Ankieta Badania. Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta Badania. Spis treści:"

Transkrypt

1 Ankieta Badania Spis treści: Instrukcja 1 Część I: Dane Firmy 3 Część II: Obszary Rozwoju Kadr 7 A: Miejsce i rola działu personalnego, strategie i procedury 7 B: Zatrudnianie i zwalnianie 8 C: Szkolenia i rozwój kompetencji 9 D: Kultura organizacyjna i komunikacja wewnętrzna 11 E: Zarządzanie wiedzą i rozwojem 12 F: Organizacja pracy i ocena wyników 14 G: Systemy wsparcia 15 Część III: Badanie Opinii 16

2 Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce ankietę nowoczesnego narzędzia diagnozy rozwoju organizacji K-edge Human Development Index 2008 Poland. Celem badania jest umożliwienie przedsiębiorstwom polskim i europejskim: porównania się między sobą pod względem stosowanych praktyk rozwojowych utrzymanie bądź wprowadzenie takich działań HR, które zoptymalizują efektywność i skuteczność rynkową w dłuższym horyzoncie czasowym. Badanie powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenia międzynarodowego Partnerstwa wiodących firm doradczych oraz instytucji naukowych z Polski, Niemiec, Finlandii i Włoch. K-edge HDI jest pierwszym indeksem z rodziny K-edge. Trwają prace nad przygotowaniem badań w poszczególnych obszarach zarządzania ludźmi, które umożliwią organizacjom optymalizacje prowadzonej polityki personalnej. K-edge wywodzi się z prowadzonych przez Partnerstwo benchmarkingowych badań wymiarów zarządzania wiedzą i innowacjami w Europie, badań prowadzonych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania (m.in. badania w obszarze szkoleń i rozwoju oraz postaw pracowniczych) oraz doświadczeń płynących z prowadzenia przez Idea! w Polsce raportów płacowych Watson Wyatt Data Services EMEA. K-edge Human Development Index to narzędzie wychodzące naprzeciw aktualnym światowym trendom biznesowym, stworzone z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach pragnących budować trwałą przewagę konkurencyjną na dynamicznym rynku. Głównymi celami analizy benchmarkingowej K-edge HDI są: pozycjonowanie własnych osiągnięć na rynku identyfikacja najlepszych praktyk HR na rynku, tzw. Best Practice uczenie się od innych i implementacja najlepszych praktyk do własnej firmy dostarczenie wiedzy potrzebnej do planowania rozwoju kadr. Nad badaniem patronat merytoryczny objęły czołowe autorytety ze świata nauki, biznesu i mediów m.in.: Grażyna Baka - Dyrektor Personalny, Grupa Chemiczna Ciech; dr Michał Boni - ekspert rynku pracy, współpracujący przy powstawaniu NPR oraz Krajowego Planu działań na lata , b. minister pracy, współpracownik fundacji polskich i międzynarodowych; Jan Amir Fazlagić - doktor, pracownik AE w Poznaniu, jeden z pierwszych badaczy i popularyzatorów Zarządzania Wiedzą w Polsce; Monika Kilian - Dyrektor Personalny, Marriott Courtyard; Krzysztof Kruszyński - Dyrektor Personalny, Poczta Polska S.A.; Wojciech Lorenc - b. Dyrektor Personalny w Pekao SA i PKN ORLEN; Joanna Malinowska Parzydło - Dyrektor Personalny, Grupa TVN; prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski Kierownik Katedry Zarządzania Personelem, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych AE w Krakowie, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, TNOiK, Kolegium Redakcyjnego czasopisma Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ; Bożena Skibicka - Prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą; Wojciech Staruchowicz - Redaktor Pulsu Biznesu, Bonnier Business. Zachęcamy Państwa do dzielenia się wiedzą o swoich praktykach HR. Gwarantujemy jednocześnie bezpieczeństwo przekazanych danych. Paweł Bochniarz Ireneusz Tomczak Prezes IDEA! Managent Consulting Sp. z o.o. Dyrektor Programowy Fundacja Obserwatorium Zarządzania Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 1

3 O ankiecie badawczej: Rzetelność. Rzetelne wypełnienie ankiety gwarantuje otrzymanie (w przypadku zamówienia raportu) prawdziwych danych o pozycji firmy na tle rynku pod względem stosowanych praktyk rozwojowych. Proszę pamiętać, że w ankiecie nie ma obiektywnie dobrych ani złych odpowiedzi. Przygotowanie. Dla usprawnienia procesu wypełniania ankiety prosimy o uprzednie zapoznanie się z zakresem potrzebnych informacji i zebranie danych od tych osób w organizacji, które nimi dysponują. Czas trwania wypełniania ankiety. Wypełnianie ankiety badania K-edge HDI trwa przeciętnie około 35 minut. G W A R A N C J A Z A C H O W A N I A Z A S A D E T Y C Z N Y C H I M E T O D O L O G I C Z N Y C H O R A Z B E Z P I E C Z E Ń S T W A D A N Y C H Bezpieczeństwo danych. Przekazane przez Państwa w ankiecie dane są chronione i nie są przedmiotem udostępnienia umożliwiającego identyfikację przedsiębiorstwa. Przedmiotem udostępnienia będą jedynie sumaryczne zbiorcze dane firm na poziomie branżowym, krajowym i europejskim. Uczestnicząc w badaniu upoważniacie Państwo Firmy Partnerskie IDEA! Management Consulting, Fundację Obserwatorium Zarządzania oraz IQ Labs do gromadzenia i przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z celami badania. Zachowanie zasad etycznych i metodologicznych. Badanie jest prowadzone zgodnie z Kodeksem ESOMAR (European Society of Market Research) Europejskiego Stowarzyszenia Badań Rynkowych, którego misją jest promowanie standardów i zastosowań badań opinii i rynku w celu poprawiania jakości podejmowanych decyzji marketingowych oraz na polu działalności społecznej. Wśród zasad obowiązujących badaczy zgodnie z Kodeksem ESOMAR są w szczególności następujące: o o o o o badanie jest prowadzone obiektywnie i zgodnie z uznanymi zasadami nauki, badanie jest dostosowane do praw krajowych i międzynarodowych, współpraca badanych w przedsięwzięciu badawczym jest na każdym etapie całkowicie dobrowolna, anonimowość badanych jest ściśle chroniona, przeprowadzający badanie stosują wszelkie środki ostrożności, aby badani nie byli w żaden sposób bezpośrednio poszkodowani lub dotknięci w następstwie udziału w przedsięwzięciu badawczym. Systemowe zabezpieczenie danych. Przekazane przez Państwa dane w ankietach zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego. Po wprowadzeniu do systemu znajdują się one pod ochroną nowoczesnych i sprawdzonych procedur oraz systemów bezpieczeństwa m.in. wszystkie operacje na platformie są automatycznie zabezpieczone protokołem szyfrującym HTTPS (Typer Text Transfer Protocol Secure), stosowane są klucze identyfikujące i jednorazowo generowane kody w celu autoryzacji większości operacji dostępowych. Ponadto serwery, na których będą przechowywane Państwa dane znajdują się w jednym z najbezpieczniejszych DataCenter w Polsce. Stosowane zabezpieczenia praktycznie całkowicie uniemożliwiają kradzież fizyczną, a na poziomie routerów brzegowych powstrzymywane są wszelkie próby nieuprawnionych wejść. Papierowe ankiety źródłowe są przechowywane w sejfach, a następnie niszczone po wprowadzeniu danych do systemu. Opcje. Przy wypełnianiu ankiety prosimy o respektowanie zamieszczonych w tabelkach oznaczeń: Opcja jednego wyboru zaznacz tylko jedną odpowiedź Opcja wielokrotnego wyboru możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 2

4 Część I: Dane Firmy DANE IDENTYFIKACYJNE Pełna nazwa Nazwa skrócona Ulica Kod Miejscowość Województwo Państwo Tel. Fax WWW OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ANKIETĘ Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Tel. Fax DANE O DZIAŁALNOŚCI Branża 0100 Rolnictwo - Rybołówstwo - Ochrona Środowiska 0200 Energia - Węgiel, Energia Jądrowa 0202 Paliwa - Olej - Gaz Naturalny - Stacje Paliw 0204 Gaz, Elektryka, Wodociągi 0300 Surowce Mineralne - Produkty Pochodne 0303 Budowlane Materiały - Sprzęt 0304 Szkło Przemysłowe - Produkty Ceramiczne - Pochodne 0400 Chemikalia - Włókna - Syntetyki 0401 Farby - Lakiery - Emalie 0402 Farmaceutyczne Produkty - Praktyka Medyczna 0403 Higieniczne Artykuły - Kosmetyczne Artykuły - Detergenty 0502 Narzędzia - Sprzęt - Wyroby Metalowe 0503 Maszyny (z wyłączeniem maszyn biurowych) 0504 Biura - Wyposażenie - Sprzęt 0506 Automatyka - Roboty - Elektronika - Elektryka 0507 Motoryzacja - Części - Akcesoria 0508 Pozostały Sprzęt Transportowy 0509 Instrumenty Medyczne 0601 Nabiał Artykuły Mleczarskie 0602 Piekarnie - Cukiernie 0603 Produkcja i Rafinacja Cukru 0604 Opakowania Do Żywności 0605 Inne Przetwórstwo Żywności 0606 Napoje 0607 Tytoń 0608 Odzież i Tekstylia 0609 Skóry - Obuwie 0610 Meble - Produkty Drewniane X Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 3

5 0611 Papier - Produkty Pochodne 0612 Druk - Publikacja - Prasa 0613 Gumowe Artykuły 0614 Inne Produkty Nietrwałe 0900 Transport Lotniczy Wodny Kolejowy Samochodowy 0903 Agencje Turystyczne 0904 Telekomunikacja (Operatorzy Telefoniczny Sprzęt) 0905 Komunikacja (Media Radio TV Internet) 1000 Instytucje Kredytowe Banki Inne Usługi Biznesowe 1001 Banki 1002 Instytucje Finansowe Leasing Biura Rachunkowe 1003 Ubezpieczeniowe Firmy 1004 Doradztwo 1006 Pr Reklama 1201 Komputery Oprogramowanie Serwis Usługi 1101 Szkolenia Organizacje Edukacyjne 0701 Usługi Budowlane Architekci Wykonawcy 0702 Inżynieria Cywilna (Drogi Koleje Mosty) 0801 Handel Hurtowy 0802 Handel Detaliczny 0803 Hotele Restauracje Rozrywka i Rekreacja Sport 0804 Deweloperzy 0805 Nieruchomości 0806 Geodezja 0807 Ochrona Osób i Mienia 0000 Inna Forma prawna Aktualny etap rozwoju Zasięg działalności Wielkość miejscowości w której się znajduje siedziba firmy Sp. z o.o. S.A. Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółdzielnia Spółka Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo państwowe Przedsiębiorstwo komunalne Inna Wczesny etap rozwoju właśnie powstaje Przechodzi stagnację lub kryzys Rozwija się dynamicznie Trwa etap stabilizacji, liniowego wzrostu Trwa etap konsolidacji z innym podmiotem Trudno powiedzieć Lokalny (miasto będące siedzibą firmy lub teren kilku sąsiednich gmin) Regionalny (teren jednego lub kilku województw) Ogólnopolski Międzynarodowy Do 10 tys. mieszkańców od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców powyżej 500 tys. Mieszkańców Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 4

6 Liczba zatrudnionych 2006* Liczba zatrudnionych 2007* Liczba zatrudnionych 2008* Liczba stałych współpracowników 2006* Liczba stałych współpracowników 2007* Liczba stałych współpracowników 2008* Przychody firmy 2006 Przychody firmy 2007* Przychody firmy 2008* Wynik finansowy 2006* Wynik finansowy 2007* Wynik finansowy 2008* Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni * Szacowane * Zysk / Strata(-) * Szacowany * Szacowana Średnioroczna liczba pracowników etatowych * Szacowana Średnioroczna liczba osób pracujących dla firmy nie będących pracownikami etatowymi Liczba osób pracujących w dziale zasobów ludzkich 2006* Liczba osób pracujących w dziale zasobów ludzkich 2007* Liczba osób pracujących w dziale zasobów ludzkich 2008* Liczba osób nowozatrudnionych w 2006 Liczba osób nowozatrudnionych w 2007 Planowana liczba osób nowozatrudnionych w 2008 Liczba osób zwolnionych w 2006 w tym liczba osób, które odeszły z własnej inicjatywy* Liczba osób zwolnionych w 2007 w tym liczba osób, które odeszły z własnej inicjatywy* Planowana liczba osób zwolnionych w 2008 Osobowy budżet wynagrodzeń 2006 Osobowy budżet wynagrodzeń 2007* Osobowy budżet wynagrodzeń 2008* Budżet szkoleń. Ile firma wydała na szkolenia w 2006* Budżet szkoleń. Ile firma planuje wydać na szkolenia w 2007* Budżet szkoleń. Ile firma planuje wydać na szkolenia w 2008* Kwota przyznanych dotacji EFS na szkolenia w 2006 Kwota przyznanych dotacji EFS na szkolenia w 2007 Kwota przyznanych dotacji EFS na szkolenia w 2008* * Szacowana średnioroczna obejmująca wszystkich pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi/ kadrami/ sprawami personalnymi/ rozwojem i szkoleniami itp. * W tym pracownicy, którzy z wyłącznie z własnej inicjatywy odeszli na emeryturę. * Obejmujący wszystkie osoby pracujące dla firmy: zatrudnione i stale współpracujące. * Szacowany. * Całkowity budżet szkoleń obejmujący koszty szkoleń, hoteli, wyżywienia, transportu, materiałów szkoleniowych itp., wartość dofinansowania np. EFS oraz wydatki pokryte przez inne podmioty np. korporację * Szacowana Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 5

7 Liczba osób przeszkolonych w 2006* Liczba osób przeszkolonych w 2007* Planowana liczba osób przeznaczonych do przeszkolenia w 2008* Łączna liczba osobodni zrealizowanych szkoleń 2006* 1 w tym szkolenia obowiązkowe* 2 w tym szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zewnętrzne Łączna liczba osobodni zrealizowanych szkoleń 2007* w tym szkolenia obowiązkowe* w tym szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zewnętrzne * Szkolenia zabudżetowane * 1 Liczba zrealizowanych dni szkoleniowych w przeliczeniu na osoby biorące w nich udział np. szkolenie 2 dniowe dla 15 osób to 2X15 czyli 30 osobodni; szkolenia językowe osoby w ilości 40h /8h = 5 osobodni * 2 Obowiązek ich przeprowadzenia wynika z przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń np. szkolenia BHP, obsługa wózków widłowych itp. * Szacowana Łączna liczba osobodni zrealizowanych szkoleń 2008* w tym szkolenia obowiązkowe* w tym szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zewnętrzne * Szacowana Łączna liczba zrealizowanych tematów szkoleniowych w 2006 Łączna liczba zrealizowanych tematów szkoleniowych w 2007* Łączna liczba zrealizowanych tematów szkoleniowych w 2008* * Szacowana Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 6

8 Część II: Obszary Rozwoju Kadr A. MIEJSCE I ROLA DZIAŁU PERSONALNEGO, DZIAŁU SZKOLEŃ, STRATEGIE I PROCEDURY A. Jak usytuowana jest główna osoba odpowiedzialna za sprawy personalne/kadrowe B. Czy Firma posiada opracowane plany strategiczno-rozwojowe? C. Czy plany strategicznorozwojowe obejmują również strategie rozwoju zasobów kadrowych < Pytanie niaktywne jeżeli IIAB Nie posiada i nie wiem> Prezes / dyrektor generalny Podlega prezesowi/ dyrektorowi generalnemu Jest członkiem zarządu Podlega innemu członkowi zarządu Podlega dyrektorowi podlegającemu bezpośrednio zarządowi Podlega osobie odpowiedzialnej za HR na poziomie regionalnym, globalnym itp. Inne usytuowanie Tak, w formie oficjalnego dokumentu Tak, ale nie w formie dokumentu Strategia taka jest obecnie opracowywana w formie dokumentu Planuje się opracowanie takiej strategii w przyszłości Nie posiada Nie wiem Tak Nie Firma nie posiada planów strategiczno-rozwojowych. Nie wiem Opcja jednego wyboru zaznacz tylko jedną odpowiedź / Pop up Opcja wielokrotnego wyboru możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź / Pop up Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 7

9 B. ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE A. Jakie metody i techniki wykorzystywane są w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy? B. Firma pozyskuje nowych pracowników oferując im: C. Liczba stanowisk kierowniczych obsadzonych w wyniku rekrutacji zewnętrznej stanowi: D. Czy Firma korzysta z usług firm doradztwa personalnego w dziedzinach rekrutacji, selekcji i/lub HR konsultingu? E. Jakie programy zwolnień pracowniczych posiada firma? Ogłoszenia prasowe Ogłoszenia wewnętrzne Pośrednictwo pracy Agencje doradztwa personalnego Giełdy pracy Targi kariery Rekomendacje pracowników Dni otwartych drzwi Internet Analiza dokumentów Rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzian praktyczny Testy Referencje Grafologia Assessment Centre Rekrutacja wewnętrzna inne Atrakcyjne rynkowo wynagrodzenie Stabilną pracę Szkolenia Kursy językowe Elastyczny czas pracy Samochód służbowy Telefon komórkowy Laptop Ścieżkę kariery zawodowej Możliwość samorealizacji Motywacyjny system wynagrodzeń Dostęp do najnowszej wiedzy, technologii Opiekę medyczną Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych Preferencyjne pożyczki i kredyty Dofinansowanie przedszkola Pracę w międzynarodowym środowisku Staże i wyjazdy zagraniczne Samodzielność w działaniu Twórczą, przyjazną atmosferę Inne % aktualnie obsadzonych stanowisk kierowniczych Tak, regularnie Tak, sporadycznie Nie korzysta Program dobrowolnych odejść Program odejść monitorowanych z przyczyn leżących po stronie firmy - outplacement Firma nie posiada programu zwolnień Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 8

10 C. SZKOLENIA I ROZWÓJ KOMPETENCJI A.Czy w Firmie istnieje system zarządzania szkoleniami, obejmujący planowanie, realizację i ocenę efektywności szkoleń? B. Stosowane metody rozwoju kompetencji pracowników? C. Kto w Państwa Firmie zgłasza zapotrzebowanie na szkolenia? D. Jakie dane i wytyczne służą ustalaniu potrzeb rozwojowych poszczególnych pracowników? E. Kto w Państwa Firmie podejmuje ostateczną decyzję o skierowaniu pracownika na szkolenie? System taki został opracowany i wdrożony System taki jest wdrażany obecnie System taki jest w trakcie opracowywania Planuje się opracowanie takiego systemu Nie istnieje i nie jest opracowywany ani planowany Istnieją pewne elementy systemu < Pytanie nieaktywne gdy powyżej zaznaczono - Nie istnieje > Coaching, mentoring E-learning / nauczanie prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych Platforma e-learningowa Blended learning / połączenie w procesie szkolenia e-learningu ze szkoleniami tradycyjnymi Szkolenia grupowe zewnętrzne Szkolenia grupowe wewnętrzne Szkolenia indywidualne zewnętrzne Warsztaty i treningi psychologiczne Instruktaż na stanowisku pracy Konsultacje z przełożonym Seminaria Konferencje Wykłady Instruktaż komputerowy Wirtualne środowiska wymiany doświadczeń Action learning / grupowe rozwiązywanie problemów Szkolenia wewnętrzne prowadzone rotacyjnie przez pracowników Rotacja na stanowiskach pracy Przeniesienie do innej lokalizacji geograficznej w celu umożliwiania zdobywania nowych doświadczeń Udział w pracach projektowych Odpowiedzialność za projekty Studia, w tym podyplomowe Warsztaty poświecone planowaniu karier i narzędzia planowania kariery Centrum rozwoju kariery (konkretne miejsce lub witryna internetowa) Elastyczne godziny pracy umożliwiające uczestnictwo w zewnętrznych programach szkoleń Zapewnienie źródeł wiedzy i informacji w firmie (np. biblioteka firmy) Inne Zainteresowani szkoleniami pracownicy Kierownicy poszczególnych działów (menedżerowie liniowi) Dział personalny lub dział szkoleń Prezes, dyrektor generalny lub inny członek zarządu Dział personalny firmy macierzystej Klienci Inni Własne opinie pracowników Opinie i rekomendacje ich przełożonych Opinie ich podwładnych Opinie współpracowników Opinie Klientów Wyniki bieżącej oceny kompetencji pracowników Wyniki rocznej oceny kompetencji pracowników Wskaźniki efektywności pracowników Plany strategiczno-rozwojowe firmy Inne Dział personalny lub dział szkoleń Kierownicy poszczególnych działów (menedżerowie liniowi) Prezes, dyrektor generalny lub inny członek zarządu Pracownicy w obrębie przyznanych im budżetów Inna osoba Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 9

11 G. Jak często badane są potrzeby szkoleniowe pracowników Firmy? H. Z jakiej tematyki zostały przeprowadzone szkolenia w Firmie w ciągu ostatniego roku. I. Czy istniejące ścieżki kariery przewidują powoływanie i kształcenie liderów zmian organizacyjnych? J. Czy korzystają Państwo z usług zewnętrznych firm szkoleniowych? Co pół roku Co rok Co dwa lata Sporadycznie Potrzeby szkoleniowe nie są badane Zarządzanie, organizacja, kierowanie Sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta. Marketing, promocja, reklama Księgowość i finanse Informatyka Umiejętności osobiste Prawo i administracja Produkcja, kontrola jakości Szkolenia techniczne Języki obce BHP inne nie przeprowadziliśmy żadnych szkoleń Tak Nie Tak, regularnie Tak, sporadycznie Nie korzystamy K. W jakich zakresach menedżerowie Państwa Firmy uczestniczą w procesie szkolenia podwładnych? Identyfikacja potrzeb szkoleniowych wynikających z pracy zarządzanego zespołu Typowanie uczestników szkoleń Komunikowanie pracownikom celów i programów szkoleń Wspieranie realizacji programu szkoleniowego Zapewnianie transferu wiedzy po odbytych szkoleniach Budowanie z pracownikami indywidualnych planów działań po szkoleniu Tworzenie mierników oceny efektywności szkoleń Monitorowanie funkcjonowania zespołu po szkoleniach i ocena efektywności szkoleń Nie wiem L. Proszę procentowo oszacować, jaka część programów szkolenioworozwojowych zrealizowanych w Firmie w latach była oceniana na podstawie: Badania bezpośredniej reakcji uczestników na szkolenie poziomu zadowolenia ze szkoleń i deklarowanej gotowości do % wprowadzania zmian Oceny (egzaminów, testów) sprawdzających stopień % pogłębienia wiedzy i nabycia nowych umiejętności Oceny faktycznych zmian zachowań pracowników % Oceny wpływu szkoleń na efekty pracy % Oceny wpływu szkoleń na funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych lub całej organizacji % Finansowego zwrotu z inwestycji w rozwój pracowników (ROI) % Innej niż w/w oceny % Nie dokonuje się badań efektywności szkoleń Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 10

12 D. KULTURA ORGANIZACYJNA I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA A. Czy Pana/i firma posiada spisane wartości i zasady etyczne (kodeks etyki)? B. Czy Firma przeprowadzała w przeszłosci badania opinii pracowników (np. ankietowe pytania o satysfakcję z pracy)? BA. Czy wyniki badania opinii zostały przekazane wszystkim pracownikom? BB. Czy na podstawie wyników badania opinii opracowano plany działań? BC. Czy kontroluja Panstwo wdrożenie i skutecznosc tych działań? C. Jak często organizowane są imprezy i wyjazdy integracyjne? D. Kto bierze udział w imprezach i wyjazdach integracyjnych? Tak Nie Tak Nie Tak < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Nie < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Tak < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Nie < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Tak < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Nie < Pytanie aktywne gdy IIDB - Tak > Raz na miesiąc Raz na kwartał Raz na pół roku Raz na rok Raz na dwa lata Raz na trzy lata Rzadziej Nigdy Wszyscy pracownicy Wybrani pracownicy: Pracownicy liniowi Specjaliści Średnia kadra menedżerska Wyższa kadra menedżerska Inni Nie organizujemy imprez i wyjazdów integracyjnych E. Jakich narzędzi pracownicy używają do komunikacji Stale Sporadycznie Nie korzystają Nie ma elektronicznej wewnątrz firmy? EA. / bezpośrednio EB. Lista mailingowa firmy EC. Listy mailingowe tematyczne / grup roboczych ED. Komunikatory (np. GaduGadu/Jabber/MSN it.) EE. Zintegrowane systemy pracy grupowej* EF. Mobilne terminale EG. Intranet F. Do jakich celów Informowanie pracowników o zarządzeniach wewnętrznych wykorzystywany jest w Informowanie pracowników o tym co się dzieje w firmie Firmie intranet? Informowanie pracowników o planach i strategii firmy <wyłączone jeżeli EG nie Wymiana wiedzy i doświadczeń między pracownikami ma> Forum dyskusyjne pracowników Badanie opinii pracowników Komunikacja pionowej dwustronnej (zarząd / pracownicy) Rozrywka Promocja talentów Popularyzacja osiągnięć * np. wirtualne środowiska pracy grupowej (collaborative web site) Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 11

13 E. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWOJEM A. Skąd Państwa Firma czerpie informacje wykorzystywane do przygotowania swoich planów biznesowych, ogólnej strategii? B. Jakie działania podejmowane są w Firmie w sytuacji zmian organizacyjnych? Badania rynku Firmy doradcze Inwestorzy strategiczni Konferencje, targi, wystawy etc. Porównanie z firmami z innych branż Prasa biznesowa Szkolenia zewnętrzne Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi Współpraca z uniwersytetami Współpraca z Klientami Pracownicy Własne badania i rozwój Alianse strategiczne Inne źródła Nie przygotowujemy planów Pracownicy uczestniczą w planowaniu i wdrażaniu zmian Wczesne uprzedzanie pracowników o planach wprowadzenia zmian Konsultowanie z pracownikami planów wprowadzania zmian Uświadamianie pracownikom potrzeby zmian i ich oczekiwanych wyników Organizowanie szkoleń poświęconych zmianom organizacyjnym i osobistym Organizowanie szkoleń poświęconych konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów Możliwość otwartego wyrażenia przez pracowników krytycznych poglądów wobec zmian Wprowadzanie i utrzymywanie w toku zmian otwartej komunikacji Analizowanie i wybieranie dogodnego moment do wprowadzenia zmian organizacyjnych np. przy użyciu analizy pola sił niesprzyjających i sprzyjających zmianom Inne C. Elementy systemu zarządzania wiedzą w Firmie CA. Informatyczny system zarządzania wiedzą Wprowadzane Funkcjonujące Planowane Obecnie nie są planowane CB. Centralna baza wiedzy CC. Hurtownie danych / tematyczne bazy danych CD. Intranet - wewnętrzna sieć informacyjna CE. System CRM / organizacja przepływu wiedzy od i do klienta CF. Szkolenia i spotkania wyjaśniające zasady Zarządzania Wiedzą / pracownik jako dostawca i odbiorca wiedzy CG. Systemowa metodyka szkolenia trenerów wewnętrznych CH. System szkoleń E-learningowych CI. System szkoleń Blended learningowych / połączenie w procesie szkolenia e-learningu ze szkoleniami tradycyjnymi CJ. System szkoleń grupowych CK. Systemy eksperckie / coaching, mentoring CL. Infolinie / dla użytkowników, którym nie udało się znaleźć poszukiwanych informacji w systemie zarządzania wiedzą Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 12

14 CM. Grupowe sesje kreatywne / tworzenie nowej wiedzy, innowacji CN. Standardowe procesy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji przez menedżerów na poziomie operacyjnym CO. Sformalizowany proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji CP. Odrębne stanowisko menedżera zarządzania wiedzą CR. Biuletyny firmowe, dzienniki elektroniczne etc D. Czy Państwa firma posiada doświadczenia związane Zarządzaniem Wiedzą, którymi chciałaby się podzielić na forum praktyków ZW Tak Nie Oświadczam, że upoważniam firmę IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. do przekazania danych kontaktowych wypełniającego ankietę Stowarzyszeniu Praktyków Zarządzania Wiedzą zajmującemu się wymianą doświadczeń i upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie zarządzania kadrami i zarządzania wiedzą. Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 13

15 F. ORGANIZACJA PRACY I OCENA WYNIKÓW A. Czy w Firmie istnieje systemem ocen okresowych? B. Jakie działania obejmuje proces oceny okresowej? C. Czy w Firmie istnieje system planowania ścieżek kariery zawodowej pracowników? D. Jakie grupy personelu obejmuje system planowania ścieżek kariery i sukcesji? E. Czy w Firmie stosowane są formalne programy identyfikacji utalentowanych pracowników o wysokim potencjale rozwoju kluczowych dla firmy kompetencji? F. Czy w Firmie sporządzane są opisy stanowisk pracy? G. Czy w Firmie stosowane są elastyczne formy zatrudnienia? Np. elastyczny czas pracy, możliwość pracy w domu, itp. Tak, system taki został wdrożony Tak, system taki jest wdrażany obecnie System taki jest w trakcie opracowywania Planuje się opracowanie takiego systemu System taki nie istnieje i nie jest planowany Stawianie celów poprzez kaskadowanie ich od celów firmy poprzez cele działów do poszczególnych pracowników przy użyciu jednolitego narzędzia (np. zrównoważonej karty wyników) Indywidualna ocena kompetencji pracownika Pracownicy oceniają swoich przełożonych Pracownicy oceniają swoich współpracowników Wyniki oceny mają wpływ na wynagrodzenie W przypadku niskiej oceny, opracowywane są indywidualne plany naprawcze/ rozwojowe Firma nie prowadzi oceny okresowej System taki został opracowany i wdrożony System taki jest wdrażany obecnie System taki jest w trakcie opracowywania Planuje się opracowanie takiego systemu System taki nie istnieje i nie jest opracowywany ani planowany Istnieją pewne elementy systemu < Pytanie nieaktywne gdy powyżej zaznaczono - Nie istnieje > Kierownictwo najwyższego szczebla Kierownictwo średniego szczebla Specjaliści Pracownicy liniowi Tak Nie Tak Planuje się ich wprowadzenie Nie są sporządzanie i nie są planowane Tak Planuje się ich wprowadzenie Nie Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 14

16 G. SYSTEMY WSPARCIA A. Czy dla potrzeb zarządzania rozwojem personelu wykorzystuje się w Firmie systemy informatyczne? AA. Jakie aspekty zarządzania rozwojem personelu są wspomagane przez systemy informatyczne? AAA. Rekrutacja zewnętrzna AAB. Rekrutacja wewnętrzna / promocja talentów o Tak, system zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi o Tak, system nie zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi o Tak, różne programy pomocne w zarządzaniu zasobami ludzkimi o Nie stosuje się systemów informatycznych (wyłącza A> i B) Dedykowany system System o innym przeznaczeniu Narzędzia zastępcze (Excel itp.) Brak wsparcia (papier itp.) AAC. Organizacja szkoleń AAD. Oceny okresowe AAE. Zarządzania projektami i grupami roboczymi / ocena realizacji zadań AAF. Rejestracja zadań i efektów pracy B. Jakie systemy informatyczne Firma wykorzystuje do wspomagania zarządzania wiedzą? o Zintegrowany System Zarządzania Wiedzą o Baza powstających w firmie dokumentów o CRM o Publikacja wyników badań i analiz o E-learning o Infolinia (system zapytań) o Wirtualne środowisko pracy (collaborative web site) o Firma nie wspomaga zarządzania wiedzą systemami informatycznymi Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 15

17 Część III: Badanie Opinii A. MIEJSCE I ROLA DZIAŁU PERSONALNEGO, DZIAŁU SZKOLEŃ, STRATEGIE I PROCEDURY A. Jaki priorytet ma rozwój kompetencji kadr dla wyższej kadry menedżerskiej? Rozwój kompetencji dla wyższej kadry menedżerskiej: nie jest wcale ważny raczej nie jest ważny jest dość ważny jest bardzo ważny nie wiem B. Jak często wyższa kadra zarządzająca używa następujących pojęć? bardz o często często sporadycznie nigdy nie wiem BA. Rozwój BB. Postęp BC. Inwestowanie w ludzi BD. Strategia BE. Polityka BF. Władza BG. Przywództwo BH. Bycie liderem BI. Innowacja, innowacyjność Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 16

18 C. SZKOLENIA I ROZWÓJ KOMPETENCJI Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania /nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Praktyka szkolenia i rozwoju wynika: AA. z bieżących problemów i potrzeb firmy AB. z planów strategicznych firmy Główną praktyką w zakresie szkolenia i rozwoju jest: BA. reagowanie na bieżące potrzeby szkoleniowe pracowników BB. opracowywanie długofalowych programów edukacyjnych zapobiegających problemom i sytuacjom kryzysowym Cele szkoleniowe i rozwojowe są ustalane na podstawie: CA bieżących propozycji pracowników firmy CB. strategii i planów operacyjnych firmy Nowe projekty szkoleniowe powstą: DA. na zlecenie wyższej kadry menedżerskiej DB. jako efekt systematycznego badania potrzeb DC. w wyniku obserwacji udanych projektów szkoleniowych w innych firmach Plany szkoleniowe są tworzone na podstawie: CA. oczekiwań pracowników CB. systematycznej analizy pojawiających się problemów D. Szkolenia organizowane są w razie pilnej potrzeby, tylko dla zainteresowanych osób Odpowiedzialność za efektywne wdrożenie w miejscu pracy nabytej na szkoleniu wiedzy ponoszą: EA. pracownicy działu odpowiedzialnego za szkolenia EB. bezpośredni przełożeni szkolonych pracowników EC. uczestnicy szkoleń Wdrażanie w miejscu pracy nabytej podczas szkolenia wiedzy uzyskujemy poprzez: FA. zachęcanie pracowników do jej stosowania oraz wymaganie dostarczania informacji o postępach i rezultatach FB. zobowiązanie przełożonych do monitorowania postępów podwładnych oraz dostarczania informacji o jakości i rezultatach ich pracy FC. stosowanie różnorodnych technik i narzędzi, dopasowanych do sytuacji Większość menedżerów uważa, że szkolenia: GA. są mało istotne oraz zabierają pracownikom zbyt dużo czasu GB. są konieczne, ale zabierają pracownikom zbyt dużo czasu GC. są ważny elementem wspomagający działalność firmy Efekty szkoleń komunikowane są: HA. osobom zainteresowanych na ich wniosek HB. członkom zarządu HC. systematycznie różnorodnym grupom odbiorców I. Wszyscy menedżerowie są odpowiedzialni za ocenę efektów szkoleń W przypadku gorszej kondycji finansowej firmy, funkcjonowanie działu odpowiedzialnego za szkolenia: JA. jako pierwszego ulega ograniczeniu JB. nie ulega ograniczeniu Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 17

19 K. Budżet szkoleń i rozwoju pracowników jest w ciągu roku elastycznie dopasowywany do bieżących potrzeb Po powrocie pracownika ze szkolenia jego bezpośredni przełożony: LA. na ogół nie jest zainteresowany programem i zagadnieniami szkolenia LB. dopytuje się o program oraz zachęca do wdrażania nowej wiedzy LC. wymaga wdrażania nowej wiedzy oraz nagradza za jej stosowanie Pracownik korzystający ze szkoleń zewnętrznych: MA. nie jest zobowiązany do dzielenia się wiedzą ze szkolenia ani podejmowania działań wdrożeniowych MB. jest zobowiązany do dzielenia się wiedzą z innymi pracownikami Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 18

20 D. KULTURA ORGANIZACYJNA I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA A. Czy zauważa Pan/i wpływ prowadzonych badań opinii pracowników na zmianę działań kierownictwa Firmy? < Pytanie aktywne jeżeli IIDB Tak> B. Czy firma realizuje w praktyce przyjęte wartości i zasady etyczne? < Pytanie aktywne jeżeli IIDA Tak> C. Pracownicy naszej firmy chętnie zmieniliby miejsce pracy, gdyby to było możliwe. D. Problemem naszej firmy jest zła atmosfera w kontaktach między ludźmi. E. W naszej firmie awans zależy od rzeczywistej fachowości pracownika. F. W naszej firmie istnieje problem z zapewnieniem pracownikom możliwości awansu. G. Pracownicy naszej firmy mogą głośno powiedzieć, kiedy nie zgadzają się z jakąś decyzją. H. Ogólnie rzecz biorąc słabo funkcjonuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w firmie. I. Informacje o sprawach ważnych dla pracy różnych osób często docierają do nich z opóźnieniem. J. Pracownicy naszej firmy są zachęcani do kreowania nowych i lepszych rozwiązań. K. Pracownicy naszej firmy czują się związani z ludźmi, z którymi pracują. L. W naszej firmie pracownicy są obciążani zbyt dużą ilością zadań. M. Pracownicy naszej firmy rozumieją cele firmy, wiedzą, do czego dąży. N. Rozwój kompetencji pracowników naszej firmy ma ścisły związek z realizacją jej celów. O. Wewnętrzna gazetka jest publikowana regularnie w formie drukowanej lub w Intranecie Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania /nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Kwestionariusz Badania K-EdgeHDI 19

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo