Telic w Internecie: Proste Urządzenie Telemetryczne STD32. Simple Telemetry Device STD32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telic w Internecie: www.telic.de. Proste Urządzenie Telemetryczne STD32. Simple Telemetry Device STD32"

Transkrypt

1 Telic w Internecie: PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GB OPERATING INSTRUCTIONS PL GB Metryka Instrukcja obsługi publikowana jest przez Telic GmbH. Nie dopuszcza się kopiowania (łącznie z tłumaczeniem) całości lub części instrukcji np. robienie kopii xero oraz skanowania do wersji elektronicznych i przechowywania instrukcji w tej postaci bez pisemnej zgody Telic GmbH. Instrukcja obsługi dotyczy danych technicznych urządzenia w momencie druku instrukcji.. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia lub jego wymiarów. Copyright 2006 przez Telic GmbH. Imprint These operating instructions are published by Telic GmbH. No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express written consent of the publisher. The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or psychical specification. Copyright 2006 by Telic GmbH. PL GB Proste Urządzenie Telemetryczne STD32 Telic GmbH Simple Telemetry Device STD32 Internet:

2 Urządzenie telemetryczne Telic STD32 Spis treści Ważne informacje... 2 Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Warunki użytkowania... 5 Zalecane użytkowanie... 6 Wstęp... 6 Diody i podłączenia... 7 Uruchomienie... 8 Działanie Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Hotline Ważne informacje Poniższa instrukcja opisuje działanie i sposób użycia urządzenia. Przeczytaj ją dokładnie, gdyż w przypadku niezastosowania się do niej, gwarancja zostanie unieważniona. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i/lub osobowe wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niezgodnego z poniższą instrukcją. STD32 zawiera wiele układów scalonych które mogą zostać zniszczone przez rozładowania elektrostatyczne. Dopuszcza się TYLKO dotyk krawędzi STD32 oraz unikanie jakiegokolwiek kontaktu z komponentami elektronicznymi STD32.

3 Podczas używania STD32, krótkie wiadomości tekstowe (SMS) mogą być generowane automatycznie. Koszt może zależeć od natężenia ruchu w sieci i operatora GSM. Instrukcje bezpieczeństwa Używając produktów poddanych działaniu napięciu elektrycznemu, należy przestrzegać regulacji VDE. Szczególnie VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 i VDE Zanim otworzysz urządzenie, zawsze wyciągaj zasilacz z sieci lub upewnij się że urządzenie jest odłączone z zasilania. Składniki, moduły lub urządzenia muszą zostać wbudowane w obudowę zanim zostaną użyte. Podczas instalacji nie powinny być podłączone do jakiegokolwiek źródła zasilania. Powinno się używać narzędzi na składnikach, modułach lub urządzeniach tylko jeśli są one odłączone od zasilania i ładunek elektryczny, który może być nadal przechowywany w niektórych częściach w środku urządzenia, został rozładowany. Wszystkie kable i przewody które są zasilane i podłączane do urządzenia, modułów lub części, muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń izolacji lub zniekształceń kabla. Jeśli kable zasilające mają widoczne uszkodzenia, urządzenie należy wyłączyć, a kable wymienić. Używając składników bądź modułów, niezbędnym jest ścisłe przestrzeganie specyfikacji podanych w ich opisach. Jeśli opis dla prywatnego konsumenta końcowego wyraźnie nie określa danych dotyczących zasilania, okablowania i podłączenia urządzenia, które elementy zewnętrzne mogą być podłączane, lub 3

4 które parametry są dozwolone, należy skontaktować się ze specjalistą. Zanim podłączysz urządzenie, upewnij się, że może być ono podłączone w danym miejscu. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Proszę pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy w użytkowaniu i podłączeniu. Tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty. Urządzenia działające pod napięciem >35 Volt muszą być podłączane przez specjalistę. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić czy na obudowie nie ma śladów uszkodzeń. W razie pomiarów w których niezbędne jest usunięcie obudowy, dla bezpieczeństwa należy zintegrować transformator izolacyjny. Alternatywnie, zasilanie może być dostarczane przez odpowiedni zasilacz który spełnia wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie prace nad okablowaniem muszą być wykonywane w stanie wolnym od zasilania. 4

5 Warunki użytkowania Używaj STD32 tylko pod napięciem między 5-32 V i pamiętaj o polaryzacji!. Zasilacz musi dostarczać minimum 500mA. Jeśli używasz przejściówki do zasilacza, musi być ona zgodna z regulacjami VDE. Urządzenia działające pod napięciem >35 Volt, muszą być instalowane przez specjalistę zwracając uwagę na regulacje VDE. Ładunki podłączone do urządzenia nie mogą przekraczać 1000W przekazu. Maksymalna moc prądu zmiennego (AC) wynosi 250V. Maksymalna moc przełączenia na przekaźnik wynosi 6A (w zależności od szerokości ścieżek PCB) Nie wymaga się żadnej specjalnej pozycji używania urządzenia. Instalując urządzenie, upewnij się że kabel zasilający ma wystarczającą długość. Podczas działania, temperatura powinna wynosić między 20 C a 55 C. W przypadku kondensacji wody, odczekaj ok. 2 godzin i pozwól urządzeniu na aklimatyzację. Trzymaj urządzenie z dala od kwiatów, umywalek, wanien, płynów itp. Urządzenie powinno być używane tylko w pomieszczeniach suchych i czystych. Chroń urządzenie przed wilgocią, pryskaniem wody i ciepłem. Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych wstrząsów. Nie używaj urządzenia w strefach gdzie są lub mogłyby występować łatwopalne gazy, pary lub pył.

6 Urządzenie może być naprawiane tylko przez specjalistę. Podczas naprawy, dozwolone są tylko i wyłącznie części oryginalne. Używanie części zastępczych może przyczynić się do strat materialnych lub urazów. Zalecane użytkowanie Urządzenie zostało zaprojektowane do zdalnego przełączania urządzeń drogą sieci GSM jak również zdalnego odbioru informacji statusowych wprowadzeń i generacji wiadomości SMS. Użytek inny od przedstawionego jest zabroniony. Wstęp STD32 jest modułem telemetrycznym, łatwym do zainstalowania i prostym w obsłudze. Za jego pomocą możesz kontrolować dwa przekaźniki i monitorować status dwóch urządzeń o wyjściach cyfrowych z jednym lub wieloma telefonami komórkowymi. Oprócz STD32, jedyną rzeczą jaką potrzebujesz jest karta SIM jednego z operatorów sieci GSM (GSM 900/1800 MHz). Podczas używania kart SIM typu pre-paid, użytkownik powinien zdawać sobie sprawę ile ma jeszcze na koncie w przypadku, gdy niezbędny będzie SMS alarmowy. Typowymi zastosowaniami urządzenia są: otwieranie drzwi i bram (garażowych), włączanie, wyłączanie światła i urządzeń alarmowych, generowanie alarmowych wiadomości (SMS), odbiór informacji z czujników zewnętrznych, czujników ruchu lub czujników poziomu itp. 6

7 Diody i podłączenia Przekaźniki 1 2 We 2 We 1 wyjściami (przełącznikami) 2 przekaźników STD32. PWR: tutaj podłącza się zasilanie ANT: tutaj podłącza się antenę GSM. Gdy moduł GSM jest zarejestrowany w sieci GSM, dioda GSM miga co dwie sekundy. ANT STD32 P W R Dioda statusowa pokazuje stan wejść i wyjść. L1 i L2 są włączone jeśli odpowiedni przekaźnik został aktywowany. L3 i L4 sygnalizują stan wejść We 1 i We 2. Przekaźniki Wejścia L1 L2 L3 L4 Stan Diod Moduł GSM Dioda GSM Proszę zwrócić uwagę na napięcie wyjściowe przekaźników oraz maksymalne napięcie wejść. Więcej informacji znajdziesz w następnym rozdziale. Obraz 1 Jak zostało to opisane na powyższej ilustracji, STD32 ma 4 pary wkręcanych terminali. Dwie pary (We 1, We 2) są wejściami. Dwie pozostałe pary (Przekaźnik 1 i przekaźnik 2) są 7

8 Uruchomienie Potrzebujesz aktywnej karty SIM jednego z operatorów GSM. PIN karty musi zostać ustawiony na Aby zmienić PIN użyj zwykłego telefonu komórkowego. Instrukcje na temat, jak zmienić PIN, znajdziesz w instrukcji od telefonu. Jeżeli używasz karty SIM z innym PINem niż 0000 STD32 będzie używał złego PINu przy każdym uruchomieniu. Po trzeciej próbie, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku musisz wprowadzić Super-PIN lub PUK, aby przyporządkować karcie nowy PIN. Proszę zajrzeć do instrukcji od telefonu komórkowego. Znajdziesz tam informacje jak użyć PUK i jak odblokować kartę SIM. Zanim podłączysz napięcie do STD32 włóż kartę SIM z tyłu urządzenia. Aby otworzyć schowek na kartę, przesuń go w bok. Włóż kartę zwracając uwagę na jej ułożenie i zamknij schowek. Podłącz antenę jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Teraz, podłącz zasilanie. Krótko po tym, dioda GSM zacznie świecić. STD32 spróbuje automatycznie połączyć się z siecią GSM. Jak tylko tego dokona, dioda GSM będzie migać co dwie sekundy. Jeśli chcesz używać kart SIM nie wymagających PIN, jest to możliwe, a STD32 zachowa się odpowiednio. 8

9 Ogólne STD32 może być konfigurowany na dwa sposoby: 1. Konfiguracja telefoniczna ( Easy Setup ) Gdy STD32 jest podłączony do sieci po raz pierwszy, może być skonfigurowany za pomocą telefonu w ciągu pierwszych 3 minut zasilania. Co więcej, STD32 zachowuje numer telefonu z którego dzwoniono i w przyszłości wysyła SMS dotyczący wydarzeń na ten właśnie numer. Możesz również przełączać jeden z przekaźników przez dzwonienie z tego numeru na STD32. STD32 może zostać skonfigurowany przez telefon w zakresie prostych czynności. Aby tego dokonać, nie musisz używać komputera ani wysyłać SMS. 2. Konfiguracja przez SMS ( Professional Setup ) Do zadań złożonych, takich jak przełączanie obu wyjść, dostępne jest konfigurowanie dodatkowych numerów telefonicznych (odbierają one wiadomości alarmowe lub przełączają wyjście, zmieniają standardowy tekst, zmieniają czas impulsu wejścia i wiele innych złożonych parametrów które w prosty sposób można zaprogramować w STD32 za pomocą SMS). Jeżeli chcesz wyzerować STD32 do ustawień fabrycznych, aby np. móc wprowadzić nowy numer konfiguracyjny, możesz tego dokonać za pomocą SMSa. Po więcej wskazówek, patrz rozdział Konfiguracja za pomocą SMSa.

10 Połączenie konfiguracyjne Poczekaj aż dioda GSM zacznie migać. Weź telefon którym chcesz kontrolować STD32 i wybierz numer karty SIM włożonej do STD32. STD32 zaakceptuje połączenie i rozłączy się kilka sekund później. Podczas połączenia, na twój telefon zostanie wysłana sekwencja 4 cyfr DTMF, usłyszysz je w telefonie. Za pomocą tego połączenia, STD32 został skonfigurowany do telefonu. Zwróć uwagę, aby wyłączyć w telefonie funkcję incognito lub połączenie prywatne. Możesz zmienić konfigurację wkładając kartę SIM. Aby przetestować ustawienia możesz zadzwonić z innego numeru; powinno się wyświetlić Twoje imię lub numer. Uwaga: Czerwona dioda STD32 będzie migać cyklicznie dopóki urządzenie nie zostanie skonfigurowane telefonem lub SMSem. Po 3 minutach urządzenie zostanie wyłączone. Jeśli włączysz je ponownie STD32 nadal będzie potrzebowało konfiguracji. W przypadku odłączenia STD32 od zasilania, urządzenie automatycznie wyśle SMS z tekstem START-UP ALARM jak tylko odzyska zasilanie.

11 Działanie Po skonfigurowaniu STD32, dostępne są następujące funkcje: Przełączanie za pomocą połączenia telefonicznego Po kompletnej konfiguracji urządzenia, zadzwoń na kartę SIM znajdującą się w środku STD32. Zwróć uwagę czy Twój numer nie jest zablokowany. Przekaźnik powinien przełączyć się na określony czas (fabryczne ustawienie- 1 sekunda). Dioda statusowa dla przekaźnika 1 będzie się w tym momencie świecić. Wysyłanie poleceń SMS Możesz kontrolować wyjścia lub konfigurować STD32 przez wysyłanie na niego SMS. SMSy te mają określony format opisany poniżej: W celu uniknięcia nieautoryzowanego użycia STD32, chroniony jest on hasłem. Każdy SMS do STD32 musi zaczynać się 4-literowym hasłem. Fabrycznie ustawione hasło jest takie samo jak 4 ostatnie cyfry numeru IMEI Twojego modułu GSM STD32. Generowanie alarmowego SMS Podłącz 12V (ustawienia fabryczne) do wejścia na jedną sekundę (zwróć uwagę na polaryzację). SMS alarmowy powinien zostać wysłany na Twoją komórkę. 11

12 Ponieważ stanowią one hasło do Twojego urządzenia, trzymaj je w sekrecie. Numer IMEI nie może zostać zmieniony!!! Mimo, że hasło może zostać zmienione w razie potrzeby, zawsze pamiętaj, że jakakolwiek komenda wymaga hasła (nawet komenda przywracająca ustawienia fabryczne). Wszystkie polecenia (poza R: i ST?) muszą kończyć się kropką (.)! Wszystkie polecenia mogą zostać wysłane w jednym SMS; każde polecenie musi być oddzielone od poprzedniego kropką. Parametry dla sekund mogą mieć 1-5 cyfr. Dostępne parametry to np. 1,90 lub Nie trzeba dodawać żadnych dodatkowych zer. Przykład: O1:90 to 90 sekund. Proszę zwrócić uwagę na różnicę między znakiem 0 a literą O!. (O1ON. Zawiera dwukrotnie literę O; V1:0. zawiera jedną cyfrę 0). Funkcje podstawowe Gdy dzwonisz na STD32 z telefonu konfiguracyjnego, przekaźnik 1 włączy się na 1 sekundę. Natychmiast po tym, STD32 wyśle w odpowiedzi SMS przedstawiający aktualny stan wejść i wyjść. Gdy wejście cyfrowe We 1 jest aktywne na jedną sekundę, STD32 wyśle SMS EVENT ALARM1 na Twój telefon. W przypadku aktywacji na sekundę wejścia We 2, SMS wysłany do Ciebie, będzie wyglądał następująco: EVENT ALARM2. Przełączanie przez SMS Gdy STD32 otrzyma od Ciebie SMS o treści O1ON (Output 1 ON [wyjście 1 włączone]) z telefonu konfiguracyjnego, przekaźnik 1 włączy się na 1 sekundę. SMS O2ON włączy przekaźnik 2. Jeśli czas przełączenia został ustawiony na 0, przełączenie jest trwałe. 12

13 Konfiguracja za pomocą SMSa SMS o treści O1:xxxxx lub O2:xxxxx (xxxxx = sekundy) konfiguruje czas przełączenia przekaźników. STD32 zapisuje te ustawienia tak, aby były one dostępne nawet po przerwie w napięciu. Jeśli czas przełączenia został zmieniony na 0 przez konfiguracyjnego SMSa, odpowiedni przekaźnik, przełącza się na stałe przy każdym połączeniu. Jeśli przekaźnik był wcześniej aktywny, zostanie wyłączony i vice versa. W takim przypadku SMS o treści O1ON z telefonu trwale włącza przekaźnik 1. Przekaźnik 2 działa podobnie na komendy O2ON i O2OFF. Za pomocą SMSa o treści I1:xxx lub I2:xxx (xxx = sekundy) możesz konfigurować czas na jaki wejścia zostają aktywowane zanim STD32 wyśle alarmowego SMSa. SMS o treści V1:x lub V2:x (x = 1 lub 0) zmienia polaryzację wyjść. Jeśli x=1 SMS alarmowy zostanie wysłany jeśli wejście nie zostało aktywowane na ustalony wcześniej czas. Możesz aktywować lub dezaktywować SMS Startowy (START-UP ALARM) za pomocą SMS S:x (x = 1 lub 0). SMS R: przywraca ustawienia fabryczne Twojego STD32. Aby uzyskać opis aktualnego stanu wejść i wyjść, wyślij SMS o treści ST?. SMS o treści A1:xxx lub A2:xxx (x = sekundy) ustawia opóźnienie po którym zostaje wysyłany SMS o aktywacji wyjścia. Może to być pomocne, jeśli chcesz coś włączyć lub wyłączyć i chciałbyś zmierzyć kontrolę wyjścia za pomocą jednego z wejść w STD32. Tym samym transmitowany jest nowy status wyjścia. 13

14 Za pomocą polecenia PN:<4digit password>. można zmienić hasło. Hasło może zawierać litery i cyfry ale zabroniono znaki specjalne. Wszystkie litery muszą być duże. Hasło standardowe (ustawione fabrycznie) to 4 ostatnie cyfry numeru IMEI. Za pomocą poleceń C2:- C5: można zdefiniować 4 dodatkowe numery alarmowe. Numery te są dozwolone przez wykonanie połączenia do przekaźnika 1. W późniejszym czasie, o wydarzeniach 1, 2 i uruchomieniu modułu, zostaną powiadamiane przez SMS. Numery te nie mogą służyć do wysyłania SMSów konfiguracyjnych. Jeśli numer alarmowy ma format międzynarodowy, musi zaczynać się +. Możesz wygenerować listę 100 numerów. Numery przechowywane na podręcznej liście, mogą przełączać przekaźnik 1. Użyj CL: aby wygenerować podręczną listę i wygenerować następne numery telefonów. CD: kasuje wybrany numer z listy. Treść SMSów wydarzeniowych i startowych mogą zostać zmienione poleceniami E1:<text1>, E2:<text2> i <PT:<startup text>. Długość wiadomości nie może przekraczać 64 znaków. Nie używaj poleceń w środku tekstu. Kropka. Jest znakiem kończącym tekst. Każdy nowy tekst musi być wysyłany w osobnym SMSie. Tabela poleceń SMS Ustawienia fabryczne R: Stan Wejść/Wyjść ST? SMS startowy włączony/wyłączony S:1./S:0. Przekaźnik 1 włączony O1ON Przekaźnik 1 wyłączony O1OFF Przekaźnik 2 włączony O2ON Przekaźnik 2 wyłączony O2OFF Czas przełączenia przekaźnika 1 O1:xxxxx. (sekundy) Czas przełączenia przekaźnika 2 O2:xxxxx. (sekundy) Opóźnienie przed odpowiedzią (przekaźnik 1) A1:xxx. (sekundy) 14

15 Opóźnienie przed odpowiedzią (przekaźnik 2) A2:xxx. (sekundy) Czas aktywacji wejścia 1 I1:xxx. (sekundy) Czas aktywacji wejścia 2 I2:xxx. (sekundy) Odwrócenie wejścia 1 V1:x. (x= 1/0) Odwrócenie wejścia 2 V2:x. (x= 1/0) Numer alarmowy 2 C2:<numer>. Numer alarmowy 3 C3:<numer>. Numer alarmowy 4 C4:<numer>. Numer alarmowy 5 C5:<numer>. Nowe hasło PN:xxxx. Tekst wydarzenia 1 E1:<tekst>. Tekst wydarzenia 2 E2:<tekst>. Tekst startowy PT:<tekst>. Dodaj numer do listy podręcznej CL:<numer>. Usuń numer z listy podręcznej CD:<numer>. Przykłady poleceń SMSowych Wyłączenie alarmu startowego, włączony przekaźnik 1, wyłączony przekaźnik 2, czas aktywacji wejścia 1: 5sec.: SMS: 2759 S:0.O1ON.O2OFF.I1:5. Czas przełączenia przekaźnika 1 = 90 sekund: SMS: 2759 O1:90. Zerowanie ustawień do ustawień fabrycznych: SMS: 2769 R: Konfiguracja drugiego numeru alarmowego: SMS: 2759 C2: Kasowanie numeru alarmowego: SMS: 2759 C2:. Konfiguracja nowego hasła: SMS: 2759 PN:AB12. Dodawanie nowego numeru do rozszerzonej listy numerów: SMS: AB12 CL: Usuwanie numeru z rozszerzonej listy numerów: SMS: AB12 CD:

16 Rozwiązywanie problemów Problem Dioda GSM pozostaje ciemna Dioda GSM miga cyklicznie dwukrotnie Dioda GSM miga cyklicznie potrójnie Dioda GSM stale włączona Dioda GSM zanika po 3 minutach STD32 nie reaguje na połączenie konfiguracyjne (nie akceptuje połączenia) Możliwa przyczyna Brak zasilania Brak karty SIM/ Nieprawidłowy kontakt z kartą SIM PIN nie jest 0000 Brak dostępu do sieci GSM/ brak anteny Brak konfiguracji Urządzenie jest już skonfigurowane Rozwiązanie Podłącz zasilanie Włóż poprawnie kartę SIM lub ostrożnie wyczyść miejsce kontaktu karty SIM Zmień PIN karty SIM na 0000 Podłącz antenę/ zmień pozycję anteny Wykonaj połączenie konfigurujące Wyzeruj urządzenie do ustawień fabrycznych STD32 nie reaguje na konfiguracyjneg o SMSa STD32 nie reaguje na SMSa, lub połączenie, mimo zarejestrowania w sieci Obie czerwone diody migają Zły numer IMEI w SMSie/ SMS nie został jeszcze doręczony Dane techniczne Telefon nie transmituje swojego numeru Incognito/ numer zastrzeżony STD32 nie odebrał połączenia konfiguracyjnego Sprawdź numer IMEI./ Poczekaj aż SMS dotrze Włącz transmisję numeru Twojego telefonu. Wykonaj połączenie konfiguracyjne GSM: Podwójne pasmo EGSM 900/1800 MHz Kompatybilne z ETSI GSM Faza 2+ Zasilanie wyjściowe: Klasa 4 MHz), Klasa MHz) Przedział temperatury: -20 C C Waga: ok. 100 gramów 16

17 Wymiary: 100x53x25 mm (LxWxH) Zasilanie: 5-32V Prąd w szczycie : 15mA do 500mA Maksymalne napięcie wyjściowe: 6A Maksymalne napięcie: 250V AC Napięcie wejściowe (wejścia cyfrowe) logiczne 1: 12 V logiczne 0: 0 V prąd wejściowy: 10mA Hotline W przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących STD32 udostępniamy Państwu numer naszej linii telefonicznej tzw. Hotline dostępnej w następującym czasie: Poniedziałek Piatek Numer telefonu 1: Numer telefonu 2: / Każde pytanie, problem lub sugestia dotycząca STD32 może zostać wysłane na adres Z chęcią odpowiemy na każde pytanie. Państwa sugestie są mile widziane. 17

18 Telemetry Device CEP STD32 Table of contents Important information Advice Safety Instructions Operating conditions Proper Use Introduction Connectors and LEDs Startup Function Troubleshooting Technical data Hotline Important information This user manual contains important information for startup and use of the STD32. Read it carefully before you start working with the STD32. The warranty will be null and void should damage occur due to non-compliance with these instructions for use. We cannot accept any responsibility for consequential loss. We cannot be held responsible for material loss or personal injury that is due to incompetent use or non-compliance with the safety instructions. The warranty will be null and void in such circumstances. The STD32 contains highly integrated components which can be damaged by electrostatic discharge.

19 Therefore only touch the STD32 on the edges and avoid to touch the pins of components on the board. Advice The one who makes the module operational by adding further components or putting it into a housing, is seen as manufacturer according to DIN VDE 0869 and obliged to hand out all necessary documents with the device and to indicate his name and address. Devices which are made out of modules have to be considered as an industrial product from the safety perspective. During use of the STD32 Short Messages (SMS) can be generated automatically. Costs may occur for you by this SMS traffic. Safety Instructions When using products which are exposed to electric voltage the valid VDE-regulations have to be observed. Especially VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 and VDE 0860 are applicable. Before opening of a device always pull the mains adapter or make sure that the device is disconnected from the power supply. Components, modules or devices have to be build into a housing before they are put into operation. During installation they should not be connected to any power supply. You should only use tools on components, modules or devices if they are disconnected from the power supply and the electric charge, which may still be 19

20 stored in some components, inside the device has been discharged. All cables and wires which are energized and connected to the device, the module or components have to be checked regularly for any damage of the isolation shield or fractures of the cables. If the supply cables are visibly damaged the device has to be taken out of operation immediately until the faulty cable has been exchanged. When using components or modules it is necessary to strictly observe the specification given in the corresponding description of these components. If a description for a private end-customer not clearly states which electric data is valid for a component or a module, how to wire the device, which external components or additional devices can be connected or which parameters these components are allowed to have, a specialist must be contacted. Before putting a device into operation, it has to be clarified, whether this device or module is meant for the field of application. In case of doubt ask specialists or the manufacturer of the device. Please note that we are not responsible for any errors in usage or connection. Therefore we cannot accept any responsibility for consequential loss. Devices which operate with >35 Volt have to be connected by a specialist. Before putting the device into operation it should be checked that there is no current leakage on the housing. In case that measurements with the opened housing are necessary, an isolating-transformer has to be integrated for saftey reasons. Alternatively the voltage can be supplied by an appropriate power supply which complies with the safety regulations. All wiring work has to be done in a voltage free state only. 20

21 Operating conditions Operate the STD32 only with a supply voltage between 5-32V and have in mind the polarity! (see picture1) The power supply has to deliver at least 500mA. If you use a mains adapter for power supply it has to be conform with the VDE regulations. Devices with an operating voltage >35 Volt have to be installed by a specialist observing the VDE regulations. Loads connected to the device are not allowed to exceed 1000W per relay. The maximum voltage is 250V AC (alternating current) The maximum switching power per relay is 6A (depending on the width of the PCB tracks) No special operation position of the device has to be observed. When installing the device make sure that the supply cable has a sufficient diameter During operation the temperature has to be between -20 and 55 Celsius. In case of condensation allow a period of about 2 hours for acclimatisation. Keep away the device from flower vases, bath tubs, washbasins, liquids etc. The device is meant for operation in dry and clean rooms. Protect the device from humidity, spray water and heat. Do not expose the device to heavy vibrations. Do not operate the device in areas where are or could be inflammable gas, vapours or dust. The unit may only be repaired by a specialist. 21

22 Only original parts have to be used when repairing the unit. The use of differing spare parts can cause serious material loss or personal injury. Proper Use The device is designed for the remote switching of devices via the GSM network as well as the remote retrieval of status information of the inputs and the generation of SMS messages after status has changed at the inputs. A different utilisation of the device other than the one described above is not allowed. Apart from the STD32 you only need a valid SIM Card of any network provider (GSM 900 / 1800 MHz). While using prepaid SIM-cards one shall always keep himself aware of the amount left on the card, so that in case of alarms a SMS could be sent. Typical fields of application are the opening of (garage) doors, switching on and off light and alarm devices as well as generating alarm messages (SMS) or the retrieval of information from door sensors, movement sensors or level sensors etc. Introduction The STD32 is a telemetry module which is easy to install and simple to use. With the STD32 you can control two relays and monitor the status of two digital inputs with one or several common mobile phones. 22

23 Connectors and LEDs Relay 1 Relay 2 IN2 IN1 pairs (Relay1, Relay2) are outputs (switches) of the 2 relays of the STD32. PWR: connect the supply voltage of the STD32 here. ANT: connect the GSM antenna here. ANT P W R When the engine is booked into the GSM network the GSM LED is flashing once every 2 seconds. Relays Inputs L1 L2 L3 L4 STD32 GSM engine GSM LED The status LEDs show the status of the inputs and outputs. L1 and L2 are on if the corresponding relay is activated. L3 and L4 signal the status of the optocoupler inputs IN1 and IN2. picture 1 Status LEDs As described in picture 1 the STD 32 has four pairs of screw terminals. Two pairs (In1, In2) are inputs to two optocouplers. The other two Please observe the maximum output voltage of the relays and the maximum input voltage of the inputs! In the following chapter Startup you will find further information on this. 23

24 Startup You need an activated SIM card of a GSM network provider. The PIN of this card has to be set to To change the PIN you can use a common mobile phone. The instructions how to change the PIN are described in the manual of your mobile phone. If you use a SIM card with a PIN different from 0000 in the STD32, the STD32 will use a wrong PIN after every restart. After the third trial your SIM card will be blocked. In this case you need to use the Super- PIN or PUK to assign a new PIN to your card. Please look into the user guide of your mobile phone. There you find how to use the PUK to de-block the SIM card. Before connecting the supply voltage to the STD32 please insert the SIM card into the SIM card holder on the backside of the STD32: To open the SIM card holder move it sideward and flip it open; insert the card (mind the orientation) and close it again. To fix it move the top sideward in opposite direction. Connect the antenna, if not already done. Now connect the power supply. Shortly after that the GSM LED will shine constantly. Now the STD32 will automatically try to connect to the GSM network. As soon as this is done, the GSM LED will be flashing once every 2 seconds. Should you wish to use a SIM card which does not require a PIN, this is also possible and the STD32 recognizes this and will behave accordingly. 24

25 General STD32 basically could be configured with following two methods: 1. Configuration call ( Easy Setup ) When STD32 is supplied with power for the first time then it can be configured through a phone call within the first 3 minutes of power supply. Thereafter STD32 saves the number of the mobile phone it is being called from (only if the number is being transmitted) and in future sends the SMS of the events to this number. You can also switch one relais through a simple call from this known number to the STD32. The STD32 can be configured through call from this number for simple activities. You don t need to use a computer or send SMS to perform these activities. 2. Configuration through SMS ( Professional Setup ) For complex tasks, such as switching both outputs, configurating additional phone numbers which are allowed to trigger an output or receive alarm messages, changing standard text, changing input pulse time and many other complex parameters the STD32 can be very easily programmed through a simple SMS. In case you want to reset STD32 to factory settings to be e.g. able to make a new configuration call this is also possible through SMS. Please refer to SMS commands for configuration through SMS. 25

26 Configuration call Wait until the GSM LED is flashing. Now take the mobile phone with which you want to control the STD32 and call the phone number of the SIM card which is inside the STD32. The STD32 will accept the call and cancel it a few seconds later. During this call, a four digit DTMF sequence is send to the caller and you will hear them on your mobile phone. With this call the STD32 is configured to the mobile phone. Pay attention that your mobile phone is transmitting the phone number which means that the GSM functions incognito or private call are disabled. You can change this configuration by inserting the SIM card into a mobile phone. To test the setting you can call a different mobile phone; there your phone number or name should be displayed. In case the STD32 will be separated from the power supply by a power failure it will automatically send a SMS with the text START-UP ALARM to the preconfigured telefone number as soon as the power supply is established again. Note: The red LEDs of the STD32 will blink cyclically as long as the STD32 is not configured by a configuration call or a SMS (factory setting). After 3 minutes the device is switching off. If you switch it on again afterwards the STD32 is again expecting the configuration. Function After having configured the STD32 the following functions are available (see chapter Startup ): Switching by phone call After having completed the configuration please call the phone number of the SIM card which is inside the STD32. Please pay attention that your phone number is 26

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

TVIP100005B / TVIP10055B

TVIP100005B / TVIP10055B TVIP10005B / TVIP1 0055B uk pl dk E User manual Instrukcja obsługi Brugerhåndbog Manual de instrucciones Version 03/2013 1 uk These user manual contains important information for installation and operation.

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36

66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 A 1 6 5 2 3 4 3 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 3 31.05.11 16:36 B 8 7 4 66149_silv_Energiekosten-Messgerät_Content_GB-PL-SK.indd 4 31.05.11 16:36 Introduction Proper use...page

Bardziej szczegółowo

User s manual. bezpeka-shop.com NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0

User s manual. bezpeka-shop.com NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 User s manual NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.7HD-DVBT User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343]

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] PTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] Skrócona instrukcja instalacji Quick Installation Guide 2011-08-18 Skrócona instrukcja instalacji PTAGRAM Cerberus [P6342] / [P 6343] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo