Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie, na załączonym formularzu do dnia 15 stycznia 2015 r. do godz. 14:00 na adres: informacji na temat możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów (ceny brutto z VAT) wykonania usługi o nazwie: Przygotowanie i realizacja zewnętrznej kampanii promocyjnej Tato Polski w zakresie druku i ekspozycji 480 plakatów na nośnikach typu billboard w 16 miastach wojewódzkich przez okres 28 dni oraz wykonania 2000 kalendarzy na 2016 r. Niniejsze zapytanie ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP i Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zostanie opublikowane na stronach Zamawiającego po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia i zabezpieczeniu odpowiedniej ilości środków finansowych na jego realizację. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał informacji z niniejszego badania innym Wykonawcom. Głównym celem kampanii Tato Polski jest wpływ na zmianę postaw w zakresie stereotypów dotyczących opieki rodzicielskiej, w tym zwłaszcza podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z aktywnego ojcostwa. Powyższy cel powinien być osiągnięty poprzez: sformułowanie spójnego przekazu społecznego wspierającego cel, zachęcanie mężczyzn do spędzania aktywnie czasu z dzieckiem/dziećmi, promocję urlopów ojcowskich i rodzicielskich. Grupą docelową kampanii jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ojców. Przedmiotem zamówienia będzie: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowanie i realizacja/wdrożenie koncepcji kampanii promocyjnej w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały oraz wskazówki, w tym zwłaszcza: kreatywne opracowanie jednolitej szaty graficznej (designu) dla billboardów i dla kalendarzy, w tym motyw przewodni (tzw. key visual) Zamawiający dostarczy materiał zdjęciowy do obowiązkowego wykorzystania przy projektowaniu billboardu i 2 typów kalendarzy oraz wywiady w celu sformułowania przez Wykonawcę najbardziej skutecznych i nośnych komunikatów społecznych, charakteryzujących się unikatowością i trafnością doboru argumentacji, zapamiętywalny i możliwy do kontynuacji, 2. Wykupienie przestrzeni billboardowej na okres 28 dni we wszystkich 16 miastach wojewódzkich w 30 miejscach. Wykonawca zapewni ekspozycję łącznie 480 plakatów na billboardach w 16 miastach wojewódzkich na budynkach centrów handlowych,

2 głównych dworcach PKP / PKS, przy szlakach komunikacyjnych o natężonym ruchu kołowym i/lub pieszym, w centrach miast i w okolicach centrów miast, w odległości nie mniejszej niż 200 m od głównego ciągu komunikacyjnego (obwodnice, drogi wjazdowe i wylotowe, mosty). 3. Termin ekspozycji wszystkich billboardów w okresie od czerwca 2015 r. do sierpnia 2015 r. przez okres 28 dni. 4. Specyfikacja techniczna dla billboardu: 5,04 m x 2,38 m billboardowy do ekspozycji zewnętrznej, odporny na warunki pogodowe odstępstwo odstępstwo od liczby nośników w poszczególnych lokalizacjach może wynosić 5 % lokalizacja 480 plakatów na nośnikach typu billboard 16 miast wojewódzkich 5. Specyfikacja techniczna dla kalendarza ściennego: zawartość rodzaj kalendarza zawieszenie kolor nadruk B2 (690 x 480 mm) 13 plansz (1 tytułowa, 12 na każdy miesiąc), dla każdej strony odrębny projekt ścienny, jednodzielny (3 miesiące w dolnej części) srebrna spirala z zawieszką po węższej krawędzi pełny 4+0 CMYK kreda błysk 200 g jednostronny 1000 egzemplarzy 6. Specyfikacja techniczna dla kalendarza biurkowego zawartość rodzaj kalendarza zszycie kolor nadruk 21 mm x 15 mm 13 plansz (1 tytułowa, 12 na każdy miesiąc), dla każdej strony odrębny projekt stojący na biurko, jednodzielny (3 miesiące w prawej części) srebrna spirala po szerszej krawędzi pełny 4+0 CMYK kreda błysk 200 g jednostronny 1000 egzemplarzy 7. Opracowanie raportu z wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją dowodową na płycie CD/DVD w formie fotografii do 30 sierpnia 2015 r.

3 Wykaz doświadczenia warunki formalne potencjalnego wykonawcy Wykonawca, przystępując do postępowania będzie musiał wykazać, że dysponuje doświadczeniem w zakresie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat w zakresie zaprojektowania i przeprowadzenia minimum 3 ogólnopolskich kampanii inormacyjnopromocyjnych lub reklamowych lub produktowo-wizerunkowych w formie ekspozycji plakatów na nośnikach typu billboard o wartości minimum ,00 zł netto każda z kampanii oraz 3 usług polegających na zaprojektowaniu i wydaniu publikacji okolicznościowych np. kalendarzy firmowych lub kartek okolicznościowych lub notesów firmowych itp. o wartości minimum ,00 zł netto każda z usług. opis doświadczenia Wykonawcy nazwa usługi obejmującej przedmiot zamówienia KREACJA ARTYSTYCZNA I GRAFICZNA, REALIZACJA KAMPANII ZEWNĘTRZNEJ W FORMIE BILLBOARDÓW 1) na na na opis doświadczenia Wykonawcy nazwa usługi obejmującej przedmiot zamówienia KREACJA ARTYSTYCZNA I GRAFICZNA ORAZ WYDANIE PUBLIKACJI OKOLICZNOŚCIOWYCH NP. KALENDARZY FIRMOWYCH LUB KARTEK OKOLICZNOŚCIOWYCH LUB NOTESÓW FIRMOWYCH 1) Data wykonania usługi Data wykonania usługi Wartość usługi Wartość usługi

4 Wykaz osób warunki formalne potencjalnego wykonawcy Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponować zespołem osobowym tak jak poniżej: Charakterystyka zespołu dedykowanego do realizacji przedmiotu zamówienia KIEROWNIK ZESPOŁU - dane do wykazania na 1) 4) 5) OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KREACJĘ I STRATEGIĘ KOMUNIKACJI - dane do wykazania na OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KREACJĘ GRAFICZNĄ I ARTYSTYCZNĄ - dane do wykazania na OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAKUP NOŚNIKÓW, WYKLEJENIE, EKSPOZYCJĘ, MONITORING, KONSERWACJĘ - dane do wykazania na etapie postępowania OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OPRACOWANIE GRAFICZNE I WYKONANIE KALENDARZY - dane do wykazania na opis doświadczenia i wykształcenia Doświadczenie w kierowaniu 3 kampaniami informacyjno-promocyjnymi lub reklamowymi o zasięgu ogólnopolskim i o wartości minimum ,00 zł netto. Wykształcenie wyższe na poziomie minimum licencjata. Doświadczenie w kreacji i budowania komunikatów społecznych w minimum 3 kampaniach informacyjnopromocyjnych lub reklamowych o zasięgu ogólnopolskim. Referencje i portfolio. Doświadczenie w kreacji i projektowaniu graficznym w minimum 3 kampaniach informacyjnopromocyjnych lub reklamowych o zasięgu ogólnopolskim. Referencje i portfolio. Doświadczenie w realizacji minimum 3 kampanii billboardowych o zasięgu ogólnopolskim. Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji zamówień na publikacje okolicznościowe typu kalendarze firmowe, kartki okolicznościowe, notesy firmowe.

5 FORMULARZ CENOWY Formularz cenowy z kalkulacją należy przesłać do dnia 15 stycznia 2015 r. do godz. 14:00 na adres: Imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy Adres Telefon kontaktowy Fax, Odpowiadając na zaproszenie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do składania informacji na temat szacunkowej wartości Przygotowanie i realizacja zewnętrznej kampanii promocyjnej w zakresie druku i ekspozycji 480 plakatów na nośnikach typu billboard w 16 miastach wojewódzkich przez okres 28 dni oraz wykonania 2000 kalendarzy na 2016 r. oświadczam, że: 1) Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę uwag (jeśli Wykonawca zgłasza uwagi, należy przesłać je na adres mailowy: Zapoznałem/am się z wymaganiami formalnymi dla Wykonawców w zakresie doświadczenia i zasobów ludzkich i nie wnoszę uwag (jeśli Wykonawca zgłasza uwagi, należy przesłać je na adres mailowy: Wartość usługi określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, według mojej opinii, wynosi: Pkt. 1 OPZ: CENA BRUTTO (wliczając VAT) za kreację artystyczną i graficzną kampanii Pkt. 2, 3 i 4 OPZ: CENA BRUTTO (wliczając VAT) za wykupienie lokalizacji i ekspozycję billboardów Pkt. 5 OPZ: CENA BRUTTO (wliczając VAT) za przygotowanie i produkcję kalendarza ściennego Pkt. 6 OPZ: CENA BRUTTO (wliczając VAT) za przygotowanie i produkcję kalendarza biurkowego CENA BRUTTO (wliczając VAT) za całość przedmiotu zamówienia

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 7 maja 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce

Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce Rozeznanie rynku przygotowanie oraz wdrożenie elementów komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego rozpoznania cenowego jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, 2014-07-09 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Działając na podstawie Decyzji nr 11/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, 18 września 2014r. ZAMAWIAJĄCY: Inwenta sp. z o.o. ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Dotyczące: realizacji wielokanałowej kampanii promocyjnej W ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO DYREKTORA GENERALNEGO ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Tarnów, dnia 18.06.2014 r. Zamawiający: DORTECH II Magdalena Jargas Ul. Żeromskiego 18 33-100 Tarnów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r.

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 02/K/2013 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie strategii marketingowej 2013 oraz scenariusza kampanii promocyjnej ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.13.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo