STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIE DLA POLSKI. Silna Polska w silnej Europie. Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu. Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian."

Transkrypt

1 STRATEGIE DLA POLSKI Dodatek poświęcony V Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. Kraków, maja 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 10 czerwca 2012 nr 24 Kraków Dodatek SPECJALNY Tygodnika Powszechnego redakcja marcin żyła zdjęcia umwm Silna Polska w silnej Europie olgierd dziekoński Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu marek sowa Żyjemy w świecie szybko zachodzących przemian. Zmienia się pozycja państw na scenie globalnej. Rośnie wpływ gospodarki na politykę. Środek ciężkości gospodarki światowej przesuwa się na wschód. Stosunki międzynarodowe oparte na relacjach państwowych przekształcają się w stronę relacji społecznych. Mamy coraz większy wpływ na politykę poprzez dostęp do komunikacji cyfrowej, decentralizację władzy oraz budowanie społeczności internetowej. Ale rośnie też wpływ wielkich, globalnych korporacji na politykę międzynarodową. Nowa struktura świata związana z postępem technologicznym i globalizacją zmusza nas do zastanowienia się, jakie są granice wzrostu świata. Czy będą one związane z rosnącą liczbą członków społeczeństw wykluczonych z dynamicznego rozwoju? Czy ruch wykluczonych znajdzie swoje odwzorowanie polityczne w układzie międzynarodowym, czy też stanie się cichym elementem sprzeciwu wobec technologicznej i globalnej cywilizacji? Jak mamy się odnieść do tych zmian? Potrzebujemy w Polsce odnowienia wiary, że Europa jest naszym domem w XXI wieku. Podstawowym motorem naszego rozwoju jest silna Polska w silnej Europie. Poprzez powołanie Wspólnoty Eu- ropejskiej udało się osiągnąć sukces stabilizacji polityki i gospodarki. Mamy trwały pokój na kontynencie, Europa ma nadal największy udział w handlu międzynarodowym. Wysoki poziom dobrobytu zapewnia nie tylko wolność gospodarcza oraz swoboda przepływu ludzi, towarów i usług, ale także wpisany do unijnych traktatów obowiązek dbania o spójność ekonomiczną, społeczną i terytorialną Unii. Dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki w Polsce potrzebujemy: więcej swobody gospodarczej, konkurencyjności w sferze nauki, innowacyjnej administracji, efektywnego systemu podatkowego i podtrzymania policentrycznej struktury urbanizacji. Ale fundamentem naszej siły jest kultura, ponieważ to ona ugruntowuje nasze wspólne poczucie obecności w świecie zmian, buduje zdolność do wolności, otwartości i przedsiębiorczości. Kultura powinna również zapewnić zdolność do budowania zaufania i współpracy Polaków. Wartością Polski są ludzie stanowiący nowy kapitał rozwoju. Nie możemy tego kapitału zmarnować, stając na uboczu przemian europejskich. h >> OLGIERD DZIEKOŃSKI jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Niezwykle udana V Konferencja Krakowska odbywała się w atmosferze pewnego mam nadzieję twórczego napięcia. Niektóre wypowiedzi koncentrowały się wokół wyzwań, jakim musi stawić czoło Unia Europejska w zmieniającym się szybko otoczeniu. Wskazywano na obszary największych zagrożeń, analizowano kondycję konkurentów, szukano obszarów potencjalnej współpracy z dawnymi i nowymi sojusznikami. Przedstawione wizje można podsumować pytaniem: co zrobimy, kiedy kryzys już się skończy? Część głosów uczestników konferencji skupiła się na szukaniu odpowiedzi na inne ważne pytanie: co zrobić, żeby kryzys się skończył? Nie było tu jednak prostych recept. W niektórych wystąpieniach pojawiał się sceptycyzm, szczególnie co do obecnego kształtu strefy euro. W tym przypadku musimy jednak mieć świadomość, że kluczowe decyzje i narzędzia są poza Polską. Rodzi się pytanie: jakie wnioski przyniosła konferencja dla naszego kraju i regionu? W moim przekonaniu kryzys może paradoksalnie! mieć pozytywne skutki. Można nawet powiedzieć, że już widać pewne korzyści. Małopolska, podobnie jak inne polskie regiony, po prostu uczy się na kryzysie. Bacznie obserwujemy to, co się dzieje w Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. Widzimy, jakie mogą być skutki określonej polityki inwestycyjnej. W konsekwencji korygujemy własne działania i plany. Wystarczy zapoznać się z nową strategią rozwoju województwa Małopolska 2020, by przekonać się, że inwestycje publiczne i fundusze unijne mają w pierwszej kolejności służyć wzrostowi gospodarczemu. Ostatnie lata były dla nas przede wszystkim nadrabianiem dystansu cywilizacyjnego, przede wszystkim w infrastrukturze społecznej. Teraz musimy nauczyć się, jak efektywnie gospodarować nowym majątkiem. W kolejnych latach stawiać będziemy głównie na rozwój nauki, wspieranie innowacji i przedsiębiorczości. To jest ważna, choć trudna lekcja z kryzysu, którą musimy odrobić w trosce o rozwój Małopolski i zapewnienie jej jak najlepszej pozycji na mapie europejskich regionów. h MAREK SOWA jest Marszałkiem Województwa >> Małopolskiego.

2 II V konferencja krakowska 28 TYGODNIK POWSZECHNY czerwca 2012 Powyżej: uczestnicy i goście V Konferencji Krakowskiej. Kultura dyskusji Konferencja Krakowska to nie tylko panele dyskusyjne i rozmowy w kuluarach, ale także opiniotwórcze środowisko, które powstało w ciągu ostatnich pięciu lat. Marcin Żyła Może jest tak, jak twierdzi prof. Roman Kuźniar: zaproszenia do udziału w konferencjach należy akceptować wyjątkowo uważnie. Zbyt częsty udział w takich wydarzeniach może wyjaławiać umysł mówił Tygodnikowi doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych, jeden z uczestników V Konferencji Krakowskiej. Trudniej przecież chronić własną tożsamość, gdy głównie słucha się głosu innych. Jeśli uznać tę opinię za prawdziwą, to paradoksalnie wystawia ona dobrą cenzurkę piątej edycji Konferencji Krakowskiej (25-26 maja). Zaproszenie na coroczne ( jedyne tego typu poza Warszawą) spotkanie na temat rozwoju i przyszłości Polski oraz Europy przyjęło bowiem ponad trzydziestu panelistów, którzy na co dzień pracują w instytucjach zajmujących się tzw. planowaniem strategicznym. Z całego kraju zjechali politycy, ekonomiści, samorządowcy oraz pracownicy administracji, by wziąć udział w spotkaniach odbywających się w Sali Kameralnej Opery Krakowskiej. Ich atmosfera przypominała bardziej innowacyjne seminaria ze słynnego amerykańskiego cyklu TED niż to, co w Polsce do tej pory kojarzyło się ze słowem konferencja. Randka w ciemno z finansami V Konferencję Krakowską zorganizowano pod hasłem Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. Na to, że odbywa się w czasach niespokojnych, zwrócił uwagę prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar. Na określenie tego, co dziś dzieje się w świecie, można używać mocnych sformułowań: chaos lub nawet rozkład systemu światowego mówił i przypominał, że pewnego rodzaju nieuporządkowanie świata sięga jeszcze okresu upadku komunizmu. Po koncepcjach G7 czy też stworzonej przez prof. Brzezińskiego idei G2, czyli świata, w którym główną rolę odgrywają Stany Zjednoczone i Rosja, przyszła kolej na koncepcję G0. Według niej nie ma dziś takiego państwa, które byłoby w stanie dominować, nie ma reguł, które dotyczyłyby wszystkich zaznaczył Smolar. Podczas panelu Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku prezes Fundacji Batorego przypomniał też niepopularną, choć rozważaną przez politologów hipotezę o upadku Unii Europejskiej, który mógłby nastąpić w konsekwencji kryzysu gospodarczego, problemów związanych z wewnętrznymi mechanizmami Unii oraz ze strefą euro. Jedną z cech Konferencji Krakowskiej jest zdolność do dyskusji nad tezami, których z uwagi na kalkulacje polityczne nie uwzględniają publicznie przedstawiciele władz. Pokazał to Andrzej Brzeziecki z Nowej Europy Wschodniej, który obok diagnozy na temat rozczarowujących efektów polityki wschodniej Polski i Unii zaapelował o konkrety m.in. o odpowiedź na pytanie, czy Warszawa wciąż powinna traktować kraje Europy Wschodniej jako strefę możliwego rozszerzenia Wspólnoty, czy też lepiej byłoby uznać ten rejon za unijną zagranicę. Opinie wygłaszane podczas Konferencji Krakowskich inspirują debatę publiczną i skłaniają do innego spojrzenia na otaczający nas świat słychać było w kuluarach spotkania. Kosmos i pieniądze Czasy stają się coraz ciekawsze przyznał prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, który występował w dyskusji pt. Jaka będzie Europa po kryzysie?. Przypomniał, że kryzys jest zjawiskiem ze sfery polityki i społeczeństwa, a nie czystej ekonomii. Inni paneliści zwracali uwagę, że aktualne problemy państw strefy euro są częścią zjawiska, które dotyczy całego świata, a kryzys potrwa jeszcze co najmniej 10 lat. Można jednak oddzielić samo odczuwanie kryzysu od jego wskaźników ekonomicznych uspokajał prof. Orłowski. Kryzys nie musi więc oznaczać tego, że PKB krajów europejskich będzie spadać. Wiesław Gumuła, dyrektor Oddziału NBP w Krakowie, mówił o wpływie zmian w systemie finansowym na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, miast i jednostek. Za najważniejsze uznał pytania dotyczące świadomości powiązań obywateli z ewolucją światowych finansów, a także jej faktyczny wpływ na ludzi i ich otoczenie. Przestrzeń finansową, w której funkcjonują jednostki, można porównać do przestrzeni kosmicznej mówił Gumuła. Obie znamy słabo, niezbyt orientujemy się, w jaki sposób działają w obu przestrzeniach nie jesteśmy w stanie poruszać się samodzielnie. Funkcjonujemy więc na zasadzie randki w ciemno. Osiem lat rozwoju Psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński, który brał udział w panelu pt. Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski, skupił swoją uwagę na przewagach konkurencyjnych młodych Polaków. Należą do nich przede wszystkim niskie koszty pracy, wysokie kwalifikacje i wydajność. Za warunek wystarczający do rozwoju uznał też panujący wśród Polaków konsumpcjonizm przy dużym rynku zbytu. To jednak za mało, aby bezpiecznie myśleć o przyszłości. Zdaniem Czapińskiego, tego typu przewaga wystarczy tylko do podstawowego, molekularnego rozwoju. Przysłuchujących się wystąpieniu zaciekawiła teza, że jeżeli nie doczekamy się w Polsce nowych zmian systemowych (dotyczących m.in. edukacji), nasz kraj czeka już tylko około 8 lat rozwoju. Uważałem tak już kilka lat temu, ale kryzys na Zachodzie przyczynił się do przedłużenia tego okresu dodał Czapiński, który jako autor przekrojowych badań z cyklu Diagnoza społeczna od lat obserwuje rozwojowe kompetencje Polaków. Drugi dzień konferencji rozpoczął panel poświęcony polskiej polityce rozwoju. Prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego ostrzegł, że pieniądze, które otrzymujemy na rozwój z Unii Europejskiej, nie mogą przesłaniać nam faktu, iż kluczem do innowacyjności kraju jest wewnętrzna konkurencja nauki oraz zdolność do oferowania przez nią rozwiązań interesujących dla gospodarki. Europa bez broni Choć słowo kryzys odmieniamy przez wszystkie przypadki, ten największy dotyczy europejskiej kultury strategicznej mówił Olaf Osica i wyróżnił jego trzy elementy: kryzys siły, kryzys

3 V konferencja krakowska III TYGODNIK POWSZECHNY czerwca systemowy oraz kryzys Europy strategicznej. Zdaniem szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, zapomnieliśmy o myśleniu strategicznym, a przyczyną tego był europejski pacyfizm, niejako wmontowany w projekt integracji europejskiej od samego początku. Korzystamy z niego, bowiem integracja kontynentu rzeczywiście przebiega pokojowo dowodził Osica ale ceną sukcesu okazało się pozbycie perspektywy strategicznej. Przejawem tego jest choćby fakt, że współczesna Europa się rozbraja. Kryzys finansowy sprawia, że w wielu miejscach kontynentu znikają całe armie. Zdaniem Osicy, system lizboński zmniejsza pole manewru Europy i jest dysfunkcjonalny. Przypomina się dowcip, w którym pająk mówi do pająka: słuchaj, utkałem taką sieć, że mucha nie siada. To ilustracja sytuacji, w której jesteśmy teraz w Europie: wiemy, że system jest zły, lecz nie chcemy zrobić kroku wstecz mówił Osica. Podczas panelu pt. Kultura myśli strategicznej: Europa Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany? wystąpił również prof. Roman Galar z Politechniki Wrocławskiej, który uznał, że myślenie o przyszłości Polski i Europy nie jest już ważne tak naprawdę idzie o przyszłość nowoczesnego Zachodu. Historia oceni nasze pokolenie dość krytycznie, ponieważ szanse ułożenia sobie stosunków ludzkich, które dała rewolucja naukowo-techniczna, zostały w dużej mierze zaprzepaszczone. To już nawet nie wygląda jak Titanic bardziej jak statek Costa Brava zakończył prof. Galar. Kolejne głosy wniosły nieco optymizmu. Krzysztof Szczerski mówił o nowym rozumieniu pojęcia Europy kilku prędkości, zaś inny poseł, Paweł Szałamacha, przedstawił pomysł rozwoju gospodarczego Polski opartego na koncepcji ósmej kultury kapitalizmu. Według niego, model gospodarki powinien uwzględniać narodowe cechy Polaków: skłonność do indywidualizmu (a nie współdziałania) oraz obchodzenia przepisów (a nie stosowania się do nich), a także fakt, iż nie jesteśmy zbyt pewni własnej pozycji w Europie i na świecie. Jeśli nie zwiększymy zdolności do rozwoju elit ekonomicznych w Europie, pozostaniemy państwem taniej siły roboczej i dużego rynku wewnętrznego zaznaczył poseł. Wnioski dla Polski Choć goście konferencji podkreślali, że na tle innych krajów Polska znajduje się w stosunkowo dobrej sytuacji, w ich wystąpieniach powtarzały się apele o bardziej przemyślane planowanie rozwoju, a także uwzględnienie niekorzystnych prognoz w działaniach polskiej administracji oraz rządu. Opinie wygłaszane podczas Konferencji Krakowskich inspirują debatę publiczną i skłaniają do innego spojrzenia na otaczający nas świat słychać było w kuluarach spotkania. W czasie konferencji zabierali głos specjaliści z określonych dziedzin nauki, ale niemal każde wystąpienie przekraczało granice ich specjalności, co jest potwierdzeniem faktu, iż w świecie dochodzi dziś do równoczesnych zmian na wielu płaszczyznach, kryzys ekonomiczny zaś jest tylko jednym z przejawów. Dynamika współczesności wymaga od Polski zarówno zwrócenia uwagi na globalne problemy strategiczne, jak i podjęcia konkretnych działań, m.in. koordynacji polityki, usprawnienia komunikacji między instytucjami. Konferencja Krakowska to nie tylko panele dyskusyjne i rozmowy w kuluarach, ale również opiniotwórcze środowisko, które powstało w ciągu ostatnich pięciu lat. Wśród osób często przyjeżdżających do Krakowa są m.in. Olgierd Dziekoński, prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Witold Orłowski oraz dobry duch konferencji prof. Antoni Kukliński. Zaangażowanie samorządu wojewódzkiego w tego typu działania to w Polsce ciągle rzadkość. Pokłosiem konferencyjnych paneli są wydawane co roku publikacje inspirowane wystąpieniami uczestników. Dzięki tym działaniom stolica Małopolski staje się powoli ważnym ośrodkiem myśli strategicznej. Do udziału w szóstej edycji konferencji w czerwcu 2013 r. zdążył już zaprosić organizator krakowskich debat Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Woj e wództwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego. Kto wie, jak będzie wyglądać, skoro w kuluarach tej ostatniej słychać było już apele o zaproszenie do Krakowa również gości z zagranicy. h iina str. IV i V dodatku publikujemy fragmenty niektórych wystąpień podczas V Konferencji Krakowskiej. Kryzys, deregulacja i nowa gospodarka Samo znoszenie barier może być na dłuższą metę nieskuteczne to jak walka ze smokiem, któremu na miejscu obciętej głowy wyrastają dwie następne mówił podczas V Konferencji Krakowskiej minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Poniżej drukujemy skrót jego wystąpienia. Ogromny wysiłek Polaków włożony w odbudowę wolnej gospodarki przyniósł w wielu dziedzinach rezultaty imponujące. Ale na drodze do realizacji naszych aspiracji piętrzy się wciąż wiele barier m.in. niejasne i arbitralnie egzekwowane prawo; rozdęta i niesprawna biurokracja; rozrzutne wydatki publiczne; a także ograniczenie swobody gospodarczej przez koncesje i przywileje korporacyjne. W efekcie dzisiejsza Polska to kraj paradoksu: przedsiębiorczych i wykształconych obywateli oraz nadmiernie rozbudowanego, nieskutecznego molocha państwowego. Ten system trzeba zmienić. Dlatego w ministerstwie sprawiedliwości koordynujemy deregulację zawodów, depenalizację prawa gospodarczego, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych. Samo znoszenie barier może być na dłuższą metę nieskuteczne to jak walka ze smokiem, któremu na miejscu obciętej głowy wyrastają dwie następne. Kreatywność administracji i grup interesu jest nieograniczona. Dlatego konieczne są rozwiązania, które w systemowy sposób ograniczą stanowienie złego prawa. Wkrótce rozpoczniemy przygotowywanie przepisów zawierających m.in. wzorowaną na rozwiązaniach brytyjskich opcję one in one out (wprowadzeniu każdej nowej regulacji musi towarzyszyć usunięcie co najmniej jednej starej) oraz obowiązek sporządzenia kalkulacji kosztów każdej nowej regulacji. Deregulacja zawodów ma istotne znaczenie, ponieważ czyści pole dla innowacji: wpuszcza do gospodarki nowych ludzi i świeżą krew, a także znosi bariery między poszczególnymi typami działalności. To powinno przełożyć się na nowe, hybrydowe formy biznesu. Stan sektora badań i rozwoju (B+R) jest w Polsce zły. Są tego dwie przyczyny. Po pierwsze, gospodarka nie osiągnęła jeszcze fazy rozwoju, w której już opłaca się prowadzić badania. Krajowy biznes nie generuje popytu na B+R. Po drugie, polska nauka nie generuje podaży B+R, a potencjał stricte naukowy jest również relatywnie niski. Wniosek? Jedyną szansą na sukces polskich innowacji jest opracowanie modelu transferu wiedzy, który pozwoli na współpracę biznesu z otwartymi i kreatywnymi naukowcami, z ominięciem strukturalnych barier związanych z uczelniami publicznymi i innymi instytucjami sektora B+R. Kiedyś innowacyjność oznaczała nową maszynę lub lepszą organizację produkcji. Dziś polega na ciągłym przekraczaniu granic. Najbardziej obiecujące nowe obszary badań, np. nanotechnologia, znajdują się na przecięciu tradycyjnych nauk. Musimy więc myśleć w nowym paradygmacie. Kluczem do sukcesu jest zapewne zdziwią się Państwo, słysząc to słowo z moich ust naukowy postmodernizm. Podstawą takiego paradygmatu jest otwartość i wolność przedsiębiorczości. Coraz popularniejszy jest termin nauka 2.0, oznaczający naukę ciągłej kreatywnej dyskusji z udziałem różnych partnerów oraz użytkowników nowych rozwiązań i wynalazków. Chciałbym w tym miejscu przywołać słowa wypowiedziane przez prof. Romana Galara podczas poprzedniej, IV Konferencji Krakowskiej. Jego zdaniem, przy obecnym tempie postępu naukowego nie da się prowadzić polityki wspierania wybranych gałęzi nauki. Lepszą już taktyką jest rozrzucanie pieniędzy na ulicy z nadzieją, że któraś z monet spadnie pod nogi właściwej osoby. Historyjka jest anegdotyczna, ale warto zastanowić się nad jej realnymi konsekwencjami. Czy przekreśla możliwość specjalizacji, czy podaje w wątpliwość sensowność foresightu technologicznego? Niekoniecznie. Trzymając się metafory prof. Galara, pieniądze można rozrzucać na konkretnych ulicach: w miejscach, gdzie krzyżują się różne dyscypliny nauki, a także kultury myślenia i organizacji. W praktyce oznacza to, że powinniśmy wspierać szerokie i interdyscyplinarne dzielnice wiedzy, a także odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów. Lubimy wspierać instytucje, ponieważ wydaje się to nam bezpieczne. Szkopuł w tym, że bezpieczne prawie zawsze wyklucza się z innowacyjnym. Deregulacja polityki proinnowacyjnej to być albo nie być nowej gospodarki. Kluczowe pytanie brzmi: czy polskich polityków i co nie mniej ważne, naszą administrację będzie stać na odwagę podjęcia ryzyka i promowania projektów innowacyjnych, a zatem z natury rzeczy obdarzonych wysokim ryzykiem? Jarosław Gowin

4 IV V konferencja krakowska 30 TYGODNIK POWSZECHNY czerwca 2012 europa w pajęczej sieci Tradycją spotkań w Krakowie stało się konfrontowanie perspektywy europejskiej i światowej z problemami rozwoju Polski. Piąta edycja edycji Konferencji Krakowskiej zgromadziła specjalistów z różnych dziedzin, zaś w czasie debat pojawiło więcej pytań niż odpowiedzi. To celowe zamierzenie: identyfikacja problemów jest wstępem do ich rozwiązywania. Poniżej przedstawiamy fragmenty siedmiu wystąpień panelowych. Antoni Kukliński emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Ludzkość znajduje się dziś w jednym z najważniejszych punktów zwrotnych swojej historii. Można powiedzieć: przemija postać świata, powstaje nowy świat. Równocześnie jesteśmy świadkami kryzysu, który można podzielić na kilka kategorii. Kryzys kapitalizmu ma charakter holistyczny. Dotyczy on nie tylko kapitalizmu neoliberalnego, ale jest kryzysem podstaw ekonomicznych, społecznych oraz moralnych tego systemu. Wiodące kraje kapitalistyczne znalazły się w pułapce niskiej stopy wzrostu. Według najnowszego raportu Klubu Rzymskiego, mała dynamika rozwoju krajów OECD utrzyma się przez następne 40 lat. Kryzys liberalnej demokracji charakteryzuje się sparaliżowanym sposobem myślenia o przyszłości oraz wyłaniania elit. Demokracja stała się sposobem organizowania procesów politycznych zdominowanych przez odmienne, krótkookresowe nastroje opinii publicznej. Szczególnie bolesny jest kryzys demokracji w Stanach Zjednoczonych. Trzecim elementem jest kryzys porządku światowego. Staje się on porządkiem wielocywilizacyjnym. Do przeszłości odchodzi pax americana. Pytanie najważniejsze brzmi: czy między nim a pax sinica okresem dominacji Chin czeka nas czas chaosu? Co do kryzysu ekologicznego: w tym roku mija 40 lat od publikacji słynnego raportu Granice wzrostu. Ukazał się nowy, zatytułowany: 2052 Globalna prognoza na następne 40 lat. Zdaniem jego autorów, w latach 40. i 50. XXI wieku mogą wystąpić nieodwracalne zmiany w systemie klimatycznym. Trzeba jasno przyznać, że w dziedzinie walki z kryzysem ekologicznym na świecie nasze osiągnięcia w ciągu ostatnich 40 lat są ograniczone. Warto również wspomnieć o współczesnych elitach globalnych. Czy bylibyśmy w stanie wyobrazić sobie zespół tysiąca osób, który reprezentuje polityczną, gospodarczą i kulturową moc świata? W pewnym sensie do takich ludzi zaliczają się uczestnicy konferencji w Davos. Problem jednak polega na tym, że obecna elita polityczna świata jest bezradna wobec tego, co się dzieje. Kryzys pokazuje ich całkowitą bezradność. Zapowiedzią ważnych zmian jest pojawienie się w gronie najbardziej wpływowych osób świata przedstawicieli Chin oraz Indii. Nie wolno też nam zapominać o kryzysie wspólnoty atlantyckiej, która jest Titanikiem XXI wieku. Istnieje poważne zagrożenie marginalizacji Europy na scenie światowej. h Janusz Sepioł senator RP Europa Środkowa region złożony z dwudziestu państw przeżywa dziś swój rozbłysk. Ten niezwykły moment historyczny jest konsekwencją trzech długich procesów: wycofywania się z tego obszaru Turcji, Niemiec oraz Rosji. Z Europy Środkowej zniknęły już tradycyjne imperia. W Polsce zwykle negatywnie postrzegamy słowo imperium, warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że spełniały one również wiele użytecznych usług. Tworzyły wielkie obszary gospodarcze, umożliwiały współżycie wielu narodom i religiom, a także budowały infrastrukturę. Myślę, że w Europie Środkowej pojawiło się właśnie imperium nowego typu, które doskonale wypełnia funkcje usługowe. To Unia Europejska, która wymusiła i częściowo sfinansowała postęp, który dokonał się w regionie w ciągu ostatnich 20 lat. Pytanie o przyszłość Europy Środkowej jest więc pytaniem o przyszłość Unii. A także o przyszłość imperiów tradycyjnych. Nie ulega wątpliwości, że Turcja, Niemcy i Rosja będą w przyszłości znów coraz silniej oddziaływać na region. Można wyobrazić sobie model fatalistyczny odtwarzanie ich tradycyjnych wpływów. Od Europy Środkowej oddali się grupa krajów tradycyjnie związanych z Turcją, niektóre jak Białoruś i Ukraina znajdą się w proponowanej przez Moskwę Unii Euroazjatyckiej. Czy istnieje alternatywny scenariusz? Myślę, że zależy to od dwóch czynników: wzrostu potencjału samej Europy Środkowej oraz dobrej przyszłości nowego imperium europejskiego. Bilans mocnych stron naszego regionu nie jest zły. Chciałbym zwłaszcza zwrócić uwagę na, powstającą powoli, wspólną, środkowoeuropejską tożsamość. W scenariuszu pozytywnym dotychczasowa polityka spójności jest kontynuowana przez następne dziesięć lat, Unia prowadzi aktywną politykę sąsiedztwa, wzmacnia Partnerstwo Wschodnie, utrzymuje coraz lepsze relacje z Turcją oraz wypracowuje wspólnotową metodę negocjacji z Rosją. Prowadzi również wspólną politykę energetyczną. Oczywiście, możliwy jest też przeciwny, negatywny scenariusz. Pewne jest to, że przyszłość będzie stanowić połączenie tych scenariuszy. Myślę, że w Europie Środkowej będą się spełniały oba, chociaż dla państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów z nią związanych przewiduję więcej elementów pozytywnych. W pozostałej części regionu mogą nastąpić wydarzenia negatywne, które dla niektórych krajów będą skutkować trwałym pozostaniem poza limes. To nie jest dobra wizja dla Polski, gdyż oznacza ona, że pozostaniemy krajem granicznym z ograniczonymi możliwościami realizowania swoich interesów na obszarze Białorusi i Ukrainy. Ponadto będziemy musieli mierzyć się z konkurencyjnymi dla Europy Środkowej projektami np. Strategią Naddunajską czy Strategią Czarnomorską. h Jan Olbrycht poseł do Parlamentu Europejskiego est niezwykle ważne, w jaki sposób poszczególne partie Jpolityczne traktują problem relacji między Unią Europejską a krajami członkowskimi, w których działają. Ich aktywne funkcjonowanie w strukturach tzw. europejskich rodzin politycznych oraz dbałość o przygotowanie zaplecza eksperckiego mówią wiele o podejściu do samej Unii. W slangu politycznym mówi się o tzw. długiej (lub krótkiej) ławce europejskiej, której funkcjonowanie w sposób nieunikniony wpływa np. na wizerunek Parlamentu Europejskiego. Niektóre partie i politycy traktują bowiem Parlament jako miejsce czasowego zesłania. Ważnym spotkaniom szefów państw członkowskich towarzyszą w Unii narady przedstawicieli partii i rodzin politycznych. To na nich ustala się kierunki działań politycznych, to tam toczą się najtrudniejsze negocjacje, których celem jest wypracowanie propozycji łączących wspólne interesy polityczne z interesami narodowymi. W systemie podejmowania decyzji w Unii niezwykle ważne są powiązania polityczne, których na zewnątrz nie widać. Skuteczne jest tylko to państwo członkowskie, które możliwości swojego działania umiejętnie przekłada na podejmowane decyzje. Obserwacja polskiej rzeczywistości wskazuje na szybki proces uczenia się naszych polityków sprawnego funkcjonowania w strukturach europejskich, chociaż dotyczy to tylko partii, które w większym stopniu rozumieją specyfikę unijnego procesu decyzyjnego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wiedzą wprawdzie, że reprezentują mieszkańców, a nie państwa członkowskie, jednak kiedy przygotowywane w Unii przepisy mogą być niekorzystne dla ich krajów, zwykle starają się ustalić, jakie stanowisko w danej sprawie zajmują ich rządy w Radzie UE. Nawet w czasie gorących debat politycznych w kraju nasi posłowie do Parlamentu Europejskiego uzgadniali wspólne

5 V konferencja krakowska V TYGODNIK POWSZECHNY czerwca stanowiska dotyczyło to m.in. polityki energetycznej, ograniczenia emisji CO2 i funduszy europejskich choć, na wszelki wypadek, nie chwalili się tym przed opinią publiczną w kraju. To jednak nie wystarcza: dobrej woli współpracy musi towarzyszyć lepsze przygotowanie merytoryczne. Pod tym względem mamy jeszcze w Polsce wiele do zrobienia: potrzebujemy bardziej rozbudowanego środowiska eksperckiego, a także większej świadomości powiązania spraw krajowych z europejskimi. Kluczowym wskaźnikiem skuteczności kraju członkowskiego jest zdolność do odnalezienia się w strukturach europejskich. Nie chodzi tu oczywiście o podporządkowywanie się systemowi, ale o aktywne wpływanie na jego kształt. h prof. Jacek Szlachta Szkoła Główna Handlowa estem uczestnikiem międzynarodowego projektu ESPON J Europejskie Terytorium 2050, zaplanowanego na lata W ramach projektu razem z naukowcami z innych państw wyróżnililiśmy tzw. megatrendy rozwojowe dotyczące Europy. Pierwszy z nich to starzejąca się ludność Europy. Starsi ludzie są mniej innowacyjni i podatni na ryzyko od młodszych proces ten stanowi więc wyzwanie dla naszego kontynentu. Megatrend numer 2 to cofająca się gospodarka Europy. Zmniejszają się różnice między wynikami ekonomicznymi naszego kontynentu i innych częsci świata. Europa ma kłopot ze znalezieniem sfer, w których jest efektywna. Równocześnie następuje ewolucja postaw społecznych. Należy podkreślić, że takie postawy jak życie na kredyt czy zadłużanie się na koszt przyszłych pokoleń mają charakter patologiczny. Ponadto wzrost identyfikacji z określonymi terytoriami często prowadzi do ograniczenia otwartości na wpływy zewnętrzne oraz odgradzania się od otoczenia szczególnie dobrze widoczne w bogatszych jednostkach terytorialnych. W Europie mamy do czynienia ze spowolnioną innowacyjnością. Wciąż wierzymy, że tzw. nowa fala technologiczna będzie następowała szybciej to wcale nie jest przesądzone. Grozi nam niedostatek źródeł energetycznych, co jest groźne o tyle, że wzrost cen energii jest bardzo bolesny dla budżetów państw. W tym zakresie Europa może być poddawana w przyszłości dużej presji. Zależność zewnętrznych źródeł energii może się wiązać z konfliktami, które nie będą służyć rozwojowi kontynentu. Kolejny megatrend to tzw. odwrócone dostępności. Pozycja wielu miejscowości w Europie położonych w pobliżu wielkich metropolii często ulega degradacji. Symbolem zmian są autostrady, które sprawiają, że tereny między poszczególnymi węzłami drogowymi wcale nie muszą być dobrze skomunikowane. Taki trend jest dobry dla dużych miast, ale w innych miejscach wiąże się często z wykluczeniem i brakiem możliwości korzystania z potencjału, jakiego dostarcza nam gospodarka rynkowa. Zwracamy też uwagę na zjawisko rozwoju spolaryzowanego, który coraz bardziej nam zagraża, m.in. w układzie międzyi wewnątrzregionalnym: pomiędzy miastami i ich otoczeniem, a także poszczególnymi strefami samych miast. Wskutek m.in. rosnącego populizmu prawdopodobne jest zmniejszenie skali przepływu pieniędzy i solidarności pomiędzy regionami i państwami Unii. Europa przyszłości będzie miejscem niskiego poziomu ładu przestrzennego, m.in. zacierać się będą różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zjawisko to nazywamy geografią hybrydową. Niepokoi to, że cechą charakterystyczną Europy staje się blokowanie reform. Tymczasem problemów finansowych związanych z usługami publicznymi o charakterze socjalnym będzie przybywać. Populiści lub technokraci są niechętni reformom. Siła polityczna częściowo przesuwa się do ponadnarodowych korporacji, co grozi zakleszczeniem się Europy. Oznacza to w efekcie brak postępu w integracji europejskiej, zablokowanie kolejnych rozszerzeń oraz powstanie modelu Unii Europejskiej różnych prędkości. h Krzysztof Szczerski poseł do Sejmu RP Kilka dni temu powzięliśmy w Sejmie uchwałę upamiętniającą 75. rocznicę budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W dokumencie przypomniano, że na niewielkim obszarze zbudowano wtedy 51 fabryk, które dały zatrudnienie 110 tys. ludzi; że była to racjonalna lokalizacja inwestycji, a produkcję oparto na nowoczesnych technologiach opracowanych przez polskich inżynierów. Uchwała ta jest o tyle charakterystyczna, że nie znam drugiego kraju na świecie, który wciąż stara się dorównać sobie samemu sprzed 75 lat. Wciąż porównujemy współczesność do dwudziestolecia międzywojennego, jakby przyjmując, że było ono niedawno. To niepokojące zjawisko oznacza bowiem, że z kondycją naszej myśli strategicznej nie jest najlepiej. Podaję pod rozwagę pytanie: czy mit dwudziestolecia jest dla nas rzeczywiście inspirujący, czy też może naszym celem rozwojowym jest próba dorównania Polakom sprzed trzech pokoleń? Świat staje się dziś coraz bardziej geopolityczny. Ów geopolityczny wzorzec prowadzi w Unii Europejskiej do powstania zjawiska geoekonomii. Mamy bowiem do czynienia z rywalizacją, która pozycjonuje państwa w tradycyjnej hierarchii politycznej, lecz za pomocą innych niż dotąd narzędzi. Spójrzmy na pakt fiskalny, który w pewien sposób sankcjonuje tego typu relacje: są kraje zdrowe i chore. Do leczenia tych ostatnich używa się elementów nadzoru i karania. Oto polityczna konsekwencja geoekonomii. Mówiąc o Europie wielu prędkości, do tej pory mieliśmy na myśli różnice w zaawansowaniu integracji. Uważam, że dziś prędkość w Unii Europejskiej wyznacza nie stopień integracji, lecz status geopolityczny. Do Unii pierwszej prędkości należą państwa, które dzięki sile ekonomicznej kształtują porządek europejski. Powstają centra integracji, jej dystrybutorzy i odbiorcy. Jak więc odnaleźć się w takiej rzeczywistości? Rozwiązaniem na pewno nie jest powiedzenie więcej Europy, zgodnie z którym rozwiązaniem problemów jest głębsza integracja. Przy określaniu siły ekonomicznej państw europejskich mają znaczenie takie czynniki, jak wpływ uwarunkowań historycznych na rozwój, wybranie określonego modelu rozwojowego i standard życia (który czasem skutkuje migracją ludzi). Ważne są także m.in.: modele energetyczne poszczególnych krajów i poziom ich zależności od importu surowców, kształt rynku pracy i struktura zatrudnienia, geografia przemysłu, transport itp. Czy w którejkolwiek z wymienionych kategorii Polska znajduje się w klasie premium? h prof. Grzegorz Gorzelak ekonomista, Uniwersytet Warszawski To nie pieniądze szukają innowacji to innowacje szukają pieniędzy. Dlatego w Unii Europejskiej perspektywę finansową powinniśmy zamienić na perspektywę rozwojową. Wtedy w środkach otrzymanych z Brukseli nie upatrywalibyśmy jedynej korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Świat i historia ostatniego tysiąclecia są pełne przypadków, gdy łatwe pieniądze prowadziły do nieszczęścia. XVI- i XVII-wieczne Polska i Hiszpania, ale również współczesne Grecja i Włochy to przykłady krajów, w których łatwe wydawanie pieniędzy doprowadziło do poważnych trudności gospodarczych. Konieczne jest również zwiększanie potencjału polskiej nauki tak, aby prowadziła do powstawania innowacyjnych produktów, które byłyby z kolei atrakcyjne dla gospodarki. Tymczasem ostatnio przyglądałem się tzw. indeksowi Hirscha badającemu liczbę cytowań i samych publikacji wśród uczonych zasiadających w kilku polskich komitetach z dziedziny nauk społecznych. Poza prof. Zygmuntem Baumanem (indeks Hirscha równy 97), żaden z nich nie osiągnął wyniku powyżej 30, współczynnik wielu oscylował zaś w przedziale 2-4. Tych osób w światowej nauce po prostu nie ma. Jeżeli tak będzie wyglądać góra naszej nauki, polskie uczestnictwo w wymianie intelektualnej świata wciąż będzie bliskie zeru. Polska nauka powinna również stać się wewnętrznie konkurencyjna: tylko to umożliwi nam konkurowanie z badaczami z innych państw. We współtworzonym przeze mnie raporcie pt. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu pisaliśmy, iż nie jest wykluczone, że po roku 2020, gdy co wielce prawdopodobne finansowanie z Brukseli zostanie radykalnie ograniczone, nie będziemy w stanie zarządzać majątkiem, który wyprodukowaliśmy w okresie wzrostu. Powód? Gospodarka nie uzyska przyspieszenia koniecznego, aby ów majątek utrzymywać, wykorzystywać i modernizować. Daj Boże, żeby autostrady, które budujemy, po roku 2020 nie zaczęły być dziurawe. To jest niebezpieczeństwo długofalowe. Wielka szkoda, że doświadczeń Europy Południowej, która przechodziła przez podobne problemy, nie bierzemy pod uwagę w bieżącej polityce. h Piotr Żuber dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego W dziedzinie efektywności funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich brakuje całościowej strategii oraz koordynacji między instytucjami. Pomimo dobrej oceny polskiej prezydencji, udział Polaków pracujących w instytucjach europejskich w działaniach na rzecz interesu narodowego jest wciąż dość przypadkowy. Wiele osób uważa, że interesom Polski sprzyja sam fakt, że np. w Komisji Europejskiej pracują nasi obywatele. Chciałbym podważyć tę tezę. Myślę, że to za mało, aby osiągać zamierzone cele. Brak strategii koordynacji działań w odniesieniu do poszczególnych instytucji Unii Europejskiej oraz Polaków w nich zatrudnionych wynika również z pokutującego często przekonania, że urzędnicy w Brukseli i Strasburgu nie mają wpływu na decyzje, które najpierw należy ustalić na szczeblu politycznym. Tak jednak nie jest. Zwiększa się liczba Polaków w instytucjach europejskich, którzy mogą bronić interesów Polski, choć w większości przypadków rośnie ona bez zainteresowania i wsparcia rządu. Sprawia to, że są oni bardzo często bardziej europejscy niż polscy. Wielu z tych ludzi zdobycie mocnej pozycji w strukturach unijnych zawdzięcza przede wszystkim sobie sami również definiują oni cele, które nie zawsze uznalibyśmy za zgodne z interesami kraju. Na tle innych państw środkowoeuropejskich w polskich instytucjach zajmujących się polityką europejską panuje jednak duża stabilność. Jest to dobrze postrzegane i sprawia, że z innymi państwami w wielu przypadkach można porozumieć się na poziomie bilateralnym. Również nasza prezydencja przyczyniła się do zwiększenia możliwości oddziaływania na inne kraje. W negocjacjach budżetowych Polska próbuje się pokazać jako partner odpowiedzialny to kontrast np. z wizerunkiem Hiszpanii, która o swoje interesy budżetowe walczy bez żadnych niuansów. h

6 VI V konferencja krakowska 32 TYGODNIK POWSZECHNY czerwca 2012 Jacek Woźniak pełnomocnik zarządu województwa małopolskiego ds. planowania strategicznego: Nowym sposobem postrzegania województwa jest traktowanie go jako korporacji. Region jako korporacja czerpie siłę z relacji ze swoimi wewnętrznymi udziałowcami samorządami, przedsiębiorcami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Ksawery Burski sinolog, b. ambasador rp w chinach: Po upadku Związku Radzieckiego Chińczycy unikali konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Podstawą chińskich reform stały się: gospodarka, bezpieczeństwo i stabilność. Dzisiejsze Państwo Środka jest największą fabryką świata i ze swoimi inwestycjami właśnie wychodzi w świat. Olaf Osica dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich: Kryzys siły wynika z faktu, że żyjemy w Europie postamerykańskiej, której siła była dotąd pochodną siły Stanów Zjednoczonych. Amerykański parasol pozwalał nam grać powyżej naszej wagi. prof. Aleksander Noworól dyrektor instytutu spraw publicznych uj: Kluczowym elementem, na którym trzeba budować rozwój, są konkretne miejsca. Musimy odejść od silnie scentralizowanego modelu sprawowania władzy na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego systemu zarządzania. Demokracja i skuteczność ee Marcin Żyła: W jakim nastroju wracał Pan do Warszawy z V Konferencji Krakowskiej? Roman Kuźniar: Była to dobra konferencja. Ciekawe wystąpienia prelegentów wniosły dużo do naszego myślenia o problemach Europy, a także o miej scu Polski w Europie. Panele, w których zazwyczaj biorę udział, są krótsze, a ich tematyka jest ograniczona. W Krakowie spotkałem ludzi z różnym doświadczeniem akademickim, samorządowym, parlamentarnym i administracyjnym. Warto jej nadać format środkowoeuropejski. Prof. Roman Kuźniar: Na naszych oczach dochodzi do wyłamywania się Unii Europejskiej podobnie jak całej sceny globalnej z dotychczasowych form organizacji. ee W swoim wystąpieniu wspomi- nał Pan o nadmiarze demokracji w Unii Europejskiej. Dlaczego nadmiar jest w tym przypadku zagrożeniem? Mówiłem o nadmiarze demokracji w stosunku do innych zjawisk. Demokracja jest wartością samą w sobie, ale w określonych sytuacjach może stanowić czynnik ograniczający. Zdarza się, że wola większości uniemożliwia przeprowadzenie koniecznych reform. Sposobem na wyjście Unii Europejskiej z obecnego kryzysu jest pogłębienie integracji, także dzięki paktowi fiskalnemu. Jest on niezbędny dla ustabilizowania sytuacji gospodarczej, może się jednak zdarzyć, że nie wejdzie w życie, ponieważ zabraknie wystarczającej liczby ratyfikacji. Dochodzi więc do napięcia między wymogami demokracji a troską o skuteczność wspólnoty. Kryzys państw w strefie euro pokazał, że pogłębianie integracji jest koniecznością. Nie wszystkie kraje Unii będą uczestniczyć w tym procesie. Rzecz jednak w tym, aby nie blokowały tych, którzy chcą to robić. W przypadku paktu fiskalnego pierwszy raz odeszliśmy od zasady jednomyślności, znanej z dotychczasowych traktatów unijnych. Aby pakt zaczął obowiązywać, wystarczy, że ratyfikuje go 12 z 17 państw strefy euro. Na naszych oczach dochodzi do wyłamywania się Unii podobnie jak całej sceny globalnej z dotychczasowych form organizacji. ee Wśród działań, które wymie- niał Pan w Krakowie jako konieczne do podjęcia przez Polskę, znalazł się postulat uczestnictwa w strefie euro. Nie chciałbym, aby Polska pozostała poza twardym rdzeniem Unii. Bilet wstępu może nas kosztować podobnie jak kilkanaście lat temu kosztowało nas wejście do Unii i NATO. Był to proces, który wymagał od Polaków nadzwyczajnego wysiłku. Podołaliśmy mu. Dziś ponownie musimy się zmobilizować. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe koszty, a integracja ze strefą euro oznaczałaby spowolnienie polskiego wzrostu gospodarczego. Uważam jednak, że takie koszty trzeba ponieść. Członkostwo w strefie euro jest warunkiem znalezienia się w kręgu politycznego przywództwa Unii. Oznacza to zarazem większe bezpieczeństwo dla Polski. Proszę spojrzeć na Grecję: kraj, który tak nagrzeszył, jest teraz ratowany przez całą Europę. Czasem nawet wbrew woli społeczeństw państw, które mu pomagają. ee Pana wystąpienie zawierało również postulat pogłębiania integracji w obszarze bezpieczeństwa i obrony, a także utrzymywania bliskich stosunków z Niemcami. Razem z Francją i Niemcami Polska może stanowić oś kontynentu. Niektórzy mówią o francusko-niemieckim dyktacie, jednak oba te kraje są ze sobą silnie związane już od średniowiecza. Tam narodziła się Europa. A Polska, która symbolicznie przystąpiła do Europy w roku 1000, jest trzecią naturalną częścią tej osi. To sprawa geopolityki i polityki cywilizacyjnej całej Unii. ee Co w praktyce oznacza stwier- dzenie, że Polska powinna być reprezentantem całego regionu? Jesteśmy największym krajem, który w 2004 r. przystąpił do Unii i w najbliższej przyszłości nie zdarzy się, aby jakieś inne większe państwo stało się częścią Wspólnoty. W rozmowach, w których bierzemy udział w Brukseli i stolicach państw Unii, mamy obowiązek brania pod uwagę oczekiwań i interesów innych, mniejszych krajów regionu. Musimy wykazywać wobec nich empatię. Jeśli będziemy to czynić, staniemy się ich naturalnym reprezentantem, także dla partnerów z Europy Zachodniej. Wymaga to od nas inteligencji i subtelności ale w przeszłości już się nam to udawało. ee Czy polska dyplomacja nie po- winna jednak działać bardziej aktywnie poza Grupą Wyszehradzką i Europą Wschodnią? Na samych tylko Bałkanach działała do tej pory z dużą rezerwą. Rzeczywiście, jesteśmy tam słabiej obecni, choć np. z Chorwacją utrzymujemy bliższe związki. Uważam, że postępujemy zbyt pasywnie wobec Serbii, która w ostatnich latach została jakby na uboczu polityki europejskiej. Wydarzenia, do których dochodziło tam w ostatnich latach, nie zawsze przebiegały w sposób, w jaki przedstawiano je na Zachodzie. Nie jest to jednak konsekwencja naszej rezerwy, lecz ograniczonych możliwości. Proszę zwrócić uwagę na to, ile pieniędzy wydajemy na naszą politykę zagraniczną. Budżet ministra Sikorskiego o czym nie wszyscy wiedzą wynosi mniej niż roczny koszt naszego udziału w operacji afgańskiej. Mamy ograniczone możliwości. Polska dyplomacja dopiero teraz zaczyna aktywniej działać poza Europą organizowane są wizyty w Azji, tam szukamy możliwości dla naszego biznesu. ee Pewnym zaskoczeniem dla obecnych na Konferencji Krakowskiej osób, które nie zajmują się polityką międzynarodową, mógł być Pana apel o zacieśnienie współpracy z Ankarą. Dlaczego powinniśmy bardziej zainteresować się Turcją? Polska utrzymuje dobre relacje z Turcją. Nasze położenie sprawia, że podobnie jak ten kraj a także np. Norwegia czy Rumunia mamy większą od innych państw Unii wrażliwość geopolityczną oraz prowadzimy uważną politykę zagraniczną, zwróconą również ku Wschodowi. Turcja jest wartościowym partnerem w naszej polityce bezpieczeństwa. Jak dotąd, Unia Europejska nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie o członkostwo Turcji. Jeszcze kilka lat temu Polska stała na stanowisku, że drzwi do wspólnoty powinny być szeroko otwarte dla wszystkich chętnych. Zapomina się, że Unia powstała na fundamencie cywilizacji europejskiej i tylko na tym gruncie zachowa swoją unikalną tożsamość spoistość i pozycję. Tzw. zdolność absorpcyjna Unii to nie fikcja ani egoizm. Nie należę do zwolenników rozszerzenia Unii o Turcję, uważam jednak, że ze względu na znaczenie tego kraju powinniśmy utrzymywać z Ankarą jak najbliższe stosunki. Polska ma tu ważną rolę do odegrania, jest jednym z państw, które mogą przytrzymywać Turcję przy Europie. Dobre stosunki z Turcją pomogą nam również na scenie europejskiej. Ważne jednak, aby wobec tego kraju nie tworzyć iluzji przyszłego członkostwa. h Rozmawiał Marcin Żyła >> Prof. ROMAN KUŹNIAR jest politologiem, doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. międzynarodowych. Dodatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Nowi członkowie bardziej gotowi poprzeć dalsze rozszerzenie Za dalszym rozszerzeniem Za wstąpieniem Turcji

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy.

dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. dr Piotr Żuber Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy. VI konferencja Krakowska, Kraków 17-18.06.2013 r. Dlaczego trzeba szukać nowej nazwy

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń.

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Komisarzu, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, dziękuję za

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990 Charakter Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Siedzą w środkowym rzędzie: prof. Jerzy Mikułowski Pomorski późniejszy rektor AE, prof. Aleksander Koj ówczesny rektor

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW II EDYCJI BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

PREZENTACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW II EDYCJI BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ PREZENTACJA PIERWSZYCH WYNIKÓW II EDYCJI BADANIA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ GUS, 20 listopada 2015 r., godz. 10:00 Anna Bieńkuńska Piotr Łysoń Karol Sobestjański Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA UMCS, Lublin 28 listopada 2016 r. Stanisław Koziej PAŃSTWO JAKO PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA: CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO W SENSIE STATYCZNYM - JAKO STAN BRAKU ZAGROŻEŃ DLA PODMIOTU,

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW

IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW IX Ogólnopolska Konferencja Centrum Europejskiego UW KonferencjaCE2015: Europa pod napięciem Interesy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie Cele, problemy i pytania Tak jak kryzys ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Ponad 500 osób zgłosiło swój udział w konferencji, inaugurującej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać

TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać TŁUMACZENIE Unia i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać - Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, to najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Polską jest - do czego naszych sojuszników staramy

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu

Metropolia Kraków dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie synteza głównych tez wykładu Protokół ze spotkania Zespołu obszaru strategicznego Kraków metropolitalny. w ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Krakowa w dniu 30.09.2013 r. Miejsce spotkania: Sala im. Juliusza Lea, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNA POLITYKA KULTURALNA POLSKI

ZAGRANICZNA POLITYKA KULTURALNA POLSKI ZAGRANICZNA POLITYKA KULTURALNA POLSKI Pytania Jaki kształt miała i ma polska dyplomacja kulturalna? Kto ją realizuje? Jakimi metodami? Gdzie jest realizowana? Jakie są sposoby finansowania? Jaki kształt

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe

Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe Jak przygotować się do roku 2020? Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe Dr Piotr Żuber VII Konferencja Krakowska Polska jako europejskie laboratorium polityki rozwoju Polska w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce referat na konferencję pt OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt WND-POIG 01.01.01-00-009/09 ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki rozwoju miast i regionów

Dylematy polityki rozwoju miast i regionów Bolesław Domański Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński boleslaw.domanski@uj.edu.pl Konferencja pt. Od miasta do metropolii drogi rozwoju gospodarczego Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo