Bagainiki na dachy z relingami. Bagazniki na standardowe dachy i fabryczne miejsca montazu agazniki bazowe. THULl! AURIUS CAlI TAURUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bagainiki na dachy z relingami. Bagazniki na standardowe dachy i fabryczne miejsca montazu... 1 8agazniki bazowe. THULl! AURIUS CAlI TAURUS"

Transkrypt

1

2 wersjaalumlnlowa wersja flalow. montai bel na~i umykany opcjoii8iny UmH 5q'b11;i montai cios~ kolo.y Szeroka gama bagaznik6w bazowych pozwoli Ci latwo zmienic dach niemal kazdego samoch6d w bezpiecznq platform~ ladunkowq. W swojej ofercie posiadamy kilka system6w bagaznik6w bazowych, kt6re doskonale dopasujq si~ do kazdego dachu w zaleznosci od potrzeb. - - THULl! Model bagai.nika /751 Original Driver Totus Y,k Bagazniki na standardowe dachy i fabryczne miejsca montazu AURIUS CAlI... tadowno~ (kg) Zamek w standardzie Dost~pne belki stalowe lub aluminiowe MozliwoS wymiany zestawu dopasowuiqcego Certyfd(at TOV pelnia normy City Crash Monta.t bez u,tycia narz~zj - THULl! AURIUS CAlI TAURUS Model bagaznika Trek Initial Totus Reling Eco Reling Bagainiki na dachy z relingami tadowno~ (kg) Zamek w standardzie Dost~pne belki stalowe lub aluminiowe Certyfikat TOV pelnia normy City Crash Monlat bez uzycia narz~zj MozliwoS wymiany zestawu dopasowuiqcego 1 8agazniki bazowe

3 Bagazniki na standardowe dachy WWW. IBurus.iDfO.pl THULE Rapid 754 Stabilny, bezpieczny i efeklowny bagm:nik przeznaczony do ~kszo$ci aul 0 standardowych dachach. Kompletny bagatnik Iworu! IJZy sprzedawane oddzielnie elementy, kt6re doskonale dopasowujll bagaznik do auta. THULE - Fixpoint 751/753 * (*nizszy profil) Wiele samochod6w fabrycznie wyposazonych jest w mocowanla do bagatnika. Thule Rapid Fixpoint 753 dzi~ki Indywiduslnle projektowanym zestawom dopasowuj'lcym (kit) doskonale pasuje do katdego mocowania. AU RillS Original Bagatniki z linil Original SCI przeznaczone do dowoinego samochodu nle posiadaj<lcego reling6w dachowych. W zale1:no~ci od samochodu bagatnik mocujemy w fabfycznych miejscach tub wykorzystuj<,!c ksztah dachu. CAM Driver Niezawodny bagsuiik z proslymi rozwiqzaniami, kt6re pozwolcl; bezplecznle przewietc nasze bagate do celu, przeznaczony do dowolnego samochodu nle posiadajqcego reling6wdachowych. CAM Totus Bagatnlk Totus strakcyjnie prezentuje si~ na dachu samochodu. Bagainiki te posiadaj<l stopy do samochod6w wyposatonych w fabryczne punkty montatu Jak i do dach6w standardowych gdzie /apka montowana jest m i~zy drzwi a karoseri~. SUPERAUTO Yak Bagaznikl!U\ dedykowane dla konkretnych samochod6w, dzj~1d temu bagatnik jest dopasowany do dachu a belld nie wystajq poza Jego obr~b. Bagaznlk bazowy tworzy sp6jnq calom.: z naszym samochodem. t7'0. " U."LII\U Tn ~ e 0

4 WWW. l8urus.inlo.pl THULE Rapid Reling Bagazniki bazowe na dachy z relingami Nowsza wersja baga1:nika 755, ktora spemia jut noml)' Citi Crash i mote obj<t szersze relingi. Bagatnik do samochod6w ze standardowyml relingaml dachowymi. latwy j szybki w montatu bez utycia narzedzi. THULE Rapid Reling Cho(: wyg'clda elegancko i delikatnie moze bye zamonlowany na najgrubszych relingach. Sialowa, poktyta gum!! tasma obejmuje reling i zaciska si~ na nim podczas do~cania zlntegrowanego ze stdp<!, po~tla. THULE Rapid Reling Relingi zintegrowane instaiowane na dachadl niekl6rych nowych aut wymagajq calkowide nowego systemu montatu bagatnika. Zaslosowanie specyficznych zeslaw6w dopasowuj~ pozwaja J'\8 doskonale OOpaSOW'anie stop baga2:nika. AU RillS Trek Bagatnikl z linll Trek!HI przeznaczone do samochod6w wyposa1onych w relingi dachowe. Bagaznik jest fabrycznie zmontowany I gotowy do utytku sprawiajqc te monlat i utytkowanie jest niezwykle lelwe. AURILIS Initial 8agaznlkl z lini, Inital dzi~ki dobrej jakow i atrakcyjnej cenie nie nadwel1ut domowego budtetu. Prosty, niezawodny bagatnlk na samochody z rellngaml dachowymi. 0 CAM Totus Raring Nowy bagatnik bazowy finny CAM przeznaczooy na sarnochcxly z rellngami dachowymi. Jest to linia lotus, wi~ posiada wszystkie jej zalety jak IadownoSt, design i atrakcyjnl!. cen/it. TAURUS Eco Rering Bagatnlk przeznaczony do samochodow wyposatonych w relingi dachowe. Prosty i tani bagatnik nie wymagajl!.cy narz~zi domootatu.

5 Sprint Niezaleznie od typu posiadanego auta w ofercie zawsze znajdzie si~ w!asciwe rozwiqzanie. Rozwiqzanie proste, bezpieczne i stylowe. Rowery mozesz przewiezc na dachu, tylnej klapie lub haku holowniczym. Uchwyty rowerowe NA DACH Producent THULE TAURUS A' wymagany adaptor Nazwa produktu Proride 591 FreeRide 532 OutRide 561 Sprint Ero III Max, ilo~c rower6w Monlat bez uzycia dodalkowych narz~zi ~rednica ramy (mm) dowolna Automatyczna regutacja uchwytu ramy Regulowane paski zfiloole do mocowania k6/ Zamknifllcie roweru w bagazniku opcja Zamknifilcie uchwytu na bagatniku bazowym MoZliwo~c mon!azu z lewej tub prawej slrony Montaz na belkach aero A' A' A' Manla.! na belkach proslokottnych Certyfikal TOv Spelnia narmy City Crash Gwarancja Sial 5 [al Sial 3 lata 2 lata 2 lata Uchwyty rowerowe NA HAK Producent THULE TAURUS Nazwa produktu EuroClassic GS EuroWay RideOn Xpress HangOn EasyRide Model Max, ilo~ rower6w 213 z adapt. 314 z adapt. TH TH t adowno$t (kg) Masa (kg) $rednica ramy (mm) dowolna Montat k6/ w regulowanych Regulowane I Paski z~bate uchwvtclch ta!imv Zamkn i ~cie roweru w bagazniku Linka 538 (epcja) Zamkni~cie bagatnika na haku Zamek957 Kl6dka Zamek 957 (epcja) Motliwo!ic odchylania z rowerami Montat na aulach Z adaptorem 9042 z ko/em zaoasowvm z tvlu Tylna tablica o!iwieueniowa Thule 976 (epcja) BC103 (epcja) Zi1jcze elektryczne 13f7 bolc6w z adapt /13 bolc6w z dest. adapt Certyfikat TOV I EuroBE I Spelnia nermy City Crash I Gwarancja 51al 51al 51at 51at 51at 2 lata Bagazniki i uchwyty rowerowe 4

6 WWW. l8urus.inlo.pl Uchwyty rowerowe na dach THULE Proride 591 ProRide to niezwykle nowatorski i funkcjonalny uchwyt rowerowy. Uchwyt ramy 0 calkowicie nowej aluminiowej konstrukcji samoczynnie dopasowuje si~ do srednicy ramy roweru u1atwiajqc szybki zaladunek. x 1 THULE Freeride Solidny i bezpieczny uchwyt rowerowy 0 nowej, bardziej funkcjonalnej konslrukcji. Uchwyt ramy wyposa1:ony w mecl1anizm szybkiego uwalniania, pasuj<tcy do wil;lkszo!!ci, ram uiatwia mocowanie roweru. x 1 THULE OutRide Podstaw<i uchwytu Thule OutRide jest smukla, aluminiowa szyna znana jut z uchwytu Thule ProRide. Nowa konslrukcja glowicy z mechanizmem zalrzaskowym pozwala na mocowanie wszystkich typ6w widelctm rowerowych. x 1 TAURUS Sprint Wygodny w utyclu aluminiowy uchwyt rrywerryny posiadaj!lcy mccowanie z mechanizmem szybkiego uwalniania. Mocowane k61 przy pomocy wygodnych i niezawodnych pask6wz~batych. ~ x1 TAURUS Eco Solidny, stalowy uchwyt rowerowy do montazu na belkach bazowych, pozwoli przewiezc bezpiecznie rower w dowolne miejsce. Niezamykany. ~ x1 Taurus III Solidny bagatnik rowerowy. Posiada paski do mocowania k6i o r6znych rozmiarach op~n. Mozna dokupic galk~, kt6ra zabezpieczygo przed kradzie~. ~ x1

7 Uchwyty rowerowe na hak www. taurus.idfo.pl THULE EuroClassic GS - 928/929 Nowy, wygodny mechanizm odchylai<l.cy umoi:liwia dost~p do IxIgaznika aula talde zzamontowanymi rowe rami coodbywa si~ blyskawicznie. Bezpieczny, stabilny i bardzo latwy montat zapewnia opatentowane mocowanie przez prosta zamkniqciedtwigni. 'z adaptorem x 2/3 (+1*) THULE EuroWay G2 Thule EuroWay jest bezpieczny. stabilny i bardzo /atwy w montazu. Chronione patentem mocowanie pasuje do wszyslkich typ6w hak6w holowniczych j nie wymaga zadnej regulacji. Funkcja odchylania ulatwia dost~p do bagatnika aula podczas padrot)'. x 2/3 THULE RideOn Kompaktowy bagatnik rowerowy z mocowaniem, ktore umozliwia bezpieczny, szybki monlat i nie wymaga Uldnej regulacji. Funkcja odchylania uiatwia dosl~p do bagstnika aula r6wnie1zzamonlowanymi rowerami. ~ x2/3 THULE HangOn - 972/ 9708/974 Wygodny, latwo odchylany bagaznik rawerowy z certyfikalem ISO monlowanyna haku holowniczym. x 314 THULE Xpress ~ 970 Nowa, praklyczna konslrukcja bagaznika u/atwia utywanie i przechowywanie. Nieutywany bagainik moina latwo z/otyc I w por~nej lomle schowac wewncjlrz aula. Thule Xpress miesci dwa rawery 0 dowolnych rozmiarach ram. x2 TAURUS EasyRide Prosty i /atwy w uzyciu bagaznik rawerowy na Hak. Jego nozycowa konslrukcja pozwala na szybki montaz i demontat uchwytu. Doskonale spisuje si~ na kr61kie niedzielne wycieczki poza miasto. Miesci do2 rower6w. x2 Bagazniki i uchwyty rowerowe

8 WWW. l8urus.lnlo.pl Uchwyty rowerowe na tylncl klapq THULE BackPack 973 Stabilny I bezpieczny bagatnik rowerowy. System indywidualnych zeslaw6w dopasowuj~cych umoi:liwia monta! na wielu modelach aut. Dzi~ki wysokiej pozycji przewotone rowery nie zaslaniajq tylnych ~wialel ani tablicy rejestracyjnej. THULE CIipOn High / ' x 2/4 Szybki w montatu bagaznik rowerowy, kt6ry nie zas/ania tylnych ~wialel ani lablicy rejesuacyjnej aula. Po jednorazqwej. wsu:pnej regulacji mechanizm zatrzaskowy sprowadza monta1: bagatnika do kilku prostych ruch6w. x2 THULE ClipOn 9103 / 9104 Szybki montat i bezpieczny transport trzech rower6w. Pewny montat u/atwiajq zatizaskowe mocowania, pokryte warstw<\ mi~kkiego. chroni<lceqo nadwozie tworzywa. THULE FreeWay 968 ~ x3 Bagatnik Thule FreeWay 968 to prosty bagatnik rowerowydo montatu na tylnych drzwiach lub poktywie bagatnika auta. Miesci dolrzech rower6w. x3 Uchwyty rowerowe NA TYLN.6, KLAPE; Producent Nazwa produktu BackPack Model 973 Max. ilost rower6w 213-z adapt, 4 z adapt. t adownosc (kg) 60 Masa (kg) 14 Montai: Zeslaw dopas. (dost. oddzielni~) 5rednica ramy (mm) 2280 Wysokosc opony z obr"\!cz!! Uchwyt ramy pokryty gum!! Mentat k6/ w regulowanych uchwytach Zamkni~e roweru w bagauliku Zam k ni~cie bagatnika na aucie Dost~p do bagatnika aula z zamontowanymi rowerami Certyfikat TOV Gwarancja Zamek 567 (des!. oddziernie) Slat THULE ClipOn High ClipOn FreeWay ' 4' Tasmy stal z mechanizmem zatrzask Reg. lasmy tekstylne 2270 dowolna dowolna linka 538 (des!. oddzielnie) 5 rat 5 rat 5 rat

9 Boxy dachowe pozwalajq powililkszyc przestrzeri ladunkowq Twojego auta. Gwarantujq najwyzszy poziom bezpieczeristwa przewozonych ladunk6w. Do bezpiecznego transportu dluzszych lub przestrzennych ladunk6w znakomicie nadajq silil kosze bagazowe. Kolar e o Producent TAURUS Nazwa produktu foj'ro Easy Xtreme Model Wymiary (em) 185x80x41 200x90x41 132x78x36 145x94x40 198x76x40 195x78x34 195x78x38,5 225x83x38,5 195x95x44 Masa (kg) Pojemnooc (I) tadowno~c (kg) System montazu Rapid Ultra Rapid Obejmy U Rapid Spos6b otwierania Z 1 strony Z 1 strony Z 1 strony Z 1 slrony Dual- Force Tasmy < < < < < < < < < Centralny zamek < < < < < < < < < Kolar ~ O~ ~ C) ~ ~ ~ eg ~ Gwarancja Slat 3 lata 3 lata Dosl(lpne kolory: czam; ~ z~ ~ny ~.=. 0 ~ 61 ~~ ~ z:..,,~ 0 ~ ~.:. Boxy i kosze dachowe 8

10 WWW. l8urus.inlo.pl THULE Excellence Thule Excellence to styiowy, funkcjonalny box dachowy. Posiada pmsty w obsiudze system szybkiego montatu Power-Grip zabudowany wewnqlrz box8. Oodatkowo wyposa~ony ;est w podnooniki Dual - Side 0 nowej konstrukcji, urnotliwiajl'lc8 p/ynne otwieranie boxa na obie strony. THULE Dynamic Doskonale ''Iezy wymaganla aerodynamiki z aktualnymi trendaml stylistycznymi. Nowy, niezwykle prosty W obsludze system montatu Power-Click jest zmontowany i fabrycznie zabudowany wewncllrz boxa. THULE Atlantis Box AUantis posiada bardzo potemne ~trze. ObniZona pod/oga I spoiler zapewnlaj<i lepsze wlasnosci aerodynamiczne. System monla!u Power-Grip sprawia, te instalacja boxa Jest /atwiejsza nit kiedykolwiek wczesniej. Syslemy Dual-Side, Dual-Force i cenualny zamek u1atwiajq obslu911 THULE Pacific Boxy Pacyfic cechuji!. doskonale parametry aerodynamiczne. Posiada opalenlowany system szybkiego montatu Fast-Grip w caio~1 obslugiwany wewnqtrz boxa. Otwierany na jedn"l stronfil. Dostfilpny w pifilciu praktycznych wielkosciach. Kolor do wyboru: czarny lub srebrny. TAURUS Altro - Czarny z polyskiem Taurus Allro poslada atrakcyjn"l styllstykfil. Solidne wykonanle, zastosowanie na.vego rodzaju zamkn~a z 3 - punktowy zamkiem C8f1tralnym, systemem montatu Ultra Rapid oraz nosno~ 75 kg. W komplecie pasy, kt6fe zabezpieczaj"l prlewotoily bagat. Mie~ 6 par nart J 4 snowboardy (odlu9qsd 186cm). TAURUS Altra Box Taurus A1tro to atrakcyjny box, solidnie wykonany. Wyposatony w nowego rodzaju zamkni~la z 3-punktowym zamklem centralnym. Box posiada system monlatu Ultra Rapid, wyposatony w pasy zabezpieczai"lce przewotony bagat. Boxy i kosze dachowe

11 www. taurus.idlo.pl TAURUS Easy Niezawodny I SO/idny 00)( wyposazony w 2 punktowy zamek i zatrzask bezpieczenstwa. Wteko 00)(8 podczas otwierania jest podtrzymywane specjalnym mechanizmem SP~Zynowym. posiada soiidne pasy wewn~trzne do morowania ladunku. TAURUS Xtreme 60)( 0 nowoczesnym I atrakcyjnym wyglqdzje. Wyposa1ony w nowy system szytkiego montatu (Rapid) oraz system wspomagaj<icy otwieranie. Wyposazony w 3 punktowy eentralny zamek. Ta$my do mocowania bagazu dodane w standardzle pomog<i zabezpieczyc przewotony ladunek. Kosze dachowe THULE Xpedition Nowoczesny wygl<id I duza powierzchnia ladunkowa sprawiajq, iz Thule )(padilion to najbardziej ekskluzywny I stabllny kosz w naszel ofercle. Oost~pny w 2 wielko&:iach. Wykonany z aluminium. Posiada przesuwne mocowania do belek bagaznlka wzdluznle i poprzecznle. e THULE Xperianca 828 Solidna i wytrzymala konslnkcja z lekkich rur stalowych, golowa sprostac nalel~zszym wannkom. Posiada przesuwne belki bazowe umozliwiaj<tce montat na koszu uchwytu rowerowego, narciarskiego lub kajakowego. Wyposatony w owiewk'ii poprawial<ic8 aerodynamik'il TAURUS Kosz bagazowy Pasuje na standan:lowe bagatnikl bazowe. lstnieje mozliwosc dokupienia zestawu regulacyjnego pozwalaj<iceqo na swobodnq regulae" jedne] z Nrek i tym samym dopasowania morowania kosza do belek baga1nika. Wytnym~ stajowa konstnkqa. Producent Nazwa produktu THULE )(padilion Model Wymlary em 7gx128 99x158 Zamek, MoZliwo~ montatu na belkach aluminiowych,, Certyfikal TOv,, Gwarancja 5 ~t Xper1ence. 112><99, Sial TAURUS Kosz baga1:owy. 95)(100 2 lata Boxy i kosze dachowe

12 SAMOCHODY OSOBOWE CB 1 2 (12mm) I':II) i I Ekooomlczny, latwy w montm:u I nlezawodny /aflcuch sniegowy. ~a doci<i!;ln i~ po przejechamu kilkudzjes~u metr6w. Diament (12mm) fiords Standardowe tancuchy 0 wzorze rombowym. Szybki montai, bez konleczno~ najetdzania sarnochoclem tub sk~nla k6l. Wymagal<l docl<lgnlfilcla po prze Jechanlu kilkudzleslfilciu metr6w. ClliZAROWKI, WOZKI WIDt.OWE Taurus TRUCK li_ Wz6r rombowy. Prosty montai I demontai. Ekonomlczna wersja IaI'lcuch6w NEVADA. Homologacje: TOV. NAKLADKA K-Summit XUXXL CS.10 (10mm) j: til i I Ekskluzywny latlcuch dla os6b ceni<l.~ jakoac I komfort uzytkowama, Oziqkl systemowi $zyb. kiego demonla1u i wysokiej jakotiel materialom produkt jest liderem wswojej klasle. M32 tar'lcuch sniegowy Z opatentowanym mechanizmem samonapinajotcym. Dzi~ki mniejszym ogniwom lal'lcuch nie odsta)e tak bardzo od opony co zmmejsza halas podczas jego uzytkowanla. Setton Stosowane Jako lar'lcuchy.awaryjne". Wykonane ze stali manganowej. Galwanizowane. W komplecie 6 szt. W ofercie pociano ce~ za 1 szt. 'iaij'j D~kJ zupelnie nowemu sposobowi montatu laflcuchy deldasujot slandardowe modele pod wzg~m komfortu utytkowania 00lZ montatu. Slalowe, spf\'ltyste elementy napinafiloe ograniczajot dynamiczne uooszenie laflcucha i korygujq kilt jego uio1enia na kola pozwalali'lc na doskonale dopasowanie go do wietu rozmiarow opon. Eleganeld wyglltd I nowoczesny wzdr. tallcuchy przeciwsniegowe to gwarancja pelnej mobilnosci w kai:dych warunkach. tallcuchy poprawlajot przyczepnosci kola na~zanego do nawierzchni pokrytej ~iegiem, biotem lub Iodem, umo!liwiajotc zdobywanie niedost~pnych dolcld rejon6w r::zy zwyczajnie pocijechac poci zaanietonot g6r1(e. W Ofercie finny Taurus znajdq Panstwo bogaty wyb6r /a1'lcuch6w na katde k%. Obecnie niekt6re kraje Europejskie nato :tyty obowi ek posiadania /ancuchow, wl~ przed wyjazdem warto zaopatrzy{: sl~ w ten produkt i uniknqc stresujqcych sytuacji. W celu uzyskania dokladnlej szych Informacjl zapraszamy do kofltaktu z firmet TAURUS betd.t najblitszym dealerem. SUV, TERENOWE, DOSTAWCZE XS 16 'i:lij', NaJlepszy lar'lcuch w swojej ktasle. Dz l ~k t motllwokt szybkiego moota!u i damonta!u Idaalnle nadaje s l ~ na gorskle bezdroia. Wysoka JakoSt wykonanta I soiidne materiaty zapewnlajq bezplecznq Jazd~ na najwytszym poziomle. Taurus 4x4 'ii_ Wz6r rombowy. Prosty montat i demonta! bez konlecznoaci ruszanla samochodu.ekonomiczna wersja lancuch<.lw XB-16. Po przejechaniu kilkudz i esl~clu metrow wymaga dodlignl~a. Clack&Go SUV IWiiSSiIfiIII Wz6f rombowy. Wykonane z czamej stali niklowo-mangaoowej. Wyposatone, opatentowany. podw6jny automat napinajqcy lat'lcuch, bez koniecznosci ponownego napinania lancuch6w. Polecane do felg aluminiowych. Samochody osobowe P...,. T!iULE WEISSENFELS TAURUS Mod~ K-summil C5-10 CL-10 CG-9 CB-12 Qualm M44 M32 Diament M " Prz~ mm , tatwy montaz zewn~trzny,, tatwy demonla2: z~trzny,,,,, Samonapinanie Dodo"""'" nlwa WSZ1tC8, IOd,,, Ochrooa felg aluminiowyc:h,,,,,, CertyfHcat TOY,,,,,,,,, Homologacje: O-Norm, CUNA Samochody Terenowe, SUV, 4x4 Producent THULE WEISSENFELS TAURUS Model XS-16 XG-12 XB-16 Clack&Go SUV 4, 4 Odstaje ad opony na (mm) tatwy demontaz zewn~trzny Samonaplnanle,,,,,, KompatybilnoSC z ABSIESP Ochrona felg alumlnlowych,,,,, Certyfikal TOV Homoiogac e: O-Nonn, CUNA

13 Alu Ski Dzi~ki uchwytom narciarskim w latwy i bezpieczny spos6b dowieziesz swoje narty na stok. Uchwyty Sq latwe w montazu i zaladunku, niezawodne na mrozie i podczas sniezycy. UCI ryty 10 re ", 1 wymagany jest dodatkowy adaptor do belek Producent THULE TAURUS CAM MENABO Nazwa produklu Xlender Deluxe Snowpro Snowpro s. A1uSki Model BOO... Max. ilo!f;t'; nartlsnowboard6w / /4 1/ '" Ski Rack Davos White Bear Szeroko~ robocza (em) cm 43 em Manta:! bez utycia,,,,,,, narz~zi Przestrzen na wysokie wil'lzania,,,,,,, Zamkni~e nart w bagatniku,,,,,,,,,,,,, Zamkniqcie uchwytu,,,,,,,,,,,, na bagatniku bazowym MozliwoSi: montatu na belkach aluminiowych,,,,,, " " " Certyflkat TOV,,,,,,,,, Gwarancja Sial Sial Slat Sial 2 lata 3 lata 1 rok 1 rok 1 rok UCI ryty gllelycz, Producent MEN ABO Nazwa produklu Aconcagua Viking Iglo Max. ilo!f;c narvsnowboard6w Szerokosc robocza (em) 34.. Montaz bez utycia narz~zi,,, Przestrzen na wysokie wil'tzania,, Zamkniqcie nart w bagazniku, Zamknj~je uchwytu na bagamiku bazowym Certyflkat TOV,,, Gwarancja 21ala 2 lata 2 lata

14 WWW. l8urus.inlo.pl Uchwyty standard owe THULE Xtender Ekskluzywny aluminiowy uchwyt narciarski 0 atrakcyjnej. aerodynamicznej formia. Posiada motliwo!!c wysuwania uchwyt6w narciarskich w celu /alwiejszego za/adunku tub rozladunku. THULE Oeluxe Alum iniowy, aerodynamiczny uchwyt narciarski die wymagsjqcych uzytkownik6w. Regulacja wysoko!k:i. Uchwyt Thule Deluxe, dost~pny w trzech wielko!!ciach. x 2/4 THULE Snowpro I Snowpro Podwyzszany Stalowy uchwyt narclarski Przemy!!lana konstrukcja sprawla, ze narty i snowboardy macuje sifil szytko, latwa i wygodnie. Duty przycisk ulatwia otwieranie nawet w grubych, zimowych rfilkawicach. x2 TAURUS Ski Wykonany z aluminium barwionego na czamo doskonale prezentuje si~ na samochodzie. Dost~pny w dw6ch wielkosciach, mie!ici od trzech do pi<.lciu par nart tub dwe snowboardy. x2 TAURUS Alu Ski Taurus Alu Ski to aluminiowy uchwyt narciarski. Jego podwytszona konslrukcja pozwala bez przeszk6d przewozic narty z wysokimi wi~zaniami czy deski snowboardowe. Taurus Ski Rack II X 3/51 ii x4 Prosly. niezamykany uchwyl slu~cy do przewozenia 1 pary nart. :. ~.

15 www. IBurus.iDfO.pl MENABO White Bear AJuminiowy uchwyt narciarski. While Bear jest dobnj allematywel do magnetycznych uchwyt6w narciarskich firmy Menabo. CAM Davos Davos 10 uchwyt narciarskl wtoskiej firmy CAM. Posiada Podwyzszonll pocislawt;l przez co zapewnia odpowiednill wysokose wl~ar'l nart od dachu samochodu. Zamykany na kluczyk. x2, / / --.~ 8agazniki magnetyczne MENABO Aconcagua Zaletq uchwytu magnetycznego w slosunku do uchwyt6w z mocowanlem mechanlcznymjesl znacznle szybszy monlaz i demontaz, kl6ryodbywa sit;l bez uzycia narzt;ldzi. MENABO Viking { (J5) -",,.cc. - ~ x3 I x2 Szybkl monta.t oraz demonta.t pozwoii nam przewiezc sprzt;ll narciarski szybko i sprawnie do celu. Ozi~ki nowatorskiej konstrukcji uchwyt poslada specjalne miejsce do transportu kij6w narciarsklch. MENABOlglo Prosty i wygodny w u.tytkowaniu bagwik magnetyczny wtoskiej firmy MANABO.

16 White Water W swojej ofercie mamy wszystkie niezbeildne akcesoria, kt6re powieilkszq Tw6j samoch6d i pozwolq dowiezc nad wodeil caly niezbeildny ekwipunek. Teraz transport kajak6w, canoe, desek surfingowych, czy nawet ma/ych /odzi, to nic trudnego. Uchwyty do sprz'ltu wodnego Producent THULE Taurus Nazwa produktu Hull-a-Port Hydroglide 874 Uchwyt wielofunkcyjny 855 XSURF White Water tadowno~c 1 kajak 1 kajak 1-3 wios/a 1 windsurfing 1 kajak Dtugo~ tasmy (em) 2 x 275 2x x35 2 x 250 2x 260 Gumowa aslona klamry. Wszystkie srednice maszt6w do 10 em Zamek Mozliwosc montazu na belkach aluminiowych.. Certyfikat TOV. Gwarancja Sial Sial Slat 21ala 2 lata

17 www. taurus.inlo.pl THULE HULL A PORT Kompaklowy i latwy w utydu uchwyt do prz8wozu kajaka. Stabilna, kompaktowa konstrukcja. Podkladkl chron i~ kadlub. SoIidne tasmy ffiocuj<tce pewnle trzymaj<l, ka}ak. ~X1 THULE Hydroglide 874 Uchwyt ulatwiajl'lcy samodzielne ladowanie kajaka. PojemnoSt: 1 kajak. prosty, skladany uchwytdo kajaka. ~X1 THULE Uchwyt wielofunkcyjny 855 Uchwyt zaprojektowany do przewozu rotnych akcesori6w. - Uchwyt do transportu wiosei, pagaj6w, masztow i innyetl element6w 0 srednicy do 10 an Zintegrowana linka z zamkiem 0 po<tw6jnym dzialaniu - Mie~trzywiosla, pagejs ilp. - W komplecie 2 sztuki TAURUS X Surf Pozwala na wygodny I bezpleczny transport desek surfingowych I wij'ldsurfillqowych. MieSci jedn" deskfil i dwe maszty. TAURUS White Water ~X1 Uchwyt do przewozu kajakaw. Dziqki White Wether latwo i przyjemnie przewiezlemy kajak w docelowe miejsce. I I ~X1

18 WWW. l8urus.inlo.pl Wyktadziny Junior Zabezpieczajlj przed pobrudzeniem i zamoczeniem nieprzemakalne lekkie, latwe do czyszczenia, wygodne w u;tytkowaniu, dost~pnew4 rozmiarach. Wykfadziny do box6w Rozmiary: -SOx90cm -90x70cm -65x90cm - 90 x 100 em Funkcjonalne wykladziny do box6w. Dost~pne w 3 rozmiarach do wszystkich populamych box6w Thule. Rozmiary: -1745xSOOmm x 650mm x 720mm THULE Wycictg do box6w Wycill9 Thule pozwala latwo zdejmowac box z auta i przechowywac go pod sufilem gara1:u. Doskonaly lakze do kajak6w czy desek windsurfingowych. I,, -r-s THULE Torby Load & Go Zeslaw lort> jest zaprojeldowany z mys IE! 0 optymalnym wykorzystaniu wn~trz box6w dachowych Thule, ale z r6wnym powodzeniem moi:e bye wykorzystany w bagau,iku auta lub na koszu bagazowym. TAURUS Tasmy - wypos<d:one w wygodne uchwyty i pasy naramienne - majlil wodoodpome spody - ~ w kilku rozmiarach - pozwalajq na optymalne wykorzystanie przestneni baga2:nika Solidne i wytrzymale ta~my 0 wszech- diugo~c 2x 2,5m stronnym zastosowaniu. Doskonale zabezpieczajil przewozony ladunek i zapobiegaj!l,jego przemieszczaniu. Tablica oswietleniowa BC103 Zast~puje najwazniejsze tylne ~wiatla auta zasloni~te przez zamontowany baga1:nik rowerowy lub rowery. THULE One Key System Jeden kluczyk do wszystkieh zamk6w. Thule 544 _ 4 wk/adki, 2 klucze Wystarczywymienicwkladki w zamkaeh Thule widadek, 2 klucze bagaznika bazowego i wszyslkich Thule wk/adek, 3 klucze akcesoriach - uchwytach narciarskich, Thule wkladek, 4 klucze rowerowych czy boxie aby zamykac je wszystkiejednym kluczem. Skrobak do szyb Funkcjonalna skrobaczka do szyb ze szczollut Pokrowiec na wi"zania Skutecznie ehrenl wiqzania narciarskie podczas transportu. Doskonale sprawdza si~ na dluzsze wyjazdy

19 Bagazniki do aut dostawczych WWW. IBurus.iDfO.pl W ofercie firmy Taurus znajduje si~ rowniez szeroka gama produkt6w do samochod6w dostawczych. Posiadamy rozwi<tzania ulatwiajctee transport ladunku czoiowych fi rm THULE professional, CAM professional orazaurilis Mocowlnieladunku, 8agazniki bazowe Wykorzystaj w pelni mo1jiwoki Twojego samochodu zwh~kszajllc jego iadownoilt i wszechstronno$c zaslosowal'l. Dzil;!ki bagaznikom bazowyrn latwo mozna zmienic dach nlemal kazdego samoch6d w bezplecznq platform~ ladunkowcl Akcesoria Ogranlcznlk ladunku W naszej ofercie znajdll pal"1slwo akcesoria, ktore doskonale wspolgrajil. z baga:tnlklem bazowym. Wszechstronne i bezpleczne systemy unikalnych akcesori6w stworzone z myslli 0 profesjonalistach I codzlennych potrzebach transportowych. PlZ)'gOtowane. aby szybko j latwo wykonac Wde zadanle, oszcz~zaj~ czas, zwi~kszajllc komfort i wydajnost: codziennej pracy. Rolka ~llw lajjica Uliidunak Uchwyt do drab!n Osrodek Wczasowy TAURUS Katdyczlowiek marzy otym. alnudecod zgie/i(u wielkictj mias!, zatloczonych ulic, wmiejscegdzie s/ychac szum lasu, spiewptakow. Je1:elllubisz spedzal: czas aktywnie mamy die 0ebIe: - Windsurfing i kitesurling -KaJaki - todzie ~karskie + silnik (~trzny ) -MotOtOwka + narty woelfle + wakeboard - L:aglOwki (kadel). tagl6wka Neptun 16 m2, katamaltln (18 Iop-cal) Rowery g6rsk.ie Quady Boisko do siatk6wki + osprz,' 5161 do lenisa slolowego + OSpl2filt tuki+osprz~t -GryI zabawylinowe Oferujemy szerokie motliwosci nociegowe: komfortowe, 50s0b0we domkl - wygoclne pokoje z lazienk<l pole campingowe z zapleczem sanitamym wraz z prz~il:czami do pj1!du Lublsz natur~? Mamy dla Ciebie mn6stwo szlak6w turystyczno-przyrodnlczych, bfiskost par1t.6w krajobrazowych I narodowych. Raj die omlloiogow I rnilosnikow zwierzyny, ~karzy, mytliwych Jak I grzyblarzy. Oodalkowo 2 km ad osrodka znajduje sill urocza stadnlna konl, W kt6rej motna. konnej jak i wybrae si~ na przejatdtq: p~knyml terenami Osrodek Taurus Linowno Tel.: (32) Fax: (32) Kom.: wi~cej informacji na: Gadu-gadu:

20

Get out there. Anywhere.

Get out there. Anywhere. Get out there. Anywhere. 2012 My wiemy jak. Kiedy i dokąd? To zależy od Ciebie. Gotowy na wyjazd? My także. Nawet jeśli nie znasz jeszcze celu, bądź pewien, że nasze systemy transportowe pomogą Ci do

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Tiguan

Oryginalne akcesoria Tiguan Oryginalne akcesoria Tiguan SPIS TREŚCI 04 Sport i design 10 Felgi i koła 14 Komunikacja 20 Transport 30 Komfort i ochrona 40 Pielęgnacja i bezpieczeństwo 44 Lifestyle JAKOŚCI Najważniejsze jest dla nas

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Touran

Oryginalne akcesoria Touran Oryginalne akcesoria Touran JAKOŚCI BEZPIECZEŃSTWA VOLKSWAGENA Najważniejsze jest dla nas dążenie do perfekcji. Nasze produkty stają się coraz lepsze dzięki doskonałym materiałom, najnowszym procesom produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Volkswagen. Oryginalne akcesoria Volkswagen Touran

Oryginalne akcesoria Volkswagen. Oryginalne akcesoria Volkswagen Touran Oryginalne akcesoria Volkswagen Touran jeszcze więcej testów dla Twojego bezpieczeństwa Najwyższe standardy jakości. Rygorystyczne kryteria podczas selekcji produktów oraz serie miarodajnych testów wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Passat, Passat Variant i Passat Alltrack

Oryginalne akcesoria Passat, Passat Variant i Passat Alltrack Oryginalne akcesoria Passat, Passat Variant i Passat Alltrack Spis treści 04 Felgi i koła 12 Komunikacja 18 Transport 28 Komfort i ochrona 38 Pielęgnacja i bezpieczeństwo 42 Lifestyle 50 Informacje 02

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Volkswagen. Oryginalne akcesoria Volkswagen Golf Variant

Oryginalne akcesoria Volkswagen. Oryginalne akcesoria Volkswagen Golf Variant Oryginalne akcesoria Volkswagen Golf Variant jeszcze więcej testów dla Twojego bezpieczeństwa Najwyższe standardy jakości. Rygorystyczne kryteria podczas selekcji produktów oraz serie miarodajnych testów

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Volkswagen Jetta

Oryginalne akcesoria Volkswagen Jetta Oryginalne akcesoria Volkswagen Jetta Postęp jest fascynujący. Niewiele jest tematów, które tak bardzo pasjonują ludzkość. to spełnienie marzeń o indywidualności i wolności użytkowników VW. spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Wybierz to, co najlepsze: oryginalne akcesoria firmy Hyundai. Zaprojektowane specjalnie do modelu i30. Z gwarancją doskonałego działania.

Wybierz to, co najlepsze: oryginalne akcesoria firmy Hyundai. Zaprojektowane specjalnie do modelu i30. Z gwarancją doskonałego działania. NOWA generacja Hyundai Akcesoria Najlepiej dopasowane - oryginalne akcesoria firmy Hyundai Wybierz to, co najlepsze: oryginalne akcesoria firmy Hyundai. Zaprojektowane specjalnie do modelu i30. Z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VOLVO XC90 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2645986

Twoja instrukcja użytkownika VOLVO XC90 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2645986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NOWE BMW SERII. ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

NOWE BMW SERII. ORYGINALNE AKCESORIA BMW. BMW serii Cabrio Coupé Gran Coupé www.bmw.pl Radość z jazdy NOWE BMW SERII. ORYGINALNE AKCESORIA BMW. DOŁĄCZ DO ŚWIATA BEZGRANICZNEJ RÓŻNORODNOŚCI. IMPONUJE OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA. Nowe BMW serii emanuje

Bardziej szczegółowo

Nowe Verso Wyposażenie dodatkowe

Nowe Verso Wyposażenie dodatkowe Nowe Verso Wyposażenie dodatkowe Przygotuj się do podróży. Zbierz rodzinę i zapakuj wszystko, co będzie Wam potrzebne. Teraz dzięki elementom wyposażenia dodatkowego Toyoty możesz zadbać o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERT NA KAŻDY SEZON

KATALOG OFERT NA KAŻDY SEZON SERWIS AKCESORIA CZĘŚCI ZAMIENNE KATALOG OFERT NA KAŻDY SEZON KONTROLA "BEZPIECZNY WYJAZD NA WAKACJE" 59ZŁ USŁUGI SERWISOWE PROFESJONALNA KONTROLA I SPOKOJNIE RUSZASZ W DROGĘ KLIMATYZACJA KOMFORT I ŚWIEŻOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Prius. Wyposażenie dodatkowe

Prius. Wyposażenie dodatkowe Prius. Wyposażenie dodatkowe Dla Ciebie i Twojego Priusa Niesamowity wygląd, nowoczesna technologia, wygoda i praktyczność. Bez względu na to, które z tych cech są dla Ciebie najważniejsze, każdy z oryginalnych

Bardziej szczegółowo

od Profesjonalistów dla Profesjonalistów www.sortimo.com.pl

od Profesjonalistów dla Profesjonalistów www.sortimo.com.pl NA ZEWNĄTRZ MERCEDES BENZ- WEWNĄTRZ SORTIMO od Profesjonalistów dla Profesjonalistów WSTĘP SYMBOLE + CECHY Czas to pieniądz gwarantowany szybki montaż i dostawa MERCEDES-BENZ I SORTIMO BEZPROBLEMOWO Kupno

Bardziej szczegółowo

Bardzo droga hamowania

Bardzo droga hamowania Serwis i akcesoria Oferta specjalna Luty 2014 koszt naprawy maski nowy zderzak wymiana amortyzatorów......... Bardzo droga hamowania Taniej jest wymienić hamulce. Wymiana klocków hamulcowych przednich

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna.

Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna. Nowa Dacia Duster Nowa Dacia Duster, rzetelna i solidna. W świecie, w którym wartość postrzegana nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wartością, gdzie to, co modne jednego dnia, następnego dnia już jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści Oferta Basic 1-3 Banery

Spis treści Oferta Basic 1-3 Banery Spis treści Oferta Basic 1-3 Banery Rollupy Premium 4-5 Minibanery 6 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aero 7 Rollupy napinane 8-10 Banery planszowe/ Stojaki promocyjne 11 Outdoor 12-13 Flagi

Bardziej szczegółowo

Dacia Duster, rzetelna i solidna.

Dacia Duster, rzetelna i solidna. Dacia Duster Dacia Duster, rzetelna i solidna. W świecie, w którym wartość postrzegana nie ma nic wspólnego z rzeczywistą wartością, gdzie to, co modne jednego dnia, następnego dnia już jest przestarzałe,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SERWISOWE GRATIS! WYMIANA OLEJU Z FILTREM DODATKOWA KORZYŚĆ: CHUSTECZKI TOTAL DO CZYSZCZENIA KOKPITU PRZY SKORZYSTANIU Z POWYŻSZEJ USŁUGI.

USŁUGI SERWISOWE GRATIS! WYMIANA OLEJU Z FILTREM DODATKOWA KORZYŚĆ: CHUSTECZKI TOTAL DO CZYSZCZENIA KOKPITU PRZY SKORZYSTANIU Z POWYŻSZEJ USŁUGI. OFERTA TRWA OD 15.06.2015 DO 14.08.2015 USŁUGI SERWISOWE DLA WSZYSTKICH MODELI SAMOCHODÓW PEUGEOT POWYŻEJ 2 LAT WYMIANA OLEJU Z FILTREM OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ FILTRA

Bardziej szczegółowo

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR INBRAAK- ZABEZPIECZENIE antywłamaniowe VEILIGHEID INBEGREPEN w komplecie Dzięki DOOR Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Więcej

Bardziej szczegółowo

Vito. Furgon i Mixto.

Vito. Furgon i Mixto. Vito. Furgon i Mixto. Vito. Po prostu doskonały. Jeśli są Państwo zawsze gotowi do działania, konsekwentnie wykonują swą pracę, chętnie podejmują nowe wyzwania, to zasłużyli Państwo na zoptymalizowany

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Mitsubishi Motors Europe B.V. L200 www.mitsubishi-motors-europe.com NOWE MMC Car Poland Sp. z o.o.

Akcesoria Mitsubishi Motors Europe B.V. L200 www.mitsubishi-motors-europe.com NOWE MMC Car Poland Sp. z o.o. Akcesoria NOWE L200 Sport 4-7 Stylizacja Off-road 8-13 Stylizacja wnętrza 14-15 Radioodtwarzacze, nawigacja 16-19 Komfort 20-21 Bezpieczeństwo 22-25 Transport 26-37 Wykaz numerów katalogowych 38-39 WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pełna gotowość do wakacyjnej wyprawy. Akcesoria 2012. Mercedes-Benz

Pełna gotowość do wakacyjnej wyprawy. Akcesoria 2012. Mercedes-Benz Pełna gotowość do wakacyjnej wyprawy. Akcesoria 212. Mercedes-Benz Katalog akcesoriów Wiosna/Lato 212 4 Jakość i bezpieczeństwo 8 Wygląd zewnętrzny Felgi aluminiowe Akcesoria do kół Stylizacja 34 Telematyka

Bardziej szczegółowo

DWUKROPEK. Dwukropek zatrzymuje na chwilę wzrok czytelnika,

DWUKROPEK. Dwukropek zatrzymuje na chwilę wzrok czytelnika, DWUKROPEK Teraz już nie tylko zwykła kropka. Modnie jest przesadzać. Dwukropek, ani kropki mniej! Nic z tego! Przesada nie jest w naszym stylu. Ale innowacja jak najbardziej! Tym samym, dwukropek w naszym

Bardziej szczegółowo

Dacia Duster gama 2013

Dacia Duster gama 2013 Dacia Duster gama 2013 (Niezwykle) dużo miejsca za (zupełnie) niewielkie pieniądze Dacia Duster jest laureatem nagrody Autobest 2011 za najlepszą ofertę samochodową na rynku w 2010 roku. W Dacii Duster

Bardziej szczegółowo

Nowa Dacia Sandero... Wprost idealna dla ciebie.

Nowa Dacia Sandero... Wprost idealna dla ciebie. Nowa Dacia Sandero Nowa Dacia Sandero... Wprost idealna dla ciebie. Czego oczekujesz od samochodu? Atrakcyjnego wyglądu, dopracowanego, dobrze wyposażonego wnętrza, dużo miejsca dla całej rodziny, starannego

Bardziej szczegółowo

Dla Toyoty jakość nie jest obietnicą. To sposób na życie

Dla Toyoty jakość nie jest obietnicą. To sposób na życie Hiace Dla Toyoty jakość nie jest obietnicą. To sposób na życie Nawet najlepsze rzeczy można poprawić. Dlatego we wszystkim, co robimy, zmierzamy do ciągłych udoskonaleń. To nie jest motto, hasło, które

Bardziej szczegółowo

TOP 10. nowego Caddy s. 12. Wielka Premiera. Transport pod specjalnym nadzorem s. 8 s. 20. Miłośnicy Transportera. na błysk s. 6

TOP 10. nowego Caddy s. 12. Wielka Premiera. Transport pod specjalnym nadzorem s. 8 s. 20. Miłośnicy Transportera. na błysk s. 6 Nr 5, Wiosna 2015 Wielka Premiera nowego Caddy s. 12 auto na błysk s. 6 Transport PRZEŁOMOWY pod specjalnym rok MTB nadzorem s. 8 s. 20 TOP 10 Najbardziej pożądane akcesoria na wiosnę Ekstra okazje bagażniki

Bardziej szczegółowo