ipolis mobile Polski Android wer. 2.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ipolis mobile Polski Android wer. 2.2"

Transkrypt

1 ipolis mobile Polski Android wer. 2.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania produktami sieciowymi Samsung Techwin. Niniejszy podręcznik opisuje sposób użycia aplikacji w smartfonie Samsung Galaxy Note. W przypadku korzystania z innego urządzenia mobilnego rzeczywiste umiejscowienie przycisków oraz wygląd interfejsu może się różnić. Aplikację ipolis mobile można pobrać z serwisu Google Play i zainstalować bezpłatnie. Aby wyszukać aplikację ipolis mobile w serwisie Google Play, wpisz ipolis, SASUNG TECHWIN lub TECHWIN i przeprowadź wyszukiwanie, ignorując wielkość liter.

2 Użytkownik poprzedniej wersji oprogramowania (v1.0) musi ponownie zarejestrować dodane urządzenia w nowo zainstalowanym oprogramowaniu. Użytkownik wersji 1.3 lub późniejszej nie wymaga ponownej rejestracji urządzeń po aktualizacji oprogramowania. Aktualizacja spowoduje przeniesienie listy urządzeń do nowego oprogramowania. Po włączeniu z blokadą hasłem podczas aktualizacji oprogramowania w smartfonach/tabletach innych niż serii Samsung Galaxy mogą występować problemy. W takich przypadkach należy na czas aktualizacji wyłączyć blokadę za pomocą hasła. Aplikacja ta została zoptymalizowana dla systemu operacyjnego Android 2.3.5, 4.0.3, i Aplikacja została przetestowana na urządzeniach podanych poniżej: - Samsung Galaxy seria S2 (Android v2.3.5) - Samsung Galaxy seria S3 (Android v4.1.2) - Samsung Galaxy seria Note (Android v4.0.3) - Samsung Galaxy seria Note 10.1 (Android v4.1.2) 0. Przed instalacją Aby monitoring aplikacji ipolis mobile działał prawidłowo, urządzenie powinno spełniać poniższe wymagania: inimalne Zalecane Procesor 1 GHz 1,2 GHz RA 128 B 800 B Dostępny RA Sieć 50 B lub więcej 3G, 4G(LTE), Wi-Fi J Sieci 3G i 4G(LTE) mogą powodować obciążenie wysokimi opłatami a także powodować opóźnienia lub utratę danych. Zalecamy więc korzystanie z sieci Wi-Fi. 2

3 1. Dodawanie urządzenia Dodawanie urządzenia 1. Przejdź do strony Dodaj urządzenie. Live Search Bookmark Settings A Po pierwszym otwarciu tej strony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat <Add Device>. Device List ipolis mobile B Aby dodać kolejne urządzenie, dotknij przycisku menu w lewym dolnym rogu w celu wyświetlenia ikony Dodaj< >. Aby można było zobaczyć poprawny obraz, należy najpierw skonfigurować ustawienia połączenia. Add Device 2. Wprowadź dane o urządzeniu, które ma zostać dodane na stronie Dodaj urządzenie. Name : Nazwij urządzenie według uznania. Jeżeli nie zostanie podana żadna nazwa, domyślnie zostanie użyta nazwa hosta urządzenia. odel : Wybierz jeden z typów produktów z listy. Rzeczywista nazwa modelu nie jest wymagana zostanie przypisana automatycznie po dodaniu urządzenia. Add Device Name Wpisz nazwę urządzenia. odel Wybierz model. Host Wpisz nazwę hosta. HTTP Port 80 RTSP Port Wpisz numer portu RTSP. ID Wpisz ID użytk. Zapisz Anuluj ipolis mobile TIP 3

4 Host: Wprowadź adres IP lub nazwę hosta (zarejestrowaną w DDNS) zewnętrznego urządzenia, zależnie od rodzaju połączenia internetowego. HTTP Port : Wprowadź port połączenia urządzenia. RTSP Port : Wprowadź numer portu RTSP skonfigurowanego dla urządzenia. W przypadku rejestratorów DVR i HW NVR wprowadź ostatni numer portu spośród zakresu portów skonfigurowanego dla urządzenia. Na przykład jeżeli zakres to , wpisz ID : Wpisz określone wcześniej ID urządzenia. Password : Wpisz określone wcześniej hasło urządzenia. Konfiguracja hasła urządzenia, które ma zostać dodane jest opcjonalna, nie ma konieczności wprowadzania hasła. 3. Podaj niezbędne informacje i naciśnij przycisk <Zapisz>. 4. Wybierz profil. Użytkownik musi wybrać profil do nagrywania wideo, jeżeli urządzenie, które ma zostać dodane to kamera sieciowa lub koder. Właściwości profilu można wyświetlać i edytować za pomocą aplikacji Web Viewer, natomiast aplikacja ipolis mobile umożliwia tylko wybranie opcji optymalnej do wyświetlania urządzenia z istniejących profili. 5. Wybierz kanał. Aby dodać rejestrator DVR/NVR, należy wybrać kanał połączenia. Właściwości kanału można wyświetlać i edytować za pomocą aplikacji Web Viewer, natomiast aplikacja ipolis mobile umożliwia wybranie tylko jednego kanału do wyświetlania urządzenia. 6. Po zakończeniu podłączania urządzenia zostanie ono dodane do listy urządzeń. Jeżeli ustawienia dodanego urządzenia będą edytowane w aplikacji Web Viewer po dodaniu go do aplikacji, aplikacja ipolis mobile może nie rozpoznać zmienionego urządzenia. W takim przypadku należy przejść do strony edycji odpowiedniego urządzenia i nacisnąć przycisk <Zapisz>, aby przywrócić połączenie. 4

5 Zalecane informacje o profilu Zaleca się ustawienie profilu w celu optymalnego monitorowania wideo na żywo za pomocą aplikacji ipolis mobile. Konfiguracja Urządzenie Ustawienia profilu Kamera sieciowa Konfiguracja Konfiguracja Rejestrator DVR Konfiguracja sieci Przesyłanie na żywo Sprzęt NVR Konfiguracja sieci Przesyłanie na żywo Oprogramowanie NVR Konfiguracja wideo Źródło wideo transmisji na żywo 2 Konfiguracja profilu wideo Kodek Rozdzielczość Liczba klatek na sek. Kompresja / jakość transmisji JPEG 320X240 / CIF 5kl./s Normalna (10) H X240 / CIF 10kl./s Normalna (10) Wideo o rozdzielczości ponad 1,3 pikseli nie jest obsługiwane. W przypadku monitorowania w czasie rzeczywistym obsługiwane są tylko główne klatki. W zależności stabilności sieci połączenie może się zacinać lub zostać przerwane. 5

6 2. Edytowanie i usuwanie listy urządzeń Edytowanie informacji o urządzeniu 1. Dotknij przycisku menu na urządzeniu. Ikony menu zostaną wyświetlone u dołu ekranu. 2. Dotknij przycisk Edytuj < >. 3. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz edytować. ożna także wybrać przycisk < > po prawej stronie pozycji urządzenia. 4. Po dokonaniu wszystkich zmian dotknij opcji <Zapisz>. Usuwanie urządzenia 1. Dotknij przycisku menu na urządzeniu. Ikony menu zostaną wyświetlone u dołu ekranu. 2. Dotknij przycisku Usuń < >. 3. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z listy. 4. Po zakończeniu wybierz przycisk <OK>. Wybrane urządzenie zostanie usunięte z listy. 6

7 3. onitorowanie na żywo Podłączanie urządzenia 1. Uruchom aplikację ipolis, a następnie, gdy zostanie wyświetlona lista urządzeń, dotknij wybranego urządzenia, które ma zostać podłączone. 2. Wybranie kamery sieciowej lub kodera spowoduje wyświetlenie ekranu wideo w trybie jednokanałowym. 3. Wybranie rejestratora DVR/NVR spowoduje wyświetlenie ekranu wideo podzielonego na cztery części, w trybie poczwórnym. Zmiana kanału 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania u dołu. 2. Dotknij ikony Zmiana kanału < >. Zostanie wyświetlona lista kamer. 3. Wybierz kanał, który ma być wyświetlany na ekranie. W poczwórnym trybie wyświetlania cztery kanały są pogrupowane jako jeden, co powoduje wyświetlenie kanałów KAN5-KAN8, jeżeli został wybrany kanał 7. W trybie wyświetlania poczwórnego dotknij i przesuń palcem po ekranie od prawej do lewej, aby przejść do następnych czterech kanałów. 7

8 Przełączanie na tryb jednokanałowy Dotknij i krótko przytrzymaj jeden z czterech ekranów wyświetlanych na ekranie lub dwukrotnie dotknij żądanego podziału, aby przełączyć na jednokanałowy tryb wyświetlania z wybranym kanałem. 4. Sterowanie wideo na żywo Aplikacja ipolis mobile obsługuje sterowanie wideo tylko w trybie jednokanałowym. Sterowanie powiększaniem ożna zdalnie sterować optycznym powiększaniem obrazu kamery sieciowej. 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania u dołu. 2. W przypadku kamer z funkcją zoomu dotknięcie ikony < > powoduje powiększenie obrazu, natomiast ikony < > jego pomniejszenie. Zakres powiększenia oraz poziom różni się w zależności od kamery. ożna także powiększać obraz rozsuwając dwa palce na ekranie. Aby zmniejszyć obraz, zsuń dwa palce na ekranie. 8

9 Sterowanie cyfrowym powiększaniem Ta funkcja jest przeznaczona do kamer nieobsługujących powiększenia optycznego. 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania u dołu. 2. Dotknij przycisku < >, aby powiększyć oraz < >, aby zmniejszyć obraz cyfrowo. Bieżący stopień powiększenia cyfrowego jest wyświetlany obok okna powiększenia cyfrowego. Funkcja zoomu cyfrowego umożliwia maksymalnie 16-krotne powiększenie obrazu. ożna także powiększać obraz rozsuwając dwa palce na ekranie. Aby zmniejszyć obraz, zsuń dwa palce na ekranie. Dotknij i przytrzymaj, aby przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby odsłonić ukrytą część obrazu, jeżeli część powiększona część jest większa niż ekran. Sterowanie opcją Panoramowanie / Odchylenie Funkcja obsługiwana tylko przez kamery PTZ. 1. Dotknij ekran, aby wyświetlić przyciski sterowania Panoramowanie/Odchylenie na ekranie. 2. Dotknięcie przycisku kierunku powoduje przestawienie opcji panoramowania/odchylania kamery kolejno do następnego kroku. 3. Dotknij i przytrzymaj dowolny przycisk kierunku, aby ustawić ciągłe panoramowanie i pochylanie kamery w wybranym kierunku. Zakres oraz poziom panoramowania/przechylania różni się w zależności od kamery. 9

10 Przeciągaj ekran w górę/w dół/w lewo/w prawo, aby sterować funkcją panoramowania/przechylania kamery. Należy pamiętać, że aplikacja ipolis nie rozpoznaje kierunku po przekątnej, zatem zinterpretuje przeciąganie po przekątnej jako najbliższe przeciąganie w pionie lub poziomie. Przetworzenie polecenia sterowania panoramowaniem/odchylaniem wymaga czasu, zanim polecenie dotrze do kamery i zostanie przez nią wykonane. Rozmiar obrazu wideo wzrasta wraz z ruchem kamery, co może spowodować opóźnione wyświetlanie. W sieciach 3G odebranie danych wideo może potrwać dłużej niż kilka sekund. W mało stabilnym środowisku sieciowym użycie funkcji panoramowania/odchylania z ustawieniami niższej jakości wideo może pomóc ograniczyć takie opóźnienia. Regulowanie ostrości Funkcja obsługiwana tylko przez kamery PTZ. 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania ostrością na ekranie. 2. Użyj ikon Ostrość blisko < > oraz Ostrość daleko < >, aby wyregulować zakres ostrości. Sprawdzanie informacji o urządzeniu ożna sprawdzić dane konfiguracji zarejestrowanego urządzenia. 1. Dotknij ikony Sprawdź informacje < > u dołu ekranu. 2. Zostanie wyświetlone okno podręczne z podstawowymi informacjami na temat podłączonego urządzenia. Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy ręcznie dokonać zmiany każdego ustawienia. 10

11 Odwracanie wyświetlonego obrazu Obraz wideo można odwrócić, obracając go o Dotknij ekranu, aby wyświetlić menu i dotknij ikony < >. 2. Dotknij ponownie, aby przywrócić oryginalny obraz. Zapisywanie przechwyconego ekranu Przechwytuje aktualnie wyświetlany obraz i zapisuje w pamięci urządzenia, jako plik obrazu. 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić menu i dotknij ikony < >. 2. Przechwycony ekran zostaje zapisany jako plik obrazu w folderze obrazów urządzenia. Aby słuchać dźwięku na żywo Dźwięk na żywo oferowany jest jeśli kamera obsługuje transmisję dźwięku. W środowiskach sieci Wi-Fi i 4G (LTE) urządzenie pamięci masowej obsługuje odtwarzanie dźwięku w trybie jednokanałowym. W przypadku rejestratora DVR dźwięk przestaje być dostępny przy ustawieniu niższym niż 200 kb/s. 5. Wyszukiwanie/odtwarzanie zapisanego wideo Wyszukiwanie według daty/godziny Dotknij karty Wyszukaj < > u góry głównego ekranu, aby wyświetlić listę urządzeń do wyszukania. 1. Wybierz urządzenie, dotykając go. 2. Wybierz kanał z listy do przeszukania. 11

12 3. Daty zawierające dane wybranego urządzenia oraz kanał są zaznaczone w kalendarzu. Dotknij przycisku < > znajdującego się na wskaźnikach na obu końcach roku/miesiąca, aby przejść do poprzedniego/następnego miesiąca. 4. Dotknij daty, aby wyszukać nagranie wideo. Zostanie wyświetlona okrągła oś czasu (24-godzinna). Oś czasu jest oznaczona kolorami stref czasowych zawierających zarejestrowane dane, które można przeszukać. Jeżeli w tym samym zakresie czasowym występuje wiele nakładających się nagrań, wyświetlana jest lista nakładających się nagrań. Odtwarzanie wyszukanego nagrania wideo Po wyszukaniu nagrania według daty/godziny, ustaw czas rozpoczęcia, aby odtworzyć wybrane nagranie wideo. 1. Sprawdź oś czasu, a następnie Search wybierz żądany czas rozpoczęcia, aby odtworzyć nagranie. 6 sie Dotknij polecenia <Czas rozpoczęcia>, Czas rozpoczęcia aby ustawić czas rozpoczęcia w wyświetlonym oknie dialogowym ustawienia czasu. 3. Dotknij przycisku <Odtwórz>, aby rozpocząć odtwarzanie wideo. Odtwarzanie trwa 60 minut od czasu rozpoczęcia. Live Search Bookmark Settings Nachodzenie 0 18:12 ipolis mobile Jeżeli w odtwarzanym nagraniu wideo Odtwórz występuje przerwa bez nagrania, przerwa jest pomijana i odtwarzanie jest kontynuowane od następnej istniejącej pozycji. Wyświetlany czas odtwarzania może różnić się od rzeczywistego czasu nagrania w zależności od wydajności sieci oraz odtwarzacza. Podczas odtwarzania Audio jest wyłączone ze względu na wydajność. 12

13 Sterowanie odtwarzaniem Umożliwia podstawowe sterowanie odtwarzaniem. 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania u dołu. 2. Aby zatrzymać odtwarzanie, dotknij przycisku < > w celu wstrzymania odtwarzania. Po wstrzymaniu odtwarzania przycisk zmienia się na < + >. 3. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk < + >. 4. Aby sterować prędkością odtwarzania, dotknij przycisku < ) >. Pojawi się wskaźnik prędkości odtwarzania. 5. Nagranie wideo jest odtwarzane z wybraną prędkością odtwarzania. 6. Dotknij ikony < >, aby odwrócić obraz wideo, obracając go o 180. Korzystanie z osi czasu ożna przeskoczyć do pewnego punktu odtwarzania, wybierając punkt w czasie na osi czasu. 1. Dotknij ekranu, aby wyświetlić 60-minutową oś czasu. 2. Oś czasu pokazuje aktualny punkt czasu odtwarzania nagrania wideo. 3. Dotknij wskaźnika wyboru czasu < > na osi czasu, a następnie przeciągnij go do żądanego punktu w czasie, aby przeskoczyć do tego punktu. 4. Dotknięcie osi czasu powoduje automatyczne wstrzymanie odtwarzania wideo. Przesuń wskaźnik wyboru godziny i dotknij przycisku < + >, aby wznowić odtwarzanie. 13

14 Korzystanie z zakładki W danym punkcie odtwarzania nagrania można wstawić zakładkę, która będzie stanowić punkt rozpoczęcia. 1. Aby utworzyć zakładkę, podczas odtwarzania nagrania wideo w wybranym momencie dotknij przycisku < >. 2. Zostanie wyświetlone okno podręczne Dodaj zakładkę. Wpisz notatkę zakładki i zapisz ją. Wstawianie notatki jest opcjonalne, zakładka zostanie zapisana także bez notatki. ożna dodać maksymalnie 100 zakładek. Po przekroczeniu tej liczby można usunąć wybrane zakładki. 3. Aby odtwarzać wideo od punktu oznaczonego zakładką, przejdź do karty Zakładka < > u góry głównego ekranu. 4. Wybierz żądaną zakładkę z listy. Przycisk sterowania odtwarzaniem wideo z zakładką jest taki sam jak wyszukanego nagrania wideo. Dane transferu danych sieciowych przechowywanego wideo Kodek Rozdzielczość Liczba klatek na sek. Kompresja Pasmo H x kl./s b/s H x kl./s b/s H x kl./s b/s H x kl./s b/s Powyższe dane przesyłania sieciowego zostały obliczone na podstawie modelu SNB Wideo o rozdzielczości ponad 1,3 pikseli nie jest obsługiwane. W celu poprawnego i płynnego odtwarzania zapisanych nagrań wymaga Pasma odbierania o większej przepustowości niż podana w specyfikacji wartość minimalna na wypadek występowania zakłóceń w sieci. 14

15 6. Ustawianie aplikacji ipolis mobile Ustawianie/anulowanie/zmiana hasła 1. Dotknij karty Ustawienia < > u góry głównego ekranu. Wybierz opcję <Ustaw hasło>. 2. Wpisz nowe hasło. Pole wyboru <Ustaw hasło> zmieni się na < >. Następnie zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia nowego hasła. Hasło musi zawierać 8 znaków alfanumerycznych. 3. Aby anulować ustawianie hasła, stuknij ponownie opcję <Ustaw hasło>. 4. Po wprowadzeniu aktualnie zarejestrowanego hasła ustawienie hasła zostanie anulowane. 5. Aby zmienić hasło, dotknij <Zmień hasło> a następnie wprowadź nowe hasło. J Password Ustaw hasło Zmień hasło Karta Wstęp Jeżeli zapomniałeś hasła, odinstaluj aplikację, a następnie pobierz, aby zainstalować ją ponownie. Ustawianie strony startowej 1. Wybierz ekran strony startowej z menu Karta Wstęp strony ustawień, który będzie wyświetlany po uruchomieniu aplikacji ipolis mobile. 2. Wybranie opcji <Live> spowoduje wyświetlenie listy urządzeń odbierających obraz na żywo, natomiast wybranie opcji <Search> spowoduje na początku wyświetlenie okna wyszukiwania urządzeń. Live Search Informacje o aplikacji Pomoc Live Search Bookmark Settings Informacje o ipolis mobile ipolis mobile 15

16 Wyświetlanie ekranu pomocy 1. Na stronie ustawień wybierz opcję <Pomoc>, aby wyświetlić stronę ustawiania języka. 2. Po wybraniu języka zostanie wyświetlona strona pomocy aplikacji ipolis w wybranym języku. oże automatycznie wykryć język ustawiony w urządzeniu wyświetlającym i wyświetlić pomoc w tym języku. Pomoc aplikacji ipolis mobile jest dostępna w 13 językach, a językiem domyślnym jest angielski. Sprawdzenie wersji oprogramowania 1. Dotknij opcji <Informacje o ipolis mobile> na stronie ustawień. 2. ożna sprawdzić informacje o bieżącej wersji oprogramowania. Aplikacja ta korzysta z FFmpeg w ramach licencji LGPL v

17 7. odele obsługujące aplikację ipolis mobile v2.2 Box/ Dome Device odel SNB-5000, SND-5080/F, SNV-5080, SNV-5010, SNO-5080R, SNV-5080R SNB-7000, SND-7080/F, SNV-7080, SNO-7080R, SNV-7080R SNB-1001, SND-1080, SND-1011, SNV-1080, SNO-1080R, SNV-1080R SNB-3002, SND-3082/F, SNV-3082 SNB-5001, SND-5061, SND-5011, SND-5010 SNB-7001, SND-7061, SND-7011 Firmware version v2.10 or Higher v1.20 or Higher v1.00 or Higher v1.00 or Higher v1.00 or Higher v1.00 or Higher N/W Camera SNB-7002, SND-7082/F, SNV-7082, SNO-7082R SNZ-5200 SNV-3120 SNV-7082V, SND-7082V, SND-7082FV, SNO-7082RV SNB-6004, SNB-6003, SND-6084, SND-6083 SNP-3120, SNP-3120V, SNP-3120VH SNP-5200, SNP-5200H v1.00 or Higher v1.05 or Higher v1.24 or higher v1.00 or Higher v1.00 or Higher v1.27 or Higher v2.00 or Higher PTZ SNP-5300, SNP-5300H SNP-3371, SNP-3371H, SNP-3371TH SNP-3302, SNP-3302H SNP-6200, SNP-6200H v1.00 or Higher v1.01 or Higher v1.01 or Higher v1.00 or Higher Encoder SPE-100, SPE-400, SPE-1600R, SPE-101 v1.04 or higher 17

18 DVR Live & Playback Device odel SRD-1670/1650/1630/1610(D/DC), SRD-870/850/830(D/DC), SRD-470(D) SRD-1652D/852D,1650DU SRD-1671/1651/871/851/471 SRD-1673(D)/873D, 1653D SRD-440 SRD-442 SRD-1640/840 Firmware version v1.12 or higher v1.12 or higher v1.12 or higher v1.01 or Higher v1.05 or higher v1.02 or higher v1.03 or higher Live only SRD-1641/841 SDE-5001/5002/4001/4004(V) SDE-3001/3003 SDE-4001/4002/5001/5002 v1.03 or higher v1.02 or higher v1.06 or higher v1.00 or higher NVR H/W SRN-470D, SRN-1670D, SRN-1671 v1.05 or higher S/W NET-i ware v1.39 or higher 18

19 8. OPEN SOURCE ANNOUNCEENT OPEN SOURCE ANNOUNCEENT LGPL 2.1 : FFmpeg BSD 2.0 : ed-pad IT License V2 : dlc.sh-gui, SAS-iPad-App, TweetNow GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, A USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.] Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below. When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

20 For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. ost GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

21 For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run. Preamble 0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

22 "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

23 These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange. If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player english KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player Official DivX Certified TM with optimized playback for high definition TV w w w. k i s s - t e c h n o l o g y. c o m KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000300

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps Podręcznik użytkownika DSL-N12U Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps PL7218 Druga edycja Luty 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji 03-2014 / v1.0 Zawartość Opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2014 / v1.0 Zawartość opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji 07-2014 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana,

Bardziej szczegółowo

EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji

EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji 06-2012 / v1.2 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od Podręcznik użytkownika (skrócony) (własność i prawa C4i Consultants for Industry, ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY C4i CONSULTANTS FOR INDUSTRY ) TViX HD M-6500A Jest to wersja skrócona,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika RT-N10 Bezprzewodowy router ASUS EZ N RT-N10 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Podręcznik użytkownika PL4941_RT-N10_Manual.indd 1 7/0/09 10:08:55 AM PL4941 Wydanie poprawione V2 Lipiec 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 czerwiec 14, 2013 www.suse.com Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, należy użyć poniższej procedury.

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Podręcznik obsługi TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 2550ci Wstęp Dziękujemy za zakup TASKalfa 2550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo