Ranking polityków polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking polityków polskich"

Transkrypt

1 Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich ( - stycznia 00 roku) Warszawa, luty 00

2 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Spis treści Wstęp... KOMENTARZ WIESŁAWA GAŁĄZKI... ANALIZA... METODOLOGIA BADANIA... WSTĘP Badanie przeprowadzono na podstawie 0 materiałów telewizyjnych z okresu stycznia 00 r. z głównych wydań programów informacyjnych stacji TVP, TVP, TVN i Polsat. Wypowiedzi polityków na antenie tych programów pojawiły się 0 razy (0 razy w Faktach TVN, w Wydarzeniach Polsatu, oraz po 0 w Wiadomościach TVP i Panoramie TVP). Na podstawie analizy wyciągnięto następujące wnioski:. W badanym okresie najczęściej wypowiadającymi się politykami byli: premier Donald Tusk (), Zbigniew Chlebowski () prezydent Lech Kaczyński (), oraz Jarosław Kaczyński (), który co ciekawe nie tylko utrzymał pozycję sprzed miesiąca, ale teŝ zanotował identyczną liczbę wypowiedzi.. W czterech analizowanych programach informacyjnych najliczniej reprezentowana była PO (). Druga lokata naleŝy do PiS-u. (), który najczęściej reprezentował Jarosław Kaczyński () oraz Zbigniew Ziobro (). Co warte podkreślenia, w styczniu znacząco wzrosła pozycja PSL-u (. miejsce w zestawieniu z wystąpieniami). Niemal połowa z nich () jest zasługą wicepremiera Waldemara Pawlaka, który w minionym miesiącu uspokajał Polaków w kwestii konfliktu gazowego oraz kryzysu gospodarczego.. Politycy w styczniu najczęściej poruszali tematy: cięć w budŝetach ministerstw w poszukiwaniu miliardów złotych oszczędności (), konfliktu gazowego () oraz kontrowersji wokół posła Janusza Palikota (). Co interesujące, temat zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości był czwartą, najchętniej komentowaną sprawą (), natomiast wątek który był jej bezpośrednią przyczyną samobójstwo jednego z oskarŝonych za zamordowanie K. Olewnika juŝ nieco Ŝadziej tylko razy.. Ciekawostką w styczniu jest to, Ŝe w pierwszej piętnastce najczęściej wypowiadających się polityków jest aŝ siedem nowych nazwisk, wśród których po raz pierwszy wystąpiła kobieta GraŜyna Gęsicka. Jej obecność w pierwszej piętnastce jest spowodowana dwiema kwestiami udziałem w reklamówce PiS Czyny, nie cuda oraz konfilktem z Januszem Palikotem. Ten ostatni, przez wywołany przez siebie skandal z uŝyciem obraźliwych słów opisujących działania GraŜyny Gęsickiej, awansował do grona. najczęściej występujących w mediach polityków.

3 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Komentarz Wiesława Gałązki Zmiany w obliczaniu i zmiany oblicza W mediach styczeń minął pod znakiem dwóch zmian: w obliczaniu budŝetu oraz obliczaniu szans wyborczych. Te pierwsze obfitowały licznymi informacjami i komentarzami na temat cięcia i gięcia budŝetu w obliczu kryzysu gospodarczego ( materiałów), na który nałoŝyły się dodatkowo problemy z gazem ( materiałów). Tu warto wspomnieć, Ŝe choć, przy okazji, moŝna było poznać talent wokalny jednego z szefów Gazpromu, Ŝadna redakcja nie sprawdziła, jak śpiewają na małym gazie nasi decydenci od energii. Z góry było wiadomo, Ŝe cienko. Kryzys ma jednak takŝe dobrą stronę. J.F. Kennedy zauwaŝył kiedyś, Ŝe w języku chińskim słowo kryzys zawiera dwa znaki: pierwszy oznacza zagroŝenia, a drugi szanse. Te wyborcze dostrzegli zwłaszcza dwaj politycy: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Pierwszy uznał, Ŝe trudne czasy wymagają silnego przywódcy, więc po nabraniu kondycji podczas urlopu, mocną ręką schwycił ster rządów i w pierwszej kolejności przywołał do porządku Janusza Palikota, który jego zdaniem naruszył godność byłej minister Gęsickiej, zarzucając jej (vide: słownik), zhańbienie się nieprawdą. Tusk dowiódł tym, iŝ nie znał słynnego powiedzenia Ronalda Reagana: Polityka jest drugim najstarszym zawodem na świecie. Dochodzę do wniosku, Ŝe bardzo blisko mu do pierwszego. W rozpędzie postanowił być rycerskim obrońcą czci niewiasty, zapominając, Ŝe powinien raczej twardo bronić honoru własnej minister, pokrzywdzonej manipulacją rzekomej ofiary kontrowersyjnego posła. Który, nota bene, skutecznie odwrócił przecieŝ swoim zachowaniem uwagę publiczną od nieobecności premiera w czasie kłopotów z dostawami gazu. Tak zwana Afera Palikota przyczyniła się do festiwalu ( materiały) hipokryzji, w którym wzięli udział nie tylko politycy wszystkich formacji, ale i dziennikarze przesadnie komentujący uŝycie słowa, które kojarzyło im się tylko z jednym... Kolejną demonstracją siły premiera było zdymisjonowanie ministra sprawiedliwości, który zbytnio bagatelizował skandal w podległym mu więziennictwie. Decyzja ta stała się zresztą w mediach waŝniejsza ( materiałów) od jej przyczyny (omówionej w materiałach), a przy okazji pozwoliła Zbigniewowi Ziobrze powrócić z ponad miesięcznego niebytu medialnego (wypowiadał się w materiałach). Drugi beneficjent szans, jakie przynosi kryzys - były premier po ponad roku analizowania przyczyn przegranej wyborczej, postanowił przeprogramować się wraz ze swoją partią, wykorzystując politykę miłości i gospodarskiej troski. Rozpoczął na początku stycznia zgodnie z zasadą Hitchcocka natchnienie czerpał w pogierkowskiej willi, by rezultaty przemyśleń przedstawić w Nowej Hucie. Napięcie rosło przez prawie cały miesiąc i gdyby nie kolejne błazeństwa Janusza Palikota, to moŝna by uznać kongres za wydarzenie powaŝne ( materiały), nie tylko dla członków i sympatyków PiSu. Nowy wizerunek PiS-u i jego lidera wzbudził spore zainteresowanie (ogółem materiałów), choćby z tego względu, Ŝe zainicjował je sprawny technicznie spot reklamowy z udziałem upiększonych, sprawdzonych członkiń partii i przyjaznego widzom Jarosława Kaczyńskiego. Ten face and body lifting spowodował, Ŝe dziennikarze nie wykazali się dociekliwym pytaniem: Co panie te robiły, gdy ich wódz dzielił i obraŝał naród? Być moŝe więc, przez delikatność, zaakceptowano pojęcie nowych twarzy PiS-u i skupiono się na zmianach wizerunkowych lidera. Tych zaś trudno było nie dostrzec. Nie tylko pod względem aparycji, ale i na płaszczyźnie werbalnej. Czyn, jakiego dokonał, przepraszając inteligencję za wcześniej wypowiedziane słowa na jej temat, uznano prawie za cud. Wprawdzie i tu prezes sobie nie darował, bo podzielił inteligiencję na tę eto-

4 sową i tę nie. Ale nikt nie dociekał, czy w związku z tym popiera go tylko ta nieobraŝona nieetosowa. W sumie część widzów pierwszego dnia kongresu mogła dojść do wniosku, Ŝe juŝ nikt, nigdy przez PiS obraŝany nie będzie. Poprawieniu wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u posłuŝyć ma takŝe amnezja społeczna, o którą poprosił w kontekście niegdysiejszej koalicji z Samoobroną i LPR. (Choć tu media wypomniały jednak takie pojęcia ze słownika IV RP, jak: łŝeelity i lumpenliberalizm ). Tę pozorną słabość przeciwnika próbował wykorzystać premier, wpraszając się na kongres, ale do randki nie doszło, bo nawet ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego hasło zwycięstwa miłości nad agresją w polityce, nie uśpiło jego czujności. Wiedział, Ŝe z punktu widzenia public relations przegrałby wizerunkowo. Tymczasem kongres miał na celu przygotowanie klęski wyborczej PO klęski przyrównanej przez wybitnego znawcę II wojny, Jacka Kurskiego, do Stalingradu. Próbę odwrócenia uwagi od kongresu PiS-u poczynili teŝ politycy nowopowstającego ugrupowania lewicowego o nieustalonej jeszcze nazwie. WyraŜali taką nadzieję i na tym poprzestali. Ich czas antenowy moŝna liczyć raczej w machnięciach politycznym ogonem. Warto jednak odnotować niską aktywność medialną ludzi prezydenta, który osobiście miejsce w rankingu utrzymał. A takŝe, z ubolewaniem zauwaŝyć, Ŝe medialną obecność przedstawicieli władz samorządowych częściej uzasadniają afery i skandale, niŝ ich rzetelna praca i jej efekty. Ale to juŝ zaleŝy od aktualnej, szerokiej polityki redakcyjnej. Styczeń minął w mediach takŝe pod znakiem karnawału. Nawał kar spadł na: - rząd, za nadmierny optymizm w sferze gospodarki, bo cięcia budŝetu i zapowiedzi oszczędności zaszkodzą jego wizerunkowi; Ranking polityków polskich w styczniu 00 r - ministra Ćwiąkalskiego, który, gdyby pierwszego dnia rano wyciągnął konsekwencje wobec faktycznych winnych skandalu, a sam oddał się do dyspozycji premiera, miał szansę zachować stanowisko; - Janusza Palikota, zdegradowanego w komisji za zachowanie nie mające nic wspólnego z jej działalnością; - Jarosława Kaczyńskiego, zmuszonego do zmiany zachowań i strojów nie leŝących w jego charakterze; - niektórych, niereformowalnych aktywistów PiS-u przez odsunięcie ich sprzed kamer i mikrofonów, które tak kochają; - Marka Suskiego, przez uznanie, Ŝe zainicjowany przez niego bojkot TVN był pomysłem głupim; - parlamentarzystów mniej znanych medialnie, którzy utracą szansę na mandaty w przypadku realizacji pomysłu dotyczącego ograniczenia ich liczby; - a przede wszystkim Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego za wzajemną wymianę obuwia politycznego. Podsumowując styczniowy raport, naleŝy pamiętać, Ŝe karnawał trwa i nic nie wskazuje, iŝ szybko się skończy. Wiesław Gałązka jest publicystą i dziennikarzem, niezaleŝnym konsultantem i doradcą politycznym oraz nauczycielem akademickim. Był doradcą ds. wizerunku w sztabach wyborczych róŝnych ugrupowań politycznych w latach 000, 00, 00 i 00. Obecnie prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej oraz w Podyplomowym Studium Komunikowania i Kreacji Wizerunku Publicznego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest równieŝ autorem ksiąŝki Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego, a takŝe współautorem ksiąŝki poświęconej kreacji wizerunku polityka Nie wystarczy być, czyli od zera do lidera. Więcej informacji o autorze komentarza znajduje się na stronie

5 Analiza Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniowym rankingu polityków polskich pierwsze miejsce pod względem liczby wypowiedzi w głównych wydaniach programów informacyjnych zajął premier Donald Tusk. Na drugiej pozycji uplasował się co jest pewną niespodzianką Zbigniew Chlebowski. Prezydent Lech Kaczyński oraz lider PiS Jarosław Kaczyński, zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Piąta lokata naleŝy do wicepremiera Waldemara Pawlaka. Pierwszą piętnastkę popularnych polityków najsilniej reprezentują przedstawiciele Platformy Obywatelskiej ( polityków), następnie członkowie PiS ( polityków) oraz SLD ( polityków). (Wyk. ). Wykres. Najczęściej wypowiadający się politycy Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Sikorski Radosław Schetyna Grzegorz Gowin Jarosław Czuma Andrzej Olejniczak Wojciech Kurski Jacek Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Najlepiej widoczną partią w najwaŝniejszych telewizyjnych programach informacyjnych jest PO, a najsłabiej: Partia Centrum, Partia Demokratyczna i Prawica RP (w badanym okresie odnotowano po jednej wypowiedzi członków tych ugrupowań). Na wysokiej szóstej pozycji uplasowali się politycy bezpartyjni, wśród których znalazł się m.in. podejrzany o korupcję prezydent Sopotu Jacek Karnowski. (Wyk. ) Wykres. Ranking partii oraz instytucji PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Polska Lewica Naprzód Polsko LPR Prawica RP Partia Demokratyczna Partia Centrum

6 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Donald Tusk najczęściej wypowiadał się w Faktach TVN oraz w Wydarzeniach Polsatu. W dwóch pozostałych, analizowanych programach informacyjnych w Panoramie TVP i Wiadomościach TVP pojawiał się z taką samą częstotliwością po razy. Co moŝe wydawać się zaskakujące, wszyscy czterej przedstawiciele PiS z pierwszej piętnastki najczęściej wypowiadali się w Faktach TVN. Widać więc wyraźnie, Ŝe bojkot stacji TVN przez PiS jest definitywnie zakończony. (Wyk. ) Wykres. Obecność polityków w poszczególnych stacjach Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Schetyna Grzegorz Sikorski Radosław Gowin Jarosław Czuma Andrzej Kurski Jacek Olejniczak Wojciech Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Polsat TVN TVP TVP

7 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniu, w pierwszej piętnastce zestawienia polityków najczęściej wypowiadających się w mediach pojawiło się aŝ siedem nowych osób: W. Pawlak, Z. Ziobro, G. Schetyna, A. Czuma, J. Kurski, J. Palikot oraz G. Gęsicka. Zmniejszyła się teŝ przewaga Donalda Tuska nad pozostałymi politykami w zestawieniu. Jest to prawdopodobnie spowodowane wyjazdem premiera na narty w pierwszych dniach stycznia. ZauwaŜalny jest teŝ znaczny spadek aktywności Wojciecha Olejniczka. (Wyk. ) Wykres. Porównanie liczby wystąpień polityków w XII 00 r. i I 00 r. Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Sikorski Radosław Schetyna Grzegorz Gowin Jarosław Czuma Andrzej Olejniczak Wojciech Kurski Jacek Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Sty czeń Grudzień W styczniu pierwsze trzy miejsca pozostały bez zmian. PSL podwoiło swoją aktywność w stosunku do grudnia 00 r. i wyprzedziło w zestawieniu zarówno Prezydenta i Kancelarię Prezydenta, jak i polityków bezpartyjnych. Stało się tak za sprawą wzmoŝonej aktywności Waldemara Pawlaka w kwestiach kryzysu gospodarczego i konfliktu gazowego między Rosją a Ukrainą. Warto zauwa- Ŝyć, Ŝe w zestawieniu pojawiły się aŝ cztery nowe partie. Co więcej, marginalnie reprezentowana w grudniu ( wypowiedzi) Polska XXI zwiększyła swą aktywność w styczniu aŝ trzykrotnie (Wyk. ) Wykres. Porównanie obecności w mediach partii politycznych w XII 00 r. i I 00 r. PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Polska Lewica 0 Naprzód Polsko 0 LPR Prawica RP Partia Demokratyczna 0 Partia Centrum Styczeń Grudzień

8 Na kolejnych wykresach moŝna prześledzić liczbę wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych ugrupowań w kaŝdym z analizowanych programów informacyjnych. Najsilniej reprezentowana jest partia rządząca, na drugim miejscu uplasowało się PiS, natomiast na trzecim SLD. RóŜnice występują na kolejnych miejscach. W Panoramie i w Wydarzeniach na czwartym miejscu ex aequo uplasowało się PSL wraz z Prezydentem i członkami Jego Kancelarii. W Faktach częściej występowali politycy PSL, natomiast w Wiadomościach nieznaczną przewagę miał Prezydent. Co interesujące, w serwisie informacyjnym Polsatu, politycy partii Polska XXI wyprzedzili polityków SDPL, natomiast w Panoramie nie występowali ani razu. (Wyk. -) Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Obecność ugrupowań w Wiadomościach TVP PO PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Partia Demokratyczna Wykres. Obecność ugrupowań w Panoramie TVP PO 0 PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni Naprzód Polsko LPR Prawica RP

9 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Obecność ugrupowań w Wydarzeniach Polsatu PO 0 PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni Polska XXI SDPL Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Naprzód Polsko Wykres. Obecność ugrupowań w Faktach TVN PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Samoobrona Polska Lewica Partia Centrum LPR Polska XXI Stronnictwo Demokratyczne

10 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W badanym okresie, główne wydania programów informacyjnych zdominowały komentarze na temat cięć w finansach ministerstw w celu znalezienia brakujących w budŝecie miliardów złotych. Poszukiwanie oszczędności było tematem numer jeden w drugiej połowie miesiąca. W pierwszych dniach stycznia głównym tematem we wszystkich mediach był konflikt między Rosją a Ukrainą oraz przerwy w dostawie gazu do krajów europejskich, w tym do Polski. Na trzecim miejscu uplasował się temat kontrowersji wokół posła PO, Janusza Palikota. W ramach tego tematu mieliśmy do czynienia zarówno z obraźliwymi słowami pod adresem byłej minister rozwoju regionalnego GraŜyny Gęsickiej, obroną posłanki PiS m.in. przez posłów PO Magdalenę Kochan oraz Jarosława Gowina, a takŝe perturbacjami związanymi z wymierzeniem kary posłowi, czyli odwołaniem go z funkcji przewodniczącego komisji Przyjazne Państwo. Wiele komentarzy zebrała teŝ w styczniu zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Ciekawe, Ŝe temat, który ją wywołał - samobójstwo jednego z oskarŝonych o zabójstwo Krzysztofa Olewnika przyciągnął ponad dwukrotnie mniej uwagi. W styczniu sporo równieŝ mówiło się o zmianie wizerunku PiS, w tym jego nowej kampanii, oraz kongresie partii, który jak Ŝaden inny poświęcony był sprawom gospodarki. Podczas kongresu, prezes PiS zaprezentował nowe oblicze partii pokój a nie wojna. Przyznał teŝ, Ŝe koalicja z LPR i Samoobroną była błędem oraz przeprosił inteligencję za wcześniejsze, często niefortunne, słowa (Wyk. 0). Wykres 0. Tematyka wypowiedzi ogółem Cięcia w ministerstwach Konflikt gazowy Kontrowersje wokół Palikota Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Kongres PiS 0 Kryzys gospodarczy Starcia wewnątrz SLD Wybory do Europarlamentu Wprowadzenie euro w Polsce Prognozy polityczne na 00 rok Lustracja Szczygło szefem BBN

11 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniu temat cięć w ministerstwach komentowali niemalŝe wszyscy politycy. Najczęściej jednak czynili to Donald Tuski i Zbigniew Chlebowski. Zainteresowanie tym tematem wykazał teŝ prezydent Lech Kaczyński oraz liderzy opozycji Jarosław Kaczyński i Grzegorz Napieralski. Temat kryzysu gazowego najchętniej omawiali Waldemar Pawlak, Lech Kaczyński oraz Radosław Sikorski. Mniejsza aktywność premiera Tuska w tym temacie spowodowana była jego styczniowym urlopem, co równieŝ było komentowane przez opozycję. (0 miejsce wśród najczęściej poruszanych w styczniu tematów, ex aequo z Forum Ekonomicznym w Davos i odbytymi tam rozmowami Tusk-Putin.) Trzeci, co do popularności temat kontrowersje wokół posła Palikota wywołał lawinę komentarzy. Media zarzuciły Palikotowi, Ŝe wywołuje kontrowersje tylko po to, aby odciągnąć uwagę opinii publicznej od poraŝek jego partii. Tym razem, prowokacyjne słowa wobec minister Gęsickiej miały przysłonić nieobecność premiera podczas kryzysu gazowego w kraju. (Wyk. ). Wykres. Tematyka wypowiedzi polityków Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Schetyna Grzegorz Sikorski Radosław Gowin Jarosław Czuma Andrzej 0 Kurski Jacek Olejniczak Wojciech Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Nowy wizerunek PiS-u Kontrowersje wokół Palikota Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Konflikt gazowy

12 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykresy - przedstawiają tematykę wypowiedzi polityków w podziale na poszczególne stacje telewizyjne. Na ich podstawie widać, Ŝe w styczniu nie ma tematu, który dominowałby we wszystkich stacjach. Panorama i Fakty najwięcej uwagi poświęciły w minionym miesiącu konfliktowi gazowemu, natomiast Wiadomości skupiły się na cięciach w budŝetach ministerstw w poszukiwaniu miliardów złotych oszczędności. Co z pewnością zaskakuje, to sytuacja w polsatowkich Wydarzeniach. Tam, tematem numer jeden były kontrowersje wokół Janusza Palikota. Poza tym, prognozy polityczne na rok 00 były częściej komentowanym tematem niŝ sprawa samobójstwa jednego z oskarŝonych w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Warto dodać, Ŝe wśród 0 najczęściej komentowanych w Faktach tematów znalazł się styczniowy urlop Donalda Tuska. Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Wiadomościach TVP Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Kontrowersje wokół Palikota Konflikt gazowy 0 Nowy wizerunek PiS-u Starcia wewnątrz SLD Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Projekt o urzędniczej odpowiedzialności Szczygło szefem BBN Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Panoramie TVP Konflikt gazowy Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Kontrowersje wokół Palikota Wprowadzenie euro w Polsce Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika 0 Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Kryzys gospodarczy Konflikt w Strefie Gazy

13 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Faktach TVN Konflikt gazowy Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Kontrowersje wokół Palikota Kongres PiS Wybory do Europarlamentu Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Urlop Donalda Tuska Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Wydarzeniach Polsatu Kontrowersje wokół Palikota Cięcia w ministerstwach 0 Konflikt gazowy Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Wybory do Europarlamentu Kryzys gospodarczy 0 Nowy wizerunek PiS-u Kongres PiS Prognozy polityczne na 00 rok

14 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Metodologia badania Analiza obejmuje główne wydania programów informacyjnych z czterech stacji telewizyjnych, tj.: TVP Wiadomości.0 TVP Panorama.0 TVN Fakty.00 Polsat Wydarzenia.0 z okresu - stycznia 00 roku. Do raportu są kwalifikowane materiały, w których wypowiadają się politycy: członkowie rządu, prezydent, byli prezydenci, posłowie, senatorowie, a takŝe przedstawiciele kancelarii prezydenta i premiera. Analizowana jest częstotliwość i tematyka ich wypowiedzi w poszczególnych stacjach.

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Ranking polityków polskich

Ranking polityków polskich Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich (- grudnia 00 roku) Warszawa, styczeń 00 Ranking polityków polskich w grudniu 00 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport medialny (Wrzesień 2008)

Wstęp. Raport medialny (Wrzesień 2008) Analiza dzienników informacyjnych Wiadomości, Panorama, Wydarzenia, Fakty Wrzesień 2008 Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o. o. od 1 do 30 września 2008 roku dokonała monitoringu czterech

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW

TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW TĘCZOWY KOŃ WYBORÓW 44% DLA PALIKOTA CZYLI POWYBORCZE OPINIE INTERNAUTÓW Raport na podstawie materiałów dotyczących III Europejskiego Kongresu Kobiet, pochodzących z monitoringu Internetu, zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA marzec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016

SCENA POLITYCZNA LUTY 2016 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Luty 2016 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Luty 2016 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w lutym 2016 roku, a traktujących

Bardziej szczegółowo

Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA

Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA Warszawa, 23.06.2010 Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA Niniejszy raport przedstawia rezultaty analizy czterech serwisów informacyjnych TVP wyemitowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Siła przykrywki. O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową

Siła przykrywki. O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową Siła przykrywki O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową 1 Kontekst opowieści Kultura newsów [S]erwis informacyjny to coś znacznie więcej niŝ zwykłe odzwierciedlenie rzeczywistych wydarzeń

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ październik - listopad 2006. ankieta pocztowa

WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ październik - listopad 2006. ankieta pocztowa WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ październik - listopad 2006 ankieta pocztowa Sondaż przeprowadziła firma Estymator metodą ankiety pocztowej w okresie od 1 października do 20 listopada 2006 roku. Adresy

Bardziej szczegółowo

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015

SCENA POLITYCZNA GRUDZIEŃ 2015 SCENA POLITYCZNA. Raport medialny. Grudzień 2015 SCENA POLITYCZNA Raport medialny Grudzień 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Na podstawie informacji medialnych zebranych w grudniu 2015 roku, a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o. o. dokonała monitoringu i analizy

Bardziej szczegółowo

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia luty 2012. Raport medialny (VI 2011)

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia luty 2012. Raport medialny (VI 2011) Raport medialny (VI 2011) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia luty 2012 Strona 1 Wstęp Agencja informacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści...2. Wstęp...3. Zestawienia statystyczne...4. Analiza materiałów medialnych...12

Spis treści...2. Wstęp...3. Zestawienia statystyczne...4. Analiza materiałów medialnych...12 Analiza dzienników informacyjnych Wiadomości, Panorama, Wydarzenia, Fakty Czerwiec 2010 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Zestawienia statystyczne...4 Analiza materiałów medialnych...12 Strona 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2011

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2011 Raport prasowy SCENA POLITYCZNA czerwiec 2011 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w styczniu 2008 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w styczniu 2008 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w styczniu 2008 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lipcu 2009 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lipcu 2009 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lipcu 2009 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w listopadzie 2008 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w listopadzie 2008 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w listopadzie 2008 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w październiku 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w październiku 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w październiku 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. z monitoringu głównych serwisów informacyjnych TVP oraz stacji komercyjnych w czasie kampanii wyborczej do parlamentu 2011 roku

Raport. z monitoringu głównych serwisów informacyjnych TVP oraz stacji komercyjnych w czasie kampanii wyborczej do parlamentu 2011 roku Sapieżyoska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Raport z monitoringu głównych serwisów informacyjnych TVP oraz stacji komercyjnych w czasie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 0 września 200 roku Warszawa, październik 200 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia październik 2011. Raport medialny (VI 2011)

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia październik 2011. Raport medialny (VI 2011) Raport medialny (VI 211) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia październik 211 Strona 1 Wstęp Agencja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU

Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU Gdynia, 2 grudnia 2010 Bożena Wawrzewska Stan wyjściowy: W polskiej polityce kobiet jest za mało: 20 proc. w Sejmie, 8 proc. w Senacie W

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Recenzja: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Joanna Barska Projekt okładki, zgodnie z pomysłem Autora:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów

Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Raport przygotowany przez RR Communication Consulting Materiały dla mediów 20 grudnia 2006 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 071 343 70 15, fax: 071

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYCZYNY NIEZADOWOLENIA WYBORCÓW POSZCZEGÓLNYCH PARTII POLITYCZNYCH

RAPORT PRZYCZYNY NIEZADOWOLENIA WYBORCÓW POSZCZEGÓLNYCH PARTII POLITYCZNYCH RAPORT PRZYCZYNY NIEZADOWOLENIA WYBORCÓW POSZCZEGÓLNYCH PARTII POLITYCZNYCH ARC RYNEK I OPINIA CZERWIEC 2015 WSTĘP Ostatnie wybory prezydenckie i ich wyniki pokazały, że polska scena polityczna stoi przed

Bardziej szczegółowo

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia listopad 2011. Raport medialny (VI 2011)

CZTERY STACJE. Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia listopad 2011. Raport medialny (VI 2011) Raport medialny (VI 211) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty CZTERY STACJE Analiza telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty, Panorama, Wiadomości, Wydarzenia listopad 211 Strona 1 Wstęp Agencja informacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint

PZPN. W roli głównej PZPN raport NewsPoint Warszawa, 2 grudnia 2011 r. W roli głównej raport NewsPoint Można powiedzied, że październik oraz listopad 2011 upłynęły pod znakiem... Zaczęło się od orzełka na koszulkach reprezentacji Polki, a raczej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY WOBEC EWENTUALNEJ AKCJI PRZECIW IRAKOWI BS/161/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY WOBEC EWENTUALNEJ AKCJI PRZECIW IRAKOWI BS/161/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w listopadzie 2007 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w listopadzie 2007 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w listopadzie 2007 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2014 . Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Raport medialny (Maj 2010) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty. Spis treści...2. Wstęp...3. Zestawienia statystyczne...

Spis treści. Raport medialny (Maj 2010) Wiadomości Panorama Wydarzenia Fakty. Spis treści...2. Wstęp...3. Zestawienia statystyczne... Analiza dzienników informacyjnych Wiadomości, Panorama, Wydarzenia, Fakty Maj 2010 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Zestawienia statystyczne...4 Analiza materiałów medialnych...12 Strona 2 Wstęp Firma

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O STYLU DZIAŁALNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH OBECNYCH W PARLAMENCIE BS/103/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O STYLU DZIAŁALNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH OBECNYCH W PARLAMENCIE BS/103/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing

Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing Badanie wizerunku organizacji przedsiębiorców Organizacje przedsiębiorców są potrzebne, a ich zadaniem jest lobbing W Polsce potrzebne są organizacje zrzeszające przedsiębiorców - przyznało 80 procent

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce K.076/12 FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce Warszawa, grudzień 2012 r. Sondaż TNS Polska przeprowadzony w dniach 6-10.12.2012 r. pokazuje aktualny stan opinii publicznej w sprawie firm zagranicznych

Bardziej szczegółowo

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. ZPOW-7500-24/14 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic

Bardziej szczegółowo

Analiza okładek Tygodniki opinii IV kwartał 2010

Analiza okładek Tygodniki opinii IV kwartał 2010 Analiza okładek Tygodniki opinii IV kwartał 2010 Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o. o. dokonała monitoringu i analizy okładek tygodników opinii w czwartym kwartale 2010 roku. Lista tytułów

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2009 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2009 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2009 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 900

Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 900 Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 40/2015 DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

O wojnie polsko-polskiej

O wojnie polsko-polskiej O wojnie polsko-polskiej Wojciech K. Szalkiewicz 29 maja 2010 r. na wiecu w Zakopanem, Jarosław Kaczyński, kandydat PiS na prezydenta, prezentując załoŝenia swojego programu wyborczego zaapelował, aby

Bardziej szczegółowo

Informacja handlowa. dotycząca serwisu smyki.pl

Informacja handlowa. dotycząca serwisu smyki.pl Informacja handlowa dotycząca serwisu smyki.pl Spis treści 1. Serwis internetowy smyki.pl...str. 2 2. Usługi reklamowe w internecie 2.1. Badania opinii publicznej...str. 3 2.2. Atuty serwisu smyki.pl...str.

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Święta w oczach Internautów: : o marketingu, wydatkach na prezenty i Wigilii.

Święta w oczach Internautów: : o marketingu, wydatkach na prezenty i Wigilii. Raport Święta w oczach Internautów: : o marketingu, wydatkach na prezenty i Wigilii. IMAS International w przedświątecznym badaniu Omnibus-Online zapytał Internautów, co sądzą o terminie rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA MILIARDY NEWSLETTER - PODSUMOWANIE 2012 WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI SPONSORÓW W TELEWIZJI: 2,5 MLD ZŁ NAJWIĘKSZE WARTOŚCI: PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, SKOKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/2/2014 POLITYK ROKU 2013 W POLSCE I NA ŚWIECIE

Warszawa, styczeń 2014 BS/2/2014 POLITYK ROKU 2013 W POLSCE I NA ŚWIECIE Warszawa, styczeń 2014 BS/2/2014 POLITYK ROKU 2013 W POLSCE I NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY:

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

METODY WYKONYWANIA POLITYCZNYCH SONDAŻY Z ANKIETERAMI I BEZ ANKIETERÓW

METODY WYKONYWANIA POLITYCZNYCH SONDAŻY Z ANKIETERAMI I BEZ ANKIETERÓW METODY WYKONYWANIA POLITYCZNYCH SONDAŻY Z ANKIETERAMI I BEZ ANKIETERÓW Polityczne sondaże z udziałem ankieterów Po roku 1989 zaczęto w Polsce wykonywać sondaże na tematy polityczne. Wszystkie firmy jakie

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 31 marca 2004 roku Warszawa, kwiecień 2004 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Ranking cytowań i informacji

Ranking cytowań i informacji Ranking cytowań i informacji luty 0 Ranking cytowań W lutym liderem zestawienia w grupie dzienników ogólnopolskich została Gazeta Wyborcza (4). Najczęściej przytaczano opublikowane w GW wyniki sondażu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE

Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANA OPN SPOŁECZNEJ SEKRETARAT OŚRODEK NFORMACJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 NTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r.

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Praktyczny poradnik W publikacji m.in.: Jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca co do wypełniania świadectw pracy w marcu 2013 r. W jaki sposób wydawać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH

Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku

Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Analiza przekazów mediowych dotyczących polskiego sektora bankowego w listopadzie 2003 roku Raport ma na celu przybliżenie, w jaki sposób prezentowano w mediach polski sektor bankowy. Zestawienia zostały

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ocena expose premier Ewy Kopacz. 1-2 października 2014 roku

Ocena expose premier Ewy Kopacz. 1-2 października 2014 roku 1-2 października 2014 roku Expose premier Ewy Kopacz zostało ocenione jako dobre (71% badanych) i kompetentne (61%), ale kredyt zaufania mógłby być większy, gdyby nie popełniono błędu inflacji obietnic.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT USTAWY WYNIKI GŁOSOWANIA SKUTKI FISKALNE PRZYJĘCIA USTAWY

PRZEDMIOT USTAWY WYNIKI GŁOSOWANIA SKUTKI FISKALNE PRZYJĘCIA USTAWY KTO JAK GŁOSOWAŁ? KALENDARIUM FINANSÓW PUBLICZNYCH 2001-2011 M. Guzikowski (FOR), W. Wojciechowski (FOR) 24.01.2011 Zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz

Bardziej szczegółowo