Ankieta Badania. Spis treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta Badania. Spis treści:"

Transkrypt

1 Ankieta Badania Spis treści: Instrukcja 1 Część I: Dane Firmy 3 Część II: Obszary Rozwoju Kadr 7 A: Miejsce i rola działu personalnego, strategie i procedury 7 B: Zatrudnianie i zwalnianie 8 C: Szkolenia i rozwój kompetencji 9 D: Kultura organizacyjna i komunikacja wewnętrzna 11 E: Zarządzanie wiedzą i rozwojem 12 F: Organizacja pracy i ocena wyników 14 G: Systemy wsparcia 15 Część III: Badanie Opinii 16

2 Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce ankietę nowoczesnego narzędzia diagnozy rozwoju organizacji K-edge Human Development Index 2008 Poland. Celem badania jest umożliwienie przedsiębiorstwom polskim i europejskim: porównania się między sobą pod względem stosowanych praktyk rozwojowych utrzymanie bądź wprowadzenie takich działań HR, które zoptymalizują efektywność i skuteczność rynkową w dłuższym horyzoncie czasowym. Badanie powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenia międzynarodowego Partnerstwa wiodących firm doradczych oraz instytucji naukowych z Polski, Niemiec, Finlandii i Włoch. K-edge HDI jest pierwszym indeksem z rodziny K-edge. Trwają prace nad przygotowaniem badań w poszczególnych obszarach zarządzania ludźmi, które umożliwią organizacjom optymalizacje prowadzonej polityki personalnej. K-edge wywodzi się z prowadzonych przez Partnerstwo benchmarkingowych badań wymiarów zarządzania wiedzą i innowacjami w Europie, badań prowadzonych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania (m.in. badania w obszarze szkoleń i rozwoju oraz postaw pracowniczych) oraz doświadczeń płynących z prowadzenia przez Idea! w Polsce raportów płacowych Watson Wyatt Data Services EMEA. K-edge Human Development Index to narzędzie wychodzące naprzeciw aktualnym światowym trendom biznesowym, stworzone z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach pragnących budować trwałą przewagę konkurencyjną na dynamicznym rynku. Głównymi celami analizy benchmarkingowej K-edge HDI są: pozycjonowanie własnych osiągnięć na rynku identyfikacja najlepszych praktyk HR na rynku, tzw. Best Practice uczenie się od innych i implementacja najlepszych praktyk do własnej firmy dostarczenie wiedzy potrzebnej do planowania rozwoju kadr. Nad badaniem patronat merytoryczny objęły czołowe autorytety ze świata nauki, biznesu i mediów m.in.: Grażyna Baka - Dyrektor Personalny, Grupa Chemiczna Ciech; dr Michał Boni - ekspert rynku pracy, współpracujący przy powstawaniu NPR oraz Krajowego Planu działań na lata , b. minister pracy, współpracownik fundacji polskich i międzynarodowych; Jan Amir Fazlagić - doktor, pracownik AE w Poznaniu, jeden z pierwszych badaczy i popularyzatorów Zarządzania Wiedzą w Polsce; Monika Kilian - Dyrektor Personalny, Marriott Courtyard; Krzysztof Kruszyński - Dyrektor Personalny, Poczta Polska S.A.; Wojciech Lorenc - b. Dyrektor Personalny w Pekao SA i PKN ORLEN; Joanna Malinowska Parzydło - Dyrektor Personalny, Grupa TVN; prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski Kierownik Katedry Zarządzania Personelem, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych AE w Krakowie, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, TNOiK, Kolegium Redakcyjnego czasopisma Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ; Bożena Skibicka - Prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą; Wojciech Staruchowicz - Redaktor Pulsu Biznesu, Bonnier Business. Zachęcamy Państwa do dzielenia się wiedzą o swoich praktykach HR. Gwarantujemy jednocześnie bezpieczeństwo przekazanych danych. Paweł Bochniarz Ireneusz Tomczak Prezes IDEA! Managent Consulting Sp. z o.o. Dyrektor Programowy Fundacja Obserwatorium Zarządzania Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 1

3 O ankiecie badawczej: Rzetelność. Rzetelne wypełnienie ankiety gwarantuje otrzymanie (w przypadku zamówienia raportu) prawdziwych danych o pozycji firmy na tle rynku pod względem stosowanych praktyk rozwojowych. Proszę pamiętać, że w ankiecie nie ma obiektywnie dobrych ani złych odpowiedzi. Przygotowanie. Dla usprawnienia procesu wypełniania ankiety prosimy o uprzednie zapoznanie się z zakresem potrzebnych informacji i zebranie danych od tych osób w organizacji, które nimi dysponują. Czas trwania wypełniania ankiety. Wypełnianie ankiety badania K-edge HDI trwa przeciętnie około 35 minut. G W A R A N C J A Z A C H O W A N I A Z A S A D E T Y C Z N Y C H I M E T O D O L O G I C Z N Y C H O R A Z B E Z P I E C Z E Ń S T W A D A N Y C H Bezpieczeństwo danych. Przekazane przez Państwa w ankiecie dane są chronione i nie są przedmiotem udostępnienia umożliwiającego identyfikację przedsiębiorstwa. Przedmiotem udostępnienia będą jedynie sumaryczne zbiorcze dane firm na poziomie branżowym, krajowym i europejskim. Uczestnicząc w badaniu upoważniacie Państwo Firmy Partnerskie IDEA! Management Consulting, Fundację Obserwatorium Zarządzania oraz IQ Labs do gromadzenia i przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z celami badania. Zachowanie zasad etycznych i metodologicznych. Badanie jest prowadzone zgodnie z Kodeksem ESOMAR (European Society of Market Research) Europejskiego Stowarzyszenia Badań Rynkowych, którego misją jest promowanie standardów i zastosowań badań opinii i rynku w celu poprawiania jakości podejmowanych decyzji marketingowych oraz na polu działalności społecznej. Wśród zasad obowiązujących badaczy zgodnie z Kodeksem ESOMAR są w szczególności następujące: o o o o o badanie jest prowadzone obiektywnie i zgodnie z uznanymi zasadami nauki, badanie jest dostosowane do praw krajowych i międzynarodowych, współpraca badanych w przedsięwzięciu badawczym jest na każdym etapie całkowicie dobrowolna, anonimowość badanych jest ściśle chroniona, przeprowadzający badanie stosują wszelkie środki ostrożności, aby badani nie byli w żaden sposób bezpośrednio poszkodowani lub dotknięci w następstwie udziału w przedsięwzięciu badawczym. Systemowe zabezpieczenie danych. Przekazane przez Państwa dane w ankietach zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego. Po wprowadzeniu do systemu znajdują się one pod ochroną nowoczesnych i sprawdzonych procedur oraz systemów bezpieczeństwa m.in. wszystkie operacje na platformie są automatycznie zabezpieczone protokołem szyfrującym HTTPS (Typer Text Transfer Protocol Secure), stosowane są klucze identyfikujące i jednorazowo generowane kody w celu autoryzacji większości operacji dostępowych. Ponadto serwery, na których będą przechowywane Państwa dane znajdują się w jednym z najbezpieczniejszych DataCenter w Polsce. Stosowane zabezpieczenia praktycznie całkowicie uniemożliwiają kradzież fizyczną, a na poziomie routerów brzegowych powstrzymywane są wszelkie próby nieuprawnionych wejść. Papierowe ankiety źródłowe są przechowywane w sejfach, a następnie niszczone po wprowadzeniu danych do systemu. Opcje. Przy wypełnianiu ankiety prosimy o respektowanie zamieszczonych w tabelkach oznaczeń: Opcja jednego wyboru zaznacz tylko jedną odpowiedź Opcja wielokrotnego wyboru możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 2

4 Część I: Dane Firmy DANE IDENTYFIKACYJNE Pełna nazwa Nazwa skrócona Ulica Kod Miejscowość Województwo Państwo Tel. Fax WWW OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ANKIETĘ Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Tel. Fax DANE O DZIAŁALNOŚCI Branża 0100 Rolnictwo - Rybołówstwo - Ochrona Środowiska 0200 Energia - Węgiel, Energia Jądrowa 0202 Paliwa - Olej - Gaz Naturalny - Stacje Paliw 0204 Gaz, Elektryka, Wodociągi 0300 Surowce Mineralne - Produkty Pochodne 0303 Budowlane Materiały - Sprzęt 0304 Szkło Przemysłowe - Produkty Ceramiczne - Pochodne 0400 Chemikalia - Włókna - Syntetyki 0401 Farby - Lakiery - Emalie 0402 Farmaceutyczne Produkty - Praktyka Medyczna 0403 Higieniczne Artykuły - Kosmetyczne Artykuły - Detergenty 0502 Narzędzia - Sprzęt - Wyroby Metalowe 0503 Maszyny (z wyłączeniem maszyn biurowych) 0504 Biura - Wyposażenie - Sprzęt 0506 Automatyka - Roboty - Elektronika - Elektryka 0507 Motoryzacja - Części - Akcesoria 0508 Pozostały Sprzęt Transportowy 0509 Instrumenty Medyczne 0601 Nabiał Artykuły Mleczarskie 0602 Piekarnie - Cukiernie 0603 Produkcja i Rafinacja Cukru 0604 Opakowania Do Żywności 0605 Inne Przetwórstwo Żywności 0606 Napoje 0607 Tytoń 0608 Odzież i Tekstylia 0609 Skóry - Obuwie 0610 Meble - Produkty Drewniane X Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 3

5 0611 Papier - Produkty Pochodne 0612 Druk - Publikacja - Prasa 0613 Gumowe Artykuły 0614 Inne Produkty Nietrwałe 0900 Transport Lotniczy Wodny Kolejowy Samochodowy 0903 Agencje Turystyczne 0904 Telekomunikacja (Operatorzy Telefoniczny Sprzęt) 0905 Komunikacja (Media Radio TV Internet) 1000 Instytucje Kredytowe Banki Inne Usługi Biznesowe 1001 Banki 1002 Instytucje Finansowe Leasing Biura Rachunkowe 1003 Ubezpieczeniowe Firmy 1004 Doradztwo 1006 Pr Reklama 1201 Komputery Oprogramowanie Serwis Usługi 1101 Szkolenia Organizacje Edukacyjne 0701 Usługi Budowlane Architekci Wykonawcy 0702 Inżynieria Cywilna (Drogi Koleje Mosty) 0801 Handel Hurtowy 0802 Handel Detaliczny 0803 Hotele Restauracje Rozrywka i Rekreacja Sport 0804 Deweloperzy 0805 Nieruchomości 0806 Geodezja 0807 Ochrona Osób i Mienia 0000 Inna Forma prawna Aktualny etap rozwoju Zasięg działalności Wielkość miejscowości w której się znajduje siedziba firmy Sp. z o.o. S.A. Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółdzielnia Spółka Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo państwowe Przedsiębiorstwo komunalne Inna Wczesny etap rozwoju właśnie powstaje Przechodzi stagnację lub kryzys Rozwija się dynamicznie Trwa etap stabilizacji, liniowego wzrostu Trwa etap konsolidacji z innym podmiotem Trudno powiedzieć Lokalny (miasto będące siedzibą firmy lub teren kilku sąsiednich gmin) Regionalny (teren jednego lub kilku województw) Ogólnopolski Międzynarodowy Do 10 tys. mieszkańców od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców powyżej 500 tys. Mieszkańców Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 4

6 Liczba zatrudnionych 2006* Liczba zatrudnionych 2007* Liczba zatrudnionych 2008* Liczba stałych współpracowników 2006* Liczba stałych współpracowników 2007* Liczba stałych współpracowników 2008* Przychody firmy 2006 Przychody firmy 2007* Przychody firmy 2008* Wynik finansowy 2006* Wynik finansowy 2007* Wynik finansowy 2008* Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni * Szacowane * Zysk / Strata(-) * Szacowany * Szacowana Średnioroczna liczba pracowników etatowych * Szacowana Średnioroczna liczba osób pracujących dla firmy nie będących pracownikami etatowymi Liczba osób pracujących w dziale zasobów ludzkich 2006* Liczba osób pracujących w dziale zasobów ludzkich 2007* Liczba osób pracujących w dziale zasobów ludzkich 2008* Liczba osób nowozatrudnionych w 2006 Liczba osób nowozatrudnionych w 2007 Planowana liczba osób nowozatrudnionych w 2008 Liczba osób zwolnionych w 2006 w tym liczba osób, które odeszły z własnej inicjatywy* Liczba osób zwolnionych w 2007 w tym liczba osób, które odeszły z własnej inicjatywy* Planowana liczba osób zwolnionych w 2008 Osobowy budżet wynagrodzeń 2006 Osobowy budżet wynagrodzeń 2007* Osobowy budżet wynagrodzeń 2008* Budżet szkoleń. Ile firma wydała na szkolenia w 2006* Budżet szkoleń. Ile firma planuje wydać na szkolenia w 2007* Budżet szkoleń. Ile firma planuje wydać na szkolenia w 2008* Kwota przyznanych dotacji EFS na szkolenia w 2006 Kwota przyznanych dotacji EFS na szkolenia w 2007 Kwota przyznanych dotacji EFS na szkolenia w 2008* * Szacowana średnioroczna obejmująca wszystkich pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi/ kadrami/ sprawami personalnymi/ rozwojem i szkoleniami itp. * W tym pracownicy, którzy z wyłącznie z własnej inicjatywy odeszli na emeryturę. * Obejmujący wszystkie osoby pracujące dla firmy: zatrudnione i stale współpracujące. * Szacowany. * Całkowity budżet szkoleń obejmujący koszty szkoleń, hoteli, wyżywienia, transportu, materiałów szkoleniowych itp., wartość dofinansowania np. EFS oraz wydatki pokryte przez inne podmioty np. korporację * Szacowana Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 5

7 Liczba osób przeszkolonych w 2006* Liczba osób przeszkolonych w 2007* Planowana liczba osób przeznaczonych do przeszkolenia w 2008* Łączna liczba osobodni zrealizowanych szkoleń 2006* 1 w tym szkolenia obowiązkowe* 2 w tym szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zewnętrzne Łączna liczba osobodni zrealizowanych szkoleń 2007* w tym szkolenia obowiązkowe* w tym szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zewnętrzne * Szkolenia zabudżetowane * 1 Liczba zrealizowanych dni szkoleniowych w przeliczeniu na osoby biorące w nich udział np. szkolenie 2 dniowe dla 15 osób to 2X15 czyli 30 osobodni; szkolenia językowe osoby w ilości 40h /8h = 5 osobodni * 2 Obowiązek ich przeprowadzenia wynika z przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń np. szkolenia BHP, obsługa wózków widłowych itp. * Szacowana Łączna liczba osobodni zrealizowanych szkoleń 2008* w tym szkolenia obowiązkowe* w tym szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zewnętrzne * Szacowana Łączna liczba zrealizowanych tematów szkoleniowych w 2006 Łączna liczba zrealizowanych tematów szkoleniowych w 2007* Łączna liczba zrealizowanych tematów szkoleniowych w 2008* * Szacowana Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 6

8 Część II: Obszary Rozwoju Kadr A. MIEJSCE I ROLA DZIAŁU PERSONALNEGO, DZIAŁU SZKOLEŃ, STRATEGIE I PROCEDURY A. Jak usytuowana jest główna osoba odpowiedzialna za sprawy personalne/kadrowe B. Czy Firma posiada opracowane plany strategiczno-rozwojowe? C. Czy plany strategicznorozwojowe obejmują również strategie rozwoju zasobów kadrowych < Pytanie niaktywne jeżeli IIAB Nie posiada i nie wiem> Prezes / dyrektor generalny Podlega prezesowi/ dyrektorowi generalnemu Jest członkiem zarządu Podlega innemu członkowi zarządu Podlega dyrektorowi podlegającemu bezpośrednio zarządowi Podlega osobie odpowiedzialnej za HR na poziomie regionalnym, globalnym itp. Inne usytuowanie Tak, w formie oficjalnego dokumentu Tak, ale nie w formie dokumentu Strategia taka jest obecnie opracowywana w formie dokumentu Planuje się opracowanie takiej strategii w przyszłości Nie posiada Nie wiem Tak Nie Firma nie posiada planów strategiczno-rozwojowych. Nie wiem Opcja jednego wyboru zaznacz tylko jedną odpowiedź / Pop up Opcja wielokrotnego wyboru możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź / Pop up Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 7

9 B. ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE A. Jakie metody i techniki wykorzystywane są w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy? B. Firma pozyskuje nowych pracowników oferując im: C. Liczba stanowisk kierowniczych obsadzonych w wyniku rekrutacji zewnętrznej stanowi: D. Czy Firma korzysta z usług firm doradztwa personalnego w dziedzinach rekrutacji, selekcji i/lub HR konsultingu? E. Jakie programy zwolnień pracowniczych posiada firma? Ogłoszenia prasowe Ogłoszenia wewnętrzne Pośrednictwo pracy Agencje doradztwa personalnego Giełdy pracy Targi kariery Rekomendacje pracowników Dni otwartych drzwi Internet Analiza dokumentów Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzian praktyczny Testy Referencje Grafologia Assessment Centre Rekrutacja wewnętrzna inne Atrakcyjne rynkowo wynagrodzenie Stabilną pracę Szkolenia Kursy językowe Elastyczny czas pracy Samochód służbowy Telefon komórkowy Laptop Ścieżkę kariery zawodowej Możliwość samorealizacji Motywacyjny system wynagrodzeń Dostęp do najnowszej wiedzy, technologii Opiekę medyczną Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych Preferencyjne pożyczki i kredyty Dofinansowanie przedszkola Pracę w międzynarodowym środowisku Staże i wyjazdy zagraniczne Samodzielność w działaniu Twórczą, przyjazną atmosferę Inne % aktualnie obsadzonych stanowisk kierowniczych Tak, regularnie Tak, sporadycznie Nie korzysta Program dobrowolnych odejść Program odejść monitorowanych z przyczyn leżących po stronie firmy - outplacement Firma nie posiada programu zwolnień Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 8

10 C. SZKOLENIA I ROZWÓJ KOMPETENCJI A.Czy w Firmie istnieje system zarządzania szkoleniami, obejmujący planowanie, realizację i ocenę efektywności szkoleń? B. Stosowane metody rozwoju kompetencji pracowników? C. Kto w Państwa Firmie zgłasza zapotrzebowanie na szkolenia? D. Jakie dane i wytyczne służą ustalaniu potrzeb rozwojowych poszczególnych pracowników? E. Kto w Państwa Firmie podejmuje ostateczną decyzję o skierowaniu pracownika na szkolenie? System taki został opracowany i wdrożony System taki jest wdrażany obecnie System taki jest w trakcie opracowywania Planuje się opracowanie takiego systemu Nie istnieje i nie jest opracowywany ani planowany Istnieją pewne elementy systemu < Pytanie nieaktywne gdy powyżej zaznaczono - Nie istnieje > Coaching, mentoring E-learning / nauczanie prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych Platforma e-learningowa Blended learning / połączenie w procesie szkolenia e-learningu ze szkoleniami tradycyjnymi Szkolenia grupowe zewnętrzne Szkolenia grupowe wewnętrzne Szkolenia indywidualne zewnętrzne Warsztaty i treningi psychologiczne Instruktaż na stanowisku pracy Konsultacje z przełożonym Seminaria Konferencje Wykłady Instruktaż komputerowy Wirtualne środowiska wymiany doświadczeń Action learning / grupowe rozwiązywanie problemów Szkolenia wewnętrzne prowadzone rotacyjnie przez pracowników Rotacja na stanowiskach pracy Przeniesienie do innej lokalizacji geograficznej w celu umożliwiania zdobywania nowych doświadczeń Udział w pracach projektowych Odpowiedzialność za projekty Studia, w tym podyplomowe Warsztaty poświecone planowaniu karier i narzędzia planowania kariery Centrum rozwoju kariery (konkretne miejsce lub witryna internetowa) Elastyczne godziny pracy umożliwiające uczestnictwo w zewnętrznych programach szkoleń Zapewnienie źródeł wiedzy i informacji w firmie (np. biblioteka firmy) Inne Zainteresowani szkoleniami pracownicy Kierownicy poszczególnych działów (menedżerowie liniowi) Dział personalny lub dział szkoleń Prezes, dyrektor generalny lub inny członek zarządu Dział personalny firmy macierzystej Klienci Inni Własne opinie pracowników Opinie i rekomendacje ich przełożonych Opinie ich podwładnych Opinie współpracowników Opinie Klientów Wyniki bieżącej oceny kompetencji pracowników Wyniki rocznej oceny kompetencji pracowników Wskaźniki efektywności pracowników Plany strategiczno-rozwojowe firmy Inne Dział personalny lub dział szkoleń Kierownicy poszczególnych działów (menedżerowie liniowi) Prezes, dyrektor generalny lub inny członek zarządu Pracownicy w obrębie przyznanych im budżetów Inna osoba Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 9

11 G. Jak często badane są potrzeby szkoleniowe pracowników Firmy? H. Z jakiej tematyki zostały przeprowadzone szkolenia w Firmie w ciągu ostatniego roku. I. Czy istniejące ścieżki kariery przewidują powoływanie i kształcenie liderów zmian organizacyjnych? J. Czy korzystają Państwo z usług zewnętrznych firm szkoleniowych? Co pół roku Co rok Co dwa lata Sporadycznie Potrzeby szkoleniowe nie są badane Zarządzanie, organizacja, kierowanie Sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta. Marketing, promocja, reklama Księgowość i finanse Informatyka Umiejętności osobiste Prawo i administracja Produkcja, kontrola jakości Szkolenia techniczne Języki obce BHP inne nie przeprowadziliśmy żadnych szkoleń Tak Nie Tak, regularnie Tak, sporadycznie Nie korzystamy K. W jakich zakresach menedżerowie Państwa Firmy uczestniczą w procesie szkolenia podwładnych? Identyfikacja potrzeb szkoleniowych wynikających z pracy zarządzanego zespołu Typowanie uczestników szkoleń Komunikowanie pracownikom celów i programów szkoleń Wspieranie realizacji programu szkoleniowego Zapewnianie transferu wiedzy po odbytych szkoleniach Budowanie z pracownikami indywidualnych planów działań po szkoleniu Tworzenie mierników oceny efektywności szkoleń Monitorowanie funkcjonowania zespołu po szkoleniach i ocena efektywności szkoleń Nie wiem L. Proszę procentowo oszacować, jaka część programów szkolenioworozwojowych zrealizowanych w Firmie w latach była oceniana na podstawie: Badania bezpośredniej reakcji uczestników na szkolenie poziomu zadowolenia ze szkoleń i deklarowanej gotowości do % wprowadzania zmian Oceny (egzaminów, testów) sprawdzających stopień % pogłębienia wiedzy i nabycia nowych umiejętności Oceny faktycznych zmian zachowań pracowników % Oceny wpływu szkoleń na efekty pracy % Oceny wpływu szkoleń na funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych lub całej organizacji % Finansowego zwrotu z inwestycji w rozwój pracowników (ROI) % Innej niż w/w oceny % Nie dokonuje się badań efektywności szkoleń Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 10

12 D. KULTURA ORGANIZACYJNA I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA A. Czy Pana/i firma posiada spisane wartości i zasady etyczne (kodeks etyki)? B. Czy Firma przeprowadzała w przeszłosci badania opinii pracowników (np. ankietowe pytania o satysfakcję z pracy)? BA. Czy wyniki badania opinii zostały przekazane wszystkim pracownikom? BB. Czy na podstawie wyników badania opinii opracowano plany działań? BC. Czy kontroluja Panstwo wdrożenie i skutecznosc tych działań? C. Jak często organizowane są imprezy i wyjazdy integracyjne? D. Kto bierze udział w imprezach i wyjazdach integracyjnych? Tak Nie Tak Nie Tak < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Nie < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Tak < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Nie < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Tak < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Nie < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Raz na miesiąc Raz na kwartał Raz na pół roku Raz na rok Raz na dwa lata Raz na trzy lata Rzadziej Nigdy Wszyscy pracownicy Wybrani pracownicy: Pracownicy liniowi Specjaliści Średnia kadra menedżerska Wyższa kadra menedżerska Inni Nie organizujemy imprez i wyjazdów integracyjnych E. Jakich narzędzi pracownicy używają do komunikacji Stale Sporadycznie Nie korzystają Nie ma elektronicznej wewnątrz firmy? EA. / bezpośrednio EB. Lista mailingowa firmy EC. Listy mailingowe tematyczne / grup roboczych ED. Komunikatory (np. GaduGadu/Jabber/MSN it.) EE. Zintegrowane systemy pracy grupowej* EF. Mobilne terminale EG. Intranet F. Do jakich celów Informowanie pracowników o zarządzeniach wewnętrznych wykorzystywany jest w Informowanie pracowników o tym co się dzieje w firmie Firmie intranet? Informowanie pracowników o planach i strategii firmy <wyłączone jeżeli EG nie Wymiana wiedzy i doświadczeń między pracownikami ma> Forum dyskusyjne pracowników Badanie opinii pracowników Komunikacja pionowej dwustronnej (zarząd / pracownicy) Rozrywka Promocja talentów Popularyzacja osiągnięć * np. wirtualne środowiska pracy grupowej (collaborative web site) Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 11

13 E. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWOJEM A. Skąd Państwa Firma czerpie informacje wykorzystywane do przygotowania swoich planów biznesowych, ogólnej strategii? B. Jakie działania podejmowane są w Firmie w sytuacji zmian organizacyjnych? Badania rynku Firmy doradcze Inwestorzy strategiczni Konferencje, targi, wystawy etc. Porównanie z firmami z innych branż Prasa biznesowa Szkolenia zewnętrzne Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi Współpraca z uniwersytetami Współpraca z Klientami Pracownicy Własne badania i rozwój Alianse strategiczne Inne źródła Nie przygotowujemy planów Pracownicy uczestniczą w planowaniu i wdrażaniu zmian Wczesne uprzedzanie pracowników o planach wprowadzenia zmian Konsultowanie z pracownikami planów wprowadzania zmian Uświadamianie pracownikom potrzeby zmian i ich oczekiwanych wyników Organizowanie szkoleń poświęconych zmianom organizacyjnym i osobistym Organizowanie szkoleń poświęconych konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów Możliwość otwartego wyrażenia przez pracowników krytycznych poglądów wobec zmian Wprowadzanie i utrzymywanie w toku zmian otwartej komunikacji Analizowanie i wybieranie dogodnego moment do wprowadzenia zmian organizacyjnych np. przy użyciu analizy pola sił niesprzyjających i sprzyjających zmianom Inne C. Elementy systemu zarządzania wiedzą w Firmie CA. Informatyczny system zarządzania wiedzą Wprowadzane Funkcjonujące Planowane Obecnie nie są planowane CB. Centralna baza wiedzy CC. Hurtownie danych / tematyczne bazy danych CD. Intranet - wewnętrzna sieć informacyjna CE. System CRM / organizacja przepływu wiedzy od i do klienta CF. Szkolenia i spotkania wyjaśniające zasady Zarządzania Wiedzą / pracownik jako dostawca i odbiorca wiedzy CG. Systemowa metodyka szkolenia trenerów wewnętrznych CH. System szkoleń E-learningowych CI. System szkoleń Blended learningowych / połączenie w procesie szkolenia e-learningu ze szkoleniami tradycyjnymi CJ. System szkoleń grupowych CK. Systemy eksperckie / coaching, mentoring CL. Infolinie / dla użytkowników, którym nie udało się znaleźć poszukiwanych informacji w systemie zarządzania wiedzą Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 12

14 CM. Grupowe sesje kreatywne / tworzenie nowej wiedzy, innowacji CN. Standardowe procesy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji przez menedżerów na poziomie operacyjnym CO. Sformalizowany proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji CP. Odrębne stanowisko menedżera zarządzania wiedzą CR. Biuletyny firmowe, dzienniki elektroniczne etc D. Czy Państwa firma posiada doświadczenia związane Zarządzaniem Wiedzą, którymi chciałaby się podzielić na forum praktyków ZW Tak Nie Oświadczam, że upoważniam firmę IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. do przekazania danych kontaktowych wypełniającego ankietę Stowarzyszeniu Praktyków Zarządzania Wiedzą zajmującemu się wymianą doświadczeń i upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie zarządzania kadrami i zarządzania wiedzą. Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 13

15 F. ORGANIZACJA PRACY I OCENA WYNIKÓW A. Czy w Firmie istnieje systemem ocen okresowych? B. Jakie działania obejmuje proces oceny okresowej? C. Czy w Firmie istnieje system planowania ścieżek kariery zawodowej pracowników? D. Jakie grupy personelu obejmuje system planowania ścieżek kariery i sukcesji? E. Czy w Firmie stosowane są formalne programy identyfikacji utalentowanych pracowników o wysokim potencjale rozwoju kluczowych dla firmy kompetencji? F. Czy w Firmie sporządzane są opisy stanowisk pracy? G. Czy w Firmie stosowane są elastyczne formy zatrudnienia? Np. elastyczny czas pracy, możliwość pracy w domu, itp. Tak, system taki został wdrożony Tak, system taki jest wdrażany obecnie System taki jest w trakcie opracowywania Planuje się opracowanie takiego systemu System taki nie istnieje i nie jest planowany Stawianie celów poprzez kaskadowanie ich od celów firmy poprzez cele działów do poszczególnych pracowników przy użyciu jednolitego narzędzia (np. zrównoważonej karty wyników) Indywidualna ocena kompetencji pracownika Pracownicy oceniają swoich przełożonych Pracownicy oceniają swoich współpracowników Wyniki oceny mają wpływ na wynagrodzenie W przypadku niskiej oceny, opracowywane są indywidualne plany naprawcze/ rozwojowe Firma nie prowadzi oceny okresowej System taki został opracowany i wdrożony System taki jest wdrażany obecnie System taki jest w trakcie opracowywania Planuje się opracowanie takiego systemu System taki nie istnieje i nie jest opracowywany ani planowany Istnieją pewne elementy systemu < Pytanie nieaktywne gdy powyżej zaznaczono - Nie istnieje > Kierownictwo najwyższego szczebla Kierownictwo średniego szczebla Specjaliści Pracownicy liniowi Tak Nie Tak Planuje się ich wprowadzenie Nie są sporządzanie i nie są planowane Tak Planuje się ich wprowadzenie Nie Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 14

16 G. SYSTEMY WSPARCIA A. Czy dla potrzeb zarządzania rozwojem personelu wykorzystuje się w Firmie systemy informatyczne? AA. Jakie aspekty zarządzania rozwojem personelu są wspomagane przez systemy informatyczne? AAA. Rekrutacja zewnętrzna AAB. Rekrutacja wewnętrzna / promocja talentów o Tak, system zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi o Tak, system nie zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi o Tak, różne programy pomocne w zarządzaniu zasobami ludzkimi o Nie stosuje się systemów informatycznych (wyłącza A> i B) Dedykowany system System o innym przeznaczeniu Narzędzia zastępcze (Excel itp.) Brak wsparcia (papier itp.) AAC. Organizacja szkoleń AAD. Oceny okresowe AAE. Zarządzania projektami i grupami roboczymi / ocena realizacji zadań AAF. Rejestracja zadań i efektów pracy B. Jakie systemy informatyczne Firma wykorzystuje do wspomagania zarządzania wiedzą? o Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą o Baza powstających w firmie dokumentów o CRM o Publikacja wyników badań i analiz o E-learning o Infolinia (system zapytań) o Wirtualne środowisko pracy (collaborative web site) o Firma nie wspomaga zarządzania wiedzą systemami informatycznymi Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 15

17 Część III: Badanie Opinii A. MIEJSCE I ROLA DZIAŁU PERSONALNEGO, DZIAŁU SZKOLEŃ, STRATEGIE I PROCEDURY A. Jaki priorytet ma rozwój kompetencji kadr dla wyższej kadry menedżerskiej? Rozwój kompetencji dla wyższej kadry menedżerskiej: nie jest wcale ważny raczej nie jest ważny jest dość ważny jest bardzo ważny nie wiem B. Jak często wyższa kadra zarządzająca używa następujących pojęć? bardz o często często sporadycznie nigdy nie wiem BA. Rozwój BB. Postęp BC. Inwestowanie w ludzi BD. Strategia BE. Polityka BF. Władza BG. Przywództwo BH. Bycie liderem BI. Innowacja, innowacyjność Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 16

18 C. SZKOLENIA I ROZWÓJ KOMPETENCJI Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania /nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Praktyka szkolenia i rozwoju wynika: AA. z bieżących problemów i potrzeb firmy AB. z planów strategicznych firmy Główną praktyką w zakresie szkolenia i rozwoju jest: BA. reagowanie na bieżące potrzeby szkoleniowe pracowników BB. opracowywanie długofalowych programów edukacyjnych zapobiegających problemom i sytuacjom kryzysowym Cele szkoleniowe i rozwojowe są ustalane na podstawie: CA bieżących propozycji pracowników firmy CB. strategii i planów operacyjnych firmy Nowe projekty szkoleniowe powstą: DA. na zlecenie wyższej kadry menedżerskiej DB. jako efekt systematycznego badania potrzeb DC. w wyniku obserwacji udanych projektów szkoleniowych w innych firmach Plany szkoleniowe są tworzone na podstawie: CA. oczekiwań pracowników CB. systematycznej analizy pojawiających się problemów D. Szkolenia organizowane są w razie pilnej potrzeby, tylko dla zainteresowanych osób Odpowiedzialność za efektywne wdrożenie w miejscu pracy nabytej na szkoleniu wiedzy ponoszą: EA. pracownicy działu odpowiedzialnego za szkolenia EB. bezpośredni przełożeni szkolonych pracowników EC. uczestnicy szkoleń Wdrażanie w miejscu pracy nabytej podczas szkolenia wiedzy uzyskujemy poprzez: FA. zachęcanie pracowników do jej stosowania oraz wymaganie dostarczania informacji o postępach i rezultatach FB. zobowiązanie przełożonych do monitorowania postępów podwładnych oraz dostarczania informacji o jakości i rezultatach ich pracy FC. stosowanie różnorodnych technik i narzędzi, dopasowanych do sytuacji Większość menedżerów uważa, że szkolenia: GA. są mało istotne oraz zabierają pracownikom zbyt dużo czasu GB. są konieczne, ale zabierają pracownikom zbyt dużo czasu GC. są ważny elementem wspomagający działalność firmy Efekty szkoleń komunikowane są: HA. osobom zainteresowanych na ich wniosek HB. członkom zarządu HC. systematycznie różnorodnym grupom odbiorców I. Wszyscy menedżerowie są odpowiedzialni za ocenę efektów szkoleń W przypadku gorszej kondycji finansowej firmy, funkcjonowanie działu odpowiedzialnego za szkolenia: JA. jako pierwszego ulega ograniczeniu JB. nie ulega ograniczeniu Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 17

19 K. Budżet szkoleń i rozwoju pracowników jest w ciągu roku elastycznie dopasowywany do bieżących potrzeb Po powrocie pracownika ze szkolenia jego bezpośredni przełożony: LA. na ogół nie jest zainteresowany programem i zagadnieniami szkolenia LB. dopytuje się o program oraz zachęca do wdrażania nowej wiedzy LC. wymaga wdrażania nowej wiedzy oraz nagradza za jej stosowanie Pracownik korzystający ze szkoleń zewnętrznych: MA. nie jest zobowiązany do dzielenia się wiedzą ze szkolenia ani podejmowania działań wdrożeniowych MB. jest zobowiązany do dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 18

20 D. KULTURA ORGANIZACYJNA I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA A. Czy zauważa Pan/i wpływ prowadzonych badań opinii pracowników na zmianę działań kierownictwa Firmy? < Pytanie aktywne jeżeli IIDB Tak> B. Czy firma realizuje w praktyce przyjęte wartości i zasady etyczne? < Pytanie aktywne jeżeli IIDA Tak> C. Pracownicy naszej firmy chętnie zmieniliby miejsce pracy, gdyby to było możliwe. D. Problemem naszej firmy jest zła atmosfera w kontaktach między ludźmi. E. W naszej firmie awans zależy od rzeczywistej fachowości pracownika. F. W naszej firmie istnieje problem z zapewnieniem pracownikom możliwości awansu. G. Pracownicy naszej firmy mogą głośno powiedzieć, kiedy nie zgadzają się z jakąś decyzją. H. Ogólnie rzecz biorąc słabo funkcjonuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie. I. Informacje o sprawach ważnych dla pracy różnych osób często docierają do nich z opóźnieniem. J. Pracownicy naszej firmy są zachęcani do kreowania nowych i lepszych rozwiązań. K. Pracownicy naszej firmy czują się związani z ludźmi, z którymi pracują. L. W naszej firmie pracownicy są obciążani zbyt dużą ilością zadań. M. Pracownicy naszej firmy rozumieją cele firmy, wiedzą, do czego dąży. N. Rozwój kompetencji pracowników naszej firmy ma ścisły związek z realizacją jej celów. O. Wewnętrzna gazetka jest publikowana regularnie w formie drukowanej lub w Intranecie Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania /nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 19

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dla przedsiębiorstw Ankieta dla przedsiębiorstw Złota Setka najlepsze firmy województwa opolskiego Redaktorzy Prof. Dr hab. inż. Joachim Foltys, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Dr inż. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? Projekt trwa od czerwca 2012 do marca 2013 r.

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? Projekt trwa od czerwca 2012 do marca 2013 r. Firma szkoleniowo-doradcza Empiria wraz z partnerem społecznym: Chrzanowską Izbą Gospodarczą zapraszają wszystkich przedsiębiorców z Powiatu Chrzanowskiego do udziału w projekcie, pt. III etapy projektu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH I. Dane firmy aplikującej: Nazwa firmy Adres: Województwo: Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Lokal: Osoba kontaktowa Imię: Nazwisko: Stanowisko: Telefon:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH W związku z przystąpieniem do projektu JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? realizowanego w ramach współpracy firmy Empiria i Chrzanowskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013 30 września 2013 Wzrost liczby klientów Tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu Nowe rynki 4 2 3 Nowi klienci 0 Nowe produkty i usługi 1 Dzisiejszy biznes Lojalność i większe

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY

KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY KONKURS MENEDŻERÓW HR HRM BEST CASE STUDY Wygraj i reprezentuj Polskę w USA na Konferencji ASTD w Texasie! Ty decydujesz, które elementy strategii prezentujesz! Więcej praktyki w HR! Obserwatorium Zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych Rozwój Każdy ma w sobie potencjał. Pomagamy go odkryć i odpowiednio ukierunkować dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy pracowników w świadomym wyborze ścieżki kariery. Stwarzamy wiele możliwości, aby

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo