PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej Łowicz Adres inwestycji: Łowicz ul. Mostowa 3 Dz. nr 2093/1 Wykonano w: SPPH Fest Ul. Baczyńskiego Łowicz Opracowali: Mgr inż. arch. Rafał Zdanowicz Mgr inż. arch. Łukasz Wojtysiak Lipiec 2010r.

2 Spis treści: 1. Dane ogólne Podstawy opracowania Przedmiot opracowania Cel opracowania Zakres opracowania Podstawy merytoryczne. 2. Opis stanu istniejącego budynku Lokalizacja i Zagospodarowanie działki Opis przedmiotowego budynku z oceną stanu technicznego modernizowanych części 3. Wnioski i zalecenia 4. Opis robót zalecanych do wykonania przed modernizacją wypraw elewacyjnych 4.1. Naprawa pęknięć metodą profili śrubowych (Saver Technologies lub równorzedną) 4.2. Naprawa pęknięć metodą tradycyjną 4.3. Wymiana pokrycia dachu 4.4. Inne roboty elewacyjne 5. Opis technologii wykonania wypraw elewacyjnych 6. Uwagi końcowe 7. Informacja dotycząca warunków B. I. O. Z. 8. Część rysunkowa Spis rysunków: Nr 1. Schemat modernizacji elewacja wschodnia Nr. 2. Schemat modernizacji elewacja zachodnia Nr. 3.- Schemat modernizacji elewacja południowa Nr. 4. Wizualizacja kolorystyki - elewacja wschodnia Nr. 5. Wizualizacja kolorystyki - elewacja zachodnia Nr. 6. Wizualizacja kolorystyki - elewacja południowa Nr Detale naprawy pęknięć w elewacji 9. Dokumentacja zdjęciowa (odrębny załącznik). OPRACOWALI: Mgr inż. arch. Rafał Zdanowicz Mgr inż. arch. Łukasz Wojtysiak

3 OPRACOWALI: Mgr inż.arch. Rafał Zdanowicz Mgr inż. arch. Łukasz Wojtysiak 1. Dane ogólne 1.1.Podstawy opracowania. Podstawą opracowania jest umowa nr 38/2010 między ZGM Łowicz, a wykonawcą Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji elewacji i kolorystyki budynku przy ul. Mostowej 3 w Łowiczu. Projekt zawiera również wskazówki i wytyczne wykonania naprawy zdiagnozowanych pęknięć ścian zewnętrznych budynku Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest nadanie obiektowi architektonicznemu estetycznego wyglądu, poprzez renowację tynków, wymianę obróbek blacharskich, stolarki i stworzenie nowej kolorystyki przyjaznej dla ludzi i otoczenia Zakres opracowania Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie modernizacji elewacji frontowej obiektu wraz z wymianą rynien, rur spustowych, podokienników, obróbek na gzymsach. Projektanci po oględzinach budynku stwierdzili, iż przed wykonaniem powyższych robót należy zabezpieczyć powstałe w ścianach zewnętrznych obiektu pęknięcia, oraz dokonać wymiany pokrycia dachu. W związku z powyższym niniejszy projekt zawiera wytyczne i wskazówki wykonania również tych robót Podstawy merytoryczne - Szczegółowe oględziny obiektu - Pomiary inwentaryzacyjne ścian zewnętrznych budynku - zasady sztuki budowlanej, Polskie Normy, literatura fachowa 2. Opis stanu istniejącego budynku Lokalizacja i zagospodarowanie działki. Przedmiotowa posesja nr 2093/1 zlokalizowana jest w Łowiczu przy ul. Mostowej 3. Przedmiotowy obiekt jest kamienicą frontową o podłużnym kształcie rozciągajacym się wzdłuż ul. Mostowej na całej szerokości posesji. Przejście na podwórze odbywa się bramą pieszą, oraz sienią przejazdową. Wnętrze działki stanowi podwórze częściowo zabudowane budynkami gospodarczymi (komórkami lokatorskimi) Obiekt posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne.

4 2.2. Opis budynku Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zbudowany na planie równoległoboku ze ściętym narożnikiem południowo - wschodnim. Usytuowanie budynku względem ulicy kalenicowe. Elewacje budynku dość chaotyczna, wyraźny brak symetrii, zauważalny brak konsekwencji w lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych. Budynek (zarówno ściany jak i fundamenty) zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo wapiennej Nad pomieszczeniami parteru i piętra wykonano stropy drewniane belkowe z wypełnieniem polepą i wykończone deskami podłogowymi, od spodu tynkiem trzcinowym. Nad piwnicą sklepienie Kleina na belkach stalowych. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo jętkowa z podparciem krokwi ramami płatwiowo stolcowymi. Na krokwiach wykonano deskowanie pełne i pokryto je papą wierzchnią. W budynku wykonano schody częściowo drewniane częściowo w systemie Kleina. Wykończenie zewnętrzne budynku - Budynek z zewnątrz pokryty jest tynkiem cementowo - wapiennym - Rynny, rury spustowe, obróbki wykonane z blachy ocynkowanej - Stolarka okienna w większości drewniana, pozostała z PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drewniana. - Pokrycie dachu wykonane z papy pokryciowej na pełnym deskowaniu - Kominy murowane, tynkowane tynkiem cem. - wapiennym. Stan techniczny elewacji ocenia się jako niezadowalający. Zaobserwowano: - Liczne pęknięcia i ubytki spowodowane odpadaniem całych płatów tynku zarówno w fasadzie frontowej jak i pozostałych elewacjach, będące skutkiem korozji, wieloletniego braku remontu i negatywnego wpływu czynników atmosferycznych - Zaobserwowano liczne zacieki na ścianach świadczące o nieszczelności pokrycia dachowego i systemu odprowadzania wody, a także zacieki pod oknami spowodowane brakiem parapetów zewnętrznych. - W elewacji frontowej zawilgocenie górnej partii ściany w dwóch miejscach spowodowało odrywanie się górnego gzymsu z odsłonięciem cegły. - W kilku miejscach zarówno w elewacji frontowej jak i tylnej zauważono pęknięcia pionowe i ukośne w przestrzeniach pomiędzy oknami parteru a oknami pietra jak również między górna linią okien piętra, a dachem. Powodem takich uszkodzeń jest brak wieńców obwodowych budynku. - Stolarka w dużej części jest w złym stanie; nie spełnia wymogów normy cieplnej, jest nieszczelna.

5 3. Wnioski i zalecenia. Uszkodzenia ścian dotyczą przestrzeni międzyokiennych, miedzy liniami okien parteru i piętra, oraz ponad oknami piętra. Tego typu pęknięcia spowodowane są brakiem wieńców w linii stropów i w miejscu oparcia więźby dachowej. Pęknięcia nie zagrażają katastrofie budowlanej. Nie mniej jednak w celu ich stabilizacji i sprowadzenia do minimum ryzyka powiększania pęknięć, a co za tym idzie uszkodzenia nowych wypraw elewacyjnych, proponuje się ich naprawę z zastosowaniem metody profili śrubowych, lub metody tradycyjnej. Za niezbędne uznano również wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, oraz montaż parapetów zewnętrznych. 4. Opis robót zalecanych do wykonania przed modernizacją wypraw elewacyjnych 4.1. Naprawa pęknięć metodą profili śrubowych (Saver Technologies lub równorzedną) Jako technologię wykonania robót naprawczych i zabezpieczających pęknięcia ścian proponuje się zastosowanie metody wprowadzania w mur prętów śrubowych i zatapiania ich w specjalnej zaprawie wiążącej. Technikę montażu przedstawiono na podstawie rozwiązań proponowanych w systemie Brutt Technologies przez firmę Brutt Saver. Nie mniej dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równorzędnych. Wg opisanych poniżej zasad projektuje się wykonanie zabezpieczeń pojedynczych (miejscowych) pęknięć, a także wykonanie liniowego zbrojenia wzdłuż elewacji budynku w liniach stropów. Elementy systemu: Profile systemowe - to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Przy wzmacnianiu nowobudowanych obiektów, na przykład w technologii YTONG - o średnicach: 3 i 4,5 mm. Standardowa, handlowa długość prętów wynosi 10 m. Pręty można łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV Rheinland Europa Kft. nr ). Zaprawy systemowe - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiążące zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z różnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z profilami. Ich produkcja odpowiada wymogom normy EN ISO 9001:1994 (Certyfikat TÜV Manamegent Serwice GmbH nr TMS). Zaprawy sprzedawane są w zestawach zawierających dwa składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których uzyskuje się gotową do użycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.).

6 Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych profili i zatopieniu ich w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby można stosować łącznie. Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem opisywanej technologii to: - bruzdownice z odkurzaczami umożliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 cm (szerokości i głębokości frezowania określona została w części rysunowej projektu). (W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 2 prętów, wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 5,5 cm), wiertarki udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16mm i długościach odpowiadających założeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne sprężarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia pomocnicze. Montaż profili w szczelinach polega na: - wyfrezowaniu, zgodnie z określoną lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt cegła, beton, kamień szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym), - oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, - wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, - zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej profili - pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), po związaniu zaprawy (około minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania. W przypadku montażu w szczelinie więcej niż 1 pręta, czynności należy powtarzać zgodnie z powyższą procedurą. Montaż profili w otworach polega na: - wywierceniu w określonych punktach otworów o zadanych średnicach i głębokościach, - wyczyszczeniu otworów przy pomocy sprężonego powietrza i bieżącej wody, - wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurka o średnicy wewnętrznej umożliwiającą wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy. W przypadku otworów o głębokości do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu można najpierw wypełnić zaprawą, a następnie wkręcając zamontować w nich kotwy, - po zamontowaniu kotew należy wyczyścić naddatek zaprawy. Wszystkie roboty wykonywane metodą Brutt Technologies lub inną równorzędną powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej 5st.C, zgodnie z wytycznymi producenta oraz Aprobaty Technicznej ITB

7 Porady praktyczne: - z uwagi na ceny stosowanych materiałów (głównie zapraw), przestrzegać ich norm zużycia podanych przez producenta, - do zapraw nie dodawać innych składników, niż dostarczone w zestawie przez producenta, - jednorazowo przygotowywać taką ilość zaprawy, aby można ją było zużyć w przeciągu minut (pojedynczy zestaw proszek + płyn dostarczony przez producenta), - do montażu cięgien i kotew, w szczególności do aplikacji zaprawy używać narzędzi preferowanych przez producenta - w trakcie prowadzenia robót korzystać ze środków ochrony osobistej i przestrzegać zasad BHP właściwych dla określonego rodzaju wykonywanych prac. Narzędzia niezbędne do prowadzenia robót metodą Brutt Technologies : - profesjonalne, ręczne bruzdownice wyposażone w tarcze właściwe do obróbki określonych materiałów, - odkurzacze przemysłowe, - dobrej jakości ręczne wiertarki udarowe z kompletem wierteł, - pistolety iniekcyjne do wyciskania zaprawy z kompletem końcówek, - małe, przenośne sprężarki, - narzędzia ręczne: dłuta, szpachelki, hydronetki, itp. Maksymalna, handlowa długość Brutt Saver Profili wynosi 10 m. W praktyce bardzo często istnieje jednak potrzeba zastosowania profili o większych długościach. Konstrukcja Brutt Saver Profili umoŝliwia ich wzajemne łączenie przy zachowaniu zasad podanych poniżej (rys. 6): - profile łączy się ze sobą na zakładkę o minimalnej długości 50 cm bezpośrednio w szczelinie i zaprawie - do łączenia profili nie stosuje się dodatkowych wzmocnień (śrub, ściągów, drutu, spawania, itp.), - - w celu ustabilizowania połączenia, do czasu związania zaprawy, w niektórych przypadkach można dodatkowo docisnąć profile w szczelinach klinami drewnianymi. Po związaniu zaprawy kliny należy usunąć. Pozostałe otwory wypełnić zaprawą, przy projektowaniu połączeń oprócz normalnych długości profili uwzględnić należy dodatek na zakładki. Naprawy miejscowe: Wykonując naprawy miejscowe stosować należy następujące zasady: - minimalna długość montowanego profilu w szczelinie nie może być mniejsza niż 1m po 50 cm z każdej strony pęknięcia - w przypadku naprawy kilku szczelin łącznie minimalne długości profili od skrajnych pęknięć nie powinny być mniejsze niż 50 cm, a odległości pionowe pomiędzy nimi, w zależności od konkretnych przypadków powinny wynosić od 15 do 60 cm,

8 - projektując miejscowe naprawy pęknięć z użyciem kilku równoległych profili, w zależności od konkretnej sytuacji, przyjmować należy pionowe odległości pomiędzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm. - w przypadkach, gdy pęknięcia ścian występują w pobliżu otworów (okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy narożnikach i odległość od jednej lub obu krawędzi jest mniejsza niż 50 cm, projektowana długość profilu powinna uwzględniać dodatkowe cm z każdej strony przewidziane do zagięcia i montażu w otworze o głębokości odpowiednio cm, wykonanym w narożniku lub w odległości cm od krawędzi ściany - projektując montaż profili na długości całej ściany należy przyjmować całkowitą długość cięgien powiększoną (jeśli zachodzi taka potrzeba) o naddatki na łączenia oraz montaż końcówek w otworach w narożnikach. Długości zagiętych końcówek do montażu w otworach powinny wynosić od 30 do 50 cm. W przypadku konieczności montażu w szczelinie więcej niż jednego profilu, końcówki każdego z nich należy montować w osobnych otworach wierconych w narożnikach i rozchylonych w stosunku do siebie pod kątem ok º. - alternatywą do podanych powyżej sposobów projektowania napraw i wzmacniania uszkodzonych murów jest stosowanie profili jako klamer. Stosując tą metodę uzyskuje się dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale również w otworach wierconych w naprawianym murze pod kątem od 30 do 45º w stosunku do jego lica. Przy montażu kilku profili w szczelinie ich zagięte końcówki montować należy w oddzielnych otworach wierconych analogicznie, jak w przypadku montażu profili wzdłuż całych ścian. Przykłady takich rozwiązań Przykłady konkretnych robót wykonywanych dla potrzeb niniejszego przedsięwzięcia zobrazowano w detalach załączonych do części rysunkowej Naprawa pęknięć metodą tradycyjną Jako alternatywną metodę naprawy i zabezpieczenia pęknięć proponuje się tradycyjny sposób zbrojenia ścian za pomocą prętów stalowych ze stali zbrojeniowej żebrowanej wtopionej w fugę wypełnioną zaprawą cementową. Sama zasada wykonywania prac jest bardzo zbliżona do opisanej powyżej technologii wtapiania prętów śrubowych. Jest jednak bardziej pracochłonna i wymaga dłuższego czasu wykonywania poszczególnych etapów, ponadto daje mniejszą gwarancję zamierzonego efektu. Podstawowe zasady wykonania naprawy pęknięć metodą tradycyjną: - przed przystąpieniem do prac związanych ze zbrojeniem spoin wzmacnianych ścian, wszystkie rysy i spękania wypełnić zaprawą cementową M-12.

9 - po związaniu zaprawy wypełniającej wszystkie rysy i spękania, należy z powierzchni ściany usunąć tynk, przy czym należy go usunąć z obu stron rysy, co najmniej na odległość 50 cm. - następnie ze spoin poziomych usunąć zaprawę na głębokość około 3-3,5 cm, przy czym długość oczyszczonej spoiny po jednej i drugiej stronie rysy powinna zapewniać możliwość maksymalnego wykorzystania nośności użytych do zbrojenia prętów (min. 50cm). - zaprawę należy również usunąć ze spoin powyżej i poniżej rysy. - bruzdy powstałe w miejscu spoin należy oczyścić z resztek zaprawy, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem. - po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni elementów, z resztek starej zaprawy oraz po zmyciu ich wodą, spoiny wypełnić gęstą zaprawą cementową M-12 - w wypełnione zaprawą bruzdy wcisnąć uprzednio przygotowane pręty zbrojenia o określonej długości. - pręty należy układać w każdym przypadku, nie rzadziej niż co trzecią spoinę - po wciśnięciu prętów w spoiny wypełnione zaprawą, należy uzupełnić wszystkie ubytki w spoinach, tak aby każdy pręt na swej długości był dokładnie otulony zaprawą. - po całkowitym związaniu zaprawy w spoinach należy wzmocniony fragment ściany ponownie pokryć tynkiem. Przy stosowaniu metody tradycyjnej należy pamiętać o zachowaniu następujących warunków: - tynk ze wzmacnianego fragmentu ściany należy przed przystąpieniem do montażu zbrojenia usunąć - pręty zbrojeniowe należy prowadzić wyłącznie w spoinach między cegłami - w związku z dość nieznaczną szerokością spoin do zbrojenia należy użyć prętów nie grubszych niż Ø=10mm. - w jednej bruździe należy prowadzić tylko jeden pręt (głębokość bruzd nie przekracza 3,5cm) - w przypadku zbrojenia liniowego ściany, biegnącego wokół budynku, końcówki łączących się prętów należy wyginać i kotwić w otworze wykonanym w ścianie o Ø=18mm wypełnionym zaprawą M-12. łączenie prętów powinno odbyć się z 50cm zakładem Uwaga: Wszystkie roboty polegające na zabezpieczeniu pęknięć należy prowadzić w oparciu o część rysunkową projektu, stosując się do powyższych wytycznych Wymiana pokrycia dachu. W związku z zaobserwowanymi nieszczelnościami i przeciekaniem powłoki pokrycia dachowego zaleca się jego wymianę. Proponuje się wykonanie pokrycia z blachy powlekanej dachówkowej w kolorze brązowym, o matowym fakturowaniu.

10 Pokrycie wraz z obróbkami dachowymi koszowymi, kalenicowymi i kominowymi należy wykonać wg tego samego systemu (jednego z obecnie dostępnych na rynku budowlanym spełniającego PN, posiadającego odpowiednie atesty). Kolejność i rodzaj wykonywanych robót: - usunięcie starej papy i staranne sprawdzenie obecnego stanu więźby dachowej oraz deskowania, - ewentualna wymiana uszkodzonych bądź zbutwiałych elementów - pokrycie elementów drewnianych przez malowanie lub rozpylanie środkami impregnującymi wielozadaniowymi typu FOBOS. - pokrycie deskowania papą wierzchnią lub folią PE o dużej paroprzepuszczalności, - wykonanie rusztu z łat (3,5x5cm) w rozstawie zalecanym przez producenta pokrycia, - ułożenie i mocowanie arkuszy blachy i obróbek blacharskich - montaż systemu odwodnienia dachu składający się z rynien Ø=15mm i rur spustowych Ø=12mm - z blachy powlekanej, alternatywnie z PCV. 5. Roboty budowlane polegające na renowacji powierzchni fasady i nadaniu kolorystyki. UWAGA: przed przystąpieniem do renowacji należy dokładnie ocenić stan podłoża. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. Odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej ewentualnie za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Do renowacji elewacji proponuje się zastosować produkty firmy ATLAS. Alternatywnie można zastosować systemy o tych samych właściwościach proponowane przez innych producentów Zastosowanie Szybkoschnącej emulsji UNI GRUNT do gruntowania i wzmacniania miejsc o słabej przyczepności. Właściwości ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, wzmacniając go i powodując ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Atlas uni-grunt reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw. Emulsja atlas uni-grunt dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną.

11 Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. Przygotowanie emulsji Atlas uni-grunt produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Sposób użycia Emulsję atlas uni-grunt najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. Zużycie Średnio zużywa się 0,05 0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. Narzędzia Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Opakowania Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg, Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg Przechowywanie i transport Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga Chronić przed dziećmi! Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Dane techniczne Temperatura podłoża i otoczenia : od +5ºc do +25ºc Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu: po 2 godzinach Gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm³ 5.2. Zastosowanie zaprawy tynkarskiej do uzupełnienia ubytków w tynkach i w sztukaterii elewacyjnej Właściwości Zaprawa tynkarska atlas jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest materiałem mrozo- i wodoodpornym.

12 Przygotowanie podłoża patrz pkt 5.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. Odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji atlas unigrunt (patrz pkt. 5.1.). Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Przygotowanie zaprawy Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,13 0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. Sposób użycia Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. Zużycie Z jednego opakowania 30 kg możemy wykonać ok. 1,6-1,7 m² tynku grubości 10 mm Narzędzia Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem atlas szop.

13 Opakowania Worki papierowe 30 kg. paleta 1080 kg w workach 30 kg. Przechowywanie i transport Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Dane techniczne 0,13 0,16 l wody na 1 kg zaprawy proporcje mieszanki 3,9 4,8 l wody na 30 kg zaprawy Czas gotowości zaprawy do pracy Ok. 4 godziny Temperatura przygotowania zaprawy Od + 5 c do + 30 c podłoża i otoczenia w trakcie prac Od +5 c do + 30 c Odporność na temperatury w trakcie użytkowania Do +60 c Min. Grubość tynku 6 mm Max. Grubość tynku 30 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu (vi) w gotowej 0,0002 %. masie wyrobu 5.3. Pokrycie powierzchni elewacji podkładową masą tynkarską ATLAS CERPLAST pod tynk cienkowarstwowy do zwiększania przyczepności i wzmacniania podłoża Właściwości ATLAS CERPLAST jest gotową do użycia masą podkładową, produkowaną na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru białego. Dodatkowo dostępny jest w trzech kolorach (klinkier, brąz i grafit) jako podkład pod wybrane kolory tynków mozaikowych atlas deko m. Atlas cerplast to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Zawartość kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem. Stosowanie masy tynkarskiej atlas cerplast poprawia przyczepność oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości. Przygotowanie podłoża patrz pkt 5.2. Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone. Przed przystąpieniem do prac naprawczych zaleca się zagruntować podłoże emulsją atlas uni-grunt. Przygotowanie masy Podkładowa masa tynkarska atlas cerplast dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani

14 zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Sposób użycia Masę atlas cerplast należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5 c. Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. Po upływie ok. 4 6 godzin od momentu jej naniesienia. Zużycie Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m². Narzędzia Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Opakowania Wiadra plastikowe 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg Paleta: 480 kg w wiaderkach 5 kg, 480 kg w wiaderkach 10 kg, 495 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg Przechowywanie i transport Tynk podkładowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Dane techniczne Przyczepność do betonu min. 1Mpa Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 c do +30 c Gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,50 g/cm³ 5.4. Pokrycie powierzchni szlachetną zaprawą tynkarską do nakładania ręcznego Grubość kruszywa: do 1,5 mm cermit sn 15, do 2mm cermit sn 20, Do 3 mm cermit sn 30. Właściwości Atlas cermit sn jest mineralną zaprawą tynkarską, produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 1,5; 2 i 3 mm. Atlas cermit sn jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Po wyschnięciu tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową, charakteryzującą się również dużą odpornością na czynniki atmosferyczne, mycie itp. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku, czyniąc go odpornym na różnego rodzaju uszkodzenia. Przygotowanie podłoża patrz pkt 5.3. Podłoże powinno być stabilne równe oraz nośne, tzn. Odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. W każdym

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45111200 ROBOTY ZIEMNE 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45262310 ZBROJENIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 45262300 BETONOWANIE 45410000

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL.

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 ST 02.01.00 PRACE WYKOŃCZENIOWE DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo