Aeris 196T Cordless analogue telephone (DECT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aeris 196T Cordless analogue telephone (DECT)"

Transkrypt

1 Cordless analogue telephone (DECT) Instrukcja Obsługi User manual

2 Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko telefonu Swissvoice. Urządzenie Aeris 196T jest bezprzewodowym telefonem przeznaczonym do współpracy z analogową siecią telefoniczną. Międzynarodowy standard cyfrowej technologii DECT (GAP) oferuje wysoką jakość technologii, w połączeniu z dobrą jakością dźwięku. Do bazy aparatu można zalogować do 5 słuchawek, co umożliwia bezpłatny wewnętrzny kontakt pomiędzy nimi oraz daje możliwość przełączania rozmów zewnętrznych pomiędzy poszczególnymi słuchawkami.. Aparat obsługuje funkcję odbierania i wysyłania wiadomości SMS pod warunkiem, że operator świadczy taką usługę. Aparat wyposażony jest w automatyczną sekretarkę o pojemności do 15 minut nagrań. Proszę uważnie zapoznać się z Instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania, by móc w pełni skorzystać z poszczególnych funkcji aparatu Aeris 196T. Aeris 196T

3 Spis treści Klawisze 2 Symbole wyświetlacza 3 Zasięg 3 Zasady korzystania z akumulatorów 3 Montaż akumulatorów 4 Podłączanie telefonu 5 Ustawianie daty i czasu 5 Wybór języka 5 Nawiązywanie połączenia 6 Lista ponownego wyboru 7 Przywołanie odnajdywanie zagubionej słuchawki 7 Książka tel. 7 Klawisze szybkiego wyboru 8 Lista połączeń 9 SMS Short Messaging Service 9 Skrzynka głosowa 11 Rozbudowa zestawu o dodatkowe słuchawki 12 Przełączanie rozmów na inne słuchawki 12 Funkcje sieciowe 13 Ustawienia 14 Ustawienia słuchawki 14 Ustawienia bazy 15 Automatyczna sekretarka 15 Zdalny dostęp za pomocą zewnętrznego aparatu telefonicznego 18 Informacje dodatkowe 19 Aeris 196T 1

4 Klawisze Dioda sygnalizacyjna (informacja o nowych połączeniach) 2 Wyświetlacz 3 Klawisze nawigacyjne 4 Lewy klawisz funkcyjny / Połączenie wewnętrzne 5 Gniazdo słuchawkowe 6 Klawisz połączenia / Otwiera listę połączeń wybieranych 7 Klawiatura alfanumeryczna 8 Przycisk gwiazdka / krótkie wciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przełącza pomiędzy wielkimi a małymi literami 9 Mikrofon 10 Prawy klawisz funkcyjny / Powrót 11 Klawisze regulacji głośności (z boku słuchawki): Regulacja głośności głośnika i trybu głośnomówiącego 12 Klawisz zakończenia połączenia / Powrót do trybu czuwania 13 Programowalne klawisze szybkiego dostępu 14 Przycisk krzyżyk: wstawia sygnał Flash 15 Tryb głośnomówiący Stacja bazowa: 1 Tabelka skrótów telefonicznych 2 Przycisk przywołania słuchawki 3 Powtarzanie nagrania / powrót do poprzedniego nagrania 4 Włączenie / wyłącznie automatycznej sekretarki 5 Wyświetlacz automatycznej sekretarki 6 Dioda sygnalizacyjna (informacja o nowych nagraniach 7 Klawisze regulacji głośności 8 Kasowanie nagrania podczas odtwarzania 9 Przejście do następnego nagrania 10 Odtwarzanie nagrania / wstrzymanie odtwarzania 2 Aeris 196T

5 Symbole wyświetlacza 1 Numer słuchawki Nieodebrane połączenie, nowe nagranie na sekretarce, nowa wiadomość SMS Akumulatory w pełni naładowane. Akumulatory naładowane w 60%. Akumulatory naładowane w 30%. Akumulatory wyczerpane. Symbol miga gdy są prawie puste. Odłóż słuchawkę do ładowania. Zasięg W celu uzyskania najlepszego zasięgu zaleca się instalację telefonu w centralnym miejscu strefy zamierzonego użytkowania. Nie należy ustawiać urządzenia we wnękach, niewielkich pomieszczeniach i za drzwiami pokrytymi blachą. Efektywny zasięg działania urządzenia wynosi maksymalnie 300 m pomiędzy przenośną słuchawką a stacją bazową (idealne warunki na otwartej przestrzeni). W zależności od parametrów budowlanych pomieszczeń zasięg ten może zmaleć. Zasięg w pomieszczeniach, budynkach jest znacznie mniejszy niż na otwartej przestrzeni i wynosi maksymalnie do 50 m. Ze względu na transmisję cyfrową mogą pojawić się tzw. strefy ciszy, czyli obszary, gdzie jakość transmisji ulega pogorszeniu przez krótkotrwałe, powtarzające się przerwy w trakcie rozmowy. Najprościej wyeliminować tego typu zakłócenia poprzez przemieszczenie się użytkownika wraz z telefonem o kilka kroków i opuszczenie wąskiej strefy ciszy. Jeżeli podczas rozmowy użytkownik przekroczy strefę zasięgu, połączenie zostanie przerwane w ciągu 10 sekund, o ile nie znajdzie się on ponownie w zasięgu stacji bazowej. Ponieważ telefon może zakłócać pracę sprzętu elektronicznego zaleca się ulokowanie stacji bazowej (ew. słuchawki) w możliwie jak największej odległości (min. 1m) od innych urządzeń elektronicznych wykorzystujących fal radiowe. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających aparat takich jak listwy antyprzepięciowe, odgromniki linii telefonicznej. Ma to na celu zabezpieczenie aparatu przed ewentualnymi wyładowaniami atmosferycznymi powstającymi podczas burz lub podczas napraw linii telefonicznych. Zasady korzystania z akumulatorów Należy stosować wyłącznie oryginalne akumulatory o parametrach (2.4 V 600 mah), jak również oryginalny zasilacz (6V DC / 450 mah) Czas pracy słuchawki (do 100 godz. czuwania lub do 10 godz. rozmowy) oraz ładowania są zgodne pod warunkiem, że akumulatorki są naładowane do zdefiniowanego poziomu pojemności (2,4 V / 600 mah). Pełna pojemność akumulatorów jest zapewniona tylko po pierwszych cyklach Aeris 196T 3

6 ładowania. Podany czas rozmowy i czuwania jest uzależniony od czynników takich jak: odległość słuchawki od bazy, temperatura otoczenia i z czasem może się zmieniać. Faktyczna wydajność akumulatorów zależy również od sumy czasów, kiedy słuchawka jest używana i nie jest używana. Proces ładowania jest kontrolowany elektronicznie, by zapewnić optymalny proces przy każdym poziomie naładowania. Akumulatory uzyskają swoją maksymalną pojemność dopiero po kilku pełnych cyklach ładowania. UWAGA: Użytkowanie innych ładowarek do akumulatorków lub korzystanie ze zwykłych baterii alkalicznych (nienadających się do ładowania) może być niebezpieczne i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. Nie należy zwierać biegunów akumulatorów wywołane w ten sposób krótkie spięcia mogą być niebezpieczne. W szczególności należy zwracać uwagę, by nie doprowadzać do nieumyślnego zwarcia biegunów podczas ich przechowywania i transportu, np. poprzez kontakt z kluczami, innymi metalowymi przedmiotami lub mazistymi substancjami (w tym cieczami). Wyjęte ze słuchawki akumulatory powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczającym je opakowaniu. Telefon nie działa przy pustych akumulatorach, bądź ich braku, oraz braku napięcia w sieci zasilającej. Zasilacz musi być stale podłączony do stacji bazowej. Słuchawki nie wolno ładować bez akumulatorów i pokrywy osłaniającej. Jeżeli zostały zainstalowane nowe akumulatorki, albo zostały ze słuchawki wyjęte i włożone ponownie, wskaźnik stanu naładowania może nie wskazywać poprawnie (w takim przypadku należy wykonać pełen cykl ładowania). Akumulatory mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalny i nieszkodliwy objaw. Montaż akumulatorów Z tyłu słuchawki znajduje się komora na akumulatory osłonięta klapką zabezpieczającą. Otwieranie klapki akumulatorów Przesuń mocno kciukami klapkę (około 5mm.) w dół i podnieś ją. Podłączanie akumulatorów Włóż wtyczkę od przewodów akumulatorów do gniazda w komorze. Upewnij się, że wtyczka wsunęła się prawidłowo, ułóż akumulatory w komorze i zamknij klapkę. czerwony czarny 4 Aeris 196T

7 Podłączanie telefonu Gniazdo linii telefonicznej Gniazdo przewodu zasilacza Zanim zaczniesz korzystać z telefonu podłącz go do sieci elektrycznej oraz do gniazdka telefonicznego. Nigdy nie podłączaj zasilacza ani kabla telefonicznego w trakcie burzy. Umieść akumulatory w komorze tak jak opisano to rozdział powyżej. Naładuj akumulatorki umieszczając słuchawkę na stacji bazowej. Ładowanie sygnalizowane jest przez migającą na wyświetlaczu słuchawki ikonę oraz krótkie pikniecie w momencie odłożenia słuchawki na stację bazową. Pierwsze ładowanie akumulatorów zajmie ok. 14 godzin (może być krótsze lub dłuższe) i nie należy go przerywać (najlepiej wykonać je w nocy). Ustawianie daty i czasu Po uruchomieniu aparatu na wyświetlaczu zamiast daty i godziny pojawią się symbole (. : ). Aby zmienić datę i godzinę w późniejszym terminie należy: Aby ustawić datę i czas później: Naciśnij Menu. Wybierz System i naciśnij OK. Wybierz Data/Czas i naciśnij OK. Wprowadź datę i naciśnij OK. Wprowadź czas i naciśnij OK. Wybór języka Domyślnie ustawionym językiem w aparcie jest język Polski. Język, w jakim wyświetlane są komunikaty na wyświetlaczu może zostać zmieniony w Menu: System -> Language (Angielski), System / Sprache-> (Niemiecki), Systeme -> Langue (Francuski). Aeris 196T 5

8 Nawiązywanie połączenia Wprowadź żądany numer za pomocą klawiatury. Naciśnij klawisz połączenia. Kończenie połączenia Naciśnij klawisz zakończenia połączenia. Odbieranie połączeń Połączenia przychodzące sygnalizowane są przez dzwonek słuchawki (oraz dzwonek bazy gdy jest włączony). Naciśnij klawisz połączenia i rozpocznij rozmowę. Kończenie połączenia Naciśnij klawisz zakończenia połączenia. Jeśli system głośnomówiący jest aktywny, rozmówcy powinni mówić na zmianę i unikać mówienia równoczesnego. Aparat Aeris 196T może zasygnalizować połączenie dopiero po drugim dzwonku. Związane jest to z weryfikacją numeru z wpisami książki telefonicznej. Numer abonenta dzwoniącego jest wyświetlany na słuchawce, jeśli usługa CLIP (identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego) jest oferowana przez operatora i aktywna na łączu telefonicznym. Numer abonenta dzwoniącego nie zostanie wyświetlony, jeśli korzysta on z usługi CLIR (blokada prezentacji numeru) lub nie pozwalają na to warunki techniczne. Połączenie nie może zostać nawiązane jeśli akumualtory są wyczerpane, lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. Wyłączenie dzwonka słuchawki Podczas nadchodzącego połączenia, naciśnij klawisz funkcyjny pod słowem Cisza. Dzwonek słuchawki zostanie wyciszony dla tego połączenia. Regulacja poziomu głośności rozmowy i systemu głośnomówiącego Masz możliwość regulacji poziomu głośności głośnika oraz systemu głośnomówiącego podczas prowadzenia rozmowy (dostępnych jest 5 poziomów głośności). Do zmiany poziomu głośności podczas rozmowy służą klawisze umieszczone z boku słuchawki +/-. 6 Aeris 196T

9 Lista ponownego wyboru Lista ponownego wyboru zapamiętuje 30 ostatnio wybranych numerów. W trybie czuwania, wybierz Połączenia lub naciśnij klawisz połączenia i znajdź żądany numer za pomocą π/. Naciśnij klawisz połączenia, numer zostanie wybrany. Edycja listy ponownego wyboru Otwórz listę ponownego wyboru, naciśnij klawisz funkcyjny Szczegóły / Opcje. Masz do wyboru poszczególne funkcje: - Połącz nastąpi połączenie z wskazanym numerem. - Zapisz numer zapisanie numeru do książki telefonicznej. - Usuń usuwanie wpisu. - Kasuj wszys. usuwanie wszystkich wpisów z listy. Przywołanie odnajdywanie zagubionej słuchawki Na stacji bazowej znajduje się przycisk służący do przywoływania zalogowanych do niej słuchawek. Aby przywołać słuchawkę naciśnij przycisk przywołania słuchawki. Aby zakończyć przywoływanie naciśnij na słuchawce przycisk zakończenia rozmowy lub ponownie użyj przycisku przywołania słuchawki. Książka tel. W pamięci aparatu możesz zapisać do 200 numerów wraz z nazwami dla każdej ze słuchawek. Przypisane numerom telefonicznym nazwy mogą zawierać maksymalnie do 12 znaków, a numery telefoniczne do 24 cyfr. Cyfry i litery Poszczególne znaki są nadrukowane na przyciskach klawiatury, do których zostały przypisane. Wpisy w książce telefonicznej ułożone są alfabetycznie. Klawisz Klawisz 0 Klawisz 1 Przełącza pomiędzy wielkimi a małymi literami (ABC/abc/Abc). Naciśnij i przytrzymaj aby wstawić pauzę podczas wpisywania numeru. Wstawia spację. Aeris 196T 7

10 Tworzenie nowych pozycji w książce telefonicznej W trybie czuwania, wybierz Ksiązka tel. i naciśnij OK. Naciśnij klawisz Opcje. Wybierz Nowy wpis i naciśnij OK. Wprowadź nazwę oraz numer naciśnij klawisz nawigacyjny aby przejść do dalszych opcji. Naciśnij OK aby zachować wpis. Edycja książki telefonicznej W trybie czuwania, wybierz Ksiązka tel. i naciśnij OK. Wybierz żądany wpis używając klawiszy nawigacyjnych π/ lub wpisz pierwszą literę wpisu. Naciśnij klawisz połączenia aby wybrać numer lub naciśnij klawisz funkcyjny pod słowem Opcje aby przejść do poszczególnych funkcji: - Połącz - Nowy wpis - Edytuj numer - Usuń - Szybki wybór przypisanie wpisu do 3 klawiszy szybkiego wyboru. - Transfer ksią. kopiowanie książki telefonicznej na inną słuchawkę. Klawisze szybkiego wyboru Masz możliwość przypisania 3 najczęściej używanych numerów telefonicznych pod 3 klawisze szybkiego wyboru oznaczone różnymi symbolami. Programowanie klawiszy szybkiego wyboru W trybie czuwania, wybierz Ksiązka tel. i naciśnij OK. Wybierz wpis z listy. Naciśnij klawisz funkcyjny Opcje, wybierz Szybki wybór i naciśnij OK. Wybierz żądany klawisz szybkiego wyboru i naciśnij OK. Jeśli wybrany klawisz będzie już zajęty innym wpisem, zostaniesz zapytany czy chcesz zmienić istniejący wpis. Naciśnij Tak aby zmienić wpis lub Nie i wybierz inny klawisz szybkiego wyboru. Wybieranie numerów za pomocą klawiszy szybkiego wyboru Aby wybrać numer zapisany pod dany klawisz wystarczy go nacisnąć. Numer zostanie automatycznie wybrany. 8 Aeris 196T

11 Lista połączeń Numery osób dzwoniących wyświetlane są na wyświetlaczu słuchawki. Lista połączeń mieści do 60 pozycji. Nowe połączenia są sygnalizowane na ekranie przez symbol. Do prawidłowego działania tej funkcji niezbędna jest aktywna usługa prezentacji numeru (CLIP). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się ze swoim operatorem sieci telefonicznej. Wybieranie numerów z listy połączeń W trybie czuwania, wybierz Połączenia i naciśnij OK. Wybierz Spis poł. i naciśnij OK. Wybierz żądany numer używając klawiszy nawigacyjnych π/. Wybierz żądany wpis z listy. Naciśnij klawisz połączenia, numer zostanie wybrany lub naciśnij klawisz funkcyjny Opcje aby przejść do dalszych funkcji. Jeśli numer dzwoniącego został zastrzeżony, na ekranie pojawi się napis ANONIMOWY i nie będzie możliwości oddzwonienia poprzez listę połączeń. Edycja listy połączeń Otwórz Połączenia, naciśnij klawisz funkcyjny Szczegóły/Opcje. Wybierz z poszczególnych funkcji: - Połącz - Zapisz numer zapisanie numeru do książki telefonicznej. - Usuń usuwanie wpisu. - Kasuj wszys. usuwanie wszystkich wpisów z listy. SMS Short Messaging Service Aeris 196T wspiera wysyłanie wiadomości SMS o długości do 612* znaków. Aparat umożliwia przechowywanie do 15 wiadomości SMS. Jeżeli otrzymamy nową wiadomość SMS na ekranie pojawi się symbol. Aeris 196T 9

12 Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS jest usługą sieciową. Aby wysłać i otrzymać wiadomość SMS na Twojej linii telefonicznej musi zostać aktywowana usługa prezentacji numeru abonenta wywołującego (CLIP) oraz usługa prezentacji numeru abonenta wywołanego (COLP*). Skontaktuj się z operatorem swojej sieci, aby dowiedzieć się czy usługa wysyłania wiadomości SMS jest dostępna oraz o ewentualnych kosztach z nią związanych. Czytanie nowych wiadomości SMS / Skrzynka odbiorcza Naciśnij Wiadomości/SMS i naciśnij OK. Wybierz Skrzynka odbiorcza i naciśnij OK. Wybierz żądaną wiadomość SMS. Naciśnij Czytaj. Po przeczytaniu wiadomości masz możliwość wyboru innych opcji. Naciśnij Opcje. Wybierz poszczególne funkcje. Naciśnij OK i postępuj zgodnie z instrukcjami na liście. Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS Naciśnij Wiadomości/SMS i naciśnij OK. Wybierz Nowy SMS i naciśnij OK. Wprowadź tekst za pomocą klawiatury. Klawisz 1 Wstawia spację Klawisz Przełącza pomiędzy wielkimi a małymi literami (ABC/abc/Abc) Naciśnij klawisz funkcyjny Opcje. Wybierz Wyślij lub Zapisz. Naciśnij OK. Wprowadź numer, pod który ma być wysłany SMS. Naciśnij Wyślij. Centrum wiadomości SMS Zanim będziesz mógł wysyłać i odbierać wiadomości SMS, musisz wpisać właściwy numer bramki SMS. Telefon jest dostarczany z wpisanym numerem bramki SMS. Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania właściwego numeru bramki SMS. Można wpisać maksymalnie 2 numery centrum wiadomości. 10 Aeris 196T

13 Ustawienie centrum serwisu Naciśnij Wiadomości/SMS i naciśnij OK. Wybierz Ustawienia i naciśnij OK. Wybierz Centrum SMS i naciśnij OK. Wybierz żądane centrum i naciśnij OK. Wpisz numer centrum serwisowego (jeżeli jest prawidłowe nic nie zmieniaj) i naciśnij OK. Przypisz wybrane Centrum wys. aby każda kolejna wiadomość SMS była realizowana poprzez wybrane centrum SMS. Aktywacja powiadomienia SMS Jeśli funkcja jest aktywna każde nadejście nowej wiadomości SMS będzie sygnalizowane dźwiękiem. Naciśnij Wiadomości/SMS i naciśnij OK. Wybierz Ustawienia i naciśnij OK. Wybierz Powiad. SMS i naciśnij OK. Wybierz Wł. lub Wył. używając klawisza nawigacyjnego π/ i naciśnij OK. Skrzynka głosowa Wielu operatorów oferuje usługę Poczty głosowej. Sprawdź czy usługa jest dostępna u twojego operatora i jakie związane są z nią koszta (jeśli występują), oraz funkcje jakie oferuje. Nowe wiadomości na skrzynce głosowej są oznaczone symbolem w prawym rogu wyświetlacza. Numer skrzynki głosowej operatora nie jest zaprogramowany. Aby uzyskać numer skrzynki skontaktuj się z operatorem. Odsłuchiwanie wiadomości ze skrzynki głosowej Naciśnij Menu, wybierz Wiadomości i naciśnij OK. Wybierz Poczta głos. i naciśnij OK. Wybierz Poł z pocztą? i naciśnij OK. Wybierz Tak aby połączyć się z własną skrzynką głosową. Po więcej szczegółów należy skontaktować się z operatorem. Aeris 196T 11

14 Rozbudowa zestawu o dodatkowe słuchawki Słuchawka należąca do zestawu jest fabrycznie zalogowana do stacji bazowej. W stanie czuwania numer wewnętrzny słuchawki widoczny jest na wyświetlaczu. Do stacji bazowej Aeris 196T można zalogować do 5 słuchawek. Jeśli słuchawka telefonu Aeris 196T zostanie zalogowana do stacji bazowej innego modelu aparatu, lub słuchawka od innego modelu telefonu zostanie zalogowana do bazy Aeris 196T (GAP), to niektóre z funkcji mogą nie być dostępne lub mogą działać w ograniczonym zakresie. Logowanie dodatkowych słuchawek Aby zalogować słuchawkę musi być ona w zasięgu stacji bazowej. Naciśnij Menu. Wybierz Słuchawka i naciśnij OK. Wybierz Logowanie i naciśnij OK. Wprowadź kod PIN (fabrycznie 0000). Naciśnij OK. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk przywołania słuchawki (paging) na stacji bazowej do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego (piknięcie). Po chwili słuchawka zaloguje się na stacji bazowej i zostanie nadany jej kolejny numer. Przełączanie rozmów na inne słuchawki Kiedy prowadzisz rozmowę zewnętrzną możesz przełączyć ją na inną słuchawkę bez jej zakończenia. Jeśli osoba na drugiej słuchawce odbierze połączenie możesz rozmawiać z nią nie będąc słyszanym przez rozmówcę z zewnątrz, w każdej chwili możesz wrócić do rozmowy zewnętrznej. Możesz również przełączać się pomiędzy rozmówcami (brokering) lub połączyć obu rozmówców w konferencję trójstronną bez udziału drugiej linii telefonicznej. Połączenie wewnętrzne Wybierz żądany numer słuchawki i naciśnij Przeł. Jeśli podczas prowadzenia rozmowy wewnętrznej otrzymasz połączenie zewnętrzne, usłyszysz w głośniku sygnał dźwiękowy. By zakończyć wewnętrzną rozmowę naciśnij przycisk zakończenia połączenia. Naciśnij przycisk rozpoczęcia połączenia, a zostaniesz połączony z numerem zewnętrznym. 12 Aeris 196T

15 Przełączenie rozmowy na inną słuchawkę Jeśli chcesz przełączyć prowadzoną rozmowę zewnętrzną na inną słuchawkę, zalogowaną do tej samej bazy. Naciśnij Przeł. Wybierz Wewn. lub Zewn. i naciśnij OK. Wprowadź żądany numer Naciśnij OK aby przełączyć rozmowę. Brokering / Konferencja Używając opcji przypisanych do klawisza funkcyjnego możesz wybrać w trakcie rozmowy: Brok. - Przełączanie się pomiędzy dwoma rozmówcami. Konf. - Zestawienie połączenia konferencyjnego (1 zewnętrzny rozmówca, 2 wewnętrznych). Funkcje sieciowe Naciśnij Menu, wybierz Usługi oper. i naciśnij OK. Wybierz z dostępnych funkcji i naciśnij OK. - Poł.przekier. (CF) zobacz poniżej.. - Anonimowy Twój numer telefoniczny jest widoczny dla osoby, do której dzwonisz, jeśli aktywowała ona taką funkcję. Możesz ukryć swój numer telefonu tzn. możesz dzwonić anonimowo. Połączenie anonimowe jest aktywowane tylko na jedno połączenie (procedura postępowania musi zostać powtórzona dla każdego połączenia). - Poł. Oczeku. (CW) Sposób aktywacji i dezaktywacji zobacz poniżej. Przekierowanie połączeń Naciśnij Menu, wybierz Usługi oper. i naciśnij OK. Wybierz Poł.przekier. i naciśnij OK. Wybierz poszczególne opcje z listy i naciśnij OK. Masz do wyboru trzy rodzaje przekierowania:gdy zajęty, gdy brak odpowiedzi lub stały (dowiedz się więcej u swojego operatora). Przyjmowanie / Odrzucanie połączeń oczekujących Prowadzisz rozmowę telefoniczną. Otrzymujesz kolejne połączenie zewnętrzne. Jeśli funkcja połączenia oczekującego jest włączona to usłyszysz krótkie pikanie w głośniku słuchawki. Naciśnij przycisk funkcyjny Opcje. - Przyjmij oczek. naciśnij OK aby przyjąć drugie połączenie. - Odrzuć oczek. naciśnij OK aby odrzucić drugie połączenie. Drugi rozmówca usłyszy wówczas sygnał zajętości. Aeris 196T 13

16 Oddzwanianie Numer z którym próbujesz się połączyć jest stale zajęty. W momencie usłyszenia sygnału zajętości (najlepiej po około 10 sek.) naciśnij klawisz funkcyjny Opcje. Wybierz Oddzwanianie i naciśnij OK. Dzwonek słuchawki odezwie się wówczas jeżeli numer pod który usiłujemy się dodzwonić będzie wolny. Ustawienia Naciśnij Menu, wybierz Ustawienia/System i naciśnij OK. Wybierz poszczególne ustawienia z listy używając klawiszy nawigacyjnych π/ i naciśnij OK. - Data/Czas Ustawienia daty i czasu. - Język Wybór języka słuchawki. Ustawienia słuchawki Naciśnij Menu, wybierz Ustawienia/Słuchawka i naciśnij OK. Wybierz poszczególne ustawienia z listy używając klawiszy nawigacyjnych π/ i naciśnij OK. - Szybki wybór Masz możliwość przypisania 3 najczęściej używanych numerów telefonicznych pod 3 klawisze szybkiego wyboru oznaczone różnymi symbolami. - Syg. dzwonka Wybierz żądaną melodię słuchawki oraz jej głośność. - Dźwięki Aktywacja bądź dezaktywacja poszczególnych dźwięków ostrzegawczych: - Dzw. klawiszy Włącza bądź wyłącza dźwięk klawiszy klawiatury. - Poza zasięg Włącza sygnał ostrzegawczy gdy znajdujemy się na granicy zasięgu stacji bazowej. - Słabe akumu. Informuje dźwiękiem o słabych akumulatorach (odstaw słuchawkę do ładowania). - Potwierdź Każde włączenie opcji w telefonie będzie potwierdzane dźwiękiem słuchawki. - Kontrast Możliwość ustawienia kontrastu wyświetlacza słuchawki. - Logowanie Logowanie słuchawki na stacji bazowej (zobacz rozdział Logowanie słuchawki ). - Wylog. Słuch. Służy wylogowaniu słuchawki ze stacji bazowej. - Reset ustawień Przywraca ustawienia fabryczne słuchawki (Uwaga: kasuje całą książkę telefoniczną oraz wszystkie wiadomości SMS). 14 Aeris 196T

17 Ustawienia bazy Fabrycznym kodem PIN stacji bazowej jest 0000 (cztery zera). Naciśnij Menu, wybierz Ustawienia/Baza i naciśnij OK Wybierz poszczególne ustawienia z listy używając klawiszy nawigacyjnych /π i naciśnij OK - Syg. dzwonka Wybierz żądaną melodię stacji bazowej oraz jej głośność. - Czas Flash Można ustawić czas flash o różnych długościach (Jest to funkcja central i nie należy bez przyczyny zmieniać czasu flash). - Zdalny kod Jeśli używasz centralki PBX może zaistnieć potrzeba wprowadzenia kodu dostępu do linii miejskiej (np. 0 lub innej cyfry) aby możliwe było wykonywanie połączeń zewnętrznych oraz oddzwanianie z listy połączeń. - Eco zasięg Kiedy tryb ECO Mode jest włączony, promieniowanie radiowe pomiędzy słuchawką a stacją bazową jest zmniejszone do minimum. - Zmiana PIN Aby zmienić kod PIN stacji bazowej z domyślnego 0000 na swój własny. - Kody sieci Aby uzyskać informację na temat kodów sieci skontaktuj się z operatorem. - Reset ustawień - Przywraca ustawienia fabryczne stacji bazowej (Uwaga: kasuje wszystkie listy połączeń oraz inne ustawienia). - Tryb wybierania - wybierz rodzaj wybierania: Tonowe lub Pulsowe. Automatyczna sekretarka Model Aeris 196T jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagranie do 15 minut nagrań. Obsługa automatycznej sekretarki możliwa jest zarówno poprzez stację bazową jak i zalogowane do niej słuchawki. Automatyczna sekretarka nie ma nagranej własnej zapowiedź. Należy nagrać własną zapowiedź powitalną wówczas automatyczna sekretarka będzie gotowa do użycia. Włączanie automatycznej sekretarki Naciśnij przycisk On/Off na stacji bazowej aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę. Migający symbol automatycznej sekretarki na wyświetlaczu słuchawki oznacza, że należy ustawić datę oraz czas (potrzebne do prawidłowej rejestracji nagrań). Aeris 196T 15

18 Włączanie automatycznej sekretarki za pomocą słuchawki Naciśnij Wiadomości/Auto.Sek. i naciśnij OK. Wybierz Wł./Wył. Sek. Naciśnij OK. Wybierz poszczególne ustawienia z listy używając klawiszy nawigacyjnych /π i naciśnij OK. Ustawienie rodzaju o zapowiedzi Można wybrać spośród dwóch trybów: Zapow i nagraj: dzwoniący usłyszą zapowiedź i mogą zostawić wiadomość. Tylko zapow: dzwoniący nie mogą zostawić wiadomości, usłyszą samą zapowiedź. Twoja własna zapowiedź może mieć maksymalnie 1 minutę długości. Naciśnij Wiadomości/Auto.Sek. i naciśnij OK. Wybierz Zapowiedź i naciśnij OK. Wybierz Zapow i nagraj. lub Tylko zapow. i naciśnij OK. Wybierz Nagrana wiad. i naciśnij OK. Mów do mikrofonu aby nagrać własną zapowiedź. Naciśnij klawisz funkcyjny Zapisz aby zakończyć nagrywanie. Nagrana zapowiedź zostanie odtworzona. Obsługa automatycznej sekretarki za pomocą stacji bazowej Jeśli pojawi się nowe nagranie na sekretarce licznik wiadomości na wyświetlaczu stacji bazowej będzie migał. Poszczególne wiadomości są odtwarzane w porządku chronologicznym od najnowszej do najstarszej. Naciśnij / aby rozpocząć odtwarzanie. Podczas odtwarzania dostępne są następujące funkcje: Klawisz Funkcja Powtarzanie nagrania/powrót do poprzedniego nagrania Przejście do następnego nagrania / Kończenie odtwarzania DEL Kasowanie nagrania podczas odsłuchu + / - Regulacja głośności Kasuj systematycznie stare wiadomości aby zwolnic miejsce na nowe. Kasowanie wszystkich wiadomości Przytrzymaj dłużej DEL aby wykasować wszystkie wiadomości. Funkcja nie aktywna w czasie odtwarzania nagrania. 16 Aeris 196T

19 Obsługa automatycznej sekretarki ze słuchawki Jeśli pojawi się nowe nagranie na sekretarce na wyświetlaczu słuchawki będzie migał symbol. Poszczególne wiadomości są odtwarzane w porządku chronologicznym od najnowszej do najstarszej. Naciśnij Wiadomości/Auto.Sek. i naciśnij OK. Wybierz Odsł. nagrań i naciśnij OK. Naciśnij przycisk zakończenia połączenia aby przerwać odtwarzanie. Klawisz Funkcja 2 ( / ) Kończenie odtwarzania 4 ( ) Powtarzanie nagrania/powrót do poprzedniego nagrania 5 (DEL) Kasowanie nagrania podczas odsłuchu 6 ( ) Przejście do następnego nagrania Dezaktywacja/aktywacja trybu głośnomówiącego + / - Regulacja głośności Kasowanie wszystkich starych wiadomości Naciśnij Wiadomości/Auto.Sek. i naciśnij OK. Wybierz Wykas.nagr. i naciśnij OK. Potwierdź kasowanie przyciskiem funkcyjnym Tak. Ustawienia automatycznej sekretarki Naciśnij Wiadomości/Auto.Sek. i naciśnij OK. Wybierz Ustawienia i naciśnij OK. Wybierz poszczególne ustawienia z listy używając klawiszy nawigacyjnych /π i naciśnij OK. - Opóź.sekr. Wybierz 2, 4, 6, 8 dzwonków aby ustawić czas zwłoki dla włączenia sekretarki. - Czas nagra. Ustaw maksymalny czas nagrania dla pojedynczej wiadomości - Ustaw. sekr. Zapow. i nagraj lub Tylko zapow. - Zdalny dostęp Włączanie zdalnego dostępu do sekretarki Jeśli ustawisz opóźnienie odpowiedzi na tryb Oszczędność czasu, twoja automatyczna sekretarka włączy się po dwóch dzwonkach w przypadku, gdy będziesz miał już wiadomości w pamięci. Jeśli nie będziesz miał wiadomości włączy się po sześciu dzwonkach. Aeris 196T 17

20 Pamięć pełna Pojemność automatycznej sekretarki wynosi 15 minut (włącznie z nagraniem własnej zapowiedzi). Jeśli pamięć sekretarki jest pełna, na wyświetlaczu słuchawki pojawi się napis Pamięć pełna a na wyświetlaczu stacji bazowej będzie migał symbol F. Żadne nowe nagranie nie będzie mogło być zarejestrowane. Automatyczna sekretarka przełączy się samoczynnie na tryb Tylko zapow. Musisz wykasować nagrania by zwolnić miejsce. Zdalny dostęp / Ustawienia kodu PIN dla zdalnego dostępu Zdalny dostęp do sekretarki będzie możliwy tylko po zmianie zdalnego kodu dostępu PIN. Można wprowadzić dowolny kod PIN oprócz fabrycznego Naciśnij Wiadomości/Auto.Sek. i naciśnij OK. Wybierz Ustawienia i naciśnij OK. Wybierz Zdalny dostęp i naciśnij OK. Ustaw Wł. używając klawiszy nawigacyjnych /π i naciśnij OK. Wprowadź kod PIN (domyślnie 0000) i naciśnij OK. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij OK. Potwierdź nowy kod PIN i naciśnij OK. Aktywacja zdalnego dostępu Wybierz swój własny numer telefoniczny. Po 6 sygnałach Automatyczna sekretarka się zgłosi. Wprowadź swój zdalny kod dostępu. Jeśli kod PIN będzie poprawny usłyszysz krótkie piknięcie w słuchawce które stanowi potwierdzenie poprawności kodu PIN. Wszystkie nowe nagrania na automatycznej sekretarce zostaną odtworzone. Zdalny dostęp za pomocą zewnętrznego aparatu telefonicznego Możesz mieć dostęp do swojej sekretarki z dowolnego aparatu telefonicznego wyposażonego w funkcję DTMF. Wybierz swój własny numer telefoniczny. Naciśnij kiedy usłyszysz własną zapowiedź automatycznej sekretarki. Wprowadź swój zdalny kod dostępu. Jeśli kod PIN będzie poprawny usłyszysz krótkie piknięcie w słuchawce które stanowi potwierdzenie poprawności kodu PIN. Wszystkie nowe nagrania na automatycznej sekretarce zostaną odtworzone. Za pomocą klawiatury numerycznej możesz mieć dostęp do pozostałych funkcji zdalnego dostępu (patrz tabela poniżej). Zakończ połączenie. 18 Aeris 196T

21 Klawisz Funkcja 1 Powrót do głównego Menu 2 Odtwarzanie wszystkich nagrań 4 Powtarzanie nagrania / Ponowne wciśnięcie cofa do poprzedniej wiadomości 5 Usuwa nagranie podczas odtwarzania 6 Przejście do następnego nagrania 7 Włącza automatyczną sekretarkę 9 Wyłącza automatyczną sekretarkę Aeris 196T Uwaga: Jeśli twoja automatyczna sekretarka nie przyjmuje poleceń zdalnego dostępu, postaraj się przycisnąć dłużej bądź krócej poszczególne klawisze klawiatury numerycznej. Automatyczna sekretarka ma ustawioną czułość pomiędzy 0,5 sekundy a 1 sekundą. Informacje dodatkowe Kompatybilność Jeśli telefon analogowy (standardowy) używany jest na porcie analogowym adaptera telefonii internetowej lub kablowej, niektóre z opisywanych funkcji (zwłaszcza prezentacja numeru abonenta dzwoniącego) mogą nie działać tak, jak na standardowej linii telefonicznej. Nie świadczy to o usterce aparatu Aeris 196T. Kilka czynników może być powodem nie spełniania wymogów technicznych dla działania określonych funkcji: Operator telefonii internetowej lub kablowej nie świadczy danej usługi Adapter stosowany do konwersji telefonii internetowej lub kablowej na analogowy sygnał telefoniczny (zazwyczaj dostarczany przez operatora) może nie przekazywać odpowiednich danych do podłączonego telefonu lub może przekazywać je w niewłaściwym formacie. Jeśli tak się dzieje, proszę sprawdzić aparat w innej lokalizacji, podłączając go do standardowej (analogowej) linii telefonicznej i/lub skontaktować się ze swoim operatorem. Konserwacja Twój telefon jest zaawansowanym produktem o nowoczesnym wyglądzie i konstrukcji, dlatego należy dbać o jego czystość i uważać na niego podczas transportu. Elementów obudowy nie należy czyścić silnymi środkami chemicznymi. Do czyszczenia Aeris 196T 19

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Aeris 134/134T 35 Aeris 134/134T Szanowny Użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi Avena 135/135 Duo Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi zawiera uwagi o bezpieczeństwie! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Gigaset C470 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP Gigaset Krótkie omówienie funkcji słuchawki Krótkie omówienie funkcji słuchawki 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V WEWN 1 15.01.08 09:45 WEWN SMS 1 2 Klawisze słuchawki 1Wyświetlacz w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. DP715/DP710 Bezprzewodowy Telefon IP DECT

Grandstream Networks, Inc. DP715/DP710 Bezprzewodowy Telefon IP DECT Grandstream Networks, Inc. DP715/DP710 Bezprzewodowy Telefon IP DECT INSTRUKCJA OBSŁUGI DP715/DP710 Spis treści INFORMACJE LICENCYJNE GNU GPL... 4 WSTĘP... 5 ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI BEZPIECZEŃSTWA... 5 GWARANCJA...

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika User Manual

Instrukcja Użytkownika User Manual Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.eu 1 Informacje podstawowe 1.1 Ogólne Dziękujemy za zakup naszego cyfrowego telefonu komórkowego GSM / GPRS. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.eu 1 Informacje podstawowe 1.1 Ogólne Dziękujemy za zakup naszego cyfrowego telefonu komórkowego GSM / GPRS. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Open Scape Voice OpenStage15. Komunikacja dla ludzi o otwartych umysłach. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Dokumentacja. Open Scape Voice OpenStage15. Komunikacja dla ludzi o otwartych umysłach. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Dokumentacja Open Scape Voice OpenStage15 Komunikacja dla ludzi o otwartych umysłach Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Ważna informacja Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, telefon

Bardziej szczegółowo

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Bardziej szczegółowo

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Krótki opis Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego GSM Cat B25. W niniejszym podręczniku znajduje się opis wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy aparat cyfrowy Dect PH-401 DT SMS

Bezprzewodowy aparat cyfrowy Dect PH-401 DT SMS Bezprzewodowy aparat cyfrowy Dect PH-401 DT SMS SPIS TREŚCI: I. INSTALACJA URZĄDZENIA...4 II. REJESTRACJA SŁUCHAWKI...5 IIA WYREJESTROWANIE SŁUCHAWKI..5 III. INSTALACJA DODATKOWEJ SŁUCHAWKI I ŁADOWARKI...6

Bardziej szczegółowo

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Wersja: R00 (Styczeń 2006)

Wersja: R00 (Styczeń 2006) Instrukcja obsługi Wersja: R00 (Styczeń 2006) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów są własnością przynależną do ich firm i zastrzeżonymi znakami towarowymi. Uwaga Informacje i dane zawarte

Bardziej szczegółowo

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Siemens. Życzymy przyjemnego użytkowania i satysfakcji z nabycia. Czytając uważnie ten przewodnik

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 9253368 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z 0434 zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic 9214217 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-512 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo