REGULAMIN STRONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STRONY www.kurierbroker.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN STRONY 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w zamawianiu przesyłek wykonywanego przez firmę GIFT s.c. Regulamin ten określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. 2. Definicje Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: a) Paczka koperta, paczka, paleta, a także inny ładunek przygotowany przez Zleceniodawcę do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. b) Przesyłka paczka przekazana do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego. c) Użytkownik/Zleceniodawca/Nadawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która założyła konto na stronie internetowej oraz zlecająca Operatorowi usługę określoną w niniejszym regulaminie. d) Adresat - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana przez zleceniodawcę jako adresat przesyłki. e) Zleceniobiorca/Operator - GIFT s.c f) Reklamujący zleceniodawca, który reklamuje usługę. g) Serwis - dostępna pod adresem strona internetowa, za pomocą której możliwe jest zlecanie wykonania usługi. h) Usługa - udostępnienie przez GIFT s.c. usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez zewnętrzną firmę kurierską zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminami danego przewoźnika. i) Cennik aktualny, na dzień złożenia zlecenia, cennik usług świadczonych przez zleceniobiorcę, dostępny na stronie internetowej j) Cennik indywidualny - określa ceny usług, a także terminy płatności indywidualnie ustalane z użytkownikiem. k) Firma kurierska - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie określonym przez ustawę prawo przewozowe lub ustawę prawo pocztowe, będący partnerem zleceniobiorcy, posiadający własne regulaminy, dostępne pod adresem: Opek/Fedex - UPS - X-Press Couriers - l) Operator płatności - zewnętrzny podmiot realizujący szybkie płatności internetowe: Przelewy24.pl, regulamin dostępny pod adresem DotPay.pl, regulamin dostępny pod adresem m) Dni robocze - wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. n) COD, pobranie - Kwota pobrana w imieniu nadawcy od odbiorcy na podstawie listu przewozowego, na którym jest realizowana usługa. 3. Realizacja usługi 1. Dla prawidłowej i terminowej obsługi zlecenia, list przewozowy musi być wydrukowany z panelu administracyjnego. 2. Nadawca zobowiązany jest oddać kurierowi przesyłkę w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności powinna być ona zapakowana zgodnie z zasadami określonymi

2 pod adresem: Przesyłka powinna posiadać odpowiednie opakowanie zewnętrzne dostosowane do wymiarów, wagi, jak i zawartości oraz zamknięte w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości osobom trzecim. Opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe. Przesyłka powinna mieć również zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające uszkodzenie oraz przemieszczanie się zawartości. 4. W chwili składania zlecenia przesyłka musi być przygotowana do przewozu. 5. Za poprawne wypełnienie listu przewozowego lub danych w systemie do listu przewozowego odpowiedzialny jest zleceniodawca i ponosi wszelkie opłaty związane z przesyłką lub paletą. 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych dotyczących wprowadzenia parametrów przesyłki, w szczególności informacji o zawartości, wadze, wymiarach, rodzaju pakowania oraz zawartości przesyłki. W przypadku podania nieprawdziwych danych, jeżeli spowoduje to podwyższenie opłat związanych z przewozem, obciążony nimi zostanie zleceniodawca. 7. Przekazanie zlecenia do realizacji firmie kurierskiej, nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora przypadku, gdy Zleceniodawca nie korzysta z odroczonego terminu płatności (bez umowy). 8. Firma kurierska może w każdym czasie zweryfikować przesyłkę, głównie pod kątem zawartości, wagi, wymiarów i opakowania celem stwierdzenia zgodności z danymi podanymi w zleceniu. 9. Zleceniodawca jest świadomy, że każda przesyłka oddana firmie kurierskiej do przewozu jest weryfikowana pod względem prawidłowego oznaczenia, wagi i rozmiaru. W przypadku weryfikacji przesyłki przez firmę kurierską i stwierdzenia innych parametrów przesyłki, niż te które zostały oznaczone przez nadawcę, a które mają wpływ na cenę usługi, w szczególności, wymiarów, wagi, rodzaju opakowania, Zleceniodawca zgadza się na uiszczenie dopłaty zgodnej z cennikiem Operatora lub w przypadku danej usługi, zgodnie z cennikiem standardowym firmy kurierskiej. 10. Złożenie zlecenia w serwisie lub złożenie podpisu na dowodzie nadania stanowi akceptację niniejszego regulaminu w aktualnym brzmieniu z aktualnym cennikiem oraz z regulaminem firmy kurierskiej. 11. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu w obie strony ponosi Zleceniodawca. 12. Po złożeniu pełnego zlecenia albo zapłaceniu w przypadku klienta bez umowy, zlecenie jest niezwłocznie przekazywane do wybranej firmy kurierskiej. 13. Operator nie świadczy usług w zakresie pośrednictwa w doręczaniu przesyłek, których nie przyjmuje do przewozu zewnętrzna firma kurierska, określonych w przepisach lub regulaminach usług kurierskich. 14. Operator ma prawo odmówić pośrednictwa w przyjęciu przesyłki, jeśli adresat przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi. 15. W przypadku braku usługi w cenniku lub w cenniku indywidualnym, obowiązuje cennik standardowy danej firmy kurierskiej, dostępny na stronach internetowych danej firmy, pod adresem: UPS - Opek/Fedex - X-press Couriers Niezależnie od operatora, termin odbioru przesyłek zadeklarowany przez klienta w systemie może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Operatora, w szczególności w przypadkach awarii systemu płatności elektronicznych, opóźnienia w księgowaniu płatności na konto Operatora czy też w przypadku braku możliwości technicznych w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie wybranej firmy kurierskiej. W razie zaistnienia przeszkód w odbiorze przesyłki od Nadawcy w deklarowanym terminie, inny termin odbioru wyznaczony będzie po jego uzgodnieniu z Nadawcą. 17. Zabronione jest wysyłanie produktów niebezpiecznych oraz artykułów wyłączonych z przewozu. Zgodnie z 5, klient zobowiązuje się, że nie wyda firmie kurierskiej tych przedmiotów i artykułów. 4. Pobrania 1. Pobrania realizowane przez firmę Opek zwracane są na konto klienta w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. 2. Pobrania realizowane przez firmę UPS zwracane są na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia przesyłki.

3 3. Pobrania realizowane przez firmę X-Press Couriers zwracane są na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. 5. Artykuły przemysłowe wyłączone z przewozu OPEK/FEDEX 1. części samochodowe używane, zderzaki, drzwi, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, tłumiki, szyby, akumulatory, bagażniki, chłodnice, oleje, paliwa, smary 2. metalowe dłużyce, metalowe ogrodzenia wystające za obrys palety, bramy ogrodzenia kraty 3. bele materiału, których nie da się ułożyć na palecie 4. bele folii 5. plastikowe, długie węże wystające poza paletę 6. drewniane leżaki, które mogą ulec uszkodzeniu 7. meble złożone, łóżka, kanapy, wersalki, fotele 8. duże metalowe części do maszyn 9. wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika 10. betonowe klocki 11. papierowe, duże, ciężkie worki z zawartością sypkiego towaru (cement, proszek, żwir) 12. rośliny, zwierzęta - w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria 13. sejfy, kasy pancerne, metalowe zbiorniki (bojlery) 14. kleje i farby w plastikowych wiaderkach 15. drzwi, futryny, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej 16. maszyny, części maszyn 17. elementy budowlane - beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki) 18. sprzęt elektroniczny i fotograficzny w ilościach hurtowych (indywidualna decyzja Dyrekcji) 19. szyby, lustra, blaty, lampy, żyrandole, towary szklane, przedmioty z elementami szklanymi, przedmioty z elementami łatwo tłukącymi, opakowania szklane 20. kajaki, deski surfingowe, maszty, sztywne żagle, bramki, stoły bilardowe, pinpongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe 21. lady chłodnicze, drabiny, płyty offsetowe (dot. materiałów poligraficznych) 22. artykuły łatwo i szybko psujące się 23. duże AGD (typu pralki, lodówki, piekarniki itp.) można przewozić tylko w przypadku umieszczenia na palecie 24. fajerwerki, niebezpieczne materiały oraz ADR! przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja. W przypadku niezastosowania się do wyłączeń z przewozu, klient może ponieść dodatkowe koszty utylizacji lub specjalnego transportu. UPS 1. napoje alkoholowe 2. elementy karoserii samochodowej, zderzaki, drzwi, maski, klapy 3. skóry zwierząt (niedomowych) 4. towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro) 5. towary/materiały niebezpieczne 6. broń palna 7. futra 8. kość słoniowa i produkty z kości słoniowej 9. żywe zwierzęta 10. gotówka oraz przedmioty zbywalne 11. towary łatwo psujące się i nietrwałe 12. rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA) 13. rośliny 14. materiały pornograficzne 15. nasiona 16. znaczki pocztowe o wysokiej wartości 17. tytoń i wyroby tytoniowe

4 18. bagaż pozostawiony bez opieki 19. AGD, które nie są umieszczone na palecie 20. ADR! oraz inne niebezpieczne materiały. W przypadku niezastosowania się do wyłączeń z przewozu, klient może ponieść dodatkowe koszty utylizacji lub specjalnego transportu. Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych mogą być zaakceptowane na podstawie oddzielnego kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji. X-press Couriers 1. materiałów wybuchowych 2. materiałów łatwopalnych i żrących 3. broni palnej 4. dzieł sztuki 5. biżuterii 6. rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie 7. pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela 8. żywych zwierząt 9. rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodowad zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek 10. przesyłek, o których mowa w 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone) 6. Płatności 1. Płatności za usługi kurierskie można realizować w formie odroczonej lub przez operatorów szybkich płatności internetowych. 2. Operator płatności - zewnętrzny podmiot realizujący szybkie płatności internetowe: Przelewy24.pl, regulamin dostępny pod adresem DotPay.pl, regulamin dostępny pod adresem 3. Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej Istnieje możliwość indywidualnego ustalania cen usług, a także terminów płatności. 4. Złożenie zlecenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i cennika. 5. Przekazanie zlecenia do realizacji firmie kurierskiej nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora w przypadku, gdy Zleceniodawca nie korzysta z odroczonego terminu płatności (bez umowy). 6. Operator zastrzega prawo do ustalenia indywidualnych cen dla poszczególnych klientów. 7. Klient wyraża zgodę na obciążenie jego salda na koncie lub kompensaty ze środków pobrań (COD) w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług. 8. Operator zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługującej mu należności ze środków z salda konta lub pobrań (COD) w szczególności w przypadku dopłaty wynikającej z różnicy wagi, różnicy wymiarów, rodzaju opakowania oraz z tytułu zwrotu przesyłki do nadawcy. 9. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana do Zleceniobiorcy. Koszty przewozu w obie strony ponosi zleceniobiorca. 10. Przy korzystaniu z cen promocyjnych za przesyłkę standardową tracą ważność inne ceny i upusty za tą usługę. 11. Za świadczone usługi Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT i doręcza ją Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę podczas rejestracji w serwisie adres mailowy. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu oraz na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres mailowy Zleceniodawcy, wskazany w procesie rejestracji. 12. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zleceniobiorcę poniesie on koszty z tytułu ustawowych odsetek od pieniężnych świadczeń przeterminowanych. W razie braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z faktury Zleceniobiorca zobowiązuje się do załatwienia sprawy na drodze polubownej. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty windykacji niezapłaconych należności w wysokości 5% wymagalnej należności. 13. Jeżeli Zleceniodawca kwestionuje opłaty powinien zgłosić ten fakt w terminie 14 dni od otrzymania faktury wysłanej drogą elektroniczną. Za dostarczenie faktury drogą elektroniczną poczytuje się zgodnie z art. 62 Kodeksu cywilnego jako chwilę dostarczenia pliku z fakturą do środka komunikacji

5 elektronicznej odbiorcy w taki sposób, aby odbiorca mógł się zapoznać z jego treścią. Złożenie reklamacji nie zwalnia z zapłacenia bezspornej części faktury. 14. Usługi podstawowe lub dodatkowe nieuwzględnione w cenniku na stronie lub do umowy będą naliczane według obowiązującego cennika danej firmy kurierskiej. 15. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany cennika świadczonych usług. 7. Odpowiedzialność 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską, chyba że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli powodem tego jest złożenie zamówienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności, jeżeli przesyłka została nieprawidłowo zaadresowana lub została zapakowana w sposób niezgodny z zasadami pakowania, do którego odsyłają przepisy 3 niniejszego regulaminu. 3. Zleceniodawca dokonuje wyboru firmy kurierskiej, która ma zrealizować usługę, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, przejmuje odpowiedzialność za wybór firmy kurierskiej i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność operatora za winę w wyborze. 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych dotyczących przesyłki i jej należyte opakowanie. 5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, operator ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowe i niezwłoczne przekazanie zlecenia zewnętrznej firmie kurierskiej. 6. Zasady odpowiedzialności i warunki reklamacji za przewóz przesyłki określa regulamin zewnętrznej firmy kurierskiej, która jest odpowiedzialna za wykonanie usługi. UPS - Opek/Fedex - X-press Couriers Reklamacje 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej niewykonania albo nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, a także w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty złożenia zlecenia, a w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu od wystąpienia nieprawidłowości. 2. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres albo listem poleconym na adres: Gift s.c Tomaszów Maz. ul. Barlickiego 4. Reklamacja powinna zawierać określenie danych dotyczących reklamującego umożliwiających jego identyfikację, numer transakcji (np. nr listu przewozowego), treść reklamacji 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania.w przypadku uznania przez zleceniobiorcę niezasadności reklamacji zleceniodawcy z powodów określonych w 7 przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do firmy kurierskiej na zasadach określonych w regulaminach firm kurierskich. 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik lub Adresat mają prawo złożyć reklamację dotyczącą tytułu uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki bezpośrednio w firmie kurierskiej, na zasadach określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika firmy kurierskiej. 5. Reklamacje z tytułu uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki można również składać bezpośrednio na adres Wszystkie reklamacje zostaną przekazane bezpośrednio do firmy kurierskiej, która rozpatruje reklamacje. 6. Zgłoszenie reklamacyjne w przypadku opóźnienia przesyłki powinno zawierać: reklamację pisemną, list przewozowy 7. Zgłoszenie reklamacyjne w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki powinno zawierać: protokół reklamacyjny spisany przez kuriera, list przewozowy, reklamację pisemną, udokumentowaną kwotę roszczenia (faktura, paragon, kosztorys naprawy ) 9.

6 Dane osobowe 1. Zleceniodawca powierza oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie (również w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania) przez Zleceniobiorcę swoich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celach przewidzianych charakterem świadczonych usług oraz związanych z przedstawianiem informacji handlowych i promocji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania ww. danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowej dotyczącej oferty usług i aktualnych promocji przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną. Zleceniodawca jest świadomy, że w każdej chwili zgoda ta może być odwołana. Postanowienia końcowe 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed nadaniem przesyłki. 2. Elektroniczna akceptacja regulaminu powoduje związanie stron jego postanowieniami. 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa przewozowego, prawa pocztowego. 4. Ograniczenia odpowiedzialności zleceniobiorcy nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy zleceniodawcą jest konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie. 5. Jeżeli klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub regulaminu firmy kurierskiej, Operator ma prawo ograniczyć lub zmienić dostęp do konta na serwisie jak i całkowicie go zablokować. 6. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie operatora. 7. Każdorazowe zalogowanie się na swoje konto w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu firmy kurierskiej realizującej usługę, w obecnym brzmieniu w chwili logowania. 8. Integralnymi częściami niniejszego regulaminu są regulaminy świadczenia usług przez firmy kurierskie, które dostępne są pod adresami: Opek/Fedex - UPS - X-press Couriers Zleceniodawca oraz zleceniobiorca związani są treścią niniejszego regulaminu oraz jego częściami integralnymi obowiązującymi w dniu złożenia zlecenia. Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą stanu faktycznego zaistniałego przed dokonaniem zmian. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług

REGULAMIN świadczenia usług REGULAMIN świadczenia usług Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w doręczaniu przesyłek wykonywanych przez firmę Arkadis Media Group ( właściciel marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM Regulamin świadczenia usług kurierskich przez EUROPACZKI.COM A) Definicje Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie: Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. z siedzibą w Dębowcu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Najlepszeferomony.pl dostępnego pod adresem http://najlepszeferomony.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy Beta Style działający pod adresem www.betastyle.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, obuwia sportowego oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo