Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider"

Transkrypt

1 Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Warszawa,

2 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Dyrektywa Usługowa i Pojedyncze Punkty Kontaktowe 3. UEPA Proste procedury, e-formularze i kreatory 4. SPOCS Jedno miejsce dla przedsiębiorcy w całej Europie

3 MS B CA MS A MS C Where to go? Service Provider MS D

4 4 Digital natives / governors convergence Czas realizacji procesu na rynku wewnętrznym może wynosić od 4.. do 60 dni!!!

5 Biznes w Europie Głównym czynnikiem rozwoju rynku i pracy w Europie reprezentującym około 70% PKB i zatrudnienia są usługi 4,4 milliona firm w Europie jako główną działalność oznacza świadczenie usług Nowopowstające przedsiębiorstwa oznaczające świadczenie usług, to prawie 13% rocznie powstających firm, 95% nowych stanowisk pracy powstaje na rynku usług * World Bank s

6 Antidotum Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (projekt podpisany został przez prezydenta r.) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

7 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY ZAPEWNIĆ MA: - Uproszczenie procedur administracyjnych - Powołanie Pojedynczych Punktów Kontaktowych - Stworzenie łatwego dostępu do informacji dla usługodawców i usługobiorców w zakresie podjęcia i prowadzenia działalności usługowej (w kraju i w państwach członkowskich) - Zapewnienie wypełniania na odległość i drogą elektroniczną wszystkich procedur i formalności dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności usługowej

8 Co to jest PPK Pojedyncze punkty kontaktowe mają być kompleksowymi podmiotami instytucjonalnymi z punktu widzenia usługodawców tak, aby nie musieli oni zwracać się do kilku właściwych władz lub organów w celu zebrania wszelkich potrzebnych informacji i podjęcia wszystkich niezbędnych kroków związanych z ich działalnością usługową. Państwa członkowskie muszą zapewnić dostęp do pojedynczych punktów kontaktowych wszystkim usługodawcom, niezależnie od tego, czy mają oni siedzibę na ich terytorium, czy na terytorium innego państwa członkowskiego.

9 Cel PPK Umożliwienie usługodawcom dopełnienia procedur i formalności wymaganych od nich w państwie członkowskim w celu podjęcia lub prowadzenia działalności usługowej (usług prowadzonych z własnej siedziby lub usług transgranicznych) W celu dopełnienia wszystkich procedur poprzez pojedyncze punkty kontaktowe usługodawcy muszą mieć możliwość uzyskania za ich pośrednictwem wszelkich odpowiednich informacji, formularzy i dokumentów związanych z procedurami, składania dokumentów i wniosków oraz otrzymywania decyzji i innych odpowiedzi na wcześniej złożone wnioski.

10 Dyrektywa Usługowa dziś MS B MS B CA MS A MS C Where to go? PSC MS C CA PSC Service Provider MS D MS D PSC

11 Pojedyncze Punkty Kontaktowe Pojedyncze Punkty Kontaktowe

12 W trakcie realizacji: DU w Polsce realizacja projektów Planowane do realizacji: CEIDG Opracowanie, budowa i wdrożenie Elektronicznego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (zwanego dalej Elektronicznym Punktem Kontaktowym ) w ramach implementacji Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym (zwanej dalej Dyrektywą o usługach ), nr POIG 7-41

13 2 generacja 1 generacja UEPA (MG, KIG, ILiM) Procedury administracyjne (700 procedur na dziś: 240 opisów, 13 wersji elektronicznych, 71 uproszczeń) Szkolenia pracowników administracji (12,5 tys. tradycyjnie i zdalnie) Portal eu-go.gov.pl wraz z Help-D epk (MG, KIG, ILiM) CEIDG (MG) Centralna Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych (rejestr, proces EDG) Zarządzanie procesem rozpoczęcia i prowadzenia dział. gospodarczej (integracja z epuap, CEIDG, epk w UE) Informacje o procesie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej Formularze elektroniczne i kreatory wniosków Wiele kanałów komunikacji, framework integracyjny (SMS, Mobile) epuap (MSWiA) Broker usług Repozytorium wzorów dokumentów Komunikacja z rejestrami Komunikacja ze skrzynkami podawczymi Zaufany profil użytkownika SPOCS (ILiM + inne kraje) Integracja z innymi systemami UE Wymiana danych między systemami Standaryzacja dokumentów i procedur

14 PPK w Polsce 1 generacja Pojedynczego Punktu Kontaktowego

15 Zadania projektowe UEPA Mapowanie, upraszczanie i elektronizacja procedur administracyjnych (700 procedur) Szkolenia pracowników administracji publicznej i sądów (12,5 tys) Kampania informacyjna, Portal PPK i utworzenie i funkcjonowanie Help-Desk eu-go.gov.pl

16 ETAPY PRAC PROJEKTOWYCH MAPOWANIE I ELEKTRONIZACJA UPRASZCZANIE EFEKTY Opis procedury + wniosek elektroniczny Analiza ustaw i rozporządzeń Opinie urzędów wykonawczych Analiza aktów prawnych Opinie ekspertów prawnych Doświadczenie innych projektów jak np. EAP Dokument propozycji uproszczeń Panel ekspertów: Resorty odpowiedzialne za opis Urzędy wykonawcze Środowiska branżowe Eksperci prawni Konsultacje społeczne Publikacja opisu na portalu epk Możliwość elektronicznej realizacji procedury Zmiany legislacyjne

17 Przykład uproszczenia procedury BPMN Zakres wymagań przeniesiony do kryteriów wymagań na portal epk Zakres prac i obowiązków przeniesiony do urzędu Referat Spraw Obywatelskich Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18 UEPA W ramach projektu UEPA wspieramy resorty w realizacji obowiązków narzuconych przez DU i polskie prawodawstwo związane z przygotowaniem i publikacją opisów procedur na Portalu epk, elektronizacją i uproszczeniem procedur

19 PPK w Polsce 2 generacja Pojedynczego Punktu Kontaktowego Branżowa Platforma epk Simple Procedures Online for Cross- Border Services (www.eu-spocs.eu)

20 MSWiA Ministertstwo Gospodarki CENTRALNE BIURO PPK Model architektury logicznej systemu PPK REGIONALNE BRANŻOWE PPK epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Skrzynka podawcza Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej eppk Platforma egospodarka Rejestry i bazy danych organizacji i stowarzyszeń Rejestr Pielęgniarek i Położnych Rejestr Lekarzy Weterynarii Rejestr praktyk lekarskich Rejestr producentów wyrobów tytoniowych. Rejestr prow. pracownię psychologiczną Rejestr obrotu materiałem siewnym REJESTRY PAŃSTWOWE Usługi rejestracji dział. gospodarczej Skrzynka kontaktowa Baza wiedzy Kursy i e-szkolenia Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych Rejestr Obrotu śr. ochrony roślin Rejestr zezwoleń na prow. hurtowni farmaceutycznej KEP REDG REGON KRS Obywatel / Firma Usługi online Informacje Baza Teleadresowa Repozytorium Rejestr stacji kontroli pojazdów Rejestr ośrodków szkolenia kierowców... HelpDesk Europejskie Systemy Doradcze ZUS KRUS Zagraniczny Obywatel / Firma Oznaczenia rejestrów: KEP Krajowa Ewidencja Podatników (Ministerstwo Finansów) ZUS Rejestr Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KRUS Rejestr Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego REDG Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki) KRS Krajowy Rejestr Sądowy (Ministerstwo Sprawiedliwości) REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (GUS) Zagraniczny PPK ` Internal Market Information System Twoja Europa Obywatel Firma SOLVIT Ministerstwo Gospodarki, ILIM r.

21 Czym zajmie się SPOCS? Poprawić sprawność współpracy transgranicznej Wspierać innowacyjne usługi publiczne dla firm Spowodować wzrost w aktywności transgranicznej i umożliwić dostęp do nowych rynków Wygenerować korzyści ogólnego wzrostu ekonomicznego i tworzenia miejsc pracy Umocnić konkurencyjność i wspomagać rozwój handlu Przyspieszyć rozwój wspólnych wymagań technologicznych Promować innowacyjne rozwiązania technologiczne, zaawansowaną kooperację i interoperacyjność systemów

22 SPOCS zadania projektowe Syndykacja treści, aspekty wielojęzyczności, glosariusz edokumenty Interoperacyjność wymiany, e-bezpieczeństwo i sposoby potwierdzenia dostarczenia dokumentów Interoperacyjne katalogi Usług Pilot - eksperymenty z profesjami Podnoszenie świadomości, zaangażowania i budowa konsensusu, dyseminacja

23 Powiązanie z innymi projektami STORK Peppol Infrastruktura transportowa??? eid??? Sprawdzanie podpisu EPSOS SPOCS

24 Dyrektywa Usługowa jutro MS B MS B MS C CA Where to go? MS A Service Provider PSC PSC MS C CA MS D Interoperacyjne usługi MS D PSC

25 Dziękuję za uwagę! Artur Kośmider tel Instytut Logistyki i Magazynowania

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dariusz Bogdan

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania

Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Logistyki i Magazynowania Metodyka upraszczania i elektronizacji procedur obsługi administracyjnej rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych za pośrednictwem elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

Elektronizacja usług administracji publicznej

Elektronizacja usług administracji publicznej Elektronizacja usług administracji publicznej Paweł Żebrowski Marta Matuszewska Maroń Lucyna Łuczak. Ciechocinek, 27.06.2014 r. Program Projekt UEPA Obsługa wniosku elektronicznego Obowiązki podmiotów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013.

RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013. RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013 Marcin Kraska Poznań 2014 Przygotowanie metodyki badań: Marcin Kraska Jarosław Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność 1. Zasady leżą żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralność technologiczna Państwa v. interoperacyjność systemów Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 25 lipca 2008 r. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw I. Analiza problemu 1. W zakresie kontroli:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. 1 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK UŻYWAMY

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Gdyński Program WspieraniaPrzedsiębiorczości obowiązuje od 2001 r. Cele: wspieranie aktywności gospodarczej lokalnego biznesu zachęta do zakładania

Bardziej szczegółowo