68. Tydzień Miłosierdzia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "68. Tydzień Miłosierdzia."

Transkrypt

1 7 Październik 2012r. NASZ CZAS Str. 1/41/981 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 1 zł Rok XIX * 7 Października 2012 r. * Nr 41 (981) 6 8 T y d z i e ń Miłosierdzia W dniach 7-13 października 2012r. Kościół w Polsce przeżywa 68. Tydzień Miłosierdzia. Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne będę mogły rozważać zaproponowany program. Przygotowuje go Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska. Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja - budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia. Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. W Polsce działa obecnie ponad 4 tysiące Parafialnych Zespołów Caritas, w których pracuje ponad 38 tys. wolontariuszy oraz 1,5 tysiąca szkolnych kół Caritas angażujących w dzieła miłosierdzia 37 tys. młodzieży oraz 2 tys. opiekunów. Podejmowane przez nie działania przypominają, że dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła. Niech najbliższe dni staną się okazją do uwrażliwienia nas na tych, którzy często żyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.

2 Str. 2/41/ październik 2012 XXVII Niedziela Zwykła Słowem... Ewangelia: Mk 10, 2-16 Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! Bóg złączył J edna z najboleśniejszych ran współczesnego człowieka to niezwykle częste rozdarcie serc, które Bóg złączył. Rana rozwodów. Krwawiąca, paraliżująca ruchy jednej i drugiej strony, a przede wszystkim raniąca serca dzieci. W spotkaniu serc męża i żony Bóg uczynił gniazdo bezpieczeństwa dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu wzrastają, tu wychowują, aż do pełnej samodzielności. Niedojrzałość ludzka przejawia się między innymi w braku odpowiedzialności za decyzję budowy domu szczęścia. Słabe poznanie partnera i nieumiejętność życia prawdziwą miłością prowadzi do dramatu. Zamiast domu szczęścia powstaje sala wzajemnego torturowania. Finał jest znany. Zmęczeni, uciekają od siebie z głębokim poczuciem klęski. Zdumiewa fakt, że ludzie niedojrzali ciągle mają do Boga pretensje o to, że decyzja zawarcia małżeństwa wiąże ludzi w sposób nieodwracalny aż do śmierci. Ciągle też szukają jakichś sposobów, by usprawiedliwić rozpad małżeństwa i możliwość zmiany partnera. Tak było w Starym Testamencie. Mojżesz zgodził się na takie żądanie ludzi i w trudnych wypadkach pozwolił stosować list rozwodowy. Chrystus znosi to Mojżeszowe złagodzenie. Wzywa do uszanowania decyzji Boga. I mimo tak jasnego postawienia sprawy przez Zbawiciela, wśród chrześcijan coraz częściej pojawiają się żądania, by je zlekceważyć i usprawiedliwić rozpad małżeństwa. Ludzie, którzy popełnili błąd niewłaściwego doboru partnera, chcą udowodnić, że są mądrzejsi od Boga i lepiej znają drogę do szczęścia, niż On. Jezus jednak dobrze wie, że ze zranionego serca nie da się budować nowego, szczęśliwego domu. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! /Mk 10, 9/. NASZ CZAS 7 Październik 2012r. Tydzień Miłosierdzia 7-13 października Komisja Charytatywna KEP postanowiła, że obchodom 68. Tygodnia Miłosierdzia w 2012 r. będzie towarzyszyć hasło: Kościół domem miłosierdzia. Nawiązuje ono do tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest wzmocnienie wzajemnych więzi polskich katolików we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Jednym z głównych celów obchodzonego w Polsce od 1945 roku Tygodnia Miłosierdzia jest formacja serc i sumień katolików w duchu Bożej i braterskiej miłości. W tym roku proponujemy wszystkim wiernym Kościoła w Polsce, a szczególnie zawodowym pracownikom instytucji charytatywnych i wolontariuszom, codzienne uczestnictwo w Eucharystii i przypomnienie w poszczególne dni tygodnia przesłania miłości miłosiernej, jakie wypływa z każdego z siedmiu sakramentów świętych. Sakramenty są skarbem Kościoła, niepojętym dla niewierzących, gdyż stanowią niewidzialną nić łączącą ludzi wiary z Bogiem, który jest miłością (1 J 4, 8) - czytamy w komunikacie Caritas Polska, zapowiadającym 68. Tydzień Miłosierdzia. W niedzielę rozpoczynającą 68. Tydzień Miłosierdzia rozważana będzie prawda o miłości trynitarnej, jaka jest w Bogu bez początku i bez końca - miłości, która jest źródłem i fundamentem każdej miłości ludzkiej, również tej wyrażanej w dziełach miłosierdzia. W poniedziałek będzie przywołany w pamięci wiernych sakrament bierzmowania oraz apel o wsparcie modlitwą dzieci i młodzież. We wtorek wierni będą się modlić o jedność wspólnoty Kościoła, przywołując słowa papieża Benedykta XVI: kto wierzy nigdy nie jest sam. Będzie to dzień dziękczynienia i adoracji Najświętszej Eucharystii. Środa będzie dniem troski o chorych i niepełnosprawnych. Przypomniana zostanie wówczas miłość, z jaką pochyla się sam Chrystus - miłosierny Samarytanin - nad człowiekiem chorym, przynosząc mu w sakramencie namaszczenia chorych ulgę w cierpieniu oraz nadzieję na przemianę bólu, osamotnienia, upokorzenia i lęku przed śmiercią w radość i szczęście oglądania oblicza Baranka i królowania z Nim na wieki (por. Ap 22, 3-5). Czwartek będzie przeżywany jako dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa, dlatego w tym dniu warto przypomnieć przesłanie miłości, jakie niesie ze sobą ten sakrament i szczególnie pomodlić się za kapłanów. W piątek przypominane będzie przesłanie miłości miłosiernej płynące z sakramentu pokuty i pojednania. Sobota w Tygodniu Miłosierdzia ma przypomnieć jak wielkie znaczenie w pomnażaniu miłości na ziemi ma sakrament małżeństwa, który Chrystus ustanowił w tym celu, by Jego miłość do Kościoła była stale uobecniana w miłości małżonków. Będzie to okazja do otoczenia miłością i modlitwą małżonków przeżywających trudności materialne, egzystencjalne, ale także rozkład więzi małżeńskiej lub kryzys duchowy.

3 7 Październik 2012r. NASZ CZAS Str. 3/41/981 INTENCJE MSZALNE Poniedziałek r. Godz ) Maria Gęga 2) Bronisława Szostak z mężem i synem Adamem 3) Jan W int. Antoniego Łatanik o zdrowie i ulę w cierpieniu Wtorek r. Godz ) Stefan Raczek 2) Jan 3) W intencji Akcji Katolickiej Jan Worek z żoną Heleną Środa r. Godz ) Maria Gęga 2) Anna Tyc 3) Jan O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodzin ze wspólnoty Oazy Rodzin oraz łaskę wytrwania dla rodzin przeżywających trudności Czwartek r. Godz ) Maria Gęga 2) Anna Janik 3) Jan Józef Zontek Piątek r. Godz ) Teresa i Jan Góra z córkami i synami 2) Wanda Kołodziejska 3) W intencji wszystkich sponsorów wyjazdu wakacyjnego do Świnoujścia Tadeusz Rączka Sobota r. Godz ) W intencji Wilhelma Sanetry w 70 roku życia 2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prosbą o zdrowie i błog. dla XV Róży Kobiet i ich rodzin Nabożeństwo Fatimskie: Maria i Stanisław Ulrych w 13 rocznicę śm. Godz. NIEDZIELA r Bolesław Giercuszkiewicz ) O Boże błog. i potrzebne łaski dla Kamila Faber w 18 rocznicę urodzin 2) O zdrowie i błog. Boże dla Anity i Gabriela z okazji 10 roczn. ślubu Jarosław Golański w roczn. śmierci Za Parafian 27 Niedziela Zwykła Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Liturgia tygodnia: We wtorek wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa W sobotę wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera. W tym dniu zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Fatimskie, które rozpocznie się Mszą Świętą o godz W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na pokrycie kosztów elewacji zewnętrznej naszego kościoła. We wtorek 9 października w Kościele NSPJ w Bielsku Białej przy dworcu o godz będzie Msza św. dla wszystkich Zespołów Charytatywnych z całej diecezji. Zapraszamy Panie z Zespołu Charytatywnego oraz Szkolne Kola Caritas do udziału w tej uroczystości. O godz na placu przy kościele będzie podstawiony autobus. Msza św. dla ludzi chorych, samotnych, cierpiących będzie w niedzielę 21 października o godz Po Mszy św. spotkanie w Domu Ks. Prałata Jana Marszałka. Bardzo prosimy o podwiezienie chorych do kościoła na Mszę św. odprawianą w ich intencji. W piątek 12 października na Mszę św. o godz i konferencję zapraszamy młodzież przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania z klasy III Gimnazjum. Rodzinom z rej. Krzysie serdecznie dziękujemy za troskę o czystość naszej świątyni w minionym tygodniu i za złożoną ofiarę. Na najbliższy tydzień prosimy rodziny z rej. Bożki. Dziękujemy również wszystkim, którzy podejmowali nocny dyżur przy naszym kościele. Bóg zapłać. Wszystkim Parafianom i Gościom na nadchodzący tydzień życzymy: Szczęść Boże.

4 Str. 4/41/981 NASZ CZAS 7 Październik 2012r. List apostolski Porta fidei opublikowany z tej okazji, to tekst, który powinien stać się przedmiotem osobistej i wspólnotowej refleksji i modlitwy. Papież po raz kolejny potwierdza, iż rzeczywiście jest wielkim nauczycielem wiary. Mówi się, że czasy dla Kościoła są trudne: mamy do czynienia z agresywną laicyzacją, a nawet z tym, co Benedykt XVI nazwał chrystofobią. Inna sprawa, że tak naprawdę Kościół od 2 tys. lat żyje w trudnych czasach... A trudności czasów współczesnych nie są większe od tych, z którymi konfrontowały się minione pokolenia. W każdym razie nasuwa się ewangeliczne "Cóż mamy czynić?". Papież zauważa, że znamy odpowiedź Jezusa na to pytanie: "Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał" (J 6,29). A zatem jesteśmy wezwani, by "na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami" (nr 3). 11 października 2012 rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Będzie on związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla. kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra W na zakończenie międzynarodowego spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji Ojciec Święty podkreślił również konieczność kompleksowego spojrzenia na świat, jak to ujmowały dokumenty soborowe. Porta fidei czyli "Podwoje wiary" - taki tytuł nosi list apostolski Benedykta XVI w formie motu proprio, ogłaszający w Kościele "Rok Wiary". O wydanym dziś dokumencie Papież wspomniał już wczoraj, zapowiadając na zakończenie kongresu nowej ewangelizacji tę duszpasterską inicjatywę. Jak wyjaśnia sam Ojciec Święty, od początku pontyfikatu zależało mu na tym, aby Kościół odnalazł na nowo drogi wiary i rozniecił w sobie "radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem". Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać na co dzień, a nie tylko przy szczególnych okazjach? Niewątpliwie tak, ale jest też prawdą, że potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka natura. Dlatego jest powodem do radości i zaangażowania to, że Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Rok Wiary rozpocznie się 11 października 2012 roku, czyli w 50-tą rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. Benedykt XVI pisze w swym liście, że sądzi, iż ta właśnie zbieżność "może być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II "nie tracą wartości ani blasku" (nr 5). Sobór był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku. Jest nim nadal, ale jego dziedzictwo nie w pełni zostało wszędzie przyjęte. Co gorsza, tu i ówdzie zostało zafałszowane różnymi interpretacjami. Dlatego trzeba nam wracać do soborowych dokumentów, z których możemy się uczyć autentycznej wiary. Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to także 20. rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest jednym z najważniejszych owoców Soboru watykańskiego II. Papież przypomina słowa swego błogosławionego poprzednika, który wyraził nadzieję, że "Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego". "Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien - pisze w swym liście Benedykt XVI - wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii" (nr 11). Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary "rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni". Wiara ułomną bowiem, a właściwie jej brakiem, jest postawa wybierania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór i podobieństwo.

5 7 Październik 2012r. NASZ CZAS Str. 5/41/981 Lektura Katechizmu Kościoła może pomóc nam odnowić, przypomnieć sobie całą treść wiary. Wszak trudno mówić o wierze lub niewierze, jeśli nie wie się, w co wierzymy lub nie wierzymy. Odnowa wiary potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wystarczy. Benedykt XVI podkreśla, że "znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym" (nr 10). Wiara jest przede wszystkim osobowym spotkaniem z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy - jak poucza nas o tym sama Ewangelia - chcą zamieszkiwać w sercu człowieka. Intymne doświadczenie Boga we własnym wnętrzu nie może jednak zamknąć się w sobie. Czytamy w liście Papieża, że "wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną" (nr 10). Wiara wymaga odpowiedzialności w wymiarze społecznym i Kościół - tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy - ukazuje z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głoszenia bez lęku swej wiary każdej osobie. "Jest to - podkreśla papież - dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym". Perspektywa Roku Wiary jest także zaproszeniem do większej obecności katolików w życiu społeczno-politycznym. Benedykt XVI pisze w swoim liście Porta fidei, że w Roku Wiary będzie także ważne "przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka". Nie chodzi tutaj o jakieś nieustanne oskarżanie się i samobiczowanie, w co chciałyby wpędzić Kościół niektóre środowiska, ale o prawdę, która nie ukrywa tego, co w członkach Kościoła domaga się dogłębnej reformy, ale zarazem jest świadoma wielkości i świętości Chrystusowej Wspólnoty. "Rok Wiary będzie również - stwierdza Benedykt XVI - okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia" (nr 14). Wszak wiara bez uczynków miłości jest martwa, czyli w gruncie rzeczy jej nie ma. Słowa Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40), są dla chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem nieustannym wezwaniem, aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas. Dla nas Polaków Rok Wiary i czas przygotowania do niego są okazja, by przypomnieć sobie słowa, jakie skierował do nas Benedykt XVI podczas swej wizyty w Polsce. A mówił do nas właśnie o wierze, zachęcał nas, byśmy trwali mocni w wierze. Przypomnijmy, że w homilii podczas Mszy św. w Warszawie Benedykt XVI wskazał na "związek, jaki istnieje między wiarą i wyznawaniem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według przykazań Bożych". W ten sposób Papież uwypuklił trzy wymiary wiary: intelektualne przylgnięcie do prawd podawanych przez Kościół do wierzenia, praktyczne życie zgodne z przykazaniami oraz osobista, intymna relacja z Jezusem Chrystusem. Który z tych wymiarów jest najważniejszy? Benedykt XVI udzielił na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi: "Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. [...] Wierzyć - to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego" (28 maja, Msza św. na Błoniach krakowskich). Wiary nie można zredukować do jakiejś filozofii Boga, początku i końca świata, ani też do systemu moralnego; wiara jest przede wszystkim relacją z Osobą, w zaufaniu do której buduje się własne życie. Oby Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI, był dla nas szczególnym czasem osobistej relacji z Jezusem, która z kolei pozwoli nam, być jego świadkami w życiu publicznym.

6 Str. 6/41/981 Jacek Kachel Historia Łodygowic Tom III (5) A patronem ich jest św. Florian Sztandar ważna rzecz Po trzynastu latach istnienia Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach postanowiło sprawić sobie sztandar. Prezesem był wtedy Michał Marek (zastępca posła do parlamentu w Wiedniu), naczelnikiem Jakób Mrowiec (gospodarz), a jego zastępcą Szczepan Imielski. Komendantem I oddziału był Jan Więzik,a II-go Paweł Mrowiec, sekrekarzem Hugon Berger. Do wydziału należeli również Józef Mrowiec przemysłowiec, Juda Seifter restaurator oraz: Marcin Kubica, Szymon Kufel, Michał Masny. Po kilku posiedzeniach postanowili przekazać sprawy zamówienia sztandaru ks. Stanisławowi Kotarbie. To on na wniosek zarządu zamówił go w Towarzystwie wyrobu szat liturgicznych w Krośnie. Sztandar wykonany za sumę 555 koron straż otrzymała w zielone świątka 1909 roku. Pamiątkowe gwoździe z wyrytymi nazwiskami darczyńców wykonał Piotr Seip, złotnik z Krakowa. Gdy wszystko było gotowe postanowiono uroczystego poświęcenia dokonać 22 sierpnia 1909 roku. 1 Po uroczystości Michał Marek, prezes straży, zamieścił w gazecie następujące podziękowania. Wszystkim zacnym i czcigodnym gościom, którzy brali czynny, a tak serdeczny udział w uroczystości po świecenia sztandaru ochotniczej straży pożarnej w Łodygowicach, dnia 22-go sierpnia b. r. mam zaszczyt tą drogą podziękować, a mianowicie Jaśnie Wielmożnym PP. posłom Edwardowi Krupce, Maciejowi Fijakowi, Ludwikowi Dobiji. Dalej Świetnej Radzie powiatowej bialskiej, Sokołowi bialskiemu. (Rada powiatowa w Żywcu i Sokół żywiecki reprezentantów wcale nie przysłali, za datek serdecznie dziękujemy, jednakże zaznaczam, że milsi by liby nam goście.) Również wszystkim, którzy się czynnie przyczynili do uświetnienia naszej uroczy stości, a mianowicie Wiel. Ks. Dziekanowi, Jaśnie Wielmożnemu Panu baronowi Klobusowi, który nam odstąpił cały park na tę uroczystość, Wiel. Ks. Kotarbie, który przez kilka tygodni pracował z nami jako przewodniczący komitetu, Wielmoż. PP. Zipserom z Mikuszowic, którzy zaszczycili nas swojem przybyciem, wreszcie chórowi śpie wackiemu, że swym znakomitym śpiewem uświetnił nabożeństwo kościelne, składam imieniem całej straży serdeczne staropol skie Bóg zapłać. 2 NASZ CZAS 7 Październik 2012r. Godziszka też ma zwolenników św. Floriana Protokół spisany dnia 20 listopada 1909 potwierdza, że w tym dniu w Godziszce zawiązała się straż pożarna. Stało się to u Antoniego Kubicy w Godzieszce Wilkowskiej. Jan Marek zagajając, przedstawił zgro madzonym członkom gości zaproszo nych na to zebranie z Łodygowic, a to: prezesa straży ochotniczej, Michała Marka i naczelnika p. Jakóba Mrowca. Udzielił następnie głosu p. prezesowi z Łodygowic, ten zaś witając zebranych, objaśnił po krótce cele towarzystwa i obo wiązki członków. Zaproponował, ażeby mając wybrać prezesem księdza Stanisława Kotarbę, wikarego z Łodygowic, zaprosić go na członka honorowego, na co obecni członkowie jednogłośnie się zgodzili. Poczem przystąpiono do wyboru ko misy wyborczej. Na co członek P. Szymon Jakóbiec podnosi, ażeby byli pp. Michał Marek, Jan Marek i Wojciech Janica. Wy brani członkowie wybór przyjęli, i za prosili pana prezesa z Łodygowic, ażeby im zechciał przewodniczyć, ten zaś obja śniając sposoby wyborów, przedstawił naj przód wybór prezesa, którym wybrano księdza Stanisława Kotarbę wik. z Łodygowic. Następnie przystąpiono do wyboru naczelnika. Członkowie uchwalili wybierać ustnie i wybrano na 23-ch głosujących członków, 21 głosami Jana Marka starszego naczelnikiem. Podnaczelnlkiem wybrano przez aklamacyę p. Wojciecha Janicę. Komendantem I. oddziału wybrano przez aklamacyę p. Weissa. Komendantem II. oddziału wybrano także przez aklamacyę p. Szymona Pawlika, naczelnika gminy Godzieski starej. Podkomendantem I. oddziału wybrano Antoniego Sanetrę. Podkomendantem II. oddziału wybrano p. Wojciecha Sowę. Następnie sekretarzem wybrano jednogło śnie pana Michała Marka z Godzieski i nowej. Do Wydziału wybrano następujące osoby: 1) Szymon Pawlik z Godzieski wilkowskiej; 2) Józef Janica; 3) Jan Marek, młodszy; 4) Szymon Jakóbiec; 5) Antoni Weiss; 6) Antoni Sanetra; 7) Antoni Kubica; 8) Wojciech Sowa; 9) Szymon Pawlik, naczelnik gminy Godzieski starej. Skarbnikiem wybrano jednogłośnie Antoniego Kubicę z Godzieski wilkowskiej, gospodzkiego. Na tem protokół zakończono i podpisano. 3 W początkowym okresie straż gasiła pożary przy użyciu sikawki ręcznej, za kupionej we Lwowie w l910 roku. Sprzęt pożarniczy przechowywano w wy budowanej w tym celu drewnianej strażnicy. Zaledwie po pięciu latach istnienia wybuchła I wojna światowa. Sześciu członków straży została zmobilizowano do wojska austriackiego. W zasadzie w szeregach straży pozostali tylko chorowici i w podeszłym wieku. Spowodowało to upadek działalności straży. 4 cdn 1 Por. Na podstawie Kroniki oraz dokumentów jubileuszowych, ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. 2 Wieniec i Pszczółka nr 43, , s Wieniec i Pszczółka nr 3, , s Władysław Skoczylas, Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu Bielskiego, Bielsko-Biała 2007, s. 63.

7 7 Październik 2012r. KOMUNIKAT Informuje się członków i sympatyków Akcji Katolickiej, że 9 października br. (tj. wtorek) odbędzie sie spotkanie formacyjne. Rozpoczniemy je w kościele o godz odmówieniem Nieszporów. Następnie Różaniec, a po nim Eucharystia. Dalsza część spotkania w Domu Księdza Prałata Jana Marszałka. Przygotowanie spotkania powierza się grupie IV (św.jan). Zapraszamy. Zarząd POAK PODZIĘKOWANIE Rozpoczynający się dziś 68 Tydzień Miłosierdzia to doskonała okazja by podziękować wszystkim tym, którzy wspierają wszelkie dzieła charytatywne w naszej parafii, a jest ich w ciągu roku wiele: Opłatek dla chorych, paczki organizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, wyprawka szkolna dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego czy organizowany rokrocznie wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Korzystając z okazji, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się wyjazdu wakacyjnego dzieci i młodzieży do Świnoujścia, a więc: Państwu Wioletcie i Pawłowi Hańderek, Panu Michałowi Kubińcowi, Panu Januszowi Sobkowskiemu, Pani Ewie Zielińskiej, Panu Januszowi Pawela wszystkim wolontariuszom, wychowawcom oraz kilku innym osobom, które prosiły o zachowanie anonimowości składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ i przepraszam, że robię to tak późno. W intencji wszystkich sponsorów zostanie odprawiona Msza Święta w najbliższy piątek, 12 października o godz Ks. Robert Kasprowski NASZ CZAS Str. 7/41/981 Tro ska o ko ściół O bezpieczeństwo naszej za byt ko wej świą ty ni trosz czy li się od 27 września do 2 października 2012r. miesz kań cy z Rejonu I Kępa: Józef Czernek Piotr Kania Szymon Duraj - Piotr Kubica Stanisław Greń Jan Kania Sylwester Knapik Adam Witos Mirosław Chmura Grzegorz Szymik PODZIĘKOWANIE Składamy serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej ś.p. Bolesława Sonntag Księdzu Prałatowi Józefowi Zajda za przewodniczenie ceremonii pogrzebowej i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, ks. Wiesławowi Mrowiec, ks. Marcinowi Jakubiec i ks. Jarosławowi Fijołek za odprawienie Mszy św. i wygłoszone Słowo Boże. Panu Organiście za prowadzenie modlitwy różańcowej i śpiew. Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Zmarłego: Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom i Znajomym - za wyrazy współczucia, modlitwę, ofiarowane Msze św. oraz wieńce i kwiaty. Synowie i córka z rodzinami PODZIĘKOWANIE Składam serdeczne podziękowanie Oazie Rodzin Domowego Kościoła za złożoną ofiarę na Mszę św. oraz VI Kręgowi za ofiarę i trud pokonania 400 km, aby uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej mojej Mamy. Bóg zapłać! Katarzyna Czyżykiewicz

8 Str. 8/41/981 Z życia diecezji Żywiec: uroczystości pogrzebowe śp. Marii Krystyny Habsburg Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Krystyny Habsburg odbędą się 11 października o godzinie w żywieckiej konkatedrze. Arcyksiężna zmarła 2 października w Żywcu w wieku 88 lat około godz w swoim w swoim apartamencie w rodzinnym pałacu. Otoczona swoim osobistym lekarzem i opiekunkami. Rano poczuła się źle. Gdy przybył lekarz, jej stan był agonalny. Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg była postacią niezwykłą. Odeszła wielka polska patriotka relacjonuje Terteka w rozmowie z KAI. Była przyrodnią siostrą wybitnego dominikanina, zmarłego 11 marca 2010 r. w Krakowie o. Joachima Badeniego OP. Jak poinformował rzecznik żywieckiego magistratu Tomasz Terteka, każdy kto zechce oddać hołd księżnej będzie mógł to uczynić w dzień pogrzebu w Pałacu Habsburgów. Trumna będzie wystawiona od godziny 8.00 do godziny zapewnił. Honorowa obywatelka Żywca spocznie w krypcie rodziny Habsburgów w konkatedrze. W pogrzebie uczestniczyć będą m.in. członkowie książęcej rodziny z całej Europy, przedstawiciele dyplomacji oraz urzędnicy państwowi. Krystyna Altenburg, urodzona 8 grudnia 1923 w Żywcu, jako Maria Krystyna Immaculata Elżbieta Renata Alicja Gabriela Habsburg-Lotaryńska, księżniczka von Altenburg, była córką arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga i jego morganatycznej żony Szwedki Alicji Ankarcrony. Oboje rodzice całym sercem przywiązani byli do Polski, finansowali wiele przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, wspierali wiele towarzystw i organizacji społecznych. Księżną Krystynę wychowywali wraz z rodzeństwem: księżniczką Renatą, księciem Karolem Stefanem, oraz przyrodnim bratem Kazimierzem Badenim znanym dominikaninem, który zmarł 2 lata temu. NASZ CZAS 7 Październik 2012r. Rodzina Habsburgów za swoje przywiązanie do Polski zapłaciła wysoką cenę Podczas II wojny światowej Niemcy, aby ukarać ich za patriotyczną postawę zabrali pod zarząd komisaryczny książęce dobra żywieckie. Ojciec arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg, arcyksiążę Karol Olbracht w randze pułkownika zgłosił się do wojska polskiego, następnie został aresztowany jako więzień polityczny w Cieszynie, gdzie z powodu odmowy podpisania niemieckiej listy narodowościowej przebywał do sierpnia 1941 r. W roku tym znalazł się wraz z rodziną w Wiśle, a następnie w obozie pracy przymusowej pod Buchenwaldem. Wszyscy Habsburgowie żywieccy po zakończeniu wojny powrócili do Polski. Szybko musieli jednak opuścić ojczyznę z powodu braku środków do życia. Ich majątek został skonfiskowany i znacjonalizowany przez władze komunistyczne. Maria Krystyna Habsburg pracowała jako sekretarka u profesorów Johna Linda i Carla Wegeliusa w Sztokholmie. Miała zamiar wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Lekarek w Drogheda w Irlandii, jednak z powodu choroby płuc, której nabawiła się podczas wojny, nie została przyjęta. Księżna Krystyna od 1945 roku przebywała w Davos w Szwajcarii, gdzie uzyskała zezwolenie stałego zamieszkania, jednak przez 39 lat nie przyjęła obywatelstwa szwajcarskiego. 28 marca 1993 roku przyznano jej paszport Rzeczpospolitej Polskiej. 30 września 2001 roku otrzymała stałe zameldowanie w Żywcu i zamieszkała w apartamentach Pałacu Habsburgów. Maria Krystyna była w Żywcu osobą bardzo popularną i lubianą. Uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych, religijnych, chętnie brała udział w życiu kulturalnym miasta. 25 stycznia 1992 roku Rada Miasta Żywca, pragnąc uczcić pamięć arcyksięcia Karola Olbrachta i jego małżonki, nadała ich potomkom dyplomy honorowego obywatelstwa miasta Żywca. 4 lutego 1970 roku Maria Krystyna została przyjęta do Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Rzymie jako "Dama Honorowa Zakonu". W grudniu 2011 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Żywieccy Habsburgowie są blisko spokrewnieni z dynastią habsbursko-lotaryńską, w tym z cesarzem Austrii Franciszkiem Józefem I. Mają wspólnego przodka, cesarza Leopolda II. Re da gu je ze spół: Jan Gra boń (re dak tor naczelny, tel ), Ks. Robert Ka sprow ski, Ks. Wiesław Mrowiec, Ks. Michał Nowak, Ks. Jó zef Zaj da. Adres re dak cji: Ło dy go wi ce, ul. Jana Pawła II 3;

Wytrwajcie w miłości mojej

Wytrwajcie w miłości mojej 13 Maja 2012r. NASZ CZAS Str. 1/20/960 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 1 zł Rok XIX * 13 Maja 2012 r. * Nr 20 (960) Wytrwajcie w miłości mojej Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze

Bardziej szczegółowo

NASZ CZAS Str. 1/3/943. Oto Baranek Boży. Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks. Najpierw wyznaje. Jezusa, ale nie znał Jego samego.

NASZ CZAS Str. 1/3/943. Oto Baranek Boży. Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks. Najpierw wyznaje. Jezusa, ale nie znał Jego samego. 15 Stycznia 2012r. NASZ CZAS Str. 1/3/943 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 1 zł Rok XIX * 15 Stycznia 2012 r. * Nr 3 (943) Oto Baranek Boży Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego

Bardziej szczegółowo

Potrzeba miłosiernych samarytan

Potrzeba miłosiernych samarytan 9 Lutego 2014r. NASZ CZAS Str. 1/6/1051 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 2 zł Rok XXI * 9 Lutego 2014 r. * Nr 6 (1051) Potrzeba miłosiernych samarytan 11 luty 2014 - XXII Światowy Dzień

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II

Bp Guzdek: w okopach nie ma niewierzących. s. 2. 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem. 5 Myśl europejska Jana Pawła II 5 Myśl europejska Jana Pawła II 8 Ks. Atłas: podzielmy się powołaniami ze światem 10 Prof. Zoll: Palikot wykorzystuje błędy Kościoła (1021) niedziela, 30 października 2011 43 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 POMNIK MĘĘ CZENNIKÓW N SUBKOWSKICH S K Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 2 Lista pomordowanych mieszkańców gminy Subkowy przez

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str.

OKLADKA KOLEGIATY. Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE. Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6. Zmiany w parafii NSJ... str. LISTOPAD / GRUDZIEŃ (59) Odpust Matki Bożej Różańcowej... str. 6 OKLADKA Zmiany w parafii NSJ... str. 8 25 lat parafii św. Józefa... str. 8 Panie, przymnóż nam wiary!...str 11 W ŚWIETLE KOLEGIATY 1 I Krajowy

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła 27 W obecności Franciszka można rozmawiać o wszystkim www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 (1123) niedziela,

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Myślę, że nic bardziej, jak właśnie wizytacja kanoniczna, nie mobilizuje i integruje wspólnoty parafialnej między sobą oraz z jej duszpasterzami. Jest to bowiem ogromny

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28

Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich Warszawa czerwiec 2012 Numer 28 Trwa walka o rodzinę W naszym kraju obecnie przeżywamy czas intensywnych działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

numer Październik 2012 nr 100

numer Październik 2012 nr 100 100 numer Październik 2012 nr 100 JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT! Pełni dumy i wdzięczności Dziennik Polski w tym roku po raz kolejny zorganizował plebiscyt: Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 2012 oraz Najlepsza

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151

Na Oścież. Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Na Oścież Miesięcznik Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników Nr 4(215) Bydgoszcz-Fordon kwiecień 2014 Rok XXII ISSN 1505-7151 Można nie czytać... Głównym tematem aktualnego wydania Na

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

www.rycerzekolumba.com ZBROJA lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 ZBROJA

www.rycerzekolumba.com ZBROJA lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 ZBROJA www.rycerzekolumba.com lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 www.rycerzekolumba.com lipiec-sierpień 2015, Rok III/7, Nr 21 Słowo Delegata Stanowego Czcigodni Księża Kapelani Zacni Bracia Rycerze, zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu NUMER 7/2013 Gazeta parafialna Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu Błogosławieni Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobcy Wam

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo