Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości"

Transkrypt

1 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak Zarządzanie nieruchomościami 3 dr Krzysztof Szczepaniak Inwestycje i nieruchomości 4 dr Dariusz Trojanowski Inwestycje i nieruchomości 5 dr Anna Wojewnik-Filipkowska Inwestycje rzeczowe i nieruchomości finansowanie, przygotowanie i ocena Tytuł seminarium: Inwestycje finansowe i ryzyko inwestycyjne Prowadząca seminarium: prof. UG dr Teresa Czerwińska, Katedra Inwestycji Zakres seminarium obejmuje zagadnienia analizy i oceny efektywności i ryzyka inwestycji (ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji finansowych). Badania prowadzone przez studentów dotyczą głównie identyfikacji, pomiaru efektywności i zarządzania ryzykiem projektów inwestycyjnych zarówno rzeczowych, jak i finansowych. Podmiotem badań są często instytucje finansowe (tj. fundusze inwestycyjne i emerytalne, banki, zakłady ubezpieczeń) funkcjonujące na rynku kapitałowym oraz przedsiębiorstwa realizujące projekty inwestycyjne. Tytuł seminarium: Zarządzanie nieruchomościami Prowadząca seminarium: dr inż. Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji Zarządzanie nieruchomościami (przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego), wycena i analiza nieruchomości, rynek nieruchomości (uwarunkowania ekonomiczno prawne, analiza trendów), rynek inwestycyjno budowlany (uwarunkowania, uczestnicy, bariery rozwoju). Tytuł seminarium: Inwestycje i nieruchomości Prowadzący seminarium: dr Krzysztof Szczepaniak, Katedra Inwestycji Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach, rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990, rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect, analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa, partnerstwo publiczno-prywatne, rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach, rozwój energetyki odnawialnej 1

2 Tytuł seminarium: Inwestycje i nieruchomości Prowadzący seminarium: dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności: wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym, wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi, inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie), analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, analizą finansową projektów inwestycyjnych, gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane ze zbyciem nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym), finansowaniem inwestycji i nieruchomości, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Seminarium licencjackie Tytuł seminarium: Inwestycje rzeczowe i nieruchomości finansowanie, przygotowanie i ocena Prowadząca seminarium: dr Anna Wojewnik-Filipkowska, Katedra Inwestycji Inwestycje rzeczowe, w tym w nieruchomości, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, projekty deweloperskie, inwestycje infrastrukturalne, finansowanie inwestycji i nieruchomości, projektów inwestycyjnych, analiza decyzji finansowych (wybór źródeł finansowania), bankowość w inwestycjach, działalność zawodowa pośrednika i zarządcy. Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Marketing 1 dr Monika Boguszewicz-Kreft Marketing 2 dr Maciej Glamowski Marketing 3 dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska Marketing Tytuł seminarium: Marketing Prowadząca seminarium: dr Monika Boguszewicz-Kreft, Katedra Marketingu Zapraszam na seminarium studentów zainteresowanych pisaniem prac licencjackich z dziedziny marketingu. W tym obszarze tematycznym znaleźć można wiele różnorodnych problemów badawczych. Mogą Państwo skoncentrować się na którymś z rodzajów marketingu: wewnętrznym, zewnętrznym lub interaktywnym, lub zająć się wybranych aspektem zarządzania marketingowego, np.: analizą możliwości marketingowych, segmentacją czy strategią marketingową. Ciekawym przedmiotem badań są również instrumenty marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie. W ramach promocji można przyjrzeć się bliżej któremuś z jej narzędzi: reklamie, promocji sprzedaży, public relations, sponsoringowi lub sprzedaży osobistej. Innymi ważnymi zagadnieniami badawczymi są problemy związane z jakością usług i metodami jej analizy, a także marketing partnerski. Wymienione zagadnienia mogą być analizowane na przykładach przedsiębiorstw usługowych, produkujących dobra materialne lub organizacji non-profit. Przykładowe tematy prac: Rola czynników kulturowych w marketingu międzynarodowym na przykładzie korporacji X 2

3 Internet jako przestrzeń handlu elektronicznego pojęcie i rozwój na przykładzie portalu X Zastosowanie elementów marketingu mix w telewizji X Badania marketingowe jako element Systemu Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie na przykładzie Domu Finansowego QS Marketing branży turystyczne na przykładzie Hotelu X Jakość a satysfakcja w usługach medycznych na przykładzie X Kreowanie marki analiza porównawcza produktów profesjonalnych przedsiębiorstwa X Możliwości rozwoju agroturystyki oraz formy jej promocji na przykładzie gminy X Produkt jako element marketingu usług hotelarskich na przykładzie hotelu X Organizacja procesu dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa X Rozwój sprzedaży bezpośredniej w Polsce na podstawie firmy X Promocja jako element marketingu-mix na przykładzie marki X Promocja napojów alkoholowych w Polsce oraz jej wpływ na konsumentów Znaczenie i rola media relations w pracy polskich specjalistów ds. PR Radio jako medium reklamowe Przekaz reklamowy jako element marketingu mix decydujący o gustach i zachowaniach dzieci. Tytuł seminarium: Marketing Prowadzący seminarium: dr Maciej Glamowski, Katedra Marketingu Badania marketingowe Marketing usług medycznych Zachowania konsumentów Ochrona praw konsumenta Marketing B2B Zarządzanie marką Marketing terytorialny Reklama Tytuł seminarium: Marketing Prowadząca seminarium: dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Katedra Marketingu 1. Marketing usług finansowych 2. Marketing usług bankowych 3. Bankowość elektroniczna 4. Bankowość internetowa 5. Zarządzanie marketingowe 6. Marketing-mix 7. Kanały dystrybucji przedsiębiorstw 8. Promocja przedsiębiorstw 9. Reklama 10. Public relations 11. Polityka budowania marki na rynku 12. Strategie marketingowe Na seminarium mogą być podejmowane także tematy zgodne z zainteresowaniami i propozycjami studentów w obszarze marketingu. 3

4 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalności: Menedżer oraz Menedżer Personalny 1 dr Sylwia Białas Aktualne kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 2 dr Agata Borowska- Pietrzak Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 dr Wiesław Jaworski Strategie w organizacjach 4 dr Marek Kalinowski Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Kultura organizacyjna i jej znaczenie w 5 dr Sylwester Kania funkcjonowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji 6 dr Wojciech Machel Strategie organizacji 7 dr Agnieszka Szpitter Zarządzanie przedsiębiorstwem 8 dr Beata Wierzbicka Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 9 dr Elżbieta Wojnicka Zarządzanie organizacjami w dynamicznym otoczeniu Tytuł seminarium: Aktualne kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach Prowadząca seminarium: dr Sylwia Białas, Instytut Organizacji i Zarządzania Seminarium dyplomowe koncentruje się na problematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Aby zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji było skuteczne i stawało się źródłem przewagi należy we właściwy sposób zaplanować strategię w tym obszarze oraz adekwatnie do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wybrać odpowiednie metody i narzędzia. Tematyka seminarium obejmuje zarówno dostosowanie tego obszaru do zmieniających się warunków otoczenia organizacji, które implikują konieczność stosowania nowych metod czy narzędzi w zarządzaniu pracownikami, jak i dostosowanie się do wewnętrznych zmian w przedsiębiorstwie spowodowanych zastosowaniem współczesnych koncepcji zarządzania. Problematyka seminarium jest istotna ponieważ pozwala na pogłębienie znajomości metod i narzędzi w praktyce wykorzystywanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz uwarunkowań wpływających na ich dobór. Zakres problemowy: 1. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie. 2. Nowoczesne metody wykorzystywane w rozwoju pracowników. 3. Zarządzanie kompetencjami. 4. Wartościowanie pracy. 5. Wynagradzanie pracowników. 6. Zarządzanie zasobami ludzki w perspektywie zastosowania współczesnych koncepcji zarządzania. 7. Kultura organizacyjna. 4

5 Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi Prowadząca seminarium: dr Agata Borowska-Pietrzak, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Strategia personalna 2. Planowanie kadr. Istota i cele planów kadrowych, Procedura tworzenia planów indywidualnej ścieżki kariery, planów następstw, planu zatrudnienia, 3. Pozyskiwanie kadr do organizacji. Istota doboru kadr. Budowa profilu kwalifikacyjnego. 4. Źródła i sposoby rekrutacji, techniki i narzędzia selekcji, wprowadzenie do pracy. 5. Ocena pracowników i jej znaczenie dla efektywności organizacji, metody i techniki. 6. Motywowanie pracowników. Istota i sens motywowania pozapłacowego. 7. Metody i narzędzia motywowania płacowego 8. Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania kadrami w organizacji. 9. Elementy rozwoju kadr. Znaczenie i pojęcie doskonalenia kadr. 10. Odejścia pracowników z organizacji, outplacement. Tytuł seminarium: Strategie w organizacjach Prowadzący seminarium: dr Wiesław Jaworski, Instytut Organizacji i Zarządzania Krótka charakterystyka tematyki seminarium : Celem seminarium jest kształcenie studentów oraz rozwijanie ich umiejętności w obszarze sztuki zarządzania firmą. Szczególnym przedmiotem zainteresowania seminarium są takie zagadnienia jak: narzędzia zarządzania i związki między nimi, problemy pracy kierowniczej ze szczególnym wyeksponowaniem stylów kierowania, elastyczności stylów oraz warunków ich racjonalnego stosowania, zarządzanie strategiczne i problemy dotyczące formułowania strategii, metody analizy strategicznej, planowanie strategiczne, analizy i oceny konkurencyjności produktów, struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, wymiary struktury, analiza i ocena jej sprawności, warunki centralizacji i decentralizacji, analiza rozpiętości kierowania z wykorzystaniem metody UTARK, motywowanie ze szczególnym wyeksponowaniem problemów dotyczących jego skuteczności, organizacja procesu, analiza i ocena stosowania motywujących form organizacji pracy, warunki skutecznego motywowania przez płace oraz stosowania motywacji pozapłacowej, aparat kontroli, organizacja procesu kontroli, rozwój i zmiany w organizacji, analiza i ocena sprawności procesu zmiany, opory ludzkie w procesie zmiany organizacyjnej. Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Prowadzący seminarium: dr Marek Kalinowski, Instytut Organizacji i Zarządzania I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. 2. Badanie pracy. 3. Planowanie zasobów ludzkich. 4. Rekrutacja kandydatów do pracy. 5. Selekcja kandydatów do pracy. 6. Wartościowanie pracy. 5

6 7. Wynagradzanie pracowników. 8. Okresowe oceny pracownicze. 9. Szkolenie pracowników. 10. Kariery pracownicze. 11. Zwolnienia pracownicze. II. Rynek pracy 1. Popyt i podaż na rynek pracy. 2. Bezrobocie. 3. Koszty pracy. 4. Społeczna wydajność pracy. 5. Stosunki pracy. 6. Zróżnicowanie wynagrodzeń. 7. Płaca minimalna. Tytuł seminarium: Kultura organizacyjna i jej znaczenie w funkcjonowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji Prowadzący seminarium: dr Sylwester Kania, Instytut Organizacji i Zarządzania Realizowane na seminarium problemy będą oscylowały wokół kultury organizacyjnej i jej wpływu na funkcjonowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedmiotem opracowań mogą być poniższe zagadnienia: 1. Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji 2. Kierowanie relacją kultura organizacyjna strategia firmy możliwości i uwarunkowania 3. Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju i funkcjonowania organizacją 4. Projektowanie i funkcjonowanie systemów motywowania w organizacjach 5. Kierowanie ludźmi w organizacji 6. Rozwój i doskonalenie pracowników 7. Konflikt w organizacji i jego znaczenie dla funkcjonowania organizacji 8. Sztuka negocjacji i mediacji społecznych 9. Kompetencje zawodowe budowanie modeli kompetencyjnych w organizacjach Tytuł seminarium: Strategie organizacji Prowadzący seminarium: dr Wojciech Machel, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Strategia organizacji. 2. Zarządzanie strategiczne. 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej. 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM). 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania. 6. Analiza strategiczna. 7. Strategiczna karta wyników (BSC). 8. Sukces organizacji. 6

7 Tytuł seminarium: Zarządzanie przedsiębiorstwem Prowadząca seminarium: dr Agnieszka Szpitter, Instytut Organizacji i Zarządzania Krótki opis tematyki seminarium: 1) zarządzanie strategiczne (przykładowe zagadnienia: projektowanie strategii firmy, analiza strategiczna, analizy scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, przesłanki i efekty wirtualizacji zarządzania, strategia kształtowania wartości przedsiębiorstwa); 2) zarządzanie marketingowe (strategia produktu, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, strategie promocyjne, merchandising, plan marketingowy, projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek, zachowania konsumentów na rynku, badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i baza do podejmowania decyzji); 3) zarządzanie personelem (motywowanie zespołu projektowego, rekrutacja i selekcja pracowników, potrzeby i oczekiwania pracowników związane z pracą); 4) analiza finansowa (biznes plan jako forma planowania, analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa, techniki oceny inwestycji); Przykładowe tematy prac zostały umieszczone na stronie: Tytuł seminarium: Zarządzanie organizacjami w dynamicznym otoczeniu Prowadząca seminarium: dr Elżbieta Wojnicka, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Zarządzanie innowacjami i zarządzanie wiedzą - ekoinnowacje; innowacje w sektorze usług; nowe podejścia do innowacji (UDI, open innovation); organizacje wirtualne, sieciowe, uczące się, klastry. 2. Zarządzanie w sektorze publicznym - zastosowanie koncepcji zarządzania w administracji, strategie rozwoju. 3. Zarządzanie projektami i jego aspekty. 4. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. 5. Korporacje międzynarodowe i inwestycje zagraniczne Restrukturyzacja. Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Prowadząca seminarium: dr Beata Wierzbicka, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa 4. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa 5. Rola menedżera w kształtowaniu marki 7

8 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem 1 dr inż. Ewa Malinowska Zarządzanie jakością 2 dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska Zarządzanie jakością prof. UG dr hab. Małgorzata 3 Zarządzanie jakością i środowiskiem Wiśniewska Tytuł seminarium: Zarządzanie jakością Prowadząca seminarium: dr inż. Ewa Malinowska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością wg norm ISO 9000; Zagadnienia związane z zarządzaniem środowiskowym (ISO 14000), zarządzaniem bezpieczeństwem (ISO 18000); Problemy z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, HACCP, IFS); Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i organizacjach usługowych; Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach; Zagadnienia związane z prawidłowym przewozem ładunków drogą morską, lądową; Dopłaty z funduszy Unii Europejskiej dla rolników; Problemy rolnictwa ekologicznego; System opłat środowiskowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; Metoda Oceny Cyklu Życia Produktu (LCA, ekobilans); Organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w placówkach żywienia zbiorowego, a także inne zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. Tytuł seminarium: Zarządzanie jakością Prowadząca seminarium: dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Przedsiębiorstw Katedra Ekonomiki Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie ( m.in. wg norm serii ISO 14000, EMAS, zasad Czystszej Produkcji) oraz system zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 i problemy integracji ww. systemów; Ekologiczne aspekty działalności firmy, w tym finansowanie działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie; Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce; Obligatoryjne i fakultatywne instrumenty zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie; Zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności; Żywność modyfikowana genetycznie, żywność ekologiczna; Wybrane obszary zarządzania środowiskowego, m.in.: gospodarką odpadami, ochrona przyrody, gospodarka wodną, bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym; Japońskie techniki doskonalenia jakości (m.in. Lean, Kaizen), Zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. 8

9 Tytuł seminarium: Zarządzanie jakością i środowiskiem Prowadząca seminarium: prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Zarządzanie przez jakość: Jakość wyrobów, procesów i usług, Systemy zarządzania jakością, w tym systemy branżowe, sektorowe, Audit i certyfikacja, Total Quality Managemen, i Modele Doskonałości, Wybrane japońskie techniki zarządzania jakością, Jakość usług, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo produktu żywnościowego; Ochrona środowiska: Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO i EMAS, Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa; Towaroznawstwo ogólne i inne wybrane zagadnienia: Opakowalnictwo i znakowanie opakowań, Normalizacja, Certyfikacja wyrobów, Wybrane zagadnienia z technologii, Technologie innowacyjne, Marketing opakowań, Marketing ekologiczny, Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych. Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem 1 dr Robert Bęben Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem 2 dr Marzenna Czerwińska Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw 3 dr Jędrzej Strumiłło Zarządzanie organizacjami usługowymi Tytuł seminarium: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem Prowadzący: dr Robert Bęben, Katedra Marketingu W ramach seminarium, istnieje możliwość wyboru tematu dostosowywanego do zainteresowań studenta piszącego pracę i możliwości pozyskania materiałów niezbędnych do opracowania części empirycznej. Rekomendowane propozycje dotyczą: Wykorzystania narzędzi marketingu w małych przedsiębiorstwach. Analizy potrzeb i motywów działania klienta indywidualnego lub instytucjonalnego. Budowy i zarządzania kanałami dystrybucji towarów i usług. Istoty i praktycznych zastosowań franchisingu. Planowania marketingowego w przedsiębiorstwie. Analizy rynku dla potrzeb planowania marketingowego. Analiz marketingowych stanowiących część wniosków o udzielenie kredytu. Segmentacji rynku. Marketingu jednostek ochrony zdrowia. Marketingu usług finansowych. Marketingu na rynku nieruchomości (np. mieszkań). Działań z zakresu public relations. Sprzedaży internetowej. 9

10 Badania potrzeb i zachowań konsumenckich studentów. Na seminarium zapraszam w szczególności osoby zainteresowane napisaniem pracy mającej ścisły związek z praktyką gospodarczą. Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw Prowadząca seminarium: dr Marzenna Czerwińska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Seminarium poświęcone jest specyfice i uwarunkowaniom funkcjonowania oraz strategiom rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Problematyka seminarium obejmuje instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE (procedury rejestracyjne, podatki, ubezpieczenia), jak również formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości. Do zagadnień realizowanych w ramach seminarium należą również: formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw (rodzaje, determinanty wyboru), źródła finansowania przedsiębiorstw (rodzaje, determinanty wyboru), obowiązki ewidencyjne i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem (zakres, determinanty wyboru banku), kontrola w przedsiębiorstwie (cele, rodzaje, zakres), analiza sytuacji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa, analiza otoczenia przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie (wiedza, kultura organizacyjna, reputacja, marka), przedsiębiorczość rodzinna (specyfika, walory, bariery), franchising, a także inne zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. Tytuł seminarium: Zarządzanie organizacjami usługowymi Prowadzący seminarium: dr Jędrzej Strumiłło, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Projektowanie organizacji. 2. Zarządzanie strategiczne. 3. Zarządzanie marketingowe, w tym szczególnie marketing usług (strategie marketingowe, projektowanie mieszanki marketingu-mix). 4. Zarządzanie jakością. 10

11 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa 1 dr Paweł Antonowicz Zarządzanie ryzykiem i analiza przedsiębiorstw 2 dr Joanna Pioch Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3 dr Joanna Próchniak Rozwój oraz finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Tytuł seminarium: Zarządzanie ryzykiem i analiza przedsiębiorstw Prowadzący seminarium: dr Antonowicz Paweł, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Krótka charakterystyka tematyki seminarium : wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przedsiębiorstwa wirtualne, rozwój e-business, planowanie działalności gospodarczej business plan, analiza otoczenia i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, coaching w przedsiębiorstwie, techniki oddziaływania na klientów i negocjacje w biznesie, project management zasady skutecznego kierowania, motywowanie, formy egzekucji władzy w zespole projektowym, style kierowania, zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność zarządzania projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, upadłość przedsiębiorstw symptomy i przesłanki kryzysu w organizacji, trendy, prognozy, bankructwa przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, analiza wielowymiarowa i wykorzystanie modeli Z-score w określaniu punktowej wiarygodności przedsiębiorstwa, wykorzystanie informatyki w procesie wspomagania zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa (CRM, CMS, BSC itp.), inne zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. Tytuł seminarium: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Prowadząca seminarium: dr Joanna Pioch, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw firma na rynku kapitałowym IPO, analiza fundamentalna i techniczna, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru wartość i wycena przedsiębiorstw decyzje w zakresie wypłaty dywidend strategia kreowania wartości dla akcjonariuszy (Value Based Management) kryzys w firmie i zarządzanie kryzysem system motywacyjny w przedsiębiorstwie metody oceny zagrożenia bankructwem konkurencyjność przedsiębiorstw a także inne zagadnienia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie. 11

12 Tytuł seminarium: Rozwój oraz finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Prowadząca seminarium: dr Joanna Próchniak, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw analiza i ocena działalności przedsiębiorstw, wycena, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (ang. Value Based Management), problematyka funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) m.in.: decyzje założycielskie, uwarunkowania rozwoju, źródła finansowania, zarządzanie aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie, outsourcing funkcji i procesów, strategie finansowania i rozwoju przedsiębiorstw, np.: finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Venture Capital/Private Equity oraz Business Angels i Seed Capital), instrumenty wsparcia finansowania (finansowanie przedsiębiorstw ze środków unijnych; problem funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych w finansowaniu przedsiębiorstw), wejście spółki na giełdę papierów wartościowych, strategie oraz problemy finansowania przedsiębiorstw (np. zagadnienia branżowe, tj.: finansowanie projektów deweloperskich i infrastrukturalnych), funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, np.: działalność rajów podatkowych, transgraniczny outsourcing działalności przedsiębiorstw, globalizacja usług, funkcjonowanie centrów usług wspólnych (offshoring, nearshoring, business process offshoring), ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów/krajów pod kątem przyciągania inwestycji zagranicznych, inne zagadnienia z zakresu funkcjonowania i ekonomiki przedsiębiorstw. Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie w Turystyce 1 dr Tomasz Dryl Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 2 dr Maria Lechicka-Kostuch Zarządzanie w turystyce Funkcjonowanie przedsiębiorstw 3 dr Renata Płoska turystycznych Tytuł seminarium: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem Prowadzący seminarium: dr Tomasz Dryl, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Strategie organizacji na rynku krajowym, UE lub globalnym. 2. Wykorzystanie Internetu w działalności gospodarczej. 3. Analiza otoczenia firmy w UE. 4. Międzynarodowa strategia konkurencji organizacji. 5. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie. 6. Wykorzystanie wybranych narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej. 7. Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami. 8. Zarządzanie organizacją wirtualną. 12

13 Tytuł seminarium: Zarządzanie w turystyce Prowadząca seminarium: dr Maria Lechicka-Kostuch, Katedra Marketingu Zapraszam na seminarium licencjackie studentów zainteresowanych pisaniem prac licencjackich z dziedziny zarządzania i marketingu w turystyce. W tym obszarze tematycznym znaleźć można wiele różnorodnych problemów badawczych. Mogą Państwo skoncentrować się na którymś z aspektów zarządzania marketingowego w turystyce lub zająć się jednym z wybranych rodzajów marketingu: wewnętrznym, zewnętrznym lub interaktywnym. Ciekawym przedmiotem badań są również instrumenty marketingu takie, jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie. W ramach promocji można przyjrzeć się bliżej któremuś z jej narzędzi: reklamie, promocji sprzedaży, public relations, sponsoringowi lub sprzedaży osobistej. Innymi ważnymi zagadnieniami badawczymi są problemy związane z jakością usług turystycznych i metodami jej oceny. Wymienione zagadnienia mogą być analizowane na przykładach przedsiębiorstw turystycznych, przedsiębiorstw usługowych i organizacji non-profit. Przykładowe tematy prac licencjackich: 1. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Unii Europejskiej (miast, regionów). 2. Produkt turystyki miejskiej. 3. Produkt turystyki uzdrowiskowej. 4. Targi turystyczne jako instrument promocji korzyści dla firm. 5. Promocja jako element marketingu mix na przykładzie marki X 6. Zarządzanie marką w turystyce 7. Marka jako element identyfikacji produktu turystycznego 8. Product placement jako narzędzie kreowania wizerunku miasta 9. Marketing relacji jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 10. Marketing jako funkcja zarządzania rozwojem turystyki w regionie 11. Jakość a satysfakcja w usługach turystycznych. Tytuł seminarium: Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych Prowadząca seminarium: dr Renata Płoska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw zarządzanie w przedsiębiorstwie turystycznym (w wybranych obszarach funkcjonalnych) strategie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego finansowanie przedsiębiorstw turystycznych analiza sektora turystycznego rozwój wybranych form turystyki (uwarunkowania, tendencje) turystyka w Unii Europejskiej (funkcjonowanie, wspieranie) etyczne i ekologiczne problemy turystyki. 13

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Zarządzanie, specjalności: Inwestycje i Nieruchomości. Tytuł seminarium: Zarządzanie inwestycjami

Lista seminariów magisterskich na kierunku Zarządzanie, specjalności: Inwestycje i Nieruchomości. Tytuł seminarium: Zarządzanie inwestycjami lp. Imię i Nazwisko Lista seminariów magisterskich na kierunku Zarządzanie, specjalności: Inwestycje i Nieruchomości Tytuł seminarium magisterskiego 1 prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski Zarządzanie inwestycjami

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015)

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015) Oferta tematyczna seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego I roku studiów II stopnia magisterskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH SEMINARIUM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ IMIĘ I NAZWISKO / KONTAKT TEMATYKA / PROPONOWANE ZAGADNIENIA ILOŚĆ GRUP ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINKU Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinku Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości

3. Sprawozdawczość finansowa S E 4. Zastosowanie komputerów w rachunkowości Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 1. Ekonomika miast i regionów K 7 18 10 E 2. Planowanie przestrzenne K 7 18 10 E 3. Przyrodnicze podstawy gospodarowania K 5 18

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Studia: II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Rok naboru: 20/2016 Program zatwierdzony przez RWPiT dnia 18.06.20r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA STACJONARNE specjalności: Kompetencje menedżerskie Business Management

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo