0,00 21cmx29,7 cm. 1 kostka biurowa z papieru wysokiej jakości, klejona, wymiary karteczek 83x83, kolorowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0,00 21cmx29,7 cm. 1 kostka biurowa z papieru wysokiej jakości, klejona, wymiary karteczek 83x83, kolorowa"

Transkrypt

1 (nazwa Wykonawcy) Gina Miasta Gdyni Tel. Wykonawcy:. Gdyńskie Centru Innowacji Fax. Wykonawcy: Jednostka Budżetowa e-ail Wykonawcy: 8-4 Gdynia, osoba do kontaktów ze strony wykonawcy:. Al. Zwycięstwa 96/98 GCI. 34-9/ FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczony o wartości poniżej euro na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i ateriałów eksploatacyjnych, składay następującą ofertę na wykonanie przediotu niniejszego zaówienia:. Oferujey wykonanie całości przediotu zaówienia za cenę ryczałtową, ustaloną zgodnie z dyspozycjai Specyfikacji Istotnych Warunków Zaówienia: cena netto:... zł + podatek VAT (3 %) w kwocie... zł CENA BRUTTO: zł. Oferujey wykonanie przediotu zaówienia w terinie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zaówienia. 3. Oświadczay, że zapoznaliśy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zaówienia oraz załącznikai i nie wnosiy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśy konieczne inforacje do przygotowania oferty oraz, że spełniay wyogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zaówienia. 4. Oświadczay, że uważay się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zaówienia, czyli przez dni od terinu składania ofert.. Przediot zaówienia zaierzay wykonać: a) siłai własnyi*, b) siłai własnyi i przy poocy podwykonawców w zakresie wykazany poniżej w pkt 6 6. Zaierzay powierzyć podwykonawco następujące części zaówienia*: a) b) 7. Oświadczay, że zapoznaliśy się z uową, załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zaówienia (załącznik nr ) i przyjujey ją bez zastrzeżeń. 8. Zobowiązujey się w przypadku przyznania na zaówienia, do podpisania uowy w siedzibie Zaawiającego w terinie przez niego wyznaczony. 9. Przyjujey terin płatności w ciągu 4 dni od daty złożenia faktury. 0. Oświadczay, że inforacje zawarte na stronach stanowią tajenicę przedsiębiorstwa w rozuieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegay, że nie ogą być one udostępniane.. Oświadczay, iż wszystkie inforacje zaieszczone w ofercie są prawdziwe.. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokuenty:...,...,.3.., n)., * niepotrzebne skreślić ARTYKUŁY BIUROWE Wartość L.p. Nazwa ateriału Rodzaj Opis artykułu Ilość Cena jedn. netto netto Albu ofertowy koszulek - okładka wykonana z PP, wewnątrz koszulki przezroczyste, etykieta na przedniej okładce dokuenty, wkładane od góry, gruba i sztywna okładka ALBUM OFERTOWY KOSZULEK A4 4 Antyraa - rawa służąca do uieszczenia w niej obrazków Plexi o gr, plecy z HDF3, do połączenia plexi z HDF stosowane są klipsy sprężynujące, ożna powiesić w pionie jak i w pozioie. 9,7cx 4,0c Antyraa A3 4 Antyraa - rawa służąca do uieszczenia w niej obrazków, Plexi o gr, plecy z HDF3, do połączenia plexi z HDF stosowane są klipsy sprężynujące, ożna powiesić w pionie jak i w pozioie cx9,7 c 3 Antyraa A4 4 BATERIA ALKALICZNA LR03 akowanie 4 szt. LR03 Bateria alkaliczna LR03 (AAA) 0 BATERIA ALKALICZNA LR06 akowanie 4 szt. LR06 Bateria alkaliczna LR06 (AA) 0 Uniwersalna bindownica do grzbietów plastikowych, forat: A4, dziurkuje do kartek, rawia do 0 kartek, regulacja szerokości arginesu: 4 progi:,/3,/4,/,, ogranicznik foratu, wyłączane noże, etalowy korpus i podstawa 6 BINDOWNICA szt kostka biurowa z papieru wysokiej jakości, klejona, wyiary karteczek 83x83, kolorowa 7 BLOCZEK KOSTKA PAPIEROWA klejona kolor 83x83 wkład do pudełka z papieru wysokiej jakości, nieklejony, wyiary karteczek 83x83, wys. kostki 7 8 BLOCZEK KOSTKA PAPIEROWA WKŁAD DO PUDEŁKA BIAŁY 83x83 BLOCZEK KOSTKA PAPIEROWA WKŁAD DO PUDEŁKA MIKS wkład do pudełka z papieru wysokiej jakości, nieklejony, wyiary karteczek 83x83, wys. kostki 9 KOLORÓW 83x83 7 Bloczek sarzylepny, klejony na jedny boku roziar 38X, kostka papierowa, in. 4 szt w akowaniu, różne kolory, ilość karteczek 4x0szt 0 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 38x 8 Bloczek sarzylepny, klejony na jedny boku roziar 76X76, kostka papierowa BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 76x76 różnokolorowa, ilość karteczek 0 szt. 70 Bloczek sarzylepny, klejony na jedny boku roziar 76X76, kostka papierowa, ilość karteczek 00 szt., kolor: żółty BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 76x76 Bloczek sarzylepny, klejony na jedny boku roziar 76X76, kostka papierowa ilość karteczek 00 szt.,kolor zielony 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 76x76 Bloczek sarzylepny, klejony na jedny boku roziar 76X76, kostka papierowa, ilość 4 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 76x76 karteczek 00 szt., kolor: niebieski 0X0 Notes sarzylepny o wy.0x0, karteczki w żółty kolorze z nadrukowanyi liniai, BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY w linie 0X0 00k. 60 3X0 Notes sarzylepny o wy.3x0, karteczki w żółty kolorze z nadrukowanyi 6 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY w linie 3X0 liniai, 00k BLOK BIUROWY A4 A4 Blok biurowy z papieru w kratkę kartkowy klejony na górze 36 8 BLOK BIUROWY A4 A4 Blok biurowy z papieru w kratkę 0-kartkowy klejony na górze 36 Blok biurowy z papieru w kratkę kartkowy klejony na górze 9 BLOK BIUROWY A A 3 BLOK BIUROWY A A Blok biurowy z papieru w kratkę 0- kartkowy klejony na górze Blok papierowy do flipcharta, forat 00cX6c, specjalnie wycięte otwory uożliwiające ocowanie na tablicy, rodzaj: gładki,biały, graatura in.80 g/, 0 kartek BLOK DO FLIPCHARTA 00x6c 900 BLOK TECHNICZNY A3 Blok techniczny- kartki białe, in 0 kartek Brulion w kratkę, forat A4, 9 kartek, twarda rawa, szyty 3 BRULION 9 KRATKA A4 A4 6 4 BRULION 96 KRATKA A4 A4 Brulion w kratkę, forat A4, 96 kartek, twarda rawa, szyty 6 BRULION 96 KRATKA A A Brulion w kratkę, forat A, 96 kartek, twarda rawa, szyty 6 6 BRULION 96 KRATKA B B Brulion w kratkę, forat B, 96 kartek, twarda rawa, szyty 3 Chusteczki do Czyszczenia Ekranów/Matryc LCD,.00szt, wilgotne, antystatyczne, bakteriobójcze i biodegradowalne. Nie zawierające alkoholu (niepalne). CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW/ MATRYC LCD, 7 akowanie

2 Cienkis biurowy, końcówka fibrowa, skuwka wentylowana, średnica pisania 03/0,4, tusz na bazie wody, końcówka rawiona w etal, akowanie zawiera 6 różnych kolorów 8 CIENKOPIS Cienkis kulkowy z tusze żelowy, grubość linii pisania 0,/0,3, długość linii pisania in.800. Grubość kulki 0,0. Bezpieczna wentylowana skuwka z etalowy klipe., końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, guowy uchwyt 9 CIENKOPIS kulkowy szt. czerwony Cienkis kulkowy z tusze żelowy, grubość linii pisania 0,/0,3, długość linii pisania in.800. Grubość kulki 0,0. Bezpieczna wentylowana skuwka z etalowy klipe., końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, guowy uchwyt 3 3 CIENKOPIS kulkowy szt. czarny 4 Cienkis kulkowy z tusze żelowy, grubość linii pisania 0,/0,3, długość linii pisania in.800. Grubość kulki 0,0. Bezpieczna wentylowana skuwka z etalowy klipe., końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, guowy uchwyt 3 CIENKOPIS kulkowy szt. zielony 3 Cienkis kulkowy z tusze żelowy, grubość linii pisania 0,/0,3, długość linii pisania in.800. Grubość kulki 0,0. Bezpieczna wentylowana skuwka z etalowy klipe., końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, guowy uchwyt 3 CIENKOPIS kulkowy szt. niebieski 70 Długis autoatyczny z wyienny wkłade olejowy, wodoodporny, nieblaknący, pisze po każdy rodzaju papieru, obudowa z tworzywa sztucznego, guowy uchwyt prawiający kofort pisania, uchwyt i obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,3, długość linii pisania in Długis Autoatyczny czerwony Długis autoatyczny z wyienny wkłade olejowy, wodoodporny, nieblaknący, pisze po każdy rodzaju papieru, obudowa z tworzywa sztucznego, guowy uchwyt prawiający kofort pisania, uchwyt i obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,3, długość linii pisania in Długis Autoatyczny czarny 3 Długis autoatyczny z wyienny wkłade olejowy, wodoodporny, nieblaknący, pisze po każdy rodzaju papieru, obudowa z tworzywa sztucznego, guowy uchwyt prawiający kofort pisania, uchwyt i obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,3, długość linii pisania in.00 3 Długis Autoatyczny zielony Długis autoatyczny z wyienny wkłade olejowy, wodoodporny, nieblaknący, pisze po każdy rodzaju papieru, obudowa z tworzywa sztucznego, guowy uchwyt prawiający kofort pisania, uchwyt i obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,3, długość linii 36 Długis Autoatyczny niebieski pisania in Długis na sprężynce, stojący, z sarzylepną podstawką utrzyującą długis w pozycji 37 DŁUGOPIS NA SPRĘŻYNCE, NA PRZYLEPIEC szt pionowej, kolor wkładu niebieski Długis z cieńką końcówką 0, ; długość linii pisania in , zakończenie i skuwka w kolorze tuszu 38 Długis zwykły, szt czerwony Długis z cieńką końcówką 0, ; długość linii pisania in , zakończenie i skuwka w kolorze tuszu 39 Długis zwykły, szt czarny 4 Długis z cieńką końcówką 0, ; długość linii pisania in , zakończenie i skuwka w kolorze tuszu Długis zwykły, szt zielony Długis z cieńką końcówką 0, ; długość linii pisania in , zakończenie i skuwka w 4 Długis zwykły, szt niebieski kolorze tuszu 0 Długis żelowy z zatyczką i klipe, wyienny wkład żelowy, przezroczysta obudowa, ergonoiczny guowy uchwyt, etalowa końcówka wkładu 0,3, końcówka ze wzacnianej nierdzewnej stali, długość pisania linii in DŁUGOPIS ŻELOWY, szt czerwony Długis żelowy z zatyczką i klipe, wyienny wkład żelowy, przezroczysta obudowa, ergonoiczny guowy uchwyt, etalowa końcówka wkładu 0,3, końcówka ze wzacnianej nierdzewnej stali, długość pisania linii 000, gładka i równa linia pisania. 43 DŁUGOPIS ŻELOWY, szt czarny Długis żelowy z zatyczką i klipe, wyienny wkład żelowy, przezroczysta obudowa, ergonoiczny guowy uchwyt, etalowa końcówka wkładu 0,3, końcówka ze wzacnianej nierdzewnej stali, długość pisania linii in. 000, gładka i równa linia pisania. 44 DŁUGOPIS ŻELOWY, szt zielony Długis żelowy z zatyczką i klipe, wyienny wkład żelowy, przezroczysta obudowa, ergonoiczny guowy uchwyt, etalowa końcówka wkładu 0,3, końcówka ze wzacnianej nierdzewnej stali, długość pisania linii 000, gładka i równa linia pisania. 4 DŁUGOPIS ŻELOWY, szt niebieski 0 Druk POLECENIE WYJAZDU SŁŻBOWEGO forat A bloczek 0 kartek, zgodnie z obowiązującyi 46 DRUK "DELEGACJE" A norai prawnyi Druk ROZLICZENIE ZALICZKI forat A6 bloczek 80 kartek, zgodnie z obowiązującyi norai 47 DRUK "ROZLICZENIE ZALICZKI OTRZYMANEJ" A6 prawnyi Druk WNIOSEK O ZALICZKĘ forat A6, bloczek 08 kartek, zgodnie z obowiązującyi norai prawnyi 48 DRUK "WNIOSEK O ZALICZKE" A6 Druk ziana iejsca użytkowania środka trwałego MT/MN, forat A6 pozio, bloczek 80 kartek, zgodnie z obowiązującyi norai prawnyi 49 DRUK "Ziana iejsca użytkowania" A6 Druk WNIOSEK O URLOP forat A6 bloczek 80 kartek, zgodnie z obowiązującyi norai 0 DRUK WNIOSEK O URLOP A6 prawnyi Dziennik Korespondencyjny - twarda okładka powleczona PCV ze złoty napise, forat A4,posiadający rubryki do uieszczenia wpisów na teat korespondencji, 0 kartkowy DZIENNIK KORESPONDENCYJNY A4 Dziurkacz biurowy z ogranicznikie foratu, wykonany z etalu z plastikową rawą, etalowy echaniz, odległość iędzy dziurkai 80, średnica dziurek,, dziurkuje jednorazowo do kartek, posiada pojenik na odpadki DZIURKACZ BIUROWY szt 3 DZIURKACZ BIUROWY szt Dziurkacz biurowy wykonany z etalu z plastikową rawą, z etalowy echanize, podstawa wyposażona w antypoślizgowe eleenty, ogranicznik foratu, na dziurki, odległość iędzy dziurkai 80, średnica dziurek,, dziurkuje jednorazowo do 70 kartek, posiada pojenik na odpadki Etykieta sarzylepna do drukarek atraentowych, laserowych i kserokiarek, kształt prostokątny, forat A4 0X97, biala ETYKIETY DO DRUKU akowanie 00 ar. A4 ETYKIETY DO DRUKU akowanie 00 ar. A4 6 ETYKIETY DO DRUKU akowanie 00 ar. A4 7 ETYKIETY DO DRUKU akowanie 00 ar. A4 0 Etykieta sarzylepna do drukarek atraentowych, laserowych i kserokiarek, 8 szt na arkuszu 63, x 46,6 biala 3 Etykieta sarzylepna do drukarek atraentowych, laserowych i kserokiarek, szt na arkuszu 48 x 0, biala Etykieta sarzylepna do drukarek atraentowych, laserowych i kserokiarek, 4 szt na arkuszu 0 x 48, biala Flipchart agnetyczny o suchościeralnej powierzchni, wyiary tablicy in. 67,cx00c, półka na arkery, regulacja wysokości 8 FLIPCHART szt 9 FOLIA DO BINDOWANIA akowanie 00 szt A4 60 FOLIA DO LAMINARKI akowanie 00 szt. A4 Folia do bindowania - folia kolorowa o grubości 0 ic forat A4 Folia do lainowania A4 6x ic 6 FOLIA STRETCH 00 Folia do owijania ręcznego, szerokość rolki: 00, grubość folii: 3µ Grafit do ołówka autoatycznego, twardość HB grubość 0, 6 GRAFIT DO OŁÓWKA 0, akowanie szt. 0, 63 GRZBIET PLASTIKOWY akowanie 0 szt. Grzbiety plastikowe do bindowania Z PCV kolorowe 6 rawia 4 kartek 64 GRZBIET PLASTIKOWY akowanie 0 szt. 6 Grzbiety plastikowe do bindowania Z PCV kolorowe rawia 0 kartek 6 GRZBIET PLASTIKOWY akowanie 0 szt.

3 Grzbiety plastikowe do bindowania Z PCV kolorowe 6 rawia kartek 66 GRZBIET PLASTIKOWY akowanie 0 szt. 6 Grzbiety plastikowe do bindowania Z PCV kolorowe 8 rawia 4 kartek 67 GRZBIET PLASTIKOWY akowanie 0 szt. 8 Grzbiety wsuwane do ręcznej rawy dokuentów foratu A4 bez potrzeby ich dziurkowania 68 GRZBIET WSUWANY akowanie szt kartek Grzbiety wsuwane do ręcznej rawy dokuentów foratu A4 bez potrzeby ich dziurkowania 69 GRZBIET WSUWANY akowanie szt kartek 70 GUMKA BIUROWA szt Guka wielofunkcyjna dwustronna do ścierania ołówków oraz długisów 8 Guka recepturka- wykonana z naturalnej guy, dostępna w rożnych kolorach, pakowana w 7 GUMKA RECEPTURKA akowanie g 4 woreczki foliowe g Identyfikator wyposażony w jedwabną taśę w kolorze czarny lub niebieski, posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki, roziar przystosowany do kart wizytowych w roziarze 8x0, w klecie karta isowa na nazwisko długość taśy z klipse: c 7 IDENTYFIKATOR - holder z jedwabną taśą, szt 90x6 0 Identyfikator przezroczysty, wyposażony w saozaciskowy klips i agrafkę, posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki, roziar przystosowany do kart wizytowych w roziarze 8x0, w klecie karta isowa na nazwisko 73 IDENTYFIKATOR - holder z klipse, szt 90x7 00 Identyfikator iękki wykonany z elastycznego, przezroczystego PP, posiada podłużny otwór uożliwiający przypięcie taśy oraz dwa okrągłe do zastosowania łańcuszka w układzie 74 IDENTYFIKTOR MIĘKKI 0szt pionowy (wy.ok. 6x83) lub pozioy (wy.ok.0x64) Podkład na biurko z kalendarze na dwa lata, wkład. Kalendarz z planere tygodniowy. ok.90 Wyiary in.0 x 0. 7 KALENDARZ na biurko, podkład x 4 4 Kalkulator biurowy wyprofilowany, pozycyjny wyświetlacz, funkcja check&corect do sprawdzenia obliczeń, podwójna paięć, zaokraglanie wyników, obliczanie arży, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie (bateria/solar), określanie iejsc po przecinku, plastikowe klawisze 76 KALKULATOR BIUROWY szt Kalkulator biurowy, 0 pozycyjny wyświetlacz, wyprofilowana obudowa, podwójne zasilanie, 77 KALKULATOR BIUROWY szt obliczenia procentowe, obliczanie pierwiastków kwadratowych, klawisz ziany znaku +/-, funkcja przeliczania walut Pojenik do archiwizacji kartonowy A4/80, wykonany z wykonany z twardej tektury falistej, bezkwasowej, graatura kartonu: in. 4g/, pojeność: ok. 800 kartek, ożliwość stawiania na krótszy lub dłuższy boku, składany, posiada 4 otwory, ścian isowych 78 KARTON ARCHIWIZACYJNY szt. A4/80 68 Pojenik do archiwizacji kartonowy A4/00, wykonany z twardej tektury falistej, bezkwasowej, graatura kartonu: in. 4g/, pojeność: ok. 000 kartek, ożliwość stawiania na krótszy lub dłuższy boku, składany, posiada 4 otwory, ścian isowych 79 KARTON ARCHIWIZACYJNY szt. A4/00 68 Pojenik do archiwizacji kartonowy A4/, wykonany z twardej tektury falistej, bezkwasowej, graatura kartonu in. 4g/, pojeność: ok. 0 kartek, ożliwość stawiania na krótszy lub dłuższy boku, składany, posiada 4 otwory, ścian isowych 80 KARTON ARCHIWIZACYJNY szt. A4/ 60 Pojenik do archiwizacji kartonowy zbiorczy wykonany z twardej tektury falistej, bezkwasowej, graatura kartonu in 4g/, składany, ieści 6 pudełek 80, pudełek 00 lub 4 pudełka x3x3 0 8 KARTON ARCHIWIZACYJNY zbiorczy szt. 8 KARTOTEKA ZAWIESZKOWA A4 szt Kartoteka foratu A4, z wąse do wpinania dokuentów, zaczepy na grzbiecie kartoteki 83 KLEJ W SZTYFCIE g g Klej biurowy w sztyfcie, bezbarwny do klejenia papieru, kartonu 44 Klips archiwizacyjny-dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony do archiwizacji dokuentów 84 KLIPS ARCHIWIZACYJNY akowanie 0 szt. 8 KLIPY akowanie szt. Klipy do spinania papieru, etalowe, galwanizowane, odporne na odkształcenia 86 KLIPY akowanie szt. 9 Klipy do spinania papieru, etalowe, galwanizowane, odporne na odkształcenia 3 87 KLIPY akowanie szt. Klipy do spinania papieru, etalowe, galwanizowane, odporne na odkształcenia 3 Klipy do spinania papieru, etalowe, galwanizowane, odporne na odkształcenia 88 KLIPY akowanie szt Klipy do spinania papieru, etalowe, galwanizowane, odporne na odkształcenia 89 KLIPY akowanie szt. 4 Klipy do spinania papieru, etalowe, galwanizowane, odporne na odkształcenia 90 KLIPY akowanie szt. Kołonotatnik- twarda lainowana rawa, posiada ikrerforację ułatwiającą wyrywanie kartek,4 otwory które uożliwiają wpięcie kartek do segregatora, podwójna spirala forat A4 9 KOŁONOTATNIK A4 80K KARTKA A4 Kerta ochronna powlekana z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, biała, wyiar wewn. 80x6 80x6 9 KOPERTA BĄBELKOWA akowanie 0 szt. 4 Kerta ochronna powlekana z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, biała, wyiar wewn. x3 x3 93 KOPERTA BĄBELKOWA akowanie 0 szt. 34

4 Kerta ochronna powlekana z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, biała, wyiar wewn. 0x4 0x4 94 KOPERTA BĄBELKOWA akowanie 0 szt. 34 Kerta biała z rozszerzonyi bokai i dne, sarzylepna z paskie, o graaturze g/ x390x4 9 KOPERTA BIAŁA X390X szt 0 70 Kerta biała z rozszerzonyi bokai i dne, sarzylepna z paskie, o graaturze g/ 80x0x3 96 KOPERTA BIAŁA 80X0X szt C3-HK Kerta biała wykonana z papieru offsetowego z paskie sarzylepny wyiar C3, 34 dostosowane do foratu arkusza A3 97 KOPERTA C3 BIAŁA szt C4-HK Kerta biała wykonana z papieru offsetowego z paskie sarzylepny wyiar C4 9x34 98 KOPERTA C4 BIAŁA akowanie 00 szt. 7 C- HK Kerta biała wykonana z papieru offsetowego z paskie sarzylepny wyiar C 6x9 99 KOPERTA C BIAŁA akowanie 00 szt. 7 C6-HK Kerta biała wykonana z papieru offsetowego z paskie sarzylepny wyiar C6 4x6 00 KOPERTA C6 BIAŁA akowanie 0 szt. 8 DL-HK Kerta biała wykonana z papieru offsetowego z paskie sarzylepny wyiar DL 0x 0 KOPERTA DL BIAŁA akowanie 00 szt. Kerta na płyty CD/DVD - kerta z okienkie o średnicy 00 do przechowywania płyt, x wykonana z białego papieru, sklejana na okro wyiary x 0 KOPERTA NA PŁYTY CD/DVD akowanie 00 szt. Kerta na płyty CD/DVD - kerta bez okienka do przechowywania płyt, wykonana z białego papieru, sklejana na okro wyiary x x 03 KOPERTA NA PŁYTY CD/DVD akowanie 00 szt. 3 Korektor w taśie, z precyzyjny podajnikie taśy, echaniz ponownego nawinięcia taśy, uożliwiający natychiastowe pisanie po korygowanej powierzchni dł. taśy 0, szerokość 4, 04 KOREKTOR W TAŚMIE 4, 8 Korektor w pisaku - obudowa z tworzywa sztucznego, cienka etalowa końcówka, pojeność 8 0 KOREKTOR W PISAKU 8l l 8 Kostka w pojeniku o wyiarach 9x9, wys. 8,pojenik wykonany z przezroczystego tworzywa, kolorowe karteczki o wyiarach 83x83, papier wysokiej jakości 9x9x8 06 KOSTKA BIUROWA W POJEMNIKU KOSZ BIUROWY 7l Kosz na śieci, biurowy, etalowy ażurowy w kolorze srebrny, poj. 7l. Koszulki foliowe poszerzane, z boczną perforacją uożliwiającą wpięcie do segregatora. Folia o grubości 70 ikronów, otwierane z góry,. 0 szt 08 KOSZULKA POSZERZANA A4 akowanie 0 szt. A4 Obwoluta przystosowana do wszystkich typów segregatorów, foratu A4, z zakładką boczną. Wykonana z folii PP o grubości in.00µ, 0 szt 09 KOSZULKA Z ZAKŁADKĄ 0 szt A4 4 Koszulka do segregatora wykonana z folii PP, otwierana od góry, z ultiperforacją uożliwiającą wpięcie do każdego typu segregatora, folia groszkowa o grubości in.0 ikronów 0 KOSZULKA A4 groszkowa akowanie 00 szt. A4 8 Koszulka krystaliczna A4 (00 szt.), grubość folii nie niej niż ikronów KOSZULKA A4 krystaliczna akowanie 00 szt. A4 68 Koszulka do segregatora wykonana z folii PP, otwierana od góry, z ultiperforacją uożliwiającą wpięcie do każdego typu segregatora, folia groszkowa o grubości in.0 ikronów KOSZULKA A groszkowa akowanie 00 szt. A 0 KREDA TABLICOWA BIAŁA kreda do tablicy bezpyłowa biała, 0 szt. w akowaniu 3 KREDA TABLICOWA kolorowa kreda do tablicy bezpyłowa kolorowa, 0szt. w akowaniu 4 Lainator A4, technologia: wałki, przeznaczony dla folii 80ic. do ic., aksyalna szerokość lainowania: - (A4), syste zarządzania teperaturą-bez konieczności wprowadzania ustawień, funkcja cofania LAMINATOR szt Lapa biurowa- wykonana z tworzywa sztucznego i etalu, ożliwość regulacji położenia światła dzięki elastyczneu przegubowi, długość przewodu,8,wysokość 60 c, zasilanie 6 LAMPKA BIUROWA 60c V/0Hz 3 7 LINIJKA BIUROWA CM c Linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna skala w. 4 8 LINIJKA BIUROWA CM c Linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna skala w. 9 9 LINIJKA BIUROWA CM c Linijka etalowa wykonana z aluiniu.odporna na pęknięcia i złaania. LINIJKA BIUROWA CM c Linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna skala w. LINIJKA BIUROWA CM c Linijka etalowa wykonana z aluiniu.odporna na pęknięcia i złaania. LINIJKA BIUROWA 0 CM 0c Linijka etalowa wykonana z aluiniu.odporna na pęknięcia i złaania. 3 LINIJKA BIUROWA 0CM 0c Linijkawykonana z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna skala w. Skalówka trójkątna wykonana z białego tworzywa sztucznego posiada 6 precyzyjnych skal do różnych zastosowań 4 LINIJKA SKALÓWKA szt Listwa sarzylepna A4 przyklejona do dokuentu pozwala wpiąć go do segregatora LISTWY SAMOP. DO ARCHIWIZACJI A4.szt A4 Listwa zaciskająca - wykonana z odpornego na odkształcenia PCV, pojeność listwy 6, długość 97 służy do rawy 60 kartek o graaturze 80g/ foratu A4, posiada 6 LISTWY ZACISKAJĄCE A4 szt. 6 eurerforację uożliwiającą wpinanie do segregatora lub skoroszytu. 0 Magnes biurowy do tablic i innych powierzchni agnetycznych, obudowa z tworzywa, średnica, kolorowe 7 MAGNES BIUROWY, szt 0 Marker do CD/DVD, dwustronny arker peranentny z szybkoschnący tusze wodoodporny, pisze po każdej powierzchni, dwa rodzaje końcówek piszących (0,70 oraz 0,4/0), do isywania płyt CD/DVD i folii, nie zawiera ksylenu 8 MARKER DO CD/DVD czarny 9 Marker do CD/DVD, dwustronny arker peranentny z szybkoschnący tusze wodoodporny, pisze po każdej powierzchni, dwa rodzaje końcówek piszących (0,70 oraz 0,4/0), do isywania płyt CD/DVD i folii, nie zawiera ksylenu 9 MARKER DO CD/DVD niebieski 9 Marker peranentny na bazie alkoholu o neutralny zapachu, okrągła końcówka, szybkoschnący i nie blaknący atraent, końcówka, która nie rozwarstwia się pod naciskie, akrylowa blokada końcówki, grubość linii pisania około, długość linii pisania in.000, kolor czarny MARKER PERMANENTNY szt 33 Marker peranentny na bazie alkoholu o neutralny zapachu, okrągła końcówka, szybkoschnący i nie blaknący atraent, końcówka, która nie rozwarstwia się pod naciskie, akrylowa blokada końcówki, grubość linii pisania, długość linii pisania in.000, kolor czerwony 3 MARKER PERMANENTNY szt 9 Marker peranentny na bazie alkoholu o neutralny zapachu, okrągła końcówka, szybkoschnący i nie blaknący atraent, końcówka, która nie rozwarstwia się pod naciskie, akrylowa blokada końcówki, grubość linii pisania, długość linii pisania in.000, 3 MARKER PERMANENTNY szt zielony Marker peranentny na bazie alkoholu o neutralny zapachu, okrągła końcówka, szybkoschnący i nie blaknący atraent, końcówka, która nie rozwarstwia się pod naciskie, akrylowa blokada końcówki, grubość linii pisania, długość linii pisania in.000, niebieski 33 MARKER PERMANENTNY szt Marker peranentny na bazie alkoholu o neutralny zapachu, ścięta końcówka, szybkoschnący i nie blaknący atraent, końcówka, która nie rozwarstwia się pod naciskie, akrylowa blokada końcówki, grubość linii pisania 3,7-,, długość linii pisania in MARKER PERMANENTNY czarny Marker peranentny na bazie alkoholu o neutralny zapachu, ścięta końcówka, szybkoschnący i nie blaknący atraent, końcówka, która nie rozwarstwia się pod naciskie, akrylowa blokada końcówki, grubość linii pisania 3,7-,, długość linii pisania in MARKER PERMANENTNY niebieski Zestaw arkerów do tablic suchościeralnych, 4 arkery w czterech kolorach + gąbka agnetyczna. Marker z cienką okrągłą końcówką, grubość końcówki 4, linia pisania in MARKER SUCHOŚCIERALNY klet Biała sarzylepna plastelina w forie tabliczki,podzielona na części, do przyklejania plakatów, obrazków, grafik i innych bez użycia gwoździ, nie pozostawia pla na powierzchni MASA MOCUJĄCA szt Tnie jednorazowo in. 0 kartek A4, cięcie 3,9x0, kosz o pojeności litrów, z funkcja start/st (fotokoórką), czujniki bezpieczeństwa. 37 NISZCZARKA DO PAPIERU szt. Nożyczki biurowe- ergonoiczna rękojeść z niełaliwego plastiku, ostrze ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości, dł., c 38 NOŻYCZKI BIUROWE, c Nóż do kert- etalowe ostrze ze stali nierdzewnej, rękojeść pokryta wytrzyały tworzywe sztuczny, długość noża raze z uchwyte in.9 c 39 NÓŻ DO KOPERT in.9 c 6

5 Koszulka na płytę CD z grubej folii PP, specjalne wycięcia ułatwiające wyjowanie z obwoluty, wpinana do segregatora. akowanie 0szt OBWOLUTA FOLIOWA NA CD, wpinana, =0szt Ofertówka- wykonana z przeźroczystej folii PCV o grubości 80 ic, wycięcie na palec, zaokrąglony narożnik, otwierana u góry i z prawej strony, różne kolory 4 OFERTÓWKA A4 szt Ofertówka iękka, wykonana z przeźroczystej folii PCV o grubości in. 00ic, otwierana u góry i z prawej strony, wycięcie na palec, zaokrąglony narożnik, różne kolory 4 OFERTÓWKA A4 szt Okładka do bindowania przeźroczysta, bezbarwna PCV graatura 0 ic (przód) 43 OKŁADKA NA DOKUMENTY PRZEZROCZYSTA. 00 szt. A4 Okładka do bindowania tekturowa, jednostronnie powlekana, błyszcząca o graatura 0 g/ 44 OKŁADKA NA DOKUMENTY TEKTUROWA. 00szt A4 Ołówek autoatyczny, plastikowa obudowa wyposażona w guowy uchwyt, klips i gukę do azania grubość 0,, etalowa końcówka systee aortyzujący zabezpiecający grafit przed złaanie 4 OŁÓWEK AUTOMATYCZNY 0, szt. 0, Ołówek grafitowy - ocne cedrowe drewno, które łatwo się teperuje, grafit odporny na złaania, guka do azania, twardość ołówka: HB 46 OŁÓWEK GRAFITOWY szt. Organizer na biurko wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia, 4 x0x przegrody na akcesoria piszące, przegroda na karteczki (76x76) 47 ORGANIZER NA BIURKO transparentny 0 Papier kolorowy A4, wysokiej jakości, bezdrzewny, barwiony w asie, bezpyłowy, do druku atraentowego, laserowego, kiowania, 80g,.4 kolorów po ark., iks kolorów pastelowych (dowolnych) 48 PAPIER (iks kolorów) A-4 ryza Papier kolorowy A4, wysokiej jakości, bezdrzewny, barwiony w asie, bezpyłowy, do druku atraentowego, laserowego, kiowania, 80g,.4 kolorów po ark., iks kolorów intensywnych lub neonowych (dowolnych) 49 PAPIER (iks kolorów) A-4 ryza Papier do drukarek laserowych do wydruków kolorowych o fotograficznej jakości, graatura 90g/, Białość (CIE) in.66, satynowa gładka powierzchnia, dedykowany do wydruków kolorowych,. 0 arkuszy 0 PAPIER DO DRUKARKI LASEROWEJ do kolorowych wydruków A4 Karton ozdobny do dyploów, graatura / PAPIER KARTON OZDOBNY =00ark

6 Papier kolorowy, karton A4 60g, wysokiej jakości, bezdrzewny, barwiony w asie, bezpyłowy, do druku atraentowego, laserowego, kiowania,0ark, paleta kolorów do wyboru: żółty, różowy, zielony, niebieski, poarańczowy, czerwony, fioletowy PAPIER KOLOR A4 60g ryza 3 Papier kolorowy A4 80g, wysokiej jakości, bezdrzewny, barwiony w asie, bezpyłowy, do druku atraentowego, laserowego, kiowania,. 00ark, paleta kolorów do wyboru: żółty, różowy, zielony, niebieski, poarańczowy, czerwony, fioletowy 3 PAPIER KOLOR A4 80g ryza Papier xero, A3 80g ±3. Op. 00 ark. Białość in.60 CIE, do wydruków czarno-białych, kolorowych i kiowania 4 PAPIER KSERO A3 (RYZA 00 szt.) A3 (ryza) 3 Papier xero, A4 80g ±3. Op. 00 ark. Białość in.60 CIE, do wydruków czarno-białych, kolorowych i kiowania PAPIER KSERO A4 (RYZA 00 szt.) A4 (ryza) 960 Papier pakowy brązowy, 0x 6 PAPIER PAKOWY rol. 3 Pojeność 3GB, in. predkość zapisu MB/s, in. predkość odczytu 0MB/s, interfejs 7 Pendrive 4 szt. szt. usb3.0 4 Pinezki kolorowe PCV, dedykowane do tablic korkowych, "beczułki" 7 PINEZKI TABLICOWE beczułki akowanie 00 szt PŁYTA CD-R, 80in, ax. prędkość zapisu x, pojeność 700MB, każda płyta w akowaniu Płyta CD-R, szt typu Sli, pakowana zbiorczo po szt 8 700MB 7 PŁYTA DVD-R lightscribe cake Płyta DVD-R jednokrotnego zapisu, prędkość zapisu 6x, pojeność 4700 MB, szt w MB akowaniu cake, v MB Płyta CD-R 700MB, prędkość zapisu x, pojeność 700 MB, pakowana szt. w. 60 PŁYTA CD-R, szt w akowaniu MB Płyta CD-R 700MB, prędkość zapisu x, pojeność 700 MB, pakowana 0 szt. w. 6 PŁYTA CD-R, 0 szt w akowaniu 4 Płyta CD-RW wielokrotnego zapisu, prędkość zapisu x, pojeność 700 MB, powierzchnia odporna na zarysowania, in. 000 cykli nagrywania 700 MB 6 PŁYTA CD-RW, 0 szt w akowaniu Płyta DVD+R jednokrotnego zapisu, prędkość zapisu 6x, pojeność 4700 MB, in, w akowaniu typu Sli Case, szt w akowaniu 4700 MB 63 PŁYTA DVD+R, szt. w akowaniu sli case Płyta DVD-R jednokrotnego zapisu, prędkość zapisu 6x, pojeność 4700 MB, szt w akowaniu typu cake 4700 MB 64 PŁYTA DVD-R, szt w akowaniu 0 Płyta DVD-R jednokrotnego zapisu, prędkość zapisu 6x, pojeność 4700 MB, 0 szt w 4700 MB akowaniu typu cake 6 PŁYTA DVD-R, 0 szt w akowaniu Pocztowa książka nadawcza, forat /3A4 (0 x 0), saokiująca, 80 kartek, rawa 66 POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA szt iękka Podajnik do taśy sarzylepnej o wyiarach 9x33,wykonany z przetworzonego 67 PODAJNIK DO TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ szt. szt plastiku, ząbkowane ostrze pozwalające na ucinanie taśy 9 Podkładka z klipe - pokryta folią lainowaną PCV A4,posiada schowek na długis, zaatrzona w echaniz clipboard 68 PODKŁADKA Z KLIPSEM A4 3 ok.0x6 Poduszka do stepli w pudełku z tworzywa wy ok.0x6 c 69 PODUSZKA DO PIECZĘCI c 4 Pojenik na czasisa A4, ocny i trwały, odpornego na pęknięcia, ekologicznego 7 x 80 x polistyrenu, stabilna konstrukcja, transparentny,wy. 7 x 80 x 3 70 POJEMNIK NA CZASOPISMA 3 0 Pojenik na czasisa składany wykonany z PCV szer.0, dwustronna wyienna etykieta isowa w kolorze pojenika, oklejony z zewnątrz i wewnątrz folią PCV, otwór na grzbiecie 7 POJEMNIK NA CZASOPISMA PCV SZT Pojenik na czasisa PP A4 z tektury pokrytej ekologiczną folią poliprylenową, papierowa okładzina wewnętrzna, gr. kartonu:,, wycięcie na palec, zawiera wyienną etykietę 4x7x3 grzbietową, składany 7 POJEMNIK NA CZASOPISMA PP A4 0 Pojenik na dokuenty, czasisa, katalogi, kartonowy, szerokość grzbietu 7,c, wykonany z twardej tektury falistej, na grzbiecie iejsce do isu, otwór ułatwiający wyjowanie pojenika, wyiary:3 x 7 x 70, kolor żółty 73 POJEMNIK NA DOKUMENTY szt. szt Pojenik na dokuenty, czasisa, katalogi, kartonowy, szerokość grzbietu 7,c, wykonany z twardej tektury falistej, na grzbiecie iejsce do isu, otwór ułatwiający wyjowanie pojenika, wyiary:3 x 7 x 70, kolor zielony 74 POJEMNIK NA DOKUMENTY szt. szt Pojenik plastikowy na spinacze wyposażony w agnes ułatwiający ich wyjowanie 7 POJEMNIK PLASTiKOWY NA SPINACZE szt. 44 Sprężone powietrze do usuwania etodą ciśnieniową kurzu z trudno dostępnych iejsc w urządzeniach biurowych, z rurką ułatwiającą czyszczenie. Pojeność 0 l 76 POWIETRZE SPRĘŻONE W AEROZOLU 0 l 0l 9 Przekładki do segregatorów - nueryczne -, uniwersalna perforacja, pierwsza strona wykonana z kartonu ułatwiającego isywanie, sztywne, akowań 77 PRZEKŁADKA DO SEGREGATORA - akowanie szt. A4 Przekładki do segregatorów - nueryczne -3, uniwersalna perforacja, pierwsza strona 78 PRZEKŁADKA DO SEGREGATORA - akowanie 3 szt. A4 wykonana z kartonu ułatwiającego isywanie, sztywne, 8 akowań 8 Przekładki wykonane z kartonu o graaturze in. 90g, pakowane w folię po 00szt., wyiary 3 x 0, cztery dziurki do wpięcia do segregatora, iks kolorów 79 PRZEKŁADKI KARTONOWE akowanie 00szt. /3 A4 Przekładki wykonane z kartonu o graaturze in. 90g, pakowane w folię po 00szt., wyiary 80 PRZEKŁADKI KARTONOWE akowanie 00szt. /3 A4 3 x 0, cztery dziurki do wpięcia do segregatora,akowanie w jedny kolorze Standartowe pudełko na nośniki CD typu SLIM CASE, z ocnego tworzywa, przód przezroczysty, tył czarny 8 PUDEŁKO NA CD typu sli szt 0 Rolka do kalkulatora biała z papieru offsetowego szerokość 7 długość 7 8 ROLKA DO KALKULATORA PAPIEROWA sztuka dł. Rozszywacz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek 83 ROZSZYWACZ BIUROWY szt 39 Segregator z -pierścieniowy echanize, wykonany z twardego kartonu o graaturze in. 000g/ pokrytej ekologiczną folią poliprylenową, paleta kolorów: czarny, czerwony, A4 zielony, niebieski, żółty, granatowy 84 SEGREGATOR -PIERŚCIENIOWY grzb.3 6 Segregator z 4-pierścieniowy echanize, wykonany z twardego kartonu o graaturze in. 000g/ pokrytej ekologiczną folią poliprylenową,, paleta kolorów: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, granatowy A4 8 SEGREGATOR 4-PIERŚCIENIOWY grzb.3 4 SEGREGATOR A4 do akt osobowych, graatura kartonu: in.000g/, -pierścieniowy echaniz, wyposażony w 3 przekładki ABC 86 SEGREGATOR A4 na akta osobowe. Wyposażony w 3 przekładki A4 grzb 3 4 ABC. Segregator z echanize dźwigniowy, dźwignia wysokiej jakości z dociskacze, wykonany z twardego kartonu o graaturze in.000g/ pokrytej ekologiczną folią poliprylenową, na grzbiecie dwustronna etykieta, z otwore na grzbiecie, paleta kolorów: czarny, czerwony, A zielony, niebieski, żółty, granatowy 87 SEGREGATOR A grzb.7 Segregator z echanize dźwigniowy, dźwignia wysokiej jakości z dociskacze, wykonany z twardego kartonu o graaturze in.000g/ pokrytej ekologiczną folią poliprylenową, na grzbiecie dwustronna etykieta, z otwore na grzbiecie, okuciai na dolnych krawędziach, paleta kolorów: czarny, czerwony, bordowy, zielony, biały, niebieski, żółty, poarańczowy, szary, cienoniebieski, jasnozielony, granatowy, fioletowy, jasnoniebieski, różowy, A4 grzb.7 88 SEGREGATOR BIUROWY A4 3 Segregator z echanize dźwigniowy, dźwignia wysokiej jakości z dociskacze, wykonany z twardego kartonu o graaturze in.000g/ pokrytej ekologiczną folią poliprylenową, na grzbiecie dwustronna etykieta, z otwore na grzbiecie, okuciai na dolnych krawędziach, paleta kolorów: czarny, czerwony, bordowy, zielony, biały, niebieski, żółty, poarańczowy, szary, cienoniebieski, jasnozielony, granatowy, fioletowy, jasnoniebieski, różowy A4 grzb.0 89 SEGREGATOR BIUROWY A4 80 Segregator z echanize dźwigniowy, dźwignia wysokiej jakości z dociskacze, wykonany z twardego kartonu o graaturze in.000g/ pokrytej ekologiczną folią poliprylenową, grzbiet szer. 80, na grzbiecie dwustronna etykieta, różne kolory 90 SEGREGATOR BIUROWY A4 XL A4 grzb.80 0 wyiary 0/60/80, do instalacji na ściennej, ieści in. szt. kluczy, która zawiera wielokrotne zawieszki do kluczyków Skrzynka na klucze szt. do instalacji naściennej, która ieści 0 szt kluczy, ze szklanyi drzwiczkai zaykanyi na kluczyk, wyiary 40/0/80 4 Skrzynka na klucze szt Skoroszyt plastikowy bez perforacji, tylna okładka kolorowa, przednia przezroczysta, wewnątrz posiada wąsy do wpięcia dokuentów o foracie A4, wsuwany papierowy pasek do isu, wykonany ze sztywnego PCV, różne kolory 9 SKOROSZYT PLASTIKOWY A4 akowanie 0 szt. A4 Skoroszyt plastikowy z boczną perforacją uożliwiającą wpięcie do segregatora, tylna okładka kolorowa, przednia przezroczysta, wewnątrz posiada wąsy do wpięcia dokuentów o foracie A4, wsuwany papierowy pasek do isu, wykonany ze sztywnego PCV, różne kolory 9 SKOROSZYT PLASTIKOWY A4 wpinany akowanie 0 szt. A4

7 Skoroszyt z klipse, forat A4, wykonany z kolorowego twardego poliprylenu o grubości in.0u (przód) i 30u(tył), pojeność ok.3 (ok. kartek), spina dokuenty bez potrzeby dziurkowania 93 SKOROSZYT Z KLIPSEM A4 94 SPINACZ akowanie 00 szt. 8 Spinacze biurowe, zaokrąglone, potrójnie galwanizowane, powlekane, różnokolorowe Spinacz biurowy, plikowy, potrójnie galwanizowane, 0.00szt 9 SPINACZ akowanie 00 szt SPINACZ KRZYŻOWY akowanie Spinacze krzyżowe, niklowane akowanie 0 szt SPINACZ KRZYŻOWY akowanie 6 Spinacze krzyżowe, niklowane akowanie szt. 4 Spray do czyszczenia ekranów onitorów TFT/LCD,nie zawiera alkoholu, nie jest łatwalny, antystatyczny, biodegradowalny, nie zostawia sug 98 SPRAY do czyszczenia ekranów TFT/LCD 0l 7 Szuflada na dokuenty- wykonana z trwałego polistyrenu, ożliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wyiary zewnętrzne 346x4x60 (spód), przezroczysta, paleta kolorów: transparentna, dyna, czerwona, zielona, niebieska, żółta, poarańczowa, fioletowa 99 SZUFLADA NA DOKUMENTY 346x4x TABLICA BIUROWA 60x90c Tablica korkowa w drewnianej raie, front korkowy 0 Tablica korkowa w raie aluiniowej lakierowanej, tył wzocniony blachą ocynkowaną, wyiary in. 00x0c in.00x TABLICA KORKOWA duza 0c Taśa klejąca o dużej sile przylegania, atowa, niewidoczna po naklejeniu, ożna po niej pisać, bardzo wysoka jakość, nie żółknie i nie odkleja się, w kartoniku TAŚMA BIUROWA KLEJĄCA MATOWA, szt 9x33 60 Odklejana taśa sarzylepna, którą po przyklejeniu ożna odkleić nie uszkadzając 3 TAŚMA BIUROWA KLEJĄCA ODKLEJANA, szt powierzchni. Można po niej pisać 9x33 9x33 Taśa sarzylepna, przezroczysta, bezbarwna, akowanie 4 TAŚMA BIUROWA KLEJĄCA akowanie szt. 0x0 Taśa dwustronnie klejąca, pokryta eulsyjny kleje akrylowy, zabezpieczona warstwą TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA sztuka papieru, bardzo dobrze przylega do powierzchni, 0 x 0 Taśa dwustronnie klejąca; cienka, przezroczysta taśa do łączenia papieru, folii, klisz; do x6,3 wklejania zdjęć; na podajniku, x 6,3 6 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA sztuka Taśa pakowa brązowa, na bazie kleju akrylowego, szer.0 x dł.60 0x60 7 TAŚMA PAKOWA, szt

8 Teczka lakierowana wykonana z ocnego, barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu, z ocną guką i trzea wewnętrznyi skrzydłai zaykającyi, chroniącyi dokuenty przed wypadnięcie, graatura 380g/, różne kolory 8 TECZKA Z GUMKĄ sztuka A4 38 Teczka do podpisu, okładka twarda pokryta folią PP, grzbiet haronijkowy, zawiera zakładek, każda zakładka zawiera in. dziurki w środku strony 9 TECZKA DO KORESPONDENCJI sztuka A4 4 TECZKA KOPERTOWA zaykana na zatrzask, przezroczysta, z perforacją do wpinania do segregatora, wykonana z ekologicznego kolorowego poliprylenu o grubości 0,8, 3x33 wyposażona w trwały zatrzask, wcięcie ułatwia uieszczanie dokuentów, zgrzewana po bokach, wy.3x3, różne kolory 0 TECZKA KOPERTOWA PP z zatrzaskie, do wpinania 0 0 Teczka skrzydłowa z guką, wykonana z tektury, powlekana folią poliprylenową, forat TECZKA SKRZYDŁOWA z guką A4 A4, ieści około 0 kartek, różne kolory TECZKA WIĄZANA A4 szt. A4 Teczka wiązana A4,kartonowa, biała, graatura 30g/ 46 Teczka z guką z PP, grzbiet, ieści do 0 kartek, sarzylepna etykieta na grzbiecie 3 TECZKA Z GUMKĄ PP A4 4 TECZKA Z GUMKĄ, z tektury falistej,szt A4 Teczka z tektury falistej w kolorze naturalny z guką boczną 0 Teperówka plastikowa, jednootworowa, z pojenikie, posiada stalowe ostrze ocowane wkręte, fluorescencyjne kolory obudowy TEMPERÓWKA BIUROWA szt 3 Torba papierowa reklaowa biała o wyiarach,x7x, papier graatura in. 0g / ² 6 TORBA PAPIEROWA szt Torba papierowa reklaowa biała o wyiarach 4x0x3, ocna i wytrzyała, papier graatura in. 0g / ² 7 TORBA PAPIEROWA szt 8 TUSZ DO STEMPLI czarny Tusz do nasączania poduszek do stepli z końcówką aplikatora, poj. l. 0 9 TUSZ DO STEMPLI czerwony Tusz do nasączania poduszek do stepli z końcówką aplikatora, poj. l. 0 TUSZ DO STEMPLI niebieski Tusz do nasączania poduszek do stepli z końcówką aplikatora, poj. l. Wąsy do skoroszytu z etalową blaszką, wykonane z ekologicznego poliprylenu, wąsy WĄSY DO SKOROSZYTU z etalową blaszką,. szt. wykonane z aluiniu, kolor dowolny 3 x Wizytownik o pojeności 96 wizytówek, rawa wykonana z twardego PCV, zawiera WIZYTOWNIK koszulek po 8 wizytówek Wkład krótki olejowy, wyienny do długisu autoatycznego z poz 34-37, tusz wodoodporny, nieblaknący, pisze po każdy rodzaju papieru, grubość linii pisania 0,3, 3 WKŁAD DO DŁUGOPISU autoatycznego z poz długość linii pisania in. 600, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony 00 Wkład do segregatora (perforowany, 4 dziurki) kolorowy,. 0 kartek. 4 WKŁAD DO SEGREGATORA A4 szt Metalowy wkład do długisu typu Zenith lub równoważny, kolor niebieski WKŁAD etalowy wielkojeny szt 9 Wkład do długisu żelowego z poz , końcówka wkładu 0,3 ze wzacnianej nierdzewnej stali, długość linii pisania in.000, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony 6 WKŁAD ŻELOWY do długisu żelowego z poz szt 4 Sarzylepne zakładki indeksujące, wykonane z folii w 4 dowolnych kolorach po 3 sztuk 7 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE ak. 4 kolory po 3 szt. x43 8 Zakładki kolorowe o wyiarach x 0, 4 kolorowe bloczki po 0kartek w akowaniu 8 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE ak. 4 kolory po 0 kartek x0 8 Zakreślacz, klet 4-kolorowy fluorescencyjny, w etui, do znaczenia tekstu na każdy rodzaju papieru, zakończony końcówką ściętą, grubość linii: -, nietoksyczny tusz o wysokiej wydajności i trwałości, nie rozazuje się,, duża odporność na wysychanie, długość linii 9 ZAKREŚLACZ, klet pisania in.70, 4 różne kolory (dowolne) 48 Zakreślacz klet 6-kolorowy fluorescencyjny, w akowaniu, do znaczenia tekstu na każdy rodzaju papieru, zakończony końcówką ściętą, grubość linii: -, nietoksyczny tusz o wysokiej wydajności i trwałości, nie rozazuje się, długość linii pisania in. 70, 6 różnych ZAKREŚLACZ, klet kolorów (dowolnych) 38 Zakreślacz fluorescencyjny z tusze na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowy i saokiujący). Ścięta końcówka, szerokość linii od do, paleta 3 ZAKREŚLACZ, szt. kolorów: żółty, zielony, niebieski, czerwony, poarańczowy, różowy szt. 34 Zszywacz biurowy, etalowy echaniz, plastikowe raię i podstawa o wysokiej wytrzyałości, zszywający do kartek, głębokość wsuwania kartek do 8, etalowy 3 ZSZYWACZ BIUROWY eleent podający zszywki, antypoślizgowy spód, ożliwość zszywania "na zewnątrz:", na szt zszywki 4/6 i 6/6 36 Zszywacz biurowy, zszywa do 70 kartek, echaniz dźwigniowy uożliwia zszywanie grubych plików bez wysiłku, precyzyjny syste zszywania zapobiega blokowaniu zszywek 33 ZSZYWACZ BIUROWY szt 34 ZSZYWKI ak. 000 szt. Zszywki roziar 4/6 6 3 ZSZYWKI ak. 000 szt. Zszywki roziar 3/6, zszywa do kartek 36 ZSZYWKI ak. 000 szt. Zszywki roziar 3/0, zszywa do 60 kartek 4 37 ZSZYWKI ak. 000 szt. Zszywki ałe roziar 0 4 ARTYKUŁY BIUROWE RAZEM NETTO MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Tusze do drukarek*/ateriał sugerowany przez producenta Wartość Lp. Kolor Nazwa/dane identyfikacyjne oferowanych ateriałów Ilość Cena jednostkowa netto urządzenia netto HP DeskJet D360 - HP (93CE) czarny 3 HP DeskJet D360 - HP (93CE) kolorowy 3 3 HP Desk Jet 960C - HP 4 (64AE) czarny 4 HP Desk Jet 960C - HP 78 (678AE) kolorowy HP Desk Jet 0 - HP 6 (666AE) czarny 6 HP Desk Jet 0 - HP 7 (667AE) kolorowy 7 HP DeskJet Advantage 60 - HP 704 (CN69AE) czarny 4 8 HP DeskJet Advantage 60 - HP 704 (CN693AE) kolorowy Lp. Tonery do drukarek/kserokiarek*/ ateriał sugerowany przez producenta urządzenia Kolor Nazwa/dane identyfikacyjne oferowanych ateriałów Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Brother HL 30 DN (Brother TN 380) czarny 8 HP LJ 0 (CB436A) czarny 3 HP LJ (Q73X) czarny 4 4 HP Color LJ CM3 (CBA) czarny HP Color LJ CM3 (CB4A) błękitny 6 6 HP Color LJ CM3 (CB4A) żółty 6 7 HP Color LJ CM3 (CB43A) różowy 6 8 HP LJ 0 (CE8A) czarny 0 9 HP LJ 0D (Q60D) czarny 0 HPL LJ 08 (Q6A) czarny 8 Kyocera FS-C0DN (Kyocera TK-90K) czarny 4 Kyocera FS-C0DN (Kyocera TK-90C) błękitny 3 Kyocera FS-C0DN (Kyocera TK-90M) różowy 4 Kyocera FS-C0DN (Kyocera TK-90Y) żółty Sasung 4N (ML D40B) czarny 4 6 OKI MC6 ( ) czarny 8 7 OKI MC6 ( ) błękitny 8 OKI MC6 ( ) różowy 9 OKI MC6 (444697) żółty Wartość Lp. Bębny i inne*/ ateriał sugerowany przez Kolor Sua producenta urządzenia Nazwa/dane identyfikacyjne oferowanych ateriałów Cena jednostkowa netto netto kaseta bęben OKI do drukarki OKI MC6 z bębne folia PANASONIC KX-FAX - FAKS PANASONIC KX-FC8 czarny folia PANASONIC KX-FA4E - FAKS PANASONIC KX-FC38 czarny 9 folia PANASONIC KX-FA7E - FAKS PANASONIC KX-FP363 czarny MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE RAZEM NETTO *wskazane oznaczenia są oznaczeniai oryginalnych ateriałów eksploatacyjnych pozwalającyi na identyfikację urządzenia, koloru i pojeności ARTYKUŁY BIUROWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE KWOTA ŁĄCZNA NETTO Miejscowość, data:..

9 ... *(czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych /łącznie/ do składania oświadczeń woli w iieniu wykonawcy) *(czytelny podpis pełnoocnika-jeżeli został ustanowiony przez ocodawców) Gdyńskie Centru Innowacji tel Jednostka Budżetowa fax Al. Zwycięstwa 96/ Gdynia

Zestawienie zbiorcze MATERIAŁY BIUROWE

Zestawienie zbiorcze MATERIAŁY BIUROWE Zestawienie zbiorcze MATERIAŁY BIUROWE L.p. Towar Jednostka miary 1 Klej brokatowy brokat, 6 kolorów w tubkach po 10 ml 2 3 4 Antyrama ze szkła format A-3, wymiar 29,7x42 cm, plecy wykonane z płyty HDF

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych. cena. lp Nazwa Jednostka sprzedaży Opis. wartość brutto. jednostkowa.

Formularz cenowy Pakiet nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych. cena. lp Nazwa Jednostka sprzedaży Opis. wartość brutto. jednostkowa. Formularz cenowy Pakiet nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych lp Nazwa Jednostka sprzedaży Opis 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 17 18 19 21 Cienkopis Długopis żelowy Długopis Pióro kulkowe Foliopis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych (w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2. Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto ogółem. Cena jednostkowa netto. Wartość netto ogółem.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2. Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto ogółem. Cena jednostkowa netto. Wartość netto ogółem. LP artykułu j.m Ilość 1. Blok Makulaturowy A5 100 kartkowy klejony od góry w kratkę szt 230 Bloczek samoprzylepny, kolor żółty, ilość kartek 100, wym. 38x51 z możliwością 2. wielokrotnego przyklejania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek.

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek. . (pieczątka firmowa) FORMULARZ CENOWY na dostawę artykułów: biurowych, eksploatacyjnych, plastycznych, artystycznych i krawieckich. dla Domu Pomocy Społecznej Borówek. 1) Artykuły biurowe kod CPV: 22000000-0,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013.

Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013. Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013. Cienkopis - czarny Materiały biurowe Opis materiału Jedn. miary Ilość ogółem STABILO; plastykowa końcówka oprawiona w metal; wentylowana skuwka; tusz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OR.272.01.02.2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niżej opisanych materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Część I : Materiały biurowe

Część I : Materiały biurowe Załącznik nr 2a formularz cenowy Część I : Materiały biurowe L.p. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość JM Cena netto 1. Brulion - format A4, 2 szt - kratka 5 x 5 mm, - wewnętrzne strony z linią marginesu

Bardziej szczegółowo

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIERY BIUROWE, SATYNOWANE, OZDOBNE, KOLOROWE 5-8 ROLE DO PLOTERÓW, SKŁADANKA KOMPUTEROWA, ROLKI 0- DRUKI AKCYDENSOWE 23 SEGREGATORY 24-28 KOPERTY 8-9 KOSZULKI,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Bydgoszcz, dnia 19.11.2013 r. Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa Działania: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze GALANTERIA BIUROWA spis działu ZSZYWACZE 91-96 AKCESORIA STEMPLARSKIE 107 ZSZYWKI 96, 97 DZIURKACZE 97-100 NOŻYCZKI 101 NOŻE BIUROWE 102 DROBNA GALANTERIA BIUROWA 103 KLEJE BIUROWE 10 TAŚMY BIUROWE, SAMOPRZYLEPNE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Znak sprawy: OK.042.5.7.2013 Dotyczy projektu pn.: Ciekawi ŚWIATA, NR UMOWY: POKL.09.01.02-28-048/13 Morąg, dnia 19.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W związku z przystąpieniem do realizacji

Bardziej szczegółowo

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm Segregatory z mechanizmem Segregator 180 Active Bebop segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają swoje

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI projektory flipcharty wskaźniki laserowe tablice magnetyczne panele i systemy prezentacyjne zestawy paneli informacyjnych system Combiboxx niszczarki olej do niszczarek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica Jutrzenka

Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica Jutrzenka ZAPYTANIE O CENĘ na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok do Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica Jutrzenka opracowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów biurowych i eksploatacyjnych Lp. 1 Karteczki samoprzylepne 76x76 (bloczek-100 kartek) bloczek 50 2 Karteczki samoprzylepne 51x38 (bloczek-100 kartek) bloczek

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DOKUMENTÓW

PREZENTACJA DOKUMENTÓW PREZENTACJA DOKUENTÓW bindownice termobindownice grzbiety okładki do bindownic akcesoria do termobindowania akcesoria do oprawy dokumentów laminatory folie do laminatorów teczki i albumy ofertowe skoroszyty

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tel.: (+48 22) 340 19 22, faks: (+48 22) 340 10 65 Warszawa, 14 lipca 2015r. DZ/173/2015/W Dotyczy: postępowania o udzielenie wspólnego sektorowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Nazwa zamawiającego 31/11/01/ZP-EFS Świdnik, 16 listopada 01 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający : Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na: Nazwa zamawiającego. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wizualna i obsługa konferencji

Prezentacja wizualna i obsługa konferencji Prezentacja wizualna i obsługa 9.1. Interaktywne środki prezentacji 9.2. Rzutniki, projektory multimedialne 9.3. Wskaźniki prezentacyjne, ekrany projekcyjne 9.4. Tablice suchościeralne, gabloty 9.5. Palnery,

Bardziej szczegółowo

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300 Produkty polecane Tablice interaktywne esprit plus P D Wska nik laserowy z pilotem F E N Str. 282 Str. 280 Flipchart Mobilechart Pro P K P Str. 291 System prezentacyjny Keba U P Str. 300 9 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

ESSELTE ROYAL! POWER NO. 1 KRÓL WŚRÓD SEGREGATORÓW

ESSELTE ROYAL! POWER NO. 1 KRÓL WŚRÓD SEGREGATORÓW GAZETKA PROMOCYJNA ESSELTE ROYAL! POWER NO. 1 KRÓL WŚRÓD SEGREGATORÓW Segregator wykonany z wysokiej jakości materiałów Nowy mechanizm z precyzyjnie dociskającymi szczękami Dwustronna, wymienna etykieta

Bardziej szczegółowo

Papier i galanteria papiernicza

Papier i galanteria papiernicza 2 Papier 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2Papier Materiały eksploatacyjne na str. 8 23 Papier Duo Copy Uniwersalny, wielofunkcyjny papier do wszelkiego typu zastosowań biurowych. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo