AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCESORIA NUMIZMATYCZNE"

Transkrypt

1 AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

2 z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów numizmatycznych 2014, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla fascynatów numizmatyki. Dodatkowo pragniemy wraz z nowym wydaniem katalogu przedstawiç jego nowy design. Z przekonania oraz na bazie ponad 95 lat doêwiadczeƒ - naszym najwa niejszym priorytetem jest zawsze mo liwoêç zaoferowania, czy to poczàtkujàcemu kolekcjonerowi, czy zawodowemu numizmatykowi, atrakcyjnych oraz bezpiecznych akcesoriów po najkorzystniejszych cenach. Ogromna popularnoêç naszych produktów na całym Êwiecie tylko utwierdza nas w naszej codziennej pracy. Ponad 6000 artykułów nosi logo LEUCHTTURM, które stało si symbolem najwy szej u ytecznoêci i jakoêci. Aby przyjemnoêç oddawania si Waszemu hobby była jeszcze wi ksza, stale pracujemy nad dalszym rozwojem naszego asortymentu. Z tego właênie powodu tak bardzo cenimy sobie Wasze opinie. Ka dy przejaw inicjatywy, sugestie poprawy oraz konstruktywna krytyka sà dlatego zawsze mile widziane. Zach camy wi c do kontaktu z nami poprzez adres mailowy Obok licznej grupy cenionych klasyków z zakresu numizmatyki, katalog zawiera tak e fascynujàce nowoêci, które robià wra enie, np. QUADRUM Note nowa kapsuła QUADRUM na monety do samodzielnego opisu (zob. str. 73) lub nasze nowe etui na monety NOBILE w kolorowej stylizacji (zob. str. 66). yczymy Wam przyjemnego przeglàdania katalogu! Axel Stürken Kurt Stürken Max Stürken LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG P.O.BOX D Geesthacht Germany Tel. +49 (0) 4152 / Fax +49 (0) 4152 /

3 PL Dost pne od Nr. kat Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen Wydrukowano w Niemczech. Spis treêci 03 KATEGORIE KOLEKCJONERSKIE Monety pamiàtkowe 2 Euro 08 Monety obiegowe euro Monety amerykaƒskie Na akcje 34 Na banknoty KATEGORIE KOLEKCJONERSKIE SYSTEMY ALBUMOWE SYSTEMY ALBUMOWE System NUMIS System OPTIMA System GRANDE Karty ENCAP System FOLIO 32 System KANZLEI 33 Album na papiery wartoêciowe 34 Albumy na dokumenty 34 Albumy na banknoty, obwoluty i kapsuły Album kieszonkowy KUFERKI & KASETY Kasety na monety MB Kasety na monety XL 48 Kasety na monety SMART 50 Kasety na monety LIGNUM 51 Schowki na monety 49, 55 Kufry na monety 52 53, 56 Palety na monety 54 Kuferek kolekcjonerski 57 Kasety na monety Kaseta kolekcjonerska 63 Etui na monety Witryny na monety LOUVRE 67 KUFERKI & KASETY KAPSUŁY I AKCESORIA KAPSUŁY I AKCESORIA Katalog Euro 08 Okràgłe kapsuły na monety QUADRUM, QUADRUM Note QUADRUM XL 79 EVERSLABs/Slabs Holdery na monety Holdery na monety XL 87 Czyszczenie i piel gnacja Pozostałe akcesoria 90 Lupy 91 99, 108 Mikroskopy Lampy ultrafioletowe Jäger & Sammler Oferta: Przedmioty kolekcjonerskie, kapsle do monet oraz holdery zostały zaprezentowane wyłàcznie jako materiał ekspozycyjny i nie sà dost pne w ofercie. Szukasz modeli ju nie produkowanych? Zadzwoƒ. Mo emy je jeszcze mieç na sk adzie.

4 04 NowoÊci NOWOÂC NOWOÂC QUADRUM NOTE Wi cej informacji na str. 73. Skrytka na 10 palet do monet TAB Wi cej informacji na str. 55. NOWOÂC NOWOÂC Etui PRISMA na 1 kapsuł QUADRUM Wi cej informacji na str. 67. Białe przekładki OPTIMA do indywidualnego opisu Wi cej informacji na str. 22.

5 NowoÊci 05 Aluminiowy kuferek GRATIS NOWOÂC Asortyment holderów 1000 sztuk z GRATISowym kuferkiem Wi cej informacji na str. 85. Etui na monety NOBILE niebieski i czerwony design Wi cej informacji na str. 66. NOWOÂC NOWOÂC Kaseta na 20 srebrnych monet Panda Wi cej informacji na str. 61. Album kieszonkowy COINS Wi cej informacji na str. 41.

6 Kategorie kolekcjonerskie Na kolejnych stronach przedstawiamy Paƒstwu nasz szeroki asortyment dodatków kolekcjonerskich do monet euro oraz monet amerykaƒskich. Czy to albumy, karty, kapsuły, stylowe kasety do monet, czy te etui na monety wszystkie artykuły zostały optymalnie dopasowane do konkretnych kategorii gwarantujàc właêciwà ochron Paƒstwa kolekcji. Zapraszamy do wyszukania idealnego produktu, który zapewni doskonałe warunki do przechowywania Paƒstwa kolekcji w kategorii obiegowych monet euro, monet okolicznoêciowych o nominale 2 euro, a tak e monet USA.

7

8 08 Monety pamiàtkowe 2 Euro Album VISTA na monety 2 euro Wysokiej jakoêci album w formacie OPTIMA do wygodnego przechowywania monet o nominale 2 euro. Album mieêci do 9 kart VISTA mieszczàc łàcznie a 180 monet o nominale 2 euro. Stylowa oprawa z tworzywa skóropodobnego oraz okazałe tłoczenia okładki i grzbietu zapewniajà wyjàtkowà estetyk wykonania. Album mo e byç uzupełniany dowolnymi obwolutami VISTA lub OPTIMA. Wymiar zewn trzny albumu: 245 x 270mm. W komplecie futerał (wymiar zewn trzny: 250 x 280 x 60mm) Z futerałem Album na monety z kartami VISTA ZawartoÊç: 4 karty VISTA na łàcznie 80 sztuk monet 2 euro, wykonane z twardego kartonu, posiadajàce wsadowe okienka. W komplecie kolorowe naklejki z flagami. Nr. kat A 29,95 Klaser do samodzielnego uzupełniania Klaser bez kart ew. obwolut. Nr. kat A 16,50 NOWOÂC Katalog euro 2014 Monety i banknoty Wszytskie obiegowe i okolicznoêciowe monety euro od 1999 roku Zawiera okolicznoêciowe monety 2 Euro Zawiera banknoty Euro Historia wprowadzania euro dostepne od grudnia 2013 (termin moze ulec zmianie). Nr. kat A 9,95

9 Monety obiegowe euro 09 Album VISTA na monety euro Album na monety, 2 tomy dost pne w formacie OPTIMA, do przechowywania wszystkich* monet obiegowych (1 cent do 2 euro). Szykowna oprawa z tworzywa skóropodobnego z miłym dla oka tłoczeniem na wieku oraz tyle. ZawartoÊç tomu: 6 kart na monety VISTA ze stabilnego kartonu wraz okienkiem z PVC (kompletny na 12 paƒstw strefy euro po 2 na stron. Stabilny zamek 4-ringowy. Kolor: niebieski. Format zewn trzny: 245 x 270 mm. Tom 1 Na pierwotne 12 krajów strefy euro. Austria Belgia Finladia Francja Niemcy Grecja Włochy Irlandia Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Oryginał Album tom 1 Nr. kat A 26,95 Album tom 1 wraz a futerałem Nr. kat A 33,95 zamiast A 36,90 Tom 2 Na 12 nowych i przyszłych paƒstw strefy euro. Bu garia Czechy Cypr Estonia Litwa otwa Malta Polska Rumunia S owacja S owenia W gry Album Tom 2 Nr. kat A 26,95 Album Tom 2 wraz a futerałem Nr. kat A 33,95 zamiast A 36,90 *z wyjàtkiem małych paƒstw: Monako, San Marino, Watykan oraz Andora SUPER OFERTA Album Album + futerał Tom 1+2 A 53,90 A 46,95 Tom 1+2 Nr. kat Nr. kat A 67,90 A 56,95 Pasujàcy futerał na stronie 11.

10 10 Monety obiegowe euro Album NUMIS na monety euro Kompletny album jako niebieski 4-ringowy klaser wykonany ze skóry ekologicznej, z 6 kartami (zob. str. 16) na 18 kompletnych zestawów monet obiegowych euro wraz z kolorowymi flagami z mo liwoêcià etykietowania (tak e na nowe kraje strefy euro, np. Słowenia, Cypr, Malta, Estonia, itd.). Przekładki w białym kolorze. Srebrne tłoczenie nr. kat.u e na pierwszej stronie albumu. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Nr. kat A 15,50 Album w futerałe Nr. kat A 19,95 Dodatkowe karty NUMIS EURO patrz strona 16. Pasujàcy futerał na album NUMIS Nr. kat A 5,95 Dla wszystkich, którzy chcà uzupełniç poprzednie wydanie albumu: uzupełniajàcy zestaw kolorowych flag wszystkich krajów strefy euro. Nr. kat A 2,30 Album do monet PRESSO Euro-Collection Ilustrowany album do wciskania monet obiegowych, wykonany z solidnego kartonu z wymiarowymi wyci ciami na obiegowe monety euro. Wymiar zewn trzny: 255 x 280 mm. Tom 1: pierwszych 12 krajów strefy euro. Nr. kat Tom 2: 12 nowych krajów w strefie euro. Nr. kat ka dy album A 8,95 10

11 Klaser Classic Euro Klaser OPTIMA o ksià kowej oprawie. Stylowa okładka z tworzywa skóropodobnego ze wspaniałym tłoczeniem na okładce i grzebiecie. Mo liwoêç przechowywania monet we wszystkich obwolutach na monety VISTA (obwoluty dost pne osobno). Klaser mieêci do 9 kart na monety VISTA (zob. ni ej) na 180 monet 2 euro.wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Nr. kat A 16,50 Monety obiegowe euro 11 Klaser z futerałem (komplet) Nr. kat A 26,45 A 19,95 Pasujàcy futerał Do ochrony przed kurzem, brudem i innymi czynnikami zewn trznymi. Zapewnia utrzymanie pierwotnego kształtu i pionowà stabilnoêç. Pasuje do wszystkich klaserów OPTIMA i albumów Classic. Oprawa z tworzywa sztucznego, kolor: niebieski. Wymiar zewn trzny: 250 x 280 x 60 mm. Nr. kat A 9,95 Nasz bestseller Karty VISTA na monety euro ZawartoÊç opakowania: 2 ciemnoniebieskie karty VISTA na monety ze złotym nadrukiem. Do przechowywania kart na monety euro polecamy klaser Classic Euro VISTA lub te neutralne klasery OPTIMA Classic (zob. str. 24) oraz do szczegółowego opisu i oznaczanie komplet EURO-naklejek (zob. ni ej). Cena za opakowanie według tabeli Zastosowanie Karta IloÊç Monety Nr. kat. Cena na kart VISTA 1 Na zestawy monet obiegowych po 8 sztuk E 4,80 2 Na monety 2 euro E 4, rocznica Traktatu Elizejskiego E 3, lat waluty euro 2 1x10, 1x E 4, lat Unii Gospodarczo-Walutowej 2 ka dy E 4,80 6 Traktaty Rzymskie E 3,30 7 Na niemieckie monety okolicznoêciowe 10 euro E 4,80 TOP- Seller TOP- Seller Komplet naklejek EURO Do opisu neutralnych kart na monety. Napisy do wszystkich krajów euro oraz niemieckich mennic, numery tomów (I-XII) i roczników ( ). Komplety flag 24 krajów euro, paƒstw-miast San Marino, Watykanu, Monako i Andory oraz 2 flagi Europy. Nr. kat za komplet A 3,80

12 12 Monety amerykaƒskie Album VISTA na monety American Eagle Silver Dollars NOWOÂå Pierwszy Silver Eagle datuje si na 1986 rok, a do dziê ukazujà si nowe coroczne wydania. Wysokiej jakoêci album na monety VISTA firmy LEUCHTTURM to doskonała podstawa dla rozwoju kolekcji srebrnych monet amerykaƒskich American Silver Eagle w wersji bezobiegowej/ bezcyrkulacyjnej (US: uncirculated). W komplecie znajdujà si 4 przezroczyste karty na monety VISTA ze stabilnego kartonu, posiadajàce wsadowe okienka (bezkwasowe i bez zmi kczaczy) do bezpiecznego przechowywania wszystkich American Eagle Silver Dollars od roku 1986 do 2021 (9 monet na ka dà stron ). Srebrne tłoczenia na kartach wskazujà rok wybicia ka dej monety. Album zawiera równie dodatkowe ciekawe informacje tematyczne. Stylowa oprawa z tworzywa skóropodobnego posiada srebrne tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. Stabilny zamek 4-ringowy. W komplecie z pasujàcym futerałem. Wymiar zewn trzny: 235 x 255 mm. Mo liwe póêniejsze uzupełnianie kolekcji. Nr. kat A 34,50 VISTA Presidential-Dollar-Album W 2007 roku ministerstwo finansów Stanów Zjednoczonych wprowadziło nowà seri monet jednodolarowych, na których majà si pojawiç podobizny wszystkich dotychczasowych prezydentów USA. Rocznie wybijane sà 4 monety. Seria powinna si zakoƒczyç w 2016 roku. Album Leuchtturm VISTA na jednodolarówki to idealne rozwiàzanie dla kolekcjonerów tej serii. 6 kart VISTA albumu to miejsce na wszystkich 43 dotychczasowych prezydentów USA. Wymiar zewn trzny 235 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 34,50

13 Monety amerykaƒskie 13 Album PRESSO na çwierçdolarówki Parki Narodowe Kolorowo ilustrowany album z solidnego kartonu na wszystkie 56 çwierçdolarówek z serii America s Beautiful National Parks. Wszystkie wyci cia na monety sà oznaczone nazwà stanu, parku narodowego oraz rokiem wydania. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm Nr. kat A 8,95 Album VISTA na çwierçdolarówki Parki Narodowe Stylowy klaser oferuje miejsce obu tłoczeniom wszystkich 56 monet (Philadelphia oraz Denver Mint). Dlatego te pojemnoêç wynosi łàcznie 112 monet. R cznie wykonany klaser z kolorowym tłoczeniem na okładce. Wytrzymały zamek 4-ringowy. ZawartoÊç: 6 kart do monet VISTA z przezroczystym okienkiem (bez zmi kczaczy). Złote tłoczenia na kartach wskazujà ka dorazowo właêciwy stan, rok wydania i nazw parku narodowego. Wymiar zewn trzny: 235 x 255 mm. W komplecie futerał. Nr. kat A 34,50 Karta uzupełniajàca na çwierçdolarówki dystryktu Kolumbii oraz terenów zamorskich, wydanych w 2009 roku. Nr. kat A 2,95 Album PRESSO na Statehood Quarters Kolorowo ilustrowany album na monety z solidnego kartonu, z dokładnymi wyci ciami do łatwego wciêni cia wszystkich çwierçdolarówek serii Statehood Quarters. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 Album VISTA na Statehood Quarters åwierçdolarówki ( Quarter ) we wspaniały sposób odzwierciedlajà histori oraz wyjàtkowoêç Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wybijane corocznie çwierçdolarówki sà projektowane indywidualnie przez poszczególne stany. Zapoczàtkowana przez stan Delaware w 1999 roku seria zakoƒczyła si w 2008 roku wybiciem ostatniej çwierçdolarówki przez Hawaje. Wymiar zewn trzny 235 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 33,95

14 Systemy albumowe na monety + banknoty Systemy albumów LEUCHTTURM doskonale nadajà si do przechowywania monet, banknotów, historycznych papierów wartoêciowych oraz wielu innych. Nasze albumy to nie tylko konieczna ochrona, ale tak e reprezentacyjny sposób na przechowywanie Paƒstwa kolekcji. Wszystkie produkty sà idealnie dostosowane do właêciwego zabezpieczenia Paƒstwa eksponatów. LEUCHTTURM oferuje Paƒstwu szeroki wybór albumów wg rozmiaru, wzornictwa i wykonania. Równolegle ka dy system to tak e szeroka gama akcesoriów uzupełniajàcych, np. kart i koszulek.

15

16 16 System NUMIS Karty NUMIS asortyment ZawartoÊç: 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX. Nr. kat Cena za paczk A 5,95 Karty NUMIS Rozmiar NUMIS 17 66: 193 x 217 mm. Rozmiar NUMIS 1C 3C: 187 x 224 mm. Paczk NUMIS 17 66: 5 St. z bia ymi przek adkami. Paczk NUMIS 1C 3C: 10 St. z bia ymi przek adkami. Cena za paczk A 5,95 NUMIS 66 Nr. kat do 66 mm ø NUMIS 55 Nr. kat do 55 mm ø NUMIS 44 Nr. kat do 44 mm ø NUMIS 34 Nr. kat do 34 mm ø NUMIS 25 Nr. kat do 25 mm ø NUMIS 17 Nr. kat do 17 mm ø NUMIS MIX Nr. kat do ró nych ø NUMIS EURO Nr. kat na 3 komplety monet Euro z miejscem na nalepki informacyjne NUMIS K50 Nr. kat do monet w holderach (5 szt.) A 2,70 KA ZWL W Nr. kat Bia e przek adki (10 szt.) A 3,40 NUMIS 1C Nr. kat na zestawy monet do 165 x 219 mm NUMIS 2VC Nr. kat do du ych banknotów do 80 x 216 mm NUMIS 2C Nr. kat na banknoty i karty pocztowe do 165 x 107 mm NUMIS 3C Nr. kat na banknoty do 165 x 70 mm

17 System NUMIS 17 Album na monety NUMIS Classic Classic-design kompletnego albumu z pasujàcym futerałem. Ksià kowa oprawa klasera z tworzywa skóropodobnego z zamkiem 4-ringowym. W komplecie 5 kart NUMIS i 5 białych przekładek. Kolory: niebieski, burgund oraz zielony. MieÊci do 15 kart na monety NUMIS. Wymiar zewn trzny: 230 x 235mm. A19,95 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Okładka (bez kart) Załàczony futerał. Ten album mo na wyposa- yç wedle yczenia w koszulki i karty NUMIS (zob. str. 16). Obj toêç do 15 kart na monety NUMIS. A16,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Du y wybór pasujàcych obwolut NUMIS znajdà Paƒstwo na stronie 16.

18 18 System NUMIS Album na monety NUMIS Kompletny album 4-ringowy z tworzywa skóropodobnego w komplecie z kartami NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX (zob. str. 16), 5 przekładkami oraz jednà białà przekładkà z nadrukiem jako stronà tytułowà. Srebrne tłoczenie na grzbiecie i okładce. Dost pne kolory: czerwony, zielony i niebieski. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Album na monety czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A13,50 Album na monety z futerałem czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 16,50 Pasujàce futera em czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 6,40

19 System NUMIS 19 Album na monety NUMIS World Collection Album do bezpiecznego przechowywania 143 monet z całego Êwiata. ZawartoÊç: 5 ró nych kart NUMIS (1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, zob. str. 20). Zró nicowany podział kart gwarantuje elastycznoêç w doborze właêciwego miejsca dla monet o ró nym pochodzeniu wyłàcznie według Paƒstwa uznania! Wykonany ze stylowego tworzywa skóropodobnego. Album posiada ciekawe tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. StabilnoÊç zapewnia solidny zamek 4-ringowy. Wymiar zewn trzny: 230 x 22mm. Nr. kat A 16,50 Klaser ze skóry NUMIS Classic Stylowy klaser ze skóry do przechowywania monet, banknotów, kart pocztowych i innych. Klaser bez zawartoêci. Dost pny szeroki wybór pasujàcych kart NUMIS (zob. poni ej). PojemnoÊç: do 15 kart NUMIS. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie futerał. Wymiar zewn trzny: 235 x 240mm. z futera em A 34,95 czerwony Nr. kat jasnobràzowy Nr. kat ciemnobràzowy Nr. kat czarny Nr. kat Prawdziwa skóra Du y wybór pasujàcych obwolut NUMIS znajdà Paƒstwo na stronie 16.

20 20 System OPTIMA Album na monety OPTIMA Classic Na Paƒstwa bezcennà kolekcj monet. Wyjàtkowo pi knie monety prezentujà si w oprawie z tworzywa skóropodobnego w kolorach czarnym burgund, niebieskim oraz zielonym. Solidny zamek 4-ringowy typu D. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. Z 10 kartami OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 4 x OPTIMA strony tytułowe (zob. str ). Na maksymalnie 15 kart do monet OPTIMA. Stylowe wzornictwo Album na monety bez futerału burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 24,95 Album na monety w komplecie z futerałem burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 27,95 Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

21 System OPTIMA 21 Album na holdery Album w wykoƒczeniu Classic wraz z 10 kartami OPTIMA (zob. str ) na 120 holderów. Całkowicie przezroczyste i stabilne karty w formacie OPTIMA (202 x 252mm) sà idealnie dostosowane do przechowywania holderów 50 x 50mm. Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny 245 x 270mm. Album na holdery burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 17,50 Pasujàcy futerał na stronie 11. Prawdziwa skóra Klaser Classic OPTIMA ze skóry Wysokiej jakoêci klaser wykonany ze skóry naturalnej (Classic-Design) do przechowywania monet, znaczków, banknotów, kart pocztowych i innych. Du y wybór pasujàcych koszulek OPTIMA. PojemnoÊç: maksymalnie 60 koszulek OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA. Stabilny zamek 4-ringowy. Dost pne kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Wymiar zewn trzny futerału: 250 x 280 mm. Klaser bez kart/koszulek z futera em Klaser w komplecie z futerałem jasnobràzowy Nr. kat ciemnobràzowy Nr. kat czerwony Nr. kat czarny Nr. kat A 45,95 Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

22 22 System OPTIMA Karty na monety OPTIMA Wysoko przezroczyste oraz stabilne obwoluty do monet (bezkwasowe i bez zmi kczaczy*) w formacie OPTIMA (202 x 252 mm) do bezpiecznego przechowywania oraz prezentacji Paƒstwa monet. 8 wariantów podziału o pojemnoêci od 6 do 54 monet. Do bardziej wyrazistego podziału słu à czarne przekładki OPTIMA. NowoÊç: białe przekładki do samodzielnego opisu Paƒstwa kolekcji. Opisy artykułów: 1 OPTIMA 65 2 OPTIMA 42 3 OPTIMA 34 Nr. kat na 6 monet o Ø do 65 mm Nr. kat na 15 monet o Ø do 42 mm Nr. kat na 24 monety o Ø do 34 mm 1 OPTIMA 65 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 78,0 x 78,0 mm 2 OPTIMA 42 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 48,0 x 46,5 mm 3 OPTIMA 34 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 39,5 x 38,5 mm 4 OPTIMA 27 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 31,5 x 32,7 mm 5 OPTIMA EURO Nr. kat Do zestawów monet obiegowych euro 6 OPTIMA 20 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 24,0 x 25,0 mm Cena za opakowaniu (5 sztuk) A 5,95 4 OPTIMA 27 5 OPTIMA EURO 6 OPTIMA 20 Nr. kat na 35 monet o Ø do 27 mm Nr. kat kieszonek na 5 kompletnych zestawów Euro Nr. kat na 54 monety o Ø do 20 mm Białe przekładki do indywidualnego opisu: 1a OPTIMA ZWL 65 Nr. kat a OPTIMA ZWL 42 Nr. kat a OPTIMA ZWL 34 Nr. kat a OPTIMA ZWL 27 Nr. kat a OPTIMA ZWL EURO Nr. kat NOWOÂå 1a OPTIMA ZWL 65 2a OPTIMA ZWL 42 3a OPTIMA ZWL 34 Nr. kat Nr. kat Nr. kat a OPTIMA ZWL 20 Nr. kat Cena za opakowaniu (10 sztuk) A 3,50 4a OPTIMA ZWL 27 5a OPTIMA ZWL EURO 6a OPTIMA ZWL 20 Nr. kat Nr. kat Nr. kat * Dalsze informacje dotyczàce właêciwoêci naszych kart oraz ich zastosowania znajdujà si na naszej stronie internetowej

23 System OPTIMA 23 Karta OPTIMA na du e holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 67 x 67mm. 7 OPTIMA K67 Nr. kat (5 sztuk) A 3,80 Karta OPTIMA na holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 50 x 50mm. 8 OPTIMA K50 Nr. kat (5 sztuk) A 3,80 Przekładki w czarnym kolorze 9 OPTIMA ZWL Nr. kat (10 sztuk) A 3,50 Asortyment kart do monet OPTIMA ZawartoÊç: 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA OPTIMA SORT Nr. kat (za opakowanie) A 5,95 7 OPTIMA K67 8 OPTIMA K50 9 OPTIMA ZWL Nr. kat Nr. kat Nr. kat do 6 du ych holderów na 12 pude ek z do monet 67 x 67 mm. monetami 50 x 50 mm 10 OPTIMA SORT Nr. kat po 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz, 2 x OPTIMA 34 Obwoluty OPTIMA na banknoty Format: 202 x 252 mm. ZawartoÊç 1C, 2C, 3C: 10 sztuk bez czarnych przekładek foliowych Cena za opakowanie (10 sztuk) A 5, mm 180 mm 120 mm 77 mm OPTIMA 1C Nr. kat Do zestawów monet OPTIMA 2C Nr. kat Do du ych banknotów OPTIMA 3C Nr. kat Do banknotów 10 przekładek (215 x 261 mm) ZWL XL Nr. kat A 3,50 Karta OPTIMA XL Całkowicie przezroczysta karta OPTIMA 127 mm uzupełniana jest z jednej strony, ale obiekt widaç z dwóch stron. Ta karta jest specjalnie zaprojektowana na zestawy monet euro i mo na jà uzupełniç 2 pełnymi kompletami monet. Aby zapobiec 150 mm przesuwaniu si kompletu zastosowano dodatkowy pionowy zgrzew. Do przechowywania kart polecamy klasery OPTIMA-Classic lub Euro. Wymiar zewn trzny: 215 x 261mm. ZawartoÊç opakowania to 10 sztuk. Uzupełnienie: czarne przekładki (ZWL XL) do wewn trznego podziału kolekcji. Nr. kat A 6,50 Karta OPTIMA-BIG Karta OPTIMA w formacie 205 x 252mm na ekstra grube wkłady, takie jak roczniki lub zestawy monet Maksymalny format wewn trzny 180 x 240x10mm Wzmocniona metalowymi nitami perforacja pasujàca do zamka 4-ringowego pasujàca do wszystkich klaserów OPTIMA Wytrzymały czarny grzbiet z kartonowà wkładkà Zakładka zamykajàca zabezpiecza wkłady przed wysuni ciem si 2 karty w opakowaniu Nr. kat A 6,50

24 24 System OPTIMA Klaser OPTIMA Classic PojemnoÊç: maksymalnie 60 kart OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA, solidny zamek 4-ringowy typu D. Kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. A 15,95 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Pasujàcy futerał Wymiar zewn trzny: 250 x 280 x 60 mm burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 9,95 Zestaw OPTIMA Classic burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat (Klaser i futerał) A 19,95 Klaser OPTIMA Classic GIGANT Du a pojemnoêç: maksymalnie 80 kart OPTIMA lub 20 kart na monety OPTIMA. Ksià kowa oprawa ze skóry ekologicznej z zabezpieczajàcym kartonem. Solidny zamek 4-ringowy. Kolory: zielony, burgund oraz niebieski. Wymiar zewn trzny: 255 x 270mm. Zestaw OPTIMA Classic GIGANT burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat (Klaser i futerał) A 23,95 75 mm Klaser OPTIMA SIGNUM Nasze lubiane klasery Classic OPTIMA sà teraz dost pne z okienkiem na opis. Indywidualna etykieta pozwala zaprowadziç porzàdek oraz zapewnia przejrzystoêç Paƒstwa kolekcji. Póêniejsza zmiana etykiety mo liwa jest poprzez prostà wymian papierowej wkładki. Sama wkładka chroniona jest dodatkowo poprzez całkowicie przezroczystà foli. Maksymalna pojemnoêç: 15 kart na monety OPTIMA. Klaser posiada opraw imitujàcà ksià k. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Klaser w komplecie z pasujàcym futerałem. Klaser OPTIMA SIGNUM burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Mo liwe indywidualne etykietowanie A 21,50 Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

25 System OPTIMA 25 Album na monety World Money Kompletny album w formacie OPTIMA, wykonany ze stylowego ciemnoniebieskiego tworzywa skóropodobnego. Tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. ZawartoÊç: 5 ró nych kart OPTIMA na łàcznie 152 monety (po 1 szt. kart OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34, zob. str ). Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Pasujàcy futerał na stronie 11. Kolorowe tłoczenie Nr. kat A19,95 NOWOÂå Album w komplecie z futerałem Nr. kat A 25,95 zamiast A 29,95 Album na monety OPTIMA COINS Album z graficznym motywem w komplecie z 5 obwolutami OPTIMA na monety do przechowywania łàcznie 152 monet o Êrednicy od 20 do 42 mm (1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34). Obwoluty wykonane bez zmi kczaczy. Atrakcyjny wyglàd dzi ki kolorowym motywom monet. Stabilny zamek 4-ringowy. PojemnoÊç: do 15 obwolut na monety OPTIMA. Wymiar zewn trzny: 240 x 270 mm. Nr. kat A 15,95 Kolorowy nadruk z motywem Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

26 26 System OPTIMA Album na monety OPTIMA M Album OPTIMA wykonany z fakturowanej z tworzywa skóropodobnego w komplecie z futerałem. 2 naparstki do przekładania stron. W komplecie 5 obwolut OPTIMA (1 x OPTIMA 42, 27, EURO, 2 x OPTIMA 34, zob. str. 22) na ponad 150 monet o ró nej Êrednicy. Dodatkowo 6 czarnych przekładek z tworzywa sztucznego. MieÊci do 12 obwolut OPTIMA. Kolory: czerwony, czarny, zielony i niebieski. Wymiar zewn trzny: 240 x 280 mm. Album na monety OPTIMA M czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat czarny Nr. kat A 25,95 Album OPTIMA F PojemnoÊç: maksymalnie 50 koszulek OPTIMA lub 12 kart na monety OPTIMA, 2 naparstki do przekładania stron, stabilny zamek 4-ringowy, fakturowana tworzywo skbropodobne klasera z pasujàcym futerałem. Kolory: czerwony, czarny, zielony, bràzowy i niebieski. Wymiar zewn trzny: 240 x 280 mm. Album bez obwolut. Album OPTIMA F czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat A 23,50 zielony Nr. kat czarny Nr. kat Pude ko Classic OPTIMA Wysokiej jakoêci album o wzornictwie Classic do bezpiecznego i reprezentacyjnego przechowywania monet, banknotów, znaczków oraz innych wkładów. Zintegrowany i zamykany futerał do ochrony przed kurzem i zabrudzeniami. Oprawa ksià kowa z tworzywa skóropodobnego. Zamek 4-ringowy. PojemnoÊç: do 60 obwolut optima lub 15 obwolut na monety OPTIMA. Kolor: czarny. Wymiar zewn trzny: 250 x 275 mm. Album bez obwolut. Nr. kat A 23,50 Ze zintegrowanym futerałem Zamykany na kluczyk Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

27 System GRANDE 27 Album Classic GRANDE Oprawa ksià kowa z tworzywa skóropodobnego z zamkiem 4-ringowym. PojemnoÊç: do 60 obwolut. Poza obwolutami GRANDE (zob. str. 29) album mieêci tak e klasyczne koszulki w formacie A4 (np. Leitz). Dzi ki temu albumy GRANDE doskonale nadajà si do przechowywania banknotów, kart NUMIS, bloczków oraz innych wkładów w formacie A4. Dost pne kolory: czarny, burgund, zielony oraz niebieski. Wymiar zewn trzny (futerał): 293 x 335 x 68 mm. Album bez obwolut. Do dokumentów A4 Karta ENCAP w kapsu ach A4 Do znaczków Klaser Classic w komplecie z futerałem czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 23,50 Klaser w komplecie z 10 koszulkami Album Classic GRANDE na holdery R cznie wykonany klaser do przechowywania 200 holderów (50 x 50 mm). W komplecie 10 koszulek GRANDE (20 holderów na koszulk ). Album mo e byç powi kszany dzi ki kolejnym kartom GRANDE. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Wzornictwo Classic, dost pne kolory: niebieski i czarny. W komplecie pasujàcy futerał. Format zewn trzny (futerału): 293 x 335 x 68mm. niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 32,10 A 27,50 Super cena Du y wybór pasujàcych obwolut GRANDE znajdà Paƒstwo na stronie 29.

28 28 System GRANDE Okładka pierêcieniowa Classic GRANDE SIGNUM Nasza popularna okładka pierêcieniowa Classic GRANDE teraz dost pna jest równie z ramkà do opisu zbioru. U yj indywidualnych etykiet, aby wprowadziç lepszy porzàdek i przejrzystoêç do swojej kolekcji. Teraz łatwo mo esz wprowadziç zmiany w opisie po prostu wymieniajàc etykietk w specjalnie do tego celu przeznaczonej ramce. Papierowe etykietki dodatkowo zabezpieczone sà przezroczystà osłonkà. Wysoka jakoêç wykonania okładki. Solidny czteropierêcieniowy zamek. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zieleƒ myêliwska i czarny. Całkowity wymiar: 325 x 280 mm. Okładka z futerałem. Mo liwe indywidualne etykietowanie Okładka pierêcieniowa Classic GRANDE SIGNUM czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 24,50 Okładka Classic GRANDE GIGANT A4 90 mm Okładka Classic GRANDE GIGANT dzi ki grzbietowi o gruboêci 90 mm zapewnia niespotykanà pojemnoêç. Komfortowo mieêci, do 80 kart. Wykonana wg najlepszych tradycji introligatorskich. Odpowiednia do kart GRANDE jak równie wszystkich standardowych koszulek segregatorowych w formacie A4 (Leitz, itp.). GRANDE Classic set (Okładka pierêcieniowa z futerałem) czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 27,95 Pasuje tak e do banknotów, kart NUMIS czy wszelkich dokumentów w formacie A4. Do 80 kart GRANDE, mocny 4-pierÊcieniowy mechanizm, skóropodobna okładka. Kolory: niebieski, zielony, czerwony i czarny. Wymiary okładki: 325 mm x 280 mm x 90 mm. Album GRANDE F Pokryte skóropodobnym materia em, z mi kkim yêcie aniem i wyjàtkowo mocnym 4-pierÊcieniowym zamkiem. PojemnoÊç: do 60 kart w zale noêci od ich zawartoêci. Kolory: czerwony, niebieski i zielony. WielkoÊç: 280 x 325 mm. Odpowiedni do kart LEUCHTTURM GRANDE, kart na monety M 20 K (patrz str. 25) oraz wszystkich typów kart A4 (210 x 297 mm). A 14,50 czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat Du y wybór pasujàcych obwolut GRANDE znajdà Paƒstwo na stronie 29.

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2010 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes 32-33 Folder konferencyjny 34-35 Ok adki skórzane Business 12-21 Teczki 36-37

Bardziej szczegółowo

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm Segregatory z mechanizmem Segregator 180 Active Bebop segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają swoje

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIERY BIUROWE, SATYNOWANE, OZDOBNE, KOLOROWE 5-8 ROLE DO PLOTERÓW, SKŁADANKA KOMPUTEROWA, ROLKI 0- DRUKI AKCYDENSOWE 23 SEGREGATORY 24-28 KOPERTY 8-9 KOSZULKI,

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze GALANTERIA BIUROWA spis działu ZSZYWACZE 91-96 AKCESORIA STEMPLARSKIE 107 ZSZYWKI 96, 97 DZIURKACZE 97-100 NOŻYCZKI 101 NOŻE BIUROWE 102 DROBNA GALANTERIA BIUROWA 103 KLEJE BIUROWE 10 TAŚMY BIUROWE, SAMOPRZYLEPNE,

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DOKUMENTÓW

PREZENTACJA DOKUMENTÓW PREZENTACJA DOKUENTÓW bindownice termobindownice grzbiety okładki do bindownic akcesoria do termobindowania akcesoria do oprawy dokumentów laminatory folie do laminatorów teczki i albumy ofertowe skoroszyty

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300 Produkty polecane Tablice interaktywne esprit plus P D Wska nik laserowy z pilotem F E N Str. 282 Str. 280 Flipchart Mobilechart Pro P K P Str. 291 System prezentacyjny Keba U P Str. 300 9 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic. Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic. 2 INNOWACJE. INSPIRACJE. FASCYNACJE. W kolekcji p yt laminowanych oraz blatów kuchennych przygotowanej na 2013 rok wyraênie widaç silnà inspiracj przyrodà.

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Euro - coraz bli ej. Co to jest euro? Czy euro b dzie polskà walutà? Czy powinniêmy baç si euro?

Euro - coraz bli ej. Co to jest euro? Czy euro b dzie polskà walutà? Czy powinniêmy baç si euro? Euro coraz bli ej Euro - coraz bli ej Co to jest euro? Czy euro b dzie polskà walutà? Czy powinniêmy baç si euro? Opracowali: Ma gorzata Siemaszko Marcin oga a Projekt graficzny i sk ad: GoldFish Studio

Bardziej szczegółowo

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com 2 0 1 0 KATALOG SEJFY SAFES Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA

URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA T e c h n o l o g i e s p r z e d a y URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Technologii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem

Bardziej szczegółowo