2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE"

Transkrypt

1 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2 Spis treści 01 Rozpoczęcie pracy 03 Dodatkowe informacje Elementy składowe Rozmieszczenie elementów sterujących Zarządzanie energią Ładowanie akumulatora Podłączanie urządzenia Uruchom program iriver plus 4 Uruchom program Adobe Digital Editions Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Rozwiązywanie problemów Prawa autorskie Certyfikacja Zastrzeżony znak towarowy Wykluczenie odpowiedzialności Korzystanie z iriver story Ekran początkowy Wybór plików Wyświetlanie plików Notatka/Migawka Usługa Wi-Fi Muzyka Nagrywanie Słownik Konfiguracja

3 Elementy składowe Elementy składowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, w celu poprawy wydajności lub jakości urządzenia. Odtwarzacz + Rysik Skrócona instrukcja obsługi oraz gwarancja Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi: Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia. Gwarancja: Dokument ten należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ może się okazać niezbędny podczas napraw gwarancyjnych. Kabel USB: Po podłączeniu do komputera używany do ładowania akumulatora urządzenia. Rozmieszczenie elementów sterujących Wygląd zewnętrzny oraz treści wydrukowane lub wytłoczone mogą się różnić w zależności od modelu lub według nazwy danej części. Menu Rysik Ekran początkowy Poprzednia/Następna strona Poprzedni EPD 03 Rozpoczęcie pracy

4 Głośność Głośnik Przycisk zasilania Gniazdo słuchawkowe typu jack Port USB Mikrofon Dioda ładowania Gniazdo karty SD Przycisk zasilania: Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez chwilę. Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje przejście w tryb gotowości. Ekran początkowy: Uruchamia ekran startowy. Menu: Wyświetlenie listy menu dla danego trybu pracy. Poprzedni: Wyświetlenie poprzedniego ekranu. Poprzednia/Następna strona: Wyświetlenie poprzedniej/następnej strony listy plików lub zawartości pliku. Rysik: Przedmiot w kształcie pisaka używany do obsługi ekranu dotykowego. EPD: Ekran, który wywołuje u użytkownika wrażenie korzystania z książki papierowej. Gniazdo słuchawkowe typu jack: Po podłączeniu słuchawek do gniazda można słuchać przez nie dźwięków. Port USB: Służy do podłączania urządzenia do komputera za pomocą kabla USB lub do ładowania akumulatora. Gniazdo karty SD: Po włożeniu karty SD do gniazda można przeglądać i odtwarzać pliki na niej zawarte. Mikrofon: Służy do nagrywania głosu. Dioda ładowania: Po zakończeniu ładowania dioda LED gaśnie. Głośność: Regulacja głośności dźwięku. Głośnik: Służy do odtwarzania dźwięku. 04 Rozpoczęcie pracy

5 Zarządzanie energią Włączanie/Wyłączanie 1. Naciśnij i przytrzymaj [ ] do momentu włączenia zasilania. 2. Naciśnięcie i przytrzymanie [ ] gdy urządzenie jest włączone, spowoduje wyłączenie urządzenia. Ten model urządzenia obsługuje automatyczną funkcję oszczędzania energii w celu zmniejszenia zużycia akumulatora. W zależności od ustawień trybu oszczędzania energii urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, gdy w ciągu określonego czasu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. (Patrz str. 32.) Przełączenie do trybu gotowości 1. Krótkie naciśnięcie przycisku [ ] gdy urządzenie jest włączone, spowoduje przejście do trybu gotowości. 2. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku [ ] spowoduje zakończenie trybu gotowości. Używanie funkcji resetowania 1. Jeżeli urządzenie nie reaguje podczas naciskania przycisków, należy je zresetować, naciskając klawisze [ ] + [ ] przez ponad sześć sekund. Nawet po użyciu funkcji resetowania zachowane zostaną dane w pamięci oraz aktualny czas. Nie należy używać funkcji resetowania podczas pracy urządzenia. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia pamięci. 05 Rozpoczęcie pracy

6 Ładowanie akumulatora Ładowanie akumulatora poprzez komputer 1. Otwórz osłonę na spodzie urządzenia. 2. Włącz komputer i podłącz urządzenie do komputera. Nastąpi automatyczne ładowanie wewnętrznego akumulatora. Czas odtwarzania - Czas ciągłego odtwarzania książki: do wyświetleń stron, - Czas ciągłego odtwarzania muzyki: do 30 godzin (dla MP3 128 Kbps, 44,1 KHz, Głośność 10, EQ Normalny). Po zakończeniu ładowania dioda LED gaśnie. Nie należy używać innych kabli niż dołączony kabel USB. Może to spowodować nieprawidłowe działanie. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazda USB 2.0. Niektóre gniazda USB o słabszej mocy wbudowane w określone urządzenia peryferyjne, np. niektóre klawiatury i huby USB bez wewnętrznego zasilania, mogą nie dostarczać wystarczającej mocy do ładowania. Gdy komputer działa w trybie czuwania, urządzenie może nie być ładowane. Podczas ładowania urządzenie należy wyłączyć lub przełączyć w tryb gotowości. Ładowanie włączonego urządzenia może trwać dłużej. Urządzenie należy ładować oraz przechowywać jedynie w temperaturze pokojowej. Nie należy ładować urządzenia w ekstremalnie gorących lub zimnych miejscach. Akumulator urządzenia jest materiałem eksploatacyjnym. Z czasem wydajność naładowanego akumulatora ulega skróceniu. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 5 godzin. (Przy pełnym rozładowaniu i wyłączonym urządzeniu.) Czas ładowania może ulec wydłużeniu, gdy urządzenie jest używane w jego trakcie. Jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany i nie był używany przez dłuższy czas, urządzenie nie włączy się bez naładowania akumulatora przez co najmniej 10 minut. Jeżeli użytkownik stosuje adapter podczas ładowania akumulatora, gwarancja nie obejmuje adapterów innych niż te oferowane przez iriver. 06 Rozpoczęcie pracy

7 Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem adaptera USB 1. Otwórz osłonę na spodzie urządzenia. 2. Podłączenie adaptera USB do urządzenia oraz do źródła zasilania spowoduje automatyczne rozpoczęcie ładowania wewnętrznego akumulatora. Adapter USB można nabyć osobno. Podłączanie urządzenia Podłączanie do komputera 1. Otwórz osłonę na spodzie urządzenia. 2. Włącz urządzenie oraz komputer. 3. Po podłączeniu urządzenia do komputera zostanie wyświetlony ekran wyboru trybu połączenia. - Podłączenie dysku przenośnego: połączenie między urządzeniem i komputerem zostało nawiązane, można rozpocząć kopiowanie danych. - Ładowanie akumulatora: rozpocznie się ładowanie akumulatora. 07 Rozpoczęcie pracy

8 Nie należy używać innych kabli niż dołączony kabel USB. Może to spowodować nieprawidłowe działanie. W celu prawidłowego podłączenia do komputera za pomocą kabla USB, należy wcześniej upewnić się, że wszystkie funkcje są wyłączone. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazda USB 2.0. Po podłączeniu urządzenia do klawiatury lub huba USB bez własnego źródła zasilania połączenie z komputerem może być niestabilne. Odłączanie od komputera 1. Bezpiecznie odłącz urządzenie od komputera, klikając ikonę na pasku zadań. 2. Zatwierdź odłączenie urządzenia, klikając przycisk [Potwierdź]. W zależności od systemu operacyjnego, np. Windows XP, ikona może być ukryta na pasku zadań. Ukryte ikony można wyświetlić klikając strzałkę. Bezpieczne odłączenie może nie być możliwe, jeżeli używane są takie programy jak Eksplorator systemu Windows lub Windows Media Player. Upewnij się, że bezpieczne odłączanie urządzenia następuje po zakończeniu wszystkich aktywnych programów. Jeżeli bezpieczne odłączanie nie powiedzie się, spróbuj ponownie później. Niepowodzenie w bezpiecznym odłączaniu może doprowadzić do utraty danych. Kopiowanie plików (folderów) do urządzenia 1. Po wybraniu w komputerze plików/folderów do skopiowania, wybrane pliki/foldery zostaną skopiowane po przeciągnięciu ich i upuszczeniu na dodanym napędzie. 2. Pliki (lub foldery) zostaną skopiowane zgodnie z ich zawartością. - Książka: book - Komiks: comic - Muzyka: music 08 Rozpoczęcie pracy

9 Podłącz prawidłowo kabel USB. Jeżeli zasilanie komputera lub urządzenia zostanie wyłączone bądź kabel USB zostanie odłączony podczas kopiowania lub przenoszenia plików/folderów, może dojść do poważnego uszkodzenia pamięci. Szybkość transferu może się różnić w zależności od konfiguracji komputera i systemu operacyjnego. Usuwanie plików (folderów) z urządzenia 1. Wybierz pliki/foldery do usunięcia, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie [Usuń]. 2. Kliknij [Tak] po wyświetleniu okna [Potwierdź usunięcie pliku/ folderu] i wybrane pliki/foldery zostaną usunięte. 09 Rozpoczęcie pracy

10 Wkładanie/wyjmowanie karty SD 1. Otwórz osłonę na spodzie urządzenia. 2. Wyłącz zasilanie, włóż kartę SD (zob. rysunek poniżej) do gniazda karty SD, i lekko ją wciśnij. 3. Aby wyjąć kartę, wciśnij ją jeszcze raz. Zalecane karty SD Marka: SanDisk, Transcend Kartę SD należy wkładać/wyjmować, gdy urządzenie jest wyłączone, bez użycia siły. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania i uszkodzenia karty SD. Nie należy wyciągać karty SD, gdy jest używana. Może to spowodować utratę danych, nieprawidłowe działanie, lub uszkodzenie karty SD. Nie należy wielokrotnie wkładać/wyjmować karty SD. Nieprawidłowe ułożenie karty SD może spowodować wadliwe działanie urządzenia lub zablokowanie karty. Używanie kart SD innych niż zalecane może spowodować wadliwe działanie urządzenia. Szybkość przesyłania danych karty SD może się różnić w zależności od konfiguracji komputera. Nie wolno formatować karty SD za pomocą urządzenia. Formatowanie można wykonać poprzez UMS po podłączeniu czytnika kart lub urządzenia do komputera. Formatowanie karty SD spowoduje utratę wszystkich danych. Przed formatowaniem należy wykonać kopię zapasową danych. 10 Rozpoczęcie pracy

11 Zaleca się formatowanie kart SD w systemie FAT 32. Jeżeli karta Micro SD nie zostanie rozpoznana lub działa nieprawidłowo, należy ją sformatować i ponowić próbę użycia. Karty SD można nabyć osobno. Zaleca się użycie kart SD o pojemności do 32 GB. Uruchom program iriver plus 4 iriver plus 4 to zintegrowane oprogramowanie przeznaczone do zarządzania różnymi plikami multimedialnymi. Za pomocą iriver plus 4 można kopiować pliki z komputera do urządzenia oraz przeprowadzić automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego. Instalacja 1. Oprogramowanie iriver plus 4 można pobrać z naszej strony internetowej iriver (www.iriver.com). Po zakończeniu pobierania pojawi się ekran przewodnika instalacji. 2. Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku, aby zakończyć proces instalacji. Minimalne wymagania odnośnie komputera są następujące: Windows 2000/XP - Intel Pentium Ⅱ 233 MHz lub lepszy - Pamięć: 64 MB lub więcej - Ponad 30 MB wolnego miejsca na dysku - 16-bitowa karta dźwiękowa oraz głośniki - Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej - Monitor SVGA lub monitor o wysokiej rozdzielczości (min. rozdzielczość 1024x768) Specyfikacje systemu Windows Vista (dla systemu Windows Vista obsługiwane są jedynie systemy 32-bitowe). - Intel Pentium Ⅱ 800MHz lub lepszy - Pamięć: 512 MB lub więcej - Ponad 20 MB wolnego miejsca na dysku - 16-bitowa karta dźwiękowa oraz głośniki - Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej - Monitor SVGA lub monitor o wysokiej rozdzielczości (min. rozdzielczość 1024x768) 11 Rozpoczęcie pracy

12 Specyfikacje systemu Windows 7 (dla systemu Windows 7 obsługiwane są jedynie systemy 32-bitowe) bitowy procesor z prędkością taktowania 1 GHz lub lepszy - Pamięć: 1 GB lub więcej - Ponad 16 GB wolnego miejsca na dysku - Karta graficzna zgodna z DirectX 9 z napędem WDDM 1.0 lub lepszym - Monitor SVGA lub monitor o wysokiej rozdzielczości (min. rozdzielczość 1024x768) Dodawanie plików multimedialnych do biblioteki 1. Po pierwszym uruchomieniu programu nastąpi uruchomienie kreatora dodawania plików do biblioteki multimediów. 2. Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do biblioteki można dodawać takie pliki jak muzyka oraz e-książki (e-booki) zapisane w komputerze. Nagrywanie dźwięku z płyty CD 1. Włóż płytę CD do stacji dysków CD i uruchom program iriver plus Zaznacz pola wyboru przy utworach, które chcesz zapisać z płyty na karcie [CD] programu iriver plus 4 a następnie kliknij przycisk [CD Ripping] w lewym dolnym rogu. 3. Po zakończeniu zapisywania dźwięku i wybraniu opcji [All Music] wyświetlone zostaną zapisane utwory dodane do biblioteki. Kopiowanie plików multimedialnych do urządzenia 1. Podłącz urządzenie do gniazda USB komputera i uruchom program iriver plus Rozpoczęcie pracy

13 2. Zaznacz pola wyboru przy plikach, które chcesz przesłać z komputera do urządzenia a następnie kliknij przycisk [Transfer] lub przeciągnij i upuść pliki na ikonę urządzenia na dole lub na okno urządzenia. Stan transferu wyświetlany jest na karcie [File Transfer]. 3. Po zakończeniu transferu wybrane pliki muzyczne zostaną wyświetlone jako dodane do biblioteki urządzenia. Inicjowanie dysku 1. Podłącz urządzenie do gniazda USB komputera i uruchom program iriver plus Wybierz [Device > Initialize Disc]. Po wyświetleniu okienka zawierającego pytanie o kontynuację inicjowania dysku kliknij [Start]. 3. Po zakończeniu procesu inicjowania zostanie wyświetlone okno z odpowiednią informacją i można odłączyć urządzenie od komputera. Po usunięciu plików z urządzenia nie ma możliwości ich przywrócenia. Przed inicjowaniem dysku należy wykonać kopię zapasową danych. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 1. Podłącz urządzenie do gniazda USB komputera połączonego z Internetem i uruchom program iriver plus Wybierz [Device > Firmware Upgrade]; zostanie wyświetlone okno aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć aktualizację oprogramowania. 13 Rozpoczęcie pracy

14 Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, nie można zainicjować aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nigdy nie należy odłączać urządzenia od komputera podczas pobierania pliku aktualizacji. Po zakończeniu pobierania nastąpi rozpoczęcie aktualizacji, gdy urządzenie zostanie odłączone od komputera. Jeżeli w urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące z odpowiednią informacją. Jeżeli jest dostępne oprogramowanie sprzętowe w nowszej wersji, po podłączeniu urządzenia do komputera automatycznie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Uruchom program Adobe Digital Editions Za pomocą programu Adobe Digital Editions można łatwo kopiować e-booki chronione prawami autorskimi na urządzenia przenośne. Instalacja 1. Pobierz Adobe Digital Editions ze strony internetowej Adobe. Po zakończeniu pobierania pojawi się ekran przewodnika instalacji. 2. Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku, aby zakończyć proces instalacji. Uwierzytelnianie komputera oraz urządzenia 1. Po uruchomieniu programu Adobe Digital Editions uruchom proces [Library-Computer Authentication]. 14 Rozpoczęcie pracy

15 2. Po wpisaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła w oknie uwierzytelniania komputera naciśnij przycisk uwierzytelniania. Identyfikator użytkownika Adobe można otrzymać na stronie internetowej Adobe. 3. Po zakończeniu uwierzytelniania, jeżeli urządzenie zostanie podłączone do komputera, pojawi się okno pomocnika instalacji urządzenia. 4. Naciśnij przycisk uwierzytelniania urządzenia. Przesyłanie multimediów do urządzenia 1. Uruchom program Adobe Digital Editions. 2. Wybierz materiały do zapisania w urządzeniu a następnie przeciągnij i upuść plik. Aktywacja Adobe 1. Wybierz [Setup] na ekranie głównym. 2. Wybierz [System Management-Adobe Activation] z menu. 3. Wprowadź identyfikator użytkownika Adobe oraz hasło w oknie Aktywacja Adobe i naciśnij [Authentication]. Zostanie wyświetlona lista AP, co oznacza możliwość połączenia. 4. Po wybraniu odpowiedniego AP można zakończyć proces Aktywacji Adobe. - W zależności od AP może być konieczne wpisanie indeksu kluczy oraz klucza sieciowego. 15 Rozpoczęcie pracy

16 Ekran początkowy Niektóre modele sprzedawane poza rynkiem koreańskim mogą nie obsługiwać pewnych funkcji. Opis ekranu początkowego : Stan połączenia Wi-Fi. : Poziom naładowania akumulatora. Book (Książka): Służy do przeglądania książek i dokumentów zapisanych w urządzeniu (s ). Comic (Komiks): Służy do przeglądania komiksów zapisanych w urządzeniu (s ). Bookmark (Zakładka): Służy do przeglądania zaznaczonych plików z komiksami i książkami (s ). My Folder (Mój folder): Służy do eksploracji plików zapisanych w urządzeniu i na karcie SD. Memo/Snapshot (Notatka/Migawka): Służy do tworzenia i przeglądania notatek oraz przeglądania zaznaczonych fragmentów książek i komiksów (s ). Wi-Fi Service (Usługa Wi-Fi) Book2: Za jej pomocą można nabyć książki (s ; zależnie od modelu urządzenia). - Służy do zarządzania posiadanymi kontami (s ; zależnie od modelu urządzenia). Media+ - Music (Muzyka): Słuchanie muzyki (s ). - Voice Recording (Nagrywanie głosu): Nagrywanie głosu oraz odtwarzanie zapisanych plików (s ). - Dictionary (Słownik): Wyszukiwanie słów i ich znaczeń (s ). Setup (Konfiguracja): Konfiguracja środowiska pracy urządzenia (s ). 16 Korzystanie z EB05

17 Wybór opcji 1. Po włączeniu zasilania pojawi się ekran początkowy. - Naciśnięcie [ ] podczas korzystania z urządzenia spowoduje wyświetlenie ekranu początkowego. 2. Po naciśnięciu przycisku funkcji na ekranie można korzystać z danej funkcji. 3. Naciśnięcie [ ] w trakcie działania funkcji spowoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu. Ekran dotykowy należy obsługiwać za pomocą rysika. Ekran należy dotykać delikatnie, dotknięcie ekranu ostrym przedmiotem może spowodować jego uszkodzenie. Aby schować rysik, należy wcisnąć go w szczelinę, tak aby został zatrzaśnięty w tej pozycji. Wybór plików Wybór plików 1. Po wybraniu [Book/Comic/Bookmark/My Folder] na Ekranie początkowym zostanie wyświetlona lista plików. 2. W liście plików wybierz kartę z lewej strony. - Book (Książka): Przeglądaj Wszystkie książki/czytane książki/zaznaczone - Comic Book (Komiks): Cover Story / Karta SD - Bookmark (Zakładka): Książka/Komiks - My Folder (Mój folder): Cover Story / Karta SD 3. Po zaznaczeniu pliku może on zostać otworzony i wyświetlony. Pliki zachowane na karcie SD można przeglądać wyszukując je w Moim folderze. Obsługiwane formaty książek oraz komiksów: DF, EPUB, TXT, DOC, PPT, XLS, HWP, DJVU oraz FB2 17 Korzystanie z EB05

18 Obsługiwane formaty plików skompresowanych: JPG, BMP, PNG, GIF orazskompresowane pliki ZIP dla wszystkich powyższych formatów. Otwieranie lub przewijanie stron może trwać dłużej w przypadku plików JPEG progresywnych. Opis ekranu listy plików Pasek postępu na Nazwie pliku: Przedstawia, jaka część książki została przeczytana. Format: Przedstawia format pliku. : Oznacza, że plik jest zapisany jako ulubiony. Wyświetlanie Poprzedniej/Następnej strony listy - Naciśnięcie [ / ] w liście plików lub naciśnięcie przycisku [ / ] w prawym dolnym rogu ekranu spowoduje przejście do poprzedniej/następnej strony. - Naciśnięcie i przytrzymanie [ / ] przez parę sekund spowoduje ciągłe przesuwanie do poprzedniej/następnej strony. Wyszukiwanie plików 1. W liście plików naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu, aby wyszukać pliki według słów kluczowych. Oznaczanie pliku jako Ulubiony 1. Naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu, aby aktywować ikonę [ ] obok nazwy pliku. 2. Naciśnięcie ikony [ ] obok nazwy pliku spowoduje oznaczenie pliku jako ulubiony. 18 Korzystanie z EB05

19 Usuwanie plików 1. W liście plików naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu, aby aktywować ikonę [ ] obok nazwy pliku. 2. Naciśnięcie ikony [ ] obok nazwy pliku spowoduje usunięcie pliku. Usuwanie wszystkich zakładek 1. W liście plików naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu, ALL aby usunąć wszystkie zakładki. Usuwanie zakładek 1. W liście plików naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu, aby aktywować ikonę [ ] obok zakładki. 2. Naciśnięcie ikony [ ] obok nazwy zakładki spowoduje usunięcie zakładki. Menu listy Książek/Komiksów 1. W liście plików naciśnij [ ], aby wyświetlić listę menu. 2. Wybór pozycji menu i konfiguracja. - Zmień listę okładek/tytułów: zmiana sposobu sortowania listy książek. - Zmień sposób wyrównania: zmiana sposobu wyrównania listy książek. 19 Korzystanie z EB05

20 Wyświetlanie plików Wyświetlanie plików - Aby wyświetlić poprzednią/następną stronę podczas wyświetlania, należy przesunąć [ / ] lub nacisnąć lewo/prawo na ekranie. - Aby wyświetlić pasek stanu strony podczas wyświetlania, należy przesunąć [ / ]. Po przejściu do danej strony za pomocą przycisku [ / ], można ją wyświetlić naciskając [ ]. (Aby anulować ciągłe przewijanie, naciśnij [ ].) - Po naciśnięciu i przytrzymaniu szukanego słowa w trybie wyświetlania, zostanie wyświetlone okno z wynikami wyszukiwania w słowniku. (Ta funkcja może nie być obsługiwana, zależnie od formatu pliku.) - Naciśnięcie [ ] podczas przeglądania spowoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu. Jak korzystać z Paska narzędzi Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć ekran podczas przeglądania. : Uruchamia funkcję Prosty w trybie [Music] (Książka/Komiks). 1-2/20 : Wskazuje numer wyświetlanej strony oraz całkowitą liczbę stron (Książka/Komiks). : Otwiera proste okno notatek podczas wyświetlania, umożliwiając utworzenie rysunku. (Książka/Komiks). S : Pozwala na utworzenie migawki wyświetlanej strony (Książka/Komiks). (Migawki zapisywane są do folderu Snapshot w trybie [Memo/Snapshot].) : Dodaje zakładkę na wyświetlanej stronie (Książka/Komiks). Aa : Wyszukuje słowo w słowniku podczas wyświetlania (Książka). : Powiększanie tekstu podczas wyświetlania pliku PDF przy włączonej funkcji Reorganizacji tekstu. Jeżeli funkcja Reorganizacji tekstu jest wyłączona, ucinane są zewnętrzne marginesy strony (Książka). 20 Korzystanie z EB05

21 : Zmiana rozmiaru ekranu odpowiednio do rozmiaru pliku (Komiks). Auto : Konfiguracja funkcji automatycznego przewijania stron (Komiks). : Tworzenie rysunków na wyświetlanej stronie (Książka/Komiks). : Usuwanie rysunków z wyświetlanej strony (Książka/Komiks). : (Książka/Komiks) Wybór opcji: Umożliwia wybranie grubości pisaka. Wybór opcji: Umożliwia konfigurację grubości gumki lub usunięcie wszystkich utworzonych rysunków Menu wyświetlania książek 1. Aby wyświetlić listę menu podczas czytania książki, naciśnij [ ]. 2. Wybór pozycji menu i konfiguracja. - Przejdź do strony: Pozwala na przejście do strony o danym numerze. - Obrót: Obrót ekranu. - Spis treści: Funkcja pozwala na wyświetlenie spisu treści, jeżeli plik go zawiera. Wybierając spis treści można przenieść się do żądanej strony. Funkcja obsługuje jedynie pliki PDF/EPUB. - Wyszukiwanie w tekście głównym: Po wpisaniu wyrazu znalezione zostaną zdania w tekście głównym zawierające ten wyraz. - Szukanie w odnośniku: Jeżeli dokument PDF lub EPUB zawiera odnośnik, możliwe jest przejście do pozycji, na którą wskazuje odnośnik. Wybranie funkcji Wyszukiwanie w odnośniku w tekście głównym pozwala na przejście do pozycji, na którą wskazuje odnośnik w tekście głównym. - Wł./Wył. symulowanie kolorów: Jeżeli niemożliwe jest odtworzenie schematu kolorów, zostaną one zastąpione przez najbliższe odpowiedniki. - Wł./Wył reorganizację tekstu: Jeżeli na stronie znajduje się zbyt dużo tekstu, co może uczynić ją mało czytelną, funkcja wykona uproszczenie układu strony, poprawiając jej czytelność. 21 Korzystanie z EB05

22 W zależności od formatu, menu może nie być wyświetlone. Po wyświetleniu pliku będzie on wyświetlany w ten sam sposób (np. powiększenie, widok w poziomie) przy następnym otwarciu pliku. Menu wyświetlania komiksów 1. Aby wyświetlić listę menu podczas czytania komiksu, naciśnij [ ]. 2. Wybór pozycji menu i konfiguracja. - Przejdź do strony: Pozwala na przejście do strony o danym numerze. - Zmiana kolejności wyświetlania: Zmienia kolejność wyświetlania podczas czytania komiksu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). - Wł./Wył. symulowanie kolorów: Jeżeli niemożliwe jest odtworzenie schematu kolorów, zostaną one zastąpione przez najbliższe odpowiedniki. - Ustaw jako Ekran trybu gotowości: Ustawia aktualnie wyświetlaną stronę jako ekran trybu gotowości. Notatka/Migawka Wybór pliku Notatki/Migawki 1. Po wybraniu [Memo/Snapshot] na Ekranie początkowym zostanie wyświetlona lista Notatek/Migawek. - W liście Notatek/Migawek naciśnij kartę po lewej stronie ekranu, aby wybrać Notatkę/Migawkę. 2. Po wybraniu pliku Notatki/Migawki zostanie ona wyświetlona. 22 Korzystanie z EB05

23 Usuwanie pliku Notatki/Migawki 1. Naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu na liście Notatek/ Migawek i aktywuj ikonę [ ] obok Notatki/Migawki. 2. Naciśnięcie ikony [ ] obok pliku Notatki/Migawki spowoduje jego usunięcie. Tworzenie rysunków 1. W liście Notatek/Migawek naciśnij kartę po lewej stronie i wybierz Rysunek. 2. Naciśnięcie [ ] w prawym górnym rogu ekranu spowoduje wyświetlenie okna notatek. : Utwórz rysunek. : Przełącz do trybu gumki. Wybór opcji: Umożliwia wybranie grubości pisaka. Wybór opcji: Umożliwia konfigurację grubości gumki lub usunięcie wszystkich utworzonych rysunków : Ustawienie tła notatnika. 3. Gdy rysunek jest gotowy, można go zapisać naciskając [ ] na ekranie. Wyświetlanie rysunków Wybranie notatki z listy spowoduje wyświetlenie tej notatki oraz paska narzędzi. : Wyślij z notatką w załączniku. : Redaguj rysunek. : Usuń rysunek. / : Pokaż poprzednią/następną notatkę. 23 Korzystanie z EB05

24 Tworzenie notatek tekstowych 1. W liście Notatek/Migawek naciśnij kartę po lewej stronie i wybierz Notatkę tekstową. 2. Naciśnięcie przycisku [ T ] w prawym górnym rogu ekranu spowoduje wyświetlenie okna notatek. 3. Po sporządzeniu notatki za pomocą wirtualnej klawiatury, naciśnij [ ] na ekranie, aby zapisać notatkę. Wyświetlanie notatek tekstowych Wybranie notatki z listy spowoduje wyświetlenie tej notatki oraz paska narzędzi. : Wyślij z notatką w załączniku. T : Redaguj notatkę tekstową. : Usuń notatkę tekstową. / : Pokaż poprzednią/następną notatkę. Wyświetlanie migawek Wybierz migawkę z listy migawek, zostanie ona wyświetlona razem z paskiem narzędzi. : Wyślij z notatką w załączniku. : Usuń plik migawki. / : Pokaż poprzednią/następną notatkę. 24 Korzystanie z EB05

25 Usługa Wi-Fi Usługa Wi-Fi może nie być dostępna w niektórych modelach. Funkcja pozwala na bezprzewodowe połączenie z Internetem, zakup książek on-line, wysyłanie i odbieranie wiadomości . Niektóre modele sprzedawane poza rynkiem koreańskim mogą nie obsługiwać pewnych funkcji. Jak kupować książki on-line 1. Wybierz [Wi-Fi Service-Book2] na Ekranie początkowym, zostanie wyświetlona strona Book2. - Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło w oknie aktywacji Adobe. 2. Zaloguj się wpisując identyfikator użytkownika oraz hasło. - Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi internetowej. 3. Wybierz [Buy Now] pod książką, którą chcesz kupić i wypełnij formularz płatności. 4. Naciśnij [Download], aby rozpocząc pobieranie zakupionej książki. Wskazówki dotyczące bezprzewodowego połączenia z Internetem znajdują się na stronie: (s ). Wskazówki dotyczące aktywacji Adobe znajdują się na stronie: (s ). Bezprzewodowe połączenie z Internetem 1. Wybierz [Setup] na Ekranie początkowym. 2. Wybierz [System Management Wi-Fi Setup] z menu. 3. Naciśnij kartę [Search Wireless LAN], aby została wyświetlona lista pobliskich AP, z którymi można się połączyć. 25 Korzystanie z EB05

26 - Naciśnij przycisk [Search Again] pod kartą [Search Wireless LAN], aby ponownie wyświetlić listę znalezionych AP. 4. Wybierz AP, z którym chcesz się połączyć i naciśnij [Connect], wyświetlone zostanie łączenie z siecią bezprzewodową. - W zależności od AP, może być konieczne wpisanie indeksu kluczy oraz klucza sieciowego. Wybranie pozycji menu wymagającej bezprzewodowego połączenia z Internetem spowoduje wyświetlenie okna z listą AP. Dodanie kont 1. Po wybraniu [Wi-Fi Service ] na Ekranie początkowym wyświetlona zostanie lista kont Naciśnij [ ] w prawym górnym rogu ekranu listy kont , aby wyświetlić okno zarządzania pocztą Naciśnięcie [ + ] na górze ekranu spowoduje wyświetlenie okna dodania konta . (Podczas tworzenia kont można korzystać z przykładu poniżej.) - Nazwa konta: iriver - Adres - Hasło: Serwer poczty przychodzącej: pop.gmail.com - Serwer poczty wychodzącej: smtp.gmail.com - Port serwera poczty przychodzącej: Port serwera poczty wychodzącej: Naciśnij [Confirm] po wypełnieniu formularza; proces dodania konta jest zakończony. Niektóre informacje wprowadzane podczas dodawania konta można uzyskać na stronie dostawcy usług internetowych. 26 Korzystanie z EB05

27 Usuwanie kont 1. Naciśnij [ ] u góry okna zarządzania pocztą , aby skasować konto za pomocą [ ]. 2. Naciśnij ikonę [ ] obok nazwy konta, aby je usunąć. Przeglądanie konta 1. Wybierz konto z listy kont, aby wyświetlić listę wiadomości. 2. Aktywacja funkcji następuje po naciśnięciu odpowiedniej ikony w prawym górnym rogu ekranu. : Utwórz i wyślij nową wiadomość . : Odśwież ekran i pokaż nowe wiadomości . : Wyświetl okno usuwania wybranych wiadomości . : Zarządzanie książką adresów . Wyślij: Aktywacja wybranych okien i wysłanie wiadomości na wybrane adresy. Naciśnięcie [Save] po napisaniu wiadomości spowoduje zapisanie jej w folderze tymczasowym. Dodaj: Dodanie nowych adresów. Usuń: Wyświetla okno usuwania, w którym można usunąć wybrane adresy. Redaguj: Wyświetla okno redagowania, w którym można redagować wybrane adresy. 3. Wybierz skrzynkę pocztową naciskając kartę po lewej stronie, aby wyświetlić listę wiadomości Po wybraniu wiadomości zostanie ona wyświetlona. - Naciśnij przycisk [ + ] obok adresu nadawcy w skrzynce odbiorczej, aby dodać jego adres do książki adresowej. - Jeżeli wiadomość ma załączniki, ich lista zostanie wyświetlona po naciśnięciu załączonego pliku. 27 Korzystanie z EB05

28 - Naciśnij [Reply] na dole ekranu skrzynki odbiorczej, aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość. - Naciśnij [Forward] na dole ekranu skrzynki odbiorczej, aby przekazać otrzymaną wiadomość. Podczas przeglądania wiadomości naciśnij [ / ] lub [ / ] w prawym dolnym rogu ekranu, aby przejść do poprzedniej/następnej strony. Muzyka Wybór muzyki 1. Po wybraniu [Media - Music] na Ekranie początkowym, zostanie wyświetlona lista utworów muzycznych. 2. Po wybraniu pliku muzycznego może on zostać odtworzony. - Naciskając kartę z lewej strony ekranu listy plików można wybrać odpowiednią pamięć. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [ / ] na liście utworów muzycznych spowoduje ciągłe przesuwanie do poprzedniej/następnej strony. Naciśnij przycisk [ / ] lub [ / ] w prawym dolnym rogu ekranu listy utworów muzycznych, aby przejść do poprzedniej/następnej strony. Naciśnij przycisk [ ] w lewym dolnym rogu ekranu listy utworów muzycznych, aby przejść do folderu nadrzędnego. Obsługiwane formaty plików: MP3, WMA, OGG Słuchanie muzyki - Podczas odtwarzania naciśnij [ / ] w celu regulacji głośności. - Podczas odtwarzania naciśnij [ / ], aby zatrzymać/wznowić odtwarzanie. 28 Korzystanie z EB05

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player english KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player Official DivX Certified TM with optimized playback for high definition TV w w w. k i s s - t e c h n o l o g y. c o m KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000300

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika RT-N10 Bezprzewodowy router ASUS EZ N RT-N10 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Podręcznik użytkownika PL4941_RT-N10_Manual.indd 1 7/0/09 10:08:55 AM PL4941 Wydanie poprawione V2 Lipiec 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps Podręcznik użytkownika DSL-N12U Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps PL7218 Druga edycja Luty 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od Podręcznik użytkownika (skrócony) (własność i prawa C4i Consultants for Industry, ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY C4i CONSULTANTS FOR INDUSTRY ) TViX HD M-6500A Jest to wersja skrócona,

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji 03-2014 / v1.0 Zawartość Opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji 07-2014 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana,

Bardziej szczegółowo

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2014 / v1.0 Zawartość opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji

EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji 06-2012 / v1.2 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 220

Podręcznik online. LiDE 220 LiDE 220 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 120

Podręcznik online. LiDE 120 LiDE 120 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Podręcznik obsługi TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo