Wybrane aspekty techniczne selektywnej analizy ruchu w sieciach operatorskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty techniczne selektywnej analizy ruchu w sieciach operatorskich"

Transkrypt

1 Wybrane aspekty techniczne selektywnej analizy ruchu w sieciach operatorskich CERT POLSKA

2 Agenda Wstęp Internet w komunikacji - przestępstwa sieciowe Potrzeba dostępu do danych Przyczyny, cele, rodzaj i umiejscowienie danych podstawy prawne - konsekwencje techniczne Rodzaje zbieranej informacji Model USA i model polski Aspekty techniczne Struktura i technologia sieci operatorskich Problemy techniczne Podsumowanie

3 Internet - sieć sieci Wzrost znaczenia Internetu, coraz więcej funkcji pełnionych przez tradycyjne systemy komunikacyjne może być- i jest, realizowane przez Internet. Przykładem są techniki czy technologie takie jak: sieci korporacyjne komunikacja multimedialna systemy zarządzania firmą handel elektroniczny Czy tylko największe dobrodziejstwo...czy także istotne zagrożenie?

4 Internet w komunikacji Najsprawniejsze, największe, najłatwiej dostępne medium wymiany informacji... także niezgodnej z prawem. Główne cechy: Zasięg, powszechność, niski koszt przy dużej efektywności, transgraniczność...ale: nie ma centralnej kontroli nie ma centralnego autorytetu brak standardowej, zaakceptowanej przez wszystkich polityki (np. bezpieczeństwa) brak międzynarodowego prawodawstwa w dziedzinie przestępstw

5 Internet i przestępstwa W konsekwencji: Gwałtowny wzrost liczby przestępstw pośrednio lub bezpośrednio związanych z sieciami komputerowymi - najczęściej Internetem a więc: Konieczność zapewnienia skutecznych metod przeciwdziałania, wykrywania oraz prowadzenia spraw dotyczących tego typu przestępstw Dostosowane prawodawstwo Metodologia ścigania przestępstw sieciowych Środki techniczne Wyszkolona kadra

6 Z kim mamy do czynienia -przestępcy sieciowi Najczęściej młody wiek sprawców Często brak świadomości że działanie jest niezgodne z prawem Silna świadomość anonimowości Przekonanie o bezkarności (bo nie ma na to paragrafu, bo jak oni mnie znajdą? ) Arogancja i pewność siebie Przeświadczenie o własnych - wysokich umiejętnościach technicznych (wysoka samoocena)

7 Najczęstsze pobudki działania Chęć zysku Sława (wzorców nie brakuje - Kevin Mytnic, Hacker - pociągający, tajemniczy, gloryfikowany przez media obraz geniusza) Zabicie czasu - rodzaj rozrywki czy gry intelektualnej Frustracja (problemy osobiste) Poglądy (polityczne czy religijne np. e-dżihad)

8 Rodzaje przestępstw Najczęściej spotykane (określenia potoczne) Hacking (w różnych odmianach) Kradzież pieniędzy (także carding) Kradzież danych Szpiegostwo (także przemysłowe) Terroryzm (wszelkiego typu) Pornografia dziecięca Rozprzestrzenianie wirusów Blokowanie serwisów...wszystkie inne działania niezgodne z prawem (danego kraju)

9 Kiedy potrzebujemy danych? Podejrzenie naruszenia prawa - jako sytuacja mogąca wymagać dostępu do danych sieciowych Czy wszyscy są podejrzani?

10 Jakie dane mogą być istotne? Wszelkie dane mogące stanowić potwierdzenie naruszenia prawa. Dane elektroniczne Zapisy pracy sieci (logi) dostarczające informacji o działaniach podejrzanego w sieci, w szczególności dotyczące pracy urządzeń sieciowych telekomunikacyjnych i/lub dostępowych - identyfikujące osobę (np. nazwa użytkownika, numer telefonu, czas połączenia, przyznany adres IP...) listy poczty elektronicznej (send, receive) odwiedzane witryny sieciowe (cookies) odwiedzane serwisy usługowe (np. sklepy internetowe,irc, Chat...)... dane nieelektroniczne np. wydruki, notatki, itp. a także przedmioty (sprzęt)

11 Gdzie i od kogo takie dane uzyskać? Dane statyczne dostępne na nośnikach konto lub/i skrzynka (dostarczyciel usługi) zapisy pracy serwisów usługowych (od ich dostarczycieli) zapisy pracy urządzeń sieciowych lub/i dostępowych (operator, ISP) ślady pozostawiane w atakowanych systemach (od zaatakowach) komputer domowy podejrzanego (sprawca jest już znany) Dane aktywne pozwalające na śledzenie bieżących ruchów podejrzanego dostępne w wyniku celowych - zaplanowanych działań network monitoring/sniffing (u operatora, u ISP) network monitoring/sniffing (w odwiedzanych serwisach, lub używanych - przejętych systemach)

12 Uzyskane dane - kompletność informacji Dane statyczne - puzzle zawierają informację fragmentaryczną konieczność znalezienia korelacji z innymi danymi Dane dynamiczne - fotograficzna dokładność pełny, chronologiczny zapis działań (sesji) możliwość odtworzenia dokładnego przebiegu zdarzeń

13 Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych wymagań i sposobu wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Interpretacja i skutki techniczne 2 zapewnia techniczne i organizacyjne warunki dla realizacji zadań... we wszystkich fazach PLANOWANIA Powstaje więc pytanie jak ZAPLANOWAĆ, gdyż niektóre używane technologie (np.: SDH, DWDM) nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź

14 Projekt rozporządzenia MSWiA 3 operator realizuje zadania... w zakresie udostępniania: Danych identyfikujących abonenta sieci, w tym jego danych osobowych Te dane częstokroć nie są operatorowi znane, na styku z klientem ruch może opierać się o jeden adres IP, np.: obsługując w ten sposób znaczną liczbę użytkowników (np.: technologia NAT Network Address Translation)

15 Projekt rozporządzenia MSWiA 3 operator realizuje zadania... w zakresie udostępniania: Treści telekomunikacyjnej przekazywanej w sieci operatora Powszechnie używane urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej (np.: CISCO) nie pozwalają w bezpośredni sposób na pozyskiwanie tej treści. Być może konieczne byłoby budowanie oddzielnej infrastruktury realizującej ten wymóg

16 Projekt rozporządzenia MSWiA 4 Zadania, o których mowa w 3 wykonywane są za pośrednictwem technicznego systemu dostępu do treści przesyłanej w sieci telekomunikacyjnej operatora oraz technicznego systemu dostępu do danych (?) 5 Systemy te powinny zapewniać możliwość przechwytywania, przesłania, odbioru, odczytu, rejestracji i archiwizacji treści oraz danych Czy operator sam ma skonstruować takie systemy? Znaczne koszty przedsięwzięcia Kto zapewni bezpieczeństwo działania tych systemów z punktu widzenia realizowania usługi telekomunikacyjnej? Unifikacja tych systemów oraz formatów danych jako warunek możliwości korzystania z tych systemów przez upoważnione organy Nie określone są żadne wymogi co do czasu archiwizacji, a wiąże się to z budową ogromnej infrastruktury archiwizacyjnej

17 Projekt rozporządzenia MSWiA 8 Systemy, o których mowa w 4 powinny umożliwiać realizację następujących funkcji: Dedykacji w sieci telekomunikacyjnej operatora, polegającej na odrębnym i niezależnym wprowadzeniu przez uprawnione organy danych lub wykonaniu innych czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do treści i danych O ile można tego wymagać od człowieka to nie można (bez sprecyzowania) od urządzenia. Kto zagwarantuje jakość usługi dla nie podejrzanych w momencie wprowadzania przez uprawnione organy danych do sieci telekomunikacyjnej

18 Porównanie wymogów ze standardem amerykańskim Kiedy zbieramy dane? USA POLSKA W oparciu o nakaz sądowy, w ściśle określonym zakresie (np.: z dokładnością do pola nagłówka poczty elektronicznej) Po miesiącu wymagana zgoda sądu na przedłużenie Non-stop 7 x24x365

19 Porównanie wymogów ze standardem amerykańskim Co zbieramy? USA POLSKA Precyzyjnie ustalony zakres danych, w oparciu o decyzję sądu Dane identyfikujące abonenta Dane dotyczące adresów IP Treść telekomunikacyjna przesyłana w sieci operatora

20 Porównanie wymogów ze standardem amerykańskim Rozwiązanie techniczne USA POLSKA Znane zbadane przez niezależnych specjalistów poddane dyskusji Nieznane, niesprecyzowane założenia techniczne i funkcjonalne

21 Porównanie wymogów ze standardem amerykańskim Jak chronimy zbierane dane? USA POLSKA Konkretne zabezpieczenia techniczne przed dostępem z zewnątrz Brak informacji o wymaganiach dotyczących zabezpieczeniach technicznych Organizacyjne dopuszczenie do tego samego źródła danych różnych organów: Prokuratura Sądy Jednostki MON Jednostki MSWiA Jednostki Ministerstwa Finansów UOP

22 Porównanie wymogów ze standardem amerykańskim Kontrola techniczna sieci operatora USA POLSKA Instalacja i użytkowanie tylko w obecności przedstawiciela operatora. Przedstawiciele operatora nie są w ogóle dopuszczeni do obsługi urządzeń, lub dopuszczeni w sposób maksymalnie ograniczony

23 Uproszczony model sieci rozległej

24 Technologie i przepływności sieci operatorskich - obecnie TDM (Time Division Multiplexing) Przepływności uzyskiwane (użytkowo) w jednym włóknie światłowodowym ,5 Gb/s 10 Gb/s 40 Gb/s SDH (Synchronous Digital Hierarchy) Zastosowano włókna wielemodowe, działające w tzw. drugim oknie 1310 nm STM Mb/s STM Mb/s STM-16 2,5 GB/s STM Gb/s

25 Technologie i przepływności sieci operatorskich- obecnie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) Możliwość przesłania w jednym włóknie światłowodowym n strumieni (STM-1 do STM-256) n x (155 Mb/s 40Gb/s) n 16, 40, 60, 120 czyli 4,8 Tb/s

26 Technologie i przepływności sieci operatorskich- przyszłe Nowy rekord szybkości DWDM Firma NEC poinformowała na początku października (2000) o ustanowieniu nowego rekordu szybkości transmisji w sieciach szkieletowych DWDM, uzyskując wynik 6,4 Tb/s. Rekord został ustanowiony na odcinku o długości 186 km. Uzyskana szybkość transmisji odpowiada przesłaniu miliona filmów jednocześnie przez jedno tylko włókno światłowodowe. Jest to znaczące poprawienie poprzedniego rekordowego wyniku (5,12 Tb/s) uzyskanego dwa tygodnie wcześniej przez firmę Alcatel. źródło: tygodnik NETWORLD

27 Interpretacja pojęć projektu rozporządzenia MSWiA - a technologia sieci operatorskich Operator? - brak definicji w rozporządzeniu Dostawca usługi Dostawca Usług -osoba prawna lub fizyczna zapewniająca użytkownikowi publiczne usługi telekomunikacyjne, składające się w części lub całości na transmisji i kierowaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej; dostawca usług nie musi koniecznie wykorzystywać własnej sieci; Dostawca dostępu Dostawca Dostępu -zapewnia użytkownikowi sieci telekomunikacyjnej dostęp do sieci z terminala użytkownika;

28 Przykładowa sieć WAN

29 Problemy techniczne - podsumowanie Zaawansowane technologie i olbrzymie przepustowości Urządzenia sieciowe nie są przygotowane technicznie wydajnościowo funkcjonalnie Datagramowy/bezpołączeniowy sposób przesyłania danych Techniki ukrywania rzeczywistego adresu IP odbiorcy/nadawcy(nat) Kryptografia w sieciach szyfrowanie (w różnych warstwach) Sieci prywatne (VPN) Brak możliwości sprecyzowania spójnych wymagań dla systemu przechwytującego - różne technologie to odmienna specyfika

30 Najbardziej trafna wydaje się opinia z artykułu Doroty Gajos pt. Zakusy na wolność który ukazał się 18 stycznia br. w Rzeczpospolitej: Projekt jest tak kuriozalny, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż MSWiA i resort łączności z góry zakładały jego fiasko. Na jednej z list dyskusyjnych w Internecie pojawiła się nawet opinia, że to tylko próbnik wypuszczony dla przetestowania świadomości społecznej środowisk internetowych. Być może prawdziwą bombę urzędnicy dopiero szykują.

31 Koniec dziękuje za uwagę. Computer Emergency Response Team POLSKA CERT POLSKA ul. Bartycka Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) WWW:

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych A_Kaczmarek@giodo.gov.pl

Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych A_Kaczmarek@giodo.gov.pl Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych A_Kaczmarek@giodo.gov.pl PERSPEKTYWY ZMIAN ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ

Bardziej szczegółowo

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli...

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli... Spis treści Wykaz stosowanych pojęć i skrótów... 4 WPROWADZENIE... 6 1. ZAŁOŻENIA KONTROLI... 7 2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI... 9 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności... 9 2.2 Synteza wyników

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Program zajęć Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1. Wprowadzenie, podstawy i terminologia; Pojęcie informacji; Typy zagrożeń systemów informatycznych i ich klasyfikacja; Pojęcie bezpieczeństwa SI; Polityka

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP KPB-4101-002-00/2014 Nr ewid. 42/2015/P/14/043/KPB Informacja o wynikach kontroli Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP DEPARTAMENT Porządku i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Struktura środowiska informatycznego

1. Struktura środowiska informatycznego 1. Struktura środowiska informatycznego Rezultatem postępu, jaki w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił w technice komputerowej, jest fakt, że dzisiejsza dostępność i moc obliczeniowa komputerów oraz związanego

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2014

CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Spis

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH. Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół <Szymon.Sokol@agh.edu.pl> Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych Cz. 1 Szymon Sokół http://home.agh.edu.pl/szymon/pbi/ LITERATURA 1. Młynarski K.: Polityka Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja bibliotek w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Czy biblioteki przetwarzają dane osobowe czytelników?

Informatyzacja bibliotek w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Czy biblioteki przetwarzają dane osobowe czytelników? Informatyzacja bibliotek w świetle ustawy o ochronie danych osobowych Karol Górski, CISM karol@enigma.com.pl ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. Wstęp Ustawa o ochronie danych osobowych 1 już

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych

Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych 00461/13/PL WP 202 Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych Przyjęta w dniu 27 lutego 2013 r. Niniejsza Grupa Robocza została powołana na mocy artykułu 29

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art.

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art. brzmienie od 2009-12-19 Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

PRAWNe ASPEKTy BIOMETRII

PRAWNe ASPEKTy BIOMETRII PRAWNe ASPEKTy BIOMETRII Grupa FTB ds. Biometrii Warszawa, styczeń 2011 Remigiusz Kaszubski, Mariusz Sudoł, Tadeusz Woszczyński, Zbigniew Marcinkiewicz, Jerzy Ratajczak, Adam Czajka Pod redakcją: prof.

Bardziej szczegółowo

Raport z zadania1. Piotr Rutkowski rotel. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci

Raport z zadania1. Piotr Rutkowski rotel. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci Pomoc techniczna dla Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dotycząca regulacji rynków telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa sieci i kwestii związanych z połączeniami sieci

Bardziej szczegółowo