KATALOG PRODUKTÓW. Innowacyjne rozwiązania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRODUKTÓW. Innowacyjne rozwiązania"

Transkrypt

1 KATALOG PRODUKTÓW Innowacyjne rozwiązania

2 PRODUKTY KINGSPAN ENVIRONMENTAL IDEALNE DLA PRZEMYSŁU ROLNICTWA TRANSPORTU I LOGISTYKI

3 KINGSPAN ENVIRONMENTAL KATALOG PRODUKTÓW Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju FuelMaster 5 FuelMaster PREMIUM 9 XTrack 11 TruckMaster 13 ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY 16 Urządzenia do przechowywania I DYSTRYBUCJI AdBlue BlueMaster 21 BlueMaster LIGHT 25 TruckMaster na AdBlue 27 SlimLine 28 WYROBY WSPIERAJącE OCHRONĘ ŚRodowiSKA POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 31 POJEMNIKI NA SUBSTANCJE SYPKIE 34 PALETY WYCHWYTUJĄCE POD BECZKI 35 3

4 Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju 4

5 FuelMaster PrzenoŚne UrząDzenIE DozUjące DO OLejU NAPĘDoweGO Urządzenie FuelMaster jest przeznaczone do składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. Zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby było trwałe, niezawodne i nie wymagało zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w trakcie eksploatacji. NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA 10 LAT GWARANCJI NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju FuelMaster jest doskonałym rozwiązaniem dla firm i osób prywatnych posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, np. samochody, maszyny budowlane, wózki widłowe, traktory itd. Urządzenie FuelMaster przeznaczone jest m.in. dla firm transportowych i kurierskich, firm budowlanych i obsługi budownictwa, producentów rolnych, działów logistyki (prywatnych i wojskowych) oraz zakładów produkcyjnych, central dystrybucyjnych, magazynów. Posiadanie przenośnego urządzenia na olej napędowy FuelMaster ogranicza koszty operacyjne (mniej faktur za paliwo) oraz eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia paliwa w kanistrach. Dwupłaszczowa konstrukcja w urządzeniu FuelMaster chroni przed przeciekaniem oraz wydostawaniem się zapachu oleju na zewnątrz zbiornika. Certyfikat OFCERT, pozytywna opinia ppoż. i IOŚ, zatwierdzenie typu UDT. Wyprodukowane zgodnie z wymogami certyfikatu jakości BS EN ISO 9001:2008, nr FM Zbiorniki wewnętrzne FuelMaster spełniają wymagania normy EN13341:2005+A1 i są oznakowane znakiem CE. 5

6 DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju BFM01200DG/* 1200 l 1,90 m 1,24 m 1,79 m BFM02500DG/* 2500 l 2,46 m 1,46 m 1,85 m Wyposażenie STandardowe BFM03500DG/* 3500 l 2,85 m 2,20 m 1,96 m BFM04000DG/* 4000 l 3,90 m 1,15 m 2,34 m BFM05000DG/* 5000 l 2,85 m 2,23 m 2,45 m BFM09000DG/* 9000 l 3,28 m 2,45 m 2,95 m * Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu: AF licznik analogowy, DF licznik cyfrowy, MU dystrybutor z wielodostępem (tylko 3500, 5000, 9000 litrów) l 2500 l 3500 l 4000 l 5000 l 9000 l Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 72 l/min. Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 56 l/min. Przepływomierz cyfrowy z dwufunkcyjnym wyświetlaczem z funkcją kalibracji. Zamykana na klucz obudowa, zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy*. Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju - z wyświetlaczem (WatchmanSonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym. Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 4 m i kulowym zaworem odcinającym. Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m. Zaczep do podwieszania zwiniętego przewodu dystrybucyjnego. Zamykany właz dostępu 16 (w płaszczu zewnętrznym)**. Króciec wlewowy 2 do napełniania urządzenia. Linia napełniająca z eurozłączem 2, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop). Pokrywa rewizyjna o średnicy 4 (w zbiorniku wewnętrznym)***. Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym. Przyłącze uziemienia. Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne. Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia. * Urządzenie o pojemności 5000 litrów wyposażone jest w dużą obudowę dystrybutora. ** Dla zbiornika 4000 litrów właz dostępu o wymiarach 75x115 cm. *** W przypadku opcji 4000 litrów pokrywa rewizyjna o średnicy 8. 6

7 Wyposażenie opcjonalne TuffMaster metalowa rama ochronna. Przewód dystrybucyjny do 12 m. Oświetlenie obudowy dystrybutora. Różne opcje przepływomierzy (opis poniżej). Zwijadło z wężem i hamulcem. Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego. OPCJE PRZEPŁYWOMIERZA 1 Wersja standardowa z licznikiem cyfrowym Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita). Większa dokładność wskazania ilości wydanego paliwa (przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%). Opcjonalnie możliwe zainstalowanie wersji bez wyświetlacza, mającej wyjście sygnału do podłączenia innych urządzeń i rozbudowy systemu. 2 Wersja z licznikiem analogowym Licznik dwufunkcyjny (ilość bieżąca i całkowita). Wskazanie ilości wydanego paliwa (przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 2%). 3 Opcja zabezpieczeń kodowych dla maks. 120 użytkowników Wyposażenie: Przepływomierz cyfrowy (bez legalizacji GUM dopuszczalne odchylenie +/- 1%). Pompa (230 V) o wydajności maks. 72 l/min. Mikroprocesorowy układ sterujący umożliwiający rejestrację ilości wydanego paliwa dla każdego indywidualnego użytkownika, mającego własny kod PIN. Wyposażenie opcjonalne: Oprogramowanie komputerowe umożliwiające tworzenie szczegółowych raportów rozchodu paliwa; dane mogą być przenoszone do komputera za pomocą kluczyka elektronicznego. Elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników (alternatywa dla kodów PIN). Pompa o maksymalnej wydajności 100 l/min. Pompa zasilana napięciem 12 V lub 24 V. Wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka. Wewnętrzna rozdzielnia elektryczna. Taśma grzewcza w zbiorniku wewnętrznym. 4 Opcja z systemem wielodostępu XTrack, który umożliwia: Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczególnych użytkowników lub pojazdów (wbudowana baza danych do 1500 pozycji). Identyfikację za pomocą kart RFID o unikalnych kodach. Zdalną i natychmiastową aktualizację bazy użytkowników przez modem GPRS zbiornik może stać w dowolnej lokalizacji. Dwustopniową autoryzację dostępu (np. kierowca/ pojazd, kierownik/pracownik itp.) Kontrolę lokalizacji zbiornika dzięki wbudowanemu modułowi GPS. Stały pomiar ilości paliwa i temperatury pozwalający na wykrywanie nieuprawnionego poboru paliwa. Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania. Gwarancja na zbiornik: 10 lat, na wyposażenie: 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju 7

8 ROZDZIELNIA WEWNĘTRZNA DO URZĄDZEŃ O POJEMNOŚCIACH 3500, 5000, 9000 LITRÓW. Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju Bezpiecznik rożnicowo-prądowy 30 ma/25 A. Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy 16 A. Wyłącznik główny z kluczem zabezpieczającym przed nieuprawnionym dostępem. Przełącznik oświetlenia obudowy dystrybutora. Cztery gniazda 230 V AC do zasilania pompy, odbiornika czujnika poziomu, lampy i urządzenia zewnętrznego. Puszka do podłączenia zasilania głównego. TuffMaster dodatkowa RAMA ZABEZPIECZAJąca Tam, gdzie występuje podwyższone ryzyko uszkodzeń mechanicznych, istnieje możliwość zastosowania urządzenia FuelMaster w metalowym zbrojeniu ochronnym. MIEJSCE USTAWIENIA ZBIORNIKA Na użyt kow ni ku urządzenia spo czy wa obo wią zek prze strze ga nia wy mo gów praw nych do ty czą cych in sta la cji i eks plo ata cji te go wy ro bu, jak również za le ceń lo kal nych służb ochro ny prze ciw po ża ro wej i ochro ny śro do wi ska. min. 15 m min. 5 m min. 10 m 8

9 FuelMaster PREMIUM WEWNĄTrzzaKŁADowe UrząDzenIE DozUjące O PojeMnoŚCI OD 3500 DO 9000 LITRÓW, UMożLIwiające pełną kontrolę ilości zatankowanego i wydawanego paliwa FuelMaster PREMIUM eliminuje konieczność ciągłych dojazdów na stację paliw. Innowacyjny system monitorowania, oparty na technologiach GPRS i GPS, pozwala na pełną kontrolę stanu paliwa z dowolnego miejsca na świecie przy wykorzystaniu Internetu. ZALETY Możliwość przesyłania i analizy danych dotyczących rozchodu paliwa. Dostęp do danych on-line aktualny stan paliwa w zbiorniku. Inteligentne alerty wspomagające kontrolę niepożądanych zdarzeń. Możliwość rozliczenia zużycia paliwa na auto i na kierowcę. Ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych. Obsługa serwisowa i poserwisowa zapewniana przez producenta. Możliwość bezpiecznego łączenia zbiorników w baterie. Ma zatwierdzenie typu UDT, deklarację producenta CE, certyfikat OFCERT, pozytywną opinię ppoż. i IOŚ. NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA 10 LAT GWARANCJI NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA PREMIUM! Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY BFM03500GY_PRE BFM03500GY_PRE l 2,85 m 2,20 m 1,96 m BFM05000GY_PRE BFM05000GY_PRE l 2,70 (2,85)* m 2,23 m 2,34 m BFM09000GY_PRE BFM09000GY_PRE l 3,28 m 2,45 m 2,95 m Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta. * Wartość 2,85 dotyczy długości zbiorników z dużym dystrybutorem, wyposażonych w opcjonalne zwijadło automatyczne lub pompę o większej wydajności. 9

10 Wyposażenie STandardowe Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju Bezpieczny dwupłaszczowy zbiornik z polietylenu przeznaczony do magazynowania oleju napędowego. Zabezpieczony kłódką 16 właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym, chroniący zawartość zbiornika przed kradzieżą. 4 właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym. Odpowietrzenie zbiornika wewnętrznego. Zamykany na klucz dystrybutor chroniący zawartość zbiornika i osprzęt przed dostępem osób niepowołanych. Samozasysająca pompa łopatkowa 230 V AC o wydajności maks. 72 l/min, przystosowana do pracy ciągłej. Precyzyjny elektroniczny przepływomierz o dokładności ± 0,5% (po uprzednim skalibrowaniu), zasilany dwiema bateriami 1,5 V. TERMINAL XTRACK (DOT. ZBIORNIKÓW Z KOŃCÓWKĄ KODU: _PRE03), KTÓRY UMOŻLIWIA: Ultradźwiękowy czujnik poziomu (10-stopniowa skala), zintegrowany z czujnikiem przecieku, umożliwiający wygodne monitorowanie zbiornika przy użyciu bezprzewodowego odbiornika umieszczonego w gniazdku 230 V (maks. odległość od zbiornika wynosi 200 m). 2 linia napełniająca wyposażona w eurozłącze oraz mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem (Spill-Stop). Czujnik maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika wraz z wtyczką umożliwiającą podłączenie urządzenia zabezpieczającego, w które wyposażony jest samochód cysterna. Wymienny filtr paliwa wyposażony w separator wody o pojemności 260 ml i usuwający zanieczyszczenia mechaniczne do 30 μm. Elastyczny przewód dystrybucyjny (6 m), wyposażony w automatyczny nalewak. Oświetlenie akumulatorowe umożliwiające wygodne korzystanie z dystrybutora. Przyłącze uziemienia. Rejestrację ilości wydanego paliwa dla poszczególnych użytkowników i pojazdów (dzięki wbudowanej bazie danych). Identyfikację użytkowników/pojazdów za pomocą kart RFID. Precyzyjne wskazanie aktualnego poziomu z sondą ciśnieniową i cyfrowy wskaźnik przepływu. Dwustopniową autoryzację dostępu (np. kierowca/pojazd lub kierownik/pracownik). Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania, co pozwala na kontrolę zużycia paliwa. Lokalizację zbiornika za pomocą dołączonego modułu GPS, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą. Stały pomiar ilości paliwa w zbiorniku, co pozwala na wykrycie nieuprawnionego poboru paliwa. Zdalne monitorowanie zbiornika / konfigurację terminala przez Internet (przy użyciu dołączonego modemu GPRS, np. natychmiastowe zablokowanie dostępu użytkownikowi, który zgubił kartę). Współpracę z systemem monitorowania XTrack GPS, pozwalającym na kompleksowe prowadzenie gospodarki paliwowej w firmie. Generowanie raportów w postaci plików PDF i MS Excel, pozwalających na ewidencję rozchodu paliwa. Wyposażenie opcjonalne Samozasysająca pompa łopatkowa 230 V AC o maksymalnej wydajności 100 l/min*. Wąż dystrybucyjny o długości do 12 m. Zwijadło automatyczne z blokadą i wężem. Stalowa rama chroniąca przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ogrzewanie zbiornika wewnętrznego sterowane termostatem, chroniące zawartość zbiornika przed nadmiernym wychłodzeniem. Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia. * W przypadku zbiornika o pojemności 5000 litrów wymagany jest duży dystrybutor. 10

11 terminal dla zbiorników FuelMaster System XTrack pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki paliwowej w przedsiębiorstwie. Dzięki opomiarowaniu wewnątrzzakładowych stacji paliwowych (zbiorników) lub cystern rozwożących paliwo, np. po budowach, system zapewnia pełną kontrolę nad wydawanym paliwem. Zastosowanie własnych przepływomierzy paliwa umożliwia zainstalowanie systemu na dowolnym zbiorniku, stacji czy cysternie służących do wydawania paliwa. Zastosowanie systemu monitorowania XTrack GPS w pojazdach i maszynach pozwala zweryfikować, czy całe wydane paliwo trafiło do zbiornika pojazdu i maszyny. XTrack GPS pozwala ponadto wykryć ewentualne upuszczenia czy inne nadużycia związane z paliwem. Dzięki temu system XTrack zapewnia kompleksową kontrolę gospodarki paliwowej od momentu tankowania do zbiornika stacji aż po wykorzystanie paliwa przez pojazd czy maszynę. Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju Specyfikacja terminala Rejestracja ilości wydanego paliwa dla każdego użytkownika lub pojazdu mikroprocesorowy układ sterujący. Wbudowana baza danych do 1500 użytkowników i pojazdów. Identyfikacja za pomocą kart RFID o unikalnych kodach. Zdalna i natychmiastowa aktualizacja bazy użytkowników przez modem GPRS zbiornik może stać w dowolnej lokalizacji. Dwustopniowa autoryzacja - logowanie (np. kierowca/pojazd, kierownik/ pracownik itp.) pozwala rozpocząć tankowanie. Kontrola lokalizacji dzięki wbudowanemu modułowi GPS zabezpieczenie przed kradzieżą. Pomiar ilości paliwa w zbiorniku wykrywanie kradzieży, przecieków, upuszczeń, podmian paliwa. Terminal umożliwia wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania. 11

12 Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju Podstawowe funkcje terminala Identyfikacja użytkowników odbywa się przez unikalne karty RFID, które mogą być wykorzystywane przez szereg innych systemów (RCP, systemów bramowych, dostępu do obiektów) i służyć do identyfikacji kierowców w pojazdach wyposażonych w system XTrack. Dwustopniowa autoryzacja tankowania (np. kierownik/kierowca, pojazd/kierowca, kontrahent/pracownik itp.). Pełna i aktualna baza użytkowników znajduje się w pamięci urządzenia pozwala to zdalnie zablokować/aktywować kartę ze skutkiem natychmiastowym (np. po zagubieniu karty) oraz przypisać użytkownikowi odpowiednie uprawnienia. Oprogramowanie Komunikacja z oprogramowaniem zarządzającym przez moduł GPRS (GSM) zapewnia zdalne zarządzanie systemem nawet przy mobilnych stacjach paliw lub cysternach. System ma wyjście przekaźnikowe, pozwalające na sterowanie pompą paliwa. Tylko po autoryzacji możliwe jest załączenie pompy i rozpoczęcie wydawania paliwa. Pomiar poziomu paliwa w zbiorniku (sonda) wykrywanie przecieków, kradzieży, upuszczeń i innych zdarzeń (np. podmiana paliwa na gorsze jakościowo). Komunikacja między serwerem oprogramowania XTrack, a rejestratorami w pojazdach, maszynach i zbiornikach odbywa się za pomocą pakietowej transmisji danych (GPRS). Administrator systemu może modyfikować parametry i uprawnienia dla poszczególnych pracowników określać przedziały czasu i dni tygodnia, w których mogą pobierać paliwo, dzienne limity tankowań i inne parametry. System pozwala sprawnie zarządzać wieloma zbiornikami wizualizuje na mapie stan napełnienia każdego z nich, by w razie konieczności dokonać zamówienia/dostawy. Pełna integracja z systemem monitoringu XTrack GPS pozwala rejestrować w jednym systemie wszystkie zdarzenia związane z eksploatacją pojazdów i maszyn, czasami pracy kierowców, wykonanymi zadaniami oraz gospodarką paliwową. 12

13 TruckMaster MOBILne UrząDzenIE NA OLej NAPĘDowy Z DYSTryBUToreM PALIWA Mobilne urządzenie na olej napędowy z układem dystrybucyjnym, umożliwiające dostarczenie i tankowanie paliwa w dowolnym miejscu. NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA 5 LAT GWARANCJI NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju TruckMaster jest idealnym urządzeniem do tankowania ciężkiego sprzętu w miejscu jego wykorzystania (ciągników, samochodów ciężarowych, kombajnów itp.). Urządzenie pozwala uniknąć przestojów sprzętu podczas pracy spowodowanych koniecznością dojazdu do stacji paliw. Wewnątrz urządzenia znajduje się przegroda zapobiegająca nadmiernym ruchom paliwa podczas transportu. Przewóz paliwa w urządzeniu bez takiej przegrody groziłby przewróceniem zbiornika, a nawet pojazdu. Urządzenia o pojemności 430 i 900 litrów są zgodne z wymogami Umowy Europejskiej (ADR), dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. TruckMaster 430 l certyfikat numer 413/0/575, Truck- Master 900 l certyfikat numer 448/0/1237. TruckMaster 200 l ze względu na małą pojemność nie podlega ograniczeniom wynikającym z umowy ADR. 13

14 DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju OTM00200DG/* 200 l 1,18 m 0,86 m 0,50 m OTM00430DG/* 430 l 1,18 m 0,86 m 0,91 m OTM00900DG/* 900 l 1,41 m 1,05 m 1,21 m * Końcówka kodu jest uzależniona od specyfikacji produktu. Urządzenia TruckMaster spełniają warunki zawarte w Umowie (ADR) Europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wyposażenie STandardowe 200 l 430 l 900 l Pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku. Wąż ssawny 1 z zaworem odcinającym i filtrem siatkowym. Pompa 12 V o wydajności maks. 40 l/min. 6-metrowy kabel zasilający z uchwytem. Przewód dystrybucyjny o długości 4 m. Nalewak z automatycznym zaworem odcinającym i uchwytem. Zamykany wlew. Odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu się paliwa podczas transportu. Pokrywa zamykana na klucz*. 14

15 Wyposażenie opcjonalne Pojemość 200 l 430 l 900 l 4 metalowe szekle do bezpiecznego podnoszenia. Lampa akumulatorowa LED. Pompa 24 V DC o wydajności maks. 43 l/min. Pompa 24/12 V DC o wydajności maks. 70/35 l/min. Pompy 12 V lub 24 V DC o wydajności maks. 85 l/min. Pompa 230 V AC o wydajności maks. 56 l/min. Przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy nalewaku. Przepływomierz cyfrowy o maks. dokładności +/- 1%, zamocowany przy wyjściu pompy. Nalewak manualny. Dłuższy przewód dystrybucyjny (do 12 m). Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia. Urządzenie TruckMaster jest idealnym rozwiązaniem w wielu dziedzinach gospodarki: * Wersja TruckMaster 900l ma pokrywę z siłownikami służącymi lepszemu komfortowi obsługi. Gwarancja na szczelność zbiornika: 5 lat; na wyposażenie: 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta. Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju Transport budownictwo ROLNICTWO Łatwe tankowanie na stacji benzynowej. Profilowane dno ułatwia załadunek. Bezpieczny transport. Wygodne tankowanie maszyn w dowolnym miejscu. Idealne do tankowania ciężkiego sprzętu rolniczego. 15

16 Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY SYSTEM BezPIECZNEGO SKŁADowanIA OLejU OPAŁoweGO NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA 2 10 LAT GWARANCJI NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA Zbiorniki marki Titan to bezpieczny i wygodny sposób przechowywania oleju opałowego. Dostępne są dwa typy zbiorników: - jednopłaszczowe stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności używania zbiorników mających dwa płaszcze, - dwupłaszczowe dzięki specjalnej konstrukcji (zbiornik w zbiorniku) produkt może być instalowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewniać maksymalną ochronę środowiska. Przemyślana konstrukcja zbiorników umożliwia łączenie ich w jednorzędowe baterie (maksymalnie do pięciu zbiorników), a tym samym zapewnianie większego zapasu oleju. Zbiorniki wykonane są z surowca ekologicznego, co umożliwia stuprocentowy recykling zużytych wyrobów i ponowne wykorzystanie surowca. Mocna i sztywna konstrukcja zbiornika pozwala uniknąć konieczności zastosowania dodatkowych metalowych wzmocnień. Wysokiej jakości polietylen użyty do produkcji gwarantuje wysoką odporność zbiornika na uszkodzenia mechaniczne i zmiany warunków atmosferycznych (barwa zbiornika nie zmienia się pod wpływem promieni słonecznych stabilizowany UV). Zbiorniki przeznaczone są zarówno do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni, w zależności od dostępnego miejsca. 16

17 Dostępne pojemności i wymiary zbiorników jednopłaszczowych OHP00200DG 200 l 0,54 m 0,54 m 1,01 m OHP00600DG 600 l 1,25 m 0,73 m 1,04 m ORP01000DG 1000 l 1,95 m 0,62 m 1,23 m OHP01200DG 1200 l 1,70 m 1,07 m 1,15 m OVP01300DG Średnica 1300 l 1,20 m 1,40 m ORP01500DG 1500 l 2,10 m 0,75 m 1,40 m Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju OHP01800DG OVP02500DG OHP02500DG OVP03500DG OVP05000DG OVP09000DG 1800 l 2,15 m 1,14 m 1,15 m Średnica 2500 l 1,65 m 1,50 m 2500 l 2,28 m 1,28 m 1,34 m Średnica 3500 l 1,90 m 1,80 m Średnica 5000 l 2,01 m 2,30 m Średnica 9000 l 2,30 m 2,85 m Gwarancja na szczelność zbiorników jednopłaszczowych: 2 lata, wyposażenie zbiorników: 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta. 17

18 Dostępne pojemności i wymiary zbiorników Dwupłaszczowych Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju BHP00200DG 200 l 0,76 m 0,76 m 1,25 m BHP00600DG 600 l 1,44 m 0,85 m 1,25 m BHP01200DG 1200 l 1,90 m 1,24 m 1,37 m BHP02500DG 2500 l 2,46 m 1,46 m 1,52 m BVP03500DG Średnica 3500 l 2,20 m 1,93 m BSP04000DG 4000 l 3,17 m 1,15 m 2,34 m Gwarancja na szczelność zbiorników dwupłaszczowych: 10 lat, wyposażenie zbiorników: 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta. BVP05000DG BVP09000DG Średnica 5000 l 2,23 m 2,34 m Średnica 9000 l 2,45 m 2,95 m Zewnętrzna linia napełniająca 2 z przyłączem na poziomie roboczym (dla zbiorników po pojemnościach 5000 i 9000 l). 18

19 wyposażenie Zbiorników jednopłaszczowych STANDARDOWE Właz rewizyjny 4. Właz rewizyjny 16 (tylko w zbiornikach o pojemnościach 3500, 5000, 9000 litrów). Króciec wlewowy gwintowany zewnętrznie 2. Dwa króćce gwintowane wewnętrznie 2 do zainstalowania np. czujnika poziomu i układu poboru. Króciec gwintowany wewnętrznie 2 z zainstalowanym odpowietrznikiem. opcjonalne Układ poboru oleju ze zintegrowaną sondą czujnika maksymalnego poziomu. SpillStop zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. Czujnik poziomu z bezprzewodowym odbiornikiem. Zewnętrzna linia napełniająca 2 z przyłączem na poziomie roboczym (w zbiornikach o pojemnościach 5000 i 9000 l). wyposażenie Zbiorników dwupłaszczowych STANDARDOWE Dostęp do włazu rewizyjnego w zbiorniku wewnętrznym po demontażu zbiornika (tylko w zbiornikach o pojemnościach 3500, 5000, 9000 litrów). Właz rewizyjny 4 w zbiorniku wewnętrznym. Właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16 z możliwością zamknięcia. Króciec gwintowany zewnętrznie 2 w zbiorniku wewnętrznym. Bezprzewodowy wskaźnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem przecieku. Wersja zbiorników do instalowania wewnątrz budynków trzy króćce gwintowane wewnętrznie 2 przechodzące przez dwa płaszcze do zainstalowania układów: poboru, napełnienia i odpowietrzenia. Wersja zbiorników do instalowania na zewnątrz budynków: króciec gwintowany wewnętrznie 2 w zbiorniku wewnętrznym (do zainstalowania układu poboru) lub odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym. opcjonalne Układ poboru oleju ze zintegrowanym czujnikiem maksymalnego poziomu (zabezpieczenie przed przelaniem). SpillStop zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. Zewnętrzna linia napełniająca 2 z przyłączem na poziomie roboczym (w zbiornikach o pojemnościach 5000 i 9000 l). Izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego. Taśma grzewcza w zbiorniku wewnętrznym sterowana termostatem. Urządzenia do magazynowania i dystrybucji oleju Czujnik poziomu i przecieku WatchmanSonic Plus. Taśma grzewcza z termostatem. SpillStop zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. Układ poboru. 19

20 Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue 20

21 BlueMaster UrząDzenIA DO PrzecHowywanIA AdBlue Typoszereg BlueMaster to kompleksowa oferta dwupłaszczowych zbiorników do magazynowania i dystrybucji AdBlue. Ich wykorzystanie eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia AdBlue w pojemnikach. NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA 10 LAT GWARANCJI NA SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue Dwupłaszczowa, wzmocniona konstrukcja zbiornika oraz zastosowanie systemu wykrywania przecieków, wskaźnika napełnienia, a także zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji na zewnątrz. Bogate wyposażenie standardowe zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę, a przy tym nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Zbiorniki BlueMaster można łatwo transportować za pomocą wózka widłowego. Linia napełniająca z suchozłączem znajdującym się na poziomie roboczym znacznie ułatwia napełnianie zbiornika*. Produkt otrzymał certyfikat zgodności DIBT i został wyprodukowany zgodnie z wymogami jakościowymi BE EN ISO 9001:2008. * Istnieje możliwość rozbudowy wyposażenia urządzenia, np. możliwość zamontowania układu dystrybucyjnego z legalizowanym przepływomierzem pokazującym ilość i wartość zatankowanego AdBlue. 21

22 Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue ZALETY Eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia AdBlue w pojemnikach. Dobra izolacja termiczna oraz automatyczne systemy grzewczo- -wentylacyjne umożliwiają przechowywanie środka AdBlue w odpowiednim zakresie temperatur. Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika, a także zastosowanie systemu wykrywania przecieków oraz wskaźnika napełnienia i zabezpieczenia przed przepełnieniem uniemożliwiają wydostanie się magazynowanej substancji na zewnątrz zbiornika. Zamykana obudowa dystrybutora chroni przed dostępem osób niepowołanych, a także uszkodzeniami mechanicznymi. Bogate wyposażenie standardowe zapewnia łatwą, bezpieczną obsługę, a przy tym nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Zastosowanie najwyższej jakości polietylenu odpornego na UV i ekstremalne temperatury zapewnia długoletnią eksploatację. Zbiorniki BlueMaster można łatwo transportować za pomocą wózka widłowego. Linia napełniająca z suchozłączem znajdującym się na poziomie roboczym znacznie ułatwia napełnianie zbiornika*. Istnieje możliwość rozbudowy wyposażenia urządzenia, np. zamontowania układu dystrybucyjnego z legalizowanym przepływomierzem pokazującym ilość i wartość zatankowanego AdBlue. * Opcja dostępna w zbiornikach od 3500 l Filtr siatkowy z zaworem przeciwzwrotnym. 2. Przewód ssący. 3. Uchwyt do podnoszenia zbiornika*. 4. Wentylacja zbiornika. 5. Ogrzewanie zbiornika. 6. Wentylacja zbiornika wewnętrznego. 7. Pokrywa rewizyjna 4 zbiornika wewnętrznego. 8. Ciśnieniowa sonda poziomu. 9. Króciec do zalewania linii ssącej. 10. Właz rewizyjny 16 zbiornika zewnętrznego. 11. Właz rewizyjny 16 zbiornika wewnętrznego. 12. Zbiornik wewnętrzny. 13. Przyłącze linii napełniającej na zbiorniku. 14. Zbiornik zewnętrzny. 15. Linia ssąca. 16. Obudowa dystrybutora. 17. Linia napełniająca Panel kontrolno - sterujący. 19. Oświetlenie obudowy dystrybutora. 20. Zawór kulowy odcinający linię ssącą. 21. Pompa z przepływomierzem. 22. Przewód dystrybucyjny. 23. Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem pompy. 24. Automatyczny nalewak. 25. Suchozłącze linii napełniającej. 26. Zamek obudowy dystrybucyjnej. 27. Ogrzewanie obudowy dystrybutora. 28. Sonda czujnika przecieku. 22 * Zbiornik można podnosić po jego całkowitym opróżnieniu.

23 DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY BBMB1200* 1200 l 1,90 m 1,24 m 1,79 m BBMB2500* 2500 l 2,46 m 1,46 m 1,85 m Wyposażenie STandardowe BBMB3500* 3500 l 2,85 m 2,20 m 1,96 m BBMB4000* 4000 l 3,90 m 1,15 m 2,34 m BBMB5000* 5000 l 2,85 m 2,23 m 2,34 m BBMB9000* 9000 l 3,28 m 2,48 m 2,95 m * Ciąg dalszy kodu jest zależny od specyfikacji zbiornika. Gwarancja na szczelność urządzenia: 10 lat, na wyposażenie: 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta. Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue 1200 l 2500 l 3500 l 4000 l 5000 l 9000 l Panel kontrolno-sterujący (wyjście sygnału 4-20 ma do podłączenia telemetrii). Ciśnieniowy wskaźnik poziomu (wyjście sygnału 4-20 ma do podłączenia telemetrii). Alarm maks. poziomu i przecieku między płaszczami zbiornika > 90 db. Wskaźnik przecieku między płaszczami zbiornika. System grzewczy dla zbiornika i dla obudowy dystrybutora dmuchawy gorącego powietrza. Wentylator wyciągowy. Linia napełniająca przewód 2 ze stali nierdzewnej z suchozłączem. Linia zasysająca przewód 1 ze stali nierdzewnej z filtrem i zaworem przeciwzwrotnym. Automatyczny nalewak z wyłącznikiem pompy w uchwycie. Zabezpieczenie przed nieprawidłowym odłożeniem nalewaka. Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem. Zabezpieczenia prądowe wszystkich komponentów. Oświetlenie wnętrza obudowy dystrybutora. 23

24 Urządzenia do przechowywania i dystrybucji AdBlue Opcje ZESTawów pompowych I zestaw pompowy do użytku wewnętrznego, dostępny dla wszystkich pojemności: pompa Suzzara Blue, zasilanie AC 230 V/50 Hz z termiczną ochroną silnika, moc pompy 370 W, maks. ciśnienie tłoczenia 5 barów, maks. wysokość podnoszenia 2 m, przepływomierz Turbinox o dokładności +/- 1%, przewód dystrybucyjny 4 m, automatyczny nalewak ze stali nierdzewnej z uchwytem wyposażonym w wyłącznik pompy. II zestaw pompowy legalizowany (możliwość sprzedaży AdBlue ), dostępny tylko dla pojemności 4000, 5000 oraz 9000 litrów: spełnia wymogi dyrektywy MID (dyrektywa EU nr 2004/22/WE), estetyczna zabudowa ze stali nierdzewnej, podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący aktualną i całkowitą ilość przetankowanego AdBlue w litrach, cenę jednostkową, całkowitą i walutę, zwijadło z przewodem dystrybucyjnym 6 m, automatyczny nalewak dystrybucyjny z wyłącznikiem pompy w uchwycie, jednofazowy silnik indukcyjny: 230 V, 50 Hz, 0,75 kw, IP 55 z ogranicznikiem czasu biegu (fabrycznie ustawiony na 6 min) i ochroną termiczną, wydajność maksymalna około 30 l/min, przyłącze do transmisji danych do zewnętrznych systemów kasowo - rozliczeniowych. Wyposażenie opcjonalne dla poszczególnych ZESTawów pompowych Zwijadło przewodu dystrybucyjnego z hamulcem lub bez hamulca. Mikroprocesorowy układ kontroli dostępu umożliwiający rejestrację ilości wydanego paliwa każdemu z maks. 120 użytkowników. Każdy użytkownik ma indywidualny kod PIN. Dodatkowo, na życzenie klienta: - oprogramowanie komputerowe umożliwiające tworzenie szczegółowych raportów rozchodu AdBlue, - dane mogą być przenoszone do komputera za pomocą kluczyka elektronicznego, - elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników (alternatywa dla kodów PIN)*. Automatyczny nalewak dystrybucyjny firmy Elaflex z magnetycznym zaworem odcinającym. Wolno stojący dystrybutor przystosowany także do zamocowania na ścianie (w oddaleniu od zbiornika)*. Izolacja zbiornika wewnętrznego spienioną pianką poliuretanową. Kabel grzewczy i izolacja zbiornika. Telemetria system zdalnego przesyłania informacji o poziomie AdBlue w zbiorniku. System wielodostępu XTrack. dla zestawu pomp. 1 dla zestawu pomp. 2 Uwaga: Podane wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy, a jego wartość zależy od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju oraz temperatury otoczenia. *Urządzenie dostępne tylko w zbiornikach o pojemności 3500, 4000, 5000, 9000 litrów. 24

www.environmental.kingspan.com

www.environmental.kingspan.com KATALOG PRODUKTÓW www.environmental.kingspan.com Spis treści: FuelMaster... 3 FuelMaster Premium... 7 XTrack... 9 TruckMaster... 11 BlueMaster... 14 BlueMaster light... 18 BlueTruckMaster... 20 SlimLine...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

KATALOG PRODUKTÓW INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PRODUKTY KINGSPAN ENVIRONMENTAL IDEALNE DLA PRZEMYSŁU ROLNICTWA TRANSPORTU I LOGISTYKI KINGSPAN ENVIRONMENTAL KATALOG PRODUKTÓW URZĄDZENIA DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTÓW 2011 OPCJE AKCESORIA TELEMATYKA

OPIS PRODUKTÓW 2011 OPCJE AKCESORIA TELEMATYKA OPIS PRODUKTÓW 2011 OPCJE AKCESORIA TELEMATYKA Innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność Zarządzanie agregatem Zarządzanie flotą Zarządzanie danymi Zarządzanie temperaturą Zarządzanie paliwem Opis

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH Międzynarodowe Targi Instalacyjne 22-25 kwietnia 2008, Poznań BLISKO 550 WYSTAWCÓW Z 19 KRAJÓW LIDERZY BRANŻY INSTALACYJNEJ PONAD 16 000m² POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ BOGATY

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Katalog wyposażenia medycznego. Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. Linde: Living healthcare

Katalog wyposażenia medycznego. Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. Linde: Living healthcare Katalog wyposażenia medycznego 1 Linde Healthcare Katalog wyposażenia medycznego Linde: Living healthcare Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. 3 Spis treści 1 Wyposażenie medyczne ruchome

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji WAECO AirCon Service WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI 2014 / 2015 LOW EMISSION SZYBKI, EKONOMICZNY, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA SERWIS KLIMATYZACJI YEARS Stacje do serwisowania klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Jakość gwarantuje fakt, iż projekt, produkcja oraz obsługa posprzedażowa odbywają się w ramach systemu jakości ISO 9001: 2008.

PRZEDMOWA. Jakość gwarantuje fakt, iż projekt, produkcja oraz obsługa posprzedażowa odbywają się w ramach systemu jakości ISO 9001: 2008. KATALOG PRODUKTÓW PRZEDMOWA Już samo hasło All the heat you need (Całe ciepło, którego potrzebujesz) mówi nam, że firma Thermobile oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej potrzeby związanej z ogrzewaniem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA wer. 1/2010 THERMOSTA POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków tel./fax: (022) 758 40 96, 0-692 460 887 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instytuty badawcze Przemysł farmaceutyczny Pojazdy weterynaryjne Budowa pojazdów specjalnych

Instytuty badawcze Przemysł farmaceutyczny Pojazdy weterynaryjne Budowa pojazdów specjalnych INSPIRED BY COMFORT PROFESJONALNE CHŁODZENIE 2014 / 2015 Teraz z aplikacją na smartfony Rozwiązania dostosowane do klientów z branży: Przetwarzanie i kontrolowanie żywności Rolnictwo/zakłady hodowlane

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Hörmann BiSecur Nowoczesny system sterowania radiowego do bram przemysłowych Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH VOLVO

AKCESORIA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH VOLVO Volvo Trucks. Driving Progress AKCESORIA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH VOLVO VOLVO FMX 3 6 Dbałość o szczegóły 7 15 Elementy zewnętrzne Kabina Oświetlenie Koła Podwozie 16 23 Wnętrze Komfort Schowki 24 29

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Brama rolowana / krata rolowana SB z napędem WA 300 R S4 Maksimum komfortu i bezpieczeństwa Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW 2013/2014

KATALOG WYROBÓW 2013/2014 KATALOG WYROBÓW 2013/2014 PRZEKONUJĄCE ARGUMENTY NA RZECZ TECHNIKI DOMOWEJ dla instalatorów i projektantów KLIMATYZACJA / WENTYLACJA SPIS TREŚCI OGRZEWACZE WODY UŻYTKOWEJ 4 OGRZEWACZE WNĘTRZOWE 27 PODŁOGOWE

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH VOLVO

AKCESORIA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH VOLVO Volvo Trucks. Driving Progress AKCESORIA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH VOLVO VOLVO FM 3 6 Dbałość o szczegóły 7 16 Elementy zewnętrzne Kabina Oświetlenie Koła Podwozie 17 23 Wnętrze Komfort Schowki 24 29 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz antracyt w sercu żółty. Kärcher Professional: urządzenia wysokociśnieniowe

Na zewnątrz antracyt w sercu żółty. Kärcher Professional: urządzenia wysokociśnieniowe Na zewnątrz antracyt w sercu żółty Kärcher Professional: urządzenia : HD bez podgrzewania wody Strona 6 HDS z podgrzewaniem wody Strona 0 HD z silnikiem spalinowym Strona 30 HDS z silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5452. Nowości rynkowe. s. 7-13. Chemiczne źródła prądu. s. 41-45

ISSN 1895-5452. Nowości rynkowe. s. 7-13. Chemiczne źródła prądu. s. 41-45 www.el-plus.com.pl Nr 1/2014(28) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 7-13 Chemiczne źródła prądu s. 41-45 Asfora Elegancja każdego dnia Centrum Obsługi Klienta 0 801 17 15 00 22 511 84 64 www.schneider-electric.com

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Płukanie i czyszczenie rur

Płukanie i czyszczenie rur 206 Płukanie Sprężarka płucząca 208 Środki chemiczne do czyszczenia 209 Odkamienianie Pompy do odkamieniania 210 Środki chemiczne do odkamieniania 211 Ręczne czyszczenie rur Ręczne maszyny do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

Nowości 2010. Pomiary i Automatyka. www.pl.endress.com/nowosci

Nowości 2010. Pomiary i Automatyka. www.pl.endress.com/nowosci Nowości 2010 Pomiary i Automatyka www.pl.endress.com/nowosci www.pl.endress.com/zbiorniki_pomiarowe 2 Spis treści Pomiary poziomu Ewolucja w świecie radarów falowodowych...4 Micropilot S FMR540...5 Prosonic

Bardziej szczegółowo