3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s. 21-32."

Transkrypt

1 1. F.1064 Adaptacja pracownicza w Castoramie Polska SA : (przykład "dobrej praktyki") / Karol Kowalewski, Dariusz Sawicki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 2. F.26 Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metod aproksymacji / Katarzyna Ostasiewicz // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s DOCHÓD; BADANIA STATYSTYCZNE; 3. G.2581 Advantages and disadvantages of enterprise activity in network organisations - some aspects // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA; PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE; s G.2583 Afrykański konsument : badania rynku // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, KONSUMENCI - BADANIA; AFRYKA;

2 5. G.2597 Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach / Michał Ginter // Ekonomia 2013, nr 3(24), s PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWA- CJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE - POLSKA; 6. F.487 Analiza sektora nieruchomości w Polsce - monitoring cen / Marta Widłak [et al.] // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s MIESZKANIA - CENY - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - POLSKA; MIESZKANIA - CENY - BADANIE; MIESZKANIA - CENY - MODELE; 7. G.2601 Analysis of processing accounting information with a focus on satisfaction with present accounting software products / Josef Horák // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s PROCESY BIZNESOWE; RACHUNEK KOSZTÓW; PRZETWARZANIE DANYCH; PRZEDSIĘBIORSTWO - INFORMATYKA; RACHUNKOWOŚĆ - INFORMATYKA; 8. G.1651 Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy / Justyna Brzezicka [et al.] // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s

3 NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - BADANIE; TEORIA PERSPEKTYWY; 9. F.487 Bank, inwestor, konsument i deweloper na rynku. Pomiar napięć. Model równowag cząstkowych / Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s BANKI A RYNEK NIERUCHOMOŚCI; MIESZKANIA - POPYT - MODELE; INWESTY- CJE DEWELOPERSKIE; 10. H.35 Bank jak McDonald's? / Anita Banach // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s BANKOMATY - POLSKA; 11. G.2583 Bankowość bardzo osobista / Piotr Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 16, s PRIVATE BANKING - POLSKA; KLIENCI BANKÓW - OBSŁUGA;

4 12. H.35 s Bankowy look nie jest bez znaczenia / Joanna Rubin // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ; BANKI - WIZERUNEK; 13. G.2597 Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych / Justyna Brzezicka // Ekonomia 2013, nr 3(24), s RATING; AGENCJE RATINGOWE; METODY HEURYSTYCZNE; 14. G.2591 Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym za szczególnym uwzględnieniem roli Rosji / Józef M. Fiszer // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - 21 W; ROSJA A UNIA EUROPEJSKA; RO- SJA A NATO; s H.35 Bitwa o ograniczenia i obowiązki / Aneta Mościcka // Gazeta Bankowa 2014, nr 5,

5 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE); EGZEKUCJA (PRAWO) - POLSKA; BANKI - RACHUNEK; BANKI - RACHUNEK - BLOKADA - POLSKA; 16. G.1185 Biznes wysokich prędkości / Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, S.1-4. ZARZĄDZANIE - INFORMATYKA; INFORMATYKA - STOSOWANIE; 17. F.1064 Budowa zaangażowania pracowników jako cel strategiczny MAN Bus Sp. z o.o. / Barbara Sajkiewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE; 18. F.1064 Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o.o. / Anna Jawor-Joniewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE;

6 19. G.2581 Changes of polish customers' attitudes towards non-ethical activities of food producers / Agnieszka Izabela Baruk // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, s ŻYWNOŚĆ - HANDEL; GOSPODARKA - ETYKA; ŻYWNOŚĆ - RYNEK - POSTĘPO- WANIE KONSUMENTA; 20. G.638 Chmura obliczeniowa zmienia oblicze biznesu // Bank 2014, nr 3, s PRZETWARZANIE W CHMURZE; 21. G.1185 Co myślą prezesi o radach nadzorczych / Jeffrey Sonnenfeld, Melanie Kusin, Elise Walton // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, , NADZÓR KORPORACYJNY; NADZÓR KORPORACYJNY - ZAGADNIENIA; 22. G.2601 Costing application within a company's internal management / Radana Hojná // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s KOSZTY - KALKULACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KOSZTY; RACHUNEK KOSZTÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE;

7 23. G.502 CSR a prawa człowieka : monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki / Adam Bodnar, Adam Ploszka // Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 4, s ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - POLSKA; PRAWA CZŁOWIEKA ; 24. G.2591 Czy geoekonomia ma znaczenie dla eurokratycznego systemu bezpieczeństwa? / Tomasz Grzegorz Grosse // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s UNIA EUROPEJSKA A NATO; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE; 25. G.610 Czy istnienie rachunkowości jest zagrożone? / Anna Karmańska // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s RACHUNKOWOŚĆ; RACHUNKOWOŚĆ - INFORMACJA - SYSTEM; RACHUNKO- WOŚĆ - ZAGADNIENIA - POLSKA; 26. G.1185 "Desantowy" model innowacyjności : czyli jak działa DARPA / Regina E. Dugan, Kaigham J. Gabriel // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s

8 INNOWACJE; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA; 27. G.2591 Determinants of business cycles synchronization in the European Union : / Krzysztof Beck, Nadia Zaiets // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s CYKL KONIUNKTURALNY; CYKL KONIUNKTURALNY - 21 W; INTEGRACJA GO- SPODARCZA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W. - WPŁYW; 28. G.2589 Determinants of poverty : binary logit model with interaction terms approach / Hanna Dudek, Iga Lisicka // Ekonometria 2013, nr 3(41), s UBÓSTWO - BADANIE; GOSPODARSTWO DOMOWE - BADANIE; 29. F.487 Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej / Marek Belka // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - PROGNOZOWANIE;

9 30. G.1185 Doświadczenia klientów w prawdziwym świetle / Alex Rawson, Ewan Duncan, Conor Jones // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIENCI; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KLIENCI - ZADOWOLENIE; 31. G.1916 Dualny a monistyczny system organów spółki kapitałowej / Thomas Kremer : tł. Agnieszka Kosmalska // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7 Dod. I Konferencja naukowa absolwentów szkół prawa niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego : materiały z konferencji, s NADZÓR KORPORACYJNY; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - ZARZĄDZANIE; SPÓŁKA KA- PITAŁOWA; 32. G.113 Dynamika zmian w bilansie płatniczym krajów Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski / Janusz Sawicki // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 1, s UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; BILANS PŁATNICZY; BILANS PŁATNICZY - POLSKA; RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH; STABILNOŚĆ FINANSOWA - POLSKA; 33. G.2583 E-bankowość nie dla każdego // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s. 44.

10 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - POLSKA; 34. G.1524 Ekonometryczna analiza odpływów z bezrobocia / Dominik Śliwicki // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s BEZROBOCIE - BADANIE; BADANIA STATYSTYCZNE; 35. G.2597 Ekonomia jako nauka o celowym działaniu : paradygmat szkoły austriackiej oraz krytyka keynesizmu i monetaryzmu / Marcin Mrowiec // Ekonomia 2013, nr 3(24), s AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII; PRAKSEOLOGIA; KEYNESIZM; MONETARYZM; 36. G.2523 Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s EKSPORT - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA;

11 37. G.2601 Enterprise performance measurement and management / Helena Jáčová // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - EFEKTYWNOŚĆ; EFEK- TYWNOŚĆ - METODY POMIARU; 38. F.26 Estymowane modele równowagi ogólnej i autoagresja wektorowa : aspekty praktyczne / Renata Wróbel-Rotter // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s DSGE; WNIOSKOWANIE; STATYSTYKA - MODELE; 39. G.2596 Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce : wyniki badań / Sylwia Przytuła // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 2(15), s KULTURA ORGANIZACJI; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - ZARZĄDZANIE; KIEROWNICTWO; 40. F.1035 Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji / Agata Lulewicz-Sas // Optimum 2013, nr 3(63), s OCENA; ORGANIZACJA ; ORGANIZACJA - BADANIA;

12 41. G.2499 Ewolucja i determinanty modelu bankowości hipotecznej w Polsce / Zbigniew Krysiak // Finansowanie Nieruchomości 2014, nr 1, s BANKI HIPOTECZNE - POLSKA; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPO- DARCZE; LISTY ZASTAWNE; KREDYT HIPOTECZNY - RYZYKO; 42. G.638 Ewolucja w świecie bankomatów / Sławomir Dolecki // Bank 2014, nr 3, s BANKOMATY - POLSKA; BANKOMATY; 43. G.2601 Financial reporting in the USA : use of the IFRS / Zdeněk Brabec // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; RACHUNKO- WOŚĆ - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANY ZJEDNOCZONE; 44. F.1035 Flexicurity : koncepcja i jej weryfikacja w okresie kryzysu i spowolnienia po 2007 roku / Alina Gładzicka-Janowska // Optimum 2013, nr 3(63), s FLEXICURITY; RYNEK PRACY A KRYZYS FINANSOWY I GOSPODARCZY;

13 45. G.1651 Geneza i rozwój modelu regulacji cen RPI-X / Andrzej T. Szablewski // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s STOPA ZWROTU; BENCHMARKING (FINANSE); INWESTYCJE; 46. F.1035 Globalny kryzys w świetle podejścia ortodoksyjnego : wybrane problemy / Wiktor Szydło // Optimum 2013, nr 3(63), s KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA; POLITYKA FISKALNA A KRY- ZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; TAYLOR, JOHN B. (1946- ) - WPŁYW; 47. G.2583 Ile Amerykanie płacą za firmy, które nie odprowadzają podatków w USA? // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 17-18, s. 18. UCHYLANIE SIĘ OD PODATKÓW; PODATEK - STANY ZJEDNOCZONE; 48. G.2599 Impact of the organizational structure and culture on possibilities of applying business process management / Witold Chmielarz, Marek Zborowski, Aneta Biernikowicz // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 2(28), s PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE; KULTURA ORGANIZACJI;

14 49. G.2589 Income tax : a comparison of the forecasting methodologies / Martin Pavlik // Ekonometria 2013, nr 3(41), s PODATEK DOCHODOWY; PROGNOZOWANIE; PROGNOZOWANIE - METODY; 50. G.2601 The influence of selected accounting factors on financing a business on the capital market / Markéta Bartoňová // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK KAPITAŁOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; 51. G.1185 Innowacja w modelu biznesowym : [debata miesięcznika Harvard Business Review Polska] / prowadzący Paweł Kubisiak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s SKA; MODELE BIZNESU - POLSKA; INNOWACJE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - POL- 52. G.2387 Innowacje społeczne w polityce Unii Europejskiej / Wanda Pełka // Polityka Społeczna 2014, vol. 41, nr 1, s. 1-5.

15 POLITYKA SPOŁECZNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLITYKA SPOŁECZNA - PROGNOZOWANIE; 53. G.2601 Intangible assets and some accounting-related issues / Olga Hasprová // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s RACHUNKOWOŚĆ - CZECHY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; DOBRA NIEMA- TERIALNE - RACHUNKOWOŚĆ; 54. G.2523 Integracja systemu rachunkowości finansowej z budżetowaniem operacyjnym w banku / Michał Chałastra // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA; BUDŻETOWANIE OPERACYJNE; BANKI - USŁUGI; 55. G.2599 IT security in modern sourcing models : cloud computing : an example / Artur Rot, Małgorzata Sobińska // Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 2(28), s INFORMATYKA - RYZYKO; PRZETWARZANIE W CHMURZE; INFORMATYKA - ZA- GADNIENIA;

16 56. G.1185 Jak działa nasz mózg / Adam Waytz, Malia Mason // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s MYŚLENIE; s G.2583 Jak się wkręca w internecie / Jan Jęczmyk // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 16, CROWDFUNDING; 58. G.2523 Jak zarządzać planem sprzedażowym / Wojciech Próchnicki // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s BUDŻETOWANIE; SPRZEDAŻ; PLANOWANIE; 59. G.1185 Jakie zagrożenia niesie crowdsourcing / Peter C. Verhoef, Sander F. M. Beckers, Jenny van Doorn // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s. 16. CROWDSOURCING;

17 60. G.2583 s Kapitał od zaraz! / Piotra Sobolewski // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, KREDYT BANKOWY - POLSKA ; BANKI - POLSKA; DEPOZYT BANKOWY; 61. F.1035 Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej / Joanna Moczydłowska // Optimum 2013, nr 3(63), s ZAUFANIE; ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM; KAPITAŁ LUDZKI; ADMINISTRACJA SA- MORZĄDOWA - POLSKA; 62. G.2597 Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Ekonomia 2013, nr 3(24), s ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA - BADANIA; KLASA KREATYWNA; 63. G.1185 Klasyfikacja typów innowacyjności : oparta na podejściu Luma Institute // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s INNOWACJE;

18 64. G.2523 Konstrukcja wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniającego ryzyko / Dariusz Michalski // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; RYZYKO - ANALIZA; 65. G.1916 Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7, s PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE; RODZINA; 66. G.1185 Korporacyjne przedsięwzięcia wysokiego ryzyka / Josh Lerner // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s VENTURE CAPITAL; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE; 67. G.2583 Krajowe karty w natarciu / Monika Sajewicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, s KARTY PŁATNICZE - POLSKA; PROJEKTOWANIE;

19 68. G.1185 Kreatywne miasta : co napędza ich rozwój / Krzysztof Ratnicyn // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, dod. dod. Brief : zrównoważony rozwój : miasta szukają tożsamości, s ,24. MIASTA - ROZWÓJ; 69. G.2583 Krótka ławka chętnych do eurolandu / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, s EURO - WPROWADZENIE - ŁOTWA; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; ŁOTWA - GOSPODARKA; 70. F.1064 Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego / Anna Rogozińska-Pawełczyk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - POSTAWY; 71. G.1185 Które produkty powinieneś mieć w ofercie / Marshall Fisher, Ramnath Vaidyanathan // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, , SPRZEDAŻ - STRATEGIE; PRODUKTY;

20 72. F.1035 Kultura konfliktu w organizacjach / Juozas Lakis // Optimum 2013, nr 3(63), s KONFLIKT; ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; 73. G.610 Likwidacja spółek handlowych. [Cz.] 1, Przyczyny likwidacji / Edward Kossakowski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s LIKWIDACJA; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; 74. G.610 Likwidacja spółek handlowych. [Cz.] 2, Podobieństwa i różnice typu likwidacji / Paweł Wrześniewski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s LIKWIDACJA; SPÓŁKA HANDLOWA; SPÓŁKA - PRAWO - POLSKA; 75. F.26 Losowość a chaotyczność / Władysław Milo // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s CHAOS (TEORIA SYSTEMÓW); MATEMATYKA - STOSOWANIE;

21 s G.2583 Małżeństwo i... bieda / Mark Glassman // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, GOSPODARSTWO DOMOWE - OSZCZĘDZANIE - STANY ZJEDNOCZONE; EMERY- TURA - STANY ZJEDNOCZONE; 77. G.2601 Management of environmental activities of enterprises / David Pur // Nauki o Finansach 2013, nr 2(15), s ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA A PRZEDSIĘBIORSTWO; 78. G.2597 Marketing zrównoważony : nowe oblicze kapitalizmu? / Edyta Rudawska // Ekonomia 2013, nr 3(24), s MARKETING; EKOROZWÓJ; KAPITALIZM; 79. G.1524 Mieszkalnictwo w Polsce / Stanisław Urban, Anna Kowalska // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s MIESZKANIA - POLSKA; MIESZKANIA - RYNEK - BADANIA;

22 80. G.2583 Minimum, czyli ile / Peter Coy // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, s PŁACE MINIMALNE; PŁACE MINIMALNE - STANY ZJEDNOCZONE; 81. G.2589 Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios / Marcin Łupiński // Ekonometria 2013, nr 3(41), s RYZYKO RYNKOWE; BANKI - POLSKA; PAPIERY DŁUŻNE - POLSKA; 82. G.610 MSSF a ustawa o rachunkowości. [Cz.] 3, Środki trwałe / Przemysław Kabalski // Rachunkowość 2014, vol. 65, nr 4, s ŚRODKI TRWAŁE; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; 83. G.2583 Nad Cyprem wschodzi słońce / Mariusz Janik // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s CYPR - GOSPODARKA;

23 84. G.2523 Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego : jak ich uniknąć (aktywa) / Grzegorz Magdziarz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s SPRAWOZDANIA FINANSOWE; REDAKCJA SPRAWOZDAŃ; 85. H.35 Najwięksi i najlepsi : [ranking 100 instytucji finansowych miesięcznika Gazeta Bankowa] / Tomasz Starzyk // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s FINANSE - INSTYTUCJE - POLSKA; FINANSE - INSTYTUCJE; 86. F.26 Neoklasyczne procedury testowań wielokrotnych / Sabina Denkowska // Przegląd Statystyczny 2013, vol. 60, nr 4, s STATYSTYKA; STATYSTYKA - METODY; 87. G.2499 Nie tylko duże miasta : rynek nieruchomości w miastach wojewódzkich oraz na terenach powiatów / Robert Rajczyk // Finansowanie Nieruchomości 2014, nr 1, s MIESZKANIA - CENY - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA;

24 88. G.1185 Nie zostawaj w tyle za analitykami / Thomas H. Davenport // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s , ANALIZA DANYCH; ANALIZA DANYCH - STOSOWANIE - MARKETING; 89. G.1185 Niebezpieczna strona chińskiego kapitalizmu / Raymond Fisman, Yangxiang Wang // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s. 20. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY; CHINY; 90. F.487 Nieruchomości a sektor finansowy w Polsce / Jacek Łaszek // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s BANKI A RYNEK NIERUCHOMOŚCI; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA; NIERU- CHOMOŚCI - FINANSE - POLSKA; 91. G.2583 Niezgodne z konstytucją : Wiesław Johann / rozm. Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, s. 33. OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - PRAWO - POLSKA; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA;

25 92. G.2597 Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej / Agnieszka Domańska // Ekonomia 2013, nr 3(24), s GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; GOSPODARKA ŚWIATOWA; GO- SPODARKA ŚWIATOWA - MODELE; EKONOMIA - MODELE; POLITYKA FISKALNA; PIE- NIĄDZ - POLITYKA; 93. G.2591 Oczekiwania Polski wobec Wieloletnich Ram Finansowych ( ) oraz jej udział w procesie ich uchwalania na przykładzie wybranych etapów negocjacji / Izabela Rabehanta // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI; 94. G.1524 Od twierdzenia Jakuba Bernoulliego do współczesnych badań reprezentacyjnych / Jan Kordos // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA; BADANIA STATYSTYCZNE;

26 95. G.2583 Odsetkowa wojna o biednego klienta / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - POLSKA; NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; PROCENT (EKONOMIA); 96. G.2523 Oszczędności i poprawa wyniku finansowego dzieki optymalizacji podatkowej. Cz. 1 / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s OPTYMALIZACJA PODATKOWA; WYNIK FINANSOWY; 97. H.35 Paddington w Zatoce Perskiej / Maria Szurowska // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s BANKI - WIELKA BRYTANIA; BANKI - ARABIA SAUDYJSKA; BANKI - WSPÓŁPRACA; 98. G.2583 Pani Watanabe stawia na słabego jena / Mariko Ishikawa, Kazumi Miura, Hiroko Komiya // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 17-18, s. 17. SPEKULACJA; JEN;

27 99. G.2583 Państwo vs korporacje / Peter Coy, Brian Parkin, Andrew Martin // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 14, s ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY; 100. G.113 Performance of Polish IPO firms : size and profitability effect / Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 1, s OFERTY PUBLICZNE; SPÓŁKA PUBLICZNA - BADANIA - POLSKA; KRYZYS FINAN- SOWY - 21 W.; 101. G.113 Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin / Dominik A. Skopiec // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, z. 1, s PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; KURSY WALUTOWE; REZERWY WALUTOWE; RYNEK FINANSOWY; JUAN (PIENIĄDZ); 102. G.1651 Perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Lesław Pietrewicz // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); CENTRUM FINANSOWE;

28 103. G.2523 Planowanie : dlaczego projekty się opóźniają / Michał Hałas // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - PLANOWANIE; 104. G.2583 Poczet przyszłych królów GPW / Przemysław Tychmanowicz // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s. 42. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); 105. G.2583 Podatkowa wojna podjazdowa / Karol Manys // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 17-18, s IZBY I URZĘDY SKARBOWE; ORDYNACJA PODATKOWA - POLSKA; 106. F.487 Podejście modelowe do rynku nieruchomości / Jacek Łaszek // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s MIESZKANIA - POPYT - MODELE; DEWELOPERZY; NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT;

29 107. G.2583 Podrabiany forward guidance / Agnieszka Kamińska // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 16, s PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; NARODOWY BANK POLSKI. RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; s G.647 Podwyższenie kapitału spółki z o.o. / J. Szyszkowska // Buchalter 2014, vol. 24, nr 8, SPÓŁKA - KAPITAŁ; SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 109. G.1185 Polityka kadrowa dla neofitów / Peter Cappelli // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s KADRY - POLITYKA; UZDOLNIENIA - ZARZĄDZANIE; 110. F.487 Polityka mieszkaniowa i otoczenie regulacyjne sektora mieszkaniowego / Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Marta Widłak // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s MIESZKANIA - POLITYKA - POLSKA;

30 111. H.35 Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej / Małgorzata Zaleska // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s. 16. PEJSKA; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI - POLSKA; BANKI - UNIA EURO G.1185 Polskie firmy nie są przygotowane na e-klienta / Piercarlo Gera, Karol Mazurek // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s RYNKU; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - WPŁYW; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA 113. G.2597 Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska : przegląd literatury / Michał Głuszak, Bartłomiej Marona // Ekonomia 2013, nr 3(24), s MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA; POPYT; 114. G.2589 Possibility of using meta-analysis in econometrics / Anna Gondek // Ekonometria 2013, nr 3(41), s METAANALIZA; EKONOMETRIA - METODY; EKONOMETRIA;

31 115. G.1524 Poziom rozwoju Polski w relacji do państw zachodnich / Dominik Paprotny // Wiadomości Statystyczne 2014, vol. 59, nr 3, s ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 116. F.1035 Prasa codzienna jako narzędzie nieformalnej edukacji ekonomicznej na przykładzie artykułów dotyczących firmy Dell w Łodzi / Jakub Kronenberg // Optimum 2013, nr 3(63), s INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; EDUKACJA NIEFORMAL- NA; EDUKACJA EKONOMICZNA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU; 117. G.1916 Prawne możliwości odstąpienia od zasady kolegialności prowadzenia spraw w polskiej i niemieckiej spółce akcyjnej / Krzysztof Reszczyk // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7 Dod. I Konferencja naukowa absolwentów szkół prawa niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego : materiały z konferencji, s SPÓŁKA AKCYJNA - PRAWO; ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKAMI; 118. G.1916 Prawo akcjonariusza do informacji : inne rezultaty wykładni i odmienna praktyka rynkowa na gruncie pozornie podobnych przepisów art. 428 KSH i 131 AktG / Jakub Zagrajek // Monitor Prawniczy 2014, vol. 22, nr 7 Dod. I Konferencja naukowa absolwentów szkół prawa

32 niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego : materiały z konferencji, s WOLNOŚĆ INFORMACJI; AKCJONARIUSZE - PRAWO - POLSKA; AKCJONARIUSZE - PRAWO - NIEMCY, REP. FEDERALNA; 119. G.1185 Prestiż, pieniądze, praca : targi współtworzą miasta / Lidia Zakrzewska // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, dod. dod. Brief : zrównoważony rozwój : miasta szukają tożsamości, s TARGI; ZYSK; MIASTA - ROZWÓJ; 120. G.1185 Prezesi wierzą w innowacje i rozwój organiczny / Witold Orłowski // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STRATEGIE; 121. G.2596 Proces uczenia w organizacji : (rozważania eksploracyjno-semantyczne) / Zbigniew Antczak // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 2(15), s UCZENIE SIĘ; ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ;

33 122. G.2596 Procesy jako składnik potencjału organizacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania jakością / Renata Brajer-Marczak // Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 2(15), s ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - SYSTEM; ORGANIZACJA ; 123. F.1064 Promowanie sprawiedliwości organizacyjnej jako klucz do budowania zaangażowania w pracę / Dariusz Turek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s SPRAWIEDLIWOŚĆ ORGANIZACYJNA; KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZA- RZĄDZANIE; 124. G.2387 Proponowane zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce / Marcin Garbat // Polityka Społeczna 2014, nr 1, s NIEPEŁNOSPRAWNI - OPIEKA I POMOC - POLSKA ; NIEPEŁNOSPRAWNI - POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA; 125. G.2499 Przegląd problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki / Tadeusz Białek, Barbara Kołakowska-Ługowska // Finansowanie Nieruchomości 2014, nr 1, s KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; HIPOTEKA - POLSKA;

34 126. G.1185 Przymus zrównoważony / oprac. Weronika Podhorecka // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, dod. dod. Brief : zrównoważony rozwój : miasta szukają tożsamości, s ,34. EKOROZWÓJ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; 127. G.2583 Przywódcy pod lupa : badanie // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 13, s. 27. PRZYWÓDZTWO; PRZYWÓDZTWO - POLSKA ; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; UZDOLNIENIA KIEROWNICZE; KIEROWNICTWO - PSYCHOLOGIA; 128. G.2591 Reforma architektury ekonomicznej Unii Europejskiej / Grzegorz Nosiadek // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; UNIA FISKALNA; UNIA BANKOWA; 129. G.2597 Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne : na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / Piotr Staniszewski // Ekonomia 2013, nr 3(24), s

35 KOSZTY TRANSAKCYJNE; GOSPODARKA PRZESTRZENNA - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; PRAWO CYWILNE - POLSKA; 130. G.2523 Regulamin organizacyjny w zakładzie budżetowym : wybrane problemy z punktu widzenia controllingu kosztów i kontroli zarządczej / Beata Sadowska // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014, nr 4, s REGULAMINY; OPTYMALIZACJA; KOSZTY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA; 131. G.2620 Reguła limitowanej nierównowagi sektora finansów publicznych jako kluczowe narzędzie ograniczenia samorządowego długu publicznego / Teresa Lubińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2011, nr 36, s FINANSE PUBLICZNE - DECENTRALIZACJA; FINANSE LOKALNE - POLSKA; s G.2581 Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu // Handel Wewnętrzny 2014, nr 1, DESIGN; PRODUKTY NOWE - PLANOWANIE;

36 133. F.1064 Rola zaangażowania pracowników / Stanisława Borkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, nr 2, s KADRY - ZAANGAŻOWANIE; KADRY - ZARZĄDZANIE; s F.1035 Rola zapasów w cyklu koniunkturalnym / Arkadiusz Sieroń // Optimum 2013, nr 3(63), ZARZĄDZANIE ZAPASAMI; CYKL KONIUNKTURALNY; 135. G.113 Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego / Ewa Mińska-Struzik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 1, s PRZEWAGA KOMPARATYWNA (HANDEL MIĘDZYNARODOWY); HANDEL MIĘ- DZYNARODOWY ; EKSPORT; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA - 21 W; 136. F.487 Rozwój i finansowanie sektora nieruchomości w Polsce / Jacek Łaszek // Bezpieczny Bank 2013, nr 4, s NIERUCHOMOŚCI - FINANSE - POLSKA; BANKI HIPOTECZNE - POLSKA;

37 137. F.1035 Rozwój idei ochrony konsumenta po 1962 r. : konsument w ujęciu prawnym i ekonomicznym / Maciej Samson // Optimum 2013, nr 3(63), s KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KONSUMENCI - OCHRONA; 138. G.2591 Rozwój logistyki w świetle paradygmatu myślenia systemowego / Aleksandra Laskowska-Rutkowska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s LOGISTYKA; LOGISTYKA - ZAGADNIENIA; 139. G.1651 Rozwój regionalny Indii po reformach z lat / Grzegorz Bywalec // Studia Ekonomiczne 2013, nr 4(79), s REFORMY GOSPODARCZE - INDIE; ROZWÓJ GOSPODARCZY - INDIE; INDIE - GO- SPODARKA ; 140. G.2597 Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy na przykładzie Indii / Marta Ostrowska, Marika Lach, Karolina Wójcicka // Ekonomia 2013, nr 3(24), s FINANSE - SYSTEM - INDIE; FINANSE - SYSTEM; WZROST GOSPODARCZY - INDIE; MIKROFINANSE; RYNEK KAPITAŁOWY - INDIE;

38 141. G.2583 Równia pochyła / Henry Meyer // Bloomberg Businessweek Polska 2014, nr 15, s ROSJA - GOSPODARKA - 21 W; 142. G.1185 Rynek nie sprzyja tworzeniu firmowych funduszy VC / Piotr Pietrzak // Harvard Business Review Polska 2014, nr 4, s VENTURE CAPITAL - POLSKA; VENTURE CAPITAL - MODELE; 143. H.35 Samobank / Jacek Strzelecki // Gazeta Bankowa 2014, nr 5, s BANKI - ODDZIAŁY - BADANIE; BANK HANDLOWY (WARSZAWA); GETIN NOBLE BANK S. A.; 144. G.2591 Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego / Beata Jamka // Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2013, nr 4(43), s KADRY - ZARZĄDZANIE - POLSKA; POSTAWA (PSYCHOLOGIA); PRACA - BADANIE - POLSKA; FLEXICURITY; PRACA A ŻYCIE OSOBISTE;

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce (Andrzej Szablewski) 1.1. Wymiary zmienności 1.2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933 str. 33 Spis treści: Wstęp str. 9 1.Przyczyny wahań cyklicznych Gabriela Wronowska str. 15 Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego str. 15 Teorie wahań cyklicznych str. 19 Historia wahań cyklicznych str. 29 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 RED. JAN SOLARZ, STANISŁAW FLEJTERSKI I. ROZWÓJ SYSTEMÓW BANKOWYCH PAŃSTW G-20 (JAN KRZYSZTOF SOLARZ) Wstęp 1.1. Kaskada rozwoju systemu bankowego 1.1.1. Bankowość klasztorna

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo