DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE w systemie występowym

2

3 Spis tre ci Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym... 6 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym... 3 Wysoko ci pakietów (PTH)... 8 Informacje ogólne... 9 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN VA / VAP - system wyst powy kana aluminiowy z maskownic lub listw tynkow VSP - system wyst powy z kana em stalowym i no nikiem tynku VN - system wyst powy nova do skrzynek wyst powych VFS - system wyst powy do szybu (monta okienny) VLS - system wyst powy do szybu (monta w o cie y) Warianty modeli Instrukcja wymiarowa Tworzenie ci w przypadku monta u w naro ach i wykuszach aluzja fasadowa ochronna przed insektami moscita ISD rama obracana zwyk a... ISD 4 rama obracana z obokniem 3-stronnym... 6 IST drzwi przesuwne zwyk e... ISPL aluzja harmonijkowa ochrony przed insektami... 5 IS3 roleta zabezpieczaj ca przed insektami... 3 Prowadnice i pokrywki Elementy napinaj ce dla dodatkowego prowadzenia liny... 4 Wyci cie kapinosu Materia monta owy Odwrócenie Funkcja transportu wiat a dziennego Funkcja sterowania wiat em Nap d silnikowy... 6 Mo liwe kombinacje zdalnych sterowa silnika Po czenia... 8 Przegl d modeli... 8

4

5 Najpi kniejsza sztuka po czenia komfortu mieszkania z oszcz dno ci energii! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 5

6 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym Typ AF 60 AF 80 AF 00 ARO 65 ARB 80 ARK 80 ARO 80 Kształt lameli Szerokość lameli 60 mm 80 mm 00 mm 65 mm 80 mm 80 mm 80 mm Typ lameli elastycznappłaska elastycznappłaska elastycznappłaska krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana W systemie występowym - VA o o o o o o o - VAP o o o o o o o - VSP o o o o o o o - VN o o - - o VFS / VLS o o o o o o o Odwrócenie: - obracanie 90 - obracanie 80 + o + o o - + o + o + o + o Szyna dolna obracająca się: - szyna dolna nie obracająca się - szyna dolna obracająca się o - o - o - o - o - o - o - Pozycja robocza Transport światła dziennego Funkcja sterowania światłem Lamele perforowane Blokada końcowa: - bez blokady końcowej - z blokadą końcową o + o + o + o + o + o + o + Wytłoczenia w materiale: (taśma napędowa/prowadzenie linowe) - zawijane - wytłaczane bez klipsów - o - o - o o - o o - - klips w każdej lameli o + Wytłoczenie Omega: - w każdej 3-ciej lameli o o o w każdej 8-ciej lameli o o - o - w każdej lameli Złączka prowadząca lameli: - z metalu - z tworzywa sztucznego o - o + o - o - o - - o o - System występowy VA VAP VSP VN VFS. VFS4.0 VLS. VLS4.0 Napęd: - korba o* o* o* o - - o* - - silnik o o o o o o o o Szyna górna: - formowana rolkowo 58/56 o o o o wytłaczana 58/ o o o o * niemo liwe w przypadku ARO 80 WS i AR 9 ECN WS! Legenda VA System wyst powy kana aluminiowy z maskownic VAP System wyst powy kana aluminiowy z maskownic i listw tynkow VSP System wyst powy kana z blachy stalowej z listw tynkow VN System wyst powy, skrzynka wyst powa nova VFS. System wyst powy monta w oknie dla szybu, maks. szeroko 00 mm VFS4.0 System wyst powy monta w oknie dla szybu, maks. szeroko 4000 mm 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

7 VLS. VLS4.0 System wyst powy, monta w o cie nicy dla szybu, maks. szeroko 00 mm System wyst powy, monta w o cie nicy dla szybu, maks. szeroko 4000 mm Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 7

8 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym Typ Kształt lameli ARO 80 WS AR 63 ECN AR 9 ECN AR 9 ECN WS Szerokość lameli 80 mm 63 mm 9 mm 9 mm Typ lameli krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana W systemie występowym - VA o o o o - VAP o o o o - VSP o o o o - VN VFS / VLS - o o - Odwrócenie: - obracanie 90 o o o o - obracanie Szyna dolna obracająca się: - szyna dolna nie obracająca się o + + o - szyna dolna obracająca się - o o - Pozycja robocza Transport światła dziennego Funkcja sterowania światłem Lamele perforowane Blokada końcowa: - bez blokady końcowej z blokadą końcową - o o - Wytłoczenia w materiale: (taśma napędowa/prowadzenie linowe) - zawijane o o o o - wytłaczane bez klipsów klips w każdej lameli Wytłoczenie Omega: - w każdej 3-ciej Lameli w każdej 8-ciej Lameli w każdej lameli o Złączka prowadząca lameli: - z metalu o o o o - z tworzywa sztucznego Legenda F p aska aluzja = lamele p askie (elastyczne) R zwini ta kraw d w wyt oczenie Omega aluzja fasadowa = zawini ta obrze owo ECN listwa krzywkowa ze stali szlachetnej WS odporna na wiatr aluzja fasadowa zaciemniaj ca = zawini ta obrze owo o wersja standardowa wed ug wersji i cennika + opcjonalnie - cz ciowo za dop at - nie jest mo liwe 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

9 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym VA / VAP - system wyst powy kana aluminiowy z maskownic lub listw tynkow prostok tny - VA7 ukosowany - VA9 z listwa tynkow VAP /40 0/40 70/80/95 70/80/95 prostok tny z tyln izolacj ukosowany z tyln izolacj z listw tynkow i izolacj tyln VSP - system wyst powy z kana em stalowym i no nikiem tynku typy szyn prowadz cych /40 0/40 70/80/95 70/80/ z no nikiem tynku z listw tynkow i izolacj tyln typy szyn prowadz cych Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 9

10 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym VN - system wyst powy nova do skrzynek wyst powych kanciasty - VNV okr g y - VNR kwadratowy - VNQ uko ny - VNW 3 0/40 0/ prostok tny z listw tynkow - VNP kwadratowy z listw tynkow - VNQP z izolacj tyln typy szyn prowadz cych VFS - system wyst powy do szybu (monta okienny) VFS. maks. szeroko 00 mm /40 70/80/95 0/40 70/80/ szczegó wspornika szyny górnej VFS4.0 maks. szeroko 4000 mm typy szyn prowadz cych /40 70/80/95 0/40 70/80/ szczegó kana u usztywniaj cego z rozpórk typy szyn prowadz cych 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

11 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym VLS - system wyst powy do szybu (monta w o cie y) VLS. maks. szeroko 00 mm 30 3 szczegó wspornika szyny górnej typ szyn prowadz cych VLS4.0 maks. szeroko 4000 mm 30 3 szczegó kana u usztywniaj cego typ szyn prowadz cych Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

12 Najpi kniejsza sztuka po czenia komfortu mieszkania z oszcz dno ci energii! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

13 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe ze zintegrowan rolet chroni c przed insektami moscita odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN 0/40 0/40 typy szyn prowadz cych Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 3

14 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z ramk obrotow ISD odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN /40 0/40 70/80/95* 70/80/95* dostosowane do modelu VFS.** VFS4.0** typy szyn prowadz cych Wskazówki: - Dalsze typy ramek obrotowych patrz wyci g z cennika ochrony przed insektami. - Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia ISD ramka obrotowa prosta. * Z izolacj szyny prowadz cej lub profilu adaptera mo liwe te z FUP70 i FUP80. ** Uwaga: Wysoko ramki obrotowej nale y okre li tak, aby podczas otwierania drzwi nie dosz o do kolizji z szybem. 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

15 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z ramk przesuwn IST odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN /40 0/40 70/80/95* 70/80/95* dostosowane do modelu VFS. VFS4.0 typy szyn prowadz cych Wskazówki: - Dalsze typy ramek przesuwnych patrz wyci g z cennika ochrony przed insektami. - Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia IST ramka przesuwna prosta. * Z izolacj szyny prowadz cej lub profilu adaptera mo liwe te z FUP70 i FUP80. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 5

16 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z Plissee ISPL odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN 3 0/40 70/80/95* 0/40 70/80/95* 95 dostosowane do modelu VFS. VFS4.0 typy szyn prowadz cych Uwaga: Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia ISPL plissee chroni ca przed insektami. * Z izolacj szyny prowadz cej lub profilu adaptera mo liwe te z FUP70 i FUP80. 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

17 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z rolet chroni c przed insektami IS3 Kaseta wiartkowa odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN /80/95 70/80/95 Kaseta kwadratowa dostosowane do modelu VFS. VFS4.0 typy szyn prowadz cych Uwaga: Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia IS 3 roleta chroni ca przed insektami. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 7

18 Wysoko ci pakietów (PTH) Wysoko ci paczek zostaj obliczone z wysoko ci ko cowej AF 60 AF 60 AF 80 AF 80 AF 00 AF 00 Rodzaje Wysokość końcowa ARO 65 ARO 65 ARB 80 ARK 80 3 ARO 80 4 ARO 80 AR 63 ECN AR 9 ECN Model VA7 Model VFS4.0 0 PTH >0 PTH 0 H FH FH Legenda 3 4 Wysoko pakietu bez klipsów lamelowych (standard) Wysoko pakietu z klipsami lamelowymi Wysoko pakietu przy zwrocie dwustronnym (z wyt oczeniem Omega w co 8. Lameli lub z klipsem) Wysoko paczki ze zwrotem 90 lub zwrotem dwustronnym (z wyt oczeniem Omega w ka dej Lameli) FH PTH H Wysoko ko cowa Wysoko ci paczek Wysoko kana u = PTH + 0 mm 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

19 Informacje ogólne Informacje ogólne aluzje fasadowe / aluzje s produktami na miar. Zwrot, zmiany lub zamiana towaru nie s mo liwe. Zmiany techniczne zastrze one. Ró nice w kolorach pomi dzy cz ciami z tworzywa sztucznego i powierzchniami powleczonymi tak e przy cz ciach zamiennych na zamówienie nie mog zosta wykluczone. Stosunek wysoko ci do szeroko ci aluzje fasadowe / aluzje Informacje ogólne W przypadku przekroczenia stosunków szeroko ci do wysoko ci wynosz cych :4 lub szeroko ci kurtyn < 800 mm istnieje mo liwo, e ta my prowadz ce si wcze nie zamkn. Uko ny bieg lamel oraz ewentualne odkszta cenie w szynach prowadz cych jest nie do unikni cia. Z opisanych ju powodów na tego rodzaju kurtyny nie mo emy udzieli gwarancji. Oznacza to: Przy szeroko ci ko cowej wynosz cej 700 mm aluzja fasadowa / aluzja mo e by dostarczona bez ogranicze funkcjonalno ci do wysoko ci wynosz cej 800 mm. Ocena w a ciwo ci produktów Informacje ogólne Do oceny w a ciwo ci produktu - aluzji fasadowych / aluzji zaleca si zastosowanie dyrektywy ITRS (Stowarzyszenie Przemys u Tekstyliów technicznych Rolet os on przeciws onecznych). Patrz witryna Dyrektywa w sprawie oceny w a ciwo ci produktów - aluzji fasadowych / aluzji zewn trznych. ( ród o: ITRS) Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 9

20 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN 3659 Informacje ogólne Obowi zek stosowania od Od zewn trzne zako czenia musz by zgodnie z norm EN 3659 znakowane oznaczeniem CE. Nale y zwróci uwag na poni sze punkty! W celu ustalenia, które klasy odporno ci na wiatr s dla jakich celów odpowiednie, Krajowy Zwi zek Rolet i Os on Przeciws onecznych zleci opracowanie wytycznej ift. Dyrektywa Zalecenie stosowania dla zamkni zewn trznych dzieli powierzchni kraju na klasy obci enia wiatrem () i kategorie terenowe (). W ten sposób mo liwe jest proste ustalenie odpowiedniej klasy obci enia wiatrem i kategorii terenowej. Wysoko monta u (3) zako czenia podaje trzeci konieczn dan.. Ustalenie stref obci enia wiatrem Strefy obci enia wiatrem w Austrii W Austrii dla ka dej lokalizacji obowi zkowe jest przeprowadzenie obliczenia klasy obci enia wiatrem wed ug normy EN 99--4! Strefy obci enia wiatrem w Niemczech Klasa obci enia wiatrem do,5 m/s Klasa obci enia wiatrem do 5,0 m/s Klasa obci enia wiatrem 3 do 7,5 m/s Klasa obci enia wiatrem 4 do 30,0 m/s ród o: DIN 055-4:005-3 Strefy obci enia wiatrem we Francji Klasa obci enia wiatrem do,0 m/s Klasa obci enia wiatrem do 4,0 m/s Klasa obci enia wiatrem 3 do 6,0 m/s Klasa obci enia wiatrem 4 do 8,0 m/s ród o: Choix des classes de résistance au vent des fermetures (DTU 34.) 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

21 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN 3659 Informacje ogólne Strefy obci enia wiatrem we W oszech 7 8 Strefa Opis V b,0 [m/s] Aostatal, Piemont, Lombardia, Trydent- Górna Adyga, Wenecja Euganejska, Friuli (za wyj tkiem Triestu) a 0 [m] Emilia Romania Toskania, Marchia, Umbria, Lacjum, Abruzja, Molise, Apulia, Kampania, Basilicata, Kalabria (z wyj tkiem Reggio di Calabria) Sycylia i Reggio di Calabria Wschód Sardynii (od Cape Teulada a do wyspy Maddalena) Zachód Sardynii (od Cape Teulada a do wyspy Maddalena) Liguria Prowincja Triest Wyspy (za wyj tkiem Sycylii i Sardynii) oraz otwarte morze ród o: Uwaga: Dla regionów powy ej 500 m n.p.m. nale y uwzgl dni lokalne warunki klimatyczne oraz po o enie. V b,0 [m/s] a 0 [m] Pr dko wiatru Poziom morza Strefy obci enia wiatrem w Szwajcarii Dla Szwajcarii zastosowanie ma instrukcja VSR na temat wp ywu obci enia wiatrem na systemy os on przeciws onecznych i przeciwpogodowych oraz wymienione w niej normy. W przypadku innych krajów o odpowiednie warto ci nale y zapyta we w a ciwej, lokalnej placówce meteorologicznej! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

22 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN 3659 Informacje ogólne. Ustalenie kategorii terenowej Kategoria terenowa I Otwarte jeziora, jeziora o przynajmniej 5 km wolnej powierzchni w kierunku wiatru; p aski teren bez przeszkód Kategoria terenowa II Teren z ywop otami, pojedynczymi gospodarstwami rolniczymi, domami lub drzewami; np. teren u ytkowany rolniczo Kategoria terenowa III Przedmie cia, tereny gospodarki przemys owej; lasy Kategoria terenowa IV Tereny miejskie, które s w przynajmniej 5% zabudowane budynkami, których rednia wysoko przekracza 5 m. ród o: DIN 055-4: Wysoko monta u Za pomoc wysoko ci monta u z nast puj cej tabeli wytycznej ift mo na odczyta zalecan klas odporno ci wiatrowej. Ustalenie klasy obci enia wiatrem Kategorie krajobrazu Wysoko monta u zako cze w rednim zakresie 0-8 m Wysoko monta u zako cze w rednim zakresie >8-0 m Wysoko monta u zako cze w rednim zakresie >0-00 m Strefa obci enia wiatrem Strefa obci enia wiatrem Strefa obci enia wiatrem I II III IV Minimalna zalecana klasa to klasa oporno ci wiatrowej. To nie oznacza, e produkty klasy 0 i nie mog zosta u ywane. Zalecane jest jednak stosowanie odpowiedniej klasy odporno ci wiatrowej, aby otrzyma odpowiedni standard jako ci. Si y obs ugi Zgodnie z norm DIN EN 3659 nasze produkty spe niaj wymogi wytycznych dotycz cych maksymalnie dopuszczalnych si obs ugi. Mo liwo obs ugi podczas mrozów W przypadku osadzenia si lodu nie wolno u ywa aluzji zewn trznych / aluzji fasadowych. Przed uruchomieniem instalacji nale y oczy ci je z lodu i niegu. Wykluczona jest odpowiedzialno za uszkodzenie os ony przeciws onecznej w przypadku obs ugi w stanie oblodzonym. Zalecenie: Korzystaj c ze sterowa w okresie zimowym nale y wy czy tryb automatyczny i przed r cznym uruchomieniem upewni si, e na instalacji nie osadzi si lód lub nieg. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

23 Si a wiatru wed ug Beauforta (skala Beauforta) Informacje ogólne Przegl d si wiatru, pr dko ci wiatru i ich skutków dzia ania Skala Beauforta zosta a opracowana w roku 806 przez angielskiego admira a Sir Francisa Beauforta ( ). Za jej pomoc mo na oszacowa wed ug skutków wiatru jego si. Zawiera ona si 0 (brak wiatru) do (orkan). Klasa odporno ci ma wiatr Si a wiatru (stopie Beauforta) Oznaczenie rednia pr dko wiatru na wysoko ci 0 m w wolniej przestrzeni m/s km/h Przyk ady oddzia ywania wiatru w obszarze ródl dowym 0 0 Brak wiatru 0 0, < Dym wznosi si pionowo. Lekki wiaterek 0,3,4 5 Kierunek wiatru jest widoczny poprzez kierunek znoszenia si dymu. Lekka bryza,5 3,4 6 Wiatr jest odczuwalny, li cie i wiatrowskazy poruszaj si. 3 Lekka bryza, lekki wiatr 4 rednia bryza, redni wiatr 5 Normalna bryza, normalny wiatr 3,5 5,4 3 9 Wiatr porusza cienkie ga zki i napina wimple. 5,5 7,4 0 7 Wiatr porusza ga zki i cienkie ga zie, podnosi kurz i lu no le cy papier. 7,5 0, Mniejsze drzewa li ciaste zaczynaj si pochyla, na morzu tworz si korony z piany. 6 Silny wiatr 0,5 3, Grubsze ga zie poruszaj si, parasole daj si ci ko trzyma, przewody telefoniczne wydaj z siebie odg osy. 3 7 Bardzo mocny wiatr 3,5 7, Wyra nie odczuwalne problemy podczas chodzenia, ca e drzewa poruszaj si. 4 8 Wiatr szturmowy 7,5 0, Ga zki od amuj si, wyra nie odczuwalne problemy podczas chodzenia na wolniej powierzchni. 5 9 Wichura 0,5 4, Ga zie od amuj si od drzew, mniejsze szkody przy budynkach (dachówki lub wyprowadzenia kominów poluzuj si ). 6 0 Ci ka wichura 4,5 8, Wiatr amie drzewa, ci sze szkody przy budynkach Wichura orkanowa 8,5 3, Wiatr wyrywa drzewa z korzeniami, du e szkody poprzez wichur. - Orkan ab 3,5 ab 8 Ci kie uszkodzenia. ród o: Deutscher Wetterdienst (DWD) - Offenbach Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 3

24 Odporno na wiatr wed ug DIN EN 3659 Informacje ogólne Przy wy szych pr dko ciach wiatrów aluzje fasadowe i aluzje zewn trzne musz zosta z o one. Aby os ony przeciws oneczne przy pewnych pr dko ciach wiatrów i po ustalonym opó nieniu mog y zosta zamkni te zalecamy stosowanie czujników wiatru i odpowiednich sterowa. Nast puj ca tabela Krajowego Zwi zku Rolet + Os on Przeciws onecznych w Austrii ( Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz e.v.) zawiera warto ci graniczne pr dko ci dla aluzji fasadowych i aluzji zewn trznych. Pr dko ci wiatru zosta y podzielone wed ug skali Beauforta wed ug Deutscher Wetterdienst (DWD)-Offenbach. Przy osi gni ciu dolnej warto ci granicznej urz dzenia powinny zosta zamkni te. Szeroko Bocznie zawini te lamele z szyn prowadz c Lamele p askie z szyn prowadz c [mm] [bft] [m/s] [bft] [m/s] <500 7 (3,5 7,4) 7 (3,5 7,4) (3,5 7,4) 6 (0,5 3,4) (3,5 7,4) 6 (0,5 3,4) (3,5 7,4) 6 (0,5 3,4) (0,5 3,4) 5 (7,5 0,4) (0,5 3,4) 5 (7,5 0,4) ( ród o: Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz e.v. wytyczna techniczna, karta 6.) bft...beaufort (jednostka si y wiatru wed ug Beauforta) Nast puj ce czynniki musz zosta uwzgl dnione: - Po o enie i ustawienie budynku: Przy krytycznych rozwi zaniach k towych i kraw dziowych zalecamy ustawienie opó nienia sekundy i zmniejszenie warto ci granicznej do 8 m/s. - Przy wysoko ciach monta u powy ej 7-go pi tra wzgl dnie przy budynkach znajduj cych si powy ej 800 m n.p.m. warto ci graniczne musz zosta obni one. - Odst p do powierzchni mocowania: Przy odst pie od fasady > 00 do 300 mm warto w tabeli nale y pomniejszy o jeden stopie Beauforta, przy odst pie >300 do 500 mm o dwa stopnie Beauforta, dla wi kszych odst pów nie mo na zastosowa tej tabeli. - Czujnik wiatru musi zawsze si znajdowa w pozycji najbardziej wystawionej na dzia anie wiatru. Uwaga: Odporno na wiatr odpornych na wiatr aluzji fasadowych patrz rozdzia aluzje fasadowe odporne na wiatr. Dla aluzji zewn trznych i aluzji fasadowych zalecamy podanie pr dko ci wiatru wed ug skali Beauforta, jak podano to w technicznej wytycznej Zwi zku Rolet + Os on Przeciws onecznych, w karcie 6. (strona i ). R cznie obs ugiwane urz dzenia i urz dzenia z nap dem silnikowym bez czujnika wiatru musz przy powy ej podanych pr dko ciach wiatru r cznie zamkni te. Szkody, które powstan na skutek nieprzestrzegania tych warunków nie s obj te gwarancj. 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

25 Poprawiona odporno na wiatr Informacje ogólne Zalecenie dla poprawionej odporno ci na wiatr Aby osi gn poprawion odporno aluzji fasadowych/ aluzji zaleca si wykonanie instalacji o nast puj cych w a ciwo ciach. - Szerokie instalacje podzieli (maks. szeroko ko cowa 3000 mm) - Dodatkowe zabezpieczenia przeciwwiatrowe (elementy odci gowe wraz ze z czk gwintowan ) - Dodatkowe zabezpieczenia przeciwwiatrowe w strefie kraw dzi (konsola napinaj ca na szynie prowadz cej) - 90 Odwrócenie ( nie stosowa obrotu 80) - Obci enie szyny dolnej - Mocowanie sznura prowadz cego w ka dej Lameli - Odleg o do p aszczyzny mocowania tak ma a, jak to mo liwe (poni ej 00 mm) - Zastosowanie instalacji ostrzegania przed wiatrem w po czeniu z odpowiednimi uk adami sterowania Je li przestrzegane b d te zalecenia, odporno na wiatr instalacji mo e zosta podwy szona o jeden stopie w skali Beauforta (nie dotyczy AR 9 ECN odpornej na dzia anie wiatru oraz ARO 80 odpornej na dzia anie wiatru). Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 5

26 Dodatkowe zabezpieczenia przed wiatrem Informacje ogólne Zalecenia dla dodatkowej ochrony przed wiatrem Dla aluzji fasadowych i rolet polecamy stosowanie dodatkowych zabezpiecze przed wiatrem. W ten sposób zostanie podwy szona odporno na wiatr urz dze os ony przeciws onecznej. W celu okre lenia odporno ci na wiatr aluzji fasadowej / aluzji z dodatkow ochron przed wiatrem nale y bra za podstaw to pole z najwi kszym odst pem pomi dzy dwoma ochronami przed wiatrem! (Zob. przyk ad na dole). Uwaga: Wymiary graniczne w szeroko ci odnosz si do d ugo ci Lameli. Liczba dla dodatkowej ochrony przed wiatrem Szeroko aluzji [mm] do Ilo dodatkowych zabezpiecze przed wiatrem 0 Uwaga: Dwa zewn trzne prowadzenia s standardowo zamocowane i nie s wliczane do tej tabeli. Przyk ad: aluzja zewn trzna bez i z dodatkow ochron przed wiatrem Jako przyk ad s u y aluzja zewn trzna AF 80 z prowadzeniem linowym i szeroko ci ca kowit 400 mm. na przyk ad: AF 80 bez dodatkowego umocowania na przyk ad: AF 80 z dodatkowym umocowaniem FH FH Odporno na wiatr dla AF 80 z szyn prowadz c i szeroko ci ca kowit 400 mm wynosi 5 bft (8,0-0,7 m/s). Pole z najwi kszym odst pem pomi dzy dwoma ochronami przed wiatrem to 400 mm. Odporno na wiatr dla AF 80 z szyn prowadz c i dodatkow ochron przed wiatrem oraz szeroko ci ca kowit 400 mm wynosi 7 bft (3,5-7,4 m/s). Pole z najwi kszym odst pem pomi dzy dwoma ochronami przed wiatrem to 400 mm. Wskazówka: W przypadku instalacji z dodatkowym umocowaniem odleg o od dolnej kraw dzi szyny dolnej do dolnej kraw dzi szyny prowadz cej zwi ksza si w zale no ci od elementu odci gowego (mo liwe przedostanie si wiat a). Dzi ki przed u eniu liny mo na obni y element odci gowy. Legenda FH Wysoko ko cowa Potr cenie Element odci gowy automatycznie przez system 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

27 Kolory standardowe Informacje ogólne Standardowe kolory dla elementów aluminiowych powlekanych proszkowo Dla szyn prowadz cych, elementów rozporowych, elementów napinaj cych, szyn dolnych i os on/kana ów naszych aluzji fasadowych / aluzji dost pne s standardowo kolory z palety farb proszkowych HELLA. Wskazówki: - W przypadku instalacji anodyzowanych widoczne cz ci z lanego aluminium podobnego do eloksacji, s powlekane proszkowo. - W przypadku instalacji anodyzowanych czasy dostawy mog si wyd u y. Standardowe kolory dla ta my naci gowej, ta my prowadz cej, ta my klipsów ECN i cz ci z tworzywa sztucznego Ta ma naci gowa, ta ma prowadz ca / ta ma krzywkowa i cz ci z tworzywa sztucznego dost pne s w kolorze szarym i czarnym. Wybór koloru nast puje za pomoc koloru szyny dolnej. Standardowo, gdy szyna dolna jest bia a (RAL 906) lub srebrna (RAL 9006), to ta ma naci gowa, ta ma prowadz ca i cz ci z tworzywa sztucznego s w kolorze szarym. Przy innych kolorach cz ci te s w kolorze czarnym. Wersje odbiegaj ce od standardowej nale y osobno poda w zamówieniu! Wyj tki: w przypadku AR 63 ECN i AR 9 ECN ta ma naci gowa i ta ma klipsowa s dost pne tylko w kolorze szarym! Definicja cz ci z tworzywa sztucznego: Pokrywki ko cowe, przycisk ZL, klipsy Lameli, wk ady szyny prowadz cej Specjalne kolory Kolory specjalne, które nie znajduj si w standardowej palecie kolorów HELLA, takie jak kolory fluorescencyjne, kolory ze specjalnych palet kolorów (NCS, Sikkens, ) oraz zwi zane ze specjalnymi przepisami w zakresie powlekania, musza zosta zamówione oddzielnie. Ceny dla elementów anodyzowanych na zapytanie! Powlekanie proszkowe w wygl dzie eloksacji jest jednak dost pne bez dop aty w standardowym czasie dostawy. Jako poszycia Powlekanie w naszej firmie obydwa si zgodnie z dyrektywami Wspólnoty ds. Jako ci Powlekania Elementów Konstrukcyjnych (GSB-Premium) w jako ci fasadowej. Ze wzgl du na ró ne technologie stosowane w produkcji nie jest mo liwe unikni cie pojawiania si ró nic w kolorach pomi dzy poszczególnymi lamelami a powlekanymi proszkowo elementami aluminiowymi. Nasze kolory mog si ró ni co do odcienia i po ysku w stosunku do oryginalnych kolorów rejestru RAL 840-HR i RAL 84-GL ze wzgl du na ró ne metody produkcji. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 7

28 Kolory standardowe Informacje ogólne Kolory standardowe lamel aluzji (AF 60/80.00) i aluzji fasadowych ARO 65, ARB 80, ARK 80, ARO 80, AR 63 ECN, AR 9 ECN) Oznaczenie koloru Numer koloru Be owy 0003 Ciemny be 00 Czerwie purpurowa 0330 Br zowy 0780 Jasny be 040 Ciemna ziele 6005 ó ty be 0909 ó narcyzowa 007 Antracyt 706 Jasnoszary 7035 Szary agat 7038 AF 60 AF 00 Typ aluzji fasadowej / aluzji AF 80 ARO 65 / ARO 80 ARO 80 WS / AR 63 ECN ARB 80 / ARK 80 AR 9 ECN AR 9 ECN WS Biel kremowa 900 ** Bia o-szary 900 Czarny 9005M Bia e aluminium 9006 * * * Szare aluminium 9007 Bia y 900 Biel transportowa 906 * * * B kit go bi 504 B kit turkusowy 508 Br z sepia 804 Terakota czerwona 00 B kit azurytowy 5009 B kit ultramarynowy 500 Czerwie elazowa ciemna DB 703 * dost pna tak e wersja perforowana; cena i czas dostawy na zapytanie (ARB 80 / ARO 80 / ARO 80 WS / AR 9 ECN / AR 9 ECN WS perforacja nie jest mo liwa!) ** dost pne tylko dla AR 9 ECN i AR 9 ECN WS! - Ró nice w kolorach pomi dzy zamówionym i dostarczonym kolorem RAL nie mog zosta wykluczone. Informacje ogólne Materia ta my: Ta ma aluminiowa o grubo ci 0,45 mm Powleczenie: Lakierowanie g adkie lakierem poliestrowym (nie zawieraj cym metali ci kich), mo liwy dla fasady Odporno UV zgodnie z EN 396, indeks wed ug tabeli C.3. Odporno na korozj : zgodnie z EN 396, indeks wed ug tabeli C.4. Mo liwe ró nice w kolorach: ó ty Odcienie bieli i kolory pastelowe E <.0 Czerwony, niebieski, zielony i E <.0 Kolory metalowe E <.0 Uwaga: Kolor specjalny dost pny za dop at, czas dostawy na zapytanie 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

29 Najpi kniejsza sztuka po czenia komfortu mieszkania z oszcz dno ci energii! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 9

30 VA / VAP - system wyst powy kana aluminiowy z maskownic lub listw tynkow Typ: VA / VAP Model: VAJR / VAPJR VA7 VA9 Obszar zastosowania i u ycie System z aluzjami fasadowymi lub aluzjami do pó niejszego monta u jest przystosowany do monta u w nowych i starszych budynkach lub w celu integracji z zespolonym systemem izolacji cieplnej. aluzje / aluzje fasadowe s zamontowane wst pnie w kanale. Skrzynka zostaje nasadzona za pomoc rozpór cz ci bocznych do monta u samono nego na prowadnice Widok: aluzja fasadowa w kanale aluminiowym z maskownic Legenda Kana aluminiowy Zawini cie Pokrywka ko cowa szyny dolnej Szyna prowadz ca FUP Wk adka szyny prowadz cej Pokrywki szyn prowadz cych Uszczelka Szyna dolna Lameli 0 Ta ma podnosz ca Ta ma klipsowa ECN Szyna górna VA7 VA9 VAP 9 System wyst powy, kana aluminiowy z maskownic prostok tny System wyst powy, kana aluminiowy z maskownic ukosowany System wyst powy, kana aluminiowy z listw tynkow 8 VAP Zalety produktu - atwy monta - Os ona przeciws oneczna - Ochrona przed o lepianiem - Regulacja wiat a - Ochron przed wgl dem - Kszta towanie fasady - D ugi czas ycia dzi ki cz ciom o wysokiej jako ci. - Brak tworzenia si rosy dzi ki przepuszczalnej konstrukcji - Przyjazny dla rodowiska dzi ki zastosowaniu materia ów mo liwych do ponownego przetworzenia Obs uga korbowa Podnoszenie i opuszczanie aluzji oraz obracanie Lameli za pomoc korby kolankowej i lekko-biegowej przek adni sto kowej. Strona obs ugi mo e zosta wybrana przez klienta po prawej lub po lewej, widok od wewn trz. Obs uga nap du silnikowego Podnoszenie i opuszczanie aluzji oraz obracanie Lameli z zastosowaniem komfortowego nap du silnikowego. Silnikiem ze zintegrowanym prze cznikiem kra cowym mo na sterowa, wg wyboru, sterownikami, za po rednictwem zdalnego sterowania lub urz dzenia automatycznego (osprz t za dop at ). Je li kilka silników ma by sterowanych jednym prze cznikiem to sterowanie centralne jest koniecznie wymagane. Monta Monta nast puje w zale no ci od yczenia, na zewn trz, na ramie okna, drzwi lub fasadzie. 30 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

NASSAU 9000G. Elegancja i światło NASSAU 9000G 2.1. You know the Quality

NASSAU 9000G. Elegancja i światło NASSAU 9000G 2.1. You know the Quality 2.1 Elegancja i światło Brama z oknami jest przeznaczona do budynków, gdzie niezbędne jest zapewnienie maksymalnej ilości światła. Elegancja i światło są kluczowymi słowami dla bramy. W bramach można łączyć

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania roleta powinna

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciężarowych Pojazdów użytkowych Samochodów specjalnych PODPODŁOGOWY WYCIĄG SPALIN SAMOCHODOWYCH NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

VONARIS opis produktu

VONARIS opis produktu VONARIS opis produktu 03 VONARIS grzejniki konwektorowe VONARIS grzejnik konwektorowy składa się ze zgrzewanych, przewodzących wodę elementów grzewczych wykonanych z przewodów stalowych o przekroju prostokątnym.

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Bramy i kraty rolowane

Bramy i kraty rolowane Bramy i kraty rolowane Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2012 Stosowane skróty B U = szerokość dolnej konstrukcji stalowej ET DMS = minimalna głębokość montażowa bram z DMS ET KNH = minimalna głębokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo