PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej Łowicz Adres inwestycji: Łowicz ul. Mostowa 3 Dz. nr 2093/1 Wykonano w: SPPH Fest Ul. Baczyńskiego Łowicz Opracowali: Mgr inż. arch. Rafał Zdanowicz Mgr inż. arch. Łukasz Wojtysiak Lipiec 2010r.

2 Spis treści: 1. Dane ogólne Podstawy opracowania Przedmiot opracowania Cel opracowania Zakres opracowania Podstawy merytoryczne. 2. Opis stanu istniejącego budynku Lokalizacja i Zagospodarowanie działki Opis przedmiotowego budynku z oceną stanu technicznego modernizowanych części 3. Wnioski i zalecenia 4. Opis robót zalecanych do wykonania przed modernizacją wypraw elewacyjnych 4.1. Naprawa pęknięć metodą profili śrubowych (Saver Technologies lub równorzedną) 4.2. Naprawa pęknięć metodą tradycyjną 4.3. Wymiana pokrycia dachu 4.4. Inne roboty elewacyjne 5. Opis technologii wykonania wypraw elewacyjnych 6. Uwagi końcowe 7. Informacja dotycząca warunków B. I. O. Z. 8. Część rysunkowa Spis rysunków: Nr 1. Schemat modernizacji elewacja wschodnia Nr. 2. Schemat modernizacji elewacja zachodnia Nr. 3.- Schemat modernizacji elewacja południowa Nr. 4. Wizualizacja kolorystyki - elewacja wschodnia Nr. 5. Wizualizacja kolorystyki - elewacja zachodnia Nr. 6. Wizualizacja kolorystyki - elewacja południowa Nr Detale naprawy pęknięć w elewacji 9. Dokumentacja zdjęciowa (odrębny załącznik). OPRACOWALI: Mgr inż. arch. Rafał Zdanowicz Mgr inż. arch. Łukasz Wojtysiak

3 OPRACOWALI: Mgr inż.arch. Rafał Zdanowicz Mgr inż. arch. Łukasz Wojtysiak 1. Dane ogólne 1.1.Podstawy opracowania. Podstawą opracowania jest umowa nr 38/2010 między ZGM Łowicz, a wykonawcą Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji elewacji i kolorystyki budynku przy ul. Mostowej 3 w Łowiczu. Projekt zawiera również wskazówki i wytyczne wykonania naprawy zdiagnozowanych pęknięć ścian zewnętrznych budynku Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest nadanie obiektowi architektonicznemu estetycznego wyglądu, poprzez renowację tynków, wymianę obróbek blacharskich, stolarki i stworzenie nowej kolorystyki przyjaznej dla ludzi i otoczenia Zakres opracowania Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie modernizacji elewacji frontowej obiektu wraz z wymianą rynien, rur spustowych, podokienników, obróbek na gzymsach. Projektanci po oględzinach budynku stwierdzili, iż przed wykonaniem powyższych robót należy zabezpieczyć powstałe w ścianach zewnętrznych obiektu pęknięcia, oraz dokonać wymiany pokrycia dachu. W związku z powyższym niniejszy projekt zawiera wytyczne i wskazówki wykonania również tych robót Podstawy merytoryczne - Szczegółowe oględziny obiektu - Pomiary inwentaryzacyjne ścian zewnętrznych budynku - zasady sztuki budowlanej, Polskie Normy, literatura fachowa 2. Opis stanu istniejącego budynku Lokalizacja i zagospodarowanie działki. Przedmiotowa posesja nr 2093/1 zlokalizowana jest w Łowiczu przy ul. Mostowej 3. Przedmiotowy obiekt jest kamienicą frontową o podłużnym kształcie rozciągajacym się wzdłuż ul. Mostowej na całej szerokości posesji. Przejście na podwórze odbywa się bramą pieszą, oraz sienią przejazdową. Wnętrze działki stanowi podwórze częściowo zabudowane budynkami gospodarczymi (komórkami lokatorskimi) Obiekt posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne.

4 2.2. Opis budynku Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zbudowany na planie równoległoboku ze ściętym narożnikiem południowo - wschodnim. Usytuowanie budynku względem ulicy kalenicowe. Elewacje budynku dość chaotyczna, wyraźny brak symetrii, zauważalny brak konsekwencji w lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych. Budynek (zarówno ściany jak i fundamenty) zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cementowo wapiennej Nad pomieszczeniami parteru i piętra wykonano stropy drewniane belkowe z wypełnieniem polepą i wykończone deskami podłogowymi, od spodu tynkiem trzcinowym. Nad piwnicą sklepienie Kleina na belkach stalowych. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo jętkowa z podparciem krokwi ramami płatwiowo stolcowymi. Na krokwiach wykonano deskowanie pełne i pokryto je papą wierzchnią. W budynku wykonano schody częściowo drewniane częściowo w systemie Kleina. Wykończenie zewnętrzne budynku - Budynek z zewnątrz pokryty jest tynkiem cementowo - wapiennym - Rynny, rury spustowe, obróbki wykonane z blachy ocynkowanej - Stolarka okienna w większości drewniana, pozostała z PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drewniana. - Pokrycie dachu wykonane z papy pokryciowej na pełnym deskowaniu - Kominy murowane, tynkowane tynkiem cem. - wapiennym. Stan techniczny elewacji ocenia się jako niezadowalający. Zaobserwowano: - Liczne pęknięcia i ubytki spowodowane odpadaniem całych płatów tynku zarówno w fasadzie frontowej jak i pozostałych elewacjach, będące skutkiem korozji, wieloletniego braku remontu i negatywnego wpływu czynników atmosferycznych - Zaobserwowano liczne zacieki na ścianach świadczące o nieszczelności pokrycia dachowego i systemu odprowadzania wody, a także zacieki pod oknami spowodowane brakiem parapetów zewnętrznych. - W elewacji frontowej zawilgocenie górnej partii ściany w dwóch miejscach spowodowało odrywanie się górnego gzymsu z odsłonięciem cegły. - W kilku miejscach zarówno w elewacji frontowej jak i tylnej zauważono pęknięcia pionowe i ukośne w przestrzeniach pomiędzy oknami parteru a oknami pietra jak również między górna linią okien piętra, a dachem. Powodem takich uszkodzeń jest brak wieńców obwodowych budynku. - Stolarka w dużej części jest w złym stanie; nie spełnia wymogów normy cieplnej, jest nieszczelna.

5 3. Wnioski i zalecenia. Uszkodzenia ścian dotyczą przestrzeni międzyokiennych, miedzy liniami okien parteru i piętra, oraz ponad oknami piętra. Tego typu pęknięcia spowodowane są brakiem wieńców w linii stropów i w miejscu oparcia więźby dachowej. Pęknięcia nie zagrażają katastrofie budowlanej. Nie mniej jednak w celu ich stabilizacji i sprowadzenia do minimum ryzyka powiększania pęknięć, a co za tym idzie uszkodzenia nowych wypraw elewacyjnych, proponuje się ich naprawę z zastosowaniem metody profili śrubowych, lub metody tradycyjnej. Za niezbędne uznano również wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, oraz montaż parapetów zewnętrznych. 4. Opis robót zalecanych do wykonania przed modernizacją wypraw elewacyjnych 4.1. Naprawa pęknięć metodą profili śrubowych (Saver Technologies lub równorzedną) Jako technologię wykonania robót naprawczych i zabezpieczających pęknięcia ścian proponuje się zastosowanie metody wprowadzania w mur prętów śrubowych i zatapiania ich w specjalnej zaprawie wiążącej. Technikę montażu przedstawiono na podstawie rozwiązań proponowanych w systemie Brutt Technologies przez firmę Brutt Saver. Nie mniej dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równorzędnych. Wg opisanych poniżej zasad projektuje się wykonanie zabezpieczeń pojedynczych (miejscowych) pęknięć, a także wykonanie liniowego zbrojenia wzdłuż elewacji budynku w liniach stropów. Elementy systemu: Profile systemowe - to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Przy wzmacnianiu nowobudowanych obiektów, na przykład w technologii YTONG - o średnicach: 3 i 4,5 mm. Standardowa, handlowa długość prętów wynosi 10 m. Pręty można łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV Rheinland Europa Kft. nr ). Zaprawy systemowe - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiążące zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z różnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z profilami. Ich produkcja odpowiada wymogom normy EN ISO 9001:1994 (Certyfikat TÜV Manamegent Serwice GmbH nr TMS). Zaprawy sprzedawane są w zestawach zawierających dwa składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których uzyskuje się gotową do użycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.).

6 Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych profili i zatopieniu ich w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby można stosować łącznie. Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem opisywanej technologii to: - bruzdownice z odkurzaczami umożliwiające wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 cm (szerokości i głębokości frezowania określona została w części rysunowej projektu). (W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 2 prętów, wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 5,5 cm), wiertarki udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16mm i długościach odpowiadających założeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do mycia, przenośne sprężarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi końcówkami, narzędzia pomocnicze. Montaż profili w szczelinach polega na: - wyfrezowaniu, zgodnie z określoną lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt cegła, beton, kamień szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym), - oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, - wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, - zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej profili - pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), po związaniu zaprawy (około minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania. W przypadku montażu w szczelinie więcej niż 1 pręta, czynności należy powtarzać zgodnie z powyższą procedurą. Montaż profili w otworach polega na: - wywierceniu w określonych punktach otworów o zadanych średnicach i głębokościach, - wyczyszczeniu otworów przy pomocy sprężonego powietrza i bieżącej wody, - wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurka o średnicy wewnętrznej umożliwiającą wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy. W przypadku otworów o głębokości do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu można najpierw wypełnić zaprawą, a następnie wkręcając zamontować w nich kotwy, - po zamontowaniu kotew należy wyczyścić naddatek zaprawy. Wszystkie roboty wykonywane metodą Brutt Technologies lub inną równorzędną powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej 5st.C, zgodnie z wytycznymi producenta oraz Aprobaty Technicznej ITB

7 Porady praktyczne: - z uwagi na ceny stosowanych materiałów (głównie zapraw), przestrzegać ich norm zużycia podanych przez producenta, - do zapraw nie dodawać innych składników, niż dostarczone w zestawie przez producenta, - jednorazowo przygotowywać taką ilość zaprawy, aby można ją było zużyć w przeciągu minut (pojedynczy zestaw proszek + płyn dostarczony przez producenta), - do montażu cięgien i kotew, w szczególności do aplikacji zaprawy używać narzędzi preferowanych przez producenta - w trakcie prowadzenia robót korzystać ze środków ochrony osobistej i przestrzegać zasad BHP właściwych dla określonego rodzaju wykonywanych prac. Narzędzia niezbędne do prowadzenia robót metodą Brutt Technologies : - profesjonalne, ręczne bruzdownice wyposażone w tarcze właściwe do obróbki określonych materiałów, - odkurzacze przemysłowe, - dobrej jakości ręczne wiertarki udarowe z kompletem wierteł, - pistolety iniekcyjne do wyciskania zaprawy z kompletem końcówek, - małe, przenośne sprężarki, - narzędzia ręczne: dłuta, szpachelki, hydronetki, itp. Maksymalna, handlowa długość Brutt Saver Profili wynosi 10 m. W praktyce bardzo często istnieje jednak potrzeba zastosowania profili o większych długościach. Konstrukcja Brutt Saver Profili umoŝliwia ich wzajemne łączenie przy zachowaniu zasad podanych poniżej (rys. 6): - profile łączy się ze sobą na zakładkę o minimalnej długości 50 cm bezpośrednio w szczelinie i zaprawie - do łączenia profili nie stosuje się dodatkowych wzmocnień (śrub, ściągów, drutu, spawania, itp.), - - w celu ustabilizowania połączenia, do czasu związania zaprawy, w niektórych przypadkach można dodatkowo docisnąć profile w szczelinach klinami drewnianymi. Po związaniu zaprawy kliny należy usunąć. Pozostałe otwory wypełnić zaprawą, przy projektowaniu połączeń oprócz normalnych długości profili uwzględnić należy dodatek na zakładki. Naprawy miejscowe: Wykonując naprawy miejscowe stosować należy następujące zasady: - minimalna długość montowanego profilu w szczelinie nie może być mniejsza niż 1m po 50 cm z każdej strony pęknięcia - w przypadku naprawy kilku szczelin łącznie minimalne długości profili od skrajnych pęknięć nie powinny być mniejsze niż 50 cm, a odległości pionowe pomiędzy nimi, w zależności od konkretnych przypadków powinny wynosić od 15 do 60 cm,

8 - projektując miejscowe naprawy pęknięć z użyciem kilku równoległych profili, w zależności od konkretnej sytuacji, przyjmować należy pionowe odległości pomiędzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm. - w przypadkach, gdy pęknięcia ścian występują w pobliżu otworów (okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy narożnikach i odległość od jednej lub obu krawędzi jest mniejsza niż 50 cm, projektowana długość profilu powinna uwzględniać dodatkowe cm z każdej strony przewidziane do zagięcia i montażu w otworze o głębokości odpowiednio cm, wykonanym w narożniku lub w odległości cm od krawędzi ściany - projektując montaż profili na długości całej ściany należy przyjmować całkowitą długość cięgien powiększoną (jeśli zachodzi taka potrzeba) o naddatki na łączenia oraz montaż końcówek w otworach w narożnikach. Długości zagiętych końcówek do montażu w otworach powinny wynosić od 30 do 50 cm. W przypadku konieczności montażu w szczelinie więcej niż jednego profilu, końcówki każdego z nich należy montować w osobnych otworach wierconych w narożnikach i rozchylonych w stosunku do siebie pod kątem ok º. - alternatywą do podanych powyżej sposobów projektowania napraw i wzmacniania uszkodzonych murów jest stosowanie profili jako klamer. Stosując tą metodę uzyskuje się dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale również w otworach wierconych w naprawianym murze pod kątem od 30 do 45º w stosunku do jego lica. Przy montażu kilku profili w szczelinie ich zagięte końcówki montować należy w oddzielnych otworach wierconych analogicznie, jak w przypadku montażu profili wzdłuż całych ścian. Przykłady takich rozwiązań Przykłady konkretnych robót wykonywanych dla potrzeb niniejszego przedsięwzięcia zobrazowano w detalach załączonych do części rysunkowej Naprawa pęknięć metodą tradycyjną Jako alternatywną metodę naprawy i zabezpieczenia pęknięć proponuje się tradycyjny sposób zbrojenia ścian za pomocą prętów stalowych ze stali zbrojeniowej żebrowanej wtopionej w fugę wypełnioną zaprawą cementową. Sama zasada wykonywania prac jest bardzo zbliżona do opisanej powyżej technologii wtapiania prętów śrubowych. Jest jednak bardziej pracochłonna i wymaga dłuższego czasu wykonywania poszczególnych etapów, ponadto daje mniejszą gwarancję zamierzonego efektu. Podstawowe zasady wykonania naprawy pęknięć metodą tradycyjną: - przed przystąpieniem do prac związanych ze zbrojeniem spoin wzmacnianych ścian, wszystkie rysy i spękania wypełnić zaprawą cementową M-12.

9 - po związaniu zaprawy wypełniającej wszystkie rysy i spękania, należy z powierzchni ściany usunąć tynk, przy czym należy go usunąć z obu stron rysy, co najmniej na odległość 50 cm. - następnie ze spoin poziomych usunąć zaprawę na głębokość około 3-3,5 cm, przy czym długość oczyszczonej spoiny po jednej i drugiej stronie rysy powinna zapewniać możliwość maksymalnego wykorzystania nośności użytych do zbrojenia prętów (min. 50cm). - zaprawę należy również usunąć ze spoin powyżej i poniżej rysy. - bruzdy powstałe w miejscu spoin należy oczyścić z resztek zaprawy, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem. - po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni elementów, z resztek starej zaprawy oraz po zmyciu ich wodą, spoiny wypełnić gęstą zaprawą cementową M-12 - w wypełnione zaprawą bruzdy wcisnąć uprzednio przygotowane pręty zbrojenia o określonej długości. - pręty należy układać w każdym przypadku, nie rzadziej niż co trzecią spoinę - po wciśnięciu prętów w spoiny wypełnione zaprawą, należy uzupełnić wszystkie ubytki w spoinach, tak aby każdy pręt na swej długości był dokładnie otulony zaprawą. - po całkowitym związaniu zaprawy w spoinach należy wzmocniony fragment ściany ponownie pokryć tynkiem. Przy stosowaniu metody tradycyjnej należy pamiętać o zachowaniu następujących warunków: - tynk ze wzmacnianego fragmentu ściany należy przed przystąpieniem do montażu zbrojenia usunąć - pręty zbrojeniowe należy prowadzić wyłącznie w spoinach między cegłami - w związku z dość nieznaczną szerokością spoin do zbrojenia należy użyć prętów nie grubszych niż Ø=10mm. - w jednej bruździe należy prowadzić tylko jeden pręt (głębokość bruzd nie przekracza 3,5cm) - w przypadku zbrojenia liniowego ściany, biegnącego wokół budynku, końcówki łączących się prętów należy wyginać i kotwić w otworze wykonanym w ścianie o Ø=18mm wypełnionym zaprawą M-12. łączenie prętów powinno odbyć się z 50cm zakładem Uwaga: Wszystkie roboty polegające na zabezpieczeniu pęknięć należy prowadzić w oparciu o część rysunkową projektu, stosując się do powyższych wytycznych Wymiana pokrycia dachu. W związku z zaobserwowanymi nieszczelnościami i przeciekaniem powłoki pokrycia dachowego zaleca się jego wymianę. Proponuje się wykonanie pokrycia z blachy powlekanej dachówkowej w kolorze brązowym, o matowym fakturowaniu.

10 Pokrycie wraz z obróbkami dachowymi koszowymi, kalenicowymi i kominowymi należy wykonać wg tego samego systemu (jednego z obecnie dostępnych na rynku budowlanym spełniającego PN, posiadającego odpowiednie atesty). Kolejność i rodzaj wykonywanych robót: - usunięcie starej papy i staranne sprawdzenie obecnego stanu więźby dachowej oraz deskowania, - ewentualna wymiana uszkodzonych bądź zbutwiałych elementów - pokrycie elementów drewnianych przez malowanie lub rozpylanie środkami impregnującymi wielozadaniowymi typu FOBOS. - pokrycie deskowania papą wierzchnią lub folią PE o dużej paroprzepuszczalności, - wykonanie rusztu z łat (3,5x5cm) w rozstawie zalecanym przez producenta pokrycia, - ułożenie i mocowanie arkuszy blachy i obróbek blacharskich - montaż systemu odwodnienia dachu składający się z rynien Ø=15mm i rur spustowych Ø=12mm - z blachy powlekanej, alternatywnie z PCV. 5. Roboty budowlane polegające na renowacji powierzchni fasady i nadaniu kolorystyki. UWAGA: przed przystąpieniem do renowacji należy dokładnie ocenić stan podłoża. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. Odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej ewentualnie za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Do renowacji elewacji proponuje się zastosować produkty firmy ATLAS. Alternatywnie można zastosować systemy o tych samych właściwościach proponowane przez innych producentów Zastosowanie Szybkoschnącej emulsji UNI GRUNT do gruntowania i wzmacniania miejsc o słabej przyczepności. Właściwości ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, wzmacniając go i powodując ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Atlas uni-grunt reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw. Emulsja atlas uni-grunt dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną.

11 Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. Przygotowanie emulsji Atlas uni-grunt produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. Sposób użycia Emulsję atlas uni-grunt najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. Zużycie Średnio zużywa się 0,05 0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. Narzędzia Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Opakowania Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg, Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg Przechowywanie i transport Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga Chronić przed dziećmi! Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Dane techniczne Temperatura podłoża i otoczenia : od +5ºc do +25ºc Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu: po 2 godzinach Gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm³ 5.2. Zastosowanie zaprawy tynkarskiej do uzupełnienia ubytków w tynkach i w sztukaterii elewacyjnej Właściwości Zaprawa tynkarska atlas jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest materiałem mrozo- i wodoodpornym.

12 Przygotowanie podłoża patrz pkt 5.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. Odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji atlas unigrunt (patrz pkt. 5.1.). Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Przygotowanie zaprawy Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,13 0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. Sposób użycia Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą. Zużycie Z jednego opakowania 30 kg możemy wykonać ok. 1,6-1,7 m² tynku grubości 10 mm Narzędzia Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem atlas szop.

13 Opakowania Worki papierowe 30 kg. paleta 1080 kg w workach 30 kg. Przechowywanie i transport Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Dane techniczne 0,13 0,16 l wody na 1 kg zaprawy proporcje mieszanki 3,9 4,8 l wody na 30 kg zaprawy Czas gotowości zaprawy do pracy Ok. 4 godziny Temperatura przygotowania zaprawy Od + 5 c do + 30 c podłoża i otoczenia w trakcie prac Od +5 c do + 30 c Odporność na temperatury w trakcie użytkowania Do +60 c Min. Grubość tynku 6 mm Max. Grubość tynku 30 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu (vi) w gotowej 0,0002 %. masie wyrobu 5.3. Pokrycie powierzchni elewacji podkładową masą tynkarską ATLAS CERPLAST pod tynk cienkowarstwowy do zwiększania przyczepności i wzmacniania podłoża Właściwości ATLAS CERPLAST jest gotową do użycia masą podkładową, produkowaną na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru białego. Dodatkowo dostępny jest w trzech kolorach (klinkier, brąz i grafit) jako podkład pod wybrane kolory tynków mozaikowych atlas deko m. Atlas cerplast to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Zawartość kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem. Stosowanie masy tynkarskiej atlas cerplast poprawia przyczepność oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości. Przygotowanie podłoża patrz pkt 5.2. Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone. Przed przystąpieniem do prac naprawczych zaleca się zagruntować podłoże emulsją atlas uni-grunt. Przygotowanie masy Podkładowa masa tynkarska atlas cerplast dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani

14 zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Sposób użycia Masę atlas cerplast należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5 c. Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. Po upływie ok. 4 6 godzin od momentu jej naniesienia. Zużycie Średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m². Narzędzia Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Opakowania Wiadra plastikowe 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg Paleta: 480 kg w wiaderkach 5 kg, 480 kg w wiaderkach 10 kg, 495 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg Przechowywanie i transport Tynk podkładowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Uwaga Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Dane techniczne Przyczepność do betonu min. 1Mpa Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 c do +30 c Gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,50 g/cm³ 5.4. Pokrycie powierzchni szlachetną zaprawą tynkarską do nakładania ręcznego Grubość kruszywa: do 1,5 mm cermit sn 15, do 2mm cermit sn 20, Do 3 mm cermit sn 30. Właściwości Atlas cermit sn jest mineralną zaprawą tynkarską, produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 1,5; 2 i 3 mm. Atlas cermit sn jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Po wyschnięciu tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową, charakteryzującą się również dużą odpornością na czynniki atmosferyczne, mycie itp. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku, czyniąc go odpornym na różnego rodzaju uszkodzenia. Przygotowanie podłoża patrz pkt 5.3. Podłoże powinno być stabilne równe oraz nośne, tzn. Odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. W każdym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45410000-4 TYNKOWANIE KOD 45442100 MALOWANIE 1. Wstęp 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Modernizacja budynków

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, NIVOPLAN SZPACHLÓWKA DO WYRÓWNYWANIA ŚCIAN ZAKRES ZASTOSOWANIA wyrównywanie ścian pionowych, do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

GRUNTY. ATLAS UNI-GRUNT 88 szybkoschnąca emulsja gruntująca. ATLAS UNI-GRUNT PLUS 89 emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże

GRUNTY. ATLAS UNI-GRUNT 88 szybkoschnąca emulsja gruntująca. ATLAS UNI-GRUNT PLUS 89 emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże GRUNTY ATLAS UNI-GRUNT 88 szybkoschnąca emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT PLUS 89 emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże ATLAS GRUNTO-PLAST 90 warstwa sczepna na trudne podłoża GRUNTY GRUNTY

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS ZAPRAWY TYNKARSKIE ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS tradycyjny tynk cementowy kat. III tynkowanie ręczne lub maszynowe wysoka plastyczność wysoka wytrzymałość CS II grubość warstwy 6-30 mm tynkowanie ścian i sufitów

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Autor: Ceresit Z kolei masy szpachlowe przeznaczone są do wypełniania ubytków, mocowania listew narożnych itp. Mogą

Bardziej szczegółowo

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR

Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Fotokatalityczna farba silikatowa (krzemianowa), wodorozcieńczalna TITANIUM DR Farba przeznaczona do; wymalowań elementów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków, wyjątkowo skutecznie zabezpiecza konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ADRES: GLIWICE UL. OKOPOWA 8 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal HQ

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal HQ ZASTOSOWANIE super utwardzacz, uszczelniacz i ochrona przed pyleniem powierzchni betonowych jest płynnym, wodnym środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami betonu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II PRZEDMIAR ROBÓT Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie ETAP II Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal CL

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal CL ZASTOSOWANIE utwardzacz, uszczelniacz oraz ochrona przed solą drogową i pyleniem powierzchni betonowych jest płynnym, wodnym środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana.

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk Nr.1/2015 Profesjonalna chemia budowlana Katalog Produktów www.cekol.pl PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1 Przyczepność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne. Robert Majewski PARTNER.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne. Robert Majewski PARTNER. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Robert Majewski PARTNER www.brutt-saver.pl Brutt Technologies Nowoczesna metoda naprawy, wzmacniania i stabilizacji konstrukcji budowlanych niemieckiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH JAK UZYSKAĆ GŁADKIE, PROSTE ŚCIANY? SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH W dzisiejszych czasach budownictwu stawia się bardzo wysokie wymagania zarówno ze strony europejskich norm budowlanych, środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE INWESTOR: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 60/8 w miejscowości Stępka

Opis techniczny do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 60/8 w miejscowości Stępka Opis techniczny do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 60/8 w miejscowości Stępka Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Kolor Wygląd powłoki Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych,

Bardziej szczegółowo

MURICON Tynk strukturalny

MURICON Tynk strukturalny CHARAKTERYSTYKA Wewnętrzna masa, bardzo plastyczna, do tworzenia różnych struktur dekoracyjnych na ścianach i innych powierzchniach. Produkt składa się ze specjalnych ziaren kruszywa oraz żywic w dyspersji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

ATLAS STOPTER K-50. biały uniwersalny klej do ociepleń ścian zewnętrznych. 25 kg. Klej SUPER VIP. Właściwości. Dane techniczne.

ATLAS STOPTER K-50. biały uniwersalny klej do ociepleń ścian zewnętrznych. 25 kg. Klej SUPER VIP. Właściwości. Dane techniczne. KLEJE DO OCIEPLEŃ ATLAS STOPTER K-50 biały uniwersalny klej do ociepleń ścian zewnętrznych biały bezpodkładowy do wełny mineralnej i do styropianu do przyklejania płyt do warstwy zbrojącej 5 25 kg Klej

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe TYNKI DEKORACYJNE Zaletą tynków dekoracyjnych jest różnorodność faktur, jakie można uzyskać na ścianie. Zależą one od rodzaju tynku, metod nakładania i fakturowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6 Z082/07-10 DATA : 07.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT TECHNICZNY CPV: 45442110-1 TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI

Bardziej szczegółowo