Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy /Nazwa i adres oferenta/.. /Miejscowość i data/ FORMULARZ CENOWY Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym w dniu 24 marca r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę fabrycznie nowych podręczników i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA: 1. W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową za 1 jednostkę danego asortymentu;. Wszystkie pozycje dla danej części w formularzu cenowym powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji dla danej części spowoduje odrzucenie oferty. 4. W kolumnie nr VII należy podać iloczyn ceny jednostkowej (z kolumny nr V) i ilości jednostek (z kolumny nr VI). 5. W kolumnie nr VIII należy podać stawkę podatku VAT na daną pozycję 6. W kolumnie nr IX należy podać całkowitą wartość brutto danej pozycji, tj. wartość danej pozycji (z kolumny nr VII), powiększoną o VAT ( z kolumny nr VIII). 7. Ceny w kolumnach V, VII i IX winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp.

2 Lp. Część 1 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok przedsiębiorczość Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX 1. Podstawy marketingu Aldona Nowacka, Wyd. Difin Nr dopuszczenia 09/06 Robert Nowacki 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Wyd. Difin w warunkach gospodarki rynkowej Beata Janik / 05. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach Nr dopuszczenia 406/0 4. Podstawy przedsiębiorczości poradnik praktyczny dla ucznia 5. Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń red. Romana Sobieckiego red. Romana Sobieckiego Biernacka Małgorzata, Jarosław Korba, Zbigniew Smutek Wyd. Difin / 04 Wyd. Difin / 04 OPERON/ 08 VAT % brutto 6. Biznesplan po polsku Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik 7. Jak założyć i prowadzić własną Przemysław Mućko, firmę Aneta Sokół 8. Wojciech Piątek Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze CeDeWu / CeDeWu / drugie 09 Lexis Nexis

3 schematami. 9. Kodeks cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jerzy Cieślik Jak uruchomić własny biznes 11. Egzamin zawodowy. Podstawy przedsiębiorczości teoria i testy Barbara Aleksandra Cichańska Lexis Nexis Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Szkolne PWN OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

4 Część 2 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok nauk matematycznych Lp. Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I. II III IV V VI VII VIII IX 1. Aksjomat 18 Matura. Testy maturalne Dorota Masłowska, matematyka poziom Tomasz Masłowski, podstawowy poziom Piotr Nodzyński rozszerzony 2. Obowiązkowa matura z matematyki, zakres podstawowy Matura z matematyki od roku.. Zbiór zadań z zakresu kształcenia podstawowego 4. Tablice matematyczne 5. Matematyka. Pakiet maturalny. Zakres podstawowy 6. Łamigłówki rysunkowe 7. Podręcznik do chemii poziom podstawowy Poznać zrozumieć część 1 Kinga Gałązka, Maria Borowska Alicja Cewe, Halina Nahorska Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer Kinga Gałązka, Maria Borowska Ken Russel, Philip Carter, tłum. J. Trzeciak Witold Anusiak, Małgorzata Chmurska, Ryszard Janiuk OPERON Podkowa Podkowa Operon Gdańskie Oświatowe / 1996 / VAT brutto

5 8. Podręcznik do chemii poziom podstawowy Poznać zrozumieć część 2 Witold Anusiak, Małgorzata Chmurska, Ryszard Janiuk / OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

6 L.p. Część Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok ICT Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto HTML, XHTML i CSS. Biblia CSS. Witryny internetowe szyte na miarę. Autorytety informatyki. Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow Charles Wyke-Smith WYD. HELION /05 WYD. HELION / drugie 08. Projektowanie stron www. Jak to zrobić? Robin Williams, John Tollet, WYD. HELION / Witryny nie do ukrycia. Jak zbudować stronę, którą znajdzie każda wyszukiwarka 5. Tworzenie stron www. Kurs. Aarron Walter Radosław Sokół WYD. HELION WYD. HELION / drugie Ilustrowany słownik informatyczny Waldemar Furmanek, Waldemar Lib, Wojciech Walat Ossolineum / 04 14

7 7. ECDL na skróty plus CD Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz Szkolne PWN 14 OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

8 Część 4 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok języki obce l.p. Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 Wot i my 2- podręcznik z CD 2 Wot i my 2- ćwiczenia Język rosyjski. Słowa..., słowa..., słowa... Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Słwawomira Wujec Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Słwawomira Wujec Halina Lewandowska, Halina Wróblewska Szkolne PWN /09 Szkolne PWN /09 Szkolne OMEGA 4 Rosyjski Repetytorium leksykalno-tematyczne z płytą CD Anna Buczel EDGARD 5 Ćwiczenia maturalne język rosyjski poziom podstawowy Joanna Gregorczyk, Jolanta Szubska Langenscheidt / 07 6 Langenscheidt Słownictwo podstawowe język rosyjski Ludmiła Heinz Langenscheidt / 04 7 Grammatika biez probliem z płytą CD.Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Dorota Dziewanowska

9 8 Język rosyjski poziom podstawowy podręcznik z płytą CD. Szkoła ponadgimnazjalna Halina Lewandowska Ludmiła Stopińska, Halina Wróblewska, Szkolne Omega /09 9 Testy dla licealistów. Język rosyjski Iz pierwych ust. Podręcznik z płytą CD 11 Matura Success Pre-Intermediate Students' Book plus CD-ROMpoziom niższy średnio zaawansowany - średnio zaawansowany (A2-B1) 12 Matura Sucess Pre-Intermediate Activator plus Audio CD- poziom niższy średnio zaawansowany - średnio zaawansowany (A2-B1) 1 Oxford Wordpower słownik angielsko- polski polsko- angielski plus CD 14 English Vocabulary In Use Pre - intermediate & intermediate plus CD Słownik Współczesny angielskopolski, polsko-angielski miękka oprawa 16 Real Life Workbook plus Audio CD poziom podstawowy (A1)- zeszyt ćwiczeń Jolanta Grabowska, Halina Olender Andrej Mahnacz Bob Hastings, Stuart McKinlay, Monika Galbarczyk Lindsay White, Rod Fricker, Dominika Szmerdt-Chandler KRAM Pearson LONGMAN Pearson LONGMAN - Oxford University Press / Stuart Redman Jacek Fisiak, Arleta Adamska-Sałaciak, Michał Jankowski, Mariusz Idzikowski, Ewelina Jagła, Robert Lew Sarah Cunnigham, Peter Moor, Marta Umińska Cambridge University Press Pearson LONGMAN / 05 Pearson LONGMAN 17 Real Life Workbook plus Audio Patricia Reilly, Retta Pearson 50

10 18 19 CD pre- intermediate- poziom niższy średnio zaawansowany - średnio zaawansowany (A2-B1)- zeszyt ćwiczeń The Good Grammar Book with answers Effective Reading 1 Elementary Student's Book Dawson, Marta Umińska, Dominika Chandler Michael Swan, Catherine Walter Chris Gough, Jackie McAvoy LONGMAN OXFORD University Press / 01 MACMILLAN EDUCATION 7 Effective Reading 2 Pre- Intermediate Student's Book Chris Gough, Jackie McAvoy MACMILLAN EDUCATION 8 21 Sounds Good 1 Student s Bookpoziom podstawowy (A1) 22 Sounds Good 2 Student s Bookpoziom niższy średnio zaawansowany (A2) 2 Matura z języka angielskiegozbiór zadań poziom podstawowy 24 Matura język angielski. Oryginalne arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych zadań z ćwiczeniami I rozwiązaniami język angielski 26 Ćwiczenia maturalne. Język angielski. Poziom podstawowy 27 Nowe testy maturalne. Język angielski. Poziom podstawowy 28 Trening maturalny. Język angielski. Repetytorium dla poziomu podstawowego i rozszerzonego Ken Beatty, Peter Tinkler Ken Beatty, Peter Tinkler Radosław Swigon opracowanie zbiorowe Magdalena Grala, Klaudyna Hildebrandt Elżbieta Mańko Elżbieta Mańko Elżbieta Mańko Pearson LONGMAN Pearson LONGMAN ENSET / drugie GREG / Langenscheidt / 06 Langenscheidt / 06 Langenscheidt / 07 Langenscheidt 7 8

11 29 Angielski współczesny słownik tematyczny. Gilbert Fontane, Jacqueline Fromonot, Isabelle Leguy, Rea Czasy Tenses. Teresa Jaworska Naukowo- Techniczne / 07 1 Easy Grammar. Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami plus CD 2 PONS. Współczesny Słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki Hier und da 1. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami z płytą CD-ROM Hier und Und da 1. Język niemiecki. Zeszyt maturalny Hier und und da 2 Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami z płytą CD-ROM. Hier und und da 2 Język niemiecki. Zeszyt maturalny 7 Alles klar Grammatik. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. Katarzyna Kujawska red. Krzysztof Petelenz Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz Maciej Nietrzebka, Sebastian Ostalak / 05 LektorKlett Szkolne PWN / 07 Szkolne PWN Szkolne PWN / 07 Wyd. PWN Szkolne PWN

12 8 9 Direkt 1a Język niemiecki podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD Direkt 1b Język niemiecki podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD Giorgio Motta, Beata Ćwikowska Giorgio Motta, Beata Ćwikowska LektorKlett LektorKlett 40 Direkt Repetytorium maturalne poziom podstawowy 41 PONS Duży słownik szkolny niemiecko-polski polsko-niemiecki z płytą CD Grammatikspiele Deutsch als Fremdsprache 4 Maturalne ABC egzamin z języka niemieckiego. poziom podstawowy i rozszerzony 44 Alles klar 1a-zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 45 Alles klar 1b-zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 46 Alles klar 2a-zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 47 Alles klar 2b-zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami + CD 48 Słownik Maxi PLUS + gramatyka polsko- niemieck,i niemiecko- Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewicz, Anna Niklewska- Wojdat praca zbiorowa P. DavisM. Rinvolucri Jarosław Grzywacz Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek praca zbiorowa LektorKlett LektorKlett LektorKlett / 05 /08 Langenscheidt

13 polski 49 Alles klar 1a - zakres rozszerzony Podręcznik z ćwiczeniami + CD 50 Alles klar 1b - zakres rozszerzony Podręcznik z ćwiczeniami + CD 51 Alles klar 2a - zakres rozszerzony Podręcznik z ćwiczeniami + CD 52 Alles klar 2b - zakres rozszerzony Podręcznik z ćwiczeniami + CD Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek Zofia Wąsik, Krystyna Łuniewska, UrszulaTworek OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

14 Lp. Część 5 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok nauk przyrodniczych Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 2 Repetytorium maturzysty Geografia. Poziom podstawowy i rozszerzony Geografia ćwiczenia z mapą ABC maturalne. Geografia. Liceum, zakres podstawowy i rozszerzony Agnieszka Łękawa Barbara Lenartowicz Jolanta Biłogras, Mirosław Mazur Greg Szkolne PWN 4 Ilustrowany słownik geograficzny Marek Kasprzak Ossolineum / 06 5 Matura na 0 %. Arkusze Elżbieta Szkurłat Szkolne PWN maturalne. Geografia. Arkusze / 07 maturalne edycja 08 6 Atlas Geograficzny. Liceum. Świat- Polska praca zbiorowa Szkolne PWN Katalog bylin 8 Katalog roślin drzewa krzewy, byliny praca zbiorowa praca zbiorowa Agencja Promocji Zlieleni / 05 Agencja Promocji Zlieleni / 0 9 Wielki atlas drzew i krzewów Joachim Mayer DELTA

15 11 Rośliny zielne Europy Pędy i pąki 12 Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów Heintz -Werner Schwegler Jean Denis Godet Jean Denis Godet Jean Denis Godet / 07 MULTICO / 1999 MULTICO / 1998 Delta W-Z / 00 OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

16 Lp. Część 6 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok rolniczo- leśny Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 2 Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe- Mechanizacja rolnictwa maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i leśnej red. Ryszard Sobczak Józef Kuczewski, Czesław Waszkiewicz Świat / 1999 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego / 07 Józef Kuczewski, Eksploatacja Maszyn rolniczych Zbigniew Majewski / Państwowe Elektryfikacja rolnictwa K. Majka Rolnicze i Leśne / Instytut Badań Aleksander Mechanizacji i Koszty eksploatacji maszyn Muzalewski Elektryfikacji rolniczych Rolnictwa 6 Aleksander Lisowski HORTPRESS Mechanizacja rolnictwa cz.1 7 Marek Gaworski, HORTPRESS Mechanizacja rolnictwa cz.2 Krzysztof Korpysz 8 Pojazdy i ciągniki rolnicze Alojzy Skrobacki, Wieś Jurta

17 9 Zasady doboru maszyn rolniczych Adam Ekielski / 06 Aleksander Muzalewski Instytut Badań Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

18 Lp. Część 7 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok nauka jazdy Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 TEKA B+ z płytą CD 2 Pierwszeństwo przejazdu - zestaw ćwiczeń - Grupa Image / praca zbiorowa Grupa Image / OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

19 Lp. Część 8 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok gastronomiczny Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 2 Mała encyklopedia kulinarna przepisow Księga carvingu Dekorowanie potraw warzywami, kwiatami i owocami 4 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem w pytaniach i zadaniach. Zeszyt ćwiczeń cz.1 5 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem w pytaniach i zadaniach. Zeszyt ćwiczeń cz.2 Małgorzata Krupa, Małgorzata Janczurowicz Rajmund Królik Oda Tietz, Helga Florian Ewa Superczyńska, Melania Żylińska Kaczmarek Ewa Superczyńska, Melania Żylińska Kaczmarek REA / 02 AD OCULOS KDC empi 2 / 07 empi 2 / 07 6 Technologia gastronomiczna. Zeszyt ćwiczeń cz.1 Wanda Krzyżanowska / 06 7 Technologia gastronomiczna Wanda Zeszyt ćwiczeń cz.2 Krzyżanowska / 06 8 Technologia gastronomiczna. Wanda Zeszyt ćwiczeń cz. Krzyżanowska / 06 9 Kuchnia polska praca zbiorowa PWE red. Jolanta Berndt- REA Kuchnie różnych narodów Kostyrzewska / Renata Szajna, REA Obsługa gości (konsumentów) Danuta Ławniczak, cz.1 Alina Ziaja

20 12 Obsługa gości (konsumentów) cz.2 Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja 1 Bożonarodzeniowe przysmaki red. Barbara Suliga i Beata Woźniak 14 red. Andrzej Jarczyk Wybrane zagadnienia z ogólnej i Elżbieta Dłużewska technologii żywności Obiady na cały rok praca zbiorowa REA Olimp Media Wyd.SGGW Olimp Media 16 Księga smaków świata praca zbiorowa Buchmann 2 17 Robimy imieniny. Przystawki, pomysłowe Małgorzata Caprari KDC OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

21 Lp. Część 9 Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok hotelarski Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 Organizacja pracy w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa część I Joanna Orłowska, Małgorzata Tkaczyk REA 2 Organizacja pracy w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa część II Joanna Orłowska, Małgorzata Tkaczyk REA How can I help you? Język angielski zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa. Część I Joanna Dolińska- Romanowicz, Dorota Nowakowska REA 4 Oxford Pocket. Słownik kieszonkowy angielsko- polski, polsko- angielski 5 Test your Professional English. Hotel and catering. praca zbiorowa Alison Poh, redaktor serii: Nick Brieger OXFORD University Press / 05 Pearson LONGMAN 8 OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

22 Lp. Część Podręczniki i pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok rachunkowość Tytuł Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 Rachunkowość przedsiębiorstw cz. I, 2 Rachunkowość przedsiębiorcy. Zadania Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw cz. 2 Bożena Padurek Zofia Mielczarczyk Henryk Fabiś, Zdzisław Kołaczyk Wyd. Bożena Padurek Wrocław /09 empi 2 4 Organizacja i technika sprzedaży 5 Sprzedaż towarów. Podręcznik dla zawodu sprzedawca 6 Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego sprzedawca Elżbieta Strzyżewska Hanna Zielińska Barbara A. Cichańska Małgorzata Drobczyńska empi 2 / 1997 REA empi 2 OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

23 Lp. Tytuł Część 11 Pomoce dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne- blok architektura Autor ( Firma)/ Wydanie Cena jednostkowa Ilość I II III IV V VI VII VIII IX VAT brutto 1 OGRODY, PROJEKTY, REALIZACJE 2 Wielka księga ogrodów sztuka zakładania i pielęgnacji Andrew Wilson John Brookes Arkady / 05 Hachette OGÓŁEM... podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 1 D technik ekonomista / technik handlowiec Przedmioty ogólnokształcące Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa: Ponad słowami. Klasa 1, część 1. Podręcznik do języka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 w Poznaniu 1 PRZEDMIOT ZAKRES PODSTAWOWY Tytuł LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015. 0-0-0 :8: Podręcznik Autorzy Wydawca Oblicza Geografii, zakres rozszerzony Tomasz Rachwał nr dopuszczenia MEN: 50//0 Wykaz podręczników w roku szkolnym 0/05. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Radom, dn. 22.08.2012r. BZP.271.1204.2012.AĆ Wszyscy Wykonawcy Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę książek

Bardziej szczegółowo

LISTA PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

LISTA PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW LISTA PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW ZE SZKOLNEJ LISTY PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DLA KLAS I: TECHNIK HOTELARSTWA I TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla Technikum Nr 1 (przedmioty ogólnokształcące)

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla Technikum Nr 1 (przedmioty ogólnokształcące) Biologia 1 Biologia (ZR) 2 Biologia (ZR) 3 Biologia 4 Biologia na czasie (zakres podstawowy) Biologia na czasie 1 (zakres rozszerzony) Biologia na czasie 2 (zakres rozszerzony) Biologia 2, zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 67-200 Głogów, ul. Perseusza 5 tel./fax. (076) 833 96 34 Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LO I TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2014/2015,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 kl. I a LO (prawno-ekonomiczna) Przedmiot Podręcznik autor, tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia MEN Język polski Język niemiecki Język francuski Wiedza o kulturze Historia

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestw programów nauczania i podręczników na rok 2015/16

Szkolny zestw programów nauczania i podręczników na rok 2015/16 LP 1 2 3 zajęcia edukacyjne Chemia działalność recepcji edukacja dla bezpieczeństwa Szkolny zestw programów nauczania i podręczników na rok 2015/16 kl nazwa programu autor podręcznika tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Przedmioty ogólnokształcące 1. Technikum SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJACY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Przedmiot Autor Tytuł Wydawca Uwagi Język

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, Pabianice. Podręcznik Autorzy Wydawca Biologia na czasie Podręcznik / Karty pracy ucznia Zakres Bonar Emilia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 TECHNIK HANDLOWIEC KLASA 1 Zrozumieć tekst - zrozumieć Dariusz Chemperek, Adam człowieka kl.1 cz.1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA nr programu 2302/T-5,SP/MEN/1998.02.24 symbol zawodu 341[02] rachunkowość klasa 3 i 4: BOŻENA PADUREK, RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW część I, II, III, IV. WYDAWNICTWO Bożena

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 Przedmioty ogólnokształcące Język polski kl.i Przeszłość to dziś 1 Literatura-język-kultura kl.i Krzysztof Mrowcewicz Stentor 498/1/2012/2015 Język polski

Bardziej szczegółowo

L.P. Zajęcia edukacyjne Podręcznik Autor Wydawca Uwagi 1. Język polski Świat do przeczytania. Język polski. Liceum, technikum. K. Biedrzycki, E.

L.P. Zajęcia edukacyjne Podręcznik Autor Wydawca Uwagi 1. Język polski Świat do przeczytania. Język polski. Liceum, technikum. K. Biedrzycki, E. A Część wspólna WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 502 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Alles klar 1 A. dla szkół

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 klasa I Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Inne

Gimnazjum nr 8 klasa I Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Inne Gimnazjum nr 8 klasa I Błogosławieni, którzy szukają Jezusa Podręcznik do nauki religii ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9.IV.2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT Kierunek AUTOR TYTUŁ WYDAWCA biol.-chem, hum-pr, Matematyka Podręcznik do liceów i techników kl. I Matematyka hum-jęz,, (zakres )

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu 1 SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW L.p. Przedmiot Szkoła /klasa Tytuł / Autor KLASA 1 1 Biologia podstawowy Po prostu Biologia. Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 1 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 2 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASY PIERWSZE TECHNIKUM (kształcące w zawodach: technik handlowiec, technik organizacji reklamy ) L.p. Przedmiot Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA ROK SZKOLNY 2015/2016: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA ROK SZKOLNY 2015/2016: Klasa 1 Technik organizacji reklamy Przedmiot Nazwa programu nauczania Nr zatwierdzenia Autor Podręcznik nazwa Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Technikum na rok szkolny 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników dla Technikum na rok szkolny 2015/2016 Szkolny zestaw podręczników dla Technikum na rok szkolny 2015/2016 Technik rolnik Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Bezpieczeństwo i higiena 1 pracy Biologia A. Ciskowska E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEDŁUG SCHEMATU: Technikum Nr 2 Przedmioty teoretyczne Przedmioty zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Przedmioty teoretyczne Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ ÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - KLASA III Religia Język polski Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Matematyka Świadectwo miłości społecznej, pod red. ks. S.

Bardziej szczegółowo

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2014/2015

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2014/2015 KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski Ponad słowami kl.i, cz. I i II M.Chmiel, E.Kostrzewa, A.Równy Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. M.Bokiniec,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Klasa 1a1 fototechnik Język polski Chmiel Małgorzata, Ponad słowami,cz 1.1 oraz cz 1.2 Język niemiecki Tytuł zostanie podany we wrześniu po ustaleniu

Bardziej szczegółowo

3 Język niemiecki Welttour. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz.1 S. Mróz-Dwornikowska, U. Górecka Nowa Era

3 Język niemiecki Welttour. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz.1 S. Mróz-Dwornikowska, U. Górecka Nowa Era WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIK EKONOMISTA 331403 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343400 KLASA I 1 Język polski Ponad słowami M. Chmiel, E. Kostrzewa New Matura Solutions

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. IGNACEGO DOMEYKI W BOLESŁAWCU SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zestaw podręczników dopuszczony do użytku przez dyrektora Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Lista podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Lista podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Lista podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo 1. Biologia Biologia na czasie Emilia Bonar Nowa era 2. Biuro rachunkowe Biuro rachunkowe. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

italiano 1 komplet podręcznik + słowniczek + DVD Nuovo Progetto italiano 2 komplet podręcznik + słowniczek + DVD

italiano 1 komplet podręcznik + słowniczek + DVD Nuovo Progetto italiano 2 komplet podręcznik + słowniczek + DVD Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników LO; LO dla Dorosłych; Technikum; ZSZ; Szkoła Policealna dla Dorosłych; nowa podstawa

Bardziej szczegółowo