Cennik 2008 wa ny od 4 marca 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 2008 wa ny od 4 marca 2008"

Transkrypt

1 ennik 008 wa ny od 4 arca 008 Miêdzynarodowy Koncern udowlany sievert austoffgruppe

2 LOTHERM systey ociepleñ ateria³. Nuer Wydajnoœæ ena ena za worek opak. za kg ateria³. Nuer j.. ena za Z 0 Zaprawa klej¹ca do styropianu Z S 0 Zaprawa do zatapiania siatki i szpachlowania warstwy zbrojonej na styropianie. SKS Zaprawa do zatapiania siatki i szpachlowania RKS Zaprawa klej¹ca do systeu LOTHERM P 6 7,9 0,77 S 0 szara , 0,88 SKS bia³a , szara ,3 RKS RS Zaprawa do zatapiania siatki w systeie LOTHERM P RS RFS Zaprawa do fugowania w systeie LOTHERM P ceent.szara RFS bia³obe owa bia³oszara ,68 6,8,4 3,67 3,67 RSS Zaprawa do szlaowania w systeie LOTHERM P RSS ceent.szara Nuer ateria³. j.. 4,96,379,93,07,,06,7,7,438 ena ena za za opak. LOTHERM W szary. Pakiet/0 Tynk strukturalny SPS lub MRS W szary 80 6,67 LOTHERM 860 W W szary , szary pakiet W szary ,6 W szary ,7 Tynk strukturalny SXK, lub SXR W szary 80 LOTHERM W szary 00 W W szary 0 szary pakiet W szary 0 6, 74,80 84, 98,4 LOTHERM W. Pakiet/0 Tynk strukturalny SPS lub MRS W ,78 LOTHERM W , W W ,67 pakiet W ,83 Tynk strukturalny SXK, lub SXR LOTHERM W pakiet S szary 80 LOTHERM S szary 00 S S szary 0 szary pakiet S szary LOTHERM S szary. Pakiet/0 S szary 80 LOTHERM S szary 00 S S szary 0 szary pakiet S szary LOTHERM S szary pakiet LOTHERM S. Pakiet/0 LOTHERM S pakiet W 80 W 00 W 0 W 0 S szary 80 S szary 00 S szary 0 S szary S 80 S 00 S 0 S S 80 LOTHERM S 00 S pakiet S 0 S ,47 7,9 8, 99,3 LOTHERM S szary bez gruntu (wyaga gruntowania) Pakiet/0 7,0,6 33,6,67 Tynk strukturalny SPS lub MRS 9,03 3,08,4 38, Tynk strukturalny SXK, lub SXR 37,7,78 43,83 46,89 Tynk strukturalny SPS lub MRS 9,8 3,64,69 38,7 Tynk strukturalny SXK, lub SXR 38,8 4,33 44,39 47,44 LOTHERM G szary. Pakiet/0 LOTHERM G szary pakiet We³na ineralna laelowa (00x00) We³na ineralna lael We³na ineralna fasadowa (00x600) We³na ineralna fasadowa We³na ineralna lael F 3 0 F 3 FS 3 0 FS 3 80 FS 3 00 FS 3 0 FS We³na ineralna uniwersalna (0x60) We³na ineralna uniwersalna We³na ineralna lael G szary 80 G szary 00 G szary 0 G szary 0 FL 0 FL 60 FL 80 FL 00 FL 0 FL 0 UNS 37 0 UNS UNS UNS ateria³. LOTHERM G. Pakiet/0 LOTHERM G pakiet G 80 G 00 G 0 G Siatka podtynkowa z w³ókna szklanego ateria³. 6 TG Siatka na rusztowania Siatka na rusztowania (4 d³ugoœci x,6 szerokoœci) We³na ineralna We³na lael ineralna fasadowa WF XL Nuer Nuer Rolka b b b Wielkoœæ We³na ineralna fasadowa (00x0) ¹cznik wbijany ¹cznik ¹cznik wbijany 8 wbijany 8 z trzpienie z trzpienie plastikowy plastikowy ¹cznik wbijany ¹cznik wbijany 8 z ³be z tworzywa ¹cznik ¹cznik 0 z trzpienie plastikowy Iloœæ w rolce 0 0 0,88,,44,44,0 0,96 7,0,04,88,6,44,44,44,9 7,44,9 3,7,94 6,39 70,83 8,00 3,06 6,0 7,94 86, ena za opak. rolk. 7,6 43,83, ena za b. ena ena za opak. za,6,74,99,3 6, 76,8 6,83, 9, 46,70 8, ,6 9,0 4, 7,78 6,73 3, 4,88 3, , 4,8 4, z trzpienie plastikowy KI070 KI090 KI0 KI KI60 KI80 KI ,44 0,96 0,96 0,96 0,96 0, , 46,90,77 6,80 7,07 80, 03, ,96 KI090/8 KI0/8 KI/8 KI0/8 KI70/8 KI0/8 8 z trzpienie plastikowy 8 z ³be z tworzywa KI090/8M KI0/8M KI/8M KI0/8M KI70/8M KI0/8M ateria ³owa Nuer Max. gruboœæ ateria³u ocowanego () Opakowanie Opakowanie ena w z³ za opakowanie 43,04 4, 47, 49,67,8 7,94 6,69 68,97 73,7 77, 94,9 99,3 88,6 90,6 99,9 09,8 8,8 4,68 KI0/8M , ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

3 LOTHERM systey ociepleñ ateria³owa Nuer Max. gruboœæ ateria³u ocowan. () Opakowanie ena za opakowanie ateria³owa Nuer D³ugoœæ (b) Opakowanie ena za szt. ¹cznik ¹cznik 0 z trzpienie etalowy ¹cznik wbijany ¹cznik wbijany 0 z trzpienie etalowy KI070 M KI090 M KI0 M KI M KI60 M KI80 M KI00 M KI0 M KI60 M KI0 N ( ) KI N (060 ) KI60 N (7080 ) KI80 N (9000 ) KI00 N (00 ) KI0 N ( ) KI60 N (7080 ) KI0 N (00) ¹cznik wkrêcany ¹cznik wkrêcany KI NS (060 ) KI60 NS (7080 ) KI80 NS (9000 ) KI00 NS (00 ) KI0 NS ( ) KI60 NS (7080 ) KI0 NS (00 ) Ko³nierz dociskowy z d³ug¹ stref¹ rozporow¹ z d³ug¹ stref¹ rozporow¹ Ko³nierz KWL (utw.poliaid) dociskowy KWL PP (utw.polipropylen) ,9 79,6 89,6 00,64 07,87 4,43 49, 83,68,6 37,9 46, 60,0 76,7 3,47,06 473, 46,37 4 do ocowania we³ny ineralnej ,3 7,9,0 97,96 8,66 997,76 398,09 0,7 8,0 Profile Profil do boniowania (993) Profil do boniowania 0 (994) Profil do boniowania (99) Profil dylatacyjny do systeów ociepleñk¹towy PV () Profil dylatacyjny do systeów ociepleñprosty PV () Profil ³ukowy do tynków zewn. ceentowowapiennych z os³on¹ PV (04) , b, b, b, b, b, b ,64 34,64 34,63 73,6 73,6,09 Ko³nierz dociskowy do drewna Ko³nierz dociskowy K ,73 Profil ³ukowy do tynków zwnêtrznych i wewnêtrznych, ceentowowapiennych ze stali ocynkowanej (9) 9 888,9 b,99 ateria³owa Nuer D³ug. () eleentu ocowanego Opakowanie ena za opakowanie Profil naro nikowy do syst. ociepleñ PV z wtopion¹ siatk¹ 0x0 c (3799) 843, b 0 6,4 Kotwa do wbijania ze stali nierdzewnej do zaocowania w urze KW3/60 KW3/80 KW3/0 Kotwa KW3/0 do wbijania KW4/60 ze stali KW4/80 nierdzewnej KW4/0 do zaocowania w urze KW4/0 KW4/7 KW4/0 KW4/0 KW4/0 Kotwa do wkrêcania ze stali nierdzewnej do zaocowania w konstrukcji drewnianej Kotwadowkrêcania ze stali nierdzewnej do zaocowania w konstrukcji drewnianej KWK4/80 KWK4/0 KWK4/ KWK4/60 Ko³ek rozporowy do kotew KRK03 Ko³ek rozp. do kotew KW KRK04 Ko³ek rozp. do kotew KW NKRK Ko³ek rozporowy do kotew Kotwa typu L ze stali nierdzewnej do wurowania Kotwa typu L KL4// ze Kotwa stali typu KL4// Lzestali nierdzewnej nierdzewnej KL4// do wurowania KL4// wurowania KL4// Kotwa typu Multi ze stali nierdzewnej do wurowania Kotwa typu MULTI Multi ze stali MULTI nierdzewnej MULTI do wurowania MULTI MULTI ISO lip ko³nierz dociskowy z wykraplacze ISO LIP Osadzak do kotew NDW NDW NDW 89 Osadzak NDW do NDW kotew NDW NDW NDW dapter do wkrêcania dapter do wkrêcania 864 8,76 34,6 6,4 86,8 0,43,0 79,80 3,88 9,77 7,86 497, 79,98,80 4, 6,7 606,9,07 4,83 68,97 39,99 8,09 39,67 439,8 04,4 3,3 380,73 44,87 444,8 49,09 37,,07,07,07,07,07,07,07,3 Profil naro nikowy do tynków okrych (007) Profil naro nikowy do tynków okrych (007) Profil okapnikowy do systeów ociepleñ ze stali nierdzewnej () Profil przyokienny dylatacyjny do tynków okrych wewnêt. i zewnêtrznych, systeów ociepleñ (37) Profil przyokienny dylatacyjny z siatk¹ 0 c do systeów ociepleñ (37) Profil zakoñczeniowy do tynków okrych () Profil zakoñczeniowy dylatacyjny do tynków okrych () Profil zakoñczeniowy dylatacyjny do tynków okrych () Profil naro nikowy do tynków okrych (00) Profil naro nikowy do systeów ociepleñ PV z wtopion¹ siatk¹ 0x c (3707) ,7 b 3,0 b, b 0,6 b 60, b 3,0 b 3,0 b 3,0 b 3,0 b 0 3,8 4, 47,80 0,3,34 9, 886, b 0 7,97,74,4 6,07 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 3

4 LOTHERM systey ociepleñ ateria³owa Nuer D³ugoœæ eleentu Opakowanie ena w z³ za szt. ateria³owa Nuer D³ugoœæ eleentu Opakowanie ena w z³ za szt. Listwy coko³owe c 6 c Listwa 8 c coko³owa 0 c c 4 c c Profile , b, b, b, b, b, b, b ,89 8,0, 7,0,4 43, 73,8 Profile Profil dylatacyjny przyokienny do systeów ociepleñ 6 z siatk¹ 0 c Profil dylatacyjny przyokienny do systeów ociepleñ 9 z siatk¹ 0 c ,4 b,4 b 0 0 6,66 7,39 Profil dylatacyjny przyokienny do tynków okrych 9 Profil dylatacyjny przyokienny do tynków okrych 6 Profil okapnikowy do systeów ociepleñ kapinos" ateria³owa 9 Nuer 8987 ateria³owa 9 Nuer D³ugoœæ eleentu Max. Gruboœæ ateria³u,4 b ocowanego (),4 b, b Opakowanie ena w z³ za szt. 8,8 8,,99 Profil dylatacyjny podparapetowy do systeów ociepleñ z siatk¹ 0 c Profil dylatacyjny do systeów ociepleñ k¹towy PV Profil dylatacyjny do systeów ociepleñ prosty PV Profil naro nikowy do systeów ociepleñ PV z siatk¹ 0x0 c 8608,0 b 839, b 838, b 86, b 0,76 8,63 8,63,63 Tynki aszynowe ateria³. Nuer Wydajnoœæ ena w z³ za worek ena za kg ateria³. Nuer Wydajnoœæ ena w z³ za worek ena za kg MKE Tynk wapienny MKE ,7 0,909 MZ 4 Tynk ceentowy MZ 4 hydrofobowy ,69 0,67 MKL Lekki tynk wapienny, aszynowy MKL ,9,7 K G³adŸ tynkowa, wapienna K ,8,063 MKK Klia Tynk wapienny MKK Klia ,89,4 K 3 G³adŸ tynkowa, ceentowowapienna K ,96,038 MK 3 (niehydrofobowy) / MK 3h (hydrofobowy) Tynk aszynowy MK 3 MK 3h niehydrofobowy hydrofobowy 3 4 4, ,37 MK (niehydrofobowy) / MK h (hydrofobowy) Tynk wapienny aszynowy MK MK h MLL Porowaty tynk lekki MLL MZ (niehydrofobowy) / MZ h (hydrofobowy) Tynk ceentowy MZ MZ h niehydrofobowy hydrofobowy hydrofobowy niehydrofobowy hydrofobowy ,88 6,0 4,69 8,8 0,44 0, 0,796 0,883 7,78 0,93 0,67 0,96 MFL Porowaty tynk lekki wzocniony w³ókne MFL 4 MLP nwa (niehydrofobowy) / MLP wa (hydrofobowy) Elanith ardzo lekki tynk ceentowowapienny MLP wa MLP nwa hydrofobowy niehydrofobowy EM Zaprawa do osadzania szyn k¹towych 7 9 9,63 9,4,3 EM ,0 KGL G³adŸ wapienna KGL ,89,96 LP 8 wa / nwa (hydrofobowy/niehydrofobowy) Tynk lekki aszynowy z dodatkie polistyrolu. LP wa LP nwa hydrofobowy niehydrofobowy ,76,38,43 0,980,008,0 0,89 0,846 4 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

5 Tynki aszynowe, grunty ateria³. Nuer wkg Wydajnoœæ ena wz³za worek ena wz³ ateria³. Nuer Opak. wltr. Wydajnoœæ ena wz³ za wiadro ena wz³ DP eentowy tynk cienkowarstwowy do betonu DP DPZ eentowy tynk cienkowarstwowy DPZ WT SNV Zaprawa podk³adowa natryskowa SNV WT SN Tynk renowacyjny wyrównawczy SN WT SN Tynk renowacyjny SN szary WT SN4 Tynk renowacyjny SNE Tynk renowacyjny jednowarstwowy MFR Tynk renowacyjny wzocniony w³ókne 8, 8, 7, 3 3 SN SNE MFR SNS Mineralny tynk uszczelniaj¹cy 9 P 40 IO Wapienna farba do wnêtrz 7 0,,07 4,7,67 68,88 7,39 6,99 8,3 SNS ,,94 3,74 P 40 IO ,67 ML ienkowarstwowy lekki tynk ceentowowapienny do wnêtrz ML ML szary ,89,4 MLS ienkowarstwowy lekki tynk ceentowowapienny MLS 4 MLS szary ,98 7,6,06,93,4,7,96,3,900,744,30,967 0,796 0,747 0,999 0,9 S Podk³ad zapobiegaj¹cy "zapiekaniu siê" tynków S H Kwarcowy ³¹cznik przyczepnoœciowy H ,, KSE P³yn do usuwania wykwitów i nalotów wapiennych KSE ZSE P³yn do usuwania wykwitów i nalotów ceentowych ZSE ,94 8, MPGp Mineralny podk³ad gruntuj¹cy z pigente MPGp barwiony barwiony MTG Silikatowy podk³ad gruntuj¹cy MTG IW Siloksanowa eulsja ipregnacyjna, koncentrat 7,8 0,7 8,37 7,074, 0,90,7 9,74,8 8,4 07,46 9,7 0,746 7,970 IW l ,60 07,60 TG krylowy, g³êbokopenetruj¹cy podk³ad gruntuj¹cy TG PGp krylowy podk³ad gruntuj¹cy PGp barwiony barwiony ,0 3,,0 6,8 84, 6,860, 0, 06,78 8,899 6,07 7,0 MFS Zaprawa do szlaowania bloczków silikatowych MFS 44 SHF SHG ,6 SHF / SHG Tynk renowacyjny filcowany / filcowany g³adki 63,03 63,03,60 3, 3, STUKOPLN Zaprawa sztukatorska SGS 4 STW , 8, 4,3 4,7 ZH ¹cznik przyczepnoœciowy ceentowy ZH ,7,343 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

6 Tynki strukturalne ater. Nuer / ena w z³ za worek ena w z³ za kg ater. Nuer / Wiadra ena w z³ za wiadro ena w z³ za kg EFS Tynk ineralny drobnoziarnisty EFS 0 odne kolory 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary kolory z kolekcji nr kol. MRS Tynk ineralny KORNIK MRS odne kolory inne kolory z kolekcji 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasno zielony 30 jasnoniebieski 6 80 jasnoszary 6 inne kolory z kolekcji 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty MRS 0 jasnobe owy 3 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasno noniebieski niebieski 80 jasnoszary szary MRS 6 odne kolory nr kol ,,,,,,,,,,,,,,,,,,07 0,7 0,7 0,7 63,38,63 63,38 0,7,07 49,6 49,6,86,86,86 64,73,86 64, ,,86 47, 49,6 48+nr kol., 49, ,, ,, ,, , 64, ,, ,, 64,73,86 906, 49,6,60,690,690,690,3,7,3,690,60,64,64,76,76,76,8,76,8,76,64,64,76,76,76,8,76,8,74,64 SKR Tynk silikatowy KORNIK SKR 0 SKR SKK Tynk silikatowy RNEK SKK 0 SKK SXR Tynk siloksanowy KORNIK SXR 0 SXR 03 SXK Tynk siloksanowy RNEK SXK 0, SXK 0 SXK SXF Tynk siloksanowy drobnoziarnisty SXF ,33 47,33 47,33 47,33 8,87 8,87 8,87 8,87 66,43 66,43 66,43 66,43 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7, , ,7,893,893,893,893 6, 6, 6, 6, 6,67 6,67 6,67 6,67 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,03 7,03 SPS Tynk ineralny RNEK kolor z kolekcji 006 piaskowo ó³ty SPS 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary kolor z kolekcji 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty SPS 0 jasnobe owy 3 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary SPS SPS kolor z kolekcji KPS Tynk ineralny DRPNY KPS 0 KPS 04 odne kolory odne kolory odne kolory odne kolory 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary 006 piaskowo ó³ty 009 be owo ó³ty 0 jasnobe owy 60 jasno ó³ty 00 jasnozielony 30 jasnoniebieski 80 jasnoszary nr kol nr kol nr kol ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86,86 7,7 7,7 7,7 69,04 7,7 69,04 7,7,86,86 7,7 7,7 7,7 69,04 7,7 69,04 7,7,86,86,43,43,09,09,09 63,8,0 63,8,09,43,43,09,09,09 63,8,0 63,8,09,76,76,906,906,906,,906,,906,76,76,906,906,906,,906,,906,76,76,64,64,703,703,703,8,734,8,703,64,64,703,703,703,8,734,8,703 SHK Tynk silikonowoakrylowy RNEK SHK 0 SHK 03 KHR Tynk akrylowy KORNIK KHR 0 KHR 03 KHK 0, KHK 0 KHK STG Podk³ad gruntuj¹cy STG KHK Tynk akrylowy RNEK UP Tynk z ziarna naturalnego na bazie sztucznej UP 70,8 80,3 70,8 73,9,80,80,80,80 6,06 6,06 6,06 6, , , 6,833 7, 6,833 6,98 4,63 4,63 4,63 4,63 6,06 4,64 6,06 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 6,,0 Nuer: 0 Nuer: ,69 7,69 8,708 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 Nuer: ,69 8,708 SPP 0 Tynk strukturalny z ziarnai aruru SPP , 7,4,908 SPK Uniwersalny tynk strukturalny do uzyskania efektu kornika lub baranka SPK, SPK, inne kolory z kolekcji inne kolory z kolekcji nr kol nr kol.,,,, 3,94,6 3,94,6,798,8,798,8 6 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

7 Farby fasadowe ateria³. Nuer / Wiadra wltr. Wydajnoœæ ena za wiadro ena ateria³. Nuer / Wiadra wltr. Wydajnoœæ ena za wiadro ena LK 00 (LOKT 00) Farba silikatowa wype³niaj¹ca LK LK 0 (LOKT 0) Farba silikatowa do systeu ociepleñ LOTHERM LK kol. LX 00 (LOXN 00) Farba siloksanowa wype³niaj¹ca LX LX 0 (LOXN 0) Farba siloksanowa do systeu ociepleñ LOTHERM LX 0 LX 0 (LOXN 0) Farba siloksanowa renowacyjna LX kol., 84 8+kol., ,,84,84 7,47 8,97,06 8,97,06 3,08 3,08 3,770,73,73 4,498,, L 0 (LORYL 0) Farba akrylowa do systeu ociepleñ LOTHERM L 0 LI 4 Farba wewnêtrzna LI 4 wersja aszynowa kol., LI 06 Farba œnie nobia³a W/M, w 4 4 4,99,99 00,99 68, LI 04 Farba wewnêtrzna iel naturalna Plus W/M, w LI 04 LI 06 LI 6 Farba pokrywaj¹ca play nikotynowe bia³a S/M. LI 6 standard wersja aszynowa kol., 86, ,7 74,74 0,7,0 479,7 6,866 6,866 6,733 6,734 8,8 6,990 0,00 0,073 38,380 L 00 (LORYL 00) Farba akrylowa wype³niaj¹ca L kol., 4 4 7,47 7,47 4,498 4,498 LI 06 Specjalny rozcieñczalnik LI , 6 0,,08 L 0 (LORYL 0) Farba akrylowa wype³niaj¹ca L , 8,4 LOEx Œrodek do usuwania alg i grzybów LOEx ,70,94 L 70 (LORYL 70) Farba akrylowa do betonu L kol., ,6 89,6,7,7 LOXINS Œrodek do zabezpieczania urów LOXINS ,76 6,76 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 7

8 Kolekcja kolorów Wzory kolorów obowi¹zuj¹ dla tynków ineralnych, silikonowo akrylowych oraz farb i tynków silikatowych, siloksanowych i akrylowych tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, M. K bez dop. bez dop. bez dop. M.K. M.K. M.K I I I 0 79 I I I II I II II I I bez dop. I I bez dop. I I 00 6 I I I 0 63 I I I 0 7 bez dop. I I 0 73 I I I 0 64 I I I M.K. M.K bez dop. I I II I I I I I II I I II I II III II II I I I 00 8 I I I 0 II I I 060 II II II 00 7 I I I I I I bez dop. I I 00 6 I I I 00 6 I I I I I I II I I 00 4 I I I 0 6 I I I 00 I I I 0 3 I I I I I I 0 47 II I I II I I 0 34 II II II 8 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix.

9 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, 00 7 I I I 30 4 II I I 00 6 I I I 3 46 IV I II 0 8 II I I 30 6 I I I II I II II I I I I I 3 II I I I I I 0 43 III I I 60 I I I I I I 6060 II II II I I I I I I 400 II I I I I I IV I I II I I 68 I I I II I II 40 6 II I I I I I 4 II I I I I I III I I II I I I I I II I I 40 I I I I I I 40 4 II I I M.K bez dop. I I II I I Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 9

10 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, I I I I I I I I I 60 I I I 00 9 I I I I I I 0 4 I I I II I I 0 77 I I I 6 6 II I I 0 7 I I I II II II 66 I I I I I I 300 I I I I I I 0 64 I I I 700 I I I 0 I I I 70 4 I I I 0 47 I I I 70 8 I I I 0 38 I I I 70 0 I I I I I I 70 4 I I I I I I 7 3 I I I I I I I I I 6060 I I I I I I I I I II I I I I I II I I Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. 0 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

11 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, tynki ineralne tynki silikatowe, silikonowo farby silikatowe, I I I I I I I I I 90 3 II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 800 I I I II II I I I I 90 3 I I I I I I 9 47 I II I M.K bez dop. I I II II II I I I II III II Tabela dop³at do kolorów Kolekcja i I I I tynki ineralne z³/kg z³/ kg tynki silikatowe siloksanowe i z³/kg z³/ kg farby silikatowe siloksanowe i z³/l z³/ l 80 3 II II I I I I I II III IV 0,6 0,0,00,66,00,00,00 0,00 0,80,60 3,0,0 0,00,00 80,00, ,33 7,33 0,66 0,00 0,00 0,00 60, I I I Uwaga Dodatkowa cena za kolor nie podlega rabatowaniu I I I M.K. Modne kolory = wspó³czynnik odbicia œwiat³a rozproszonego 880 II I I I I I Do systeu ocieplania Lobather najlepiej zastosowaæ: Tynki ineralne i silikatowe oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= Tynki siloksanowe i oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= I I I Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

12 Kolekcja kolorów Wzory kolorów dla tynków silikonowoakrylowych oraz dla tynków i farb siloksanowych i akrylowych tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby bez dop. I I I I I I I I I I I I I II II II II 007 III IV III III III IV III IV I I I I I I I I I II I II II II II III II III II III III III III IV I I I I I I I I I II 0063 I II 00 7 II II II II III IV III III IV IV 0069 IV III ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix.

13 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby I I 00 7 I I I II 0 68 I I I II 03 3 I I II III 0 43 I II II III 07 6 II III III IV 09 III III I I 0 74 I I I I 69 I I I II 3 6 I I II III 46 I I 087 II III 7 4 I II III IV 3 II III I I 0 73 I I I I 64 I I I II 3 3 I I II II 4 I I II III 7 4 II III III III 9 6 III III Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 3

14 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby 0 7 I I I I 03 6 I I I I 033 I II 60 6 I I 0 4 II II I I II III I II 039 IV IV III II 0 76 I I I I I I I I I I II II I II II II II III II II 049 IV IV III III 00 6 I I 7080 I I 0 6 I I 708 I I I I 7083 I II 0 4 I I 708 I II 07 II I 7087 II II 09 4 II II 7089 `4 II III 4 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix.

15 Kolekcja kolorów tynki ineralne tynki silikonowo farby tynki ineralne tynki silikonowo farby I I I I I I 80 6 I I I I 803 I I 70 3 I I 80 8 I I II I I I II II 809 II II I I I I I I I I II II I II III IV 0,6 0,0,00,66 Tabela dop³at do kolorów Kolekcja i tynki ineralne z³/kg z³/ kg,00,00,00 0,00 tynki silikatowe siloksanowe i z³/kg z³/ kg 0,80,60 3,0,0 0,00,00 80,00,00 farby silikatowe siloksanowe i z³/l z³/ l.33 3,33 7,33 0,66 0,00 0,00 0,00 60, II II Uwaga Dodatkowa cena za kolor nie podlega rabatowaniu I I M.K. Modne kolory I I I I = wspó³czynnik odbicia œwiat³a rozproszonego Do systeu ocieplania Lobather najlepiej zastosowaæ: Tynki ineralne i silikatowe oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= Tynki siloksanowe i oraz nale ¹ce do tych grup farby o wspó³czynniku odbicia œwiat³a rozproszonego () >= I I II I 80 4 II II Ze wzglêdu na o liwoœæ przek³aania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialnoœci za dobieranie kolorów wed³ug niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk a s³u yæ ogólnej orientacji, do dobierania kolorów nale y u ywaæ wzornika kolorów firy quickix. ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

16 Zaprawy urarskie ater. Nuer wkg ena Wydajnoœæ wz³za opakowanie ena wz³ ater. Nuer wkg ena Wydajnoœæ wz³za opakowanie ena wz³ VK Plus V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VK Plus 0.a alabastrowobia³a VK Plus 0.c jasnoszara VK Plus 0.t stalowoszara VK Plus 0.d grafitowoszara VK Plus 0.e antracytowoszara VK Plus 0.h grafitowoczarna VK Plus 0.b jasnobe owa VK Plus 0.i piaskowo ó³ta VK Plus 0.k kreowo ó³ta VK Plus 0.n ó³topoarañ. VK Plus 0.r ³ososiowopoar. VK Plus 0.s iedzianobr¹z. VK Plus 0.p jasnobr¹zowa VK Plus 0.g ahoniowobr¹z. VK Plus 0.f cienobr¹zowa VK Plus 0.u groszkowozielona ,9 4,9 8,37,6,46 38,63 39,74 34,96 4,78,4 37,60 3, 44,74 34,04,4 4,39,76,3 0,946,009,8,88,3,6,6,8,3,078,49,,08,83 FM Zaprawa do spoin FM ( ) alabastrowobia³a FM (JS 4) jasnoszara FM (SS 4) stalowoszara FM (GS 43) grafitowoszara FM (S 44) antracytowoszara FM (G 4) grafitowoczarna FM (J 46) jasnobe owa FM (PZ 47) piaskowo ó³ta FM (KZ ) kreowo ó³ta FM (ZP 49) ó³topoarañcz. FM ( P 0) ³ososiowopoar. FM (M ) iedzianobr¹zowa FM (J ) jasnobr¹zowa FM (M 3) ahoniowobr¹z. FM ( 4) cienobr¹zowa FM (GZ ) groszkowozielona , 8,7,6 3,66,,69 4,7,73 4,4,4 44,4 34,70 4,3, 4,9 63,87,738 0,97,00,0,07,3,39,,4,0,,7,40,70,40,9 VK 0 V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VK 0.a alabastrowobia³a VK 0.c jasnoszara VK 0.t stalowoszara VK 0.d grafitowoszara VK 0.e antracytowoszara VK 0.h grafitowoczarna VK 0.b jasnobe owa VK 0.i piaskowo ó³ta VK 0.k kreowo ó³ta VK 0.n ó³topoarañczowa VK 0.r ³ososiowopoarañ. VK 0.s iedzianobr¹zowa VK 0.p jasnobr¹zowa VK 0.g ahoniowobr¹zowa VK 0.f cienobr¹zowa VK 0.u groszkowozielona VM 0 V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VM 0.a VM 0.c VM 0.t VM 0.d VM 0.e VM 0.h VM 0.b VM 0.i VM 0.k VM 0.n VM 0.r VM 0.s VM 0.p VM 0.g VM 0.f VM 0.u alabastrowobia³a jasnoszara stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara grafitowoczarna jasnobe owa piaskowo ó³ta kreowo ó³ta ó³topoarañczowa ³ososiowopoarañcz. iedzianobr¹zowa jasnobr¹zowa ahoniowobr¹zowa cienobr¹zowa groszkowozielona VZ 0 V.O.R. Zaprawa urarska do klinkieru VZ 0.a VZ 0.c VZ 0.t VZ 0.d VZ 0.e VZ 0.h VZ 0.b VZ 0.i VZ 0.k VZ 0.n VZ 0.r VZ 0.s VZ 0.p VZ 0.g VZ 0.f VZ 0.u alabastrowobia³a jasnoszara stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara grafitowoczarna jasnobe owa piaskowo ó³ta kreowo ó³ta ó³topoarañczowa ³ososiowopoarañcz. iedzianobr¹zowa jasnobr¹zowa ahoniowobr¹zowa cienobr¹zowa groszkowozielona ,67,4, 6, 9,8 8,6,34 8,76 34,97 3,6 3,4 7, 8,96 7,9 9,34 47,68,84,,6 6,0,0 8,6 3,8 8,6 33,9 34,07,3 7, 7,9 6, 8,6 4,99 4,8 33,80,66 8,6 3, 33,43 37,8 8,7,8,4,64,96 3, 8,4 3,79 46,79,389,8 0,77 0,870 0,986 0,9, 0,99,66,04,04 0,98 0,96 0,9 0,978,89,,07 0,64 0,868,000 0,94,06 0,94,3,,008 0,907 0,93 0,880 0,9,33,394,7 0,7 0,94,077,4,60 0,94,09,04,0 0,86,04 0,9,093,60 VK Plus T V.O.R. Zaprawa z trase VK Plus T VK Plus T VK Plus T VK Plus T VK Plus T stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara grafitowoczarna cienobr¹zowa VK 0 T V.O.R. Zaprawa z trase VK 0 T VK 0 T VK 0 T VK 0 T VK 0 T ,,,,, 9,44 3,94,03 4,79 46,,77,78,44,7,89 stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara ,,,,09 7,37 3,7 grafitowoczarna cienobr¹zowa ,, 3,37 33,39 VM 0 T V.O.R. Zaprawa z trase VM 0 T VM 0 T VM 0 T VM 0 T VM 0 T stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara ,,, 0,6 9,43 3, grafitowoczarna cienobr¹zowa ,, 3,0 3,77 VZ 0 T V.O.R. Zaprawa z trase VZ 0 T VZ 0 T VZ 0 T VZ 0 T VZ 0 T HM a Zaprawa urarska HM a 43, 4, KSK Zaprawa klej¹ca do bloczków z betonu porowatego i cegie³ silikatowych,004,09,70,,3 0,8,77,,4,7 stalowoszara grafitowoszara antracytowoszara ,,,,67 9, 3,98,07,8,79 grafitowoczarna cienobr¹zowa ,, 33,0 3,9,34,78 FM T Fuga do spoin z trase FM (ST 4 T) stalowoszara 6 437, 3,86 FM (GS 43 T) grafitowoszara , 3,49 FM (S 44 T) antracyt.szara 6 437, 33, FM (G 4 T) grafitowoczarna , 33,78 FM ( 4 T) cienobr¹zowa ,, LM E Lekka zaprawa urarska z gliñce i perlite,7,99,339,,4 0,474 LM E 4 3 3,,09 GK Zaprawa klej¹ca do bloczków z betonu porowatego GK bia³a szara 3 09,93 0,8,037 0,83 VZ Plus Zaprawa urarska do klinkieru VZ Plus stalowoszara K 09 F Zaprawa dekarska K09F szara bia³a br¹zowa czarna czerwona 30 6 na zap ,,7 46,33 46,33 37,64 na zap. 0,63,4,8,8 0,94 KSK bia³a 3 4 szara 3 4 0,97 7,87 KSK Ziowa zaprawa klej¹ca do bloczków z betonu porowatego i cegie³ silikatowych KSK ziowa 3 460,07 SM Zaprawa do kana³ów i szybów 0,839 0,7 0,083 SM ,4,06 6 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

17 Zaprawy do betonowania i renowacji ater. Nuer ena za opak. ena ater. Nuer ena za opak. ena 03 Jastrych betonowy/ eton , 0,37 SFix Zaprawa zalewowa SFix ,98,479 Z eent szybkowi¹ ¹cy Z MG Zaprawa do pustaków szklanych MG 08 96,3, ,0,464,3,60 K 0. Zaprawa do ontowania oœcie nic K ,93 0,98 FFM Zaprawa ognioodporna FFM ,,8 K 0 Zaprawa urarska i tynkarska K , 0,37 RS eentowa asa szpachlowa RS , 37,83,3 K 0/4 Gruboziarnista zaprawa urarska i tynkarska K 0/4 03 7,63 0,66 Z 0 Zaprawa ceentowa Z , 0,37 y uszczelniaj¹ce ater. Nuer Opakowania ena za opak. ena ater. Nuer Opakowania ena za opak. ena MDS Mineralna zaprawa uszczelniaj¹ca MDS ,63,8 FDS K Elastyczny szla uszczelniaj¹cy FDS K ,0, GR Œrodek gruntuj¹cy GR SG ituiczna pow³oka gruntuj¹ca SG I,7 0,7 68, , 0,7 3, ,39 8,9 DK K ituiczna pow³oka uszczelniaj¹ca DK K ltr. 8 DK K ituiczna pow³oka uszczelniaj¹ca DK K ,0 0,34 8,4 7,00,0 7,00 FDS K Elastyczny szla uszczelniaj¹cy FDS K (+) IW Œrodek ipregnuj¹cy IW ltr. 396 DTG Œrodek gruntuj¹cy, g³êboko penetruj¹cy ltr. 60 DTG ltr ltr. FDF Folia w p³ynie FDF 70,84 8,4 7, 7,0 49,8 86,46 33,4 9,837 8,646 6, ,0 6, ,8, DKW K ituiczna pow³oka uszczelniaj¹ca, ziowa. DKW K ,90 8,84 ater. Nuer Opakowania wb ena za opak. ena LV ohrloch. Œrodek do uszczelniania kapilarnego LV ohrloch ,0 9,437 Taœa uszczelniaj¹ca 0 x 70 TŒM USZZELNIJ b 0 b 8,98 89,0,898,790 LS ohrloch zaprawa do szlaowania dziur po wierceniach LS ohrloch , 4,4 Taœa uszczelniaj¹ca 0 x 0 TŒM USZZELNIJ b 08,63 0,373 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê 7

18 udowa pod³o a ater. Nuer ZE 04 Jastrych ceentowy ZE 04 M Masa saopoziouj¹ca M wkg F 0 Zaprawa wyrównuj¹ca do pod³o a F 0 NSP Niweluj¹ca zaprawa szybkowi¹ ¹ca NSP H 4 ¹cznik przyczepnoœciowy H4 HE Elastyczna eulsja przyczepnoœciowa HE UG Uniwersalny œrodek gruntuj¹cy UG , 6,, ena wz³za opakowanie 6,0 4, 63,,94 czerwonobr¹zowy , 4, QG Kwarcowy œrodek gruntuj¹cy Z Uniwersalna zaprawa klej¹ca do glazury 60 0,83 Z , ena wz³za kg 0,3,06,4,647,84 0,66 0, ,0 7, ,0 6,90 QG ,9 8,394 K Zaprawa klej¹ca elastyczna do glazury K ,07 FK Zaprawa klej¹ca wysokoelastyczna FK 8 44 FDK Zaprawa klej¹ca elastyczna do glazury FDK 8 FR 0 Zaprawa do spoin szara szara srebrnoszara FR 0 srebrnoszara antracytowa antracytowa FF 9 Elastyczna zaprawa do spoin FF 9 szara szara ater Nuer wkg FX 900 Zaprawa klej¹ca wysokoelastyczna ena wz³za opakowanie 0,7 3,78 9,79, 3,6 6,68 3,6 6,68 0,3 90,98 ena wz³za kg,,09,7,97,46,7,07,7,07 4,046 3,639 FDK FX ,7, MK 900 Klej do aruru FDK MK ,4 3,097 MK 9 Klej do aruru szybkowi¹ ¹cy FDK MK ,4 4,6 GaLaau dla dou i ogrodu ater. Nuer wkg ena za opak. ena ater. Nuer wkg ena za opak. ena TPM Trasowa zaprawa do bruków TPM TPM , , 0,78 0,7 TNFb Trasowa zaprawa do spoin, elastyczna, szeroka do kaienia naturalnego TNF b szara ,6,0 3,67 4,0 PFM Zaprawa do spoinowania bruków M PFM piaskowy ,06 bazaltowy ,9 PFH Zaprawa do spoinowania bruków H PFH szara ,44 NVL 0 Zaprawa do kaienia naturalnego z trase NVL ,3 TND Trasowy klej elastyczny do kaienia naturalnego TND TN Trasowa zaprawa do kaienia naturalnego TN jasnoszary naturalna biel 73,87 78, ,68 9,77 0,3,06 0,66,96 3,3 0,67 TNFs Trasowa zaprawa do spoin, elastyczna, w¹ska do kaienia naturalnego TNF s TNF s TNF s szara jasnoszary bia³a be owa antracytowa TNHflex Trasowy szla elastyczny zwiêkszaj¹cy przyczepnoœæ, do kaienia naturalnego TNHflex FTD FlexoDyspersja trasowa FTD TNHflex 73, 6,3,0,0,0,0 naturalna biel ,06 pojenik kanister beczka ,88,43 46,7,93 3,6 4,44 4,44 4,44 4,44 4,80 8,88 3,89,46 TFP Trasowa zaprawa do spoinowania p³yt z kaienia naturalnego TFP szara ,7, TDM Trasowa zaprawa drenarska TDM ,46 0,99 PFL Zaprawa do spoinowania kostki brukowej L (3K) PFL PFF Zaprawa do spoinowania kostki brukowej F Pró nia (K) PFF piaskowa ,8,47 granitowa ,8 6,8 bazaltowa ,8 6, piaskowa granitowa bazaltowa , , ,09,69,83 6,0 6,78 6,79 6,96 Terzith typ ineralna asa do kaienia naturalnego jako warstwa wierzchnia Typ Terzith typ K ineralna asa reprofilacyjna do kaienia naturalnego do uzupe³niania g³êbokich ubytków Typ K szary szary ,, ,63, 9 na zap. na zap ,,0 RZ RuckZuck eton 8 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê RZ 0 66,89 0,80

19 Spoiwa trasowe TZn eent trasowy noralny L TZn ater. 46 Nuer ena w z³ za opakowanie 3,84 ena w z³ za kg,74 TK Wapno trasowe HL TK ater. 46 Nuer 74 ena w z³ za opakowanie 4,3 ena w z³ za kg,70 TZo eent trasowy oryginalny L TZo ,3,9 TM M¹czka trasowa TM TK ,7,069 TZr eent trasowy rapid TZr TZs eent trasowy specjalny TZs ,73,,389,6 TKM Zaprawa wapiennotrasowa TKM 0 TKM TZM Zaprawa ceentowotrasowa TZM ,37,37,37 0,634 0,634 0,634 y do renowacji ater. Nuer ena za opak. ena ater. Nuer ena za opak. ena TWM Zaprawa trasowa do urowania i spoinowania TWM ,0 0,6 TWMs Zaprawa trasowa do urowania i spoinowania specjalna TWMs , 0,680 NHLM Historyczna zaprawa urarska NHLM 0 NHLM 04 HKP Tynk historyczny DLM Zaprawa urarska na bazie wapna doloitowego DLM 0 DLM 04 HKP ,64 0,89 Pozosta³e uziarnienia na zapytanie , 0, , 0,83 HSM Historyczna zaprawa urarska renowacyjna HSM HSM HSM a HSM ,04 0, ,04 0, ,84 0, ,84 0, ,64 0, ,64 0,94 TKF Zaprawa spoinowa na bazie wapna trasowego 3, 0,83 3, 0,83 TKF ,,7 TKF ,,7 Pozosta³e uziarnienia na zapytanie. NHLF Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie wapna naturalnego NHLF , 0,93 NHLF , 0,93 DLF Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie wapna doloitowego DLF , 0,93 DLF , 0,93 HSF Fuga do spoinowania oddychaj¹ca porowata HSF 0, HSF aszynowy 0, V/V Zaprawa gipsowa V V ,4, ,00, na zapyt na zapyt. TKP Tynk podk³adowy porowaty na bazie wapna trasowego TKP 0 TKP ,64 0, ,64 0,866 TKPL Tynk lekki podk³adowy renowacyjny na bazie wapna trasowego TKPL ,68,3 TZP Tynk ceentowo trasowy TZP 0 TZP , 0, , 0,909 NHLP Tynk historyczny na bazie wapna (niehydrofobowy) NHLP NHLP wa ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,76 0, ,76 0, ,76 0, ,76 0,944 HSP Tynk podk³adowy HSP Pozosta³e uziarnienia na zapytanie. HSPL Tynk podk³adowy porowaty HSPL 0, VSPwta Tynk renowacyjny sczepny VSP wta TKPwta Tynk podk³adowy renowacyjny na bazie wapna trasowego TKP wta ,3,644 TKSwta Tynk renowacyjny na bazie wapna trasowego TKS wta szary TKS wta TMD Tynk ineralny na bazie wapna trasowego ciep³ochronny TMK Tynk kliatyczny ineralny trasowy TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego TKFP 00, NHLFP Tynk drobny NHLFP ,64,788 KFP Szpachla wapienna,96,9 3 3,6, ,8, ,,337 TMD ,9 4,933 TMK ,08,703 KFP ,4,44 TNS Pow³oka ochronna trasowa do zabezpieczeñ kaienia naturalnego 4 4 4,64, TNS ,,96 NHLVg Zaprawa do wype³nieñ NHLVg NHLVg NHLVg TKVg Zaprawa do wype³nieñ na bazie wapna trasowego TKVg TZVg Zaprawa na bazie ceentu trasowego do wype³nieñ i spoinowania , 34,60,384 TZVg 0, , 0, , 0, , HSTVp Zaprawa na bazie wapna trasowego iniekcyjna wt³aczana HSTVp HSVp Zaprawa iniekcyjna wt³aczana HSVp , 47,9, , 47,9, , 47,9,8 0 0, 0, 0,4 0 0, 0, 0,4 0 0, 0, 0, , 33,80, , 33,80, , 33,80, , 33,80, ,66,06 34,60,384 34,60,384 34,60, ,7, ,7, ,7, ,7, ,9,9,03,03 78,9,03 748,9,03 ennik 008 ceny netto. Op³ata z³ netto za paletê

20 quickix Sp. z o.o. siedziba firy: ul. rzegowa Strzelin tel. 07/ fax 07/ eail: dzia³ sprzeda y: ul. rzegowa Strzelin tel. 07/ 39 7, 07/ fax 07/ eail: zak³ad produkcyjny Strzelin: ul. rzegowa Strzelin eail: zak³ad produkcyjny Rawa Mazowiecka: ul. Opoczyñska Rawa Mazowiecka eail: Legenda: quickix siedziba firy zak³ady produkcyjne agazyny regionalne hêtnie Pañstwu doradziy

Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych

Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych www.quick-mix.pl Przedsiębiorstwo grupy Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

6 www.platforma.co.pl

6 www.platforma.co.pl 6 www.platforma.co.pl Spis treści: SPOIWA / CEMENT, WAPNO, DODATKI DO BETONU.8 ZAPRAWY...10 WYLEWKI I POSADZKI...12 CHEMIA BUDOWLANA SIKA...13 CEGŁY/PUSTAKI...16 ELEMENTY ŚCIENNE...18 SYSTEMY KOMINOWE...19

Bardziej szczegółowo

C E N N I K P R O D U K T Ó W

C E N N I K P R O D U K T Ó W C E N N I K P R O D U K T Ó W 2009 W związku z możliwością wystąpienia błędów w druku publikacja nie jest ofertą w rozumieniu polskiego prawa. W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do

Bardziej szczegółowo

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa Klejenie wyłożeń ceramicznych Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego www.schomburg.pl Program 2015/16

Bardziej szczegółowo

7.11.009 r. ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC PORTOS - TERMOLU PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany)

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA 2011 GRUNTOWANIE STAN SUROWY PODKŁADY JASTRYCHOWE IZOLACJE FUNDAMENTÓW MASY ROZLEWNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE

OFERTA HANDLOWA 2011 GRUNTOWANIE STAN SUROWY PODKŁADY JASTRYCHOWE IZOLACJE FUNDAMENTÓW MASY ROZLEWNE POSADZKI PRZEMYSŁOWE okladka:ardex katalog okladka 17-03-08 13:55 Strona 1 STAN SUROWY PODKŁADY JASTRYCHOWE IZOLACJE FUNDAMENTÓW MASY ROZLEWNE IZOLACJE ŁAZIENKI / TARASY / BALKONY MASY FUGOWE KLEJE DO WYKŁADZIN I PARKIETÓW

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Systemy ociepleń Caparol Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Izolacja cieplna na każdą porę roku Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn, jednak aż do 75% strat ciepła może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Pomożemy Ci zbudować i wykończyć Twój dom

Pomożemy Ci zbudować i wykończyć Twój dom Pomożemy Ci zbudować i wykończyć Twój dom KATALOG PRODUKTÓW Farby 1- Grunty 3 Impregnaty 4-5 Ochrona drewna 6 Plastyfikatory 7 Dezynfekcja 8 Preparaty czyszczące 9-10 Środki czyszczące dla domu 11 Kleje

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

VORmalnie najlepsze zaprawy murarskie do klinkieru

VORmalnie najlepsze zaprawy murarskie do klinkieru Innowacyjne materiały budowlane www.quick-mix.pl VORmalnie najlepsze zaprawy murarskie do klinkieru V.O.R. zaprawy do klinkieru Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Baustoffgruppe V.O.R. system zapraw

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM I KLEJENIEM. Mycie, zmywanie, odrdzewianie i zabezpieczenia antykorozyjne

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM I KLEJENIEM. Mycie, zmywanie, odrdzewianie i zabezpieczenia antykorozyjne PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM I KLEJENIEM Mycie, zmywanie, odrdzewianie i zabezpieczenia antykorozyjne Zmywacz starych powłok lakierowych Preparat do usuwania powłok malarskich z podłoży metalowych,

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

LADY RECEPCYJNE - emel 3

LADY RECEPCYJNE - emel 3 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady

Bardziej szczegółowo

Systemy ocieplania budynków

Systemy ocieplania budynków P I C Systemy ocieplania budynków systemy ociepleń budynków na bazie styropianu A I N E L E O I systemy ociepleń budynków na bazie styropianu perforowanego F A R B Y T Y N K system ociepleń budynków na

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM I KLEJENIEM. Mycie, zmywanie, odrdzewianie i zabezpieczenia antykorozyjne

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM I KLEJENIEM. Mycie, zmywanie, odrdzewianie i zabezpieczenia antykorozyjne PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM I KLEJENIEM Mycie, zmywanie, odrdzewianie i zabezpieczenia antykorozyjne Zmywacz farb i lakierów Doskonały preparat do usuwania starych wymalowań farb i lakierów.

Bardziej szczegółowo