3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32."

Transkrypt

1 1. F.1064 Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki") / Karol Kowalewski, Dariusz Sawicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 2. F.26 Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metod aproksymacji / Katarzyna Ostasiewicz // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s DOCHÓD; BADANIA STATYSTYCZNE; 3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA; PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE; s G.2583 Afrykański konsument : badania rynku // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, KONSUMENCI - BADANIA; AFRYKA;

2 5. G.2597 Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach / Michał Ginter // Ekonomia 2013, nr 3(24), s PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWA- CJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE - POLSKA; 6. F.487 Analiza sektora nieruchomości w Polsce - monitoring cen / Marta Widłak [et al.] // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s MIESZKANIA - CENY - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; MIESZKANIA - CENY - BADANIE; MIESZKANIA - CENY - MODELE; 7. G.2601 Analysis of processing accounting information with a focus on satisfaction with present accounting software products / Josef Horák // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s PROCESY BIZNESOWE; RACHUNEK KOSZTÓW; PRZETWARZANIE DANYCH; PRZEDSIĘBIORSTWO - INFORMATYKA; RACHUNKOWOŚĆ - INFORMATYKA; 8. G.1651 Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy / Justyna Brzezicka [et al.] // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s

3 NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - BADANIE; TEORIA PERSPEKTYWY; 9. F.487 Bank, inwestor, konsument i deweloper na rynku. Pomiar napięć. Model równowag cząstkowych / Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s BANKI A RYNEK NIERUCHOMOŚCI; MIESZKANIA - POPYT - MODELE; INWESTY- CJE DEWELOPERSKIE; 10. H.35 Bank jak McDonald's? / Anita Banach // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s BANKOMATY - POLSKA; 11. G.2583 Bankowość bardzo osobista / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 16, s PRIVATE BANKING - POLSKA; KLIENCI BANKÓW - OBSŁUGA;

4 12. H.35 s Bankowy look nie jest bez znaczenia / Joanna Rubin // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; BANKI - WIZERUNEK; 13. G.2597 Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych / Justyna Brzezicka // Ekonomia 2013, nr 3(24), s RATING; AGENCJE RATINGOWE; METODY HEURYSTYCZNE; 14. G.2591 Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym za szczególnym uwzględnieniem roli Rosji / Józef M. Fiszer // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - 21 W; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; RO- SJA A NATO; s H.35 Bitwa o ograniczenia i obowiązki / Aneta Mościcka // Gazeta Bankowa 2014, nr 5,

5 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE); EGZEKUCJA (PRAWO) - POLSKA; BANKI - RACHUNEK; BANKI - RACHUNEK - BLOKADA - POLSKA; 16. G.1185 Biznes wysokich prędkości / Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, S.1-4. ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 17. F.1064 Budowa zaangażowania pracowników jako cel strategiczny MAN Bus Sp. z o.o. / Barbara Sajkiewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE; 18. F.1064 Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o.o. / Anna Jawor-Joniewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE;

6 19. G.2581 Changes of polish customers' attitudes towards non-ethical activities of food producers / Agnieszka Izabela Baruk // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s ŻYWNOŚĆ - HANDEL; GOSPODARKA - ETYKA; ŻYWNOŚĆ - RYNEK - POSTĘPO- WANIE KONSUMENTA; 20. G.638 Chmura obliczeniowa zmienia oblicze biznesu // Bank 2014, nr 3, s PRZETWARZANIE W CHMURZE; 21. G.1185 Co myślą prezesi o radach nadzorczych / Jeffrey Sonnenfeld, Melanie Kusin, Elise Walton // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, , NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - ZAGADNIENIA; 22. G.2601 Costing application within a company's internal management / Radana Hojná // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s KOSZTY - KALKULACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KOSZTY; RACHUNEK KOSZTÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE;

7 23. G.502 CSR a prawa człowieka : monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki / Adam Bodnar, Adam Ploszka // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 4, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - POLSKA; PRAWA CZŁOWIEKA ; 24. G.2591 Czy geoekonomia ma znaczenie dla eurokratycznego systemu bezpieczeństwa? / Tomasz Grzegorz Grosse // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s UNIA EUROPEJSKA A NATO; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE; 25. G.610 Czy istnienie rachunkowości jest zagrożone? / Anna Karmańska // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s RACHUNKOWOŚĆ; RACHUNKOWOŚĆ - INFORMACJA - SYSTEM; RACHUNKO- WOŚĆ - ZAGADNIENIA - POLSKA; 26. G.1185 "Desantowy" model innowacyjności : czyli jak działa DARPA / Regina E. Dugan, Kaigham J. Gabriel // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s

8 INNOWACJE; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA; 27. G.2591 Determinants of business cycles synchronization in the European Union : / Krzysztof Beck, Nadia Zaiets // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s CYKL KONIUNKTURALNY; CYKL KONIUNKTURALNY - 21 W; INTEGRACJA GO- SPODARCZA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W. - WPŁYW; 28. G.2589 Determinants of poverty : binary logit model with interaction terms approach / Hanna Dudek, Iga Lisicka // Ekonometria 2013, nr 3(41), s UBÓSTWO - BADANIE; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIE; 29. F.487 Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej / Marek Belka // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - PROGNOZOWANIE;

9 30. G.1185 Doświadczenia klientów w prawdziwym świetle / Alex Rawson, Ewan Duncan, Conor Jones // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KLIENCI - ZADOWOLENIE; 31. G.1916 Dualny a monistyczny system organów spółki kapitałowej / Thomas Kremer : tł. Agnieszka Kosmalska // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7 Dod. I Konferencja naukowa absolwentów szkół prawa niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego : materiały z konferencji, s NADZÓR KORPORACYJNY; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - ZARZĄDZANIE; SPÓŁKA KA- PITAŁOWA; 32. G.113 Dynamika zmian w bilansie płatniczym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski / Janusz Sawicki // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 1, s UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; BILANS PŁATNICZY; BILANS PŁATNICZY - POLSKA; RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH; STABILNOŚĆ FINANSOWA - POLSKA; 33. G.2583 E-bankowość nie dla każdego // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s. 44.

10 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - POLSKA; 34. G.1524 Ekonometryczna analiza odpływów z bezrobocia / Dominik Śliwicki // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s BEZROBOCIE - BADANIE; BADANIA STATYSTYCZNE; 35. G.2597 Ekonomia jako nauka o celowym działaniu : paradygmat szkoły austriackiej oraz krytyka keynesizmu i monetaryzmu / Marcin Mrowiec // Ekonomia 2013, nr 3(24), s AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII; PRAKSEOLOGIA; KEYNESIZM; MONETARYZM; 36. G.2523 Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s EKSPORT - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA;

11 37. G.2601 Enterprise performance measurement and management / Helena Jáčová // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - EFEKTYWNOŚĆ; EFEK- TYWNOŚĆ - METODY POMIARU; 38. F.26 Estymowane modele równowagi ogólnej i autoagresja wektorowa : aspekty praktyczne / Renata Wróbel-Rotter // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s DSGE; WNIOSKOWANIE; STATYSTYKA - MODELE; 39. G.2596 Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce : wyniki badań / Sylwia Przytuła // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 2(15), s KULTURA ORGANIZACJI; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO; 40. F.1035 Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji / Agata Lulewicz-Sas // Optimum 2013, nr 3(63), s OCENA; ORGANIZACJA ; ORGANIZACJA - BADANIA;

12 41. G.2499 Ewolucja i determinanty modelu bankowości hipotecznej w Polsce / Zbigniew Krysiak // Finansowanie Nieruchomości 2014, nr 1, s BANKI HIPOTECZNE - POLSKA; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPO- DARCZE; LISTY ZASTAWNE; KREDYT HIPOTECZNY - RYZYKO; 42. G.638 Ewolucja w świecie bankomatów / Sławomir Dolecki // Bank 2014, nr 3, s BANKOMATY - POLSKA; BANKOMATY; 43. G.2601 Financial reporting in the USA : use of the IFRS / Zdeněk Brabec // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; RACHUNKO- WOŚĆ - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANY ZJEDNOCZONE; 44. F.1035 Flexicurity : koncepcja i jej weryfikacja w okresie kryzysu i spowolnienia po 2007 roku / Alina Gładzicka-Janowska // Optimum 2013, nr 3(63), s FLEXICURITY; RYNEK PRACY A KRYZYS FINANSOWY I GOSPODARCZY;

13 45. G.1651 Geneza i rozwój modelu regulacji cen RPI-X / Andrzej T. Szablewski // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s STOPA ZWROTU; BENCHMARKING (FINANSE); INWESTYCJE; 46. F.1035 Globalny kryzys w świetle podejścia ortodoksyjnego : wybrane problemy / Wiktor Szydło // Optimum 2013, nr 3(63), s KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA; POLITYKA FISKALNA A KRY- ZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; TAYLOR, JOHN B. (1946- ) - WPŁYW; 47. G.2583 Ile Amerykanie płacą za firmy, które nie odprowadzają podatków w USA? // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 17-18, s. 18. UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW; PODATEK - STANY ZJEDNOCZONE; 48. G.2599 Impact of the organizational structure and culture on possibilities of applying business process management / Witold Chmielarz, Marek Zborowski, Aneta Biernikowicz // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 2(28), s PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; KULTURA ORGANIZACJI;

14 49. G.2589 Income tax : a comparison of the forecasting methodologies / Martin Pavlik // Ekonometria 2013, nr 3(41), s PODATEK DOCHODOWY; PROGNOZOWANIE; PROGNOZOWANIE - METODY; 50. G.2601 The influence of selected accounting factors on financing a business on the capital market / Markéta Bartoňová // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK KAPITAŁOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; 51. G.1185 Innowacja w modelu biznesowym : [debata miesięcznika Harvard Business Review Polska] / prowadzący Paweł Kubisiak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s SKA; MODELE BIZNESU - POLSKA; INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POL- 52. G.2387 Innowacje społeczne w polityce Unii Europejskiej / Wanda Pełka // Polityka Społeczna 2014, vol. 41, nr 1, s. 1-5.

15 POLITYKA SPOŁECZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA SPOŁECZNA - PROGNOZOWANIE; 53. G.2601 Intangible assets and some accounting-related issues / Olga Hasprová // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s RACHUNKOWOŚĆ - CZECHY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; DOBRA NIEMA- TERIALNE - RACHUNKOWOŚĆ; 54. G.2523 Integracja systemu rachunkowości finansowej z budżetowaniem operacyjnym w banku / Michał Chałastra // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA; BUDŻETOWANIE OPERACYJNE; BANKI - USŁUGI; 55. G.2599 IT security in modern sourcing models : cloud computing : an example / Artur Rot, Małgorzata Sobińska // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 2(28), s INFORMATYKA - RYZYKO; PRZETWARZANIE W CHMURZE; INFORMATYKA - ZA- GADNIENIA;

16 56. G.1185 Jak działa nasz mózg / Adam Waytz, Malia Mason // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s MYŚLENIE; s G.2583 Jak się wkręca w internecie / Jan Jęczmyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 16, CROWDFUNDING; 58. G.2523 Jak zarządzać planem sprzedażowym / Wojciech Próchnicki // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s BUDŻETOWANIE; SPRZEDAŻ; PLANOWANIE; 59. G.1185 Jakie zagrożenia niesie crowdsourcing / Peter C. Verhoef, Sander F. M. Beckers, Jenny van Doorn // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s. 16. CROWDSOURCING;

17 60. G.2583 s Kapitał od zaraz! / Piotra Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, KREDYT BANKOWY - POLSKA ; BANKI - POLSKA; DEPOZYT BANKOWY; 61. F.1035 Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej / Joanna Moczydłowska // Optimum 2013, nr 3(63), s ZAUFANIE; ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM; KAPITAŁ LUDZKI; ADMINISTRACJA SA- MORZĄDOWA - POLSKA; 62. G.2597 Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Ekonomia 2013, nr 3(24), s ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA - BADANIA; KLASA KREATYWNA; 63. G.1185 Klasyfikacja typów innowacyjności : oparta na podejściu Luma Institute // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s INNOWACJE;

18 64. G.2523 Konstrukcja wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniającego ryzyko / Dariusz Michalski // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; 65. G.1916 Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7, s PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE; RODZINA; 66. G.1185 Korporacyjne przedsięwzięcia wysokiego ryzyka / Josh Lerner // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s VENTURE CAPITAL; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; 67. G.2583 Krajowe karty w natarciu / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, s KARTY PŁATNICZE - POLSKA; PROJEKTOWANIE;

19 68. G.1185 Kreatywne miasta : co napędza ich rozwój / Krzysztof Ratnicyn // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, dod. dod. Brief : zrównoważony rozwój : miasta szukają tożsamości, s ,24. MIASTA - ROZWÓJ; 69. G.2583 Krótka ławka chętnych do eurolandu / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, s EURO - WPROWADZENIE - ŁOTWA; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; ŁOTWA - GOSPODARKA; 70. F.1064 Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego / Anna Rogozińska-Pawełczyk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - POSTAWY; 71. G.1185 Które produkty powinieneś mieć w ofercie / Marshall Fisher, Ramnath Vaidyanathan // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, , SPRZEDAŻ - STRATEGIE; PRODUKTY;

20 72. F.1035 Kultura konfliktu w organizacjach / Juozas Lakis // Optimum 2013, nr 3(63), s KONFLIKT; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; 73. G.610 Likwidacja spółek handlowych. [Cz.] 1, Przyczyny likwidacji / Edward Kossakowski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s LIKWIDACJA; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; 74. G.610 Likwidacja spółek handlowych. [Cz.] 2, Podobieństwa i różnice typu likwidacji / Paweł Wrześniewski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s LIKWIDACJA; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; 75. F.26 Losowość a chaotyczność / Władysław Milo // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s CHAOS (TEORIA SYSTEMÓW); MATEMATYKA - STOSOWANIE;

21 s G.2583 Małżeństwo i... bieda / Mark Glassman // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, GOSPODARSTWO DOMOWE - OSZCZĘDZANIE - STANY ZJEDNOCZONE; EMERY- TURA - STANY ZJEDNOCZONE; 77. G.2601 Management of environmental activities of enterprises / David Pur // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA A PRZEDSIĘBIORSTWO; 78. G.2597 Marketing zrównoważony : nowe oblicze kapitalizmu? / Edyta Rudawska // Ekonomia 2013, nr 3(24), s MARKETING; EKOROZWÓJ; KAPITALIZM; 79. G.1524 Mieszkalnictwo w Polsce / Stanisław Urban, Anna Kowalska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s MIESZKANIA - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

22 80. G.2583 Minimum, czyli ile / Peter Coy // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, s PŁACE MINIMALNE; PŁACE MINIMALNE - STANY ZJEDNOCZONE; 81. G.2589 Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios / Marcin Łupiński // Ekonometria 2013, nr 3(41), s RYZYKO RYNKOWE; BANKI - POLSKA; PAPIERY DŁUŻNE - POLSKA; 82. G.610 MSSF a ustawa o rachunkowości. [Cz.] 3, Środki trwałe / Przemysław Kabalski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s ŚRODKI TRWAŁE; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; 83. G.2583 Nad Cyprem wschodzi słońce / Mariusz Janik // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s CYPR - GOSPODARKA;

23 84. G.2523 Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego : jak ich uniknąć (aktywa) / Grzegorz Magdziarz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s SPRAWOZDANIA FINANSOWE; REDAKCJA SPRAWOZDAŃ; 85. H.35 Najwięksi i najlepsi : [ranking 100 instytucji finansowych miesięcznika Gazeta Bankowa] / Tomasz Starzyk // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s FINANSE - INSTYTUCJE - POLSKA; FINANSE - INSTYTUCJE; 86. F.26 Neoklasyczne procedury testowań wielokrotnych / Sabina Denkowska // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s STATYSTYKA; STATYSTYKA - METODY; 87. G.2499 Nie tylko duże miasta : rynek nieruchomości w miastach wojewódzkich oraz na terenach powiatów / Robert Rajczyk // Finansowanie Nieruchomości 2014, nr 1, s MIESZKANIA - CENY - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA;

24 88. G.1185 Nie zostawaj w tyle za analitykami / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s , ANALIZA DANYCH; ANALIZA DANYCH - STOSOWANIE - MARKETING; 89. G.1185 Niebezpieczna strona chińskiego kapitalizmu / Raymond Fisman, Yangxiang Wang // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s. 20. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY; CHINY; 90. F.487 Nieruchomości a sektor finansowy w Polsce / Jacek Łaszek // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s BANKI A RYNEK NIERUCHOMOŚCI; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; NIERU- CHOMOŚCI - FINANSE - POLSKA; 91. G.2583 Niezgodne z konstytucją : Wiesław Johann / rozm. Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, s. 33. OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - PRAWO - POLSKA; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA;

25 92. G.2597 Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej / Agnieszka Domańska // Ekonomia 2013, nr 3(24), s GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; GOSPODARKA ŚWIATOWA; GO- SPODARKA ŚWIATOWA - MODELE; EKONOMIA - MODELE; POLITYKA FISKALNA; PIE- NIĄDZ - POLITYKA; 93. G.2591 Oczekiwania Polski wobec Wieloletnich Ram Finansowych ( ) oraz jej udział w procesie ich uchwalania na przykładzie wybranych etapów negocjacji / Izabela Rabehanta // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI; 94. G.1524 Od twierdzenia Jakuba Bernoulliego do współczesnych badań reprezentacyjnych / Jan Kordos // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA; BADANIA STATYSTYCZNE;

26 95. G.2583 Odsetkowa wojna o biednego klienta / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - POLSKA; NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; PROCENT (EKONOMIA); 96. G.2523 Oszczędności i poprawa wyniku finansowego dzieki optymalizacji podatkowej. Cz. 1 / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s OPTYMALIZACJA PODATKOWA; WYNIK FINANSOWY; 97. H.35 Paddington w Zatoce Perskiej / Maria Szurowska // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s BANKI - WIELKA BRYTANIA; BANKI - ARABIA SAUDYJSKA; BANKI - WSPÓŁPRACA; 98. G.2583 Pani Watanabe stawia na słabego jena / Mariko Ishikawa, Kazumi Miura, Hiroko Komiya // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 17-18, s. 17. SPEKULACJA; JEN;

27 99. G.2583 Państwo vs korporacje / Peter Coy, Brian Parkin, Andrew Martin // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, s ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY; 100. G.113 Performance of Polish IPO firms : size and profitability effect / Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 1, s OFERTY PUBLICZNE; SPÓŁKA PUBLICZNA - BADANIA - POLSKA; KRYZYS FINAN- SOWY - 21 W.; 101. G.113 Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin / Dominik A. Skopiec // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, z. 1, s PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; KURSY WALUTOWE; REZERWY WALUTOWE; RYNEK FINANSOWY; JUAN (PIENIĄDZ); 102. G.1651 Perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Lesław Pietrewicz // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); CENTRUM FINANSOWE;

28 103. G.2523 Planowanie : dlaczego projekty się opóźniają / Michał Hałas // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - PLANOWANIE; 104. G.2583 Poczet przyszłych królów GPW / Przemysław Tychmanowicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s. 42. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 105. G.2583 Podatkowa wojna podjazdowa / Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 17-18, s IZBY I URZĘDY SKARBOWE; ORDYNACJA PODATKOWA - POLSKA; 106. F.487 Podejście modelowe do rynku nieruchomości / Jacek Łaszek // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s MIESZKANIA - POPYT - MODELE; DEWELOPERZY; NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT;

29 107. G.2583 Podrabiany forward guidance / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 16, s PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; NARODOWY BANK POLSKI. RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; s G.647 Podwyższenie kapitału spółki z o.o. / J. Szyszkowska // Buchalter 2014, vol. 24, nr 8, SPÓŁKA - KAPITAŁ; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 109. G.1185 Polityka kadrowa dla neofitów / Peter Cappelli // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s KADRY - POLITYKA; UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; 110. F.487 Polityka mieszkaniowa i otoczenie regulacyjne sektora mieszkaniowego / Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Marta Widłak // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s MIESZKANIA - POLITYKA - POLSKA;

30 111. H.35 Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej / Małgorzata Zaleska // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s. 16. PEJSKA; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - POLSKA; BANKI - UNIA EURO G.1185 Polskie firmy nie są przygotowane na e-klienta / Piercarlo Gera, Karol Mazurek // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s RYNKU; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - WPŁYW; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA 113. G.2597 Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska : przegląd literatury / Michał Głuszak, Bartłomiej Marona // Ekonomia 2013, nr 3(24), s MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA; POPYT; 114. G.2589 Possibility of using meta-analysis in econometrics / Anna Gondek // Ekonometria 2013, nr 3(41), s METAANALIZA; EKONOMETRIA - METODY; EKONOMETRIA;

31 115. G.1524 Poziom rozwoju Polski w relacji do państw zachodnich / Dominik Paprotny // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 116. F.1035 Prasa codzienna jako narzędzie nieformalnej edukacji ekonomicznej na przykładzie artykułów dotyczących firmy Dell w Łodzi / Jakub Kronenberg // Optimum 2013, nr 3(63), s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; EDUKACJA NIEFORMAL- NA; EDUKACJA EKONOMICZNA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU; 117. G.1916 Prawne możliwości odstąpienia od zasady kolegialności prowadzenia spraw w polskiej i niemieckiej spółce akcyjnej / Krzysztof Reszczyk // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7 Dod. I Konferencja naukowa absolwentów szkół prawa niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego : materiały z konferencji, s SPÓŁKA AKCYJNA - PRAWO; ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKAMI; 118. G.1916 Prawo akcjonariusza do informacji : inne rezultaty wykładni i odmienna praktyka rynkowa na gruncie pozornie podobnych przepisów art. 428 KSH i 131 AktG / Jakub Zagrajek // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7 Dod. I Konferencja naukowa absolwentów szkół prawa

32 niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego : materiały z konferencji, s WOLNOŚĆ INFORMACJI; AKCJONARIUSZE - PRAWO - POLSKA; AKCJONARIUSZE - PRAWO - NIEMCY, REP. FEDERALNA; 119. G.1185 Prestiż, pieniądze, praca : targi współtworzą miasta / Lidia Zakrzewska // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, dod. dod. Brief : zrównoważony rozwój : miasta szukają tożsamości, s TARGI; ZYSK; MIASTA - ROZWÓJ; 120. G.1185 Prezesi wierzą w innowacje i rozwój organiczny / Witold Orłowski // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 121. G.2596 Proces uczenia w organizacji : (rozważania eksploracyjno-semantyczne) / Zbigniew Antczak // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 2(15), s UCZENIE SIĘ; ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ;

33 122. G.2596 Procesy jako składnik potencjału organizacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania jakością / Renata Brajer-Marczak // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 2(15), s ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - SYSTEM; ORGANIZACJA ; 123. F.1064 Promowanie sprawiedliwości organizacyjnej jako klucz do budowania zaangażowania w pracę / Dariusz Turek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s SPRAWIEDLIWOŚĆ ORGANIZACYJNA; KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZA- RZĄDZANIE; 124. G.2387 Proponowane zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce / Marcin Garbat // Polityka Społeczna 2014, nr 1, s NIEPEŁNOSPRAWNI - OPIEKA I POMOC - POLSKA ; NIEPEŁNOSPRAWNI - POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA; 125. G.2499 Przegląd problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki / Tadeusz Białek, Barbara Kołakowska-Ługowska // Finansowanie Nieruchomości 2014, nr 1, s KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; HIPOTEKA - POLSKA;

34 126. G.1185 Przymus zrównoważony / oprac. Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, dod. dod. Brief : zrównoważony rozwój : miasta szukają tożsamości, s ,34. EKOROZWÓJ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 127. G.2583 Przywódcy pod lupa : badanie // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, s. 27. PRZYWÓDZTWO; PRZYWÓDZTWO - POLSKA ; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; UZDOLNIENIA KIEROWNICZE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 128. G.2591 Reforma architektury ekonomicznej Unii Europejskiej / Grzegorz Nosiadek // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; UNIA FISKALNA; UNIA BANKOWA; 129. G.2597 Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne : na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Piotr Staniszewski // Ekonomia 2013, nr 3(24), s

35 KOSZTY TRANSAKCYJNE; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; PRAWO CYWILNE - POLSKA; 130. G.2523 Regulamin organizacyjny w zakładzie budżetowym : wybrane problemy z punktu widzenia controllingu kosztów i kontroli zarządczej / Beata Sadowska // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s REGULAMINY; OPTYMALIZACJA; KOSZTY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 131. G.2620 Reguła limitowanej nierównowagi sektora finansów publicznych jako kluczowe narzędzie ograniczenia samorządowego długu publicznego / Teresa Lubińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2011, nr 36, s FINANSE PUBLICZNE - DECENTRALIZACJA; FINANSE LOKALNE - POLSKA; s G.2581 Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, DESIGN; PRODUKTY NOWE - PLANOWANIE;

36 133. F.1064 Rola zaangażowania pracowników / Stanisława Borkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE; s F.1035 Rola zapasów w cyklu koniunkturalnym / Arkadiusz Sieroń // Optimum 2013, nr 3(63), ZARZĄDZANIE ZAPASAMI; CYKL KONIUNKTURALNY; 135. G.113 Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego / Ewa Mińska-Struzik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 1, s PRZEWAGA KOMPARATYWNA (HANDEL MIĘDZYNARODOWY); HANDEL MIĘ- DZYNARODOWY ; EKSPORT; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA - 21 W; 136. F.487 Rozwój i finansowanie sektora nieruchomości w Polsce / Jacek Łaszek // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s NIERUCHOMOŚCI - FINANSE - POLSKA; BANKI HIPOTECZNE - POLSKA;

37 137. F.1035 Rozwój idei ochrony konsumenta po 1962 r. : konsument w ujęciu prawnym i ekonomicznym / Maciej Samson // Optimum 2013, nr 3(63), s KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KONSUMENCI - OCHRONA; 138. G.2591 Rozwój logistyki w świetle paradygmatu myślenia systemowego / Aleksandra Laskowska-Rutkowska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s LOGISTYKA; LOGISTYKA - ZAGADNIENIA; 139. G.1651 Rozwój regionalny Indii po reformach z lat / Grzegorz Bywalec // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s REFORMY GOSPODARCZE - INDIE; ROZWÓJ GOSPODARCZY - INDIE; INDIE - GO- SPODARKA ; 140. G.2597 Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy na przykładzie Indii / Marta Ostrowska, Marika Lach, Karolina Wójcicka // Ekonomia 2013, nr 3(24), s FINANSE - SYSTEM - INDIE; FINANSE - SYSTEM; WZROST GOSPODARCZY - INDIE; MIKROFINANSE; RYNEK KAPITAŁOWY - INDIE;

38 141. G.2583 Równia pochyła / Henry Meyer // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; 142. G.1185 Rynek nie sprzyja tworzeniu firmowych funduszy VC / Piotr Pietrzak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s VENTURE CAPITAL - POLSKA; VENTURE CAPITAL - MODELE; 143. H.35 Samobank / Jacek Strzelecki // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s BANKI - ODDZIAŁY - BADANIE; BANK HANDLOWY (WARSZAWA); GETIN NOBLE BANK S. A.; 144. G.2591 Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego / Beata Jamka // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s KADRY - ZARZĄDZANIE - POLSKA; POSTAWA (PSYCHOLOGIA); PRACA - BADANIE - POLSKA; FLEXICURITY; PRACA A ŻYCIE OSOBISTE;

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94.

1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. 1. G.700 4G : szkoła legalnego wprowadzania klienta w błąd / Filip Wisnander // Home & Market 2014, nr 10, s. 93-94. INTERNET - POLSKA; INTERNET; 2. G.700 10 [Dziesięć] mitów dotyczących pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13.

1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja Bloomberg Businessweek Polska] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. 1. G.2583 Aaaby pracownika zatrudnię : [dyskusja "Bloomberg Businessweek Polska"] // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 6, s. 6-13. RYNEK PRACY - POLSKA - 2001-; PRACA - UMOWY; 2. G.570 Alianse strategiczne

Bardziej szczegółowo

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3,

1. G.2569. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, 1. G.2569 s. 18-19. 6 [Sześć] najgorszych błędów PR / oprac. Tomasz Śpiewak // Businessman.pl 2014, nr 3, PUBLIC RELATIONS; 2. H.35 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / Małgorzata Zaleska

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo