REGULAMIN STRONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STRONY www.kurierbroker.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN STRONY 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w zamawianiu przesyłek wykonywanego przez firmę GIFT s.c. Regulamin ten określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. 2. Definicje Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: a) Paczka koperta, paczka, paleta, a także inny ładunek przygotowany przez Zleceniodawcę do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. b) Przesyłka paczka przekazana do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego. c) Użytkownik/Zleceniodawca/Nadawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która założyła konto na stronie internetowej oraz zlecająca Operatorowi usługę określoną w niniejszym regulaminie. d) Adresat - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana przez zleceniodawcę jako adresat przesyłki. e) Zleceniobiorca/Operator - GIFT s.c f) Reklamujący zleceniodawca, który reklamuje usługę. g) Serwis - dostępna pod adresem strona internetowa, za pomocą której możliwe jest zlecanie wykonania usługi. h) Usługa - udostępnienie przez GIFT s.c. usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez zewnętrzną firmę kurierską zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminami danego przewoźnika. i) Cennik aktualny, na dzień złożenia zlecenia, cennik usług świadczonych przez zleceniobiorcę, dostępny na stronie internetowej j) Cennik indywidualny - określa ceny usług, a także terminy płatności indywidualnie ustalane z użytkownikiem. k) Firma kurierska - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie określonym przez ustawę prawo przewozowe lub ustawę prawo pocztowe, będący partnerem zleceniobiorcy, posiadający własne regulaminy, dostępne pod adresem: Opek/Fedex - UPS - X-Press Couriers - l) Operator płatności - zewnętrzny podmiot realizujący szybkie płatności internetowe: Przelewy24.pl, regulamin dostępny pod adresem DotPay.pl, regulamin dostępny pod adresem m) Dni robocze - wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. n) COD, pobranie - Kwota pobrana w imieniu nadawcy od odbiorcy na podstawie listu przewozowego, na którym jest realizowana usługa. 3. Realizacja usługi 1. Dla prawidłowej i terminowej obsługi zlecenia, list przewozowy musi być wydrukowany z panelu administracyjnego. 2. Nadawca zobowiązany jest oddać kurierowi przesyłkę w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności powinna być ona zapakowana zgodnie z zasadami określonymi

2 pod adresem: Przesyłka powinna posiadać odpowiednie opakowanie zewnętrzne dostosowane do wymiarów, wagi, jak i zawartości oraz zamknięte w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości osobom trzecim. Opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe. Przesyłka powinna mieć również zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające uszkodzenie oraz przemieszczanie się zawartości. 4. W chwili składania zlecenia przesyłka musi być przygotowana do przewozu. 5. Za poprawne wypełnienie listu przewozowego lub danych w systemie do listu przewozowego odpowiedzialny jest zleceniodawca i ponosi wszelkie opłaty związane z przesyłką lub paletą. 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych dotyczących wprowadzenia parametrów przesyłki, w szczególności informacji o zawartości, wadze, wymiarach, rodzaju pakowania oraz zawartości przesyłki. W przypadku podania nieprawdziwych danych, jeżeli spowoduje to podwyższenie opłat związanych z przewozem, obciążony nimi zostanie zleceniodawca. 7. Przekazanie zlecenia do realizacji firmie kurierskiej, nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora przypadku, gdy Zleceniodawca nie korzysta z odroczonego terminu płatności (bez umowy). 8. Firma kurierska może w każdym czasie zweryfikować przesyłkę, głównie pod kątem zawartości, wagi, wymiarów i opakowania celem stwierdzenia zgodności z danymi podanymi w zleceniu. 9. Zleceniodawca jest świadomy, że każda przesyłka oddana firmie kurierskiej do przewozu jest weryfikowana pod względem prawidłowego oznaczenia, wagi i rozmiaru. W przypadku weryfikacji przesyłki przez firmę kurierską i stwierdzenia innych parametrów przesyłki, niż te które zostały oznaczone przez nadawcę, a które mają wpływ na cenę usługi, w szczególności, wymiarów, wagi, rodzaju opakowania, Zleceniodawca zgadza się na uiszczenie dopłaty zgodnej z cennikiem Operatora lub w przypadku danej usługi, zgodnie z cennikiem standardowym firmy kurierskiej. 10. Złożenie zlecenia w serwisie lub złożenie podpisu na dowodzie nadania stanowi akceptację niniejszego regulaminu w aktualnym brzmieniu z aktualnym cennikiem oraz z regulaminem firmy kurierskiej. 11. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu w obie strony ponosi Zleceniodawca. 12. Po złożeniu pełnego zlecenia albo zapłaceniu w przypadku klienta bez umowy, zlecenie jest niezwłocznie przekazywane do wybranej firmy kurierskiej. 13. Operator nie świadczy usług w zakresie pośrednictwa w doręczaniu przesyłek, których nie przyjmuje do przewozu zewnętrzna firma kurierska, określonych w przepisach lub regulaminach usług kurierskich. 14. Operator ma prawo odmówić pośrednictwa w przyjęciu przesyłki, jeśli adresat przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi. 15. W przypadku braku usługi w cenniku lub w cenniku indywidualnym, obowiązuje cennik standardowy danej firmy kurierskiej, dostępny na stronach internetowych danej firmy, pod adresem: UPS - Opek/Fedex - X-press Couriers Niezależnie od operatora, termin odbioru przesyłek zadeklarowany przez klienta w systemie może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Operatora, w szczególności w przypadkach awarii systemu płatności elektronicznych, opóźnienia w księgowaniu płatności na konto Operatora czy też w przypadku braku możliwości technicznych w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie wybranej firmy kurierskiej. W razie zaistnienia przeszkód w odbiorze przesyłki od Nadawcy w deklarowanym terminie, inny termin odbioru wyznaczony będzie po jego uzgodnieniu z Nadawcą. 17. Zabronione jest wysyłanie produktów niebezpiecznych oraz artykułów wyłączonych z przewozu. Zgodnie z 5, klient zobowiązuje się, że nie wyda firmie kurierskiej tych przedmiotów i artykułów. 4. Pobrania 1. Pobrania realizowane przez firmę Opek zwracane są na konto klienta w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. 2. Pobrania realizowane przez firmę UPS zwracane są na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia przesyłki.

3 3. Pobrania realizowane przez firmę X-Press Couriers zwracane są na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. 5. Artykuły przemysłowe wyłączone z przewozu OPEK/FEDEX 1. części samochodowe używane, zderzaki, drzwi, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, tłumiki, szyby, akumulatory, bagażniki, chłodnice, oleje, paliwa, smary 2. metalowe dłużyce, metalowe ogrodzenia wystające za obrys palety, bramy ogrodzenia kraty 3. bele materiału, których nie da się ułożyć na palecie 4. bele folii 5. plastikowe, długie węże wystające poza paletę 6. drewniane leżaki, które mogą ulec uszkodzeniu 7. meble złożone, łóżka, kanapy, wersalki, fotele 8. duże metalowe części do maszyn 9. wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika 10. betonowe klocki 11. papierowe, duże, ciężkie worki z zawartością sypkiego towaru (cement, proszek, żwir) 12. rośliny, zwierzęta - w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria 13. sejfy, kasy pancerne, metalowe zbiorniki (bojlery) 14. kleje i farby w plastikowych wiaderkach 15. drzwi, futryny, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej 16. maszyny, części maszyn 17. elementy budowlane - beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki) 18. sprzęt elektroniczny i fotograficzny w ilościach hurtowych (indywidualna decyzja Dyrekcji) 19. szyby, lustra, blaty, lampy, żyrandole, towary szklane, przedmioty z elementami szklanymi, przedmioty z elementami łatwo tłukącymi, opakowania szklane 20. kajaki, deski surfingowe, maszty, sztywne żagle, bramki, stoły bilardowe, pinpongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe 21. lady chłodnicze, drabiny, płyty offsetowe (dot. materiałów poligraficznych) 22. artykuły łatwo i szybko psujące się 23. duże AGD (typu pralki, lodówki, piekarniki itp.) można przewozić tylko w przypadku umieszczenia na palecie 24. fajerwerki, niebezpieczne materiały oraz ADR! przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja. W przypadku niezastosowania się do wyłączeń z przewozu, klient może ponieść dodatkowe koszty utylizacji lub specjalnego transportu. UPS 1. napoje alkoholowe 2. elementy karoserii samochodowej, zderzaki, drzwi, maski, klapy 3. skóry zwierząt (niedomowych) 4. towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro) 5. towary/materiały niebezpieczne 6. broń palna 7. futra 8. kość słoniowa i produkty z kości słoniowej 9. żywe zwierzęta 10. gotówka oraz przedmioty zbywalne 11. towary łatwo psujące się i nietrwałe 12. rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA) 13. rośliny 14. materiały pornograficzne 15. nasiona 16. znaczki pocztowe o wysokiej wartości 17. tytoń i wyroby tytoniowe

4 18. bagaż pozostawiony bez opieki 19. AGD, które nie są umieszczone na palecie 20. ADR! oraz inne niebezpieczne materiały. W przypadku niezastosowania się do wyłączeń z przewozu, klient może ponieść dodatkowe koszty utylizacji lub specjalnego transportu. Pewne pozycje wyszczególnione na liście artykułów zabronionych mogą być zaakceptowane na podstawie oddzielnego kontraktu w przypadku nadawców korzystających z usług regularnie i mogących dostosować się do wszystkich odpowiednich regulacji. X-press Couriers 1. materiałów wybuchowych 2. materiałów łatwopalnych i żrących 3. broni palnej 4. dzieł sztuki 5. biżuterii 6. rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie 7. pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela 8. żywych zwierząt 9. rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodowad zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek 10. przesyłek, o których mowa w 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone) 6. Płatności 1. Płatności za usługi kurierskie można realizować w formie odroczonej lub przez operatorów szybkich płatności internetowych. 2. Operator płatności - zewnętrzny podmiot realizujący szybkie płatności internetowe: Przelewy24.pl, regulamin dostępny pod adresem DotPay.pl, regulamin dostępny pod adresem 3. Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej Istnieje możliwość indywidualnego ustalania cen usług, a także terminów płatności. 4. Złożenie zlecenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i cennika. 5. Przekazanie zlecenia do realizacji firmie kurierskiej nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora w przypadku, gdy Zleceniodawca nie korzysta z odroczonego terminu płatności (bez umowy). 6. Operator zastrzega prawo do ustalenia indywidualnych cen dla poszczególnych klientów. 7. Klient wyraża zgodę na obciążenie jego salda na koncie lub kompensaty ze środków pobrań (COD) w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług. 8. Operator zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługującej mu należności ze środków z salda konta lub pobrań (COD) w szczególności w przypadku dopłaty wynikającej z różnicy wagi, różnicy wymiarów, rodzaju opakowania oraz z tytułu zwrotu przesyłki do nadawcy. 9. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana do Zleceniobiorcy. Koszty przewozu w obie strony ponosi zleceniobiorca. 10. Przy korzystaniu z cen promocyjnych za przesyłkę standardową tracą ważność inne ceny i upusty za tą usługę. 11. Za świadczone usługi Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT i doręcza ją Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę podczas rejestracji w serwisie adres mailowy. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu oraz na przesłanie faktury drogą elektroniczną na adres mailowy Zleceniodawcy, wskazany w procesie rejestracji. 12. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zleceniobiorcę poniesie on koszty z tytułu ustawowych odsetek od pieniężnych świadczeń przeterminowanych. W razie braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z faktury Zleceniobiorca zobowiązuje się do załatwienia sprawy na drodze polubownej. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty windykacji niezapłaconych należności w wysokości 5% wymagalnej należności. 13. Jeżeli Zleceniodawca kwestionuje opłaty powinien zgłosić ten fakt w terminie 14 dni od otrzymania faktury wysłanej drogą elektroniczną. Za dostarczenie faktury drogą elektroniczną poczytuje się zgodnie z art. 62 Kodeksu cywilnego jako chwilę dostarczenia pliku z fakturą do środka komunikacji

5 elektronicznej odbiorcy w taki sposób, aby odbiorca mógł się zapoznać z jego treścią. Złożenie reklamacji nie zwalnia z zapłacenia bezspornej części faktury. 14. Usługi podstawowe lub dodatkowe nieuwzględnione w cenniku na stronie lub do umowy będą naliczane według obowiązującego cennika danej firmy kurierskiej. 15. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany cennika świadczonych usług. 7. Odpowiedzialność 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską, chyba że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli powodem tego jest złożenie zamówienia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności, jeżeli przesyłka została nieprawidłowo zaadresowana lub została zapakowana w sposób niezgodny z zasadami pakowania, do którego odsyłają przepisy 3 niniejszego regulaminu. 3. Zleceniodawca dokonuje wyboru firmy kurierskiej, która ma zrealizować usługę, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, przejmuje odpowiedzialność za wybór firmy kurierskiej i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność operatora za winę w wyborze. 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych dotyczących przesyłki i jej należyte opakowanie. 5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, operator ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowe i niezwłoczne przekazanie zlecenia zewnętrznej firmie kurierskiej. 6. Zasady odpowiedzialności i warunki reklamacji za przewóz przesyłki określa regulamin zewnętrznej firmy kurierskiej, która jest odpowiedzialna za wykonanie usługi. UPS - Opek/Fedex - X-press Couriers Reklamacje 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej niewykonania albo nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, a także w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty złożenia zlecenia, a w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu od wystąpienia nieprawidłowości. 2. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres albo listem poleconym na adres: Gift s.c Tomaszów Maz. ul. Barlickiego 4. Reklamacja powinna zawierać określenie danych dotyczących reklamującego umożliwiających jego identyfikację, numer transakcji (np. nr listu przewozowego), treść reklamacji 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania.w przypadku uznania przez zleceniobiorcę niezasadności reklamacji zleceniodawcy z powodów określonych w 7 przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do firmy kurierskiej na zasadach określonych w regulaminach firm kurierskich. 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik lub Adresat mają prawo złożyć reklamację dotyczącą tytułu uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki bezpośrednio w firmie kurierskiej, na zasadach określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika firmy kurierskiej. 5. Reklamacje z tytułu uszkodzenia, utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki można również składać bezpośrednio na adres Wszystkie reklamacje zostaną przekazane bezpośrednio do firmy kurierskiej, która rozpatruje reklamacje. 6. Zgłoszenie reklamacyjne w przypadku opóźnienia przesyłki powinno zawierać: reklamację pisemną, list przewozowy 7. Zgłoszenie reklamacyjne w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki powinno zawierać: protokół reklamacyjny spisany przez kuriera, list przewozowy, reklamację pisemną, udokumentowaną kwotę roszczenia (faktura, paragon, kosztorys naprawy ) 9.

6 Dane osobowe 1. Zleceniodawca powierza oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie (również w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania) przez Zleceniobiorcę swoich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celach przewidzianych charakterem świadczonych usług oraz związanych z przedstawianiem informacji handlowych i promocji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o celu zbierania ww. danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowej dotyczącej oferty usług i aktualnych promocji przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną. Zleceniodawca jest świadomy, że w każdej chwili zgoda ta może być odwołana. Postanowienia końcowe 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed nadaniem przesyłki. 2. Elektroniczna akceptacja regulaminu powoduje związanie stron jego postanowieniami. 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa przewozowego, prawa pocztowego. 4. Ograniczenia odpowiedzialności zleceniobiorcy nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy zleceniodawcą jest konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie. 5. Jeżeli klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub regulaminu firmy kurierskiej, Operator ma prawo ograniczyć lub zmienić dostęp do konta na serwisie jak i całkowicie go zablokować. 6. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie operatora. 7. Każdorazowe zalogowanie się na swoje konto w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu firmy kurierskiej realizującej usługę, w obecnym brzmieniu w chwili logowania. 8. Integralnymi częściami niniejszego regulaminu są regulaminy świadczenia usług przez firmy kurierskie, które dostępne są pod adresami: Opek/Fedex - UPS - X-press Couriers Zleceniodawca oraz zleceniobiorca związani są treścią niniejszego regulaminu oraz jego częściami integralnymi obowiązującymi w dniu złożenia zlecenia. Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą stanu faktycznego zaistniałego przed dokonaniem zmian. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu r.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Przesyłki Kurierskie

Nowoczesne Przesyłki Kurierskie infolinia 0 801 kurier - 0 801 587 438 PRZESYŁKI KRAJOWE TRANSPORT DROGOWY Nowoczesne Przesyłki Kurierskie USŁUGI KRAJOWE DROGOWE Nie przyjmujemy do przewozu w przesyłkach krajowych / Partner DHL / : gotówkę,

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl

Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl 1. Postanowienia ogóle 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia usług w serwisie krajowym i międzynarodowym przez firmę MPARTNER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1.Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Neocraft

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Colors of the men. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Colors of the men. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Colors of the men 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny do Umowy o świadczenie usług przewozu i doręczania przesyłek zawartej w dniu... r. pomiędzy: Siódemka S.A. z siedziba: 03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14 a ECORSON JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO. WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki składania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia porad prawnych on-line oraz polityka prywatności

Regulamin świadczenia porad prawnych on-line oraz polityka prywatności Regulamin świadczenia porad prawnych on-line oraz polityka prywatności 1. [zasady ogólne] 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH >> wyslijpaczke.com.pl <<

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH >> wyslijpaczke.com.pl << REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH >> wyslijpaczke.com.pl

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez:

z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:.., NIP 526-00-29-262, reprezentowanym przez: Zał. Nr 1 do Regulaminu UMOWA NA WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH zawarta w dniu.. w Rudzie Śląskiej pomiędzy: z siedzibą w., przy ul..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. ZASADY Wysyłki Kurierskiej i transportowej

Regulamin usług. ZASADY Wysyłki Kurierskiej i transportowej Regulamin usług ZASADY Wysyłki Kurierskiej i transportowej Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę LOGI-TRANS Kompleksowy punkt Wysyłkowy, Bartosz Fabrycki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE

OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE OGÓLNE WARUNKI UMÓW PUNKTÓW OBSŁUGI MBE WPROWADZENIE: niniejsze Ogólne Warunki Umów Punktów Obsługi MBE, określają wykonywanie usług w zakresie logistyki przesyłek, obejmujących: odbiór przesyłki, przechowanie,

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK PODSTAWOWY Global System Aktualizowany 02.01.2012 Dla klientów na terenie Polski I. Zestawienie cen usług świadczonych przez DPD-świadczone na terenie polski 1. Usługi podstawowe 2. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SUPERMESSENGER 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez SuperMessenger z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku DO-0133/33/2011 Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z zakończeniem postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: a. Zleceniobiorca Vectio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wielickiej 42C lok, 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta

R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta 1 D e f i n i c j e W rozumieniu niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w jego treści terminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK Global System 2011 Obowiązuje od 01.06.2011 Dla klientów na terenie Polski Wszystkie podane stawki są cenami netto w PLN Niniejszy cennik jest uzupełnieniem stawek nie będących przedmiotem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo