Polityka cenowa oraz realizacji zleceń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka cenowa oraz realizacji zleceń"

Transkrypt

1 Polityka cenowa oraz realizacji zleceń podstawowe Ważne w okresie od: r. do r Nie jest to oferta w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Dodatkowych informacji prosimy zasięgać pod adresem oraz telefonicznie Web site:

2 Treść: RAMOWY ZAKRES USŁUG MARKI HANDLOWE ZASADY OGÓLNE OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PŁATNOŚCI OPŁATA RYCZAŁTOWA WYNAGRODZENIE: SUCCESS-FEE (PREMIA UZALEŻNIONA OD OSIĄGNIĘCIA ZAKLADANEGO REZULTATU) WYBRANE PRODUKTY I USŁUGI PODSTAWOWE INFORMACJE Studium możliwości consulting Wstępne studium wykonalności consulting Studium wykonalności consulting Inwestycje bezpośrednie consulting Raport oceniający projekt Produkcja na zlecenie Targi i wystawy Pośrednictwo handlowe Zaopatrzenie Dotacje i doradztwo unijne KONTAKT S t r o n a

3 RAMOWY ZAKRES USŁUG. Strategia i planowanie działalności gospodarczej. Ocena firmy; planowanie strategiczne; usprawnienie działalności firmy; przegląd i ocena działalności organizacji; ocena programu działania; poprawa sytuacji rynkowej; badania rynkowe; opracowanie strategii wchodzenia na rynek. Planowanie i kontrola finansowa. Projektowanie i wdrażanie systemów informacji dla kierownictwa, księgowych, budżetowania i kontroli kosztów; planowanie inwestycji, przepływów gotówki i zysków; wdrażanie systemu funkcjonalnej alokacji kosztów (activity based costing). Przekształcenia funkcjonalne w przedsiębiorstwie. Poprawa funkcjonowania firmy i modyfikacja jej działalności; zmiana koncepcji funkcjonowania, zarządzanie procesem wprowadzania zmian; ocena wydajności i pomiar realizacji planów (benchmarking). Systemy informacyjne. Strategia rozwoju systemów informatycznych firmy; dobór i wdrażanie pakietów informatycznych; projektowanie, instalacja i rozwój systemów przepływu informacji; zarządzanie zasobami komputerowymi i przegląd systemów zabezpieczeń; programowanie. Analizy ekonomiczne. Przygotowanie planów restrukturyzacji ekonomicznej i przemysłowej; analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych; ocena planów rozwojowych; prognozy ekonomiczne. Rozwiązania finansowe. Poszukiwanie inwestorów strategicznych; przygotowywanie dokumentów finansowych, informacyjnych i promocyjnych dla uczestników transakcji; analiza faktycznego stanu przedsiębiorstwa; przygotowanie transakcji i prowadzenie negocjacji; poszukiwane źródeł finansowania w tym dotacje i kredyty. Usługi handlowe i produkty. Pośrednictwo i usługi brokerskie; zaopatrzenie; targi i wystawy; produkcja na zlecenie. 3 S t r o n a

4 MARKI HANDLOWE. Inżynieria i doradztwo. Rozwiązania finansowe. Usługi handlowe. Przykładowe Studium możliwości. Wstępne studium wykonalności. Studium wykonalności. Inwestycje bezpośrednie. Raport oceniający projekt. Projektowanie inwestycji. Doradztwo unijne. Przykładowe Kredyty i pożyczki. Dotacje. Kredyt hipoteczny. Przykładowe Pośrednictwo i usługi brokerskie. Zaopatrzenie. Produkcja na zlecenie. Targi i wystawy. 4 S t r o n a

5 ZASADY OGÓLNE. Dziękujemy za wyrażenie zainteresowania współpracą z Przedsiębiorstwem Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. (PWIG). Współpracę z klientami opieramy na wzajemnym zaufaniu i dyskrecji. Dokładamy wszelkich starań, aby realizowane prace spełniały oczekiwania klientów. Platformą, która pozwala na minimalizowanie nieporozumień jest umowa. Przyjęliśmy zasadę, że PWIG realizuje zlecenia klientów wyłącznie na podstawie pisemnej i obustronnie podpisanej umowy, w której wszystkie warunki oraz typy opłat są uzgodnione i zaakceptowane przez strony. Umowa jest wykonywana na podstawie dokumentów, danych, materiałów i informacji otrzymanych od klienta. W ogólności, nasza współpraca związana jest z dwoma typami wynagrodzeń: ryczałtem oraz success-fee (premia - wynagrodzenie uzależnione od rezultatu). W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wybrane informacje o warunkach realizacji prac. Podane typy opłaty znajdują zastosowanie alternatywne ( lub ) lub koniunktywne ( i ). 5 S t r o n a

6 OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PŁATNOŚCI. OPŁATA RYCZAŁTOWA. a. Opłata za doraźne konsultacje wymaga wcześniejszego ustalenia tematyki, miejsca i terminu spotkania. Założono równowartość 120 EUR za spotkanie trwające 1 godzinę w siedzibie PWIG (wartość PLN przeliczana jest wg. kursu średniego NBP publikowanego dla pierwszego dnia okresu ważności niniejszej informacji przedstawionego na pierwszej stronie). W przypadku wystąpienia konieczności wyjazdów należy doliczyć czas i koszty przejazdu. b. Za gotowość opłata oparta na faktycznej ilości konsultacji z klientem. Zakłada się co najmniej 4 spotkania w miesiącu. Wynagrodzenie stanowi równowartość 90 EUR za spotkanie trwające 1 godzinę w siedzibie PWIG (wartość PLN przeliczana jest wg. kursu średniego NBP publikowanego dla pierwszego dnia okresu ważności niniejszej informacji przedstawionego na pierwszej stronie). W przypadku wystąpienia konieczności wyjazdów należy doliczyć czas i koszty przejazdu. Podstawą wynagrodzenia jest faktyczna ilość spotkań potwierdzonych przez klienta. c. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. b. może przyjąć formę stałych miesięcznych opłat za świadczone usługi ustalone w zależności od rodzaju prowadzonych prac, ilości konsultantów itp. d. Opracowania/ekspertyzy/studia: wynagrodzenie jest ustalane w stosunku do planowanych nakładów inwestycyjnych (wydatków) i typu dokumentu np.: i. Studium możliwości: 0,2%-1% nakładów inwestycyjnych (minimalna wartość nakładów inwestycyjnych na projekt 2 mln PLN). ii. Biznes-Plan: 0,5%-1,5% nakładów inwestycyjnych (minimalna wartość nakładów inwestycyjnych na projekt 2 mln PLN). iii. Wstępne studium wykonalności: 1%-2% nakładów inwestycyjnych (minimalna wartość nakładów inwestycyjnych na projekt 2 mln PLN). iv. Studium wykonalności: 1,5%-3% nakładów inwestycyjnych (minimalna wartość nakładów inwestycyjnych na projekt 2 mln PLN). Uwaga: wartość wyżej wymienionego wynagrodzenia należy traktować z tolerancją. Wartość wynagrodzenia może się różnić - na przykład - w zależności od typu projektu, zakresu oraz doświadczenia konsultantów. e. Opłaty za inne usługi są kalkulowane w oparciu o nakłady pracy towarzyszące ich wykonaniu. Kalkulacja wynagrodzenia jest wykonywana na podstawie następujących stawek godzinowych netto pracy konsultantów: Ekspert: 76,00 EUR/h. Specjalista: 38,00 EUR/h. Asystent: 19,00 EUR/h. Fakturowane miesięcznie, płatne w terminie 10 dni po otrzymaniu faktury (o ile umowa nie przewiduje innych warunków). Należy doliczyć podatek VAT wg. aktualnie obowiązujących stawek. Szczegółowe warunki wykonywania zlecenia zawiera umowa. 6 S t r o n a

7 WYNAGRODZENIE: SUCCESS-FEE (PREMIA UZALEŻNIONA OD OSIĄGNIĘCIA ZAKLADANEGO REZULTATU). Opłata za rezultat jest uzależniona od pomyślnej realizacji zlecenia, w oparciu o zdefiniowane w umowie klarowne kryteria, które są zatwierdzone przed akceptacją projektu. Stawka tego wynagrodzenia jest ustalana w drodze negocjacji. SUCCESS-FEE* (% wartości wymiernego rezultatu netto) Wartość ustalana w drodze negocjacji. Oprócz wynagrodzenia ryczałtowego oraz uzależnionego od efektu ( success fee ) umowa zakłada między innymi pokrycie kosztów związanych z realizacją zlecenia np. koszty podróży, noclegi. Fakturowane zgodnie z umową i płatne w terminie 10 dni po otrzymaniu faktury (o ile umowa nie przewiduje innych warunków). Należy doliczyć podatek VAT wg. aktualnie obowiązujących stawek. 7 S t r o n a

8 WYBRANE PRODUKTY I USŁUGI PODSTAWOWE INFORMACJE. STUDIUM MOŻLIWOŚCI CONSULTING. Studium możliwości consulting. Wsparcie w zakresie identyfikacji szans biznesowych. Opis: Analizy projektu przedsięwzięcia nakreślonego przez klienta. W zależności od typu przedsięwzięcia analizy mogą obejmować następujące zagadnienia: zasoby naturalne, istniejący model rolnictwa, przyszły popyt na niektóre dobra konsumpcyjne, wielkość i struktura importu, oddziaływanie na środowisko naturalne, sektory przemysłu, możliwe powiązania z innymi sektorami przemysłu, możliwości rozbudowy istniejących linii produkcyjnych, możliwości dywersyfikacji produkcji, możliwości zwiększenia mocy wytwórczych, ogólny klimat inwestycyjny, polityka przemysłowa, dostępność i koszty czynników produkcji, możliwość eksportu. Studia możliwości mają raczej charakter ogólny i opierają się danych zagregowanych, a nie na szczegółowych analizach. Studium możliwości może być kontynuowane w postaci wstępnego studium wykonalności lub studium wykonalności. Cena (FOB) 1 : Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: Przelew. Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 1 1 zestaw / miesiąc W terminie zgodnie z umowa. Raport pisemny oraz CD-ROM W zależności od umowy może znaleźć zastosowanie także wynagrodzenie uzależnione od rezultatu (ang. success-fee). 1 Przykład: dla minimalnej wartości nakładów ok ,00 PLN. 8 S t r o n a

9 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI CONSULTING. Opis: Wstępne studium wykonalności consulting. Usługa adresowana do inwestorów i kadry zarządzającej dążących do wdrożenia zyskownych, efektywnych i wydajnych projektów przedsięwzięć. W ogólności obejmuje analizy alternatywnych wariantów projektu, ich selekcję oraz wstępne formułowanie ostatecznej wersji projektu przedsięwzięcia. Wstępne studium wykonalności jest etapem pośrednim pomiędzy studium możliwości a ostateczną wersją projektu analizowana w ramach studium wykonalności. W ogólności obejmuje wstępne analizy wariantów projektu, ich selekcję oraz wstępne formułowanie ostatecznego projektu przedsięwzięcia. Pełne ostateczne studium wykonalności jest stosunkowo kosztowne i czasochłonne. Dlatego rekomendowane jest rozwijanie koncepcji projektu w sposób inkrementalny (tj. przyrostowy), w którym każdy kolejny krok jest uzależniony od wyników poprzedniego. Główne cele stawiane przed studium wstępnym są następujące: Określenie i zapewnienie uwzględnienia wszystkich możliwych wariantów projektu. Określenie czy wybrana koncepcja projektu wymaga dalszych analiz w postaci studium wykonalności. Określenie czy konieczne jest przeprowadzenie innych studiów pomocniczych (np. przegląd rynku). Określenie czy projekt jest atrakcyjny (lub nie jest) dla potencjalnych inwestorów. Określenie czy projekt nie zagraża środowisku naturalnemu w miejscu jego wdrożenia oraz zgodności wpływu procesu produkcyjnego z regulacjami prawnymi. Cena (FOB) 2 : Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 1 zestaw 1 zestaw /miesiąc W terminie zgodnie z umowa. Raport pisemny oraz CD-ROM W zależności od umowy może znaleźć zastosowanie także wynagrodzenie uzależnione od rezultatu (ang. success-fee). 2 Przykład: dla minimalnej wartości nakładów ok ,00 PLN. 9 S t r o n a

10 STUDIUM WYKONALNOŚCI CONSULTING. Studium wykonalności consulting. Usługa jest adresowana do inwestorów i kadry zarządzającej dążących do zyskownego, efektywnego i wydajnego wdrożenia projektu przedsięwzięcia. Obejmuje formułowanie ostatecznej wersji projektu przedsięwzięcia. Opis: Usługa jest adresowana do inwestorów i kadry zarządzającej dążących do zyskownego, efektywnego i wydajnego wdrożenia projektu przedsięwzięcia. W ogólności obejmuje ona jego wnikliwą analizę. Na podstawie wstępnych rozwiązań branych pod uwagę w ramach studium wstępnego, definiowane i poddawane wnikliwej szczegółowej analizie są uwarunkowania handlowe, finansowe, ekonomiczne i środowiskowe. Wynikiem prac powinny być wszelkie możliwe informacje i dane potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej o wdrożeniu projektu. Cena (FOB) 3 : Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 1 zestaw 1 zestaw /miesiąc W terminie zgodnie z umowa. Raport pisemny oraz CD-ROM W zależności od umowy może znaleźć zastosowanie także wynagrodzenie uzależnione od rezultatu (ang. success-fee). 3 Przykład: dla minimalnej wartości nakładów ok ,00 PLN. 10 S t r o n a

11 INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE CONSULTING. Inwestycje bezpośrednie usługi wsparcia. Usługi wspierające powoływanie przedsiębiorstw w innych krajach. Korzystając z naszych usług możliwe jest poprawienie efektywności oraz opłacalności przedsięwzięcia. Opis: Usługi adresowane głównie do inwestorów zainteresowanych powołaniem przedsiębiorstwa w innym kraju. Pakiet usług obejmuje wsparcie w wyborze optymalnej strategii. Uwzględniane są różnorodne typy inwestycji, metody oraz jej formy. W szczególności możemy zaproponować podjęcie różnorodnych działań obejmujących: analizę możliwości, wstępne studium wykonalności, studium wykonalności, identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania oraz dostępnych instrumentów wspierających przedsięwzięcie(w tym dotacje). Przyjęcie naszej propozycji może wpłynąć na poprawę efektywności oraz opłacalności projektu. Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 1 zestaw 1 zestaw /miesiąc W terminie zgodnie z umowa. Raport pisemny oraz CD-ROM W zależności od umowy może znaleźć zastosowanie także wynagrodzenie uzależnione od rezultatu (ang. success-fee). 11 S t r o n a

12 RAPORT OCENIAJĄCY PROJEKT. Raport oceniający projekt. Raport oceniający projektów przedsięwzięć inwestycyjnych. Opis: Usługa adresowana do inwestorów, którzy chcieliby przygotować profesjonalny raport prezentujący przedsięwzięcie. W praktyce do oceny projektów przedsięwzięć wykorzystuje się szereg technik wraz określonymi kryteriami. Wyniki oceny są uwzględniane w raporcie. Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 1 zestaw 1 zestaw /miesiąc W terminie zgodnie z umowa. Raport pisemny oraz CD-ROM W zależności od umowy może znaleźć zastosowanie także wynagrodzenie uzależnione od rezultatu (ang. success-fee). 12 S t r o n a

13 PRODUKCJA NA ZLECENIE. Opis: Produkcja na zlecenie usługi wsparcia. Celem usługi jest wsparcie w zakresie wyboru właściwych dostawców (producentów). Celem usługi jest wsparcie w zakresie wyboru właściwych dostawców (producentów) w zakresie: zdolności produkcyjnych, urządzeń i infrastruktury, technologii, pracowników, planowania produkcji i organizacji. Koordynacja zagadnień operacyjnych takich jak wykonanie umowy może być także objęta usługą. Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. 1 zestaw 10 zestawów/miesiąc W terminie zgodnie z umowa. Pozostałe warunki zgodnie z pisemną umową 13 S t r o n a

14 TARGI I WYSTAWY. Targi i wystawy Usługa dedykowana do firm koncentrujących się na wytwarzaniu wysokiej jakości produktów. Proponujemy wsparcie w zakresie przedstawienia oferty produktowej na krajowych i zagranicznych imprezach targowych. Opis: Usługa dedykowana do firm koncentrujących się na produkcji wysokiej jakości produktów. Proponujemy wsparcie w zakresie przedstawienia oferty produktowej na krajowych i zagranicznych imprezach targowych. Zakres oferowanej usługi jest dobierany z uwzględnieniem potrzeb klientów i obejmuje takie zagadnienia jak identyfikacja imprez targowych odpowiadających strategii promocji danego produktu, wdrożenie i wykonanie takich zadań jak prezentacje, spotkania, testy, demonstracje, organizacja seminariów etc. Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. - Moce produkcyjne: - W terminie zgodnie z umowa. 14 S t r o n a

15 POŚREDNICTWO HANDLOWE. Pośrednictwo handlowe Wsparcie oferowane jest głównie przedsiębiorstwom dążącym do wzrostu sprzedaży. Usługa obejmuje główne identyfikację klientów i sprzedaż produktów/usług. Wsparcie może także obejmować zakładanie i rozwijanie sprawnych kanałów dystrybucji. Opis: Wsparcie oferowane jest głównie przedsiębiorstwom dążącym do wzrostu sprzedaży. Usługa obejmuje główne identyfikację klientów i sprzedaż produktów/usług. Wsparcie może także obejmować zakładanie i rozwijanie sprawnych kanałów dystrybucji. W szczególności usługa może obejmować takie zagadnienia jak: informacja, promocja, negocjacje, zamówienie, finansowanie, ryzyko, różne podejście do własności przedmiotu transakcji, metody płatności i inne Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: -- T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. Należy doliczyć prowizję zgodnie z umową. - Moce produkcyjne: - W terminie zgodnie z umowa. 15 S t r o n a

16 Opis: ZAOPATRZENIE. Zaopatrzenie. W ramach usługi proponujemy wsparcie w celu zapewnienia optymalnych i wiarygodnych źródeł zaopatrzenia. W ramach usługi proponujemy wsparcie w celu zapewnienia optymalnych i wiarygodnych źródeł zaopatrzenie w ten sposób dążąc do uzyskania efektywnych procesów produkcji i logistyki. Usługa obejmuje ponadto takie zagadnienia działalności operacyjnej jak: wybór lokalizacji źródeł zaopatrzenia, określenie sposobu w jaki materiał będzie nabywany, czas zakupu, określenie warunków cenowych oraz kontrola jakości. Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. Należy doliczyć prowizję zgodnie z umową zestawów/miesiąc W terminie zgodnie z umowa. 16 S t r o n a

17 DOTACJE I DORADZTWO UNIJNE. Opis: Dotacje i doradztwo unijne. Dotacja finansowe - consulting. Usługa mająca na celu identyfikację możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach tzw. programów unijnych. Proponujemy także pomoc w identyfikacji innych programów finansowych oferowanych w ramach pomocy publicznej. Dofinansowanie w ramach programów pomocowych to realna szansa na realizację projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje. Proponujemy wsparcie w zakresie oceny możliwości pozyskania środków finansowych oraz przygotowania wymaganych dokumentów takich jak biznes plan lub/i studium wykonalności. Poszczególne programy wsparcia mogą być wykorzystane w różnych rejonach świata. Cena (FOB): Od: negocjacje Do: negocjacje Port: - Moce produkcyjne: T/T (przelew). Płatność ratami. Należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. Należy doliczyć wynagrodzenie uzależnione od efektu (success fee). 1 zestaw / kwartał Pozostałe warunki zgodnie z podpisaną umową. Pozostałe warunki zgodnie z podpisaną umową. 17 S t r o n a

18 KONTAKT. Siedziba: Bydgoszcz, ul. Żyzna 15 Telefon: ; Faks: S t r o n a

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo