Ranking polityków polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking polityków polskich"

Transkrypt

1 Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich ( - stycznia 00 roku) Warszawa, luty 00

2 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Spis treści Wstęp... KOMENTARZ WIESŁAWA GAŁĄZKI... ANALIZA... METODOLOGIA BADANIA... WSTĘP Badanie przeprowadzono na podstawie 0 materiałów telewizyjnych z okresu stycznia 00 r. z głównych wydań programów informacyjnych stacji TVP, TVP, TVN i Polsat. Wypowiedzi polityków na antenie tych programów pojawiły się 0 razy (0 razy w Faktach TVN, w Wydarzeniach Polsatu, oraz po 0 w Wiadomościach TVP i Panoramie TVP). Na podstawie analizy wyciągnięto następujące wnioski:. W badanym okresie najczęściej wypowiadającymi się politykami byli: premier Donald Tusk (), Zbigniew Chlebowski () prezydent Lech Kaczyński (), oraz Jarosław Kaczyński (), który co ciekawe nie tylko utrzymał pozycję sprzed miesiąca, ale teŝ zanotował identyczną liczbę wypowiedzi.. W czterech analizowanych programach informacyjnych najliczniej reprezentowana była PO (). Druga lokata naleŝy do PiS-u. (), który najczęściej reprezentował Jarosław Kaczyński () oraz Zbigniew Ziobro (). Co warte podkreślenia, w styczniu znacząco wzrosła pozycja PSL-u (. miejsce w zestawieniu z wystąpieniami). Niemal połowa z nich () jest zasługą wicepremiera Waldemara Pawlaka, który w minionym miesiącu uspokajał Polaków w kwestii konfliktu gazowego oraz kryzysu gospodarczego.. Politycy w styczniu najczęściej poruszali tematy: cięć w budŝetach ministerstw w poszukiwaniu miliardów złotych oszczędności (), konfliktu gazowego () oraz kontrowersji wokół posła Janusza Palikota (). Co interesujące, temat zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości był czwartą, najchętniej komentowaną sprawą (), natomiast wątek który był jej bezpośrednią przyczyną samobójstwo jednego z oskarŝonych za zamordowanie K. Olewnika juŝ nieco Ŝadziej tylko razy.. Ciekawostką w styczniu jest to, Ŝe w pierwszej piętnastce najczęściej wypowiadających się polityków jest aŝ siedem nowych nazwisk, wśród których po raz pierwszy wystąpiła kobieta GraŜyna Gęsicka. Jej obecność w pierwszej piętnastce jest spowodowana dwiema kwestiami udziałem w reklamówce PiS Czyny, nie cuda oraz konfilktem z Januszem Palikotem. Ten ostatni, przez wywołany przez siebie skandal z uŝyciem obraźliwych słów opisujących działania GraŜyny Gęsickiej, awansował do grona. najczęściej występujących w mediach polityków.

3 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Komentarz Wiesława Gałązki Zmiany w obliczaniu i zmiany oblicza W mediach styczeń minął pod znakiem dwóch zmian: w obliczaniu budŝetu oraz obliczaniu szans wyborczych. Te pierwsze obfitowały licznymi informacjami i komentarzami na temat cięcia i gięcia budŝetu w obliczu kryzysu gospodarczego ( materiałów), na który nałoŝyły się dodatkowo problemy z gazem ( materiałów). Tu warto wspomnieć, Ŝe choć, przy okazji, moŝna było poznać talent wokalny jednego z szefów Gazpromu, Ŝadna redakcja nie sprawdziła, jak śpiewają na małym gazie nasi decydenci od energii. Z góry było wiadomo, Ŝe cienko. Kryzys ma jednak takŝe dobrą stronę. J.F. Kennedy zauwaŝył kiedyś, Ŝe w języku chińskim słowo kryzys zawiera dwa znaki: pierwszy oznacza zagroŝenia, a drugi szanse. Te wyborcze dostrzegli zwłaszcza dwaj politycy: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Pierwszy uznał, Ŝe trudne czasy wymagają silnego przywódcy, więc po nabraniu kondycji podczas urlopu, mocną ręką schwycił ster rządów i w pierwszej kolejności przywołał do porządku Janusza Palikota, który jego zdaniem naruszył godność byłej minister Gęsickiej, zarzucając jej (vide: słownik), zhańbienie się nieprawdą. Tusk dowiódł tym, iŝ nie znał słynnego powiedzenia Ronalda Reagana: Polityka jest drugim najstarszym zawodem na świecie. Dochodzę do wniosku, Ŝe bardzo blisko mu do pierwszego. W rozpędzie postanowił być rycerskim obrońcą czci niewiasty, zapominając, Ŝe powinien raczej twardo bronić honoru własnej minister, pokrzywdzonej manipulacją rzekomej ofiary kontrowersyjnego posła. Który, nota bene, skutecznie odwrócił przecieŝ swoim zachowaniem uwagę publiczną od nieobecności premiera w czasie kłopotów z dostawami gazu. Tak zwana Afera Palikota przyczyniła się do festiwalu ( materiały) hipokryzji, w którym wzięli udział nie tylko politycy wszystkich formacji, ale i dziennikarze przesadnie komentujący uŝycie słowa, które kojarzyło im się tylko z jednym... Kolejną demonstracją siły premiera było zdymisjonowanie ministra sprawiedliwości, który zbytnio bagatelizował skandal w podległym mu więziennictwie. Decyzja ta stała się zresztą w mediach waŝniejsza ( materiałów) od jej przyczyny (omówionej w materiałach), a przy okazji pozwoliła Zbigniewowi Ziobrze powrócić z ponad miesięcznego niebytu medialnego (wypowiadał się w materiałach). Drugi beneficjent szans, jakie przynosi kryzys - były premier po ponad roku analizowania przyczyn przegranej wyborczej, postanowił przeprogramować się wraz ze swoją partią, wykorzystując politykę miłości i gospodarskiej troski. Rozpoczął na początku stycznia zgodnie z zasadą Hitchcocka natchnienie czerpał w pogierkowskiej willi, by rezultaty przemyśleń przedstawić w Nowej Hucie. Napięcie rosło przez prawie cały miesiąc i gdyby nie kolejne błazeństwa Janusza Palikota, to moŝna by uznać kongres za wydarzenie powaŝne ( materiały), nie tylko dla członków i sympatyków PiSu. Nowy wizerunek PiS-u i jego lidera wzbudził spore zainteresowanie (ogółem materiałów), choćby z tego względu, Ŝe zainicjował je sprawny technicznie spot reklamowy z udziałem upiększonych, sprawdzonych członkiń partii i przyjaznego widzom Jarosława Kaczyńskiego. Ten face and body lifting spowodował, Ŝe dziennikarze nie wykazali się dociekliwym pytaniem: Co panie te robiły, gdy ich wódz dzielił i obraŝał naród? Być moŝe więc, przez delikatność, zaakceptowano pojęcie nowych twarzy PiS-u i skupiono się na zmianach wizerunkowych lidera. Tych zaś trudno było nie dostrzec. Nie tylko pod względem aparycji, ale i na płaszczyźnie werbalnej. Czyn, jakiego dokonał, przepraszając inteligencję za wcześniej wypowiedziane słowa na jej temat, uznano prawie za cud. Wprawdzie i tu prezes sobie nie darował, bo podzielił inteligiencję na tę eto-

4 sową i tę nie. Ale nikt nie dociekał, czy w związku z tym popiera go tylko ta nieobraŝona nieetosowa. W sumie część widzów pierwszego dnia kongresu mogła dojść do wniosku, Ŝe juŝ nikt, nigdy przez PiS obraŝany nie będzie. Poprawieniu wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u posłuŝyć ma takŝe amnezja społeczna, o którą poprosił w kontekście niegdysiejszej koalicji z Samoobroną i LPR. (Choć tu media wypomniały jednak takie pojęcia ze słownika IV RP, jak: łŝeelity i lumpenliberalizm ). Tę pozorną słabość przeciwnika próbował wykorzystać premier, wpraszając się na kongres, ale do randki nie doszło, bo nawet ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego hasło zwycięstwa miłości nad agresją w polityce, nie uśpiło jego czujności. Wiedział, Ŝe z punktu widzenia public relations przegrałby wizerunkowo. Tymczasem kongres miał na celu przygotowanie klęski wyborczej PO klęski przyrównanej przez wybitnego znawcę II wojny, Jacka Kurskiego, do Stalingradu. Próbę odwrócenia uwagi od kongresu PiS-u poczynili teŝ politycy nowopowstającego ugrupowania lewicowego o nieustalonej jeszcze nazwie. WyraŜali taką nadzieję i na tym poprzestali. Ich czas antenowy moŝna liczyć raczej w machnięciach politycznym ogonem. Warto jednak odnotować niską aktywność medialną ludzi prezydenta, który osobiście miejsce w rankingu utrzymał. A takŝe, z ubolewaniem zauwaŝyć, Ŝe medialną obecność przedstawicieli władz samorządowych częściej uzasadniają afery i skandale, niŝ ich rzetelna praca i jej efekty. Ale to juŝ zaleŝy od aktualnej, szerokiej polityki redakcyjnej. Styczeń minął w mediach takŝe pod znakiem karnawału. Nawał kar spadł na: - rząd, za nadmierny optymizm w sferze gospodarki, bo cięcia budŝetu i zapowiedzi oszczędności zaszkodzą jego wizerunkowi; Ranking polityków polskich w styczniu 00 r - ministra Ćwiąkalskiego, który, gdyby pierwszego dnia rano wyciągnął konsekwencje wobec faktycznych winnych skandalu, a sam oddał się do dyspozycji premiera, miał szansę zachować stanowisko; - Janusza Palikota, zdegradowanego w komisji za zachowanie nie mające nic wspólnego z jej działalnością; - Jarosława Kaczyńskiego, zmuszonego do zmiany zachowań i strojów nie leŝących w jego charakterze; - niektórych, niereformowalnych aktywistów PiS-u przez odsunięcie ich sprzed kamer i mikrofonów, które tak kochają; - Marka Suskiego, przez uznanie, Ŝe zainicjowany przez niego bojkot TVN był pomysłem głupim; - parlamentarzystów mniej znanych medialnie, którzy utracą szansę na mandaty w przypadku realizacji pomysłu dotyczącego ograniczenia ich liczby; - a przede wszystkim Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego za wzajemną wymianę obuwia politycznego. Podsumowując styczniowy raport, naleŝy pamiętać, Ŝe karnawał trwa i nic nie wskazuje, iŝ szybko się skończy. Wiesław Gałązka jest publicystą i dziennikarzem, niezaleŝnym konsultantem i doradcą politycznym oraz nauczycielem akademickim. Był doradcą ds. wizerunku w sztabach wyborczych róŝnych ugrupowań politycznych w latach 000, 00, 00 i 00. Obecnie prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej oraz w Podyplomowym Studium Komunikowania i Kreacji Wizerunku Publicznego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest równieŝ autorem ksiąŝki Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego, a takŝe współautorem ksiąŝki poświęconej kreacji wizerunku polityka Nie wystarczy być, czyli od zera do lidera. Więcej informacji o autorze komentarza znajduje się na stronie

5 Analiza Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniowym rankingu polityków polskich pierwsze miejsce pod względem liczby wypowiedzi w głównych wydaniach programów informacyjnych zajął premier Donald Tusk. Na drugiej pozycji uplasował się co jest pewną niespodzianką Zbigniew Chlebowski. Prezydent Lech Kaczyński oraz lider PiS Jarosław Kaczyński, zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Piąta lokata naleŝy do wicepremiera Waldemara Pawlaka. Pierwszą piętnastkę popularnych polityków najsilniej reprezentują przedstawiciele Platformy Obywatelskiej ( polityków), następnie członkowie PiS ( polityków) oraz SLD ( polityków). (Wyk. ). Wykres. Najczęściej wypowiadający się politycy Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Sikorski Radosław Schetyna Grzegorz Gowin Jarosław Czuma Andrzej Olejniczak Wojciech Kurski Jacek Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Najlepiej widoczną partią w najwaŝniejszych telewizyjnych programach informacyjnych jest PO, a najsłabiej: Partia Centrum, Partia Demokratyczna i Prawica RP (w badanym okresie odnotowano po jednej wypowiedzi członków tych ugrupowań). Na wysokiej szóstej pozycji uplasowali się politycy bezpartyjni, wśród których znalazł się m.in. podejrzany o korupcję prezydent Sopotu Jacek Karnowski. (Wyk. ) Wykres. Ranking partii oraz instytucji PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Polska Lewica Naprzód Polsko LPR Prawica RP Partia Demokratyczna Partia Centrum

6 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Donald Tusk najczęściej wypowiadał się w Faktach TVN oraz w Wydarzeniach Polsatu. W dwóch pozostałych, analizowanych programach informacyjnych w Panoramie TVP i Wiadomościach TVP pojawiał się z taką samą częstotliwością po razy. Co moŝe wydawać się zaskakujące, wszyscy czterej przedstawiciele PiS z pierwszej piętnastki najczęściej wypowiadali się w Faktach TVN. Widać więc wyraźnie, Ŝe bojkot stacji TVN przez PiS jest definitywnie zakończony. (Wyk. ) Wykres. Obecność polityków w poszczególnych stacjach Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Schetyna Grzegorz Sikorski Radosław Gowin Jarosław Czuma Andrzej Kurski Jacek Olejniczak Wojciech Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Polsat TVN TVP TVP

7 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniu, w pierwszej piętnastce zestawienia polityków najczęściej wypowiadających się w mediach pojawiło się aŝ siedem nowych osób: W. Pawlak, Z. Ziobro, G. Schetyna, A. Czuma, J. Kurski, J. Palikot oraz G. Gęsicka. Zmniejszyła się teŝ przewaga Donalda Tuska nad pozostałymi politykami w zestawieniu. Jest to prawdopodobnie spowodowane wyjazdem premiera na narty w pierwszych dniach stycznia. ZauwaŜalny jest teŝ znaczny spadek aktywności Wojciecha Olejniczka. (Wyk. ) Wykres. Porównanie liczby wystąpień polityków w XII 00 r. i I 00 r. Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Sikorski Radosław Schetyna Grzegorz Gowin Jarosław Czuma Andrzej Olejniczak Wojciech Kurski Jacek Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Sty czeń Grudzień W styczniu pierwsze trzy miejsca pozostały bez zmian. PSL podwoiło swoją aktywność w stosunku do grudnia 00 r. i wyprzedziło w zestawieniu zarówno Prezydenta i Kancelarię Prezydenta, jak i polityków bezpartyjnych. Stało się tak za sprawą wzmoŝonej aktywności Waldemara Pawlaka w kwestiach kryzysu gospodarczego i konfliktu gazowego między Rosją a Ukrainą. Warto zauwa- Ŝyć, Ŝe w zestawieniu pojawiły się aŝ cztery nowe partie. Co więcej, marginalnie reprezentowana w grudniu ( wypowiedzi) Polska XXI zwiększyła swą aktywność w styczniu aŝ trzykrotnie (Wyk. ) Wykres. Porównanie obecności w mediach partii politycznych w XII 00 r. i I 00 r. PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Polska Lewica 0 Naprzód Polsko 0 LPR Prawica RP Partia Demokratyczna 0 Partia Centrum Styczeń Grudzień

8 Na kolejnych wykresach moŝna prześledzić liczbę wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych ugrupowań w kaŝdym z analizowanych programów informacyjnych. Najsilniej reprezentowana jest partia rządząca, na drugim miejscu uplasowało się PiS, natomiast na trzecim SLD. RóŜnice występują na kolejnych miejscach. W Panoramie i w Wydarzeniach na czwartym miejscu ex aequo uplasowało się PSL wraz z Prezydentem i członkami Jego Kancelarii. W Faktach częściej występowali politycy PSL, natomiast w Wiadomościach nieznaczną przewagę miał Prezydent. Co interesujące, w serwisie informacyjnym Polsatu, politycy partii Polska XXI wyprzedzili polityków SDPL, natomiast w Panoramie nie występowali ani razu. (Wyk. -) Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Obecność ugrupowań w Wiadomościach TVP PO PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni SDPL Polska XXI Partia Demokratyczna Wykres. Obecność ugrupowań w Panoramie TVP PO 0 PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni Naprzód Polsko LPR Prawica RP

9 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Obecność ugrupowań w Wydarzeniach Polsatu PO 0 PiS SLD Prezydent i Kancelaria Prezydenta PSL Politycy bezpartyjni Polska XXI SDPL Samoobrona Stronnictwo Demokratyczne Naprzód Polsko Wykres. Obecność ugrupowań w Faktach TVN PO PiS SLD PSL Prezydent i Kancelaria Prezydenta Politycy bezpartyjni SDPL Samoobrona Polska Lewica Partia Centrum LPR Polska XXI Stronnictwo Demokratyczne

10 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W badanym okresie, główne wydania programów informacyjnych zdominowały komentarze na temat cięć w finansach ministerstw w celu znalezienia brakujących w budŝecie miliardów złotych. Poszukiwanie oszczędności było tematem numer jeden w drugiej połowie miesiąca. W pierwszych dniach stycznia głównym tematem we wszystkich mediach był konflikt między Rosją a Ukrainą oraz przerwy w dostawie gazu do krajów europejskich, w tym do Polski. Na trzecim miejscu uplasował się temat kontrowersji wokół posła PO, Janusza Palikota. W ramach tego tematu mieliśmy do czynienia zarówno z obraźliwymi słowami pod adresem byłej minister rozwoju regionalnego GraŜyny Gęsickiej, obroną posłanki PiS m.in. przez posłów PO Magdalenę Kochan oraz Jarosława Gowina, a takŝe perturbacjami związanymi z wymierzeniem kary posłowi, czyli odwołaniem go z funkcji przewodniczącego komisji Przyjazne Państwo. Wiele komentarzy zebrała teŝ w styczniu zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Ciekawe, Ŝe temat, który ją wywołał - samobójstwo jednego z oskarŝonych o zabójstwo Krzysztofa Olewnika przyciągnął ponad dwukrotnie mniej uwagi. W styczniu sporo równieŝ mówiło się o zmianie wizerunku PiS, w tym jego nowej kampanii, oraz kongresie partii, który jak Ŝaden inny poświęcony był sprawom gospodarki. Podczas kongresu, prezes PiS zaprezentował nowe oblicze partii pokój a nie wojna. Przyznał teŝ, Ŝe koalicja z LPR i Samoobroną była błędem oraz przeprosił inteligencję za wcześniejsze, często niefortunne, słowa (Wyk. 0). Wykres 0. Tematyka wypowiedzi ogółem Cięcia w ministerstwach Konflikt gazowy Kontrowersje wokół Palikota Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Kongres PiS 0 Kryzys gospodarczy Starcia wewnątrz SLD Wybory do Europarlamentu Wprowadzenie euro w Polsce Prognozy polityczne na 00 rok Lustracja Szczygło szefem BBN

11 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r W styczniu temat cięć w ministerstwach komentowali niemalŝe wszyscy politycy. Najczęściej jednak czynili to Donald Tuski i Zbigniew Chlebowski. Zainteresowanie tym tematem wykazał teŝ prezydent Lech Kaczyński oraz liderzy opozycji Jarosław Kaczyński i Grzegorz Napieralski. Temat kryzysu gazowego najchętniej omawiali Waldemar Pawlak, Lech Kaczyński oraz Radosław Sikorski. Mniejsza aktywność premiera Tuska w tym temacie spowodowana była jego styczniowym urlopem, co równieŝ było komentowane przez opozycję. (0 miejsce wśród najczęściej poruszanych w styczniu tematów, ex aequo z Forum Ekonomicznym w Davos i odbytymi tam rozmowami Tusk-Putin.) Trzeci, co do popularności temat kontrowersje wokół posła Palikota wywołał lawinę komentarzy. Media zarzuciły Palikotowi, Ŝe wywołuje kontrowersje tylko po to, aby odciągnąć uwagę opinii publicznej od poraŝek jego partii. Tym razem, prowokacyjne słowa wobec minister Gęsickiej miały przysłonić nieobecność premiera podczas kryzysu gazowego w kraju. (Wyk. ). Wykres. Tematyka wypowiedzi polityków Tusk Donald Chlebowski Zbigniew Kaczyński Lech Kaczyński Jarosław Pawlak Waldemar Napieralski Grzegorz Ziobro Zbigniew Schetyna Grzegorz Sikorski Radosław Gowin Jarosław Czuma Andrzej 0 Kurski Jacek Olejniczak Wojciech Palikot Janusz Gęsicka GraŜyna Nowy wizerunek PiS-u Kontrowersje wokół Palikota Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Konflikt gazowy

12 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykresy - przedstawiają tematykę wypowiedzi polityków w podziale na poszczególne stacje telewizyjne. Na ich podstawie widać, Ŝe w styczniu nie ma tematu, który dominowałby we wszystkich stacjach. Panorama i Fakty najwięcej uwagi poświęciły w minionym miesiącu konfliktowi gazowemu, natomiast Wiadomości skupiły się na cięciach w budŝetach ministerstw w poszukiwaniu miliardów złotych oszczędności. Co z pewnością zaskakuje, to sytuacja w polsatowkich Wydarzeniach. Tam, tematem numer jeden były kontrowersje wokół Janusza Palikota. Poza tym, prognozy polityczne na rok 00 były częściej komentowanym tematem niŝ sprawa samobójstwa jednego z oskarŝonych w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Warto dodać, Ŝe wśród 0 najczęściej komentowanych w Faktach tematów znalazł się styczniowy urlop Donalda Tuska. Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Wiadomościach TVP Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Kontrowersje wokół Palikota Konflikt gazowy 0 Nowy wizerunek PiS-u Starcia wewnątrz SLD Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Projekt o urzędniczej odpowiedzialności Szczygło szefem BBN Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Panoramie TVP Konflikt gazowy Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Kontrowersje wokół Palikota Wprowadzenie euro w Polsce Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika 0 Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Kryzys gospodarczy Konflikt w Strefie Gazy

13 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Faktach TVN Konflikt gazowy Cięcia w ministerstwach Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Nowy wizerunek PiS-u Sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika Kontrowersje wokół Palikota Kongres PiS Wybory do Europarlamentu Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Urlop Donalda Tuska Wykres. Najczęściej poruszane tematy w Wydarzeniach Polsatu Kontrowersje wokół Palikota Cięcia w ministerstwach 0 Konflikt gazowy Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości Zarzuty dla Jacka Karnowskiego Wybory do Europarlamentu Kryzys gospodarczy 0 Nowy wizerunek PiS-u Kongres PiS Prognozy polityczne na 00 rok

14 Ranking polityków polskich w styczniu 00 r Metodologia badania Analiza obejmuje główne wydania programów informacyjnych z czterech stacji telewizyjnych, tj.: TVP Wiadomości.0 TVP Panorama.0 TVN Fakty.00 Polsat Wydarzenia.0 z okresu - stycznia 00 roku. Do raportu są kwalifikowane materiały, w których wypowiadają się politycy: członkowie rządu, prezydent, byli prezydenci, posłowie, senatorowie, a takŝe przedstawiciele kancelarii prezydenta i premiera. Analizowana jest częstotliwość i tematyka ich wypowiedzi w poszczególnych stacjach.

Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations. Raport prasowy PR w ustach polityków. Raport prasowy.

Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations. Raport prasowy PR w ustach polityków. Raport prasowy. Raport prasowy PR w ustach polityków Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Strona Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I - PR w polskiej polityce... 4 Rozdział II - Ujęcie statystyczne...2

Bardziej szczegółowo

Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej

Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2007 Media w kampanii wyborczej Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wybory parlamentarne 2007 Media w kampanii wyborczej pod redakcją Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS. w ustach polskich polityków

PUBLIC RELATIONS. w ustach polskich polityków PUBLIC RELATIONS w ustach polskich polityków Analiza opracowana na podstawie przekazów prasowych, radiowych i telewizyjnych z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku WARSZAWA, LIPIEC 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Autorzy Rafał Matyja Błażej Sajduk. Redakcja Bernadeta Lekacz. Projekt typograficzny Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja

Autorzy Rafał Matyja Błażej Sajduk. Redakcja Bernadeta Lekacz. Projekt typograficzny Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja Autorzy Rafał Matyja Błażej Sajduk Redakcja Bernadeta Lekacz Projekt typograficzny Joanna Gawryłowicz-Kostecka/ Multikreacja Łamanie Mikołaj Birek/ Multikreacja Projekt okładki Joanna Gawryłowicz-Kostecka/

Bardziej szczegółowo

Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych

Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych na podstawie badania mediów elektronicznych w okresie: 1 stycznia 2008 20 lipca 2012 opracowany dla Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera

Bardziej szczegółowo

Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku

Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program Obywatel i Prawo Konferencja pt. Przyszłość polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA czyli Boca de Rata albo Paszcza szczura - opowieść w trzech przykryciach - "Rywin - Gate" - "jest interes do zrobienia" - przykrycie 2 - SPIS TREŚCI - kliknij tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce

Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce STUDA POLTOLOGCZNE VOL. 19 Krzysztof Kowalczyk SŁOWA KLUCZOWE: uwarunkowania, strategia, taktyka, kampania wyborcza, Bronisław Komorowski Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLITYCZNE

PREFERENCJE POLITYCZNE PREFERENCJE POLITYCZNE POSTAWY IDENTYFIKACJE ZACHOWANIA 3/2012 Redakcja naukowa Agnieszka Turska-Kawa Zbigniew Widera Waldemar Wojtasik Katowice 2012 Rada naukowa: prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Aneta Uzarska Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Chaos, anonimowość i interakcja to natura Internetu. W konsekwencji panuje tam absolutny brak kultu wodza i doskonała samoorganizacja.

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE. Ocena przedwyborczej aktywności e-marketingowej kandydujących partii. Partnerzy:

WYBORY SAMORZĄDOWE. Ocena przedwyborczej aktywności e-marketingowej kandydujących partii. Partnerzy: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Ocena przedwyborczej aktywności e-marketingowej kandydujących partii Partnerzy: Spis treści: Rozdział I. GetResponse: wykorzystanie kanału email do komunikacji z wyborcami 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Waldemar Wojtasik Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Wprowadzenie 1 Wybory do sejmików wojewódzkich są płaszczyzną rywalizacji politycznej, której specyfika w stosunku do innych

Bardziej szczegółowo

Z perspektywy nietoperza Wybory do sejmiku województwa małopolskiego

Z perspektywy nietoperza Wybory do sejmiku województwa małopolskiego Maria Nowina-Konopka Z perspektywy nietoperza Wybory do sejmiku województwa małopolskiego Analogia do sposobu widzenia świata przez nietoperza, przy analizie wyborów do sejmiku wojewódzkiego w Małopolsce,

Bardziej szczegółowo

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005

ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS EDYCJA VII, nr albumu 38748 PRACA DYPLOMOWA MGR JOANNA PISZCZ - NOWICKA ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE SPOŁECZEŃSTWA I WYBRANYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE DO KWESTII WPROWADZENIA WALUTY EURO

PODEJŚCIE SPOŁECZEŃSTWA I WYBRANYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE DO KWESTII WPROWADZENIA WALUTY EURO UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Ekonomii i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA PODEJŚCIE SPOŁECZEŃSTWA I WYBRANYCH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE DO KWESTII WPROWADZENIA WALUTY EURO Marta Bartosiak Promotor Dr

Bardziej szczegółowo

Komunikacja polityczna podczas kampanii wyborczych

Komunikacja polityczna podczas kampanii wyborczych Studia Gdańskie, t. VII, s. 204 220 Adriana Frączek * Komunikacja polityczna podczas kampanii wyborczych Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu politycznego: pojęcie polityki oraz pojęcie komunikacji

Bardziej szczegółowo

5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej

5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej Praca zbiorowa pod redakcją dr ElŜbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa 2009 2 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Monitoring finansów wyborczych Warszawa 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Monitoring finansów wyborczych raport pod redakcją Adama Sawickiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Polska po wyborach, lewica przed wyborem. Poland after the elections, the Left before a choice

Polska po wyborach, lewica przed wyborem. Poland after the elections, the Left before a choice Polska po wyborach, lewica przed wyborem Poland after the elections, the Left before a choice Polska po wyborach, lewica przed wyborem Zapis konferencji z dnia 5 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe `14

Wybory Samorządowe `14 LISTOPAD 2014 Nr 36/2014/90 e WYDANIE SPECJALNE Wybory Samorządowe `14 16. listopada Frekwencja 46% 20 00 zakończyły się wybory samorządowe. Wieczór wyborczy obfitował w emocje. Niedziela godzina 20 00

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ Analiza dyskursu publicznego:

SPOŁECZNY WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ Analiza dyskursu publicznego: SPOŁECZNY WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ Analiza dyskursu publicznego: Analiza treści w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 1 Spis treści PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

POPIERAJMY GÓRNIKÓW KOPALNI BUDRYK

POPIERAJMY GÓRNIKÓW KOPALNI BUDRYK Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja ŚWIAT PRZECIW WOJNIE Nie chcemy być okupantem Nie chcemy być tarczą Styczeń 2008 Nr 104 (156) Cena: 2 zł Ochrona zdrowia, kolej, nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Nr 10 12/2013 Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Spis treści Rada Krajowa PO 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rada Krajowa PO wybrała zarząd partii Zjazd Regionu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z

Bardziej szczegółowo

premier zapowiada rewolucję Wygładzone botoksem czoło premiera nie drgnęło, gdy zapowiadał ostre cięcia budżetowe SPORT Muchą > s.

premier zapowiada rewolucję Wygładzone botoksem czoło premiera nie drgnęło, gdy zapowiadał ostre cięcia budżetowe SPORT Muchą > s. www.niezalezna.pl Umalowany premier zapowiada fot. okładka: PAP/ Paweł Supernak 19-20/11/2011 fot. Krzysztof Lach POLSKA Kopacz żeruje na dorobku WYWIAD profesora Religi fot. Patryk Luboń Sobota-Niedziela

Bardziej szczegółowo