Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

Transkrypt

1 Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Bydgoski Festiwal Nauki szansa na wywoływanie pozadanych zmian edukacyjnych Zmiany, które zachodzą w Polsce, stawiają przed edukacją narodową nowe wymagania. Chęć sprostania im powoduje w edukacji, a zwłaszcza w naukach o niej, liczne debaty. Ich uczestnicy domagają się takiego systemu edukacji narodowej, który charakteryzuje wysoka efektywność. Podstawowym zadaniem edukacji i nauk o niej jest wywoływanie pożądanych zmian w osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. Tęsknota za zmianą, której się pożąda jest zdaniem Kazimierza Denka intrygującym przejawem ducha nauczyciela, począwszy od przedszkola, a skończywszy na uniwersytecie. Znajdujemy w niej miejsce dla wyobraźni, niecierpliwości i marzeń o prawdzie, dobru i pięknie osobistym i społecznym. Jeśli towarzyszy temu mądrość i wola czynu, wówczas zamierzona zmiana zaczyna przybierać realne kształty (2010). Zatem edukacja pojmowana jako istotny składnik, a zarazem narzędzie kształtowania społecznego i jednostkowego życia, wymaga nieustannego czuwania nad przebiegiem i skutkami wywoływanych zmian. To czuwanie to nic innego jak obserwowanie, kontrolowanie, wartościowanie i korygowanie podejmowanych działań. Wojciech Kojs uważa, że to także badanie zapotrzebowania na określone wiadomości, umiejętności i postawy oraz przygotowanie działań umożliwiających nie tylko zaspokajanie tych potrzeb, ale także ich kształtowanie (2010). Zapewne takie możliwości mają uczelnie wyższe, które odgrywają zasadniczą rolę dla przyszłości Europy oraz w przechodzeniu na gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy. Ośrodki akademickie mają zadanie wytwarzać, poznawać, przekazywać i upowszechniać wiedzę, ponadto są miejscem dialogu uczestników i zachodzącego w nim procesu. W nauce utwierdza się podgląd, że tradycyjne czynniki rozwoju (ziemia, zasoby, praca) ustępują miejsca wiedzy, a wolność mierzy się liczbą talentów i gdzie wzrost PKB pochodzi z przyrostu intelektu, a nie z odkrywanych bogactw naturalnych (P. Sztompka, 2009). Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przyszłość będzie należeć do osób kreatywnych i że za lat potrzebni będą w Polsce nie tylko kreatywni naukowcy, ale także kreatywni prezydenci miast, radni, posłowie czy generałowie. Dlatego system edukacji powinien dać szansę na rozwój kreatywności i system taki powinien być realizowany we wszystkich dziedzinach, w tym także akademickich. Nadchodzi czas, kiedy świadomi, iż nie udało się wszystkim zaszczepić chęci poznania, stajemy się silniejsi, wspierani przez tych, którzy poszli wraz z nami. Rodzi się w nas myśl, by zrobić coś jeszcze, że to, co do tej pory powstało, to za mało. Świadomi, że nie wszystkie marzenia związane z naszym zawodem się ziściły, nieugięci patrzymy z nadzieją w przyszłość. Nagle poszerzają się horyzonty i możliwości, a wraz z nimi nowe wyzwania i oczekiwania. Wraz z rozwojem świata, ewoluuje postrzeganie naszej zawodowej misji, nie tylko tej pisanej z małej litery, ale tej szerszej i głębszej. Ponadto zastanawiamy się, jak zachęcić do dalszej drogi edukacyjnej najmłodszych i młodzież, by nie zakończyli nauki na etapie gimnazjum. Jak sprawić, by nie wyemigrowali i zechcieli pozostać w ojczyźnie, tu się kształcić i pracować? Jak w końcu zaspokoić zwyczajną ludzką ciekawość świata? Jak dokonać tego wszystkiego, łącząc w jedno siły wszystkich pokoleń i zawodów wykładowców, doktorantów, asystentów i studentów? bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki

3 rada programowa bydgoskiego festiwalu nauki Wszystkie te problemy i pytania stały się ogniwem narodzin Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Oczywiście, należy pamiętać, iż pomysł powstał również na podwalinach corocznego święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którym były Dni Nauki. Idea Bydgoskiego Festiwalu Nauki powstała na bazie sześciu lat doświadczeń w organizacji Dni Nauki. To właśnie z inicjatywy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podjęto działania na rzecz integracji środowiska akademickiego Bydgoszczy i stworzenia nowego przedsięwzięcia, obejmującego swoim zasięgiem całe miasto i region. Celem organizatorów była nie tylko popularyzacja osiągnięć naukowych i technicznych, rozbudzenie zainteresowań kulturą i sztuką, ale również promocja naszego miasta i regionu. Chcieliśmy pokazać, że nauka nie powinna być postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Festiwal to także w naszym przekonaniu możliwość zainteresowania przemysłu i firm możliwościami zastosowań wyników badań i odkryć naukowych. Jak zwykle przy okazji tak szerokich planów, byliśmy pełni obaw. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak duże jest to przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Z upływem czasu nasze rozterki okazały się bezpodstawne. Mimo pracy po godzinach i nieprzespanych nocy, dzięki wytrwałej pracy wszystkich zainteresowanych, udało się! Festiwal przerósł nasze wyobrażenie o nim. Stał się wielkim i wspaniałym przejawem integracji akademickiego środowiska grodu nad Brdą. Idea Festiwalu wzniosła się ponad uczelniane mury. Połączyła w jedno siły trzech bydgoskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Wyższej Szkoły Gospodarki. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Ewa Filipiak, prof. UKW, Koordynator Honorowy dr Maria Sobieszczyk, Koordynator UKW mgr inż. Grażyna Laskowska mgr Aniela Bekier-Jasińska mgr Agata Pluskota KOORDYNATOR DNIA WŁOSKIEGO dr Aneta Mancewicz BIURO ORGANIZACYJNE mgr Katarzyna Lutkowska UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju mgr Jakub Kucharski WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI dr Aleksandra Mreła, Dziekan Wydziału Technologicznego mgr Kinga Oczachowska mgr Bogna Blachowska bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki

4 Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i rzetelność wszystkich uczestniczących w tworzenie festiwalowej oferty. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem Bydgoskiego Festiwalu Nauki czuwały uczelniane Rady Programowe złożone z przedstawicieli wydziałów oraz administracji, natomiast nad koordynacją wszystkich przedsięwzięć czuwała powołana w tym celu Rada Programowa Festiwalu, złożona z przedstawicieli wszystkich uczelni organizujących Festiwal. W nasze działania włączone były wszystkie szczeble uniwersyteckie. Prace odbywały się w atmosferze przyjaźni, ale i wielkiej koncentracji. Każda godzina, każdy dzień, każda nowa burza mózgów rodziły gamę niesamowitych propozycji. Liczba wszystkich przedsięwzięć osiągnęła wartość trzycyfrową. Narodziło się uczucie, że wszystko, co robimy, to nasze wspólne piękne przedsięwzięcie, że to dopiero początek wspaniałej współpracy. Mogliśmy w końcu ziścić nasze plany, po prostu dać siebie innym. Ponadto w trzech uczelnianych campusach mogliśmy pokazać, jak można się bawić nauką, ogromem teorii i prawd. Pokazaliśmy, że nauka może być przyjemnym sposobem spędzania wolnego czasu. Z wielką radością zaprosiliśmy na tereny uczelni, aule, sale i ogrody wszystkich bydgoszczan. Dodatkowo u podstaw Festiwalu leżą kwestie ponadedukacyjne i ponadpaństwowe. Maria Dudzikowa zwraca uwagę na ideę wychowania specyficznie europejskiego. Przytacza słowa Listu otwartego do Europejczyków. Autorem przekazu jest intelektualista i filozof Denis de Rougemont. W przesłaniu czytamy, iż istotą idei jest: formowanie i popieranie ludzi zarazem wolnych i odpowiedzialnych, świadomych obowiązków wobec siebie, jako jednostek poszukujących własnego powołania, oraz obowiązków wobec społeczności, w której przyszło im żyć. Oto typ człowieka obdarzonego dynamiczną równowagą i zasługującego na miano osoby, który jest celem wszelkiego wychowania, nie tylko w Europie, ale dla Europy (2007). Zgodnie z duchem integracji europejskiej i innowacyjności, jeden dzień Festiwalu jest dniem poświęconym wybranemu krajowi. W tym roku wybrano wiedzę, historię i kulturę przyjaciół z Rzymu, Mediolanu i Wenecji czyli Włoch. Taki tematyczny dzień był okazją do pogłębiania więzi i przyjaźni między uczelniami. Był również szansą na przyszłe umowy partnerskie, które zaprocentują wymianą doświadczeń, osiągnięć czy wymianą pracowników lub studentów. Dzisiejszy świat zmienia się z każdą chwilą. Każda sekunda rodzi w ludziach nowe pomysły, odkrycia, wątpliwości, oczekiwania i wymagania. Naszym zadaniem jest im podołać, otworzyć umysły na nowe, kreatywne rozwiązania, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że wiedza i mądrość ubożeją, jeśli nie służą innym. Dlatego w bogatej ofercie Festiwalu można było odnaleźć np.: wykłady, warsztaty integracyjne, konkursy, koncerty, wystawy, spotkania z ludźmi nauki i sztuki, pokazy filmów. W ofercie programowej nie zabrakło spraw trudnych i drażliwych, a niejednokrotnie podejmowane były tematy, które starały się być odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. Podsumowując, należy niewątpliwie stwierdzić, że pierwszy Bydgoski Festiwal Nauki był formą kontaktu środowiska akademickiego ze społeczeństwem, zachętą do współpracy, ciekawą ofertą edukacyjną, z której mogli skorzystać wszyscy chętni, niezależnie od wieku i indywidualnych zainteresowań. Sadzę, że udało się nam wykazać, iż uczelnie nie kończą się na murach okalających ich budynki, są otwarte na współpracę ze środowiskiem i pełnią rolę edukacyjną, motywacyjną, opiniotwórczą i kulturotwórczą. Festiwal pokazał także, że uczelnie pozostają otwarte dla wszystkich chętnych, którzy dysponują wolnym czasem i chcą go spożytkować na własny rozwój intelektualny. Siedziby największych polskich ośrodków naukowych znajdują się w miastach, które wyróżniają osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i kultury. Pragniemy, by również nasze wspólne dokonania zostały zauważone. Droga ta jest trudna, lecz powoli i wytrwale nią podążamy. Siłą grodu nad Brdą nie są liczne historyczne zabytki, ruiny czy zamki, lecz ludzie. Ich wola poznania nowego, umiłowanie mądrości i wiedzy. Siłą bydgoskich uczelni wyższych są również oddani swej Alma Mater studenci. W ich szeregach działają wspaniali, młodzi ludzie, wolontariusze i przedstawiciele kół naukowych. Chcemy dać innym część naszych pasji, efektów i sukcesów. Zdajemy sobie sprawę też z tego, że nauka jest ważna dla przyszłości Polski. Naszym zadaniem jest pokazać jej możliwości i ograniczenia. Sądzę, że Bydgoski Festiwal Nauki pokazał, iż chcemy uczestniczyć w procesie kształtowania społeczeństwa dysponującego coraz większym zasobem i poziomem wiedzy i przekonał, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych. Czy nam się to udało? W imieniu organizatorów pierwszego Bydgoskiego Festiwalu Nauki zachęcam do lektury tego wydawnictwa, które jest swoistą relacją z trzech festiwalowych dni. dr Maria Sobieszczyk Koordynator Bydgoskiego Festiwalu Nauki z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki

5 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim zarówno pod względem liczby profesorów, oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest najmłodszym szerokoprofilowym uniwersytetem w kraju, powstał 1 września 2005 roku, ale stoi za nim czterdziestoletnia tradycja bydgoskich uczelni. Jej początki sięgają roku 1969, kiedy to utworzona została Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona pięć lat później w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w 2000 roku w Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego. sterskich i doktoranckich. Uczestnicząc w światowej wymianie myśli i wartości, rozwija badania naukowe i kształci dla przyszłości w poszanowaniu wolności nauki i rzetelności wiedzy, a także godności człowieka i sprawiedliwości społecznej. Jako ośrodek refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i jako ośrodek kulturotwórczy, Uniwersytet uczestniczy w rozwoju, zwłaszcza miasta i regionu, służąc wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności dla poprawy jakości życia mieszkańców. Wiedzę w naszym uniwersytecie przekazuje ponad 700 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest około 150 profesorów, w tym ponad 60 tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego też pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach, badaniach, współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Obecnie kształcimy 15 tysięcy studentów, dużą grupę stanowią studenci z regionu i sąsiednich województw. Bogatą ofertę edukacyjną tworzy prawie 30 kierunków studiów i ponad 80 specjalności, realizowanych na trzech poziomach kształ- cenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 30 studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Strukturę uczelni tworzy pięć wydziałów (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Pedagogiki i Psychologii), jednostki międzywydziałowe oraz ogólnouczelniane. Uczelnia posiada specjalistyczne, nowoczesne laboratoria, m.in. badań materiałowych i genetycznych, psychologiczne, pracownie komputerowe i sale wykładowe oraz ćwiczeniowe. Wspólnota Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nie zapomina o własnym rozwoju, który jest podporządkowany wizji wieloprofilowego, autonomicznego uniwersytetu, uczestniczącego w nauce światowej, o silnej pozycji naukowej i prestiżu społecznym w kraju. Dążymy do uniwersytetu jako ośrodka wolnej wymiany myśli i wszechstronnych badań naukowych nad zmieniającym się światem, a także ośrodka otwartej i permanentnej edukacji oraz rozwoju całej wspólnoty w warunkach godnych i przyjaznych dla każdej jednostki. Wspólnota nasza pragnie działać i realizować wszystkie cele w oparciu o konsensus, z poszanowaniem różnorodności poglądów i reguł demokracji obowiązujących w funkcjonowaniu uniwersytetów, a także w zgodzie z aspiracjami środowisk naukowych naszego miasta oraz celami regionu i państwa. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi ponad 300 projektów badawczych, w tym statutowych, ministerialnych i zleconych. O dynamice i wysokim poziomie badań prowadzonych w uczelni świadczą m.in.: dorobek badawczy w postaci wysoko cenionych monografii i publikacji, liczne nagrody, wyróżnienia i stypendia. Środki na prowadzenie badań pozyskiwa- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, pielęgnując najlepsze tradycje i pomnażając dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa. W dążeniu tym prowadzi badania naukowe oraz łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów społecznych w ramach aktualnie istniejących wydziałów na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magine są również z grantów Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Wojewódzkiego i innych fundacji stypendialnych, stowarzyszeń działających na rzecz nauki. Pracownicy uczelni są również laureatami nagród Prezydenta Miasta. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego aktywnie uczestniczy w 6 i 7 Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE. Jednym z nich jest realizowany właśnie program: Sieć Doskonałości (Network of Excellence) EVOLTREE Ewolucja drzew jako determinantów różnorodności ekosystemów lądowych. Uniwersytet realizuje również projekty w ramach programów europejskich np. Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). UKW bierze udział w programie wymiany Erasmus, umożliwiającym wyjazdy studentom i pracownikom. W ramach współpracy zagranicznej podpisano 41 umów z uczelniami z 18 krajów, m.in. z: Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego też pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach, badaniach, współpracują z innymi ośrodkami naukowymi z Polski. Naukowcy UKW są stypendystami m.in. Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Lanckrońskich, DAAD, KAAD, Munich Mycotoxin Scholarship for the Promotion of Qualification and Research In Area of Mycotoxinology. Zdobytą wiedzę poszerzają poprzez prowadzenie wspólnych badań i wymianę doświadczeń z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest również miejscem chętnie odwiedzanym przez naukowców z ośrodków badawczych całego świata. Biorą oni udział nie tylko w prowadzonych na terenie Polski badaniach naukowych, ale również w organizowanych przez pracowników UKW konferencjach. bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki

6 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 59-letniej tradycji. Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W początkowym okresie funkcjonowania uczelnia kształciła w systemie wieczorowym inżynierów chemików i mechaników. Po przekształceniu w Wyższą Szkołę Inżynierską, od 1964 roku, na czterech wydziałach technicznych nauka odbywała się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym. Idea utworzenia wyższych studiów rolniczych w Bydgoszczy zrealizowana została w drugiej połowie lat 60. poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie w 1969 roku filii tej uczelni. W 1972 roku, równolegle z przekształceniem WSR w Poznaniu w Akademię Rolniczą, nastąpiło usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii poprzez powołanie w Bydgoszczy Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. nastąpiło połączenie tych dwóch uczelni w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku 55-lecia uczelni, w 2006 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 59 lat mury uczelni opuściło ponad absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk. Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy; wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się około studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH, umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu Newsweeka uczelnia uplasowała się na pierwszej pozycji wśród uczelni rolniczych i na czternastej pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne). Wszystkie wydziały uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a trzy spośród nich (Mechaniczny, Rolniczy oraz Hodowli i Biologii Zwierząt) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczymy w programach europejskich Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od piątej edycji w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjonowania regionalnych i resortowych programów społecznogospodarczych. Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP Zasłużony dla Wynalazczości, nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie. Wyniki prowadzonych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki. Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu. Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI potrwa do 2013 roku i obejmuje powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza. Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP wzbogaciło swą ofertę o architekturę i urbanistykę oraz nowatorską inżynierię biomedyczną, realizowaną we współpracy z Collegium Medicum UMK. U progu swego jubileuszu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy. Mieszkańcy Bydgoszczy chętnie biorą udział w spotkaniach Kawiarenki Naukowej czy cyklicznie organizowanych koncertach jazzowych. Także imprezy plenerowe, takie jak Jarmark Dobrych Smaków czy Bieg Mostami Bydgoszczy, mają rzesze swoich fanów. 10 bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki 11

7 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy powstała w 1999 r. Początkowo działała pod nazwą Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Ze względu na znaczne poszerzenie oferty edukacyjnej w styczniu 2005 roku nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na Wyższą Szkołę Gospodarki, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to największa uczelnia niepubliczna w północnej Polsce. Jej oferta edukacyjna obejmuje m.in. 16 kierunków studiów i ponad 100 specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia prowadzi pięć kierunków studiów kończących się uzyskaniem dyplomu inżyniera, w tym inż. arch. Ponadto oferta edukacyjna dotyczy także studiów podyplomowych (ponad 60 specjalności), a także 190 kursów i szkoleń. Uczelnia posiada trzy wydziały w Bydgoszczy: Wydział Turystyki i Geografii, Wydział Technologiczny i Wydział Społeczno-Ekonomiczny, poza swoją główną siedzibą w Bydgoszczy dwa wydziały zamiejscowe w Malborku i Inowrocławiu, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne oraz kilkanaście ośrodków regionalnych i punktów konsultacyjnych. Obecnie kształci się ponad studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 1000 studentów studiów podyplomowych. Zgodnie z Misją Uczelni, obok dydaktyki, do głównych obszarów działalności Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy należy prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i otoczenia społecznego, wspieranie rozwoju naukowego nauczycieli akademickich oraz upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez organizowanie konferencji i seminariów naukowych. Od początku swego istnienia Wyższa Szkoła Gospodarki podejmowała działania zmierzające do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz rozpowszechniania i popularyzacji ich wyników. Lista pozycji opublikowanych przez pracowników WSG obejmuje ponad 80 pozycji zwartych, wydanych przez Wydawnictwo Uczelniane, a także kilka serii wydawniczych polsko i anglojęzycznych. Nauczyciele akademiccy WSG publikują także w czasopismach naukowych wydawanych poza Uczelnią, w tym w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej. Uczelnia utworzyła ze środków własnych Uczelniany Fundusz Badań Naukowych, przeznaczony na finansowanie projektów naukowo-badawczych. Wyższa Szkoła Gospodarki prowadzi badania podstawowe i stosowane, a także prace badawczo-rozwojowe na rzecz instytucji i przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Zostały określone priorytetowe obszary badawcze w Uczelni, do których należą m.in. gospodarka turystyczna, inżynieria finansowa, nowoczesne technologie informatyczne, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, a także tematyka związana ściśle z regionem, tj. Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitarny oraz Bydgoski Węzeł Wodny. W ostatnich kilku latach zrealizowano około 30 projektów badawczych, finansowanych ze środków własnych i grantów MNiSW. Rozwój infrastruktury badawczej jest ściśle powiązany z podnoszeniem jakości procesu dydaktycznego oraz ww. priorytetami badawczymi. Poza badaniami naukowymi prowadzonymi w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk społecznych, szczególnie w takich obszarach, jak ekonomia i socjologia, pracownicy WSG podejmują coraz częściej działalność naukowo-badawczą w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. W kilku ostatnich latach prowadzone były badania m.in. nad zastosowaniem systemów informatycznych do procesów pomiarowych, wykorzystaniem sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień ruchu telekomunikacyjnego oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Prowadzono również badania doświadczalne procesów związanych z gaszeniem pożarów z użyciem detonacyjnego rozpylania wody oraz we współpracy z ośrodkiem w Niemczech badano własności nanorurek węglowych. Trwa intensywny rozwój laboratoriów, zapewniających możliwości prowadzenia badań w dziedzinie towaroznawstwa, technologii żywności, automatyki przemysłowej i robotyki, elektroniki oraz badań materiałowych. Uczelnia posiada Fundusz Stypendiów Naukowych, przeznaczony na finansowanie rozwoju własnej kadry naukowej. system grantów konferencyjnych, w ramach których są finansowane wyjazdy pracowników na konferencje naukowe w Polsce i za granicą. W porozumieniu z partnerami naukowymi, utworzono dla młodych pracowników nauki system staży naukowych. Z kolei z partnerami biznesowymi, w szczególności z przedsiębiorstwami, utworzono staże mające na celu zintegrowanie tematyki badawczej, jaką podejmują młodzi pracownicy z potrzebami innowacyjnymi otoczenia gospodarczego. W działalność naukowo-badawczą WSG włączani są także studenci, czego przykładem jest czynny udział sześciorga studentów w pracach nad systemem informatycznym wspierającym badania neuropsychologiczne. Prace te zaowocowały powstaniem prac dyplomowych inżynierskich, których wyniki znalazły zastosowania praktyczne. W uczelni wypracowano systemowe wsparcie dla badań prowadzonych przez studentów i prac dyplomowych o charakterze aplikacyjnym. Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje z ponad 40 uczelniami zagranicznymi, w tym m.in. z Hochschule Heilbronn (Niemcy), Laurea University of Applied Sciences (Finlandia) i Uniwersytetem Toulouse II Le Mirail (Francja). W ramach LLP Erasmus rocznie przyjmuje około 20 studentów z uczelni partnerskich, a średnio 30 żaków WSG rocznie studiuje za granicą. Wymiana partnerska dotyczy również pracowników naukowo-dydaktycznych, uczelnia gości średnio 10 wykładowców z zagranicy rocznie, w zamian 10 pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki dzieli się wiedzą ze studentami w uczelniach partnerskich. Uczelnia jest współzałożycielem Unii Akademickiej, powstałej w 2008 roku, która zrzesza 9 uczelni niepublicznych z całej Polski. 12 bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki 13

8 patronat honorowy patron medialny sponsorzy PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO partnerzy 1. Pomorska Brygada Logistyczna Aeroklub Bydgoski Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Akademicka Przestrzeń Kulturalna Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AS Konsulting Sp. z o.o. Biuro Karier WSG Caffe Zetka CashFlow Club Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy Citrus Tree Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Dom Pomocy Społecznej Promień Życia Flinston Grill Fundacja Art-House Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Leśny Park Kultury i Wypoczynku Muzeum Fotografii w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Pałac Młodzieży w Bydgoszczy Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Polskie Radio PiK Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy Stowarzyszenie Kucharzy Kujaw i Pomorza Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Bydgoszcz Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy Zespół Szkół Medycznych im. dr. E. Warmińskiego 1 bydgoski festiwal nauki bydgoski festiwal nauki 1

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Pierwsi inżynierowie z Malborka

Pierwsi inżynierowie z Malborka Pierwsi inżynierowie z Malborka W okazałych murach Zamku w Malborku odbyło się pierwsze w historii Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSG w Malborku Dyplomatorium, podczas którego grono 80 absolwentów

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG 10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki uważam za rozpoczęty. Po raz pierwszy słowa te usłyszeli nowo przyjęci studenci Uczelni,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 1 2 Fot. Janusz Pająk W NUMERZE NR 10 (158) Październik 2012 FAKTY Przemówienie inauguracyjne rektora... 2-3 Gaudeamus igitur!... 4 Senat. Nowy rozdział... 5 Jakość

Bardziej szczegółowo

DNI NAUKI 2007. Pierwsze z nich określało koncepcję

DNI NAUKI 2007. Pierwsze z nich określało koncepcję DNI NAUKI 2007 Zgodnie z jesienną tradycją 5-6 października obchodzić będziemy już po raz 3. Ogólnopolski Dzień Nauki. Imprezie patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowe obchody

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA. roku akademickiego 2009/2010

ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA. roku akademickiego 2009/2010 ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA roku akademickiego 2009/2010 JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR DR HAB. STANISŁAW KUNIKOWSKI, PROF. WSHE PROREKTOR DR

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska,

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska, 1 października 2009 roku podczas immatrykulacji studentów po raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli auli Wydziału Humanistycznego, średniowieczna pieśń hymniczna Gaudeamus

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo