MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16"

Transkrypt

1 ŁADOWACZ CZOŁOWY TECHNIC MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ZASTOSOWANIEM ŁADOWACZA MX NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ Wyłączny importer na Polskę GREGOIRE-BESSON POLSKA ; Kowanówko, ul. Obornicka 1A ; Oborniki TEL. (0-61) ; FAKS (0-61) ; TEL. KOM

2

3 Drogi użytkowniku! Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup naszego produktu. Z pewnością będziesz z niego w pełni zadowolony. Jeśli poświęcisz kilka minut na przeczytanie niniejszej instrukcji, będziesz w stanie optymalnie wykorzystać możliwości zakupionego ładowacza MX, korzystać z niego jak najdłużej i pracować z całkowitym zachowaniem bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi ładowacza to bardzo ważny dokument, więc przechowuj ją w ustalonym miejscu, abyś w razie potrzeby mógł z niej skorzystać. Udostępnij ją ewentualnym innym użytkownikom, a kiedy ładowacz zmieni właściciela, przekaż mu ją wraz ze sprzętem. Zdjęcia oraz informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mogą nieco odbiegać od Państwa modelu ładowacza, ale zasady działania pozostają identyczne.

4

5 SPIS TREŚCI Instrukcja bezpieczeństwa Naklejki bezpieczeństwa Tabliczka znamionowa Przeciwwaga Odczepianie ładowacza Zaczepianie ładowacza Odczepianie osprzętu Zaczepianie osprzętu Poziomowanie osprzętu Samopoziomowanie ładowacza (System PCH) Spowolnienie działania System ACS System SCS Urządzenia zabezpieczające proces podnoszenia / nabierania Sterowanie Konserwacja Informacje ogólne Specyfikacja techniczna

6

7 Ładowacz jest złożoną maszyną. Przed pierwszym użyciem użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją. Prosimy zapoznać się z: - Instrukcją bezpieczeństwa. - Zaczepiania i odczepiania ładowacza. - Zaczepiania i odczepiania osprzętu. - Pełnym zastosowaniem układu sterowania.

8 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - Steruj ładowaczem tylko z pozycji siedzenia operatora. Nie wypuszczaj z rąk urządzeń sterujących przed zakończeniem operacji. - Przed opuszczeniem siedzenia operatora zablokuj urządzenia sterujące, aby zapobiec przypadkowym ruchom maszyny. - Nigdy nie zostawiaj traktora z ładowaczem podniesionym do góry. Po zakończeniu korzystania z ładowacza zaparkuj traktor i obniż ładowacz do poziomu gruntu. - Obowiązkowo należy sprawdzić, czy w obszarze pracy ładowacza nie znajduje się żaden człowiek. - Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą ładowacza jest zabronione. - Zapewnij traktorowi stabilność za pomocą przeciwwagi. Informacje na temat przeciwwagi znajdziesz w niniejszej instrukcji. - Ograniczaj wszystkie ruchy, kiedy ładunek jest podniesiony do góry, ponieważ traktor może wtedy stracić równowagę. - Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej osi określonego przez producenta traktora. - Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przednich opon określonego przez producenta opon. - Regularnie sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. - Regularnie sprawdzaj, czy zatyczki i bolce zabezpieczające są na swoim miejscu. Nie zastępuj ich innymi elementami takimi jak gwoździe, kawałki drutu itp. - Ładowacz może zostać podczepiony tylko do traktora wyposażonego w konstrukcję zabezpieczającą operatora w przypadku przewrócenia się maszyny (ROPS) lub w konstrukcję zabezpieczającą operatora przed spadającymi przedmiotami (FOPS). Podczas korzystania z ładowacza powyższe funkcje powinny być aktywne. - Podczas manewrowania z podniesioną łyżką ładowacza należy uważać na znajdujące się w pobliżu linie energetyczne i telefoniczne. - Zgodnie z normą EN 12525, sterowanie ładowaczem i łyżką musi odbywać się w trybie ciągłym, za wyjątkiem podnoszenia pływającego, które można utrzymać w trybie stopniowym. - Wszelkie czynności związane z badaniem usterek (czynności diagnostyczne) i/lub z demontażem części mogą być podejmowane jedynie przez autoryzowanego mechanika, który będzie dbał zarówno o własne bezpieczeństwo jak i ochronę środowiska, w którym czynności te będą dokonywane, w szczególności w przypadku, gdy konieczne będzie pozostawienie ładowacza z podniesioną łyżką. UWAGA! - Maksymalne ciśnienie zasilania systemu hydraulicznego ładowacza wynosi 200 bar. - Nigdy nie dokonuj zmian w połączeniach przewodów hydraulicznych. - Zerwanie plomb powoduje zwolnienie firmy MX od odpowiedzialności za całość dostarczonego sprzętu. - Montaż ładowacza MX z pominięciem zaleceń zawartych w cenniku MX obowiązującym w dniu zakupu powoduje wygaśnięcie gwarancji firmy MX na całość dostarczonego sprzętu. - Wszelkie modyfikacje jakiejkolwiek części sprzętu MX (łyżki, ładowacza, wspornika itd.) lub zastosowanie narzędzi lub elementów obcego pochodzenia w ładowaczu MX powoduje wygaśnięcie gwarancji firmy MX na całość dostarczonego sprzętu. - Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne firmy MX. Nie modyfikuj na własną rękę ładowacza MX ani jego akcesoriów ani nie pozwalaj innym osobom na dokonywanie takich modyfikacji (mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych ani pneumatycznych), bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MX. Niedostosowanie się do powyższych zakazów może prowadzić do zagrożeń podczas pracy ładowacza. W przypadku powstania szkód lub odniesienia obrażeń firma MX nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. - Gwarancja natychmiast traci ważność w przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i harmonogramu konserwacji ładowacza MX określonej w Instrukcji obsługi.

9 2. NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA Na ładowaczu znajdują specjalne naklejki bezpieczeństwa. Należy dopilnować, by były one czyste i czytelne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić je na nowe. 3. TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa umieszczona jest po wewnętrznej części lewego ramienia ładowacza, obok poziomu do łyżki. Numer seryjny i typ ładowacza wskazane na tabliczce znamionowej będą potrzebne podczas zamawiania części zamiennych lub dla pomocy technicznej. T y p / M o d e l

10 4. PRZECIWWAGA Stabilność traktora z ładowaczem można zapewnić jedynie przy pomocy przeciwwagi umieszczonej na tylnej części traktora. Przeciwwaga musi być tak rozmieszczona, aby co najmniej 20% całkowitej wagi (traktora, ładowacza, łyżki, maksymalnego ładunku i przeciwwagi) przypadało na tylną oś traktora, co zapewni mu bezpieczną pracę. Poniżej przedstawiamy wzór na obliczenie wymaganej wartości przeciwwagi (M) M 5Nb + l2 ( P + N 5G) 5( l1 + l2) l2 gdzie: G: Waga umieszczona na tylnej osi, bez przeciwwagi, przy pustej łyżce (kg). G1: Waga umieszczona na przedniej osi, bez przeciwwagi, przy pustej łyżce (kg). b: Odległość od przedniej osi do środka ciężkości łyżki (mm). I1: Odległość od tylnych zaczepów układu zawieszenia do tylnej osi (mm). I2: Rozstaw osi traktora. N: Ciężar ładunku ładowacza na wysokości 2 m (Kg). P: G + G1 (kg) M: Masa przeciwwagi (kg).

11 5. ODCZEPIANIE ŁADOWACZA Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. Ładowacz można odczepić tylko wtedy, gdy jest on sprzężony z czerpakiem. 5.1 Wybierz teren o płaskiej i stabilnej powierzchni. 5.2 Obniż ładowacz w trybie działania dwustronnego w celu nieznacznego podniesienia przedniej osi traktora, trzymając łyżkę poziomo do powierzchni gruntu. Dźwignię sterującą przestawić w tryb działania jednostronnego lub pływającego, potem z powrotem na luz. Obydwa tłoki ładowacza wypełnią się olejem hydraulicznym, co ograniczy niezamierzone ruchy ładowacza podczas zbyt długiej ekspozycji słonecznej. Poza tym ułatwi to potem zaczepienie ładowacza. 5.3 Zaciągnij hamulec ręczny. Wyłącz silnik. 5.4 W celu zdekompresowania dźwigni wykonaj kilka szybkich ruchów do przodu / do tyłu / w prawo / w lewo. 5.5 Wysiądź z traktora. 5.6 Pociągnij znajdującą się po lewej stronie dźwignię systemu Fitlock aż zaskoczy i automatycznie się zablokuje. Uwaga: Należy pozostawić lukę (10 do 50 mm) pomiędzy podpórkami a powierzchnią gruntu. W razie konieczności, wyregulować długość podpórek mm 5.7 Wyciągnij prawą i lewą podpórkę: Otwórz pokrywy, wyciągnij podpórki i ustaw je w wyznaczonych miejscach pod wysięgnikiem ładowacza, wyciągnąwszy przedtem kołki zabezpieczające.

12 5.8 Odłącz przewody hydrauliczne i elektryczne Ładowacz wyposażony w system MACH: Zwolnij obudowę systemu MACH naciskając kołek zabezpieczający po lewej stronie i podnieś dźwignię do góry. Zawieś obudowę systemu MACH na wskazanym wsporniku Ładowacz bez systemu MACH: Zamknij kurek i rozłącz złączki. Nałóż (czyste) plastikowe zatyczki ochronne zarówno na złączki męskie jak i żeńskie. Przewody pozostaw na ładowaczu.

13 5.9 Pociągnij znajdującą się po prawej stronie dźwignię systemu Fitlock aż zaskoczy i automatycznie się zablokuje Wróć do traktora. Sprawdź, czy wskaźniki blokady znajdują się w górnej części w obszarze czerwonym (w położeniu odbezpieczonym) Wycofaj traktor, najpierw wykonując szybki ruch, potem powoli, aż ładowacz spocznie na podpórkach Sprawdź stabilność ładowacza spoczywającego na podpórkach.

14 6. ZACZEPIANIE ŁADOWACZA 6.1 Sprawdź na lewej / prawej belce bocznej, czy wskaźniki blokady znajdują się w obszarze zielonym i czy nie ma żadnych przeszkód pomiędzy traktorem a ładowaczem. Wsporniki wyposażone są w rolki i rampę, które pomogą w zaczepieniu ładowacza. 6.2 Podjedź traktorem w kierunku ładowacza tak, aby naprowadzić jego ramiona na wsporniki, i aby zaczepy zatrzasnęły się automatycznie. Ładowacz jest zablokowany, kiedy wskaźniki znajdują się na polu zielonym. 6.3 Połącz przewody hydrauliczne i elektryczne Ładowacz wyposażony w system MACH: Chwyć obudowę obydwoma rękami, tylną jej częścią unieś pokrywę zaworów i za pomocą pionowych prowadnic umieść ją na zaworach. Dociskając wychodzące z góry węże lewą ręką, prawą ręką ściągnij dźwignię w dół zdecydowanym ruchem, aż zaskoczy automatycznie. Sprawdzenie prawidłowości wykonania: spróbuj pociągnąć dźwignię, nie powinna ona dać się podnieść do góry.

15 6.3.2 Ładowacz bez systemu MACH. Zdejmij plastikowe zatyczki ochronne ze złączek. Podłącz złączki. Odkręć kurek. 6.4 Złóż lewą i prawą podpórkę i umieść je po odpowiedniej stronie belki poprzecznej (podpórka lewa w dolnej części belki poprzecznej, a podpórka prawa w górnej). 6.5 Sprawdzenie przed rozpoczęciem pracy: Opuść łyżkę ładowacza, aby upewnić się, czy ładowacz został prawidłowo zamontowany do traktora. Wykorzystaj tryb D.A.

16 7. ODCZEPIANIE OSPRZĘTU Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który, opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. 7.1 Nośnik łyżki wymagający odczepiania ręcznego: Zanim opuścisz kabinę operatora: Wybierz teren o stabilnej powierzchni do zaparkowania. Obniż łyżkę poziomo do wysokości 0,30 m nad powierzchnią gruntu, Zaciągnij hamulec ręczny, Wyłącz silnik, Zdekompresuj przewody hydrauliczne ładowacza zasilające łyżkę. Jeśli ładowacz jest wyposażony w jeden lub więcej zaworów elektromagnetycznych, zostaw włączony kontakt i poruszaj dźwignią w prawo / w lewo jednocześnie naciskając przyciski Odczepianie łyżki: Stojąc z lewej strony ładowacza, pociągnij dźwignię w dół do samego końca. Nigdy nie rób tego od przedniej strony łyżki.

17 Następnie przesuń dźwignię do tyłu, aby ją zablokować (sprężyny naciskowe) Odłącz przewody hydrauliczne. MACH 2: odłączyć. Złączki: odłącz i nałóż plastikowe zatyczki na złączkach męskich i żeńskich. Przewody hydrauliczne umieść na przedniej części łyżki. 7.2 Nośnik łyżki wyposażony w system hydraulicznego odblokowania FAST LOCK lub SPEED LINK: Podnieś ramię ładowacza, aby tym samym podnieść łyżkę z powierzchni gruntu. Trzymając łyżkę poziomo, naciśnij zielony i pomarańczowy przycisk jednocześnie poruszając dźwignią w prawo (wysypywanie). Łyżka została odblokowana. Umieść łyżkę na ziemi, delikatnie ją przechylając, aż łyżka uwolni się ze swojego nośnika. Uwaga: Jeśli ładowacz wyposażony jest w system Fast Lock i łyżka posiada jedną lub więcej funkcji hydraulicznych, najpierw odłącz przewody hydrauliczne. Zob

18 8. ZACZEPIANIE ŁYŻKI Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. 8.1 Nośnik łyżki wymagający odczepiania ręcznego: Sprawdź, czy dźwignia odblokowująca znajduje się w położeniu do zaczepiania (dźwignia zaciągnięta do tyłu). Kołki zabezpieczające są cofnięte, sprężyny naciągnięte. UWAGA: sprawdź, czy przewody hydrauliczne łyżki są położone z dala od miejsca zaczepu Podjedź ładowaczem do łyżki. Wprowadź samocentrujące się elementy w kształcie litery V na wsporniki zaczepowe łyżki. Napieraj na zaczep łyżki jadąc do przodu, aż zaskoczy dźwignia odblokowująca Wyłącz silnik: Zdekompresuj przewody hydrauliczne ładowacza zasilające łyżkę. Uwaga: Jeśli ładowacz jest wyposażony w zawór elektromagnetyczny, dekompresuj układ przy włączonym kontakcie, naciskając przycisk sterowania.

19 8.1.4 Połącz złączki, jeśli jest to łyżka z funkcją hydrauliczną Nośnik łyżki wyposażony w system hydraulicznego odblokowania FAST LOCK lub SPEED LINK: Przed przyłączeniem łyżki upewnij się, czy blokady znajdują się w pozycji otwartej pozwalającej częściom łyżki na zaczepienie. Przesuwaj ładowacz wzdłuż osi łyżki, wprowadź nośnik łyżki do środka łyżki, delikatnie wciśnij łyżkę i podnieś ramię ładowacza do góry, unosząc łyżkę w górę. Naciśnij przycisk zielony i pomarańczowy przesuwając dźwignię w lewo (nabieranie). Teraz łyżka jest już zamontowana. Uwaga: Jeśli ładowacz wyposażony jest w system Fast Lock i łyżka posiada jedną lub więcej funkcji hydraulicznych, najpierw podłącz przewody hydrauliczne. Zob Sprawdź przed rozpoczęciem pracy. Opuść łyżkę ładowacza, aby upewnić się, czy łyżka została prawidłowo zamontowana do ładowacza. Wykorzystaj tryb D.A. Wypróbuj każdą z funkcji hydraulicznych w maksymalnym ustawieniu w każdym kierunku, aby sprawdzić, czy układ hydrauliczny działa bez zarzutu i czy nie ma przecieków.

20 9. POZIOM DO ŁYŻKI Poziom do łyżki przydaje się przy zmianie ustawienia łyżki. Działa efektywnie nawet przy spuszczaniu ramion ładowacza, istnieje możliwość regulacji w zależności od typu łyżki. 10. SYSTEM SAMOPOZIOMOWANIA (SYSTEM PCH) System równoległowodowy z hydrauliczną kompensacją działa w sposób automatyczny. System ten wyposażony jest w hydrauliczne elementy zapewniające bezpieczeństwo, których nie wolno modyfikować pod żadnym pozorem Położenie łyżka Podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowacza, system PCH utrzymuje łyżkę w najbardziej optymalnym położeniu, tzn. tak, aby załadowany materiał nie przesuwał się do przodu ani do tyłu Położenie paleta Podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowacza, system PCH utrzymuje nośnik palety w pozycji poziomej, dzięki czemu materiał załadowany poziomo na powierzchni gruntu zachowuje położenie poziome podczas podnoszenia.

21 11. PRZEWĘŻENIE OGRANICZAJĄCE PRĘDKOŚĆ NABIERANIA Przewężenie mające na celu zmniejszenie prędkości nabierania zlokalizowane jest u dołu zaworu elektromagnetycznego 3-ciej funkcji, w środku prawego ramienia ładowacza. Zob. rysunek ON/OFF: ON: przewężenie aktywowane. System nabierania spowolniony. OFF: przewężenie nie działa. System nabierania działa z normalną prędkością Regulacja: - Umieść dźwignię w położeniu ON. - Odkręć nakrętkę A. - Wyreguluj prędkość nabierania za pomocą śruby B. - Zakręć nakrętkę A. - Sprawdź prędkość po regulacji. 12. FUNKCJA ACS [Activ Control System] Funkcja automatycznego powrotu do opcji kopania (ACS) dostępna jest tylko dla ładowaczy sterowanych za pomocą zaworu Flexpilot lub Techpilot Regulacja położenia łyżki. Ustawienia pozycji łyżki dokonuje się za pomocą pręta poziomu do łyżki. Zob. rysunek. - Ustaw łyżkę w odpowiednim położeniu, - Połóż łyżkę na ziemi, - Odkręć śrubę pokazaną na rysunku A, - Umieść koniec pręta przed czujnikiem na rysunku B, - Zakręć z powrotem śrubę na rysunku A Automatyczny powrót łyżki do zaprogramowanego położenia Za pomocą Flexpilota: System ACS działa jedynie w odniesieniu do nabierania. Kiedy łyżka jest w położeniu wysypywania, naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk joysticka: łyżka zatrzyma się automatycznie w zaprogramowanym położeniu. Za pomocą Techpilota: Funkcja ACS działa w obydwie strony: przy nabieraniu i wysypywaniu. Jeśli łyżka będzie w położeniu wysypywania, ładowacz powraca do pozycji nabierania. Jeśli łyżka będzie w położeniu nabierania, ładowacz wraca do pozycji wysypywania. Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk joysticka: łyżka zatrzyma się automatycznie w zaprogramowanym położeniu.

22 13. FUNKCJA SCS [Synchron Control System] Synchronizacja czerpaka/chwytu (opcja) działa w obydwie strony: - Otwieranie uchwytu / Wysypywanie zawartości czerpaka - Nabieranie materiału do czerpaka / Zamykanie uchwytu System SCS działa jedynie wtedy, gdy ładowacz wyposażony jest w 3-cią funkcję. Ostrzeżenie: jeśli ładowacz wyposażony jest w 4-tą funkcję, proszę odnieść się do poniższego punktu lub w zależności od wyposażenia maszyny. LED dioda General on/off switch włącznik/wyłącznik MACH System Clutch Sprzęgło systemu MACH 13.1 Funkcja SCS wyłącznik on/off Wyłącznik on/off znajduje się w miejscu systemu MACH. Dioda wyświetlająca się w kabinie operatora wskazuje, czy funkcja SCS jest włączona (on) czy wyłączona (off). - dioda włączona (on): funkcja SCS działa - dioda wyłączona (off): funkcja SCS nie działa Ładowacz z ramą nośną łyżki wyposażoną w funkcję odbezpieczania automatycznego lub funkcję Fast Lock. Przycisk zlokalizowany na ramie nośnej łyżki pozwala na wyłączenie lub włączenie systemu podczas podłączania łyżki. Włączenia lub wyłączenia dokonuje się naciskając przycisk na przynajmniej 2 sekundy. Dioda zapalająca się w przycisku stanowi sygnał, że funkcja SCS jest włączona Ładowacz wyposażona w system Speed Link Podczas podłączania łyżki system ten zostanie automatycznie aktywowany poprzez wtyczkę kompatybilną z funkcją SCS znajdującą się na łyżce. Uwaga: Przycisk systemu MACH widoczny jest z siedzenia operatora, wskazuje on, czy funkcja SCS jest włączona czy wyłączona w zależności od specyfikacji łyżki (kompatybilna z systemem SCS czy nie). Jeśli wymagane jest wyłączenie funkcji SCS podczas korzystania z łyżki kompatybilnej z SCS, należy wyłączyć przycisk systemu MACH 13.2 Uruchamianie funkcji SCS Funkcja SCS obsługiwana jest przez ten sam przycisk co 4-ta funkcja oraz nabieranie lub wysypywanie. - Otwieranie chwytu / Wysypywanie zawartości czerpaka: Naciśnij przycisk 4-tej funkcji + wysypywanie - Nabieranie materiału do czerpaka / Zamykanie chwytu: Naciśnij przycisk 4-tej funkcji + nabieranie Uwagi: - W celu zoptymalizowania funkcji CSC podczas ładowania na przyczepę zaleca się rozpoczęcie działania systemu w momencie, kiedy łyżka znajduje się z pozycji poziomej. - Jeśli chwyt jest całkowicie otwarty zanim czerpak zdąży się całkowicie opróżnić, należy zwolnić przycisk 4- tej funkcji, by kontynuować wysypywanie. - Jeśli zawartość czerpaka została w pełni opróżniona zanim doszło do całkowitego otwarcia chwytu, należy zastosować 3-cią funkcję, by otworzyć chwyt.

23 14. URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PROCES PODNOSZENIA / NABIERANIA Jeśli podczas podnoszenia materiału w bezpośrednim miejscu operacji wymagana jest obecność osób, układ hydrauliczny ładowacza musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające. Jest to wymóg zgodny z normą EN 12525/A1, obowiązującą od lipca Niniejsze urządzenie (opcjonalne) nie pozwala na zastosowanie trybu działania jednostronnego ani ruchu pływającego przy podnoszeniu a także urządzenia eliminującego wstrząsy Shock Eliminator. 15. STEROWANIE Ważne: Nigdy nie pozostawiaj traktora z uniesioną w górę ładowaczem. Wszystkie zawory suwakowe charakteryzują się wewnętrznymi przeciekami niezbędnymi do prawidłowej pracy Zawory traktora Proszę zwrócić się do instrukcji obsługi traktora Zawory MX Bezpieczeństwo Można uniknąć przypadkowych ruchów ładowacza. Istnieje możliwość zablokowania joysticka MX. Zob. rysunek Ruchy podnoszenia - nabierania Inne ruchy PROPILOT FLEXPILOT 3-cia funkcja: Zielony przycisk + Nabieranie 4-ta funkcja - SCS: Niebieski przycisk + Nabieranie. ACS: Łyżka powraca do kopania (tylko Flexpilot) Czarny przycisk. FAST-LOCK: Hydrauliczne blokowanie / odblokowywanie łyżki Przyciski zielony + pomarańczowy + Nabieranie. SPEED-LINK: Automatyczne blokowanie łyżki poprzez połączenia hydrauliczne i elektryczne. Przyciski zielony + pomarańczowy + Nabieranie. TECHPILOT Proszę zwrócić się do instrukcji obsługi Techpilota.

24 16. KONSERWACJA Uwaga! Wymieniaj regularnie olej hydrauliczny oraz filtry olejowe w traktorze zgodnie z zaleceniami producenta traktora. Zużyty olej nie spełnia swojej funkcji i przyczynia się do uszkodzenia wszystkich hydraulicznych elementów (pomp, zaworów, tłoków ). Nawet przejrzysty olej może źle pełnić swoją funkcję. W przypadku jakichkolwiek czynności konserwacyjnych dokonywanych przy podniesionym ładowaczu musi ona być najpierw zablokowana w tym położeniu. Dwie możliwości: - Zabezpiecz joystick w kabinie operatora (zob. punkt 12, Sterowanie ). Albo - Odłącz system MACH, jeśli ładowacz jest w niego wyposażony, lub zamknij kurek znajdujące się na złączce do podnoszenia, jeśli ładowacz nie ma systemu MACH (zob. punkt 5, Odczepianie ładowacza ). Podczas czyszczenia z zastosowaniem urządzeń wysokociśnieniowych, nie kierować strumienia wody w okolice elementów elektrycznych. Łyżkę oraz przednią część ładowacza należy czyścić po każdym użyciu. Kwasy zawarte w gnojowicy, nawozach i kiszonkach mają szkodliwy wpływ na powłoki malarskie, stal i obracające się części maszyny. Smarować co 10 godzin i po każdym myciu (smar eliminuje działanie wody) a zwłaszcza po czyszczeniu wodą pod ciśnieniem. Podczas czynności konserwacyjnych sprawdzaj obracające się części maszyny, jeśli to konieczne, wymień zużyte panewki i/lub sworznie. Smarowniczki rozmieszczone są zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Regularnie sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego oraz szczelność łączników hydraulicznych. 17. INFORMACJE OGÓLNE Każda przystawka (łyżka) jest przeznaczona do określonych zastosowań i posiada własne ograniczenia wytrzymałościowe. Zabronione jest wyrównywanie terenu i wyrywanie pniaków. Roboty tego typu należy przeprowadzać za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego, a nie ładowacza przeznaczonego do użytku rolniczego. Dostając się do materiału, który ma zostać przemieszczony za pomocą ładowacza, należy wykorzystać moc traktora, a nie uderzać w niego z dużą prędkością. Może to stanowić zbytnie obciążenie dla ładowacza i traktora. Kiedy ładunek przeznaczony do przeniesienia jest zbyt ciężki, nie należy nadwerężać układu hydraulicznego. Odnosi się to również do sytuacji, kiedy tłoki są w całości zamknięte lub rozciągnięte. Należy wówczas zwolnić dźwignię sterującą. Urządzenie należy obsługiwać rozsądnie i elastycznie.

25 18. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MXT8 MXT10 MXT12 MXT15 Długość: (A) 2,40 m 2,50 m 2,60 m 2,75 m Szerokość : (B) 1,18m 1,18m 1,18 m 1,18 m Wysokość: (C) 1,78 m 1,83 m 1,87 m 2,05 m Waga minimalna (bez opcji) 480 Kg 535 Kg 550 Kg 660 Kg Waga maksymalna (z opcjami) 560 Kg 615 Kg 635 Kg 745 Kg Maksymalna wysokość osi obrotu łyżki * 3,85 m 4,00 m 4,15 m 4,60 m Maksymalna wysokość do dna łyżki (poziomo) (1) # 3,60 m 3,75 m 3,90 m 4,35 m Maksymalna wysokość do krawędzi łyżki (rozładunek)(2) # 3,05 m 3,20 m 3,35 m 3,80 m Głębokość kopania (3) # 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m Kąt wyładunku na maksymalnej wysokości (4) # Kąt nabierania (5) # Udźwig w osi obrotu * (kg) 2100 Kg 2400 Kg 2720 Kg 3000 Kg Udźwig w osi obrotu na całym zakresie podnoszenia * (Kg) 1890 Kg 2190 Kg 2490 Kg 2670 Kg Udźwig na palecie w odległości 0,60 m od przodu wideł Na poziomie gruntu (kg) bez PCH 1350 Kg 1580 Kg 1770 Kg 1930 Kg z PCH 1800 Kg 2080 Kg 2360 Kg 2660 Kg Na wysokości 2 m (kg) bez PCH 1300 Kg 1540 Kg 1750 Kg 1890 Kg z PCH 1720 Kg 2000 Kg 2250 Kg 2560 Kg Na wysokości 3 m (kg) bez PCH 1200 Kg 1470 Kg 1690 Kg 1850 Kg z PCH 1630 Kg 1980 Kg 2230 Kg 2460 Kg Na maksymalnej wysokości (kg) bez PCH 1120 Kg 1450 Kg 1570 Kg 1750 Kg z PCH 1610 Kg 1960 Kg 2200 Kg 2350 Kg Czas podnoszenia (s) 4,6 s. 5,4 s 6,2 s 8,2 s Czas wysypywania (s) 1 s 1 s 1,4 s 1,4 s Specyfikacja sporządzona przy ciśnieniu 190 bar i prędkości przepływu 60 l/min. Dane mogą się różnić w zależności od typu zastosowanego traktora. # Dane dotyczą czerpaka z materiałem sypkim. * Wartości na poziomie gruntu i na poziomie osi przegubu łyżki nie uznaje się za dane robocze.

MX U6 MX U8 MX U10 MX U12

MX U6 MX U8 MX U10 MX U12 ŁADOWACZ CZOŁOWY UTILITY MX U6 MX U8 MX U10 MX U12 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ZASTOSOWANIEM ŁADOWACZA MX NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ Wyłączny importer na Polskę GREGOIRE-BESSON POLSKA ; Kowanówko,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akcesoriów

Podręcznik akcesoriów Podręcznik akcesoriów E2022PL1.pdf Obsługa i konserwacja Dynapac Rozkładarka żwiru CC224HF - CC334HF Rozkładarka żwiru Dynapac to urządzenie umożliwiające rozkładanie odłamków kamienia, żwiru i innych

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

ŁADOWACZE MX SERII U300 WIELOZADANIOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W JEDNYM

ŁADOWACZE MX SERII U300 WIELOZADANIOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W JEDNYM ŁADOWACZE MX SERII U300 WIELOZADANIOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W JEDNYM 9 modeli ładowaczy z nowej serii U300, zaprezentowanych na wystawach rolniczych w 2013 roku, dysponuje tym samym wyposażeniem, co ładowacze

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

MX U303 MX U304 MX U305 MX U306 MX U307 MX U308 MX U309 MX U310 MX U312

MX U303 MX U304 MX U305 MX U306 MX U307 MX U308 MX U309 MX U310 MX U312 ŁADOWARKA MX U303 MX U304 MX U305 MX U306 MX U307 MX U308 MX U309 MX U310 MX U312 Instrukcja obsługi Uważnie przeczytać przed użytkowaniem ładowarki MX PL 366596 AA - 0913 Instrukcja oryginalna Drodzy

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE KALIFORNIA

OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Form No. Zestaw wiązki przewodów Pojazd użytkowy Workman HDX-D z napędem na 4 koła Model nr 136-1166 3407-289 Rev A Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt zawiera

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem)

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem) 11269552 Helikopter sterowany podczerwienią Wiek: od 14 lat YD617/YD 618 ( z żyroskopem) Wskazówki techniczne Długość kadłuba: 125 mm Średnica głównego wirnika: 115 mm Waga: 17 g Zasięg: 15 m Czas ładowania:

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Podłączanie wskaźników obciążenia w układzie zawieszenia pneumatycznego

Podłączanie wskaźników obciążenia w układzie zawieszenia pneumatycznego Informacje ogólne Informacje ogólne Często wymaga się stosowania zewnętrznego wskaźnika obciążenia, np. podczas załadunku wózka widłowego, tak aby kierowca widział ile ładunku umieszczono na platformie.

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³ WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki 0.7-1.8 m³ Komfort i produktywność Ładowarka kołowa WL55 punktuje dzięki wysokości podnoszenia 3,41 m. W ten sposób można załadować praktycznie każdą ciężarówkę.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

Niesamowita zwrotność. Profesjonalny kontroler. Większy korpus Bardziej stabilny lot. Zwiększony zasięg. Idealna symetria. Instrukcja użytkowania

Niesamowita zwrotność. Profesjonalny kontroler. Większy korpus Bardziej stabilny lot. Zwiększony zasięg. Idealna symetria. Instrukcja użytkowania Większy korpus Bardziej stabilny lot Instrukcja użytkowania Idealna symetria Niesamowita zwrotność Zwiększony zasięg Profesjonalny kontroler 3.3 Kalibracja akcelerometru 3.4. Kalibracja żyroskopu S1 Quadkopter

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

3-drogowy zawór z siłownikiem

3-drogowy zawór z siłownikiem Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25 Strona 1 3-drogowy zawór z siłownikiem Model SBMV32/SBMV38 Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25 Strona 2 2 Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

ComfortControl 01 BLOKADA MECHANIZMU

ComfortControl 01 BLOKADA MECHANIZMU Krok 1: Odblokowanie fotela. 01 BLOKADA MECHANIZMU Krok 2: Dopasowanie fotela do swojej sylwetki. 02 PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA MECHANIZMU 03 GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 04 WYSOKOŚĆ OPARCIA Krok 3: Regulacja fotela w

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Rozkładanie i składanie

INSTRUKCJA MONTAŻU. Rozkładanie i składanie INSTRUKCJA MONTAŻU Rozkładanie i składanie Składanie: Rączkę wózka podnieś do góry aż do usłyszenia kliknięcia blokady. Należy skontrolować czy zamknięcia wózka zostały dobrze zablokowane. Rozkładanie:

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA Przed użyciem Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU

EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU Bariera drogowa EL 3024 INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYKŁADOWA INSTALACJA Legenda: 1. Bariera drogowa 2. Centrala sterująca 3. Bariera podczerwieni 4. Bezpiecznik 5. Kolumna 1200mm z włącznikiem kluczykowym 6.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W REV. 3 DATA: 11/10/02 Strona 1 z 6 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów podłączonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ŁADOWACZE. Serii T400 MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 RAISE YOUR EXPECTATIONS

ŁADOWACZE. Serii T400 MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 RAISE YOUR EXPECTATIONS ŁADOWACZE Serii T400 MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 RAISE YOUR EXPECTATIONS RAISE YOUR EXPECTATIONS Nie boimy się innowacji zarówno w oferowanym przez nas sprzęcie, usługach, jak i w codziennym

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

ATT Lifts MCS 5500 Wireless_PL Kolumny Mobilne

ATT Lifts MCS 5500 Wireless_PL Kolumny Mobilne ATT Lifts MCS 5500 Wireless_PL Kolumny Mobilne Jacek Seemann 2012 Made in Germany Dostępne rodzaje kolumn mobilnych serii MCS Komunikacja Możliwości - Komunikacja: przewody - zakres dostawy: 4 kolumny

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Śruba regulacyjna. Płytka ozdobna. Upewnić się, że śruba regulacyjna nie wystaje ponad płytkę dekoracyjną.

Śruba regulacyjna. Płytka ozdobna. Upewnić się, że śruba regulacyjna nie wystaje ponad płytkę dekoracyjną. Instrukcja montażu 1. Zalecenia wstępne Sprawdzić okna do regulacji (Rys. A). Sprawdzić płytkę wzmaniającą i kanał zawiasu. 2. Instalacja podstawy czopu dolnego 3. Montaż drzwi Zamontować podstawę czopu

Bardziej szczegółowo

KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOSZ AUTOMATYCZNY SENSOR KIM504 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1. Części składowe, montaż baterii. Części kosza 1. Klapa; 2. Pokrywa kosza; 3. Wyświetlacz i panel sterowania; 4. Kosz; 5. Wyjmowane wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo