Agenda. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Artur Maj, Mariusz Burdach Prevenity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda. Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Artur Maj, Mariusz Burdach Prevenity"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych Artur Maj, Mariusz Burdach Prevenity Agenda Rodzaje aplikacji mobilnych Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych na przykładzie platform: Apple ios (iphone, ipad) Android Wyzwania dla aplikacji mobilnych 1

2 Aplikacje mobilne Popularne rodzaje aplikacji mobilnych: Aplikacja WWW ( Lite ) Aplikacja natywna Aplikacja na karcie SIM Aplikacja asynchroniczne/dostęp przez SMS/USSD Aplikacja głosowa (IVR) Aplikacja WWW ( Lite ) Wybrane zagrożenia: Klasyczne ataki na aplikacje WWW, np.: SQL Injection Cross-Site Scripting Cross-Site Request Forgery HTTP Redirect itp. Złośliwe oprogramowanie / MITM Brak silnego uwierzytelniania i autoryzacji Phishing 2

3 Aplikacja WWW (cd.) Aplikacja natywna Wybrane zagrożenia: Zgubienie lub kradzież urządzenia Oprogramowanie złośliwe / MITM Ataki na stronę serwerową (np. Web Services) Podmiana aplikacji 3

4 Aplikacja na karcie SIM Wybrane zagrożenia: Złośliwe oprogramowanie Zdalny dostęp do GUI telefonu Internet Wi-Fi Bluetooth UMTS GPRS/EDGE Dostęp przez SMS/USSD Wybrane zagrożenia: Przekierowywanie wiadomości Podszywanie się pod nadawców wiadomości Ochrona poufności wiadomości Operator telekomunikacyjny Nieświadomy użytkownik Atakujący 4

5 Aplikacja głosowa (IVR) Wybrane zagrożenia: Podsłuch Nagrywanie Przekierowanie Vishing Bezpieczeństwo aplikacji na platformie Apple ios (iphone/ipad) 5

6 Środowisko programistyczne iphone - ios C/C++/Objective-C Secure Coding Guide, Apple /Conceptual/SecureCodingGuide/Introduction.html Buffer overflows, format string, race-conditions, denial of service, etc Przykład błędów: CVE PDF Compact Font Format stack-based buffer overflow CVE Integer overflow w IOSurface Źródło: community.websense.com/blogs/securitylabs 6

7 ASLR Address Space Layout Randomization ios tryby (PIE/noPIE) PIE Segment kodu TEXT Segment danych DATA Heap Stack Funkcje w bibliotekach Nie Bez zmian Bez zmian Zmienny Bez zmian Zmienny (po restart) Tak Zmienny Zmienny Zmienny Zmienny Zmienny (po restart) Dynamic linker (dyld) Bez zmian Zmienny Identyfikacja PIE (otool hv plik_wykonywalny) prevenity.app (architecture armv7): Mach header Magic cputype cpusubtype caps filetype ncmds sizeofcmds flags MH_MAGIC ARM V7 0x00 EXECUTE NOUNDEFS DYLDLINK TWOLEVEL PIE Uprawnienia aplikacji ios Provisioning Profile -.plist (XML) podpisany przez Apple Entitlements (get-task-allow, keychain-access-group, run-unsigned-code, ) <key>entitlements</key> <dict> <key>application-identifier</key> <key>get-task-allow</key> 7

8 Obfuskacja ios Symbole ( Strip Linked Products / Strip Style w Xcode) Szyfrowane aplikacje z AppStore # otool -l aplikacja Load command 9 cmdsize 20 cryptoff 4096 cryptsize cryptid 1 Odtwarzanie sekcji kodu cmd LC_ENCRYPTION_INFO iphone:~ root# gdb aplikacja (gdb) break *(OEP) (gdb) run (gdb) dump memory aplikacja_decrypted 0x1000 (rozmiar pierwszego obszaru pamięci rx + OEP) Narzędzie ios name 0x2dd8 MojaKlasa basemethods 0x3468 (struct method_list_t *) name 0x2840 metodainstancji: types 0x2f15 imp 0x2791 baseprotocols 0x0 ivars 0x3494 entsize 20 count 3 offset 0x34d8 4 name 0x2d73 mojeimie type alignment 2 size 4 offset 0x34dc 8 name 0x2d7c Nazwisko type alignment 2 size 4 offset 0x34e0 12 name 0x2d85 wiek type 0x2f2b i alignment 2 size 4 Reverse Engineering IDA Pro 6.1 8

9 Ochrona pamięci ARM bit XN Heap/Stack non-executable Strony nie mogą mieć uprawnień RWX Return-to-libc Return-oriented programming Podpis cyfrowy/dystrybucja ios Certyfikat dla programisty Wszystkie aplikację są podpisane przez Apple (tzw. mandatory code signing) Dystrybucja wyłącznie poprzez AppStore Inne modele: Development, Ad-Hoc oraz Enterprise (MDM/OTA) # codesign dvvv mariusz Executable=/Users/mariuszburdach/mariusz Identifier=Prevenity.mariusz Format=bundle with Mach-O universal (armv6 armv7) CodeDirectory v=20100 size=266 flags=0x0(none) hashes=5+5 location=embedded CDHash=37e528060cdde51425d4cfe0f94f b54c7 Signature size=1256 Authority=iPhone Developer Signed Time= :51:16 CDHash (static/dynamic trust cache) AppleMobileFileIntegrity 9

10 Code Signing Enforcement ios Kod wykonywalny załadowany do pamięci nie może być zmieniony CSE chroni przed: Załadowaniem niepodpisanej biblioteki Załadowaniem nowego kodu wykonywalnego podczas działania aplikacji Zastosowaniem SMC (self-modified code) Entitlement: dynamic-codesigning XNU kernel struct proc { LIST_ENTRY(proc) p_list; /* List of all processes. */ pid_t p_pid; /* Process identifier. (static)*/ void * task; /* corresponding task (static)*/ struct proc * p_pptr; /* Pointer to parent process.(ll) */ uint32_t p_csflags; /* flags for codesign (PL) */ uint32_t p_pcaction; /* action for process control on starvation */ Code Signing Enforcement (cd.) /* code signing attributes of a process */ #define CS_VALID 0x0001 /* dynamically valid */ #define CS_HARD 0x0100 /* don't load invalid pages */ #define CS_KILL 0x0200 /* kill process if it becomes invalid */ #define CS_EXEC_SET_HARD 0x1000 /* set CS_HARD on any exec'ed process */ #define CS_EXEC_SET_KILL 0x2000 /* set CS_KILL on any exec'ed process */ #define CS_KILLED 0x10000 /* was killed by kernel for invalidity */ #define CS_RESTRICT 0x20000 /* tell dyld to treat restricted */ /* csops operations */ #define CS_OPS_STATUS 0 /* return status */ #define CS_OPS_MARKINVALID 1 /* invalidate process */ #define CS_OPS_MARKHARD 2 /* set HARD flag */ #define CS_OPS_MARKKILL 3 /* set KILL flag (sticky) */ #define CS_OPS_PIDPATH 4 /* get executable's pathname */ #define CS_OPS_CDHASH 5 /* get code directory hash */ #define CS_OPS_PIDOFFSET 6 /* get offset of active Mach-o slice */ #define CS_OPS_ENTITLEMENTS_BLOB 7 /* get entitlements blob */ #define CS_OPS_MARKRESTRICT 8 /* set RESTRICT flag (sticky) */ #ifndef KERNEL BEGIN_DECLS /* code signoperations */ int csops(pid_t pid, unsigned int ops, void * useraddr, size_t usersize); END_DECLS 10

11 ios Sandbox Kontener dla aplikacji /var/mobile/applications/uuid Moduł jądra MAC Framework Security policy dla każdego procesu (profil) container sandbox profile https://github.com/dionthegod/xnusandbox (gdb) print (FILE *) fopen("/private/var/mobile/library/sms/sms.db", "rb") $1 = (FILE *) 0x1d5775ac (gdb) print (int) fork() $2 = 920 (gdb) print (int) kill(375) $3 = -1 ios Sandbox (cd.) Container Sandbox Profile (['default'], ['deny-with-unknown-modifiers']) (['ipc-posix-sem', 'ipc-posix-shm', 'file-ioctl', 'mach-bootstrap', 'mach-lookup', 'network*', 'network-inbound', 'network-bind', 'priv*', 'priv-adjtime', 'priv-netinet*', 'priv-netinet-reservedport', 'sysctl-read'], ['allow']) (['file-read-data'], [('allow', path.match("(^/system/library/carrier Bundles/(.)*.png$) ), ('deny-with-unknown-modifiers', 'path.match("(^/private/var/logs(/ $)) (^/private/var/mobile/library/carrier Bundles($ /)) (^/System/Library/Carrier Bundles($ /))")'), ('if', 'path_in_extensions', [('allow', 'path.match("(^/private/var/mobile/applications/(([-0-9a-z])*)($ /))")'), ('deny-with-unknown-modifiers', path.match("(^/private/var/mnt/) (^/private/var/tmp(/ $)) (^/private/var/mobile/applications/(.)*$)")'), 11

12 Ochrona danych ios Sprzętowy akcelerator dla AES-256 GID KEY/UID KEY Hasło użytkownika (passcode) + unikalny klucz urządzenia (UID_KEY) Data Protection Ochrona danych w systemie plików Protection Class (NSFileProtection[None Complete]) Ochrona elementów z wykorzystaniem Keychain Protection Class (ksecattraccessible [Always AfterFirstUnlock WhenUnlocked ThisDeviceOnly...]) Ochrona danych (cd.) Źródło: Sogeti.com 12

13 Mobile Forensics ios Logiczna kopia pamięci oraz bit-by-bit image Metoda Jonathana Zdziarski Modyfikacja obrazu ramdisk z firmware VROM LLB iboot Kernel System Software Aplikacja Springboard metoda AppleKeyStore NSProtectComplete (Passcode) ~ 18 min/4 znakowy passcode Bezpieczeństwo aplikacji na platformie Android 13

14 Architektura systemu Android Źródło: Komponenty aplikacji Android Komponent Activity Service Content provider Broadcast receiver Opis Pojedynczy ekran z interfejsem użytkownika, np.: - Ekran wyświetlający wiadomości SMS - Ekran wyświetlający zawartość wiadomości SMS itp.. Usługa działająca w tle, bez interfejsu użytkownika, np.: - Aplikacja pobierająca pliki z serwera - Aplikacja odtwarzająca muzykę Zarządzanie danymi aplikacji (również ich współdzieleniem), np.: - Książka adresowa - Konfiguracja aplikacji Odpowiedź na wiadomości systemowe lub od innych aplikacji, np.: - Wyłączenie ekranu - Wykonanie zdjęcia 14

15 Mechanizmy bezpieczeństwa Android Na poziomie sprzętu: ARM v6 execute-never Mechanizmy bezpieczeństwa jądra Linux Izolacja procesów Model praw dostępu użytkownika (UID) i grupy (GID) Wymiana informacji między procesami (IPC) USER PID PPID VSIZE RSS WCHAN PC NAME root ffffffff S /init (u:0, s:437) root ffffffff S kthreadd (u:0, s:0) root ffffffff S ksoftirqd/0 (u:6, s:0) root ffffffff S watchdog/0 (u:0, s:0) root ffffffff S events/0 (u:0, s:309) (...) app_ ffffffff S com.htc.demoflopackageinstaller (u:6, s:0) app_ ffffffff S com.htc.android.mail (u:34, s:14) app_ ffffffff S com.htc.weatherwallpaper (u:942, s:447) app_ ffffffff S com.speedsoftware.rootexplorer (u:3803, s:358) app_ ffffffff S com.facebook.katana (u:12, s:11) app_ ffffffff S com.google.android.youtube (u:41, s:14) app_ ffffffff S com.prevenity.helloworld (u:8, s:6) Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) 15

16 Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) Mechanizmy ochrony pamięci Ochrona przed stack buffer overrun ProPolice Ochrona przed integer overvlows safe_iop Ochrona przed double free(), chunk consolidation, integer overflow during memory allaction, null pointer dereference privilege escalation Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) Piaskownica dla aplikacji (Application Sandbox) Dotyczy wszystkich aplikacji oprócz jądra (zarówno Dalvik jak również aplikacji natywnych i bibliotek) Każda aplikacja ma przypisany unikalny identyfikator użytkownika (UID) i grupy (GID) Każda aplikacja jest uruchamiana w oddzielnym procesie / maszynie wirtualnej Kod wykonywalny i dane aplikacji nie są dostępne dla innych aplikacji* 16

17 Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) Mechanizmy ochrony system plików Prawa dostępu do plików na bazie Linux drwxr-x--x app_60 app_ :00 com.htc.lmw drwxr-x--x app_3 app_ :00 com.htc.calendar drwxr-x--x app_3 app_ :00 com.htc.provider.customizationsettings drwxr-x--x system system :01 com.htc.android.worldclock drwxr-x--x nobody nobody :01 com.htc.weatherwidget drwxr-x--x app_3 app_ :01 com.htc.provider.settings drwxr-x--x app_61 app_ :01 com.google.android.street drwxr-x--x app_62 app_ :01 com.htc.android.htcime drwxr-x--x app_63 app_ :01 com.android.defcontainer drwxr-x--x app_64 app_ :01 com.android.updater drwxr-x--x app_65 app_ :01 com.htc.cs drwxr-x--x app_20 app_ :01 com.htc.music drwxr-x--x app_5 app_ :01 com.android.htcdialer drwxr-x--x app_3 app_ :01 com.htc.weather.agent drwxr-x--x system system :01 com.android.systemui drwxr-x--x app_66 app_ :01 com.android.setupwizard drwxr-x--x app_67 app_ :01 com.htc.reportagent drwxr-x--x app_68 app_ :01 com.bookmarkshortcut Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) Mechanizm uprawnień aplikacji Developer musi określić wymagane prawa dostępu (w pliku AndroidManifest.xml) do zasobów sprzętowych i funkcji urządzenia, oraz danych użytkownika: Informacji osobistych (kontakty, kalendarz itp.) Wrażliwych urządzeń wejściowych (kamera, mikrofon, GPS itp.) Metadanych urządzenia (logi, nr telefoniczny urządzenia itp.) Użytkownik musi wyrazić pozwolenie na skorzystanie przez aplikację z wszystkich z wymienionych praw, aby można było aplikację uruchomić Wyrażenie zgody jest jednorazowe (podczas instalacji aplikacji) i obowiązuje do momentu deinstalacji aplikacji z systemu Użytkownicy mogą globalnie wyłączyć daną funkcjonalność (np. odbiornik GPS, Wi-Fi itp.) Domyślnie aplikacja nie ma żadnych pozwoleń 17

18 Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) Mechanizm uprawnień aplikacji Mechanizmy bezpieczeństwa Android (cd.) Mechanizm uprawnień aplikacji (cd.) 18

19 Słabości bezpieczeństwa Android Otwartość Android Market piętą achillesową bezpieczeństwa systemu Android: Do publikacji aplikacji wymagane jedynie: Rejestracja online Wniesienie opłaty $25 Możliwość użycia certyfikatów typu self-signed Brak procesu weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji przed publikacją ułatwia publikację malware Nadużycia mechanizmu uprawnień Niezgodność aplikacji z zasadą least privilege Przykład 1: Zwykły kalkulator Przykład 2: Aplikacja do przechowywania haseł i sekretów 19

20 Możliwość dekompilacji aplikacji Możliwości dekompilacji aplikacji (cd.) 20

21 Możliwości dekompilacji aplikacji (cd.) Root ing systemu Root ing systemu daje większe możliwości, ale Nie wiemy co tak naprawdę uruchamiamy Pochodzenie większości oprogramowania do root owania telefonu jest praktycznie nie do zweryfikowania Jaką mamy gwarancję, że nie jest to malware? Osłabiamy mechanizmy bezpieczeństwa systemu Ułatwia uzyskanie wrażliwych danych z telefonu w przypadku kradzieży 21

22 Root ing systemu (cd.) Przykład możliwości pozyskania haseł i tokenów uwierzytelniających Zdalna instalacja aplikacji czyli jak ważna jest ochrona hasła do konta w Google 22

23 Słabości ochrony systemu plików Użycie pamięci SD Card: Pliki są do odczytu dla wszystkich aplikacji posiadających uprawnienia dla karty SD (system FAT!) Ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych aplikacji Szyfrowany system plików dostępny dopiero od wersji 3.0 Honeycomb Szyfrowanie algorytmem AES Klucz szyfrujący o długości 128 bitów, wywodzący się z hasła użytkownika i losowej soli Użycie szyfrowania wymaga podawania hasła przez użytkownik Błędy programistyczne (przykłady) Nadmiarowe prawa dostępu do komponentów Mogą umożliwić eskalację uprawnień i dostęp do danych podatnej aplikacji Brak walidacji danych podczas korzystania z komponentów Content Provider Głównie umożliwia nieautoryzowany odczyt danych z bazy danych SQLite Niewłaściwa obsługa protokołu SSL/TLS brak lub nieprawidłowo zaimplementowana walidacja certyfikatów SSL serwerów 23

24 Wyzwania dla aplikacji mobilnych Podsumowanie Aplikacje mobilne często stanowią rozbudowę tradycyjnych aplikacji internetowych lub kolejny kanał dostępu do informacji Duża różnorodność mobilnych systemów operacyjnych utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa aplikacjom i przetwarzanych przez nie danych Jeżeli ich architektura nie zostanie zbudowana z uwzględnieniem specyfiki danych systemów mobilnych, mogą się one stać najsłabszym ogniwem całego systemu IT Perspektywa bezpieczeństwa może być różna od celów stosowania: Perspektywa korporacji Perspektywa konsumenta Perspektywa dostarczyciela usług lub aplikacji itp. 24

25 Największe wyzwania Zapewnienie silnego i jednocześnie wygodnego w użyciu mechanizmu uwierzytelniania użytkowników Ochrona aplikacji i danych przed złośliwym oprogramowaniem i atakami MITM W przypadku niektórych platform - ochrona przed rozpowszechnianiem nieautoryzowanych lub zainfekowanych aplikacji Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku kradzieży urządzenia Zapraszamy na blog 25

BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA. Sławomir Jasek slawomir.jasek@securing.pl. Wersja: 1.1, 2015.06.09

BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA. Sławomir Jasek slawomir.jasek@securing.pl. Wersja: 1.1, 2015.06.09 BEZPIECZNE APLIKACJE MOBILNE NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA Autor: Sławomir Jasek slawomir.jasek@securing.pl Wersja: 1.1, 2015.06.09 WSTĘP Dokument zawiera listę najistotniejszych zagadnień, na które należy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja: Wprowadzenie do Samsung KNOX

Dokumentacja: Wprowadzenie do Samsung KNOX Dokumentacja: Wprowadzenie do Samsung KNOX Luty 2014 r. Enterprise Mobility Solutions Samsung Electronics Co., Ltd. Spis treści Akronimy System Android dla przedsiębiorstw Rozwiązanie Samsung KNOX Przegląd

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Linux

Nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa w systemie Linux Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Szymon Sowa Nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Mobilne zagrożenia Artur Maj, Prevenity Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń smartphone Smartphone w bankowości Zagrożenia dla bankowości Demonstracja

Bardziej szczegółowo

Analiza przypadku: botnet PowerZeus

Analiza przypadku: botnet PowerZeus R A P O R T Analiza przypadku: botnet PowerZeus Przypadek infekcji polskich użytkowników 18 października 2013 Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Historia..................................... 2 1.2 Webinjecty -

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych. dr inż. Tomasz Surmacz. 30 stycznia 2015

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych. dr inż. Tomasz Surmacz. 30 stycznia 2015 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych dr inż. Tomasz Surmacz 30 stycznia 2015 Zagadnienia wstępne Zagadnienia wstępne Semestr 2 studiów mgr: 30h wykładu (środy 15:15-17:00) Forma zaliczenia: kolokwium ostatni

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne Przelewy24

Płatności mobilne Przelewy24 Opracował: Arkadiusz Płatności mobilne Przelewy24 Specyfikacja techniczna Data: 2015-08-27 Wersja: 2.0.4 Dokument zawiera opis rozwiązań płatności Przelewy24 możliwych do implementacji w aplikacjach mobilnych.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Banking, Insurance and Capital Markets Comarch MobileID

Whitepaper. Banking, Insurance and Capital Markets Comarch MobileID Banking, Insurance and Capital Markets Comarch MobileID Zawartość 1 COMARCH MOBILEID... 3 1.1 WSTĘP... 3 2 BEZPIECZEŃSTWO MOBILNE... 4 3 KOMPONENTY... 5 4 CECHY... 6 5 OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA... 7 5.1 UWIERZYTELNIANIE...

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych

7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych 7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych Bieżący moduł przedstawia wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dotyczące systemów operacyjnych. Przedstawione zostaną naruszenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Protokoły do chmur. May 11, 2015

Protokoły do chmur. May 11, 2015 KSEM WETI PG May 11, 2015 Co to jest chmura obliczeniowa? obliczeniowa - pojęcie abstrakcyjne w rozproszonym przetwarzaniu danych Cechy: Współdzielenie zasobów (Multitenancy) Wysoka skalowalność (Massive

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. lipiec wrzesień 2011

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. lipiec wrzesień 2011 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesień 2011 1. Informacje dotyczące zespołu CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatności, zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych PRZEGLĄD TELEINFORMATYCZNY NR 2, 2013 Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych Marek ANTCZAK, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na urządzenia mobilne. Alicja Łuszczak Juliusz Sompolski Piotr Świgoń

Systemy operacyjne na urządzenia mobilne. Alicja Łuszczak Juliusz Sompolski Piotr Świgoń Systemy operacyjne na urządzenia mobilne Alicja Łuszczak Juliusz Sompolski Piotr Świgoń 14 stycznia 2009 Urządzenia mobilne Niewielkich rozmiarów, z ograniczonymi możliwościami względem komputerów. Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

System operacyjny. Marcin Szeliga marcin@wss.pl

System operacyjny. Marcin Szeliga marcin@wss.pl System operacyjny Marcin Szeliga marcin@wss.pl Agenda Wprowadzenie Model bezpieczeństwa systemu operacyjnego Zagrożenia Lista TOP 5 wg SANS Wirusy, robaki Rootkity Wbudowane zabezpieczenia Kontrola konta

Bardziej szczegółowo

Mac OS Security. Bezpieczeństwo systemu Mac OS X - wprowadzenie

Mac OS Security. Bezpieczeństwo systemu Mac OS X - wprowadzenie Mac OS Security Bezpieczeństwo systemu Mac OS X - wprowadzenie Tytułem wstępu... Ale kolorowy ten slajd, nieprawdaż? Właśnie tak jest z Mac OS X Jak coś jest zbyt pastelowe, powinno wzbudzać nasze podejrzenia...

Bardziej szczegółowo

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo