Raport z przecionego serwera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z przecionego serwera"

Transkrypt

1 Piotr Czerski Raport z przecionego serwera Ponisze akapity czyta mona hipertekstowo, a wic w dowolnej kolejnoci. Równoprawna z innymi kolejno sugerowana przez autora jest nastpujca (w nawiasach podano numery tych akapitow, które zawieraj dygresje i które mona pomin, jeeli czytelnikowi si spieszy): 0x0000, (0x0f00), 0x0017, 0x0001, (0x0005, 0x000a), 0x0002, (0x0027), 0x0008, 0x0007, (0x0003), 0x000b, 0x001a, 0x0009, 0x0010, 0x0012, 0x0016, 0x0014, 0x00ff, 0x00ee, 0x00ef, 0x0102, 0x0301, 0x0111, 0xfeef, 0xffff 0x0001 Pewien znany prozaik i krytyk napisał do mnie kiedy maila: Piotrze, zajrzyj, prosz, na moj stron. Duo si zmieniło, takie obracajce si przyciski dodałem, jak na nie naciniesz to otworz ci si nowe przestrzenie, inne wiaty. Zajrzałem: na szarym tle wklejone były brzydkie, animowane gify, po klikniciu na które otwierały si podstrony. Sprawdzałem: moe co przeoczyłem, moe klikam w niewłaciwych miejscach. Nie. Te nowe przestrzenie to włanie kolejne podstrony. Nowe wiaty to rozmieszczone niechlujnie linki. Tamto zdarzenie stało si w mojejwiadomoci pewnym symbolem. Oto jak wielkie jest pragnienie rewolucji, jak bardzo głodni s literaci i literaturoznawcy nowego, wirtualnego wiata kilka pospinanych ze sob dokumentów html staje si dla nich majaczcym na horyzoncie brzegiem Indii. 0x0008 A jak właciwie wyglda topika internetowa w polskiej literaturze? Jedn z pierwszych powieci, w których pojawia si Internet, jest Obciach Kingi Dunin. Mało oszałamiajcy debiut główna bohaterka kilka razy sprawdza zawarto swojej skrzynki pocztowej (o dziwo - komputer do niej mówi, konkretniej mówi sorry, no mail ), a swoj przyjaciółk Est poznała, jak si dowiadujemy, w bliej niesprecyzowany, ale z pewnoci internetowy sposób. Kamieniem milowym krótkiej historii obecnoci Internetu w polskiej prozie stała si wic fatalna, grafomaska powie doktora informatyki, Janusza Leona Winiewskiego, zatytuowana w sieci. W warstwie fabularnej opowiada ona wielkimi słowami o miłoci ( która ze wszystkich rzeczy wiecznych trwa najkrócej ), wpisujcy si tym samym doskonale w kanon ustalony przez serie wydawnicze adresowane do niezbyt wymagajcych czytelniczek. Miło jest, oczywicie, wielka i zapierajca dech w piersiach, bohaterowie niezwykli, scenerie malownicze, a cało wzruszajca i zaskakujca oryginalnoci (oryginalno ta jednak blednie gwałtownie, jeeli czytelnik zna przypadkiem francusk powie lepa miło, mniej wicej streszczon w jednym z pobocznych wtków ). Z noty zamieszczonej na okładce ksiki Winiewskiego mona si jednak dowiedzie, e jego powie jest tak współczesna, e bardziej nie mona: z Internetem, pagererem, elektronicznymi biletami lotniczymi, dekodowaniem genomy i SMS-ami (...). Powie o miłoci na Internecie. Winiewski, jak wida, odwanie zamienił uprawianie miłoci na wersalce w uprawianie miłoci na Internecie. 0x0003 Winiewski programista nie ma obowizku zna si na sieciach komputerowych, ale Winiewski pisarz powinien przynajmniej skonsultowa tre swoich dygresji z koleg-administratorem. Niestety, Winiewski-pisarz nie zdecydował si na ten krok i w zwizku z tym mniej zorientowany czytelnik ksiki wynosi z jej lektury przekonanie, e były haker kilkanacie lat po zakoczeniu swojej kariery moe mie w notesie zestaw haseł umoliwiajcy zalogowanie si do kilkunastu 1

2 najwaniejszych systemów komputerowych w Niemczech. Dalej najlepszym sposobem na usunicie wiadomoci mailowej jest atak przeprowadzony za pomoc trzech superkomputerów cray. Sam opis ataku jest bzdur tak potworn, e nie ma sobie równych w literaturze (a przynajmniej mam tak nadziej) haker posiadajcy dostp do serwera pocztowego nie usuwa wiadomoci, na której mu zaley, za pomoc jednego polecenia, ale uruchamia na trzech superkomputerach przedziwny program, który ma tene serwer rozwali. W rzeczywistoci jedynym, co mona w ten sposób osign, jest swoiste odłczenie atakowanego serwera od sieci przeciony iloci zapyta wysyłanych przez agresorów serwer nie moe realizowa zapyta pochodzcych ze strony zwyczajnych uytkowników dane na twardych dyskach pozostaj jednak nienaruszone. U Winiewskiego atakowany komputer zamienia si w kup krzemowego gruzu. Gdyby pokusi si o stworzenie paralelilcznej historyjki rodem z filmów o agencie 007 wygldałaby ona mniej wicej tak: w gabinecie dyktatora wraego mocarstwa ley na biurku list, a zadaniem Bonda jest zrobi wszystko, aby dyktator listu nie przeczytał. Bohater bez trudu wchodzi do gabinetu, zapoznaje si z treci dokumentu, pozostawia go jednak na swoim miejscu, wychodzi i z zewntrz (!) blokuje klamk przy pomocy solidnego drga, po czym zadowolony odjeda Jaguarem w stron zachodzcego słoca. 0x00ff Do zamiany na hipertekst nadaj si tak naprawd tylko ksiki złoone z niewielkich leksji, bdcych samoistn, mniej lub bardziej zamknit całoci. Ksiki poetyckie na przykład, jeeli odrzucimy rol wiadomej redakcji, polegajcej na precyzyjnym doborze kolejnoci wierszy w celu wydobycia z pojedynczych znacze jakiego znaczenia szerszego, jeeli uznamy pojedynczy liryk za warto atomow. Prawdziwie hipertekstow ksik poetyck rozumiem jako zbiór wierszy, na podstawie których tworzone s w sposób losowy teksty-atomy, które przy kadej lekturze pozostaj niezmienne w warstwie treci widzialnej, natomiast na nowo tworzona jest podskórna sie linków, łczycych kady (lub prawie kady) wyraz z identycznym słowem znajdujcym si w innym elemencie zbioru. Realizacja techniczna takiego załoenia jest zadaniem nietrywialnym, choby ze wzgldu na to,e wyrazy w jzyku polskim s odmienne przez czas, osob, liczb czy przypadek i automatyczna klasyfikacja dwóch form fleksyjnych jako tego samego wyrazu wymaga zbudowania słownika. Pełna automatyzacja jest zreszt niemoliwa ze wzgldu na wspominan w innym miejscu tego mojego oceanu uwag kontekstowo jzyka naturalnego. Zadanie, jak wspomniałem, jest nietrywialne, ale realizowalne technicznie: jaki czas temu opracowałem algorytm zamiany zbioru wierszy w chmur, amorficzn i niemal doskonale chaotyczn struktur przestrzenn; zamierzam ten algorytm sprawdzi, tworzc własn ksik pospieszne, osobowe w wersji nazwijmy to umownie trójwymiarowej. Podkrelam jednak w moim odczuciu hiperlektura moe si sprawdzi tylko na takim poziomie losowej kolejnoci zapoznawania si z zamknit całoci pełnoprawnych sensów czstkowych (zamiast linearnej lektury otrzymujemy zanurzenie si w poezji); nie widz moliwoci przeniesienia tego efektu na proz. 0x0102 Inny równie pozorny dowód na gruntown pono odmian statusu autora: tak zwana multipoezja. Krakowski poeta i reyser Michał Zabłocki pewien czas temu wprowadził w ycie projekt multipoezji wierszy tworzonych on-line przez autora zbiorowego. Oto jak wyjania proces twórczy koordynator: co drugi czwartek o godzinie dziewitnastej razem z internautami siadamy do swoich komputerów i nagle zbratani ponad setkami, a nieraz i tysicami dzielcych nas kilometrów wspólnie piszemy wiersz on-line. W Liternecie pierwszy wiersz napisany w ten sposób cytuje Włodzimierz Karol Pessel, dodajc, e multipoezja to zjawisko precedensowe, ale znacznie bardziej ineteresuje go samodzielna twórczo poszczególnych autorów (czy moe poszczególnych elementów multiautora?). Krytyk multipoezji zajł si Tadeusz Dbrowski, który w felietonie opublikowanym w sieciowym 2

3 FA-Arcie ( Poezja w Erze Wodnika ) konkluduje: multi-wiersze s niczym innym, jak włanie tworami pozbawionymi jakichkolwiek znamion osobowociowych, efektem swoistej inynierii dusz. Jaka wizja artysty wyłania si z tego wszystkiego? Otó icie postmodernistyczna; artysta stał si moderatorem, kim, kto zaledwie przyjmuje bd odrzuca i zawsze buduje z gotowych ju klocków, wykorzystujc w dodatku gotowe i powtarzalne schematy stylistyczne [Dbrowski 2002]. Dbrowski dochodzi do tego wniosku wywodzc zjawiska takie, jak powstanie multipoezji, z postmodernizmu i New Age, negacja mutiwierszy wynika u niego w duej mierze z negacji wiatogldu newage'owego i negacji postmodernizmu. Ja o postmodernizmie wiem niewiele, o załoeniach New Age jeszcze mniej, wic moja niezgoda na multipoezj bierze si z prostego przekonania, e wiersz jest komunikatem i to bardzo specyficznym, bo znaczeniowo skondensowanym, a jednoczenie wielopoziomowym ( wiele oznacza przy tym skoczenie wiele ). Taki komunikat moe istnie wyłcznie w modelu komunikacyjnym (posługujc si terminologi bazodanow) jeden-do-wiele. Zreszt niechby nawet jeden-do-jeden. Komunikat istnieje tylko wówczas, kiedy ma odbiorc; komunikat taki, jak wiersz, sprawdza si tylko wówczas, kiedy ma jednego nadawc. Zgoda był swego czasu wiersz wietlickiego i dwóch innych poetów, ten ze zwrotem wygldam za okno ni chuja idei. To był jednak pewien manifest, a poza tym pisany był wspólnymi siłami, przy kontakcie bezporednim. Jeeli autora porówna do punktu w przestrzeni, bdcego rodkiem układu współrzdnych (znacze, sensów, skojarze) dla tworzonych dzieł mielimy w wypadku tego brulionowego manifestu do czynienia z trzema układami współrzdnych o rodkach niemal pokrywajcych si. Zreszt był to tylko jeden tekst; multipoezja za gdyby odnie j do matemayki to powtarzalna próba tworzenia jakiej powiedzmy - bryły równoczenie w duej liczbie odległych od siebie układów współrzdnych (prosz nie analizowa tych zda pod ktem ich matematycznej poprawnoci, bo łatwo byłoby wykaza ich niespójno nie definiuj na przykład wzgldem jakiego układu nadrzdnego mierzone byłyby te odległoci układów podrzdnych; chodzi mi jednak o moliwie obrazowe przekazanie idei). Taka próba musi si zakoczy cakowitym niepowodzeniem piszcy n-ty wers autor czstkowy otrzymuje bowiem na wejcie zestaw znaczeniowy, który w jego układzie współrzdnych oznacza co innego ni w układach poetów piszcych wersy n-1, n+1 czy n+k. Tym samym dochodzimy do wspominanej przeze mnie w innym miejscu dramatycznej partykularyzacji sensów i niemonoci przekazania jakichkolwiek idei o wymiarze wikszym ni mieszczcy si w jednym wersie a wic do zaprzeczenia wiersza jako komunikatu. 0x0000 Ten tekst róni si znacznie od innych zamieszczonych w ksice. Przede wszystkim dlatego, e pisany jest przez informatyka, a nie przedstawiciela jednej z dziedzin nauk humanistycznych, przez człowieka, który nie czytał nigdy Baudrillarda, Derridy ani Eco. Słowem przez barbarzyc. Definiujc punkt wyjcia moich rozwaa nie konstytuuje pasja literaturoznawcy czy teoretyka komunikacji, poniewa nie jestem ani jednym, ani drugim i nie posiadam niezbdnego akademickiego przygotowania. Dlatego postanowiłem tym uwagom nada tytuł Raport z przecionego serwera ; naley je traktowa bardziej jak pospiesznie pisan korespondencj z oblonego miasta. Surow w formie, ale cenn mam nadziej o tyle,e tworzon przez kogo, kto opiera si wyłcznie na obserwacji rzeczywistoci i kogo sposób widzenia nie jest w aden sposób zmodyfikowany przez filtr przyjtych pogldów czy powszechnie akceptowanych teorii. Nawet jeeli uzna, e mój przany praktycyzm jest przeszkod w zabieraniu głosu w teoretycznym dyskursie nadal sdz, e lektura tych zapisków moe pozwoli czytelnikowi spojrze na niektóre aspekty liternetu w nieco inny sposób. Co wane zrezygnowałem z odnoszenia si do konkretnych opinii. Dyskutuj raczej z ide ogóln, z wraeniem powstałym po lekturze ksiki i licznych tekstów o zblionej tematyce, publikowanych tu lub ówdzie. By moe w pracy naukowej to niedopuszczalne, w notatkach barbarzycy jednak jak najbardziej. 3

4 Raport z przecionego serwera miał w załoeniu mie klasyczn form wywodu jednorodnego stylistycznie, o cile okrelonej przeze mnie kolejnoci poszczególnych czci i akapitów. Na poziomie treci stanowi miał prób krytycznego odczytania ksiki Liternet pod redakcj Piotra Mareckiego i ten element został, mniej wicej, zrealizowany. Podjłem jednak decyzj o całkowitej zmianie formy. Nie ukrywam, e powodem była rosnca irytacja wynikajca z wielokrotnej lektury tekstów zebranych w Liternecie, a cilej irytacja przebijajc w wielu z nich gorliw wiar w zalety nowego, hipertekstowego sposobu czytania i zachwytami nad oceanem tekstu. Poniewa moje uwagi adresowane s przede wszystkim do tych, którzy w now jako bezkrytycznie wierz postanowiłem nada im form hipertekstow. Nie wyidealizowan, ale rzeczywist. Rzeczywisty hipertekst oznacza za leksje umieszczonych w losowej kolejnoci, o zaburzonej spójnoci kolejnych fragmentów, odmienne stylistycznie, o zredukowanym sensie. Rzeczywisty hipertekst to chaos. Jeeli chcecie nazwa go oceanem to jest to ocean po katastrofie tankowca; zrezygnowałem nawet z dokonania redakcji tekstu po jego napisaniu. Chcielicie hipertekstu no to go macie. 0x0005 Trudno mie pretensje, to przecie typowe. Pamitam swój podrcznik do trzeciej klasy szkoły podstawowej były tam rysunki, wykonane przez dzieci w latach szedziesitych czy siedemdziesitych; dzieci miały narysowa wiat w roku dwutysicznym, tak, jak go sobie wyobraaj. Pamitam te mieszne ludziki z przyczepionymi do pleców odrzutowymi plecakami, fruwajce pomidzy małymi helikopterami. Tak: wakacje na Marsie, androidy i stacje kosmiczne; hipertekst, nowy czytelnik, nowy człowiek. Wszyscy w głbi duszy wierzymy w Jetsonów. 0xffff Belle, 2001, głos w dyskusji Literatura i internet, http: Chymkowski R., 2002, Literatura na morzu i w sieci, czyli kim chce by czytelnik e-ksiek w Liternet, Kraków. Dbrowski T., 2002, Poezja w Erze Wodnika, Levinson P., 1999 (1997), Mikkie ostrze naturalna historia i przyszło rewolucji informacyjnej, Warszawa. Lipszyc J., 2002, Opowie o nowym człowieku w Liternet, Kraków. Marecki P., 2002, Liternet dwa paradygmaty w Liternet, Kraków. Pitak P., 2003, Cybertwarze, 0x00ee Oczywicie do przenoszenia w obszar hipertekstu nadaj si bardzo dobrze wydawnictwa pozaliterackie - takie jak encyklopedie czy poradniki; trzeba jednak zauway, e próba zdobycia wiedzy w jakiej dziedzinie dziki internetowej encyklopedii moe zakoczy si niepowodzeniem z powodu nadmiaru informacji. Jeeli w opisie jednego hasła wystpuj odnoniki do trzech kolejnych, z których kade zawiera odnoniki do kolejnych trzech bardzo szybko okae si, e w swoim dryfie trzeba si zda na przypadek w mniejszym lub wikszym stopniu. Ta wiadomo jest deprymujca nagle znacznie wyraniej ni kiedy wiemy, jak mało wiemy. Mamy wiadomo istnienia niewykorzystanych cieek, na których znalelibymy by moe jak istotn wiedz, ale które z koniecznoci ominlimy w swojej podróy. 0x0045 Swoist tradycj programistów i przejawem ich specyficznego poczucia humoru jest umieszczanie w tworzonym oprogramowaniu uytkowym nieudokumentowanych funkcji niespodzianek, zwanych easter eggs. Przykładem takiej pisanki moe by gra pinball ukryta w Microsoft Word 2000 (informacje o tym jak j uruchomi znale mona w Internecie). Ten akapit jest 4

5 odpowiednikiem easter egg czytelnik, który zdecyduje si na kolejno zalecan przeze mnie we wstpie nigdy na niego nie natrafi. 0x0016 Celna uwaga Chymkowskiego: zatarcie tradycyjnej granicy midzy autorem a czytelnikiem jest swego rodzaju idee fixe teoretyków piszcych o kulturowych konsekwencjach istnienia słowa w internecie [Chymkowski 2002:87]. Dla mnie to kolejny przykład wielkiego pragnienia rewolucji. Czytelnik miałby wic sta si kim równoprawnym autorowi. Wicej nie wiadomo właciwie czym miałby si róni od autora. Tymczasem próba wpisania zalenoci autor-dzieło-czytelnik w tradycyjny model komunikacyjny ujawnia interakcj pomidzy czytelnikiem i medium. Nie autorem, nie - komunikatem. Czytelnik-odbiorca moe wpływa na medium i tym samym dokonywa wybiórczej percepcji komunikatu (zmienia kolejno jego czci, rezygnowa z pewnych fragmentów), autor jednak nadal stoi o jeden stopie wyej. To on jest nadawc, on komunikat tworzy, dalej w wiecie hipertekstu, do jakiego tskni dua cz teoertyków on jeden zna pierwotny sens dzieła. A wierz głboko, e istnienie sensu jest warunkiem koniecznym istnienia literatury. Dystans pomidzy czytelnikiem a autorem zmniejsza si pozornie. Utrata pełnej władzy nad sposobem czytania rekompensowana jest posiadaniem pełnej wiedzy o treci kiedy był to przywilej obustronny, w rodowisku hipertekstowym ju nie jest. To s rozwaanie teoretyczne i nie jestem przekonany, czy maj one w rzeczywistoci jakiekolwiek znaczenie, skoro 0x0009 Pierwszym polskim poet kojarzonym z tematyk internetow został Tadeusz Dbrowski, autor głonej ksiki , wydanej w roku Zarówno tytuł tomu, jak wprowadzenie do poezji atrybutów nowoczesnoci trafiły w oczekiwania krytyki, a wokół Dbrowskiego rozptał si zgodnie z jego słowami elektroniczny szum. Wszyscy recenzenci zwracali uwag na obecno w wierszach telefonów komórkowych, i i esemesów, na skrócone konstrukcje, przywołujce pono na myl komuniowanie si za pomoc poczty elektronicznej. Tymczasem Dbrowski który, co zaznacz od razu, jest moim zdaniem poet bardzo dobrym do dzisiaj nie ma telefonu komórkowego, konto pocztowe sprawdza raz na kilka dni, a komputer z prawdziwego zdarzenia sprawił sobie trzy miesice temu. Na ile znał Internet piszc wiersze z tomu ? I czy uywajc metafory pisanie tych wierszy nie przypominało wobec tego czego w rodzaju tworzenia Sonetów krymskich na podstawie folderu biura turystycznego? Sie czy wiat komórek dla Dbrowskiego s rodowiskiem nienaturalnym, obcym. Konsekwentne wplatanie nawiza do technicznych nowoci trudno mi uzna za co innego ni koniunkturalizm. Poeta-polonista, nie posiadajcy komórki ani regularnego dostpu do Internetu, pisze wiersze, które trafiaj w oczekiwania krytyków-polonistów i ich dz nowoczesnoci w literaturze. Nie jest to niczym nagannym tym bardziej, e Dbrowski mówi przede wszystkim o innych rejonach egzystencji, a nowoczesno pojawia si w niektórych tylko tekstach ale traktowanie jego wierszy w kategoriach głosu przedstawiciela pokolenia Internetu jest duym nieporozumieniem. Wydaje si zreszt, e samemu poecie na tym nie zaley, a jego uparte wycieczki w stron jzyka technicznego słu tylko wiadomemu umocnieniu pozycji poety, który nowoczesnoci si nie boi. Std na przykład opublikowany w sieciowym magazynie TiN wiersz wirus, w którym czytamy m.in.: koniki polne skreczuj jak twardy dysk od wieków nieformatowany i dalej - Wciskam alt plus f4 / i nic Ostatnia deska ratunku: control alt / delete lecz jeszcze wiksze nic bo teraz czuj // e ciało mam zdrtwiałe Wic nigdy nie wyjd ju / z tego lasu zostaje czeka cierpliwie a kto / godnie mnie zresetuje. Zbyt nachalna jest ta nowoczesno jak na kogo obcujcego z ni na co dzie. 5

6 0xfeef Nie sdziłem nigdy, e przyjdzie mi broni Okopów witej Trójcy. Byłem pewny, e znajd si w pierwszych szeregach nacierajcych. Z tym przekonaniem zasnłem, a kiedy otworzyłem oczy i zaczłem nasłuchiwa dotarło do mnie, e linia frontu znajduje si daleko daleko za moimi plecami. 0x0f00 Jestem domkersem. Dzielnica, w której przyszło mi mieszka, za czasów schyłkowego PRLu uchodziła za willow, poniewa nie wystpuje w niej zabudowa inna ni jednorodzinne domy, obecnie w wikszoci nieco zagrzybione i z wyranymi ladami rdzy na rynnach. Jestem wic, niestety, domkersem i na moich kolegów z blokowisk musz przez to patrze z nieskrywan zazdroci. Oni bowiem w wikszoci od dawna połczeni s w osiedlowe sieci z bezporednim wyjciem na wiat, mi za pozostaje numer dostpowy Telekomunikacji Polskiej i regularne płacenie kilkusetzłotowych rachunków. aden prywatny provider nie podejmie si budowy lokalnej sieci tam, gdzie pomidzy potencjalnymi klientami odległo wynosi kilkadziesit metrów, a w dodatku rozdziela ich chodnik z kostki brukowej i asfaltowa ulica (co skutecznie uniemoliwa budow infrastruktury podziemnej) oraz rosnce to tu - to tam drzewa czy czteropitrowe posiadłoci kryte gustownymi blaszanymi dachami (co z kolei zamyka drog do stworzenia sieci opartej na łczach radiowych). W tej sytuacji jedynym wyjciem pozostało zdanie si na łask monopolisty i złoenie podania o wiadczenie usługi Szybkiego Dostpu do Internetu (SDI). Dokładnie w dwanacie miesicy po umieszczeniu mojego podpisu na stosownym formularzu poczt pantoflow (sic!) dotarła do mnie informacja, e do Rumi przysłano kilkadziesit urzdze dostpowych. Rzecz jasna nie ja jeden zostałem poinformowany, w zwizku z czym w Biurze Obsługi Klienta zaczły si rozgrywa sceny dantejskie spragnieni stałego łcza klienci łkali w rkawy panienek z okienek, wyjaniajc im,e bez SDIycia dla nich nie ma, ochrona wzmogła czujno na wypadek napadu z broni w rku, a dyrektor techniczny zapucił wsy i zgolił brod, obawiajc si zapewne o swoje bezpieczestwo. I słusznie. Ja sam, kiedy nareszcie dotarłem przed oblicze pani z BOKu (po dwóch zaledwie godzinach oczekiwania), musiałem uy całego swojego uroku osobistego i nabytej w ciguycia umiejtnoci prowadzenia dialogów z kobietami, po to, eby dowiedzie si, e moje podanie nosi numer pidziesity i pierwszy, podczas, kiedy urzdze jest trzydzieci sze. Przez dwadziecia minut przekonywałem, zaklinałem, prosiłem i groziłem samospaleniem, roztaczajc przy tym wizj mojej całkowitej degeneracji społecznej i intelektualnej, wynikajcej z faktu odcicia mi dostpu do sieci (co faktycznie nastpiło kilkanacie dni temu) w piknych oczach pani rosły za łzy czyste i rzsiste, wielkoci ziarenek grochu, kiedy drc rk sigała po złoone przeze mnie podanie, aby przesun je odpowiednio wyej. Nie mog - jknła nareszcie rozdzierajco - dajc panu komu odbieram - i uległem temu argumentowi bez słowa i spuciłem swoj głow, rozdarłszy szaty i posypawszy włosy popiołem. Alici tego samego dnia zadzwonił do mnie kolega, syn włacicieli jednej z wikszych firm mojego miasta i krztuszc si zemiechu oznajmił,e włanie złoył podanie, a termin instalacji urzdzenia wyznaczono mu na przyszły tydzie. Gniew mnie przepełnił, z ust wyrwał si monolog znany z filmu Pulp Fiction, po czym zastosowałem jedyny sposób gwarantujcy powodzenie operacji czyli poszukałem tzw. dojcia. Kilka dni póniej właciwy człowiek zadzwonił do innego właciwego człowieka i spraw załatwił odgórnie. 0x0007 Czytałem t ksik nie wierzc własnym oczom. Wydawało mi si, e doktor informatyki ma szanse by człowiekiem, który internetow histori miłosn opisze właciwie, oddajc właciw jej dynamik komunikacji, oderwanie od otaczajcego, rzeczywistego wiata, dysonans pomidzy 6

7 wtkiem sieciowym i rzeczywistym i tysic innych drobiazgów składajcych si na odmienno takiego uczucia. Niestety - w sieci jest z punktu widzenia topiki internetowej całkowitym nieporozumieniem, a autor omiesza si nie tylko jako pisarz, ale i jako informatyk. 0x0014 skoro istniejce obecnie hiperteksty (w znaczeniu zblionym do powieci hipertekstowych) nie s niczym poza eksperymentami formalnymi. Prosz, czytelniku, odpowiedz czy powiciłe kiedy choby pół godziny na hiperlektur? Pierwsz polsk powieci hipertekstow jest Blok Sławomira Shuty odwiedziłem stron pocztkow i rozpoczłem podró. Cierpliwoci wystarczyło mi na pi, moe sze klikni. Taki sposób lektury nie róni si w istocie od zappingu, bezmylnego przerzucania kanałów w telewizorze w błdzie s jednak ci, którzy wycigaj pochopne wnioski i którzy w swoim pdzie do ogłoszenia wiatu narodzin Nowego Człowieka uznaj powstanie zappingu liternetowego za oczywist konsekwencj zjawiska zappingu telewizyjnego. Zapominaj o podstawowej rónicy telewizja to ruchomy obraz, który w kadej sekundzie niesie czyst informacj, strumie danych, które mona po prostu wpuszcza do mózgu. Lektura tekstu wymaga wysiłku, akt czytania to wysiłek kojarzenia, za podjcie wysiłku oczekuje si nagrody. Nagrody w postaci idei, w postaci informacji zmechaconej, okrytej obudzonymi w mózgu skojarzeniami. Rozbijanie tekstu na coraz mniejsze leksje prowadzi do dezorientacji, partykularyzacji znacze i w efekcie do zaniku sensu, który byłby nagrod za wysiłek. Brak nagrody to zniechcenie, wyłczenie mechanizmu kojarzenia i pocztek koca pustego lizgania si wzrokiem po kolejnych liniach, przez kilkanacie sekund, przez te chwile dzielce czytelnika od nieuchronnego zamknicia okna przegldarki. 0x0301 Paul Levinson w Mikkim ostrzu umiecił rozdział zatytułowany Autor on-line jako wydawca i ksigarz [Levinson 1999]. Hasło to zostało podchwycone; moliwo publikowania swoich utworów literackich w internecie, gdzie dostpne s natychmiast dla nieograniczonej grupy odbiorców uznano za jeden z wyznaczników dokonujcej si rewolucji. Oto istotne novum mówi si tego wczeniej nie było. Kady moe by czytany przez wszystkich. Kady ma miliony potencjalnych czytelników. Oto prawdziwa równo, oto wyeliminowanie cenzorów w postaci redakcji czasopism czy wydawców. Levinson jednak, o czym si zapomina, prowadzi rozwaania w ujciu całociowym, poczynajc od pocztków ludzkiej komunikacji, przez wynalezienie pisma, druku, telegrafu, kserokopiarek i tak dalej. Jeeli za punkt wyjcia uznamy staroytno, redniowiecze czy nawet pocztki XX wieku mamy do czynienia z prawdziw rewolucj, nie przecz. Jeeli jednak próbujemy dokona zestawienia aktualnej sytuacji z okresem bezporednio poprzedzajcym Internet okae si po raz kolejny,e zamiast z rewolucj mamy do czynienia z kolejnym etapemmudnego procesu ewolucji. Jedna litera w nazwie, ale rónica istotna. Moliwo opublikowania swoich utworów w ramach ogólnowiatowej sieci rzeczywicie jest skokiem jakociowym, ale w moim odczuciu wcale nie tak wielkim. Czym właciwie miałoby si róni w samej istocie wykonanie własnej witryny od powielenia utworów za pomoc kserokopiarki i rozdawania ich wszystkim zainteresowanym? Tym by moe, e zadrukowana kartka papieru nadal jest o wiele porczniejsza ni kade popularne urzdzenie umoliwiajce lektur tekstów w postaci elektronicznej i szanse na to, e ów potencjalny odbiorca zapozna si z treci s wiksze. Ot, co. 0x000b Podstawow płaszczyzn komunikacyjn dla bohaterów w sieci jest ICQ program, na którym wzorowali si twórcy kolejnych aplikacji tego typu, w tym - popularnego u nas Gadu- Gadu. Tyle, e obraz tej komunikacji jest przekłamany gdyby wierzy Winiewskiemu dialogi za porednictwem komunikatorów internetowych prowadzone s przy uyciu nie tylko pełnych zda, 7

8 ale całych bloków tekstu, przemylanych konstrukcyjnie leksji, składajcych si z wielu akapitów. W efekcie powstaje wraenie, e rozmowa za porednictwem ICQ nie odbiega swoj dynamik od zwykłej wymiany listów elektronicznych.to oczywisty fałsz. 0x0111 Kluczem jest zrozumienie, na czym polega zmiana wraliwoci odbiorcy, kim jest nowy człowiek, którego narodziny anonsował bodaje Jarosław Lipszyc. W swojej Opowieci o nowym człowieku pisze on o strukturze Internetu (podobnej do struktury przybosiowskiego poematu rozkwitajcego ), o skojarzeniach z surrealizmem, o wielokanałowej dystrybucji tekstu, o osadzeniu lektury w czasie rzeczywistym [Lipszyc 2002:165]. Belle z kolei stwierdza: yjc w epoce rewolucji informacyjnej przejmujemy nerw i estetyk tego czasu. Zmienia si myl, zmienia si jej opakowanie, zmienia si styl ycia i jego rekwizyty (...). Poezja, o ile ma wiernie odtwarza swój czas, musi skrzy si tymi samymi kolorami, współistnie z dowolnym elementem codziennoci i współbrzmie z kad dziedzin sztuki. Jeeli dymy do skondensowania informacji (plus fajny design), taka te jest/bdzie współczesna poezja. Jak nagłówki z gazet, jak komendy z programów komputerowych, jak sms'y. Wszystko to przegryza i przenika si nawzajem [Belle 2001]. Zaskakuje mnie to niepojte nawoływanie do powszechnej uniformizacji. Zmiana wraliwoci odbiorcy miałaby wic polega na jego oczekiwaniu kondensacji odbieranych treci? Od poezji miałby on oczekiwa podobiestwa do gazetowych nagłówków? Nad logik miałby przedkłada surrealistyczny bieg skojarze? Veto. Wspominałem o niewielkiej rónicy pomidzy autorem-wydawc, posiadajcym dostp do kserografu a autorem-wydawc on-line. Czas dokoczy tamt myl: w epoce poprzedzajcej powszechny dostp do Internetu problemem mogła by dystrybucja informacji, znalezienie drogi pomidzy nadawc i odbioc, autorem i czytelnikiem. Obecnie problemem staje si nadmiar informacji, jej wszechobecno. I sprowadził Bóg na Ziemi potop danych. Oto nowy cłowiek ta drobinka, próbujca si utrzyma na powierzchni oceanu informacyjnego. Kres cenzorskiej roli redaktorów i wydawców stał si pocztkiem mechanizmu cenzury u odbiorcy. Teraz to on musi dba o to, eby z terabajtów danych, z miliardów znaków wybra wyłcznie treci dla niego najbardziej wartociowe, w odruchu samozachowawczym, w ucieczce przed miadcym naciskiem Informacji napierajcej zewszd. Kiedy kupuj pismo literackie albo jeden z papierowych tygodników czytam je najczciej w całoci. Kiedy czytam wiersze zamieszczone w sieci albo korzystam z którego z portali wybieram wyłcznie niektóre nazwiska, niektóre nagłówki. Nie sta mnie na powicenie choby kilkunastu sekund na zapoznanie si ze zbdnymi treciami, bo w moim zasigu znajduje si o wiele wicej ni dawniej treci wanych i istotnych. I włanie w sieci potrzebuj elaznej logiki, która pozwoli przetrwa mnie, człowiekowi, nowemu człowiekowi, który jednak ograniczony jest przez swój własny mózg. Mózg nie obsługujcy multitaskingu i wyposaony w podrczn pami doln do pomieszczenia kilku tylko danych. I nie rozumiem zupełnie w imi jakiej chorej idei miałoby si wymaga od poezji czy literatury w ogóle upodobnienia do przekazów czysto informacyjnych, do esemesów czy sloganów reklamowych. Takie rozumowanie moe wynika tylko z beztroskiego odrzucenia rozróniania rónych ról tekstu. Trzeba zapomnie o naturze ludzkiej wiadomoci i sposobie funkcjonowania umysłu, eby wymaga od nowego człowieka cigłego obcowania ze skondensowanymi formami informacji, wiecznego dryfu w niemal nieskoczonej przestrzeni tekstu. 8

9 0x001a Przemysław Pitak w tekcie Cybertwarze, opublikowanym w magazynie internetowym TiN, wymienia cztery podstawowe zdaniem badaczy cechy, odróniajce komunikacj internetow od tradycyjnej: anonimowo, ubóstwo dramaturgiczne (komputer filtruje gesty, akcent, tempo wypowiedzi itp.), brak społecznego kontekstu i niewielka ilo informacji na temat statusu rozmówcy [Pitak 2003]. Nie do koca mog si z tym zgodzi. Anonimowo niech bdzie, chocia miechu warta jest najczciej ta anonimowo, bo człowiek w sieci ma własn twarz, złoon z nicka, IP, adresu , numeru ICQ czy Gadu-Gadu i trzeba si naprawd postara, eby ukry siebie przed rozmówc (do zdobycia wielu informacji wystarcza w zupełnoci podstawowa umiejtno konstruowania zapyta dla wyszukiwarki Google), jeeli na tym nam zaley a zakładam,e owszem. Chyba,e chodzi o najzwyklejsze pogaduchy na chatach, gdzie rzeczywicie jest si wyłcznie nickiem. Niewielka ilo informacji na temat statusu rozmówcy jest dla mnie równie wtpliwa, bo zawsze wiem mniej wicej z kim rozmawiam, a jeeli nawet nie wiem to w duej mierze mog sobie wyrobi na ten temat opini. Po trzecim zdaniu wiadomo, czy ma si do czynienia z licealistk z Dziurowa Małego czy studentk pitego roku filologii a jeeli przypadkiem okae si, e domniemana licealistka jest włanie studentk to ju jej problem, widocznie jaki trefny rocznik si zdarzył. Na temat kontekstu społecznego nie bd si wypowiadał, bo nie bardzo rozumiem, o co chodzi, natomiast stwierdzeniem, z którym nie mog si zgodzi w aden sposób, jest rzekome ubóstwo dramaturgiczne rozmów prowadzonych w Sieci. Po piciu latach od chwili, kiedy po raz pierwszy uruchomiłem mirca, jestem całkowicie pewny, e Sie stwarza moliwoci komunikacyjne, które mnogoci płaszczyzn przekazu przewyszaj kontakty tete-a-tete. Sama komunikacja w czasie rzeczywistym (IRC, ICQ, GG) jest komunikacj yw i dynamiczn wystarczy zwróci uwag na rónic pomidzy rozmow z kim, a czytaniem loga (zapisu) tej samej rozmowy. Przerwy pomidzy wypowiedziami, sposób formułowania zda, komunikaty pełne bd wyrzucane porcjami złoonymi z dwóch-trzech słów wszystko to składa si na wyjtkowo takiego sposobu porozumiewania si i daje pojcie o emocjach rozmówcy. Nawet nie wspominam o emotikonach, które najczciej pozwalaj w duej mierze zastpi tradycyjny przekaz niewerbalny (mimiczny). To nie wszystko komunikacja internetowa (czy szerzej elektroniczna) pozwala take równolegle prowadzi przekaz za pomoc kilku niezalenych kanałów zdarzały mi si sytuacje w których prowadziłem z t sam osob jeden dialog na ircu, drugi na privie, trzeci za pomoc wysyłanych z sieci w obie strony sms ów, puentujcych jak gdyby treci przekazywane w czasie rzeczywistym, a czwarty na płaszczynie blogowej, w postaci komentarzy dopisywanych na przemian do tej samej notki. Jasne na ywo te mona równoczenie rozmawia, lew rk gładzi rozmówczyni po kolanku w jego górnych rejonach, a praw stuka esemesa, ale to jednak bardziej płaszczyzna komunikacyjna, ni przestrze. 0x0010 Nie ma wic chyba w polskiej literaturze ksiki, w której Internet istniałby jako naturalna cz wiata i która oddawałaby wiernie na ile to moliwe - jego charakterystyczne cechy. Sie jest traktowana jako rekwizyt, jak zakurzony telewizor stojcy w kcie pokoju, jak ciało obce. I tak bdzie przez pewien czas nie napisze prawdy o sieci nikt, dla kogo nie jest ona tak oczywistym elementem krajobrazu jak gniazdko elektryczne w cianie czy bieca woda. 0x0027 Lipszyc: hipertekst zawsze ma swój pocztek, pierwszy fragment tekstu, cho moe nie mie koca [Lipszyc 2002:160]. Tekst bez koca? A sens czy sensów take jest nieskoczenie wiele, 9

10 podobnie jak sposobów odczytania? Z nieskoczonoci bardzo blisko jest do drugiej skrajnoci, do zera, niczego, do pustki, do próni. Akceptacja nieskoczonoci sposobów odczytania, nieskoczonej iloci sensów jest akceptacj bezsensu, akceptacj czystej formy, nie wypełnionej adn treci. 0x0017 Plakaty reklamujce usług SDI przedstawiaj najczciej umiechnitego młodego mczyzn, wokół którego niebieskawo janieje powiata monitora. Reklamy TP S.A. tworz obraz nowoczesnej firmy, której kady pracownik za jedyny cel stawia sobie podniesienie jakoci usług i zadowolenie klienta. Rzeczywisto skrzeczy młody człowiek nie jest otoczony powiat monitora, tylko mdłym wiatłem jarzeniówki, a siedzca naprzeciwko pani nie ma na głowie telefonicznej słuchawki z mikrofonem i nie umiecha si, tylko zmczonym głosem informuje, e za SDI nie dostaje adnej prowizji, w zwizku z czym nie bardzo chce jej si, szczerze powiedziawszy, sprzedawa. I w ogóle ma dosy. Cały ten przydługi nieco wstp jest uzasadniony, poniewa dobrze obrazuje rónic pomidzy marzeniami a rzeczywistoci, pomidzy tchnc optymizmem wizj a stanem faktycznym. Rónic, któr dostrzegam take próbujc skonfrontowa niektóre opinie czy tezy Liternetu z własnym obserwacjami. Piotr Marecki pisze we wprowadzajcym do ksiki tekcie, e wtargnicie w obszar literatury komputera i Internetu przesdziło o zmianie statusu ontologicznego, jak i jakociowego sztuki pisania [Marecki 2002:5]. To twierdzenie odwane, a w moim odczuciu nawet zbyt odwane które koczy pierwszy akapit Liternetu, ma znaczenie w pewnym sensie symboliczne, poniewa duej czci literaturoznawców, zajmujcych si tematyk internetow brakuje ostronoci, tak sdz. Ostronoci w formułowaniu sdów dotyczcych najbardziej dynamicznie rozwijajcego si medium w historii komunikacji. Próby opisania, klasyfikacji i formułowania daleko posunitych wniosków z sieciowej teraniejszoci s stpaniem po kruchej tafli lodu. Zachwyty nad nowym nasuwaj mi nieco przesadzone skojarzenie z radosnym tacem dzieci na łce, któr własnie odkryły tyle,e pod kwiatami i traw jest pole minowe. 0x0002 Podobno ma si zmieni jzyk - zamiast starego bdzie netspeak, forma skrócona, skondensowana. Marecki: netspeak to swoisty sieciowy dialekt, który powoli staje si jzykiem literatury [Marecki 2002:15]. Jakiej literatury? W rozmowach prowadzonych za pomoc Gadu-Gadu uywam oczywicie akronimów, wywodzcych si z jzyka angielskiego. Nie zdarzyło mi si spotka z cytowanymi przez Mareckiego akronimami polskimi nikt nie pisze msz, chotp. Co najwyej - chwdp. Uywa si imho, uywa w8, uywa thx - z koniecznoci głównie, bo łcze palce-klawiatura jest o wiele zbyt wolne. Ale to jest tylko IRC czy Gadu-Gadu netspeak wbrew nazwie nie jest jzykiem mówionym. Netspeak powstał w sposób naturalny, ale w swojej istocie jest tworem sztucznym. To jest jzyk komunikacji pospiesznej, nerwowej. Mówi zawsze: wylij mi, prosz, na skrzynk tamt poprawion grafik do strony głównej, chocia pisz zarzu mi na mejla updatowany gfx do mainpage, plz. Nie wyobraam sobie takiej formy w literaturze. Raziłaby sztucznoci, niedostosowaniem formy do roli. Wyrwana z sieciowego kontekstu, z tej nerwowoci brzmiałaby równie absurdalnie jak przemówienie polityka w formie hiphopowego freestyle. To nie jest sakralizacja literatury, to tylko proste spostrzeenie. Nie wierz w zastpienie rdzenia jzyka prawdziwego przez rdze netspeaku. Taki proces nie byłby ewolucj, ale korozj. 0x00ef Grzechem pierworodnym w podejciu do hipertekstu jest załoenie, e jego obecna forma jest w jakikolwiek sposób róna od wczeniejszych eksperymentów Cortazara chociaby. Lektura 10

11 internetowej powieci hipertekstowej róni si w istocie od lektury Gry w klasy tylko tym, e kolejne treci pojawiaj si przed oczami w tym samym miejscu, dziki klikniciu myszk zamiast przerzucania stron ksiki. W istocie tylko tym. ( Gra w klasy jest jedn z moich ulubionych ksiek, ale nigdy nie zdobyłem si na jej pełne przeczytanie w porzdku innym ni pierwotny, mówic na marginesie). Podobnie jest z okrzyczan multimedialnoci internetow. Dzisiejszy poziom rozwoju techologicznego - choby przepustowo łczy - sprawiaj, e owa multimedialno to takie czytanie ksiki z ilustracjami przy włczonej muzyce; tyle, e wszystko to zebrane jest w ramach jednego urzdzenia. To jaki progres, jaki etap ewolucji ale z pewnoci nie rewolucja. 0x000a W informatyce było przecie tak samo kiedy w latach pidziesitych rozpoczto prace nad automatycznym tłumaczeniem tekstów (z rosyjskiego na angielski, jako, e motorem napdowym bada była zimna wojna) wszyscy byli pełni zapału. Powstanie sztucznej inteligencji (twardej, czyli rozumianej w cile ludzki sposób) miało nastpi pojutrze, najpóniej w przyszłym tygodniu. Pisarze science fiction pospiesznie zabrali si do roztrzsania problemów zwizanych z wzajemnymi relacjami człowieka i zbudowanych przez niego elektronicznych wiadomoci (vide 2001 Arthura C. Clarka), a cała rzesza psychologów, teoretyków komunikacji, filozofów i przedstawicieli innych dziedzin nauki rozpoczła dyskusj na temat tego co sztuczn inteligencj nazwa mona, a czego jeszcze nie. Kwestia była palca, naleało przecie przygotowa si na rychłe nadejcie Nowego. Minło pół wieku, a ludzko na dobr spraw nie stworzyła jeszcze Sztucznego Zdrowego Chłopskiego Rozumu, o Inteligencji nawet nie wspominajc. Prace nad tłumaczeniem tekstu załamały si w pewnym momencie, po okresie pocztkowych sukcesów okazało si bowiem, e do poprawnego tłumaczenia jzyka naturalnego, cile kontekstowego, konieczne byłoby tak naprawd jego rozumienie; rok 2001 nadszedł i minł zamiast HALa nadal mamy białe pudła, którym wydaje si polecenia piszc na klawiaturze, a psychologowie, filozofowie i teoretycy komunikacji z tym samym zapałem roztrzsaj kwesti tego, co sztuczn inteligencj ju bdzie, a co jeszcze nie. Wierz głboko, e za kolejnych pidziesit lat dyskutowa bd nadal. 0x0012 Zmienia si wraliwo odbiorcy. Lipszyc: Internet rzdzi si logik skojarze, a nie wywodu, mówimy o zmianie wraliwoci odbiorcy [Lipszyc 2002:165]. Po takich uwagach odnosz wraenie, e nie ma ucieczki przed hipertekstem. Lektura linearna to przeytek, ycie nam si fragmentaryzuje, nasz czas przyjmuje obecnie wartoci dyskretne i jego cigło jest fikcj, a z tego wynika, e współczesny odbiorca poszukiwa bdzie tej samej nielinearnoci w lekturze. Nie sdz. A jeeli nawet, to nie prdzej ni za par pokole, bo nikt wychowany na tradycyjnym druku nie przekona si w pełni do rzeczy tak bardzo niewygodnej, jak publikacje elektroniczne w dowolnej postaci. Za tych kilka pokole za nic nie bdzie ju takie jak dzisiaj (mamy do czynienia z najbardziej dynamicznym medium w historii kto pamita jeszcze jak wygldał Internet pi lat temu?), wic hipertekst zostanie zapewne zastpiony hipermediami, ultramediami albo jak równie kretysk kategori marketingow. 11

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych.

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych. Witaj! W poprzedniej części pisałem o tym jak ważne jest to, aby strona internetowa wyposażona była w odpowiednie narzędzia do zbierania adresów e-mail potencjalnych klientów. Zebrana w ten sposób baza

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

ABC poczty elektronicznej

ABC poczty elektronicznej ABC poczty elektronicznej Spotkanie Agenda spotkania: o sobie czym jest poczta elektroniczna zakładamy własną skrzynkę pocztową Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Czym jest poczta elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY KOD UCZNIA: Drogi Uczestniku! WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. Józef Tischner Test zawiera pytania z kilku

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Imię i nazwisko: Data urodzenia: Kraj: Kierunek studiów: punkty: / 70 p. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Proszę wysłuchać tekstu i wykonać zadania. Tekst zostanie odczytany dwa razy. 1. Proszę wybrać jedną poprawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych ROZDZIAŁ 2. INTERNET Lekcja 5. Przeglądanie stron internetowych.................21 Lekcja 6. Wyszukiwanie informacji w internecie...............24 Lekcja 7. Gry w internecie...........................26

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7 Zastosowanie TI do wymiany informacji Technologia Informacyjna Lekcja 7 Komunikacja międzyludzka 1) Jakie są możliwe sposoby komunikowania się między ludźmi? 2) W jaki sposób można komunikować się poprzez

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOMUNIKATORA GADU- GADU I WEB-GADU

OBSŁUGA KOMUNIKATORA GADU- GADU I WEB-GADU OBSŁUGA KOMUNIKATORA GADU- GADU I WEB-GADU Opracowała: Emilia Pietrzak Klasa IIB KLO Łódź 2009/2010 INFORMACJE WSTĘPNE O KOMUNIKATORZE : Komunikator Gadu-Gadu ( GG, gg) pierwszy komunikator internetowy,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 List elektroniczny (e-mail) E-mail to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysłana z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Europejski system opisu kształcenia językowego

Europejski system opisu kształcenia językowego Europejski system opisu kształcenia językowego Opis poziomów Poziom językowy A1 - Poziom początkowy Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES ZAPROSZENIE Poprzez biuteri, uywajc swojej wyobrani, projektant urzeczywistnia i przekazuje wartoci estetyczne. Odkrycie tych wartoci nie jest moliwe bez odbiorcy, z którym artysta podejmuje dialog, czynic

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy. 2) Problem chiskiego listonosza

1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy. 2) Problem chiskiego listonosza 165 1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy 2) Problem chiskiego listonosza 166 Grafy eulerowskie Def. Graf (multigraf, niekoniecznie spójny) jest grafem eulerowskim, jeli zawiera cykl zawierajcy wszystkie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Metodydowodzenia twierdzeń

Metodydowodzenia twierdzeń 1 Metodydowodzenia twierdzeń Przez zdanie rozumiemy dowolne stwierdzenie, które jest albo prawdziwe, albo faªszywe (nie mo»e by ono jednocze±nie prawdziwe i faªszywe). Tradycyjnie b dziemy u»ywali maªych

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Finanse dla sprytnych Uniwersytet w Białymstoku 07 kwietnia 2016 r. mgr Paweł Giełda O czym bdziemy dzisiaj mówi? 1.Czym jest spryt? 2.Czym jest inteligencja? 3. Iluzja. 4. Czym s finanse? 5.W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo