Bagainiki na dachy z relingami. Bagazniki na standardowe dachy i fabryczne miejsca montazu agazniki bazowe. THULl! AURIUS CAlI TAURUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bagainiki na dachy z relingami. Bagazniki na standardowe dachy i fabryczne miejsca montazu... 1 8agazniki bazowe. THULl! AURIUS CAlI TAURUS"

Transkrypt

1

2 wersjaalumlnlowa wersja flalow. montai bel na~i umykany opcjoii8iny UmH 5q'b11;i montai cios~ kolo.y Szeroka gama bagaznik6w bazowych pozwoli Ci latwo zmienic dach niemal kazdego samoch6d w bezpiecznq platform~ ladunkowq. W swojej ofercie posiadamy kilka system6w bagaznik6w bazowych, kt6re doskonale dopasujq si~ do kazdego dachu w zaleznosci od potrzeb. - - THULl! Model bagai.nika /751 Original Driver Totus Y,k Bagazniki na standardowe dachy i fabryczne miejsca montazu AURIUS CAlI... tadowno~ (kg) Zamek w standardzie Dost~pne belki stalowe lub aluminiowe MozliwoS wymiany zestawu dopasowuiqcego Certyfd(at TOV pelnia normy City Crash Monta.t bez u,tycia narz~zj - THULl! AURIUS CAlI TAURUS Model bagaznika Trek Initial Totus Reling Eco Reling Bagainiki na dachy z relingami tadowno~ (kg) Zamek w standardzie Dost~pne belki stalowe lub aluminiowe Certyfikat TOV pelnia normy City Crash Monlat bez uzycia narz~zj MozliwoS wymiany zestawu dopasowuiqcego 1 8agazniki bazowe

3 Bagazniki na standardowe dachy WWW. IBurus.iDfO.pl THULE Rapid 754 Stabilny, bezpieczny i efeklowny bagm:nik przeznaczony do ~kszo$ci aul 0 standardowych dachach. Kompletny bagatnik Iworu! IJZy sprzedawane oddzielnie elementy, kt6re doskonale dopasowujll bagaznik do auta. THULE - Fixpoint 751/753 * (*nizszy profil) Wiele samochod6w fabrycznie wyposazonych jest w mocowanla do bagatnika. Thule Rapid Fixpoint 753 dzi~ki Indywiduslnle projektowanym zestawom dopasowuj'lcym (kit) doskonale pasuje do katdego mocowania. AU RillS Original Bagatniki z linil Original SCI przeznaczone do dowoinego samochodu nle posiadaj<lcego reling6w dachowych. W zale1:no~ci od samochodu bagatnik mocujemy w fabfycznych miejscach tub wykorzystuj<,!c ksztah dachu. CAM Driver Niezawodny bagsuiik z proslymi rozwiqzaniami, kt6re pozwolcl; bezplecznle przewietc nasze bagate do celu, przeznaczony do dowolnego samochodu nle posiadajqcego reling6wdachowych. CAM Totus Bagatnlk Totus strakcyjnie prezentuje si~ na dachu samochodu. Bagainiki te posiadaj<l stopy do samochod6w wyposatonych w fabryczne punkty montatu Jak i do dach6w standardowych gdzie /apka montowana jest m i~zy drzwi a karoseri~. SUPERAUTO Yak Bagaznikl!U\ dedykowane dla konkretnych samochod6w, dzj~1d temu bagatnik jest dopasowany do dachu a belld nie wystajq poza Jego obr~b. Bagaznlk bazowy tworzy sp6jnq calom.: z naszym samochodem. t7'0. " U."LII\U Tn ~ e 0

4 WWW. l8urus.inlo.pl THULE Rapid Reling Bagazniki bazowe na dachy z relingami Nowsza wersja baga1:nika 755, ktora spemia jut noml)' Citi Crash i mote obj<t szersze relingi. Bagatnik do samochod6w ze standardowyml relingaml dachowymi. latwy j szybki w montatu bez utycia narzedzi. THULE Rapid Reling Cho(: wyg'clda elegancko i delikatnie moze bye zamonlowany na najgrubszych relingach. Sialowa, poktyta gum!! tasma obejmuje reling i zaciska si~ na nim podczas do~cania zlntegrowanego ze stdp<!, po~tla. THULE Rapid Reling Relingi zintegrowane instaiowane na dachadl niekl6rych nowych aut wymagajq calkowide nowego systemu montatu bagatnika. Zaslosowanie specyficznych zeslaw6w dopasowuj~ pozwaja J'\8 doskonale OOpaSOW'anie stop baga2:nika. AU RillS Trek Bagatnikl z linll Trek!HI przeznaczone do samochod6w wyposa1onych w relingi dachowe. Bagaznik jest fabrycznie zmontowany I gotowy do utytku sprawiajqc te monlat i utytkowanie jest niezwykle lelwe. AURILIS Initial 8agaznlkl z lini, Inital dzi~ki dobrej jakow i atrakcyjnej cenie nie nadwel1ut domowego budtetu. Prosty, niezawodny bagatnlk na samochody z rellngaml dachowymi. 0 CAM Totus Raring Nowy bagatnik bazowy finny CAM przeznaczooy na sarnochcxly z rellngami dachowymi. Jest to linia lotus, wi~ posiada wszystkie jej zalety jak IadownoSt, design i atrakcyjnl!. cen/it. TAURUS Eco Rering Bagatnlk przeznaczony do samochodow wyposatonych w relingi dachowe. Prosty i tani bagatnik nie wymagajl!.cy narz~zi domootatu.

5 Sprint Niezaleznie od typu posiadanego auta w ofercie zawsze znajdzie si~ w!asciwe rozwiqzanie. Rozwiqzanie proste, bezpieczne i stylowe. Rowery mozesz przewiezc na dachu, tylnej klapie lub haku holowniczym. Uchwyty rowerowe NA DACH Producent THULE TAURUS A' wymagany adaptor Nazwa produktu Proride 591 FreeRide 532 OutRide 561 Sprint Ero III Max, ilo~c rower6w Monlat bez uzycia dodalkowych narz~zi ~rednica ramy (mm) dowolna Automatyczna regutacja uchwytu ramy Regulowane paski zfiloole do mocowania k6/ Zamknifllcie roweru w bagazniku opcja Zamknifilcie uchwytu na bagatniku bazowym MoZliwo~c mon!azu z lewej tub prawej slrony Montaz na belkach aero A' A' A' Manla.! na belkach proslokottnych Certyfikal TOv Spelnia narmy City Crash Gwarancja Sial 5 [al Sial 3 lata 2 lata 2 lata Uchwyty rowerowe NA HAK Producent THULE TAURUS Nazwa produktu EuroClassic GS EuroWay RideOn Xpress HangOn EasyRide Model Max, ilo~ rower6w 213 z adapt. 314 z adapt. TH TH t adowno$t (kg) Masa (kg) $rednica ramy (mm) dowolna Montat k6/ w regulowanych Regulowane I Paski z~bate uchwvtclch ta!imv Zamkn i ~cie roweru w bagazniku Linka 538 (epcja) Zamkni~cie bagatnika na haku Zamek957 Kl6dka Zamek 957 (epcja) Motliwo!ic odchylania z rowerami Montat na aulach Z adaptorem 9042 z ko/em zaoasowvm z tvlu Tylna tablica o!iwieueniowa Thule 976 (epcja) BC103 (epcja) Zi1jcze elektryczne 13f7 bolc6w z adapt /13 bolc6w z dest. adapt Certyfikat TOV I EuroBE I Spelnia nermy City Crash I Gwarancja 51al 51al 51at 51at 51at 2 lata Bagazniki i uchwyty rowerowe 4

6 WWW. l8urus.inlo.pl Uchwyty rowerowe na dach THULE Proride 591 ProRide to niezwykle nowatorski i funkcjonalny uchwyt rowerowy. Uchwyt ramy 0 calkowicie nowej aluminiowej konstrukcji samoczynnie dopasowuje si~ do srednicy ramy roweru u1atwiajqc szybki zaladunek. x 1 THULE Freeride Solidny i bezpieczny uchwyt rowerowy 0 nowej, bardziej funkcjonalnej konslrukcji. Uchwyt ramy wyposa1:ony w mecl1anizm szybkiego uwalniania, pasuj<tcy do wil;lkszo!!ci, ram uiatwia mocowanie roweru. x 1 THULE OutRide Podstaw<i uchwytu Thule OutRide jest smukla, aluminiowa szyna znana jut z uchwytu Thule ProRide. Nowa konslrukcja glowicy z mechanizmem zalrzaskowym pozwala na mocowanie wszystkich typ6w widelctm rowerowych. x 1 TAURUS Sprint Wygodny w utyclu aluminiowy uchwyt rrywerryny posiadaj!lcy mccowanie z mechanizmem szybkiego uwalniania. Mocowane k61 przy pomocy wygodnych i niezawodnych pask6wz~batych. ~ x1 TAURUS Eco Solidny, stalowy uchwyt rowerowy do montazu na belkach bazowych, pozwoli przewiezc bezpiecznie rower w dowolne miejsce. Niezamykany. ~ x1 Taurus III Solidny bagatnik rowerowy. Posiada paski do mocowania k6i o r6znych rozmiarach op~n. Mozna dokupic galk~, kt6ra zabezpieczygo przed kradzie~. ~ x1

7 Uchwyty rowerowe na hak www. taurus.idfo.pl THULE EuroClassic GS - 928/929 Nowy, wygodny mechanizm odchylai<l.cy umoi:liwia dost~p do IxIgaznika aula talde zzamontowanymi rowe rami coodbywa si~ blyskawicznie. Bezpieczny, stabilny i bardzo latwy montat zapewnia opatentowane mocowanie przez prosta zamkniqciedtwigni. 'z adaptorem x 2/3 (+1*) THULE EuroWay G2 Thule EuroWay jest bezpieczny. stabilny i bardzo /atwy w montazu. Chronione patentem mocowanie pasuje do wszyslkich typ6w hak6w holowniczych j nie wymaga zadnej regulacji. Funkcja odchylania ulatwia dost~p do bagatnika aula podczas padrot)'. x 2/3 THULE RideOn Kompaktowy bagatnik rowerowy z mocowaniem, ktore umozliwia bezpieczny, szybki monlat i nie wymaga Uldnej regulacji. Funkcja odchylania uiatwia dosl~p do bagstnika aula r6wnie1zzamonlowanymi rowerami. ~ x2/3 THULE HangOn - 972/ 9708/974 Wygodny, latwo odchylany bagaznik rawerowy z certyfikalem ISO monlowanyna haku holowniczym. x 314 THULE Xpress ~ 970 Nowa, praklyczna konslrukcja bagaznika u/atwia utywanie i przechowywanie. Nieutywany bagainik moina latwo z/otyc I w por~nej lomle schowac wewncjlrz aula. Thule Xpress miesci dwa rawery 0 dowolnych rozmiarach ram. x2 TAURUS EasyRide Prosty i /atwy w uzyciu bagaznik rawerowy na Hak. Jego nozycowa konslrukcja pozwala na szybki montaz i demontat uchwytu. Doskonale spisuje si~ na kr61kie niedzielne wycieczki poza miasto. Miesci do2 rower6w. x2 Bagazniki i uchwyty rowerowe

8 WWW. l8urus.lnlo.pl Uchwyty rowerowe na tylncl klapq THULE BackPack 973 Stabilny I bezpieczny bagatnik rowerowy. System indywidualnych zeslaw6w dopasowuj~cych umoi:liwia monta! na wielu modelach aut. Dzi~ki wysokiej pozycji przewotone rowery nie zaslaniajq tylnych ~wialel ani tablicy rejestracyjnej. THULE CIipOn High / ' x 2/4 Szybki w montatu bagaznik rowerowy, kt6ry nie zas/ania tylnych ~wialel ani lablicy rejesuacyjnej aula. Po jednorazqwej. wsu:pnej regulacji mechanizm zatrzaskowy sprowadza monta1: bagatnika do kilku prostych ruch6w. x2 THULE ClipOn 9103 / 9104 Szybki montat i bezpieczny transport trzech rower6w. Pewny montat u/atwiajq zatizaskowe mocowania, pokryte warstw<\ mi~kkiego. chroni<lceqo nadwozie tworzywa. THULE FreeWay 968 ~ x3 Bagatnik Thule FreeWay 968 to prosty bagatnik rowerowydo montatu na tylnych drzwiach lub poktywie bagatnika auta. Miesci dolrzech rower6w. x3 Uchwyty rowerowe NA TYLN.6, KLAPE; Producent Nazwa produktu BackPack Model 973 Max. ilost rower6w 213-z adapt, 4 z adapt. t adownosc (kg) 60 Masa (kg) 14 Montai: Zeslaw dopas. (dost. oddzielni~) 5rednica ramy (mm) 2280 Wysokosc opony z obr"\!cz!! Uchwyt ramy pokryty gum!! Mentat k6/ w regulowanych uchwytach Zamkni~e roweru w bagauliku Zam k ni~cie bagatnika na aucie Dost~p do bagatnika aula z zamontowanymi rowerami Certyfikat TOV Gwarancja Zamek 567 (des!. oddziernie) Slat THULE ClipOn High ClipOn FreeWay ' 4' Tasmy stal z mechanizmem zatrzask Reg. lasmy tekstylne 2270 dowolna dowolna linka 538 (des!. oddzielnie) 5 rat 5 rat 5 rat

9 Boxy dachowe pozwalajq powililkszyc przestrzeri ladunkowq Twojego auta. Gwarantujq najwyzszy poziom bezpieczeristwa przewozonych ladunk6w. Do bezpiecznego transportu dluzszych lub przestrzennych ladunk6w znakomicie nadajq silil kosze bagazowe. Kolar e o Producent TAURUS Nazwa produktu foj'ro Easy Xtreme Model Wymiary (em) 185x80x41 200x90x41 132x78x36 145x94x40 198x76x40 195x78x34 195x78x38,5 225x83x38,5 195x95x44 Masa (kg) Pojemnooc (I) tadowno~c (kg) System montazu Rapid Ultra Rapid Obejmy U Rapid Spos6b otwierania Z 1 strony Z 1 strony Z 1 strony Z 1 slrony Dual- Force Tasmy < < < < < < < < < Centralny zamek < < < < < < < < < Kolar ~ O~ ~ C) ~ ~ ~ eg ~ Gwarancja Slat 3 lata 3 lata Dosl(lpne kolory: czam; ~ z~ ~ny ~.=. 0 ~ 61 ~~ ~ z:..,,~ 0 ~ ~.:. Boxy i kosze dachowe 8

10 WWW. l8urus.inlo.pl THULE Excellence Thule Excellence to styiowy, funkcjonalny box dachowy. Posiada pmsty w obsiudze system szybkiego montatu Power-Grip zabudowany wewnqlrz box8. Oodatkowo wyposa~ony ;est w podnooniki Dual - Side 0 nowej konstrukcji, urnotliwiajl'lc8 p/ynne otwieranie boxa na obie strony. THULE Dynamic Doskonale ''Iezy wymaganla aerodynamiki z aktualnymi trendaml stylistycznymi. Nowy, niezwykle prosty W obsludze system montatu Power-Click jest zmontowany i fabrycznie zabudowany wewncllrz boxa. THULE Atlantis Box AUantis posiada bardzo potemne ~trze. ObniZona pod/oga I spoiler zapewnlaj<i lepsze wlasnosci aerodynamiczne. System monla!u Power-Grip sprawia, te instalacja boxa Jest /atwiejsza nit kiedykolwiek wczesniej. Syslemy Dual-Side, Dual-Force i cenualny zamek u1atwiajq obslu911 THULE Pacific Boxy Pacyfic cechuji!. doskonale parametry aerodynamiczne. Posiada opalenlowany system szybkiego montatu Fast-Grip w caio~1 obslugiwany wewnqtrz boxa. Otwierany na jedn"l stronfil. Dostfilpny w pifilciu praktycznych wielkosciach. Kolor do wyboru: czarny lub srebrny. TAURUS Altro - Czarny z polyskiem Taurus Allro poslada atrakcyjn"l styllstykfil. Solidne wykonanle, zastosowanie na.vego rodzaju zamkn~a z 3 - punktowy zamkiem C8f1tralnym, systemem montatu Ultra Rapid oraz nosno~ 75 kg. W komplecie pasy, kt6fe zabezpieczaj"l prlewotoily bagat. Mie~ 6 par nart J 4 snowboardy (odlu9qsd 186cm). TAURUS Altra Box Taurus A1tro to atrakcyjny box, solidnie wykonany. Wyposatony w nowego rodzaju zamkni~la z 3-punktowym zamklem centralnym. Box posiada system monlatu Ultra Rapid, wyposatony w pasy zabezpieczai"lce przewotony bagat. Boxy i kosze dachowe

11 www. taurus.idlo.pl TAURUS Easy Niezawodny I SO/idny 00)( wyposazony w 2 punktowy zamek i zatrzask bezpieczenstwa. Wteko 00)(8 podczas otwierania jest podtrzymywane specjalnym mechanizmem SP~Zynowym. posiada soiidne pasy wewn~trzne do morowania ladunku. TAURUS Xtreme 60)( 0 nowoczesnym I atrakcyjnym wyglqdzje. Wyposa1ony w nowy system szytkiego montatu (Rapid) oraz system wspomagaj<icy otwieranie. Wyposazony w 3 punktowy eentralny zamek. Ta$my do mocowania bagazu dodane w standardzle pomog<i zabezpieczyc przewotony ladunek. Kosze dachowe THULE Xpedition Nowoczesny wygl<id I duza powierzchnia ladunkowa sprawiajq, iz Thule )(padilion to najbardziej ekskluzywny I stabllny kosz w naszel ofercle. Oost~pny w 2 wielko&:iach. Wykonany z aluminium. Posiada przesuwne mocowania do belek bagaznlka wzdluznle i poprzecznle. e THULE Xperianca 828 Solidna i wytrzymala konslnkcja z lekkich rur stalowych, golowa sprostac nalel~zszym wannkom. Posiada przesuwne belki bazowe umozliwiaj<tce montat na koszu uchwytu rowerowego, narciarskiego lub kajakowego. Wyposatony w owiewk'ii poprawial<ic8 aerodynamik'il TAURUS Kosz bagazowy Pasuje na standan:lowe bagatnikl bazowe. lstnieje mozliwosc dokupienia zestawu regulacyjnego pozwalaj<iceqo na swobodnq regulae" jedne] z Nrek i tym samym dopasowania morowania kosza do belek baga1nika. Wytnym~ stajowa konstnkqa. Producent Nazwa produktu THULE )(padilion Model Wymlary em 7gx128 99x158 Zamek, MoZliwo~ montatu na belkach aluminiowych,, Certyfikal TOv,, Gwarancja 5 ~t Xper1ence. 112><99, Sial TAURUS Kosz baga1:owy. 95)(100 2 lata Boxy i kosze dachowe

12 SAMOCHODY OSOBOWE CB 1 2 (12mm) I':II) i I Ekooomlczny, latwy w montm:u I nlezawodny /aflcuch sniegowy. ~a doci<i!;ln i~ po przejechamu kilkudzjes~u metr6w. Diament (12mm) fiords Standardowe tancuchy 0 wzorze rombowym. Szybki montai, bez konleczno~ najetdzania sarnochoclem tub sk~nla k6l. Wymagal<l docl<lgnlfilcla po prze Jechanlu kilkudzleslfilciu metr6w. ClliZAROWKI, WOZKI WIDt.OWE Taurus TRUCK li_ Wz6r rombowy. Prosty montai I demontai. Ekonomlczna wersja IaI'lcuch6w NEVADA. Homologacje: TOV. NAKLADKA K-Summit XUXXL CS.10 (10mm) j: til i I Ekskluzywny latlcuch dla os6b ceni<l.~ jakoac I komfort uzytkowama, Oziqkl systemowi $zyb. kiego demonla1u i wysokiej jakotiel materialom produkt jest liderem wswojej klasle. M32 tar'lcuch sniegowy Z opatentowanym mechanizmem samonapinajotcym. Dzi~ki mniejszym ogniwom lal'lcuch nie odsta)e tak bardzo od opony co zmmejsza halas podczas jego uzytkowanla. Setton Stosowane Jako lar'lcuchy.awaryjne". Wykonane ze stali manganowej. Galwanizowane. W komplecie 6 szt. W ofercie pociano ce~ za 1 szt. 'iaij'j D~kJ zupelnie nowemu sposobowi montatu laflcuchy deldasujot slandardowe modele pod wzg~m komfortu utytkowania 00lZ montatu. Slalowe, spf\'ltyste elementy napinafiloe ograniczajot dynamiczne uooszenie laflcucha i korygujq kilt jego uio1enia na kola pozwalali'lc na doskonale dopasowanie go do wietu rozmiarow opon. Eleganeld wyglltd I nowoczesny wzdr. tallcuchy przeciwsniegowe to gwarancja pelnej mobilnosci w kai:dych warunkach. tallcuchy poprawlajot przyczepnosci kola na~zanego do nawierzchni pokrytej ~iegiem, biotem lub Iodem, umo!liwiajotc zdobywanie niedost~pnych dolcld rejon6w r::zy zwyczajnie pocijechac poci zaanietonot g6r1(e. W Ofercie finny Taurus znajdq Panstwo bogaty wyb6r /a1'lcuch6w na katde k%. Obecnie niekt6re kraje Europejskie nato :tyty obowi ek posiadania /ancuchow, wl~ przed wyjazdem warto zaopatrzy{: sl~ w ten produkt i uniknqc stresujqcych sytuacji. W celu uzyskania dokladnlej szych Informacjl zapraszamy do kofltaktu z firmet TAURUS betd.t najblitszym dealerem. SUV, TERENOWE, DOSTAWCZE XS 16 'i:lij', NaJlepszy lar'lcuch w swojej ktasle. Dz l ~k t motllwokt szybkiego moota!u i damonta!u Idaalnle nadaje s l ~ na gorskle bezdroia. Wysoka JakoSt wykonanta I soiidne materiaty zapewnlajq bezplecznq Jazd~ na najwytszym poziomle. Taurus 4x4 'ii_ Wz6r rombowy. Prosty montat i demonta! bez konlecznoaci ruszanla samochodu.ekonomiczna wersja lancuch<.lw XB-16. Po przejechaniu kilkudz i esl~clu metrow wymaga dodlignl~a. Clack&Go SUV IWiiSSiIfiIII Wz6f rombowy. Wykonane z czamej stali niklowo-mangaoowej. Wyposatone, opatentowany. podw6jny automat napinajqcy lat'lcuch, bez koniecznosci ponownego napinania lancuch6w. Polecane do felg aluminiowych. Samochody osobowe P...,. T!iULE WEISSENFELS TAURUS Mod~ K-summil C5-10 CL-10 CG-9 CB-12 Qualm M44 M32 Diament M " Prz~ mm , tatwy montaz zewn~trzny,, tatwy demonla2: z~trzny,,,,, Samonapinanie Dodo"""'" nlwa WSZ1tC8, IOd,,, Ochrooa felg aluminiowyc:h,,,,,, CertyfHcat TOY,,,,,,,,, Homologacje: O-Norm, CUNA Samochody Terenowe, SUV, 4x4 Producent THULE WEISSENFELS TAURUS Model XS-16 XG-12 XB-16 Clack&Go SUV 4, 4 Odstaje ad opony na (mm) tatwy demontaz zewn~trzny Samonaplnanle,,,,,, KompatybilnoSC z ABSIESP Ochrona felg alumlnlowych,,,,, Certyfikal TOV Homoiogac e: O-Nonn, CUNA

13 Alu Ski Dzi~ki uchwytom narciarskim w latwy i bezpieczny spos6b dowieziesz swoje narty na stok. Uchwyty Sq latwe w montazu i zaladunku, niezawodne na mrozie i podczas sniezycy. UCI ryty 10 re ", 1 wymagany jest dodatkowy adaptor do belek Producent THULE TAURUS CAM MENABO Nazwa produklu Xlender Deluxe Snowpro Snowpro s. A1uSki Model BOO... Max. ilo!f;t'; nartlsnowboard6w / /4 1/ '" Ski Rack Davos White Bear Szeroko~ robocza (em) cm 43 em Manta:! bez utycia,,,,,,, narz~zi Przestrzen na wysokie wil'lzania,,,,,,, Zamkni~e nart w bagatniku,,,,,,,,,,,,, Zamkniqcie uchwytu,,,,,,,,,,,, na bagatniku bazowym MozliwoSi: montatu na belkach aluminiowych,,,,,, " " " Certyflkat TOV,,,,,,,,, Gwarancja Sial Sial Slat Sial 2 lata 3 lata 1 rok 1 rok 1 rok UCI ryty gllelycz, Producent MEN ABO Nazwa produklu Aconcagua Viking Iglo Max. ilo!f;c narvsnowboard6w Szerokosc robocza (em) 34.. Montaz bez utycia narz~zi,,, Przestrzen na wysokie wil'tzania,, Zamkniqcie nart w bagazniku, Zamknj~je uchwytu na bagamiku bazowym Certyflkat TOV,,, Gwarancja 21ala 2 lata 2 lata

14 WWW. l8urus.inlo.pl Uchwyty standard owe THULE Xtender Ekskluzywny aluminiowy uchwyt narciarski 0 atrakcyjnej. aerodynamicznej formia. Posiada motliwo!!c wysuwania uchwyt6w narciarskich w celu /alwiejszego za/adunku tub rozladunku. THULE Oeluxe Alum iniowy, aerodynamiczny uchwyt narciarski die wymagsjqcych uzytkownik6w. Regulacja wysoko!k:i. Uchwyt Thule Deluxe, dost~pny w trzech wielko!!ciach. x 2/4 THULE Snowpro I Snowpro Podwyzszany Stalowy uchwyt narclarski Przemy!!lana konstrukcja sprawla, ze narty i snowboardy macuje sifil szytko, latwa i wygodnie. Duty przycisk ulatwia otwieranie nawet w grubych, zimowych rfilkawicach. x2 TAURUS Ski Wykonany z aluminium barwionego na czamo doskonale prezentuje si~ na samochodzie. Dost~pny w dw6ch wielkosciach, mie!ici od trzech do pi<.lciu par nart tub dwe snowboardy. x2 TAURUS Alu Ski Taurus Alu Ski to aluminiowy uchwyt narciarski. Jego podwytszona konslrukcja pozwala bez przeszk6d przewozic narty z wysokimi wi~zaniami czy deski snowboardowe. Taurus Ski Rack II X 3/51 ii x4 Prosly. niezamykany uchwyl slu~cy do przewozenia 1 pary nart. :. ~.

15 www. IBurus.iDfO.pl MENABO White Bear AJuminiowy uchwyt narciarski. While Bear jest dobnj allematywel do magnetycznych uchwyt6w narciarskich firmy Menabo. CAM Davos Davos 10 uchwyt narciarskl wtoskiej firmy CAM. Posiada Podwyzszonll pocislawt;l przez co zapewnia odpowiednill wysokose wl~ar'l nart od dachu samochodu. Zamykany na kluczyk. x2, / / --.~ 8agazniki magnetyczne MENABO Aconcagua Zaletq uchwytu magnetycznego w slosunku do uchwyt6w z mocowanlem mechanlcznymjesl znacznle szybszy monlaz i demontaz, kl6ryodbywa sit;l bez uzycia narzt;ldzi. MENABO Viking { (J5) -",,.cc. - ~ x3 I x2 Szybkl monta.t oraz demonta.t pozwoii nam przewiezc sprzt;ll narciarski szybko i sprawnie do celu. Ozi~ki nowatorskiej konstrukcji uchwyt poslada specjalne miejsce do transportu kij6w narciarsklch. MENABOlglo Prosty i wygodny w u.tytkowaniu bagwik magnetyczny wtoskiej firmy MANABO.

16 White Water W swojej ofercie mamy wszystkie niezbeildne akcesoria, kt6re powieilkszq Tw6j samoch6d i pozwolq dowiezc nad wodeil caly niezbeildny ekwipunek. Teraz transport kajak6w, canoe, desek surfingowych, czy nawet ma/ych /odzi, to nic trudnego. Uchwyty do sprz'ltu wodnego Producent THULE Taurus Nazwa produktu Hull-a-Port Hydroglide 874 Uchwyt wielofunkcyjny 855 XSURF White Water tadowno~c 1 kajak 1 kajak 1-3 wios/a 1 windsurfing 1 kajak Dtugo~ tasmy (em) 2 x 275 2x x35 2 x 250 2x 260 Gumowa aslona klamry. Wszystkie srednice maszt6w do 10 em Zamek Mozliwosc montazu na belkach aluminiowych.. Certyfikat TOV. Gwarancja Sial Sial Slat 21ala 2 lata

17 www. taurus.inlo.pl THULE HULL A PORT Kompaklowy i latwy w utydu uchwyt do prz8wozu kajaka. Stabilna, kompaktowa konstrukcja. Podkladkl chron i~ kadlub. SoIidne tasmy ffiocuj<tce pewnle trzymaj<l, ka}ak. ~X1 THULE Hydroglide 874 Uchwyt ulatwiajl'lcy samodzielne ladowanie kajaka. PojemnoSt: 1 kajak. prosty, skladany uchwytdo kajaka. ~X1 THULE Uchwyt wielofunkcyjny 855 Uchwyt zaprojektowany do przewozu rotnych akcesori6w. - Uchwyt do transportu wiosei, pagaj6w, masztow i innyetl element6w 0 srednicy do 10 an Zintegrowana linka z zamkiem 0 po<tw6jnym dzialaniu - Mie~trzywiosla, pagejs ilp. - W komplecie 2 sztuki TAURUS X Surf Pozwala na wygodny I bezpleczny transport desek surfingowych I wij'ldsurfillqowych. MieSci jedn" deskfil i dwe maszty. TAURUS White Water ~X1 Uchwyt do przewozu kajakaw. Dziqki White Wether latwo i przyjemnie przewiezlemy kajak w docelowe miejsce. I I ~X1

18 WWW. l8urus.inlo.pl Wyktadziny Junior Zabezpieczajlj przed pobrudzeniem i zamoczeniem nieprzemakalne lekkie, latwe do czyszczenia, wygodne w u;tytkowaniu, dost~pnew4 rozmiarach. Wykfadziny do box6w Rozmiary: -SOx90cm -90x70cm -65x90cm - 90 x 100 em Funkcjonalne wykladziny do box6w. Dost~pne w 3 rozmiarach do wszystkich populamych box6w Thule. Rozmiary: -1745xSOOmm x 650mm x 720mm THULE Wycictg do box6w Wycill9 Thule pozwala latwo zdejmowac box z auta i przechowywac go pod sufilem gara1:u. Doskonaly lakze do kajak6w czy desek windsurfingowych. I,, -r-s THULE Torby Load & Go Zeslaw lort> jest zaprojeldowany z mys IE! 0 optymalnym wykorzystaniu wn~trz box6w dachowych Thule, ale z r6wnym powodzeniem moi:e bye wykorzystany w bagau,iku auta lub na koszu bagazowym. TAURUS Tasmy - wypos<d:one w wygodne uchwyty i pasy naramienne - majlil wodoodpome spody - ~ w kilku rozmiarach - pozwalajq na optymalne wykorzystanie przestneni baga2:nika Solidne i wytrzymale ta~my 0 wszech- diugo~c 2x 2,5m stronnym zastosowaniu. Doskonale zabezpieczajil przewozony ladunek i zapobiegaj!l,jego przemieszczaniu. Tablica oswietleniowa BC103 Zast~puje najwazniejsze tylne ~wiatla auta zasloni~te przez zamontowany baga1:nik rowerowy lub rowery. THULE One Key System Jeden kluczyk do wszystkieh zamk6w. Thule 544 _ 4 wk/adki, 2 klucze Wystarczywymienicwkladki w zamkaeh Thule widadek, 2 klucze bagaznika bazowego i wszyslkich Thule wk/adek, 3 klucze akcesoriach - uchwytach narciarskich, Thule wkladek, 4 klucze rowerowych czy boxie aby zamykac je wszystkiejednym kluczem. Skrobak do szyb Funkcjonalna skrobaczka do szyb ze szczollut Pokrowiec na wi"zania Skutecznie ehrenl wiqzania narciarskie podczas transportu. Doskonale sprawdza si~ na dluzsze wyjazdy

19 Bagazniki do aut dostawczych WWW. IBurus.iDfO.pl W ofercie firmy Taurus znajduje si~ rowniez szeroka gama produkt6w do samochod6w dostawczych. Posiadamy rozwi<tzania ulatwiajctee transport ladunku czoiowych fi rm THULE professional, CAM professional orazaurilis Mocowlnieladunku, 8agazniki bazowe Wykorzystaj w pelni mo1jiwoki Twojego samochodu zwh~kszajllc jego iadownoilt i wszechstronno$c zaslosowal'l. Dzil;!ki bagaznikom bazowyrn latwo mozna zmienic dach nlemal kazdego samoch6d w bezplecznq platform~ ladunkowcl Akcesoria Ogranlcznlk ladunku W naszej ofercie znajdll pal"1slwo akcesoria, ktore doskonale wspolgrajil. z baga:tnlklem bazowym. Wszechstronne i bezpleczne systemy unikalnych akcesori6w stworzone z myslli 0 profesjonalistach I codzlennych potrzebach transportowych. PlZ)'gOtowane. aby szybko j latwo wykonac Wde zadanle, oszcz~zaj~ czas, zwi~kszajllc komfort i wydajnost: codziennej pracy. Rolka ~llw lajjica Uliidunak Uchwyt do drab!n Osrodek Wczasowy TAURUS Katdyczlowiek marzy otym. alnudecod zgie/i(u wielkictj mias!, zatloczonych ulic, wmiejscegdzie s/ychac szum lasu, spiewptakow. Je1:elllubisz spedzal: czas aktywnie mamy die 0ebIe: - Windsurfing i kitesurling -KaJaki - todzie ~karskie + silnik (~trzny ) -MotOtOwka + narty woelfle + wakeboard - L:aglOwki (kadel). tagl6wka Neptun 16 m2, katamaltln (18 Iop-cal) Rowery g6rsk.ie Quady Boisko do siatk6wki + osprz,' 5161 do lenisa slolowego + OSpl2filt tuki+osprz~t -GryI zabawylinowe Oferujemy szerokie motliwosci nociegowe: komfortowe, 50s0b0we domkl - wygoclne pokoje z lazienk<l pole campingowe z zapleczem sanitamym wraz z prz~il:czami do pj1!du Lublsz natur~? Mamy dla Ciebie mn6stwo szlak6w turystyczno-przyrodnlczych, bfiskost par1t.6w krajobrazowych I narodowych. Raj die omlloiogow I rnilosnikow zwierzyny, ~karzy, mytliwych Jak I grzyblarzy. Oodalkowo 2 km ad osrodka znajduje sill urocza stadnlna konl, W kt6rej motna. konnej jak i wybrae si~ na przejatdtq: p~knyml terenami Osrodek Taurus Linowno Tel.: (32) Fax: (32) Kom.: wi~cej informacji na: Gadu-gadu:

20

Opis produktu Opis produktu Zdjęcia produktu

Opis produktu Opis produktu Zdjęcia produktu Asortyment: Bagażniki samochodowe TAURUS,, AURILIS, CAM Firma: Numer katalogowy FAP TAURUS Opis produktu Opis produktu Zdjęcia produktu 60799753 Zastosowanie: FIORINO i QUBO bez relingów Thule Rapid Fixpoint

Bardziej szczegółowo

Asortyment: Bagażniki samochodowe TAURUS, THULE, AURILIS, CAM. Firma: TAURUS

Asortyment: Bagażniki samochodowe TAURUS, THULE, AURILIS, CAM. Firma: TAURUS Asortyment: Firma: Numer katalogowy FAP 60799082 Bagażniki samochodowe TAURUS,, AURILIS, CAM TAURUS Opis produktu Opis produktu Zdjęcia produktu Box dachowy Pacific 600 Zastosowanie: bagażniki i AURILIS

Bardziej szczegółowo

Idealnie dopasuj bagażnik do swojego samochodu.

Idealnie dopasuj bagażnik do swojego samochodu. Idealnie dopasuj bagażnik do swojego samochodu www.bagaznik.pl BAGAŻNIKI BAZOWE Bagażnik EasyUp to solidna baza, do której łatwo dopasujesz pozostałe akcesoria do transportu Uniwersalny, kompletny bagażnik

Bardziej szczegółowo

Bez wątpienia docenisz szybkość i bezproblemowość montażu, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Bez wątpienia docenisz szybkość i bezproblemowość montażu, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Uchwyt narciarski SNOWUP 400 SnowUp 400 to uniwersalny, aluminiowy uchwyt na narty, który wyróżnia wysoka jakość wykonania i atrakcyjna cena. Absolutny lider sprzedaży ubiegłego sezonu zimowego w swojej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Boksy dachowe Bagażniki Haki Akcesoria. Przewóz bagażu

Rozdział II. Boksy dachowe Bagażniki Haki Akcesoria. Przewóz bagażu Rozdział Boksy dachowe Bagażniki Haki Akcesoria Bagażniki THULE 631100 BOX PACIFIC 100 (139 x 90 x 39 / 370 L) - szary THULE 631200 BOX PACIFIC 200 (175 x 82 x 45 / 460 L) - szary THULE 631500 BOX PACIFIC

Bardziej szczegółowo

System bagażników, które powiększą Twój samochód. Katalog 2008. Discover our world

System bagażników, które powiększą Twój samochód. Katalog 2008. Discover our world System bagażników, które powiększą Twój samochód. Katalog 2008. Discover our world Jeżeli Ty możesz o tym pomyśleć - my możemy to przewieźć. Twój rower. Twój kajak. Twoje narty. Twoją łódkę. Twój namiot.

Bardziej szczegółowo

Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów

Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów Informacja prasowa Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów Polska firma Taurus wprowadziła na rynek nową serię montowanych na haku holowniczym składanych bagażników CarryOn, dzięki którym można

Bardziej szczegółowo

Zabierz ze sobą wszystko

Zabierz ze sobą wszystko 2011 Zabierz ze sobą wszystko Ciepliwość jest cnotą Przerwa na kawę, wypad na lunch, leniwe popołudnie przed telewizorem. Wszyscy na coś czekamy. Łyk świeżego powietrza, zastrzyk adrenaliny czy cisza,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE SYSTEMY BANEROWE ZWIJANE 2015-05-06

WEWNĘTRZNE SYSTEMY BANEROWE ZWIJANE 2015-05-06 WEWNĘTRZNE SYSTEMY BANEROWE ZWIJANE 2015-05-06 1 WASP rollup ekonomiczny Wymiar widocznej grafiki (około) : 85 (szer.) x 200 (wys.) cm 100 (szer.) x 200 (wys.) cm wydruk : 134 zł wydruk : 160 zł wydruk

Bardziej szczegółowo

ORyginalne Akcesoria ThulE. Informacje dla dystrybutorów, grudzień 2011. www.opel.pl

ORyginalne Akcesoria ThulE. Informacje dla dystrybutorów, grudzień 2011. www.opel.pl ORyginalne Akcesoria ThulE Informacje dla dystrybutorów, grudzień 2011 www.opel.pl Systemy transportu bagażu Doskonała okazja na zwiększenie sprzedaży Twoi Klienci poszukują funkcjonalnych rozwiązań to

Bardziej szczegółowo

Thule Sweden AB Enjoy the ride

Thule Sweden AB Enjoy the ride Enjoy the ride 2013 Racks 6 Konstrukcja i cechy użytkowe 8 Belki 10 Stopy bagażnika 15 Thule Professional 16 Cargo 18 Konstrukcja i cechy użytkowe 20 Boxy dachowe 22 Składane boxy dachowe 30 Kosze bagażowe

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne bagażniki dachowe do każdego zadania.

Nowoczesne bagażniki dachowe do każdego zadania. Nowoczesne bagażniki dachowe do każdego zadania. Anodowane wykończenie jest odporne na korozję i sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Aerodynamiczna konstrukcja zmniejsza zużycie paliwa oraz zmniejsza

Bardziej szczegółowo

JEEP CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

JEEP CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA JEEP CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA O R Y G I N A L N E A K C E S O R I A 2 3 PERSONALIZACJA Dzięki całej kolekcji oryginalnych akcesoriów Jeep Cherokee stanie się jeszcze bardziej Twój. Możesz

Bardziej szczegółowo

JEEP GRAND CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

JEEP GRAND CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA JEEP GRAND CHEROKEE EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA O R Y G I N A L N E A K C E S O R I A 2 FELGA ALUMINIOWA 20 Chromowana, kapsel piasty z logo Jeep. Do wszystkich modeli z wyjątkiem SRT. Nr kat. K82212334

Bardziej szczegółowo

Get out there. Anywhere.

Get out there. Anywhere. Get out there. Anywhere. 2012 My wiemy jak. Kiedy i dokąd? To zależy od Ciebie. Gotowy na wyjazd? My także. Nawet jeśli nie znasz jeszcze celu, bądź pewien, że nasze systemy transportowe pomogą Ci do

Bardziej szczegółowo

PAKIETY AKCESORIÓW OPLA.

PAKIETY AKCESORIÓW OPLA. PAKIETY AKCESORIÓW OPLA. Oferta 2/2011 Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Prezentowane ceny są cenami brutto. General Motors zastrzega sobie prawo do zmian w

Bardziej szczegółowo

SOUND 4201 (BRACKET 1) Uchwyt ścienny do głośnika Sonos PLAY:1. fischer, łatwy montaż, funkcja blokady. SOUND 4203 (BRACKET 3)

SOUND 4201 (BRACKET 1) Uchwyt ścienny do głośnika Sonos PLAY:1. fischer, łatwy montaż, funkcja blokady. SOUND 4203 (BRACKET 3) UCHWYTY SONOS SOUND 4201 (BRACKET 1) Uchwyt ścienny do głośnika Sonos PLAY:1 dedykowany do głośnika Sonos PLAY:1, oferuje możliwość montażu w wbudowana poziomica, elementy do montażu na ścianie w zestawie:

Bardziej szczegółowo

SEZONOWA PROMOCJA AKCESORIA OPEL.

SEZONOWA PROMOCJA AKCESORIA OPEL. SEZONOWA PROMOCJA AKCESORIA OPEL. www.opel.pl CORSA D Thule Pacific 200 y boczne tylne 17 32 541 17 32 144 17 32 127 1129 zł 17 32 820 17 32 822 229 zł Posiadają system mocowania T-track Maksymalny udźwig

Bardziej szczegółowo

Wykonana z rury aluminiowej 25 x 1,5 cm, do samodzielnego montażu przy pomocy uchwytów zaciskowych

Wykonana z rury aluminiowej 25 x 1,5 cm, do samodzielnego montażu przy pomocy uchwytów zaciskowych Tel. +48 77 417 05 06 Fax +48 77 544 93 23 E-mail: orome@orome.pl Najczęściej zadawane pytania F.A.Q. Mapa Strony Orome.pl > Oferta > Bezpieczna technika pracy na wysokościach > Drabiny aluminiowe > Akcesoria

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA ZIMA 2013 KOMPLETY ORYGINALNYCH KÓŁ ZIMOWYCH MITSUBISHI

OFERTA SPECJALNA ZIMA 2013 KOMPLETY ORYGINALNYCH KÓŁ ZIMOWYCH MITSUBISHI LANCER 3.349 PLN (brutto / kpl.) Komplet kół zimowych LANCER: Opony: 205/60 R16 SEMPERIT Speed Grip 2 Oryginalne felgi aluminiowe: MZ314004 Cena kompletu dla (poza ofertą specjalną): 5.163 dla = 1.814

Bardziej szczegółowo

Doblò Cargo i Doblò. www.fiat.com. Pieczątka Dealera

Doblò Cargo i Doblò. www.fiat.com. Pieczątka Dealera www.fiat.com i Pieczątka Dealera Zdjęcia oraz opisy zamieszczone w tym katalogu mają charakter orientacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA LISTA K13 MICRA KOMPLET DYWANIKÓW WELUROWYCH - BIAŁE 157 PLN 133 PLN

AKCESORIA LISTA K13 MICRA KOMPLET DYWANIKÓW WELUROWYCH - BIAŁE 157 PLN 133 PLN K13 MICRA - BIAŁE 157 PLN 133 PLN K13 K13 MICRA MICRA - METTALIC GREY - CZARNOPURPUROWY 157 PLN 133 PLN 157 PLN 133 PLN K13 MICRA - CZERWONE 157 PLN 133 PLN K13 MICRA - POMARAŃCZOWY 157 PLN 133 PLN K13

Bardziej szczegółowo

STYL. Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18"

STYL. Galium 17 Oxalis 18 Isara 16 Savara 17 Exona 18 Akcesoria STYL 1 Galium 17" Oxalis 18" Isara 16" Savara 17" Exona 18" 1 Spoiler górny Aerodynamiczny i estetyczny. Podkrela dynamiczną linię 008. Felga aluminiowa Oxalis 18" Wród akcesoriów nadających

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

kolekcja 2013 Dystrybutor PHU Angre ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań tel.: +48 601 966 797 e-mail: angre@angre.com.pl www.bobike.com.

kolekcja 2013 Dystrybutor PHU Angre ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań tel.: +48 601 966 797 e-mail: angre@angre.com.pl www.bobike.com. kolekcja 2013 Świat leży u twych stóp! Pragniesz wolności... Swobodnie odkrywać... Beztrosko przeżywać... Pokazujesz świat od najlepszej strony, o ono buduje swój własny świat, swoją własną historię. Odkrywanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiajqcego: Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji i przesytania/sktadania ofert - siedziba JRP: Spotka Komunalna,,Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchow,

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Logan oraz Logan MCV Cennik akcesoriów Ważny od 26/01/2016

Nowa Dacia Logan oraz Logan MCV Cennik akcesoriów Ważny od 26/01/2016 Nowa Dacia Logan oraz Logan MCV Cennik akcesoriów Ważny od 26/01/2016 WYGLĄD WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ PERSONALIZACJA KOŁA I FELGI WYGLĄD WNĘTRZA Ozdobna obudowa świateł przeciwmgłowych 82 01 289 771 191 Naklejki

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Volkswagen. Haki holownicze. Samochody Użytkowe

Oryginalne akcesoria Volkswagen. Haki holownicze. Samochody Użytkowe Oryginalne akcesoria Volkswagen Haki holownicze Samochody Użytkowe Amarok Caddy Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć możliwości transportowe Amaroka. umożliwia ciągnięcie przyczepy

Bardziej szczegółowo

Citroen Jumpy kabina podwójna doskonałe rozwiązanie do przewozu ludzi i ładunku

Citroen Jumpy kabina podwójna doskonałe rozwiązanie do przewozu ludzi i ładunku Citroen Jumpy kabina podwójna doskonałe rozwiązanie do przewozu ludzi i ładunku Spis treści Podwójne kabiny Snoeks 4 Podwójna kabina wersja Podstawowa 6 Podwójna kabina wersja Standard 8 Wyposażenie 10

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

1. Dozownik ze stali nierdzewnej 51 sztuk 2. Dozownik ze stali nierdzewnej 4 sztuki

1. Dozownik ze stali nierdzewnej 51 sztuk 2. Dozownik ze stali nierdzewnej 4 sztuki Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wyposażenia łazienek w CB PAN w Jabłonnie 76/D/Adm/Jab/2015 1. Dozownik ze stali nierdzewnej - 51 sztuk matowy, uzupełniany jednorazowymi wkładami mydła w

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Logan oraz Logan MCV Cennik akcesoriów Ważny od 25/06/2014

Nowa Dacia Logan oraz Logan MCV Cennik akcesoriów Ważny od 25/06/2014 Nowa Dacia Logan oraz Logan MCV Cennik akcesoriów Ważny od 25/06/2014 WYGLĄD WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ PERSONALIZACJA KOŁA I FELGI WYGLĄD WNĘTRZA Ozdobna obudowa świateł przeciwmgłowych 82 01 289 771 191 Naklejki

Bardziej szczegółowo

BOBIKE PO PROSTU BEZPIECZNIE. Ach te magiczne chwile! Świat stoi przed Wami otworem. Nic nie może Wam przeszkodzić. Możecie go. odkrywać.

BOBIKE PO PROSTU BEZPIECZNIE. Ach te magiczne chwile! Świat stoi przed Wami otworem. Nic nie może Wam przeszkodzić. Możecie go. odkrywać. BOBIKE PO PROSTU BEZPIECZNIE Ach te magiczne chwile! Świat stoi przed Wami otworem. Nic nie może Wam przeszkodzić. Możecie go odkrywać. Pokaż swoim dzieciom to, co w nim najlepsze. Aby pomóc im rozwijać

Bardziej szczegółowo

DORMA. Samozamykacz TS 83

DORMA. Samozamykacz TS 83 DORMA TS 83 z inteligentnym tłumieniem otwierania (beckcheck) Łatwy w montażu i jeszcze łatwiejszy do regulacji. do prawie wszystkich zastosowań i wielkości drzwi. DORMA TS 83 jest efektem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Zał. nr 1 do SIWZ WT.2370.10.2370 Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 6 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH KWATERMISTRZOWSKICH. Wymagania minimalne

Bardziej szczegółowo

Ręczny wózek z funkcją pionizacji elektrycznej

Ręczny wózek z funkcją pionizacji elektrycznej Ręczny wózek z funkcją pionizacji elektrycznej To jest LEVO: Dotknięcie przycisku podnosi Cię do bezpiecznej, komfortowej pozycji stojącej, by móc aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu. W pracy, w szkole

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZYCZEP 2012

CENNIK PRZYCZEP 2012 CENNIK PRZYCZEP 2012 Edycja Pierwsza 09.01.2012 Spis treści Strona Alugance 205 4 Alugance 260 5 Seria 1000 model - 1150 S 6 Seria 1000 model - 1205 S 7 Seria 2000 model - 2205 S 8 Seria 2000 model - 2260

Bardziej szczegółowo

Thema. www.lancia.com. Pieczątka Dealera

Thema. www.lancia.com. Pieczątka Dealera www.lancia.com Thema Pieczątka Dealera Zdjęcia oraz opisy zamieszczone w tym katalogu mają charakter orientacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

SOLO SOLO. Profilowane boki dla większej swobody i przestrzeni Regulowane i amortyzowane zawieszenie Dostępne kolory.

SOLO SOLO. Profilowane boki dla większej swobody i przestrzeni Regulowane i amortyzowane zawieszenie Dostępne kolory. PRZYCZEPKI DLA DZIECI D LITE SOLO ENCORE D LITE D Lite jest najbardziej komfortową i stylową przyczepką rowerową. Dzięki naszym uniwersalnym dodatkom łatwo dostosować ją na spacery czy jogging, tak aby

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

Breezy 250. Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna...

Breezy 250. Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna... Breezy 250 Breezy 250 Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna... Breezy 250 pokazany z niestandardowymi opcjami Mocny i wytrzymały Nowa konstrukcja

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY DOSTAWCZE AKCESORIA

SAMOCHODY DOSTAWCZE AKCESORIA SAMOCHODY DOSTAWCZE AKCESORIA OKŁADZINY DREWNIANE DO STANDARDOWEJ EKSPLOATACJI Podłoga drewniana Model KANGOO II ph2 L0 bez drzwi 77 11 423 650 440 Model KANGOO II ph2 L1 bez drzwi 77 11 424 421 440 Model

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ZAKRES 1: ROWERY I SPRZĘT ROWEROWY Przedmiot zamówienia. Ilość w szt. Wartość brutto w zł. Cena jednostkowa netto w zł

Załącznik nr 1. ZAKRES 1: ROWERY I SPRZĘT ROWEROWY Przedmiot zamówienia. Ilość w szt. Wartość brutto w zł. Cena jednostkowa netto w zł Załącznik nr Lp. ZAKRES : ROWERY I SPRZĘT ROWEROWY Przedmiot Przykładowa wizualizacja zamówienia. Rower tandem trekking Minimalne parametry techniczne /opis przedmiotu zamówienia min. parametry techniczne:

Bardziej szczegółowo

TORBY ROWEROWE CZAPECZKI NERKI PLECAKI MIEJSKIE PRACOWNIA PANATO. fot. Krzysztof Orłowski/91Studio www.91studio.tumblr.com

TORBY ROWEROWE CZAPECZKI NERKI PLECAKI MIEJSKIE PRACOWNIA PANATO. fot. Krzysztof Orłowski/91Studio www.91studio.tumblr.com KATALOG PRODUKTÓW TORBY ROWEROWE CZAPECZKI NERKI PLECAKI MIEJSKIE fot. Krzysztof Orłowski/91Studio www.91studio.tumblr.com PRACOWNIA PANATO ul. Jedności Narodowej 68 A (oficyna na parterze, wejście od

Bardziej szczegółowo

PODPOWIADAMY: Jaki Model Zigo Leader ( X 1 czy X 2 ) jest dla mnie odpowiedni?

PODPOWIADAMY: Jaki Model Zigo Leader ( X 1 czy X 2 ) jest dla mnie odpowiedni? Opublikowano na BikeOVO (http://www.bikeovo.pl) Strona główna > PODPOWIADAMY: Jaki Model Zigo Leader ( X 1 czy X 2 ) jest dla mnie odpowiedni? PODPOWIADAMY: Jaki Model Zigo Leader ( X 1 czy X 2 ) jest

Bardziej szczegółowo

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN TS 92 TS 91 Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN UNIWERSALNE SAMOZAMYKACZE DO DRZWI STANDARDOWYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 1154 Samozamykacze TS 92 oraz TS 91 stanowią uzupełnienie systemu

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Life T i Life RT PASUJE DO AKTYWNEGO ŻYCIA NASTOLATKÓW

Life T i Life RT PASUJE DO AKTYWNEGO ŻYCIA NASTOLATKÓW DANE TECHNICZNE LIFE T LIFE RT Max. waga użytkownika: 100 kg 100 kg Szerokość siedziska: 28 50 cm 28 48 cm Głębokość siedziska: 32 46 cm 32 46 cm Wysokość przednia siedziska: 40 53 cm 36 50 cm Wysokość

Bardziej szczegółowo

ANEX CLASSIC UROK PONADCZASOWEJ KLASYKI. SZWAJCARSKI DESIGN WÓZEK UNIWERSALNY 2 W 1 WÓZEK UNIWERSALNY 3 W 1

ANEX CLASSIC UROK PONADCZASOWEJ KLASYKI. SZWAJCARSKI DESIGN WÓZEK UNIWERSALNY 2 W 1 WÓZEK UNIWERSALNY 3 W 1 2015 2016 1 / 1 WÓZEK UNIWERSALNY 2 W 1 WÓZEK UNIWERSALNY 3 W 1 ANEX CLASSIC UROK PONADCZASOWEJ KLASYKI. SZWAJCARSKI DESIGN Modele wózków ANEX opracowywane są przez doświadczonych szwajcarskich ekspertów

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Sandero oraz Sandero Stepway Cennik akcesoriów Ważny od 25/06/2014

Nowa Dacia Sandero oraz Sandero Stepway Cennik akcesoriów Ważny od 25/06/2014 Nowa Dacia Sandero oraz Sandero Stepway Cennik akcesoriów Ważny od 25/06/2014 WYGLĄD WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ PERSONALIZACJA WYGLĄD WNĘTRZA KOŁA I FELGI Ozdobna obudowa świateł przeciwmgłowych 82 01 289 771

Bardziej szczegółowo

Kontakt: Centrala: 067/2532 235. THULE TRAILERS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 64-730 Wieleń. Dział Sprzedaży:

Kontakt: Centrala: 067/2532 235. THULE TRAILERS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 64-730 Wieleń. Dział Sprzedaży: . THULE TRAILERS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 64-730 Wieleń Kontakt: Centrala: 067/2532 235 Dział Sprzedaży: Anna Gapska-Stefanek tel.: 067/253 21 92 Łukasz Tomiak tel.: 067/253 21 97 Page 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dacia Lodgy Cennik akcesoriów Ważny od 07/05/2016

Dacia Lodgy Cennik akcesoriów Ważny od 07/05/2016 Dacia Lodgy Cennik akcesoriów Ważny od 07/05/2016 WYGLĄD WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ PERSONALIZACJA KOŁA I FELGI KOMFORT I OCHRONA KOMFORT WEWNĄTRZ WYPOSAŻENIE DO BAGAŻNIKA DYWANIKI Pakiet SUV 7711566695 2 414

Bardziej szczegółowo

SZALUNKI. System 2000 TECHNIK BAU. Alu / Stal Wysokoœæ elementów: 2,70m / 1,35m. Zawodowcy w szalunkach. für den

SZALUNKI. System 2000 TECHNIK BAU. Alu / Stal Wysokoœæ elementów: 2,70m / 1,35m. Zawodowcy w szalunkach. für den «TECHNIK BAU für den SZALUNKI System 000 Alu / Stal Wysokoœæ elementów:,70m / 1,35m Stal Aluminium AL 000 Wysokoœæ elementów:,70m / 1,35m Aluminium 60 kn/m www.ringer.pl Jeden System - wiele Zalet Profil

Bardziej szczegółowo

TORBY SAMOCHODOWE NA MIARĘ BAGAŻNIKA

TORBY SAMOCHODOWE NA MIARĘ BAGAŻNIKA TORBY SAMOCHODOWE NA MIARĘ BAGAŻNIKA JESZCZE TYLKO ZAPAKOWAĆ BAGAŻNIK I W DROGĘ! BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻY: Miej porządek w bagażniku oraz łatwy dostęp do rzeczy, których będziesz potrzebował podczas podróży.

Bardziej szczegółowo

System rurkowy. katalog 2017 aktualizacja produktowa 02.01

System rurkowy. katalog 2017 aktualizacja produktowa 02.01 katalog 2017 aktualizacja produktowa 02.01 Niniejszy katalog prezentuje wszystkie elementy systemu rurkowego, ze szczególnym uwzględnieniem rurek, różnorodnych łączników, akcesoriów oraz asortymentu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej

DANE TECHNICZNE. Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej DANE TECHNICZNE Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej Maks. waga użytkownika: 125 kg // 140 kg Nachylenie oparcia: -31 do + 15 ê Koła Proton lub adapter osi roweru z napędem ręcznym: 100 kg Środek

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe do samochodów osobowych, pojazdów 4x4, SUV oraz busów. Oferta produktowa

Łańcuchy śniegowe do samochodów osobowych, pojazdów 4x4, SUV oraz busów. Oferta produktowa Łańcuchy śniegowe do samochodów osobowych, pojazdów 4x4, SUV oraz busów Oferta produktowa snox PRO s(nox)olution! Oczywiście od firmy pewag! pewag snox pro to jedyne na świecie łańcuchy śniegowe, których

Bardziej szczegółowo

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail STANDARD

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail STANDARD Nadwozia plandekowe typ CURT-trail STANDARD CURT-Trail STANDARD to uniwersalny typ zabudowy łączący wytrzymałość, funkcjonalność oraz rozsądną cenę. Charakterystycznymi elementami są: odsuwana ściana boczna

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Bardzo przystępny cenowo, prosty i szybki w montażu. zastosowanie : wewnętrzne mechanizm: zwijany

Bardzo przystępny cenowo, prosty i szybki w montażu. zastosowanie : wewnętrzne mechanizm: zwijany W E W N Ę T R Z N E S Y S T E M Y B A N E R O W E Z W I J A N E 1 W A S P r o l l u p e k o n o m i c z n y Wymiar widocznej grafiki (około) : 85 (szer) x 200 (h) cm 100 (szer) x 200 (h) cm wydruk blockout

Bardziej szczegółowo

systemy przechowywania

systemy przechowywania systemy przechowywania www.pollo-system.pl Modułowy system półek i regałów System półek i regałów fińskiej firmy Sovella jest alternatywą dla standardowego wyposażenia szafy czy garderoby, jak również

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE SYSTEMY BANEROWE ZWIJANE

WEWNĘTRZNE SYSTEMY BANEROWE ZWIJANE WEWNĘTRZNE SYSTEMY BANEROWE ZWIJANE 1 WASP rollup ekonomiczny Wymiar widocznej grafiki (około) : 85 (szer.) x 200 (wys.) cm 100 (szer.) x 200 (wys.) cm wydruk blockout PET : 133 zł wydruk blockout PET

Bardziej szczegółowo

Volkswagen Crafter kabina podwójna. doskonałe rozwiązanie do przewozu ludzi i ładunku

Volkswagen Crafter kabina podwójna. doskonałe rozwiązanie do przewozu ludzi i ładunku Volkswagen Crafter kabina podwójna doskonałe rozwiązanie do przewozu ludzi i ładunku Spis treści Podwójne kabiny Snoeks 4 Podwójna kabina wersja Podstawowa 6 Podwójna kabina wersja Premium 8 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2 E 140.2 mobilna, pionowa i bardzo ergonomiczna konstrukcja z teleskopowym regulowanym uchwytem jest łatwa do transportu i przechowywania. Specjalne uchwyty na akcesoria, system C&C do szybkiej wymiany

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Civic 5D 2017

Akcesoria Civic 5D 2017 Akcesoria Civic 5D 2017 Pokrowiec na szybę Chroni szybę przednią, szyby przednie boczne oraz lusterka przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W zestawie torba do przechowywania. Posiada logo Civic.

Bardziej szczegółowo

System zabezpiecze dachowych Isola TopSec Najwy sza klasa bezpiecze stwa dla dachów spadzistych

System zabezpiecze dachowych Isola TopSec Najwy sza klasa bezpiecze stwa dla dachów spadzistych System zabezpiecze dachowych Najwy sza klasa bezpiecze stwa dla dachów spadzistych Zaprojektowany do gontów i dachówek stalowych Powertekk Jako na Twoim dachu! Zabezpieczanie Ława kominiarska Pewno bez

Bardziej szczegółowo

Seria 8000 - wieloletnie doświadczenie zaowocowało najmocniejsza ofertą na rynku! Wybierz przyczepę dla swojej łodzi...

Seria 8000 - wieloletnie doświadczenie zaowocowało najmocniejsza ofertą na rynku! Wybierz przyczepę dla swojej łodzi... 38 Seria 8000 - wieloletnie doświadczenie zaowocowało najmocniejsza ofertą na rynku! Wybierz przyczepę dla swojej łodzi... Przyczepy podłodziowe 7 uzasadnionych powodów - będących gwarancją na trwałość

Bardziej szczegółowo

VIZ-ART GEMINI Vertical Mobil stojak TV / Plazma kategoria: Katalog > UCHWYTY / STOJAKI > Stojaki TV / LCD / LED

VIZ-ART GEMINI Vertical Mobil stojak TV / Plazma kategoria: Katalog > UCHWYTY / STOJAKI > Stojaki TV / LCD / LED DSSsystems Al. Niepodległości 19/4 02-653 Warszawa tel. +48 881 22 33 22 tel. +48 22 852 00 50 VIZ-ART GEMINI Vertical Mobil stojak TV / Plazma kategoria: Katalog > UCHWYTY / STOJAKI > Stojaki TV / LCD

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

pierwszym miejscu! SANO stawia Elektryczny schodołaz

pierwszym miejscu! SANO stawia Elektryczny schodołaz ludzi na pierwszym miejscu! SANO stawia Elektryczny schodołaz LIFTKAR PT BEZPIECZEŃSTWO NA SCHODACH. ŁATWOŚĆ OBSŁUGI. JAKOŚĆ ŻYCIA TO KORZYSTANIE Z NIEGO W PEŁNI. Istnieje wiele powodów, przez które osoba,

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml OZNACZENIE wys. x szer. x gł. MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml Sml 101 1800 x 600 x 435 64 891,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 1890 x 600 x 435

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PANELOWE. Oferta Baseline Systemy Panelowe Panele i Słupki Systemy Panelowe 78. Zestawy Panelowe Phantom Systemy Panelowe 79

SYSTEMY PANELOWE. Oferta Baseline Systemy Panelowe Panele i Słupki Systemy Panelowe 78. Zestawy Panelowe Phantom Systemy Panelowe 79 SYSTEMY PANELOWE Oferta Systemy Panelowe 76 77 Panele i Słupki Systemy Panelowe 78 Systemy Panelowe 79 Gear Edge Systemy Panelowe 80 Oferta 1 / Oferta Oferta Panel Kit Oferowane zestawy panelowe są bardzo

Bardziej szczegółowo

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ DUCOSUN F PLUS Opis Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych z ruchomymi lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mog¹ byæ sterowane automatycznie przy pomocy si³owników

Bardziej szczegółowo

DMTrade.pl ELEKTRONIKA MULTIMEDIA - TELETECHNIKA ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE TORBY DO LAPTOPA

DMTrade.pl ELEKTRONIKA MULTIMEDIA - TELETECHNIKA ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE TORBY DO LAPTOPA ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE Everki to amerykańska marka z siedzibą w Kaliforni. Produkty klasy premium, wysokiej jakości, stylowe i innowacyjne, doskonale sprawdzające się w codziennym użytkowaniu.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA FIRMY FORD. Akcesoria FORD S-MAX. Od 06/2015

AKCESORIA FIRMY FORD. Akcesoria FORD S-MAX. Od 06/2015 AKCESORIA FIRMY FORD Akcesoria FORD S-MAX Od 06/2015 www.akcesoria-ford.pl Go Further Akcesoria FORD S-MAX Od 06/2015 PRZEWÓZ BAGAŻU Przewóz bagażu na dachu Przewóz bagażu z tyłu pojazdu Haki holownicze

Bardziej szczegółowo

TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner

TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner TB Print i Wittchen Katalog świąteczny Programu TB Partner Etui na telefon i dokumenty 170 pkt. Etui na telefon komórkowy i dokumenty, bardzo starannie i estetycznie, ręcznie wykonane z wytrzymałej skóry

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYSTAWIENNICZE

SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE 1. ŚCIANKI WYSTAWIENNICZE Ścianki reklamowe to jedna z bardziej atrakcyjnych form promocji swojej marki, produktów lub usług z wykorzystaniem systemów wystawienniczych. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MODUŁOWY Carsataliete Przykładowy scenariusz zastosowań Carsatelite

WARSZTAT MODUŁOWY Carsataliete Przykładowy scenariusz zastosowań Carsatelite WARSZTAT MODUŁOWY Carsataliete jest modułową zmontowaną w całości konstrukcją warsztatu samochodowego, zawierającą wszystkie funkcje nowoczesnego stanowiska do obsługi i naprawy pojazdów wraz z profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA: Adapter trzpień --> 5/8"

AKCESORIA: Adapter trzpień --> 5/8 Lublin 02.07.2013 AKCESORIA: Adapter trzpień --> 5/8" Prosty adapter trzpień na gwint 5/8", blokada na śrubkę imbusową ADYYSMP27 Adapter trzpień -> gwint 5/8" Wykonany z aluminium, anodowany na kolor srebrny

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ]

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ] Do wszystkich rodzajów rur Wkładka gumowa z EPDM Ze wspawaną nakrętką Dwie śruby łączące Dostępne oddzielnie lub jako komplet ze śrubą i kołkiem SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH OBEJMY STALOWE Z WKŁADKĄ EPDM

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku

Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Comfort 850 S 851 S Comfort 850 851 2 Układy napędowe Marantec do bram przesuwnych Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Do małych

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Sandero oraz Sandero Stepway Cennik akcesoriów Ważny od 07/05/2016

Nowa Dacia Sandero oraz Sandero Stepway Cennik akcesoriów Ważny od 07/05/2016 Nowa Dacia Sandero oraz Sandero Stepway Cennik akcesoriów Ważny od 07/05/2016 WYGLĄD WNĘTRZA I NA ZEWNĄTRZ PERSONALIZACJA WYGLĄD WNĘTRZA KOŁA I FELGI Ozdobna obudowa świateł przeciwmgłowych 8201289771

Bardziej szczegółowo

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y 76 W Y P O S A Ż E N I E GA R D E R O BY S E R I A H O GA R P L U S............................................................................................. 7 8 W I E S Z A K I I P Ó Ł K I N A O B

Bardziej szczegółowo

GRUPA TOWARÓW: 7 AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

GRUPA TOWARÓW: 7 AKCESORIA ZEWNĘTRZNE GRUPA TOWARÓW: 7 ANTENA SAMOCHODOWA 2 CIŚNIENIOMIERZ 3 Pokrowiec na samochód 4 Pokrowiec na motor 5 Osłona przeciwsłoneczna 6 PomPa nożna 6 ŚCIĄGACZE NA BAGAŻNIK 7 WYCIERACZKI 8 ANTENA SAMOCHODOWA DŁUGA

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO AKCESORIA

SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO AKCESORIA SIMPLY CLEVER ŠKODA CITIGO AKCESORIA Spoilery progowe boczne (1ST071685) Spoiler dachowy (1ST071640A) Zestaw spoilerów przedni i pokrywy bagażnika (1ST071600 GRU) Ozdobna listwa pokrywy bagażnika (1ST071360)

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Produkt str. Tablice korkowe 224 Tablice magnetyczne-suchościeralne 225 Tablice Flipchard 225 Tablice jezdne 226 Potykacze 226 Tablice samoprzylepne 226 Tabliczki

Bardziej szczegółowo

Seria 7000 - CARGO - przyczepy Brenderup są idealnym partnerem w biznesie. Wybierz przyczepę dla siebie...

Seria 7000 - CARGO - przyczepy Brenderup są idealnym partnerem w biznesie. Wybierz przyczepę dla siebie... Seria 7000 - CARGO - przyczepy Brenderup są idealnym partnerem w biznesie. Wybierz przyczepę dla siebie... 8 uzasadnionych powodów - będących gwarancją na trwałość i wysoką użyteczność 6 3 2 4 5 7 1 8

Bardziej szczegółowo

Voyager. www.lancia.com. Miejsce na pieczątkę Dealera

Voyager. www.lancia.com. Miejsce na pieczątkę Dealera www.lancia.com Voyager Miejsce na pieczątkę Dealera Informacje i zdjęcia zawarte w tym katalogu są jedynie orientacyjnie. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w każdej chwili i bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

PROFILE. Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość mm, grubość 1.5 mm, waga: kg/m

PROFILE. Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość mm, grubość 1.5 mm, waga: kg/m PROFILE 0100 Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość 30 30 mm, grubość 1.5 mm, waga: 0.220 kg/m 0425 Profil do wieka skrzyń, aluminiowy, szerokość 30 43,5 mm, grubość 1.5 mm, waga:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

1.1. TABLICZKI NA DRZWI Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO 20 SZT.

1.1. TABLICZKI NA DRZWI Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO 20 SZT. Strona1 Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Warunki ogólne: Treści niezbędne do opracowania projektów i wykonania grafiki zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania

Bardziej szczegółowo

Qubo i Fiorino. www.fiat.com. Pieczątka Dealera

Qubo i Fiorino. www.fiat.com. Pieczątka Dealera www.fiat.com i Pieczątka Dealera Zdjęcia oraz opisy zamieszczone w tym katalogu mają charakter orientacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo