MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16"

Transkrypt

1 ŁADOWACZ CZOŁOWY TECHNIC MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ZASTOSOWANIEM ŁADOWACZA MX NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ Wyłączny importer na Polskę GREGOIRE-BESSON POLSKA ; Kowanówko, ul. Obornicka 1A ; Oborniki TEL. (0-61) ; FAKS (0-61) ; TEL. KOM

2

3 Drogi użytkowniku! Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup naszego produktu. Z pewnością będziesz z niego w pełni zadowolony. Jeśli poświęcisz kilka minut na przeczytanie niniejszej instrukcji, będziesz w stanie optymalnie wykorzystać możliwości zakupionego ładowacza MX, korzystać z niego jak najdłużej i pracować z całkowitym zachowaniem bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi ładowacza to bardzo ważny dokument, więc przechowuj ją w ustalonym miejscu, abyś w razie potrzeby mógł z niej skorzystać. Udostępnij ją ewentualnym innym użytkownikom, a kiedy ładowacz zmieni właściciela, przekaż mu ją wraz ze sprzętem. Zdjęcia oraz informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mogą nieco odbiegać od Państwa modelu ładowacza, ale zasady działania pozostają identyczne.

4

5 SPIS TREŚCI Instrukcja bezpieczeństwa Naklejki bezpieczeństwa Tabliczka znamionowa Przeciwwaga Odczepianie ładowacza Zaczepianie ładowacza Odczepianie osprzętu Zaczepianie osprzętu Poziomowanie osprzętu Samopoziomowanie ładowacza (System PCH) Spowolnienie działania System ACS System SCS Urządzenia zabezpieczające proces podnoszenia / nabierania Sterowanie Konserwacja Informacje ogólne Specyfikacja techniczna

6

7 Ładowacz jest złożoną maszyną. Przed pierwszym użyciem użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją. Prosimy zapoznać się z: - Instrukcją bezpieczeństwa. - Zaczepiania i odczepiania ładowacza. - Zaczepiania i odczepiania osprzętu. - Pełnym zastosowaniem układu sterowania.

8 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - Steruj ładowaczem tylko z pozycji siedzenia operatora. Nie wypuszczaj z rąk urządzeń sterujących przed zakończeniem operacji. - Przed opuszczeniem siedzenia operatora zablokuj urządzenia sterujące, aby zapobiec przypadkowym ruchom maszyny. - Nigdy nie zostawiaj traktora z ładowaczem podniesionym do góry. Po zakończeniu korzystania z ładowacza zaparkuj traktor i obniż ładowacz do poziomu gruntu. - Obowiązkowo należy sprawdzić, czy w obszarze pracy ładowacza nie znajduje się żaden człowiek. - Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą ładowacza jest zabronione. - Zapewnij traktorowi stabilność za pomocą przeciwwagi. Informacje na temat przeciwwagi znajdziesz w niniejszej instrukcji. - Ograniczaj wszystkie ruchy, kiedy ładunek jest podniesiony do góry, ponieważ traktor może wtedy stracić równowagę. - Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej osi określonego przez producenta traktora. - Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przednich opon określonego przez producenta opon. - Regularnie sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. - Regularnie sprawdzaj, czy zatyczki i bolce zabezpieczające są na swoim miejscu. Nie zastępuj ich innymi elementami takimi jak gwoździe, kawałki drutu itp. - Ładowacz może zostać podczepiony tylko do traktora wyposażonego w konstrukcję zabezpieczającą operatora w przypadku przewrócenia się maszyny (ROPS) lub w konstrukcję zabezpieczającą operatora przed spadającymi przedmiotami (FOPS). Podczas korzystania z ładowacza powyższe funkcje powinny być aktywne. - Podczas manewrowania z podniesioną łyżką ładowacza należy uważać na znajdujące się w pobliżu linie energetyczne i telefoniczne. - Zgodnie z normą EN 12525, sterowanie ładowaczem i łyżką musi odbywać się w trybie ciągłym, za wyjątkiem podnoszenia pływającego, które można utrzymać w trybie stopniowym. - Wszelkie czynności związane z badaniem usterek (czynności diagnostyczne) i/lub z demontażem części mogą być podejmowane jedynie przez autoryzowanego mechanika, który będzie dbał zarówno o własne bezpieczeństwo jak i ochronę środowiska, w którym czynności te będą dokonywane, w szczególności w przypadku, gdy konieczne będzie pozostawienie ładowacza z podniesioną łyżką. UWAGA! - Maksymalne ciśnienie zasilania systemu hydraulicznego ładowacza wynosi 200 bar. - Nigdy nie dokonuj zmian w połączeniach przewodów hydraulicznych. - Zerwanie plomb powoduje zwolnienie firmy MX od odpowiedzialności za całość dostarczonego sprzętu. - Montaż ładowacza MX z pominięciem zaleceń zawartych w cenniku MX obowiązującym w dniu zakupu powoduje wygaśnięcie gwarancji firmy MX na całość dostarczonego sprzętu. - Wszelkie modyfikacje jakiejkolwiek części sprzętu MX (łyżki, ładowacza, wspornika itd.) lub zastosowanie narzędzi lub elementów obcego pochodzenia w ładowaczu MX powoduje wygaśnięcie gwarancji firmy MX na całość dostarczonego sprzętu. - Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne firmy MX. Nie modyfikuj na własną rękę ładowacza MX ani jego akcesoriów ani nie pozwalaj innym osobom na dokonywanie takich modyfikacji (mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych ani pneumatycznych), bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MX. Niedostosowanie się do powyższych zakazów może prowadzić do zagrożeń podczas pracy ładowacza. W przypadku powstania szkód lub odniesienia obrażeń firma MX nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. - Gwarancja natychmiast traci ważność w przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i harmonogramu konserwacji ładowacza MX określonej w Instrukcji obsługi.

9 2. NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA Na ładowaczu znajdują specjalne naklejki bezpieczeństwa. Należy dopilnować, by były one czyste i czytelne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić je na nowe. 3. TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa umieszczona jest po wewnętrznej części lewego ramienia ładowacza, obok poziomu do łyżki. Numer seryjny i typ ładowacza wskazane na tabliczce znamionowej będą potrzebne podczas zamawiania części zamiennych lub dla pomocy technicznej. T y p / M o d e l

10 4. PRZECIWWAGA Stabilność traktora z ładowaczem można zapewnić jedynie przy pomocy przeciwwagi umieszczonej na tylnej części traktora. Przeciwwaga musi być tak rozmieszczona, aby co najmniej 20% całkowitej wagi (traktora, ładowacza, łyżki, maksymalnego ładunku i przeciwwagi) przypadało na tylną oś traktora, co zapewni mu bezpieczną pracę. Poniżej przedstawiamy wzór na obliczenie wymaganej wartości przeciwwagi (M) M 5Nb + l2 ( P + N 5G) 5( l1 + l2) l2 gdzie: G: Waga umieszczona na tylnej osi, bez przeciwwagi, przy pustej łyżce (kg). G1: Waga umieszczona na przedniej osi, bez przeciwwagi, przy pustej łyżce (kg). b: Odległość od przedniej osi do środka ciężkości łyżki (mm). I1: Odległość od tylnych zaczepów układu zawieszenia do tylnej osi (mm). I2: Rozstaw osi traktora. N: Ciężar ładunku ładowacza na wysokości 2 m (Kg). P: G + G1 (kg) M: Masa przeciwwagi (kg).

11 5. ODCZEPIANIE ŁADOWACZA Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. Ładowacz można odczepić tylko wtedy, gdy jest on sprzężony z czerpakiem. 5.1 Wybierz teren o płaskiej i stabilnej powierzchni. 5.2 Obniż ładowacz w trybie działania dwustronnego w celu nieznacznego podniesienia przedniej osi traktora, trzymając łyżkę poziomo do powierzchni gruntu. Dźwignię sterującą przestawić w tryb działania jednostronnego lub pływającego, potem z powrotem na luz. Obydwa tłoki ładowacza wypełnią się olejem hydraulicznym, co ograniczy niezamierzone ruchy ładowacza podczas zbyt długiej ekspozycji słonecznej. Poza tym ułatwi to potem zaczepienie ładowacza. 5.3 Zaciągnij hamulec ręczny. Wyłącz silnik. 5.4 W celu zdekompresowania dźwigni wykonaj kilka szybkich ruchów do przodu / do tyłu / w prawo / w lewo. 5.5 Wysiądź z traktora. 5.6 Pociągnij znajdującą się po lewej stronie dźwignię systemu Fitlock aż zaskoczy i automatycznie się zablokuje. Uwaga: Należy pozostawić lukę (10 do 50 mm) pomiędzy podpórkami a powierzchnią gruntu. W razie konieczności, wyregulować długość podpórek mm 5.7 Wyciągnij prawą i lewą podpórkę: Otwórz pokrywy, wyciągnij podpórki i ustaw je w wyznaczonych miejscach pod wysięgnikiem ładowacza, wyciągnąwszy przedtem kołki zabezpieczające.

12 5.8 Odłącz przewody hydrauliczne i elektryczne Ładowacz wyposażony w system MACH: Zwolnij obudowę systemu MACH naciskając kołek zabezpieczający po lewej stronie i podnieś dźwignię do góry. Zawieś obudowę systemu MACH na wskazanym wsporniku Ładowacz bez systemu MACH: Zamknij kurek i rozłącz złączki. Nałóż (czyste) plastikowe zatyczki ochronne zarówno na złączki męskie jak i żeńskie. Przewody pozostaw na ładowaczu.

13 5.9 Pociągnij znajdującą się po prawej stronie dźwignię systemu Fitlock aż zaskoczy i automatycznie się zablokuje Wróć do traktora. Sprawdź, czy wskaźniki blokady znajdują się w górnej części w obszarze czerwonym (w położeniu odbezpieczonym) Wycofaj traktor, najpierw wykonując szybki ruch, potem powoli, aż ładowacz spocznie na podpórkach Sprawdź stabilność ładowacza spoczywającego na podpórkach.

14 6. ZACZEPIANIE ŁADOWACZA 6.1 Sprawdź na lewej / prawej belce bocznej, czy wskaźniki blokady znajdują się w obszarze zielonym i czy nie ma żadnych przeszkód pomiędzy traktorem a ładowaczem. Wsporniki wyposażone są w rolki i rampę, które pomogą w zaczepieniu ładowacza. 6.2 Podjedź traktorem w kierunku ładowacza tak, aby naprowadzić jego ramiona na wsporniki, i aby zaczepy zatrzasnęły się automatycznie. Ładowacz jest zablokowany, kiedy wskaźniki znajdują się na polu zielonym. 6.3 Połącz przewody hydrauliczne i elektryczne Ładowacz wyposażony w system MACH: Chwyć obudowę obydwoma rękami, tylną jej częścią unieś pokrywę zaworów i za pomocą pionowych prowadnic umieść ją na zaworach. Dociskając wychodzące z góry węże lewą ręką, prawą ręką ściągnij dźwignię w dół zdecydowanym ruchem, aż zaskoczy automatycznie. Sprawdzenie prawidłowości wykonania: spróbuj pociągnąć dźwignię, nie powinna ona dać się podnieść do góry.

15 6.3.2 Ładowacz bez systemu MACH. Zdejmij plastikowe zatyczki ochronne ze złączek. Podłącz złączki. Odkręć kurek. 6.4 Złóż lewą i prawą podpórkę i umieść je po odpowiedniej stronie belki poprzecznej (podpórka lewa w dolnej części belki poprzecznej, a podpórka prawa w górnej). 6.5 Sprawdzenie przed rozpoczęciem pracy: Opuść łyżkę ładowacza, aby upewnić się, czy ładowacz został prawidłowo zamontowany do traktora. Wykorzystaj tryb D.A.

16 7. ODCZEPIANIE OSPRZĘTU Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który, opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. 7.1 Nośnik łyżki wymagający odczepiania ręcznego: Zanim opuścisz kabinę operatora: Wybierz teren o stabilnej powierzchni do zaparkowania. Obniż łyżkę poziomo do wysokości 0,30 m nad powierzchnią gruntu, Zaciągnij hamulec ręczny, Wyłącz silnik, Zdekompresuj przewody hydrauliczne ładowacza zasilające łyżkę. Jeśli ładowacz jest wyposażony w jeden lub więcej zaworów elektromagnetycznych, zostaw włączony kontakt i poruszaj dźwignią w prawo / w lewo jednocześnie naciskając przyciski Odczepianie łyżki: Stojąc z lewej strony ładowacza, pociągnij dźwignię w dół do samego końca. Nigdy nie rób tego od przedniej strony łyżki.

17 Następnie przesuń dźwignię do tyłu, aby ją zablokować (sprężyny naciskowe) Odłącz przewody hydrauliczne. MACH 2: odłączyć. Złączki: odłącz i nałóż plastikowe zatyczki na złączkach męskich i żeńskich. Przewody hydrauliczne umieść na przedniej części łyżki. 7.2 Nośnik łyżki wyposażony w system hydraulicznego odblokowania FAST LOCK lub SPEED LINK: Podnieś ramię ładowacza, aby tym samym podnieść łyżkę z powierzchni gruntu. Trzymając łyżkę poziomo, naciśnij zielony i pomarańczowy przycisk jednocześnie poruszając dźwignią w prawo (wysypywanie). Łyżka została odblokowana. Umieść łyżkę na ziemi, delikatnie ją przechylając, aż łyżka uwolni się ze swojego nośnika. Uwaga: Jeśli ładowacz wyposażony jest w system Fast Lock i łyżka posiada jedną lub więcej funkcji hydraulicznych, najpierw odłącz przewody hydrauliczne. Zob

18 8. ZACZEPIANIE ŁYŻKI Uwaga! Operacji dokonuje operator ładowacza, który opuszczając kabinę najpierw musi się upewnić, że wszystkie manewry zostały zablokowane na czas wykonywania operacji bezpośrednio przy ładowaczu. 8.1 Nośnik łyżki wymagający odczepiania ręcznego: Sprawdź, czy dźwignia odblokowująca znajduje się w położeniu do zaczepiania (dźwignia zaciągnięta do tyłu). Kołki zabezpieczające są cofnięte, sprężyny naciągnięte. UWAGA: sprawdź, czy przewody hydrauliczne łyżki są położone z dala od miejsca zaczepu Podjedź ładowaczem do łyżki. Wprowadź samocentrujące się elementy w kształcie litery V na wsporniki zaczepowe łyżki. Napieraj na zaczep łyżki jadąc do przodu, aż zaskoczy dźwignia odblokowująca Wyłącz silnik: Zdekompresuj przewody hydrauliczne ładowacza zasilające łyżkę. Uwaga: Jeśli ładowacz jest wyposażony w zawór elektromagnetyczny, dekompresuj układ przy włączonym kontakcie, naciskając przycisk sterowania.

19 8.1.4 Połącz złączki, jeśli jest to łyżka z funkcją hydrauliczną Nośnik łyżki wyposażony w system hydraulicznego odblokowania FAST LOCK lub SPEED LINK: Przed przyłączeniem łyżki upewnij się, czy blokady znajdują się w pozycji otwartej pozwalającej częściom łyżki na zaczepienie. Przesuwaj ładowacz wzdłuż osi łyżki, wprowadź nośnik łyżki do środka łyżki, delikatnie wciśnij łyżkę i podnieś ramię ładowacza do góry, unosząc łyżkę w górę. Naciśnij przycisk zielony i pomarańczowy przesuwając dźwignię w lewo (nabieranie). Teraz łyżka jest już zamontowana. Uwaga: Jeśli ładowacz wyposażony jest w system Fast Lock i łyżka posiada jedną lub więcej funkcji hydraulicznych, najpierw podłącz przewody hydrauliczne. Zob Sprawdź przed rozpoczęciem pracy. Opuść łyżkę ładowacza, aby upewnić się, czy łyżka została prawidłowo zamontowana do ładowacza. Wykorzystaj tryb D.A. Wypróbuj każdą z funkcji hydraulicznych w maksymalnym ustawieniu w każdym kierunku, aby sprawdzić, czy układ hydrauliczny działa bez zarzutu i czy nie ma przecieków.

20 9. POZIOM DO ŁYŻKI Poziom do łyżki przydaje się przy zmianie ustawienia łyżki. Działa efektywnie nawet przy spuszczaniu ramion ładowacza, istnieje możliwość regulacji w zależności od typu łyżki. 10. SYSTEM SAMOPOZIOMOWANIA (SYSTEM PCH) System równoległowodowy z hydrauliczną kompensacją działa w sposób automatyczny. System ten wyposażony jest w hydrauliczne elementy zapewniające bezpieczeństwo, których nie wolno modyfikować pod żadnym pozorem Położenie łyżka Podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowacza, system PCH utrzymuje łyżkę w najbardziej optymalnym położeniu, tzn. tak, aby załadowany materiał nie przesuwał się do przodu ani do tyłu Położenie paleta Podczas podnoszenia lub obniżania ramion ładowacza, system PCH utrzymuje nośnik palety w pozycji poziomej, dzięki czemu materiał załadowany poziomo na powierzchni gruntu zachowuje położenie poziome podczas podnoszenia.

21 11. PRZEWĘŻENIE OGRANICZAJĄCE PRĘDKOŚĆ NABIERANIA Przewężenie mające na celu zmniejszenie prędkości nabierania zlokalizowane jest u dołu zaworu elektromagnetycznego 3-ciej funkcji, w środku prawego ramienia ładowacza. Zob. rysunek ON/OFF: ON: przewężenie aktywowane. System nabierania spowolniony. OFF: przewężenie nie działa. System nabierania działa z normalną prędkością Regulacja: - Umieść dźwignię w położeniu ON. - Odkręć nakrętkę A. - Wyreguluj prędkość nabierania za pomocą śruby B. - Zakręć nakrętkę A. - Sprawdź prędkość po regulacji. 12. FUNKCJA ACS [Activ Control System] Funkcja automatycznego powrotu do opcji kopania (ACS) dostępna jest tylko dla ładowaczy sterowanych za pomocą zaworu Flexpilot lub Techpilot Regulacja położenia łyżki. Ustawienia pozycji łyżki dokonuje się za pomocą pręta poziomu do łyżki. Zob. rysunek. - Ustaw łyżkę w odpowiednim położeniu, - Połóż łyżkę na ziemi, - Odkręć śrubę pokazaną na rysunku A, - Umieść koniec pręta przed czujnikiem na rysunku B, - Zakręć z powrotem śrubę na rysunku A Automatyczny powrót łyżki do zaprogramowanego położenia Za pomocą Flexpilota: System ACS działa jedynie w odniesieniu do nabierania. Kiedy łyżka jest w położeniu wysypywania, naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk joysticka: łyżka zatrzyma się automatycznie w zaprogramowanym położeniu. Za pomocą Techpilota: Funkcja ACS działa w obydwie strony: przy nabieraniu i wysypywaniu. Jeśli łyżka będzie w położeniu wysypywania, ładowacz powraca do pozycji nabierania. Jeśli łyżka będzie w położeniu nabierania, ładowacz wraca do pozycji wysypywania. Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk joysticka: łyżka zatrzyma się automatycznie w zaprogramowanym położeniu.

22 13. FUNKCJA SCS [Synchron Control System] Synchronizacja czerpaka/chwytu (opcja) działa w obydwie strony: - Otwieranie uchwytu / Wysypywanie zawartości czerpaka - Nabieranie materiału do czerpaka / Zamykanie uchwytu System SCS działa jedynie wtedy, gdy ładowacz wyposażony jest w 3-cią funkcję. Ostrzeżenie: jeśli ładowacz wyposażony jest w 4-tą funkcję, proszę odnieść się do poniższego punktu lub w zależności od wyposażenia maszyny. LED dioda General on/off switch włącznik/wyłącznik MACH System Clutch Sprzęgło systemu MACH 13.1 Funkcja SCS wyłącznik on/off Wyłącznik on/off znajduje się w miejscu systemu MACH. Dioda wyświetlająca się w kabinie operatora wskazuje, czy funkcja SCS jest włączona (on) czy wyłączona (off). - dioda włączona (on): funkcja SCS działa - dioda wyłączona (off): funkcja SCS nie działa Ładowacz z ramą nośną łyżki wyposażoną w funkcję odbezpieczania automatycznego lub funkcję Fast Lock. Przycisk zlokalizowany na ramie nośnej łyżki pozwala na wyłączenie lub włączenie systemu podczas podłączania łyżki. Włączenia lub wyłączenia dokonuje się naciskając przycisk na przynajmniej 2 sekundy. Dioda zapalająca się w przycisku stanowi sygnał, że funkcja SCS jest włączona Ładowacz wyposażona w system Speed Link Podczas podłączania łyżki system ten zostanie automatycznie aktywowany poprzez wtyczkę kompatybilną z funkcją SCS znajdującą się na łyżce. Uwaga: Przycisk systemu MACH widoczny jest z siedzenia operatora, wskazuje on, czy funkcja SCS jest włączona czy wyłączona w zależności od specyfikacji łyżki (kompatybilna z systemem SCS czy nie). Jeśli wymagane jest wyłączenie funkcji SCS podczas korzystania z łyżki kompatybilnej z SCS, należy wyłączyć przycisk systemu MACH 13.2 Uruchamianie funkcji SCS Funkcja SCS obsługiwana jest przez ten sam przycisk co 4-ta funkcja oraz nabieranie lub wysypywanie. - Otwieranie chwytu / Wysypywanie zawartości czerpaka: Naciśnij przycisk 4-tej funkcji + wysypywanie - Nabieranie materiału do czerpaka / Zamykanie chwytu: Naciśnij przycisk 4-tej funkcji + nabieranie Uwagi: - W celu zoptymalizowania funkcji CSC podczas ładowania na przyczepę zaleca się rozpoczęcie działania systemu w momencie, kiedy łyżka znajduje się z pozycji poziomej. - Jeśli chwyt jest całkowicie otwarty zanim czerpak zdąży się całkowicie opróżnić, należy zwolnić przycisk 4- tej funkcji, by kontynuować wysypywanie. - Jeśli zawartość czerpaka została w pełni opróżniona zanim doszło do całkowitego otwarcia chwytu, należy zastosować 3-cią funkcję, by otworzyć chwyt.

23 14. URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PROCES PODNOSZENIA / NABIERANIA Jeśli podczas podnoszenia materiału w bezpośrednim miejscu operacji wymagana jest obecność osób, układ hydrauliczny ładowacza musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające. Jest to wymóg zgodny z normą EN 12525/A1, obowiązującą od lipca Niniejsze urządzenie (opcjonalne) nie pozwala na zastosowanie trybu działania jednostronnego ani ruchu pływającego przy podnoszeniu a także urządzenia eliminującego wstrząsy Shock Eliminator. 15. STEROWANIE Ważne: Nigdy nie pozostawiaj traktora z uniesioną w górę ładowaczem. Wszystkie zawory suwakowe charakteryzują się wewnętrznymi przeciekami niezbędnymi do prawidłowej pracy Zawory traktora Proszę zwrócić się do instrukcji obsługi traktora Zawory MX Bezpieczeństwo Można uniknąć przypadkowych ruchów ładowacza. Istnieje możliwość zablokowania joysticka MX. Zob. rysunek Ruchy podnoszenia - nabierania Inne ruchy PROPILOT FLEXPILOT 3-cia funkcja: Zielony przycisk + Nabieranie 4-ta funkcja - SCS: Niebieski przycisk + Nabieranie. ACS: Łyżka powraca do kopania (tylko Flexpilot) Czarny przycisk. FAST-LOCK: Hydrauliczne blokowanie / odblokowywanie łyżki Przyciski zielony + pomarańczowy + Nabieranie. SPEED-LINK: Automatyczne blokowanie łyżki poprzez połączenia hydrauliczne i elektryczne. Przyciski zielony + pomarańczowy + Nabieranie. TECHPILOT Proszę zwrócić się do instrukcji obsługi Techpilota.

24 16. KONSERWACJA Uwaga! Wymieniaj regularnie olej hydrauliczny oraz filtry olejowe w traktorze zgodnie z zaleceniami producenta traktora. Zużyty olej nie spełnia swojej funkcji i przyczynia się do uszkodzenia wszystkich hydraulicznych elementów (pomp, zaworów, tłoków ). Nawet przejrzysty olej może źle pełnić swoją funkcję. W przypadku jakichkolwiek czynności konserwacyjnych dokonywanych przy podniesionym ładowaczu musi ona być najpierw zablokowana w tym położeniu. Dwie możliwości: - Zabezpiecz joystick w kabinie operatora (zob. punkt 12, Sterowanie ). Albo - Odłącz system MACH, jeśli ładowacz jest w niego wyposażony, lub zamknij kurek znajdujące się na złączce do podnoszenia, jeśli ładowacz nie ma systemu MACH (zob. punkt 5, Odczepianie ładowacza ). Podczas czyszczenia z zastosowaniem urządzeń wysokociśnieniowych, nie kierować strumienia wody w okolice elementów elektrycznych. Łyżkę oraz przednią część ładowacza należy czyścić po każdym użyciu. Kwasy zawarte w gnojowicy, nawozach i kiszonkach mają szkodliwy wpływ na powłoki malarskie, stal i obracające się części maszyny. Smarować co 10 godzin i po każdym myciu (smar eliminuje działanie wody) a zwłaszcza po czyszczeniu wodą pod ciśnieniem. Podczas czynności konserwacyjnych sprawdzaj obracające się części maszyny, jeśli to konieczne, wymień zużyte panewki i/lub sworznie. Smarowniczki rozmieszczone są zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Regularnie sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego oraz szczelność łączników hydraulicznych. 17. INFORMACJE OGÓLNE Każda przystawka (łyżka) jest przeznaczona do określonych zastosowań i posiada własne ograniczenia wytrzymałościowe. Zabronione jest wyrównywanie terenu i wyrywanie pniaków. Roboty tego typu należy przeprowadzać za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego, a nie ładowacza przeznaczonego do użytku rolniczego. Dostając się do materiału, który ma zostać przemieszczony za pomocą ładowacza, należy wykorzystać moc traktora, a nie uderzać w niego z dużą prędkością. Może to stanowić zbytnie obciążenie dla ładowacza i traktora. Kiedy ładunek przeznaczony do przeniesienia jest zbyt ciężki, nie należy nadwerężać układu hydraulicznego. Odnosi się to również do sytuacji, kiedy tłoki są w całości zamknięte lub rozciągnięte. Należy wówczas zwolnić dźwignię sterującą. Urządzenie należy obsługiwać rozsądnie i elastycznie.

25 18. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MXT8 MXT10 MXT12 MXT15 Długość: (A) 2,40 m 2,50 m 2,60 m 2,75 m Szerokość : (B) 1,18m 1,18m 1,18 m 1,18 m Wysokość: (C) 1,78 m 1,83 m 1,87 m 2,05 m Waga minimalna (bez opcji) 480 Kg 535 Kg 550 Kg 660 Kg Waga maksymalna (z opcjami) 560 Kg 615 Kg 635 Kg 745 Kg Maksymalna wysokość osi obrotu łyżki * 3,85 m 4,00 m 4,15 m 4,60 m Maksymalna wysokość do dna łyżki (poziomo) (1) # 3,60 m 3,75 m 3,90 m 4,35 m Maksymalna wysokość do krawędzi łyżki (rozładunek)(2) # 3,05 m 3,20 m 3,35 m 3,80 m Głębokość kopania (3) # 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m Kąt wyładunku na maksymalnej wysokości (4) # Kąt nabierania (5) # Udźwig w osi obrotu * (kg) 2100 Kg 2400 Kg 2720 Kg 3000 Kg Udźwig w osi obrotu na całym zakresie podnoszenia * (Kg) 1890 Kg 2190 Kg 2490 Kg 2670 Kg Udźwig na palecie w odległości 0,60 m od przodu wideł Na poziomie gruntu (kg) bez PCH 1350 Kg 1580 Kg 1770 Kg 1930 Kg z PCH 1800 Kg 2080 Kg 2360 Kg 2660 Kg Na wysokości 2 m (kg) bez PCH 1300 Kg 1540 Kg 1750 Kg 1890 Kg z PCH 1720 Kg 2000 Kg 2250 Kg 2560 Kg Na wysokości 3 m (kg) bez PCH 1200 Kg 1470 Kg 1690 Kg 1850 Kg z PCH 1630 Kg 1980 Kg 2230 Kg 2460 Kg Na maksymalnej wysokości (kg) bez PCH 1120 Kg 1450 Kg 1570 Kg 1750 Kg z PCH 1610 Kg 1960 Kg 2200 Kg 2350 Kg Czas podnoszenia (s) 4,6 s. 5,4 s 6,2 s 8,2 s Czas wysypywania (s) 1 s 1 s 1,4 s 1,4 s Specyfikacja sporządzona przy ciśnieniu 190 bar i prędkości przepływu 60 l/min. Dane mogą się różnić w zależności od typu zastosowanego traktora. # Dane dotyczą czerpaka z materiałem sypkim. * Wartości na poziomie gruntu i na poziomie osi przegubu łyżki nie uznaje się za dane robocze.

MX U6 MX U8 MX U10 MX U12

MX U6 MX U8 MX U10 MX U12 ŁADOWACZ CZOŁOWY UTILITY MX U6 MX U8 MX U10 MX U12 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ZASTOSOWANIEM ŁADOWACZA MX NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ Wyłączny importer na Polskę GREGOIRE-BESSON POLSKA ; Kowanówko,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

MX U303 MX U304 MX U305 MX U306 MX U307 MX U308 MX U309 MX U310 MX U312

MX U303 MX U304 MX U305 MX U306 MX U307 MX U308 MX U309 MX U310 MX U312 ŁADOWARKA MX U303 MX U304 MX U305 MX U306 MX U307 MX U308 MX U309 MX U310 MX U312 Instrukcja obsługi Uważnie przeczytać przed użytkowaniem ładowarki MX PL 366596 AA - 0913 Instrukcja oryginalna Drodzy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA Przed użyciem Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

ComfortControl 01 BLOKADA MECHANIZMU

ComfortControl 01 BLOKADA MECHANIZMU Krok 1: Odblokowanie fotela. 01 BLOKADA MECHANIZMU Krok 2: Dopasowanie fotela do swojej sylwetki. 02 PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA MECHANIZMU 03 GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 04 WYSOKOŚĆ OPARCIA Krok 3: Regulacja fotela w

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

ŁADOWACZE. Serii T400 MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 RAISE YOUR EXPECTATIONS

ŁADOWACZE. Serii T400 MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 RAISE YOUR EXPECTATIONS ŁADOWACZE Serii T400 MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 RAISE YOUR EXPECTATIONS RAISE YOUR EXPECTATIONS Nie boimy się innowacji zarówno w oferowanym przez nas sprzęcie, usługach, jak i w codziennym

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNY OLEJ MINERALNY O BARDZO WYSOKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI ISO 6743-4 HV NFE 48602 HV

HYDRAULICZNY OLEJ MINERALNY O BARDZO WYSOKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI ISO 6743-4 HV NFE 48602 HV DANE TECHNICZNE PANTHER 055-3-230V SILNIK: ZASILANIE: 0,55KW 220V 50Hz POMPA: TYP: WYDATEK: 3 STOPNIOWA 6,4 l/min od 0 do 70 bar 1,8 l/min od 70 do 200 bar 0,7l/min od 200 do 700 bar CIŚNIENIE MAX. 700

Bardziej szczegółowo

MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16

MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16 ŁADOWARKA MX T6 MX T8 MX T10 MX T12 MX T15 MX T16 Instrukcja obsługi Uważnie przeczytać przed użytkowaniem ładowarki MX PL 366119 AA - 0512 Instrukcja oryginalna Drodzy Państwo, dziękujemy za okazane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Tyłem do kierunku jazdy. Grupa WAGA Wiek. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Tyłem do kierunku jazdy. Grupa WAGA Wiek. 0+ 0-13 kg 0-12 m Tyłem do kierunku jazdy INSTRUKCJA OBSŁUGI EKG R44 04 Grupa WAGA Wiek 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Go ISOfix Firma BeSafe zaprojektowała ten fotelik z dużą troską o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: YF612 MINI BIKE. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: YF612 MINI BIKE. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain YF612 MINI BIKE PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (Warszawa) www.delsport.pl

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System sterowania Cargo Floor System typu A lub B (obsługa ręczna)

Instrukcja obsługi. System sterowania Cargo Floor System typu A lub B (obsługa ręczna) Ta instrukcja obsługi jest skróconym przewodnikiem fragmentem instrukcji obsługi systemu Cargo Floor dostarczanej w standardzie z każdym systemem Cargo Floor. Należy zapoznać się z zawartością instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Opis działania. 1. Opis działania. 1.1.1 Uwagi ogólne

Opis działania. 1. Opis działania. 1.1.1 Uwagi ogólne 1. Opis działania 1.1.1 Uwagi ogólne Zawory elektromagnetyczne odcinają przepływ medium przy użyciu membrany lub uszczelki gniazda. Zawory elektromagnetyczne zamykają się szczelnie tylko w kierunku przepływu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform

Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform Pod żadnym pozorem nie można pozwolić na przebywanie na platformie roboczej podczas transportu oraz podnoszenia. Kask ochronny,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu

Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie, z opcją wykupu Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy..., dnia... roku (miejscowość) Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Agencji Mienia Gminnego i Spraw

Bardziej szczegółowo

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto

Udźwig: 3200 kg Z sterowaniem w pełni automatycznym, półautomatycznym oraz ręcznym. ceny od 4890 brutto Dozer mini rama naprawcza 2 449,00 zł Długość: 300 cm Długość ramienia pionowego: 157 cm Długośc belki poziomej: 185 cm Min. długość siłownika: 48 cm Max. Długość siłownika: 62 cm W zestawie dwa łańcuchy

Bardziej szczegółowo