TABLICE DLA MINIKOSZYKÓWKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABLICE DLA MINIKOSZYKÓWKI"

Transkrypt

1 TABLICE DLA MINIKOSZYKÓWKI TABLICE MINIKOSZYKÓWKA DO WNĘTRZ Wymiary 120 x 90cm Produkowane bez otworów Model z płyty stolarskiej drewnianej wiórowej dwustronnie laminowanej grub. 20mm kaŝda ART. MB cena EUR 50 Model z drewnianych listw dwustronnie laminowanych grubość 20mm kaŝda. ART. MB cena EUR 80 TABLICE MINIKOSZYKÓWKA NA ZEWNĄTRZ Wymiary 120 x 90cm Produkowane bez otworów Model z Ŝywicy fenylonowej termoutwardzalnej grub.10mm kaŝda. ART. MB cena EUR 65 Dodatkowo wykonanie otworów do załoŝenia kosza ART. BA cena EUR 8 TABELICA MINIKOSZYKÓWKA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ Linia americana półowalny wymiary 110 x 73cm. Produkowany z otworami do umocowania kosza standard. Model 118 z polipropylenu z wgłębieniami usztywniającymi. ART.MB cena EUR 36,5 WSPORNIKI ze stali pozwalają na umocowanie do muru tablic do minikoszykówki Produkowane w komplecie ze śrubami do mocowania tablic. Wersja ze stali malowane wyskok 50/80cm ART. MB cena EUR 69 Wersja ze stali ocynkowanej na gorąco i malowanej wyskok 50/80cm ART. MB cena EUR 75 Zdjęcia wskazujące.kształt wsporników moŝe być róŝny w zaleŝności od typu tablicy i wyskoku. del tipo di tabellone e dello sbalzo DO ZABAWY I TRENINGÓW CENTRAL KOSZYKÓWKA BEZ TABLICY Struktura extra solidna ze stali malowanej. Podstawa podpora szeroka i cięŝka w linii kwadratu od 67 x 67cm. Regulacja wysokośći od 220cm do 305cm. ART. MB cena EUR 115 DZIECIĘCA KOSZYKÓWKA Z MINI TABLICĄ Struktura z rury stalowej malowanej. Tablica z plastiku 60 x 60cm z koszem i siatką regulaminowe. WyposaŜona w koła do łatwego transportu.produkowane w komplecie z pojemnikiem z plastiku na balast. Regulacja wysokości od 180cm do 265cm za pośrednictwem kierownicy i hamulec bezpieczeństwa ART. MB cena EUR 90 12

2 PIŁKA NOśNA I MAŁA PIŁKA NOśNA BRAMKA DO MONTAśU Z TULEJAMI BRAMY REGULAMINOWE WYM. MT. 7,32 X H. 2,44 ŚWIATŁA WEWN. ZGODNE Z NORMĄ UNI EN 748. W STOPIE LEKKIM aluminiowym w przekroju owalnym 120 x 105mm z podwójnym Ŝebrowaniem usztywniającym wenętrznie przeciwzginający. Model przymocowalny do terenu za pomocą tuleji zakopanej w ziemi.pomalowane (epossidica) biała.łuki podtrzymujące siatkę tylne ze stali wygięcie głębokość 80cm. Model odpowiedni dla wszystkich boisk równieŝ na zawody. ART.CA cena EUR 1.050/para DODATKOWO dla zamiany podtrzymujących siatkę z tyłu z wygięciem z tymi typu na pal (obowiązkowe na zawodach międzynarodowych ) z rury stalowej ocynkowanej na gorąco,w komplecie z blokiem i tulejami do zakopania w ziemi. ART. CA cena EUR 1.125/para ZATRZYMUJĄCE SIATKĘ sznur plombowany ART. CA na zamówienie ZATRZYMUJĄCE SIATKĘ Z TYŁU ze stali ocynkowanej na gorąco opuszczalny do góry. W tym systemie siatka znajduje się zawsze na miejscu i jest doskonale napięta. Wywrócenie podsta wy pozwala na łatwe utrzymanie nawierzchni z trawy. ART. CA cena EUR 210/para OSŁONA dla zatrzymujących siatkę ze stali.,z politene rozciągliwego pokryte błoną ochronną w kolorze czarnym. Set składający się 12 sztuk od 2m dla jednej kopii bramy. ART. CA cena EUR... BRAMKI PRZENOŚNE REGULAMINOWE WYM. 7,32 x 2,44m Te bramki są wyposaŝone w podstawy głębokie 200cm,które zezwalają bramie utrzymywać się autonomicznie,brama musi być zawsze ułoŝona bezpiecznie za pośrednictwem uŝycia odpowiednich przeciwwag lub kołków do umocowania w terenie. Bramki MOD. SUPER z podstawą z aluminium o przekroju owalnym zgodnie z normą uni en 748. Przód i podstawa z aluminium o przekroju owa-lnym120x105mm z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym,antywygięciowym.waga kaŝdej bramki 90kg. ART. CA cena EUR 2.135/para BRAMKA MODEL EXTRA przody z rury aluminiowej owalnej 120 x 105mm podstawa z rury aluminiowej kwadratowej 60 x 60mm z krawędziami zewnętrznymi zaokrąglonymi.waga bramki 80kg kaŝda. ART. CA cena EUR 1.575/para KOŁA do bramek przenośnych. Nakładają się z przodu na słupek,pozwala-ją na łatwy transport. Set 2 sztuki na bramkę ART. CA cena EUR 123/zestaw PRZECIWWAGI BEZPIECZEŃSTWA do umieszczenia z tyłu poprzeczki tyl-nej bramki przenośnej. Waga 34kg kaŝda. Zalecane 3 sztuki na bramkę. ART. CA cena EUR 85 CZĘŚCI WYMIENNE SET HACZYKI WYMIENNE z nylonu do mocowania siatki. opakowa-n ie 100 sztuk na jedną parę bramki. ART.CA cena EUR 27/op TULEJA z aluminium do bramki do piłki noŝnej owalne. ART.CA cena EUR 37/para NAKŁADKA do tulejki z aluminium owalne. ART. CA cena EUR 19,50/para 13

3 BRAMKI DO PIŁKI NOśNEJ ZMNIEJSZONE I DO MAŁEJ PIŁKI NOśNEJ WERSJA DO UMOCOWANIA Z TULEJAMI Z umocowaniami siatki zakrzywionymi i ukośnie wzmocnionymi w naroŝnikach Zalecane dla boisk intensywnie wykorzystywanych ARTYKUŁ. KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM O PRZEKROJU OWALNYM 120 X 105mm z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym - umocowania do siatki(kolanko)ze stali. CA cena EUR 970/para CA cena EUR 930/para WYMIARY m 6 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne WYMIARY m. 5 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne 14 KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM O PRZEKROJU OKRĄGŁYM ŚREDN.80mm z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym umocowania do siatki(kolanko) ze stali CA cena EUR 720/para WYMIARY m 6 X h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 705/para WYMIARY m 5 X h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 695/para WYMIARY m 4 X h. 2 oświetlenie wewnętrzne CL cena EUR 640/para WYMIARY m 3 X h. 2 ośw. Wew. MAŁA PIŁKA NOśNA KONSTRUKCJA Z RURY ZE STALI ŚREDNICA 80mm WERSJA MALOWANA PROSZKIEM Z POLIESTRU CA cena EUR 450/para WYMIARY m 6 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 495/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 450/para WYMIARY m 5 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 375/para WYMIARY m 4 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CL cena EUR 330/para WYMIARY m 3 x h. 2 ośw. Wew. - MAŁA PIŁKA NOśNA WERSJA OCYNKOWANA NA GORĄCO I MALOWANA PROSZKIEM Z POLIESTRU CA cena EUR 610/para WYMIARY m 6 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 675/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 610/para WYMIARY m 5 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne CA cena EUR 530/para WYMIARY m 4 x h. 2 oświetlenie wewnętrzne Podstawa tylna zatrzymująca siatkę CL cena EUR 500/para WYMIARY m 3 x h. 2 ośw. wew. MAŁA PIŁKA NOśNA SERIE 4 NAKŁADKI PODSTAWA TYLNA UTRZYMUJĄCA SIATKĘ ze stali ocynkowanej na gorąco Nakładki na tulejki ze stali Opuszczana z góry,tym sposobem siatka jest zawsze na miejscu i perfekcyjnie napięta. ART. CL Opuszczenie podstawy pozwala na łatwe utrzymanie warstwy trawy. cena EUR 32 CA cena EUR 160/para DLA BRAMEK OD 6m - głębokość 150cm CA cena EUR 160/para DLA BRAMEK OD 5m - głębokość 150cm CA cena EUR 110/para DLA BRAMEK OD 4m - głębokość 100cm CL cena EUR 85/para DLA BRAMEK OD 3m - głębokość 100cm - MAŁA PIŁKA NOśNA SZNUR PLOMBOWANY ZATRZYMUJĄCY SIATKĘ waga 800gr/ mb. Nakłada się nawlekając w oczka siatki i wiąŝąc je na słupku bramki. Maksymalna łatwość w przesuwaniu i do konserwacji. Brak niebezpieczeństwa dla grających CA cena EUR 100/para DLA BRAMEK 6m - głębokość 150cm CA cena EUR 100/para DLA BRAMEK 5m - głębokość 150cm CA cena EUR 65/para DLA BRAMEK 4m - głębokość 100cm CL cena EUR 75/para DLA BRAMEK 3m gł. 100cm- MAŁA PIŁKA NOśNA

4 ART. WERSJA PRZENOŚNA KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM LINIA OWALNA 120 X 105MM Z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym utrzymanie siatki tylne ze stali.podstawa z alum.60x60mm CA cena EUR 1.260/para WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150 cm CA cena EUR 1.220/para WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM LINIA OKRĄGŁA ŚREDNICA 80mm Z podwójnym oŝebrowaniem wewnętrznym utrzymanie siatki tylne ze stali.podstawa z alum.60x60mm CA cena EUR 840/para CA cena EUR 805/para CA cena EUR 770/para CL cena EUR 615/para MAŁA PIŁKA NOśNA WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm WYMIARY m 4 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm WYMIARY m 3 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm- KONSTRUKCJA Z RURY ZE STALI ŚREDN. 80mm (patrz zdjęcie wyŝej) Utrzymanie siatki tylnej w lini specjalnej,przeciwrozrywalne i poprzeczne wzmacniające w naroŝnikach WERSJA MALOWANA Z PROSZKIEM POLIESTEROWYM CA cena EUR 560/para WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 620/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 560/para WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 420/para WYMIARY m 4 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm CL cena EUR 355/para WYMIARYm 3 X h.2z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm- MAŁA PIŁKA NOśNA WERSJA ocynkowanana na gorąco MALOWANA Z PROSZKIEM POLIESTEROWYM CA cena EUR 800/para WYMIARY m 6 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 860/para WYMIARY m 6 x h. 2,2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 800/para WYMIARY m 5 x h. 2 z oświetleniem wew. - głębokość podstawy 150cm CA cena EUR 665/para WYMIARY m 4 X h.2 z oświetleniem wew. głębokośc podstawy 100cm CL cena EUR 540/para WYMIARY m 3xh.2z oświetleniem wew.-głębokość podstawy 100cm - MAŁA PIŁKA NOśNA CA cena EUR 85 PRZECIWWAGI BEZPIECZEŃSTWA do umieszczenia z tyłu poprzeczki tylnej bramki przenośnej Waga 34kg kaŝdy.zalecane 2 szruki dla kaŝdej bramki. CL cena EUR 78/komplet KOŁA PNEUMATYCZNE średnica 250mm do załoŝenia z przodu nadające adatte się do wszystkich bramek,kiedy chce się wyeliminować przedziurawienie słupka.set -2 koła do kaŝdej bramki. KOŁA PNEUMATYCZNE średn.250mm do zakładania bocznie do bramek -są łatwe i szybkie do załoŝenia i do zdejmowania wymagają,ŝe w słupku zostanie wykonany otwór przechodzący według wskazań producenta kół. Jeśli zostana zamówione jednocześnie z bramką,przygotujemy otwory na słupkach. Set -2 koła dla jednej bramki. ARTYKUŁ. CL cena EUR 49/komplet SET DO MONTOWANIA W TERENIE dla boisk z trawy Naturalnej lub ziemia. Set dla jednej pary bramek 5 lub 6m, składający się z: 6 paliki spiralne z Ŝelaza ocynkowane w komplecie ze strzemieniem, śruby i klucz do mocowania spirali w terenie ARTYKUŁ. CA cena EUR 126/komplet Set dla jednej pary bramek 4 lub 3m, składajacy się z: 4 paliki spiralne z Ŝelaza ocynkowane w komplecie ze strzemieniem,śruby i klucz do mocowania spirali w tereni ART. CL cena EUR 87/komplet 15 KRATA BRAMKI Z BALASTEM z rury ze stali ocynkowanej na gorąco.nakłada się z tyłu bramki. Odpowiednio balastowana gwarantuje maksymalną stabilność i bezpieczeństwo bramki.tylko bramki m 3 x h. 2 (mała piłka noŝna ) ART. CL cena EUR 205/para

5 SIATKI DO BRAMEK DO PIŁKI NOśNEJ REGULAMINOWE 7,32 x 2,44m bok wysoki cm 100 o cm 200 Wszystkie siatki są odporne na promieniowanie UV Modele bez węzłów INTER SZEŚCIOKĄTNA Splot z nylonu średn.3,5mm. Oczko sześciokątne. Kolor biały. ARTYKUŁ. CA cena EUR 78/para INTER SZEŚCIOKĄTNY MIĘDZYNARODOWY dla bram utrzymujących siatkę na słupie. Bok wysoki cm 200 Bok niski cm 200 ART. CA cena EUR 95/para SUPER COPPA Splot z nylonu średn. 6mm. Maksymalna wytrzymałość. Kolor biały. ARTYKUŁ. CA cena EUR 100/para Model z węzłem CHAMPIONS Splot z polipropylenu, oczka kwadratowe 120X120mm Grub.6mm. Lamówka wzma-cniająca.nadająca się do częstego uŝytkowania.kolor biały. ARTYKUŁ. CA cena EUR 105/para CHAMPIONS INTERNATIONAL Te same cechy charakterystyczne ale dla bramek utrzymujących siatkę na słupie Bok wysoki 200cm Bok niski 200cm. ART. CA cena EUR 125/para 4 FRANCIA Plecionka z polietilenu.kolor biały.oczka 130X130mm Grub. 3mm. Wysoka wytrzymałość.szczególnie nadająca się na boiska treningowe. ARTYKUŁ. CA cena EUR 62/para 5 GERMANIA Splot z polietilenu.kolor biały Oczka 130 X 130mm Grubość 4mm.Wysokoa wytrzy-małość. Szczególnie wytrzymała na boiska intensywnie uŝywane. ARTYKUŁ. CA cena EUR 80/para SIATKI DO BRAMEK DO PIŁKI NOśNEJ ZMNIEJSZONYCH DLA BRAMEK m 6 X 2 o X 2,2 bok wysoki cm. 100 bok niski cm 150 ART. CA cena EUR 60/para STANDARD ze splotu z polipropylenu bez węzła kolor biały - Oczko mm. 100 x 100 x 3 ART. CA cena EUR 65/para EXTRA - z plecionki z polietilenu z węzłem -oczko mm. 130 x 130 x 3 wysoka wytrzy-małość nadająca się dla boisk treningowych kolor bialy (jak na zdjęciu 4) ART. CA cena EUR 70/para SUPER ze splotu z polietilenu z węzłem - oczko mm. 130 x 130 x 4 wysoka wytrzyma-łość szczególnie nadająca się na boiska intensywnie uŝywane, kolor bialy (jak zdjęcie 5) DLA BRAMEK m. 5 X 2 bok wysoki cm. 100 bok niski cm 150 ART. CA cena EUR 55/para EXTRA - z plecionki z polietilenu - oczka mm. 130 x 130 x 3 wysoka wytrzymałość nadająca się dla boisk treningowych kolor biały (jak zdjęcie 4) ART. CA cena EUR 58/para SUPER ze splotu z polipropylenu bez węzła - oczko mm. 100 x 100 x 6 wysoka wy-trzymałość - szczególnie nadająca się na boiska często uŝywane kolor biały (jak na zdjęciu 3) DLA BOISK m 4 X 2 - bok wysoki cm. 100 bok niski cm 100 ART. CA cena EUR 42/para EXTRA - z plecionki z polietilenu z węzłem - oczko mm 130 x 130 x 3 wysoka wytrzymałość nadająca się na boiska treningowe - kolor biały (jak na zdjęciu 4) ART. CA cena EUR 55/para SUPER ze splotu z polietilenu z węzłem - oczko mm 130 x 130 x 4 wysoka wytrzymałość szczególnie nadająca się na na boiska często uzywane kolor biały (jak zdjęcie 5) 16 Kontynuacja siatki do bramek MAŁA PIŁKA NOśNA

6 SIATKI DO BRAMEK MAŁA PIŁIKA NOśNA CIĘśKA ze splotu z polietilenu białe. Oczko kwadratowe z węzłem mm 130 x 130 grub. mm 3. cała w lamówce. Do dyspozycji równieŝ biała/ grana- towa - biała/czerwona Ŝółta/granatowa ART. CL cena EUR 35/para COLONIA ze splotu z polietilenu biała,z węzłem.oczko mm 130 x 130 grub. mm 4. Cała w lamówce. ART. CL cena EUR 39/para SZEŚCIOKĄTNA z nylonu biała testowana. oczko sześciokątne,grub. mm 3. ART. CL cena EUR 38/para CIĘśKA SZEŚCIOKĄTNA Z nylonu biała testowana. Oczko sześciokątne grub. mm 6. ART. CL cena EUR 52/para MINI BRAMKI CHAMPIONS Z polipropylenu biała. Oczko kwadratowe mm 120 x 120 grub. mm 6.Cała w lamówce na obwodzie. Szczególnie nadająca się do intensywnego uŝytku ART. CL cena EUR 63/para MINIBRAMKI Struktura bardzo mocna z rury ze stali okrągłej średnica mm 40. Zaopatrzona w pierścienie do umoco-wania siatki.malowane proszkiem. Model składany w komplecie z siatką. Wym. cm 150x105 z oświetleniem wewnętrznym. Głębokość 60cm. ART. CA cena EUR 190/para SIATKA WYMIENNA z nylonu ART. CA cena EUR 25/para MINIBRAMKA MOD. IMPORT Struktura z rury ze stali średn. mm 25. Malowana proszkiem kolor czerwony. MontaŜ na osadzenie. Podukowane w komplecie z siatką. Wim. cm 137 x 112 głębokość 60 ART. CA cena EUR 45/para ŁOPATKI DO PIŁKI NOśNEJ NAROśNE MINIBRAMKA Z PLASTIKU Wykonana z rury z PCV średn. mm 45 ze złączem na osadzenie. Produkowane w komplecie z siatką. Wim. cm 145x110 głębokość cm 78 ART. CA cena EUR 65/para ŁOPATKA EXTRA Antywypadkowa z prze gubem,która pozwoli się przewracać i szyb-ko powrócić.w PCV Średn.30 w komplecie z chorągiewką Ŝółtą, za ciskiem hamującym i tulejką. ART. CA cena EUR 15 /komplet LOPATKA STANDARD Antywypadkowa elastyczna. Z rury PCV w komplecie z Ŝółtą chorągiewką, zacisk hamujący i tulejka.szt 4 ART. CA cena EUR 32/komplet WYCIERACZKA WYCIERACZKA z podparciem z plastiku i przyssawki do lepszego przylegania do podłogi. WyposaŜona w szczotki dolne i bo czne do perfekcyjnego oczyszczenia obuwia. ART. TE cena EUR 21 17

7 WÓZKI ZNACZĄCE LINIE NA BOISKU WÓZEK ZNACZĄCY LINIE GIPSEM MODEL EXTRA. Pojemność 30 litrów.ślad cm 10. Obudowa z blachy cięŝkiej malowana proszkiem. Koła przednie kierujące. Dystrybutor wewnętrzny z blachy umiejscowiony w specjalnym wyprofilowa-nym miejscu. Oscylator wyŝszy widelcowy z ru-chem automatycznym aby eliminować zastój gipsu. Wylot gipsu regulowany zasuwą kierowana drąŝ-kiem z góry. ART. CA cena EUR 180 WÓZEK ZNACZĄCY LINIE GIPSEM MODEL. STANDARD. Pojemność 30 l.ślad cm 10. obudowa z blachy cięŝkiej,malowany proszkiem.kółko przednie kierujące.dystrybutor wewnętrzny z blachy umiejscowiony w specjalnym wyprofilowanym miejscu. Wylot gipsu regulowany z dołu zasuwą przesuwającą się I zatrzymującą się na śróbę. ART. CA cena EUR 160 WĘGLAN WAPNIA dla wózków na gips.opakowania od 20 worków po25kg na paletę. ARTYKUŁ. CA cena EUR 135/opakowanie WÓZEK ROZPYLAJĄCY RĘCZNY STANDARD. Pojemnik 10 litrów z plastku z pompą ręczną na zawór. Obudowa ze stali Pistolet wysuwany i regulowany. Tarcze obrotowe do wytyczania lini re gulowanej od 5cm do 15cm. WyposaŜony w 3 koła pneumatyczne o śred nicy 250mm. ART.CA cena EUR 185 FARBY NIETOKSYCZNE EKOLOGICZ NE NA BOISKA Z TRAWY TYP PRZEPUSZCZALNY Opakowania od 14 l (25kg kaŝdy.) ART. CA cena EUR 31/op. TYP EXTRA BŁYSZCZĄCY świetnie kryjący wodoszczelny. Opakowania od 14 l (25kg kaŝdy.) maksym. wydajność. ART. CA cena EUR 41/op. WÓZEK ROZPYLAJĄCY Z SILNIKIEM NAPĘDOWYM Struktura ze stali malowany. 3 koła pneumatyczne. Silnik na napęd 2 biegi CC.50. Paliwo mieszanka. Silnik porusza pompę ssącą z aluminium,która pobiera farbę ze zbiornika. Szczególnie nadaje się kiedy muszą być wytyczone linie na wielu boiskach w tym samym dniu. ART.CA cena EUR 670 SIATKI OSŁONOWE Siatka z plecionki z polietilenu ciemnozielona grub. mm 2,8 oczko mm 130x130. z węzłem ART. CA cena EUR 0,75 za metr kwadratowy Siatka z plecionki polietilenu ciemnozielona grub. mm 3 oczko mm 130x130 z węzłem ART. CA cena EUR 1,05 za metr kwadrat. Siatka ze splotu z polietilenu ciemnozielona grub. mm 3 oczko mm 100x100 bez węzła ART. CA cena EUR 1,05 za metr kwadr.

8 ŁAWKI NA OBRZEśU BOISKA MODEL KRZYWA STANDARD - Struktura w formie zakrzywionej z rury z aluminium naturalny od mm. 30 x 30 boki z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowy grub. mm. 3 części tylne z polica-rbonato alveolarnego przeświecającego mm. 6 obydwa niepalne i stabilizowane na promienie UV sie- dzenia z rury ze stali ocynkowanej z oparciem z polipropylenu niepalne klasa 1.Głębok. całkowita 84cm bok cm. 50 wysokość cm. 200 ART. CA cena EUR 810 DŁUGOŚĆ m. 2 - miejsca 4 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 3 - miejsca 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4 - miejsc 8 RICH. PREV ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 5 miejsc 10 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 miejsc 12 ART. CA cena EUR 330 DODATKOWO DLA KAśDEGO METRA WIĘCEJ ( 1 MT. = 2 MIEJSCA ) MODELLO KRZYWA EXTRA - Struktura w formie zakrzywionej z rury z aluminium naturalnego od mm. 30 x 30 boki boczne wysokie z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowy gr. mm. 3 część tylna wysoka z policarbonato alveolanego przeświecają-cego mm. 6 obydwa niepalne i stabilizowane na promienie UV części tylne i boczne dolne z laminatu plastikowego kolorowego. siedzenia z rury ze stali ocynkowanej oparcie z polipropylenu niepalne klasa 1 głębokość całkowita cm. 120 bok cm wysokość cm. 210 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 2 - miejsca 4 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 3 miejsc 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4 miejsc 8 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 5 - miejsc 10 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 - miejsc 12 ART. CA cena EUR 360 DODATKOWO DLA KAśDEGO METRA WIĘCEJ ( 1 MT. = 2 MIEJSCA ) MODEL KRZYWA SUPER Struktura w formie zakrzywionej z rury z alluminium naturalnego od mm. 30 x 30 boki boczne wysokie i część tylna wysoka z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowego gr. mm. 3 niepalny i stabilizowane na promienie uv czę-ści tylne i boczne dolne z laminatu plastikowego kolorowy siedzenia ze stali ocynkowanej wierzch z polipropylenu - niepalne klasa 1. głębokość cm. 120 bok cm. 75 wysokość cm. 210 ART. CL cena EUR DŁUGOŚĆ m. 2 - miejsca 4 ART. CL cena EUR DŁUGOŚĆ m. 3 - miejsc 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4 - miejsc 8 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 5 miejsc 10 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 - miejsc 12 ART. CA cena EUR 450 DODATKOWO DLA KAśDEGO METRA WIĘCEJ ( 1 MT.= 2 MIEJSCA ) MODEL KRZYWA TEAM Struktura w formie zakrzywionej zrury ze stali od mm. 30 x 30 cała ocynkowana na gorąco. Pokrycia: boki boczne z policarbonato przezroczystego przeciwwstrząsowego grub. mm. 3 części tylne z policarbo nato alveolanego przeświecającego mm. 6 obydwa niepa-ne i stabilizowane na promienie UV. Siedzenia : struktura z rury ze stali ocynkowanej na gorąco,wierzch z polipropylenu Czerwone lub białe ze szczelinami,które eliminują resztki brudu. Głębokość całkowita cm. 87 bok zasłonięty cm. 76 Wysokość cm. 198 ART. CA cena EUR 910 DŁUGOŚĆ m. 3 miejsc 6 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 4,5 miejsc 8 ART. CA cena EUR DŁUGOŚĆ m. 6 - miejsc 12 OSŁONA PRZEDNIA DLA ŁAWEK REZERWOWYCH Z gumowej gąbki okryta z PCV do umocowania na zaczep.do nakładania na miejscu po zamontowaniu ławy. ART. CA SIEDZENIA DO WYMIANY DLa ławek rezerwowych ART. CA cena EUR 13 19

9 T U N E L TUNEL OCHRONNY PRZY WYJŚCIU ZAWODNIKÓW Struktura z aluminium anodyzowanego składany w harmonijkę przykrycie z tkaniny z PCV niepalny od cl. 2 koła do przesuwania pneumatyczne nadające sie na boiska wym. cm. 400 x 200 x h. max ART. CA cena EUR... ŚCIANA FRONTOWA przesuwająca się z tkaninyz PCV. ART. CA cena EUR... NA ZAMÓWIENIE MOśNA WYPRODUKOWAĆ TUNEL WE WSZYSTKICH WYMIARACH SPRZĘT DO KONSERWCJI BOISK Z TRAWY SYNTET. SZCZOTKA RĘCZNA do konserwacji boisk z trawy synt. Rączka z aluminium wyposa-ŝona w cięŝarki boczne aby eliminować drgania. Długość cm 200. ART. CL cena EUR 133 SZCZOTKA DO WYMIANY CM 50 ART. CL cena EUR 18 STRUKTURA TRÓJKĄTNA DO CIĄGNIĘCIA TRAKTORKIEM. Obudowa ze stali ocynkowanej na gorąco.kąty zaokrąglone antyblokujące. W komplecie 3 szczotki średnie art. CL ART. CL SZCZOTKA ŚREDNIA DO NAŁOśENIA NA OBUDOWĘ. Podpora w PCV długość cm 150 szer. cm 8 grubość cm 3. szczecina w PP.LL. mm 1,2 długie mm 50 w 4 rzędach asymetrycznych. ART. CL cena EUR 86 SZCZOTKA DUśA DO ZAKŁADANIA NA STRUKTURĘ. Podpora z PCV długość cm 150 szerokość cm 15 grubość cm 3. szczecina owalna w PP.LL. mm 2,4 x 3,6 długie mm 150 w 5 rzędach asymetrycznych. ART. CL cena EUR 180 cena EUR 460 Koła do załoŝenia do struktury trójkątnej Ułatwiają transport,który moŝe być obsługiwany równieŝ przez jedną osobę. ART. CL cena EUR... 20

10 MASZYNY DO KONSERWACJI BOISK Z TRAWY SYNTETYCZNEJ UBIJANE PIASKIEM LUB GRANULATEM GUMOWYM Maszyna do podnoszenia włókna i czyszczania powierzchni z trawy syntet. Boiska z trawy syntetycznej z czasem mają skłonność stwardnienia i do utraty przepuszczalności i w niektórych przypadkach weryfikuje się równieŝ wzrost piŝma i trawy zachwaszczającej. Nasza maszy-na jest szczególnie polecana do rozwiązywania tych problemów. Maszyna jest wyposaŝona w szczotkę obracającą się z włókna z nylonu twardego. Szczotka obracając się szybko unosi włókna i wciąga na powierzchnię stary piasek i brud,które zostaną przeniesione do specjalnego zbieracza z przodu.ta sa-ma maszyna, pozbawiona zbieracza z przodu, moŝe być uŝywana do lepszego ubijania nowego piasku MODEL CLUB silnik Honda GX160 HP 5,5. 1 bieg przedni + 1 cofanie. Szerok.szczotki cm 65 i średnica cm 35. Produkowana w komplecie ze zbieraczem przednim. ART. CL cena EUR AKCESORIA-KLINGA DO SPRZĄTANIA ŚNIEGU do zakładania do modelu Club. ART. CL cena EUR 80 MASZYNY Z MOTOREM ORYGINALNYM MODEL PROFESSIONAL silnik Honda GX160 HP 5,5. 2 biegi przednie + 1 cofanie. Szerokość szczotki cm 80 i śred-nica cm 45. Produkowana w komplecie ze zbieraczem przed-nim. ART. CL cena EUR AKCESORIA-KLINGA DO SPRZĄTANIA ŚNIEGU NASTAWNA do zakładania do mod. Professional. ART. CL cena EUR 275 SMG MODEL TURFSOFT TS2 ART. CL cena EUR Do małych powierzchni do mq. Ta maszyna mała i zwarta jest idealna do sprzątania i konserwacji małych boisk z trawy syntetycznej ubijane piaskiem, granulatem gumowym lub róŝnie - łatwa w uŝytkowaniu, a swoim małym wymiarem moŝe łatwo wjeŝdŝać w bardzo wąskie przejścia i moŝe być ustawiona w wąskich miejscach. TURF SOFT z ruchem popychanym jest wyposaŝona w silnik spalinowy na benzynę od 3,2 kw (4 hp) który inicjuje trzy róŝne czynności jednocześnie: Szczotka obrotowa porusza brud i wyprostowuje fibrę sito wibrujące do dyspozycjiz otworami o róŝnych średnicach pozwala separować brud i włókna zuŝyte z piasku lub z granulatu gumowego,które oczyszczone zostanie ponownie rozdzielone na boisko. turbina wciągająca kieruje powietrze na filtrktóry zatrzymuje kurz. Z lekkim ciśnieniem na a uchwyt szczotka obrotowa penetruje dywan trawiasty i realizuje skuteczne sprzątanie. Filtr moŝe być bez trudu oczyszczony za pomocą rączki,która skierowuje kurz usunięty w specjalnym pojemniku. MODEL TURFSOFT TS3 Te same cechy charakterystyczne co model po-przedni ale wyposaŝona w ramię boczne ze szczo- tką obrotową do perfekcyjnego sprzątnięcia krawę- dzi i naroŝników. Kiedy ramię jest nie uŝywane moŝe być łatwo zdjęte. ART. CL cena EUR... Dane techniczne Silnik na benzynę 1 cilinder 3,2 kw (4 hp) Obudowa ze stali z miską olejową z plastyku. Waga kg. 85 Wymiary złoŝona : cm. szer. 98 x dł. 75 x h. 57 Szerokość pracy cm

11 MASZYNY Z SILNIKIEM ORYGINALNYM SMG Tak szczotka obrotowa jak ta która jest z tyłu sa uniesione i obniŝane za pomocą dwóch lewarków umiejscowionych bocznie od siedzenia kierującego. Szczotka tylna moŝe być łatwo przesunięta pozwalając maszynie przejeŝdŝać równieŝ przez drzwi szer. 1 mt. Dane techniczne Obudowa ze stali z miską olejową z plastyku. Waga kg Wymiary cm. Szer (1.000) x dł x h Szerokość pracy cm Silnik benzynowy schładzany powietrzem - 2 cylindry 1 12kw (16 hp). Zmiana biegów hydrostatyczna. MODEL CAREMAX CM 2 ART. CL cena EUR.. Wpółsamojezdny na 4 koła z kierowcąna boku dla duŝych powierzchni do mq. Do uŝytku profesionalnego z intensywną aktywnością. Ta maszyna sklada się z małego traktora i ze sprzę tu sprzątającego ido regeneracji boisk z trawy syntetycznej, umiejscowionego z tyłu. Traktor ze zmiana biegów hydrostatyczną wyposa- Ŝony w silnik diesel na 3 cilindry schładzany wodą moc 21 hp jest wyposaŝony w części tylnej w blok ze szczotka obrotową, z głębokością pracy regulowana,który porusza brud i materiał zatykający powierzchownie. Materiały usunięte zostają skierowane na sito wibrujące z otworami regulowanymi od 4 do 10mm gdzie brud zostanie separowana z piasku lub z granulatu gumowego,który zostaje ponownie rozdzielone na boisku. Turbina ssąca skierowuje kurz i włókna zuboŝałe na odpowiedni filtr który je przetrzymuje i przenosi do środowiska oczyszczonego powietrza. Dwie szczotki umiejscowione z tyłu szczotki obrotowej uzupełniają pracę wyprostowując włókna wyrównując materiał zatykający. Blok tylny moŝe być podniesiony w czasie transportu ruchem hydraulicznym. Dwa koła kierujące boczne pozwalaja pracować wzdłuŝ krawędzi z precyzją i bezpiecznie. Wewnątrz traktora jest zamontowany szereg szczotek rozłoŝone w trójkąt które mogą być obniŝane aby dać szerokość pracy do m. 2,4, następna szczotka z metalowymi zębami na napęd hydrauliczny potrzebna jest do rozkładania materiału zatykającego nadając elastyczność boisku do gry. CARE MAX ze swoimi systemami zintegrowanymi zabezpiecza szybką i skuteczną akcję konserwacji boisk z trawy syntetycznej przedłuŝając ich Ŝywotność i komfort wykorzystywania do gry. 22 Dane techniczne Obudowa ze stali z miska olejową z plastyku Silnik diesel schładzany wodą - 3 cilindry 1 21 hp Prędkość max 15km/h Zmiana biegów hydrostayczna Szerokość pracy szczotki obrotowej cm. 100 Szerokość szczotek srodkowych - regulowane od cm 200 do cm. 240 Waga kg. 670 Wymiary cm. Szer (2.400) x dł x h MODEL TURFBOY TB2 ART. CL cena EUR... Wpółsamojezdna na 4 koła z kierowcą na boku - Na średnie powierzchnie do 7000 mq. półprofesionalna ze średnią aktywnością. Ta maszyna uruchamiana silnikiem na benzynę od 12kw (16 hp) schładzany powietrzem dzięki swoim umiarkowanym wymiarom jest idealna do sprzątania i konserwacji boisk z trawy syntetycznej ubijane piaskiem,granulatem gumowym lub róŝne. Szczotka obrotowa umiejscowiona w centrum maszyny pod siedzeniem zbiera brud wyprostowuje włókna, głębokość pracy jest regulowana za pośrednictwem dwóch śrub. Jednocześnie sito wibrujące z otworami regulowanymi od 4 do 10mm oddziela brud od piasku lub granulatu gumowego,który zostanie rozłoŝony na boisko. Turbina wciągająca ukierunkowuje kurz i włókna wyjałowione na filtr,który je zatrzymuje i wymieni w środowisko czystego powietrza, ten filtr jest łatwy do czyszczenia za pośrednictwem rączki która skieruje kurz przesunięty do pojemnika. Szczotka tylna szeroka cm. 120 w komplecie w pracy wyrównując materiał zatykający z wraca się powierzchnią gotową do uzytku.

12 BLOKADA numerów zmiana zawodników ART. CA eur 10 AKCESORIA SĘDZIA LINIOWY i ARBITER SET SĘDZIA LINIOWY extra składajacy się z chorągiewki Ŝółtej i jednej pomaranczowej.drąŝek z rączką przeciwpotliwą.z futerałem ART. CA cena EUR 14,5 CHORĄGIEWKA zapasowa Ŝółta lub czerwona cm 40 x 40. ART. CA cena EUR 2,5 CHORĄGIEWKA zapasowa w kratkę. ART. CA cena EUR 3 ZACZEP trzymający chorąg. zapasowy. ART.CA cena EUR 0,30 NOTES dla arbitra w zestawie z kartkączerwoną, kartką Ŝółtą I ołówkiem. ART. CA cena EUR 3,5 KARTECZKI dzielone w opakowaniach po 12 szt ART. CA cena EUR 1,3 TABLICA ELEKTRONICZNA do wymiany zawodników dwustronna cm 50 x 40. Zasilanie na baterie. Numery Ŝółte dla in i czerwone dla out. W komplecie z ładowarką.art. CA cena EUR 946 To samo jednostronna. ART. CA cena EUR 505 To samo dwustronna z numerami jednokolorowymi czerwonymi. cm 40 x 35. ART. CA cena EUR 631 To samo jednostronne ART. CA cena EUR 331 GWIZDEK FOX 40 Z plastyku. Typ specjalny bez kuleczki. ART.CO cena EUR... GWIZDEK METALOWY chromowany. Model stand. ART.CO cena EUR... SZNUREK z karabinkiem. ART. CO cena EUR... RÓśNE TRENINGI GWIZDEK z plastyku topionego. ART.CO cena EUR... TABLICA wymiana zawodników Model HANDY. Z numerami składanymi. Dwustronne i dwukolorowe. ART. CA cena EUR 40 GWIZDEK z metalu chromowego jakość extra Ze sznurkiem. ART.CO cena EUR... BARIERA standard z 5 postaciami z plastyku lekka z pojedynczą rurą giętką i z końcówką ze stali. ART.CA cena EUR 88 BARIERA extra z 5 postaciami z drąŝkami przegubowymi. ART cena EUR 280 BARIERA z 5 postaciami regulowanymi w 2 wysokościach. długość cm 285. Cała z rury ze stali ocynkowanej na gorąco. Postacie są zamontowane na wózku na kołach do łatwego transportu ART. CA cena EUR

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22

Piłka Nożna bramki 04 piłkochwyty 14 akcesoria treningowe 15 odzież 22 Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski to połączenie tradycji i doświadczeń rodzinnych z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki i technologii w produkcji. Zajmujemy się produkcją sprzętu sportowego z

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT OFERTA SPORT SPIS TREŚCI: STRONA 2 - SPRZĘT SPORTOWY Str. 2 drabinki gimnastyczne Str. 6 ławki gimnastyczne Str. 7 kozioł gimnastyczny Str. 7 odskocznia Str. 7 równoważnia Str. 8 skrzynia gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Poniec, działki nr 445, 446 Wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Inwestor: GMINA PONIEC

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne.

Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. SPRZĘT SPORTOWY 2011 2 Jesteśmy producentem sprzętu sportowego profesjonalnego i rekreacyjnego. Wyposażamy hale sportowe i boiska zewnętrzne również boiska wielofunkcyjne. Naszą pasją jest koszykówka więc

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie zakładu Wyposaż WYPOSAŻENIE ZAKŁADU

Wyposażenie zakładu Wyposaż WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WYPOSAŻENIE ZAKŁADU 9/4 9/25 9/26 9/45 liny stalowe, wózki paletowe, podnośniki dźwigniowe, dźwigniki z płytą stołową, wózki do transportu skrzynek, drobne produkty żelazne, wózki do przewozu worków, wózki

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

wymarzony garaż! Twój Gorączka motoryzacyjnorowerowa Wymiana opon nasze porady! Zobacz więcej na stronie 8 Zobacz więcej!

wymarzony garaż! Twój Gorączka motoryzacyjnorowerowa Wymiana opon nasze porady! Zobacz więcej na stronie 8 Zobacz więcej! Twój wymarzony garaż! Gorączka motoryzacyjnorowerowa w Jula! Zobacz więcej! Wymiana opon nasze porady! Zobacz więcej na stronie 8 Pomysły na przechowywanie w garażu Zobacz więcej na stronie 14 Pielęgnacja

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW

WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW Chroni i upiększa życie WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZABEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH INFORMACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE DLA PALĄCYCH SPRZĘT WYBORCZY www.procity.eu... Chroni

Bardziej szczegółowo

Professional. Zamiatarki

Professional. Zamiatarki Professional Zamiatarki Zamiatarki Efektywne zamiatarki do bezpyłowego sprzątania Zamiatarki firmy Kärcher, począwszy od zamiatarek prowadzonych ręcznie, a skończywszy na zamiatarkach przemysłowych, spełniają

Bardziej szczegółowo

sprzęt sportowy Koszykówka Edycja 2

sprzęt sportowy Koszykówka Edycja 2 sprzęt sportowy Koszykówka 1 Edycja 2 spis treści Zestaw ORLIK 3 Piłka nożna 4-7 Koszykówka 8-25 Tablice wyników 26 Siatkówka 27-31 Piłka ręczna 32-33 Floorball / hokej halowy 34-37 Tenis stołowy 38-43

Bardziej szczegółowo

Płukanie i czyszczenie rur

Płukanie i czyszczenie rur 206 Płukanie Sprężarka płucząca 208 Środki chemiczne do czyszczenia 209 Odkamienianie Pompy do odkamieniania 210 Środki chemiczne do odkamieniania 211 Ręczne czyszczenie rur Ręczne maszyny do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

oferujemy następujące wyposażenie: I. Mocowane do przegród

oferujemy następujące wyposażenie: I. Mocowane do przegród Opis oferowanego wyposażenia Załącznik nr 6 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!

CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! CENNIK Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP s.c. Wiesława Barciak, Andrzej Barciak 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100, NIP 526-011-13-48 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 (trzy linie

Bardziej szczegółowo

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300

Produkty polecane P F. Str. 280. Str. 282. Str. 291. Str. 300 Produkty polecane Tablice interaktywne esprit plus P D Wska nik laserowy z pilotem F E N Str. 282 Str. 280 Flipchart Mobilechart Pro P K P Str. 291 System prezentacyjny Keba U P Str. 300 9 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Ozn. PARTER i PIĘTRO Nazwa wyposaŝenia:

Ozn. PARTER i PIĘTRO Nazwa wyposaŝenia: Załącznik nr I do SWIZ: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa rodzaje wyposaŝenia. Część wyposaŝenia jest dofinansowywana ze środków unijnych i w związku z powyŝszym zgodnie z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 stycznia 2013r.

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 stycznia 2013r. PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH F.P.H. PESMENPOL inż. Edward Niepsuj 32-425 Trzemeśnia 53, tel. 12 272 0000, fax. 12 273 06 32 www.pesmenpol.com.pl Art. nr Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

Kontakt. Zmniejsz opłaty bankowe za pomocą płatności SEPA. Pomoc techniczna. Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77

Kontakt. Zmniejsz opłaty bankowe za pomocą płatności SEPA. Pomoc techniczna. Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77 Katalog 2013/2014 KONTAKT Kontakt Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77 Olgierd Jakubowski Regionalny przedstawiciel handlowy Tel. kom: (+48) 509 650 136 oj@hgpoland.pl Aleksandra Stefańska Asystent

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI

WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI Zał. Nr 1 do SIWZ WYKAZ WYPOSAŻENIA PRACOWNI l.p. Asortyment Opis 1 szafka otwarta wisząca - ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,0 mm - wykonana w formie skrzyniowej technologią spawania i zgrzewania

Bardziej szczegółowo

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 kwietnia 2013r.

I. KOSZYKÓWKA. Cennik urządzeń sportowych - ważny od 1 kwietnia 2013r. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Ilość C.j. netto Cena netto VAT VAT (zł) Cena brutto I. KOSZYKÓWKA Obręcze do koszykówki 1-07 Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

katalog 2011 importera urządzeń dla gastronomii

katalog 2011 importera urządzeń dla gastronomii katalog 2011 importera urządzeń dla gastronomii str. 3 zabudowa chłodzona baru 2 str. 4 str. 5 str. 6 moduły do zabudowy chłodzonej drzwi i szuflady do zabudowy chłodzonej ekspresy cisnieniowe do kawy

Bardziej szczegółowo

Ilość sprzętu. Rodzaj sprzętu 1. piłka do gry w piłkę koszykową

Ilość sprzętu. Rodzaj sprzętu 1. piłka do gry w piłkę koszykową Załącznik nr 3 Lp. Wykaz sprzętu sportowego i wyposaŝenia boisk, jakimi będzie dysponował Zamawiający w 2009 r., na potrzeby realizacji imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Promocja

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET!

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET! 2007/08 Wersja PL Obowiązuje do końca m-ca 08-2008 special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 40 lat HAZET! WW-2007/2008/PL/ Wyposażenia warsztatowe 4 mm endoskop Narzędzia pneumatyczne

Bardziej szczegółowo

rollmeup.pl Kontakt o firmie / kontakt www.rollmeup.pl

rollmeup.pl Kontakt o firmie / kontakt www.rollmeup.pl o firmie / kontakt rollmeup.pl Szanowni Państwo oddajemy w Wasze ręce Katalog RollMeUp. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy. Znajdziecie Tu Państwo podstawowe informacje dotyczące produktu, jego

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2010. Artykuły służące do prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży oraz artykuły wystawiennicze. www.wilamowski.com.pl

KATALOG 2010. Artykuły służące do prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży oraz artykuły wystawiennicze. www.wilamowski.com.pl Artykuły służące do prezentacji i promocji w miejscu sprzedaży oraz artykuły wystawiennicze. ul. Jana Kazimierza 61 lok. 12 01-267 Warszawa tel. 022 83 686 97 tel.kom. 0 601 172 782 biuro@wilamowski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, Z wyrazami szacunku, Zarząd Firmy JohnsonDiversey Polska

Szanowni Klienci, Z wyrazami szacunku, Zarząd Firmy JohnsonDiversey Polska KATALOG URZĄDZEŃ TASKI 2005 Szanowni Klienci, Od lat firma JohnsonDiversey jest wysoko oceniana przez naszych Klientów pod względem jakości świadczonych usług i profesjonalizmu wykonywanych zadań. Doskonale

Bardziej szczegółowo

Z nami reklama nabiera smaku. katalog INDOOR OUTDOOR. Drukarnia cyfrowa. Mówimy w 5 jezykach

Z nami reklama nabiera smaku. katalog INDOOR OUTDOOR. Drukarnia cyfrowa. Mówimy w 5 jezykach Z nami reklama nabiera smaku katalog INDOOR OUTDOOR Drukarnia cyfrowa Mówimy w 5 jezykach o firmie / kontakt printxl.pl Szanowni Państwo oddajemy w Wasze ręce Katalog PrintXL. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo