AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKCESORIA NUMIZMATYCZNE"

Transkrypt

1 AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

2 z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów numizmatycznych 2014, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla fascynatów numizmatyki. Dodatkowo pragniemy wraz z nowym wydaniem katalogu przedstawiç jego nowy design. Z przekonania oraz na bazie ponad 95 lat doêwiadczeƒ - naszym najwa niejszym priorytetem jest zawsze mo liwoêç zaoferowania, czy to poczàtkujàcemu kolekcjonerowi, czy zawodowemu numizmatykowi, atrakcyjnych oraz bezpiecznych akcesoriów po najkorzystniejszych cenach. Ogromna popularnoêç naszych produktów na całym Êwiecie tylko utwierdza nas w naszej codziennej pracy. Ponad 6000 artykułów nosi logo LEUCHTTURM, które stało si symbolem najwy szej u ytecznoêci i jakoêci. Aby przyjemnoêç oddawania si Waszemu hobby była jeszcze wi ksza, stale pracujemy nad dalszym rozwojem naszego asortymentu. Z tego właênie powodu tak bardzo cenimy sobie Wasze opinie. Ka dy przejaw inicjatywy, sugestie poprawy oraz konstruktywna krytyka sà dlatego zawsze mile widziane. Zach camy wi c do kontaktu z nami poprzez adres mailowy Obok licznej grupy cenionych klasyków z zakresu numizmatyki, katalog zawiera tak e fascynujàce nowoêci, które robià wra enie, np. QUADRUM Note nowa kapsuła QUADRUM na monety do samodzielnego opisu (zob. str. 73) lub nasze nowe etui na monety NOBILE w kolorowej stylizacji (zob. str. 66). yczymy Wam przyjemnego przeglàdania katalogu! Axel Stürken Kurt Stürken Max Stürken LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG P.O.BOX D Geesthacht Germany Tel. +49 (0) 4152 / Fax +49 (0) 4152 /

3 PL Dost pne od Nr. kat Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen Wydrukowano w Niemczech. Spis treêci 03 KATEGORIE KOLEKCJONERSKIE Monety pamiàtkowe 2 Euro 08 Monety obiegowe euro Monety amerykaƒskie Na akcje 34 Na banknoty KATEGORIE KOLEKCJONERSKIE SYSTEMY ALBUMOWE SYSTEMY ALBUMOWE System NUMIS System OPTIMA System GRANDE Karty ENCAP System FOLIO 32 System KANZLEI 33 Album na papiery wartoêciowe 34 Albumy na dokumenty 34 Albumy na banknoty, obwoluty i kapsuły Album kieszonkowy KUFERKI & KASETY Kasety na monety MB Kasety na monety XL 48 Kasety na monety SMART 50 Kasety na monety LIGNUM 51 Schowki na monety 49, 55 Kufry na monety 52 53, 56 Palety na monety 54 Kuferek kolekcjonerski 57 Kasety na monety Kaseta kolekcjonerska 63 Etui na monety Witryny na monety LOUVRE 67 KUFERKI & KASETY KAPSUŁY I AKCESORIA KAPSUŁY I AKCESORIA Katalog Euro 08 Okràgłe kapsuły na monety QUADRUM, QUADRUM Note QUADRUM XL 79 EVERSLABs/Slabs Holdery na monety Holdery na monety XL 87 Czyszczenie i piel gnacja Pozostałe akcesoria 90 Lupy 91 99, 108 Mikroskopy Lampy ultrafioletowe Jäger & Sammler Oferta: Przedmioty kolekcjonerskie, kapsle do monet oraz holdery zostały zaprezentowane wyłàcznie jako materiał ekspozycyjny i nie sà dost pne w ofercie. Szukasz modeli ju nie produkowanych? Zadzwoƒ. Mo emy je jeszcze mieç na sk adzie.

4 04 NowoÊci NOWOÂC NOWOÂC QUADRUM NOTE Wi cej informacji na str. 73. Skrytka na 10 palet do monet TAB Wi cej informacji na str. 55. NOWOÂC NOWOÂC Etui PRISMA na 1 kapsuł QUADRUM Wi cej informacji na str. 67. Białe przekładki OPTIMA do indywidualnego opisu Wi cej informacji na str. 22.

5 NowoÊci 05 Aluminiowy kuferek GRATIS NOWOÂC Asortyment holderów 1000 sztuk z GRATISowym kuferkiem Wi cej informacji na str. 85. Etui na monety NOBILE niebieski i czerwony design Wi cej informacji na str. 66. NOWOÂC NOWOÂC Kaseta na 20 srebrnych monet Panda Wi cej informacji na str. 61. Album kieszonkowy COINS Wi cej informacji na str. 41.

6 Kategorie kolekcjonerskie Na kolejnych stronach przedstawiamy Paƒstwu nasz szeroki asortyment dodatków kolekcjonerskich do monet euro oraz monet amerykaƒskich. Czy to albumy, karty, kapsuły, stylowe kasety do monet, czy te etui na monety wszystkie artykuły zostały optymalnie dopasowane do konkretnych kategorii gwarantujàc właêciwà ochron Paƒstwa kolekcji. Zapraszamy do wyszukania idealnego produktu, który zapewni doskonałe warunki do przechowywania Paƒstwa kolekcji w kategorii obiegowych monet euro, monet okolicznoêciowych o nominale 2 euro, a tak e monet USA.

7

8 08 Monety pamiàtkowe 2 Euro Album VISTA na monety 2 euro Wysokiej jakoêci album w formacie OPTIMA do wygodnego przechowywania monet o nominale 2 euro. Album mieêci do 9 kart VISTA mieszczàc łàcznie a 180 monet o nominale 2 euro. Stylowa oprawa z tworzywa skóropodobnego oraz okazałe tłoczenia okładki i grzbietu zapewniajà wyjàtkowà estetyk wykonania. Album mo e byç uzupełniany dowolnymi obwolutami VISTA lub OPTIMA. Wymiar zewn trzny albumu: 245 x 270mm. W komplecie futerał (wymiar zewn trzny: 250 x 280 x 60mm) Z futerałem Album na monety z kartami VISTA ZawartoÊç: 4 karty VISTA na łàcznie 80 sztuk monet 2 euro, wykonane z twardego kartonu, posiadajàce wsadowe okienka. W komplecie kolorowe naklejki z flagami. Nr. kat A 29,95 Klaser do samodzielnego uzupełniania Klaser bez kart ew. obwolut. Nr. kat A 16,50 NOWOÂC Katalog euro 2014 Monety i banknoty Wszytskie obiegowe i okolicznoêciowe monety euro od 1999 roku Zawiera okolicznoêciowe monety 2 Euro Zawiera banknoty Euro Historia wprowadzania euro dostepne od grudnia 2013 (termin moze ulec zmianie). Nr. kat A 9,95

9 Monety obiegowe euro 09 Album VISTA na monety euro Album na monety, 2 tomy dost pne w formacie OPTIMA, do przechowywania wszystkich* monet obiegowych (1 cent do 2 euro). Szykowna oprawa z tworzywa skóropodobnego z miłym dla oka tłoczeniem na wieku oraz tyle. ZawartoÊç tomu: 6 kart na monety VISTA ze stabilnego kartonu wraz okienkiem z PVC (kompletny na 12 paƒstw strefy euro po 2 na stron. Stabilny zamek 4-ringowy. Kolor: niebieski. Format zewn trzny: 245 x 270 mm. Tom 1 Na pierwotne 12 krajów strefy euro. Austria Belgia Finladia Francja Niemcy Grecja Włochy Irlandia Luksemburg Holandia Portugalia Hiszpania Oryginał Album tom 1 Nr. kat A 26,95 Album tom 1 wraz a futerałem Nr. kat A 33,95 zamiast A 36,90 Tom 2 Na 12 nowych i przyszłych paƒstw strefy euro. Bu garia Czechy Cypr Estonia Litwa otwa Malta Polska Rumunia S owacja S owenia W gry Album Tom 2 Nr. kat A 26,95 Album Tom 2 wraz a futerałem Nr. kat A 33,95 zamiast A 36,90 *z wyjàtkiem małych paƒstw: Monako, San Marino, Watykan oraz Andora SUPER OFERTA Album Album + futerał Tom 1+2 A 53,90 A 46,95 Tom 1+2 Nr. kat Nr. kat A 67,90 A 56,95 Pasujàcy futerał na stronie 11.

10 10 Monety obiegowe euro Album NUMIS na monety euro Kompletny album jako niebieski 4-ringowy klaser wykonany ze skóry ekologicznej, z 6 kartami (zob. str. 16) na 18 kompletnych zestawów monet obiegowych euro wraz z kolorowymi flagami z mo liwoêcià etykietowania (tak e na nowe kraje strefy euro, np. Słowenia, Cypr, Malta, Estonia, itd.). Przekładki w białym kolorze. Srebrne tłoczenie nr. kat.u e na pierwszej stronie albumu. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Nr. kat A 15,50 Album w futerałe Nr. kat A 19,95 Dodatkowe karty NUMIS EURO patrz strona 16. Pasujàcy futerał na album NUMIS Nr. kat A 5,95 Dla wszystkich, którzy chcà uzupełniç poprzednie wydanie albumu: uzupełniajàcy zestaw kolorowych flag wszystkich krajów strefy euro. Nr. kat A 2,30 Album do monet PRESSO Euro-Collection Ilustrowany album do wciskania monet obiegowych, wykonany z solidnego kartonu z wymiarowymi wyci ciami na obiegowe monety euro. Wymiar zewn trzny: 255 x 280 mm. Tom 1: pierwszych 12 krajów strefy euro. Nr. kat Tom 2: 12 nowych krajów w strefie euro. Nr. kat ka dy album A 8,95 10

11 Klaser Classic Euro Klaser OPTIMA o ksià kowej oprawie. Stylowa okładka z tworzywa skóropodobnego ze wspaniałym tłoczeniem na okładce i grzebiecie. Mo liwoêç przechowywania monet we wszystkich obwolutach na monety VISTA (obwoluty dost pne osobno). Klaser mieêci do 9 kart na monety VISTA (zob. ni ej) na 180 monet 2 euro.wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Nr. kat A 16,50 Monety obiegowe euro 11 Klaser z futerałem (komplet) Nr. kat A 26,45 A 19,95 Pasujàcy futerał Do ochrony przed kurzem, brudem i innymi czynnikami zewn trznymi. Zapewnia utrzymanie pierwotnego kształtu i pionowà stabilnoêç. Pasuje do wszystkich klaserów OPTIMA i albumów Classic. Oprawa z tworzywa sztucznego, kolor: niebieski. Wymiar zewn trzny: 250 x 280 x 60 mm. Nr. kat A 9,95 Nasz bestseller Karty VISTA na monety euro ZawartoÊç opakowania: 2 ciemnoniebieskie karty VISTA na monety ze złotym nadrukiem. Do przechowywania kart na monety euro polecamy klaser Classic Euro VISTA lub te neutralne klasery OPTIMA Classic (zob. str. 24) oraz do szczegółowego opisu i oznaczanie komplet EURO-naklejek (zob. ni ej). Cena za opakowanie według tabeli Zastosowanie Karta IloÊç Monety Nr. kat. Cena na kart VISTA 1 Na zestawy monet obiegowych po 8 sztuk E 4,80 2 Na monety 2 euro E 4, rocznica Traktatu Elizejskiego E 3, lat waluty euro 2 1x10, 1x E 4, lat Unii Gospodarczo-Walutowej 2 ka dy E 4,80 6 Traktaty Rzymskie E 3,30 7 Na niemieckie monety okolicznoêciowe 10 euro E 4,80 TOP- Seller TOP- Seller Komplet naklejek EURO Do opisu neutralnych kart na monety. Napisy do wszystkich krajów euro oraz niemieckich mennic, numery tomów (I-XII) i roczników ( ). Komplety flag 24 krajów euro, paƒstw-miast San Marino, Watykanu, Monako i Andory oraz 2 flagi Europy. Nr. kat za komplet A 3,80

12 12 Monety amerykaƒskie Album VISTA na monety American Eagle Silver Dollars NOWOÂå Pierwszy Silver Eagle datuje si na 1986 rok, a do dziê ukazujà si nowe coroczne wydania. Wysokiej jakoêci album na monety VISTA firmy LEUCHTTURM to doskonała podstawa dla rozwoju kolekcji srebrnych monet amerykaƒskich American Silver Eagle w wersji bezobiegowej/ bezcyrkulacyjnej (US: uncirculated). W komplecie znajdujà si 4 przezroczyste karty na monety VISTA ze stabilnego kartonu, posiadajàce wsadowe okienka (bezkwasowe i bez zmi kczaczy) do bezpiecznego przechowywania wszystkich American Eagle Silver Dollars od roku 1986 do 2021 (9 monet na ka dà stron ). Srebrne tłoczenia na kartach wskazujà rok wybicia ka dej monety. Album zawiera równie dodatkowe ciekawe informacje tematyczne. Stylowa oprawa z tworzywa skóropodobnego posiada srebrne tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. Stabilny zamek 4-ringowy. W komplecie z pasujàcym futerałem. Wymiar zewn trzny: 235 x 255 mm. Mo liwe póêniejsze uzupełnianie kolekcji. Nr. kat A 34,50 VISTA Presidential-Dollar-Album W 2007 roku ministerstwo finansów Stanów Zjednoczonych wprowadziło nowà seri monet jednodolarowych, na których majà si pojawiç podobizny wszystkich dotychczasowych prezydentów USA. Rocznie wybijane sà 4 monety. Seria powinna si zakoƒczyç w 2016 roku. Album Leuchtturm VISTA na jednodolarówki to idealne rozwiàzanie dla kolekcjonerów tej serii. 6 kart VISTA albumu to miejsce na wszystkich 43 dotychczasowych prezydentów USA. Wymiar zewn trzny 235 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 34,50

13 Monety amerykaƒskie 13 Album PRESSO na çwierçdolarówki Parki Narodowe Kolorowo ilustrowany album z solidnego kartonu na wszystkie 56 çwierçdolarówek z serii America s Beautiful National Parks. Wszystkie wyci cia na monety sà oznaczone nazwà stanu, parku narodowego oraz rokiem wydania. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm Nr. kat A 8,95 Album VISTA na çwierçdolarówki Parki Narodowe Stylowy klaser oferuje miejsce obu tłoczeniom wszystkich 56 monet (Philadelphia oraz Denver Mint). Dlatego te pojemnoêç wynosi łàcznie 112 monet. R cznie wykonany klaser z kolorowym tłoczeniem na okładce. Wytrzymały zamek 4-ringowy. ZawartoÊç: 6 kart do monet VISTA z przezroczystym okienkiem (bez zmi kczaczy). Złote tłoczenia na kartach wskazujà ka dorazowo właêciwy stan, rok wydania i nazw parku narodowego. Wymiar zewn trzny: 235 x 255 mm. W komplecie futerał. Nr. kat A 34,50 Karta uzupełniajàca na çwierçdolarówki dystryktu Kolumbii oraz terenów zamorskich, wydanych w 2009 roku. Nr. kat A 2,95 Album PRESSO na Statehood Quarters Kolorowo ilustrowany album na monety z solidnego kartonu, z dokładnymi wyci ciami do łatwego wciêni cia wszystkich çwierçdolarówek serii Statehood Quarters. Wymiar zewn trzny: 255 x 280mm. Nr. kat A 8,95 Album VISTA na Statehood Quarters åwierçdolarówki ( Quarter ) we wspaniały sposób odzwierciedlajà histori oraz wyjàtkowoêç Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wybijane corocznie çwierçdolarówki sà projektowane indywidualnie przez poszczególne stany. Zapoczàtkowana przez stan Delaware w 1999 roku seria zakoƒczyła si w 2008 roku wybiciem ostatniej çwierçdolarówki przez Hawaje. Wymiar zewn trzny 235 x 255mm. W komplecie pasujàcy futerał. Nr. kat A 33,95

14 Systemy albumowe na monety + banknoty Systemy albumów LEUCHTTURM doskonale nadajà si do przechowywania monet, banknotów, historycznych papierów wartoêciowych oraz wielu innych. Nasze albumy to nie tylko konieczna ochrona, ale tak e reprezentacyjny sposób na przechowywanie Paƒstwa kolekcji. Wszystkie produkty sà idealnie dostosowane do właêciwego zabezpieczenia Paƒstwa eksponatów. LEUCHTTURM oferuje Paƒstwu szeroki wybór albumów wg rozmiaru, wzornictwa i wykonania. Równolegle ka dy system to tak e szeroka gama akcesoriów uzupełniajàcych, np. kart i koszulek.

15

16 16 System NUMIS Karty NUMIS asortyment ZawartoÊç: 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX. Nr. kat Cena za paczk A 5,95 Karty NUMIS Rozmiar NUMIS 17 66: 193 x 217 mm. Rozmiar NUMIS 1C 3C: 187 x 224 mm. Paczk NUMIS 17 66: 5 St. z bia ymi przek adkami. Paczk NUMIS 1C 3C: 10 St. z bia ymi przek adkami. Cena za paczk A 5,95 NUMIS 66 Nr. kat do 66 mm ø NUMIS 55 Nr. kat do 55 mm ø NUMIS 44 Nr. kat do 44 mm ø NUMIS 34 Nr. kat do 34 mm ø NUMIS 25 Nr. kat do 25 mm ø NUMIS 17 Nr. kat do 17 mm ø NUMIS MIX Nr. kat do ró nych ø NUMIS EURO Nr. kat na 3 komplety monet Euro z miejscem na nalepki informacyjne NUMIS K50 Nr. kat do monet w holderach (5 szt.) A 2,70 KA ZWL W Nr. kat Bia e przek adki (10 szt.) A 3,40 NUMIS 1C Nr. kat na zestawy monet do 165 x 219 mm NUMIS 2VC Nr. kat do du ych banknotów do 80 x 216 mm NUMIS 2C Nr. kat na banknoty i karty pocztowe do 165 x 107 mm NUMIS 3C Nr. kat na banknoty do 165 x 70 mm

17 System NUMIS 17 Album na monety NUMIS Classic Classic-design kompletnego albumu z pasujàcym futerałem. Ksià kowa oprawa klasera z tworzywa skóropodobnego z zamkiem 4-ringowym. W komplecie 5 kart NUMIS i 5 białych przekładek. Kolory: niebieski, burgund oraz zielony. MieÊci do 15 kart na monety NUMIS. Wymiar zewn trzny: 230 x 235mm. A19,95 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Okładka (bez kart) Załàczony futerał. Ten album mo na wyposa- yç wedle yczenia w koszulki i karty NUMIS (zob. str. 16). Obj toêç do 15 kart na monety NUMIS. A16,50 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat Du y wybór pasujàcych obwolut NUMIS znajdà Paƒstwo na stronie 16.

18 18 System NUMIS Album na monety NUMIS Kompletny album 4-ringowy z tworzywa skóropodobnego w komplecie z kartami NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX (zob. str. 16), 5 przekładkami oraz jednà białà przekładkà z nadrukiem jako stronà tytułowà. Srebrne tłoczenie na grzbiecie i okładce. Dost pne kolory: czerwony, zielony i niebieski. Wymiar zewn trzny: 215 x 230mm. Album na monety czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A13,50 Album na monety z futerałem czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 16,50 Pasujàce futera em czerwony Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 6,40

19 System NUMIS 19 Album na monety NUMIS World Collection Album do bezpiecznego przechowywania 143 monet z całego Êwiata. ZawartoÊç: 5 ró nych kart NUMIS (1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, zob. str. 20). Zró nicowany podział kart gwarantuje elastycznoêç w doborze właêciwego miejsca dla monet o ró nym pochodzeniu wyłàcznie według Paƒstwa uznania! Wykonany ze stylowego tworzywa skóropodobnego. Album posiada ciekawe tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. StabilnoÊç zapewnia solidny zamek 4-ringowy. Wymiar zewn trzny: 230 x 22mm. Nr. kat A 16,50 Klaser ze skóry NUMIS Classic Stylowy klaser ze skóry do przechowywania monet, banknotów, kart pocztowych i innych. Klaser bez zawartoêci. Dost pny szeroki wybór pasujàcych kart NUMIS (zob. poni ej). PojemnoÊç: do 15 kart NUMIS. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie futerał. Wymiar zewn trzny: 235 x 240mm. z futera em A 34,95 czerwony Nr. kat jasnobràzowy Nr. kat ciemnobràzowy Nr. kat czarny Nr. kat Prawdziwa skóra Du y wybór pasujàcych obwolut NUMIS znajdà Paƒstwo na stronie 16.

20 20 System OPTIMA Album na monety OPTIMA Classic Na Paƒstwa bezcennà kolekcj monet. Wyjàtkowo pi knie monety prezentujà si w oprawie z tworzywa skóropodobnego w kolorach czarnym burgund, niebieskim oraz zielonym. Solidny zamek 4-ringowy typu D. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. Z 10 kartami OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 4 x OPTIMA strony tytułowe (zob. str ). Na maksymalnie 15 kart do monet OPTIMA. Stylowe wzornictwo Album na monety bez futerału burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 24,95 Album na monety w komplecie z futerałem burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 27,95 Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

21 System OPTIMA 21 Album na holdery Album w wykoƒczeniu Classic wraz z 10 kartami OPTIMA (zob. str ) na 120 holderów. Całkowicie przezroczyste i stabilne karty w formacie OPTIMA (202 x 252mm) sà idealnie dostosowane do przechowywania holderów 50 x 50mm. Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny 245 x 270mm. Album na holdery burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 17,50 Pasujàcy futerał na stronie 11. Prawdziwa skóra Klaser Classic OPTIMA ze skóry Wysokiej jakoêci klaser wykonany ze skóry naturalnej (Classic-Design) do przechowywania monet, znaczków, banknotów, kart pocztowych i innych. Du y wybór pasujàcych koszulek OPTIMA. PojemnoÊç: maksymalnie 60 koszulek OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA. Stabilny zamek 4-ringowy. Dost pne kolory: czarny, czerwony, jasnobràzowy, ciemnobràzowy. W komplecie pasujàcy futerał (skóra ekologiczna). Wymiar zewn trzny futerału: 250 x 280 mm. Klaser bez kart/koszulek z futera em Klaser w komplecie z futerałem jasnobràzowy Nr. kat ciemnobràzowy Nr. kat czerwony Nr. kat czarny Nr. kat A 45,95 Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

22 22 System OPTIMA Karty na monety OPTIMA Wysoko przezroczyste oraz stabilne obwoluty do monet (bezkwasowe i bez zmi kczaczy*) w formacie OPTIMA (202 x 252 mm) do bezpiecznego przechowywania oraz prezentacji Paƒstwa monet. 8 wariantów podziału o pojemnoêci od 6 do 54 monet. Do bardziej wyrazistego podziału słu à czarne przekładki OPTIMA. NowoÊç: białe przekładki do samodzielnego opisu Paƒstwa kolekcji. Opisy artykułów: 1 OPTIMA 65 2 OPTIMA 42 3 OPTIMA 34 Nr. kat na 6 monet o Ø do 65 mm Nr. kat na 15 monet o Ø do 42 mm Nr. kat na 24 monety o Ø do 34 mm 1 OPTIMA 65 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 78,0 x 78,0 mm 2 OPTIMA 42 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 48,0 x 46,5 mm 3 OPTIMA 34 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 39,5 x 38,5 mm 4 OPTIMA 27 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 31,5 x 32,7 mm 5 OPTIMA EURO Nr. kat Do zestawów monet obiegowych euro 6 OPTIMA 20 Nr. kat Wewn trzny wymiar kieszeni 24,0 x 25,0 mm Cena za opakowaniu (5 sztuk) A 5,95 4 OPTIMA 27 5 OPTIMA EURO 6 OPTIMA 20 Nr. kat na 35 monet o Ø do 27 mm Nr. kat kieszonek na 5 kompletnych zestawów Euro Nr. kat na 54 monety o Ø do 20 mm Białe przekładki do indywidualnego opisu: 1a OPTIMA ZWL 65 Nr. kat a OPTIMA ZWL 42 Nr. kat a OPTIMA ZWL 34 Nr. kat a OPTIMA ZWL 27 Nr. kat a OPTIMA ZWL EURO Nr. kat NOWOÂå 1a OPTIMA ZWL 65 2a OPTIMA ZWL 42 3a OPTIMA ZWL 34 Nr. kat Nr. kat Nr. kat a OPTIMA ZWL 20 Nr. kat Cena za opakowaniu (10 sztuk) A 3,50 4a OPTIMA ZWL 27 5a OPTIMA ZWL EURO 6a OPTIMA ZWL 20 Nr. kat Nr. kat Nr. kat * Dalsze informacje dotyczàce właêciwoêci naszych kart oraz ich zastosowania znajdujà si na naszej stronie internetowej

23 System OPTIMA 23 Karta OPTIMA na du e holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 67 x 67mm. 7 OPTIMA K67 Nr. kat (5 sztuk) A 3,80 Karta OPTIMA na holdery Doskonały wybór dla holderów w formacie 50 x 50mm. 8 OPTIMA K50 Nr. kat (5 sztuk) A 3,80 Przekładki w czarnym kolorze 9 OPTIMA ZWL Nr. kat (10 sztuk) A 3,50 Asortyment kart do monet OPTIMA ZawartoÊç: 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA OPTIMA SORT Nr. kat (za opakowanie) A 5,95 7 OPTIMA K67 8 OPTIMA K50 9 OPTIMA ZWL Nr. kat Nr. kat Nr. kat do 6 du ych holderów na 12 pude ek z do monet 67 x 67 mm. monetami 50 x 50 mm 10 OPTIMA SORT Nr. kat po 1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz, 2 x OPTIMA 34 Obwoluty OPTIMA na banknoty Format: 202 x 252 mm. ZawartoÊç 1C, 2C, 3C: 10 sztuk bez czarnych przekładek foliowych Cena za opakowanie (10 sztuk) A 5, mm 180 mm 120 mm 77 mm OPTIMA 1C Nr. kat Do zestawów monet OPTIMA 2C Nr. kat Do du ych banknotów OPTIMA 3C Nr. kat Do banknotów 10 przekładek (215 x 261 mm) ZWL XL Nr. kat A 3,50 Karta OPTIMA XL Całkowicie przezroczysta karta OPTIMA 127 mm uzupełniana jest z jednej strony, ale obiekt widaç z dwóch stron. Ta karta jest specjalnie zaprojektowana na zestawy monet euro i mo na jà uzupełniç 2 pełnymi kompletami monet. Aby zapobiec 150 mm przesuwaniu si kompletu zastosowano dodatkowy pionowy zgrzew. Do przechowywania kart polecamy klasery OPTIMA-Classic lub Euro. Wymiar zewn trzny: 215 x 261mm. ZawartoÊç opakowania to 10 sztuk. Uzupełnienie: czarne przekładki (ZWL XL) do wewn trznego podziału kolekcji. Nr. kat A 6,50 Karta OPTIMA-BIG Karta OPTIMA w formacie 205 x 252mm na ekstra grube wkłady, takie jak roczniki lub zestawy monet Maksymalny format wewn trzny 180 x 240x10mm Wzmocniona metalowymi nitami perforacja pasujàca do zamka 4-ringowego pasujàca do wszystkich klaserów OPTIMA Wytrzymały czarny grzbiet z kartonowà wkładkà Zakładka zamykajàca zabezpiecza wkłady przed wysuni ciem si 2 karty w opakowaniu Nr. kat A 6,50

24 24 System OPTIMA Klaser OPTIMA Classic PojemnoÊç: maksymalnie 60 kart OPTIMA lub 15 kart na monety OPTIMA, solidny zamek 4-ringowy typu D. Kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270mm. A 15,95 burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Pasujàcy futerał Wymiar zewn trzny: 250 x 280 x 60 mm burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 9,95 Zestaw OPTIMA Classic burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat (Klaser i futerał) A 19,95 Klaser OPTIMA Classic GIGANT Du a pojemnoêç: maksymalnie 80 kart OPTIMA lub 20 kart na monety OPTIMA. Ksià kowa oprawa ze skóry ekologicznej z zabezpieczajàcym kartonem. Solidny zamek 4-ringowy. Kolory: zielony, burgund oraz niebieski. Wymiar zewn trzny: 255 x 270mm. Zestaw OPTIMA Classic GIGANT burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat (Klaser i futerał) A 23,95 75 mm Klaser OPTIMA SIGNUM Nasze lubiane klasery Classic OPTIMA sà teraz dost pne z okienkiem na opis. Indywidualna etykieta pozwala zaprowadziç porzàdek oraz zapewnia przejrzystoêç Paƒstwa kolekcji. Póêniejsza zmiana etykiety mo liwa jest poprzez prostà wymian papierowej wkładki. Sama wkładka chroniona jest dodatkowo poprzez całkowicie przezroczystà foli. Maksymalna pojemnoêç: 15 kart na monety OPTIMA. Klaser posiada opraw imitujàcà ksià k. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zielony oraz czarny. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Klaser w komplecie z pasujàcym futerałem. Klaser OPTIMA SIGNUM burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat czarny Nr. kat Mo liwe indywidualne etykietowanie A 21,50 Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

25 System OPTIMA 25 Album na monety World Money Kompletny album w formacie OPTIMA, wykonany ze stylowego ciemnoniebieskiego tworzywa skóropodobnego. Tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. ZawartoÊç: 5 ró nych kart OPTIMA na łàcznie 152 monety (po 1 szt. kart OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34, zob. str ). Na maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewn trzny: 245 x 270 mm. Pasujàcy futerał na stronie 11. Kolorowe tłoczenie Nr. kat A19,95 NOWOÂå Album w komplecie z futerałem Nr. kat A 25,95 zamiast A 29,95 Album na monety OPTIMA COINS Album z graficznym motywem w komplecie z 5 obwolutami OPTIMA na monety do przechowywania łàcznie 152 monet o Êrednicy od 20 do 42 mm (1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34). Obwoluty wykonane bez zmi kczaczy. Atrakcyjny wyglàd dzi ki kolorowym motywom monet. Stabilny zamek 4-ringowy. PojemnoÊç: do 15 obwolut na monety OPTIMA. Wymiar zewn trzny: 240 x 270 mm. Nr. kat A 15,95 Kolorowy nadruk z motywem Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

26 26 System OPTIMA Album na monety OPTIMA M Album OPTIMA wykonany z fakturowanej z tworzywa skóropodobnego w komplecie z futerałem. 2 naparstki do przekładania stron. W komplecie 5 obwolut OPTIMA (1 x OPTIMA 42, 27, EURO, 2 x OPTIMA 34, zob. str. 22) na ponad 150 monet o ró nej Êrednicy. Dodatkowo 6 czarnych przekładek z tworzywa sztucznego. MieÊci do 12 obwolut OPTIMA. Kolory: czerwony, czarny, zielony i niebieski. Wymiar zewn trzny: 240 x 280 mm. Album na monety OPTIMA M czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat czarny Nr. kat A 25,95 Album OPTIMA F PojemnoÊç: maksymalnie 50 koszulek OPTIMA lub 12 kart na monety OPTIMA, 2 naparstki do przekładania stron, stabilny zamek 4-ringowy, fakturowana tworzywo skbropodobne klasera z pasujàcym futerałem. Kolory: czerwony, czarny, zielony, bràzowy i niebieski. Wymiar zewn trzny: 240 x 280 mm. Album bez obwolut. Album OPTIMA F czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat A 23,50 zielony Nr. kat czarny Nr. kat Pude ko Classic OPTIMA Wysokiej jakoêci album o wzornictwie Classic do bezpiecznego i reprezentacyjnego przechowywania monet, banknotów, znaczków oraz innych wkładów. Zintegrowany i zamykany futerał do ochrony przed kurzem i zabrudzeniami. Oprawa ksià kowa z tworzywa skóropodobnego. Zamek 4-ringowy. PojemnoÊç: do 60 obwolut optima lub 15 obwolut na monety OPTIMA. Kolor: czarny. Wymiar zewn trzny: 250 x 275 mm. Album bez obwolut. Nr. kat A 23,50 Ze zintegrowanym futerałem Zamykany na kluczyk Du y wybór pasujàcych obwolut OPTIMA znajdà Paƒstwo na stronie

27 System GRANDE 27 Album Classic GRANDE Oprawa ksià kowa z tworzywa skóropodobnego z zamkiem 4-ringowym. PojemnoÊç: do 60 obwolut. Poza obwolutami GRANDE (zob. str. 29) album mieêci tak e klasyczne koszulki w formacie A4 (np. Leitz). Dzi ki temu albumy GRANDE doskonale nadajà si do przechowywania banknotów, kart NUMIS, bloczków oraz innych wkładów w formacie A4. Dost pne kolory: czarny, burgund, zielony oraz niebieski. Wymiar zewn trzny (futerał): 293 x 335 x 68 mm. Album bez obwolut. Do dokumentów A4 Karta ENCAP w kapsu ach A4 Do znaczków Klaser Classic w komplecie z futerałem czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 23,50 Klaser w komplecie z 10 koszulkami Album Classic GRANDE na holdery R cznie wykonany klaser do przechowywania 200 holderów (50 x 50 mm). W komplecie 10 koszulek GRANDE (20 holderów na koszulk ). Album mo e byç powi kszany dzi ki kolejnym kartom GRANDE. Stabilny zamek 4-ringowy typu D. Wzornictwo Classic, dost pne kolory: niebieski i czarny. W komplecie pasujàcy futerał. Format zewn trzny (futerału): 293 x 335 x 68mm. niebieski Nr. kat czarny Nr. kat A 32,10 A 27,50 Super cena Du y wybór pasujàcych obwolut GRANDE znajdà Paƒstwo na stronie 29.

28 28 System GRANDE Okładka pierêcieniowa Classic GRANDE SIGNUM Nasza popularna okładka pierêcieniowa Classic GRANDE teraz dost pna jest równie z ramkà do opisu zbioru. U yj indywidualnych etykiet, aby wprowadziç lepszy porzàdek i przejrzystoêç do swojej kolekcji. Teraz łatwo mo esz wprowadziç zmiany w opisie po prostu wymieniajàc etykietk w specjalnie do tego celu przeznaczonej ramce. Papierowe etykietki dodatkowo zabezpieczone sà przezroczystà osłonkà. Wysoka jakoêç wykonania okładki. Solidny czteropierêcieniowy zamek. Dost pne kolory: niebieski, burgund, zieleƒ myêliwska i czarny. Całkowity wymiar: 325 x 280 mm. Okładka z futerałem. Mo liwe indywidualne etykietowanie Okładka pierêcieniowa Classic GRANDE SIGNUM czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 24,50 Okładka Classic GRANDE GIGANT A4 90 mm Okładka Classic GRANDE GIGANT dzi ki grzbietowi o gruboêci 90 mm zapewnia niespotykanà pojemnoêç. Komfortowo mieêci, do 80 kart. Wykonana wg najlepszych tradycji introligatorskich. Odpowiednia do kart GRANDE jak równie wszystkich standardowych koszulek segregatorowych w formacie A4 (Leitz, itp.). GRANDE Classic set (Okładka pierêcieniowa z futerałem) czarny Nr. kat burgund Nr. kat zielony Nr. kat niebieski Nr. kat A 27,95 Pasuje tak e do banknotów, kart NUMIS czy wszelkich dokumentów w formacie A4. Do 80 kart GRANDE, mocny 4-pierÊcieniowy mechanizm, skóropodobna okładka. Kolory: niebieski, zielony, czerwony i czarny. Wymiary okładki: 325 mm x 280 mm x 90 mm. Album GRANDE F Pokryte skóropodobnym materia em, z mi kkim yêcie aniem i wyjàtkowo mocnym 4-pierÊcieniowym zamkiem. PojemnoÊç: do 60 kart w zale noêci od ich zawartoêci. Kolory: czerwony, niebieski i zielony. WielkoÊç: 280 x 325 mm. Odpowiedni do kart LEUCHTTURM GRANDE, kart na monety M 20 K (patrz str. 25) oraz wszystkich typów kart A4 (210 x 297 mm). A 14,50 czerwony Nr. kat niebieski Nr. kat zielony Nr. kat Du y wybór pasujàcych obwolut GRANDE znajdà Paƒstwo na stronie 29.

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria numizmatyczne

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria numizmatyczne Register 2015 Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria numizmatyczne Z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów numizmatycznych 2015, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa.

Z miło s ci do kolekcjonerstwa. Z miło s ci do kolekcjonerstwa. 2 0 1 6 Akcesoria numizmatyczne Max Stürken Managing Director Marja Gerike Marketing Manager Bernd Wöhlke Shipping Clerk A. Pelligrino-Arslan Customer Services Advisor Georg

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE

AKCESORIA NUMIZMATYCZNE Zawiera akcesoria do banknotów i papierów wartosciowych 3 strony o akcesoriach do monet euro AKCESORIA NUMIZMATYCZNE 2013 World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. Witamy! Ka dego roku otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Akcesoria numizmatyczne

Akcesoria numizmatyczne Akcesoria numizmatyczne 2010 Witamy! Drodzy Kolekcjonerzy! Wszystkich nas àczy pasja poszukiwania pi knych, rzadkich, wartoêciowych i wyjàtkowych przedmiotów. Dla nas jest to najwa niejsze gdy przyst pujemy

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria filatelistyczne

Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria filatelistyczne 2015 Z miło s ci do kolekcjonerstwa Akcesoria filatelistyczne Z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Paƒstwu nowe wydanie katalogu akcesoriów dla filatelistów 2015, a w nim najobszerniejszy wybór dodatków

Bardziej szczegółowo

Z miło s ci do kolekcjonerstwa.

Z miło s ci do kolekcjonerstwa. Z miło s ci do kolekcjonerstwa. 2 0 1 6 Akcesoria filatelistyczne Max Stürken Managing Director Marja Gerike Marketing Manager Bernd Wöhlke Shipping Clerk A. Pelligrino-Arslan Customer Services Advisor

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA FILATELISTYCZNE

AKCESORIA FILATELISTYCZNE AKCESORIA FILATELISTYCZNE Witamy! z ogromnà przyjemnoêcià przedstawiamy Wam nowe wydanie katalogu akcesoriów filatelistycznych 2014, a w nim najwi kszy wybór dodatków dla fascynatów filatelistyki. Z przekonania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu

Organizacja i planowanie czasu Organizacja i planowanie czasu.1. Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze.2. Kartoteki osobowe, wizytowniki obrotowe.3. Teczki konferencyjne, torby i aktówki .1 Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1. Skorowidze, wizytowniki i akcesoria 7.2. Kartoteki 7.3. Kieszenie 221 7. Organizacja i planowanie czasu pracy 7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Skorowidze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET

OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET 2011 Kwiaty w puszce Puszki zawierające nasiona lub cebulki roślin wraz ze specjalnie spreparowanymi składnikami gwarantującymi optymalne warunki wzrostu, przeobrażają

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

Lumini Agencja Reklamowa www.lumini.com.pl

Lumini Agencja Reklamowa www.lumini.com.pl Długopis z bambusa MCM - 17787 Komplet EKO (ołówek, gumka, temperówka) AG - 19811 Ekologiczny długopis z korpusem wykonanym z bambusa. Pozostałe części wyprodukowano z plastiku na bazie kukurydzy. Posiada

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ (w sztukach) 1. Portfel męski 70 z naturalnej skóry w jednolitym kolorze czarnym o wymiarach ok. 10x13 cm (dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

organizacja i prezentacja dokumentów

organizacja i prezentacja dokumentów 28 koperty na dokumenty 30 skoroszyty 31 teczki z gumką 31 teczki ofertowe 32 teczki i aktówki harmonijkowe 32 szuflady i pojemniki na dokumenty 33 wyroby z siatki metalowej 36 przyborniki na biurko 38

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu Załącznik nr 1 GadŜety - ilościowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wersja polska Logotypu Ilość Wersja angielska Logotypu 1. Długopis 1.1. Czerwony 150 150 1.2. Czarny 150 150 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

Pojemniki otwarte. Szafy z pojemnikami. Systemy szaf. Opis pojemników otwartych: Opis szaf z pojemnikami:

Pojemniki otwarte. Szafy z pojemnikami. Systemy szaf. Opis pojemników otwartych: Opis szaf z pojemnikami: 20 Systemy szaf Pojemniki otwarte Opis otwartych: Gładkie ściany wewnętrzne i wgłębienie uchwytowe na ściance tylnej czynią je bardzo praktycznymi Funkcjonalne naroża do układania w stos Spód o lekko chropowatej

Bardziej szczegółowo

Rodzinka Etui z kartką 200g Bardzo wysoka jakość produkcji Cennik Dilerski

Rodzinka Etui z kartką 200g Bardzo wysoka jakość produkcji Cennik Dilerski Rodzinka Etui z kartką 200g Bardzo wysoka jakość produkcji Cennik Dilerski Etui z Folii X-802 Wykonane z folii miękkiej pvc wyposażone w kartkę papieru 200 g Etui jest wykonane z grubej folii z zapięciem

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty

CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 C CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty Nazwa towaru Jednostka Marka lub znak towarowy Ilość Cena miary należ Wypełnić w przypadku zamówienia jednostkowa na 2017 brutto zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III-3323-15/10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. GadŜety A. długopis plastikowy w kolorze stal satynowa a) materiał: plastik b) wymiary: długość 13,5cm (-/+ 1 cm)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner

TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner Etui na telefon i dokumenty 170 pkt. Etui na telefon komórkowy i dokumenty, bardzo starannie i estetycznie, ręcznie wykonane z wytrzymałej skóry

Bardziej szczegółowo

OFERTA KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2013

OFERTA KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2013 OFRT KLNRZ KSIĄŻKOW 2013 KLNRZ KSIĄŻKOW 4 16,80 PLN tłoczenie głębokie, obszycie okładki Vivella 4 obszycie okleiny skóropodobne typu Vivella papier kremowy pozycja cennika 03 Vivella 4 Lux obszycie okleiny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PLANERY. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT. P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa

OFERTA PLANERY. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT. P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa OFERTA PLANERY Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj nas o

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PANELOWE. Oferta Baseline Systemy Panelowe Panele i Słupki Systemy Panelowe 78. Zestawy Panelowe Phantom Systemy Panelowe 79

SYSTEMY PANELOWE. Oferta Baseline Systemy Panelowe Panele i Słupki Systemy Panelowe 78. Zestawy Panelowe Phantom Systemy Panelowe 79 SYSTEMY PANELOWE Oferta Systemy Panelowe 76 77 Panele i Słupki Systemy Panelowe 78 Systemy Panelowe 79 Gear Edge Systemy Panelowe 80 Oferta 1 / Oferta Oferta Panel Kit Oferowane zestawy panelowe są bardzo

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria. 7.2 Kartoteki 7.3 Kieszenie 7.4 Teczki

Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria. 7.2 Kartoteki 7.3 Kieszenie 7.4 Teczki Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria 7.2 Kartoteki 7.3 Kieszenie 7.4 Teczki bkk14_rozdzial_07.indd 225 7. Organizacja i planowanie czasu pracy 7.1 Skorowidze, wizytowniki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ [zał. nr 1 do umowy] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 PENDRIVE - KARTA pojemność: 4GB, długość: 85.5mm szerokość: 54mm wysokość: 2.2mm, materiał: plastik przezroczysty. opis nadruku:

Bardziej szczegółowo

Opakowanie: zbiorczo w opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

Opakowanie: zbiorczo w opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Część II Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Polityki Społecznej) Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Reklamowy ołówek grafitowy 1000 szt. Wymiar

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY WYBORCZE. www.reklama.campania.pl

MATERIAŁY WYBORCZE. www.reklama.campania.pl MATERIAŁY WYBORCZE www.reklama.campania.pl SPIS PRODUKTÓW URNY WYBORCZE KARTONOWE... 3 URNY WYBORCZE DREWNIANE... 9 URNY WYBORCZE Z TWORZYWA... 11 URNY WYBORCZE AKCESORIA... 12 PARAWANY WYBORCZE KARTONOWE...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 64 etykiety samoprzylepne 66 etykiety do metkownic 67 papier fotograficzny 68 papier fotograficzny specjalistyczny 70 dzienniki korespondencyjne 70 skorowidze 70 bruliony 71 kołonotatniki

Bardziej szczegółowo

sweetest chocolate message

sweetest chocolate message sweetest chocolate message Na wyjątkowych uroczystościach i codziennych spotkaniach, do prezentacji oferty firmy lub przekazania wyjątkowych wiadomości. Czekoladowy Telegram zawsze zaskoczy. Smakiem i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. Zestawy piâmienne

SPIS TREÂCI. Zestawy piâmienne SPIS TREÂCI Długopisy Seria MOOI NEW!...2-3 Seria VIC NEW!...4-5 Seria COSMO...6-8 Seria COSMO... 9 Seria GENIUS...10-11 Seria GIANT...12-13 Seria STAR...14-15 Seria TRENDY...16-17 Seria ZARA...18-19 Seria

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I Lp. Przedmiot: Opis: Ilość /szt./ Uwagi/ sposób znakowania: zdjęcia poglądowe 1 torba papierowa Torba papierowa kolorowa o wymiarach 42 cm (wysokość)

Bardziej szczegółowo

Zakładki indeksujące. kompleksowa obsługa 213. kompleksowa obsługa

Zakładki indeksujące. kompleksowa obsługa 213. kompleksowa obsługa :I Zakładki indeksujące 212 Bloczki samoprzylepne 213 Papier kancelaryjny 214 Wkłady do segregatorów 214 Deski i teczki z klipem 215 Zeszyty i bruliony 216 Kołozeszyty 217 Koperty i akcesoria do wysyłek

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto Załącznik nr 2: formularz cenowy: Rodzaj materiału - wymagania Zamawiającego Parametry produktu równoważnego w przypadku oferowania innego materiału niż opisanego w kolumnie 1. J. m. ilość Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

DESIGN PACKAGING I DESIGN CREATIVE

DESIGN PACKAGING I DESIGN CREATIVE I Design Packaging to kolekcja produktów do eleganckiego pakowania prezentów. Kolekcja zawiera: - torebki z papierów ozdobnych - torebki z artystycznymi zdobieniami - zestawy eleganckich pudełek - pudełka

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Super wytrzymały USB Key

Super wytrzymały USB Key Produkty promocyjne wysokiej jakości W tej broszurze znajdziesz grupę produktów wysokiej jakości, takich jak: pamięci USB, długopisy i breloki. Wszystkie te produkty były specjalnie zaprojektowane dla

Bardziej szczegółowo

KUFRY DEKORACYJNO UŻYTKOWE

KUFRY DEKORACYJNO UŻYTKOWE KUFRY DEKORACYJNO UŻYTKOWE Duży kufer dekoracyjno użytkowy. Wykonany z 5-cio warstwowej tektury dzięki czemu jest bardzo sztywny, trwały i wytrzymały. W zestawie znajduje się wkładka tekturowa która dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Znak postępowania: BZP-III.272.6.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto)

CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto) GIFT STAR Al. Stanów Zjednoczonych 69, paw. C-5 04-028 Warszawa tel. 22 663 42 74, tel./fax 22 663 50 82 e-mail: giftstar@giftstar.pl CENNIK IDENTYFIKACJI (cenny netto) IDENTYFIKATORY Identyfikatory plastikowe

Bardziej szczegółowo

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV Europejski Fundusz Rybacki- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 DOA-IV. 272.20.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP

PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP KIESZENIE NA DOKUMENTY wykonane z wysokiej jakości folii polipropylenowej gwarantującej odpowiednią trwałość i wytrzymałość otwierane górą lub górą i bokiem (typu

Bardziej szczegółowo

VIVELLA oprawa skóropodobna, reliefowa; w oprawie. 2 Notesy książkowe format ~ A6 w oprawie VIVELLA

VIVELLA oprawa skóropodobna, reliefowa; w oprawie. 2 Notesy książkowe format ~ A6 w oprawie VIVELLA NOTESY 1 NOTESY w oprawie VIVELLA oprawa skóropodobna, reliefowa; stylowe okładki w najmodniejszych kolorach, z przestrzennym tłoczeniem (efekt płaskorzeźby); grzbiet kartek zadrukowany kolorowymi wzorami;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3 Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m 1. Papier biurowy format A4 600 ryza cena jedn. netto wartość netto wartość brutto przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania gramatura: 80 g/m2 białość:

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert. Świdnik, 21 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert. 2. Przedmiot zamówienia: materiały biurowe i środki czystości na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w Kielcach Departament Polityki Regionalnej ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel.: (41) 365-81-70, (41) 365-81-71, (41) 365-81-72, fax: (41) 365-81-91

Bardziej szczegółowo

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe CZĘŚĆ A Załącznik nr 1a do SIWZ Artykuły papiernicze i wyroby biurowe L.p Nazwa artykułu lub materiału Ilość j.m Nazwa artyk., marka handlowa,typ lub 1 Papier kserograficzny A 4 - typu ( POL jet lub równoważny)

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin 1. Domino Gra domino wykonana w całości z drewna. Składająca

Bardziej szczegółowo

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt.

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt. Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z Nauką Ścisłą za Pan Brat Formularz cenowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Nazwa artykułu i opis Rodzaj materiału eksploatacyjnego/

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Rypina (czcionka: Times New Roman 28)

Burmistrz Rypina (czcionka: Times New Roman 28) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr ZP.271.A.5.2012 z dnia 25.01.2012r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Okładka introligatorska o powierzchni perłowej (tkanina ekologiczna) twarda dwuskrzydłowa

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest dostawa następujących artykułów papierniczo biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki:

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Produkt str. Tablice korkowe 224 Tablice magnetyczne-suchościeralne 225 Tablice Flipchard 225 Tablice jezdne 226 Potykacze 226 Tablice samoprzylepne 226 Tabliczki

Bardziej szczegółowo

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH

SMART stelaż na profilu 30x60 w kolorze 100 - srebrny, nogi łączone profilem poprzecznym. 2. SMART a) UKŁADY BIUREK. b) UKŁADY STOŁÓW KONFERENCYJNYCH 1. BIURKA blat - płyta wiórowa grubości 25mm dla 78 - klon jersey, grubości 28mm dla 106 - orzech nizinny. łączyna - płyta wiórowa gr.18mm w biurkach PLATE, CEFORM zawsze w kolorze 84 popiel. przeloty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ (w sztukach) 1. Portfel męski 70 z naturalnej skóry w jednolitym kolorze czarnym o wymiarach ok. 10x13 cm (dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Lindab PLX TM Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Elastyczne i trwa e pi kno Wybierz dach oferujàcy niezliczone mo liwoêci Cienka blacha p aska to ponadczasowy, atwo formowalny i wyjàtkowy materia od

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary Załącznik nr do zapytania ofertowego Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku Część I. Dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm Ilustracja 1 wysokoœæ WAT = h=4mm D³ugopis metalowy w kolorze ciemna zieleñ: Wymiary d³ugopisu: 135 (d³.) x 10 (szer.) mm. D³ugopis wykonany z metalu platerowanego b³yszcz¹cego, korpus w kolorze ciemno

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rok 2012.

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rok 2012. Nr sprawy: AZP-240 /PN-P14/018/2012-56 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 12.03.2012 r. Sprawa: udzielenie odpowiedzi na zapytania zadane w postępowaniu na: Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą Załącznik 1 Do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: 1. Brelok z monetą: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Wiosna 2012. Promocje ważne do 25.04.2012. Zdjęcia 10x15. Foto Atrakcje. zł/szt. Wiosenne pomysły na prezent

Wiosna 2012. Promocje ważne do 25.04.2012. Zdjęcia 10x15. Foto Atrakcje. zł/szt. Wiosenne pomysły na prezent Wiosna 2012 Promocje ważne do 25.04.2012 Foto Atrakcje Wiosenne pomysły na prezent 0 Zdjęcia 10x15 0 39 33 Bezpłatny Magazyn FOTO USŁUG Wydanie wiosenne Wiosna 2012 Ciesz się zdjęciami i wysyłaj je znajomym.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania o szacunkową wartośd zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. NAZWA OPIS NAKŁAD PRZYKŁADOWY RYSUNEK POGLĄDOWY O ile nie wskazano inaczej, znakowanie wykonane techniką

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON... znak sprawy: ZP-271.RW.8.14.ES-179 Dane dotyczące Oferenta: FORMULARZ OFERTY Burmistrz Zwolenia Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax.... e-mail. NIP. REGON..... Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo