Ranking polityków polskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking polityków polskich"

Transkrypt

1 Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich ( - stycznia 00 roku) Warszawa, luty 00

2 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Spis treści Wstęp... KOMENTARZ WIESŁAWA GAŁĄZKI... ANALIZA... METODOLOGIA BADANIA... WSTĘP Badanie przeprowadzono na podstawie 0 materiałów telewizyjnych z okresu stycznia 00 r. z głównych wydań programów informacyjnych stacji TVP, TVP, TVN i Polsat. Wypowiedzi polityków na antenie tych programów pojawiły się 0 razy (0 razy w Faktach TVN, w Wydarzeniach Polsatu, oraz po 0 w Wiadomościach TVP i Panoramie TVP). Na podstawie analizy wyciągnięto następujące wnioski:. W badanym okresie najczęściej wypowiadającymi się politykami byli: premier Donald Tusk (), Zbigniew Chlebowski () prezydent Lech Kaczyński (), oraz Jarosław Kaczyński (), który co ciekawe nie tylko utrzymał pozycję sprzed miesiąca, ale teŝ zanotował identyczną liczbę wypowiedzi.. W czterech analizowanych programach informacyjnych najliczniej reprezentowana była PO (). Druga lokata naleŝy do PiS-u. (), który najczęściej reprezentował Jarosław Kaczyński () oraz Zbigniew Ziobro (). Co warte podkreślenia, w styczniu znacząco wzrosła pozycja PSL-u (. miejsce w zestawieniu z wystąpieniami). Niemal połowa z nich () jest zasługą wicepremiera Waldemara Pawlaka, który w minionym miesiącu uspokajał Polaków w kwestii konfliktu gazowego oraz kryzysu gospodarczego.. Politycy w styczniu najczęściej poruszali tematy: cięć w budŝetach ministerstw w poszukiwaniu miliardów złotych oszczędności (), konfliktu gazowego () oraz kontrowersji wokół posła Janusza Palikota (). Co interesujące, temat zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości był czwartą, najchętniej komentowaną sprawą (), natomiast wątek który był jej bezpośrednią przyczyną samobójstwo jednego z oskarŝonych za zamordowanie K. Olewnika juŝ nieco Ŝadziej tylko razy.. Ciekawostką w styczniu jest to, Ŝe w pierwszej piętnastce najczęściej wypowiadających się polityków jest aŝ siedem nowych nazwisk, wśród których po raz pierwszy wystąpiła kobieta GraŜyna Gęsicka. Jej obecność w pierwszej piętnastce jest spowodowana dwiema kwestiami udziałem w reklamówce PiS Czyny, nie cuda oraz konfilktem z Januszem Palikotem. Ten ostatni, przez wywołany przez siebie skandal z uŝyciem obraźliwych słów opisujących działania GraŜyny Gęsickiej, awansował do grona. najczęściej występujących w mediach polityków.

3 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Komentarz Wiesława Gałązki Zmiany w obliczaniu i zmiany oblicza W mediach styczeń minął pod znakiem dwóch zmian: w obliczaniu budŝetu oraz obliczaniu szans wyborczych. Te pierwsze obfitowały licznymi informacjami i komentarzami na temat cięcia i gięcia budŝetu w obliczu kryzysu gospodarczego ( materiałów), na który nałoŝyły się dodatkowo problemy z gazem ( materiałów). Tu warto wspomnieć, Ŝe choć, przy okazji, moŝna było poznać talent wokalny jednego z szefów Gazpromu, Ŝadna redakcja nie sprawdziła, jak śpiewają na małym gazie nasi decydenci od energii. Z góry było wiadomo, Ŝe cienko. Kryzys ma jednak takŝe dobrą stronę. J.F. Kennedy zauwaŝył kiedyś, Ŝe w języku chińskim słowo kryzys zawiera dwa znaki: pierwszy oznacza zagroŝenia, a drugi szanse. Te wyborcze dostrzegli zwłaszcza dwaj politycy: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Pierwszy uznał, Ŝe trudne czasy wymagają silnego przywódcy, więc po nabraniu kondycji podczas urlopu, mocną ręką schwycił ster rządów i w pierwszej kolejności przywołał do porządku Janusza Palikota, który jego zdaniem naruszył godność byłej minister Gęsickiej, zarzucając jej (vide: słownik), zhańbienie się nieprawdą. Tusk dowiódł tym, iŝ nie znał słynnego powiedzenia Ronalda Reagana: Polityka jest drugim najstarszym zawodem na świecie. Dochodzę do wniosku, Ŝe bardzo blisko mu do pierwszego. W rozpędzie postanowił być rycerskim obrońcą czci niewiasty, zapominając, Ŝe powinien raczej twardo bronić honoru własnej minister, pokrzywdzonej manipulacją rzekomej ofiary kontrowersyjnego posła. Który, nota bene, skutecznie odwrócił przecieŝ swoim zachowaniem uwagę publiczną od nieobecności premiera w czasie kłopotów z dostawami gazu. Tak zwana Afera Palikota przyczyniła się do festiwalu ( materiały) hipokryzji, w którym wzięli udział nie tylko politycy wszystkich formacji, ale i dziennikarze przesadnie komentujący uŝycie słowa, które kojarzyło im się tylko z jednym... Kolejną demonstracją siły premiera było zdymisjonowanie ministra sprawiedliwości, który zbytnio bagatelizował skandal w podległym mu więziennictwie. Decyzja ta stała się zresztą w mediach waŝniejsza ( materiałów) od jej przyczyny (omówionej w materiałach), a przy okazji pozwoliła Zbigniewowi Ziobrze powrócić z ponad miesięcznego niebytu medialnego (wypowiadał się w materiałach). Drugi beneficjent szans, jakie przynosi kryzys - były premier po ponad roku analizowania przyczyn przegranej wyborczej, postanowił przeprogramować się wraz ze swoją partią, wykorzystując politykę miłości i gospodarskiej troski. Rozpoczął na początku stycznia zgodnie z zasadą Hitchcocka natchnienie czerpał w pogierkowskiej willi, by rezultaty przemyśleń przedstawić w Nowej Hucie. Napięcie rosło przez prawie cały miesiąc i gdyby nie kolejne błazeństwa Janusza Palikota, to moŝna by uznać kongres za wydarzenie powaŝne ( materiały), nie tylko dla członków i sympatyków PiSu. Nowy wizerunek PiS-u i jego lidera wzbudził spore zainteresowanie (ogółem materiałów), choćby z tego względu, Ŝe zainicjował je sprawny technicznie spot reklamowy z udziałem upiększonych, sprawdzonych członkiń partii i przyjaznego widzom Jarosława Kaczyńskiego. Ten face and body lifting spowodował, Ŝe dziennikarze nie wykazali się dociekliwym pytaniem: Co panie te robiły, gdy ich wódz dzielił i obraŝał naród? Być moŝe więc, przez delikatność, zaakceptowano pojęcie nowych twarzy PiS-u i skupiono się na zmianach wizerunkowych lidera. Tych zaś trudno było nie dostrzec. Nie tylko pod względem aparycji, ale i na płaszczyźnie werbalnej. Czyn, jakiego dokonał, przepraszając inteligencję za wcześniej wypowiedziane słowa na jej temat, uznano prawie za cud. Wprawdzie i tu prezes sobie nie darował, bo podzielił inteligiencję na tę eto-

4 sową i tę nie. Ale nikt nie dociekał, czy w związku z tym popiera go tylko ta nieobraŝona nieetosowa. W sumie część widzów pierwszego dnia kongresu mogła dojść do wniosku, Ŝe juŝ nikt, nigdy przez PiS obraŝany nie będzie. Poprawieniu wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u posłuŝyć ma takŝe amnezja społeczna, o którą poprosił w kontekście niegdysiejszej koalicji z Samoobroną i LPR. (Choć tu media wypomniały jednak takie pojęcia ze słownika IV RP, jak: łŝeelity i lumpenliberalizm ). Tę pozorną słabość przeciwnika próbował wykorzystać premier, wpraszając się na kongres, ale do randki nie doszło, bo nawet ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego hasło zwycięstwa miłości nad agresją w polityce, nie uśpiło jego czujności. Wiedział, Ŝe z punktu widzenia public relations przegrałby wizerunkowo. Tymczasem kongres miał na celu przygotowanie klęski wyborczej PO klęski przyrównanej przez wybitnego znawcę II wojny, Jacka Kurskiego, do Stalingradu. Próbę odwrócenia uwagi od kongresu PiS-u poczynili teŝ politycy nowopowstającego ugrupowania lewicowego o nieustalonej jeszcze nazwie. WyraŜali taką nadzieję i na tym poprzestali. Ich czas antenowy moŝna liczyć raczej w machnięciach politycznym ogonem. Warto jednak odnotować niską aktywność medialną ludzi prezydenta, który osobiście miejsce w rankingu utrzymał. A takŝe, z ubolewaniem zauwaŝyć, Ŝe medialną obecność przedstawicieli władz samorządowych częściej uzasadniają afery i skandale, niŝ ich rzetelna praca i jej efekty. Ale to juŝ zaleŝy od aktualnej, szerokiej polityki redakcyjnej. Styczeń minął w mediach takŝe pod znakiem karnawału. Nawał kar spadł na: - rząd, za nadmierny optymizm w sferze gospodarki, bo cięcia budŝetu i zapowiedzi oszczędności zaszkodzą jego wizerunkowi; Ranking polityków polskich w styczniu 00 r - ministra Ćwiąkalskiego, który, gdyby pierwszego dnia rano wyciągnął konsekwencje wobec faktycznych winnych skandalu, a sam oddał się do dyspozycji premiera, miał szansę zachować stanowisko; - Janusza Palikota, zdegradowanego w komisji za zachowanie nie mające nic wspólnego z jej działalnością; - Jarosława Kaczyńskiego, zmuszonego do zmiany zachowań i strojów nie leŝących w jego charakterze; - niektórych, niereformowalnych aktywistów PiS-u przez odsunięcie ich sprzed kamer i mikrofonów, które tak kochają; - Marka Suskiego, przez uznanie, Ŝe zainicjowany przez niego bojkot TVN był pomysłem głupim; - parlamentarzystów mniej znanych medialnie, którzy utracą szansę na mandaty w przypadku realizacji pomysłu dotyczącego ograniczenia ich liczby; - a przede wszystkim Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego za wzajemną wymianę obuwia politycznego. Podsumowując styczniowy raport, naleŝy pamiętać, Ŝe karnawał trwa i nic nie wskazuje, iŝ szybko się skończy. Wiesław Gałązka jest publicystą i dziennikarzem, niezaleŝnym konsultantem i doradcą politycznym oraz nauczycielem akademickim. Był doradcą ds. wizerunku w sztabach wyborczych róŝnych ugrupowań politycznych w latach 000, 00, 00 i 00. Obecnie prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej oraz w Podyplomowym Studium Komunikowania i Kreacji Wizerunku Publicznego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest równieŝ autorem ksiąŝki Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego, a takŝe współautorem ksiąŝki poświęconej kreacji wizerunku polityka Nie wystarczy być, czyli od zera do lidera. Więcej informacji o autorze komentarza znajduje się na stronie

5 Analiza Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniowym rankingu polityków polskich pierwsze miejsce pod względem liczby wypowiedzi w głównych wydaniach programów informacyjnych zajął premier Donald Tusk. Na drugiej pozycji uplasował się co jest pewną niespodzianką Zbigniew Chlebowski. Prezydent Lech Kaczyński oraz lider PiS Jarosław Kaczyński, zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Piąta lokata naleŝy do wicepremiera Waldemara Pawlaka. Pierwszą piętnastkę popularnych polityków najsilniej reprezentują przedstawiciele Platformy Obywatelskiej ( polityków), następnie członkowie PiS ( polityków) oraz SLD ( polityków). (Wyk. ). Wykres. Najczęściej wypowiadający się politycy Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Sikorski Radosław Schetyna Grzegorz Gowin Jarosław Czuma Andrzej Olejniczak Wojciech Kurski Jacek Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Najlepiej widoczną partią w najwaŝniejszych telewizyjnych programach informacyjnych jest PO, a najsłabiej: Partia Centrum, Partia Demokratyczna i Prawica RP (w badanym okresie odnotowano po jednej wypowiedzi członków tych ugrupowań). Na wysokiej szóstej pozycji uplasowali się politycy bezpartyjni, wśród których znalazł się m.in. podejrzany o korupcję prezydent Sopotu Jacek Karnowski. (Wyk. ) Wykres. Ranking partii oraz instytucji PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Polska Lewica Naprzód Polsko LPR Prawica RP Partia Demokratyczna Partia Centrum

6 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Donald Tusk najczęściej wypowiadał się w Faktach TVN oraz w Wydarzeniach Polsatu. W dwóch pozostałych, analizowanych programach informacyjnych w Panoramie TVP i Wiadomościach TVP pojawiał się z taką samą częstotliwością po razy. Co moŝe wydawać się zaskakujące, wszyscy czterej przedstawiciele PiS z pierwszej piętnastki najczęściej wypowiadali się w Faktach TVN. Widać więc wyraźnie, Ŝe bojkot stacji TVN przez PiS jest definitywnie zakończony. (Wyk. ) Wykres. Obecność polityków w poszczególnych stacjach Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Schetyna Grzegorz Sikorski Radosław Gowin Jarosław Czuma Andrzej Kurski Jacek Olejniczak Wojciech Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Polsat TVN TVP TVP

7 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniu, w pierwszej piętnastce zestawienia polityków najczęściej wypowiadających się w mediach pojawiło się aŝ siedem nowych osób: W. Pawlak, Z. Ziobro, G. Schetyna, A. Czuma, J. Kurski, J. Palikot oraz G. Gęsicka. Zmniejszyła się teŝ przewaga Donalda Tuska nad pozostałymi politykami w zestawieniu. Jest to prawdopodobnie spowodowane wyjazdem premiera na narty w pierwszych dniach stycznia. ZauwaŜalny jest teŝ znaczny spadek aktywności Wojciecha Olejniczka. (Wyk. ) Wykres. Porównanie liczby wystąpień polityków w XII 00 r. i I 00 r. Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Sikorski Radosław Schetyna Grzegorz Gowin Jarosław Czuma Andrzej Olejniczak Wojciech Kurski Jacek Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Sty czeń Grudzień W styczniu pierwsze trzy miejsca pozostały bez zmian. PSL podwoiło swoją aktywność w stosunku do grudnia 00 r. i wyprzedziło w zestawieniu zarówno Prezydenta i Kancelarię Prezydenta, jak i polityków bezpartyjnych. Stało się tak za sprawą wzmoŝonej aktywności Waldemara Pawlaka w kwestiach kryzysu gospodarczego i konfliktu gazowego między Rosją a Ukrainą. Warto zauwa- Ŝyć, Ŝe w zestawieniu pojawiły się aŝ cztery nowe partie. Co więcej, marginalnie reprezentowana w grudniu ( wypowiedzi) Polska XXI zwiększyła swą aktywność w styczniu aŝ trzykrotnie (Wyk. ) Wykres. Porównanie obecności w mediach partii politycznych w XII 00 r. i I 00 r. PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Polska Lewica 0 Naprzód Polsko 0 LPR Prawica RP Partia Demokratyczna 0 Partia Centrum Styczeń Grudzień

8 Na kolejnych wykresach moŝna prześledzić liczbę wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych ugrupowań w kaŝdym z analizowanych programów informacyjnych. Najsilniej reprezentowana jest partia rządząca, na drugim miejscu uplasowało się PiS, natomiast na trzecim SLD. RóŜnice występują na kolejnych miejscach. W Panoramie i w Wydarzeniach na czwartym miejscu ex aequo uplasowało się PSL wraz z Prezydentem i członkami Jego Kancelarii. W Faktach częściej występowali politycy PSL, natomiast w Wiadomościach nieznaczną przewagę miał Prezydent. Co interesujące, w serwisie informacyjnym Polsatu, politycy partii Polska XXI wyprzedzili polityków SDPL, natomiast w Panoramie nie występowali ani razu. (Wyk. -) Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Obecność ugrupowań w Wiadomościach TVP PO PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Partia Demokratyczna Wykres. Obecność ugrupowań w Panoramie TVP PO 0 PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni Naprzód Polsko LPR Prawica RP

9 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Obecność ugrupowań w Wydarzeniach Polsatu PO 0 PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni Polska XXI SDPL Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Naprzód Polsko Wykres. Obecność ugrupowań w Faktach TVN PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Samoobrona Polska Lewica Partia Centrum LPR Polska XXI Stronnictwo Demokratyczne

10 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W badanym okresie, główne wydania programów informacyjnych zdominowały komentarze na temat cięć w finansach ministerstw w celu znalezienia brakujących w budŝecie miliardów złotych. Poszukiwanie oszczędności było tematem numer jeden w drugiej połowie miesiąca. W pierwszych dniach stycznia głównym tematem we wszystkich mediach był konflikt między Rosją a Ukrainą oraz przerwy w dostawie gazu do krajów europejskich, w tym do Polski. Na trzecim miejscu uplasował się temat kontrowersji wokół posła PO, Janusza Palikota. W ramach tego tematu mieliśmy do czynienia zarówno z obraźliwymi słowami pod adresem byłej minister rozwoju regionalnego GraŜyny Gęsickiej, obroną posłanki PiS m.in. przez posłów PO Magdalenę Kochan oraz Jarosława Gowina, a takŝe perturbacjami związanymi z wymierzeniem kary posłowi, czyli odwołaniem go z funkcji przewodniczącego komisji Przyjazne Państwo. Wiele komentarzy zebrała teŝ w styczniu zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Ciekawe, Ŝe temat, który ją wywołał - samobójstwo jednego z oskarŝonych o zabójstwo Krzysztofa Olewnika przyciągnął ponad dwukrotnie mniej uwagi. W styczniu sporo równieŝ mówiło się o zmianie wizerunku PiS, w tym jego nowej kampanii, oraz kongresie partii, który jak Ŝaden inny poświęcony był sprawom gospodarki. Podczas kongresu, prezes PiS zaprezentował nowe oblicze partii pokój a nie wojna. Przyznał teŝ, Ŝe koalicja z LPR i Samoobroną była błędem oraz przeprosił inteligencję za wcześniejsze, często niefortunne, słowa (Wyk. 0). Wykres 0. Tematyka wypowiedzi ogółem Cięcia w ministerstwach Konflikt gazowy Kontrowersje wokół Palikota Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Kongres PiS 0 Kryzys gospodarczy Starcia wewnątrz SLD Wybory do Europarlamentu Wprowadzenie euro w Polsce Prognozy polityczne na 00 rok Lustracja Szczygło szefem BBN

11 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniu temat cięć w ministerstwach komentowali niemalŝe wszyscy politycy. Najczęściej jednak czynili to Donald Tuski i Zbigniew Chlebowski. Zainteresowanie tym tematem wykazał teŝ prezydent Lech Kaczyński oraz liderzy opozycji Jarosław Kaczyński i Grzegorz Napieralski. Temat kryzysu gazowego najchętniej omawiali Waldemar Pawlak, Lech Kaczyński oraz Radosław Sikorski. Mniejsza aktywność premiera Tuska w tym temacie spowodowana była jego styczniowym urlopem, co równieŝ było komentowane przez opozycję. (0 miejsce wśród najczęściej poruszanych w styczniu tematów, ex aequo z Forum Ekonomicznym w Davos i odbytymi tam rozmowami Tusk-Putin.) Trzeci, co do popularności temat kontrowersje wokół posła Palikota wywołał lawinę komentarzy. Media zarzuciły Palikotowi, Ŝe wywołuje kontrowersje tylko po to, aby odciągnąć uwagę opinii publicznej od poraŝek jego partii. Tym razem, prowokacyjne słowa wobec minister Gęsickiej miały przysłonić nieobecność premiera podczas kryzysu gazowego w kraju. (Wyk. ). Wykres. Tematyka wypowiedzi polityków Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Schetyna Grzegorz Sikorski Radosław Gowin Jarosław Czuma Andrzej 0 Kurski Jacek Olejniczak Wojciech Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Nowy wizerunek PiS-u Kontrowersje wokół Palikota Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Konflikt gazowy

12 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykresy - przedstawiają tematykę wypowiedzi polityków w podziale na poszczególne stacje telewizyjne. Na ich podstawie widać, Ŝe w styczniu nie ma tematu, który dominowałby we wszystkich stacjach. Panorama i Fakty najwięcej uwagi poświęciły w minionym miesiącu konfliktowi gazowemu, natomiast Wiadomości skupiły się na cięciach w budŝetach ministerstw w poszukiwaniu miliardów złotych oszczędności. Co z pewnością zaskakuje, to sytuacja w polsatowkich Wydarzeniach. Tam, tematem numer jeden były kontrowersje wokół Janusza Palikota. Poza tym, prognozy polityczne na rok 00 były częściej komentowanym tematem niŝ sprawa samobójstwa jednego z oskarŝonych w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Warto dodać, Ŝe wśród 0 najczęściej komentowanych w Faktach tematów znalazł się styczniowy urlop Donalda Tuska. Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Wiadomościach TVP Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Kontrowersje wokół Palikota Konflikt gazowy 0 Nowy wizerunek PiS-u Starcia wewnątrz SLD Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Projekt o urzędniczej odpowiedzialności Szczygło szefem BBN Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Panoramie TVP Konflikt gazowy Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Kontrowersje wokół Palikota Wprowadzenie euro w Polsce Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika 0 Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Kryzys gospodarczy Konflikt w Strefie Gazy

13 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Faktach TVN Konflikt gazowy Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Kontrowersje wokół Palikota Kongres PiS Wybory do Europarlamentu Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Urlop Donalda Tuska Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Wydarzeniach Polsatu Kontrowersje wokół Palikota Cięcia w ministerstwach 0 Konflikt gazowy Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Wybory do Europarlamentu Kryzys gospodarczy 0 Nowy wizerunek PiS-u Kongres PiS Prognozy polityczne na 00 rok

14 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Metodologia badania Analiza obejmuje główne wydania programów informacyjnych z czterech stacji telewizyjnych, tj.: TVP Wiadomości.0 TVP Panorama.0 TVN Fakty.00 Polsat Wydarzenia.0 z okresu - stycznia 00 roku. Do raportu są kwalifikowane materiały, w których wypowiadają się politycy: członkowie rządu, prezydent, byli prezydenci, posłowie, senatorowie, a takŝe przedstawiciele kancelarii prezydenta i premiera. Analizowana jest częstotliwość i tematyka ich wypowiedzi w poszczególnych stacjach.

Ranking polityków polskich

Ranking polityków polskich Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich (-0 listopada 00 roku) Warszawa, grudzień 00 Ranking polityków polskich w listopadzie 00 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Ranking polityków polskich

Ranking polityków polskich Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich (- grudnia 00 roku) Warszawa, styczeń 00 Ranking polityków polskich w grudniu 00 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN NR 172/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU

Warszawa, grudzień 2014 ISSN NR 172/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 172/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA grudzień 2011

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA grudzień 2011 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA grudzień 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/169/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU

Warszawa, grudzień 2010 BS/169/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU Warszawa, grudzień 2010 BS/169/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport medialny (Wrzesień 2008)

Wstęp. Raport medialny (Wrzesień 2008) Analiza dzienników informacyjnych Wiadomości, Panorama, Wydarzenia, Fakty Wrzesień 2008 Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o. o. od 1 do 30 września 2008 roku dokonała monitoringu czterech

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12 Strona

Bardziej szczegółowo

Ranking polityków polskich

Ranking polityków polskich Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich ( - 0 kwietnia 00 roku) Warszawa, maj 00 Ranking polityków polskich w kwietniu 00 r Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA październik 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Informacja o czasie obecności przedstawicieli rządu, prezydenta, partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w programach

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA wrzesień 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW Raport na podstawie materiałów dotyczących III Europejskiego Kongresu Kobiet, pochodzących z monitoringu Internetu, zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA sierpień 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA sierpień 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA sierpień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 40/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w kwietniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 Strona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Komentarz Rozdział I - Podsumowanie Rozdział II - Partie polityczne... 9

Spis treści. Wstęp Komentarz Rozdział I - Podsumowanie Rozdział II - Partie polityczne... 9 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA kwiecień 2012 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2016 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej NR 23/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej NR 23/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 23/2017 ISSN 2353-5822 Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Komentarz Rozdział I - Podsumowanie Rozdział II - Partie polityczne... 10

Spis treści. Wstęp Komentarz Rozdział I - Podsumowanie Rozdział II - Partie polityczne... 10 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA grudzień 2010 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA wrzesień 2010 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2010 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA

Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA Warszawa, 23.06.2010 Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA Niniejszy raport przedstawia rezultaty analizy czterech serwisów informacyjnych TVP wyemitowanych

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 58/2015 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W KWIETNIU

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 58/2015 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W KWIETNIU Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 58/2015 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W KWIETNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Monitoring głównych serwisów informacyjnych TV podczas kampanii parlamentarnej 2011 r. Raport z pierwszego tygodnia września 2011 roku

Monitoring głównych serwisów informacyjnych TV podczas kampanii parlamentarnej 2011 r. Raport z pierwszego tygodnia września 2011 roku Monitoring głównych serwisów informacyjnych TV podczas kampanii parlamentarnej 2011 r. Raport z pierwszego tygodnia 19-25 września 2011 roku Informacje na temat badania Zespół badawczy prof. Ireneusz Krzemiński

Bardziej szczegółowo

Grudniowe media o PR. Raport wizerunkowy o branŝy PR grudzień 2008

Grudniowe media o PR. Raport wizerunkowy o branŝy PR grudzień 2008 Raport wizerunkowy o branŝy PR grudzień 2008 Grudniowe media o PR Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branŝy PR, przedstawiający jej obraz w mediach w grudniu 2008 roku. SpostrzeŜenia:

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2007 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2007 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2007 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r.

Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r. Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r. (czas obecności w programach kandydatów, komitetów wyborczych oraz przedstawicieli partii politycznych

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016

SCENA POLITYCZNA CZERWIEC 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Czerwiec 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Czerwiec 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w czerwcu 2016 roku, a

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 7/2016 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w styczniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/140/2012 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W PAŹDZIERNIKU

Warszawa, październik 2012 BS/140/2012 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W PAŹDZIERNIKU Warszawa, październik 2012 BS/140/2012 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W PAŹDZIERNIKU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

Siła przykrywki. O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową

Siła przykrywki. O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową Siła przykrywki O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową 1 Kontekst opowieści Kultura newsów [S]erwis informacyjny to coś znacznie więcej niŝ zwykłe odzwierciedlenie rzeczywistych wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/9/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2014 BS/9/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2014 BS/9/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2010 BS/126/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW WE WRZEŚNIU

Warszawa, wrzesień 2010 BS/126/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW WE WRZEŚNIU Warszawa, wrzesień 2010 BS/126/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW WE WRZEŚNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/43/2010 ZMIANY W RANKINGU ZAUFANIA DO POLITYKÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/43/2010 ZMIANY W RANKINGU ZAUFANIA DO POLITYKÓW Warszawa, marzec 2010 BS/43/2010 ZMIANY W RANKINGU ZAUFANIA DO POLITYKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/72/2012 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W MAJU

Warszawa, maj 2012 BS/72/2012 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W MAJU Warszawa, maj 2012 BS/72/2012 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W MAJU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Fakty 252; 20% Wydarzenia 335; 26% Panorama 388; 30% Wiadomości 308; 24%

Fakty 252; 20% Wydarzenia 335; 26% Panorama 388; 30% Wiadomości 308; 24% Raport medialny (VI 2011) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia marzec 2012 Strona 1 Wstęp Agencja informacyjna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO

Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 157/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 157/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 157/2014 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP czerwca 2010 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP czerwca 2010 r. WYBORY PREZYDENCKIE 010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP 8-14 czerwca 010 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów

Bardziej szczegółowo

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia czerwiec Raport medialny (VI 2011)

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia czerwiec Raport medialny (VI 2011) Raport medialny (VI 2011) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia czerwiec 2012 Strona 1 Wstęp Agencja informacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ilościowego Jedynki

Raport z badania ilościowego Jedynki koordynator badania: Patrycja Brąglewicz Joanna Badura Maciej Banaszak Kamil Sikora Raport z badania ilościowego Jedynki Kandydaci z pierwszych miejsc list wyborczych do Parlamentu Europejskiego Kraków-Stambuł

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015

SCENA POLITYCZNA PAŹDZIERNIK 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Październik 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Październik 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych we październiku 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU

Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia styczeń Raport medialny (VI 2011)

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia styczeń Raport medialny (VI 2011) Raport medialny (VI 20) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia styczeń 2012 Strona 1 Wstęp Agencja informacyjna

Bardziej szczegółowo

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o. o. dokonała monitoringu i analizy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2011

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2011 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia luty 2012. Raport medialny (VI 2011)

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia luty 2012. Raport medialny (VI 2011) Raport medialny (VI 2011) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia luty 2012 Strona 1 Wstęp Agencja informacyjna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zaufanie do polityków w lipcu NR 104/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Zaufanie do polityków w lipcu NR 104/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 104/2015 ISSN 2353-5822 Zaufanie do polityków w lipcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ październik - listopad 2006. ankieta pocztowa

WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ październik - listopad 2006. ankieta pocztowa WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ październik - listopad 2006 ankieta pocztowa Sondaż przeprowadziła firma Estymator metodą ankiety pocztowej w okresie od 1 października do 20 listopada 2006 roku. Adresy

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto Raport wizerunkowy o branŝy PR styczeń 2006

Raport PRoto Raport wizerunkowy o branŝy PR styczeń 2006 Raport PRoto 09.0.00 Raport wizerunkowy o branŝy PR styczeń 00 Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy branŝy PR, przestawiający jej obraz w mediach w styczniu 00 roku. Opis: W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów na urząd Prezydenta RP w stacjach radiowyc

Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów na urząd Prezydenta RP w stacjach radiowyc WYBORY PREZYDENCKIE 1 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP 1-7 czerwca 1 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 10/2015 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 10/2015 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 10/2015 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Spis treści...2. Wstęp...3. Zestawienia statystyczne...4. Analiza materiałów medialnych...12

Spis treści...2. Wstęp...3. Zestawienia statystyczne...4. Analiza materiałów medialnych...12 Analiza dzienników informacyjnych Wiadomości, Panorama, Wydarzenia, Fakty Czerwiec 2010 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Zestawienia statystyczne...4 Analiza materiałów medialnych...12 Strona 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

, , INTERNET: STOSUNEK DO RZĄDU PAŹDZIERNIK 94

, , INTERNET:    STOSUNEK DO RZĄDU PAŹDZIERNIK 94 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo