PRZEDMIAR ATT/234-13/OS/11. Załącznik nr 8B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ATT/234-13/OS/11. Załącznik nr 8B"

Transkrypt

1 ATT/234-13/OS/11 Załącznik nr 8B PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w Domu Studenta Nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.szwoleŝerów 1/2 INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie ADRES INWESTORA : Szczecin al Piastów 17 BRANśA : Budowlana, Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Kubiena (budowlana) Andrzej Dobrowolski (Sanitarna ) DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 2011 Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Malowanie pokoi studenckich na IV piętrze wraz z grzejnikami (44 pokoi) 1 KNR 4-01 d Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz.2+poz.3)*10% 23,470 RAZEM 23,470 2 NNRNKB d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy - powierzchnie pionowe poz.4*0,1 173,970 RAZEM 173,970 3 NNRNKB d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy - powierzchnie poziome poz.5*0,1 60,726 RAZEM 60,726 4 KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym ustalonym z uŝytkownikiem ((5,22+2,6)*2*7*2+(5,22+2,81+5,22+2,4)*2*2+(5,38+2,6)*2*9*2+(5,38+2,6)*2* 6+(5,22+2,6)*2*2)*2,5 1739,700 RAZEM 1739,700 5 KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ((5,22*2,6)*7*2+(5,22*2,81+5,22*2,4)*2+(5,38*2,6)*9*2+(5,38*2,6)*6+(5,22* 2,6)*2) 607,256 RAZEM 607,256 6 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią d poz.5 607,256 RAZEM 607,256 7 KNR 4-01 d rur o średnicy do 50 mm m 22*2,7*2+44*1,0*2 06,800 RAZEM 206,800 8 KNR 4-01 d grzejników radiatorowych 7*0,14*0,6*2*44 51,744 RAZEM 51,744 9 d.1 kalk. własna Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g 2,0*44 r-g 88,000 RAZEM 88,000 2 Malowanie okien na IV piętrze w pokojach 10 KNR 4-01 d z. sz z. sz KNR-W 4-01 d Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby, zmatowienie powłoki lakierniczej skrzydła i ościeŝnicy, uzupełnienie ubytków przez szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym, pomalowanie farbą akrylową w kolorze białym stolarki okiennej - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkami (1,75*1,45*(16+24)+1,45*1,45*4) 109,910 RAZEM 109,910 Mycie po robotach malarskich okien (1,75*1,45*(16+24)+1,45*1,45*4) 109,910 RAZEM 109,910 3 Nakładki parapetowe - pokoje 12 d.3 kalk. własna Wymiana nakładek z pcv na parapetach w pokojach m 44*1,8 m 79,200 RAZEM 79,200 4 Malowanie kuchni wraz z oknami, drzwiami i grzejnikami KNR 4-01 d Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (poz.18+poz.16)*15% 37,631 RAZEM 37, KNR 4-01 d Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (poz.18+poz.16)*15% 37,631 RAZEM 37, NNRNKB d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy -powierzchnie poziome poz.16*30% 30,142 RAZEM 30, KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3,15*2,55+1,56*1,95)*5 55,373 (2,5*3,11+2,0*1,75)*4 45,

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 100, NNRNKB d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy -powierzchnie pionowe poz.18*30% 45,121 RAZEM 45, KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,15*2+2,55*2+1,95*2+1,56*2)*0,82*5 75,522 (2,5+3,11+2,0+1,75)*2*4 74,880 RAZEM 150, KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (1,65*2,55+1,65*(1,95*2+1,56*2))*5 78,953 (3,11+2*2,0+2*1,75)*4 42,440 RAZEM 121, KNR 4-01 d grzejników radiatorowych (7*0,12*0,6*2)*2+(5*0,12*0,6*2)*5+(6*0,12*0,6*2)*2 7,344 RAZEM 7, KNR 4-01 d rur o średnicy do 50 mm m (2,46*2+1,2+2,0)*8+1,7+1,2+2,0 m 69,860 2,46*4 m 9,840 <konstr. wsporcza kuchenki i zlewu>7,0*9 m 63, KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d RAZEM 142,700 rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 m mm 2,46*5 m 12,300 RAZEM 12,300 Dwukrotne lakierowanie progów drzwiowych 3+4 7,000 RAZEM 7,000 podokienników lastrykowych 9 9,000 uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi z ocieŝnicą (0,8*2,0*2,5*5+0,7*2,0*2,5*5+0,8*2,0*2,5*3) 49,500 (0,8*2,0*2,5*5+0,7*2,0*2,5*5+0,7*2,0*2,5*2) 44,500 RAZEM 94,000 powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - oscieŝnice metalowe 0,8*2,0*0,5*2+0,7*2,0*2,5*2 8,600 RAZEM 8,600 Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wymiana odparzonych, uzupełnienie brakujących 5,0 5,000 RAZEM 5,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 9 9,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 9 9,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 9 9,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach 9 9,000 Zabezpieczenie podłóg folią poz ,473 RAZEM 100,

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 33 d.4 KNR z. sz z. sz d.4 kalk. własna 35 KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d d.4 kalk. własna Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby, zmatowienie powłoki lakierniczej skrzydła i ościeŝnicy, uzupełnienie ubytków przez szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym, pomalowanie farbą akrylową, w kolorze białym stolarki okiennej - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkami 1,45*1,45*9 18,923 RAZEM 18,923 Wymiana silikonu w stolarce okiennej przy szybach szt 1 szt 1,000 RAZEM 1,000 Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0 1,000 RAZEM 1,000 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 9 9,000 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 9 9,000 Wykonnaie prac porządkowych, wnoszenie i wynoszenie wyposaŝenia, mycie r-g 9 r-g 9,000 5 Wymiana części brodzików - roboty budowlane 39 KNR 4-01 d Rozebranie wykładziny ściennej z płytek poz.41 18, NNRNKB d KNR-W 2-02 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy -powierzchnie pionowe RAZEM 18,000 poz.41 18,000 RAZEM 18,000 Uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej wokół brodzika, zasilikonowanie połączenia z brodzikiem - wsp. do RMS=1,25 z uwagi na utrudnienia 18*(4*1,0*0,25) 18,000 RAZEM 18,000 Zabezpieczenie brodzików folią 18 18,000 RAZEM 18,000 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie gru- m 3 zu na wysypisku poz.39*0,03 m 3 0,540 RAZEM 0,540 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m 3 kaŝdy następny 1 km Krotność = 14 poz.43 m 3 0,540 RAZEM 0,540 6 Wymiana cząści brodzików - roboty sanitarne 45 KNR-W 4-02 d KNR-W 4-02 d d.6 kalk. własna Wymiana brodzika emaliowanego (80cm) na emaliowany z grubej blachy 1.25 i 1.6 mm, pokryty emalią odporną na uderzenia i ścieranie z podtłoczeniem i pow. antypoślizgową ustawionego na nośniku ze styropioanu 29,00 kpl. 29,000 RAZEM 29,000 Wymiana syfonu o śr. 50 mm - nowy (odporny bez ruchomych elementów ) musi zostać zaakceptowany przez uŝytkownika i inspektora nadzoru 29,00 29,000 RAZEM 29,000 DemontaŜ drzwi kabiny natryskowej (jedna ścianka) i ponowny montaŝ po wymianie brodzika, uszczelnienie. 29,00 29,000 RAZEM 29,000 kpl

5 1 Malowanie pokoi studenckich na IV piętrze wraz z grzejnikami (44 pokoi) 1 KNR 4-01 d Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23, r-g 0,0950 0,00 0, gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,00 0,000 2 NNRNKB 202 d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy - powierzchnie pionowe Razem pozycja 1 0,000 23,470 0,00 173, r-g 0,0800 0,00 0, x050 preparat gruntujący dm 3 0,2200 0,00 0, wyciąg' m-g 0,0002 0,00 0, środek transportowy' m-g 0,0003 0,00 0,000 3 NNRNKB 202 d (z.vii) Gruntowanie podłoŝy - powierzchnie poziome Razem pozycja 2 0, ,970 0,00 60, r-g 0,0600 0,00 0, x050 preparat gruntujący dm 3 0,2100 0,00 0, wyciąg' m-g 0,0002 0,00 0, środek transportowy' m-g 0,0003 0,00 0,000 4 KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym ustalonym z uŝytkownikiem Razem pozycja 3 0,000 60,726 0, , r-g 0,1190 0,00 0, farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor dm 3 0,2860 0,00 0,000 5 KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Razem pozycja 4 0, ,700 0,00 607, r-g 0,1190 0,00 0, farby emulsyjne nawierzchniowe dm 3 0,2980 0,00 0,000 6 KNR-W 4-01 d Razem pozycja 5 0, ,256 0,00 Zabezpieczenie podłóg folią 607, r-g 0,0570 0,00 0, folia polietylenowa - osłonowa 0,3570 0,00 0,000 7 KNR 4-01 d rur o średnicy do 50 mm Razem pozycja 6 0, ,256 0,00 06,

6 999 r-g 0,2200 0,00 0,000 dm 3 0,0130 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0140 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0060 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,2000 0,00 0,000 8 KNR 4-01 d grzejników radiatorowych Razem pozycja 7 0, ,800 0,00 51, r-g 1,1300 0,00 0,000 dm 3 0,1730 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,1830 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0790 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,5600 0,00 0,000 9 d.1 kalk. własna Razem pozycja 8 0,000 51,744 0,00 Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g 88, r-g 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 9 0,000 88,000 0,00 2 Malowanie okien na IV piętrze w pokojach 10 d.2 KNR z.sz z. sz Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby, zmatowienie powłoki lakierniczej skrzydła i ościeŝnicy, uzupełnienie ubytków przez szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym, pomalowanie farbą akrylową w kolorze białym stolarki okiennej - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkami 109, r-g 1,2600 0,00 0, szpachlówka celulozowa na tynki dm 3 0,1290 0,00 0,000 0,086*(0,75+0,75)=0,129= papier ścierny w arkuszach' ark. 0,6450 0,00 0,000 0,43*(0,75+0,75)=0,645= Emalia akrylowa wodorozc.do dm 3 0,1335 0,00 0,000 drewna-biała 0,089*(0,75+0,75)=0,1335= Emalia akrylowa wodorozc.do dm 3 0,1410 0,00 0,000 drewna-biała 0,094*(0,75+0,75)=0,141= rozpuszczalnik dm 3 0,0630 0,00 0,000 0,042*(0,75+0,75)=0,063= 11 KNR-W 4-01 d Razem pozycja 10 0, ,910 0,00 Mycie po robotach malarskich okien 109, r-g 0,2800 0,00 0,000 środki czystości 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 11 0, ,910 0,00 3 Nakładki parapetowe - pokoje 12 d.3 kalk. własna Wymiana nakładek z pcv na parapetach w pokojach m 79,

7 13 d.4 nakładka parapetowa z pcv m 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 12 0,000 79,200 0,00 4 Malowanie kuchni wraz z oknami, drzwiami i grzejnikami - 9 KNR , Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 999 r-g 0,0920 0,00 0, Mydła techniczne kg 0,0220 0,00 0, Wapno hydratyzowane workowane, t 0, ,00 0,000 gat. I piasek do zapraw'' m 3 0,0010 0,00 0,000 Razem pozycja 13 0,000 37,631 0,00 14 KNR 4-01 d Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37, r-g 0,0950 0,00 0, gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,00 0, NNRNKB 202 d Razem pozycja 14 0,000 37,631 0,00 30,142 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy -powierzchnie poziome 999 r-g 0,0600 0,00 0, x050 preparat gruntujący dm 3 0,2100 0,00 0, wyciąg' m-g 0,0002 0,00 0, środek transportowy' m-g 0,0003 0,00 0, KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Razem pozycja 15 0,000 30,142 0,00 100, r-g 0,1190 0,00 0, farby emulsyjne nawierzchniowe dm 3 0,2980 0,00 0, NNRNKB 202 d Razem pozycja 16 0, ,473 0,00 45,121 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy -powierzchnie pionowe 999 r-g 0,0800 0,00 0, x050 preparat gruntujący dm 3 0,2200 0,00 0, wyciąg' m-g 0,0002 0,00 0, środek transportowy' m-g 0,0003 0,00 0, KNR 4-01 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Razem pozycja 17 0,000 45,121 0,00 150, r-g 0,1190 0,00 0,

8 farby emulsyjne nawierzchniowe dm 3 0,2860 0,00 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 18 0, ,402 0,00 121,393 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 999 r-g 0,6350 0,00 0, grunt pokostowy dm 3 0,1800 0,00 0,000 dm 3 0,0850 0,00 0, rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm 3 0,0430 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0990 0,00 0, szpachlówka olejno-ŝywiczna na tynki dm 3 0,5170 0,00 0,000 biała gips budowlany t 0, ,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,4830 0,00 0,000 Razem pozycja 19 0, ,393 0,00 20 KNR 4-01 d grzejników radiatorowych 7, r-g 1,1300 0,00 0,000 dm 3 0,1730 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,1830 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0790 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,5600 0,00 0, KNR 4-01 d rur o średnicy do 50 mm Razem pozycja 20 0,000 7,344 0,00 m 142, r-g 0,2200 0,00 0,000 dm 3 0,0130 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0140 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0060 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,2000 0,00 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 21 0, ,700 0,00 m 12,300 rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 999 r-g 0,2600 0,00 0,000 dm 3 0,0250 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0270 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0120 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,2000 0,00 0, KNR 4-01 d Dwukrotne lakierowanie progów drzwiowych Razem pozycja 22 0,000 12,300 0,00 7, r-g 0,1600 0,00 0,

9 emalia olejno-ŝywiczna ogólnego stosowania dm 3 0,0280 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0040 0,00 0, KNR 4-01 d podokienników lastrykowych Razem pozycja 23 0,000 7,000 0,00 9, r-g 0,4000 0,00 0, szpachlówka celulozowa na tynki dm 3 0,0450 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,2800 0,00 0,000 dm 3 0,0440 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0470 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0210 0,00 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 24 0,000 9,000 0,00 94,000 uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi z ocieŝnicą 999 r-g 0,6200 0,00 0, szpachlówka celulozowa na tynki dm 3 0,0750 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,4900 0,00 0,000 dm 3 0,0810 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0870 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0380 0,00 0, KNR 4-01 d powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - oscieŝnice metalowe Razem pozycja 25 0,000 94,000 0,00 8, r-g 0,5900 0,00 0, kit szpachlowy olejno-ŝywiczny ogólnego kg 0,1909 0,00 0,000 stosowania dm 3 0,0810 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 0,0830 0,00 0, Benzyny do lakierów' dm 3 0,0360 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 0,5600 0,00 0, KNR-W 4-01 d Razem pozycja 26 0,000 8,600 0,00 5,000 Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wymiana odparzonych, uzupełnienie brakujących 999 r-g 2,0000 0,00 0, płytki i kształtki fajansowe szkliwione 1,1300 0,00 0,000 ścienne (glazurowane) cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0101 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0250 0,00 0, kwas solny techniczny gat.i/ii roztwór kg 0,3000 0,00 0,000 5% - 9 -

10 Razem pozycja 27 0,000 5,000 0,00 28 KNR 4-01 d Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do m2 na ścianach 9, r-g 0,4500 0,00 0, cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0005 0,00 0, ciasto wapienne (wapno gaszone)' m 3 0,0005 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0027 0,00 0, woda z rurociągu m 3 0,0007 0,00 0, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' 29 KNR 4-01 d m-g 0,0100 0,00 0,000 Razem pozycja 28 0,000 9,000 0,00 9,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do m2 na stropach 999 r-g 0,6700 0,00 0, cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0005 0,00 0, ciasto wapienne (wapno gaszone)' m 3 0,0005 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0027 0,00 0, woda z rurociągu m 3 0,0007 0,00 0, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' 30 KNR 4-01 d m-g 0,0100 0,00 0,000 Razem pozycja 29 0,000 9,000 0,00 9,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do m2 na ścianach 999 r-g 0,4900 0,00 0, cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0013 0,00 0, ciasto wapienne (wapno gaszone)' m 3 0,0012 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0067 0,00 0, woda z rurociągu m 3 0,0017 0,00 0, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' betoniarka wolnospadowa elektryczna 31 KNR 4-01 d m-g 0,0200 0,00 0,000 m-g 0,0200 0,00 0,000 Razem pozycja 30 0,000 9,000 0,00 9,000 Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do m2 na stropach 999 r-g 0,7400 0,00 0, cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0013 0,00 0, ciasto wapienne (wapno gaszone)' m 3 0,0012 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0067 0,00 0, woda z rurociągu m 3 0,0017 0,00 0,

11 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' betoniarka wolnospadowa elektryczna 32 KNR-W 4-01 d m-g 0,0200 0,00 0,000 m-g 0,0200 0,00 0,000 Razem pozycja 31 0,000 9,000 0,00 Zabezpieczenie podłóg folią 100, r-g 0,0570 0,00 0, folia polietylenowa - osłonowa 0,3570 0,00 0, KNR 4-01 d z.sz z. sz Razem pozycja 32 0, ,473 0,00 18,923 Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby, zmatowienie powłoki lakierniczej skrzydła i ościeŝnicy, uzupełnienie ubytków przez szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym, pomalowanie farbą akrylową, w kolorze białym stolarki okiennej - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeŝnice łącznie z ćwierćwałkami 999 r-g 1,2600 0,00 0, szpachlówka celulozowa na tynki dm 3 0,1290 0,00 0,000 0,086*(0,75+0,75)=0,129= papier ścierny w arkuszach' ark. 0,6450 0,00 0,000 0,43*(0,75+0,75)=0,645= Emalia akrylowa wodorozc.do dm 3 0,1335 0,00 0,000 drewna-biała 0,089*(0,75+0,75)=0,1335= Emalia akrylowa wodorozc.do dm 3 0,1410 0,00 0,000 drewna-biała 0,094*(0,75+0,75)=0,141= rozpuszczalnik dm 3 0,0630 0,00 0,000 0,042*(0,75+0,75)=0,063= 34 d.4 kalk. własna Razem pozycja 33 0,000 18,923 0,00 szt 1,000 Wymiana silikonu w stolarce okiennej przy szybach 999 r-g 1,0000 0,00 0,000 silikon szt 1,2500 0,00 0, KNR 4-01 d Razem pozycja 34 0,000 1,000 0,00 Skasowanie wykwitów (zacieków) 1, r-g 0,3810 0,00 0, wapno suchogaszone t 0,0035 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0060 0,00 0, wapno hydrauliczne t 0,0020 0,00 0, ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1000 0,00 0,000 gat.i/ii (10.5%) 36 KNR 4-01 d Wykucie z muru kratek wentylacyjnych Razem pozycja 35 0,000 1,000 0,00 9, r-g 0,1200 0,00 0,

12 Razem pozycja 36 0,000 9,000 0,00 37 KNR-W 4-01 d Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 9, r-g 0,6800 0,00 0, cegła budowlana pełna 2,0000 0,00 0, cement portlandzki zwykły bez dodatków t 0,0021 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,0050 0,00 0, kratki wentylacyjne 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 37 0,000 9,000 0,00 38 d.4 kalk. własna Wykonnaie prac porządkowych, wnoszenie i wynoszenie wyposaŝenia, mycie r-g 9, r-g 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 38 0,000 9,000 0,00 5 Wymiana części brodzików - roboty budowlane 39 d.5 KNR Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 18, r-g 1,3800 0,00 0, NNRNKB 202 d Razem pozycja 39 0,000 18,000 0,00 18,000 (z.vii) Gruntowanie podłoŝy -powierzchnie pionowe 999 r-g 0,0800 0,00 0, x050 preparat gruntujący dm 3 0,2200 0,00 0, wyciąg' m-g 0,0002 0,00 0, środek transportowy' m-g 0,0003 0,00 0, KNR-W 2-02 d Razem pozycja 40 0,000 18,000 0,00 18,000 Uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej wokół brodzika, zasilikonowanie połączenia z brodzikiem - wsp. do RMS=1,25 z uwagi na utrudnienia 999 1,37*1,25= r-g 1,7125 0,00 0, płytki ścienne 1,3125 0,00 0,000 1,05*1,25= zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 3,5500 0,00 0,000 2,84*1,25= zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0,5451 0,00 0,000 0,4361*1,25= wyciąg' 0,0433*1,25= środek transportowy' 0,0338*1,25= 42 KNR-W 4-01 d m-g 0,0541 0,00 0,000 m-g 0,0423 0,00 0,000 Razem pozycja 41 0,000 18,000 0,00 Zabezpieczenie brodzików folią 18, r-g 0,0570 0,00 0, folia polietylenowa - osłonowa 0,3570 0,00 0,

13 Razem pozycja 42 0,000 18,000 0,00 43 KNR 4-01 d Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku m 3 0, r-g 2,3400 0,00 0,000 opłata za składowanie gruzu m 3 1,0000 0,00 0, Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,2100 0,00 0, KNR 4-01 d d.6 Razem pozycja 43 0,000 0,540 0,00 m 3 0,540 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy następny 1 km Krotność = Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,04*14= m-g 0,5600 0,00 0,000 Razem pozycja 44 0,000 0,540 0,00 6 Wymiana cząści brodzików - roboty sanitarne KNR-W 4-02 kpl. 29, Wymiana brodzika emaliowanego (80cm) na emaliowany z grubej blachy 1.25 i 1.6 mm, pokryty emalią odporną na uderzenia i ścieranie z podtłoczeniem i pow. antypoślizgową ustawionego na nośniku ze styropioanu 999 r-g 1,3200 0,00 0, brodziki natryskowe blaszane emaliowane szt 1,0000 0,00 0,000 + nosnik ze styropianu materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0, KNR-W 4-02 d Razem pozycja 45 0,000 29,000 0,00 29,000 Wymiana syfonu o śr. 50 mm - nowy (odporny bez ruchomych elementów ) musi zostać zaakceptowany przez uŝytkownika i inspektora nadzoru 999 r-g 0,5900 0,00 0, syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego śr.50 mm 47 d.6 kalk. własna szt 1,0000 0,00 0,000 Razem pozycja 46 0,000 29,000 0,00 29,000 DemontaŜ drzwi kabiny natryskowej (jedna ścianka) i ponowny montaŝ po wymianie brodzika, uszczelnienie. 999 r-g 4,5000 0,00 0,000 Razem pozycja 47 0,000 29,000 0,00 Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00 Słownie: zero i 00/100 zł ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 1118,3644 0,00 0,00 2. robocizna r-g 130,5000 0,00 0,00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

14 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa 1. ałun techniczny glinowo-potasowy gat.i/ii (10.5% kg 0,1000 0,1000 0,00 0,00 ) 2. Benzyny do lakierów' dm 3 11, ,0112 0,00 0,00 3. brodziki natryskowe blaszane emaliowane + nosnik szt 29, ,0000 0,00 0,00 ze styropianu 4. cegła budowlana pełna 18, ,0000 0,00 0,00 5. cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0505 0,0505 0,00 0,00 6. cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0324 0,0324 0,00 0,00 7. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0186 0,0186 0,00 0,00 8. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m 3 0,0306 0,0306 0,00 0,00 9. Emalia akrylowa wodorozc.do drewna-biała dm 3 35, ,3647 0,00 0, emalia olejno-ŝywiczna ogólnego stosowania dm 3 0,1960 0,1960 0,00 0, farba olejna do gruntowania ogólnego dm 3 37, ,3709 0,00 0, farba olejna nawierzchniowa ogólnego dm 3 34, ,0982 0,00 0, farby emulsyjne nawierzchniowe dm 3 253, ,9182 0,00 0, farby emulsyjne nawierzchniowe - kolor dm 3 497, ,5542 0,00 0, folia polietylenowa - osłonowa 259, ,0853 0,00 0, gips budowlany t 0,0005 0,0005 0,00 0, gips budowlany szpachlowy t 0,0183 0,0183 0,00 0, grunt pokostowy dm 3 21, ,8507 0,00 0, kit szpachlowy olejno-ŝywiczny ogólnego stosowania kg 1,6417 1,6417 0,00 0, kratki wentylacyjne 9,0000 9,0000 0,00 0, kwas solny techniczny gat.i/ii roztwór 5% kg 1,5000 1,5000 0,00 0, Mydła techniczne kg 0,8279 0,8279 0,00 0, nakładka parapetowa z pcv m 79, ,2000 0,00 0, opłata za składowanie gruzu m 3 0,5400 0,5400 0,00 0, papier ścierny w arkuszach' ark. 300, ,5754 0,00 0, piasek do zapraw'' m 3 0,3828 0,3828 0,00 0, płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne 5,6500 5,6500 0,00 0,00 (glazurowane) 28. płytki ścienne 23, ,6250 0,00 0, preparat gruntujący dm 3 71, ,2423 0,00 0, rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm 3 5,2199 5,2199 0,00 0, rozpuszczalnik dm 3 8,1165 8,1165 0,00 0, silikon szt 1,2500 1,2500 0,00 0, syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego śr.50 szt 29, ,0000 0,00 0,00 mm 34. szpachlówka celulozowa na tynki dm 3 24, ,0745 0,00 0, szpachlówka olejno-ŝywiczna na tynki biała dm 3 62, ,7602 0,00 0, środki czystości 109, ,9100 0,00 0, Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,0331 0,0331 0,00 0, wapno hydrauliczne t 0,0020 0,0020 0,00 0, wapno suchogaszone t 0,0035 0,0035 0,00 0, woda z rurociągu m 3 0,0432 0,0432 0,00 0, zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9,8123 9,8123 0,00 0, zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 63, ,9000 0,00 0, materiały pomocnicze zł 0,00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3600 0,00 0,00 2. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,9558 0,00 0,00 3. środek transportowy' m-g 0,8589 0,00 0,00 4. wyciąg' m-g 1,0398 0,00 0,00 5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,5400 0,00 0,00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU NR 8 ( I i II PIĘTRO ) W KOMPLEK- SIE WOJSKOWYM PRZY UL.DOBRZYŃSKIEJ W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 KOSZTORYS OFERTOWY ZAD I ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 301,304, 02 oraz klatki schodowej w budynku

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Slowackiego 32 34 m 53 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie kuchni z korytarzykiem ADRES INWESTYCJI : APS OA "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : APS OA"PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Ślepy. STBS Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1

KOSZTORYS Ślepy. STBS Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 STBS Szczecin ul. Boh. Getta Warszawskiego 1 KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont 3 klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Łukasińskiego 36, 36A, 36H INWESTOR : Szczecińskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N - 0. STARA ZABUDOWA. MALOWANIE TYPOWEGO POKOJU O POW. 20 M2. NAKŁADY NA 1 SZT. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ŁÓDŹ UL. PROMOWA 25 KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH JAROSLAW KEBŁOWSKI

PRZEDMIAR ŁÓDŹ UL. PROMOWA 25 KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH JAROSLAW KEBŁOWSKI KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH JAROSLAW KEBŁOWSKI 93-451 ŁÓDŹ UL. PROMOWA 25 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Popiełuszki 11A m 20 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : ul. Niedziałkowskiego 19/10-pozostała część po I etapie remontu

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" malowanie lokalu M4A

APS OA PRZYJAśŃ malowanie lokalu M4A APS OA "PRZYJAśŃ" malowanie lokalu M4A NAZWA INWESTYCJI : malowanie lokalu M4A ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa BRANśA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej INWESTOR : Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ADRES INWESTORA : 9-06 Rogów, ul.akademicka 20 BRANśA : budowlana DATA OPRACOWANIA : 05.11.2012

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie lokalu typowego 5,40*3,70 ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy " WOLA " Warszawa, ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu koszty obciąŝające najemcę lokalu ADRES INWESTYCJI : ul. Grenady 5 m 45 INWESTOR : Administracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY REMONTOWE 1 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) 4,200 m2 Malarze grupa III r-g 0,381 0,38100 Wapno suchogaszone

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sanitariaty bud. A i B ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE - MALOWANIE SZATNI w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO- KSZTAŁCĄCYCH

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE - MALOWANIE SZATNI w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO- KSZTAŁCĄCYCH PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE - MALOWANIE SZATNI w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO- KSZTAŁCĄCYCH ADRES INWESTYCJI : 34-300 śywiec UL.SŁOWACKIEGO 2 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 Przedmiar robót ZAD I Załącznik nr 7 NAZWA INWESTYCJI : WTM - BASEN ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 41 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012

Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich 2 44-120 Pyskowice Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012 Adres budowy: Pyskowice Obiekt: budynek wielorodzinny przy ul. Strzelców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Dział Techniczny UAM POZNAŃ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE DS NIESZAWSKA ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. NIESZAWSKA 3 INWESTOR : UAM POZNAŃ ADRES INWESTORA : POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wrzesińska 13, Szczecin. Kosztorysy Nadzory Budowlane mgr inŝ. Stefan Pieńkowski

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wrzesińska 13, Szczecin. Kosztorysy Nadzory Budowlane mgr inŝ. Stefan Pieńkowski Kosztorysy Nadzory Budowlane mgr inŝ. Stefan Pieńkowski ul. Wrzesińska 13, 70-835 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2 Jednostka Wojskowa nr 2063 00-909 Warszawa ul. Banacha 2 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Malowanie klatki schodowej nr 1 Osiedle Kostka 13. Data opracowania:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Malowanie klatki schodowej nr 1 Osiedle Kostka 13. Data opracowania: Data opracowania: 2014-04-02 KOSZTORYS Nazwa zadania: Malowanie klatki schodowej nr 1 Osiedle Kostka 13 Adres inwestycji: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Kostka 13 99-400 Łowicz Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 . AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Załącznik nr 9e KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont Bieżący Łazienek w budynkach A, B, C przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz użytkowanych przez Ministerstwo w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE II - PRZEDMIAR

ZADANIE II - PRZEDMIAR ZP/ATR/DS.3,4,5,A/04/2009 Załącznik nr 7A ZADANIE II - NAZWA INWESTYCJI : Prace reontowe w Dou Studenta Nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.szwoleŝerów 1/2 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA ul. Gandhi 14. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor DATA OPRACOWANIA :

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA ul. Gandhi 14. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor DATA OPRACOWANIA : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA ul. Gandhi 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : STERYLIZATORNIA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. CHOCIMSKA 5 INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-BUD ul. Podchorążych Żary

PROJEKT-BUD ul. Podchorążych Żary PROJEKT-BUD ul. Podchorążych 39 68-200 Żary KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w siedzibie PUP w ubsku ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 1 68-300 ubsko INWESTOR : Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45421100-5 NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkowie, Frankowie i Kątach - wymiana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45442100-8 Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45442100-8 Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie płdn i płn kl.schodowych ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont korytarza jednej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 Data: 2009-02-09 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 20,22; 12-22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul. Peowiaków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Żeromskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW Obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Muszynie Adres: Muszyna, ul Zielona 26 Roboty: Budowlano-remontowe - Wymiana stolarki okienej oraz malowanie. Lp. Podst Opis i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 Nazwa inwestycji : REMONT PUSTOSTANU Adres inwestycji : UL.Wojska Polskiego 29 m120 : budowlana KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Pogotowie Opiekuńcze Roboty remontowe na 1 piętrze Kosztorys nakładczy

Pogotowie Opiekuńcze Roboty remontowe na 1 piętrze Kosztorys nakładczy 06.2006 Inwestor: Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul. Krokusowa 15/17 Łódź Adres budowy: Łódź ul. Krokusowa 15/17 Kod CPV: 454 53 000-7, 454 21 100-5, 454 21 141-4, 454 10 000-4, 454 42 100-8 Budowa: Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ul. Szpitalna 18 Szczecin LOKAL MIESZKALNY : Remont mieszkania SZCZECIN UL. WŁOŚCIAŃSKA 45 M

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary MZB Tarnów ul. Waryńskiego 9 : Malowanie klatki schodowej oraz holu wejściowego : Tarnów ul. Wałowa 10 : MZB Tarnów : 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS Ofertowy NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Ul. Krzywoustego 53/10 w Szczecinie INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22 BRANśA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

WER I 2016 r klatki Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

WER I 2016 r klatki Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie akrylową kolor 1 203,154 m2 Robotnicy r-g 0,152

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : DS -1. cz. C. PIWNICA, MALOWANIE KORYTARZA RAZEM Z HOLEM DO POCHYLNI ZJAZDOWEJ I DO CZĘŚCI A ADRES INWESTYCJI : O.A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O.A. "PRZYJAŹŃ" ADRES

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Monte Cassino 11 m 138 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora :

Bardziej szczegółowo

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm Strona 1 z 7 Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 64-920 Piła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. REMONT KLAREK SCHODOWYCH - Gminna 30 - Zadanie 18/ZP/p.n./r.b./2010 Załącznik Nr. 1 do SIWZ

Kosztorys. REMONT KLAREK SCHODOWYCH - Gminna 30 - Zadanie 18/ZP/p.n./r.b./2010 Załącznik Nr. 1 do SIWZ Kosztorys Budowa: ul. Gminna 30 Obiekt: Budynek mieszkalny Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład GospodarkiLokalowej w Zamościu Spólka z o.o ul. Peowiaków 8 Kosztorys opracowali: Eligiusz Jeżewski,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót Przedszkole nr 162 strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Prace remontowe obejmują malowanie sal zajęć, sanitariatów oraz głównej klatki schodowej Przedmiar robót Kosztorys inwestorski

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ DLA WYDZIAŁU W2E ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. STACYJNA 10 INWESTOR : URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ ADRES INWESTORA : WROCŁAW UL. STACYJNA 10 DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Kosztorys ślepy (nakładczy) Kosztorys ślepy (nakładczy) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 ul.sikornik 5 44-100 Gliwice Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W POZNANIU ADRES INWESTYCJI : 60-326 POZNAŃ UL. PODKOMORSKA 49 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 8

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 8 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Kościuszki 8 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Marek Guziec, Z-ca kier. Działu Technicznej Obsługi Obiektów... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Marek Guziec, Z-ca kier. Działu Technicznej Obsługi Obiektów... Sprawdzający: Przedmiar robót MALOWANIE SCIAN I SUFITÓW W SALI SPORTOWEJ ORAZ JUDO Data: 2014-03-24 Budowa: KRAKÓW UL. SNIADECKICH 12 B Obiekt: BUDYNEK SPORTOWY "A" Zamawiający: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. B.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : prześwit bramowy ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. KOPERNIKA 26 INWESTOR : AN Łódź-Polesie "Radwańska"

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie sal, korytarzy i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków.

Przedmiar robót. Malowanie sal, korytarzy i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków. Przedmiar robót Malowanie sal, korytarzy i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków. Budowa: Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków. Obiekt lub rodzaj robót: Malowanie sal,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - IZOLACJA SCIAN PIWNIC - KOSZTORY SLEPY

KOSZTORYS - IZOLACJA SCIAN PIWNIC - KOSZTORY SLEPY F.H.U. JB-KOSZT 81-364 Gdynia ul. 1 Lutego 23/11 KOSZTORYS - IZOLACJA SCIAN PIWNIC - KOSZTORY SLEPY NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC ADRES INWESTYCJI : Gdynia ul. Waszyngtona 42 INWESTOR : Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA (w nowej części budynku szkoły) POLEGAJĄCY NA ODTWORZENIU STANU PIERWOTNEGO POPRZEZ MONTAŻ PRZEGRODY Z DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji Powiat Ostrowski Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji ADRES INWESTYCJI : Al. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont kuchni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Danuta Grobelna 12 WOG KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne - malowanie pomieszczeń budynku nr 19 ADRES INWESTYCJI : Poligon - Kijewo INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT CPV 45442100-8 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu Adres inwestgycji

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Szarotki 5A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys na prace wykończeniowe Zuzia (C) DataComp (lic ) Przedmiar

Kosztorys na prace wykończeniowe Zuzia (C) DataComp (lic ) Przedmiar Przedmiar Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Kosztorys dla Zespołu Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 2, ul. Piastowska 2, Brzesko 1 Korytarz szkolny - II piętro 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej II w Budynku Zespołu Szkół Samochodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Zamenhofa 142 INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Załącznik Nr 6 do Zaproszenia Znak; 27/PO/WM/r.b/2015 r REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Załącznik Nr 6 do Zaproszenia Znak; 27/PO/WM/r.b/2015 r REMONT KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Data: 2015-10-05 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość 45 000000-7 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarzy.

Przedmiar robót. Wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarzy. Przedmiar robót Wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarzy. Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr.13 Lokalizacja: Kraków ul. Mackiewicza 15 Inwestor: ZEO - Kraków ul Ułanów 9 strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. nakładczy remontu klatki schodowej (wariant z tynkiem mozaikowym)

Kosztorys. nakładczy remontu klatki schodowej (wariant z tynkiem mozaikowym) Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 8% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Kosztorys nakładczy remontu klatki schodowej (wariant z tynkiem mozaikowym) Obiekt Budowa 09-402 Płock, ul. Gradowskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni i holu parter budynku BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów 58 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont Tuneli Komunikacyjnych - Tunel nr 3 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Mączna 4 INWESTOR : SPS ZOZ "ZDROJE" ADRES INWESTORA : Szczecin ul Mączna 4 BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń gospodarczych ADRES INWESTYCJI : Leszno, ul. Starozamkowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty malarskie

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty malarskie KOSZT- BUD Grzegorz Kasprzycki Szałe, ul. Jagodowa 5a, 62-860 Opatówek PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT Miejski Urząd Pracy Kielce KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych budunków Urzędu Miasta Szymanowskiego 6 ADRES INWESTYCJI : Szymanowskiego 6 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane -adaptacja pomieszczenia-kuchnia II piętra ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Firma INTRAT - KOMES Łód ul. Kurczaki 29/13 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR

Firma INTRAT - KOMES Łód ul. Kurczaki 29/13 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Firma INTRAT - KOMES 93-322 Łód ul. Kurczaki 29/13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45442180-2 Powtórne malowanie NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZE POLEGAJCY NA ROBOTACH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Szczegółowy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu - obciąŝający m. st.warszawy kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Elekcyjna 33

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Malowanie klatek schodowych. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Malowanie klatek schodowych. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań Data: 2017-03-10 Str. 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Ludwiki 3 m 66 INWESTOR : Administracja Młynów ADRES INWESTORA : Warszawa ul Wawelberga 15 BRANŻA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót G9 sala komputerowa strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Roboty remontowe obejmują:malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu, wymianę wykładziny podłogowej na parkiet, demontaż kraty

Bardziej szczegółowo

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW. 4620 Toruń 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : NAPRAWA ELEWACJI BUD. NR 137 ADRES ZADANIA : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW. 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo