Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości"

Transkrypt

1 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak Zarządzanie nieruchomościami 3 dr Krzysztof Szczepaniak Inwestycje i nieruchomości 4 dr Dariusz Trojanowski Inwestycje i nieruchomości 5 dr Anna Wojewnik-Filipkowska Inwestycje rzeczowe i nieruchomości finansowanie, przygotowanie i ocena Tytuł seminarium: Inwestycje finansowe i ryzyko inwestycyjne Prowadząca seminarium: prof. UG dr Teresa Czerwińska, Katedra Inwestycji Zakres seminarium obejmuje zagadnienia analizy i oceny efektywności i ryzyka inwestycji (ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji finansowych). Badania prowadzone przez studentów dotyczą głównie identyfikacji, pomiaru efektywności i zarządzania ryzykiem projektów inwestycyjnych zarówno rzeczowych, jak i finansowych. Podmiotem badań są często instytucje finansowe (tj. fundusze inwestycyjne i emerytalne, banki, zakłady ubezpieczeń) funkcjonujące na rynku kapitałowym oraz przedsiębiorstwa realizujące projekty inwestycyjne. Tytuł seminarium: Zarządzanie nieruchomościami Prowadząca seminarium: dr inż. Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji Zarządzanie nieruchomościami (przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego), wycena i analiza nieruchomości, rynek nieruchomości (uwarunkowania ekonomiczno prawne, analiza trendów), rynek inwestycyjno budowlany (uwarunkowania, uczestnicy, bariery rozwoju). Tytuł seminarium: Inwestycje i nieruchomości Prowadzący seminarium: dr Krzysztof Szczepaniak, Katedra Inwestycji Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach, rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990, rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect, analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa, partnerstwo publiczno-prywatne, rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach, rozwój energetyki odnawialnej 1

2 Tytuł seminarium: Inwestycje i nieruchomości Prowadzący seminarium: dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności: wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym, wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi, inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie), analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, analizą finansową projektów inwestycyjnych, gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane ze zbyciem nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym), finansowaniem inwestycji i nieruchomości, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Seminarium licencjackie Tytuł seminarium: Inwestycje rzeczowe i nieruchomości finansowanie, przygotowanie i ocena Prowadząca seminarium: dr Anna Wojewnik-Filipkowska, Katedra Inwestycji Inwestycje rzeczowe, w tym w nieruchomości, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, projekty deweloperskie, inwestycje infrastrukturalne, finansowanie inwestycji i nieruchomości, projektów inwestycyjnych, analiza decyzji finansowych (wybór źródeł finansowania), bankowość w inwestycjach, działalność zawodowa pośrednika i zarządcy. Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Marketing 1 dr Monika Boguszewicz-Kreft Marketing 2 dr Maciej Glamowski Marketing 3 dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska Marketing Tytuł seminarium: Marketing Prowadząca seminarium: dr Monika Boguszewicz-Kreft, Katedra Marketingu Zapraszam na seminarium studentów zainteresowanych pisaniem prac licencjackich z dziedziny marketingu. W tym obszarze tematycznym znaleźć można wiele różnorodnych problemów badawczych. Mogą Państwo skoncentrować się na którymś z rodzajów marketingu: wewnętrznym, zewnętrznym lub interaktywnym, lub zająć się wybranych aspektem zarządzania marketingowego, np.: analizą możliwości marketingowych, segmentacją czy strategią marketingową. Ciekawym przedmiotem badań są również instrumenty marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie. W ramach promocji można przyjrzeć się bliżej któremuś z jej narzędzi: reklamie, promocji sprzedaży, public relations, sponsoringowi lub sprzedaży osobistej. Innymi ważnymi zagadnieniami badawczymi są problemy związane z jakością usług i metodami jej analizy, a także marketing partnerski. Wymienione zagadnienia mogą być analizowane na przykładach przedsiębiorstw usługowych, produkujących dobra materialne lub organizacji non-profit. Przykładowe tematy prac: Rola czynników kulturowych w marketingu międzynarodowym na przykładzie korporacji X 2

3 Internet jako przestrzeń handlu elektronicznego pojęcie i rozwój na przykładzie portalu X Zastosowanie elementów marketingu mix w telewizji X Badania marketingowe jako element Systemu Informacji Marketingowej w przedsiębiorstwie na przykładzie Domu Finansowego QS Marketing branży turystyczne na przykładzie Hotelu X Jakość a satysfakcja w usługach medycznych na przykładzie X Kreowanie marki analiza porównawcza produktów profesjonalnych przedsiębiorstwa X Możliwości rozwoju agroturystyki oraz formy jej promocji na przykładzie gminy X Produkt jako element marketingu usług hotelarskich na przykładzie hotelu X Organizacja procesu dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa X Rozwój sprzedaży bezpośredniej w Polsce na podstawie firmy X Promocja jako element marketingu-mix na przykładzie marki X Promocja napojów alkoholowych w Polsce oraz jej wpływ na konsumentów Znaczenie i rola media relations w pracy polskich specjalistów ds. PR Radio jako medium reklamowe Przekaz reklamowy jako element marketingu mix decydujący o gustach i zachowaniach dzieci. Tytuł seminarium: Marketing Prowadzący seminarium: dr Maciej Glamowski, Katedra Marketingu Badania marketingowe Marketing usług medycznych Zachowania konsumentów Ochrona praw konsumenta Marketing B2B Zarządzanie marką Marketing terytorialny Reklama Tytuł seminarium: Marketing Prowadząca seminarium: dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Katedra Marketingu 1. Marketing usług finansowych 2. Marketing usług bankowych 3. Bankowość elektroniczna 4. Bankowość internetowa 5. Zarządzanie marketingowe 6. Marketing-mix 7. Kanały dystrybucji przedsiębiorstw 8. Promocja przedsiębiorstw 9. Reklama 10. Public relations 11. Polityka budowania marki na rynku 12. Strategie marketingowe Na seminarium mogą być podejmowane także tematy zgodne z zainteresowaniami i propozycjami studentów w obszarze marketingu. 3

4 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalności: Menedżer oraz Menedżer Personalny 1 dr Sylwia Białas Aktualne kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 2 dr Agata Borowska- Pietrzak Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 dr Wiesław Jaworski Strategie w organizacjach 4 dr Marek Kalinowski Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Kultura organizacyjna i jej znaczenie w 5 dr Sylwester Kania funkcjonowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji 6 dr Wojciech Machel Strategie organizacji 7 dr Agnieszka Szpitter Zarządzanie przedsiębiorstwem 8 dr Beata Wierzbicka Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 9 dr Elżbieta Wojnicka Zarządzanie organizacjami w dynamicznym otoczeniu Tytuł seminarium: Aktualne kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach Prowadząca seminarium: dr Sylwia Białas, Instytut Organizacji i Zarządzania Seminarium dyplomowe koncentruje się na problematyce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Aby zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji było skuteczne i stawało się źródłem przewagi należy we właściwy sposób zaplanować strategię w tym obszarze oraz adekwatnie do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wybrać odpowiednie metody i narzędzia. Tematyka seminarium obejmuje zarówno dostosowanie tego obszaru do zmieniających się warunków otoczenia organizacji, które implikują konieczność stosowania nowych metod czy narzędzi w zarządzaniu pracownikami, jak i dostosowanie się do wewnętrznych zmian w przedsiębiorstwie spowodowanych zastosowaniem współczesnych koncepcji zarządzania. Problematyka seminarium jest istotna ponieważ pozwala na pogłębienie znajomości metod i narzędzi w praktyce wykorzystywanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz uwarunkowań wpływających na ich dobór. Zakres problemowy: 1. Dobór pracowników w przedsiębiorstwie. 2. Nowoczesne metody wykorzystywane w rozwoju pracowników. 3. Zarządzanie kompetencjami. 4. Wartościowanie pracy. 5. Wynagradzanie pracowników. 6. Zarządzanie zasobami ludzki w perspektywie zastosowania współczesnych koncepcji zarządzania. 7. Kultura organizacyjna. 4

5 Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi Prowadząca seminarium: dr Agata Borowska-Pietrzak, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Strategia personalna 2. Planowanie kadr. Istota i cele planów kadrowych, Procedura tworzenia planów indywidualnej ścieżki kariery, planów następstw, planu zatrudnienia, 3. Pozyskiwanie kadr do organizacji. Istota doboru kadr. Budowa profilu kwalifikacyjnego. 4. Źródła i sposoby rekrutacji, techniki i narzędzia selekcji, wprowadzenie do pracy. 5. Ocena pracowników i jej znaczenie dla efektywności organizacji, metody i techniki. 6. Motywowanie pracowników. Istota i sens motywowania pozapłacowego. 7. Metody i narzędzia motywowania płacowego 8. Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania kadrami w organizacji. 9. Elementy rozwoju kadr. Znaczenie i pojęcie doskonalenia kadr. 10. Odejścia pracowników z organizacji, outplacement. Tytuł seminarium: Strategie w organizacjach Prowadzący seminarium: dr Wiesław Jaworski, Instytut Organizacji i Zarządzania Krótka charakterystyka tematyki seminarium : Celem seminarium jest kształcenie studentów oraz rozwijanie ich umiejętności w obszarze sztuki zarządzania firmą. Szczególnym przedmiotem zainteresowania seminarium są takie zagadnienia jak: narzędzia zarządzania i związki między nimi, problemy pracy kierowniczej ze szczególnym wyeksponowaniem stylów kierowania, elastyczności stylów oraz warunków ich racjonalnego stosowania, zarządzanie strategiczne i problemy dotyczące formułowania strategii, metody analizy strategicznej, planowanie strategiczne, analizy i oceny konkurencyjności produktów, struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, wymiary struktury, analiza i ocena jej sprawności, warunki centralizacji i decentralizacji, analiza rozpiętości kierowania z wykorzystaniem metody UTARK, motywowanie ze szczególnym wyeksponowaniem problemów dotyczących jego skuteczności, organizacja procesu, analiza i ocena stosowania motywujących form organizacji pracy, warunki skutecznego motywowania przez płace oraz stosowania motywacji pozapłacowej, aparat kontroli, organizacja procesu kontroli, rozwój i zmiany w organizacji, analiza i ocena sprawności procesu zmiany, opory ludzkie w procesie zmiany organizacyjnej. Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Prowadzący seminarium: dr Marek Kalinowski, Instytut Organizacji i Zarządzania I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. 2. Badanie pracy. 3. Planowanie zasobów ludzkich. 4. Rekrutacja kandydatów do pracy. 5. Selekcja kandydatów do pracy. 6. Wartościowanie pracy. 5

6 7. Wynagradzanie pracowników. 8. Okresowe oceny pracownicze. 9. Szkolenie pracowników. 10. Kariery pracownicze. 11. Zwolnienia pracownicze. II. Rynek pracy 1. Popyt i podaż na rynek pracy. 2. Bezrobocie. 3. Koszty pracy. 4. Społeczna wydajność pracy. 5. Stosunki pracy. 6. Zróżnicowanie wynagrodzeń. 7. Płaca minimalna. Tytuł seminarium: Kultura organizacyjna i jej znaczenie w funkcjonowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji Prowadzący seminarium: dr Sylwester Kania, Instytut Organizacji i Zarządzania Realizowane na seminarium problemy będą oscylowały wokół kultury organizacyjnej i jej wpływu na funkcjonowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedmiotem opracowań mogą być poniższe zagadnienia: 1. Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji 2. Kierowanie relacją kultura organizacyjna strategia firmy możliwości i uwarunkowania 3. Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju i funkcjonowania organizacją 4. Projektowanie i funkcjonowanie systemów motywowania w organizacjach 5. Kierowanie ludźmi w organizacji 6. Rozwój i doskonalenie pracowników 7. Konflikt w organizacji i jego znaczenie dla funkcjonowania organizacji 8. Sztuka negocjacji i mediacji społecznych 9. Kompetencje zawodowe budowanie modeli kompetencyjnych w organizacjach Tytuł seminarium: Strategie organizacji Prowadzący seminarium: dr Wojciech Machel, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Strategia organizacji. 2. Zarządzanie strategiczne. 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej. 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM). 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania. 6. Analiza strategiczna. 7. Strategiczna karta wyników (BSC). 8. Sukces organizacji. 6

7 Tytuł seminarium: Zarządzanie przedsiębiorstwem Prowadząca seminarium: dr Agnieszka Szpitter, Instytut Organizacji i Zarządzania Krótki opis tematyki seminarium: 1) zarządzanie strategiczne (przykładowe zagadnienia: projektowanie strategii firmy, analiza strategiczna, analizy scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, przesłanki i efekty wirtualizacji zarządzania, strategia kształtowania wartości przedsiębiorstwa); 2) zarządzanie marketingowe (strategia produktu, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, strategie promocyjne, merchandising, plan marketingowy, projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek, zachowania konsumentów na rynku, badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i baza do podejmowania decyzji); 3) zarządzanie personelem (motywowanie zespołu projektowego, rekrutacja i selekcja pracowników, potrzeby i oczekiwania pracowników związane z pracą); 4) analiza finansowa (biznes plan jako forma planowania, analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa, techniki oceny inwestycji); Przykładowe tematy prac zostały umieszczone na stronie: Tytuł seminarium: Zarządzanie organizacjami w dynamicznym otoczeniu Prowadząca seminarium: dr Elżbieta Wojnicka, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Zarządzanie innowacjami i zarządzanie wiedzą - ekoinnowacje; innowacje w sektorze usług; nowe podejścia do innowacji (UDI, open innovation); organizacje wirtualne, sieciowe, uczące się, klastry. 2. Zarządzanie w sektorze publicznym - zastosowanie koncepcji zarządzania w administracji, strategie rozwoju. 3. Zarządzanie projektami i jego aspekty. 4. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. 5. Korporacje międzynarodowe i inwestycje zagraniczne Restrukturyzacja. Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Prowadząca seminarium: dr Beata Wierzbicka, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa 4. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa 5. Rola menedżera w kształtowaniu marki 7

8 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem 1 dr inż. Ewa Malinowska Zarządzanie jakością 2 dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska Zarządzanie jakością prof. UG dr hab. Małgorzata 3 Zarządzanie jakością i środowiskiem Wiśniewska Tytuł seminarium: Zarządzanie jakością Prowadząca seminarium: dr inż. Ewa Malinowska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością wg norm ISO 9000; Zagadnienia związane z zarządzaniem środowiskowym (ISO 14000), zarządzaniem bezpieczeństwem (ISO 18000); Problemy z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, HACCP, IFS); Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i organizacjach usługowych; Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach; Zagadnienia związane z prawidłowym przewozem ładunków drogą morską, lądową; Dopłaty z funduszy Unii Europejskiej dla rolników; Problemy rolnictwa ekologicznego; System opłat środowiskowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; Metoda Oceny Cyklu Życia Produktu (LCA, ekobilans); Organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w placówkach żywienia zbiorowego, a także inne zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. Tytuł seminarium: Zarządzanie jakością Prowadząca seminarium: dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Przedsiębiorstw Katedra Ekonomiki Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie ( m.in. wg norm serii ISO 14000, EMAS, zasad Czystszej Produkcji) oraz system zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 i problemy integracji ww. systemów; Ekologiczne aspekty działalności firmy, w tym finansowanie działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie; Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce; Obligatoryjne i fakultatywne instrumenty zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie; Zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności; Żywność modyfikowana genetycznie, żywność ekologiczna; Wybrane obszary zarządzania środowiskowego, m.in.: gospodarką odpadami, ochrona przyrody, gospodarka wodną, bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym; Japońskie techniki doskonalenia jakości (m.in. Lean, Kaizen), Zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. 8

9 Tytuł seminarium: Zarządzanie jakością i środowiskiem Prowadząca seminarium: prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Zarządzanie przez jakość: Jakość wyrobów, procesów i usług, Systemy zarządzania jakością, w tym systemy branżowe, sektorowe, Audit i certyfikacja, Total Quality Managemen, i Modele Doskonałości, Wybrane japońskie techniki zarządzania jakością, Jakość usług, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo produktu żywnościowego; Ochrona środowiska: Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO i EMAS, Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa; Towaroznawstwo ogólne i inne wybrane zagadnienia: Opakowalnictwo i znakowanie opakowań, Normalizacja, Certyfikacja wyrobów, Wybrane zagadnienia z technologii, Technologie innowacyjne, Marketing opakowań, Marketing ekologiczny, Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych. Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem 1 dr Robert Bęben Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem 2 dr Marzenna Czerwińska Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw 3 dr Jędrzej Strumiłło Zarządzanie organizacjami usługowymi Tytuł seminarium: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem Prowadzący: dr Robert Bęben, Katedra Marketingu W ramach seminarium, istnieje możliwość wyboru tematu dostosowywanego do zainteresowań studenta piszącego pracę i możliwości pozyskania materiałów niezbędnych do opracowania części empirycznej. Rekomendowane propozycje dotyczą: Wykorzystania narzędzi marketingu w małych przedsiębiorstwach. Analizy potrzeb i motywów działania klienta indywidualnego lub instytucjonalnego. Budowy i zarządzania kanałami dystrybucji towarów i usług. Istoty i praktycznych zastosowań franchisingu. Planowania marketingowego w przedsiębiorstwie. Analizy rynku dla potrzeb planowania marketingowego. Analiz marketingowych stanowiących część wniosków o udzielenie kredytu. Segmentacji rynku. Marketingu jednostek ochrony zdrowia. Marketingu usług finansowych. Marketingu na rynku nieruchomości (np. mieszkań). Działań z zakresu public relations. Sprzedaży internetowej. 9

10 Badania potrzeb i zachowań konsumenckich studentów. Na seminarium zapraszam w szczególności osoby zainteresowane napisaniem pracy mającej ścisły związek z praktyką gospodarczą. Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw Prowadząca seminarium: dr Marzenna Czerwińska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Seminarium poświęcone jest specyfice i uwarunkowaniom funkcjonowania oraz strategiom rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Problematyka seminarium obejmuje instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE (procedury rejestracyjne, podatki, ubezpieczenia), jak również formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości. Do zagadnień realizowanych w ramach seminarium należą również: formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw (rodzaje, determinanty wyboru), źródła finansowania przedsiębiorstw (rodzaje, determinanty wyboru), obowiązki ewidencyjne i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem (zakres, determinanty wyboru banku), kontrola w przedsiębiorstwie (cele, rodzaje, zakres), analiza sytuacji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa, analiza otoczenia przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie (wiedza, kultura organizacyjna, reputacja, marka), przedsiębiorczość rodzinna (specyfika, walory, bariery), franchising, a także inne zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. Tytuł seminarium: Zarządzanie organizacjami usługowymi Prowadzący seminarium: dr Jędrzej Strumiłło, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Projektowanie organizacji. 2. Zarządzanie strategiczne. 3. Zarządzanie marketingowe, w tym szczególnie marketing usług (strategie marketingowe, projektowanie mieszanki marketingu-mix). 4. Zarządzanie jakością. 10

11 Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa 1 dr Paweł Antonowicz Zarządzanie ryzykiem i analiza przedsiębiorstw 2 dr Joanna Pioch Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3 dr Joanna Próchniak Rozwój oraz finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Tytuł seminarium: Zarządzanie ryzykiem i analiza przedsiębiorstw Prowadzący seminarium: dr Antonowicz Paweł, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Krótka charakterystyka tematyki seminarium : wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przedsiębiorstwa wirtualne, rozwój e-business, planowanie działalności gospodarczej business plan, analiza otoczenia i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, coaching w przedsiębiorstwie, techniki oddziaływania na klientów i negocjacje w biznesie, project management zasady skutecznego kierowania, motywowanie, formy egzekucji władzy w zespole projektowym, style kierowania, zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność zarządzania projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, upadłość przedsiębiorstw symptomy i przesłanki kryzysu w organizacji, trendy, prognozy, bankructwa przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, analiza wielowymiarowa i wykorzystanie modeli Z-score w określaniu punktowej wiarygodności przedsiębiorstwa, wykorzystanie informatyki w procesie wspomagania zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa (CRM, CMS, BSC itp.), inne zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw. Tytuł seminarium: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Prowadząca seminarium: dr Joanna Pioch, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw firma na rynku kapitałowym IPO, analiza fundamentalna i techniczna, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru wartość i wycena przedsiębiorstw decyzje w zakresie wypłaty dywidend strategia kreowania wartości dla akcjonariuszy (Value Based Management) kryzys w firmie i zarządzanie kryzysem system motywacyjny w przedsiębiorstwie metody oceny zagrożenia bankructwem konkurencyjność przedsiębiorstw a także inne zagadnienia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie. 11

12 Tytuł seminarium: Rozwój oraz finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Prowadząca seminarium: dr Joanna Próchniak, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw analiza i ocena działalności przedsiębiorstw, wycena, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (ang. Value Based Management), problematyka funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) m.in.: decyzje założycielskie, uwarunkowania rozwoju, źródła finansowania, zarządzanie aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie, outsourcing funkcji i procesów, strategie finansowania i rozwoju przedsiębiorstw, np.: finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka (Venture Capital/Private Equity oraz Business Angels i Seed Capital), instrumenty wsparcia finansowania (finansowanie przedsiębiorstw ze środków unijnych; problem funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych w finansowaniu przedsiębiorstw), wejście spółki na giełdę papierów wartościowych, strategie oraz problemy finansowania przedsiębiorstw (np. zagadnienia branżowe, tj.: finansowanie projektów deweloperskich i infrastrukturalnych), funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, np.: działalność rajów podatkowych, transgraniczny outsourcing działalności przedsiębiorstw, globalizacja usług, funkcjonowanie centrów usług wspólnych (offshoring, nearshoring, business process offshoring), ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów/krajów pod kątem przyciągania inwestycji zagranicznych, inne zagadnienia z zakresu funkcjonowania i ekonomiki przedsiębiorstw. Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie w Turystyce 1 dr Tomasz Dryl Zarządzanie małym przedsiębiorstwem 2 dr Maria Lechicka-Kostuch Zarządzanie w turystyce Funkcjonowanie przedsiębiorstw 3 dr Renata Płoska turystycznych Tytuł seminarium: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem Prowadzący seminarium: dr Tomasz Dryl, Instytut Organizacji i Zarządzania 1. Strategie organizacji na rynku krajowym, UE lub globalnym. 2. Wykorzystanie Internetu w działalności gospodarczej. 3. Analiza otoczenia firmy w UE. 4. Międzynarodowa strategia konkurencji organizacji. 5. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie. 6. Wykorzystanie wybranych narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej. 7. Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami. 8. Zarządzanie organizacją wirtualną. 12

13 Tytuł seminarium: Zarządzanie w turystyce Prowadząca seminarium: dr Maria Lechicka-Kostuch, Katedra Marketingu Zapraszam na seminarium licencjackie studentów zainteresowanych pisaniem prac licencjackich z dziedziny zarządzania i marketingu w turystyce. W tym obszarze tematycznym znaleźć można wiele różnorodnych problemów badawczych. Mogą Państwo skoncentrować się na którymś z aspektów zarządzania marketingowego w turystyce lub zająć się jednym z wybranych rodzajów marketingu: wewnętrznym, zewnętrznym lub interaktywnym. Ciekawym przedmiotem badań są również instrumenty marketingu takie, jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie. W ramach promocji można przyjrzeć się bliżej któremuś z jej narzędzi: reklamie, promocji sprzedaży, public relations, sponsoringowi lub sprzedaży osobistej. Innymi ważnymi zagadnieniami badawczymi są problemy związane z jakością usług turystycznych i metodami jej oceny. Wymienione zagadnienia mogą być analizowane na przykładach przedsiębiorstw turystycznych, przedsiębiorstw usługowych i organizacji non-profit. Przykładowe tematy prac licencjackich: 1. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Unii Europejskiej (miast, regionów). 2. Produkt turystyki miejskiej. 3. Produkt turystyki uzdrowiskowej. 4. Targi turystyczne jako instrument promocji korzyści dla firm. 5. Promocja jako element marketingu mix na przykładzie marki X 6. Zarządzanie marką w turystyce 7. Marka jako element identyfikacji produktu turystycznego 8. Product placement jako narzędzie kreowania wizerunku miasta 9. Marketing relacji jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstw turystycznych 10. Marketing jako funkcja zarządzania rozwojem turystyki w regionie 11. Jakość a satysfakcja w usługach turystycznych. Tytuł seminarium: Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych Prowadząca seminarium: dr Renata Płoska, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw zarządzanie w przedsiębiorstwie turystycznym (w wybranych obszarach funkcjonalnych) strategie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego finansowanie przedsiębiorstw turystycznych analiza sektora turystycznego rozwój wybranych form turystyki (uwarunkowania, tendencje) turystyka w Unii Europejskiej (funkcjonowanie, wspieranie) etyczne i ekologiczne problemy turystyki. 13

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis Pokój / nr telefonu Katedra Prowadzone

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo