Cennik 2008 wa ny od 4 marca 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 2008 wa ny od 4 marca 2008"

Transkrypt

1 ennik 008 wa ny od 4 arca 008 Miêdzynarodowy Koncern udowlany sievert austoffgruppe

2 LOTHERM systey ociepleñ ateria³. Nuer Wydajnoœæ ena ena za worek opak. za kg ateria³. Nuer j.. ena za Z 0 Zaprawa klej¹ca do styropianu Z S 0 Zaprawa do zatapiania siatki i szpachlowania warstwy zbrojonej na styropianie. SKS Zaprawa do zatapiania siatki i szpachlowania RKS Zaprawa klej¹ca do systeu LOTHERM P 6 7,9 0,77 S 0 szara , 0,88 SKS bia³a , szara ,3 RKS RS Zaprawa do zatapiania siatki w systeie LOTHERM P RS RFS Zaprawa do fugowania w systeie LOTHERM P ceent.szara RFS bia³obe owa bia³oszara ,68 6,8,4 3,67 3,67 RSS Zaprawa do szlaowania w systeie LOTHERM P RSS ceent.szara Nuer ateria³. j.. 4,96,379,93,07,,06,7,7,438 ena ena za za opak. LOTHERM W szary. Pakiet/0 Tynk strukturalny SPS lub MRS W szary 80 6,67 LOTHERM 860 W W szary , szary pakiet W szary ,6 W szary ,7 Tynk strukturalny SXK, lub SXR W szary 80 LOTHERM W szary 00 W W szary 0 szary pakiet W szary 0 6, 74,80 84, 98,4 LOTHERM W. Pakiet/0 Tynk strukturalny SPS lub MRS W ,78 LOTHERM W , W W ,67 pakiet W ,83 Tynk strukturalny SXK, lub SXR LOTHERM W pakiet S szary 80 LOTHERM S szary 00 S S szary 0 szary pakiet S szary LOTHERM S szary. Pakiet/0 S szary 80 LOTHERM S szary 00 S S szary 0 szary pakiet S szary LOTHERM S szary pakiet LOTHERM S. Pakiet/0 LOTHERM S pakiet W 80 W 00 W 0 W 0 S szary 80 S szary 00 S szary 0 S szary S 80 S 00 S 0 S S 80 LOTHERM S 00 S pakiet S 0 S ,47 7,9 8, 99,3 LOTHERM S szary bez gruntu (wyaga gruntowania) Pakiet/0 7,0,6 33,6,67 Tynk strukturalny SPS lub MRS 9,03 3,08,4 38, Tynk strukturalny SXK, lub SXR 37,7,78 43,83 46,89 Tynk strukturalny SPS lub MRS 9,8 3,64,69 38,7 Tynk strukturalny SXK, lub SXR 38,8 4,33 44,39 47,44 LOTHERM G szary. Pakiet/0 LOTHERM G szary pakiet We³na ineralna laelowa (00x00) We³na ineralna lael We³na ineralna fasadowa (00x600) We³na ineralna fasadowa We³na ineralna lael F 3 0 F 3 FS 3 0 FS 3 80 FS 3 00 FS 3 0 FS We³na ineralna uniwersalna (0x60) We³na ineralna uniwersalna We³na ineralna lael G szary 80 G szary 00 G szary 0 G szary 0 FL 0 FL 60 FL 80 FL 00 FL 0 FL 0 UNS 37 0 UNS UNS UNS ateria³. LOTHERM G. Pakiet/0 LOTHERM G pakiet G 80 G 00 G 0 G Siatka podtynkowa z w³ókna szklanego ateria³. 6 TG Siatka na rusztowania Siatka na rusztowania (4 d³ugoœci x,6 szerokoœci) We³na ineralna We³na lael ineralna fasadowa WF XL Nuer Nuer Rolka b b b Wielkoœæ We³na ineralna fasadowa (00x0) ¹cznik wbijany ¹cznik ¹cznik wbijany 8 wbijany 8 z trzpienie z trzpienie plastikowy plastikowy ¹cznik wbijany ¹cznik wbijany 8 z ³be z tworzywa ¹cznik ¹cznik 0 z trzpienie plastikowy Iloœæ w rolce 0 0 0,88,,44,44,0 0,96 7,0,04,88,6,44,44,44,9 7,44,9 3,7,94 6,39 70,83 8,00 3,06 6,0 7,94 86, ena za opak. rolk. 7,6 43,83, ena za b. ena ena za opak. za,6,74,99,3 6, 76,8 6,83, 9, 46,70 8, ,6 9,0 4, 7,78 6,73 3, 4,88 3, , 4,8 4, z trzpienie plastikowy KI070 KI090 KI0 KI KI60 KI80 KI ,44 0,96 0,96 0,96 0,96 0, , 46,90,77 6,80 7,07 80, 03, ,96 KI090/8 KI0/8 KI/8 KI0/8 KI70/8 KI0/8 8 z trzpienie plastikowy 8 z ³be z tworzywa KI090/8M KI0/8M KI/8M KI0/8M KI70/8M KI0/8M ateria ³owa Nuer Max. gruboœæ ateria³u ocowanego () Opakowanie Opakowanie ena w z³ za opakowanie 43,04 4, 47, 49,67,8 7,94 6,69 68,97 73,7 77, 94,9 99,3 88,6 90,6 99,9 09,8 8,8 4,68 KI0/8M , ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

3 LOTHERM systey ociepleñ ateria³owa Nuer Max. gruboœæ ateria³u ocowan. () Opakowanie ena za opakowanie ateria³owa Nuer D³ugoœæ (b) Opakowanie ena za szt. ¹cznik ¹cznik 0 z trzpienie etalowy ¹cznik wbijany ¹cznik wbijany 0 z trzpienie etalowy KI070 M KI090 M KI0 M KI M KI60 M KI80 M KI00 M KI0 M KI60 M KI0 N ( ) KI N (060 ) KI60 N (7080 ) KI80 N (9000 ) KI00 N (00 ) KI0 N ( ) KI60 N (7080 ) KI0 N (00) ¹cznik wkrêcany ¹cznik wkrêcany KI NS (060 ) KI60 NS (7080 ) KI80 NS (9000 ) KI00 NS (00 ) KI0 NS ( ) KI60 NS (7080 ) KI0 NS (00 ) Ko³nierz dociskowy z d³ug¹ stref¹ rozporow¹ z d³ug¹ stref¹ rozporow¹ Ko³nierz KWL (utw.poliaid) dociskowy KWL PP (utw.polipropylen) ,9 79,6 89,6 00,64 07,87 4,43 49, 83,68,6 37,9 46, 60,0 76,7 3,47,06 473, 46,37 4 do ocowania we³ny ineralnej ,3 7,9,0 97,96 8,66 997,76 398,09 0,7 8,0 Profile Profil do boniowania (993) Profil do boniowania 0 (994) Profil do boniowania (99) Profil dylatacyjny do systeów ociepleñk¹towy PV () Profil dylatacyjny do systeów ociepleñprosty PV () Profil ³ukowy do tynków zewn. ceentowowapiennych z os³on¹ PV (04) , b, b, b, b, b, b ,64 34,64 34,63 73,6 73,6,09 Ko³nierz dociskowy do drewna Ko³nierz dociskowy K ,73 Profil ³ukowy do tynków zwnêtrznych i wewnêtrznych, ceentowowapiennych ze stali ocynkowanej (9) 9 888,9 b,99 ateria³owa Nuer D³ug. () eleentu ocowanego Opakowanie ena za opakowanie Profil naro nikowy do syst. ociepleñ PV z wtopion¹ siatk¹ 0x0 c (3799) 843, b 0 6,4 Kotwa do wbijania ze stali nierdzewnej do zaocowania w urze KW3/60 KW3/80 KW3/0 Kotwa KW3/0 do wbijania KW4/60 ze stali KW4/80 nierdzewnej KW4/0 do zaocowania w urze KW4/0 KW4/7 KW4/0 KW4/0 KW4/0 Kotwa do wkrêcania ze stali nierdzewnej do zaocowania w konstrukcji drewnianej Kotwadowkrêcania ze stali nierdzewnej do zaocowania w konstrukcji drewnianej KWK4/80 KWK4/0 KWK4/ KWK4/60 Ko³ek rozporowy do kotew KRK03 Ko³ek rozp. do kotew KW KRK04 Ko³ek rozp. do kotew KW NKRK Ko³ek rozporowy do kotew Kotwa typu L ze stali nierdzewnej do wurowania Kotwa typu L KL4// ze Kotwa stali typu KL4// Lzestali nierdzewnej nierdzewnej KL4// do wurowania KL4// wurowania KL4// Kotwa typu Multi ze stali nierdzewnej do wurowania Kotwa typu MULTI Multi ze stali MULTI nierdzewnej MULTI do wurowania MULTI MULTI ISO lip ko³nierz dociskowy z wykraplacze ISO LIP Osadzak do kotew NDW NDW NDW 89 Osadzak NDW do NDW kotew NDW NDW NDW dapter do wkrêcania dapter do wkrêcania 864 8,76 34,6 6,4 86,8 0,43,0 79,80 3,88 9,77 7,86 497, 79,98,80 4, 6,7 606,9,07 4,83 68,97 39,99 8,09 39,67 439,8 04,4 3,3 380,73 44,87 444,8 49,09 37,,07,07,07,07,07,07,07,3 Profil naro nikowy do tynków okrych (007) Profil naro nikowy do tynków okrych (007) Profil okapnikowy do systeów ociepleñ ze stali nierdzewnej () Profil przyokienny dylatacyjny do tynków okrych wewnêt. i zewnêtrznych, systeów ociepleñ (37) Profil przyokienny dylatacyjny z siatk¹ 0 c do systeów ociepleñ (37) Profil zakoñczeniowy do tynków okrych () Profil zakoñczeniowy dylatacyjny do tynków okrych () Profil zakoñczeniowy dylatacyjny do tynków okrych () Profil naro nikowy do tynków okrych (00) Profil naro nikowy do systeów ociepleñ PV z wtopion¹ siatk¹ 0x c (3707) ,7 b 3,0 b, b 0,6 b 60, b 3,0 b 3,0 b 3,0 b 3,0 b 0 3,8 4, 47,80 0,3,34 9, 886, b 0 7,97,74,4 6,07 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 3

4 LOTHERM systey ociepleñ ateria³owa Nuer D³ugoœæ eleentu Opakowanie ena w z³ za szt. ateria³owa Nuer D³ugoœæ eleentu Opakowanie ena w z³ za szt. Listwy coko³owe c 6 c Listwa 8 c coko³owa 0 c c 4 c c Profile , b, b, b, b, b, b, b ,89 8,0, 7,0,4 43, 73,8 Profile Profil dylatacyjny przyokienny do systeów ociepleñ 6 z siatk¹ 0 c Profil dylatacyjny przyokienny do systeów ociepleñ 9 z siatk¹ 0 c ,4 b,4 b 0 0 6,66 7,39 Profil dylatacyjny przyokienny do tynków okrych 9 Profil dylatacyjny przyokienny do tynków okrych 6 Profil okapnikowy do systeów ociepleñ kapinos" ateria³owa 9 Nuer 8987 ateria³owa 9 Nuer D³ugoœæ eleentu Max. Gruboœæ ateria³u,4 b ocowanego (),4 b, b Opakowanie ena w z³ za szt. 8,8 8,,99 Profil dylatacyjny podparapetowy do systeów ociepleñ z siatk¹ 0 c Profil dylatacyjny do systeów ociepleñ k¹towy PV Profil dylatacyjny do systeów ociepleñ prosty PV Profil naro nikowy do systeów ociepleñ PV z siatk¹ 0x0 c 8608,0 b 839, b 838, b 86, b 0,76 8,63 8,63,63 Tynki aszynowe ateria³. Nuer Wydajnoœæ ena w z³ za worek ena za kg ateria³. Nuer Wydajnoœæ ena w z³ za worek ena za kg MKE Tynk wapienny MKE ,7 0,909 MZ 4 Tynk ceentowy MZ 4 hydrofobowy ,69 0,67 MKL Lekki tynk wapienny, aszynowy MKL ,9,7 K G³adŸ tynkowa, wapienna K ,8,063 MKK Klia Tynk wapienny MKK Klia ,89,4 K 3 G³adŸ tynkowa, ceentowowapienna K ,96,038 MK 3 (niehydrofobowy) / MK 3h (hydrofobowy) Tynk aszynowy MK 3 MK 3h niehydrofobowy hydrofobowy 3 4 4, ,37 MK (niehydrofobowy) / MK h (hydrofobowy) Tynk wapienny aszynowy MK MK h MLL Porowaty tynk lekki MLL MZ (niehydrofobowy) / MZ h (hydrofobowy) Tynk ceentowy MZ MZ h niehydrofobowy hydrofobowy hydrofobowy niehydrofobowy hydrofobowy ,88 6,0 4,69 8,8 0,44 0, 0,796 0,883 7,78 0,93 0,67 0,96 MFL Porowaty tynk lekki wzocniony w³ókne MFL 4 MLP nwa (niehydrofobowy) / MLP wa (hydrofobowy) Elanith ardzo lekki tynk ceentowowapienny MLP wa MLP nwa hydrofobowy niehydrofobowy EM Zaprawa do osadzania szyn k¹towych 7 9 9,63 9,4,3 EM ,0 KGL G³adŸ wapienna KGL ,89,96 LP 8 wa / nwa (hydrofobowy/niehydrofobowy) Tynk lekki aszynowy z dodatkie polistyrolu. LP wa LP nwa hydrofobowy niehydrofobowy ,76,38,43 0,980,008,0 0,89 0,846 4 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

5 Tynki aszynowe, grunty ateria³. Nuer wkg Wydajnoœæ ena wz³za worek ena wz³ ateria³. Nuer Opak. wltr. Wydajnoœæ ena wz³ za wiadro ena wz³ DP eentowy tynk cienkowarstwowy do betonu DP DPZ eentowy tynk cienkowarstwowy DPZ WT SNV Zaprawa podk³adowa natryskowa SNV WT SN Tynk renowacyjny wyrównawczy SN WT SN Tynk renowacyjny SN szary WT SN4 Tynk renowacyjny SNE Tynk renowacyjny jednowarstwowy MFR Tynk renowacyjny wzocniony w³ókne 8, 8, 7, 3 3 SN SNE MFR SNS Mineralny tynk uszczelniaj¹cy 9 P 40 IO Wapienna farba do wnêtrz 7 0,,07 4,7,67 68,88 7,39 6,99 8,3 SNS ,,94 3,74 P 40 IO ,67 ML ienkowarstwowy lekki tynk ceentowowapienny do wnêtrz ML ML szary ,89,4 MLS ienkowarstwowy lekki tynk ceentowowapienny MLS 4 MLS szary ,98 7,6,06,93,4,7,96,3,900,744,30,967 0,796 0,747 0,999 0,9 S Podk³ad zapobiegaj¹cy "zapiekaniu siê" tynków S H Kwarcowy ³¹cznik przyczepnoœciowy H ,, KSE P³yn do usuwania wykwitów i nalotów wapiennych KSE ZSE P³yn do usuwania wykwitów i nalotów ceentowych ZSE ,94 8, MPGp Mineralny podk³ad gruntuj¹cy z pigente MPGp barwiony barwiony MTG Silikatowy podk³ad gruntuj¹cy MTG IW Siloksanowa eulsja ipregnacyjna, koncentrat 7,8 0,7 8,37 7,074, 0,90,7 9,74,8 8,4 07,46 9,7 0,746 7,970 IW l ,60 07,60 TG krylowy, g³êbokopenetruj¹cy podk³ad gruntuj¹cy TG PGp krylowy podk³ad gruntuj¹cy PGp barwiony barwiony ,0 3,,0 6,8 84, 6,860, 0, 06,78 8,899 6,07 7,0 MFS Zaprawa do szlaowania bloczków silikatowych MFS 44 SHF SHG ,6 SHF / SHG Tynk renowacyjny filcowany / filcowany g³adki 63,03 63,03,60 3, 3, STUKOPLN Zaprawa sztukatorska SGS 4 STW , 8, 4,3 4,7 ZH ¹cznik przyczepnoœciowy ceentowy ZH ,7,343 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

6 Tynki strukturalne ater. Nuer / ena w z³ za worek ena w z³ za kg ater. Nuer / Wiadra ena w z³ za wiadro ena w z³ za kg EFS Tynk ineralny drobnoziarnisty EFS 0 odne kolory 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary kolory z kolekcji nr kol. MRS Tynk ineralny KORNIK MRS odne kolory inne kolory z kolekcji 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasno zielony 30 jasnoniebieski 6 80 jasnoszary 6 inne kolory z kolekcji 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty MRS 0 jasnobe owy 3 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasno noniebieski niebieski 80 jasnoszary szary MRS 6 odne kolory nr kol ,,,,,,,,,,,,,,,,,,07 0,7 0,7 0,7 63,38,63 63,38 0,7,07 49,6 49,6,86,86,86 64,73,86 64, ,,86 47, 49,6 48+nr kol., 49, ,, ,, ,, , 64, ,, ,, 64,73,86 906, 49,6,60,690,690,690,3,7,3,690,60,64,64,76,76,76,8,76,8,76,64,64,76,76,76,8,76,8,74,64 SKR Tynk silikatowy KORNIK SKR 0 SKR SKK Tynk silikatowy RNEK SKK 0 SKK SXR Tynk siloksanowy KORNIK SXR 0 SXR 03 SXK Tynk siloksanowy RNEK SXK 0, SXK 0 SXK SXF Tynk siloksanowy drobnoziarnisty SXF ,33 47,33 47,33 47,33 8,87 8,87 8,87 8,87 66,43 66,43 66,43 66,43 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7, , ,7,893,893,893,893 6, 6, 6, 6, 6,67 6,67 6,67 6,67 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,03 7,03 SPS Tynk ineralny RNEK kolor z kolekcji 006 piaskowo ó³ty SPS 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary kolor z kolekcji 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty SPS 0 jasnobe owy 3 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary SPS SPS kolor z kolekcji KPS Tynk ineralny DRPNY KPS 0 KPS 04 odne kolory odne kolory odne kolory odne kolory 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary nr kol nr kol nr kol ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86,86 7,7 7,7 7,7 69,04 7,7 69,04 7,7,86,86 7,7 7,7 7,7 69,04 7,7 69,04 7,7,86,86,43,43,09,09,09 63,8,0 63,8,09,43,43,09,09,09 63,8,0 63,8,09,76,76,906,906,906,,906,,906,76,76,906,906,906,,906,,906,76,76,64,64,703,703,703,8,734,8,703,64,64,703,703,703,8,734,8,703 SHK Tynk silikonowoakrylowy RNEK SHK 0 SHK 03 KHR Tynk akrylowy KORNIK KHR 0 KHR 03 KHK 0, KHK 0 KHK STG Podk³ad gruntuj¹cy STG KHK Tynk akrylowy RNEK UP Tynk z ziarna naturalnego na bazie sztucznej UP 70,8 80,3 70,8 73,9,80,80,80,80 6,06 6,06 6,06 6, , , 6,833 7, 6,833 6,98 4,63 4,63 4,63 4,63 6,06 4,64 6,06 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 6,,0 Nuer: 0 Nuer: ,69 7,69 8,708 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 SPP 0 Tynk strukturalny z ziarnai aruru SPP , 7,4,908 SPK Uniwersalny tynk strukturalny do uzyskania efektu kornika lub baranka SPK, SPK, inne kolory z kolekcji inne kolory z kolekcji nr kol nr kol.,,,, 3,94,6 3,94,6,798,8,798,8 6 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

7 Farby fasadowe ateria³. Nuer / Wiadra wltr. Wydajnoœæ ena za wiadro ena ateria³. Nuer / Wiadra wltr. Wydajnoœæ ena za wiadro ena LK 00 (LOKT 00) Farba silikatowa wype³niaj¹ca LK LK 0 (LOKT 0) Farba silikatowa do systeu ociepleñ LOTHERM LK kol. LX 00 (LOXN 00) Farba siloksanowa wype³niaj¹ca LX LX 0 (LOXN 0) Farba siloksanowa do systeu ociepleñ LOTHERM LX 0 LX 0 (LOXN 0) Farba siloksanowa renowacyjna LX kol., 84 8+kol., ,,84,84 7,47 8,97,06 8,97,06 3,08 3,08 3,770,73,73 4,498,, L 0 (LORYL 0) Farba akrylowa do systeu ociepleñ LOTHERM L 0 LI 4 Farba wewnêtrzna LI 4 wersja aszynowa kol., LI 06 Farba œnie nobia³a W/M, w 4 4 4,99,99 00,99 68, LI 04 Farba wewnêtrzna iel naturalna Plus W/M, w LI 04 LI 06 LI 6 Farba pokrywaj¹ca play nikotynowe bia³a S/M. LI 6 standard wersja aszynowa kol., 86, ,7 74,74 0,7,0 479,7 6,866 6,866 6,733 6,734 8,8 6,990 0,00 0,073 38,380 L 00 (LORYL 00) Farba akrylowa wype³niaj¹ca L kol., 4 4 7,47 7,47 4,498 4,498 LI 06 Specjalny rozcieñczalnik LI , 6 0,,08 L 0 (LORYL 0) Farba akrylowa wype³niaj¹ca L , 8,4 LOEx Œrodek do usuwania alg i grzybów LOEx ,70,94 L 70 (LORYL 70) Farba akrylowa do betonu L kol., ,6 89,6,7,7 LOXINS Œrodek do zabezpieczania urów LOXINS ,76 6,76 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 7

8 Kolekcja kolorów Wzory kolorów obowi¹zuj¹ dla tynków ineralnych, silikonowo akrylowych oraz farb i tynków silikatowych, siloksanowych i akrylowych tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, M. K bez dop. bez dop. bez dop. M.K. M.K. M.K I I I 0 79 I I I II I II II I I bez dop. I I bez dop. I I 00 6 I I I 0 63 I I I 0 7 bez dop. I I 0 73 I I I 0 64 I I I M.K. M.K bez dop. I I II I I I I I II I I II I II III II II I I I 00 8 I I I 0 II I I 060 II II II 00 7 I I I I I I bez dop. I I 00 6 I I I 00 6 I I I I I I II I I 00 4 I I I 0 6 I I I 00 I I I 0 3 I I I I I I 0 47 II I I II I I 0 34 II II II 8 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix.

9 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, 00 7 I I I 30 4 II I I 00 6 I I I 3 46 IV I II 0 8 II I I 30 6 I I I II I II II I I I I I 3 II I I I I I 0 43 III I I 60 I I I I I I 6060 II II II I I I I I I 400 II I I I I I IV I I II I I 68 I I I II I II 40 6 II I I I I I 4 II I I I I I III I I II I I I I I II I I 40 I I I I I I 40 4 II I I M.K bez dop. I I II I I Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 9

10 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, I I I I I I I I I 60 I I I 00 9 I I I I I I 0 4 I I I II I I 0 77 I I I 6 6 II I I 0 7 I I I II II II 66 I I I I I I 300 I I I I I I 0 64 I I I 700 I I I 0 I I I 70 4 I I I 0 47 I I I 70 8 I I I 0 38 I I I 70 0 I I I I I I 70 4 I I I I I I 7 3 I I I I I I I I I 6060 I I I I I I I I I II I I I I I II I I Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. 0 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

11 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, I I I I I I I I I 90 3 II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 800 I I I II II I I I I 90 3 I I I I I I 9 47 I II I M.K bez dop. I I II II II I I I II III II Tabela dop³at do kolorów Kolekcja i I I I tynki ineralne z³/kg z³/ kg tynki silikatowe siloksanowe i z³/kg z³/ kg farby silikatowe siloksanowe i z³/l z³/ l 80 3 II II I I I I I II III IV 0,6 0,0,00,66,00,00,00 0,00 0,80,60 3,0,0 0,00,00 80,00, ,33 7,33 0,66 0,00 0,00 0,00 60, I I I Uwaga Dodatkowa cena za kolor nie podlega rabatowaniu I I I M.K. Modne kolory = wspó³czynnik odbicia œwiat³a rozproszonego 880 II I I I I I Do systeu ocieplania Lobather najlepiej zastosowaæ: Tynki ineralne i silikatowe oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= Tynki siloksanowe i oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= I I I Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

12 Kolekcja kolorów Wzory kolorów dla tynków silikonowoakrylowych oraz dla tynków i farb siloksanowych i akrylowych tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby bez dop. I I I I I I I I I I I I I II II II II 007 III IV III III III IV III IV I I I I I I I I I II I II II II II III II III II III III III III IV I I I I I I I I I II 0063 I II 00 7 II II II II III IV III III IV IV 0069 IV III ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix.

13 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby I I 00 7 I I I II 0 68 I I I II 03 3 I I II III 0 43 I II II III 07 6 II III III IV 09 III III I I 0 74 I I I I 69 I I I II 3 6 I I II III 46 I I 087 II III 7 4 I II III IV 3 II III I I 0 73 I I I I 64 I I I II 3 3 I I II II 4 I I II III 7 4 II III III III 9 6 III III Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 3

14 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby 0 7 I I I I 03 6 I I I I 033 I II 60 6 I I 0 4 II II I I II III I II 039 IV IV III II 0 76 I I I I I I I I I I II II I II II II II III II II 049 IV IV III III 00 6 I I 7080 I I 0 6 I I 708 I I I I 7083 I II 0 4 I I 708 I II 07 II I 7087 II II 09 4 II II 7089 `4 II III 4 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix.

15 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby I I I I I I 80 6 I I I I 803 I I 70 3 I I 80 8 I I II I I I II II 809 II II I I I I I I I I II II I II III IV 0,6 0,0,00,66 Tabela dop³at do kolorów Kolekcja i tynki ineralne z³/kg z³/ kg,00,00,00 0,00 tynki silikatowe siloksanowe i z³/kg z³/ kg 0,80,60 3,0,0 0,00,00 80,00,00 farby silikatowe siloksanowe i z³/l z³/ l.33 3,33 7,33 0,66 0,00 0,00 0,00 60, II II Uwaga Dodatkowa cena za kolor nie podlega rabatowaniu I I M.K. Modne kolory I I I I = wspó³czynnik odbicia œwiat³a rozproszonego Do systeu ocieplania Lobather najlepiej zastosowaæ: Tynki ineralne i silikatowe oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= Tynki siloksanowe i oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= I I II I 80 4 II II Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

16 Zaprawy urarskie ater. Nuer wkg ena Wydajnoœæ wz³za opakowanie ena wz³ ater. Nuer wkg ena Wydajnoœæ wz³za opakowanie ena wz³ VK Plus V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VK Plus 0.a alabastrowobia³a VK Plus 0.c jasnoszara VK Plus 0.t stalowoszara VK Plus 0.d grafitowoszara VK Plus 0.e antracytowoszara VK Plus 0.h grafitowoczarna VK Plus 0.b jasnobe owa VK Plus 0.i piaskowo ó³ta VK Plus 0.k kreowo ó³ta VK Plus 0.n ó³topoarañ. VK Plus 0.r ³ososiowopoar. VK Plus 0.s iedzianobr¹z. VK Plus 0.p jasnobr¹zowa VK Plus 0.g ahoniowobr¹z. VK Plus 0.f cienobr¹zowa VK Plus 0.u groszkowozielona ,9 4,9 8,37,6,46 38,63 39,74 34,96 4,78,4 37,60 3, 44,74 34,04,4 4,39,76,3 0,946,009,8,88,3,6,6,8,3,078,49,,08,83 FM Zaprawa do spoin FM ( ) alabastrowobia³a FM (JS 4) jasnoszara FM (SS 4) stalowoszara FM (GS 43) grafitowoszara FM (S 44) antracytowoszara FM (G 4) grafitowoczarna FM (J 46) jasnobe owa FM (PZ 47) piaskowo ó³ta FM (KZ ) kreowo ó³ta FM (ZP 49) ó³topoarañcz. FM ( P 0) ³ososiowopoar. FM (M ) iedzianobr¹zowa FM (J ) jasnobr¹zowa FM (M 3) ahoniowobr¹z. FM ( 4) cienobr¹zowa FM (GZ ) groszkowozielona , 8,7,6 3,66,,69 4,7,73 4,4,4 44,4 34,70 4,3, 4,9 63,87,738 0,97,00,0,07,3,39,,4,0,,7,40,70,40,9 VK 0 V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VK 0.a alabastrowobia³a VK 0.c jasnoszara VK 0.t stalowoszara VK 0.d grafitowoszara VK 0.e antracytowoszara VK 0.h grafitowoczarna VK 0.b jasnobe owa VK 0.i piaskowo ó³ta VK 0.k kreowo ó³ta VK 0.n ó³topoarañczowa VK 0.r ³ososiowopoarañ. VK 0.s iedzianobr¹zowa VK 0.p jasnobr¹zowa VK 0.g ahoniowobr¹zowa VK 0.f cienobr¹zowa VK 0.u groszkowozielona VM 0 V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VM 0.a VM 0.c VM 0.t VM 0.d VM 0.e VM 0.h VM 0.b VM 0.i VM 0.k VM 0.n VM 0.r VM 0.s VM 0.p VM 0.g VM 0.f VM 0.u alabastrowobia³a jasnoszara stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara grafitowoczarna jasnobe owa piaskowo ó³ta kreowo ó³ta ó³topoarañczowa ³ososiowopoarañcz. iedzianobr¹zowa jasnobr¹zowa ahoniowobr¹zowa cienobr¹zowa groszkowozielona VZ 0 V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VZ 0.a VZ 0.c VZ 0.t VZ 0.d VZ 0.e VZ 0.h VZ 0.b VZ 0.i VZ 0.k VZ 0.n VZ 0.r VZ 0.s VZ 0.p VZ 0.g VZ 0.f VZ 0.u alabastrowobia³a jasnoszara stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara grafitowoczarna jasnobe owa piaskowo ó³ta kreowo ó³ta ó³topoarañczowa ³ososiowopoarañcz. iedzianobr¹zowa jasnobr¹zowa ahoniowobr¹zowa cienobr¹zowa groszkowozielona ,67,4, 6, 9,8 8,6,34 8,76 34,97 3,6 3,4 7, 8,96 7,9 9,34 47,68,84,,6 6,0,0 8,6 3,8 8,6 33,9 34,07,3 7, 7,9 6, 8,6 4,99 4,8 33,80,66 8,6 3, 33,43 37,8 8,7,8,4,64,96 3, 8,4 3,79 46,79,389,8 0,77 0,870 0,986 0,9, 0,99,66,04,04 0,98 0,96 0,9 0,978,89,,07 0,64 0,868,000 0,94,06 0,94,3,,008 0,907 0,93 0,880 0,9,33,394,7 0,7 0,94,077,4,60 0,94,09,04,0 0,86,04 0,9,093,60 VK Plus T V.O.R. Zaprawa z trase VK Plus T VK Plus T VK Plus T VK Plus T VK Plus T stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara grafitowoczarna cienobr¹zowa VK 0 T V.O.R. Zaprawa z trase VK 0 T VK 0 T VK 0 T VK 0 T VK 0 T ,,,,, 9,44 3,94,03 4,79 46,,77,78,44,7,89 stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara ,,,,09 7,37 3,7 grafitowoczarna cienobr¹zowa ,, 3,37 33,39 VM 0 T V.O.R. Zaprawa z trase VM 0 T VM 0 T VM 0 T VM 0 T VM 0 T stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara ,,, 0,6 9,43 3, grafitowoczarna cienobr¹zowa ,, 3,0 3,77 VZ 0 T V.O.R. Zaprawa z trase VZ 0 T VZ 0 T VZ 0 T VZ 0 T VZ 0 T HM a Zaprawa urarska HM a 43, 4, KSK Zaprawa klej¹ca do bloczków z betonu porowatego i cegie³ silikatowych,004,09,70,,3 0,8,77,,4,7 stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara ,,,,67 9, 3,98,07,8,79 grafitowoczarna cienobr¹zowa ,, 33,0 3,9,34,78 FM T Fuga do spoin z trase FM (ST 4 T) stalowoszara 6 437, 3,86 FM (GS 43 T) grafitowoszara , 3,49 FM (S 44 T) antracyt.szara 6 437, 33, FM (G 4 T) grafitowoczarna , 33,78 FM ( 4 T) cienobr¹zowa ,, LM E Lekka zaprawa urarska z gliñce i perlite,7,99,339,,4 0,474 LM E 4 3 3,,09 GK Zaprawa klej¹ca do bloczków z betonu porowatego GK bia³a szara 3 09,93 0,8,037 0,83 VZ Plus Zaprawa urarska do klinkieru VZ Plus stalowoszara K 09 F Zaprawa dekarska K09F szara bia³a br¹zowa czarna czerwona 30 6 na zap ,,7 46,33 46,33 37,64 na zap. 0,63,4,8,8 0,94 KSK bia³a 3 4 szara 3 4 0,97 7,87 KSK Ziowa zaprawa klej¹ca do bloczków z betonu porowatego i cegie³ silikatowych KSK ziowa 3 460,07 SM Zaprawa do kana³ów i szybów 0,839 0,7 0,083 SM ,4,06 6 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

17 Zaprawy do betonowania i renowacji ater. Nuer ena za opak. ena ater. Nuer ena za opak. ena 03 Jastrych betonowy/ eton , 0,37 SFix Zaprawa zalewowa SFix ,98,479 Z eent szybkowi¹ ¹cy Z MG Zaprawa do pustaków szklanych MG 08 96,3, ,0,464,3,60 K 0. Zaprawa do ontowania oœcie nic K ,93 0,98 FFM Zaprawa ognioodporna FFM ,,8 K 0 Zaprawa urarska i tynkarska K , 0,37 RS eentowa asa szpachlowa RS , 37,83,3 K 0/4 Gruboziarnista zaprawa urarska i tynkarska K 0/4 03 7,63 0,66 Z 0 Zaprawa ceentowa Z , 0,37 y uszczelniaj¹ce ater. Nuer Opakowania ena za opak. ena ater. Nuer Opakowania ena za opak. ena MDS Mineralna zaprawa uszczelniaj¹ca MDS ,63,8 FDS K Elastyczny szla uszczelniaj¹cy FDS K ,0, GR Œrodek gruntuj¹cy GR SG ituiczna pow³oka gruntuj¹ca SG I,7 0,7 68, , 0,7 3, ,39 8,9 DK K ituiczna pow³oka uszczelniaj¹ca DK K ltr. 8 DK K ituiczna pow³oka uszczelniaj¹ca DK K ,0 0,34 8,4 7,00,0 7,00 FDS K Elastyczny szla uszczelniaj¹cy FDS K (+) IW Œrodek ipregnuj¹cy IW ltr. 396 DTG Œrodek gruntuj¹cy, g³êboko penetruj¹cy ltr. 60 DTG ltr ltr. FDF Folia w p³ynie FDF 70,84 8,4 7, 7,0 49,8 86,46 33,4 9,837 8,646 6, ,0 6, ,8, DKW K ituiczna pow³oka uszczelniaj¹ca, ziowa. DKW K ,90 8,84 ater. Nuer Opakowania wb ena za opak. ena LV ohrloch. Œrodek do uszczelniania kapilarnego LV ohrloch ,0 9,437 Taœa uszczelniaj¹ca 0 x 70 TŒM USZZELNIJ b 0 b 8,98 89,0,898,790 LS ohrloch zaprawa do szlaowania dziur po wierceniach LS ohrloch , 4,4 Taœa uszczelniaj¹ca 0 x 0 TŒM USZZELNIJ b 08,63 0,373 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 7

18 udowa pod³o a ater. Nuer ZE 04 Jastrych ceentowy ZE 04 M Masa saopoziouj¹ca M wkg F 0 Zaprawa wyrównuj¹ca do pod³o a F 0 NSP Niweluj¹ca zaprawa szybkowi¹ ¹ca NSP H 4 ¹cznik przyczepnoœciowy H4 HE Elastyczna eulsja przyczepnoœciowa HE UG Uniwersalny œrodek gruntuj¹cy UG , 6,, ena wz³za opakowanie 6,0 4, 63,,94 czerwonobr¹zowy , 4, QG Kwarcowy œrodek gruntuj¹cy Z Uniwersalna zaprawa klej¹ca do glazury 60 0,83 Z , ena wz³za kg 0,3,06,4,647,84 0,66 0, ,0 7, ,0 6,90 QG ,9 8,394 K Zaprawa klej¹ca elastyczna do glazury K ,07 FK Zaprawa klej¹ca wysokoelastyczna FK 8 44 FDK Zaprawa klej¹ca elastyczna do glazury FDK 8 FR 0 Zaprawa do spoin szara szara srebrnoszara FR 0 srebrnoszara antracytowa antracytowa FF 9 Elastyczna zaprawa do spoin FF 9 szara szara ater Nuer wkg FX 900 Zaprawa klej¹ca wysokoelastyczna ena wz³za opakowanie 0,7 3,78 9,79, 3,6 6,68 3,6 6,68 0,3 90,98 ena wz³za kg,,09,7,97,46,7,07,7,07 4,046 3,639 FDK FX ,7, MK 900 Klej do aruru FDK MK ,4 3,097 MK 9 Klej do aruru szybkowi¹ ¹cy FDK MK ,4 4,6 GaLaau dla dou i ogrodu ater. Nuer wkg ena za opak. ena ater. Nuer wkg ena za opak. ena TPM Trasowa zaprawa do bruków TPM TPM , , 0,78 0,7 TNFb Trasowa zaprawa do spoin, elastyczna, szeroka do kaienia naturalnego TNF b szara ,6,0 3,67 4,0 PFM Zaprawa do spoinowania bruków M PFM piaskowy ,06 bazaltowy ,9 PFH Zaprawa do spoinowania bruków H PFH szara ,44 NVL 0 Zaprawa do kaienia naturalnego z trase NVL ,3 TND Trasowy klej elastyczny do kaienia naturalnego TND TN Trasowa zaprawa do kaienia naturalnego TN jasnoszary naturalna biel 73,87 78, ,68 9,77 0,3,06 0,66,96 3,3 0,67 TNFs Trasowa zaprawa do spoin, elastyczna, w¹ska do kaienia naturalnego TNF s TNF s TNF s szara jasnoszary bia³a be owa antracytowa TNHflex Trasowy szla elastyczny zwiêkszaj¹cy przyczepnoœæ, do kaienia naturalnego TNHflex FTD FlexoDyspersja trasowa FTD TNHflex 73, 6,3,0,0,0,0 naturalna biel ,06 pojenik kanister beczka ,88,43 46,7,93 3,6 4,44 4,44 4,44 4,44 4,80 8,88 3,89,46 TFP Trasowa zaprawa do spoinowania p³yt z kaienia naturalnego TFP szara ,7, TDM Trasowa zaprawa drenarska TDM ,46 0,99 PFL Zaprawa do spoinowania kostki brukowej L (3K) PFL PFF Zaprawa do spoinowania kostki brukowej F Pró nia (K) PFF piaskowa ,8,47 granitowa ,8 6,8 bazaltowa ,8 6, piaskowa granitowa bazaltowa , , ,09,69,83 6,0 6,78 6,79 6,96 Terzith typ ineralna asa do kaienia naturalnego jako warstwa wierzchnia Typ Terzith typ K ineralna asa reprofilacyjna do kaienia naturalnego do uzupe³niania g³êbokich ubytków Typ K szary szary ,, ,63, 9 na zap. na zap ,,0 RZ RuckZuck eton 8 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê RZ 0 66,89 0,80

19 Spoiwa trasowe TZn eent trasowy noralny L TZn ater. 46 Nuer ena w z³ za opakowanie 3,84 ena w z³ za kg,74 TK Wapno trasowe HL TK ater. 46 Nuer 74 ena w z³ za opakowanie 4,3 ena w z³ za kg,70 TZo eent trasowy oryginalny L TZo ,3,9 TM M¹czka trasowa TM TK ,7,069 TZr eent trasowy rapid TZr TZs eent trasowy specjalny TZs ,73,,389,6 TKM Zaprawa wapiennotrasowa TKM 0 TKM TZM Zaprawa ceentowotrasowa TZM ,37,37,37 0,634 0,634 0,634 y do renowacji ater. Nuer ena za opak. ena ater. Nuer ena za opak. ena TWM Zaprawa trasowa do urowania i spoinowania TWM ,0 0,6 TWMs Zaprawa trasowa do urowania i spoinowania specjalna TWMs , 0,680 NHLM Historyczna zaprawa urarska NHLM 0 NHLM 04 HKP Tynk historyczny DLM Zaprawa urarska na bazie wapna doloitowego DLM 0 DLM 04 HKP ,64 0,89 Pozosta³e uziarnienia na zapytanie , 0, , 0,83 HSM Historyczna zaprawa urarska renowacyjna HSM HSM HSM a HSM ,04 0, ,04 0, ,84 0, ,84 0, ,64 0, ,64 0,94 TKF Zaprawa spoinowa na bazie wapna trasowego 3, 0,83 3, 0,83 TKF ,,7 TKF ,,7 Pozosta³e uziarnienia na zapytanie. NHLF Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie wapna naturalnego NHLF , 0,93 NHLF , 0,93 DLF Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie wapna doloitowego DLF , 0,93 DLF , 0,93 HSF Fuga do spoinowania oddychaj¹ca porowata HSF 0, HSF aszynowy 0, V/V Zaprawa gipsowa V V ,4, ,00, na zapyt na zapyt. TKP Tynk podk³adowy porowaty na bazie wapna trasowego TKP 0 TKP ,64 0, ,64 0,866 TKPL Tynk lekki podk³adowy renowacyjny na bazie wapna trasowego TKPL ,68,3 TZP Tynk ceentowo trasowy TZP 0 TZP , 0, , 0,909 NHLP Tynk historyczny na bazie wapna (niehydrofobowy) NHLP NHLP wa ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,76 0, ,76 0, ,76 0, ,76 0,944 HSP Tynk podk³adowy HSP Pozosta³e uziarnienia na zapytanie. HSPL Tynk podk³adowy porowaty HSPL 0, VSPwta Tynk renowacyjny sczepny VSP wta TKPwta Tynk podk³adowy renowacyjny na bazie wapna trasowego TKP wta ,3,644 TKSwta Tynk renowacyjny na bazie wapna trasowego TKS wta szary TKS wta TMD Tynk ineralny na bazie wapna trasowego ciep³ochronny TMK Tynk kliatyczny ineralny trasowy TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego TKFP 00, NHLFP Tynk drobny NHLFP ,64,788 KFP Szpachla wapienna,96,9 3 3,6, ,8, ,,337 TMD ,9 4,933 TMK ,08,703 KFP ,4,44 TNS Pow³oka ochronna trasowa do zabezpieczeñ kaienia naturalnego 4 4 4,64, TNS ,,96 NHLVg Zaprawa do wype³nieñ NHLVg NHLVg NHLVg TKVg Zaprawa do wype³nieñ na bazie wapna trasowego TKVg TZVg Zaprawa na bazie ceentu trasowego do wype³nieñ i spoinowania , 34,60,384 TZVg 0, , 0, , 0, , HSTVp Zaprawa na bazie wapna trasowego iniekcyjna wt³aczana HSTVp HSVp Zaprawa iniekcyjna wt³aczana HSVp , 47,9, , 47,9, , 47,9,8 0 0, 0, 0,4 0 0, 0, 0,4 0 0, 0, 0, , 33,80, , 33,80, , 33,80, , 33,80, ,66,06 34,60,384 34,60,384 34,60, ,7, ,7, ,7, ,7, ,9,9,03,03 78,9,03 748,9,03 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

20 quickix Sp. z o.o. siedziba firy: ul. rzegowa Strzelin tel. 07/ fax 07/ eail: dzia³ sprzeda y: ul. rzegowa Strzelin tel. 07/ 39 7, 07/ fax 07/ eail: zak³ad produkcyjny Strzelin: ul. rzegowa Strzelin eail: zak³ad produkcyjny Rawa Mazowiecka: ul. Opoczyñska Rawa Mazowiecka eail: Legenda: quickix siedziba firy zak³ady produkcyjne agazyny regionalne hêtnie Pañstwu doradziy

CENNIK PRODUKTÓW 2012

CENNIK PRODUKTÓW 2012 Innowacyjne materiały budowlane CENNIK PRODUKTÓW 2012 obowiązuje od 01.04.2012 www.quick-mix.pl ZAPRAWY MURARSKIE VK Plus T Zaprawa z trasem Tubag cena za VK Plus T jasnobeżowa 43802 25 48 ok 43-53 kg/m²

Bardziej szczegółowo

Cennik quick-mix Cennik obowiązuje od dnia r. Strona 1 z 20. cena za opakowanie ilość na palecie. opakowanie kg/ l/ karton

Cennik quick-mix Cennik obowiązuje od dnia r. Strona 1 z 20. cena za opakowanie ilość na palecie. opakowanie kg/ l/ karton Cennik obowiązuje od dnia 01.08. r. kg/ ZAPRAWY DO KLINKIERU TRASEM TUBAG VK Plus T Zaprawa do klinkieru z trasem Tubag VK Plus T jasnobeżowa 43802 25 48 C 41,80 VK Plus T jasnoszara 43803 25 48 C 40,80

Bardziej szczegółowo

LOBATHERM Systemy ociepleń

LOBATHERM Systemy ociepleń 20 Systemy ociepleń Zaprawy do systemów ociepleń 24 Zaprawy z płytką P 25 System ociepleń stropów G BS 26 Elementy uzupełniające 27 21 systemy ociepleń tabela systemowa Firma quick-mix jest członkiem Lobatherm

Bardziej szczegółowo

LOBATHERM Systemy ociepleń

LOBATHERM Systemy ociepleń 22 Systemy ociepleń Zaprawy do systemów ociepleń 24 Zaprawy z płytką P 25 System ociepleń stropów G BS 26 Elementy uzupełniające 27 23 systemy ociepleń tabela systemowa Firma quick-mix jest członkiem Lobatherm

Bardziej szczegółowo

Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie

Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie 750ml E118 Kleje do ociepleń Klej do styropianu TYTAN EOS - ok. 8* Klej do płyt XPS TYTAN EOS - ok. 14* Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu 7szt./12 kartonów 7szt./12 kartonów za kg - 31, - 33,60

Bardziej szczegółowo

Uderzająca feeria barw! Nowa kolekcja kolorów farb i tynków quick-mix jest już dostępna!

Uderzająca feeria barw! Nowa kolekcja kolorów farb i tynków quick-mix jest już dostępna! 28 akrylowe 32 siloksanowe 33 silikonowe 34 silikatowe 35 HYDROCON 35 mineralne 36 Podkłady gruntujące 38 kamienne i tynki mozaikowe 39 29 Uderzająca feeria barw! Nowa kolekcja kolorów farb i tynków quick-mix

Bardziej szczegółowo

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu. 3 Zaprawy murarskie do klinkieru z trasem Tubag Zaprawy do spoinowania z trasem Tubag Zaprawy murarskie ogólnego stosowania Zaprawy murarskie ciepłochronne Cienkowarstwowe zaprawy klejące Zaprawy specjalne

Bardziej szczegółowo

Tynki strukturalne. Tynki HYDROCON

Tynki strukturalne. Tynki HYDROCON 28 Tynki HYDROCON 31 Tynki mineralne 32 Tynki silikatowe 33 Tynki siloksanowe 34 Tynki silikonowe 35 Tynki akrylowe 36 Podkłady gruntujące 37 Tynki kamienne i tynki mozaikowe 38 29 Tynki HYDROCON Redukuje

Bardziej szczegółowo

www.quick-mix.pl LOBATHERM systemy ociepleń

www.quick-mix.pl LOBATHERM systemy ociepleń www.quick-mix.pl LOBATHERM Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Baustoffgruppe LOBATHERM zastosować tynk akrylowy czy siloksanowy? często spędzają sen z powiek inwestora. Kompetentnie i merytorycznie

Bardziej szczegółowo

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza skurcz zapraw cementowo wapiennych zwiększa wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Katalog 2015. Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. quick-mix Sp. z o.o.

Katalog 2015. Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. quick-mix Sp. z o.o. Innowacyjne materiały budowlane 9 10 11 12 8 7 6 doradcy techniczno-handlowi: 1 tel. kom. 605 302 124 2 tel. kom. 695 168 864 3 tel. kom. 695 250 961 4 tel. kom. 603 769 966 5 tel. kom. 695 250 867 6 tel.

Bardziej szczegółowo

Masy podkładowe Emulsje gruntujące Produkty wewnętrzne i zewnętrzne Kleje do systemów ociepleń... 10

Masy podkładowe Emulsje gruntujące Produkty wewnętrzne i zewnętrzne Kleje do systemów ociepleń... 10 1 www.technitynk.pl 2 Tynki... 4 Masy podkładowe... 5 Emulsje gruntujące... 6 Farby... 8 Produkty wewnętrzne i zewnętrzne... 10 Kleje do systemów ociepleń... 10 Kleje do glazury, terakoty, gresu... 11

Bardziej szczegółowo

Zawartość oryginalnego trasu Tubag:

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: 98 Zawartość oryginalnego trasu : minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza skurcz zapraw cementowo wapiennych zwiększa wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe, garaże, łazienki, kuchnie piwnice, ściany cokołowe mieszany, ściana otynk.

pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe, garaże, łazienki, kuchnie piwnice, ściany cokołowe mieszany, ściana otynk. 60 wapienne wewnętrzne 63 wapienne zewnętrzne 64 cementowo-wapienne ogólnego stosowania 64 cementowo-wapienne lekkie 65 cienkowarstwowe 66 wygładzające i gładzie 67 Obrzutki cementowe 67 Podkłady gruntujące

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały budowlane. Katalog Międzynarodowa Grupa Budowlana sievert

Innowacyjne materiały budowlane. Katalog Międzynarodowa Grupa Budowlana sievert Innowacyjne materiały budowlane Katalog 2016 Międzynarodowa Grupa Budowlana sievert Baustoffgruppe Laboratorium Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości Kompleksowy asortyment Najwyższa jakość i

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA Klej do montażu styropianu CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW cennik 3/2009 obowiązuje od 1 kwietnia 2009 Kod Produkt i zastosowanie Opakowanie Ilość ZAPRAWY KLEJOWE UNIWERSALNE I

Bardziej szczegółowo

cennik produktów 2011 obowi zuje od dnia 1.01.2011

cennik produktów 2011 obowi zuje od dnia 1.01.2011 cennik produktów 2011 obowi zuje od dnia 1.01.2011 Zaprawy klejowe do z o onych systemów izolacji cieplnej budynków weber KS111 dobra przyczepno do pod o a weber KS111 zaprawa klejowa, podstawowa ok. 4,0-4,5

Bardziej szczegółowo

CENNIK Ceny obowiązują od r.

CENNIK Ceny obowiązują od r. CENNIK 02 2009 Ceny obowiązują od 16.02.2009 r. Lp. Produkt Cena netto VAT Opakowanie PaletaKarton ŚRODKI GRUNTUJĄCE I ULEPSZAJĄCE 1. GRUNTOLIT 300 41,70 2. GRUNTOLIT-W 301 3. GRUNTOLIT-SG 302 4. GRUNTOLIT-R

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

worek 25 kg worek 25 kg worek 25 kg 50 worków 2,16 zł 54,00 zł

worek 25 kg worek 25 kg worek 25 kg 50 worków 2,16 zł 54,00 zł Kod Produkt i zastosowanie Opakowanie Ilość na palecie SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW METODĄ BSO 7033 Ekomix - Klej do styropianu w systemach ociepleń 50 worków 0,67 zł 16,75 zł 7034 Ekomix - Klej do siatki

Bardziej szczegółowo

Suche zaprawy, systemy ociepleñ i chemia budowlana w ofercie firmy

Suche zaprawy, systemy ociepleñ i chemia budowlana w ofercie firmy ZAPRAWY MURARSKIE BIBLIOTEKA Suche zaprawy, systemy ociepleñ i chemia budowlana w ofercie firmy Quick-mix jest siln¹ mark¹ suchych zapraw, systemów ociepleñ i chemii budowlanej. Oferowane przez firmê materia³y

Bardziej szczegółowo

Katalog since quick-mix.pl. Innowacyjne materiały budowlane. Farby. Zaprawy murarskie. Zaprawy do klinkieru. Tynki strukturalne

Katalog since quick-mix.pl. Innowacyjne materiały budowlane. Farby. Zaprawy murarskie. Zaprawy do klinkieru. Tynki strukturalne Innowacyjne materiały budowlane Katalog 2017 since 1997 Zaprawy do klinkieru Zaprawy murarskie Beton Ocieplenia Tynki strukturalne Farby Tynki Uszczelnienia i hydroizolacje Klejenie płytek Tubag GaLaBau

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. systemy ociepleń LOBATHERM. systemy ociepleń. Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert

Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. systemy ociepleń LOBATHERM. systemy ociepleń. Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Innowacyjne materiały budowlane www.quick-mix.pl LOBATHERM systemy ociepleń LOBATHERM systemy ociepleń Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Baustoffgruppe Systemy ociepleń quick-mix LOBATHERM Systemy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

zaprawy cienkowarstwowe Nanozaprawa do klinkieru az Zaprawa montażowa szybkowiążąca az 131 Zaprawa do pustaków szklanych biała az 145

zaprawy cienkowarstwowe Nanozaprawa do klinkieru az Zaprawa montażowa szybkowiążąca az 131 Zaprawa do pustaków szklanych biała az 145 CENNIK obowiązuje od 01.09.2010 cena netto opakowania jednostkowe zbiorcze Zaprawy uniwersalne 11,75 zł 25 kg 48 worków Zaprawa murarska wapienno-cementowa az 101 12,75 zł 25 kg 48 worków Zaprawa murarska

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 600 - luzem w chwytakach

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Kompleksowy asortyment. Informacje dla klienta. Doradztwo na budowie. Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości

Laboratorium. Kompleksowy asortyment. Informacje dla klienta. Doradztwo na budowie. Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości Laboratorium Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości LK 300 Kompleksowy asortyment Najwyższa jakość i rozwiązania systemowe Informacje dla klienta Katalogi, broszury, serwis internetowy, aplikacje

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW1131 /-/ wz. ppłk Marek HELLER MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SPRAWA ZP/22/2014

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Zaprawy uniwersalne. zaprawy cienkowarstwowe

Zaprawy uniwersalne. zaprawy cienkowarstwowe obowiązuje od 01.04.2015 cena netto opakowania cena netto za kg/l jednostkowe zbiorcze Zaprawy uniwersalne 12,25 zł 0,49 zł 25 kg 48 worków Zaprawa murarska wapienno-cementowa klasa M 2,5 az 101 13,50

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. SPRZEDA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

www.kreisel.pl Cennik 2014

www.kreisel.pl Cennik 2014 www.kreisel.pl Cennik 2014 Obowiązuje od 1 lutego 2014 roku Cennik przeznaczony dla podmiotów gospodarczych Aktualne ceny na stronie www.kreisel.pl Do ceny netto dolicza się 23 % VAT ŚRODKI GRUNTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów Obowiązuje od r.

Cennik produktów Obowiązuje od r. Henkel Polska Sp. z o.o. Cennik produktów Obowiązuje od 09.01.2014 r. Numer IDH CERESIT I.1 Materiały do układania i spoinowania płytek 847766 ZK Zaprawa klejąca do płytek 25 kg 5900089111343 42 15,20

Bardziej szczegółowo

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m²

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m² ZAPRAWY KLEJĄCE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ KLEIB I KLEIB W KLEIB C1 ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. Doskonała przyczepność; Pełna wodoodporność

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa materiałów ekploatacyjnych dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Sukcesywna dostawa materiałów ekploatacyjnych dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Sukcesywna dostawa materiałów ekploatacyjnych dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Pakiet nr 3 murarskie, ślusarskie, malarskie, szklarskie Formularz asortymentowo - cenowy Stawka Kwota Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Narożnik. Narożnik. Narożnik. Narożnik. www.ofitex.pl. materiał / material. standardowe długości / lenght. ilość w opakowaniu / packing

Narożnik. Narożnik. Narożnik. Narożnik. www.ofitex.pl. materiał / material. standardowe długości / lenght. ilość w opakowaniu / packing 1 Produkowane przez nas profile objęte są Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8598/2013. 2 13 perforowany prosty Listwa okapnikowa EKO m z siatką Listwa okapnikowa 100 szt. łukowy

Bardziej szczegółowo

GaLaBau architektura krajobrazu

GaLaBau architektura krajobrazu 110 architektura krajobrazu Betony ogrodowe 114 Zaprawy murarskie do kamienia naturalnego z trasem Tubag 115 Zaprawy trasowe do spoinowania kamienia wodoszczelne 116 Zaprawy trasowe do spoinowania bruku

Bardziej szczegółowo

Tynki akrylowe Paleta A

Tynki akrylowe Paleta A Tynki akrylowe Paleta A KOLOR A 010 4.87 121.75 149.75 A 510 4.97 124.25 152.83 A 020 4.87 121.75 149.75 A 520 5.14 128.50 158.06 A 030 4.86 121.50 149.45 A 530 5.56 139.00 170.97 A 040 4.95 123.75 152.21

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni Przedmiar robót Budowa: Kraków ul. Worcella 7 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek biurowy Inwestor: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Logistyki Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. obowi¹zuje od 16.03.009 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 500 - luzem w chwytakach Kategoria tolerancji TLMB 1 1 szt. Zu ycie 1 m Zu ycie 1 WYMIARY Iloœæ w chwytaka Asortyment [mm] chwytaku[szt.] netto

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

QUALITY. Chemia budowlana FARBY PREPARATY IMPREGNATY GRUNTY TYNKI KLEJE. Polski producent SZPACHLE

QUALITY. Chemia budowlana FARBY PREPARATY IMPREGNATY GRUNTY TYNKI KLEJE. Polski producent SZPACHLE QUALITY Chemia budowlana FARBY PREPARATY IMPREGNATY TYNKI GRUNTY SZPACHLE KLEJE Polski producent CENNIK PRODUKTÓW Ceny netto cennik obowiązuje od dn.01.02.2014 EMULSJE GRUNTUJĄCE Acrygrun E linia ECO emulsja

Bardziej szczegółowo

cennik produktów 2011 obowi zuje od dnia

cennik produktów 2011 obowi zuje od dnia cennik produktów 2011 obowi zuje od dnia 1.01.2011 Produkty elewacyjne Tynki dekoracyjne i farby Tynki polimerowo-mineralne weber TM314 niepalny dost pny w kolorze bia ym, do malowania weber TM314 tynk

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ KLEJE I USZCZELNIACZE

CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ KLEJE I USZCZELNIACZE CENNIK PRODUKTÓW SIKA /ceny netto/ tel./fax 14 681 38 18 tel./kom. 660 087 442 WARUNKI HANDLOWE KLEJE I USZCZELNIACZE Sikaflex 11FC a 300 ml / beżowy, biały, brązowy, ceglasty, czarny, szary, wiśnia /

Bardziej szczegółowo

CENNIK ILLBRUCK 2014.03.15

CENNIK ILLBRUCK 2014.03.15 CENNIK ILLBRUCK 2014.03.15 TAŚMY ROZPRĘŻNE Rozmiar Dł. Rolki [m] Ilość szt./kart Całkowita dł. [m] Kolorystyka illbruck TP610 illmod Eco 10/2 12,50 11 137,50 176,71 15/2 12,50 7 87,50 szara; antracyt 255,93

Bardziej szczegółowo

Zaprawy murarskie ogólnego stosowania 14 Zaprawy murarsko-tynkarskie 16 Zaprawy murarskie ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18

Zaprawy murarskie ogólnego stosowania 14 Zaprawy murarsko-tynkarskie 16 Zaprawy murarskie ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18 14 ogólnego stosowania 14 murarsko-tynkarskie 16 ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18 15 ogólnego stosowania HM 2a Zaprawa murarska Uniwersalna zaprawa murarska do każdego rodzaju cegły,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Łączna cena netto Tapeta natryskowa dialkolor ltr 160 kolor zależny od potrzeb X Razem X X X X X

OFERTA CENOWA. Łączna cena netto Tapeta natryskowa dialkolor ltr 160 kolor zależny od potrzeb X Razem X X X X X Zadanie nr 1... Lp. Asortyment / nr kat. Jedn. Ilość Cena jedn.netto Łączna cena netto Stawka VAT Łączna cena Łączna cena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tapeta natryskowa dialkolor ltr 160 kolor zależny od Producent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

GaLaBau wokół domu i w ogrodzie

GaLaBau wokół domu i w ogrodzie 102 Betony ogrodowe 106 Zaprawy klejące do kamienia naturalnego 106 Zaprawy murarskie do kamienia naturalnego z trasem Tubag 107 Zaprawy trasowe do spoinowania kamienia wodoszczelne 107 Zaprawy trasowe

Bardziej szczegółowo

www.kreisel.pl Cennik 2015

www.kreisel.pl Cennik 2015 www.kreisel.pl Obowiązuje od 1 marca 2015 roku Cennik przeznaczony dla podmiotów gospodarczych Aktualne ceny na stronie www.kreisel.pl Do ceny netto dolicza się 23 % VAT Cennik 2015 ŚRODKI GRUNTUJĄCE I

Bardziej szczegółowo

Tynki, szpachlówki i g³adzie w ofercie firmy

Tynki, szpachlówki i g³adzie w ofercie firmy TYNKI BIBLIOTEKA Tynki, szpachlówki i g³adzie w ofercie firmy Firma OPTIROC oferuje gotowy system wspó³pracuj¹cych ze sob¹ i uzupe³niaj¹cych siê produktów: pocz¹wszy od materia³ów do wykonania stanu surowego

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów dla których od obowiązują nowe ceny

Cennik produktów dla których od obowiązują nowe ceny ATLAS INTER-ZAPRAWA KLEJĄCA DO WNĘTRZ 25 KG 15,41 zł 16,03 zł ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA - KLEJ UNIWERSALNY 5 KG 10,33 zł 10,74 zł ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA - KLEJ UNIWERSALNY 10 KG 14,26 zł 14,83

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów i akcesoriów budowlanych - SPRAWA ZP/37/2015

MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów i akcesoriów budowlanych - SPRAWA ZP/37/2015 Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW. 1131 /-/płk dypl. pil. Maciej TRELKA 29.10.2015r MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów i akcesoriów budowlanych -

Bardziej szczegółowo

TYNK AKRYLOWY TYNK KRZEMIANOWY (SILIKATOWY) TYNK MOZAJKOWY. PREPARAT GRUNTUJĄCY akrylowy. PREPARAT GRUNTUJĄCY krzemianowy

TYNK AKRYLOWY TYNK KRZEMIANOWY (SILIKATOWY) TYNK MOZAJKOWY. PREPARAT GRUNTUJĄCY akrylowy. PREPARAT GRUNTUJĄCY krzemianowy TYNKI I PREPARATY GRUNTUJĄCE Biuro: 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 3/41, Tel/Fax +048 (55) 235 78 77 (9.00-15.00), GSM 693 847434 TYNKI i GRUNTY TYNK AKRYLOWY Akrylowa masa tynkarska do wykonywania wypraw

Bardziej szczegółowo

Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych

Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych www.quick-mix.pl Przedsiębiorstwo grupy Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j.. d.. 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 93,880 d.. 085-0 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

m 3 o grubości do 15 cm opaska (18.00)*0.50*0.10 m 3 0.900 betonowa stopnie schodowe (2.00*0.20*0.30)*2 m 3 0.240

m 3 o grubości do 15 cm opaska (18.00)*0.50*0.10 m 3 0.900 betonowa stopnie schodowe (2.00*0.20*0.30)*2 m 3 0.240 Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111300- Roboty rozbiórkowe 1 1 KNR-W 4- Ręczna rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych 3 d.1 01 0212- o grubości do 15 c 01 opaska (18.00)*0.50*0.10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

CENNIK. obowi¹zuje od 01.03.2011

CENNIK. obowi¹zuje od 01.03.2011 CENNIK obowi¹zuje od 01.03.011 obowi¹zuje od 01.03.011 1. Materia³y do wykonywania œcian dzia³owych MultiGips o gr. 8 c /ceny loco Fabryka Jaworzno/ P YY GIPSOWE* Akustyka P³yty gipsowe zwyk³e gr. 8 c

Bardziej szczegółowo

Ważny na dzień: zamówienia: w / 13

Ważny na dzień: zamówienia: w / 13 Ważny na dzień: 31.12.2016 zamówienia: +48 63 240 85 53 w. 26 1 / 13 PRODUKT MASA/ILOŚĆ ILOŚĆ NA PALECIE CENA NETTO Gładzie i gipsy Gładź Szpachlowa PREMIUM GOLD 38,30 Gładź Szpachlowa Extra GS-2 10 kg

Bardziej szczegółowo

Kleje do ociepleń. Grunty pod tynki

Kleje do ociepleń. Grunty pod tynki Kleje do ociepleń kg/m 2 m 2 z opak. w kg/szt. za kg 750ml E118 E128 Klej do styropianu TYTAN EOS SOT-KDS-08-075 - ok. 8* Klej do płyt XPS TYTAN EOS SOT-XPS-08-075 - ok. 14* Zaprawa klejowa E do przyklejania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Program produkcji Capatect. Bezspoinowe systemy ociepleń System tynków renowacyjnych WTA

Program produkcji Capatect. Bezspoinowe systemy ociepleń System tynków renowacyjnych WTA Bezspoinowe systemy ociepleń System tynków renowacyjnych WTA Spis treści Capatect KD System 600 3 Bezspoinowy system ocieplenia na warstwie z płyt termoizolacyjnych ze styropianu, z wyprawą tynkarską akrylową

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

TYNKI ELEWACYJNE AKRYLOWE.. 3 TYNKI ELEWACYJNE SILIKONOWE... 5 TYNKI ELEWACYJNE SILIKATOWE 6 TYNKI ELEWACYJNE SILOKSANOWE 6

TYNKI ELEWACYJNE AKRYLOWE.. 3 TYNKI ELEWACYJNE SILIKONOWE... 5 TYNKI ELEWACYJNE SILIKATOWE 6 TYNKI ELEWACYJNE SILOKSANOWE 6 cennik z dn. 01.07.2014 1 Spis treści TYNKI ELEWACYJNE AKRYLOWE.. 3 TYNKI ELEWACYJNE SILIKONOWE... 5 TYNKI ELEWACYJNE SILIKATOWE 6 TYNKI ELEWACYJNE SILOKSANOWE 6 TYNKI ELEWACYJNE MINERALNE 7 EKORACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONTU BUDYNKÓW

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONTU BUDYNKÓW OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONTU BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH KOMUNALNYCH W WIEBODZINIE. INWESTOR: GMINA WIEBODZIN UL. RYNKOWA 2, 66-200 WIEBODZIN. 1. DANE OGÓLNE: 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-07-28 Budowa: oś. Na Skarpie w Krakowie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego

Bardziej szczegółowo

BECCO Sp. z o.o. Cennik ważny od dnia do wydania kolejnej edycji. Strona 1

BECCO Sp. z o.o. Cennik ważny od dnia do wydania kolejnej edycji. Strona 1 Cennik ważny od dnia 01.05.2015 do wydania kolejnej edycji Strona 1 lp Nazwa produktu jm cena netto fabryczna za jm. cena netto fabryczna za op. ilość w kartonie/ na palecie Systemy ociepleń System z tynkiem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Kamień naturalny i kostka brukowa wokół domu i w ogrodzie.

Kamień naturalny i kostka brukowa wokół domu i w ogrodzie. Kamień naturalny i kostka brukowa wokół domu i w ogrodzie. Naturalnie z oryginalnym trasem Tubag originalny tubagtras Wodoprzepuszczalne zaprawy podkładowe. TDM Trasowo-cementowa, drenażowa zaprawa podkładowa

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY +6,72

A B C D E F G H I J ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY +6,72 5 6 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY TYNK MINERALNY - KOLOR PIASKOWY OKŁADZINA KAMIENNA - KOLOR PIASKOWY STOLARKA OKIENNA - KOLOR MAHOŃ 5 ŚLUSARKA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty remontowe - budowlane Inwestor : Gmina Kaczory 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 Opracował : Sylwester Skąpski Data : 2015-03-02 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

pieczęć Wykonawcy Pakiet 2 Farby Oferowan y artykuł / Producent / Nr katalogow y VA T Wartość brutto Cena Brutto Cena netto Jm Iilość

pieczęć Wykonawcy Pakiet 2 Farby Oferowan y artykuł / Producent / Nr katalogow y VA T Wartość brutto Cena Brutto Cena netto Jm Iilość pieczęć Wykonawcy Pakiet 2 Farby Lp Nazwa Opis Jm Iilość Oferowan y artykuł / Producent / Nr katalogow y Cena netto VA T Cena Brutto Wartość brutto oporna na światło, do użytku wewnętrznego, pojemność

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny. TYNK AKRYLOWY KOLOR Kornik granulacja: 1,5-2,0-2,5 [mm] Baranek granulacja: 1,0-1,5-2,0-2,5 [mm]

Cennik detaliczny. TYNK AKRYLOWY KOLOR Kornik granulacja: 1,5-2,0-2,5 [mm] Baranek granulacja: 1,0-1,5-2,0-2,5 [mm] Cennik detaliczny Obowiązuje od: 2016-04-28 THERMATynk-A / THERMATynk-SN / THERMATynk-ST / THERMATynk-SI / THERMATynk-KR / THERMATynk-M THERMATynk TM-010 THERMATynk TM-011 szary THERMATynk TM-030 ecru

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ

PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ 2 PRODUKTY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE ETERNA akrylowa farba elewacyjna Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Classic 04 08/2007. Wzornik kolorów tynków Paleta barw Knauf CLASSIC 04

Classic 04 08/2007. Wzornik kolorów tynków Paleta barw Knauf CLASSIC 04 Classic 04 08/2007 Wzornik kolorów tynków Paleta barw Knauf CLASSIC 04 ZALECENIA: Nie nale y nak³adaæ tynku na œciany silnie nas³onecznione, a wykonan¹ wyprawê tynkarsk¹ chroniæ przed opadami deszczu oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Na dostawę materiałów budowlanych Załącznik nr 3 do SIWZ Nr Nazwa materiału budowlanego Dodatkowa charakterystyka Ilość Jedn. Cena Wartość ogółem miary jednostkowa brutto (zł) ryczałtowa

Bardziej szczegółowo