Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz listopad 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci 308 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 322 Kościół a państwo. Polityka wyznaniowa 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne

2 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film. Kino. Widowiska publiczne 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma ANDRZEJEWSKI, Marek (1947- ). O książce Dariusza Aleksandra Dekańskiego Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku / Marek Andrzejewski // Przegląd Zachodni. - R. 66, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku : najwybitniejsi przedstawiciele, kierunki badań, ośrodek naukowy / Dariusz Aleksander Dekański. - Gdańsk, Dekański, Dariusz Aleksander (1961- ). Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku 2. Recenzje 00:930 BZCz 33160/2011 ANTONOWICZ, Dominik (1977- ). Rozpoznawalni za granicą / Dominik Antonowicz // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Nauka polityka Polska od 2001 r. 2. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 3. Stopnie i tytuły naukowe Polska 4. Szkolnictwo wyższe polityka Polska od 2001 r. 00:378 BZCz 33161/2011 ASANOWICZ, Aleksander. Geneza metodologii projektowania / Aleksander Asanowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Architecturae et Artibus. - Vol. 2, nr 4 (2010), s Projektowanie metody 00 BZCz 33162/2011 BAJER, Magdalena (1934- ). Estreicherowie. Cz. 2, Spisana wielość / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; [cz.] 157) // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Estreicher (rodzina) 2. Rody Polska w. 3. Polska kultura w. 4. Biografie 00:929 BZCz 33163/2011 BIRNBACHER, Dieter. Co motywuje nas do troski o daleką przyszłość? / Dieter Birnbacher ; tł. z ang. Hanna Schudy. - Streszcz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Futurologia 2. Motywacja filozofia 00:1 BZCz 33164/2011 BORZYSZKOWSKI, Józef (1946- ). Instytut Kaszubski - stowarzyszenie ludzi nauki / Józef Borzyszkowski. - Streszcz. ang. // Przegląd Zachodni. - R. 66, nr 3 (2010), s Instytut Kaszubski (Gdańsk) 2. Gdańsk (woj. pomorskie) nauka instytuty od 1989 r. 00:06 BZCz 33165/2011 CHRZANOWSKI, Krzysztof. Kto wygra wyścig wdrożeń? / Krzysztof Chrzanowski // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Patenty polityka 00 BZCz 33166/2011 KIERACIŃSKI, Piotr. Zabawa w naukę / Piotr Kieraciński // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) 2. Warszawa nauka od 2001 r. 00 BZCz 33167/2011 KIJEK, Arkadiusz. The comparative analysis of innovation performance in the EU countries / Arkadiusz Kijek, Tomasz Kijek. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 242 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 00:338 BZCz 33168/2011 3

4 KOWALIK, Jan. The external conditionings of innovation of companies in Poland in comparison to selected European Union countries / Jan Kowalik. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 241 (2010), s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 00:338 BZCz 33169/2011 KRAJEWSKA, Maria. Stilusy i tabliczki woskowe - dawne przybory do pisania / Maria Krajewska // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 35, nr 1/2 (2011), s Materiały piśmienne historia 00 BZCz 33170/2011 KROCHMAL, Jacek. Drugie spotkanie problemowe Polonika w zbiorach państw nadbałtyckich / Jacek Krochmal // Zapiski Historyczne. - T. 75, z. 3 (2010), s Konferencja w Warszawie. 1. Polonica zbiory bałtycki, region 2. Sprawozdania z konferencji 00 BZCz 33171/2011 MAGRUK, Andrzej. Słabe Sygnały i Dzikie Karty - Innowacyjne Metody Antycypacyjne / Andrzej Magruk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomia i Zarządzanie. - T. 2, nr 4 (2010), s Innowacje stosowanie 2. Planowanie strategiczne metody 00:005 BZCz 33172/2011 MALCZYK, Tomasz. Science Festival in Nysa as an international instrument of knowledge management / Tomasz Malczyk. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Nyski Festiwal Nauki 2. Popularyzacja wiedzy imprezy Polska od 2001 r. 3. Nysa (woj. opolskie) nauka imprezy od 2001 r. 00 BZCz 33173/2011 MAMZER, Hanna (1973- ). Model biznesowy w nauce : jak stymulować kreatywność i rozwój naukowy młodych uczonych? / Hanna Mamzer // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Nauka polityka Polska od 2001 r. 2. Pracownicy naukowi Polska od 2001 r. 3. Stopnie i tytuły naukowe Polska 00:378 BZCz 33174/2011 RAFALSKI, Leszek (1951- ). Jest tu pewna delikatność materii / Leszek Rafalski ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Instytuty naukowe Polska od 2001 r. 2. Nauka finanse Polska od 2001 r. 3. Wywiady 00:336 BZCz 33175/2011 Rzeczywiste wyniki naukowe : stanowisko Komitetu Polityki Naukowej Naukowo-Technicznej Rady Nauki w sprawie kategoryzacji parametrycznej jednostek naukowych // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Rada Nauki. Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej 2. Nauka polityka Polska od 2001 r. 00 BZCz 33176/2011 SZARUCKI, Marek. Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych / Marek Szarucki. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 827 (2010), s Metodologia 00 BZCz 33177/2011 BRAŃKA, Patrycja: Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego zob. poz DANILEWICZ, Dariusz: Human capital allocation and development in service sector zob. poz GASZ, Małgorzata: Stan i perspektywy rozwoju innowacji w Polsce zob. poz

5 JAREMEN, Daria Elżbieta: Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich zob. poz KLIMCZUK, Magdalena: Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw zob. poz KNOWLEDGE development practice in cross country comparison zob. poz KORNECKI, Janusz: Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na usługi proinnowacyjne w województwie dolnośląskim zob. poz KUPCZAK, Paweł: Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw zob. poz LABUDA, Gerard: Rozmowa z profesorem Gerardem Labudą zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: [Leksykon retoryki prawniczej - recenzja] zob. poz NOREK, Tomasz: Benchmarking innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim zob. poz PŁOWIEC, Urszula: Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r. zob. poz PRZYBYSZEWSKI, Roman: Sources of innovations in companies located in Warmia and Mazury region zob. poz RATAJCZAK-MROZEK, Milena: Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech) zob. poz. SZULTKA, Zygmunt: [Florian Stanisław Ceynowa - recenzja] zob. poz WARMIŃSKA, Agata: Perspektywiczne klastry żywnościowe jako wyraz przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej Podkarpacia zob. poz WAŚNIEWSKA, Anetta: Elbląski Park Technologiczny możliwością rozwoju gospodarczego miasta Elbląga zob. poz WIŚNIEWSKA, Sylwia: Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce zob. poz WOJTCZUK-TUREK, Agnieszka: Human capital versus corporate innovation zob. poz WSZENDYBYŁ-SKULSKA, Ewa: Źródła innowacyjności w turystyce zob. poz ZIÓŁKOWSKI, Bożydar: Energetyka wiatrowa w kontekście regionalnej strategii innowacji - nowy model ekoinnowacji zob. poz ZONTEK, Zbigniew: Strategie innowacji a współpraca na rzecz rozwoju turystyki w regionie zob. poz Informatyka BIGAJ, Magdalena. Internet w edukacji kulturalnej / Magdalena Bigaj. - Streszcz. ang. // Przegląd Powszechny. - R. 128, nr 2 (2011), s Internet a kultura 2. Kultura socjologia 004:316 BZCz 33178/2011 DARSKA, Bernadetta (1978- ). [Media audiowizualne - recenzja] / Bernadetta Darska // Studia Medioznawcze , nr 3, s Zawiera rec. książki: Media audiowizualne : podręcznik akademicki. - Warszawa, Media audiowizualne : podręcznik akademicki 2. Recenzje 004 BZCz 33179/2011 SZPYRA, Ryszard. Współczesne formy prowadzenia ataków informatycznych / Ryszard Szpyra, Wiesław Otwinowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - R. 3, nr 3 (2010), s Przestępstwo komputerowe 2. Walka informacyjna 004:343 BZCz 33180/2011 BINIEK, Zenon: Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach branży informatycznej zob. poz CELAREK, Krystyna: Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej oraz jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka w XXI w. zob. poz FIUT, Ignacy Stanisław: Pokolenie sieci nadchodzi zob. poz GACH, Daniel: Istota i założenie prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania zob. poz

6 GAŁUSZKA, Patryk: Wykorzystanie sieci przez wirtualne wytwórnie muzyczne zob. poz GMOCH, Ryszard: Komputerowe testowanie adaptacyjne zob. poz JANOWSKI, Maciej: Pojęcie programu komputerowego w obowiązującym Kodeksie karnym zob. poz JAROS, Izabela: Informatyczne kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym zob. poz KINDLER-JAWORSKA, Elżbieta: Media nowej generacji zob. poz KING, Ross: Robot naukowcem? zob. poz KIRWIL, Lucyna: Korzystanie z internetu i bezpieczeństwo dzieci w sieci zob. poz KOCOT, Wojciech: Korzystanie z sieci teleinformatycznych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych zob. poz KOCUR-BERA, Katarzyna: Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową zob. poz KOSMACZEWSKA, zob. poz Joanna: Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce KOŚMICKA-ŚLESIŃSKA, Elżbieta: Wpływ szkoleń na kształtowanie potrzeby uczenia się zob. poz KOZIEJ, Sławomir: Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla edukacji ustawicznej zob. poz MAGIER, Dariusz: Archiwistyka wobec wyzwań świata cyfrowego zob. poz MAJKOWSKA-SZAJER, Dorota: Opuszczone.com zob. poz MAKOWIEC, Marek: Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy zob. poz MARTY, François: Młodzież i świat wirtualny zob. poz MISZTAL, Barbara: Strategie metadyskursywne w internecie zob. poz NOGA, Henryk: Relacje rodzinne graczy komputerowych zob. poz NOWAKOWSKA-SIUTA, Renata: Maszyny i ludzie zob. poz PABIŚ-ORZESZYNA, Michał: Konwergencja po polsku zob. poz PRĘGOWSKI, Michał Piotr: W standardzie znają cię wszyscy zob. poz REICHARDT, Adam: Public management in the age of social media zob. poz RĘBALSKI, Marcin: Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego zob. poz ROGOWSKA, Dorota: Przegląd polskich projektów foresight w obszarze ICT zob. poz ROGOWSKA, Dorota: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji wspomagających kontakty z klientami na przykładzie chatterbotów zob. poz RYCIUK, Urszula: Zarządzanie gospodarką magazynową na przykładzie horyzontalnego sklepu internetowego zob. poz STEPANIUK, Krzysztof: Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego zob. poz SZYDA, Monika: Polish Internet commerce - local or global? zob. poz SZYMCZYK-MADEJ, Katarzyna: Audyt wewnętrzny w SIR jako źródło informacji o charakterze poznawczym i decyzyjnym zob. poz WAŁASZEK, Ewelina: The concept of network society in the policy of European Union zob. poz WARDZYŃSKI, Rafał: [Ius internet - recenzja] zob. poz Zarządzanie. Biurowość BAL-WOŹNIAK, Teresa. Dojrzałość przedsiębiorcza jako pochodna dyspozycji kompetencyjnych : problemy ujmowania i pomiaru / Teresa Bal-Woźniak, Artur Polakiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Przedsiębiorczość (postawa) Polska 2. Studenci socjologia Polska od 2001 r. 005:378:316 BZCz 33181/2011 6

7 BRZEZIŃSKI, Marek (1949- ). Wprowadzanie zmian w organizacji / Marek Brzeziński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Innowacje zarządzanie 2. Organizacja ucząca się 3. Zarządzanie metody 005 BZCz 33182/2011 GÓRECKA, Katarzyna. Znaczenie i przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi / Katarzyna Górecka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - R. 3, nr 3 (2010), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 33183/2011 GRZEGORCZYK, Filip. Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa / Filip Grzegorczyk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 816 (2010), s Rada nadzorcza zatrudnienie Polska 2. Spółki skarbu państwa zatrudnienie Polska 005 BZCz 33184/2011 JANKOWSKA-MIHUŁOWICZ, Marzena. Identyfikacja strategicznych problemów decyzyjnych / Marzena Jankowska-Mihułowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Decyzje gospodarka 2. Zarządzanie strategiczne Polska 3. Podkarpackie, województwo gospodarka 005 BZCz 33185/2011 KRAUSS, Krzysztof (1933- ). Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / Krzysztof Krauss // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - R. 2, nr 3 (2010), s Konferencja w Łodzi. 1. Kryzys gospodarczy od 2001 r. 2. Nadzór korporacyjny Polska 3. Nadzór korporacyjny teoria 4. Zarządzanie teoria 5. Sprawozdania z konferencji 005:338 BZCz 33186/2011 LUBECKA, Anna (1955- ). Dialogue as an asset in managing an organisation / Anna Lubecka. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. pol. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Komunikacja międzykulturowa 2. Organizacja 3. Zarządzanie 005 BZCz 33187/2011 ŁUNARSKI, Jerzy. O możliwościach standaryzacji zarządzania technologią / Jerzy Łunarski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Technologia normalizacja 2. Technologia zarządzanie 005 BZCz 33188/2011 ŁYSIK, Krzysztof. Pracownicy wiedzy - nowa jakość czy modny termin? / Krzysztof Łysik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Kadry polityka 2. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 33189/2011 ŁYSIK, Krzysztof. Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji : nowe wyzwanie dla zarządzania / Krzysztof Łysik. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 10, s Kadry polityka 2. Kultura organizacyjna 3. Odmienność kuturowa 4. Zarządzanie międzykulturowe 005 BZCz 33190/2011 MASIAREK, Andrzej. Innowacje w zarządzaniu wiedzą chronioną / Andrzej Masiarek. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 10, s

8 1. Informacje niejawne ochrona 2. Innowacje stosowanie zarządzanie 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 33191/2011 MIKUŁA, Bogusz (1966- ). Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy / Bogusz Mikuła. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 820 (2010), s Kultura organizacyjna Polska 2. Zarządzanie wiedzą Polska 005 BZCz 33192/2011 MILISZEWSKI, Kamil (1983- ). Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej / Kamil Miliszewski. - Bibliogr., netogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Politologiczny. - R. 15, nr 3 (2010), s Antyglobalizm kraje Unii Europejskiej 005:06 BZCz 33193/2011 MIŚ, Alicja. Zarządzanie pracownikami utalentowanymi / Alicja Miś. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 828 (2010), s Kadry polityka 2. Zarządzanie 3. Zdolności 005:159.9:331 BZCz 33194/2011 Pora na zawodowe rady dyrektorów / Robert C. Pozen ; oprac. z ang. Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 2, s Menedżerowie praca 005 BZCz 33195/2011 SKRZYPEK, Elżbieta. Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji / Elżbieta Skrzypek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Organizacja 2. Zarządzanie jakością 005 BZCz 33196/2011 SOBCZAK, Tomasz. Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie historycznej / Tomasz Sobczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Organizacja teoria historia Polska 2. Zarządzanie teoria historia Polska 005 BZCz 33197/2011 UJWARY-GIL, Anna. Audyt wiedzy przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Organizacja ucząca się 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 33198/2011 WILK, Andrzej. Ewolucja poglądów i koncepcji Petera Druckera / Andrzej Wilk. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - R. 2, nr 3 (2010), s Drucker, Peter F. ( ) 2. Zarządzanie teoria historia Stany Zjednoczone 20 w. 005 BZCz 33199/2011 WIŚNIEWSKI, Kamil. Wspomaganie przedsiębiorczości akademickiej przez preinkubatory / Kamil Wiśniewski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. - Z. 17, nr 3 (2010), s Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce) 2. Inkubatory przedsiębiorczości Polska 3. Przedsiębiorczość akademicka Polska 4. Kielce (woj. świętokrzyskie) szkolnictwo wyższe od 2001 r. 005:658.1/.5:378 BZCz 33200/2011 WODECKA-HYJEK, Angelika. Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu / Angelika Wodecka-Hyjek. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s

9 1. Outsourcing 005 BZCz 33201/2011 ZAJĄC, Czesław. [Ewolucjonizm w zarządzaniu - recenzja] / Czesław Zając // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s Zawiera rec. książki: Ewolucjonizm w zarządzaniu : menedżerowie Darwina / Łukasz Sułkowski. - Warszawa, Sułkowski, Łukasz. Ewolucjonizm w zarządzaniu 2. Recenzje 005:56/59 BZCz 33202/2011 BEDNAREK, Mariusz: Program World Class Manufacturing (WCM) zob. poz BIELIŃSKA-DUSZA, poz Edyta: Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa zob. BIERÓWKA, Joanna P.: Prasa na współczesnym rynku wydawniczym zob. poz BINIEK, Zenon: Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach branży informatycznej zob. poz BORODAKO, Krzysztof: Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej zob. poz BROŃSKA, Urszula: Kontrakty menedżerskie w zatrudnieniu zob. poz BUCHELT-NAWARA, Beata: Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zob. poz BUNKOWSKA, Paulina: [Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym - recenzja] zob. poz CEGŁOWSKI, Bartłomiej: Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz CHRZANOWSKI, Andrzej R.: Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa zob. poz. CIECHOMSKI, Wiesław: Development of commerce in Poland as the outcome of the European integration zob. poz DĄBROWSKI, Tomasz Jarosław: Polityka CSR jako element umacniania reputacji zob. poz DZIEDZIC, Sylwia: Analiza i ocena formalna oraz merytoryczna opracowanej Strategii Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej zob. poz DZIEDZIC, Sylwia: Polityka jakości - doskonalenie dokumentacji systemowej zob. poz DZIEDZIC, Sylwia: Strategia wydziału a strategia uczelni - analiza i ocena zob. poz DZIEKOŃSKI, Krzysztof: Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach zob. poz DZIERŻĘGA, Tomasz: Grupa kapitałowa jako sposób zwiększenia potencjału strategicznego przedsiębiorstw zob. poz Julia: Kobieta menedżer - struktura stanowisk kierowniczych w polskich przedsię- GORZELANY-PLESIŃSKA, biorstwach zob. poz GORZEŃ-MITKA, Iwona: Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem zob. poz GUDANOWSKA, Alicja E.: Koncepcja zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu metod foresight zob. poz GUDANOWSKA, Alicja E.: Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym zob. poz GWARDA-GRUSZCZYŃSKA, Edyta: Uwarunkowania wyboru strategii komercjalizacji w branży biotechnologicznej zob. poz JABŁONOWSKA, Lidia: New career model and its circumstances in global service economy zob. poz JABŁOŃSKI, Adam Stefan: Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu zob. poz JASTRZĘBSKA, Anna: Książka o zarządzaniu w mediach zob. poz JOŃCZYK, Magda: Globalizacja rynków finansowych zob. poz JUCHNOWICZ, Marta: Methods of motivating employees in service sector zob. poz KAFEL, Piotr: Wpływ strategii projakościowej na pozycję organizacji zob. poz KARWIŃSKI, Marcin: Sukces zespołu a sukces organizacji sportowej zob. poz KAŹMIERSKI, Jan: Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie zob. poz

10 KLIMEK, Jan: Tak powstaje firma zob. poz KOŻUCH, Antoni: Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania zob. poz KROCHMAL, Zbigniew: Wybrane metafory organizacyjne jako narzędzia interpretacji organizacji zob. poz KRWAWICZ, Małgorzata: Zrównoważona Karta Wyników w przedsiębiorstwie energetycznym zob. poz KUŹMICZ, Katarzyna Anna: Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście szkoły wyższej zob. poz ŁABĘDZKI, Rafał: Review of research on project management team work efficiency zob. poz MAGRUK, Andrzej: Słabe Sygnały i Dzikie Karty - Innowacyjne Metody Antycypacyjne zob. poz MARONA, Bartłomiej: Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce zob. poz MIKUŁA, Bogusz: Studium niematerialnych zasobów organizacji zob. poz MYŚLIWIEC, Grzegorz: Decision making participation at workplace - implementation perspective zob. poz NAJBAR, Katarzyna: Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce zob. poz NALEPKA, Adam: Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną zob. poz OKRĘGLICKA, Małgorzata: Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu zob. poz OLSZEWSKA, Anna Małgorzata: Dobór kart kontrolnych jako istotny element sterowania jakością w procesie produkcyjnym zob. poz PANASIUK, Aleksander: Instrumenty zarządzania turystyką w regionie zob. poz PATALAS-MALISZEWSKA, Justyna: The method for assessing and forecasting value of knowledge in SMEs zob. poz PERECHUDA, PIOTROWSKA, Kazimierz: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy zob. poz. Barbara: Organizacja sieciowa jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw zob. poz. POTOCKI, Arkadiusz: Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych zob. poz REICHARDT, Adam: Public management in the age of social media zob. poz RĘBISZ, Joanna: Kształtowanie kultury organizacyjnej w warunkach wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz ROSTKOWSKI, Tomasz: Influence of development stage of organisation on strategic perspective of human resources management zob. poz RYCHWALSKA, Anna: Zastosowanie podejścia Give and get back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej zob. poz SACIO-SZYMAŃSKA, Anna: Zastosowanie metody roadmappingu technologicznego w projektach foresight zob. poz SANKOWSKA, Anna: Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstwa zob. poz SIENKIEWICZ, Łukasz: Sources and measurement of human capital value in service sector zob. poz STACH, Wiesław: Zarządzanie kryzysowe jako specjalność kształcenia zob. poz SURMA, Jerzy: Analogia w zarządzaniu strategicznym zob. poz SZCZEPANOWSKI, Adam E.: Zintegrowany model przedsiębiorczości dla turystyki zob. poz SZOSTAK, Ryszard: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych zob. poz ŚWIETLA, Katarzyna: Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM zob. poz UHRUSKA, Małgorzata: Istota zarządzania wartością nieruchomości zob. poz URBAN, Dariusz: Państwowe fundusze majątkowe - nowe wyzwania dla nadzoru korporacyjnego zob. poz WARMIŃSKA, Agata: Perspektywiczne klastry żywnościowe jako wyraz przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej Podkarpacia zob. poz WIATRAK, Andrzej Piotr: Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju zob. poz WRÓBLEWSKI, Sławomir: Wkład Polski w umacnianie konkurencyjności Europy na światowym rynku turystyki biznesowej zob. poz WYDRYCH, Michał: Internal control over financial reporting zob. poz

11 008 Kultura BALCER, Marek. Wyspa zielona i kulturalna / Marek Balcer ; rozm. przepr. Bogdan Prejs // Śląsk. - R. 17, nr 2 (2011), s Mikołów (woj. śląskie) gospodarka od 1989 r. 2. Mikołów (woj. śląskie) kultura od 1989 r. 3. Wywiady 008:332 BZCz 33203/2011 DOVGANÛK, Tat âna. Polityka kulturalna Ukrainy : od niepodległości po neutralizm / Tatiana Dowganiuk, Bożena Gierat-Bieroń // Studia Europejskie (Warszawa) , nr 3, s Ukraina kultura polityka od 1991 r. 008 BZCz 33204/2011 GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : październik grudzień 2010 / [oprac.] Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 4, s Łódź (woj. łódzkie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 33205/2011 MAJCHROWSKI, Zbigniew (1955- ). Trans-Polonia / Zbigniew Majchrowski // Dialog. - R. 56, nr 2 (2011), s Przemówienie. 1. Polska kultura 2. Mowy polskie od 2001 r. 008 BZCz 33206/2011 MIKLASZEWSKI, Kacper (1949- ). Głośno własnym głosem / Kacper Miklaszewski // Ruch Muzyczny. - R. 55, nr 4 (2011), s. 6-7 Konferencja Muzycy własnym głosem w sprawach kultury w Warszawie. 1. Prawo pracy Polska stan na 2011 r. 2. Polska kultura prawo stan na 2011 r. 3. Sprawozdania z konferencji 008:349:78 BZCz 33207/2011 STEINER, George (1929- ). Archiwa Edenu / George Steiner ; tł. z ang. Adam Lipszyc // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s Stany Zjednoczone kultura 008 BZCz 33208/2011 UCHAŃSKA, Anita. Kultura polska i jej popularyzacja na terenie RFN / Anita Uchańska. - Streszcz. ang., fr. // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne , nr 3, s Polska kultura popularyzacja Niemcy od 1990 r. 008 BZCz 33209/2011 Zehn Jahre des Oberschlesischen Joseph von Eichendorff- Kultur- und Begegnungszentrums in Lubowitz. - Tekst równol. niem., pol. // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 31 (2010), s Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa (Łubowice) 2. Łubowice (woj. śląskie) kultura od 1989 r. 008 BZCz 33210/2011 Zobaczone, przeczytane / Anna Arno, Marek Bernacki, Janusz Majcherek, Roberta Reeder, Adam Szczuciński // Zeszyty Literackie. - R. 28, nr 3 (2010), s Kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 33211/2011 CZARNECKA, Elżbieta: Aleja gwiazd zob. poz FRISZKE, Andrzej: Zeszyty Historyczne ( ) zob. poz GAJDZIŃSKI, Piotr: Polsko-amerykańskie (jednostronne) love story zob. poz GOŁĘBIOWSKA-SUCHORSKA, Agnieszka: [Vox Populi - recenzja] zob. poz JAROSZEWSKA-BRUDNICKA, Renata: Dziedzictwo kulturowe w rozwoju społeczności małych miast zob. poz KARPIŃSKI, Wojciech: Jerzy Giedroyc, kustosz pamięci zob. poz

12 MAJCHEREK, Janusz: Czas oswojony zob. poz PAWŁOWSKA, Agnieszka: [Literatura, propaganda, służba - recenzja] zob. poz PIENIĄŻEK, Paweł: Schiller/Nietzsche zob. poz RUSZCZYK, Joanna: Między życiem a sztuką zob. poz SŁAPEK, Dariusz: Spartakus jako ikona wolności i rewolucji zob. poz STANGRODZKA-KOZŁOWSKA, Ewa Urszula: Ukochali Ciechanowską Ziemię zob. poz SZLACHETKA, Małgorzata: Humanista godzi się sam ze sobą zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia BARON, Marta (1985- ). Bibliocaust - stan przewlekły / Marta Baron // Fa-Art , nr 3/4, s Zawiera rec. książki: Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco, Jean-Philippe de Tonnac. - Warszawa, Carrière, Jean-Claude (1931- ). Nie myśl, że książki znikną 2.Eco, Umberto (1932- ). Nie myśl, że książki znikną 3.Tonnac, Jean-Philippe de. Nie myśl, że książki znikną 4. Recenzje 01/02 BZCz 33212/2011 GRODZIŃSKI, Łukasz (1977- ). Kobiety przychodzą częściej / Łukasz Grodziński // Czas Kultury. - R. 26, [nr] 5 (2010), s Biblioteka Raczyńskich (Poznań) 2. Biblioteki publiczne Polska 3. Czytelnictwo socjologia Polska 4. Poznań (woj. wielkopolskie) bibliotekarstwo 01/02 BZCz 33213/2011 HOLECZEK, Bożena. Między tradycją a nowoczesnością / Bożena Holeczek, Anna Wojtkowska-Witala // Śląsk. - R. 17, nr 2 (2011), s Miejska Biblioteka Publiczna (Mikołów) 2. Biblioteki publiczne Polska od 2001 r. 3. Mikołów (woj. śląskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 01/02 BZCz 33214/2011 LEWANDOWICZ-NOSAL, Grażyna (1963- ). Bookstart po polsku / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Nowe Książki , nr 2, s Czytelnictwo dziecięce popularyzacja 01/02 BZCz 33215/2011 MISIAK, Marek. Czytelnictwo / Misiak Marek // Forum Akademickie. - R. 18, nr 2 (2011), s Czytelnictwo socjologia Polska od 2001 r. 2. Studenci socjologia Polska od 2001 r. 01/02 BZCz 33216/2011 SZTUKA, Maria. Książki do lamusa? / Maria Sztuka // Śląsk. - R. 17, nr 2 (2011), s Biblioteki publiczne Polska od 2001 r. 2. Czytelnictwo socjologia Polska od 2001 r. 01/02 BZCz 33217/2011 BIBLIOGRAFIA polskich artykułów z 2007 r. zob. poz CHROSTOWSKI, Waldemar: [Bibliografia biblistyki polskiej - recenzja] zob. poz CZAJA, Dariusz: Pochwycenie przez ciszę zob. poz CZARNOTA, Tomasz: Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Archiwistyki UMCS za lata zob. poz GASIŃSKA, Maria: Jan Rosner ( ) - Amicissimus Ergonomiae zob. poz GORTAT, Barbara: Demaskator fałszu zob. poz GORTAT, Barbara: Emisariusz polskiego aktorstwa zob. poz KALETA, Krzysztof J.: [Publikacje dotyczące Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej zob. poz KANDZIORA, Jerzy: Czytając bibliografię Czesława Miłosza zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: Przegląd piśmiennictwa retorycznego zob. poz

13 ŁUKASIEWICZ, Jacek: Dzieło bibliografa zob. poz NIEMCZAK, Irena: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży zob. poz OSTROM, Elinor: Wywiad z Elinor Ostrom zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz RITTER, Cezary: Jan Paweł II i Benedykt XVI o cnotach moralnych zob. poz WYGNAŃSKA, Joanna: Piewca prowincji zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo BARBUR, Eli (1948- ). Przestrzeń domu straconego / Eli Barbur. - Streszcz. ang. // Konteksty. - R. 64, nr 2/3 (2010), s Barbur, Eli (1948- ) 2. Dziennikarze Polska od 1944 r. 3. Pisarze polscy od 1944 r. 4. Pamiętniki polskie od 1944 r : (091):929 BZCz 33218/2011 BIERÓWKA, Joanna P. Prasa na współczesnym rynku wydawniczym / Joanna P. Bierówka // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 3/4 (2010), s Zawiera rec. książki: Zarządzanie redakcją prasową / Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba. - Sosnowiec, Kaczmarczyk, Michał (1981- ). Zarządzanie redakcją prasową 2.Szastak-Zięba, Dagmara. Zarządzanie redakcją prasową 3. Recenzje :005 BZCz 33219/2011 DOBROŁOWICZ, Justyna. Współczesna szkoła wobec ekspansji kultury popularnej / Justyna Dobrołowicz. - Bibliogr., netogr. // Edukacja , nr 4, s Omówienie artykułów zamieszczonych w czasop. 13. Magazyn Nastolatki : magazyn szczęśliwej nastolatki (czasop.) 2. Nastolatki socjologia Polska od 2001 r. 3. Pedagogika kultury 4. Czasopisma dla dziewcząt polskie historia od 2001 r :316 BZCz 33220/2011 DZIERŻYŃSKA, Jolanta. Agora wobec wyzwań rynku mediów / Jolanta Dzierżyńska. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 3/4 (2010), s Agora 2. Środki masowego przekazu Polska od 1989 r BZCz 33221/2011 HESS, Agnieszka. Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej : Gazeta Krakowska w kampanii 2006 / Agnieszka Hess. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 1/2 (2010), s Gazeta Krakowska (1949- ) 2. Kampania wyborcza samorządowa Polska 2006 r. 3. Komunikacja polityczna Polska od 2001 r. 4. Kraków (woj. małopolskie) media od 2001 r. 5. Kraków (woj. małopolskie) polityka od 2001 r. 6. Publicystyka polska tematyka od 2001 r :323/324(438) BZCz 33222/2011 HODALSKA, Magdalena. Odeszli do domu Ojca : prasowe motywy żałoby medialnej w świetle publikacji z 2005 i 2010 roku / Magdalena Hodalska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 3/4 (2010), s Jan Paweł II (papież ; ) 2. Katastrofa smoleńska (2010) 3. Publicystyka polska stylistyka od 2001 r. 4. Publicystyka polska tematyka od 2001 r BZCz 33223/2011 KASZTELAN, Marta. Prasa polonijna wobec buntów młodzieży w Polsce, RFN i Francji w 1968 roku / Marta Kasztelan. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 1/2 (2010), s Rewolty 1968 r. 2. Czasopisma polonijne historia r. 3. Publicystyka polska tematyka r :314:94(438).083:94(4/9) BZCz 33224/

14 KLATKA, Grzegorz. Koniec Świata / Grzegorz Klatka // Fotografia. - Nr 33 (2010), s Świat (czasop.) 2. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1944 r. 3. Fotografia prasowa polska historia od 1944 r :77 BZCz 33225/2011 KOCHANIAK, Katarzyna. [Dziennikarstwo sportowe - recenzja] / Katarzyna Kochaniak // Studia Medioznawcze , nr 3, s Zawiera rec. książki: Dziennikarstwo sportowe : praktyczny przewodnik / Phil Andrews. - Kraków, Andrews, Phil. Dziennikarstwo sportowe 2. Recenzje :796/799 BZCz 33226/2011 MIŁOSZEWSKA, Anna.... życzy Redakcja : formy życzeń świątecznych zamieszczonych w prasie w grudniu 2009 r. / Anna Miłoszewska. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 3, s Boże Narodzenie 2. Etykieta językowa Polska 3. Gazety polskie język od 2001 r. 4. Życzenia okolicznościowe BZCz 33227/2011 NIEĆ, Mateusz (1957- ). Pisma opinii i czasopisma life style - dwie koncepcje rynkowego dziennikarstwa : (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu ) / Mateusz Nieć. - Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 53, nr 1/2 (2010), s Dziennikarstwo metody 2. Czasopisma polskie historia od 1989 r BZCz 33228/2011 OLASZEK, Jan (1985- ). Służba Bezpieczeństwa na tropie Tygodnika Wojennego ( ) / Jan Olaszek. - Streszcz. ang. // Dzieje Najnowsze. - R. 42, nr 4 (2010), s Tygodnik Wojenny 2. Służba bezpieczeństwa Polska r. 3. Czasopisma nielegalne polskie historia r. 4. Czasopisma związkowe polskie historia r : BZCz 33229/2011 PIĄTKOWSKA-STEPANIAK, Wiesława. Media polonijne - źródło informacji czy też kreator tożsamości kulturowej i narodowej / Wiesława Piątkowska- -Stepaniak, Elżbieta Trela-Mazur. - Streszcz. ang. // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 36, z. 3 (2010), s Polacy za granicą media od 1945 r. 2. Czasopisma polonijne historia od 1944 r :314 BZCz 33230/2011 POLAK, Rafał (1978- ). Przyszłość dziennikarstwa. Konieczność specjalizacji? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, czerwca 2010 roku / Rafał Polak // Studia Medioznawcze , nr 3, s Dziennikarstwo 2. Sprawozdania z konferencji BZCz 33231/2011 SONCZYK, Wiesław. Ruch SA jako firma kolportażowa. Cz. 1, Próba charakterystyki i oceny działalności w latach / Wiesław Sonczyk. - Streszcz. ang. // Studia Medioznawcze , nr 3, s Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe RUCH 2. Kolportaż Polska od 1989 r. 3. Prasa (wydawnictwa) Polska od 1989 r BZCz 33232/2011 BALBIERZ, Jan: Czego nie da się włożyć między okładki książki zob. poz BRACH, Bartłomiej: Narracje wydarzenia medialnego na podstawie problemu Stoczni Gdańskiej i obchodów 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku zob. poz CHWASTYK-KOWALCZYK, Jolanta: [Procesy prasowe redaktorów Gazety Grudziądzkiej w latach recenzja] zob. poz DĄBAŁA, Jacek: Zagrożenia w pracy prezentera telewizyjnego zob. poz DZIKI, Sylwester: U narodzin polskiego szkolnictwa dziennikarskiego zob. poz FILAS, Ryszard: Dwadzieścia lat przemian polskich mediów ( ) w ujęciu periodycznym zob. poz

15 FRISZKE, Andrzej: Zeszyty Historyczne ( ) zob. poz GOLEMO, Karolina: IV Rzeczpospolita w opiniach włoskich dziennikarzy zob. poz HODALSKA, Magdalena: Mocarz Ducha zamieszkał w niebie zob. poz HODALSKA, Magdalena: Pod Wawelem ludzie pojaśnieli zob. poz KARPIŃSKI, Wojciech: Jerzy Giedroyc, kustosz pamięci zob. poz KÌKLEVÌČ, Alâksandr K.: Metafora interakcyjna w tekście publicystycznym zob. poz KOŁODZIEJ, Edward: Prace magisterskie na łamach Tek Archiwalnych zob. poz KRYTOWSKA, Michalina M.: Bio-(hagio)grafia Hanny Malewskiej zob. poz KTO POGRYZŁ się w język? zob. poz ŁUBIEŃSKI, Stanisław: Publicystyka wobec narodów zob. poz MENDALA, Ewelina: Panie, nie popełnia się takich fapa (A. Lepper), bo generalnie to masakra, czyli o współczesnych kreatorach języka medialnego oraz ich świadomości językowej zob. poz PINKALSKI, Zbigniew: Sprostowanie a reklama prasowa zob. poz PŁOWENS, Jakub: Intencjonalność wypowiedzi w gatunkach dziennikarskich zob. poz PŁOWENS, Jakub: Próba analizy pragmalingwistycznej słownictwa wartościującego w prasie polskiej zob. poz. ROGOŻ, Michał: Śmierć i pogrzeb Michaela Jacksona na łamach ogólnopolskich dzienników zob. poz SASIŃSKA-KLAS, Teresa: Od Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ - 15 lat minęło... zob. poz STĘPIŃSKI, Miłosz: Jesse Owens w świetle polityki informacyjnej III Rzeszy podczas XI Igrzysk Olimpijskich zob. poz WILCZEWSKI, Michał: Tekstowa rekonstrukcja opozycji liberalny - konserwatywny w prasie polskiej i amerykańskiej zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea GUTOWSKI, Bartłomiej. Między tradycją a nowoczesnością / Bartłomiej Gutowski // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 35, nr 1/2 (2011), s. 4-7 Polsko-brytyjska konferencja Ekonomia muzeów w Warszawie. 1. Muzealnictwo ekonomika 2. Muzealnictwo zarządzanie 3. Sprawozdania z konferencji 06 BZCz 33233/2011 PIOTROWSKI, Piotr (1952- ). Chcieliśmy otworzyć muzeum / Piotr Piotrowski ; rozm. przepr. Magdalena Radomska // Czas Kultury. - R. 26, [nr] 5 (2010), s Muzealnictwo Polska od 2001 r. 2. Wywiady 06 BZCz 33234/2011 RADOMSKA, Magdalena (1978- ). Muzealny hacking, causa locuta / Magdalena Radomska // Czas Kultury. - R. 26, [nr] 5 (2010), s Piotrowski, Piotr (1952- ) 2. Muzealnictwo Polska od 2001 r. 06 BZCz 33235/2011 ROTTERMUND, Andrzej (1941- ). Muzeum w procesie przemian / Andrzej Rottermund // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 34, nr 11/12 (2010), s Skrót referatu. 1. Muzealnictwo 06 BZCz 33236/2011 STARZYCKA, M. Magdalena (1939- ). Sentymentalna podróż rodziny Poznańskich : 35 lat Muzeum Miasta Łodzi / M. Magdalena Starzycka // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 4, s Poznański (rodzina) 2. Muzeum Miasta Łodzi 3. Rody Żydzi Polska w. 4. Łódź (woj. łódzkie) w. 5. Łódź (woj. łódzkie) kultura imprezy 2010 r. 06 BZCz 33237/

16 BARAŃSKA, Katarzyna: Dom-muzeum, muzeum-dom zob. poz BEDNARCZYK, Jan Leszek: The ECB s monetary policy as a tool to overcome the crisis in the Eurozone countries zob. poz BIRGUS, Vladimír: Nowe Życie, Nowy Dokument zob. poz BŁAŻEWICZ, Bogna: Salon nieodrzuconych zob. poz BORZYSZKOWSKI, Józef: Instytut Kaszubski - stowarzyszenie ludzi nauki zob. poz BUSCHER, Herbert S.: Wage flexibility across EMU members zob. poz CHODAŃ, Przemysław: Rzeczy polityczne zob. poz CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA, Aldona: Królewskie pamiątki w Łańcucie zob. poz CHYŁA, Dariusz: Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach z punktu widzenia muzealnictwa zob. poz DEPTUŁA, Bogusław: Na granicy zob. poz DOMAGAŁA, Malwina: Odnajdywanie materii światła zob. poz DOMANOWSKA, Eulalia: Handmade zob. poz DYBCIAK, Krzysztof: Nagroda im. Jacka Maziarskiego dla Pawła Zyzaka zob. poz GLUZA, Zbigniew: Komu znowu służymy zob. poz GOLINOWSKA, Karolina: Biennale zob. poz GRONEK, Magdalena: Wystawa poświęcona radomskiej farze zob. poz GRZYBKOWSKA, Teresa: Amor Polonus czyli miłość Polaków zob. poz GUZE, Justyna: Polskie mity zob. poz HARC, Lucyna: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2009 zob. poz JAGLA, Jowita: MAN-RW zob. poz JANUS, Aleksandra: Przepis na opowiadanie (o) historii zob. poz JARZEWICZ, Magdalena: Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim w Warszawie zob. poz JASTRZĘBSKI, Bogusław: Plener sław ma już 20 lat zob. poz KANICKI, Witold: Zmierzch Pałacu Krzysztofa Zielińskiego zob. poz KARWIŃSKI, Marcin: Sukces zespołu a sukces organizacji sportowej zob. poz KLAS, Wojciech: Archiwum Janiny z Ruszkowskich Kościelskiej w zasobie Archiwum Funadacji Kościelskich zob. poz KŁOCZOWSKI, Piotr: Jan Lebenstein - figury i capriccia zob. poz KŁOSIŃSKA, Elżbieta Małgorzata: Nieznane materiały z cmentarzysk ludności kultury łużyckiej znajdujące się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zob. poz KONSERWACJA obrazu Lucasa Cranacha Starszego zob. poz KOPANIA, Izabela: A story of deception - strategie Francisa Alÿsa zob. poz KOPANIA, Izabela: W sieci przypadku, w sieci wyboru zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Pod flagą biało-czerwoną zob. poz KOWALSKI, Jan: Dwa razy biennale zob. poz KOZIEJ, Stanisław: Nowa koncepcja strategiczna NATO a Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego zob. poz KRAWCZYK, Natalia: W przestrzeni zob. poz KUCZMA, Kordian: Historia i mitologia w nazwach klubów piłkarskich zob. poz KWIECIEŃ, Agnieszka: Muzeum Sztuki Współczesnej przekona do współczesności, i dobrze zob. poz LABUDA, Gerard: Rozmowa z profesorem Gerardem Labudą zob. poz LAMEŃSKI, Lechosław: Józef Pankiewicz. Z Paryża nad Wisłę - wystawa w 120-lecie pleneru artysty w Kazimierzu Dolnym ; Kolonia artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą zob. poz LEŚNIEWSKA, Anna Maria: Paradoksy wizualne i dźwiękowe zob. poz LEYMARIE, Philippe: Niemiecki kłopot z Afganistanem zob. poz LICHAŃSKI, Jakub Zdzisław: Organizacje retoryczne czyli retoryka zinstytucjonalizowana zob. poz

17 LIPPA, Wojciech: Łaska widzenia zob. poz LISIEWICZ, Małgorzata: Sala Neoplastyczna zob. poz MAROŃ-ZAJĄC, Jolanta: Zmiany w strukturze gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej po akcesji do Światowej Organizacji Handlu zob. poz MILISZEWSKI, Kamil: Organizacja, struktura oraz działanie ruchu anty- i alterglobalizacyjnego w państwach Unii Europejskiej zob. poz MORAWETZ, Dorota: O Bettinie i jej Dwóch Babkach zob. poz NAPIERAŁA, Jacek: Uchwała zebrania członków stowarzyszenia zob. poz NIEWIAROWSKA, Joanna: Młoda Polska na nowo odczytana zob. poz NOWOSIELSKA-SOBEL, Joanna: [Wohnung und Werkraum Ausstelung recenzja] zob. poz OCHNIAK-DUDEK, Klementyna: Małe arcydzieła - zabytkowe solniczki zob. poz PAC-POMARNACKA, Ewa: Cały świat w jednym kraju zob. poz PACUŁA, Przemysław: Nowe NATO, nowe - stare wyzwania zob. poz PAŃCZYK, Jan: Zabytki hutnictwa i odlewnictwa zob. poz PIEŃKOS, Andrzej: Muzeum - mauzoleum - panteon zob. poz RATAJCZAK, Mirosław: Potencjał milczącego dzwonu zob. poz ROGOZIŃSKA, Anna: Zadomowienie się sztuki w nowej przestrzeni usługowo-handlowej zob. poz ROKITA, Zuzanna: Made in Poland zob. poz ROMANOWSKI, Gustaw: Powidoki życia zob. poz ROSÉ, Alicja: W poszukiwaniu blasku zob. poz ROTTERMUND, Krzysztof: Muzyka w okupowanej Polsce r. zob. poz RYNIEWICZ, Kuba: Sny na jawie zob. poz STANGRODZKA-KOZŁOWSKA, Ewa Urszula: Ukochali Ciechanowską Ziemię zob. poz STĘPAK, Marian: Przestrzeń przyrody - Skłudzewo 2010 zob. poz STRĄKOWSKI, Marek: Dekonspiracja sztuki zob. poz SZCZAWIŃSKI, Maciej Michał: Pasja według Łuki, czyli ogryzek leży u stóp zob. poz WIDERA, Bogdan: Twórcy, książki, jubileusze zob. poz ZAWADZKA, Małgorzata: Stawisko - z muzeum do Domu zob. poz ZROBEK, Janusz: Predicted consequences of integration with the EMU for Polish transport enterprises zob. poz ŻWIRBLIS, Krzysztof: Pola samoświadomości zob. poz FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA BACZKO, Bronisław (1923- ). Utopie i horyzont oczekiwań oświecenia / Bronisław Baczko ; rozm. przepr. Frédéric Le Bihan, Olivier Mongin, Michel Porret, Eric Vigne ; tł. Wiktor Dłuski // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s , Baczko, Bronisław (1923- ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 3. Wywiady 1:930 BZCz 33238/2011 BARTYZEL, Jacek (1956- ). Thomas Molnar (Tamás Molnár) : in memoriam (26 VI VII 2010) / Jacek Bartyzel // Arcana , nr 5, s Molnar, Thomas ( ) 2. Filozofowie Węgry od 1945 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33239/2011 BOBROWSKA, Ewa (1976- ). Swobodna gra oparta na prawidłach : na marginesie Kantowskiej Krytyki władzy sądzenia / Ewa Bobrowska. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Kant, Immanuel ( ) 2. Filozofia historia Niemcy w. 1 BZCz 33240/

18 BOGUSŁAWSKI, Marcin. Gra w rzeczy / Marcin Maria Bogusławski // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Res : studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej / Małgorzata Kwietniewska. - Łódź, Kwietniewska, Małgorzata. Res 2. Recenzje 1 BZCz 33241/2011 CHUDOBA, Wiesław (1956- ). Leszek Kołakowski : (Radom 23 X Oksford 17 VII 2009) / Wiesław Chudoba // Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. - T. 44, z. 1/4 (2010), s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofowie Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33242/2011 CHUDOBA, Wiesław (1956- ). Wokół pytań, jakie stawiał nam Leszek Kołakowski / Wiesław Chudoba. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno- -Literacki , nr 3, s Kołakowski, Leszek ( ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 33243/2011 CZARNACKA, Agata (1981- ). Dialektyka kobiecości / Agata Czarnacka // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Zawiera rec. książki: O kobiecie, która nawiedza myśl : kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa / Marzena Adamiak. - Warszawa, Adamiak, Marzena (1975- ). O kobiecie, która nawiedza myśl 2. Recenzje 1 BZCz 33244/2011 DEHNEL, Piotr. Alfabet filozoficzny : (z ilustracjami) / Piotr Dehnel // Odra , nr 2, s Metafizyka liter. 1. Filozofia 1 BZCz 33245/2011 DRWIĘGA, Marek (1965- ). Dwie drogi współczesnych filozofów : Paul Ricoeur i Józef Tischner. Cz. 2 / Marek Drwięga // Znak , nr 2, s Ricoeur, Paul ( ) 2.Tischner Józef ( ) 3. Filozofia historia Francja w. 4. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 33246/2011 DUMA, Tomasz. [Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - recenzja] / Tomasz Duma // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 53, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. 2-3 / Ján Letz. - Trnava, 2007, Letz, Ján (1936- ). Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy Recenzje 1:27 BZCz 33247/2011 GOLOMB, Jacob. Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną? / Jacob Golomb ; tł. Dorota Drałus, Adam Chmielewski. - Streszcz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Nietzsche, Friedrich ( ) 2. Antropologia filozoficzna historia Niemcy 19 w. 3. Filozofia historia Niemcy 19 w. 1 BZCz 33248/2011 GOŁOSZ, Jerzy. Czy istnieje upływ czasu? / Jerzy Gołosz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 4 (2010), s Czas filozofia historia 1 BZCz 33249/2011 GROBLER, Adam (1949- ). Dwie tradycje konwencjonalizmu / Adam Grobler. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s

19 1. Konwencjonalizm historia 1 BZCz 33250/2011 GUDANIEC, Arkadiusz. [Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - recenzja] / Arkadiusz Gudaniec // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 53, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. 1 / Ján Letz. - Trnava, Letz, Ján (1936- ). Krest anská filozofia 20. storočia a jej perspektívy Recenzje 1:27 BZCz 33251/2011 HARTMAN, Jan (1967- ). Filozofia umiera / Jan Hartman // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s Filozofia historia 20 w. 1 BZCz 33252/2011 HENSOLDT, Agnieszka. O profesorze Krzysztofie Rotterze w tonie osobistym / Agnieszka Hensoldt // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Rotter, Krzysztof ( ) 2. Filozofowie Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33253/2011 JANKOWSKI, Marek. [Kritische Metaphysik der Substanz - recenzja] / Marek Jankowski // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Zawiera rec. książki: Kritische Metaphysik der Substanz : Kant im Widerspruch zu Leibniz / Andree Hahmann. - Berlin, Hahmann, Andree (1977- ). Kritische Metaphysik der Substanz 2. Recenzje 1 BZCz 33254/2011 JANKOWSKI, Marek. Problem dedukcji jako przyczyna niekompatybilności Uzasadnienia metafizyki moralności do Krytyki praktycznego rozumu / Marek Jankowski. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Kant, Immanuel ( ) 2. Dedukcja filozofia 3. Etyka historia Niemcy 18 w. 4. Metafizyka historia Niemcy 18 w. 1:17 BZCz 33255/2011 KĄKOL, Tomasz. Przeciw substancjalizmowi / Tomasz Kąkol. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 4 (2010), s Logika 2. Substancja (filoz.) 1 BZCz 33256/2011 KEARNEY, Richard. Wybaczenie graniczne : możliwe czy niemożliwe? / Richard Kearney ; tł. Magdalena Pancewicz-Puchalska. - Streszcz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 5, fasc. 3 (2010), s Arendt, Hannah ( ) 2.Derrida, Jacques ( ) 3.Ricoeur, Paul ( ) 4. Przebaczenie filozofia historia w. 1 BZCz 33257/2011 KŁOSIEWICZ, Olga (1976- ). Zwierzęta Zaratustry : idee filozoficzne w postaci zwierzęce wcielone / Olga Kłosiewicz. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Nietzsche, Friedrich ( ). Tako rzecze Zaratustra 2. Filozofia historia Niemcy 19 w. 3. Zwierzęta baśniowe i mityczne 1:2 BZCz 33258/2011 KOMOROWSKA-MACH, Joanna. Emergencja - podręcznik dla mało opornych / Joanna Komorowska-Mach. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 18, nr 4 (2010), s Zawiera rec książki: Między redukcją a emergencją : spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym / Robert Poczobut. - Wrocław, Poczobut, Robert (1968- ). Między redukcją a emergencją 2. Recenzje 1 BZCz 33259/

20 KOPROWSKI, Piotr. Między rozpaczą a nadzieją : Blaise Pascal o ludzkiej sytuacji egzystencjalnej / Piotr Koprowski. - Streszcz. ang. // Ateneum Kapłańskie. - T. 155, z. 2 (2010), s Pascal, Blaise ( ) 2. Antropologia filozoficzna historia Francja 17 w. 3. Egzystencjalizm historia Francja 17 w. 1 BZCz 33260/2011 KRAJEWSKI, Stanisław (1950- ). Przebaczenie a pojednanie - kilka uwag / Stanisław Krajewski. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Przebaczenie filozofia 1 BZCz 33261/2011 KUBALICA, Tomasz. Ernsta Cassirera krytyka teorii odbicia na tle dysputy w Davos / Tomasz Kubalica. - Streszcz. ang. // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Cassirer, Ernst ( ) 2. Teoria poznania historia Niemcy w. 1 BZCz 33262/2011 KUSIAK, Joanna (1986- ). Polityka i ciało : fenomenologia pustej obietnicy / Joanna Kusiak // Przegląd Polityczny. - Nr 93 (2009), s Ciało ludzkie filozofia 2. Fenomenologia 3. Polityka filozofia 1 BZCz 33263/2011 Lekcje ciemności : zapis dyskusji / Roman Kurkiewicz, Dariusz Czaja, Michał Klinger, Tomasz Rosiński, Marek Gumkowski ; oprac. Justyna Chmielewska // Konteksty. - R. 64, nr 2/3 (2010), s Czaja, Dariusz (1961- ). Lekcje ciemności 2. Zło antropologia społeczna 3. Zło filozofia historia 1:316 BZCz 33264/2011 LORCZYK, Andrzej. Niedokończona gra szklanych paciorków i dokonane życie : pożegnanie Krzysztofa Rottera (23 V V 2010 r.) / Andrzej Lorczyk // Ruch Filozoficzny. - T. 67, nr 3 (2010), s Rotter, Krzysztof ( ) 2. Filozofowie Polska od 1944 r. 3. Nekrologi 1:929 BZCz 33265/2011 ŁAGOSZ, Marek. Jeden czas, dwie historie: byt społeczny i przyroda / Marek Łagosz. - Streszcz. ang. // Przegląd Filozoficzno- -Literacki , nr 3, s Czas filozofia historia 2. Historiozofia historia 3. Przyroda filozofia historia 1 BZCz 33266/2011 ŁUKASIK, Andrzej (1961- ). Zarys poglądów filozoficznych Heleny Eilstein / Andrzej Łukasik // Przegląd Filozoficzno-Literacki , nr 3, s Eilstein, Helena ( ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 1 BZCz 33267/2011 MADALIŃSKI, Artur. Bez łatwych pociech / Artur Madaliński // Konteksty. - R. 64, nr 2/3 (2010), s Zawiera rec. książki: Lekcje ciemności / Dariusz Czaja. - Wołowiec, Czaja, Dariusz (1961- ). Lekcje ciemności 2. Recenzje 1:316 BZCz 33268/2011 MIKULSKA, Patrycja. Co nas różni od Arystotelesa / Patrycja Mikulska // Ethos. - R. 23, nr 4 (2010), s Zawiera rec. książki: Natura cnoty : problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót / Jacek Jaśtal. - Kraków, Jaśtal, Jacek (1964- ). Natura cnoty 2. Recenzje 1:17 BZCz 33269/2011 MIŚCIORAK, Albert. Któż to ciebie, piękny lesie...? / Albert Miściorak // Fragile , nr 3, s

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok 2011 ^ S P I S T R E Ś C I WSTĘP (Piotr Sochaczewski)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13

ROK I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA semestr letni roku akademickiego 2012/13 rok dzień godzina grupa forma zajęć tytuł imię nazwisko przedmiot sposób zaliczenia 4 WT 10.15-13.30 konwersatorium dr Rafał Augustyn Tekst i muzyka (60 h) Współczesne edytorstwo, poligrafia i marketing

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Typ zajęć i liczba godzin Forma zaliczenia kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL

Przedmiot Typ zajęć i liczba godzin Forma zaliczenia kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL ROK I, SEMESTR I, 2012-2013 (NABÓR 2012/2013) kategoria nazwa wykładowca W Ć/Wa L S PSM E ZAO ZAL 1. O Filozofia ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII 20 E 3 2. O Propedeutyka biblijna ks. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK II rok studia pierwszego stopnia kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

PONIEDZIAŁEK II rok studia pierwszego stopnia kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna PONIEDZIAŁEK RTV RTV - PR - dr Michała Grala - s.13, Wielka Zachodnia Public Relations w świecie sportu - mgr Patryk Załęczny - s. 9 Problemy kultury popularnej - opcja B- dr hab. Katrzyna Łeńska Bąk -

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku Zarządzenie Nr 59 /2010 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA: SPECJALNOŚĆ ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Plan dla osób, które kontynuują tę specjalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia HARMONOGRAM SESJI zimowej 2016/2017 EGZAMINY 1 Historia polityczna Polski XX w POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia Dr Olga Szura-Olesińska 07.02.2017 Godz.12:00 Sala 208 s.208 2 Najnowsza historia

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo