Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Sierpień 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Sierpień 2003"

Transkrypt

1 Raport Miesięczny Sierpień 23 ISSN Warszawa, Rynek akcji Giełda nie oderwała się od fundamentów. Coraz więcej spółek notuje bądź niebawem zanotuje najwyższe zyski w swojej historii. W lipcu istotnie podskoczyły rentowności obligacji amerykańskich. Jednak przez 3 4 kolejne kwartały amerykanie będą mieli mniejsze obciążenia odsetkowe dzięki zrefinansowanym kredytom hipotecznym niż w analogicznym kwartale rok wcześniej. To momentum wygaśnie w 2 kwartale 24. To może być trudny moment dla giełd. Makroekonomia Za granicą następuje ogólny zwrot inwestorów od rynku fixed income do equity, co związane jest głównie z oczekiwaniami na koniec cyklu luzowania polityki pieniężnej. Czas, kiedy równolegle rosły ceny obligacji i zwyżkowały indeksy giełdowe dobiegł końca. Inwestorzy zdają się wierzyć w początek fazy wzrostu gospodarczego zarówno w Stanach, jak w Europie i Japonii. Ze spółek Odreagowanie ostatnich wzrostów, zmiany personalne w Pekao oraz obawy o wyniki kwartalne spowodowały spadek kursów akcji banków. Wydaje się jednak, że jeżeli na parkiet powróci hossa, to banki będą wśród liderów wzrostów. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami zysk netto PKN Orlen w II kwartale br. powinien być bliski 14 mln zł. Jeśli rzeczywiście tak będzie, to podniesiemy naszą prognozę zysku netto grupy za cały 23 rok. Grupa Prokomu jest coraz bliżej zdobycia wielkich kontraktów z PKO BP i PZU, które powinny zapewnić Prokomowi kilka lat spokojnego rozwoju. Softbank i Prokom wystartują osobno po CEPiK. Computerland wciąż nie poprawia wyników. Nie tnie też kosztów, czekając na offset ze sporym zapasem mocy wytwórczych. Comarch pokazuje coraz lepsze zyski dzięki eksportowi i własnemu oprogramowaniu dla średnich i małych firm, a Interia zbliża się do stanu gotówkowej równowagi. Emax rozbudowuje zagraniczną sieć sprzedaży Printoscope i instaluje wersje testowe u polskich klientów. Budimex obniżył prognozy sprzedaży na rok 23 dla 3 spośród 8 segmentów działalności. Jednak dzięki obniżonym kosztom i sile finansowej to Budimex zostanie na placach budowy, kiedy kryzys minie (choćby to był rok 25). Echo przygotowuje otwarcie największego centrum handlowego (w Szczecinie). Analitycy rynku akcji: Tomasz Mazurczak Doradca Inwestycyjny tel. (22) Hanna Kędziora tel. (22) Michał Marczak tel. (22) Andrzej Powierża Doradca Inwestycyjny Tel. (22) Witold Samborski Makler Pap. Wart. tel. (22) Przemysław Smoliński tel. (22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49-95 Warszawa skr. pocztowa 21 tel. (22) fax. (22) Analitycy makroekon. (BRE Bank S.A.) Janusz Jankowiak Akadiusz Grabarczyk Sławomir Pawłowski Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentom papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji i analiz oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 RYNEK AKCJI Lot Ikara Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Giełda nie oderwała się od fundamentów. Ceny zawsze oscylują wokół wartości, w bessie spadają poniżej wartości w hossie wychodzą powyżej. Zapewne i tym razem ceny przekroczą wartości fundamentalne. Jeśli tak miałoby być to czekają nas jeszcze silne wzrosty. PKB jest w Polsce na ścieżce wzrostowej. Tego nie da się już zatrzymać. To wina niskich stóp procentowych. Prezes NBP straszy kryzysem typu argentyńskiego ale jest to bardziej manewr zatroskanego stanem państwa Stańczyka niż diagnoza bieżących zagrożeń. Na razie. Brak więc obecnie uzasadnień do sprzedaży akcji. Ale jak długo jeszcze? Zawsze chodzi o zyski spółek. Zyski zaś rosną. Spółki zredukowały koszty, drastycznie spadły koszty finansowe, minimalny wzrost wolumenów sprzedaży mocno zwiększa marże operacyjne. Coraz więcej spółek notuje bądź niebawem zanotuje najwyższe zyski w swojej historii. Nie byłoby więc nic dziwnego w nowych szczytach WIG-u gdyby nie to, że zjawisko powyższe nie jest udziałem największych spółek (w tym banków). Jednak może tak jak zaskoczeniem jest to co się dzieje ze spółkami przemysłowymi (wzrost produkcji przemysłowej w gospodarce zwiastował poprawę zysków ale rzeczywistość przewyższa oczekiwania) tak może czekają nas jeszcze pozytywne niespodzianki z sektora bankowego. W sektorze tym jest dużo niewykorzystanych mocy i efekt dźwigni przy wzroście wolumenów może mocno zadziałać. Porównanie naszej obecnej koniunktury do Grecji sprzed 5 lat może wydawać się przedwczesne i nieuprawnione. Jednak nie do końca. Na pewno konwergencja nominalna w zakresie stóp procentowych była decydującym dla greckiej hossy czynnikiem (była możliwa m.in. dzięki oczekiwanemu wstąpieniu do EMU). W Polsce stopy spadły w podobnym stopniu (a i waluta zyskała na sile na fali procesu akcesyjnego). W Grecji hossa (relatywny wzrost indeksu) zaczęła się przy wyższych stopach procentowych niż obecnie w Polsce co było związane z wysokim przekonaniem rynku co do przyszłych spadków stóp przed wejściem do EMU. Ostatnia fala tej hossy napędzana była napływem pieniędzy ludności rozczarowanych niskim oprocentowaniem lokat. PKB Grecji w tym czasie oscylował wokół 3%. Wskaźnik P/E w szczycie w roku 1999 wyniósł 36 (podczas gdy w Europie wynosił 27). W 21spadł spadł do 18. Polsce obecnie wynosi Stopy procentowe w Grecji vs ATG relatywny do S&P 5 2,5 stopy procentowe % ,5 1,5 ATG relatywny do S&P Depozyty 12 m Kredyty krótkoterminowe dla przedsię bi or st w ATG relative stopy procentowe % Stopy procentowe w Polsce vs WIG relatywny do S&P 5 2,5 2 1,5 1,5 WIG relatywny do S&P VI Depozyty 12 m Kredyty krótkoterminowe dla przedsię bi orstw WIG relative 1

3 Bardzo istotny jest rozwój wydarzeń w gospodarce amerykańskiej. W lipcu istotnie podskoczyły tam rentowności obligacji, podobnie zresztą jak na całym świecie. Podważa to nieco opisywany przed miesiącem scenariusz oparty o wzrastające dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych. Wzrastać one miały dzięki niskim renownościom obligacji i refinansowaniu na niższy procent kredytów hipotecznych. Ten scenariusz jest ciągle aktualny. Przynajmniej przez rok. Bardzo duża fala refinansowań dokonała się bowiem w pierwszej połowie bieżącego roku i w związku z tym przez 3 4 kolejne kwartały amerykanie będą mieli mniejsze obciążenia odsetkowe (i w związku z tym większą zdolność kredytową i większy rozporządzalny dochód) niż w analogicznym kwartale rok wcześniej (efekt bazy). To momentum wygaśnie w 2 kwartale 24, wtedy też zapewne wyczerpią się bodźce fiskalne. Jeśli do tego czasu nie ruszą inwestycje, dynamika konsumpcji zapewne zmaleje i oczekiwania na wzrost zysków spółek osłabną. Tym bardziej, że efekt niższego kosztu kredytu będzie już także skonsumowany w bilansach spółek. Są różne możliwe scenariusze: być może gospodarka zacznie nabierać tempa, a być może FED znowu będzie musiał agresywnie obniżać stopy. Tak czy inaczej giełda znajdzie się w 2- gim kwartale 24 w trudnym punkcie. Do tego czasu jednak akcje powinny rosnąć a przynajmniej nie powinny spadać. Sytuacja może podobnie ułożyć się u nas. Na wiosnę 24 przyszłoroczne pięcioprocentowe PKB będzie już zdyskontowane w cenach akcji. Bez istotnych reform finansów publicznych zadłużenie państwa może zbliżać się poziomów ostrzegawczych. Stopy procentowe i ryzyko inwestycyjne zapewne wzrosną. Być może więc olbrzymi napływ kapitału na giełdę, który jak się wydaje właśnie się rozkręca doprowadzi do powtórki scenariusza sprzed 1 lat. Jeśli tak to mamy jeszcze duże wzrosty przed nami. Ale w styczniu słońce zacznie topić wosk... 2

4 Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A. Spółka Rekomendacja Cena docelowa Data wydania AGORA Trzymaj 47, AMICA Trzymaj BPH PBK Redukuj 23, ING BSK Trzymaj 337, BUDIMEX Akumuluj BZWBK Akumuluj 77, COMARCH Trzymaj 3, COMPUTERLAND Redukuj ECHO INVESTMENT Zawieszona EMAX Trzymaj 6, FARMACOL Akumuluj GROCLIN Trzymaj 73, HANDLOWY Trzymaj 56, JELFA Akumuluj 53, KĘTY Trzymaj 82, KGHM Zawieszona KREDYT BANK Trzymaj 11, MILLENNIUM Redukuj 2, NETIA Trzymaj 3, ORBIS Trzymaj 18, PEKAO Trzymaj 99, PGF Akumuluj PKNORLEN Akumuluj 23, POLFA KUTNO Trzymaj PROKOM Trzymaj 14, ŚWIECIE Trzymaj 53, TELEKOMUNIKACJA POLSKA Akumuluj 17, UWAGA: Wyliczenia wskaźników w dalszej części opracowania wg kursów na dzień

5 MAKROEKONOMIA Mamy aktualnie do czynienia ze splotem trzech czynników, oddziałujących na nasze rynki finansowe: 1) zagranicą następuje ogólny zwrot inwestorów od rynku fixed income do equity, co związane jest głównie z oczekiwaniami na koniec cyklu luzowania polityki pieniężnej. Czas, kiedy równolegle rosły ceny obligacji i zwyżkowały indeksy giełdowe dobiegł końca. Inwestorzy zdają się wierzyć w początek fazy wzrostu gospodarczego zarówno w Stanach, jak w Europie i Japonii. A wzrost i przemijający strach przed deflacją służą rynkom kapitałowym, szkodząc rynkowi fixed income; 2) na ten trend nakłada się wyraźne pogorszenie sentymentu inwestorów wobec najbardziej dotychczas zaawansowanych w procesie konwergencji europejskich gospodarek pokomunistycznych; 3) rośnie niepewność, co do przebiegu polityki gospodarczej w Polsce (chwiejna pozycja fiskalna, brak wiarygodnego programu wypracowania w średnim okresie nadwyżki pierwotnej budżetu, ryzyko towarzyszące polityce monetarnej po zmianie RPP. Suma tych czynników umacnia oczekiwania rynku na znacznie późniejszy termin wejścia Polski do strefy euro, niż ten do tej pory dyskontowany w krzywej dochodowości. Z punktu widzenia rynków finansowych fatalną wiadomością jest wzrost deficytu w warunkach porównywalnych w przyszłym roku o grubo ponad 2 mld złotych. Przy zakładanym przyspieszeniu wzrostu gospodarczego z 3 do 4,5 proc. oznacza to przyrost ujemnego salda pierwotnego z obecnych 2,5 do nie mniej niż 4 proc. PKB. A wszystko to w warunkach rosnących kosztów finansowania. Nasze wstępne szacunki wskazują, że średnia miesięczna wielkość emisji w przyszłym roku będzie musiała wynieść 7 mld złotych, a w pierwszych miesiącach nawet ok. 1 mld PLN. Potrzeby pożyczkowe będą tym większe im niższe okażą się wpływy z prywatyzacji. Koszt pozyskania pieniądza i obsługi długu publicznego nie tylko przestanie spadać, ale wręcz zacznie rosnąć. W obecnych warunkach rynkowych każdy 1 pkt. baz. wzrostu rentowności oznacza wzrost kosztów obsługi długu o nie mniej niż 6 mln PLN. Każdy dodatkowy miliard powiększenia deficytu, w obecnych warunkach, kosztuje 3 mln PLN (te koszty nie muszą naturalnie obciążać w całości najbliższego budżetu). Tylko natychmiastowe ogłoszenie wiarygodnego programu oszczędnościowego, wysoko ocenionego przez rynki finansowe i aprobowanego przez bank centralny, może zahamować dalszy odpływ kapitału z Polski. W przeciwnym wypadku czeka nas dalsza deprecjacja złotego. Poziomy 4,7 za euro i 4,2 za dolara już pod koniec roku, przy odpływie kolejnych 1 mld PLN kapitału zagranicznego z rynku fixed income, są jak najbardziej możliwe. Nastąpiłby wówczas kolejny wzrost rentowności. Dla zahamowania odpływu kapitału potrzebna byłaby znacząca podwyżka krótkoterminowych stóp procentowych. Może to być nieskuteczne (jak pokazuje przykład Węgier). Jest za to pewne, że podniesienie krzywej również na krótkim końcu zrujnowałoby rządowe plany ożywienia gospodarki. Budżet oparty na założeniach spadku stóp procentowych i redukcji kosztów obsługi długu byłby całkiem wirtualny. Poziom 55 proc. długu publicznego w relacji do PKB zostałby przekroczony jeszcze w tym roku. Sama deprecjacja złotego wobec koszyka, rzędu 1 groszy, pociąga za sobą wzrost wartości długu zagranicznego wyrażonego w złotych o ponad 3,5 mld PLN. Trendy na rynkach międzynarodowych i na rynku krajowym zaczynają wyglądać zdecydowanie nieciekawie. Polski rząd nie może ich naturalnie samodzielnie odwrócić. Tym bardziej energicznie trzeba się jednak zabrać za uspokajanie inwestorów. A to oznacza wdrożenie natychmiast programu ostrej restrukturyzacji wydatków budżetu. 4

6 SEKTOR FINANSOWY BANKI Plany obniżenia rezerwy obowiązkowej Ostatnio powrócił temat obniżenia stopy rezerwy obowiązkowej z obecnych 4,5% do 2%. Naszym zdaniem takie posunięcie jest prawdopodobne, a jego wpływ na sektor będzie zdecydowanie pozytywny. W tabeli poniżej prezentujemy potencjalne zyski banków (obliczone przy założeniu zainwestowania uwolnionych środków wg stopy 4,5%). Naszym zdaniem banki podzielą się tymi korzyściami z klientami poprzez obniżenie marży, tak więc obniżenie rezerwy obowiązkowej nie przełoży się na wzrost przychodów banków. Uważamy, że ze względu na konkurencję między bankami głównymi obniżki beneficjentami będą klienci. Oszacowanie wpływu potencjalnego obniżenia rezerwy obowiązkowej (bez uwzględnienia zwolnień posiadanych przez niektóre banki) Depozyty 1kw.3 (mln pln) Stara rezerwa (mln pln) Nowa rezerwa (mln pln) Potencjalny zysk (mln pln) Zysk jako % przychodów odsetkowych netto (%) Wpływ na NIM (punkty procentowe) Pekao %,8% BPH PBK %,6% BZ WBK %,8% Millennium %,6% Kredyt Bank %,7% ING BSK %,8% Źródło: banki, DI BRE Banku SA Statystyki kart płatniczych i rachunków osobistych. Jak co kwartał, prasa podała statystyki kart płatniczych znajdujących się w obrocie i czynnych rachunków osobistych. Najwięcej emocji wzbudziła znacząca zmiana wielkości w Pekao. Według danych Rzeczpospolitej, liczba kart płatniczych wyemitowanych przez Pekao wynosi na koniec 1 półrocza 23 r. ok. 2,5 mln szt., a więc o 1,2 mln szt. (32%) mniej niż na koniec 22 r. Zdaniem banku, dane te są nieporównywalne, ponieważ bank zmienił sposób liczenia kart (obecnie uwzględnia tylko karty w obiegu, a nie wszystkie wydane). Zdaniem banku zmniejszenie liczby kart związane jest także z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego, który pozwolił lepiej określić liczbę kart rzeczywiście pozostających w obiegu. Liczba Eurokont spadła o 15%, czyli o 373 tys., ale bank nie uwzględnia w tej liczbie kont z dostępem do internetu gdyby uwzględnić konta Pekao24, których liczba wzrosła dzięki wdrażaniu nowego systemy informatycznego w kolejnych oddziałach, spadek rachunków w Pekao wyniósł 7%. Zdaniem banku jest to w znacznym stopniu efekt zamykania nieczynnych rachunków. Przyjmując te wyjaśnienia za dobrą monetę, trzeba zwrócić uwagę na kilka spraw: Po pierwsze, okazało się, że podawane wcześniej przez bank statystyki zawierały wprowadzające w błąd dane. Po drugie, udział rynkowy Pekao w rachunkach oszczędnościowych, a zwłaszcza w kartach bankowych, okazuje się być niższy niż wcześniej sądziliśmy, opierając się na danych udostępnianych przez bank (podobnie znacząco mniejszy okazał się udział ING BSK). Po trzecie, należy też zastanowić się, czy mniejsza liczba rachunków wynika tylko z likwidacji podwójnych kont niektórych klientów, a mniejsza liczba kart ze zmienionej metodologii wydaje się, że raczej nie. Dziś ujawnił się po prostu powolny odpływ klientów z banku. Po czwarte wreszcie, ponieważ bank nie posiadał nawet najbardziej podstawowych informacji o swoim najcenniejszym aktywie jakim jest baza klientów, nie był świadom faktu odpływu klientów, to mógł popełniać błędy w swojej strategii detalicznej 5

7 Karty bankowe - udział rynkowy poszczególnych banków 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Pekao PKO bp ING BSK BZ WBK BPH PBK Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku Dodatkowo dodajmy, że Pekao ma bardzo słabą pozycję na rynku kart kredytowych udział rynkowy wynosi tylko 2,6% wobec 3,5% Raiffeisen Banku, 6,4% udziału BPH PBK (który rozpoczął działalność w tym segmencie rok temu) i 15,6% BZ WBK (liderem nieprzerwanie pozostaje Citibank z 57% udziałem w rynku). Analizując statystykę kont osobistych, warto zwrócić uwagę na kilka spraw: w 2 kw. zmalała liczba kont także w innych bankach z czołówki (m.in. w BZ WBK, BPH PBK i ING BSK); mimo niewielkiego spadku liczby klientów BZ WBK umocnił się na pozycji trzeciego banku; w 2 kw. liczba kont w Kredyt Banku i Banku Millennium zwiększyła się o 14 tys., co w przypadku pierwszego oznacza wzrost o 3,4%, a drugiego o 1,7%; najsilniej rośnie udział banków małych (np. liczba kont w Lukas Banku zwiększyła się w 2 kw. o 4,6%, a Raiffeisen Banku od początku roku o 33%). Liczba rachunków osobistych Koniec 22 r. Połowa 23 r Q2 1Q3 2Q3 Źródło: Rzeczpospolita, DI BRE Banku PEKAO BPH PBK BZ WBK BSK Ustąpienie prezes Marii Wiśniewskiej i inne roszady personalne Lipiec przyniósł więcej zmian w zarządzie Pekao niż początkowo sądzono. Najpierw poinformowano, że Paolo Fiorentino, dotychczasowy wiceprezes zarządu, obejmie z dniem 1 sierpnia 23 r. funkcję zastępcy dyrektora generalnego UniCredito Italiano (UCI) odpowiedzialnego za tzw. New Europe Division i w związku z tym ustąpi z zarządu Pekao. Następnie podano, że osobą rekomendowaną przez UCI na stanowisko wiceprezesa i COO w miejsce Paolo Fiorentino jest Luigi Lovaglio, ostatnio pełniący funkcję wiceprezesa zarządu, COO i dyrektora wykonawczego w Bulbanku. Zmian tych 6

8 dokonała rada nadzorcza na posiedzeniu 25 lipca, w trakcie którego poinformowano również o rezygnacji Roberta Nicastro, członka rady nadzorczej z ramienia UCI, który przeszedł do innych zadań w grupie. Zmiany sięgnęły jednak najwyższego szczebla i 25 lipca potwierdziła się krążąca po rynku plotka o dymisji prezes Marii Wiśniewskiej. W lakonicznym komunikacie bank poinformował, że pani Maria Wiśniewska na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu poinformowała o zamiarze zakończenia swojej misji w banku z dniem 3 września 23 r. w związku z zakończeniem realizacji strategii nakreślonej dla Banku w 1998 roku. Przewodniczący rady nadzorczej Alessandro Profumo podziękował pani prezes za jej pracę i sukcesy osiągnięte przez bank pod jej kierownictwem, a jednocześnie poinformował, iż rada zamierza powołać pana Jana Krzysztofa Bieleckiego na prezesa zarządu banku (z czego wynika, że UCI nie było zaskoczone decyzją Marii Wiśniewskiej i co najmniej liczyło się z jej dymisją). Komunikat banku nie podaje zrozumiałych powodów odejścia pani prezes: zakończenie misji wydaje się dziwnym wytłumaczeniem dla tak nagłego odejścia, ogłoszone w tak dramatycznych okolicznościach (przerwa w NWZ banku). Wydaje się, że prawdziwe były plotki o konfliktach w łonie zarządu, ale nieujawnienie całej prawdy powoduje, że cały czas utrzymuje się niepewność, czy są szanse na zakończenie sporów. Naszym zdaniem nieuzasadnione są obawy, że odejście prezes Marii Wiśniewskiej zapowiada, że bank poda jakieś niekorzystne informacje, chociaż trudno oczekiwać, aby wyniki 2 kw. były pozytywną niespodzianką. W ostatnim czasie obserwowaliśmy pewną niesterowalność w Pekao (brak przełożenia deklaracji zarządu o konserwatywnej polityce rezerw, koncentrowaniu się na kredytach hipotecznych czy stworzeniu nowej efektywnej struktury sprzedaży na bieżącą działalność operacyjną banku), tam więc zmiany w zarządzie, jeśli doprowadzą do ukształtowania się zgranego zespołu ludzi, potrafiącego efektywnie zrządzać tak dużą instytucją, należałoby przywitać z zadowoleniem. Czy jednak tak się stanie? Trudno powiedzieć coś o biznesowych czy menadżerskich talentach Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jego rząd nie był najbardziej spójną ekipa, ale jednocześnie nie był też szarpany bardzo silnymi konfliktami. Tak więc zmiany w Pekao należałoby uznać za szansę na zmianę na lepsze. Przypomnijmy, że ciągle nie poznaliśmy osoby ewentualnego następcy Igora Chalupca (który w maju zrezygnował z pracy w zarządzie banku). Nowy program opcji menadżerskich jeszcze lepszy po poznaniu szczegółów NWZ banku uchwaliło zasady nowego programu motywacyjnego dla menadżmentu banku. Nasz opis i komentarz z raportu lipcowego można uzupełnić w jednym istotnym punkcie. Nie potwierdziły się nasze obawy, że program będzie nieklarowny ze względu na brak powiązania przyznania opcji z realizacją prognozy wyników. Zgodnie z uchwalonymi zasadami, realizacja prawa do nabycia akcji przez osobę uczestniczącą w programie jest uzależnione nie tylko od osiągnięcia przez nią 8 pkt w ramach programu MBO, ale także od osiągnięcia przez grupę kapitałową banku skonsolidowanego ROE przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez radę nadzorczą na dany rok (odpowiednio dla programu rozpoczynającego się w 23 jest to 24 i 25 r, dla programu rozpoczynającego się w i 27 r.). Mamy nadzieję, że ten element planu finansowego banku będzie ujawniony, aby nie tylko osoby bezpośrednio zaangażowane, ale także akcjonariusze banku, mogli śledzić na bieżąco, jakie są szanse, że uprawnieni menadżerowie otrzymają akcje. Obniżka perspektywy ratingu przez S&P Agencja Standard & Poor s obniżyła perspektywę ratingu dla banku Pekao z pozytywnej na stabilną. Decyzję tę uzasadniono trudną sytuacją sektora bankowego w Polsce. Zdaniem agencji, co prawda wydaje się, że sytuacja makroekonomiczna nie będzie się już pogarszać, ale problemy płynnościowe firmy oraz wysoka stopa bezrobocia utrudniają szybką poprawę. Obniżenie perspektywy ratingu mogło okazać się kubłem zimnej wody wylanym na głowy zbyt rozentuzjazmowanych inwestorów, którym wydawało się, że wyższa stopa wzrostu PKB oznacza automatycznie powrót koniunktury w sektorze bankowym, a tym samym szybkie uzyskanie przez polskie banki wysokiej rentowności. Jednak reakcja inwestorów zagranicznych na podaną informację, a właściwie jej brak, pokazał siłę rynku. Podsumowanie Naszym zdaniem zamieszanie związane z liczbą rachunków i kart potwierdza opinię, że bank Pekao stał się bankiem niesterowalnym (brak przełożenia strategii na codzienną działalność operacyjną) i z tego powodu nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Z drugiej strony dalej uważamy, że względu na dużą skalę działania umożliwiającą osiągnięcie oszczędności kosztowych bank Pekao ma szansę odzyskać rentowność kapitałów na poziomie 18-2% (na 25 r. prognozujemy 19% ROE) i być dobrze ocenianym przez inwestorów poszukujących defensywnych spółek (oczekujemy stopy dywidendy na poziomie 5%). Zmiana prezesa wprowadza pewien czynnik niepewności, ale jednocześnie stwarza nadzieję na wprowadzenie pewnych pozytywnych zmian. 7

9 BPH PBK BACA kupiła akcje od HVB... Zgodnie ze strategią przewidującą, iż biznes w Europie Środkowej i Wschodniej koordynować będzie BACA, nastąpiło przeniesienie kolejnej części akcji BPH PBK z rąk HVB do austriackiego banku. Po ostatniej transakcji własnością HVB jest 2,8 mln akcji polskiego banku (a więc 9,5%), a do BACA należy 17,7 mln (61,6%)....a BPH PBK zaciągnął pożyczkę od konsorcjum banków... Konsorcjum banków, zorganizowane przez BAVA, HSH Nordbank i Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited udzieliło pożyczki w kwocie do 18 mln Euro na okres 3 lat....oraz przekazał zarządzania funduszami inwestycyjnymi CAIB W ramach restrukturyzacji grupy banku, z dniem 1 lipca 23 r. CA IB TFI przejęło zarządzanie czterema funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi wcześniej przez zależną od BPH PBK spółkę PBK Atut TFI. Przejęcie przez CAIB zarządzania tymi funduszami, w połączeniu z wcześniejszą likwidacją innych funduszy zarządzanych dotychczas przez PBK ATUT TFI, stanowi podstawę do wystąpienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wyrażenie zgody na wycofanie zezwolenia na zarządzanie przez PBK ATUT TFI SA funduszami inwestycyjnymi. Według komentarza banku powyższe działania stanowią efekt realizacji strategii konsolidacji i restrukturyzacji grupy kapitałowej BPH PBK jak i szerzej grupy HVB w Polsce, zgodnie z którą działalność w zakresie zarządzania aktywami i funduszami inwestycyjnymi ma być na rynku polskim skoncentrowana w spółkach należących do Grupy CA IB. Z punktu widzenia inwestorów mniejszościowych oznacza to jednak, że będą oni pozbawieni dochodów z perspektywicznego rynku zarządzania aktywami, który zaczyna dostarczać bankom coraz większych przychodów, zastępujących kurczące się przychody odsetkowe. Najprawdopodobniej głównym kanałem dystrybucji produktów CAIB będzie bank, tak więc ostateczna ocena takiej strategii HVB zależy od podziału kosztów i przychodów związanych ze sprzedażą i produkcją produktów inwestycyjnych (jaka będzie opłata za dystrybucję, czy bank będzie otrzymywał część opłaty za zarządzanie środkami pozyskanymi przez bank)....oraz zamierza emitować bankowe papiery wartościowe. Zarząd BPH PBK podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia programu emisji bankowych papierów wartościowych. Zgodnie z informacją banku, jego zadłużenie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może przekroczyć w żadnym momencie trwania programu kwoty 1,5 mld pln. Program pozwala na emisję bankowych papierów wartościowych przez okres 3 lat o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 pln każdy, a termin ich wykupu nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 1 lat. Emitowane bankowe papiery wartościowe mogą posiadać oprocentowanie stałe lub zmienne. Tak więc poszerza się oferta produktów inwestycyjnych oferowanych przez bank. Jak na razie sprzedaż obligacji trudno uznać za sukces. W ramach emisji obligacji serii B11 z 5 tys. obligacji (zawierających opcję walutową) subskrybowano tylko 3,8 tys., a z 2 mln obligacji serii A11 objęto tylko 247 tys. obligacji. Od sierpnia zbierane będą zapisy na kolejną emisję (seria A12). BZ WBK Wyniki kwartalne BZ WBK Analiza bilansu Analiza pozycji bilansowych banku (kredytów i depozytów) daje mieszany obraz. Bankowi udało się zahamować spadek depozytów. Ich wolumen wzrósł o 1,3% w porównaniu z 1 kw., a rocznie spadek wyniósł tylko 2%. Jeszcze lepiej przedstawia się sytuacja, kiedy analizujemy ogółem fundusze klientów uwzględniane w aktywach banku, a więc doliczamy obligacje oszczędnościowe. Co prawda udział obligacji w funduszach klientów ogółem jest cały czas bardzo mały (ok. 3,2%), ale dzięki pojawieniu się tej pozycji udało się przerwać spadki, notowane w zeszłym roku. Kredyty w 2 kw. wzrosły o 3,2% w porównaniu do 1 kw., a roczne tempo wzrostu wyniosło 13%. Sam w sobie byłby to dobry wynik, ale oczekiwania wobec banku były wyższe. Oczekiwano, że BZ WBK, dzięki dobrej ocenie ryzyka kredytowego, będzie w stanie we właściwym momencie odkręcić kurek z kredytami. Wydaje się, że taki moment właśnie nastąpił w 2 kw, a tymczasem akcja kredytowa rośnie wolniej niż w 4 kw. i tylko o 3 p.p. szybciej niż w najtrudniejszych kwartałach 22 r. Według komentarza banku, motorem wzrostu były kredyty hipoteczne, zadłużenie w ramach kart kredytowych i kredyty dla podmiotów gospodarczych (w tym hipoteczne kredyty dla firm, których wolumen osiągnął na koniec półrocza 121 mln pln). 8

10 Na koniec 1 kw. wolumen kredytów hipotecznych wynosił 1,46 mld pln a na koniec 2 kw. 1,55 mld pln, a więc wzrósł o ok. 9 mln (+6,3%). Jednocześnie w komentarzu do raportu kwartalnego bank podał, że w 2 kw. udzielono kredytów o wartości 213 mln pln. Ta liczba określa wartość kredytów przyznanych w danym okresie, a nie zawsze jeszcze uruchomionych i dlatego jest różna od salda stanów na początek i koniec okresu. Wyraźny wzrost udzielonych kredytów w 2 kw. daje podstawę, aby liczyć na wzrost wolumenów w 3 kw. W połączeniu z ożywieniem na rynku korporacyjnym, pozwala to nam podtrzymać prognozę wzrostu kredytów w 23 na poziomie 2%. BZ WBK postawił na promowanie kredytów złotowych, uważając kredyty walutowe za zbyt niebezpieczne dla klientów, i w rezultacie, także dla banku. Niewątpliwie skończył się już okres kiedy na rynku dominowały kredyty walutowe. Od połowy 22 r., kiedy spadek oprocentowania plus zmiana polityki banku zachęciły klientów do pożyczania w złotych, wolumen kredytów złotowych ponownie rośnie. Cały czas jednak ponad 2/3 kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty walutowe i indeksowane walutowo, co oznacza, że mimo podobnych procentowo stóp wzrostu, nominalnie więcej jest udzielanych kredytów walutowych. Wolumen kredytów mieszkaniowych w sektorze (mln pln) (*) gru 96 maj 97 Źródło: NBP, DI BRE Banku paź 97 mar 98 sie 98 sty 99 cze 99 lis 99 złotowe kwi wrz lut 1 walut owe lip 1 gru 1 maj 2 paź 2 mar 3 Kwartalne wzrosty wolumenów kredytów mieszkaniowych (*) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% sty 1 mar 1 maj 1 lip 1 wrz 1 lis 1 sty 2 mar 2 maj 2 lip 2 wrz 2 lis 2 sty 3 mar 3 maj 3 Źródło: NBP, DI BRE Banku Kredyty hipoteczne ogółem Kredyty złotowe Kredyty walutowe 9

11 (*) Do maja 23 kredyty indeksowane kursem walut były prezentowane jako kredyty złotowe, a od czerwca są klasyfikowane jako kredyty walutowe. Na wykresach przedstawiamy dane do maja na podstawie danych czerwcowych można stwierdzić, że prawdziwy wolumen kredytów narażonych na ryzyko walutowe jest o ponad 2 mld większy, a udział kredytów walutowych i indeksowanych walutowo wynosi 69%. Banki koncentrujące się na kredytach złotowych skazane są na mniejsze dynamiki. Być może w dłuższej perspektywie jest to właściwa strategia, ale jak widać w porównaniu wzrostów BZ WBK i BPH PBK, na krótszą metę nie popłaca. W zeszłym roku BZ WBK udało się znacząco zwiększyć udział kredytów hipotecznych w portfelu i wydawało się, że pod tym względem szybko dogoni BPH PBK, ale od 4 kw. pozycja BPH PBK na rynku uległa znaczącej poprawie i dystans się powiększa. Udziały kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym wybranych banków 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1 kw 22 2kw22 3kw.2 4 kw. 2 1 kw. 3 2 kw. 3 BPH PBK BZ WBK Pekao Źródło: BZ WBK, BPH PBK, Pekao, DI BRE Banku Przychody Marża odsetkowa spadła tylko o 1 pb i wyniosła 3,2% w porównaniu z 3,3 w 1 kw (uwzględniając operacje SWAP, było to odpowiednio 3,4% i 3,5%). Przy aktywach rosnących tylko o 1,8% dało to nominalnie przychody odsetkowe o 1,2% (1,8% uwzględniając SWAP) niższe niż w 1 kw (w porównaniu z 2 kw. 22 zmiany wyniosły odpowiednio +2,2% i 27,4%). Stopniowo rosną przychody z opłat i prowizji (+1,6 kw/kw i 7,2% R/R), do czego oprócz akcji kredytowej przyczynia się sprzedaż kart kredytowych (rekordowy wzrost kwartalny liczby kart o 12% w 2 kw.) i funduszy inwestycyjnych. Wynik z operacji finansowych zawiera w sobie 26 mln przychodów z dywidend (w tym 21 z CU) co roku bank uzyskuje z tego tytułu przychody, tak więc wydaje się, że nie można tych przychodów traktować jako niepowtarzalne, a obliczając znormalizowany wynik należałoby uwzględniać w każdym kwartale ¼ tych przychodów. 1

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006 7 listopada 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Makroekonomia 48 767 Średnie P/E 2006 Średnie P/E 2007 Średni dzienny obrót (3 m-ce) 19,5 16,6 1003 mln PLN Listopad 2006 na tle indeksów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1

Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1 16 lutego 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Finanse Polska GETI. WA; GTN.PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo