TABLICE DLA MINIKOSZYKÓWKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABLICE DLA MINIKOSZYKÓWKI"

Transkrypt

1 TABLICE DLA MINIKOSZYKÓWKI TABLICE MINIKOSZYKÓWKA DO WNĘTRZ Wymiary 120 x 90cm Produkowane bez otworów Model z płyty stolarskiej drewnianej wiórowej dwustronnie laminowanej grub. 20mm kaŝda ART. MB cena EUR 50 Model z drewnianych listw dwustronnie laminowanych grubość 20mm kaŝda. ART. MB cena EUR 80 TABLICE MINIKOSZYKÓWKA NA ZEWNĄTRZ Wymiary 120 x 90cm Produkowane bez otworów Model z Ŝywicy fenylonowej termoutwardzalnej grub.10mm kaŝda. ART. MB cena EUR 65 Dodatkowo wykonanie otworów do załoŝenia kosza ART. BA cena EUR 8 TABELICA MINIKOSZYKÓWKA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ Linia americana półowalny wymiary 110 x 73cm. Produkowany z otworami do umocowania kosza standard. Model 118 z polipropylenu z wgłębieniami usztywniającymi. ART.MB cena EUR 36,5 WSPORNIKI ze stali pozwalają na umocowanie do muru tablic do minikoszykówki Produkowane w komplecie ze śrubami do mocowania tablic. Wersja ze stali malowane wyskok 50/80cm ART. MB cena EUR 69 Wersja ze stali ocynkowanej na gorąco i malowanej wyskok 50/80cm ART. MB cena EUR 75 Zdjęcia wskazujące.kształt wsporników moŝe być róŝny w zaleŝności od typu tablicy i wyskoku. del tipo di tabellone e dello sbalzo DO ZABAWY I TRENINGÓW CENTRAL KOSZYKÓWKA BEZ TABLICY Struktura extra solidna ze stali malowanej. Podstawa podpora szeroka i cięŝka w linii kwadratu od 67 x 67cm. Regulacja wysokośći od 220cm do 305cm. ART. MB cena EUR 115 DZIECIĘCA KOSZYKÓWKA Z MINI TABLICĄ Struktura z rury stalowej malowanej. Tablica z plastiku 60 x 60cm z koszem i siatką regulaminowe. WyposaŜona w koła do łatwego transportu.produkowane w komplecie z pojemnikiem z plastiku na balast. Regulacja wysokości od 180cm do 265cm za pośrednictwem kierownicy i hamulec bezpieczeństwa ART. MB cena EUR 90 12

2 PIŁKA NOśNA I MAŁA PIŁKA NOśNA BRAMKA DO MONTAśU Z TULEJAMI BRAMY REGULAMINOWE WYM. MT. 7,32 X H. 2,44 ŚWIATŁA WEWN. ZGODNE Z NORMĄ UNI EN 748. W STOPIE LEKKIM aluminiowym w przekroju owalnym 120 x 105mm z podwójnym Ŝebrowaniem usztywniającym wenętrznie przeciwzginający. Model przymocowalny do terenu za pomocą tuleji zakopanej w ziemi.pomalowane (epossidica) biała.łuki podtrzymujące siatkę tylne ze stali wygięcie głębokość 80cm. Model odpowiedni dla wszystkich boisk równieŝ na zawody. ART.CA cena EUR 1.050/para DODATKOWO dla zamiany podtrzymujących siatkę z tyłu z wygięciem z tymi typu na pal (obowiązkowe na zawodach międzynarodowych ) z rury stalowej ocynkowanej na gorąco,w komplecie z blokiem i tulejami do zakopania w ziemi. ART. CA cena EUR 1.125/para ZATRZYMUJĄCE SIATKĘ sznur plombowany ART. CA na zamówienie ZATRZYMUJĄCE SIATKĘ Z TYŁU ze stali ocynkowanej na gorąco opuszczalny do góry. W tym systemie siatka znajduje się zawsze na miejscu i jest doskonale napięta. Wywrócenie podsta wy pozwala na łatwe utrzymanie nawierzchni z trawy. ART. CA cena EUR 210/para OSŁONA dla zatrzymujących siatkę ze stali.,z politene rozciągliwego pokryte błoną ochronną w kolorze czarnym. Set składający się 12 sztuk od 2m dla jednej kopii bramy. ART. CA cena EUR... BRAMKI PRZENOŚNE REGULAMINOWE WYM. 7,32 x 2,44m Te bramki są wyposaŝone w podstawy głębokie 200cm,które zezwalają bramie utrzymywać się autonomicznie,brama musi być zawsze ułoŝona bezpiecznie za pośrednictwem uŝycia odpowiednich przeciwwag lub kołków do umocowania w terenie. Bramki MOD. SUPER z podstawą z aluminium o przekroju owalnym zgodnie z normą uni en 748. Przód i podstawa z aluminium o przekroju owa-lnym120x105mm z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym,antywygięciowym.waga kaŝdej bramki 90kg. ART. CA cena EUR 2.135/para BRAMKA MODEL EXTRA przody z rury aluminiowej owalnej 120 x 105mm podstawa z rury aluminiowej kwadratowej 60 x 60mm z krawędziami zewnętrznymi zaokrąglonymi.waga bramki 80kg kaŝda. ART. CA cena EUR 1.575/para KOŁA do bramek przenośnych. Nakładają się z przodu na słupek,pozwala-ją na łatwy transport. Set 2 sztuki na bramkę ART. CA cena EUR 123/zestaw PRZECIWWAGI BEZPIECZEŃSTWA do umieszczenia z tyłu poprzeczki tyl-nej bramki przenośnej. Waga 34kg kaŝda. Zalecane 3 sztuki na bramkę. ART. CA cena EUR 85 CZĘŚCI WYMIENNE SET HACZYKI WYMIENNE z nylonu do mocowania siatki. opakowa-n ie 100 sztuk na jedną parę bramki. ART.CA cena EUR 27/op TULEJA z aluminium do bramki do piłki noŝnej owalne. ART.CA cena EUR 37/para NAKŁADKA do tulejki z aluminium owalne. ART. CA cena EUR 19,50/para 13

3 BRAMKI DO PIŁKI NOśNEJ ZMNIEJSZONE I DO MAŁEJ PIŁKI NOśNEJ WERSJA DO UMOCOWANIA Z TULEJAMI Z umocowaniami siatki zakrzywionymi i ukośnie wzmocnionymi w naroŝnikach Zalecane dla boisk intensywnie wykorzystywanych ARTYKUŁ. KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM O PRZEKROJU OWALNYM 120 X 105mm z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym - umocowania do siatki(kolanko)ze stali. CA cena EUR 970/para CA cena EUR 930/para WYMIARY m 6 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne WYMIARY m. 5 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne 14 KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM O PRZEKROJU OKRĄGŁYM ŚREDN.80mm z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym umocowania do siatki(kolanko) ze stali CA cena EUR 720/para WYMIARY m 6 X h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 705/para WYMIARY m 5 X h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 695/para WYMIARY m 4 X h. 2 oświetlenie wewnętrzne CL cena EUR 640/para WYMIARY m 3 X h. 2 ośw. Wew. MAŁA PIŁKA NOśNA KONSTRUKCJA Z RURY ZE STALI ŚREDNICA 80mm WERSJA MALOWANA PROSZKIEM Z POLIESTRU CA cena EUR 450/para WYMIARY m 6 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 495/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 450/para WYMIARY m 5 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 375/para WYMIARY m 4 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CL cena EUR 330/para WYMIARY m 3 x h. 2 ośw. Wew. - MAŁA PIŁKA NOśNA WERSJA OCYNKOWANA NA GORĄCO I MALOWANA PROSZKIEM Z POLIESTRU CA cena EUR 610/para WYMIARY m 6 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 675/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 610/para WYMIARY m 5 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 530/para WYMIARY m 4 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne Podstawa tylna zatrzymująca siatkę CL cena EUR 500/para WYMIARY m 3 x h. 2 ośw. wew. MAŁA PIŁKA NOśNA SERIE 4 NAKŁADKI PODSTAWA TYLNA UTRZYMUJĄCA SIATKĘ ze stali ocynkowanej na gorąco Nakładki na tulejki ze stali Opuszczana z góry,tym sposobem siatka jest zawsze na miejscu i perfekcyjnie napięta. ART. CL Opuszczenie podstawy pozwala na łatwe utrzymanie warstwy trawy. cena EUR 32 CA cena EUR 160/para DLA BRAMEK OD 6m - głębokość 150cm CA cena EUR 160/para DLA BRAMEK OD 5m - głębokość 150cm CA cena EUR 110/para DLA BRAMEK OD 4m - głębokość 100cm CL cena EUR 85/para DLA BRAMEK OD 3m - głębokość 100cm - MAŁA PIŁKA NOśNA SZNUR PLOMBOWANY ZATRZYMUJĄCY SIATKĘ waga 800gr/ mb. Nakłada się nawlekając w oczka siatki i wiąŝąc je na słupku bramki. Maksymalna łatwość w przesuwaniu i do konserwacji. Brak niebezpieczeństwa dla grających CA cena EUR 100/para DLA BRAMEK 6m - głębokość 150cm CA cena EUR 100/para DLA BRAMEK 5m - głębokość 150cm CA cena EUR 65/para DLA BRAMEK 4m - głębokość 100cm CL cena EUR 75/para DLA BRAMEK 3m gł. 100cm- MAŁA PIŁKA NOśNA

4 ART. WERSJA PRZENOŚNA KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM LINIA OWALNA 120 X 105MM Z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym utrzymanie siatki tylne ze stali.podstawa z alum.60x60mm CA cena EUR 1.260/para WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150 cm CA cena EUR 1.220/para WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM LINIA OKRĄGŁA ŚREDNICA 80mm Z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym utrzymanie siatki tylne ze stali.podstawa z alum.60x60mm CA cena EUR 840/para CA cena EUR 805/para CA cena EUR 770/para CL cena EUR 615/para MAŁA PIŁKA NOśNA WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm WYMIARY m 4 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm WYMIARY m 3 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm- KONSTRUKCJA Z RURY ZE STALI ŚREDN. 80mm (patrz zdjęcie wyŝej) Utrzymanie siatki tylnej w lini specjalnej,przeciwrozrywalne i poprzeczne wzmacniające w naroŝnikach WERSJA MALOWANA Z PROSZKIEM POLIESTEROWYM CA cena EUR 560/para WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 620/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 560/para WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 420/para WYMIARY m 4 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm CL cena EUR 355/para WYMIARYm 3 X h.2z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm- MAŁA PIŁKA NOśNA WERSJA ocynkowanana na gorąco MALOWANA Z PROSZKIEM POLIESTEROWYM CA cena EUR 800/para WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 860/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 800/para WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 665/para WYMIARY m 4 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm CL cena EUR 540/para WYMIARY m 3xh.2z oświetleniem wew.-głębokość podstawy 100cm - MAŁA PIŁKA NOśNA CA cena EUR 85 PRZECIWWAGI BEZPIECZEŃSTWA do umieszczenia z tyłu poprzeczki tylnej bramki przenośnej Waga 34kg kaŝdy.zalecane 2 szruki dla kaŝdej bramki. CL cena EUR 78/komplet KOŁA PNEUMATYCZNE średnica 250mm do załoŝenia z przodu nadające adatte się do wszystkich bramek,kiedy chce się wyeliminować przedziurawienie słupka.set -2 koła do kaŝdej bramki. KOŁA PNEUMATYCZNE średn.250mm do zakładania bocznie do bramek -są łatwe i szybkie do załoŝenia i do zdejmowania wymagają,ŝe w słupku zostanie wykonany otwór przechodzący według wskazań producenta kół. Jeśli zostana zamówione jednocześnie z bramką,przygotujemy otwory na słupkach. Set -2 koła dla jednej bramki. ARTYKUŁ. CL cena EUR 49/komplet SET DO MONTOWANIA W TERENIE dla boisk z trawy Naturalnej lub ziemia. Set dla jednej pary bramek 5 lub 6m, składający się z: 6 paliki spiralne z Ŝelaza ocynkowane w komplecie ze strzemieniem, śruby i klucz do mocowania spirali w terenie ARTYKUŁ. CA cena EUR 126/komplet Set dla jednej pary bramek 4 lub 3m, składajacy się z: 4 paliki spiralne z Ŝelaza ocynkowane w komplecie ze strzemieniem,śruby i klucz do mocowania spirali w tereni ART. CL cena EUR 87/komplet 15 KRATA BRAMKI Z BALASTEM z rury ze stali ocynkowanej na gorąco.nakłada się z tyłu bramki. Odpowiednio balastowana gwarantuje maksymalną stabilność i bezpieczeństwo bramki.tylko bramki m 3 x h. 2 (mała piłka noŝna ) ART. CL cena EUR 205/para

5 SIATKI DO BRAMEK DO PIŁKI NOśNEJ REGULAMINOWE 7,32 x 2,44m bok wysoki cm 100 o cm 200 Wszystkie siatki są odporne na promieniowanie UV Modele bez węzłów INTER SZEŚCIOKĄTNA Splot z nylonu średn.3,5mm. Oczko sześciokątne. Kolor biały. ARTYKUŁ. CA cena EUR 78/para INTER SZEŚCIOKĄTNY MIĘDZYNARODOWY dla bram utrzymujących siatkę na słupie. Bok wysoki cm 200 Bok niski cm 200 ART. CA cena EUR 95/para SUPER COPPA Splot z nylonu średn. 6mm. Maksymalna wytrzymałość. Kolor biały. ARTYKUŁ. CA cena EUR 100/para Model z węzłem CHAMPIONS Splot z polipropylenu, oczka kwadratowe 120X120mm Grub.6mm. Lamówka wzma-cniająca.nadająca się do częstego uŝytkowania.kolor biały. ARTYKUŁ. CA cena EUR 105/para CHAMPIONS INTERNATIONAL Te same cechy charakterystyczne ale dla bramek utrzymujących siatkę na słupie Bok wysoki 200cm Bok niski 200cm. ART. CA cena EUR 125/para 4 FRANCIA Plecionka z polietilenu.kolor biały.oczka 130X130mm Grub. 3mm. Wysoka wytrzymałość.szczególnie nadająca się na boiska treningowe. ARTYKUŁ. CA cena EUR 62/para 5 GERMANIA Splot z polietilenu.kolor biały Oczka 130 X 130mm Grubość 4mm.Wysokoa wytrzy-małość. Szczególnie wytrzymała na boiska intensywnie uŝywane. ARTYKUŁ. CA cena EUR 80/para SIATKI DO BRAMEK DO PIŁKI NOśNEJ ZMNIEJSZONYCH DLA BRAMEK m 6 X 2 o X 2,2 bok wysoki cm. 100 bok niski cm 150 ART. CA cena EUR 60/para STANDARD ze splotu z polipropylenu bez węzła kolor biały - Oczko mm. 100 x 100 x 3 ART. CA cena EUR 65/para EXTRA - z plecionki z polietilenu z węzłem -oczko mm. 130 x 130 x 3 wysoka wytrzy-małość nadająca się dla boisk treningowych kolor bialy (jak na zdjęciu 4) ART. CA cena EUR 70/para SUPER ze splotu z polietilenu z węzłem - oczko mm. 130 x 130 x 4 wysoka wytrzyma-łość szczególnie nadająca się na boiska intensywnie uŝywane, kolor bialy (jak zdjęcie 5) DLA BRAMEK m. 5 X 2 bok wysoki cm. 100 bok niski cm 150 ART. CA cena EUR 55/para EXTRA - z plecionki z polietilenu - oczka mm. 130 x 130 x 3 wysoka wytrzymałość nadająca się dla boisk treningowych kolor biały (jak zdjęcie 4) ART. CA cena EUR 58/para SUPER ze splotu z polipropylenu bez węzła - oczko mm. 100 x 100 x 6 wysoka wy-trzymałość - szczególnie nadająca się na boiska często uŝywane kolor biały (jak na zdjęciu 3) DLA BOISK m 4 X 2 - bok wysoki cm. 100 bok niski cm 100 ART. CA cena EUR 42/para EXTRA - z plecionki z polietilenu z węzłem - oczko mm 130 x 130 x 3 wysoka wytrzymałość nadająca się na boiska treningowe - kolor biały (jak na zdjęciu 4) ART. CA cena EUR 55/para SUPER ze splotu z polietilenu z węzłem - oczko mm 130 x 130 x 4 wysoka wytrzymałość szczególnie nadająca się na na boiska często uzywane kolor biały (jak zdjęcie 5) 16 Kontynuacja siatki do bramek MAŁA PIŁKA NOśNA

6 SIATKI DO BRAMEK MAŁA PIŁIKA NOśNA CIĘśKA ze splotu z polietilenu białe. Oczko kwadratowe z węzłem mm 130 x 130 grub. mm 3. cała w lamówce. Do dyspozycji równieŝ biała/ grana- towa - biała/czerwona Ŝółta/granatowa ART. CL cena EUR 35/para COLONIA ze splotu z polietilenu biała,z węzłem.oczko mm 130 x 130 grub. mm 4. Cała w lamówce. ART. CL cena EUR 39/para SZEŚCIOKĄTNA z nylonu biała testowana. oczko sześciokątne,grub. mm 3. ART. CL cena EUR 38/para CIĘśKA SZEŚCIOKĄTNA Z nylonu biała testowana. Oczko sześciokątne grub. mm 6. ART. CL cena EUR 52/para MINI BRAMKI CHAMPIONS Z polipropylenu biała. Oczko kwadratowe mm 120 x 120 grub. mm 6.Cała w lamówce na obwodzie. Szczególnie nadająca się do intensywnego uŝytku ART. CL cena EUR 63/para MINIBRAMKI Struktura bardzo mocna z rury ze stali okrągłej średnica mm 40. Zaopatrzona w pierścienie do umoco-wania siatki.malowane proszkiem. Model składany w komplecie z siatką. Wym. cm 150x105 z oświetleniem wewnętrznym. Głębokość 60cm. ART. CA cena EUR 190/para SIATKA WYMIENNA z nylonu ART. CA cena EUR 25/para MINIBRAMKA MOD. IMPORT Struktura z rury ze stali średn. mm 25. Malowana proszkiem kolor czerwony. MontaŜ na osadzenie. Podukowane w komplecie z siatką. Wim. cm 137 x 112 głębokość 60 ART. CA cena EUR 45/para ŁOPATKI DO PIŁKI NOśNEJ NAROśNE MINIBRAMKA Z PLASTIKU Wykonana z rury z PCV średn. mm 45 ze złączem na osadzenie. Produkowane w komplecie z siatką. Wim. cm 145x110 głębokość cm 78 ART. CA cena EUR 65/para ŁOPATKA EXTRA Antywypadkowa z prze gubem,która pozwoli się przewracać i szyb-ko powrócić.w PCV Średn.30 w komplecie z chorągiewką Ŝółtą, za ciskiem hamującym i tulejką. ART. CA cena EUR 15 /komplet LOPATKA STANDARD Antywypadkowa elastyczna. Z rury PCV w komplecie z Ŝółtą chorągiewką, zacisk hamujący i tulejka.szt 4 ART. CA cena EUR 32/komplet WYCIERACZKA WYCIERACZKA z podparciem z plastiku i przyssawki do lepszego przylegania do podłogi. WyposaŜona w szczotki dolne i bo czne do perfekcyjnego oczyszczenia obuwia. ART. TE cena EUR 21 17

7 WÓZKI ZNACZĄCE LINIE NA BOISKU WÓZEK ZNACZĄCY LINIE GIPSEM MODEL EXTRA. Pojemność 30 litrów.ślad cm 10. Obudowa z blachy cięŝkiej malowana proszkiem. Koła przednie kierujące. Dystrybutor wewnętrzny z blachy umiejscowiony w specjalnym wyprofilowa-nym miejscu. Oscylator wyŝszy widelcowy z ru-chem automatycznym aby eliminować zastój gipsu. Wylot gipsu regulowany zasuwą kierowana drąŝ-kiem z góry. ART. CA cena EUR 180 WÓZEK ZNACZĄCY LINIE GIPSEM MODEL. STANDARD. Pojemność 30 l.ślad cm 10. obudowa z blachy cięŝkiej,malowany proszkiem.kółko przednie kierujące.dystrybutor wewnętrzny z blachy umiejscowiony w specjalnym wyprofilowanym miejscu. Wylot gipsu regulowany z dołu zasuwą przesuwającą się I zatrzymującą się na śróbę. ART. CA cena EUR 160 WĘGLAN WAPNIA dla wózków na gips.opakowania od 20 worków po25kg na paletę. ARTYKUŁ. CA cena EUR 135/opakowanie WÓZEK ROZPYLAJĄCY RĘCZNY STANDARD. Pojemnik 10 litrów z plastku z pompą ręczną na zawór. Obudowa ze stali Pistolet wysuwany i regulowany. Tarcze obrotowe do wytyczania lini re gulowanej od 5cm do 15cm. WyposaŜony w 3 koła pneumatyczne o śred nicy 250mm. ART.CA cena EUR 185 FARBY NIETOKSYCZNE EKOLOGICZ NE NA BOISKA Z TRAWY TYP PRZEPUSZCZALNY Opakowania od 14 l (25kg kaŝdy.) ART. CA cena EUR 31/op. TYP EXTRA BŁYSZCZĄCY świetnie kryjący wodoszczelny. Opakowania od 14 l (25kg kaŝdy.) maksym. wydajność. ART. CA cena EUR 41/op. WÓZEK ROZPYLAJĄCY Z SILNIKIEM NAPĘDOWYM Struktura ze stali malowany. 3 koła pneumatyczne. Silnik na napęd 2 biegi CC.50. Paliwo mieszanka. Silnik porusza pompę ssącą z aluminium,która pobiera farbę ze zbiornika. Szczególnie nadaje się kiedy muszą być wytyczone linie na wielu boiskach w tym samym dniu. ART.CA cena EUR 670 SIATKI OSŁONOWE Siatka z plecionki z polietilenu ciemnozielona grub. mm 2,8 oczko mm 130x130. z węzłem ART. CA cena EUR 0,75 za metr kwadratowy Siatka z plecionki polietilenu ciemnozielona grub. mm 3 oczko mm 130x130 z węzłem ART. CA cena EUR 1,05 za metr kwadrat. Siatka ze splotu z polietilenu ciemnozielona grub. mm 3 oczko mm 100x100 bez węzła ART. CA cena EUR 1,05 za metr kwadr.

8 ŁAWKI NA OBRZEśU BOISKA MODEL KRZYWA STANDARD - Struktura w formie zakrzywionej z rury z aluminium naturalny od mm. 30 x 30 boki z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowy grub. mm. 3 części tylne z polica-rbonato alveolarnego przeświecającego mm. 6 obydwa niepalne i stabilizowane na promienie UV sie- dzenia z rury ze stali ocynkowanej z oparciem z polipropylenu niepalne klasa 1.Głębok. całkowita 84cm bok cm. 50 wysokość cm. 200 ART. CA cena EUR 810 DŁUGOŚĆ m. 2 - miejsca 4 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 3 - miejsca 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4 - miejsc 8 RICH. PREV ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 5 miejsc 10 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 miejsc 12 ART. CA cena EUR 330 DODATKOWO DLA KAśDEGO METRA WIĘCEJ ( 1 MT. = 2 MIEJSCA ) MODELLO KRZYWA EXTRA - Struktura w formie zakrzywionej z rury z aluminium naturalnego od mm. 30 x 30 boki boczne wysokie z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowy gr. mm. 3 część tylna wysoka z policarbonato alveolanego przeświecają-cego mm. 6 obydwa niepalne i stabilizowane na promienie UV części tylne i boczne dolne z laminatu plastikowego kolorowego. siedzenia z rury ze stali ocynkowanej oparcie z polipropylenu niepalne klasa 1 głębokość całkowita cm. 120 bok cm wysokość cm. 210 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 2 - miejsca 4 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 3 miejsc 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4 miejsc 8 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 5 - miejsc 10 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 - miejsc 12 ART. CA cena EUR 360 DODATKOWO DLA KAśDEGO METRA WIĘCEJ ( 1 MT. = 2 MIEJSCA ) MODEL KRZYWA SUPER Struktura w formie zakrzywionej z rury z alluminium naturalnego od mm. 30 x 30 boki boczne wysokie i część tylna wysoka z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowego gr. mm. 3 niepalny i stabilizowane na promienie uv czę-ści tylne i boczne dolne z laminatu plastikowego kolorowy siedzenia ze stali ocynkowanej wierzch z polipropylenu - niepalne klasa 1. głębokość cm. 120 bok cm. 75 wysokość cm. 210 ART. CL cena EUR DŁUGOŚĆ m. 2 - miejsca 4 ART. CL cena EUR DŁUGOŚĆ m. 3 - miejsc 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4 - miejsc 8 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 5 miejsc 10 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 - miejsc 12 ART. CA cena EUR 450 DODATKOWO DLA KAśDEGO METRA WIĘCEJ ( 1 MT.= 2 MIEJSCA ) MODEL KRZYWA TEAM Struktura w formie zakrzywionej zrury ze stali od mm. 30 x 30 cała ocynkowana na gorąco. Pokrycia: boki boczne z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowego grub. mm. 3 części tylne z policarbo nato alveolanego przeświecającego mm. 6 obydwa niepa-ne i stabilizowane na promienie UV. Siedzenia : struktura z rury ze stali ocynkowanej na gorąco,wierzch z polipropylenu Czerwone lub białe ze szczelinami,które eliminują resztki brudu. Głębokość całkowita cm. 87 bok zasłonięty cm. 76 Wysokość cm. 198 ART. CA cena EUR 910 DŁUGOŚĆ m. 3 miejsc 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4,5 miejsc 8 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 - miejsc 12 OSŁONA PRZEDNIA DLA ŁAWEK REZERWOWYCH Z gumowej gąbki okryta z PCV do umocowania na zaczep.do nakładania na miejscu po zamontowaniu ławy. ART. CA SIEDZENIA DO WYMIANY DLa ławek rezerwowych ART. CA cena EUR 13 19

9 T U N E L TUNEL OCHRONNY PRZY WYJŚCIU ZAWODNIKÓW Struktura z aluminium anodyzowanego składany w harmonijkę przykrycie z tkaniny z PCV niepalny od cl. 2 koła do przesuwania pneumatyczne nadające sie na boiska wym. cm. 400 x 200 x h. max ART. CA cena EUR... ŚCIANA FRONTOWA przesuwająca się z tkaninyz PCV. ART. CA cena EUR... NA ZAMÓWIENIE MOśNA WYPRODUKOWAĆ TUNEL WE WSZYSTKICH WYMIARACH SPRZĘT DO KONSERWCJI BOISK Z TRAWY SYNTET. SZCZOTKA RĘCZNA do konserwacji boisk z trawy synt. Rączka z aluminium wyposa-ŝona w cięŝarki boczne aby eliminować drgania. Długość cm 200. ART. CL cena EUR 133 SZCZOTKA DO WYMIANY CM 50 ART. CL cena EUR 18 STRUKTURA TRÓJKĄTNA DO CIĄGNIĘCIA TRAKTORKIEM. Obudowa ze stali ocynkowanej na gorąco.kąty zaokrąglone antyblokujące. W komplecie 3 szczotki średnie art. CL ART. CL SZCZOTKA ŚREDNIA DO NAŁOśENIA NA OBUDOWĘ. Podpora w PCV długość cm 150 szer. cm 8 grubość cm 3. szczecina w PP.LL. mm 1,2 długie mm 50 w 4 rzędach asymetrycznych. ART. CL cena EUR 86 SZCZOTKA DUśA DO ZAKŁADANIA NA STRUKTURĘ. Podpora z PCV długość cm 150 szerokość cm 15 grubość cm 3. szczecina owalna w PP.LL. mm 2,4 x 3,6 długie mm 150 w 5 rzędach asymetrycznych. ART. CL cena EUR 180 cena EUR 460 Koła do załoŝenia do struktury trójkątnej Ułatwiają transport,który moŝe być obsługiwany równieŝ przez jedną osobę. ART. CL cena EUR... 20

10 MASZYNY DO KONSERWACJI BOISK Z TRAWY SYNTETYCZNEJ UBIJANE PIASKIEM LUB GRANULATEM GUMOWYM Maszyna do podnoszenia włókna i czyszczania powierzchni z trawy syntet. Boiska z trawy syntetycznej z czasem mają skłonność stwardnienia i do utraty przepuszczalności i w niektórych przypadkach weryfikuje się równieŝ wzrost piŝma i trawy zachwaszczającej. Nasza maszy-na jest szczególnie polecana do rozwiązywania tych problemów. Maszyna jest wyposaŝona w szczotkę obracającą się z włókna z nylonu twardego. Szczotka obracając się szybko unosi włókna i wciąga na powierzchnię stary piasek i brud,które zostaną przeniesione do specjalnego zbieracza z przodu.ta sa-ma maszyna, pozbawiona zbieracza z przodu, moŝe być uŝywana do lepszego ubijania nowego piasku MODEL CLUB silnik Honda GX160 HP 5,5. 1 bieg przedni + 1 cofanie. Szerok.szczotki cm 65 i średnica cm 35. Produkowana w komplecie ze zbieraczem przednim. ART. CL cena EUR AKCESORIA-KLINGA DO SPRZĄTANIA ŚNIEGU do zakładania do modelu Club. ART. CL cena EUR 80 MASZYNY Z MOTOREM ORYGINALNYM MODEL PROFESSIONAL silnik Honda GX160 HP 5,5. 2 biegi przednie + 1 cofanie. Szerokość szczotki cm 80 i śred-nica cm 45. Produkowana w komplecie ze zbieraczem przed-nim. ART. CL cena EUR AKCESORIA-KLINGA DO SPRZĄTANIA ŚNIEGU NASTAWNA do zakładania do mod. Professional. ART. CL cena EUR 275 SMG MODEL TURFSOFT TS2 ART. CL cena EUR Do małych powierzchni do mq. Ta maszyna mała i zwarta jest idealna do sprzątania i konserwacji małych boisk z trawy syntetycznej ubijane piaskiem, granulatem gumowym lub róŝnie - łatwa w uŝytkowaniu, a swoim małym wymiarem moŝe łatwo wjeŝdŝać w bardzo wąskie przejścia i moŝe być ustawiona w wąskich miejscach. TURF SOFT z ruchem popychanym jest wyposaŝona w silnik spalinowy na benzynę od 3,2 kw (4 hp) który inicjuje trzy róŝne czynności jednocześnie: Szczotka obrotowa porusza brud i wyprostowuje fibrę sito wibrujące do dyspozycjiz otworami o róŝnych średnicach pozwala separować brud i włókna zuŝyte z piasku lub z granulatu gumowego,które oczyszczone zostanie ponownie rozdzielone na boisko. turbina wciągająca kieruje powietrze na filtrktóry zatrzymuje kurz. Z lekkim ciśnieniem na a uchwyt szczotka obrotowa penetruje dywan trawiasty i realizuje skuteczne sprzątanie. Filtr moŝe być bez trudu oczyszczony za pomocą rączki,która skierowuje kurz usunięty w specjalnym pojemniku. MODEL TURFSOFT TS3 Te same cechy charakterystyczne co model po-przedni ale wyposaŝona w ramię boczne ze szczo- tką obrotową do perfekcyjnego sprzątnięcia krawę- dzi i naroŝników. Kiedy ramię jest nie uŝywane moŝe być łatwo zdjęte. ART. CL cena EUR... Dane techniczne Silnik na benzynę 1 cilinder 3,2 kw (4 hp) Obudowa ze stali z miską olejową z plastyku. Waga kg. 85 Wymiary złoŝona : cm. szer. 98 x dł. 75 x h. 57 Szerokość pracy cm

11 MASZYNY Z SILNIKIEM ORYGINALNYM SMG Tak szczotka obrotowa jak ta która jest z tyłu sa uniesione i obniŝane za pomocą dwóch lewarków umiejscowionych bocznie od siedzenia kierującego. Szczotka tylna moŝe być łatwo przesunięta pozwalając maszynie przejeŝdŝać równieŝ przez drzwi szer. 1 mt. Dane techniczne Obudowa ze stali z miską olejową z plastyku. Waga kg Wymiary cm. Szer (1.000) x dł x h Szerokość pracy cm Silnik benzynowy schładzany powietrzem - 2 cylindry 1 12kw (16 hp). Zmiana biegów hydrostatyczna. MODEL CAREMAX CM 2 ART. CL cena EUR.. Wpółsamojezdny na 4 koła z kierowcąna boku dla duŝych powierzchni do mq. Do uŝytku profesionalnego z intensywną aktywnością. Ta maszyna sklada się z małego traktora i ze sprzę tu sprzątającego ido regeneracji boisk z trawy syntetycznej, umiejscowionego z tyłu. Traktor ze zmiana biegów hydrostatyczną wyposa- Ŝony w silnik diesel na 3 cilindry schładzany wodą moc 21 hp jest wyposaŝony w części tylnej w blok ze szczotka obrotową, z głębokością pracy regulowana,który porusza brud i materiał zatykający powierzchownie. Materiały usunięte zostają skierowane na sito wibrujące z otworami regulowanymi od 4 do 10mm gdzie brud zostanie separowana z piasku lub z granulatu gumowego,który zostaje ponownie rozdzielone na boisku. Turbina ssąca skierowuje kurz i włókna zuboŝałe na odpowiedni filtr który je przetrzymuje i przenosi do środowiska oczyszczonego powietrza. Dwie szczotki umiejscowione z tyłu szczotki obrotowej uzupełniają pracę wyprostowując włókna wyrównując materiał zatykający. Blok tylny moŝe być podniesiony w czasie transportu ruchem hydraulicznym. Dwa koła kierujące boczne pozwalaja pracować wzdłuŝ krawędzi z precyzją i bezpiecznie. Wewnątrz traktora jest zamontowany szereg szczotek rozłoŝone w trójkąt które mogą być obniŝane aby dać szerokość pracy do m. 2,4, następna szczotka z metalowymi zębami na napęd hydrauliczny potrzebna jest do rozkładania materiału zatykającego nadając elastyczność boisku do gry. CARE MAX ze swoimi systemami zintegrowanymi zabezpiecza szybką i skuteczną akcję konserwacji boisk z trawy syntetycznej przedłuŝając ich Ŝywotność i komfort wykorzystywania do gry. 22 Dane techniczne Obudowa ze stali z miska olejową z plastyku Silnik diesel schładzany wodą - 3 cilindry 1 21 hp Prędkość max 15km/h Zmiana biegów hydrostayczna Szerokość pracy szczotki obrotowej cm. 100 Szerokość szczotek srodkowych - regulowane od cm 200 do cm. 240 Waga kg. 670 Wymiary cm. Szer (2.400) x dł x h MODEL TURFBOY TB2 ART. CL cena EUR... Wpółsamojezdna na 4 koła z kierowcą na boku - Na średnie powierzchnie do 7000 mq. półprofesionalna ze średnią aktywnością. Ta maszyna uruchamiana silnikiem na benzynę od 12kw (16 hp) schładzany powietrzem dzięki swoim umiarkowanym wymiarom jest idealna do sprzątania i konserwacji boisk z trawy syntetycznej ubijane piaskiem,granulatem gumowym lub róŝne. Szczotka obrotowa umiejscowiona w centrum maszyny pod siedzeniem zbiera brud wyprostowuje włókna, głębokość pracy jest regulowana za pośrednictwem dwóch śrub. Jednocześnie sito wibrujące z otworami regulowanymi od 4 do 10mm oddziela brud od piasku lub granulatu gumowego,który zostanie rozłoŝony na boisko. Turbina wciągająca ukierunkowuje kurz i włókna wyjałowione na filtr,który je zatrzymuje i wymieni w środowisko czystego powietrza, ten filtr jest łatwy do czyszczenia za pośrednictwem rączki która skieruje kurz przesunięty do pojemnika. Szczotka tylna szeroka cm. 120 w komplecie w pracy wyrównując materiał zatykający z wraca się powierzchnią gotową do uzytku.

12 BLOKADA numerów zmiana zawodników ART. CA eur 10 AKCESORIA SĘDZIA LINIOWY i ARBITER SET SĘDZIA LINIOWY extra składajacy się z chorągiewki Ŝółtej i jednej pomaranczowej.drąŝek z rączką przeciwpotliwą.z futerałem ART. CA cena EUR 14,5 CHORĄGIEWKA zapasowa Ŝółta lub czerwona cm 40 x 40. ART. CA cena EUR 2,5 CHORĄGIEWKA zapasowa w kratkę. ART. CA cena EUR 3 ZACZEP trzymający chorąg. zapasowy. ART.CA cena EUR 0,30 NOTES dla arbitra w zestawie z kartkączerwoną, kartką Ŝółtą I ołówkiem. ART. CA cena EUR 3,5 KARTECZKI dzielone w opakowaniach po 12 szt ART. CA cena EUR 1,3 TABLICA ELEKTRONICZNA do wymiany zawodników dwustronna cm 50 x 40. Zasilanie na baterie. Numery Ŝółte dla in i czerwone dla out. W komplecie z ładowarką.art. CA cena EUR 946 To samo jednostronna. ART. CA cena EUR 505 To samo dwustronna z numerami jednokolorowymi czerwonymi. cm 40 x 35. ART. CA cena EUR 631 To samo jednostronne ART. CA cena EUR 331 GWIZDEK FOX 40 Z plastyku. Typ specjalny bez kuleczki. ART.CO cena EUR... GWIZDEK METALOWY chromowany. Model stand. ART.CO cena EUR... SZNUREK z karabinkiem. ART. CO cena EUR... RÓśNE TRENINGI GWIZDEK z plastyku topionego. ART.CO cena EUR... TABLICA wymiana zawodników Model HANDY. Z numerami składanymi. Dwustronne i dwukolorowe. ART. CA cena EUR 40 GWIZDEK z metalu chromowego jakość extra Ze sznurkiem. ART.CO cena EUR... BARIERA standard z 5 postaciami z plastyku lekka z pojedynczą rurą giętką i z końcówką ze stali. ART.CA cena EUR 88 BARIERA extra z 5 postaciami z drąŝkami przegubowymi. ART cena EUR 280 BARIERA z 5 postaciami regulowanymi w 2 wysokościach. długość cm 285. Cała z rury ze stali ocynkowanej na gorąco. Postacie są zamontowane na wózku na kołach do łatwego transportu ART. CA cena EUR

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE L.P. NAZWA SPRZĘTU 1. KIJ DO 2. KIJ DO 3. PIŁKA DO 4. PIŁKA NOŻNA HALOWA

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych 108 Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszelkich

Bardziej szczegółowo

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. STADION MIEJSKI w LUBLINIE PROJEKT BUDOWLANY Strona 1 z 6 Nazwa obiektu: STADION MIEJSKI W LUBLINIE TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE SPORTOWE Adres obiektu: ul. Krochmalna, Lublin Numery ewidencyjne działek:

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W PRZEDBORZU

WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W PRZEDBORZU OFERTA CENOWA Załącznik nr 1a do SIWZ WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W PRZEDBORZU Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto VAT % Wartość brutto Koszykówka - boisko główne Wysięgnik podstropowy

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO KM 120/150 R P Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana spalinowo (benzyna). 1 Główna szczotka walcowa

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

2. Koszykówka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm - 1 boisko.

2. Koszykówka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm - 1 boisko. PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH F.P.H. PESMENPOL inż. Edward Niepsuj 32-425 Trzemeśnia 53, tel. 12 272 0000, fax. 12 273 06 32 www.pesmenpol.com.pl Kalkulacja wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla. Stoły Wieszaki na kitle. Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81

Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla. Stoły Wieszaki na kitle. Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81 Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla 78 Stoły Wieszaki na kitle 79 Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81 Kontenery transportowe zamknięte 82 Kontenery transportowe z siatki Combicar

Bardziej szczegółowo

PPHU POLSPORT s. j. 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 e-mail:polsport@post.pl www.polsport.zgora.pl Tel /068/ 4533450 Tel / Fax 068/ 3263794

PPHU POLSPORT s. j. 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 e-mail:polsport@post.pl www.polsport.zgora.pl Tel /068/ 4533450 Tel / Fax 068/ 3263794 PPHU POLSPORT s. j. 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 e-mail:polsport@post.pl Tel /068/ 4533450 Tel / Fax 068/ 3263794 Rok załoŝenia 1991 Obowiązuje od 04. 2013 Pozycja Nazwa wyposaŝenia Jednostka Koszykówka

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja wyposażenia hali sportowej o wymiarach 30 x 15 m, H=7,5 m

Kalkulacja wyposażenia hali sportowej o wymiarach 30 x 15 m, H=7,5 m Kalkulacja wyposażenia hali sportowej o wymiarach 30 x 15 m, H=7,5 m Art. nr Nazwa artykułu J.m. Cena katalogowa netto [PLN] Ilość Rabat [%] Cena jedn. po rabacie netto [PLN] Wartość netto [PLN] VAT [%]

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

Szorowarki do czyszczenia schodów BD 17/5 C

Szorowarki do czyszczenia schodów BD 17/5 C Szorowarki do czyszczenia schodów BD 17/5 C Urządzenie przeznaczone do czyszczenia, krystalizacji i polerowania małych poziomych i pionowych powierzchni twardych. Przydatne w czyszczeniu schodów, parapetów

Bardziej szczegółowo

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania podczas napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również

Bardziej szczegółowo

Baraki granulat. Baraki Kostka. Substancja aktywna. Substancja aktywna. Difetialon -0,0025% Difetialon -0,0025%

Baraki granulat. Baraki Kostka. Substancja aktywna. Substancja aktywna. Difetialon -0,0025% Difetialon -0,0025% Baraki granulat Substancja aktywna Difetialon -0,0025% Baraki Kostka Substancja aktywna Difetialon -0,0025% Chwytacz gryzoni Wysokiej jakości, bardzo solidny chwytacz na szczury wykonany ze stali ocynkowanej.

Bardziej szczegółowo

zamiatarki przemysłowe

zamiatarki przemysłowe wydajność teoretyczna dane techniczne napęd system zamiatania szerokość zamiatania (bez szczotek bocznych) szerokość zamiatania (z 1 szczotką boczną) szerokość zamiatania (z szczotkami bocznymi) przełożenie

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek

BR 40/10 C Adv + MF. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

Bramka aluminiowa przenośna

Bramka aluminiowa przenośna Bramki 248,- zł Siatka na bramkę Materiał: polipropylen 3 mm Kolor: biała lub kolorowa Wymiar: 9,5 x 1 m Rozmiar oczek: 10 x 10 cm Naciąg: linka stalowa ø 3 mm i długości 12,5 m Wzmocnienie: obszyta z

Bardziej szczegółowo

RIO/RIO INOX. Zachwycimy was czystością

RIO/RIO INOX. Zachwycimy was czystością RIO/RIO INOX Funkcja wydmuchu Zachwycimy was czystością Moc 1200 W max. Pojemność zbiornika na wodę: 20l Multizadaniowa szczotka do odkurzania na sucho i mokro Dodatkowe akcesoria: końcówka szczelinowa,

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu

www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu www.simasa.pl quality through service Maszyny do betonu Piły do asfaltu i betonu Zacieraczki do betonu Frezarki do betonu quality through service PIŁY DO ASFALTU I BETONU Piły do asfaltu i betonu www.simasa.pl

Bardziej szczegółowo

zamiatarki przemysłowe

zamiatarki przemysłowe zamiatarki przemysłowe zamiatarki przemysłowe model 1 szczotka szczotki typ silnika moc trakcja pojemność opróżnianie powierzchnia zbiornika zbiornika filtra waga maszyny Pb 95 kg Twinner 650 70 m /h 650

Bardziej szczegółowo

Cena katalogowa netto [PLN]

Cena katalogowa netto [PLN] Kalkulacja wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Cena katalogowa netto [PLN] Ilość Rabat [%] Cena jedn. po rabacie netto [PLN] Wartość netto [PLN] VAT [% ] VAT [PLN] Wartość

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek

BR 40/10 C Adv. Mocna i szybka. Niski koszt obsługi. Ergonomiczny uchwyt. Regulacja siły nacisku szczotek BR 40/10 C Adv Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Z łatwością radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń z wszelkich wodoodpornych podłóg twardych. 1 Mocna

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka

BR 40/10 C Adv + MF. Niski koszt obsługi. Mocna i szybka BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się do przodu jak i do

Bardziej szczegółowo

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, ,

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, , IV 60/24-2 W Odkurzacz IV 60/24 2W to odkurzacz jednofazowy z dwoma silnikami oraz zbiornikiem na śmieci o pojemności 60 litrów. Przeznaczony jest do codziennego odkurzania na w wielu gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

BD 17/5 C. Wiele zastosowań. Możliwość zamontowania zbiornika. Wiele zastosowań. Regulacja obrotów

BD 17/5 C. Wiele zastosowań. Możliwość zamontowania zbiornika. Wiele zastosowań. Regulacja obrotów BD 17/5 C Urządzenie przeznaczone do czyszczenia, krystalizacji i polerowania małych poziomych i pionowych powierzchni twardych. Przydatne w czyszczeniu schodów, parapetów oraz szamponowaniu dywanów. 1

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE TENISOWE / WIELOFUNKCYJNE

NAWIERZCHNIE TENISOWE / WIELOFUNKCYJNE NAWIERZCHNIE TENISOWE / WIELOFUNKCYJNE Nowoczesność i konkurencyjność w sporcie to również odpowiednie warunki do treningu. Zastosowanie markowych produktów to gwarancja trwałego koloru, doskonała przesiąkliwość,

Bardziej szczegółowo

ODKURZANIE ODKURZANIE

ODKURZANIE ODKURZANIE 77 78 Model Strona Pojemność zbiornika Pojemność zanieczyszczeń Pobór mocy DSS 25 A 112 25 l 20 l max. 1,400 W DSS 50 A 112 50 l 45 l max. 1,400 W DSS 35 M ip 113 35 l 25 l max. 1,600 W SS 1400 114 25

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli. VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.pl Cat. - Polska - edycja 09/2008 - ci&lle

Bardziej szczegółowo

1,4 m, do tablicy 90x120 cm, cynkowana ogniowo, 1-26S1,4 mocowana na stałe szt ,00 790,00 23% 181,70 971,70

1,4 m, do tablicy 90x120 cm, cynkowana ogniowo, 1-26S1,4 mocowana na stałe szt ,00 790,00 23% 181,70 971,70 Kalkulacja wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Il. sztuk C.j. netto Wart.netto VAT VAT Wart.brutto 1. Koszykówka polowa mocowana na stałe, tablica 90 x 120 cm - 1 boisko.

Bardziej szczegółowo

Cena ogółem netto. Cena brutto (VAT 23%)

Cena ogółem netto. Cena brutto (VAT 23%) Formularz cenowy Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka zakup wyposażenia Lp. Wyposażenie Domu Ludowego w Kierznie Jednostka miary Sztuki Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Szczotka główna + prawa szcz. boczna mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Szczotka główna + prawa szcz. boczna mm SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSIĄGI Maksymalna wydajność teoretyczna (z dwiema szczotkami bocznymi) Szerokości robocze /TOP m 2 /h 9800 9800 7000 7000 7000 Szczotka główna mm 760 760 760 760 760 Szczotka główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rysunek jm. Ilość 2 3 4 5 Ekspozytor 7 Pionowy, ścienny ekspozytor na czasopisma, katalogi i materiały reklamowe. Stelaż wykonany z profili stalowych : - zewnętrznych o przekroju

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 120/150 R Lpg

Z fotelem dla operatora KM 120/150 R Lpg Z fotelem dla operatora KM 120/150 R Lpg Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana spalinowo (LPG).

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne 1 Regał nr 1 składa sią z następujących elementów, które można łączyć w segmenty o dowolnej długości: 1.1 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi - 1 szt. Szafa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym

Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym Szczegółowa specyfikacja wyposażenia sali sportowej w Maszewie Dużym (poz. 1-16 wykazu wyposażenia) 1. Krzesła sportowe Krzesła wykonane z kopolimeru polipropylenu o dobrych właściwościach mechanicznych.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ C39/7 C39T C39/6 C39/8 WÓZKI NARZĘDZIOWE. Skrzynia narzędziowa z czterema szufladami. Wózki narzędziowe z 7 szufladami

NOWOŚĆ C39/7 C39T C39/6 C39/8 WÓZKI NARZĘDZIOWE. Skrzynia narzędziowa z czterema szufladami. Wózki narzędziowe z 7 szufladami C39/7 7x 1200 WÓZKI NARZĘDZIOWE Wózki narzędziowe z 7 szufladami Główne cechy charakterystyczne: 7 szuflad (588x367 mm) 5 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 140 mm 1 szuflada o wysokości

Bardziej szczegółowo

Szorowarki step-on (rydwan) BR 55/40 RS Bp

Szorowarki step-on (rydwan) BR 55/40 RS Bp Szorowarki step-on (rydwan) BR 55/40 RS Bp Samojezdna szorowarka typu Step-on o konstrukcji umożliwiającej sprawne manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach. Może być wykorzystywana zarówno na dużych jak

Bardziej szczegółowo

PROFILE. Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość mm, grubość 1.5 mm, waga: kg/m

PROFILE. Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość mm, grubość 1.5 mm, waga: kg/m PROFILE 0100 Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość 30 30 mm, grubość 1.5 mm, waga: 0.220 kg/m 0425 Profil do wieka skrzyń, aluminiowy, szerokość 30 43,5 mm, grubość 1.5 mm, waga:

Bardziej szczegółowo

Szorowarki prowadzone ręcznie B 40 W (głowica rolkowa)

Szorowarki prowadzone ręcznie B 40 W (głowica rolkowa) Szorowarki prowadzone ręcznie B 40 W (głowica rolkowa) Szorowarka prowadzona ręcznie. Przykładowa konfiguracja z trakcją, głowicą rolkową, szerokością roboczą 55 cm i baterią (105Ah). Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH Zestaw pokrowców ochronnych 5 w 1 Wszystkie niezbędne pokrowce znajdują się w jednym listku. Proste w dystrybucji - tylko jeden artykuł. Oszczędność miejsca w trakcie magazynowania

Bardziej szczegółowo

Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt. 2 650,00 1 300,00 23% 299,00 1 599,00

Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm szt. 2 650,00 1 300,00 23% 299,00 1 599,00 Kalkulacja wyposaŝenia hali sportowej o długości 36 m. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Il. sztuk C.j. netto Wart.netto VAT VAT Wart.brutto 1. Koszykówka - boisko główne. 1-25 Konstrukcja podwieszana z napędem

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa artykułu j.m. szt.

L.p. Nazwa artykułu j.m. szt. ZAŁĄCZNIK NR ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I. Wykaz podstawowego wyposażenia w sprzęt sportowy. Koszykówka boisko główne L.p. Nazwa artykułu j.m.. Konstrukcja do koszykówki podwieszana z sufitu, z napędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE KOLEKCJA SPEED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE KOLEKCJA SPEED SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE KOLEKCJA SPEED Odporne na wandalizm zewnętrzne urządzenia sportowo-rekreacyjne, wyprodukowane ze stali. Odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Bardziej szczegółowo

Do zadań specjalnych NT 35/1 Tact Bs *EU

Do zadań specjalnych NT 35/1 Tact Bs *EU Do zadań specjalnych NT 35/1 Tact Bs *EU Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

11 WYPOSAŻENIE PIZZERII

11 WYPOSAŻENIE PIZZERII 11 WYPOSAŻENIE PIZZERII Niezbędne urządzenia oraz akcesoria do przygotowania wyśmienitej pizzy. 01 ŁOPATA DO PIZZY Wykonana z aluminium. Drewniana rączka. : 564051 (str. 237) 02 RĘKAWICE PIEKARSKIE. Stal

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAMIATARKA MODEL 600 SPRINT

ZAMIATARKA MODEL 600 SPRINT Zamiatarki seria Sprint ZAMIATARKA MODEL 600 SPRINT Zasilana baterią elektryczną zamiatarka odkurzająca DULEVO Sprint 600 jest idealnym rozwiązaniem do sprzątania w pomieszczeniach zastawionych innymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Wyposażenie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie

na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Wyposażenie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie . (nazwa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 A na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Wyposażenie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie Sprzęt stały część A Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja wyposażenia hali sportowej o wymiarach 24 x 12 m, H=7 m.

Kalkulacja wyposażenia hali sportowej o wymiarach 24 x 12 m, H=7 m. Kalkulacja wyposażenia hali sportowej o wymiarach 24 x 12 m, H=7 m. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Cena katalogowa netto [PLN] Ilość Rabat [%] Cena jedn. po rabacie netto [PLN] Wartość netto [PLN] VAT [%]

Bardziej szczegółowo

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/2 Me Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. 1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł.

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł. Piłkarzyki Piłkarzyki - stół ze sklejki Konstrukcja: skrzynia wykonana ze sklejki, podstawa stalowa z nogami ze stalowego profilu kwadratowego 60 mm, 22 figurki graczy z tworzywa, malowane na 2 kolory

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ 1. Przedmiot opracowania. WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest zestawienie i wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczenia sali gimnastycznej.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

PRZECINARKI FUTURE-TECH

PRZECINARKI FUTURE-TECH PRZECINARKI FUTURE-TECH SERIA PRECICUT Zalety urządzeń FUTURE-TECH z serii PreciCut - japońska technologia - w pełni zautomatyzowana praca wraz z podawaniem (modele FTC-80AS / FTC-80ASV) - system automatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ KONSTRUKCJA PODWIESZANA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Urządzenie przymocowane jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej, stosuje się je w halach sportowych długości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wyposażenia

Specyfikacja techniczna wyposażenia Załącznik Nr 10 do SIWZ ZP-341/21/2010 Specyfikacja techniczna wyposażenia I. Koszykówka centralna boisko główne Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym powinna być mocowana do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZECHOWYWANIE WÓZKI ...8 MODUŁY...10 AKCESORIA MAGNETYCZNE WÓZKI WARSZTATOWE SKRZYNIE SKRZYNKI NARZĘDZIOWE ZESTAW WIELONARZĘDZIOWY

PRZECHOWYWANIE WÓZKI ...8 MODUŁY...10 AKCESORIA MAGNETYCZNE WÓZKI WARSZTATOWE SKRZYNIE SKRZYNKI NARZĘDZIOWE ZESTAW WIELONARZĘDZIOWY ...8 WÓZKI MODUŁY...10...13 AKCESORIA MAGNETYCZNE...14 WÓZKI WARSZTATOWE...15 SKRZYNIE...15 SKRZYNKI NARZĘDZIOWE...17 ZESTAW WIELONARZĘDZIOWY www.expert-tool.com 7 WÓZKI WÓZEK Z 6 SZUFLADAMI - 3 MODUŁY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 6 Szelki bezpieczeństwa 67 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 70 Liny 71 Urządzenia samohamowne 7 Amortyzatory 74 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 7 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka walcowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BR 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka walcowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BR 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Z 2 szczotkami walcowymi.

Bardziej szczegółowo

Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier z mniejszą ilością zawodników, Poręczne, przenośne30 dysków w komplecie + stojak

Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier z mniejszą ilością zawodników, Poręczne, przenośne30 dysków w komplecie + stojak m o j e 4 4 2. p l s. c. u l. G a r d e n i i 3 3 0 4-6 4 9 W a r s z a w a e - m a i l : k o n t a k t@ y a k i m a s p o r t. p l w w w. y a k i m a s p o r t. p l t e l : 5 1-0 1 6-0 5 4, 6 9 5-4 1

Bardziej szczegółowo

NT 70/3. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurz- Ergonomiczny uchwyt acza. NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

NT 70/3. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurz- Ergonomiczny uchwyt acza. NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie. NT 70/3 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z trzema turbinami. 1 Możliwość

Bardziej szczegółowo

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy.

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. NT 14/1 Ap Uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można łatwo odpiąć odkurzacz. 1 2 1

Bardziej szczegółowo

Szorowarki jednotarczowe BDS 43/Duo C Adv. Wyposażenie standardowe: Zasilanie sieciowe Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe 10 l.

Szorowarki jednotarczowe BDS 43/Duo C Adv. Wyposażenie standardowe: Zasilanie sieciowe Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe 10 l. Szorowarki jednotarczowe BDS 43/Duo C Adv Urządzenie umożliwia czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, szlifowanie i polerowanie podłóg twardych oraz bonetowanie i szamponowanie wykładzin

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW

NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW i OLEJÓW ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ OFERTĄ MARKI PRESSOL www.pressol.com Atmo Sp. z o.o. ul. Związkowa 15, Warszawa Tel./Fax 22 815 67 21 www.atmo.com.pl www.sklep.atmo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Szafy metalowe Magazynowe

Szafy metalowe Magazynowe 94 Szafy metalowe Magazynowe Szafa metalowa magazynowa (SM-120) Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej, szkoły, w magazynach oraz w

Bardziej szczegółowo

PIEC DO PIZZY WYPOSAŻENIE PIZZERII

PIEC DO PIZZY WYPOSAŻENIE PIZZERII PIEC DO PIZZY obudowa wykonana ze stali nierdzewnej płyty szamotowe o grubości 20 mm zakres pracy do 450 C kominek odprowadzający parę WYPOSAŻENIE PIZZERII 2990 00 Oświetlenie komory Panel sterowania:

Bardziej szczegółowo

Obudowa komputerowa ATX

Obudowa komputerowa ATX Model: AKY007BR page 1/9 Kod produktu AKY007BR Typ produktu Format Seria Obsługiwany format płyty głównej Midi ATX Gamer ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX Zewnętrzne zatoki 5.25" 2 szt Wewnętrzne zatoki

Bardziej szczegółowo

T 15/1 HEPA. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex.

T 15/1 HEPA. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex. T 15/1 HEPA Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Elastyczny przewód zasilający Highflex

Bardziej szczegółowo

Technika ogrodowa dla doskonałego efektu solo 1199,- 9990,- 5390,- Kosiarki od. Roboty od. Traktorki od

Technika ogrodowa dla doskonałego efektu solo 1199,- 9990,- 5390,- Kosiarki od. Roboty od. Traktorki od Technika ogrodowa dla doskonałego efektu solo 2015 Kosiarki od 1199,- Traktorki od 9990,- Roboty od 5390,- Promocja trzech modeli kosiarek solo by AL-KO Dla każdego prawidłowego zgłoszenia wysyłamy ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C to wyjątkowo zwrotne i mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze od urządzeń konkurencyjnych).

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

BD 43/35 C Ep. Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY. Zbiornik o dużej pojemności. Opcjonalny zestaw Home-Base

BD 43/35 C Ep. Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY. Zbiornik o dużej pojemności. Opcjonalny zestaw Home-Base BD 43/35 C Ep Szorowarka zasilana sieciowo (230 V/50 Hz). Doskonale sprawdza się w restauracjach i hotelach, butikach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2 E 140.2 mobilna, pionowa i bardzo ergonomiczna konstrukcja z teleskopowym regulowanym uchwytem jest łatwa do transportu i przechowywania. Specjalne uchwyty na akcesoria, system C&C do szybkiej wymiany

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY CLASSIC 91711 OPIS PRODUKTU:

STÓŁ BILARDOWY CLASSIC 91711 OPIS PRODUKTU: STÓŁ BILARDOWY CLASSIC 91711 OPIS PRODUKTU: DANE TECHNICZNE: Szerokość: 115 cm Wysokość: 80 cm Długość: 205 cm Waga:78,9 kg Wymiary pola gry: 1780x890x38 mm Stoł bilardowy firmy SOLEX umożliwia grę w bilarda

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest podnoszenie poziomu wyszkolenia zawodników w Polsce. Produkty marki Yakima pozwalają na wprowadzanie nowoczesnych metod szkolenia.

Naszym celem jest podnoszenie poziomu wyszkolenia zawodników w Polsce. Produkty marki Yakima pozwalają na wprowadzanie nowoczesnych metod szkolenia. Naszym celem jest podnoszenie poziomu wyszkolenia zawodników w Polsce. Produkty marki Yakima pozwalają na wprowadzanie nowoczesnych metod szkolenia. Sprawiają, że trening zawodnika staje się bardziej efektywny,

Bardziej szczegółowo

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze.

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze. BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA Frezowanie betonu, jastrychu, r usuwanie różnych warstw nawie Frezowanie betonu i jastrychu n Zintegrowany frez krawędziowy na wszystkich rodzajach nawierz frezami pozwala uzyskać

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA III/1 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI III I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 1. Dane ogólne. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli. VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.pl Cat. Łóżka Rehabilitacyjne i Sprzęt

Bardziej szczegółowo

CENA JEDN. NETTO. Ilość SZT. 1

CENA JEDN. NETTO. Ilość SZT. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Wózek inwalidzki- 1szt. (Oddz. Neurologii) 1. Wózek inwalidzki -blokada kół duŝych, -podpórki pod nogi regulowane z moŝliwością demontaŝu, -pas zabezpieczający na podudzia,

Bardziej szczegółowo

IV 60/30. Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy.

IV 60/30. Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. IV 60/30 Przemysłowy, mobilny i elastyczny w zastosowaniu odkurzacz cyklonowy przeznaczony do zasysania suchych zanieczyszczeń oraz cieczy. 1 Filtr opróżniany półautomatycznie 3 Mechaniczne oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Kärcher oferuje ( ) ekonomicznie uzasadnione rozwiązania do ergonomicznego i efektywnego zamiatania powierzchni zewnętrznych:

Kärcher oferuje ( ) ekonomicznie uzasadnione rozwiązania do ergonomicznego i efektywnego zamiatania powierzchni zewnętrznych: Czyszczenia terenów zewnętrznych 2 Tereny zewnętrzne Do czyszczenia terenów zewnętrznych (podjazdów, chodników, alejek, parkingów, parków itp.) Kärcher poleca zmechanizowane zamiatanie, czyli sprzątanie

Bardziej szczegółowo