AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji"

Transkrypt

1 W 215 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,5 mld PLN, co oznacza spadek o 27,6% r/r. Sektor bankowy pozostawał pod negatywnym wpływem upadłości w sektorze banków spółdzielczych, rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych (w tym stopy lombardowej) oraz niekorzystnych zmian regulacyjnych (w tym: wzrost obciążeń na rzecz systemu gwarantowania depozytów bankowych, obniżka opłat interchange, koszty wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców), a także wsparcia udzielonego kredytobiorcom walutowym (tzw. sześciopak). Na wyniki sektora bankowego w 215 r. pozytywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe - sprzedaż spółek zależnych, otrzymane odszkodowania; jednak ich wpływ był istotnie mniejszy niż czynników negatywnych. W 215 r. wynik na działalności biznesowej sektora bankowego spadł o 3, r/r, co było rezultatem spadku wyniku odsetkowego (-4,8% r/r) oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat (-3,3% r/r). Koszty działania banków wzrosły o 12% r/r, a wynik z tytułu odpisów pogorszył się, mimo obserwowanej w I połowie 215 r. poprawy wyniku z tytułu odpisów. Rentowność sektora bankowego na koniec 215 r. ukształtowała się na rekordowo niskim poziomie; ROE spadło do 6,8% w wobec 1, na koniec 214 r. W 215 r. odnotowano wzrost kredytów o 7, r/r, na co miało wpływ przyspieszenie tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych (do 7,2% r/r z 4,5% r/r na koniec 214 r.) efekt niskich stóp procentowych, dobrej sytuacji gospodarczej oraz dobrej sytuacji na rynku pracy, przy jednoczesnym przyspieszeniu tempa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw (do 8,3% r/r wobec 6,5% r/r w 214 r.). Odnotowane w 215 r. przyspieszenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych osób prywatnych wynikało z deprecjacji PLN wobec CHF (powodującej wzrost wartości kredytów walutowych), która zneutralizowała wpływ osłabienie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN (do 11% r/r z 13,5% r/r na koniec 214 r.). W 215 r. nastąpiło istotne osłabienie r/r tempa wzrostu depozytów (o 1,7 p.p. do poziomu 7,6% r/r), co wynikało głównie z ujemnego rocznego tempa zmiany depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Mimo niskiego poziomu stóp procentowych, na koniec 215 r. nastąpiło znaczne przyspieszenie tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw, a roczne tempo wzrostu depozytów osób prywatnych utrzymało się na stabilnym poziomie, przy praktycznie podwojeniu rocznego tempa wzrostu depozytów bieżących osób prywatnych. Katarzyna Perkuszewska tel Strona 1/11

2 Zysk netto sektora bankowego Zysk netto sektora bankowego zrealizowany w 215 r. pozostawał pod wpływem upadłości SK Banku w Wołominie 1 oraz ujęcia kosztów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (6 mln PLN brutto), a także pod wpływem zmian regulacyjnych (m.in. silny wzrost obciążeń BFG, spadek interchange fee). Pozytywny, duży wpływ na wyniki sektora bankowego w 215 r. miały też zdarzenia jednorazowe (m.in. sprzedaż spółek z grupy kapitałowej). Ich łączny wpływ na zysk brutto sektora bankowego PKO Bank Polski szacuje na ok.,7 mld PLN 2. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych, jak i kosztów utworzenia FWK i skutków upadłości SK Banku, tempo spadku r/r zysku netto sektora bankowego zrealizowane w 215 r. wyniosło ok. -8% r/r. Zysk netto sektora bankowego zrealizowany w 215 r. wyniósł 11,5 mld PLN, w tym sam sektor banków spółdzielczych odnotował stratę w wys. (-)1,1 mld PLN (+,8 mld PLN zysk netto sektora banków spółdzielczych w 214 r.). Czynniki zmiany zysku netto r/r zysk netto za koszty działania wynik odsetkowy wynik z tyt. prowizji i opłat wynik z tytułu odpisów 461 wynik z pozostałej działalności biznesowej podatek (i inne pozycje) mln PLN zysk netto za 215 Zysk netto sektora bankowego zrealizowany w 215 r. pozostawał pod wpływem upadłości SK Banku w Wołominie oraz kosztów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dezagregacja głównych czynników wpływających na poziom zysku netto sektora bankowego w 215 r. (mld PLN, wartości netto) ~-9 mld PLN 15,9-3,2 ~ -3 -,8 -,8 -,7 -,5 ~4,9 11,5 Skala dodatkowych obciążeń sektora bankowego w 215 r. wyniosła ok. 9 mld PLN. zysk netto 214 spadek stóp procentowych Upadłość SK Wołomin wzrost opłat na rzecz BFG wsparcie kredytobiorców CHF* obniżka IF** Fundusz Wsparcia Kredytobiorców podjęte działania biznesowe*** zysk netto 215 * tzw. sześciopak m.in. obniżenie spreadu walutowego, stosowanie ujemnej stawki Libor; szacunki ZBP ** Raport NBP: Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce, sierpień 215 *** różnica pomiędzy zyskiem netto w 215 roku, a zyskiem netto w 214 roku i wpływem negatywnych czynników. Zysk netto sektora bankowego - trendy Zysk netto (miesięcznie) mld PLN % r/r narastająco (OP) 2 zysk netto w kwartale (mld PLN) 3Q'15: 3,5 4Q'15:,1 4 1, ,6% -2-12,1% -27,6%-4 1 Upadłość SK Banku w Wołominie spowodowała ujęcie w październiku 215 r. straty w sektorze banków spółdzielczych (ok. 1,6 mld PLN szacunek PKO BP) oraz wypłatę środków z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych (ok. 2, mld PLN kosztów dla banków zaewidencjonowano w listopadzie 215 r.). 2 Uwzględniono następujące zdarzenia jednorazowe: sprzedaż spółek przez BZ WBK (,2 mld PLN), Getin Noble (,1 mld PLN), mbank (,2 mld PLN) oraz sprzedaż akcji KIR i odszkodowanie uzyskane w Pekao (,2 mld PLN). Strona 2/11

3 Wynik odsetkowy (miesięcznie) 5-5 przychody odsetkowe (mld PLN) koszty odsetkowe (mld PLN) wynik odsetkowy % r/r narastająco (OP) 4,9 4,6 1,8 1,4 7,1% -8,1% ,8% -2 Spadek wyniku z tytułu odsetek determinowany spadkiem rynkowych stóp procentowych (średni WIBOR3M w 215 r. spadł do 1,75% z 2,5% w 214 r.); od II połowy 215 r. widoczne wyhamowanie tempa spadku wyniku odsetkowego. Wynik z tytułu prowizji i opłat (miesięcznie) przychody prowizyjne (mld PLN) koszty prowizyjne (mld PLN) wynik prowizyjny % r/r narastająco (OP) 1,8,4,4 1,6 2,6% -2,2% -3,3% - Pogorszenie wyniku z tytułu prowizji i opłat r/r; wpływ m.in.: ustawowej obniżki stawek interchange wprowadzonej w lipcu 214 r. i styczniu 215 r. oraz dostosowania działalności banków do wymogów Rekomendacji U. Koszty działania z amortyzacją (miesięcznie) i C/I (narastająco w roku) koszty działania z amortyzacją (mld PLN) % r/r narastająco (OP) C/I (OP) 2,9 52,2% 55,1% -,2% 2, 6,3% 7 3, , - Wzrost r/r kosztów działania: wpływ wzrostu opłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów, kosztów wypłaty środków z FOŚG w związku z upadłością SK Bank (2, mld PLN), kosztów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (6 mln PLN). Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość (miesięcznie) wynik z tytułu odpisów aktualizujacych wartość (mld PLN) % r/r narastająco (OP) 2-2 1,2,6 3,4%,8% -1,7% Strona 3/11

4 mar 15 mar 15 Kredyty w sektorze bankowym Na koniec 215 r. wolumen kredytów klientów wzrósł do 1 77 mld PLN (+7, r/r). Po wyłączeniu efektu kursowego tempo wzrostu było niższe i wyniosło 5,8% r/r (wg szacunków PKO Banku Polskiego). Tempo zmian kredytów (r/r) 8% 6% 4% 2% kursywa kolejno: gru'14, wrz'15 6,5% 6,8% 6,5% 5,8% 4,5% 7,9% 7,6% 7,4% 6,1% 6, 8,3% 7,2% 7, 6,8% 5,8% przedsiębiorstw konsumpcyjne os. prywatnych (bez zmian kursu) Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych najwyższe od maja 21 r. Znaczne przyspieszenie tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych: z 4,5% r/r na koniec 214 r. do 7,2% r/r na koniec 215 r. efekt niskich stóp procentowych, dobrej sytuacji gospodarczej oraz dobrej sytuacji na rynku pracy. Tempo zmian kredytów mieszkaniowych (r/r) 18% kursywa kolejno: gru'14, wrz'15 16% 14% 13,5% 11,7% 12% 11, 8% 7,6% 5,8% 6,8% 6% 5,3% 5,1% 4% 5,8% 2% os. prywatnych w PLN os. prywatnych (bez zmian kursu) Przyspieszenie r/r tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych osób prywatnych - efekt deprecjacji PLN względem CHF powodujący wzrost wartości kredytów walutowych zneutralizował znaczne osłabienie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN. W ujęciu kw/kw widoczne osłabienie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych. Tempo zmian kredytów MSP (r/r) 12% kursywa kolejno gru'14, wrz'15 7,1% 9,2% 6,1% 8% 5,6% 8,4% 5,9% 6% 6, 4,9% 4% 4,7% 3,2% 2% 4,7% 2,7% -2% -4% -6% inwestycyjne operacyjne nieruchomości Przyspieszenie tempa wzrostu r/r kredytów inwestycyjnych MSP oraz spadek r/r tempa wzrostu kredytów operacyjnych MSP. Strona 4/11

5 Tempo zmian kredytów dużych przedsiębiorstw (r/r) 7 kursywa kolejno gru'14, wrz' ,9% 5 44,7% ,2% 15,2% 12,1% 2 12,8% 9,9% 12,7% -,3% 7,8% 4,7% - -4,6% -2 nieruchomości operacyjne inwestycyjne Przyspieszenie tempa wzrostu r/r kredytów dla dużych przedsiębiorstw, głównie w efekcie znaczącego wzrostu kredytów operacyjnych oraz kredytów na nieruchomości, przy prawie trzykrotnym spadku r/r tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych dla dużych przedsiębiorstw. Depozyty w sektorze bankowym Na koniec grudnia 215 r. wolumen depozytów sektora bankowego wzrósł do 1 46 mld PLN. Tempo zmian depozytów (r/r) kursywa kolejno: gru'14, wrz'15 35% 1,2% 9,3% 11,4% 25% 1,5% 9,1% 1,2% 8,7% 9,8% 15% 7,6% 7,6% 5% -5% -8,8% -3, 1,1% -15% -16,6% -25% -1,2% -35% przedsiębiorstw osób prywatnych niemonetarnych inst. finans. inst. rządowych i samorządowych W 215 r. nastąpiło istotne osłabienie rocznego tempa wzrostu depozytów o 1,7 p.p. do 7,6%, co było wynikiem głównie ujemnego rocznego tempa zmiany depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Na koniec 215 r. nastąpiła stabilizacja rocznego tempa wzrostu depozytów w porównaniu do końca 3Q 215, przy widocznym osłabieniu rocznego tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw oraz nieznacznym osłabieniu tempa wzrostu depozytów osób prywatnych (zarówno bieżących jak i terminowych). Tempo zmian depozytów osób prywatnych (r/r) kursywa kolejno: gru'14, wrz' ,8% 15% 13,8% 1,2% 13,5% 1,2% 9,8% 7, 6,5% 5% 7,3% -5% bieżące terminowe Mimo niskich stóp procentowych, tempo wzrostu depozytów osób prywatnych na bardzo wysokim poziomie na koniec 215 r. w wysokości 9,8% r/r. Tempo wzrostu depozytów bieżących utrzymało się na poziomie dwukrotnie wyższym niż tempo wzrostu depozytów terminowych. Strona 5/11

6 mar 15 paź 15 Suma bilansowa, kapitał własny i finansowanie zagraniczne sektora bankowego Aktywa sektora bankowego mld PLN % r/r (OP) % , 1 4 4,6% 5% ,4% Suma bilansowa sektora bankowego na koniec grudnia 215 r. wzrosła do 1 6 mld PLN; tempo jej wzrostu r/r na koniec 215 r. porównywalne z rocznym tempem wzrostu kapitału własnego. Kapitał własny sektora bankowego 18 kapitał własny (mld PLN) 166, % r/r (OP) dźwignia kapitałowa 4Q 215: 1,8% 172,1 173,7 15% 14 4,7% 8,5% 5% 4,5% 1 Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego na koniec 3Q 215 r. wzrósł do 15,6%, a współczynnik Tier1 do 14,3% (wzrost kw.kw odpowiednio o +,25 p.p. i +,27 p.p.). Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydenta (mld PLN, %) 15% 2 12% 52,3 4,3 122,3 122,3 1,9% 1,6% 15 39,6 124, ,2% Znaczący spadek kw/kw finansowania zagranicznego w postaci depozytów; stopniowy spadek udziału finansowania zagranicznego w sumie bilansowej banków. 9% kredyty depozyty finan. zagran. w sumie bilans. Portfel papierów wartościowych sektora bankowego Portfel papierów wartościowych i innych aktywów, mld PLN papiery wartościowe kasa i środki w Banku Centralnym należności od banków 49,8 53,9 45,3 5 67,6 47,7 69, ,3 361, 335,4 1 Na koniec 4Q 215 w porównaniu do 3Q 215, nastąpił spadek portfela papierów wartościowych głównie bonów NBP, co jednak zostało skompensowane wzrostem aktywów relatywnie płynnych głównie kasy i środków w Banku Centralnym. Strona 6/11

7 Papiery wartościowe: zmiana r/r i udział w aktywach papiery wartościowe % r/r udział papierów wartościowych w aktywach udział papierów wartosciowych instytucji rządowych szczebla centralnego w aktywach ,4% 22,4% 21, 11,8% 12,6% 12,1% 8,7% 5,6% 2,5% Struktura papierów wartościowych, 215 r. 57,6% 5,6% 2,8% 21,7% 214: 25,8% 4,5% 7,8% emitowane przez Bank Centralny emitowane przez instytucje finansowe podmioty sektora niefinansowego emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych W portfelach papierów wartościowych banków w ujęciu rocznym udział obligacji skarbowych wzrósł do poziomu 57,6% (+2,4 p.p. r/r); natomiast udział bonów NBP spadł do poziomu 21,7% (-4,2 p.p. r/r). 214: 55,2% papiery wartościowe zagraniczne Rentowność sektora bankowego i wskaźniki finansowe Rentowność (ROE i ROA) 12% 9% 6% 3% 1, 1,1% ROE (OL) Marża odsetkowa i prowizyjna (w relacji do aktywów) ROA (OP) 8,5%,9% 1,3% 6,8% 1,1%,9%,7%,7%,5% Rentowność sektora bankowego spadła do historycznie niskiego poziom; ROE wyniosło 6,8%, co było wynikiem kumulacji negatywnych czynników regulacyjnych i upadłości banku spółdzielczego. ROE banków komercyjnych w 215 r. spadło do ok. 8% (z w 214 roku). 3% 2% 1% 2,5%,93% 2,2% 2,2%,87%,85% 1,,9,8,7 W 215 r. był widoczny wyraźny trend spadkowy marży prowizyjnej, a w 4Q 215 r. stabilizacja marży odsetkowej. Marża odsetkowa (OL) Marża prowizyjna (OP) Strona 7/11

8 mar 15 gru'14 konsumpcyjne MSP duże przedsiębiorstwa pozostałe gru' ,6% 14,3% 13, Efektywność kosztowa (za ostatnie 12 miesięcy) 6 5 2,1% 52,2% 55,1% 2, 6,3% 2,5% 2,2% 2, Rosnąca relacja koszty/aktywa w 4Q efekt ewidencji kosztów FOŚG oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 4 1,5% C/I (OL) Koszty/aktywa (OP) Relacja kredyty/depozyty 1 15% 1 95% Nadwyżka kredytów nad depozytami spadła r/r, mimo deprecjacji polskiej waluty względem CHF. Różnica między kredytami i depozytami (mld PLN) Kredyty/Depozyty Jakość aktywów sektora bankowego W 215 roku jakość portfela kredytowego poprawiła się w porównaniu do 214 roku. Na koniec 215 roku wskaźnik kredytów zagrożonych sektora niefinansowego spadł do 7,5% (8,1% na koniec 214 roku). Zmiana wartości kredytów zagrożonych (narastająco; mld PLN), -,2,2 72,6 -,9 72,4,8 Spadek wartości kredytów zagrożonych w efekcie dobrej sytuacji gospodarczej, przy jednoczesnej sprzedaży trudnych wierzytelności przez banki. Udział kredytów zagrożonych główne kategorie 16% 14% 12,7% 12,5% 12,1% 12% 12,7% 12,1% 12, 9,3% 8,2% 8% 7,6% 8,1% 7,9% 7,5% 6% 4% 3,1% 3,3% 2,9% 2% MSP konsumpcyjne duże przedsiębiorstwa Na koniec 215 r. wskaźnik kredytów zagrożonych sektora niefinansowego spadł do 7,5%. Widoczna poprawa jakości wszystkich głównych kategorii kredytów. Strona 8/11

9 mar 15 Udział kredytów zagrożonych kredyty 4, 3,4% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,1% 3, 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% PLN CHF Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w CHF pogorszyła się; wskaźnik kredytów zagrożonych w CHF wzrósł do 3,4% na koniec 215 r. (3,1% na koniec 214 r.). Równocześnie poprawiła się jakość kredytów w PLN; wskaźnik kredytów zagrożonych w tym segmencie spadł r/r o,7 p.p. do 2,7%. Przyszłość sektora bankowego (wg PKO Banku Polskiego) W perspektywie do końca 216 r. sektor bankowy będzie pozostawał pod wpływem niskiego poziomu rynkowych stóp procentowych. Wyniki sektora bankowego będą determinowane istotnymi zmianami zwłaszcza w otoczeniu regulacyjnym. Główne wyzwania regulacyjne dla banków to: utrzymanie rentowności prowadzonej działalności wobec obciążenia sektora bankowego tzw. podatkiem bankowym (ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych z 15 stycznia 216 r.), wg PKO Banku Polskiego koszt podatku dla sektora bankowego może wynieść ponad 4 mld PLN w 216 r., co wpłynie na poziom rentowności sektora bankowego; wsparcie dla kredytobiorców posiadających kredyty walutowe, w tym ich przewalutowanie; na obecnym etapie brak rozwiązań ustawowych; propozycja przedstawiona w styczniu 216 r. jest przedmiotem szacunków przez KNF; ograniczenie możliwości zwiększania przychodów pozaodsetkowych w warunkach obowiązywania od 11 marca 216 r. przepisów dotyczących maksymalnych pozaodsetkowych przychodów z tytułu kredytów (zapisy ustawy o zmianie ustawy o nadzorze finansowym i niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kredycie konsumenckim); zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego w listopadzie 215 r. powodujące potencjalny wzrost kosztu ryzyka i kosztów działania banków; dalszy wzrost wymagań w zakresie wkładu własnego kredytobiorców wynikający z Rekomendacji S (od stycznia 216 r. rekomendowany przez KNF wkład własny wynosi 15%). Oczekiwany spadek rentowności sektora bankowego w 216 roku na skutek przede wszystkim czynników regulacyjnych. Wyzwaniem dla sektora bankowego w perspektywie do końca 216 r. będzie utrzymanie dochodowości powyżej kosztu kapitału. W tym aspekcie istotną rolę odgrywają alternatywne do lokat bankowych formy lokowania oszczędności np. w funduszach inwestycyjnych; jednak ze względu na niski i nadal spadający poziom stóp zwrotu w głównych segmentach rynku funduszy inwestycyjnych, stanowią one mało atrakcyjną formę lokowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe. Rentowność sektora bankowego może także pozostawać pod wpływem sytuacji finansowej sektora banków spółdzielczych. Pewnym ryzykiem dla perspektyw akcji kredytowej jest skala reakcji dostosowawczych banków na wprowadzenie nowych obciążeń, w tym podatku od niektórych instytucji finansowych. Kondycji sektora bankowego będzie sprzyjała oczekiwana dobra koniunktura polskiej gospodarki i poprawiająca się kondycja finansowa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co powinno przełożyć się na wzrost popytu na nisko oprocentowane kredyty bankowe, w szczególności konsumpcyjne. Strona 9/11

10 Źródła danych KNF dane miesięczne sektora bankowego NBP dane miesięczne sektora bankowego obliczenia i szacunki PKO Bank Polski Słownik użytych pojęć i wskaźników Wskaźniki ROE rentowność kapitału własnego; obliczona jako relacja zysku netto za ostatnie 12 miesięcy do średniej wielkości kapitału własnego za ostatnie 12 miesięcy ROA - rentowność aktywów; obliczona jako relacja zysku netto za ostatnie 12 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 12 miesięcy marża odsetkowa/prowizyjna - obliczona jako relacja odpowiednio wyniku odsetkowego/prowizyjnego za ostatnie 12 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 12 miesięcy koszty/aktywa - obliczone jako relacja kosztów działania za ostatnie 12 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 12 miesięcy koszt ryzyka - obliczony jako relacja wyniku z tytułu odpisów za ostatnie 12 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 12 miesięcy Ww. wskaźniki w ujęciu miesięcznym obliczane jako relacja danej pozycji wynikowej za 1 miesiąc do średniej wielkości odpowiednio kapitału własnego/aktywów za 2 ostatnie miesiące i przemnożone przez 12 miesięcy. C/I relacja koszty/dochody; obliczona jako relacja kosztów działania za ostatnie 12 miesięcy do przychodów z działalności biznesowej za ostatnie 12 miesięcy dźwignia kapitałowa - obliczona jako relacja średniego kapitału własnego za ostatnie 12 miesięcy do średniej wielkości aktywów za ostatnie 12 miesięcy Wskaźnik C/I w ujęciu miesięcznym obliczany jako relacja danych pozycji wynikowych w danym miesiącu, a wskaźnik dźwigni kapitałowej jako relacja pozycji bilansowych na koniec danego miesiąca. Pojęcia wynik na działalności biznesowej (przychody) suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku na pozostałej działalności biznesowej wynik z działalności podstawowej suma wyniku odsetkowego i prowizyjnego wynik z pozostałej działalności biznesowej suma głównie przychodów z tytułu dywidend, wyniku z pozycji wymiany, wyniku z operacji finansowych oraz wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych koszty działania suma kosztów osobowych, rzeczowych, pozostałych kosztów działania, amortyzacji i rezerw Strona 1/11

11 DEPARTAMENT STRATEGII BANKU Dyrektor Departamentu Magdalena Ramatowska t: ZESPÓŁ ANALIZ RYNKU I KONKURENCJI Kierownik Zespołu Elżbieta Sawicka t: Katarzyna Hyż t: Aneta Iwańska t: Katarzyna Perkuszewska t: Łukasz Sieradzan-Sobolewski t: Aleksandra Wasilewska t: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 26438; NIP: , REGON: ; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25 PLN. Infolinia: opłaty zgodne z taryfą operatora Informacja: Strona 11/11

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

mld PLN zysk netto za 6 m-cy 2016

mld PLN zysk netto za 6 m-cy 2016 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) W I półroczu 16 roku sektor bankowy w Polsce pozostawał nadal pod wpływem następujących czynników: korzystnej sytuacji makroekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 216 R.) W okresie styczeń-maj 216 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 5,3 mld PLN, co oznacza wyhamowanie tempa spadku do 17% r/r (-1,1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2 Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo