DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE. w systemie występowym"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA ŻALUZJE FASADOWE ŻALUZJE w systemie występowym

2

3 Spis tre ci Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym... 6 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym... 3 Wysoko ci pakietów (PTH)... 8 Informacje ogólne... 9 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN VA / VAP - system wyst powy kana aluminiowy z maskownic lub listw tynkow VSP - system wyst powy z kana em stalowym i no nikiem tynku VN - system wyst powy nova do skrzynek wyst powych VFS - system wyst powy do szybu (monta okienny) VLS - system wyst powy do szybu (monta w o cie y) Warianty modeli Instrukcja wymiarowa Tworzenie ci w przypadku monta u w naro ach i wykuszach aluzja fasadowa ochronna przed insektami moscita ISD rama obracana zwyk a... ISD 4 rama obracana z obokniem 3-stronnym... 6 IST drzwi przesuwne zwyk e... ISPL aluzja harmonijkowa ochrony przed insektami... 5 IS3 roleta zabezpieczaj ca przed insektami... 3 Prowadnice i pokrywki Elementy napinaj ce dla dodatkowego prowadzenia liny... 4 Wyci cie kapinosu Materia monta owy Odwrócenie Funkcja transportu wiat a dziennego Funkcja sterowania wiat em Nap d silnikowy... 6 Mo liwe kombinacje zdalnych sterowa silnika Po czenia... 8 Przegl d modeli... 8

4

5 Najpi kniejsza sztuka po czenia komfortu mieszkania z oszcz dno ci energii! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 5

6 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym Typ AF 60 AF 80 AF 00 ARO 65 ARB 80 ARK 80 ARO 80 Kształt lameli Szerokość lameli 60 mm 80 mm 00 mm 65 mm 80 mm 80 mm 80 mm Typ lameli elastycznappłaska elastycznappłaska elastycznappłaska krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana W systemie występowym - VA o o o o o o o - VAP o o o o o o o - VSP o o o o o o o - VN o o - - o VFS / VLS o o o o o o o Odwrócenie: - obracanie 90 - obracanie 80 + o + o o - + o + o + o + o Szyna dolna obracająca się: - szyna dolna nie obracająca się - szyna dolna obracająca się o - o - o - o - o - o - o - Pozycja robocza Transport światła dziennego Funkcja sterowania światłem Lamele perforowane Blokada końcowa: - bez blokady końcowej - z blokadą końcową o + o + o + o + o + o + o + Wytłoczenia w materiale: (taśma napędowa/prowadzenie linowe) - zawijane - wytłaczane bez klipsów - o - o - o o - o o - - klips w każdej lameli o + Wytłoczenie Omega: - w każdej 3-ciej lameli o o o w każdej 8-ciej lameli o o - o - w każdej lameli Złączka prowadząca lameli: - z metalu - z tworzywa sztucznego o - o + o - o - o - - o o - System występowy VA VAP VSP VN VFS. VFS4.0 VLS. VLS4.0 Napęd: - korba o* o* o* o - - o* - - silnik o o o o o o o o Szyna górna: - formowana rolkowo 58/56 o o o o wytłaczana 58/ o o o o * niemo liwe w przypadku ARO 80 WS i AR 9 ECN WS! Legenda VA System wyst powy kana aluminiowy z maskownic VAP System wyst powy kana aluminiowy z maskownic i listw tynkow VSP System wyst powy kana z blachy stalowej z listw tynkow VN System wyst powy, skrzynka wyst powa nova VFS. System wyst powy monta w oknie dla szybu, maks. szeroko 00 mm VFS4.0 System wyst powy monta w oknie dla szybu, maks. szeroko 4000 mm 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

7 VLS. VLS4.0 System wyst powy, monta w o cie nicy dla szybu, maks. szeroko 00 mm System wyst powy, monta w o cie nicy dla szybu, maks. szeroko 4000 mm Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 7

8 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym Typ Kształt lameli ARO 80 WS AR 63 ECN AR 9 ECN AR 9 ECN WS Szerokość lameli 80 mm 63 mm 9 mm 9 mm Typ lameli krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana krawędź zawijana W systemie występowym - VA o o o o - VAP o o o o - VSP o o o o - VN VFS / VLS - o o - Odwrócenie: - obracanie 90 o o o o - obracanie Szyna dolna obracająca się: - szyna dolna nie obracająca się o + + o - szyna dolna obracająca się - o o - Pozycja robocza Transport światła dziennego Funkcja sterowania światłem Lamele perforowane Blokada końcowa: - bez blokady końcowej z blokadą końcową - o o - Wytłoczenia w materiale: (taśma napędowa/prowadzenie linowe) - zawijane o o o o - wytłaczane bez klipsów klips w każdej lameli Wytłoczenie Omega: - w każdej 3-ciej Lameli w każdej 8-ciej Lameli w każdej lameli o Złączka prowadząca lameli: - z metalu o o o o - z tworzywa sztucznego Legenda F p aska aluzja = lamele p askie (elastyczne) R zwini ta kraw d w wyt oczenie Omega aluzja fasadowa = zawini ta obrze owo ECN listwa krzywkowa ze stali szlachetnej WS odporna na wiatr aluzja fasadowa zaciemniaj ca = zawini ta obrze owo o wersja standardowa wed ug wersji i cennika + opcjonalnie - cz ciowo za dop at - nie jest mo liwe 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

9 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym VA / VAP - system wyst powy kana aluminiowy z maskownic lub listw tynkow prostok tny - VA7 ukosowany - VA9 z listwa tynkow VAP /40 0/40 70/80/95 70/80/95 prostok tny z tyln izolacj ukosowany z tyln izolacj z listw tynkow i izolacj tyln VSP - system wyst powy z kana em stalowym i no nikiem tynku typy szyn prowadz cych /40 0/40 70/80/95 70/80/ z no nikiem tynku z listw tynkow i izolacj tyln typy szyn prowadz cych Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 9

10 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym VN - system wyst powy nova do skrzynek wyst powych kanciasty - VNV okr g y - VNR kwadratowy - VNQ uko ny - VNW 3 0/40 0/ prostok tny z listw tynkow - VNP kwadratowy z listw tynkow - VNQP z izolacj tyln typy szyn prowadz cych VFS - system wyst powy do szybu (monta okienny) VFS. maks. szeroko 00 mm /40 70/80/95 0/40 70/80/ szczegó wspornika szyny górnej VFS4.0 maks. szeroko 4000 mm typy szyn prowadz cych /40 70/80/95 0/40 70/80/ szczegó kana u usztywniaj cego z rozpórk typy szyn prowadz cych 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

11 Przegl d typów aluzji fasadowych / aluzji w systemie wyst powym VLS - system wyst powy do szybu (monta w o cie y) VLS. maks. szeroko 00 mm 30 3 szczegó wspornika szyny górnej typ szyn prowadz cych VLS4.0 maks. szeroko 4000 mm 30 3 szczegó kana u usztywniaj cego typ szyn prowadz cych Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

12 Najpi kniejsza sztuka po czenia komfortu mieszkania z oszcz dno ci energii! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

13 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe ze zintegrowan rolet chroni c przed insektami moscita odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN 0/40 0/40 typy szyn prowadz cych Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 3

14 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z ramk obrotow ISD odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN /40 0/40 70/80/95* 70/80/95* dostosowane do modelu VFS.** VFS4.0** typy szyn prowadz cych Wskazówki: - Dalsze typy ramek obrotowych patrz wyci g z cennika ochrony przed insektami. - Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia ISD ramka obrotowa prosta. * Z izolacj szyny prowadz cej lub profilu adaptera mo liwe te z FUP70 i FUP80. ** Uwaga: Wysoko ramki obrotowej nale y okre li tak, aby podczas otwierania drzwi nie dosz o do kolizji z szybem. 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

15 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z ramk przesuwn IST odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN /40 0/40 70/80/95* 70/80/95* dostosowane do modelu VFS. VFS4.0 typy szyn prowadz cych Wskazówki: - Dalsze typy ramek przesuwnych patrz wyci g z cennika ochrony przed insektami. - Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia IST ramka przesuwna prosta. * Z izolacj szyny prowadz cej lub profilu adaptera mo liwe te z FUP70 i FUP80. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 5

16 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z Plissee ISPL odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN 3 0/40 70/80/95* 0/40 70/80/95* 95 dostosowane do modelu VFS. VFS4.0 typy szyn prowadz cych Uwaga: Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia ISPL plissee chroni ca przed insektami. * Z izolacj szyny prowadz cej lub profilu adaptera mo liwe te z FUP70 i FUP80. 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

17 Przegl d typów systemów ochrony przed insektami w systemie wyst powym Systemy wyst powe z rolet chroni c przed insektami IS3 Kaseta wiartkowa odpowiedni do modeli VA lub VAP VSP VN /80/95 70/80/95 Kaseta kwadratowa dostosowane do modelu VFS. VFS4.0 typy szyn prowadz cych Uwaga: Okre lenie wymiarów i szczegó y dotycz ce pod czenia patrz rozdzia IS 3 roleta chroni ca przed insektami. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 7

18 Wysoko ci pakietów (PTH) Wysoko ci paczek zostaj obliczone z wysoko ci ko cowej AF 60 AF 60 AF 80 AF 80 AF 00 AF 00 Rodzaje Wysokość końcowa ARO 65 ARO 65 ARB 80 ARK 80 3 ARO 80 4 ARO 80 AR 63 ECN AR 9 ECN Model VA7 Model VFS4.0 0 PTH >0 PTH 0 H FH FH Legenda 3 4 Wysoko pakietu bez klipsów lamelowych (standard) Wysoko pakietu z klipsami lamelowymi Wysoko pakietu przy zwrocie dwustronnym (z wyt oczeniem Omega w co 8. Lameli lub z klipsem) Wysoko paczki ze zwrotem 90 lub zwrotem dwustronnym (z wyt oczeniem Omega w ka dej Lameli) FH PTH H Wysoko ko cowa Wysoko ci paczek Wysoko kana u = PTH + 0 mm 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

19 Informacje ogólne Informacje ogólne aluzje fasadowe / aluzje s produktami na miar. Zwrot, zmiany lub zamiana towaru nie s mo liwe. Zmiany techniczne zastrze one. Ró nice w kolorach pomi dzy cz ciami z tworzywa sztucznego i powierzchniami powleczonymi tak e przy cz ciach zamiennych na zamówienie nie mog zosta wykluczone. Stosunek wysoko ci do szeroko ci aluzje fasadowe / aluzje Informacje ogólne W przypadku przekroczenia stosunków szeroko ci do wysoko ci wynosz cych :4 lub szeroko ci kurtyn < 800 mm istnieje mo liwo, e ta my prowadz ce si wcze nie zamkn. Uko ny bieg lamel oraz ewentualne odkszta cenie w szynach prowadz cych jest nie do unikni cia. Z opisanych ju powodów na tego rodzaju kurtyny nie mo emy udzieli gwarancji. Oznacza to: Przy szeroko ci ko cowej wynosz cej 700 mm aluzja fasadowa / aluzja mo e by dostarczona bez ogranicze funkcjonalno ci do wysoko ci wynosz cej 800 mm. Ocena w a ciwo ci produktów Informacje ogólne Do oceny w a ciwo ci produktu - aluzji fasadowych / aluzji zaleca si zastosowanie dyrektywy ITRS (Stowarzyszenie Przemys u Tekstyliów technicznych Rolet os on przeciws onecznych). Patrz witryna Dyrektywa w sprawie oceny w a ciwo ci produktów - aluzji fasadowych / aluzji zewn trznych. ( ród o: ITRS) Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 9

20 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN 3659 Informacje ogólne Obowi zek stosowania od Od zewn trzne zako czenia musz by zgodnie z norm EN 3659 znakowane oznaczeniem CE. Nale y zwróci uwag na poni sze punkty! W celu ustalenia, które klasy odporno ci na wiatr s dla jakich celów odpowiednie, Krajowy Zwi zek Rolet i Os on Przeciws onecznych zleci opracowanie wytycznej ift. Dyrektywa Zalecenie stosowania dla zamkni zewn trznych dzieli powierzchni kraju na klasy obci enia wiatrem () i kategorie terenowe (). W ten sposób mo liwe jest proste ustalenie odpowiedniej klasy obci enia wiatrem i kategorii terenowej. Wysoko monta u (3) zako czenia podaje trzeci konieczn dan.. Ustalenie stref obci enia wiatrem Strefy obci enia wiatrem w Austrii W Austrii dla ka dej lokalizacji obowi zkowe jest przeprowadzenie obliczenia klasy obci enia wiatrem wed ug normy EN 99--4! Strefy obci enia wiatrem w Niemczech Klasa obci enia wiatrem do,5 m/s Klasa obci enia wiatrem do 5,0 m/s Klasa obci enia wiatrem 3 do 7,5 m/s Klasa obci enia wiatrem 4 do 30,0 m/s ród o: DIN 055-4:005-3 Strefy obci enia wiatrem we Francji Klasa obci enia wiatrem do,0 m/s Klasa obci enia wiatrem do 4,0 m/s Klasa obci enia wiatrem 3 do 6,0 m/s Klasa obci enia wiatrem 4 do 8,0 m/s ród o: Choix des classes de résistance au vent des fermetures (DTU 34.) 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

21 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN 3659 Informacje ogólne Strefy obci enia wiatrem we W oszech 7 8 Strefa Opis V b,0 [m/s] Aostatal, Piemont, Lombardia, Trydent- Górna Adyga, Wenecja Euganejska, Friuli (za wyj tkiem Triestu) a 0 [m] Emilia Romania Toskania, Marchia, Umbria, Lacjum, Abruzja, Molise, Apulia, Kampania, Basilicata, Kalabria (z wyj tkiem Reggio di Calabria) Sycylia i Reggio di Calabria Wschód Sardynii (od Cape Teulada a do wyspy Maddalena) Zachód Sardynii (od Cape Teulada a do wyspy Maddalena) Liguria Prowincja Triest Wyspy (za wyj tkiem Sycylii i Sardynii) oraz otwarte morze ród o: Uwaga: Dla regionów powy ej 500 m n.p.m. nale y uwzgl dni lokalne warunki klimatyczne oraz po o enie. V b,0 [m/s] a 0 [m] Pr dko wiatru Poziom morza Strefy obci enia wiatrem w Szwajcarii Dla Szwajcarii zastosowanie ma instrukcja VSR na temat wp ywu obci enia wiatrem na systemy os on przeciws onecznych i przeciwpogodowych oraz wymienione w niej normy. W przypadku innych krajów o odpowiednie warto ci nale y zapyta we w a ciwej, lokalnej placówce meteorologicznej! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

22 Klasa odporno ci wiatrowej wed ug EN 3659 Informacje ogólne. Ustalenie kategorii terenowej Kategoria terenowa I Otwarte jeziora, jeziora o przynajmniej 5 km wolnej powierzchni w kierunku wiatru; p aski teren bez przeszkód Kategoria terenowa II Teren z ywop otami, pojedynczymi gospodarstwami rolniczymi, domami lub drzewami; np. teren u ytkowany rolniczo Kategoria terenowa III Przedmie cia, tereny gospodarki przemys owej; lasy Kategoria terenowa IV Tereny miejskie, które s w przynajmniej 5% zabudowane budynkami, których rednia wysoko przekracza 5 m. ród o: DIN 055-4: Wysoko monta u Za pomoc wysoko ci monta u z nast puj cej tabeli wytycznej ift mo na odczyta zalecan klas odporno ci wiatrowej. Ustalenie klasy obci enia wiatrem Kategorie krajobrazu Wysoko monta u zako cze w rednim zakresie 0-8 m Wysoko monta u zako cze w rednim zakresie >8-0 m Wysoko monta u zako cze w rednim zakresie >0-00 m Strefa obci enia wiatrem Strefa obci enia wiatrem Strefa obci enia wiatrem I II III IV Minimalna zalecana klasa to klasa oporno ci wiatrowej. To nie oznacza, e produkty klasy 0 i nie mog zosta u ywane. Zalecane jest jednak stosowanie odpowiedniej klasy odporno ci wiatrowej, aby otrzyma odpowiedni standard jako ci. Si y obs ugi Zgodnie z norm DIN EN 3659 nasze produkty spe niaj wymogi wytycznych dotycz cych maksymalnie dopuszczalnych si obs ugi. Mo liwo obs ugi podczas mrozów W przypadku osadzenia si lodu nie wolno u ywa aluzji zewn trznych / aluzji fasadowych. Przed uruchomieniem instalacji nale y oczy ci je z lodu i niegu. Wykluczona jest odpowiedzialno za uszkodzenie os ony przeciws onecznej w przypadku obs ugi w stanie oblodzonym. Zalecenie: Korzystaj c ze sterowa w okresie zimowym nale y wy czy tryb automatyczny i przed r cznym uruchomieniem upewni si, e na instalacji nie osadzi si lód lub nieg. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

23 Si a wiatru wed ug Beauforta (skala Beauforta) Informacje ogólne Przegl d si wiatru, pr dko ci wiatru i ich skutków dzia ania Skala Beauforta zosta a opracowana w roku 806 przez angielskiego admira a Sir Francisa Beauforta ( ). Za jej pomoc mo na oszacowa wed ug skutków wiatru jego si. Zawiera ona si 0 (brak wiatru) do (orkan). Klasa odporno ci ma wiatr Si a wiatru (stopie Beauforta) Oznaczenie rednia pr dko wiatru na wysoko ci 0 m w wolniej przestrzeni m/s km/h Przyk ady oddzia ywania wiatru w obszarze ródl dowym 0 0 Brak wiatru 0 0, < Dym wznosi si pionowo. Lekki wiaterek 0,3,4 5 Kierunek wiatru jest widoczny poprzez kierunek znoszenia si dymu. Lekka bryza,5 3,4 6 Wiatr jest odczuwalny, li cie i wiatrowskazy poruszaj si. 3 Lekka bryza, lekki wiatr 4 rednia bryza, redni wiatr 5 Normalna bryza, normalny wiatr 3,5 5,4 3 9 Wiatr porusza cienkie ga zki i napina wimple. 5,5 7,4 0 7 Wiatr porusza ga zki i cienkie ga zie, podnosi kurz i lu no le cy papier. 7,5 0, Mniejsze drzewa li ciaste zaczynaj si pochyla, na morzu tworz si korony z piany. 6 Silny wiatr 0,5 3, Grubsze ga zie poruszaj si, parasole daj si ci ko trzyma, przewody telefoniczne wydaj z siebie odg osy. 3 7 Bardzo mocny wiatr 3,5 7, Wyra nie odczuwalne problemy podczas chodzenia, ca e drzewa poruszaj si. 4 8 Wiatr szturmowy 7,5 0, Ga zki od amuj si, wyra nie odczuwalne problemy podczas chodzenia na wolniej powierzchni. 5 9 Wichura 0,5 4, Ga zie od amuj si od drzew, mniejsze szkody przy budynkach (dachówki lub wyprowadzenia kominów poluzuj si ). 6 0 Ci ka wichura 4,5 8, Wiatr amie drzewa, ci sze szkody przy budynkach Wichura orkanowa 8,5 3, Wiatr wyrywa drzewa z korzeniami, du e szkody poprzez wichur. - Orkan ab 3,5 ab 8 Ci kie uszkodzenia. ród o: Deutscher Wetterdienst (DWD) - Offenbach Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 3

24 Odporno na wiatr wed ug DIN EN 3659 Informacje ogólne Przy wy szych pr dko ciach wiatrów aluzje fasadowe i aluzje zewn trzne musz zosta z o one. Aby os ony przeciws oneczne przy pewnych pr dko ciach wiatrów i po ustalonym opó nieniu mog y zosta zamkni te zalecamy stosowanie czujników wiatru i odpowiednich sterowa. Nast puj ca tabela Krajowego Zwi zku Rolet + Os on Przeciws onecznych w Austrii ( Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz e.v.) zawiera warto ci graniczne pr dko ci dla aluzji fasadowych i aluzji zewn trznych. Pr dko ci wiatru zosta y podzielone wed ug skali Beauforta wed ug Deutscher Wetterdienst (DWD)-Offenbach. Przy osi gni ciu dolnej warto ci granicznej urz dzenia powinny zosta zamkni te. Szeroko Bocznie zawini te lamele z szyn prowadz c Lamele p askie z szyn prowadz c [mm] [bft] [m/s] [bft] [m/s] <500 7 (3,5 7,4) 7 (3,5 7,4) (3,5 7,4) 6 (0,5 3,4) (3,5 7,4) 6 (0,5 3,4) (3,5 7,4) 6 (0,5 3,4) (0,5 3,4) 5 (7,5 0,4) (0,5 3,4) 5 (7,5 0,4) ( ród o: Bundesverband Rollladen+Sonnenschutz e.v. wytyczna techniczna, karta 6.) bft...beaufort (jednostka si y wiatru wed ug Beauforta) Nast puj ce czynniki musz zosta uwzgl dnione: - Po o enie i ustawienie budynku: Przy krytycznych rozwi zaniach k towych i kraw dziowych zalecamy ustawienie opó nienia sekundy i zmniejszenie warto ci granicznej do 8 m/s. - Przy wysoko ciach monta u powy ej 7-go pi tra wzgl dnie przy budynkach znajduj cych si powy ej 800 m n.p.m. warto ci graniczne musz zosta obni one. - Odst p do powierzchni mocowania: Przy odst pie od fasady > 00 do 300 mm warto w tabeli nale y pomniejszy o jeden stopie Beauforta, przy odst pie >300 do 500 mm o dwa stopnie Beauforta, dla wi kszych odst pów nie mo na zastosowa tej tabeli. - Czujnik wiatru musi zawsze si znajdowa w pozycji najbardziej wystawionej na dzia anie wiatru. Uwaga: Odporno na wiatr odpornych na wiatr aluzji fasadowych patrz rozdzia aluzje fasadowe odporne na wiatr. Dla aluzji zewn trznych i aluzji fasadowych zalecamy podanie pr dko ci wiatru wed ug skali Beauforta, jak podano to w technicznej wytycznej Zwi zku Rolet + Os on Przeciws onecznych, w karcie 6. (strona i ). R cznie obs ugiwane urz dzenia i urz dzenia z nap dem silnikowym bez czujnika wiatru musz przy powy ej podanych pr dko ciach wiatru r cznie zamkni te. Szkody, które powstan na skutek nieprzestrzegania tych warunków nie s obj te gwarancj. 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

25 Poprawiona odporno na wiatr Informacje ogólne Zalecenie dla poprawionej odporno ci na wiatr Aby osi gn poprawion odporno aluzji fasadowych/ aluzji zaleca si wykonanie instalacji o nast puj cych w a ciwo ciach. - Szerokie instalacje podzieli (maks. szeroko ko cowa 3000 mm) - Dodatkowe zabezpieczenia przeciwwiatrowe (elementy odci gowe wraz ze z czk gwintowan ) - Dodatkowe zabezpieczenia przeciwwiatrowe w strefie kraw dzi (konsola napinaj ca na szynie prowadz cej) - 90 Odwrócenie ( nie stosowa obrotu 80) - Obci enie szyny dolnej - Mocowanie sznura prowadz cego w ka dej Lameli - Odleg o do p aszczyzny mocowania tak ma a, jak to mo liwe (poni ej 00 mm) - Zastosowanie instalacji ostrzegania przed wiatrem w po czeniu z odpowiednimi uk adami sterowania Je li przestrzegane b d te zalecenia, odporno na wiatr instalacji mo e zosta podwy szona o jeden stopie w skali Beauforta (nie dotyczy AR 9 ECN odpornej na dzia anie wiatru oraz ARO 80 odpornej na dzia anie wiatru). Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 5

26 Dodatkowe zabezpieczenia przed wiatrem Informacje ogólne Zalecenia dla dodatkowej ochrony przed wiatrem Dla aluzji fasadowych i rolet polecamy stosowanie dodatkowych zabezpiecze przed wiatrem. W ten sposób zostanie podwy szona odporno na wiatr urz dze os ony przeciws onecznej. W celu okre lenia odporno ci na wiatr aluzji fasadowej / aluzji z dodatkow ochron przed wiatrem nale y bra za podstaw to pole z najwi kszym odst pem pomi dzy dwoma ochronami przed wiatrem! (Zob. przyk ad na dole). Uwaga: Wymiary graniczne w szeroko ci odnosz si do d ugo ci Lameli. Liczba dla dodatkowej ochrony przed wiatrem Szeroko aluzji [mm] do Ilo dodatkowych zabezpiecze przed wiatrem 0 Uwaga: Dwa zewn trzne prowadzenia s standardowo zamocowane i nie s wliczane do tej tabeli. Przyk ad: aluzja zewn trzna bez i z dodatkow ochron przed wiatrem Jako przyk ad s u y aluzja zewn trzna AF 80 z prowadzeniem linowym i szeroko ci ca kowit 400 mm. na przyk ad: AF 80 bez dodatkowego umocowania na przyk ad: AF 80 z dodatkowym umocowaniem FH FH Odporno na wiatr dla AF 80 z szyn prowadz c i szeroko ci ca kowit 400 mm wynosi 5 bft (8,0-0,7 m/s). Pole z najwi kszym odst pem pomi dzy dwoma ochronami przed wiatrem to 400 mm. Odporno na wiatr dla AF 80 z szyn prowadz c i dodatkow ochron przed wiatrem oraz szeroko ci ca kowit 400 mm wynosi 7 bft (3,5-7,4 m/s). Pole z najwi kszym odst pem pomi dzy dwoma ochronami przed wiatrem to 400 mm. Wskazówka: W przypadku instalacji z dodatkowym umocowaniem odleg o od dolnej kraw dzi szyny dolnej do dolnej kraw dzi szyny prowadz cej zwi ksza si w zale no ci od elementu odci gowego (mo liwe przedostanie si wiat a). Dzi ki przed u eniu liny mo na obni y element odci gowy. Legenda FH Wysoko ko cowa Potr cenie Element odci gowy automatycznie przez system 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

27 Kolory standardowe Informacje ogólne Standardowe kolory dla elementów aluminiowych powlekanych proszkowo Dla szyn prowadz cych, elementów rozporowych, elementów napinaj cych, szyn dolnych i os on/kana ów naszych aluzji fasadowych / aluzji dost pne s standardowo kolory z palety farb proszkowych HELLA. Wskazówki: - W przypadku instalacji anodyzowanych widoczne cz ci z lanego aluminium podobnego do eloksacji, s powlekane proszkowo. - W przypadku instalacji anodyzowanych czasy dostawy mog si wyd u y. Standardowe kolory dla ta my naci gowej, ta my prowadz cej, ta my klipsów ECN i cz ci z tworzywa sztucznego Ta ma naci gowa, ta ma prowadz ca / ta ma krzywkowa i cz ci z tworzywa sztucznego dost pne s w kolorze szarym i czarnym. Wybór koloru nast puje za pomoc koloru szyny dolnej. Standardowo, gdy szyna dolna jest bia a (RAL 906) lub srebrna (RAL 9006), to ta ma naci gowa, ta ma prowadz ca i cz ci z tworzywa sztucznego s w kolorze szarym. Przy innych kolorach cz ci te s w kolorze czarnym. Wersje odbiegaj ce od standardowej nale y osobno poda w zamówieniu! Wyj tki: w przypadku AR 63 ECN i AR 9 ECN ta ma naci gowa i ta ma klipsowa s dost pne tylko w kolorze szarym! Definicja cz ci z tworzywa sztucznego: Pokrywki ko cowe, przycisk ZL, klipsy Lameli, wk ady szyny prowadz cej Specjalne kolory Kolory specjalne, które nie znajduj si w standardowej palecie kolorów HELLA, takie jak kolory fluorescencyjne, kolory ze specjalnych palet kolorów (NCS, Sikkens, ) oraz zwi zane ze specjalnymi przepisami w zakresie powlekania, musza zosta zamówione oddzielnie. Ceny dla elementów anodyzowanych na zapytanie! Powlekanie proszkowe w wygl dzie eloksacji jest jednak dost pne bez dop aty w standardowym czasie dostawy. Jako poszycia Powlekanie w naszej firmie obydwa si zgodnie z dyrektywami Wspólnoty ds. Jako ci Powlekania Elementów Konstrukcyjnych (GSB-Premium) w jako ci fasadowej. Ze wzgl du na ró ne technologie stosowane w produkcji nie jest mo liwe unikni cie pojawiania si ró nic w kolorach pomi dzy poszczególnymi lamelami a powlekanymi proszkowo elementami aluminiowymi. Nasze kolory mog si ró ni co do odcienia i po ysku w stosunku do oryginalnych kolorów rejestru RAL 840-HR i RAL 84-GL ze wzgl du na ró ne metody produkcji. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 7

28 Kolory standardowe Informacje ogólne Kolory standardowe lamel aluzji (AF 60/80.00) i aluzji fasadowych ARO 65, ARB 80, ARK 80, ARO 80, AR 63 ECN, AR 9 ECN) Oznaczenie koloru Numer koloru Be owy 0003 Ciemny be 00 Czerwie purpurowa 0330 Br zowy 0780 Jasny be 040 Ciemna ziele 6005 ó ty be 0909 ó narcyzowa 007 Antracyt 706 Jasnoszary 7035 Szary agat 7038 AF 60 AF 00 Typ aluzji fasadowej / aluzji AF 80 ARO 65 / ARO 80 ARO 80 WS / AR 63 ECN ARB 80 / ARK 80 AR 9 ECN AR 9 ECN WS Biel kremowa 900 ** Bia o-szary 900 Czarny 9005M Bia e aluminium 9006 * * * Szare aluminium 9007 Bia y 900 Biel transportowa 906 * * * B kit go bi 504 B kit turkusowy 508 Br z sepia 804 Terakota czerwona 00 B kit azurytowy 5009 B kit ultramarynowy 500 Czerwie elazowa ciemna DB 703 * dost pna tak e wersja perforowana; cena i czas dostawy na zapytanie (ARB 80 / ARO 80 / ARO 80 WS / AR 9 ECN / AR 9 ECN WS perforacja nie jest mo liwa!) ** dost pne tylko dla AR 9 ECN i AR 9 ECN WS! - Ró nice w kolorach pomi dzy zamówionym i dostarczonym kolorem RAL nie mog zosta wykluczone. Informacje ogólne Materia ta my: Ta ma aluminiowa o grubo ci 0,45 mm Powleczenie: Lakierowanie g adkie lakierem poliestrowym (nie zawieraj cym metali ci kich), mo liwy dla fasady Odporno UV zgodnie z EN 396, indeks wed ug tabeli C.3. Odporno na korozj : zgodnie z EN 396, indeks wed ug tabeli C.4. Mo liwe ró nice w kolorach: ó ty Odcienie bieli i kolory pastelowe E <.0 Czerwony, niebieski, zielony i E <.0 Kolory metalowe E <.0 Uwaga: Kolor specjalny dost pny za dop at, czas dostawy na zapytanie 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

29 Najpi kniejsza sztuka po czenia komfortu mieszkania z oszcz dno ci energii! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04 9

30 VA / VAP - system wyst powy kana aluminiowy z maskownic lub listw tynkow Typ: VA / VAP Model: VAJR / VAPJR VA7 VA9 Obszar zastosowania i u ycie System z aluzjami fasadowymi lub aluzjami do pó niejszego monta u jest przystosowany do monta u w nowych i starszych budynkach lub w celu integracji z zespolonym systemem izolacji cieplnej. aluzje / aluzje fasadowe s zamontowane wst pnie w kanale. Skrzynka zostaje nasadzona za pomoc rozpór cz ci bocznych do monta u samono nego na prowadnice Widok: aluzja fasadowa w kanale aluminiowym z maskownic Legenda Kana aluminiowy Zawini cie Pokrywka ko cowa szyny dolnej Szyna prowadz ca FUP Wk adka szyny prowadz cej Pokrywki szyn prowadz cych Uszczelka Szyna dolna Lameli 0 Ta ma podnosz ca Ta ma klipsowa ECN Szyna górna VA7 VA9 VAP 9 System wyst powy, kana aluminiowy z maskownic prostok tny System wyst powy, kana aluminiowy z maskownic ukosowany System wyst powy, kana aluminiowy z listw tynkow 8 VAP Zalety produktu - atwy monta - Os ona przeciws oneczna - Ochrona przed o lepianiem - Regulacja wiat a - Ochron przed wgl dem - Kszta towanie fasady - D ugi czas ycia dzi ki cz ciom o wysokiej jako ci. - Brak tworzenia si rosy dzi ki przepuszczalnej konstrukcji - Przyjazny dla rodowiska dzi ki zastosowaniu materia ów mo liwych do ponownego przetworzenia Obs uga korbowa Podnoszenie i opuszczanie aluzji oraz obracanie Lameli za pomoc korby kolankowej i lekko-biegowej przek adni sto kowej. Strona obs ugi mo e zosta wybrana przez klienta po prawej lub po lewej, widok od wewn trz. Obs uga nap du silnikowego Podnoszenie i opuszczanie aluzji oraz obracanie Lameli z zastosowaniem komfortowego nap du silnikowego. Silnikiem ze zintegrowanym prze cznikiem kra cowym mo na sterowa, wg wyboru, sterownikami, za po rednictwem zdalnego sterowania lub urz dzenia automatycznego (osprz t za dop at ). Je li kilka silników ma by sterowanych jednym prze cznikiem to sterowanie centralne jest koniecznie wymagane. Monta Monta nast puje w zale no ci od yczenia, na zewn trz, na ramie okna, drzwi lub fasadzie. 30 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie pa dziernik/04

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania.

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN rozwi zania dla bezpiecznego dachu p askiego. Powsta a z zak adu produkuj cego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo