączenia został zmieniony na 0 przez konfiguracyjnego SMSa, odpowiedni przekaźnik, przełącza się na stałe przy każdym połączeniu. Jeśli przekaźnik był wcześniej aktywny, zostanie wyłączony i vice versa. W takim przypadku SMS o treści O1ON z telefonu trwale włącza przekaźnik 1. Przekaźnik 2 działa podobnie na komendy O2ON i O2OFF. Za pomocą SMSa o treści I1:xxx lub I2:xxx (xxx = sekundy) możesz konfigurować czas na jaki wejścia zostają aktywowane zanim STD32 wyśle alarmowego SMSa. SMS o treści V1:x lub V2:x (x = 1 lub 0) zmienia polaryzację wyjść. Jeśli x=1 SMS alarmowy zostanie wysłany jeśli wejście nie zostało aktywowane na ustalony wcześniej czas. Możesz aktywować lub dezaktywować SMS Startowy (START-UP ALARM) za pomocą SMS S:x (x = 1 lub 0). SMS R: przywraca ustawienia fabryczne Twojego STD32. Aby uzyskać opis aktualnego stanu wejść i wyjść, wyślij SMS o treści ST?. SMS o treści A1:xxx lub A2:xxx (x = sekundy) ustawia opóźnienie po którym zostaje wysyłany SMS o aktywacji wyjścia. Może to być pomocne, jeśli chcesz coś włączyć lub wyłączyć i chciałbyś zmierzyć kontrolę wyjścia za pomocą jednego z wejść w STD32. Tym samym transmitowany jest nowy status wyjścia. 13

14 Za pomocą polecenia PN:<4digit password>. można zmienić hasło. Hasło może zawierać litery i cyfry ale zabroniono znaki specjalne. Wszystkie litery muszą być duże. Hasło standardowe (ustawione fabrycznie) to 4 ostatnie cyfry numeru IMEI. Za pomocą poleceń C2:- C5: można zdefiniować 4 dodatkowe numery alarmowe. Numery te są dozwolone przez wykonanie połączenia do przekaźnika 1. W późniejszym czasie, o wydarzeniach 1, 2 i uruchomieniu modułu, zostaną powiadamiane przez SMS. Numery te nie mogą służyć do wysyłania SMSów konfiguracyjnych. Jeśli numer alarmowy ma format międzynarodowy, musi zaczynać się +. Możesz wygenerować listę 100 numerów. Numery przechowywane na podręcznej liście, mogą przełączać przekaźnik 1. Użyj CL: aby wygenerować podręczną listę i wygenerować następne numery telefonów. CD: kasuje wybrany numer z listy. Treść SMSów wydarzeniowych i startowych mogą zostać zmienione poleceniami E1:<text1>, E2:<text2> i <PT:<startup text>. Długość wiadomości nie może przekraczać 64 znaków. Nie używaj poleceń w środku tekstu. Kropka. Jest znakiem kończącym tekst. Każdy nowy tekst musi być wysyłany w osobnym SMSie. Tabela poleceń SMS Ustawienia fabryczne R: Stan Wejść/Wyjść ST? SMS startowy włączony/wyłączony S:1./S:0. Przekaźnik 1 włączony O1ON Przekaźnik 1 wyłączony O1OFF Przekaźnik 2 włączony O2ON Przekaźnik 2 wyłączony O2OFF Czas przełączenia przekaźnika 1 O1:xxxxx. (sekundy) Czas przełączenia przekaźnika 2 O2:xxxxx. (sekundy) Opóźnienie przed odpowiedzią (przekaźnik 1) A1:xxx. (sekundy) 14

15 Opóźnienie przed odpowiedzią (przekaźnik 2) A2:xxx. (sekundy) Czas aktywacji wejścia 1 I1:xxx. (sekundy) Czas aktywacji wejścia 2 I2:xxx. (sekundy) Odwrócenie wejścia 1 V1:x. (x= 1/0) Odwrócenie wejścia 2 V2:x. (x= 1/0) Numer alarmowy 2 C2:<numer>. Numer alarmowy 3 C3:<numer>. Numer alarmowy 4 C4:<numer>. Numer alarmowy 5 C5:<numer>. Nowe hasło PN:xxxx. Tekst wydarzenia 1 E1:<tekst>. Tekst wydarzenia 2 E2:<tekst>. Tekst startowy PT:<tekst>. Dodaj numer do listy podręcznej CL:<numer>. Usuń numer z listy podręcznej CD:<numer>. Przykłady poleceń SMSowych Wyłączenie alarmu startowego, włączony przekaźnik 1, wyłączony przekaźnik 2, czas aktywacji wejścia 1: 5sec.: SMS: 2759 S:0.O1ON.O2OFF.I1:5. Czas przełączenia przekaźnika 1 = 90 sekund: SMS: 2759 O1:90. Zerowanie ustawień do ustawień fabrycznych: SMS: 2769 R: Konfiguracja drugiego numeru alarmowego: SMS: 2759 C2: Kasowanie numeru alarmowego: SMS: 2759 C2:. Konfiguracja nowego hasła: SMS: 2759 PN:AB12. Dodawanie nowego numeru do rozszerzonej listy numerów: SMS: AB12 CL: Usuwanie numeru z rozszerzonej listy numerów: SMS: AB12 CD:

16 Rozwiązywanie problemów Problem Dioda GSM pozostaje ciemna Dioda GSM miga cyklicznie dwukrotnie Dioda GSM miga cyklicznie potrójnie Dioda GSM stale włączona Dioda GSM zanika po 3 minutach STD32 nie reaguje na połączenie konfiguracyjne (nie akceptuje połączenia) Możliwa przyczyna Brak zasilania Brak karty SIM/ Nieprawidłowy kontakt z kartą SIM PIN nie jest 0000 Brak dostępu do sieci GSM/ brak anteny Brak konfiguracji Urządzenie jest już skonfigurowane Rozwiązanie Podłącz zasilanie Włóż poprawnie kartę SIM lub ostrożnie wyczyść miejsce kontaktu karty SIM Zmień PIN karty SIM na 0000 Podłącz antenę/ zmień pozycję anteny Wykonaj połączenie konfigurujące Wyzeruj urządzenie do ustawień fabrycznych STD32 nie reaguje na konfiguracyjneg o SMSa STD32 nie reaguje na SMSa, lub połączenie, mimo zarejestrowania w sieci Obie czerwone diody migają Zły numer IMEI w SMSie/ SMS nie został jeszcze doręczony Dane techniczne Telefon nie transmituje swojego numeru Incognito/ numer zastrzeżony STD32 nie odebrał połączenia konfiguracyjnego Sprawdź numer IMEI./ Poczekaj aż SMS dotrze Włącz transmisję numeru Twojego telefonu. Wykonaj połączenie konfiguracyjne GSM: Podwójne pasmo EGSM 900/1800 MHz Kompatybilne z ETSI GSM Faza 2+ Zasilanie wyjściowe: Klasa 4 MHz), Klasa MHz) Przedział temperatury: -20 C C Waga: ok. 100 gramów 16

17 Wymiary: 100x53x25 mm (LxWxH) Zasilanie: 5-32V Prąd w szczycie : 15mA do 500mA Maksymalne napięcie wyjściowe: 6A Maksymalne napięcie: 250V AC Napięcie wejściowe (wejścia cyfrowe) logiczne 1: 12 V logiczne 0: 0 V prąd wejściowy: 10mA Hotline W przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących STD32 udostępniamy Państwu numer naszej linii telefonicznej tzw. Hotline dostępnej w następującym czasie: Poniedziałek Piatek Numer telefonu 1: Numer telefonu 2: / Każde pytanie, problem lub sugestia dotycząca STD32 może zostać wysłane na adres Z chęcią odpowiemy na każde pytanie. Państwa sugestie są mile widziane. 17

18 Telemetry Device CEP STD32 Table of contents Important information Advice Safety Instructions Operating conditions Proper Use Introduction Connectors and LEDs Startup Function Troubleshooting Technical data Hotline Important information This user manual contains important information for startup and use of the STD32. Read it carefully before you start working with the STD32. The warranty will be null and void should damage occur due to non-compliance with these instructions for use. We cannot accept any responsibility for consequential loss. We cannot be held responsible for material loss or personal injury that is due to incompetent use or non-compliance with the safety instructions. The warranty will be null and void in such circumstances. The STD32 contains highly integrated components which can be damaged by electrostatic discharge.

19 Therefore only touch the STD32 on the edges and avoid to touch the pins of components on the board. Advice The one who makes the module operational by adding further components or putting it into a housing, is seen as manufacturer according to DIN VDE 0869 and obliged to hand out all necessary documents with the device and to indicate his name and address. Devices which are made out of modules have to be considered as an industrial product from the safety perspective. During use of the STD32 Short Messages (SMS) can be generated automatically. Costs may occur for you by this SMS traffic. Safety Instructions When using products which are exposed to electric voltage the valid VDE-regulations have to be observed. Especially VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 and VDE 0860 are applicable. Before opening of a device always pull the mains adapter or make sure that the device is disconnected from the power supply. Components, modules or devices have to be build into a housing before they are put into operation. During installation they should not be connected to any power supply. You should only use tools on components, modules or devices if they are disconnected from the power supply and the electric charge, which may still be 19

20 stored in some components, inside the device has been discharged. All cables and wires which are energized and connected to the device, the module or components have to be checked regularly for any damage of the isolation shield or fractures of the cables. If the supply cables are visibly damaged the device has to be taken out of operation immediately until the faulty cable has been exchanged. When using components or modules it is necessary to strictly observe the specification given in the corresponding description of these components. If a description for a private end-customer not clearly states which electric data is valid for a component or a module, how to wire the device, which external components or additional devices can be connected or which parameters these components are allowed to have, a specialist must be contacted. Before putting a device into operation, it has to be clarified, whether this device or module is meant for the field of application. In case of doubt ask specialists or the manufacturer of the device. Please note that we are not responsible for any errors in usage or connection. Therefore we cannot accept any responsibility for consequential loss. Devices which operate with >35 Volt have to be connected by a specialist. Before putting the device into operation it should be checked that there is no current leakage on the housing. In case that measurements with the opened housing are necessary, an isolating-transformer has to be integrated for saftey reasons. Alternatively the voltage can be supplied by an appropriate power supply which complies with the safety regulations. All wiring work has to be done in a voltage free state only. 20

21 Operating conditions Operate the STD32 only with a supply voltage between 5-32V and have in mind the polarity! (see picture1) The power supply has to deliver at least 500mA. If you use a mains adapter for power supply it has to be conform with the VDE regulations. Devices with an operating voltage >35 Volt have to be installed by a specialist observing the VDE regulations. Loads connected to the device are not allowed to exceed 1000W per relay. The maximum voltage is 250V AC (alternating current) The maximum switching power per relay is 6A (depending on the width of the PCB tracks) No special operation position of the device has to be observed. When installing the device make sure that the supply cable has a sufficient diameter During operation the temperature has to be between -20 and 55 Celsius. In case of condensation allow a period of about 2 hours for acclimatisation. Keep away the device from flower vases, bath tubs, washbasins, liquids etc. The device is meant for operation in dry and clean rooms. Protect the device from humidity, spray water and heat. Do not expose the device to heavy vibrations. Do not operate the device in areas where are or could be inflammable gas, vapours or dust. The unit may only be repaired by a specialist. 21

22 Only original parts have to be used when repairing the unit. The use of differing spare parts can cause serious material loss or personal injury. Proper Use The device is designed for the remote switching of devices via the GSM network as well as the remote retrieval of status information of the inputs and the generation of SMS messages after status has changed at the inputs. A different utilisation of the device other than the one described above is not allowed. Apart from the STD32 you only need a valid SIM Card of any network provider (GSM 900 / 1800 MHz). While using prepaid SIM-cards one shall always keep himself aware of the amount left on the card, so that in case of alarms a SMS could be sent. Typical fields of application are the opening of (garage) doors, switching on and off light and alarm devices as well as generating alarm messages (SMS) or the retrieval of information from door sensors, movement sensors or level sensors etc. Introduction The STD32 is a telemetry module which is easy to install and simple to use. With the STD32 you can control two relays and monitor the status of two digital inputs with one or several common mobile phones. 22

23 Connectors and LEDs Relay 1 Relay 2 IN2 IN1 pairs (Relay1, Relay2) are outputs (switches) of the 2 relays of the STD32. PWR: connect the supply voltage of the STD32 here. ANT: connect the GSM antenna here. ANT P W R When the engine is booked into the GSM network the GSM LED is flashing once every 2 seconds. Relays Inputs L1 L2 L3 L4 STD32 GSM engine GSM LED The status LEDs show the status of the inputs and outputs. L1 and L2 are on if the corresponding relay is activated. L3 and L4 signal the status of the optocoupler inputs IN1 and IN2. picture 1 Status LEDs As described in picture 1 the STD 32 has four pairs of screw terminals. Two pairs (In1, In2) are inputs to two optocouplers. The other two Please observe the maximum output voltage of the relays and the maximum input voltage of the inputs! In the following chapter Startup you will find further information on this. 23

24 Startup You need an activated SIM card of a GSM network provider. The PIN of this card has to be set to To change the PIN you can use a common mobile phone. The instructions how to change the PIN are described in the manual of your mobile phone. If you use a SIM card with a PIN different from 0000 in the STD32, the STD32 will use a wrong PIN after every restart. After the third trial your SIM card will be blocked. In this case you need to use the Super- PIN or PUK to assign a new PIN to your card. Please look into the user guide of your mobile phone. There you find how to use the PUK to de-block the SIM card. Before connecting the supply voltage to the STD32 please insert the SIM card into the SIM card holder on the backside of the STD32: To open the SIM card holder move it sideward and flip it open; insert the card (mind the orientation) and close it again. To fix it move the top sideward in opposite direction. Connect the antenna, if not already done. Now connect the power supply. Shortly after that the GSM LED will shine constantly. Now the STD32 will automatically try to connect to the GSM network. As soon as this is done, the GSM LED will be flashing once every 2 seconds. Should you wish to use a SIM card which does not require a PIN, this is also possible and the STD32 recognizes this and will behave accordingly. 24

25 General STD32 basically could be configured with following two methods: 1. Configuration call ( Easy Setup ) When STD32 is supplied with power for the first time then it can be configured through a phone call within the first 3 minutes of power supply. Thereafter STD32 saves the number of the mobile phone it is being called from (only if the number is being transmitted) and in future sends the SMS of the events to this number. You can also switch one relais through a simple call from this known number to the STD32. The STD32 can be configured through call from this number for simple activities. You don t need to use a computer or send SMS to perform these activities. 2. Configuration through SMS ( Professional Setup ) For complex tasks, such as switching both outputs, configurating additional phone numbers which are allowed to trigger an output or receive alarm messages, changing standard text, changing input pulse time and many other complex parameters the STD32 can be very easily programmed through a simple SMS. In case you want to reset STD32 to factory settings to be e.g. able to make a new configuration call this is also possible through SMS. Please refer to SMS commands for configuration through SMS. 25

26 Configuration call Wait until the GSM LED is flashing. Now take the mobile phone with which you want to control the STD32 and call the phone number of the SIM card which is inside the STD32. The STD32 will accept the call and cancel it a few seconds later. During this call, a four digit DTMF sequence is send to the caller and you will hear them on your mobile phone. With this call the STD32 is configured to the mobile phone. Pay attention that your mobile phone is transmitting the phone number which means that the GSM functions incognito or private call are disabled. You can change this configuration by inserting the SIM card into a mobile phone. To test the setting you can call a different mobile phone; there your phone number or name should be displayed. In case the STD32 will be separated from the power supply by a power failure it will automatically send a SMS with the text START-UP ALARM to the preconfigured telefone number as soon as the power supply is established again. Note: The red LEDs of the STD32 will blink cyclically as long as the STD32 is not configured by a configuration call or a SMS (factory setting). After 3 minutes the device is switching off. If you switch it on again afterwards the STD32 is again expecting the configuration. Function After having configured the STD32 the following functions are available (see chapter Startup ): Switching by phone call After having completed the configuration please call the phone number of the SIM card which is inside the STD32. Please pay attention that your phone number is 26

Podczas używania STD32, krótkie wiadomości tekstowe (SMS) mogą być generowane automatycznie. Koszt może zależeć od natężenia ruchu w sieci.

Podczas używania STD32, krótkie wiadomości tekstowe (SMS) mogą być generowane automatycznie. Koszt może zależeć od natężenia ruchu w sieci. Moduł telemetryczny STD32 Ważne! Poniższa instrukcja opisuje działanie i sposób użycia urządzenia. Przeczytaj ją dokładnie gdyż w przypadku niezastosowania się do niej, gwarancja zostanie unieważniona.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

DI-514 2.4GHz Wireless Router

DI-514 2.4GHz Wireless Router This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3. DI-514 2.4GHz Wireless Router Before You Begin 1. If you purchased this router to share

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

SMS 40. Instrukcja instalatora do modułu komunikacyjnego IHB 1012-2 031502

SMS 40. Instrukcja instalatora do modułu komunikacyjnego IHB 1012-2 031502 SMS 40 Instrukcja instalatora do modułu komunikacyjnego IHB 1012-2 031502 1 Instrukcja dla instalatora SMS 40 Informacje ogólne Za pomocą SMS 40 można sterować i monitorować pompę ciepła Nibe wysyłając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT.

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT. Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT How to share data from SQL database table to the OPC Server? ANT tutorial Krok 1: Uruchom ANT Studio i dodaj do drzewka konfiguracyjnego

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Instrukcja obsługi Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS/GPS Lokalizator. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie

GSM/GPRS/GPS Lokalizator. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie GSM/GPRS/GPS Lokalizator Instrukcja obsługi Wprowadzenie Dziękujemy za zakup naszego lokalizatora. Poniższa instrukcja umożliwia łatwą i bezproblemową instalację urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B This document introduces the Load-Balance/RoutePolicy. In real world, we need various kinds of routing rules to fulfill many different usages, and the Load-Balance/RoutePolicy is aiming to provide an integrated

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

How to translate Polygons

How to translate Polygons How to translate Polygons Translation procedure. 1) Open polygons.img in Imagine 2) Press F4 to open Memory Window 3) Find and edit tlumacz class, edit all the procedures (listed below) 4) Invent a new

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

POE SWITCH 8 PORT 100/10Mbit wersja instrukcji 1.0

POE SWITCH 8 PORT 100/10Mbit wersja instrukcji 1.0 POE SWITCH 8 PORT 100/10Mbit wersja instrukcji 1.0 8 PORT SWITCH, POE, MONITOR, WATCHDOG,EMAIL MOŻLIWOŚCI: zarządzanie przez WWW lub SNMP v2. upgrade firmware zdalnie przez dedykowany program odczyt danych

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie modemu M20 terminal do pracy ze sterownikiem S7200

Przygotowanie modemu M20 terminal do pracy ze sterownikiem S7200 Theme: Komunikacja ze sterownikiem poprzez modem M20 Teleserwis Date: 07.11.00 Author: Siemens AG, A&D AS MVM, Helmut Schindler, Michał Bereza Przygotowanie modemu M20 terminal do pracy ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SATELLITE ŚLEDZENIA SERVICE INSTRUKCJA POJAZD TRACKER GSM / GPRS / GPS LOKALIZACJA INDYWIDUALNE: Możesz zadzwonić z dowolnego telefonu komórkowego tracker, odpowie za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

BC-2000. Kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski BC-2000 Kontroler dostępu Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Opis BC-2000 pozwala sterować pracą zamków elektromagnetycznych i elektrozaczepów oraz systemów kontroli dostępu, które wymagają

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo