MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16"

Transkrypt

1 ŁADOWACZ CZOŁOWY TECHNIC MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ZASTOSOWANIEM ŁADOWACZA MX NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ Wyłączny importer na Polskę GREGOIRE-BESSON POLSKA ; Kowanówko, ul. Obornicka 1A ; Oborniki TEL. (0-61) ; FAKS (0-61) ; TEL. KOM

2

3 Drogi użytkowniku! Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup naszego produktu. Z pewnością będziesz z niego w pełni zadowolony. Jeśli poświęcisz kilka minut na przeczytanie niniejszej instrukcji, będziesz w stanie optymalnie wykorzystać możliwości zakupionego ładowacza MX, korzystać z niego jak najdłużej i pracować z całkowitym zachowaniem bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi ładowacza to bardzo ważny dokument, więc przechowuj ją w ustalonym miejscu, abyś w razie potrzeby mógł z niej skorzystać. Udostępnij ją ewentualnym innym użytkownikom, a kiedy ładowacz zmieni właściciela, przekaż mu ją wraz ze sprzętem. Zdjęcia oraz informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mogą nieco odbiegać od Państwa modelu ładowacza, ale zasady działania pozostają identyczne.

4

5 SPIS TREŚCI Instrukcja bezpieczeństwa Naklejki bezpieczeństwa Tabliczka znamionowa Przeciwwaga Odczepianie ładowacza Zaczepianie ładowacza Odczepianie osprzętu Zaczepianie osprzętu Poziomowanie osprzętu Samopoziomowanie ładowacza (System PCH) Spowolnienie działania System ACS System SCS Urządzenia zabezpieczające proces podnoszenia / nabierania Sterowanie Konserwacja Informacje ogólne Specyfikacja techniczna

6

7 Ładowacz jest złożoną maszyną. Przed pierwszym użyciem użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją. Prosimy zapoznać się z: - Instrukcją bezpieczeństwa. - Zaczepiania i odczepiania ładowacza. - Zaczepiania i odczepiania osprzętu. - Pełnym zastosowaniem układu sterowania.

8 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - Steruj ładowaczem tylko z pozycji siedzenia operatora. Nie wypuszczaj z rąk urządzeń sterujących przed zakończeniem operacji. - Przed opuszczeniem siedzenia operatora zablokuj urządzenia sterujące, aby zapobiec przypadkowym ruchom maszyny. - Nigdy nie zostawiaj traktora z ładowaczem podniesionym do góry. Po zakończeniu korzystania z ładowacza zaparkuj traktor i obniż ładowacz do poziomu gruntu. - Obowiązkowo należy sprawdzić, czy w obszarze pracy ładowacza nie znajduje się żaden człowiek. - Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą ładowacza jest zabronione. - Zapewnij traktorowi stabilność za pomocą przeciwwagi. Informacje na temat przeciwwagi znajdziesz w niniejszej instrukcji. - Ograniczaj wszystkie ruchy, kiedy ładunek jest podniesiony do góry, ponieważ traktor może wtedy stracić równowagę. - Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej osi określonego przez producenta traktora. - Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przednich opon określonego przez producenta opon. - Regularnie sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. - Regularnie sprawdzaj, czy zatyczki i bolce zabezpieczające są na swoim miejscu. Nie zastępuj ich innymi elementami takimi jak gwoździe, kawałki drutu itp. - Ładowacz może zostać podczepiony tylko do traktora wyposażonego w konstrukcję zabezpieczającą operatora w przypadku przewrócenia się maszyny (ROPS) lub w konstrukcję zabezpieczającą operatora przed spadającymi przedmiotami (FOPS). Podczas korzystania z ładowacza powyższe funkcje powinny być aktywne. - Podczas manewrowania z podniesioną łyżką ładowacza należy uważać na znajdujące się w pobliżu linie energetyczne i telefoniczne. - Zgodnie z normą EN 12525, sterowanie ładowaczem i łyżką musi odbywać się w trybie ciągłym, za wyjątkiem podnoszenia pływającego, które można utrzymać w trybie stopniowym. - Wszelkie czynności związane z badaniem usterek (czynności diagnostyczne) i/lub z demontażem części mogą być podejmowane jedynie przez autoryzowanego mechanika, który będzie dbał zarówno o własne bezpieczeństwo jak i ochronę środowiska, w którym czynności te będą dokonywane, w szczególności w przypadku, gdy konieczne będzie pozostawienie ładowacza z podniesioną łyżką. UWAGA! - Maksymalne ciśnienie zasilania systemu hydraulicznego ładowacza wynosi 200 bar. - Nigdy nie dokonuj zmian w połączeniach przewodów hydraulicznych. - Zerwanie plomb powoduje zwolnienie firmy MX od odpowiedzialności za całość dostarczonego sprzętu. - Montaż ładowacza MX z pominięciem zaleceń zawartych w cenniku MX obowiązującym w dniu zakupu powoduje wygaśnięcie gwarancji firmy MX na całość dostarczonego sprzętu. - Wszelkie modyfikacje jakiejkolwiek części sprzętu MX (łyżki, ładowacza, wspornika itd.) lub zastosowanie narzędzi lub elementów obcego pochodzenia w ładowaczu MX powoduje wygaśnięcie gwarancji firmy MX na całość dostarczonego sprzętu. - Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne firmy MX. Nie modyfikuj na własną rękę ładowacza MX ani jego akcesoriów ani nie pozwalaj innym osobom na dokonywanie takich modyfikacji (mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych ani pneumatycznych), bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MX. Niedostosowanie się do powyższych zakazów może prowadzić do zagrożeń podczas pracy ładowacza. W przypadku powstania szkód lub odniesienia obrażeń firma MX nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. - Gwarancja natychmiast traci ważność w przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i harmonogramu konserwacji ładowacza MX określonej w Instrukcji obsługi.

9 2. NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA Na ładowaczu znajdują specjalne naklejki bezpieczeństwa. Należy dopilnować, by były one czyste i czytelne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić je na nowe. 3. TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa umieszczona jest po wewnętrznej części lewego ramienia ładowacza, obok poziomu do łyżki. Numer seryjny i typ ładowacza wskazane na tabliczce znamionowej będą potrzebne podczas zamawiania części zamiennych lub dla pomocy technicznej. T y p / M o d e l

10 4. PRZECIWWAGA Stabilność traktora z ładowaczem można zapewnić jedynie przy pomocy przeciwwagi umieszczonej na tylnej części traktora. Przeciwwaga musi być tak rozmieszczona, aby co najmniej 20% całkowitej wagi (traktora, ładowacza, łyżki, maksymalnego ładunku i przeciwwagi) przypadało na tylną oś traktora, co zapewni mu bezpieczną pracę. Poniżej przedstawiamy wzór na obliczenie wymaganej wartości przeciwwagi (M) M 5Nb + l2 ( P + N 5G) 5( l1 + l2) l2 gdzie: G: Waga umieszczona na tylnej osi, bez przeciwwagi, przy pustej łyżce (kg). G1: Waga umieszczona na przedniej osi, bez przeciwwagi, przy pustej łyżce (kg). b: Odległość od przedniej osi do środka ciężkości łyżki (mm). I1: Odległość od tylnych zaczepów układu zawieszenia do tylnej osi (mm). I2: Rozstaw osi traktora. N: Ciężar ładunku ładowacza na wysokości 2 m (Kg). P: G + G1 (kg) M: Masa przeciwwagi (kg).

11 5. ODCZEPIANIE ŁADOWACZA Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. Ładowacz można odczepić tylko wtedy, gdy jest on sprzężony z czerpakiem. 5.1 Wybierz teren o płaskiej i stabilnej powierzchni. 5.2 Obniż ładowacz w trybie działania dwustronnego w celu nieznacznego podniesienia przedniej osi traktora, trzymając łyżkę poziomo do powierzchni gruntu. Dźwignię sterującą przestawić w tryb działania jednostronnego lub pływającego, potem z powrotem na luz. Obydwa tłoki ładowacza wypełnią się olejem hydraulicznym, co ograniczy niezamierzone ruchy ładowacza podczas zbyt długiej ekspozycji słonecznej. Poza tym ułatwi to potem zaczepienie ładowacza. 5.3 Zaciągnij hamulec ręczny. Wyłącz silnik. 5.4 W celu zdekompresowania dźwigni wykonaj kilka szybkich ruchów do przodu / do tyłu / w prawo / w lewo. 5.5 Wysiądź z traktora. 5.6 Pociągnij znajdującą się po lewej stronie dźwignię systemu Fitlock aż zaskoczy i automatycznie się zablokuje. Uwaga: Należy pozostawić lukę (10 do 50 mm) pomiędzy podpórkami a powierzchnią gruntu. W razie konieczności, wyregulować długość podpórek mm 5.7 Wyciągnij prawą i lewą podpórkę: Otwórz pokrywy, wyciągnij podpórki i ustaw je w wyznaczonych miejscach pod wysięgnikiem ładowacza, wyciągnąwszy przedtem kołki zabezpieczające.

12 5.8 Odłącz przewody hydrauliczne i elektryczne Ładowacz wyposażony w system MACH: Zwolnij obudowę systemu MACH naciskając kołek zabezpieczający po lewej stronie i podnieś dźwignię do góry. Zawieś obudowę systemu MACH na wskazanym wsporniku Ładowacz bez systemu MACH: Zamknij kurek i rozłącz złączki. Nałóż (czyste) plastikowe zatyczki ochronne zarówno na złączki męskie jak i żeńskie. Przewody pozostaw na ładowaczu.

13 5.9 Pociągnij znajdującą się po prawej stronie dźwignię systemu Fitlock aż zaskoczy i automatycznie się zablokuje Wróć do traktora. Sprawdź, czy wskaźniki blokady znajdują się w górnej części w obszarze czerwonym (w położeniu odbezpieczonym) Wycofaj traktor, najpierw wykonując szybki ruch, potem powoli, aż ładowacz spocznie na podpórkach Sprawdź stabilność ładowacza spoczywającego na podpórkach.

14 6. ZACZEPIANIE ŁADOWACZA 6.1 Sprawdź na lewej / prawej belce bocznej, czy wskaźniki blokady znajdują się w obszarze zielonym i czy nie ma żadnych przeszkód pomiędzy traktorem a ładowaczem. Wsporniki wyposażone są w rolki i rampę, które pomogą w zaczepieniu ładowacza. 6.2 Podjedź traktorem w kierunku ładowacza tak, aby naprowadzić jego ramiona na wsporniki, i aby zaczepy zatrzasnęły się automatycznie. Ładowacz jest zablokowany, kiedy wskaźniki znajdują się na polu zielonym. 6.3 Połącz przewody hydrauliczne i elektryczne Ładowacz wyposażony w system MACH: Chwyć obudowę obydwoma rękami, tylną jej częścią unieś pokrywę zaworów i za pomocą pionowych prowadnic umieść ją na zaworach. Dociskając wychodzące z góry węże lewą ręką, prawą ręką ściągnij dźwignię w dół zdecydowanym ruchem, aż zaskoczy automatycznie. Sprawdzenie prawidłowości wykonania: spróbuj pociągnąć dźwignię, nie powinna ona dać się podnieść do góry.

15 6.3.2 Ładowacz bez systemu MACH. Zdejmij plastikowe zatyczki ochronne ze złączek. Podłącz złączki. Odkręć kurek. 6.4 Złóż lewą i prawą podpórkę i umieść je po odpowiedniej stronie belki poprzecznej (podpórka lewa w dolnej części belki poprzecznej, a podpórka prawa w górnej). 6.5 Sprawdzenie przed rozpoczęciem pracy: Opuść łyżkę ładowacza, aby upewnić się, czy ładowacz został prawidłowo zamontowany do traktora. Wykorzystaj tryb D.A.

16 7. ODCZEPIANIE OSPRZĘTU Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który, opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. 7.1 Nośnik łyżki wymagający odczepiania ręcznego: Zanim opuścisz kabinę operatora: Wybierz teren o stabilnej powierzchni do zaparkowania. Obniż łyżkę poziomo do wysokości 0,30 m nad powierzchnią gruntu, Zaciągnij hamulec ręczny, Wyłącz silnik, Zdekompresuj przewody hydrauliczne ładowacza zasilające łyżkę. Jeśli ładowacz jest wyposażony w jeden lub więcej zaworów elektromagnetycznych, zostaw włączony kontakt i poruszaj dźwignią w prawo / w lewo jednocześnie naciskając przyciski Odczepianie łyżki: Stojąc z lewej strony ładowacza, pociągnij dźwignię w dół do samego końca. Nigdy nie rób tego od przedniej strony łyżki.

17 Następnie przesuń dźwignię do tyłu, aby ją zablokować (sprężyny naciskowe) Odłącz przewody hydrauliczne. MACH 2: odłączyć. Złączki: odłącz i nałóż plastikowe zatyczki na złączkach męskich i żeńskich. Przewody hydrauliczne umieść na przedniej części łyżki. 7.2 Nośnik łyżki wyposażony w system hydraulicznego odblokowania FAST LOCK lub SPEED LINK: Podnieś ramię ładowacza, aby tym samym podnieść łyżkę z powierzchni gruntu. Trzymając łyżkę poziomo, naciśnij zielony i pomarańczowy przycisk jednocześnie poruszając dźwignią w prawo (wysypywanie). Łyżka została odblokowana. Umieść łyżkę na ziemi, delikatnie ją przechylając, aż łyżka uwolni się ze swojego nośnika. Uwaga: Jeśli ładowacz wyposażony jest w system Fast Lock i łyżka posiada jedną lub więcej funkcji hydraulicznych, najpierw odłącz przewody hydrauliczne. Zob

18 8. ZACZEPIANIE ŁYŻKI Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. 8.1 Nośnik łyżki wymagający odczepiania ręcznego: Sprawdź, czy dźwignia odblokowująca znajduje się w położeniu do zaczepiania (dźwignia zaciągnięta do tyłu). Kołki zabezpieczające są cofnięte, sprężyny naciągnięte. UWAGA: sprawdź, czy przewody hydrauliczne łyżki są położone z dala od miejsca zaczepu Podjedź ładowaczem do łyżki. Wprowadź samocentrujące się elementy w kształcie litery V na wsporniki zaczepowe łyżki. Napieraj na zaczep łyżki jadąc do przodu, aż zaskoczy dźwignia odblokowująca Wyłącz silnik: Zdekompresuj przewody hydrauliczne ładowacza zasilające łyżkę. Uwaga: Jeśli ładowacz jest wyposażony w zawór elektromagnetyczny, dekompresuj układ przy włączonym kontakcie, naciskając przycisk sterowania.

19 8.1.4 Połącz złączki, jeśli jest to łyżka z funkcją hydrauliczną Nośnik łyżki wyposażony w system hydraulicznego odblokowania FAST LOCK lub SPEED LINK: Przed przyłączeniem łyżki upewnij się, czy blokady znajdują się w pozycji otwartej pozwalającej częściom łyżki na zaczepienie. Przesuwaj ładowacz wzdłuż osi łyżki, wprowadź nośnik łyżki do środka łyżki, delikatnie wciśnij łyżkę i podnieś ramię ładowacza do góry, unosząc łyżkę w górę. Naciśnij przycisk zielony i pomarańczowy przesuwając dźwignię w lewo (nabieranie). Teraz łyżka jest już zamontowana. Uwaga: Jeśli ładowacz wyposażony jest w system Fast Lock i łyżka posiada jedną lub więcej funkcji hydraulicznych, najpierw podłącz przewody hydrauliczne. Zob Sprawdź przed rozpoczęciem pracy. Opuść łyżkę ładowacza, aby upewnić się, czy łyżka została prawidłowo zamontowana do ładowacza. Wykorzystaj tryb D.A. Wypróbuj każdą z funkcji hydraulicznych w maksymalnym ustawieniu w każdym kierunku, aby sprawdzić, czy układ hydrauliczny działa bez zarzutu i czy nie ma przecieków.

20 9. POZIOM DO ŁYŻKI Poziom do łyżki przydaje się przy zmianie ustawienia łyżki. Działa efektywnie nawet przy spuszczaniu ramion ładowacza, istnieje możliwość regulacji w zależności od typu łyżki. 10. SYSTEM SAMOPOZIOMOWANIA (SYSTEM PCH) System równoległowodowy z hydrauliczną kompensacją działa w sposób automatyczny. System ten wyposażony jest w hydrauliczne elementy zapewniające bezpieczeństwo, których nie wolno modyfikować pod żadnym pozorem Położenie łyżka Podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowacza, system PCH utrzymuje łyżkę w najbardziej optymalnym położeniu, tzn. tak, aby załadowany materiał nie przesuwał się do przodu ani do tyłu Położenie paleta Podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowacza, system PCH utrzymuje nośnik palety w pozycji poziomej, dzięki czemu materiał załadowany poziomo na powierzchni gruntu zachowuje położenie poziome podczas podnoszenia.

21 11. PRZEWĘŻENIE OGRANICZAJĄCE PRĘDKOŚĆ NABIERANIA Przewężenie mające na celu zmniejszenie prędkości nabierania zlokalizowane jest u dołu zaworu elektromagnetycznego 3-ciej funkcji, w środku prawego ramienia ładowacza. Zob. rysunek ON/OFF: ON: przewężenie aktywowane. System nabierania spowolniony. OFF: przewężenie nie działa. System nabierania działa z normalną prędkością Regulacja: - Umieść dźwignię w położeniu ON. - Odkręć nakrętkę A. - Wyreguluj prędkość nabierania za pomocą śruby B. - Zakręć nakrętkę A. - Sprawdź prędkość po regulacji. 12. FUNKCJA ACS [Activ Control System] Funkcja automatycznego powrotu do opcji kopania (ACS) dostępna jest tylko dla ładowaczy sterowanych za pomocą zaworu Flexpilot lub Techpilot Regulacja położenia łyżki. Ustawienia pozycji łyżki dokonuje się za pomocą pręta poziomu do łyżki. Zob. rysunek. - Ustaw łyżkę w odpowiednim położeniu, - Połóż łyżkę na ziemi, - Odkręć śrubę pokazaną na rysunku A, - Umieść koniec pręta przed czujnikiem na rysunku B, - Zakręć z powrotem śrubę na rysunku A Automatyczny powrót łyżki do zaprogramowanego położenia Za pomocą Flexpilota: System ACS działa jedynie w odniesieniu do nabierania. Kiedy łyżka jest w położeniu wysypywania, naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk joysticka: łyżka zatrzyma się automatycznie w zaprogramowanym położeniu. Za pomocą Techpilota: Funkcja ACS działa w obydwie strony: przy nabieraniu i wysypywaniu. Jeśli łyżka będzie w położeniu wysypywania, ładowacz powraca do pozycji nabierania. Jeśli łyżka będzie w położeniu nabierania, ładowacz wraca do pozycji wysypywania. Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk joysticka: łyżka zatrzyma się automatycznie w zaprogramowanym położeniu.

22 13. FUNKCJA SCS [Synchron Control System] Synchronizacja czerpaka/chwytu (opcja) działa w obydwie strony: - Otwieranie uchwytu / Wysypywanie zawartości czerpaka - Nabieranie materiału do czerpaka / Zamykanie uchwytu System SCS działa jedynie wtedy, gdy ładowacz wyposażony jest w 3-cią funkcję. Ostrzeżenie: jeśli ładowacz wyposażony jest w 4-tą funkcję, proszę odnieść się do poniższego punktu lub w zależności od wyposażenia maszyny. LED dioda General on/off switch włącznik/wyłącznik MACH System Clutch Sprzęgło systemu MACH 13.1 Funkcja SCS wyłącznik on/off Wyłącznik on/off znajduje się w miejscu systemu MACH. Dioda wyświetlająca się w kabinie operatora wskazuje, czy funkcja SCS jest włączona (on) czy wyłączona (off). - dioda włączona (on): funkcja SCS działa - dioda wyłączona (off): funkcja SCS nie działa Ładowacz z ramą nośną łyżki wyposażoną w funkcję odbezpieczania automatycznego lub funkcję Fast Lock. Przycisk zlokalizowany na ramie nośnej łyżki pozwala na wyłączenie lub włączenie systemu podczas podłączania łyżki. Włączenia lub wyłączenia dokonuje się naciskając przycisk na przynajmniej 2 sekundy. Dioda zapalająca się w przycisku stanowi sygnał, że funkcja SCS jest włączona Ładowacz wyposażona w system Speed Link Podczas podłączania łyżki system ten zostanie automatycznie aktywowany poprzez wtyczkę kompatybilną z funkcją SCS znajdującą się na łyżce. Uwaga: Przycisk systemu MACH widoczny jest z siedzenia operatora, wskazuje on, czy funkcja SCS jest włączona czy wyłączona w zależności od specyfikacji łyżki (kompatybilna z systemem SCS czy nie). Jeśli wymagane jest wyłączenie funkcji SCS podczas korzystania z łyżki kompatybilnej z SCS, należy wyłączyć przycisk systemu MACH 13.2 Uruchamianie funkcji SCS Funkcja SCS obsługiwana jest przez ten sam przycisk co 4-ta funkcja oraz nabieranie lub wysypywanie. - Otwieranie chwytu / Wysypywanie zawartości czerpaka: Naciśnij przycisk 4-tej funkcji + wysypywanie - Nabieranie materiału do czerpaka / Zamykanie chwytu: Naciśnij przycisk 4-tej funkcji + nabieranie Uwagi: - W celu zoptymalizowania funkcji CSC podczas ładowania na przyczepę zaleca się rozpoczęcie działania systemu w momencie, kiedy łyżka znajduje się z pozycji poziomej. - Jeśli chwyt jest całkowicie otwarty zanim czerpak zdąży się całkowicie opróżnić, należy zwolnić przycisk 4- tej funkcji, by kontynuować wysypywanie. - Jeśli zawartość czerpaka została w pełni opróżniona zanim doszło do całkowitego otwarcia chwytu, należy zastosować 3-cią funkcję, by otworzyć chwyt.

23 14. URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PROCES PODNOSZENIA / NABIERANIA Jeśli podczas podnoszenia materiału w bezpośrednim miejscu operacji wymagana jest obecność osób, układ hydrauliczny ładowacza musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające. Jest to wymóg zgodny z normą EN 12525/A1, obowiązującą od lipca Niniejsze urządzenie (opcjonalne) nie pozwala na zastosowanie trybu działania jednostronnego ani ruchu pływającego przy podnoszeniu a także urządzenia eliminującego wstrząsy Shock Eliminator. 15. STEROWANIE Ważne: Nigdy nie pozostawiaj traktora z uniesioną w górę ładowaczem. Wszystkie zawory suwakowe charakteryzują się wewnętrznymi przeciekami niezbędnymi do prawidłowej pracy Zawory traktora Proszę zwrócić się do instrukcji obsługi traktora Zawory MX Bezpieczeństwo Można uniknąć przypadkowych ruchów ładowacza. Istnieje możliwość zablokowania joysticka MX. Zob. rysunek Ruchy podnoszenia - nabierania Inne ruchy PROPILOT FLEXPILOT 3-cia funkcja: Zielony przycisk + Nabieranie 4-ta funkcja - SCS: Niebieski przycisk + Nabieranie. ACS: Łyżka powraca do kopania (tylko Flexpilot) Czarny przycisk. FAST-LOCK: Hydrauliczne blokowanie / odblokowywanie łyżki Przyciski zielony + pomarańczowy + Nabieranie. SPEED-LINK: Automatyczne blokowanie łyżki poprzez połączenia hydrauliczne i elektryczne. Przyciski zielony + pomarańczowy + Nabieranie. TECHPILOT Proszę zwrócić się do instrukcji obsługi Techpilota.

24 16. KONSERWACJA Uwaga! Wymieniaj regularnie olej hydrauliczny oraz filtry olejowe w traktorze zgodnie z zaleceniami producenta traktora. Zużyty olej nie spełnia swojej funkcji i przyczynia się do uszkodzenia wszystkich hydraulicznych elementów (pomp, zaworów, tłoków ). Nawet przejrzysty olej może źle pełnić swoją funkcję. W przypadku jakichkolwiek czynności konserwacyjnych dokonywanych przy podniesionym ładowaczu musi ona być najpierw zablokowana w tym położeniu. Dwie możliwości: - Zabezpiecz joystick w kabinie operatora (zob. punkt 12, Sterowanie ). Albo - Odłącz system MACH, jeśli ładowacz jest w niego wyposażony, lub zamknij kurek znajdujące się na złączce do podnoszenia, jeśli ładowacz nie ma systemu MACH (zob. punkt 5, Odczepianie ładowacza ). Podczas czyszczenia z zastosowaniem urządzeń wysokociśnieniowych, nie kierować strumienia wody w okolice elementów elektrycznych. Łyżkę oraz przednią część ładowacza należy czyścić po każdym użyciu. Kwasy zawarte w gnojowicy, nawozach i kiszonkach mają szkodliwy wpływ na powłoki malarskie, stal i obracające się części maszyny. Smarować co 10 godzin i po każdym myciu (smar eliminuje działanie wody) a zwłaszcza po czyszczeniu wodą pod ciśnieniem. Podczas czynności konserwacyjnych sprawdzaj obracające się części maszyny, jeśli to konieczne, wymień zużyte panewki i/lub sworznie. Smarowniczki rozmieszczone są zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Regularnie sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego oraz szczelność łączników hydraulicznych. 17. INFORMACJE OGÓLNE Każda przystawka (łyżka) jest przeznaczona do określonych zastosowań i posiada własne ograniczenia wytrzymałościowe. Zabronione jest wyrównywanie terenu i wyrywanie pniaków. Roboty tego typu należy przeprowadzać za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego, a nie ładowacza przeznaczonego do użytku rolniczego. Dostając się do materiału, który ma zostać przemieszczony za pomocą ładowacza, należy wykorzystać moc traktora, a nie uderzać w niego z dużą prędkością. Może to stanowić zbytnie obciążenie dla ładowacza i traktora. Kiedy ładunek przeznaczony do przeniesienia jest zbyt ciężki, nie należy nadwerężać układu hydraulicznego. Odnosi się to również do sytuacji, kiedy tłoki są w całości zamknięte lub rozciągnięte. Należy wówczas zwolnić dźwignię sterującą. Urządzenie należy obsługiwać rozsądnie i elastycznie.

25 18. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MXT8 MXT10 MXT12 MXT15 Długość: (A) 2,40 m 2,50 m 2,60 m 2,75 m Szerokość : (B) 1,18m 1,18m 1,18 m 1,18 m Wysokość: (C) 1,78 m 1,83 m 1,87 m 2,05 m Waga minimalna (bez opcji) 480 Kg 535 Kg 550 Kg 660 Kg Waga maksymalna (z opcjami) 560 Kg 615 Kg 635 Kg 745 Kg Maksymalna wysokość osi obrotu łyżki * 3,85 m 4,00 m 4,15 m 4,60 m Maksymalna wysokość do dna łyżki (poziomo) (1) # 3,60 m 3,75 m 3,90 m 4,35 m Maksymalna wysokość do krawędzi łyżki (rozładunek)(2) # 3,05 m 3,20 m 3,35 m 3,80 m Głębokość kopania (3) # 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m Kąt wyładunku na maksymalnej wysokości (4) # Kąt nabierania (5) # Udźwig w osi obrotu * (kg) 2100 Kg 2400 Kg 2720 Kg 3000 Kg Udźwig w osi obrotu na całym zakresie podnoszenia * (Kg) 1890 Kg 2190 Kg 2490 Kg 2670 Kg Udźwig na palecie w odległości 0,60 m od przodu wideł Na poziomie gruntu (kg) bez PCH 1350 Kg 1580 Kg 1770 Kg 1930 Kg z PCH 1800 Kg 2080 Kg 2360 Kg 2660 Kg Na wysokości 2 m (kg) bez PCH 1300 Kg 1540 Kg 1750 Kg 1890 Kg z PCH 1720 Kg 2000 Kg 2250 Kg 2560 Kg Na wysokości 3 m (kg) bez PCH 1200 Kg 1470 Kg 1690 Kg 1850 Kg z PCH 1630 Kg 1980 Kg 2230 Kg 2460 Kg Na maksymalnej wysokości (kg) bez PCH 1120 Kg 1450 Kg 1570 Kg 1750 Kg z PCH 1610 Kg 1960 Kg 2200 Kg 2350 Kg Czas podnoszenia (s) 4,6 s. 5,4 s 6,2 s 8,2 s Czas wysypywania (s) 1 s 1 s 1,4 s 1,4 s Specyfikacja sporządzona przy ciśnieniu 190 bar i prędkości przepływu 60 l/min. Dane mogą się różnić w zależności od typu zastosowanego traktora. # Dane dotyczą czerpaka z materiałem sypkim. * Wartości na poziomie gruntu i na poziomie osi przegubu łyżki nie uznaje się za dane robocze.

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 Thermomix TM5 INSTRUKCJA OBSŁUGI ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 10 Wprowadzenie... 11 Twoje urządzenie Thermomix TM5... 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU KONSERWACJI I SERWISU WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY serii: PLE 11 / 12 / 13. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi kontroli, konserwacji i obsługi wciągnika łańcuchowego. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo