Koszty niskiego poziomu obłsługi klienta. Ekonomiczne konsekwencje jakości obsługi klienta w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty niskiego poziomu obłsługi klienta. Ekonomiczne konsekwencje jakości obsługi klienta w Polsce"

Transkrypt

1 Koszty niskiego poziomu obłsługi klienta Ekonomiczne konsekwencje jakości obsługi klienta w Polsce Grudzień 2009

2 Streszczenie Główne ustalenia w ujęciu liczbowym: 8,8 mld * % Koszty niskiego poziomu obsługi klienta dla całej polskiej gospodarki Średnia roczna wartość zakończenia współpracy z jednym klientem, który przeszedł do konkurencji lub całkowicie zrezygnował z zakupów Tyle minut zajęło przeciętnemu konsumentowi, który utknął w automatycznym systemie obsługi, oczekiwanie na połączenie z konsultantem, w sytuacji gdy system samoobsługowy nie był inteligentnie powiązany z obsługą wspomaganą Odsetek konsumentów, którzy byliby zadowoleni z inicjatyw zmierzających do polepszenia ich doświadczeń, poprzez rozszerzenie oferty lub zapewnienie pomocy w przeprowadzeniu transakcji samoobsługowej Niski poziom obsługi klienta ma negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstw w Polsce, bezpośrednio przyczyniając się do utraty przychodów w przypadku większości firm. Ponad 69% konsumentów zdecydowało się na zakończenie współpracy z daną firmą właśnie ze względu na niezadowalający poziom obsługi klienta. Spośród tych osób, 67% przeszło do konkurencji. Natomiast 33% należy uznać za klientów całkowicie straconych dla rynku, ponieważ zrezygnowali oni z usług i towarów danej branży. 2

3 Introduction Wstęp ile wiele firm doskonale zdaje sobie sprawę z wartości najwyższego poziomu obsługi O klienta, o tyle nieliczne podmioty umieją dokładnie obliczyć jej bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe. Od tej strony problem wydaje się prosty. Większość firm rozumie, że przekształcenie doświadczeń klienta w relację emocjonalną przysparza wartości marce i sprawia, że konsumenci są bardziej lojalni i zadowoleni. Jednakże większość firm nie mierzy swojej efektywności pod kątem każdej możliwości wygenerowania przychodu, podobnie jak nie mierzy ogólnych kosztów wynikających z niskiego poziomu obsługi klienta. Na przykład contact center konsekwentnie monitorują szereg różnorodnych czynników, takich jak czas poświęcony na każdą rozmowę, tempo udzielenia odpowiedzi i wskaźniki zadowolenia deklarowanego przez klientów. Z badań wynika jednak, że niespełna jedna trzecia firm na świecie mierzy przychód uzyskany dzięki jednej rozmowie. Problem stał się jeszcze bardziej skomplikowany, kiedy interakcje z klientami przeniosły się poza contact center. Zdaniem wielu analityków branży, ponad 90% wszystkich transakcji inicjowanych w sieci jest porzucana przed ich zakończeniem. Praktycznie żadnemu z analityków nie udało się jednak dokładnie zmierzyć wartości obsługi klienta świadczonej za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Jak najskuteczniej zmierzyć konsekwencje utraty szans na transakcje z powodu słabej obsługi klienta w skali roku i jak zidentyfikować przyczyny będące źródłem tego problemu? Aby odpowiedzieć na te pytania, Genesys nawiązał współpracę z czołowymi branżowymi firmami analitycznymi Datamonitor/Ovum w celu zmierzenia kosztów niskiego poziomu obsługi klienta w Polsce. Genesys zaangażował niezależną firmę badawczą Greenfield Online, która zorganizowała internetowe badanie opinii obejmujące 537 konsumentów w Polsce. Oprócz ankiety przeprowadzonej wśród konsumentów, firmy Datamonitor/Ovum wykorzystały własne modele ogólnokrajowych contact center. Na podstawie zebranych danych oraz doświadczenia Datamonitor/Ovum w opracowywaniu modeli podjęto pierwszą próbę oszacowania na dużą skalę ekonomicznej wartości przychodów utraconych wskutek niedostatecznego poziomu obsługi klienta we wszystkich kanałach, w których firmy nie potrafią sprostać oczekiwaniom klientów. Uczestnicy badania, którzy odpowiadali na 28 pytań internetowej ankiety, reprezentowali praktycznie wszystkie przedziały wiekowe i dochodowe. Tak powstało opracowanie Koszty niskiego poziomu obsługi: ekonomiczne skutki doświadczenia klienta. Uzyskane wyniki są zawarte w niniejszym raporcie. Prosimy pamiętać, że w raporcie przedstawiono wyłącznie wyniki ankiety dotyczącej konsumentów w Polsce. Genesys może udostępnić osobno dodatkowe wyniki regionalne, a także indywidualne raporty dotyczące innych krajów, ponieważ są one opracowane w formie tabel. Dla firmy Genesys duże znaczenie ma konsekwentne poznawanie zmieniającej się specyfiki obsługi klienta, a także sposobów postrzegania tej obsługi przez konsumentów. Genesys zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stają dziś przedsiębiorstwa, kiedy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości muszą realizować wizję obsługi klienta na najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że wyniki ankiety okażą się przydatne dla działów odpowiedzialnych za obsługę klienta, a także dla innych jednostek organizacyjnych, pomagając im zrozumieć szanse i wyzwania stojące przed nimi.. 3

4 Główne ustalenia Problem warty 8,8 mld rocznie Co kryje się za liczbami? Jaką wartość ma obsługa klienta? O ile zasadniczą miarą poziomu obsługi klienta jest zadowolenie, o tyle firmy reagują na mierniki przekładające się na wymierne koszty. O kosztach tych nieubłaganie przypominają utracone przychody. Koszty niskiego poziomu obsługi klienta to poważny problem. Szacuje się, że przedsiębiorstwa w Polsce tracą 8,8 mld euro rocznie z powodu rezygnacji z transakcji i zakupów jako bezpośredniej konsekwencji doświadczenia przez konsumentów kiepskiej obsługi. Ponad dwie trzecie konsumentów twierdzi, że zakończyło współpracę z daną firmą tylko ze względu na niską jakość obsługi klienta. 67% uczestników ankiety deklarowało, że kończąc współpracę z daną firmą przenosili się do konkurencji. Jeden z nich powiedział: Kiedy zakładałem konto w banku byłem jeszcze studentem. Bank zaoferował mi określone warunki, po czym nagle je zmienił. Nie chodziło mi o wysokość opłaty, ale zdałem sobie sprawę, że nie ma co liczyć na dobrą współpracę z taką firmą, dlatego więcej nie skorzystam z ich oferty. Wykres 1: 8,8 mld Ogólne koszty niskiego poziomu obsługi klienta w Polsce Klienci całkowicie straceni, ponieważ zrezygnowali oni z zakupów w całej branży 2,9 mld Stratywgbranż (w mld) Zdaniem Datamonitor Ovum, kiedy konsument rezygnuje z transakcji, koszty jej przejęcia ponosi także konkurencja, ponieważ muszą jej się zwrócić nakłady marketingowe na pozyskanie klienta. Wysokość tych nakładów jest zróżnicowana w zależności od branży. Konsumentów zapytano także o to, czy zrażeni słabą obsługą przenosili się do konkurencji, czy też całkowicie rezygnowali z zakupu. O ile w pewnych branżach konsument nie może całkowicie zrezygnować z usług świadczonych np. przez dostawcę mediów komunalnych, o tyle w innych przypadkach traci cała branża, ponieważ klient decyduje się na zakup substytutów np. rezygnuje z telewizji kablowej na rzecz oferty filmów dostępnych na DVD. Kto traci najwięcej? Problem staje się jeszcze wyraźniejszy, kiedy analizuje się dane w odniesieniu do różnych branż. Największe straty odnotowują dostawcy usług bezprzewodowych, telewizje kablowe, platformy satelitarne, firmy z sektora usług finansowych oraz dostawcy naziemnych usług telekomunikacyjnych. Duże straty ponoszą także dostawcy Internetu. Wykres 2: Straty wg branż 2 1 Rezygnacja z transakcji w obrębie branży 5,9 mld 0 Usługi finansowe Telewizja kablowa i satelitarna Usługi naziemne Usługi bezprzewodowe Dostawcy usług bezprzewodwych Linie lotnicze Hotelarstwo Agencje rządowe Ochrona zdrowia Produkty konsumenckie Ubezpieczenia Media komunalne Inne Usługi abonamentowe 4

5 Główne Introduction ustalenia W najgorszych przypadkach liczba straconych klientów jest znacznie wyższa. Najwięcej stracili dostawcy usług bezprzewodowych, których udział w stratach wynosi prawie 14%. Rezygnacje klientów tylko w ubiegłym roku spowodowały zmniejszenie przychodów o ponad 1,2 mld euro. Tyle samo straciły telewizje kablowe i platformy satelitarne, a także firmy z sektora usług finansowych. Dostawcy naziemnych usług telekomunikacyjnych stracili 1,03 mld euro przychodów. W przypadku dostawców Internetu straty wyniosły 960 mln euro. Jeden z konsumentów powiedział: Zrezygnowałem z telefonu stacjonarnego i zostawiłem sobie tylko komórkę. Byłem niezadowolony ze współpracy z operatorem i nie sądzę, abym potrzebował obydwu telefonów. Zostawiłem sobie ten, którego operator oferuje lepszą obsługę. Kończenie współpracy Ile razy przeciętny konsument rezygnuje ze współpracy w ciągu roku z powodu niskiego poziomu obsługi klienta i ile to kosztuje? W Polsce 69% konsumentów zrezygnowało ze współpracy z firmą, negatywnie oceniając poziom obsługi klienta. Przeciętny konsument w Polsce wielokrotnie uczestniczył w interakcjach z firmami. Wskaźnik ten należy do najwyższych na świecie i wynosi 50 interakcji rocznie na jednego respondenta. Statystyczny polski konsument w ciągu roku rezygnował średnio z usług 2,2 firmy. Wartość interakcji z klientami: Średni koszt utraty klienta w Polsce wynosi 145 Konsumenci w Polsce rezygnują ze współpracy nieco częściej niż ma to miejsce w innych krajach. Różnice pod względem gotowości do zmiany usługodawcy zaznaczają się też pomiędzy grupami wiekowymi: starsi konsumenci częściej wypowiadają współpracę. Konsumenci w wieku powyżej 62 lat wypowiadali współpracę 2,3 raza rocznie. Konsumenci w wieku lata robili to nieco rzadziej: 2,2 raza rocznie. W przypadku osób w wieku wskaźnik ten wyniósł 2,06 raza rocznie. Osoby do 26 roku życia decydowały się na zakończenie współpracy tylko 2 razy w ciągu roku. Wykres 3: Interakcje rocznie i zakończenia współpracy 50% 40% 30% 20% 10% 0 Interakcje w ciągu roku 50% Rozwiązanie współłpracy przez klienta 2.2% 5

6 Główne ustalenia Przyczyny wypowiadania współpracy Dlaczego klienci odchodzą? 78% konsumentów deklaruje, że są najbardziej zadowoleni ze sprawnej pracy kompetentnego przedstawiciela działu obsługi klienta. Jednakże przejście od samoobsługi do obsługi prowadzonej przez konsultanta musi być lepiej zintegrowane. Ponad 40% konsumentów deklaruje, że często rozpoczyna rozmowę od połączenia się z telefonicznym automatycznym systemem obsługi, po czym potrzebuje pomocy konsultanta. Takiej pomocy potrzebuje także 38% procent osób, które zaczęły od korzystania z internetowego systemu obsługi. Zdaniem konsumentów, o niskim poziomie obsługi decydują przede wszystkim następujące czynniki: Konieczność długiego oczekiwania na obsługę Utknięcie w opcjach automatycznego systemu obsługi Konsultant nie potrafi udzielić odpowiedzi na zapytanie klienta Konieczność powtórnego opisywania problemu Brak uprawnień konsultanta Brak możliwości bezpłatnego skontaktowania się z obsługą klienta W Polsce duże problemy sprawia kilka kanałów komunikacji. Jednym z kanałów budzących najwięcej zastrzeżeń jest automatyczna samoobsługa. 20% respondentów uważa ją za zbyt skomplikowany kanał, a tylko 4% za dający największe zadowolenie. Inwestycji wymagają także systemy chatów internetowych i korespondencji tradycyjnej. Zarówno telefon, jak i poczta elektroniczna są uważane za bardzo efektywne środki komunikacji. Konsumenci, którzy utknęli w automatycznym systemie obsługi, oczekują średnio ponad 13 minut na kontakt z konsultantem. Zdaniem konsumentów, do największych problemów należy to, że głosowe systemy samoobsługi nie rozpoznają wagi problemu z jakim się zgłaszają ani kontekstu rozmowy. Konsumenci żądają także skuteczniejszego rozpoznawania ich potrzeb i intencji. Wypowiedź jednego z konsumentów: Lubię korzystać z automatycznej obsługi, kiedy mam na to ochotę, ale chcę także móc wyjść z tego systemu, kiedy jest to konieczne. To powinno być łatwe. Nie chcę w nim utknąć. 6

7 Komórki wiadomoś ci tekstowe Główne Introduction ustalenia Gdzie szukać największych luk w kanałach komunikacji? Zadowolenie z poszczególnych kanałów różni się znacząco. Na poniższym wykresie kolorem niebieskim zaznaczono odsetek konsumentów, korzystających z poszczególnych kanałów komunikacji, którzy są zadowoleni z działania tych kanałów. Na czerwono zaznaczono odsetek osób niezadowolonych z działania danego kanału. Kanały, w których występują największe dysproporcje między pozytywnymi a negatywnymi ocenami, to miejsca występowania problemów, które trzeba rozwiązać. Na przykład większość ludzi jest zadowolona z obsługi za pośrednictwem konsultantów i przez pocztę elektroniczną, ale oczekuje poprawy w dziedzinie samoobsługi głosowej, wiadomości SMS i tradycyjnej poczty. Najlepsze kanały komunikacji Konsumentów poproszono także o wybranie najbardziej satysfakcjonujących obszarów obsługi klienta w Polsce. Konsumenci poproszeni o wskazanie obszarów, w których firmy działają najsprawniej, wybierali preferowane kanały interakcji (na pierwszym lub na drugim miejscu). Pierwszy wybór konsumenta zaznaczono na niebiesko, a drugi na czerwono. Zaskakujący jest fakt, że chaty internetowe są w Polsce niemal tak popularne jak telefon. Na kolejnych miejscach znalazła się samoobsługa przez Internet i samoobsługa głosowa. Wykres 5: Preferowane kanały komunikacji Wykres 4: Zadowolenie z kanałów komunikacji I wybór II wybór Zadowolenie z kanałów komunikacji 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Telefon do kansultanta Samoobsługa głosowa odsetek pozytywnych opinll Samłoobłsuga przez Internet Chaty internetowe odsetek negatywnych opinill Poczta tradycyjna Inne Ttelefon Internet Telefon komórkowy i wiadomości SMS Chaty internetowe Samoobsługa głosowa Poczta tradycyjna Fax Inne 0% 20% 40% 60% 80% 7

8 Główne Introduction ustalenia Największe źródła zadowolenia klienta Konsumentów poproszono o wskazanie czynników mających największe znaczenie dla ich zadowolenia. Zadowolenie konsumentów rośnie, kiedy spełnione są następujące potrzeby: Dogodność Personalizacja Kompetencje Inicjatywa w stosunku do klienta Konsumenci uważają, że firmy w Polsce dołożyły starań, aby korzystanie z różnych kanałów komunikacji było wygodne. Ponadto ważną rolę w zapewnieniu zadowolenia konsumenta odgrywa personalizacja. Na jakość doświadczeń pozytywnie wpływa też inicjatywa w stosunku do klienta i kompetentna obsługa. Wykres 6: Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na poziom zadowolenia klienta? 80% 60% 40% 73% 42% Poprawa doświadczenia klienta Konsumenci oczekują konsekwencji i ciągłości. Największe możliwości w zakresie poprawy doświadczenia klienta związane są z: Wykazywaniem większej inicjatywy Większą personalizacją kontaktów Lepszą integracją pomiędzy poszczególnymi kanałami komunikacji Konsumenci prawie zawsze postrzegali wykazanie inicjatywy jako przyjemną niespodziankę. Jeden z nich powiedział: Pracownik działu obsługi klienta powinien mieć dostęp do szybkiego podglądu konta z opisem mojej współpracy z daną firmą. Wtedy jego pytania są lepiej dopasowane do moich potrzeb, a ja jestem lepiej traktowany. Konsumenci w przeważającej większości oczekują większej inicjatywy. Ponad 86% konsumentów stwierdziło, że wykazanie inicjatywy uznałaby za mocny atut albo chętnie skorzystałaby z propozycji pomocy po utknięciu w systemie obsługi przez Internet lub systemie samoobsługi. Wykres 7: Poglądy konsumentów na temat wykazywania inicjatywy w trakcie kontaktu 20% 0% 30% Kompetentny prezedstawiciel centrum obłsugi klienta Dogodny kanał komunijacji 27% Wykazywanie inicjatywy w trakcie kontaktu Personalizacja trnsakcji Nie, dziękuję! 13,6% Mile widziana 40,9% Pożądana 45,5% 8

9 Główne Introduction ustalenia Konsumenci w Polsce cenią personalizację. Jeden z nich ujął to w następujący sposób: Podoba mi się obsługa w moim banku, ponieważ zawsze znajdują tam czas na zaproponowanie mi alternatywnego rozwiązania, wyjaśnienie wątpliwości; pomagają mi i traktują mnie bardzo indywidualnie. Konsumenci pytani o to, jak ich zdaniem firmy powinny zadbać o poprawę relacji między kanałami komunikacji, wskazywali kolejno na poniższe aspekty, oczekując, że firmy umożliwią im: Rozpoczęcie korzystania z samoobsługi głosowej i przejście do obsługi z udziałem konsultanta Rozpoczęcie korzystania z obsługi przez Internet i uzyskanie pomocy głosowej od konsultanta Odbiór i, a następnie uzyskanie pomocy z contact center Uzupełnienie interakcji przez chat lub komunikator internetowy Zgłoszenie problemu na forum lub portalu społecznościowym i uzyskanie pomocy z działu obsługi klienta Odbiór wiadomości SMS na temat usługi i uzyskanie precyzyjnej tekstowej informacji zwrotnej 9

10 Podsumowanie Niski poziom obsługi klienta ma oczywiste i bezpośrednie konsekwencje dla przedsiębiorstw. Powyższe odpowiedzi sugerują kroki, jakie firmy powinny podjąć w celu wprowadzenia usprawnień. Należy zacząć od zrozumienia i zmierzenia bezpośredniego wpływu poziomu obsługi klienta na działalność firmy oraz od zidentyfikowania rozbieżności między doświadczeniami klientów a ich oczekiwaniami. W tym celu firmy muszą ocenić własne kanały komunikacji i sprawić, aby interakcje stały się bardziej dogodne we wszystkich możliwych kanałach, jednak z uwzględnieniem ich integracji. W tym aspekcie przedsiębiorstwo może albo przyjąć warunki klienta, albo pogodzić się z ryzykiem jego utraty. Konsumenci cenią firmy, które wykazują większą inicjatywę, oferując klientowi na przykład możliwość wyjścia ze zautomatyzowanego systemu, takiego jak obsługa przez Internet lub samoobsługa głosowa. I wreszcie firmy muszą w sposób bardziej spersonalizowany traktować konsumentów, integrując dane klientów i opracowując procesy, które pozwalałyby rozpoznawać wartość każdego klienta i historię dotychczasowej współpracy z daną osobą. Pierwsza ankieta regionalna jest częścią serii ankiet przeprowadzonych przez Genesys we współpracy z branżowymi liderami, takimi jak Datamonitor/Ovum. Z przyjemnością przedstawimy także inne wyniki, gdy tylko będą one dostępne. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę: *Wszystkich przeliczeń walutowych dokonano na podstawie kursów wymiany OANDA z 21 września 2009 r. Wartość transakcji straconych z powodu niskiego poziomu obsługi klienta obliczono na podstawie informacji udzielonych przez respondentów ankiety. Dotyczy to także informacji o liczbie przypadków rozwiązania współpracy oraz o konkretnej wartości danej współpracy. Odpowiedzi konsumentów porównano także z własnymi danymi Datamonitor/ Ovum na temat wolumenu interakcji w ramach obsługi klienta oraz wartości transakcji. Dane na poziomie ogólnopolskim skalkulowano na podstawie wielkości populacji, przyjmując, że populację kupujących stanowią osoby w wieku od 18 lat. Genesys Worldwide Genesys is the leading provider of software to manage customer interactions over the phone, Web, and mobile devices. The Genesys software suite connects customers with the right resources self-service, assisted-service and proactive outreach to fulfill customer requests, optimize customer care goals and efficiently use resources. Genesys software directs more than 100 million customer interactions every day for 4,000 companies and government agencies in 80 countries. These companies and agencies can leverage their entire organization, from the contact center to the back office, to dynamically engage with their customers. As a result, Genesys stops customer frustration, drives efficiency and accelerates business innovation. For more information visit: or call GENESYS or Americas Corporate Headquarters Genesys 2001 Junipero Serra Blvd. Daly City, CA USA Tel: Fax: Europe, Middle East, Africa EMEA Headquarters Genesys House 100 Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey, GU16 7SG United Kingdom Tel: Fax: Asia Pacific APAC Headquarters Genesys Laboratories Australasia Pty Ltd Level 17, 124 Walker Street North Sydney NSW 2060 Australia Tel: Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. All other company names and logos may be registered trademarks or trademarks of their respective companies and are hereby recognized Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. All rights reserved v.1-12/09-eu

Komunikacja przez różne media - doświadczenia klientów. Wyzwania, trendy i niespełnione oczekiwania klientów wśród polskich przedsiębiorstw

Komunikacja przez różne media - doświadczenia klientów. Wyzwania, trendy i niespełnione oczekiwania klientów wśród polskich przedsiębiorstw Komunikacja przez różne media - doświadczenia klientów Wyzwania, trendy i niespełnione oczekiwania klientów wśród polskich przedsiębiorstw Maj 21 Wprowadzenie Podstawowe rezultaty badań w liczbach 93%

Bardziej szczegółowo

Jakość obsługi klienta w Polsce

Jakość obsługi klienta w Polsce Jakość obsługi klienta w Polsce Raport z jakościowo-ilościowego projektu badawczego Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści slajd 3 INFORMACJE O BADANIU slajd 5 JAKOŚĆ OBSŁUGI OGÓLNA PERCEPCJA slajd 21 KANAŁY

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant

Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant Przygotowano dla Microsoft Corporation Październik 2007 Całkowity efekt ekonomiczny produktów i usług systemu ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft Kierownik projektu: Jeffrey North, starszy konsultant

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

CRM relacje z klientami

CRM relacje z klientami IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CRM relacje z klientami

Bardziej szczegółowo

Dodatek promocyjny do Harvard Business Review Polska. Skuteczna sprzedaż 2012 Jak osiągać doskonałe wyniki na trudnym rynku.

Dodatek promocyjny do Harvard Business Review Polska. Skuteczna sprzedaż 2012 Jak osiągać doskonałe wyniki na trudnym rynku. do Harvard Business Review Polska Skuteczna sprzedaż 2012 Jak osiągać doskonałe wyniki na trudnym rynku Partner wydania: Wyraź to bez słów. Przedstawiamy HP SPECTRE XT Pro. Ultrabook dla biznesu. Ultrabook.

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 mshopper 2015 POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 jak kupują mobilni Polacy? kim jest mobilny konsument? czy mobile połączy online i offline? 1 mshopper / 2015 na wstępie Przełom 2014 i 2015. Polacy

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe. ekomercyjnie.pl. nr 16. Dzień Darmowej Dostawy. Promocja

E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe. ekomercyjnie.pl. nr 16. Dzień Darmowej Dostawy. Promocja E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe ekomercyjnie.pl nr 16 Dzień Darmowej Dostawy LICZBY Promocja ANALIZY 4 Darmowa dostawa czyni cuda Krzysztof Bartnik 9 Statystyki oglądalności strony

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo