4600 MFP Option. Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarki z serii T640, T642 i T644. kwiecień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4600 MFP Option. Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarki z serii T640, T642 i T644. kwiecień 2006. www.lexmark.com"

Transkrypt

1 4600 MFP Option Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarki z serii T640, T642 i T644 kwiecień 2006

2 Informacje dotyczące stabilności CAUTION: Floor-mounted configurations require additional furniture for stability. You must use either a printer stand or caster base if you are using a 2000-sheet drawer. Certain other configurations also must have a printer stand or caster base. More information is available on our Lexmark Web site at VOORZICHTIG: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u een lader voor 2000 vel gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Bepaalde andere configuraties moeten ook een printerstandaard of printerbasis hebben. Meer informatie is beschikbaar op de website van Lexmark op ATTENTION : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac feuilles. Certaines autres configurations doivent également disposer d'un support ou d'une base d'imprimante. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : VORSICHT: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit einer 2000-Blatt-Papierzuführung ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Für andere Konfigurationen ist ebenfalls ein Druckergestell oder eine Druckerbasis erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter ATTENZIONE: Le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizza un cassetto da 2000 fogli, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Anche altre configurazioni devono disporre di un supporto o di una base per la stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo PRECAUCIÓN: para las configuraciones que se vayan a colocar en el suelo se necesita un mueble adicional para proporcionar estabilidad. Para poder utilizar un alimentador de 2000 hojas, debe utilizar un soporte o base de impresora. Existen otras configuraciones que también necesitan un soporte o base de impresora. Obtendrá más información en el sitio Web de Lexmark en PRECAUCIÓ: per a les disposicions muntades sobre el terra cal mobiliari addicional per aconseguir estabilitat. Heu d'utilitzar una base o suport per a impressora si feu servir un alimentador per a 2000 fulls. D'altres configuracions han de tenir també una base o suport per a impressora. Trobareu més informació a la pàgina Web de Lexmark: CUIDADO: As configurações com montagem no chão requerem móveis adicionais para que a estabilidade seja assegurada. Tem de utilizar um suporte ou uma base para impressora se estiver a utilizar uma gaveta de 2000 folhas. Outras configurações também têm de ter um suporte ou uma base de impressora. Mais informações disponíveis no Web site da Lexmark em CUIDADO: As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Use um suporte ou uma base para impressora caso esteja utilizando uma gaveta para folhas. Algumas outras configurações também exigem um suporte ou uma base para impressora. Mais informações estão disponíveis no site da Lexmark, em VAR FÖRSIKTIG: Om skrivaren är placerad på golvet krävs ytterligare möbler för att den ska stå stabilt. Du måste använda ett skrivarställ eller en skrivarbas om du använder en 2000-arkmatare. Vissa andra konfigurationer måste också ha ett skrivarställ eller skrivarbas. Mer information finns på Lexmarks webbplats FORSIGTIG: Gulvbaserede konfigurationer kræver ekstra møbler for at gøre den pågældende konfiguration mere stabil. Du skal bruge et printerbord eller et printerstativ, hvis du bruger skuffen til ark. Visse andre konfigurationer skal også bruge et printerbord eller et printerstativ. Du kan få yderligere oplysninger på vores websted Informacje dotyczące stabilności 1

3 VAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Tulostinjalustaa tai -tukea on käytettävä, jos monitoimilaitteeseen on asennettu 2000 arkin syöttölaite Myös tietyissä muissa kokoonpanoissa on käytettävä tulostinjalustaa tai -tukea. Lisätietoja on Lexmarkin Web-sivuilla osoitteessa FORSIKTIG: Gulvmonterte konfigurasjoner krever ekstra møbelenheter som støtter og stabiliserer skriveren. Du må bruke et skriverstativ eller en skriversokkel hvis du bruker en 2000 arks skuff. Andre konfigurasjoner må også ha skriversokkel eller skriverbase. Du kan finne mer informasjon på Lexmarks internasjonale hjemmeside UWAGA: Konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. W przypadku korzystania z szuflady na 2000 arkuszy konieczne jest zastosowanie stojaka lub podstawy drukarki. Niektóre inne konfiguracje również wymagają zastosowania stojaka lub podstawy. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: ВНИМАНИЕ! Конфигурации, предусматривающие установку на полу, требуют дополнительных конструкций для обеспечения устойчивости. При работе с выдвижным лотком на 2000 листов следует использовать стойку принтера или основание принтера. Для установки некоторых других конфигураций также требуется стойка принтера или основание принтера. Дополнительная информация представлена на web-узле корпорации Lexmark по адресу UPOZORNĚNÍ: Sestavy usazené na podlahu potřebují kvůli stabilitě další díl. Pokud používáte zásobník na 2000 listů, je nutné použít buď stojan pod tiskárnu nebo podstavec tiskárny. Některé další sestavy také vyžadují stojan pod tiskárnu nebo podstavec tiskárny. Další informace jsou uvedeny na webové stránce společnosti Lexmark na adrese POZOR: Konfigurácie, ktoré sa inštalujú na podlahu, vyžadujú kvôli stabilite doplnkové vybavenie. Ak používate zásuvku na listov, musíte použit' buď stojan tlačiarne alebo základnú skrinku tlačiarne. Pri niektorých iných konfiguráciách musíte takisto použit' stojan tlačiarne alebo základnú skrinku tlačiarne. Viac informácií je dostupných na našej webovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese FIGYELEM! A padlóra állított készülékek stabil elhelyezése érdekében támasztékra van szükség lapos fiók esetén alkalmazzon nyomtatóállványt. Egyes más konfigurációk is igényelhetik a nyomtatóállvány használatát. További információkat a Lexmark webhelyén olvashat a címen. DİKKAT: Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir yapraklık bir çekmece kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tüm diğer yapılandırmalarda da bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmak zorunludur. Daha fazla bilgiyi, Lexmark Web sitemizde, adresinde bulabilirsiniz. ÐÑÏÓÏ Ç: Ïé åðéäáðýäéåò äéáìïñöþóåéò áðáéôïýí åðéðëýïí åðßðëùóç ãéá óôáèåñüôçôá. ÐñÝðåé íá ñçóéìïðïéþóåôå åßôå Ýðéðëï åêôõðùôþ åßôå âüóç åêôõðùôþ áí ñçóéìïðïéåßôå óõñôüñé ùñçôéêüôçôáò 2000 öýëëùí. ÏñéóìÝíåò Üëëåò äéáìïñöþóåéò ðñýðåé åðßóçò íá äéáèýôïõí Ýðéðëï åêôõðùôþ Þ âüóç åêôõðùôþ. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò èá âñåßôå óôçí ôïðïèåóßá ôçò Lexmark óôï Web óôç äéåýèõíóç Informacje dotyczące stabilności 2

4 2000 Lexmark Web Informacje dotyczące stabilności 3

5 Informacje dotyczące stabilności 4

6 Polski

7 Edition: April 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user s responsibility. Trademarks Lexmark, Lexmark with diamond design, StapleSmart, PrintCryption, and MarkNet are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. PCL is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company. PCL is Hewlett-Packard Company s designation of a set of printer commands (language) and functions included in its printer products. This printer is intended to be compatible with the PCL language. This means the printer recognizes PCL commands used in various application programs, and that the printer emulates the functions corresponding to the commands. Details relating to compatibility are included in the Technical Reference. Other trademarks are the property of their respective owners Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia. UWAGA: Nie należy korzystać z funkcji faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów (np. przewodu zasilającego lub telefonu) podczas burzy. Należy używać tylko przewodów telefonicznych o rozmiarze AWG 26 lub większym z wtykiem RJ-11 do podłączania produktu do sieci telefonicznej. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów firmy Lexmark i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie wszystkich kabli zewnętrznych (np. kabli Ethernet lub przewodów telefonicznych) do właściwych gniazd, zgodnie z oznaczeniami. Ten produkt wykorzystuje technologię laserową. UWAGA: Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż określone w niniejszej publikacji może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania. Ten produkt zawiera rtęć (<5 mg Hg) w lampie. Wyrzucanie rtęci może być uregulowane prawnie ze względu na ochronę środowiska. Informacje na temat wyrzucania lub recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub od organizacji Electronic Industries Alliance pod adresem Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne Ostrzeżenie: Ten symbol oznacza części wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed dotknięciem miejsc w pobliżu tych symboli należy najpierw dotknąć metalowej obudowy urządzenia wielofunkcyjnego. 6

8 Spis treści Informacje dotyczące stabilności... 1 Rozdział 1: Informacje wstępne... 9 Definicje pojęć... 9 Korzystanie z tego podręcznika... 9 Wyłączanie drukarki... 9 Wybór miejsca do postawienia drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego... 9 Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego...10 Sterowniki i opcjonalne elementy Od czego zacząć? Rozdział 2: Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Montaż regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego...12 Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy Instalacja modułu dupleksu Ustawianie drukarki Instalacja modułu wykańczającego lub odbiornika przegrodowego Instalacja skanera Rozdział 3: Instalacja niskiego stojaka Montaż niskiego stojaka Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy Instalowanie modułu dupleksu Umieszczanie drukarki Instalacja półki skanera Instalacja skanera Rozdział 4: Instalacja podstawy na kółkach Instalacja podstawy na kółkach Instalacja półki skanera Instalacja skanera Rozdział 5: Instalacja stojaka skanera Ustawianie stojaka skanera Instalacja opcjonalnych odbiorników Rozdział 6: Instalacja opcjonalnego skanera Ustawianie skanera

9 Spis treści Rozdział 7: Instalacja drukarki Usuwanie opakowania kaset drukujących Ładowanie papieru Rozdział 8: Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Dostęp do płyty systemowej drukarki Instalacja karty pamięci Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki Instalowanie karty interfejsu i kabla Zakładanie osłony Rozdział 9: Instalacja skanera Instalacja pokrywy panelu operacyjnego drukarki Odblokowywanie skanera Podłączanie kabli i przewodów zasilania Instalacja sterowników Konfiguracja faksu Sprawdzanie konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego Rozdział 10: Rozprowadzanie informacji dla użytkowników urządzenia wielofunkcyjnego Znajdowanie informacji Rozprowadzanie informacji dla użytkowników Ograniczanie użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego Rozdział 11: Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją Uzyskiwanie dodatkowej pomocy

10 1 Informacje wstępne Definicje pojęć Uwaga: Oznacza informacje, które mogą być użyteczne. UWAGA: Oznacza sytuację, która może spowodować obrażenia ciała. Ostrzeżenie: Oznacza sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania produktu. Korzystanie z tego podręcznika W tym podręczniku zawarto informacje pomocne podczas instalacji drukarki i skanera (opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego). W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów opcjonalnych należy pominąć instrukcje go dotyczące i przejść do następnego zadania. Jeśli do montażu danego opcjonalnego elementu lub drukarki potrzeba więcej informacji, należy zajrzeć do dokumentacji dołączonej do opcjonalnego elementu lub drukarki, a potem wrócić do tego podręcznika i kontynuować instalację. Wyłączanie drukarki Jeśli skaner jest instalowany już po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego oraz z drukarki i szuflady na 2000 arkuszy. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i odłączyć ich przewody zasilania. Wybór miejsca do postawienia drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego Wybierając miejsce do postawienia drukarki i opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego, należy zostawić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, by można było otwierać zasobniki, pokrywy i drzwiczki drukarki oraz opcjonalne urządzenie wielofunkcyjne. Ważne jest również, by: zapewnić odpowiednią wentylację, pozostawiając odpowiednią ilość miejsca wokół drukarki; zapewnić solidną, płaską i stabilną powierzchnię do postawienia drukarki; ustawić urządzenie poza bezpośrednim strumieniem powietrza z klimatyzatorów, grzejników i wentylatorów; chronić urządzenie przed narażeniem na zbyt mocne światło słoneczne, skrajnie wysoką lub niską wilgotność oraz zmiany temperatury; utrzymywać urządzenie w stanie czystym i suchym oraz chronić przed kurzem. UWAGA: Do bezpiecznego podnoszenia drukarki potrzebne są dwie osoby. Uwaga: Drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne należy zostawić w pudle do momentu instalacji. Informacje wstępne 9

11 Informacje wstępne Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego Urządzenie wielofunkcyjne można dostosować do indywidualnych potrzeb, instalując opcjonalne zasobniki, odbiorniki i karty pamięci. Uwaga: Wszystkie komponenty i sprzęt należy pozostawić w opakowaniach do momentu instalacji. Należy sprawdzić otrzymane opakowania i upewnić się, że są tam wszystkie potrzebne komponenty zamówionej konfiguracji. Drukarkę i wszystkie zakupione elementy należy zainstalować w następującej kolejności: UWAGA: Jeśli opcjonalne elementy wyposażenia są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. 1 Stojak skanera, stojak lub podstawa na kółkach 2 Szuflada na 2000 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 500 arkuszy 4 Moduł dupleksu 5 Drukarka 6 Półka skanera lub opcjonalne odbiorniki 7 Opcjonalne urządzenie wielofunkcyjne (skaner) Następujące opcjonalne elementy są dostępne dla tego modelu drukarki wielofunkcyjnej. Uwaga: Dla tego modelu urządzenia wielofunkcyjnego mogą być dostępne dodatkowe elementy opcjonalne. Opcjonalne elementy do podawania papieru Opcjonalne odbiorniki Inne elementy opcjonalne Szuflada na 250 arkuszy Opcjonalny odbiornik Moduł dupleksu Szuflada na 500 arkuszy Odbiornik 5-przegrodowy Dystansownik Szuflada na 2000 arkuszy (Letter/A4) Odbiornik o dużej pojemności Półka skanera Uniwersalnie mocowany zasobnik z szufladą na 250 arkuszy Uniwersalnie mocowany zasobnik z szufladą na 400 arkuszy Podajnik kopert Moduł wykańczający StapleSmart Podstawa na kółkach Stojak skanera Stojak UWAGA: Konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. W przypadku korzystania z szuflady na 2000 arkuszy konieczne jest zastosowanie stojaka lub podstawy na kółkach. Niektóre inne konfiguracje również wymagają zastosowania stojaka lub podstawy na kółkach. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego 10

12 Informacje wstępne Sterowniki i opcjonalne elementy Po podłączeniu kabli zasilania oraz włączeniu komputera należy zainstalować dwa zestawy sterowników. Najpierw należy zainstalować sterowniki drukarki znajdujące się na dysku CD-ROM ze sterownikami dołączonym do drukarki, a następnie sterowniki urządzenia wielofunkcyjnego znajdujące się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja dołączonym do urządzenia wielofunkcyjnego. Po zainstalowaniu sterowników należy w następujący sposób sprawdzić, czy komputer rozpoznaje zainstalowane opcjonalne elementy wyposażenia: 1 Otwórz folder Drukarki. 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij nową drukarkę (wielofunkcyjną) i wybierz opcję Właściwości. 3 Wybierz kartę, która zawiera opcje instalacji. W zależności od systemu operacyjnego może to być karta Opcje instalacji, Ustawienia urządzenia, Urządzenie lub Opcje. 4 Dodaj nowo zainstalowane elementy opcjonalne. Od czego zacząć? Pierwsze kroki instalacji zależą od rodzaju zastosowanego mebla, stojaka lub podstawy na kółkach. Jeśli używany jest: Regulowany stojak urządzenia wielofunkcyjnego (numer katalogowy 12B0602), patrz str. 12. Niski stojak (numer katalogowy 20G0790), patrz str. 18. Podstawa na kółkach, patrz str. 25. Stojak skanera (numer katalogowy 16C0700), patrz str. 29. Tylko skaner, patrz str. 31. Regulowany stojak urządzenia wielofunkcyjnego Niski stojak Podstawa na kółkach Stojak skanera Skaner Sterowniki i opcjonalne elementy 11

13 2 Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z regulowanym stojakiem. Do montażu potrzebne są następujące elementy: regulowany stojak urządzenia wielofunkcyjnego (numer katalogowy 12B0602), drukarka, opcjonalna szuflada, moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy opcjonalny moduł dupleksu, urządzenie 4600 MFP option (skaner). W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów należy pominąć tę część instalacji i przejść do następnego zadania. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Montaż regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego 2 Instalacja opcjonalnej szuflady 3 Instalacja opcjonalnego modułu dupleksu 4 Instalacja drukarki 5 Instalacja modułu wykańczającego lub odbiornika przegrodowego 6 Przymocowanie skanera do górnej półki Montaż regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Wykonaj czynności opisane w instrukcji montażu dołączonej do regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego, a potem przejdź do sekcji Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy na str. 13. Uwaga: Jeśli instalowany jest moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy, górną półkę należy ustawić na maksymalnej wysokości. Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego 12

14 Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy Szuflady na 250 i 500 arkuszy przyłącza się pod drukarką i opcjonalnym modułem dupleksu. Drukarka automatycznie rozpoznaje każdą zainstalowaną szufladę. Szuflada składa się z zasobnika i podstawy. Szuflady na 250 arkuszy i na 500 arkuszy instaluje się w ten sam sposób. 1 Wyjmij zasobnik z podstawy. Z podstawy i zasobnika usuń materiał opakunkowy i taśmę. 2 Włóż zasobnik do podstawy. 3 Umieść podstawę na stojaku. Uwaga: Jeśli instalowany jest moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy, przednią krawędź zasobnika należy wyrównać z przednią krawędzią stojaka. Do zasobnika można przytwierdzić etykietę z jego numerem. Etykiety Wyrównaj z przednią krawędzią stojaka Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy 13

15 Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Instalacja modułu dupleksu Moduł dupleksu umieszcza się pod drukarką, poniżej zasobnika standardowego i nad szufladami. Uwaga: Dostępne są dwa opcjonalne moduły dupleksu. Opcjonalny moduł dupleksu na 250 arkuszy działa tylko z drukarkami wyposażonymi w standardowy zasobnik na 250 arkuszy, natomiast opcjonalne moduły dupleksu na 500 arkuszy działają tylko z drukarkami wyposażonymi w standardowy zasobnik na 500 arkuszy. Upewnij się, że instalowany moduł dupleksu jest odpowiedni do rodzaju zasobnika zainstalowanego w drukarce. Umieść moduł dupleksu na zainstalowanych szufladach lub stojaku. Uwaga: Jeśli instalowany jest tylko moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy, bez opcjonalnej szuflady, przednią krawędź modułu dupleksu należy wyrównać z przednią krawędzią stojaka. W równym ustawieniu modułu dupleksu pomogą: występ, okrągły wypust oraz kwadratowy otwór, które znajdują się na każdej szufladzie. Sprawdź, czy moduł jest dobrze osadzony. Występ Kwadratowy otwór Okrągły wypust Instalacja modułu dupleksu 14

16 Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Ustawianie drukarki 1 Otwórz pudło drukarki i wyjmij z niego wszystkie elementy. 2 Upewnij się, że masz następujące elementy: drukarka, przewód zasilający, arkusz Instalacja, dysk CD-ROM z publikacjami, dociskacz. 3 Odłóż na bok wszystkie elementy oprócz drukarki, będą one potrzebne później. UWAGA: Uwaga: Jeśli w pudle skanera znajduje się karta interfejsu, karta pamięci oraz karta z oprogramowaniem drukarki, przejdź do czynności z sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 37 i zainstaluj karty, a następnie wróć do tego miejsca i wykonaj czynność z punktu 4. Do bezpiecznego podnoszenia drukarki potrzebne są co najmniej dwie osoby. 4 Opuść drukarkę na moduł dupleksu, opcjonalną szufladę lub stojak. 5 Upewnij się, że drukarka i moduł dupleksu są prawidłowo połączone. Ustawianie drukarki 15

17 Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Instalacja modułu wykańczającego lub odbiornika przegrodowego 1 Zdejmij górną pokrywę z drukarki. Gdy moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy będzie zainstalowany, pokrywa nie będzie potrzebna. Zachowaj pokrywę, gdyż będzie ona potrzebna w przypadku demontażu modułu wykańczającego lub odbiornika przegrodowego. 2 Wyrównaj moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy z otworami na górze drukarki i umieść go tam. Ze względu na niewielką ilość miejsca między drukarką a górną półką, moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy należy obrócić i osadzić w otworach. 3 Sprawdź, czy moduł wykańczający lub odbiornik przegrodowy jest dobrze osadzony. 4 Umieść końcówki dociskacza w końcach plastikowego wspornika, tak aby dociskacz zagiął się w dół. Dociskacz dołączany jest do drukarki i jeśli jest zainstalowany, opiera się na standardowym odbiorniku. 5 Przymocuj plastikowy wspornik do modułu wykańczającego lub odbiornika przegrodowego. Instalacja modułu wykańczającego lub odbiornika przegrodowego 16

18 Instalacja regulowanego stojaka urządzenia wielofunkcyjnego Instalacja skanera UWAGA: Do bezpiecznego podnoszenia skanera potrzebne są dwie osoby. 1 Rozciągnij półkę skanera. 2 Dopasuj dwa otwory na dole skanera z dwoma przednimi otworami w półce i umieść podstawę skanera na półce. 3 Włóż dwie śruby skrzydełkowe w otwory, zaczynając od spodu półki. Dokręć mocno śruby. 4 Wyrównaj zawiasy pokrywy skanera z otworami na skanerze, a następnie opuść pokrywę skanera na skaner. Informacje na temat zdejmowania pokrywy skanera można znaleźć w sekcji Zdejmowanie górnej części skanera w Podręczniku użytkownika na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja. 5 Podłącz dwa kable skanera Uwaga: Aby zapobiec błędom i nieprawidłowemu działaniu skanera, należy sprawdzić, czy śruby przewodów skanera są dobrze przykręcone. 6 Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 33. Przejdź na str. 33 Instalacja skanera 17

19 3 Instalacja niskiego stojaka W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z niskim stojakiem. Do montażu potrzebne są następujące elementy: niski stojak (numer katalogowy 20G0790), drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner), półka skanera. Użytkownik może mieć również następujące elementy: opcjonalne szuflady, opcjonalny moduł dupleksu, pamięć drukarki lub karty opcjonalne. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów należy pominąć tę część instalacji i przejść do następnego zadania. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Montaż niskiego stojaka 2 Instalacja opcjonalnych szuflad 3 Instalacja opcjonalnego modułu dupleksu 4 Instalacja drukarki 5 Instalacja półki skanera 6 Przymocowanie skanera do górnej półki Montaż niskiego stojaka Wykonaj czynności opisane w instrukcji montażu dołączonej do niskiego stojaka, a potem przejdź do sekcji Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy na str. 19. Instalacja niskiego stojaka 18

20 Instalacja niskiego stojaka Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy Szuflady na 250 i 500 arkuszy przyłącza się pod drukarką i opcjonalnym modułem dupleksu. Drukarka automatycznie rozpoznaje każdą zainstalowaną szufladę. Szuflada składa się z zasobnika i podstawy. Szuflady na 250 arkuszy i na 500 arkuszy instaluje się w ten sam sposób. 1 Wyjmij zasobnik z podstawy. Z podstawy i zasobnika usuń materiał opakunkowy i taśmę. 2 Włóż zasobnik do podstawy. 3 Umieść podstawę na stojaku. Do zasobnika można przytwierdzić etykietę z jego numerem. Etykiety 4 Jeśli masz dodatkowe szuflady, umieść je na zainstalowanych wcześniej szufladach. W równym ustawieniu modułu dupleksu pomogą: występ, okrągły wypust oraz kwadratowy otwór, które znajdują się na każdej szufladzie. Sprawdź, czy moduł jest dobrze osadzony. Występ Kwadratowy otwór Okrągły wypust Instalacja szuflady na 250 lub na 500 arkuszy 19

21 Instalacja niskiego stojaka Instalowanie modułu dupleksu Moduł dupleksu umieszcza się pod drukarką, poniżej zasobnika standardowego i nad szufladami. Uwaga: Dostępne są dwa opcjonalne moduły dupleksu. Opcjonalny moduł dupleksu na 250 arkuszy działa tylko z drukarkami wyposażonymi w standardowy zasobnik na 250 arkuszy, natomiast opcjonalne moduły dupleksu na 500 arkuszy działają tylko z drukarkami wyposażonymi w standardowy zasobnik na 500 arkuszy. Upewnij się, że instalowany moduł dupleksu jest odpowiedni do rodzaju zasobnika zainstalowanego w drukarce. Umieść moduł dupleksu na zainstalowanych szufladach lub stojaku. W równym ustawieniu modułu dupleksu pomogą: występ, okrągły wypust oraz kwadratowy otwór, które znajdują się na każdej szufladzie. Sprawdź, czy moduł jest dobrze osadzony. Występ Kwadratowy otwór Okrągły wypust Instalowanie modułu dupleksu 20

Drukarka wielofunkcyjna X642e

Drukarka wielofunkcyjna X642e Drukarka wielofunkcyjna X642e Podręcznik użytkownika Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Bardziej szczegółowo

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006 4600 MFP Option Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644 kwiecień 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,

Bardziej szczegółowo

X46x Series. Podręcznik użytkownika

X46x Series. Podręcznik użytkownika X46x Series Podręcznik użytkownika Marzec 2012 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 7014, 4569, 4570 Model(e): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Spis treści 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005 X644e, X646e Podręcznik użytkownika październik 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pro900 Series Podręcznik użytkownika

Pro900 Series Podręcznik użytkownika Pro900 Series Podręcznik użytkownika Listopad 2009 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4444 Model(e): 301, 30E Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...6 Drukarka informacje...7 Dziękujemy za dokonany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Dostarczane podręczniki

Dostarczane podręczniki Dostarczane podręczniki Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia KM-2560/KM-3060. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać zurządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Niniejszy Podręcznik obsługi dotyczy modelu ECOSYS P2135dn. Notatka Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące eksploatacji modeli wykorzystujących wielkości

Bardziej szczegółowo

Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika

Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika Model komputera: Inspiron 660s Model wg normy: D06S Typ wg normy: D06S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala

Bardziej szczegółowo

FS-9130DN FS-9530DN. Podręcznik obsługi

FS-9130DN FS-9530DN. Podręcznik obsługi FS-9130DN FS-9530DN Podręcznik obsługi Spis treści 1 Części urządzenia...1-1 Elementy z przodu drukarki...1-2 Elementy z lewej strony i tyłu drukarki...1-3 Elementy po prawej stronie drukarki...1-4 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowej

Podręcznik instalacji bezprzewodowej Podręcznik instalacji bezprzewodowej 2008 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o wydaniu Wrzesień 2008 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN i FS-4300DN. Niniejszy podręcznik obsługi został

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL NPD4708-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C8600DN/FS-C8650DN Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre

Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Podręcznik instalacji i wymiany części ThinkCentre Uwaga Przed korzystaniem z niniejszych informacji oraz opisywanego produktu należy zapoznać się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji dla

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3040MFP/FS-3140MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc

Bardziej szczegółowo