ZESZYT 1 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH plastik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT 1 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH plastik. www.recykling.org.pl"

Transkrypt

1 ZESZYT 1 CAŁA PRAWDA O ODPADACH plastik 1

2 Autorzy tekstów: Helena Duszek Olga Gawlik Mariusz Sołtysik Andrzej Szambelan oraz nauczyciele dolnośląskich placówek oświatowych Zespół redakcyjny: Anna Grzybowska Violetta Sołtysik Patrycja Szambelan Konsultacja metodyczna: Małgorzata Purgał-Szczepanik Opracowanie graficzne: Krzysztof Filipczyk Wydawca: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław Prawa autorskie do Zeszytów: Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław Publikacja została przygotowana w ramach projektu Zamień Odpady na Kulturalne Wypady realizowanego przez Fundację EkoRozwoju FER, dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2

3 WPROWADZENIE Jeszcze sto lat temu większość świata nie znała terminu odpady. Produkty powstawały na bazie naturalnych surowców i jeśli przestawały być użyteczne dla człowieka, w sposób naturalny wkomponowywały się w obieg przyrody, ulegając stosunkowo szybkiemu rozkładowi. Odpady nie stanowiły większego problemu. Sytuacja zaczęła zmieniać się pod wpływem masowej produkcji i konsumpcji. Do gospodarki wprowadzono, często jednorazowe, syntetyczne produkty i opakowania, które wcześniej nie występowały w przyrodzie i których środowisko naturalne nie było w stanie szybko wchłonąć i rozłożyć. Ziemia różnych miejscach, głównie Ziemia w różnych miejscach, głównie W Unii Europejskiej, gdzie koordynacja polityki w państwach o wysokim poziomie masowej produkcji i konsumpcji, zaczęła być ekologicznej jest jednym z najważniejszych wspólnych zadań, powstało szereg dyrektyw, które zobowiązują państwa członkowskie do działania. Dyrek- zasypywana wielką ilością odpadów. Niemcy, wrażliwi na ochronę środowiska, tywy przewidują obowiązek wspierania przez rządy ukuli nawet termin określający to zjawisko przedsięwzięć na rzecz: cywilizacja jednorazowego użytku (Einwegwerfzivilisation). minimalizacji odpadów już na etapie projektowania nowych produktów czy też opakowań, wychodząc państ Obecny z założenia, model że najskuteczniejsza gospodarczy jest likwida świata powoduje, że problemem stały się także rosnące ilości odpadów, powstałe z produktów na bazie naturalnych surowców, takie jak: szkło, zużyty papier i tektura, opakowania metalowe, odpady organiczne (kompostowe) etc. Wszystkie te surowce, wymieszane i zanieczyszczone 3

4 w koszach gospodarstw domowych i na wysypiskach, stanowią coraz większy problem współczesnej cywilizacji. Tworzone w różnych miejscach globu coraz to nowe składowiska zajmują nieskażone tereny przyrodnicze, zanieczyszczają wody podziemne toksycznymi odciekami. Często też przyczyniają się do ocieplenia atmosfery Ziemi z powodu metanu, który powstaje podczas fermentacji odpadów organicznych. Jeśli dodamy do tego zjawiska nielegalnych wysypisk w lasach i na brzegach rzek i strumieni, zrozumiemy, dlaczego wiele państw próbuje zmierzyć się z tym narastającym problemem. W Unii Europejskiej, gdzie koordynacja polityki ekologicznej jest jednym z najważniejszych wspólnych zadań, powstało szereg dyrektyw, które zobowiązują państwa członkowskie do działania. Dyrektywy przewidują obowiązek wspierania przez rządy przedsięwzięć na rzecz: minimalizacji odpadów już na etapie projektowania nowych produktów czy też opakowań, wychodząc z założenia, że najskuteczniejsza jest likwidacja problemu u źródła, podziału (segregacji) powstających odpadów na frakcje, które stanowią surowce wtórne, zawrócenia wysegregowanych odpadów do obiegu gospodarczego (odzysk i recykling). 4

5 Celem tych działań jest powrót do gospodarki bezodpadowej albo do takiego zamykania obiegu gospodarczego, aby nie trzeba było tworzyć nowych wysypisk. W idealnym modelu gospodarczym wszystkie odpady są segregowane i nie trafiają na składowiska, ale ponownie do gospodarki. Taki model nie będzie możliwy bez aktywnych i świadomych obywateli. Dlatego powstał nasz projekt Cała prawda o odpadach. Projekt Cała prawda o odpadach odpowiada na potrzebę stworzenia kompleksowych materiałów począwszy od zagrożeń dla środowiska, poprzez możliwości recyklingu, po ich zagospodarowanie. Projekt ten stawia sobie za cel podniesienie świadomości nauczycieli i uczniów, a poprzez uczniów także rodziców. Głównym działaniem pozwalającym na osiągnięcie tego celu jest opracowanie i dostarczenie nauczycielom materiałów szkoleniowych w postaci pakietu złożonego z kilku zeszytów, poświęconych kolejno: papierowi, szkłu, odpadom niebezpiecznym, metalom, tworzywom sztucznym, kompostowi oraz sprzętowi elektrycznemu i elektronicznemu. Każdy zeszyt stanowi zbiór gotowych do wykorzystania konspektów lekcyjnych, pozytywnie zaopiniowanych przez metodyka i sprawdzonych merytorycznie przez fachowców w dziedzinie gospodarki odpadami największe polskie organizacje odzysku: Reba, Recal, a także przez Forum Opakowań Szklanych. 5

6 Przygotowane materiały szkoleniowe mogą służyć do przeprowadzenia działań szkoleniowych i konsultacji z nauczycielami. Materiały te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas lekcji biologii, przyrody, geografii, godzin wychowawczych. Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk trzecie już wydanie pakietu edukacyjnego Cała prawda o odpadach. Wierzymy, że materiały te będą pomocne w szerzeniu edukacji ekologicznej wśród młodzieży. To od niej będzie bowiem zależało, czy uda nam się w XXI wieku wrócić do przyjaznej naturze gospodarki, w której słowo odpad zniknie lub zostanie zastąpione słowem surowiec. Zespół redakcyjny 6

7 SPIS TREŚCI 1. Rodzaje i symbole tworzyw sztucznych 2. Butelki PET wygoda czy śmieć? 3. Polietylen nie taki straszny 4. PCW i jego wykorzystanie 5. Znikające butelki polimery biodegradowalne! 6. Jak nasza gmina realizuje obowiązek segregacji odpadów? 7. Tworzywa sztuczne za i przeciw! 8. Segregujemy plastik 9. Odpady plastikowe Co zbierać? Co wyrzucać? 7

8 1 Rodzaje i symbole tworzyw sztucznych Scenariusz do wykorzystania na lekcjach przyrody, biologii, geografii, godzinie wychowawczej. Cele: : przekazanie informacji na temat tworzyw sztucznych, ich podziału, zastosowania Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: informacje na temat tworzyw sztucznych pojęcie tworzywa sztuczne symbole, jakie są umieszczane na produktach Uczeń rozumie: swoją decydującą rolę wobec środowiska symbole będące informacją, z czego dany produkt jest wykonany Uczeń umie: wyjaśnić pojęcie tworzywa sztuczne podać podział tych tworzyw wymienić przykłady tworzyw sztucznych wyjaśnić znaczenie segregacji tworzyw sztucznych odczytać i zrozumieć symbole umieszczane na produktach Postawy: Uczeń: doskonali umiejętność pracy w grupie jest świadomy swojej roli w przyrodzie szanuje przyrodę 8

9 2 Metody i formy pracy: pokaz, burza mózgów, pogadanka, układanka (dopasowanie nazwy do symboli), praca w grupach Materiały potrzebne do realizacji lekcji: folia polietylenowa produkty z: polietylenu (PE) polistyrenu (PS) polichlorku winylu (PCW) polipropylenu (PP) politereftalanu (PET) produkty z różnymi symbolami Przebieg zajęć: Sprawy porządkowe, zapoznanie uczniów z tematem lekcji. Omówienie tematu: nauczyciel pokazuje uczniom przyniesione przedmioty. Można aktywizować uczniów poprzez zadawanie pytań. Na przykład pokazując folię, nauczyciel może zapytać klasę: Co to jest? Gdzie możemy z tym się spotkać? Omawiając poszczególne tworzywa, należy podać ich symbole przyczepić kartki z symbolami do tablicy albo narysować symbole kredą. Podsumowanie tematu poprzez zadawanie kontrolnych pytań. Rozdanie uczniom układanki dotyczącej symboli. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazwy tworzywa do skrótu tej nazwy i do jego symbolu. Można rozdać uczniom przyniesione produkty z różnymi symbolami. Pozwoli to na utrwalenie wiedzy o tworzywach i ich oznaczeniach. Pomocna w tym może być układanka, którą ułożyli uczniowie

10 Materiał dla nauczyciela:? PODSTAWOWE INFORMACJE O TWORZYWACH SZTUCZNYCH Tworzywa sztuczne to materiały wytwarzane na podstawie polimerów syntetycznych lub naturalnych modyfikowanych z ewentualnym dodatkiem barwników, stabilizatorów, wypełniaczy, zmiękczaczy itp. Podstawowym elementem budowy tworzywa sztucznego jest wielkocząsteczkowy związek organiczny polimer. RODZAJE I SYMBOLE TWORZYW SZTUCZNYCH O właściwościach tworzyw decydują niewielkie ilości związków małocząsteczkowych oraz inne substancje dodawane do polimerów. ZNAKI NA OPAKOWANIACH Do podstawowych tworzyw zaliczamy: politereftalan etylenu (PET ) wykonuje się z niego butelki, wkładki do różnych pudełek, worki. polietylen (PE) zrobione są z niego reklamówki i delikatne folie, służące do opakowań spożywczych. polichlorek winylu (PVC, PCW) wykorzystywany jest m.in. do produkcji spodów do obuwia, odzieży ochronnej i przeciwdeszczowej. polietylen o niskiej gęstości (LDPE) stosowany jest w postaci folii do pakowania produktów cukierniczych (torebki, owinięcia, banderole), do pakowania mięsa, drobiu i wędlin. polipropylen (PP) wytwarza się z niego części urządzeń narażonych na korozję, butelki, folie, opakowania, naczynia odporne na sterylizację wrzątkiem. polistyren styropian (PS) wykorzystywany jest do produkcji tacek, kubków, korków, kapsli. 10

11 Można zademonstrować dzieciom na przykładach opakowań plastikowych po jogurtach, napojach, kosmetykach itp., że wszystkie mają te oznaczenia! WYJAŚNIENIE CELU OZNACZANIA WSZYSTKICH TWORZYW Tworzywa sztuczne są oznaczane po to, aby łatwiej segregować i odzyskiwać surowce, z których zostały wykonane. Dzięki temu mogą być one powtórnie przetworzone i wykorzystywane. Nie muszą lądować na wysypiskach. To zależy od każdego z nas! Przykładowa układanka dla utrwalenia symboli, którymi oznaczane są produkty. Zadaniem uczniów jest dopasowanie symboli do nazw tworzyw sztucznych i ich skrótów. Wskazane jest przygotowanie tylu egzemplarzy, aby była przynajmniej jedna na każdej ławce. RODZAJE I SYMBOLE TWORZYW SZTUCZNYCH 1 PET POLITEREFTALAN 2 HDPE POLIETYLEN DUŻEJ GĘSTOŚCI` 3 PVC POLICHLOREK WINYLU 4 LDPE POLIETYLEN MALEJ GĘSTOŚCI 5 PP POLIPROPYLEN ZADANIE DOMOWE: 1. Napisz, jaki jest cel oznaczania symbolami od 1 do 6 opakowań z tworzyw sztucznych. 2. Wyszukaj w domu pięć różnych opakowań i rozszyfruj, z jakiego tworzywa były wykonane. Źródła informacji: odpady opakowaniowe 11

12 2 Butelki PET wygoda czy śmieć? Scenariusz do wykorzystania na lekcjach przyrody, biologii, godzinie wychowawczej. Cele: : Uświadomienie uczniom wagi praktycznej ochrony środowiska. Na przykładzie recyklingu butelek PET pokazanie korzyści płynących z selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: podstawowe informacje na temat butelek PET i ich recyklingu informacje na temat zagrożeń dla środowiska związanych z nagromadzeniem odpadów informację, że butelka PET nie ulega rozkładowi przez 500 lat informację, że odzyskane odpady z tworzyw są cennym surowcem, który może być powtórnie wykorzystany Uczeń rozumie: wpływ działalności człowieka na stan środowiska korzyści związane z zagospodarowaniem odpadów wagę obywatelskiej obserwacji i działania na rzecz recy klingu w swojej gminie Uczeń umie: wyjaśnić pojęcia segregacja odpadów, recykling, surowce wtórne wyjaśnić znaczenie segregacji odpadów, w tym butelek PET, oraz wie, że odzyskane surowce mogą być ponownie wykorzystane w produkcji 12

13 wymienić podstawowe grupy odpadów powstających w gospodarstwie domowym segregować śmieci w zależności od surowca, z którego zostały wytworzone Postawy: Uczeń: współpracuje w grupie rówieśniczej, szanuje zdanie innych jest wrażliwy na środowisko przyrodnicze odzyskuje odpady z tworzyw sztucznych, oddaje je do recyklingu Metody i formy pracy: pogadanka, prosta praktyczna obserwacja ilości odpadów, zadanie domowe, dyskusja z klasą, praca indywidualna i w grupie Materiały potrzebne do realizacji lekcji: przyniesione przez uczniów i nauczyciela odpady plastikowe (w tym butelki PET) najlepiej samodzielnie wysortowane z domowych śmieci Uwaga: Na ok. tydzień przed planowaną lekcją należy zlecić uczniom zbieranie do osobnych, plastikowych worków tylko tych odpadów i śmieci domowych, które są wykonane z tworzyw sztucznych (zwłaszcza butelek PET). W przeddzień lekcji należy przypomnieć uczniom, żeby przynieśli zebrane odpady do szkoły. Trzeba także uprzednio znaleźć miejsce, gdzie odpady zostaną złożone po lekcji. Niektóre szkoły mają pojemniki do segregacji. W innym wypadku może to być najbliższy punkt segregacji. 13

14 Przebieg zajęć: Przekazanie podstawowych informacji: CO TO ZNACZY PET: PET jest to skrót nazwy tworzywa sztucznego, którego pełna nazwa brzmi politereftalan etylenu. Z tworzywa tego wykonuje się butelki do napojów. HISTORIA: Po raz pierwszy PET został opracowany do użycia w produkcji włókien syntetycznych przez British Calico Printers w 1941 roku. Prawa patentowe zostały sprzedane koncernom DuPont i ICI, które z kolei sprzedały wielu firmom prawa na poszczególnych obszarach. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zastosowano go do produkcji folii, a w końcu lat sześćdziesiątych do przetwórstwa wtryskowego. Od połowy lat siedemdziesiątych coraz więcej tego tworzywa stosuje się do produkcji opakowań, głównie butelek do napojów. STATYSTYKA DOTYCZĄCA PET W POLSCE: Statystyki podają, iż Polacy wytwarzają rocznie 110 tys. ton butelek (dane z 2009 roku). Jedna tona to 25 tys. sztuk butelek. W skali kraju odzyskuje się z tego zaledwie 50 tys. ton rocznie. 1 2 Demonstracja i praktyczne działanie uczniów Na początku lekcji uczniowie powinni zademonstrować odpady z tworzyw sztucznych, które przynieśli z domu. W klasie należy usypać z nich stertę, żeby zobaczyć, jak szybko gromadzi się spora ilość surowców wtórnych. Po lekcji uczniowie odnoszą zebrane twor zywa do punktu segregacji odpadów. Jeżeli w szkole nie ma odpowiednich pojemników, można zrobić małą wycieczkę z uczniami do najbliższego punktu segregacji. 14

15 Dyskusja z elementami wykładu Uczniowie wymieniają zalety i wady opakowań PET. Nauczyciel wypisuje na tablicy to zestawienie. Uzupełnia je, korzystając z następujących informacji: Zalety opakowań PET: są lekkie, trwałe z uwagi na lekkość mniejsze są koszty transportu, zużycie paliw, a co za tym idzie, mniejsza jest emisja zanieczyszczeń niż w przypadku transportu znacznie cięższych opakowań szklanych możliwość wykorzystania gospodarczego 100% tych opakowań po zużyciu ich zawartości i odzyskaniu jako surowca wtórnego na przykład do przędzenia włókien do wyrobu tkanin z polaru. Ciekawe fizyczne i chemiczne właściwości politereftalanu etylenu: sztywność oraz twardość wysoka wytrzymałość, także w wysokiej temperaturze dobra ciągliwość dobra sklejalność i spawalność bardzo wysoka odporność na pełzanie niski i stały współczynnik tarcia bardzo wysoka odporność na ścieranie (porównywalna lub wyższa niż w przypadku poliamidów) bardzo dobra stabilność wymiarowa (lepsza niż w przypadku poliacetalu) doskonała odporność na zabrudzenia lepsza odporność na działanie kwasów obojętność fizjologiczna (wyroby z PET są dopuszczone do kontaktu z żywnością) wysoka odporność na działanie promieniowania wysokoenergetycznego (gamma oraz X) niska udarność (niższa niż w przypadku poliamidu i poliacetalu) 3 15

16 bardzo dobre właściwości izolujące elektryczość, dobra skrawalność i polerowalność odporność na rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, liczne rozpuszczalniki WADY OPAKOWAŃ PET: w szybkim tempie zaśmiecają przyrodę lasy, rzeki, rowy, tereny miejskie wytwarzane są w ogromnych ilościach, najczęściej wykorzystywane jednorazowo i wyrzucane jako śmieci niezgniecione i nieprzetworzone wyroby z PET mają dużą objętość znacznie przyspieszają zapełnianie wysypisk, co powoduje zajmowanie kolejnych terenów przyrodniczych pod wysypiska bardzo długo (ok. 500 lat) rozkładają się w przyrodzie opakowania PET rozpowszechnione są na całym świecie, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i najbiedniejszych; stały się źródłem pomnażania śmieci na wszystkich kontynentach, wszędzie tam, gdzie dociera cywilizacja. 4 Powtórne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych: RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH I INNYCH ODPADÓW MA SENS. Można odzyskiwać np. butelki PET i powtórnie wykorzystywać jako surowiec do wytwarzania nowych produktów, takich jak: włókniny, w tym tkaniny z popularnego polaru listwy i łożyska ślizgowe prowadnice, koła zębate naczynia, butelki, opakowania niewielkie kształtki (np. przezroczyste klawisze) i obudowy urządzeń elektronicznych. 16

17 WNIOSEK Nie wyrzucać butelek PET i innych odpadów z tworzyw sztucznych do śmietników. Wkładać je do specjalnych pojemników na surowce wtórne! Wszyscy możemy to robić! RECYKLING to EKOLOGIA plus EKONOMIA Zadanie domowe: Polacy wytwarzają rocznie 110 tys. ton butelek PET (dane z 2009 roku), a jedna tona to 25 tys. sztuk, z czego roczny odzysk to tylko 50 tys. ton w skali kraju. Policz i zilustruj graficznie, ile butelek PET rocznie zużywamy, ile powtórnie wykorzystujemy, a ile wyrzucamy na wysypiska. 5 INFORMACJE DODATKOWE: Opis pracy zakładu odzyskującego PET (Elana w Toruniu) A. Dodatkowa segregacja innych odpadów Wśród odpadów PET znajdują się również pewne ilości innych tworzyw w postaci nakrętek, butelek po chemii gospodarczej oraz pozostałych odpadów. Po wyselekcjonowaniu zostają one przekazane firmom zajmującym się przerobem i utylizacją takich odpadów. B. Mycie butelek W linii myjącej wykorzystuje się wodę, która krąży w układzie, w obiegu zamkniętym. Ponowne wykorzystanie wody w procesie mycia płatków możliwe jest dzięki układowi ultrafiltracji. Układ ten uwalnia wodę z zanieczyszczeń, a przez to umożliwia jej ponowne wykorzystanie. Pozytywną cechą urządzeń jest ich niska energochłonność, możliwa dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, niewymagającym podgrzewania krążącej w obiegu wody. C. Proces rozdrobnienia butelek PET Butelki PET dostarczane są do hali produkcyjnej z magazynu w postaci sprasowanych bel. Po rozpięciu bel butelki trafiają do bębna przesiewowego, gdzie następuje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych. Dalsza segregacja butelek według rodzaju polimeru odbywa się na taśmach transmisyjnych. Tak przygotowane butelki PET poddawane są w młynie procesowi rozdrobnienia na płatki. 17

18 RECYRKULACJA BUTELEK W ELANA PET Zakład Elana PET jest w stanie przerobić 500 ton zużytych butelek PET miesięcznie. Powstaje z nich granulat PET, który ponownie może służyć do produkcji opakowań lub... nici z tworzyw sztucznych. W roku 2003 doszło do połączenia dwóch niezależnych spółek: ELANA PET sp. z o.o. i ELTECH sp. z o.o. Od tej pory istnieją jako jedna firma ELANA PET sp. z o.o., posiadająca status zakładu pracy chronionej. Zarówno ELANA PET, jak i ELTECH zostały utworzone w wyniku restrukturyzacji największego w Europie Środkowej producenta włókien poliestrowych toruńskich zakładów ELANA SA. ELANA PET powstała w 1996 roku, a jej celem miała być głównie produkcja polimeru butelkowego na skalę przemysłową oraz recykling odpadów z tworzyw sztucznych PET. Rok później powstała spółka ELTECH. Firma ta prowadziła kompleksową obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych ELANA SA. Jednym z profili działalności Elana PET jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych PET. Od roku 1998 firma skupuje zużyte butelki z tworzyw sztucznych, które wykorzystuje do produkcji płatków oraz regranulatu PET. Pozysk surowca pozwala obecnie na usunięcie ze środowiska naturalnego około 500 ton butelek PET miesięcznie. ELANA PET odbiera zużyte butelki własnym transportem z terenu całej Polski. Dostawcami tego typu odpadów są zarówno przedsiębiorstwa komunalne, jak i prywatne firmy świadczące usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi. Dostarczane do ELANA PET odpady muszą być odpowiednio przygotowane. Od swoich dostawców wymaga przede wszystkim sprasowania butelek w celu zmniejszenia objętości odpadu oraz, w miarę możliwości, segregacji butelek pod względem kolorów i zdejmowania nakrętek. 18

19 Odpady te są poddawane przerobowi w Zakładzie Recyklingu. Linia recyklingu Elany PET daje korzyści również osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Toruń i jego okolice. Znalazły one zatrudnienie w naszej firmie, która posiada status zakładu pracy chronionej. Dla osób tych praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale niejednokrotnie formę terapii i daje poczucie przynależności do społeczeństwa. Zakład Recyklingu zatrudnia 95 osoby, wśród których 85 to pracownicy o różnym stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne znalazły zatrudnienie również bezpośrednio przy segregacji butelek. Pozwala to zwiększyć stopień selekcji, a jednocześnie zagwarantować odpowiedni poziom jakości i czystości wyrobu wymagany przez naszych odbiorców. Dostarczane do Elana PET odpady muszą być odpowiednio przygotowane. Od swoich dostawców firma wymaga przede wszystkim sprasowania butelek, aby miały mniejszą objętość, oraz w miarę możliwości segregacji butelek pod względem kolorów i zdejmowania nakrętek. Odpady te są poddawane przerobowi w Zakładzie Recyklingu. Wszyscy pracownicy przed przyjęciem do pracy mają zapewniony pełen zakres badań wstępnych. Celem tych badań jest określenie ich przydatności zawodowej w związku z niepełnosprawnością i stanem zdrowia. Pracownicy mają możliwość korzystania z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych. Ponadto mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę lekarską. Użytkowane przez ELANA PET pomieszczenia pod względem wysokości, powierzchni, wentylacji naturalnej, oświetlenia naturalnego i elektrycznego oraz ogrzewania spełniają określone w tym zakresie wymagania. Odpowiadają one przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych (Źródło: Elana PET dostęp ). 19

20 Źródła informacji: Recykling regularne wydawnictwo Przeglądu Komunalnego, Wydawnictwo Abrys sp. z o.o

21 3 Polietylen nie taki straszny Scenariusz do wykorzystania na lekcjach przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, na godzinie wychowawczej. Cele: : Przekazanie informacji o polietylenie o jego historii, właściwościach oraz zastosowaniach Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: przekazane informacje na temat polietylenu podział polietylenu Uczeń rozumie: potrzebę aktywnej ochrony przyrody przez powtórne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych Uczeń umie: krótko scharakteryzować polietylen wymienić jego właściwości i podział podać przykłady produktów wykonanych z omawianego tworzywastawy: Postawy: Uczeń: bierze czynny udział w ochronie środowiska rozpoznaje odpady z polietylenu 21

22 Metody i formy pracy: pogadanka, burza mózgów, rozsypanka, praca w grupach Materiały potrzebne do realizacji lekcji: przygotowane wcześniej rozsypanki (przykładowa w załączniku) kartki z bloku klej koperty Przebieg zajęć: Przywitanie, sprawy porządkowe. 1 2 Przedstawienie uczniom tematu. Przedstawienie krótkiej historii, właściwości oraz zastosowań omawianego tworzywa. 3 4 Rozdanie uczniom kopert z rozsypankami. W kopertach znajdują się wcześniej przygotowane karteczki z różnymi danymi. Uczniowie mają za zadanie wybrać prawidłowe wyrazy i dane oraz ułożyć je w odpowiednie grupy. Proponowana jest aktywizacja uczniów poprzez zadawanie pytań. Uczniowie z prawidłowo ułożonymi rozsypankami przyklejają je na kartkę bloku. Omówienie możliwości recyklingu polietylenu. 5 22

23 Materiał dla nauczyciela: POLIETYLEN CO TO TAKIEGO? Polietylen jest tworzywem o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i chemicznych. Jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci. Posiada szereg ważnych technicznie właściwości do szerokiego stosowania w przemyśle i budowie maszyn. Właściwości te są uzależnione od różnego stopnia polimeryzacji. Polietylen wyróżnia się swoimi właściwościami ślizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Odporność na korozję gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych, a przy tym nie wymagają one jakiejkolwiek konserwacji. Wyróżnia się 4 rodzaje polietylenu: HDPE (high density PE) charakteryzuje się dużą gęstością (łańcuchy nierozgałęzione zapewniają wysoką gęstość i dużą siłę oddziaływania międzycząsteczkowego), MdPE (medium density PE) o średniej gęstości, LDPE (low density PE) o niskiej gęstości (rozgałęzione łańcuchy polietylenu nie pasują do siebie, co powoduje mniejszą gęstość), LLDPE (linear low density PE) liniowy, o niskiej gęstości (krótkie, nierozgałęzione łańcuchy powstają w wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami o dłuższych łańcuchach. 23

24 TROCHĘ HISTORII: 1898 podczas ogrzewania diazometanu został po raz pierwszy zsyntetyzowany polietylen. Dokonał tego niemiecki chemik Hans von Pechman. Jego współpracownicy (Eugen Bamberger i Friedrich Tschimer) zbadali białą, woskowatą substancję i odkryli, że składa się ona z wielu grup CH 2 nazwali ją polietylen pierwsza synteza przeprowadzona na dużą skalę, odkryta przez Erica Fawcetta i Reginalda Gibsona. Polegała na działaniu skrajnie wysokim ciśnieniem na mieszaninę etenu i benzaldehydu, w wyniku czego otrzymano białą, woskowatą substancję. W związku z tym, że reakcja ta zainicjowana została śladową obecnością tlenu w aparaturze, była trudna do powtórzenia Michael Perrin przypadkowo odkrył wpływ tlenu na reakcję. I tak wysokociśnieniowa metoda syntezy polietylenu stała się podstawą przemysłowej produkcji LDPE Robert Banks i John Hogan odkryli właściwości pierwszego katalizatora, jakim był tlenek chromu (VI). Zastosowanie katalizatorów stało się krokiem milowym w późniejszej syntezie polietylenu. Pozwoliło to na polimeryzację etenu w łagodniejszych przedziałach temperatury i ciśnienia Karl Ziegler rozwinął proces oparty na użyciu chlorków tytanu, zwłaszcza chlorku tytanu (IV) (TiCl 4 ) i metaloorganicznych związków glinu, tj. trietyloglinu, Al(C 2 H 5 ) 3. Pozwalało to na syntezę w jeszcze łagodniejszych warunkach Walter Kaminsy i Hansjörg Sinn odkryli kolejny typ procesu katalitycznego, który był oparty na metalocenach tzw. sandwiczowych (lub kanapkowych), takich jak np. ferrocen. 24

25 CECHY POLIETYLENU Jego podstawowe właściwości to: wysoka wytrzymałość mechaniczna, wysoka elastyczność (odporność na uderzenia), stabilność wymiarowa (nie pochłania wody), dobre właściwości ślizgowe (samosmarowność), niski współczynnik ślizgowy, redukcja hałasu (tłumienie drgań), fizjologiczna nieszkodliwość, odporność na zarysowania, antystatyczność lub izolacyjność (w zależności od typu) oraz dobre właściwości adhezyjne (możliwość łączenia się powierzchniowego z innymi materiałami). Gdzie go można spotkać? Dzięki swoim właściwościom polietylen znalazł szerokie zastosowanie. Wykonane są z niego wykładziny blatów i stołów stosowanych w przemyśle spożywczym, sortownice, krajalnice, dozowniki, podkłady do wykrawania oraz przecinania, części maszyn mających kontakt z żywnością. Używany jest do wyrobu artykułów gospodarstwa domowego, wykładzin komór i kabin chłodniczych oraz części w urządzeniach chłodniczych. Inne gałęzie przemysłu również wykorzystują polietylen. Wykonuje się z niego m.in. elementy linii transportowych, wykładziny odporne na uderzenia, elementy instalacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, nisko oraz średnio obciążone części maszyn. Z polietylenu produkuje się również zabawki, takie jak lalki, grzechotki, piłki itp. KODY RECYKLINGU POLIETYLENU Polietylen może i powinien być odzyskiwany z odpadów. Oznaczenia, które są umieszczane na produktach lub na opakowaniach, mają ułatwiać odzyskiwanie polietylenu jako surowca do powtórnego wykorzystania. 25

26 Przykładowe rozsypanki: Zadaniem uczniów jest wybranie prawdziwych danych oraz ułożenie ich w prawidłowym zestawieniu (data, nazwiska naukowców, nazwa związku) H. von Pechman polietylen 1933 R. Dawkins 1998 E. Bamberger CH M. Gibson 2098 F. Tschimer C 2 H R. Gibson 1798 J. Perry C 2 H D. Attenborough W rozsypance dotyczącej właściwości znajduje się więcej niż jedna prawdziwa wiadomość. Są w niej również dane nieprawdziwe. Zadaniem uczniów jest poprawne wybranie właściwości polietylenu. giętki barwny twardy bezbarwny 2098 woskowaty odporny na działanie kwasów 2098 matowy nieodporny na działanie zasad wysoka wytrzymałość łatwo przepuszcza pary substancji organicznych niska wytrzymałość odporny na niską temperaturę Dodatkowe źródła informacji:

27 4 PCW i jego wykorzystanie Scenariusz do wykorzystania na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki, na godzinie wychowawczej. Cele: : Przekazanie informacji o polichlorku winylu (PCW) i możliwości jego recyklingu Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: podstawowe wiadomości na temat polichlorku winylu podstawowe pojęcia, takie jak: odpady, surowce wtórne, segregacja odpadów, recykling Uczeń rozumie: swój wpływ na otaczające środowisko Uczeń umie: rozpoznać odpady wykonane z PCW wyjaśnić pojęcia: segregacja odpadów, recykling wyjaśnić znaczenie segregowania odpadów wy: Postawy: Uczeń: współpracuje w grupie jest świadomy, że swym zachowaniem wpływa na obecny i przyszły stan środowiska 27

28 Metody i formy pracy: burza mózgów, pogadanka, praca w grupach Materiały potrzebne do realizacji lekcji: produkty z PCW (w miarę możliwości) lub ich zdjęcia przygotowane kartki z wypisanymi produktami wytworzonymi z polichlorku winylu, a także z innych tworzyw sztucznych dwa kartony brystolu, klej lub magnes (jeżeli mamy do dyspozycji tablicę magnetyczną), może być również zwykła tablica i kolorowa kredazwykła tablica i kolorowa kreda Przebieg zajęć: Przedstawienie tematu i celu lekcji. 1 2 Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez zadawanie pytań. (Przykładowe pytania: Co to są odpady? Jak możemy je podzielić? Co to są surowce wtórne?) Przedstawienie tematu pogadanka (informacje o PCW, jego historii i zastosowaniach). Uczniowie dowiadują się, gdzie na co dzień możemy się spotkać z PCW. 3 4 Podział uczniów na dwie-trzy grupy. Rozdanie im kartek z wypisanymi produktami z tworzyw sztucznych. W widocznym miejscu przyczepiamy dwa kartony brystolu; na jednym piszemy nagłówek: Produkty z PCW, na drugim zaś: Inne produkty. Rozdajemy uczniom przygotowane wcześniej kartki z nazwami produktów i prosimy o dopasowanie 28

ZESZYT 2 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH szkło. www.recykling.org.pl

ZESZYT 2 CAŁA PRAWDA. O ODPADACH szkło. www.recykling.org.pl ZESZYT 2 CAŁA PRAWDA O ODPADACH szkło www.recykling.org.pl 1 Autorzy tekstów: Helena Duszek Olga Gawlik Mariusz Sołtysik Andrzej Szambelan oraz nauczyciele dolnośląskich placówek oświatowych Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

MNIEJ ODPADÓW? TAK! pod redakcją. Mariusza Sołtysika Krzysztofa Świerkosza

MNIEJ ODPADÓW? TAK! pod redakcją. Mariusza Sołtysika Krzysztofa Świerkosza MNIEJ ODPADÓW? TAK! pod redakcją Mariusza Sołtysika Krzysztofa Świerkosza Wrocław 2009 Mniej odpadow nowy.indd 1 2009-10-26 09:51:26 Wydawcy Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA we Wrocławiu www.eko-unia.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 2 Dokument został przygotowany w ramach projektu PLASTICE i wchodzi w skład WP4 Ramowych warunków stymulujących

Bardziej szczegółowo

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Fakty o tworzywach sztucznych 2007 Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Październik 2008 1 2 Spis treści Metodologia i zmiany str. 4 Rok 2007 w skrócie

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik miejskiego ekologa

Przewodnik miejskiego ekologa Polski Klub Ekologiczny Przewodnik miejskiego ekologa dr Dominika Sułkowska Publikacja współfinansowana jest ze środków otrzymanych przez Polski Klub Ekologiczny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Słowniczek WTN. Ekologia

Słowniczek WTN. Ekologia Zielony Punkt do dyspozycji! Musicie Państwo używać znaku Zielony Punkt na opakowaniu? PSR jest do Państwa dyspozycji. Znak Zielony Punkt (Der Grüne Punkt), którego używanie w ostatnich latach stało się

Bardziej szczegółowo

JAK SORTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ. czyli prosty recykling w polskich domach

JAK SORTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ. czyli prosty recykling w polskich domach -1- JAK SORTOWAĆ, ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ czyli prosty recykling w polskich domach SPIS TREŚCI spis treści 4. Śmieciowa strona mocy. mały przewodnik po mądrym recyklingu 19. nowa ustawa śmieciowa 5. 22. 7 rzeczy,

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO 6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania

Bardziej szczegółowo

szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1.

szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1. szkoła pełna zasobów scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych CZĘŚĆ 1. Redakcja: Nina Gałuszka, Monika Karkowska Korekta językowa: Julia Odnous, Monika Karkowska szkoła Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów

Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Organizowanie obsługi

Organizowanie obsługi REFORMA 2012 Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.42.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze Kropelka do Kropelki - wyróżnione scenariusze Publikacja zawierająca zbiór wyróżnionych prac zgłoszonych do I etapu konkursu, polegającego na opracowaniu przez nauczycieli scenariusza zajęć lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA } EKOROLNICTWO } Oszczêdne i doceniane œwietlówki } EMAS pilnie poszukiwany Egzemplarz bezp³atny Nr 1/2 2010 Niebezpieczny azbest INWESTYCJE W ŚRODOWISKO Paliwa z odpadów ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ISSN

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Twoje pieniądze kształtują świat

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Twoje pieniądze kształtują świat KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! Twoje pieniądze kształtują świat Scenariusz zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych 1 Autorki Maria Huma (rozdział I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) Małgorzata Krzystkiewicz

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

Ekologia to Czysty Biznes

Ekologia to Czysty Biznes Ekologia to Czysty Biznes czyli jak zarabiać chroniąc środowisko naturalne dobre praktyki Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2010 -1- Ekologia to Czysty Biznes czyli jak zarabiać chroniąc środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo