Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz listopad 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma ANDRZEJEWSKI, Marek (1947- ). O książce Dariusza Aleksandra Dekańskiego Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku / Marek Andrzejewski // Przegląd Zachodni. - R. 66, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku : najwybitniejsi przedstawiciele, kierunki badań, ośrodek naukowy / Dariusz Aleksander Dekański. - Gdańsk, Dekański, Dariusz Aleksander (1961- ). Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku 2. Recenzje 00:930 BZCz 33160/2011 ANTONOWICZ, Dominik (1977- ). Rozpoznawalni za granicą / Dominik Antonowicz // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Nauka polityka Polska od 2001 r. 2. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 3. Stopnie i tytuły naukowe Polska 4. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 00:378 BZCz 33161/2011 ASANOWICZ, Aleksander. Geneza metodologii projektowania / Aleksander Asanowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Architecturae et Artibus. - Vol. 2, nr 4 (2010), s Projektowanie metody 00 BZCz 33162/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Estreicherowie. Cz. 2, Spisana wielość / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; [cz.] 157) // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Estreicher (rodzina) 2. Rody Polska w. 3. Polska kultura w. 4. Biografie 00:929 BZCz 33163/2011 BIRNBACHER, Dieter. Co motywuje nas do troski o daleką przyszłość? / Dieter Birnbacher ; tł. z ang. Hanna Schudy. - Streszcz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Futurologia 2. Motywacja filozofia 00:1 BZCz 33164/2011 BORZYSZKOWSKI, Józef (1946- ). Instytut Kaszubski - stowarzyszenie ludzi nauki / Józef Borzyszkowski. - Streszcz. ang. // Przegląd Zachodni. - R. 66, nr 3 (2010), s Instytut Kaszubski (Gdańsk) 2. Gdańsk (woj. pomorskie) nauka instytuty od 1989 r. 00:06 BZCz 33165/2011 CHRZANOWSKI, Krzysztof. Kto wygra wyścig wdrożeń? / Krzysztof Chrzanowski // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Patenty polityka 00 BZCz 33166/2011 KIERACIŃSKI, Piotr. Zabawa w naukę / Piotr Kieraciński // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) 2. Warszawa nauka od 2001 r. 00 BZCz 33167/2011 KIJEK, Arkadiusz. The comparative analysis of innovation performance in the EU countries / Arkadiusz Kijek, Tomasz Kijek. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 242 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 00:338 BZCz 33168/2011 3

4 KOWALIK, Jan. The external conditionings of innovation of companies in Poland in comparison to selected European Union countries / Jan Kowalik. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 241 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 00:338 BZCz 33169/2011 KRAJEWSKA, Maria. Stilusy i tabliczki woskowe - dawne przybory do pisania / Maria Krajewska // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 35, nr 1/2 (2011), s Materiały piśmienne historia 00 BZCz 33170/2011 KROCHMAL, Jacek. Drugie spotkanie problemowe Polonika w zbiorach państw nadbałtyckich / Jacek Krochmal // Zapiski Historyczne. - T. 75, z. 3 (2010), s Konferencja w Warszawie. 1. Polonica zbiory bałtycki, region 2. Sprawozdania z konferencji 00 BZCz 33171/2011 MAGRUK, Andrzej. Słabe Sygnały i Dzikie Karty - Innowacyjne Metody Antycypacyjne / Andrzej Magruk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomia i Zarządzanie. - T. 2, nr 4 (2010), s Innowacje stosowanie 2. Planowanie strategiczne metody 00:005 BZCz 33172/2011 MALCZYK, Tomasz. Science Festival in Nysa as an international instrument of knowledge management / Tomasz Malczyk. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Nyski Festiwal Nauki 2. Popularyzacja wiedzy imprezy Polska od 2001 r. 3. Nysa (woj. opolskie) nauka imprezy od 2001 r. 00 BZCz 33173/2011 MAMZER, Hanna (1973- ). Model biznesowy w nauce : jak stymulować kreatywność i rozwój naukowy młodych uczonych? / Hanna Mamzer // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Nauka polityka Polska od 2001 r. 2. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 3. Stopnie i tytuły naukowe Polska 00:378 BZCz 33174/2011 RAFALSKI, Leszek (1951- ). Jest tu pewna delikatność materii / Leszek Rafalski ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Instytuty naukowe Polska od 2001 r. 2. Nauka finanse Polska od 2001 r. 3. Wywiady 00:336 BZCz 33175/2011 Rzeczywiste wyniki naukowe : stanowisko Komitetu Polityki Naukowej Naukowo-Technicznej Rady Nauki w sprawie kategoryzacji parametrycznej jednostek naukowych // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Rada Nauki. Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00 BZCz 33176/2011 SZARUCKI, Marek. Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych / Marek Szarucki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 827 (2010), s Metodologia 00 BZCz 33177/2011 BRAŃKA, Patrycja: Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego zob. poz DANILEWICZ, Dariusz: Human capital allocation and development in service sector zob. poz GASZ, Małgorzata: Stan i perspektywy rozwoju innowacji w Polsce zob. poz

5 JAREMEN, Daria Elżbieta: Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich zob. poz KLIMCZUK, Magdalena: Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw zob. poz KNOWLEDGE development practice in cross country comparison zob. poz KORNECKI, Janusz: Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na usługi proinnowacyjne w województwie dolnośląskim zob. poz KUPCZAK, Paweł: Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw zob. poz LABUDA, Gerard: Rozmowa z profesorem Gerardem Labudą zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: [Leksykon retoryki prawniczej - recenzja] zob. poz NOREK, Tomasz: Benchmarking innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim zob. poz PŁOWIEC, Urszula: Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r. zob. poz PRZYBYSZEWSKI, Roman: Sources of innovations in companies located in Warmia and Mazury region zob. poz RATAJCZAK-MROZEK, Milena: Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech) zob. poz. SZULTKA, Zygmunt: [Florian Stanisław Ceynowa - recenzja] zob. poz WARMIŃSKA, Agata: Perspektywiczne klastry żywnościowe jako wyraz przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej Podkarpacia zob. poz WAŚNIEWSKA, Anetta: Elbląski Park Technologiczny możliwością rozwoju gospodarczego miasta Elbląga zob. poz WIŚNIEWSKA, Sylwia: Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce zob. poz WOJTCZUK-TUREK, Agnieszka: Human capital versus corporate innovation zob. poz WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa: Źródła innowacyjności w turystyce zob. poz ZIÓŁKOWSKI, Bożydar: Energetyka wiatrowa w kontekście regionalnej strategii innowacji - nowy model ekoinnowacji zob. poz ZONTEK, Zbigniew: Strategie innowacji a współpraca na rzecz rozwoju turystyki w regionie zob. poz Informatyka BIGAJ, Magdalena. Internet w edukacji kulturalnej / Magdalena Bigaj. - Streszcz. ang. // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 2 (2011), s Internet a kultura 2. Kultura socjologia 004:316 BZCz 33178/2011 DARSKA, Bernadetta (1978- ). [Media audiowizualne - recenzja] / Bernadetta Darska // Studia Medioznawcze , nr 3, s Zawiera rec. książki: Media audiowizualne : podręcznik akademicki. - Warszawa, Media audiowizualne : podręcznik akademicki 2. Recenzje 004 BZCz 33179/2011 SZPYRA, Ryszard. Współczesne formy prowadzenia ataków informatycznych / Ryszard Szpyra, Wiesław Otwinowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - R. 3, nr 3 (2010), s Przestępstwo komputerowe 2. Walka informacyjna 004:343 BZCz 33180/2011 BINIEK, Zenon: Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach branży informatycznej zob. poz CELAREK, Krystyna: Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI w. zob. poz FIUT, Ignacy Stanisław: Pokolenie sieci nadchodzi zob. poz GACH, Daniel: Istota i założenie prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania zob. poz

6 GAŁUSZKA, Patryk: Wykorzystanie sieci przez wirtualne wytwórnie muzyczne zob. poz GMOCH, Ryszard: Komputerowe testowanie adaptacyjne zob. poz JANOWSKI, Maciej: Pojęcie programu komputerowego w obowiązującym Kodeksie karnym zob. poz JAROS, Izabela: Informatyczne kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym zob. poz KINDLER-JAWORSKA, Elżbieta: Media nowej generacji zob. poz KING, Ross: Robot naukowcem? zob. poz KIRWIL, Lucyna: Korzystanie z internetu i bezpieczeństwo dzieci w sieci zob. poz KOCOT, Wojciech: Korzystanie z sieci teleinformatycznych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych zob. poz KOCUR-BERA, Katarzyna: Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową zob. poz KOSMACZEWSKA, zob. poz Joanna: Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce KOŚMICKA-ŚLESIŃSKA, Elżbieta: Wpływ szkoleń na kształtowanie potrzeby uczenia się zob. poz KOZIEJ, Sławomir: Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla edukacji ustawicznej zob. poz MAGIER, Dariusz: Archiwistyka wobec wyzwań świata cyfrowego zob. poz MAJKOWSKA-SZAJER, Dorota: Opuszczone.com zob. poz MAKOWIEC, Marek: Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy zob. poz MARTY, François: Młodzież i świat wirtualny zob. poz MISZTAL, Barbara: Strategie metadyskursywne w internecie zob. poz NOGA, Henryk: Relacje rodzinne graczy komputerowych zob. poz NOWAKOWSKA-SIUTA, Renata: Maszyny i ludzie zob. poz PABIŚ-ORZESZYNA, Michał: Konwergencja po polsku zob. poz PRĘGOWSKI, Michał Piotr: W standardzie znają cię wszyscy zob. poz REICHARDT, Adam: Public management in the age of social media zob. poz RĘBALSKI, Marcin: Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego zob. poz ROGOWSKA, Dorota: Przegląd polskich projektów foresight w obszarze ICT zob. poz ROGOWSKA, Dorota: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji wspomagających kontakty z klientami na przykładzie chatterbotów zob. poz RYCIUK, Urszula: Zarządzanie gospodarką magazynową na przykładzie horyzontalnego sklepu internetowego zob. poz STEPANIUK, Krzysztof: Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego zob. poz SZYDA, Monika: Polish Internet commerce - local or global? zob. poz SZYMCZYK-MADEJ, Katarzyna: Audyt wewnętrzny w SIR jako źródło informacji o charakterze poznawczym i decyzyjnym zob. poz WAŁASZEK, Ewelina: The concept of network society in the policy of European Union zob. poz WARDZYŃSKI, Rafał: [Ius internet - recenzja] zob. poz Zarządzanie. Biurowość BAL-WOŹNIAK, Teresa. Dojrzałość przedsiębiorcza jako pochodna dyspozycji kompetencyjnych : problemy ujmowania i pomiaru / Teresa Bal-Woźniak, Artur Polakiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Przedsiębiorczość (postawa) Polska 2. Studenci socjologia Polska od 2001 r. 005:378:316 BZCz 33181/2011 6

7 BRZEZIŃSKI, Marek (1949- ). Wprowadzanie zmian w organizacji / Marek Brzeziński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Innowacje zarządzanie 2. Organizacja ucząca się 3. Zarządzanie metody 005 BZCz 33182/2011 GÓRECKA, Katarzyna. Znaczenie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Górecka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - R. 3, nr 3 (2010), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 33183/2011 GRZEGORCZYK, Filip. Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa / Filip Grzegorczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 816 (2010), s Rada nadzorcza zatrudnienie Polska 2. Spółki skarbu państwa zatrudnienie Polska 005 BZCz 33184/2011 JANKOWSKA-MIHUŁOWICZ, Marzena. Identyfikacja strategicznych problemów decyzyjnych / Marzena Jankowska-Mihułowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Decyzje gospodarka 2. Zarządzanie strategiczne Polska 3. Podkarpackie, województwo gospodarka 005 BZCz 33185/2011 KRAUSS, Krzysztof (1933- ). Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / Krzysztof Krauss // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - R. 2, nr 3 (2010), s Konferencja w Łodzi. 1. Kryzys gospodarczy od 2001 r. 2. Nadzór korporacyjny Polska 3. Nadzór korporacyjny teoria 4. Zarządzanie teoria 5. Sprawozdania z konferencji 005:338 BZCz 33186/2011 LUBECKA, Anna (1955- ). Dialogue as an asset in managing an organisation / Anna Lubecka. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Komunikacja międzykulturowa 2. Organizacja 3. Zarządzanie 005 BZCz 33187/2011 ŁUNARSKI, Jerzy. O możliwościach standaryzacji zarządzania technologią / Jerzy Łunarski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Technologia normalizacja 2. Technologia zarządzanie 005 BZCz 33188/2011 ŁYSIK, Krzysztof. Pracownicy wiedzy - nowa jakość czy modny termin? / Krzysztof Łysik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Kadry polityka 2. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 33189/2011 ŁYSIK, Krzysztof. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji : nowe wyzwanie dla zarządzania / Krzysztof Łysik. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 10, s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna 3. Odmienność kuturowa 4. Zarządzanie międzykulturowe 005 BZCz 33190/2011 MASIAREK, Andrzej. Innowacje w zarządzaniu wiedzą chronioną / Andrzej Masiarek. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 10, s

8 1. Informacje niejawne ochrona 2. Innowacje stosowanie zarządzanie 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 33191/2011 MIKUŁA, Bogusz (1966- ). Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy / Bogusz Mikuła. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 820 (2010), s Kultura organizacyjna Polska 2. Zarządzanie wiedzą Polska 005 BZCz 33192/2011 MILISZEWSKI, Kamil (1983- ). Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej / Kamil Miliszewski. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Politologiczny. - R. 15, nr 3 (2010), s Antyglobalizm kraje Unii Europejskiej 005:06 BZCz 33193/2011 MIŚ, Alicja. Zarządzanie pracownikami utalentowanymi / Alicja Miś. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 828 (2010), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 3. Zdolności 005:159.9:331 BZCz 33194/2011 Pora na zawodowe rady dyrektorów / Robert C. Pozen ; oprac. z ang. Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 2, s Menedżerowie praca 005 BZCz 33195/2011 SKRZYPEK, Elżbieta. Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji / Elżbieta Skrzypek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Organizacja 2. Zarządzanie jakością 005 BZCz 33196/2011 SOBCZAK, Tomasz. Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej / Tomasz Sobczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Organizacja teoria historia Polska 2. Zarządzanie teoria historia Polska 005 BZCz 33197/2011 UJWARY-GIL, Anna. Audyt wiedzy przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Organizacja ucząca się 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 33198/2011 WILK, Andrzej. Ewolucja poglądów i koncepcji Petera Druckera / Andrzej Wilk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - R. 2, nr 3 (2010), s Drucker, Peter F. ( ) 2. Zarządzanie teoria historia Stany Zjednoczone 20 w. 005 BZCz 33199/2011 WIŚNIEWSKI, Kamil. Wspomaganie przedsiębiorczości akademickiej przez preinkubatory / Kamil Wiśniewski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce) 2. Inkubatory przedsiębiorczości Polska 3. Przedsiębiorczość akademicka Polska 4. Kielce (woj. świętokrzyskie) szkolnictwo wyższe od 2001 r. 005:658.1/.5:378 BZCz 33200/2011 WODECKA-HYJEK, Angelika. Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu / Angelika Wodecka-Hyjek. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s

9 1. Outsourcing 005 BZCz 33201/2011 ZAJĄC, Czesław. [Ewolucjonizm w zarządzaniu - recenzja] / Czesław Zając // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Zawiera rec. książki: Ewolucjonizm w zarządzaniu : menedżerowie Darwina / Łukasz Sułkowski. - Warszawa, Sułkowski, Łukasz. Ewolucjonizm w zarządzaniu 2. Recenzje 005:56/59 BZCz 33202/2011 BEDNAREK, Mariusz: Program World Class Manufacturing (WCM) zob. poz BIELIŃSKA-DUSZA, poz Edyta: Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa zob. BIERÓWKA, Joanna P.: Prasa na współczesnym rynku wydawniczym zob. poz BINIEK, Zenon: Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach branży informatycznej zob. poz BORODAKO, Krzysztof: Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej zob. poz BROŃSKA, Urszula: Kontrakty menedżerskie w zatrudnieniu zob. poz BUCHELT-NAWARA, Beata: Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zob. poz BUNKOWSKA, Paulina: [Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym - recenzja] zob. poz CEGŁOWSKI, Bartłomiej: Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz CHRZANOWSKI, Andrzej R.: Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa zob. poz. CIECHOMSKI, Wiesław: Development of commerce in Poland as the outcome of the European integration zob. poz DĄBROWSKI, Tomasz Jarosław: Polityka CSR jako element umacniania reputacji zob. poz DZIEDZIC, Sylwia: Analiza i ocena formalna oraz merytoryczna opracowanej Strategii Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej zob. poz DZIEDZIC, Sylwia: Polityka jakości - doskonalenie dokumentacji systemowej zob. poz DZIEDZIC, Sylwia: Strategia wydziału a strategia uczelni - analiza i ocena zob. poz DZIEKOŃSKI, Krzysztof: Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach zob. poz DZIERŻĘGA, Tomasz: Grupa kapitałowa jako sposób zwiększenia potencjału strategicznego przedsiębiorstw zob. poz Julia: Kobieta menedżer - struktura stanowisk kierowniczych w polskich przedsię- GORZELANY-PLESIŃSKA, biorstwach zob. poz GORZEŃ-MITKA, Iwona: Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem zob. poz GUDANOWSKA, Alicja E.: Koncepcja zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu metod foresight zob. poz GUDANOWSKA, Alicja E.: Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym zob. poz GWARDA-GRUSZCZYŃSKA, Edyta: Uwarunkowania wyboru strategii komercjalizacji w branży biotechnologicznej zob. poz JABŁONOWSKA, Lidia: New career model and its circumstances in global service economy zob. poz JABŁOŃSKI, Adam Stefan: Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu zob. poz JASTRZĘBSKA, Anna: Książka o zarządzaniu w mediach zob. poz JOŃCZYK, Magda: Globalizacja rynków finansowych zob. poz JUCHNOWICZ, Marta: Methods of motivating employees in service sector zob. poz KAFEL, Piotr: Wpływ strategii projakościowej na pozycję organizacji zob. poz KARWIŃSKI, Marcin: Sukces zespołu a sukces organizacji sportowej zob. poz KAŹMIERSKI, Jan: Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie zob. poz

10 KLIMEK, Jan: Tak powstaje firma zob. poz KOŻUCH, Antoni: Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania zob. poz KROCHMAL, Zbigniew: Wybrane metafory organizacyjne jako narzędzia interpretacji organizacji zob. poz KRWAWICZ, Małgorzata: Zrównoważona Karta Wyników w przedsiębiorstwie energetycznym zob. poz KUŹMICZ, Katarzyna Anna: Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście szkoły wyższej zob. poz ŁABĘDZKI, Rafał: Review of research on project management team work efficiency zob. poz MAGRUK, Andrzej: Słabe Sygnały i Dzikie Karty - Innowacyjne Metody Antycypacyjne zob. poz MARONA, Bartłomiej: Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce zob. poz MIKUŁA, Bogusz: Studium niematerialnych zasobów organizacji zob. poz MYŚLIWIEC, Grzegorz: Decision making participation at workplace - implementation perspective zob. poz NAJBAR, Katarzyna: Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce zob. poz NALEPKA, Adam: Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną zob. poz OKRĘGLICKA, Małgorzata: Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu zob. poz OLSZEWSKA, Anna Małgorzata: Dobór kart kontrolnych jako istotny element sterowania jakością w procesie produkcyjnym zob. poz PANASIUK, Aleksander: Instrumenty zarządzania turystyką w regionie zob. poz PATALAS-MALISZEWSKA, Justyna: The method for assessing and forecasting value of knowledge in SMEs zob. poz PERECHUDA, PIOTROWSKA, Kazimierz: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy zob. poz. Barbara: Organizacja sieciowa jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw zob. poz. POTOCKI, Arkadiusz: Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych zob. poz REICHARDT, Adam: Public management in the age of social media zob. poz RĘBISZ, Joanna: Kształtowanie kultury organizacyjnej w warunkach wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz ROSTKOWSKI, Tomasz: Influence of development stage of organisation on strategic perspective of human resources management zob. poz RYCHWALSKA, Anna: Zastosowanie podejścia Give and get back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej zob. poz SACIO-SZYMAŃSKA, Anna: Zastosowanie metody roadmappingu technologicznego w projektach foresight zob. poz SANKOWSKA, Anna: Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstwa zob. poz SIENKIEWICZ, Łukasz: Sources and measurement of human capital value in service sector zob. poz STACH, Wiesław: Zarządzanie kryzysowe jako specjalność kształcenia zob. poz SURMA, Jerzy: Analogia w zarządzaniu strategicznym zob. poz SZCZEPANOWSKI, Adam E.: Zintegrowany model przedsiębiorczości dla turystyki zob. poz SZOSTAK, Ryszard: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych zob. poz ŚWIETLA, Katarzyna: Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM zob. poz UHRUSKA, Małgorzata: Istota zarządzania wartością nieruchomości zob. poz URBAN, Dariusz: Państwowe fundusze majątkowe - nowe wyzwania dla nadzoru korporacyjnego zob. poz WARMIŃSKA, Agata: Perspektywiczne klastry żywnościowe jako wyraz przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej Podkarpacia zob. poz WIATRAK, Andrzej Piotr: Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju zob. poz WRÓBLEWSKI, Sławomir: Wkład Polski w umacnianie konkurencyjności Europy na światowym rynku turystyki biznesowej zob. poz WYDRYCH, Michał: Internal control over financial reporting zob. poz

11 008 Kultura BALCER, Marek. Wyspa zielona i kulturalna / Marek Balcer ; rozm. przepr. Bogdan Prejs // Śląsk. - R. 17, nr 2 (2011), s Mikołów (woj. śląskie) gospodarka od 1989 r. 2. Mikołów (woj. śląskie) kultura od 1989 r. 3. Wywiady 008:332 BZCz 33203/2011 DOVGANÛK, Tat âna. Polityka kulturalna Ukrainy : od niepodległości po neutralizm / Tatiana Dowganiuk, Bożena Gierat-Bieroń // Studia Europejskie (Warszawa) , nr 3, s Ukraina kultura polityka od 1991 r. 008 BZCz 33204/2011 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : październik grudzień 2010 / [oprac.] Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 4, s Łódź (woj. łódzkie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 33205/2011 MAJCHROWSKI, Zbigniew (1955- ). Trans-Polonia / Zbigniew Majchrowski // Dialog. - R. 56, nr 2 (2011), s Przemówienie. 1. Polska kultura 2. Mowy polskie od 2001 r. 008 BZCz 33206/2011 MIKLASZEWSKI, Kacper (1949- ). Głośno własnym głosem / Kacper Miklaszewski // Ruch Muzyczny. - R. 55, nr 4 (2011), s. 6-7 Konferencja Muzycy własnym głosem w sprawach kultury w Warszawie. 1. Prawo pracy Polska stan na 2011 r. 2. Polska kultura prawo stan na 2011 r. 3. Sprawozdania z konferencji 008:349:78 BZCz 33207/2011 STEINER, George (1929- ). Archiwa Edenu / George Steiner ; tł. z ang. Adam Lipszyc // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s Stany Zjednoczone kultura 008 BZCz 33208/2011 UCHAŃSKA, Anita. Kultura polska i jej popularyzacja na terenie RFN / Anita Uchańska. - Streszcz. ang., fr. // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne , nr 3, s Polska kultura popularyzacja Niemcy od 1990 r. 008 BZCz 33209/2011 Zehn Jahre des Oberschlesischen Joseph von Eichendorff- Kultur- und Begegnungszentrums in Lubowitz. - Tekst równol. niem., pol. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 31 (2010), s Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa (Łubowice) 2. Łubowice (woj. śląskie) kultura od 1989 r. 008 BZCz 33210/2011 Zobaczone, przeczytane / Anna Arno, Marek Bernacki, Janusz Majcherek, Roberta Reeder, Adam Szczuciński // Zeszyty Literackie. - R. 28, nr 3 (2010), s Kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 33211/2011 CZARNECKA, Elżbieta: Aleja gwiazd zob. poz FRISZKE, Andrzej: Zeszyty Historyczne ( ) zob. poz GAJDZIŃSKI, Piotr: Polsko-amerykańskie (jednostronne) love story zob. poz GOŁĘBIOWSKA-SUCHORSKA, Agnieszka: [Vox Populi - recenzja] zob. poz JAROSZEWSKA-BRUDNICKA, Renata: Dziedzictwo kulturowe w rozwoju społeczności małych miast zob. poz KARPIŃSKI, Wojciech: Jerzy Giedroyc, kustosz pamięci zob. poz

12 MAJCHEREK, Janusz: Czas oswojony zob. poz PAWŁOWSKA, Agnieszka: [Literatura, propaganda, służba - recenzja] zob. poz PIENIĄŻEK, Paweł: Schiller/Nietzsche zob. poz RUSZCZYK, Joanna: Między życiem a sztuką zob. poz SŁAPEK, Dariusz: Spartakus jako ikona wolności i rewolucji zob. poz STANGRODZKA-KOZŁOWSKA, Ewa Urszula: Ukochali Ciechanowską Ziemię zob. poz SZLACHETKA, Małgorzata: Humanista godzi się sam ze sobą zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia BARON, Marta (1985- ). Bibliocaust - stan przewlekły / Marta Baron // Fa-Art , nr 3/4, s Zawiera rec. książki: Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco, Jean-Philippe de Tonnac. - Warszawa, Carrière, Jean-Claude (1931- ). Nie myśl, że książki znikną 2.Eco, Umberto (1932- ). Nie myśl, że książki znikną 3.Tonnac, Jean-Philippe de. Nie myśl, że książki znikną 4. Recenzje 01/02 BZCz 33212/2011 GRODZIŃSKI, Łukasz (1977- ). Kobiety przychodzą częściej / Łukasz Grodziński // Czas Kultury. - R. 26, [nr] 5 (2010), s Biblioteka Raczyńskich (Poznań) 2. Biblioteki publiczne Polska 3. Czytelnictwo socjologia Polska 4. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo 01/02 BZCz 33213/2011 HOLECZEK, Bożena. Między tradycją a nowoczesnością / Bożena Holeczek, Anna Wojtkowska-Witala // Śląsk. - R. 17, nr 2 (2011), s Miejska Biblioteka Publiczna (Mikołów) 2. Biblioteki publiczne Polska od 2001 r. 3. Mikołów (woj. śląskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 01/02 BZCz 33214/2011 LEWANDOWICZ-NOSAL, Grażyna (1963- ). Bookstart po polsku / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Nowe Książki , nr 2, s Czytelnictwo dziecięce popularyzacja 01/02 BZCz 33215/2011 MISIAK, Marek. Czytelnictwo / Misiak Marek // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Czytelnictwo socjologia Polska od 2001 r. 2. Studenci socjologia Polska od 2001 r. 01/02 BZCz 33216/2011 SZTUKA, Maria. Książki do lamusa? / Maria Sztuka // Śląsk. - R. 17, nr 2 (2011), s Biblioteki publiczne Polska od 2001 r. 2. Czytelnictwo socjologia Polska od 2001 r. 01/02 BZCz 33217/2011 BIBLIOGRAFIA polskich artykułów z 2007 r. zob. poz CHROSTOWSKI, Waldemar: [Bibliografia biblistyki polskiej - recenzja] zob. poz CZAJA, Dariusz: Pochwycenie przez ciszę zob. poz CZARNOTA, Tomasz: Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Archiwistyki UMCS za lata zob. poz GASIŃSKA, Maria: Jan Rosner ( ) - Amicissimus Ergonomiae zob. poz GORTAT, Barbara: Demaskator fałszu zob. poz GORTAT, Barbara: Emisariusz polskiego aktorstwa zob. poz KALETA, Krzysztof J.: [Publikacje dotyczące Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej zob. poz KANDZIORA, Jerzy: Czytając bibliografię Czesława Miłosza zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: Przegląd piśmiennictwa retorycznego zob. poz

13 ŁUKASIEWICZ, Jacek: Dzieło bibliografa zob. poz NIEMCZAK, Irena: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży zob. poz OSTROM, Elinor: Wywiad z Elinor Ostrom zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz RITTER, Cezary: Jan Paweł II i Benedykt XVI o cnotach moralnych zob. poz WYGNAŃSKA, Joanna: Piewca prowincji zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo BARBUR, Eli (1948- ). Przestrzeń domu straconego / Eli Barbur. - Streszcz. ang. // Konteksty. - R. 64, nr 2/3 (2010), s Barbur, Eli (1948- ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Pisarze polscy od 1944 r. 4. Pamiętniki polskie od 1944 r : (091):929 BZCz 33218/2011 BIERÓWKA, Joanna P. Prasa na współczesnym rynku wydawniczym / Joanna P. Bierówka // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 3/4 (2010), s Zawiera rec. książki: Zarządzanie redakcją prasową / Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba. - Sosnowiec, Kaczmarczyk, Michał (1981- ). Zarządzanie redakcją prasową 2.Szastak-Zięba, Dagmara. Zarządzanie redakcją prasową 3. Recenzje :005 BZCz 33219/2011 DOBROŁOWICZ, Justyna. Współczesna szkoła wobec ekspansji kultury popularnej / Justyna Dobrołowicz. - Bibliogr., netogr. // Edukacja , nr 4, s Omówienie artykułów zamieszczonych w czasop. 13. Magazyn Nastolatki : magazyn szczęśliwej nastolatki (czasop.) 2. Nastolatki socjologia Polska od 2001 r. 3. Pedagogika kultury 4. Czasopisma dla dziewcząt polskie historia od 2001 r :316 BZCz 33220/2011 DZIERŻYŃSKA, Jolanta. Agora wobec wyzwań rynku mediów / Jolanta Dzierżyńska. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 3/4 (2010), s Agora 2. Środki masowego przekazu Polska od 1989 r BZCz 33221/2011 HESS, Agnieszka. Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej : Gazeta Krakowska w kampanii 2006 / Agnieszka Hess. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 1/2 (2010), s Gazeta Krakowska (1949- ) 2. Kampania wyborcza samorządowa Polska 2006 r. 3. Komunikacja polityczna Polska od 2001 r. 4. Kraków (woj. małopolskie) media od 2001 r. 5. Kraków (woj. małopolskie) polityka od 2001 r. 6. Publicystyka polska tematyka od 2001 r :323/324(438) BZCz 33222/2011 HODALSKA, Magdalena. Odeszli do domu Ojca : prasowe motywy żałoby medialnej w świetle publikacji z 2005 i 2010 roku / Magdalena Hodalska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 3/4 (2010), s Jan Paweł II (papież ; ) 2. Katastrofa smoleńska (2010) 3. Publicystyka polska stylistyka od 2001 r. 4. Publicystyka polska tematyka od 2001 r BZCz 33223/2011 KASZTELAN, Marta. Prasa polonijna wobec buntów młodzieży w Polsce, RFN i Francji w 1968 roku / Marta Kasztelan. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 1/2 (2010), s Rewolty 1968 r. 2. Czasopisma polonijne historia r. 3. Publicystyka polska tematyka r :314:94(438).083:94(4/9) BZCz 33224/

14 KLATKA, Grzegorz. Koniec Świata / Grzegorz Klatka // Fotografia. - Nr 33 (2010), s Świat (czasop.) 2. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1944 r. 3. Fotografia prasowa polska historia od 1944 r :77 BZCz 33225/2011 KOCHANIAK, Katarzyna. [Dziennikarstwo sportowe - recenzja] / Katarzyna Kochaniak // Studia Medioznawcze , nr 3, s Zawiera rec. książki: Dziennikarstwo sportowe : praktyczny przewodnik / Phil Andrews. - Kraków, Andrews, Phil. Dziennikarstwo sportowe 2. Recenzje :796/799 BZCz 33226/2011 MIŁOSZEWSKA, Anna.... życzy Redakcja : formy życzeń świątecznych zamieszczonych w prasie w grudniu 2009 r. / Anna Miłoszewska. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 3, s Boże Narodzenie 2. Etykieta językowa Polska 3. Gazety polskie język od 2001 r. 4. Życzenia okolicznościowe BZCz 33227/2011 NIEĆ, Mateusz (1957- ). Pisma opinii i czasopisma life style - dwie koncepcje rynkowego dziennikarstwa : (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu ) / Mateusz Nieć. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 1/2 (2010), s Dziennikarstwo metody 2. Czasopisma polskie historia od 1989 r BZCz 33228/2011 OLASZEK, Jan (1985- ). Służba Bezpieczeństwa na tropie Tygodnika Wojennego ( ) / Jan Olaszek. - Streszcz. ang. // Dzieje Najnowsze. - R. 42, nr 4 (2010), s Tygodnik Wojenny 2. Służba bezpieczeństwa Polska r. 3. Czasopisma nielegalne polskie historia r. 4. Czasopisma związkowe polskie historia r : BZCz 33229/2011 PIĄTKOWSKA-STEPANIAK, Wiesława. Media polonijne - źródło informacji czy też kreator tożsamości kulturowej i narodowej / Wiesława Piątkowska- -Stepaniak, Elżbieta Trela-Mazur. - Streszcz. ang. // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 36, z. 3 (2010), s Polacy za granicą media od 1945 r. 2. Czasopisma polonijne historia od 1944 r :314 BZCz 33230/2011 POLAK, Rafał (1978- ). Przyszłość dziennikarstwa. Konieczność specjalizacji? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, czerwca 2010 roku / Rafał Polak // Studia Medioznawcze , nr 3, s Dziennikarstwo 2. Sprawozdania z konferencji BZCz 33231/2011 SONCZYK, Wiesław. Ruch SA jako firma kolportażowa. Cz. 1, Próba charakterystyki i oceny działalności w latach / Wiesław Sonczyk. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 3, s Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe RUCH 2. Kolportaż Polska od 1989 r. 3. Prasa (wydawnictwa) Polska od 1989 r BZCz 33232/2011 BALBIERZ, Jan: Czego nie da się włożyć między okładki książki zob. poz BRACH, Bartłomiej: Narracje wydarzenia medialnego na podstawie problemu Stoczni Gdańskiej i obchodów 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku zob. poz CHWASTYK-KOWALCZYK, Jolanta: [Procesy prasowe redaktorów Gazety Grudziądzkiej w latach recenzja] zob. poz DĄBAŁA, Jacek: Zagrożenia w pracy prezentera telewizyjnego zob. poz DZIKI, Sylwester: U narodzin polskiego szkolnictwa dziennikarskiego zob. poz FILAS, Ryszard: Dwadzieścia lat przemian polskich mediów ( ) w ujęciu periodycznym zob. poz

15 FRISZKE, Andrzej: Zeszyty Historyczne ( ) zob. poz GOLEMO, Karolina: IV Rzeczpospolita w opiniach włoskich dziennikarzy zob. poz HODALSKA, Magdalena: Mocarz Ducha zamieszkał w niebie zob. poz HODALSKA, Magdalena: Pod Wawelem ludzie pojaśnieli zob. poz KARPIŃSKI, Wojciech: Jerzy Giedroyc, kustosz pamięci zob. poz KÌKLEVÌČ, Alâksandr K.: Metafora interakcyjna w tekście publicystycznym zob. poz KOŁODZIEJ, Edward: Prace magisterskie na łamach Tek Archiwalnych zob. poz KRYTOWSKA, Michalina M.: Bio-(hagio)grafia Hanny Malewskiej zob. poz KTO POGRYZŁ się w język? zob. poz ŁUBIEŃSKI, Stanisław: Publicystyka wobec narodów zob. poz MENDALA, Ewelina: Panie, nie popełnia się takich fapa (A. Lepper), bo generalnie to masakra, czyli o współczesnych kreatorach języka medialnego oraz ich świadomości językowej zob. poz PINKALSKI, Zbigniew: Sprostowanie a reklama prasowa zob. poz PŁOWENS, Jakub: Intencjonalność wypowiedzi w gatunkach dziennikarskich zob. poz PŁOWENS, Jakub: Próba analizy pragmalingwistycznej słownictwa wartościującego w prasie polskiej zob. poz. ROGOŻ, Michał: Śmierć i pogrzeb Michaela Jacksona na łamach ogólnopolskich dzienników zob. poz SASIŃSKA-KLAS, Teresa: Od Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ - 15 lat minęło... zob. poz STĘPIŃSKI, Miłosz: Jesse Owens w świetle polityki informacyjnej III Rzeszy podczas XI Igrzysk Olimpijskich zob. poz WILCZEWSKI, Michał: Tekstowa rekonstrukcja opozycji liberalny - konserwatywny w prasie polskiej i amerykańskiej zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea GUTOWSKI, Bartłomiej. Między tradycją a nowoczesnością / Bartłomiej Gutowski // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 35, nr 1/2 (2011), s. 4-7 Polsko-brytyjska konferencja Ekonomia muzeów w Warszawie. 1. Muzealnictwo ekonomika 2. Muzealnictwo zarządzanie 3. Sprawozdania z konferencji 06 BZCz 33233/2011 PIOTROWSKI, Piotr (1952- ). Chcieliśmy otworzyć muzeum / Piotr Piotrowski ; rozm. przepr. Magdalena Radomska // Czas Kultury. - R. 26, [nr] 5 (2010), s Muzealnictwo Polska od 2001 r. 2. Wywiady 06 BZCz 33234/2011 RADOMSKA, Magdalena (1978- ). Muzealny hacking, causa locuta / Magdalena Radomska // Czas Kultury. - R. 26, [nr] 5 (2010), s Piotrowski, Piotr (1952- ) 2. Muzealnictwo Polska od 2001 r. 06 BZCz 33235/2011 ROTTERMUND, Andrzej (1941- ). Muzeum w procesie przemian / Andrzej Rottermund // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 34, nr 11/12 (2010), s Skrót referatu. 1. Muzealnictwo 06 BZCz 33236/2011 STARZYCKA, M. Magdalena (1939- ). Sentymentalna podróż rodziny Poznańskich : 35 lat Muzeum Miasta Łodzi / M. Magdalena Starzycka // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 4, s Poznański (rodzina) 2. Muzeum Miasta Łodzi 3. Rody Żydzi Polska w. 4. Łódź (woj. łódzkie) w. 5. Łódź (woj. łódzkie) kultura imprezy 2010 r. 06 BZCz 33237/

16 BARAŃSKA, Katarzyna: Dom-muzeum, muzeum-dom zob. poz BEDNARCZYK, Jan Leszek: The ECB s monetary policy as a tool to overcome the crisis in the Eurozone countries zob. poz BIRGUS, Vladimír: Nowe Życie, Nowy Dokument zob. poz BŁAŻEWICZ, Bogna: Salon nieodrzuconych zob. poz BORZYSZKOWSKI, Józef: Instytut Kaszubski - stowarzyszenie ludzi nauki zob. poz BUSCHER, Herbert S.: Wage flexibility across EMU members zob. poz CHODAŃ, Przemysław: Rzeczy polityczne zob. poz CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA, Aldona: Królewskie pamiątki w Łańcucie zob. poz CHYŁA, Dariusz: Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach z punktu widzenia muzealnictwa zob. poz DEPTUŁA, Bogusław: Na granicy zob. poz DOMAGAŁA, Malwina: Odnajdywanie materii światła zob. poz DOMANOWSKA, Eulalia: Handmade zob. poz DYBCIAK, Krzysztof: Nagroda im. Jacka Maziarskiego dla Pawła Zyzaka zob. poz GLUZA, Zbigniew: Komu znowu służymy zob. poz GOLINOWSKA, Karolina: Biennale zob. poz GRONEK, Magdalena: Wystawa poświęcona radomskiej farze zob. poz GRZYBKOWSKA, Teresa: Amor Polonus czyli miłość Polaków zob. poz GUZE, Justyna: Polskie mity zob. poz HARC, Lucyna: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2009 zob. poz JAGLA, Jowita: MAN-RW zob. poz JANUS, Aleksandra: Przepis na opowiadanie (o) historii zob. poz JARZEWICZ, Magdalena: Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie zob. poz JASTRZĘBSKI, Bogusław: Plener sław ma już 20 lat zob. poz KANICKI, Witold: Zmierzch Pałacu Krzysztofa Zielińskiego zob. poz KARWIŃSKI, Marcin: Sukces zespołu a sukces organizacji sportowej zob. poz KLAS, Wojciech: Archiwum Janiny z Ruszkowskich Kościelskiej w zasobie Archiwum Funadacji Kościelskich zob. poz KŁOCZOWSKI, Piotr: Jan Lebenstein - figury i capriccia zob. poz KŁOSIŃSKA, Elżbieta Małgorzata: Nieznane materiały z cmentarzysk ludności kultury łużyckiej znajdujące się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zob. poz KONSERWACJA obrazu Lucasa Cranacha Starszego zob. poz KOPANIA, Izabela: A story of deception - strategie Francisa Alÿsa zob. poz KOPANIA, Izabela: W sieci przypadku, w sieci wyboru zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Pod flagą biało-czerwoną zob. poz KOWALSKI, Jan: Dwa razy biennale zob. poz KOZIEJ, Stanisław: Nowa koncepcja strategiczna NATO a Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego zob. poz KRAWCZYK, Natalia: W przestrzeni zob. poz KUCZMA, Kordian: Historia i mitologia w nazwach klubów piłkarskich zob. poz KWIECIEŃ, Agnieszka: Muzeum Sztuki Współczesnej przekona do współczesności, i dobrze zob. poz LABUDA, Gerard: Rozmowa z profesorem Gerardem Labudą zob. poz LAMEŃSKI, Lechosław: Józef Pankiewicz. Z Paryża nad Wisłę - wystawa w 120-lecie pleneru artysty w Kazimierzu Dolnym ; Kolonia artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą zob. poz LEŚNIEWSKA, Anna Maria: Paradoksy wizualne i dźwiękowe zob. poz LEYMARIE, Philippe: Niemiecki kłopot z Afganistanem zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: Organizacje retoryczne czyli retoryka zinstytucjonalizowana zob. poz

17 LIPPA, Wojciech: Łaska widzenia zob. poz LISIEWICZ, Małgorzata: Sala Neoplastyczna zob. poz MAROŃ-ZAJĄC, Jolanta: Zmiany w strukturze gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej po akcesji do Światowej Organizacji Handlu zob. poz MILISZEWSKI, Kamil: Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej zob. poz MORAWETZ, Dorota: O Bettinie i jej Dwóch Babkach zob. poz NAPIERAŁA, Jacek: Uchwała zebrania członków stowarzyszenia zob. poz NIEWIAROWSKA, Joanna: Młoda Polska na nowo odczytana zob. poz NOWOSIELSKA-SOBEL, Joanna: [Wohnung und Werkraum Ausstelung recenzja] zob. poz OCHNIAK-DUDEK, Klementyna: Małe arcydzieła - zabytkowe solniczki zob. poz PAC-POMARNACKA, Ewa: Cały świat w jednym kraju zob. poz PACUŁA, Przemysław: Nowe NATO, nowe - stare wyzwania zob. poz PAŃCZYK, Jan: Zabytki hutnictwa i odlewnictwa zob. poz PIEŃKOS, Andrzej: Muzeum - mauzoleum - panteon zob. poz RATAJCZAK, Mirosław: Potencjał milczącego dzwonu zob. poz ROGOZIŃSKA, Anna: Zadomowienie się sztuki w nowej przestrzeni usługowo-handlowej zob. poz ROKITA, Zuzanna: Made in Poland zob. poz ROMANOWSKI, Gustaw: Powidoki życia zob. poz ROSÉ, Alicja: W poszukiwaniu blasku zob. poz ROTTERMUND, Krzysztof: Muzyka w okupowanej Polsce r. zob. poz RYNIEWICZ, Kuba: Sny na jawie zob. poz STANGRODZKA-KOZŁOWSKA, Ewa Urszula: Ukochali Ciechanowską Ziemię zob. poz STĘPAK, Marian: Przestrzeń przyrody - Skłudzewo 2010 zob. poz STRĄKOWSKI, Marek: Dekonspiracja sztuki zob. poz SZCZAWIŃSKI, Maciej Michał: Pasja według Łuki, czyli ogryzek leży u stóp zob. poz WIDERA, Bogdan: Twórcy, książki, jubileusze zob. poz ZAWADZKA, Małgorzata: Stawisko - z muzeum do Domu zob. poz ZROBEK, Janusz: Predicted consequences of integration with the EMU for Polish transport enterprises zob. poz ŻWIRBLIS, Krzysztof: Pola samoświadomości zob. poz FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA BACZKO, Bronisław (1923- ). Utopie i horyzont oczekiwań oświecenia / Bronisław Baczko ; rozm. przepr. Frédéric Le Bihan, Olivier Mongin, Michel Porret, Eric Vigne ; tł. Wiktor Dłuski // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s , Baczko, Bronisław (1923- ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 3. Wywiady 1:930 BZCz 33238/2011 BARTYZEL, Jacek (1956- ). Thomas Molnar (Tamás Molnár) : in memoriam (26 VI VII 2010) / Jacek Bartyzel // Arcana , nr 5, s Molnar, Thomas ( ) 2. Filozofowie Węgry od 1945 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33239/2011 BOBROWSKA, Ewa (1976- ). Swobodna gra oparta na prawidłach : na marginesie Kantowskiej Krytyki władzy sądzenia / Ewa Bobrowska. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Kant, Immanuel ( ) 2. Filozofia historia Niemcy w. 1 BZCz 33240/

18 BOGUSŁAWSKI, Marcin. Gra w rzeczy / Marcin Maria Bogusławski // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Res : studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej / Małgorzata Kwietniewska. - Łódź, Kwietniewska, Małgorzata. Res 2. Recenzje 1 BZCz 33241/2011 CHUDOBA, Wiesław (1956- ). Leszek Kołakowski : (Radom 23 X Oksford 17 VII 2009) / Wiesław Chudoba // Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. - T. 44, z. 1/4 (2010), s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofowie Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33242/2011 CHUDOBA, Wiesław (1956- ). Wokół pytań, jakie stawiał nam Leszek Kołakowski / Wiesław Chudoba. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno- -Literacki , nr 3, s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 33243/2011 CZARNACKA, Agata (1981- ). Dialektyka kobiecości / Agata Czarnacka // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Zawiera rec. książki: O kobiecie, która nawiedza myśl : kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa / Marzena Adamiak. - Warszawa, Adamiak, Marzena (1975- ). O kobiecie, która nawiedza myśl 2. Recenzje 1 BZCz 33244/2011 DEHNEL, Piotr. Alfabet filozoficzny : (z ilustracjami) / Piotr Dehnel // Odra , nr 2, s Metafizyka liter. 1. Filozofia 1 BZCz 33245/2011 DRWIĘGA, Marek (1965- ). Dwie drogi współczesnych filozofów : Paul Ricoeur i Józef Tischner. Cz. 2 / Marek Drwięga // Znak , nr 2, s Ricoeur, Paul ( ) 2.Tischner Józef ( ) 3. Filozofia historia Francja w. 4. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 33246/2011 DUMA, Tomasz. [Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - recenzja] / Tomasz Duma // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 53, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. 2-3 / Ján Letz. - Trnava, 2007, Letz, Ján (1936- ). Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy Recenzje 1:27 BZCz 33247/2011 GOLOMB, Jacob. Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną? / Jacob Golomb ; tł. Dorota Drałus, Adam Chmielewski. - Streszcz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Nietzsche, Friedrich ( ) 2. Antropologia filozoficzna historia Niemcy 19 w. 3. Filozofia historia Niemcy 19 w. 1 BZCz 33248/2011 GOŁOSZ, Jerzy. Czy istnieje upływ czasu? / Jerzy Gołosz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 4 (2010), s Czas filozofia historia 1 BZCz 33249/2011 GROBLER, Adam (1949- ). Dwie tradycje konwencjonalizmu / Adam Grobler. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s

19 1. Konwencjonalizm historia 1 BZCz 33250/2011 GUDANIEC, Arkadiusz. [Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - recenzja] / Arkadiusz Gudaniec // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 53, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. 1 / Ján Letz. - Trnava, Letz, Ján (1936- ). Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy Recenzje 1:27 BZCz 33251/2011 HARTMAN, Jan (1967- ). Filozofia umiera / Jan Hartman // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s Filozofia historia 20 w. 1 BZCz 33252/2011 HENSOLDT, Agnieszka. O profesorze Krzysztofie Rotterze w tonie osobistym / Agnieszka Hensoldt // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Rotter, Krzysztof ( ) 2. Filozofowie Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33253/2011 JANKOWSKI, Marek. [Kritische Metaphysik der Substanz - recenzja] / Marek Jankowski // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Kritische Metaphysik der Substanz : Kant im Widerspruch zu Leibniz / Andree Hahmann. - Berlin, Hahmann, Andree (1977- ). Kritische Metaphysik der Substanz 2. Recenzje 1 BZCz 33254/2011 JANKOWSKI, Marek. Problem dedukcji jako przyczyna niekompatybilności Uzasadnienia metafizyki moralności do Krytyki praktycznego rozumu / Marek Jankowski. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Kant, Immanuel ( ) 2. Dedukcja filozofia 3. Etyka historia Niemcy 18 w. 4. Metafizyka historia Niemcy 18 w. 1:17 BZCz 33255/2011 KĄKOL, Tomasz. Przeciw substancjalizmowi / Tomasz Kąkol. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 4 (2010), s Logika 2. Substancja (filoz.) 1 BZCz 33256/2011 KEARNEY, Richard. Wybaczenie graniczne : możliwe czy niemożliwe? / Richard Kearney ; tł. Magdalena Pancewicz-Puchalska. - Streszcz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Arendt, Hannah ( ) 2.Derrida, Jacques ( ) 3.Ricoeur, Paul ( ) 4. Przebaczenie filozofia historia w. 1 BZCz 33257/2011 KŁOSIEWICZ, Olga (1976- ). Zwierzęta Zaratustry : idee filozoficzne w postaci zwierzęce wcielone / Olga Kłosiewicz. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Nietzsche, Friedrich ( ). Tako rzecze Zaratustra 2. Filozofia historia Niemcy 19 w. 3. Zwierzęta baśniowe i mityczne 1:2 BZCz 33258/2011 KOMOROWSKA-MACH, Joanna. Emergencja - podręcznik dla mało opornych / Joanna Komorowska-Mach. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 4 (2010), s Zawiera rec książki: Między redukcją a emergencją : spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym / Robert Poczobut. - Wrocław, Poczobut, Robert (1968- ). Między redukcją a emergencją 2. Recenzje 1 BZCz 33259/

20 KOPROWSKI, Piotr. Między rozpaczą a nadzieją : Blaise Pascal o ludzkiej sytuacji egzystencjalnej / Piotr Koprowski. - Streszcz. ang. // Ateneum Kapłańskie. - T. 155, z. 2 (2010), s Pascal, Blaise ( ) 2. Antropologia filozoficzna historia Francja 17 w. 3. Egzystencjalizm historia Francja 17 w. 1 BZCz 33260/2011 KRAJEWSKI, Stanisław (1950- ). Przebaczenie a pojednanie - kilka uwag / Stanisław Krajewski. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Przebaczenie filozofia 1 BZCz 33261/2011 KUBALICA, Tomasz. Ernsta Cassirera krytyka teorii odbicia na tle dysputy w Davos / Tomasz Kubalica. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Cassirer, Ernst ( ) 2. Teoria poznania historia Niemcy w. 1 BZCz 33262/2011 KUSIAK, Joanna (1986- ). Polityka i ciało : fenomenologia pustej obietnicy / Joanna Kusiak // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s Ciało ludzkie filozofia 2. Fenomenologia 3. Polityka filozofia 1 BZCz 33263/2011 Lekcje ciemności : zapis dyskusji / Roman Kurkiewicz, Dariusz Czaja, Michał Klinger, Tomasz Rosiński, Marek Gumkowski ; oprac. Justyna Chmielewska // Konteksty. - R. 64, nr 2/3 (2010), s Czaja, Dariusz (1961- ). Lekcje ciemności 2. Zło antropologia społeczna 3. Zło filozofia historia 1:316 BZCz 33264/2011 LORCZYK, Andrzej. Niedokończona gra szklanych paciorków i dokonane życie : pożegnanie Krzysztofa Rottera (23 V V 2010 r.) / Andrzej Lorczyk // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Rotter, Krzysztof ( ) 2. Filozofowie Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33265/2011 ŁAGOSZ, Marek. Jeden czas, dwie historie: byt społeczny i przyroda / Marek Łagosz. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno- -Literacki , nr 3, s Czas filozofia historia 2. Historiozofia historia 3. Przyroda filozofia historia 1 BZCz 33266/2011 ŁUKASIK, Andrzej (1961- ). Zarys poglądów filozoficznych Heleny Eilstein / Andrzej Łukasik // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Eilstein, Helena ( ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 33267/2011 MADALIŃSKI, Artur. Bez łatwych pociech / Artur Madaliński // Konteksty. - R. 64, nr 2/3 (2010), s Zawiera rec. książki: Lekcje ciemności / Dariusz Czaja. - Wołowiec, Czaja, Dariusz (1961- ). Lekcje ciemności 2. Recenzje 1:316 BZCz 33268/2011 MIKULSKA, Patrycja. Co nas różni od Arystotelesa / Patrycja Mikulska // Ethos. - R. 23, nr 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Natura cnoty : problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót / Jacek Jaśtal. - Kraków, Jaśtal, Jacek (1964- ). Natura cnoty 2. Recenzje 1:17 BZCz 33269/2011 MIŚCIORAK, Albert. Któż to ciebie, piękny lesie...? / Albert Miściorak // Fragile , nr 3, s

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 36564-38817 grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15

R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 R. 69(81) Warszawa, 7-13 kwietnia 2013 r. Nr 15 Poz. 9850-10395 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 Poz. 19735-20388 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 Poz. 28336-28916 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6

R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6 R. 70(82) Warszawa, 2-8 lutego 2014 r. Nr 6 Poz. 3759-4433 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 Poz. 32057-32559 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 7-13 września 2014 r. Nr 37

R. 70(82) Warszawa, 7-13 września 2014 r. Nr 37 R. 70(82) Warszawa, 7-13 września 2014 r. Nr 37 Poz. 25302-25979 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 4-10 marca 2012 r. Nr 10

R. 68(80) Warszawa, 4-10 marca 2012 r. Nr 10 R. 68(80) Warszawa, 4-10 marca 2012 r. Nr 10 Poz. 6194-6849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo