IDENTYFIKACJA PALET EUR WG KARTY UIC NA PODSTAWIE KART OCENY PALET ECR EPAL Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PALETAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA PALET EUR WG KARTY UIC 435-2 NA PODSTAWIE KART OCENY PALET ECR EPAL Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PALETAMI"

Transkrypt

1 IDENTYFIKACJA PALET EUR WG KARTY UIC NA PODSTAWIE KART OCENY PALET ECR EPAL Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PALETAMI

2 WPROWADZENIE Osoba prowadząca szkolenie Paweł Wojciechowski Absolwent Uniwersytetu Szczecioskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej Doświadczenie w logistyce od ponad 12 lat, głównie w dużych przedsiębiorstwach Od 3 lat właściciel firmy InterConsulting zajmującej się doradztwem logistycznym Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie obszaru logistyki Związany z tematyką paletową od 2000 roku a z Epal od 2006 roku Autor rozwiązao związanych z gospodarką paletową Osoba prowadząca szkolenie posiada pełną aprobatę ze strony Polskiego Komitetu Narodowego EPAL do prowadzenia szkoleo z zakresu identyfikacji palet oraz z zakresu gospodarki paletowej

3 AGENDA SZKOLENIA Częśd teoretyczna identyfikacja palet Rynek palet w Polsce Normy i uwarunkowania prawne Palet znajdujących się w obrocie Rodzaje palet drewnianych EUR Cechy identyfikujące palety EUR Sinizna i pleśo na paletach Karty Oceny Palet Przykłady z życia Pytania Częśd teoretyczna zarządzanie paletami Zakupy palet (palety nowe i używane) Naprawa i remont palet Utylizacja palet Procedury obrotu paletami Szkolenia paletowe Umowy z kontrahentami Palety a finanse Przykłady rozwiązao Palety w Internecie PKN Epal Organizacje wspomagające Drugie życie palet Pytania

4 RYNEK PALET W POLSCE RYNEK PALET EUR W POLSCE TO OKOŁO 40 MILIONÓW SZTUK PALET ŚREDNIA WARTOŚD 1 PALETY EUR OKOŁO 25 PLN NETTO WARTOŚD CAŁEGO RYNKU PALETOWEGO OKOŁO 1 MLD PLN NETTO W ROKU 2007 OKOŁO 70% PALET EUR TO PALETY SFAŁSZOWANE NA DZIEO DZISIEJSZY OKOŁO 20% PALET EUR TO PALETY SFAŁSZOWANE

5 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA DOT. PALET W POLSCE Utrata licencji przez Polskie Koleje Paostwowe 1 maja 2004 roku, Polskie Koleje Paostwowe tracą prawo do posługiwania się licencją EUR a tym samym nie mogą produkowad palet drewnianych Palety produkowane do tego okresu, jeśli tylko spełniają standard i kryteria przewidziane dla palet są nadal zaliczane do palet EUR i powinny byd wymieniane na ogólnie przyjętych zasadach Nowelizacja Ustawy Prawo Własności Przemysłowej W związku z dostosowywaniem prawodawstwa polskiego do regulacji przyjętych w międzynarodowych konwencjach prawnych z dniem 1 listopada 2007 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958) Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę Dla rynku paletowego oznacza to, iż każdy podmiot wprowadzający palety EUR do obrotu zobowiązany jest do korzystania jedynie z palet posiadających certyfikację legalności

6 NORMY I UWARUNKOWANIA PRAWNE Karty UIC Istnieją dokumenty dot. norm Karty UIC, które określają standardy palet EUR UIC dotyczy produkcji palet płaskich drewnianych UIC dotyczy napraw palet płaskich drewnianych Istnieją inne Karty UIC, które opisują inne palety EUR, o innych wymiarach (EUR2, EUR3 oraz EUR6) oraz kosze metalowo drewniane (gitter-box y) Polska Norma W Polsce istnieje jeszcze jeden dokument dot. norm dla palet Polska Norma PN-M Norma ta jest obowiązująca ale nieaktualne Polskia Norma PN-M oparta jest o międzynarodową Kartę UIC 435

7 PRZEGLĄD POOL I PALETOWYCH Palety drewniane wg pool i paletowych Paleta EUR 800 x 1200 mm Orange Pallets 800 x 1200 mm Gitter Box Paleta LPR 800 x 1200 mm Paleta IPP 800 x 1200 mm Paleta CHEP 800x1200 mm

8 RODZAJE PALET DREWNIANYCH Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 1 800x1200 mm Palety te spełniają kryteria przyjęte dla palet EUR zawarte w Karcie UIC 435 Wymiary zewnętrzne tych palet zostały ściśle określone 800 mm x 1200 mm Zachowane wymiary dla poszczególnych elementów drewnianych palety Ściśle określone znakowanie palet właściwe oznaczenia EUR oraz EPAL (lub kolej) Odpowiednia klamra i/lub gwóźdź paletowy Poprawne datowanie i numer licencji producenta Odpowiednia wilgotnośd i ew. obróbka fitosanitarna

9 RODZAJE PALET DREWNIANYCH Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR x1000 mm Palety te spełniają kryteria przyjęte dla palet EUR zawarte w Karcie UIC 435 Wymiary zewnętrzne tych palet zostały ściśle określone 1200 mm x 1000 mm Zachowane wymiary dla poszczególnych elementów drewnianych palety Ściśle określone znakowanie palet właściwe oznaczenia EUR oraz EPAL (lub kolej) Odpowiednia klamra i/lub gwóźdź paletowy Poprawne datowanie i numer licencji producenta Odpowiednia wilgotnośd i ew. obróbka fitosanitarna

10 RODZAJE PALET DREWNIANYCH Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR x1200 mm Palety te spełniają kryteria przyjęte dla palet EUR zawarte w Karcie UIC 435 Wymiary zewnętrzne tych palet zostały ściśle określone 1000 mm x 1200 mm Zachowane wymiary dla poszczególnych elementów drewnianych palety Ściśle określone znakowanie palet właściwe oznaczenia EUR oraz EPAL (lub kolej) Odpowiednia klamra i/lub gwóźdź paletowy Poprawne datowanie i numer licencji producenta Odpowiednia wilgotnośd i ew. obróbka fitosanitarna

11 RODZAJE PALET DREWNIANYCH Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 6 800x600 mm Palety te spełniają kryteria przyjęte dla palet EUR zawarte w Karcie UIC 435 Wymiary zewnętrzne tych palet zostały ściśle określone 800 mm x 600 mm Zachowane wymiary dla poszczególnych elementów drewnianych palety Ściśle określone znakowanie palet właściwe oznaczenia EUR oraz EPAL (lub kolej) Odpowiednia klamra i/lub gwóźdź paletowy Poprawne datowanie i numer licencji producenta Odpowiednia wilgotnośd i ew. obróbka fitosanitarna

12 PALETY EUR PALETY EPAL I PALETY KOLEJOWE Palety EUR a palety z oznaczeniem EPAL Jeśli umowa handlowa stanowi o wymianie towarowej dokonywanej na paletach EUR, możemy korzystad ze wszystkich palet EUR ze znakami kolei (OBB, MAV, CD, etc.) oraz ze znakiem EPAL Niedopuszczalne są praktyki, aby w takich przypadkach kontrahenci żądali palet EUR oznaczonych jedynie znakiem EPAL Palety oznaczone symbolem EPAL są częścią pool u paletowego EUR Do pool u paletowego EUR należą palety ze znakiem EPAL oraz palety kolejowe Kontrahent może żądad palet EUR ze znakiem EPAL jedynie wtedy, gdy stanowią o tym szczegółowe zapisy w umowie o wymianie towarowej PALETY EUR PALETY EPAL PALETY KOLEJOWE

13 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Wymiary palet EUR oraz poszczególnych jej składowych elementów

14 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Oznakowanie palet Oznaczenie kolei bądź EPAL Wspornik środkowy Klamra i gwóźdź Znak EUR na lewym wsporniku na prawym wsporniku Klamra czarna Klamra żółta Gwóźdź recertyfikujący I poziom kontroli II poziom kontroli Gwóźdź naprawczy samokontrola

15 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Oznaczenia kolei

16 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Datowanie i numer licencji producenta Numer producenta EPAL lista producentów palet dostępna na stronie Rok oraz miesiąc produkcji

17 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Obróbka fitosanitarna ISPM 15 Znaki dot. obróbki fitosanitarnej ISPM 15 OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU WSZYSTKIE PALETY EUR PRODUKOWANE W GWARANTOWANYM SYSTEMIE JAKOŚCI EPAL POSIADAJĄ OBOWIĄZKOWĄ OBRÓBKĘ FITOSANITARNĄ

18 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Obróbka fitosanitarna ISPM 15 zmiana od 1 września 2010

19 IDENTYFIKACJA PALET Palety drewniane wg wymiarów / palety EUR 800x1200 mm Gwoździe konstrukcyjne

20 SINIZNA W DREWNIE Sinizna drewna zwana także barwicą jest wadą drewna powstałą na skutek występowania pewnych gatunków grzybów w drewnie Jest to wada polegająca na zabarwieniu drewna (tzw. bielu drewna) na kolor od szarego do czarnego

21 SINIZNA W DREWNIE Sinizna rozwija się w warunkach wilgoci oraz przy odpowiedniej temperaturze Zarażenie następuje w większości przypadków po usunięciu kory (zranienie pnia drewna, ścięcie, etc.) Sinizna występuje tylko w drewnie iglastym!!!

22 PLEŚŃ W DREWNIE Pleśo występująca na paletach jest wadą dyskwalifikującą i obniża w sposób zdecydowany wartośd jakościową danej palety Powstaje na skutek przenoszenia się drogą powietrzną zarodników grzybów w szczególności w warunkach sprzyjających dla występowania pleśni i innych grzybów (duża wilgotnośd powietrza, dodatnia temperatura, brak cyrkulacji powietrza)

23 KARTY OCENY PALET Karty oceny palet Powstały przy współpracy Porozumienia ECR Polska, PKN Epal Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji i Stowarzyszenia ProLogistyka Trzecia ich wersja został wydana w dnu 10 października 2008 roku Karty podzielone zostały na cztery grupy typy palet EUR cechy prawidłowej palety EUR uszkodzenia dopuszczalne w paletach wady dyskwalifikujące palety z obiegu Zadaniem kart jest umożliwienie szybkiej oceny identyfikowalności palet oraz sposobu ich klasyfikacji wszystkim użytkownikom systemu obrotu palet EUR Aktualne wzory kart znajdują się na stronach internetowych oraz

24 KARTY OCENY PALET

25 KARTY OCENY PALET

26 KARTY OCENY PALET

27 KARTY OCENY PALET

28 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety, które ściemniały na skutek naturalnego procesu starzenia się drewna 28

29 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety, których deski są pęknięte, o ile krawędzie nie rozchodzą się 29

30 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się stosowanie palet posiadających niewielką oblinę, bez kory, jak na zdjęciu 30

31 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety, z nierozpoznawalnym bądź uszkodzonym oznaczeniem wspornika, o ile analogiczny wspornik z drugiej strony oznaczony jest w sposób prawidłowy i rozpoznawalny 31

32 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety bez oznaczeo na środkowym wsporniku, o ile był on wymieniony a naprawa poświadczona jest wbiciem gwoździa naprawczego Wymienione wsporniki lewe mają cechę EPAL z czarną kropką (także dla palet spoza systemu EPAL, np. ÖBB, CD, MAV) 32

33 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety posiadające odłupania desek skrajnych, o ile głębokośd odłupania nie przekracza 2 cm i nie jest widoczny więcej niż jeden gwóźdź 33

34 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety, które posiadają pęknięcia wsporników, o ile nie jest widoczny żaden gwóźdź 34

35 DOPUSZCZALNE USZKODZENIA Dopuszcza się do użytku palety, które posiadają pęknięcia wzdłużnicy środkowej, pod warunkiem że wzdłużnica nadal całą swoją powierzchnią opiera się na wspornikach środkowych 35

36 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Oblina i/lub odłupanie wzdłużnicy (deski o długości 800 mm) 36

37 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Brak frezów na krawędzi więcej niż jednej deski dolnej 37

38 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Wspornik z odłupaniem ukazującym chodby jeden gwóźdź 38

39 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Deska z odłupaniem ukazującym dwa i więcej gwoździ 39

40 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Ślady zbutwienia, zagrzybienia bądź próchnicy 40

41 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Nielicencjonowane gwoździe lub nieregularny ich układ 41

42 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach 42

43 WADY DYSKWALIFIKUJĄCE Ogólnie zły stan techniczny, trwałe zanieczyszczenie (np. olej, smar, cement) i/lub wykorzystanie niedopuszczalnych elementów konstrukcyjnych (deski, wsporniki, gwoździe) 43

44 SZKOLENIE P R Z Y K Ł A D Y Z Ż Y C I A

45 PROBLEM Fałszywe palety 45

46 PROBLEM Fałszywe oznaczenie na środkowym wsporniku 46

47 PROBLEM Fałszywe oznaczenie na lewym wsporniku 47

48 PROBLEM Fałszywe oznaczenie na lewym wsporniku 48

49 PROBLEM Fałszywe oznaczenie na prawym wsporniku 49

50 PROBLEM Fałszywe oznaczenie na środkowym wsporniku 50

51 PROBLEM Fałszywe oznaczenie na środkowym wsporniku 51

52 PROBLEM Przebite oznaczenie na lewym wsporniku 52

53 PROBLEM Oflis na wzdłużnicy środkowej 53

54 PROBLEM Oflis na deskach wzdłużnych 54

55 PROBLEM Wspornik środkowy z oflisem 55

56 PROBLEM Wspornik boczny z oflisem 56

57 PROBLEM Grzyb na palecie

58 PROBLEM Grzyb na palecie

59 PROBLEM Palety ze śniegiem / efekt koocowy w postaci pleśni 59

60 SZKOLENIE P Y T A N I A

61 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET Zakupy palet Zakupy palet powinny pochodzid jedynie z autoryzowanych źródeł certyfikowani producenci PKN Epal Lista producentów dostępna na stronach i jest aktualizowana w ciągu 24 godzin Cena zależy od ilości kupowanych palet Dzisiaj mniejsze znaczenie ma już odległośd (transport) Dokonując zakupu palet powinniśmy posługiwad się odpowiednią specyfikacją W niej definiujemy dwie podstawowe informacje rodzaj palety (EUR, EUR2, 3, 6) oraz jakośd dostawy (wilgotnośd palety, obróbka fitosanitarna) UWAGA!!! Należy zastanowid się nad zakupami palet używanych Mają one niższą cenę ale mogą byd wątpliwej jakości

62 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET Możemy dokonywad zakupów palet używanych Palety nowe Palety używane Gwarantowana jakośd Brak gwarancji jakości Zdecydowanie mniejsze problemy przy obrocie Zdecydowanie większe problemy przy obrocie Relatywnie wysoka cena zakupu Niewiele już niższa cena zakupu ISPM15 i odpowiednia wilgotnośd Brak zachowanych standardów Klamra (spinka) Ewentualnie gwóźdź recertyfikujący?????? UWAGA!!! Należy zastanowid się nad jakością palet wprowadzanych do systemu

63 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET Naprawy palet Każda uszkodzona paleta EUR powinna byd traktowana jako paleta EUR Powinna byd zwrócona do nadawcy w celu jej naprawy lub tez powinna byd naprawiona przez odbiorcę Obecnie, wielu kontrahentów traktuje uszkodzone palety EUR jako palety jednorazowe Takie postępowanie jest niezgodne z prawem Palety mogą byd naprawiane jedynie przez legalne, certyfikowane firmy z licencją PKN Epal Paleta może byd naprawiana do dowolnej liczby elementów i musi byd potwierdzona wbiciem gwoździa Lista certyfikowanych firm dostępna jest na stronach Legalizacją palet mogą zajmowad się jedynie wyspecjalizowane firmy, które posiadają specjalną licencję PKN Epal a wykonanie legalizacji potwierdzają wbiciem specjalnego gwoździa POTENCJALNA OBNIŻKA KOSZTÓW OCHRONA ŚRODOWISKA

64 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET

65 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET Utylizacja palet Palety wycofane z obiegu i nie nadające się do naprawy muszą zostad zutylizowane Utylizacją palet zajmowad się mogą jedynie specjalistyczne firmy recyklingowe Firma recyklingowa odbierając odpad powinna wystawid dokument Kartę Przekazania Odpadu Po dokonaniu utylizacji odpadu powinien zostad wystawiony dokument Dokument Potwierdzający Odzysk Dokumenty Potwierdzające Odzysk wystawione na wskazaną organizację odzysku uprawniają do odzyskania pieniędzy z tzw. opłaty środowiskowej Warunkiem odzyskania pieniędzy jest dokonanie recyklingu odpowiednią metodą R3 Opłata środowiskowa jest zawarta w cenie palety POTENCJALNA OBNIŻKA KOSZTÓW OCHRONA ŚRODOWISKA

66 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET *** Utylizacja palet R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeo R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działao wymienionych w punktach od R1 do R10 R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działao wymienionych w punktach od R1 do R11 R13 Magazynowanie odpadów, które mają byd poddane któremukolwiek z działao podanym w punktach R1 R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

67 ZAKUPY, NAPRAWY I UTYLIZACJA PALET

68 PROCEDURA OBROTU PALETAMI Procedura obrotu paletami powinna byd wdrożona w celu uporządkowania i opisania całego procesu Procedura obrotu paletowego powinna zawierad następujące elementy dostawy nowych palet (zakup palet od producentów) dostawy używanych palet (zakup z alternatywnych źródeł) dostawy palet używanych (zwroty od kontrahentów) podawanie palet na produkcję lub do dystrybucji segregacja palet w firmie naprawy palet w firmie utylizacja palet ustalenie wartości depozytowej palety zasady księgowania kosztów rozliczenia z przewoźnikami Procedura powinna definiowad dokumenty służące do obrotu paletowego oraz prowadzenie zapisów w systemach komputerowych Procedura obrotu paletowego implementowana jest w zależności od wielkości obrotu paletowego oraz zaawansowania przedsiębiorstwa w zagadnienia związane z obrotem paletowym

69 SZKOLENIA Z GOSPODARKI PALETOWEJ Szkolenia dla użytkowników palet Szkolenia obejmują zasady identyfikacji palet EUR Częśd teoretyczna przekazywana wiedza poparta jest slajdami i materiałami papierowymi Częśd praktyczna uczestnicy szkolenia sami weryfikują palety pod nadzorem prowadzącego Szkolenie adresowane jest pracowników magazynów, kierowców oraz przewoźników Szkolenie odbywa się pod patronatem PKN Epal i jest potwierdzane specjalnym certyfikatem Szkolenie powinno byd odnawiane przynajmniej raz do roku Informacja o szkoleniu powinna byd komunikowana do kontrahentów Takie postępowanie pomaga w wyegzekwowaniu standardu EUR

70 UMOWY HANDLOWE Z KONTRAHENTAMI Jak się właściwie zabezpieczyd W związku z obrotem towarowym dokonywanym na paletach EUR proponuję następujące ustalenia, które powinny znaleźd swoje odzwierciedlenie w umowie z kontrahentami rodzaj palet, na których będzie dokonywana wymiana towarowa wartośd depozytowa palety ustalanie salda paletowego sposób oceny palet Przykładowy zapis do umowy z kontrahentami Dostawa odbywa się tylko i wyłącznie na paletach EUR spełniających wszystkie wymagania Karty UIC Palety te mogą byd zarówno nowe jak i używane, a ich jakośd pozwala w sposób bezpieczny i prawidłowy dokonywad transportu, operacji przeładunkowych oraz operacji składowania. Palety odbierane od Kontrahenta muszą byd także paletami EUR (zgodnośd ze wszystkimi wymaganiami Karty UIC 435-2). Standard palet oceniany będzie według Kart Oceny Palet stworzonych przez Porozumienie ECR i Polski Komitet Narodowy EPAL. Wartośd depozytową 1 palety EUR w obrocie ustala się na kwotę w wysokości 30,00 PLN netto. Salda paletowe ustalane będą w okresach 2-tygodniowych. Komunikacja następuje drogą elektroniczną ze strony FIRMY na wskazany adres Kontrahenta. Kontrahent powinien potwierdzid saldo paletowe w ciągu 3 dni. W przypadku braku odpowiedzi przyjmuje się saldo paletowe wskazane przez FIRMĘ. W przypadku rozbieżności saldo paletowe ustala się poprzez wewnętrzne dokumenty każdej ze stron. A jak rozliczmy się z przewoźnikami i z firmami transportowymi / operatorami logistycznymi???

71 UMOWY HANDLOWE Z KONTRAHENTAMI Palety EUR a palety z oznaczeniem EPAL Jeśli umowa handlowa stanowi o wymianie towarowej dokonywanej na paletach EUR, możemy korzystad ze wszystkich palet EUR ze znakami kolei (OBB, MAV, CD, etc.) oraz ze znakiem EPAL Niedopuszczalne są praktyki, aby w takich przypadkach kontrahenci żądali palet EUR oznaczonych jedynie znakiem EPAL Palety oznaczone symbolem EPAL są częścią pool u paletowego EUR Do pool u paletowego EUR należą palety ze znakiem EPAL oraz palety kolejowe Kontrahent może żądad palet EUR ze znakiem EPAL jedynie wtedy, gdy stanowią o tym szczegółowe zapisy w umowie o wymianie towarowej PALETY EUR PALETY EPAL PALETY KOLEJOWE

72 WARTOŚD DEPOZYTOWA PALET W OBROCIE Wartośd depozytowa a rzeczywistośd obrotu paletami Model 1 wartośd depozytowa palet mniejsza od wartości rynkowej zalety brak wady kontrahenci nie są zainteresowani oddawaniem palet Model 2 wartośd depozytowa palet większa od wartości rynkowej zalety kontrahenci będą chętnie współpracowali przy oddawaniu palet, palety dobrej jakości wady złożonośd negocjacji i umieszczenie w umowie wartości zaporowej dla palet Obecnie stosuje się wartości depozytowe dla palet EUR w wysokości 30,00 PLN netto Najbardziej drastyczne przypadki opisują wartośd depozytową na poziomie 500,00 PLN!!!

73 KSIĘGOWANIE GOSPODARKI PALETOWEJ Koszty związane z gospodarką paletową Koszty bezpośrednie koszty zakupu palet na potrzeby surowców na potrzeby produkcji na potrzeby magazynu na potrzeby dystrybucji na potrzeby marketingu koszty sortowania palet koszty napraw palet koszt utylizacji palet koszty firmy zewnętrznej potencjalne przychody koszty transportu Koszty pośrednie koszty osób zarządzających paletami koszty audytów, szkoleo i certyfikatów koszty placów paletowych koszty inwentaryzacji palet Lista pytao - paleta jako koszt w momencie zakupu czy utylizacji (zużycia) - kto jest gestorem środków pieniężnych wydawanych na gospodarkę paletową - który dział ponosi koszty związane z zakupami palet - który dział ponosi koszty związane utylizacją palet - w jaki sposób księgujemy palety, które otrzymujemy od naszych kontrahentów (np. wraz z surowcami) - sortowanie palet - naprawa palet - czy możliwe jest odzyskanie pieniędzy z opłaty środowiskowej - ile kosztują nas zagubione i zniszczone palety - gdzie są składowane puste palety - w oparciu o jakie dane jest dokonywanie budżetowanie - jaka jest zgodnośd budżetu z rzeczywistością

74 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ Zalety i wady najpopularniejszych rozwiązao dot. palet Rodzaj pool u paletowego Zalety Wady Palety standardu EUR Palety typu CHEP, LPR, IPP System EUROPAL stosunkowo tania paleta w obrocie praktycznie nieograniczony dostęp do palet jeden ustalony standard palet możliwośd napraw palet przyjazny dla środowiska sposób utylizacji odpowiedzialnośd po stronie dostawy palet brak konieczności zakupu palet korzystający z palet posiada gwarancję ich jakości brak konieczności odbioru palet od kontrahentów brak konieczności zakupu palet brak konieczności odbioru palet od kontrahentów odpowiedzialnośd za wprowadzane palety do obrotu po stronie nadawcy wiele podrobionych palet w obrocie nie wszyscy uczestnicy obrotu znają i rozumieją standard palety EUR stosunkowo wysokie koszty najmu palet skomplikowane umowy i kontrakty koniecznośd przekonania do systemu naszych kontrahentów nasi kontrahenci muszą podpisad umowę z dostawca palet mała liczba kontrahentów w tych systemach odpowiedzialnośd za wprowadzane palety do obrotu po stronie nadawcy mała liczba kontrahentów w tym systemie Od pewnego czasu, na naszym rynku próbują zaistnied palety plastikowe

75 POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL Polski Komitet Narodowy EPAL Jest organizacją powstałą w 1999 roku. W swoich szeregach skupia producentów palet EUR oraz firmy zajmujące się naprawą palet. PKN Epal jest członkiem międzynarodowej organizacji paletowej European Pallet Association. Misja PKN Epal Globalne, ekonomiczne i strukturalne zmiany zawsze formułują nowe wyzwania dla logistyki. W nawiązaniu do tych zmian, Polski Komitet Narodowy EPAL służy wszystkim uczestnikom procesu obrotu paletami EUR w zakresie utrzymywania standardu palet EUR poprzez systematyczne kontrole zrzeszonych w organizacji producentów palet oraz poprzez organizowanie szkoleo i wymianę doświadczeo wszystkich zainteresowanych uczestników systemu. Swoją działalnośd Polski Komitet Narodowy EPAL prowadzi w ścisłej współpracy z uznanymi organizacjami logistycznymi.

76 POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL Obrót paletami EUR Idea najbardziej poprawnego obrotu paletami EUR Kontrola jakości palet od etapu ich produkcji oraz na każdym etapie ich obrotu SKUPY PALETOWE???

77 POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL Odpowiedzialnośd PKN Epal prowadzi działania zmierzające do poprawnego przedstawienia standardu palet EUR pełnej kontroli standardu palet EUR na etapie ich produkcji całkowitego wyeliminowania palet podrobionych z rynku (niezgodnych ze standardem EUR) zwiększenia ilości naprawianych palet EUR Działania te prowadzone są bezpośrednio lub wspólnie z Paostwem przekazywanie informacji na temat standardów palet EUR szkolenia z zakresu poprawnej identyfikacji palet EUR udział w konferencjach dot. gospodarki paletowej publikacje w branżowej prasie fachowej współpracę z organizacjami zajmującymi się kontrolą palet EUR SGS współpracę z organizacjami logistycznymi Porozumienie ECR Polska przy Instytucie Logistyki i Magazynowania Organizacja POHID Stowarzyszenie ProLogistyka współpracę bezpośrednio z firmami i przedsiębiorstwami szkolenia z zakresu poprawnej identyfikacji palet EUR współopracowywanie procedur obrotu paletami pomoc prawna w zakresie prowadzenia gospodarki paletowej

78 POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL STRONA OFICJALNA

79 POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL PORTAL PALETOWY

80 ECR POLSKA ECR Polska Organizacja zlokalizowana przy Instytucie Logistyki i Magazynowaniu w Poznaniu ECR Polska jest organizacją zrzeszającą największe przedsiębiorstwa w Polsce producentów, dystrybutorów, detalistów, operatorów logistycznych oraz usługodawców Od wielu lat ECR Polska jest zaangażowane w zagadnienia paletowe W roku 2008 zostały wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym EPAL opracowanie Kart Oceny Palet, które służą jako wizualizacja i standard oceny palet Wszelkie szczegółowe informacje dot. ECR Polska znajdują się na stronie

81 SGS POLSKA SGS Polska SGS Polska jest częścią międzynarodowej organizacji audytorskiej SGS Polska na zlecenie Epal dokonuje weryfikacji i kontroli członków PKN Epal firm produkujących palety oraz dokonujące naprawy palet SGS Polska może w szczególnych przypadkach dokonywad kontroli i weryfikacji palet używanych znajdujące się w codziennym obrocie Wszelkie szczegółowe informacje dot. SGS Polska znajdują się na stronie

82 SZKOLENIE D R U G I E Ż Y C I E P A L E T

83 DRUGIE ŻYCIE PALET

84 SZKOLENIE P Y T A N I A

85 SZKOLENIE D Z I Ę K U J Ę

MAGAZYNOWANIE. Alternatywy palet drewnianych Kiedy można naprawić paletę? Transport na paletach wózki i nadstawki

MAGAZYNOWANIE. Alternatywy palet drewnianych Kiedy można naprawić paletę? Transport na paletach wózki i nadstawki MAGAZYNOWANIE Alternatywy palet drewnianych Kiedy można naprawić paletę? Transport na paletach wózki i nadstawki Nowatorska paleta plastikowa rmy Becker Sp z o.o. przenosząca obciążenia do 1200 kg na

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO Załączniki do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 349/MON z dnia 20 września 2011r. Załącznik Nr 1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT UZBROJENIA INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Panel Ekspertów ORGANIZACJA WIZJA LEŚNICTWA W POLSCE Termin: 18 listopada 2014 r. SESJA 3

Panel Ekspertów ORGANIZACJA WIZJA LEŚNICTWA W POLSCE Termin: 18 listopada 2014 r. SESJA 3 Panel Ekspertów ORGANIZACJA WIZJA LEŚNICTWA W POLSCE Termin: 18 listopada 2014 r. SESJA 3 PRZEGLĄD I ANALIZA SYSTEMÓW SPRZEDAŻY DREWNA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH Dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ, Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo