Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich"

Transkrypt

1 Marian Ursel Uniwersytet Wrocławski Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich Wprowadzenie Dziewiętnaste stulecie nazwano niegdyś wiekiem pary i elektryczności, choć wydaje się, że można by tu dorzucić jeszcze dwa dookreślenia, jako że była to również epoka wodolecznictwa i uzdrowisk. Zalety zdrojów i cieplic znano od dawien dawna, jednak w XIX wieku hydroterapia i balneologia zaczęły cieszyć się szczególnym wzięciem i uznaniem 1. Stało się tak m.in. za sprawą Vincenta Priessnitza 2 i księdza Sebastiana Kneippa 3, ale i tysięcy późniejszych lekarzy, którzy tych metod leczniczych dostrzegali szczególne właściwości. U wód jak to wtedy mawiano bywano tak dla [...] zdrowia, jak i przyjemności, by użyć tu frazy zapożyczonej z listu Józefa Grabowskiego 4, eksnapoleończyka i kuracjusza wielu nowoczesnych zdrojowisk, 1 Szerzej na temat tego zjawiska i jego również kulturotwórczego znaczenia pisałem w pracach: Przebywam obecnie w Warmbrunn tak dla mojego zdrowia, jak i przyjemności. Romantyczne Cieplice w relacjach swych kuracjuszy, [w:] Księga X-lecia Kolegium Karkonoskiego, red. naukowa M. Ursel, przy współpracy U. Liksztet, Jelenia Góra 2008; Cieplice romantyków nie można przeczyć, że się tu pięknie bawić umieją. Rzecz o rozrywkach i życiu towarzyskim zdrojowiska, Zeszyty Wydziału Humanistycznego Kolegium Karkonoskiego, pod red. M. Peisert i M. Ursela, Jelenia Góra 2008; Z problemów życia kuracyjnego i kulturalno-towarzyskiego w uzdrowiskach śląskich w XIX wieku w świetle ówczesnych polskich wspomnień i relacji prasowych, [w:] Kultura uzdrowiskowa w Europie aspekty historyczne, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Kaźmierczak, Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 1, Wrocław Por. np. I. Spielvogel, M. Migała, K. Spałek, Opolskie uzdrowiska, Opole 2012 [tu rozdział: Vincent Priessnitz]. 3 Ibidem [tu rozdział: Sebastian Kneipp]. 4 A. Fredro, Korespondencja, [w:] Pisma wszystkie, wyd. krytyczne, oprac. S. Pigoń, wstępem poprzedził K. Wyka, t. 14, Warszawa , s

2 Śląskie pogranicza kultur do innego bywalca badów Aleksandra Fredry. Leczyli się i bywali w kurortach dziewiętnastowiecznych z różnym skutkiem zarówno chorzy, jak i zdrowi, starzy i młodzi, władcy i poddani, bogaci i biedni, artyści i zwykli zjadacze chleba, katolicy, protestanci i starozakonni. Sława zaś owych uzdrawiających metod leczniczych splotła się z tamtą obyczajowością i z pobytów w kurortach uczyniła znak czasu, wyznaczyła jeden z bardziej charakterystycznych rytów dziewiętnastowiecznych stylów zachowań. Mówiąc nieco żartobliwie, bez balneologii i krenoterapii oraz kuracji serwatkowych po prostu nie wyobrażano już sobie życia 5. Znakomity dziewiętnastowieczny balneolog dr Michał Zieleniewski w pracy Rys balneologii powszechnej, wydanej w Warszawie w 1873 roku, wymienia aż 384 zdrojowiska ówcześnie czynne w Europie. Spora z nich część działała na terenie Dolnego Śląska, ciesząc się już znaczną i na dodatek stale rosnącą sławą. Źródeł której upatrywać należy zarówno w walorach leczniczych jak wtedy mówiono i pisano szląskich wód, a także taniości oferowanych najczęściej wysokiej jakości usług medycznych i socjalnych oraz dogodnym położeniu, pozwalającym Polakom z trzech zaborów korzystać z owych kurortów 6, Polakom, którzy w XIX stuleciu stanowili 5 Świetnie, w skrótowej postaci, odzwierciedla się to na łamach leszczyńskiego Przyjaciela Ludu, czyli tygodnika potrzebnych i pożytecznych wiadomości, wydawanego przez Ernesta Güntera w latach W numerze 6 z 1840 roku na stronie tytułowej znalazł się portret Priessnitza, a następnie artykuł poświęcony jego metodzie leczniczej i prowadzonemu przez niego zakładowi wodoleczniczemu w Gräfenbergu. Autor pisał z niesłychanym entuzjazmem i emfazą o nieuczonym wieśniaku, nazywając go figurą historyczną i geniuszem pierwszego rzędu. Dopiero znacznie później, bo już w drugiej połowie XIX wieku, metoda ta uzyskała naukową wykładnię i uzasadnienie dzięki badaniom i pracom Wilhelma Winternitza. Nb. w 1839 roku, a więc jeszcze dwa lata przed oficjalnym otwarciem, poddawała się leczeniu u Priessnitza Zofia Fredrowa. Z kolei w 1845 roku, w nrze 51, Przyjaciel Ludu informował słowami korespondenta W.M. : Tylu Polaków zwiedza w każdym roku zakład wodny Prysznica [!] w Grefenbergu [!], że niektórzy w polskiej ziemi podobne wystawili zakłady. W Brzezinach pod Warszawą uczynił to pan Sauvan, w Lubarze na Wołyniu Dr Romański, a na Ukrainie w Korostyczowie, majętności hr. Olizar (s. 401). Natomiast w roku następnym w nrze 30 przeczytać można było w żartobliwej relacji z pobytu u wód w Lippispinge, że wodolecznicze kuracje stały się wręcz plagą i nieomal wszędzie można natknąć się w Europie na powozy wiozące do wód lub z wód. Autor nazywa to szczególnym zwyczajem, modnym koczowaniem zamożniejszych klas ludu. Jest to zaś według niego nie tyle efekt potrzeb zdrowotnych, ale nudy, a dodatkowo prowadzi do pozostawiania przez Polaków znacznych sum poza granicami kraju. 6 Ludwik Niemojewski w 1857 na łamach Gazety Warszawskiej w nrze 214, opisując Szczawno- -Zdrój, konstatował nieco żartobliwie: Któż z nas nie zna Salzbrunnu? Kogoż choć raz w życiu przeznaczenie lub doktorowie nie wyprawili w to ustronie, w którym tak gwarno z rana, a tak cicho w południe, w którym ulata tyle gazu ze szklanek, ile westchnień miłosnych z piersi wybiega, łączy tyle par, ile rozdziela koteryj, w którym plotki tak szybko biegają, jak wolno chodzą pacjenci. Skuteczność źródeł, piękno położenia. A nade wszystko bliskość od kraju naszego sprawia, iż miejsce to więcej obejmuje żywiołu polskiego; prócz chorych szukających zdrowia, panien mężów, kawalerów posagu, wiele jest osób, które przyjeżdżają tu bez celu, dla zabicia nudów, pokazania nowych toalet, a wszystko małym kosztem czasu i pieniędzy (s. 4). Warto pamiętać, że o wyborach polskich kuracjuszy decydowała wtedy często i polityka; polscy poddani króla pruskiego czy cesarza Austro-Węgier jeździli głównie do kurortów położonych na terenie państw zaborczych, Wielkopolanie zatem do uzdrowisk śląskich. Przybywali 88

3 Marian Ursel Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich wcale znaczną liczbę ich gości 7 i dla których była to okazja przekroczenia zaborczych kordonów oraz przynajmniej czasowego zjednoczenia się. Do kanonu tematów komunikacji społecznej w XIX wieku w skali europejskiej wtargnęły z niezwykłą siłą wodolecznictwo, fizjoterapia oraz uzdrowiska, wysuwając się na poczesne miejsce i stając się zespołem tematyczno-problemowym wcześniej w takiej skali nieznanym. O nich się mówiło, terapii wodnej z większym lub mniejszym powodzeniem poddawano się, kąpiąc się i pijąc wody mineralne, w uzdrowiskach bywać należało, więc się w nich bywało, o nich się rozmawiało oraz również pisało, zarówno na kartach literatury pięknej 8, jak i w pamiętnikach, korespondencji prywatnej, a także co stanowi istotne novum w ówczesnej prasie; i to coraz częściej, obszerniej i na wielorakie sposoby. I właśnie różne formy istnienia uzdrowisk dolnośląskich w prasie polskiej XIX stulecia będą przedmiotem niniejszych, porządkujących te kwestie rozważań. Wizerunek uzdrowisk dolnośląskich w polskich periodykach XIX wieku można rekonstruować na podstawie analizy zawartości 25 polskich tytułów prasowych, wyodrębniając przy tym dwa główne dukty źródłowe, po pierwsze drukowane relacje i korespondencje, po drugie różnorodne materiały reklamowe. Rozpocznijmy od tam także licznie szczególnie właśnie na Śląsk polscy goście z Kongresówki. Choć ci mieli z tym niekiedy trudności, będące wynikiem aktualnej sytuacji politycznej na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim bądź zmieniających się relacji i napięć pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią. 7 W XIX wieku w dolnośląskich uzdrowiskach corocznie w sezonie gościło od kilku do nawet kilkunastu tysięcy polskich kuracjuszy. Liczbę gości w poszczególnych kurortach można często wcale dokładnie określić. Wynik to pruskiej skrupulatności, buchalteryjnych zapisów, imiennych kasowych opłat wystawianych za pobyt oraz zabiegi lecznicze, rocznych sprawozdań zarządów zdrojowisk, tzw. kurlistów, zawierających nazwiska przybyłych kuracjuszy oraz towarzyszących im osób, raportów policyjnych na temat gości i ich zachowań oraz wszelkich wydarzeń na terenie uzdrowiska czy też ksiąg pamiątkowych ze schronisk lub innych miejsc odwiedzanych przez gości badów. Interesującym źródłem są też uzdrowiskowe parafialne księgi narodzin i zgonów oraz cmentarne nagrobki. Mimo tych licznych źródeł ustalenie rzeczywistej liczby polskich kuracjuszy jest trudne, ponieważ zapisywano ich przynależność państwową zgodnie z danymi widniejącymi w paszporcie. W wielu też przypadkach można się jedynie po nazwisku o ile nie zostało zdeformowane przez zapisującego niemieckiego urzędnika zorientować o narodowości gości. 8 W literaturze polskiej XIX wieku podobnie zresztą jak np. w niemieckiej zaczęły pojawiać się uzdrowiska, stając się miejscem akcji głównie w utworach prozaicznych i dramatycznych, by wymienić powieści gościa wielu m.in. śląskich kurortów Fryderyka Skarbka Damian Ruszczyc ( ) czy Powieść bez celu ( ), Julii Molińskiej-Woykowskiej Z Kudowy (1850), opowiadanie Józefa Bohdana Dziekońskiego Siła woli (1843), Stefana Żeromskiego Ludzi bezdomnych (1899) czy Gabrieli Zapolskiej słynną swego czasu Sezonową miłość, drukowaną w odcinkach w Kurierze Warszawskim, opiewającą miłość w Zakopanem, czym ugruntowywała też sławę Zakopanego jako artystycznej stolicy Polski. O tematyce uzdrowiskowej w literaturze niemieckiej XIX wieku zob. np.: E. Rosenberg, Romantiker In Hirschberg und im Riesengebirge, Der Wanderer im Riesengebirge 1908, nr 309; F. Andreae, Warmbrunn und sein Badeleben In der Unterhaltungsliteratur vor 100 Jahren, Der Wanderer im Riesengebirge 1926, nr 4. Warto również pamiętać, że choć to nieco późniejsze od interesujących nas tu czasy akcja powieści Tomasza Manna Czarodziejska góra (1924) toczy się w szwajcarskim uzdrowisku. 89

4 Śląskie pogranicza kultur pierwszego aspektu, czyli wymienienia czasopism publikujących owe relacje i korespondencje, uwzględniając przy tym miejsce wydania jako kryterium wstępnego ich podziału oraz charakterystyki. I tak, z czasopism galicyjskich wymienić należy ukazujące się: w Krakowie Czas, Przegląd Lekarski, Wieniec, Zdrojowiska, oraz we Lwowie Dziennik Literacki, Gazetę Narodową, Bibliotekę Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich i Rozmaitości ; w zaborze pruskim: chełmskiego Nadwiślanina, leszczyńskiego Przyjaciela Ludu, a także Dziennik Poznański i Kurier Poznański, zaś w zaborze rosyjskim: w Warszawie Dziennik Warszawski, Kronikę Wiadomości Krajowych i Zagranicznych (od 1860 pod zmienionym tytułem, jako kontynuacja Dziennika Warszawskiego ), Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne, Gazetę Codzienną, Gazetę Lekarską, Gazetę Warszawską, Kłosy, Kuriera Warszawskiego, Pielgrzyma, Tygodnik Ilustrowany, Wandę, Wędrowca, Wiek. Nasuwałby się w świetle tego wyliczenia wniosek, że o dolnośląskich badach pisano najwięcej w czasopismach z zaboru rosyjskiego. Jest to jednak konstatacja tylko częściowo słuszna, wymagająca ważkiego objaśnienia i zweryfikowania. Liczbę czasopism należy bowiem zestawić z liczbą pomieszczonych w nich relacji. I tak, w Galicji ukazało się ich 12, w Poznańskiem 41, a w zaborze rosyjskim 26. Należy również pamiętać, że korespondencje te ukazywały się odpowiednio, począwszy od pierwszej publikacji, od 1838 (lwowskie Rozmaitości ), od 1861 ( Dziennik Poznański ) i od 1820 ( Wanda ). Okazuje się wtedy, że chociaż w Warszawie wiele i to wcale znakomitych pism podejmowało tematykę uzdrowisk dolnośląskich, to jednak czyniły to na przestrzeni 80 lat zdecydowanie rzadko, omal sporadycznie, szczególnie w trzech ostatnich dziesiątkach lat wieku XIX. Statystycznie rzecz ujmując, publikacja tego typu pojawiała się co trzy lata, a w prasie polskiej w zaborze austriackim nawet co pięć. W wyniku tego wizerunek prasowy kurortów dolnośląskich był w obu zaborach poza nielicznymi przypadkami mało medialnie upowszechniany, co nie znaczy bynajmniej, że nieznany. Jedynie czasopisma wielkopolskie, przede wszystkim zaś Dziennik Poznański z 35 relacjami w ciągu 40 lat, najwyraźniej i najsilniej odtwarzały, ale i kształtowały ich wizerunek. Nb. z czasem redakcja Dziennika wyodrębniła na łamach gazety letnią rubrykę, zatytułowaną Echa z Wód, w której pisano również o innych kurortach europejskich. Ta nikła obecność, z czasem zaś wręcz absencja kurortów dolnośląskich na łamach prasy zaboru rosyjskiego i austriackiego nie była dziełem przypadku. Szczególnie w drugiej połowie XIX stulecia, przede wszystkim po roku 1871, miała polityczne, a niekiedy i ekonomiczne uzasadnienie. Jak wskazuje Jarosław Kita, promocja kultury uzdrowiskowej na łamach trzech najbardziej opiniotwórczych w drugiej połowie XIX wieku pism warszawskich: Tygodnika Ilustrowanego, Wędrowca i Kłosów, rozwijała się bardzo intensywnie, lecz dotyczyła omal wyłącznie tzw. zdrojowisk krajowych 9. Oznaczało to uwzględnianie wyłącznie 9 J. Kita, Promocja kultury uzdrowiskowej na łamach prasy Królestwa Polskiego po 1864 r., [w:] Historia kultury uzdrowiskowej, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Kultura uzdrowiskowa w Europie, 90

5 Marian Ursel Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich relacji i korespondencji z i na temat uzdrowisk polskich na ziemiach objętych zaborem rosyjskim i austriackim, wykluczając te znajdujące się na terenie zaboru pruskiego. Zapominano jakby powszechnie, że ziemie dolnośląskie tak obficie obdarzone przez naturę wodami mineralnymi były kiedyś w polskim, piastowskim władaniu 10. Zapomniano lub nie chciano pamiętać. Po roku 1871, kiedy to nasiliły się działania germanizacyjne inspirowane polityką Bismarcka, kwestia uzdrowisk szerzej ujmując śląskich stała się sprawą polityczną. Na terenie Kongresówki i Galicji zrodził się niekiedy niezbyt dobrze pojęty ruch obrony zdrojowisk krajowych. Zaczęto też mówić o sporach lekarzy z różnych zaborów, a nawet ich zmowie przeciwko niektórym konkurencyjnym uzdrowiskom. Dziennik Poznański z 1896 roku w numerze 158 informował np. za swym korespondentem, że do Szczawna codziennie przybywa teraz około 100 kuracjuszów[...] Polaków stosunkowo mało. [...] Na palcach policzyć można braci z Galicji i Królestwa, gdzie jak usłyszałem od pewnego warszawiaka agitacja przeciw wodom śląskim bardzo wielka. Agitacja rzecz jasna na korzyść kurortów krajowych, która zresztą była prowadzona już od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku w myśl jakby zasady dobre, bo polskie ; mieli w niej walny udział polscy lekarze. W 1886 roku Krynica pismo poświęcone sprawom p o l s k i c h zdrojowisk [podkr. M.U.] formułowała w numerze 6 następujący apel: Nie jedźmy do niemieckich i pruskich badów, a szukajmy ulgi na nasze cierpienia w domu w naszych uzdrowiskach (s. 39). W rezultacie takich wezwań do bojkotu śląskie uzdrowiska zaczęły cierpieć w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku na brak polskich kuracjuszy. Dziennik Poznański w numerze 156 z roku 1892 informował: To życie, które się niegdyś w Salzbrunnie ze wszystkich dzielnic koncentrowało, [...] należy już do wspomnień. Przeniosło się ono dziś do naszego ulubionego Zakopanego i do wód swojskich, gdzie również zdrowym powietrzem oddychać i więcej pokarmu duchowego znaleźć można. Wybór zatem kurortu miał określać postawę kuracjusza, być świadectwem jego polskości. Warto tu jednak przypomnieć słowa Józefa Rostafińskiego, który już w 1883 roku w 32-stronicowej broszurce rozważał ówczesny kuracyjny dylemat : jechać czy nie jechać w Tatry?. I ironicznie stwierdzał, że część kuracjuszy t. 2, Wrocław 2012, s. 156 i nn. Jak wskazuje badacz, choć bywały lata, kiedy nie pojawiały się obszerniejsze relacje i omówienia uzdrowisk krajowych, to jednak generalnie dominowała tendencja do ich promocji, pojawiały się wręcz całe cykle artykułów i korespondencji na ten temat. Np. wybitny polski balneolog M. Zieleniewski opublikował na łamach Tygodnika Ilustrowanego w latach 1871 (nry , 183, ) i 1872 (nry 226, 227, 229, 233, 235) omówienie dziewięciu najważniejszych jego zdaniem zakładów zdrojowo-kąpielowych w Galicji. Z kolei A. Pajewski w Wędrowcu z 1891 w nrach omówił najważniejsze nasze zdrojowiska i uzdrowiska, diagnozując zarazem, czem są i czemby być mogły. 10 Pamiętał o tym z kolei F. Chłapowski, który w Poznaniu w 1895 opublikował broszurkę pt. O zdrojowiskach i stacjach klimatycznych w Polsce, w której uwzględniał wszystkie leżące w obszarze dawnej Polski (s. 27), a zatem i na terenie Śląska. 91

6 Śląskie pogranicza kultur musi leczyć swe przypadłości wodami, ale [...] innych spotyka stokroć gorszy los wspierania własnymi niewygodami i znacznym wydatkiem krajowych miejsc kuracyjnych 11. Rok wcześniej głos w sprawie uzdrowisk śląskich i ich bojkotu przez medyków warszawskich zabrał słynny ówczesny balneolog prof. dr Henryk Łuczkiewicz, publikując bardzo rzetelny materiał w dwóch kolejnych numerach (49 i 50) Gazety Lekarskiej. Wskazywał, że otoczone są owe kurorty jakąś zmową milczenia i choć o krajowych pisze się często i dużo, to o śląskich milczy się od lat kilkunastu. Miał też świadomość, że podjęcie przez niego tematyki niemieckich badów może być uznane nie tylko za niepatriotyczne, ale i na dodatek kosmopolityczne. Wyjaśniał więc już na wstępie swego artykułu: Nie kieruje mną bynajmniej zamiłowanie cudzoziemczyzny [...]. Pobudką do napisania niniejszego artykułu jest po prostu szczera chęć przysłużenia się kolegom [lekarzom przyp. M.U.] i chorym przedstawieniem wiernego opisu źródeł najbliżej kraju naszego leżących, pod względem terapeutycznym nader potrzebnych, a w skutek swych niezaprzeczenie bardzo pożytecznych. Tym bardziej że wśród licznych wód znajdują się i takie, których w kraju naszym wcale nie posiadamy (s. 1013). Podkreślał zatem, że kieruje się wyłącznie dobrem pacjentów i względami leczniczymi, merytorycznymi. Wskazywał, że Szląsk pruski jest jedną z najpiękniejszych, najbardziej zaludnionych i przemysłowych prowincji królestwa pruskiego. Posiada przy tym kraina ta uwzględniając Górny i Dolny Śląsk 15 zakładów wodoleczniczych: Szczawno, upadający pod inwazją przemysłu Stary Zdrój, Jedlina, Sokołowsko, Cieplice, Świeradów, Kudowa, Duszniki, Długopole, Lądek, Mużaków, Pokój, Goczałkowice, Jastrzębie, Kokoszyce, rejestrując tym samym stan o 60 lat późniejszy względem pionierskiej publikacji Karola F. Moscha Wody mineralne szląskie i hrabstwa glackiego (Wrocław 1821), będącej niezwykle instruktywnym przewodnikiem i zarazem informatorem uzdrowiskowym 12, źródłem jakże cennych także dla nas dzisiaj informacji. A na dodatek Oprócz tych przez lekarzy uznanych i publiczności (chociaż często tylko miejscowej) znajomych jest jeszcze w szląskich górach mnóstwo źródeł mineralnych (w samym hrabstwie Glatz [Kłodzko M.U.] około 40 żelazistych, które głównie z powodów topograficznych nie zjednały sobie szerszego zastosowania [...] (s. 1013), takich jak np. Przerzeczyn. Łuczkiewicz nie ukrywał również, że opinie negatywne są stronnicze i bezzasadne. Polscy goście na ogół mieli dobre warunki mieszkaniowe i zapewnione najróżniejsze atrakcje, w odróżnieniu od Polaków odwiedzających krajowe uzdrowiska. Częstokroć np. podróżować musieli z całym dobytkiem albo z obawy przed szalejącymi wtedy chorobami (także gruźlicą i cholerą), albo z uwagi na bardzo ubogą, wręcz prymitywną infrastrukturę dopiero rozwijających się uzdrowisk. Jedynym 11 Por. J. Rostafiński, Jechać czy nie jechać w Tatry?, Kraków 1883, s Nb. interesujące byłoby zestawienie śląskich publikacji Łuczkiewicza z pracą Moscha celem ich porównania oraz ustalenia zmian, jakie zaszły w owych uzdrowiskach, ich infrastrukturze, a także metodach leczniczych. 92

7 Marian Ursel Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich mankamentem pisał balneolog znający szląskie wody z autopsji jest fatalna kuchnia, co jest jednak charakterystyczne dla całych Prus. Tę wygodę i dbałość śląskich uzdrowisk o kuracjuszy podkreślają i potwierdzają zgodnie w zasadniczej większości polskie relacje pamiętnikarskie oraz epistolografia. Warto tu zauważyć jeszcze aspekt ekonomiczny niezdrową konkurencję opartą na zmowie. Sugeruje to apel anonimowego korespondenta, który w Dzienniku Poznańskim z 21 sierpnia 1875 roku wyraźnie pisał, że ma stronienie Poznańczyków od Krynicy być w pewnym związku z nieporozumieniem lekarzy poznańskich z dyrekcją zakładu krynickiego (s. 2), które miał nadzieję zostanie z korzyścią dla pacjentów i lekarzy pozytywnie rozwiązane. Na marginesie wypada też stwierdzić, że prasa wielkopolska, głównie Dziennik Poznański, ale także Kurier Poznański, a wcześniej w latach czterdziestych XIX wieku Przyjaciel Ludu, konsekwentnie pomieszczała opisy i korespondencje ze zdrojowisk krajowych, utrzymane najczęściej w pozytywnym, obiektywnym tonie, kierując się przede wszystkim dobrem kuracjuszy. Większość owoczesnych zdrojowisk na pruskim Śląsku funkcjonowała pod niemieckimi nazwami. W celu ułatwienia lektury podajemy je, o ile istnieją, przy nazwach polskich uporządkowanych w kolejności alfabetycznej. I tak, do najbardziej znanych w XIX wieku należały: 1. Bukowina Festenberg, 2. Cieplice-Zdrój, czyli Warmbrunn, 3. Długopole Langenau, 4. Duszniki Reinerz, 5. Jedlina-Zdrój Charlottenbrunn, 6. Kudowa Cudoba, 7. Lądek Landek, 8. Polanica-Zdrój Alt-Heide, 9. Sokołowsko Görbersdorf, 10. Stary Zdrój Altwasser, 11. Szczawno Salzbrunn, 12. Świeradów Flisenberg. Wśród tych dolnośląskich były zarówno te najstarsze i szczególnie modne od lat wśród Polaków, jak i mało znane czy nowo odkrywane i zakładane, np. Bukowina położona 7 mil od Wrocławia, a 3 mile od Oleśnicy 13, Görbersdorf i założony tam zakład leczniczy przez doktora Hermanna Brehmera w 1855 roku czy Polanica, najmłodsza z tych miejscowości, rozwijająca się dopiero od końca lat siedemdziesiątych XIX wieku. Można przy tej okazji zauważyć, że jednym z czynników rzutujących na frekwencję uzdrowisk dolnośląskich na łamach prasy polskiej mógłby być czas ich funkcjonowania, choć w świetle tego, co powiedziano wyżej, nie była to na pewno determinanta decydująca. Używając żartobliwego określenia korespondenta Przyjaciela Ludu, który w 1845 roku odwiedziny w kurortach nazywał dowcipnie modnym koczowaniem zamożniejszych klas ludu, można na podstawie ówczesnej prasy polskiej wskazać najważniejsze takie koczowiska na terenie Dolnego Śląska. Posługując się jako miernikiem częstotliwością pojawiania się w korespondencjach i relacjach, można wymienić pięć kurortów najchętniej przez Polaków odwiedzanych. I tak bezwzględnie pierwsze miejsce przypada tutaj Szczawnu-Zdrojowi (20 korespondencji), następne w kolejności są: Duszniki (16), Kudowa, Lądek oraz Görbersdorf (po 8 razy). 13 Głosił tak inserat reklamowy w nrze 129 Dziennika Poznańskiego na s. 5 niedzielnego wydania z 8 czerwca

8 Śląskie pogranicza kultur Nie dziwi pierwsze miejsce Szczawna Zdroju, owego Salzbrunn, o którym żartobliwie pisał cytowany już Ludwik Niemojewski na łamach Gazety Warszawskiej z 1857 roku, że miejsce to więcej jak inne zagraniczne wody obejmuje żywiołu polskiego. Uzdrowisko to, prasowo odkryte w 1828 roku przez Kuriera Warszawskiego, było w pierwszej połowie XIX wieku miejscem szczególnie chętnie nawiedzanym przez Polaków ze wszystkich zaborów, tak dla jego skuteczności leczniczej, jak i taniości oraz bliskości kraju. Dobra passa trwała jeszcze dłużej, bo przez kolejne 30 lat, gdzieś do początków lat osiemdziesiątych. Jednak pojawiać się zaczęły coraz silniej negatywne skutki uprzemysłowienia. Szerzyła się też agitacja za uzdrowiskami krajowymi, a lekarze z Królestwa jak donosił korespondent Dziennika Poznańskiego w numerze 183 z 1882 roku informowali swych pacjentów o zgubnych skutkach kuracji w Salzbrunn. Jako groźne memento towarzyszył ich słowom widok pobliskiego Starego Zdroju, błyskawicznie pożeranego i degradowanego przez przemysłowego polipa 14. Na dodatek nasilały się antypolskie restrykcje, które skutecznie odstręczały wielu Polaków od wizyt w dolnośląskich uzdrowiskach, zwłaszcza tych z zaboru rosyjskiego i austriackiego. O Szczawnie zaś od połowy lat siedemdziesiątych XIX wieku pisze już wyłącznie Dziennik Poznański (7). Duszniki po raz pierwszy pojawiły się w prasie polskiej w 1820 roku, na łamach II tomu Wandy. Tygodnika polskiego płci pięknej i literaturze poświęconego. I był to nie tylko debiut tego uzdrowiska, ale i debiut kurortów dolnośląskich na łamach czasopiśmiennictwa polskiego w XIX wieku. Na pewno oprócz niezaprzeczalnych walorów leczniczych czynnikiem katalizującym sławę uzdrowiska był pobyt tam na kuracji Fryderyka Chopina 15, o czym donosił Kurier Warszawski w numerze 199 z 1826 roku. Nie bez znaczenia było i to, że młody artysta dał w tym uzdrowisku dwa koncerty filantropijne na rzecz osieroconych wtedy dzieci 16. Żywsze zainteresowanie kurortem odzwierciedlone korespondencjami zauważalne jest od drugiej połowy lat siedemdziesiątych XIX wieku. W latach czasopisma polskie co ważne ze wszystkich trzech zaborów zamieszczą łącznie 14 O degradacji uzdrowisk w XIX wieku, m.in. przez rozwijający się przemysł, piszę w: O uzdrowisk dziewiętnastowiecznych umieraniu i próbach ich ratowania. Glosa, [w:] Romantyzm literatura, kultura, obyczaj, folklor, studia pod red. M. Joncy i M. Łoboz, Wrocław 2009, s Nb., jak później pisał Henryk Łuczkiewicz, Duszniki z racji ostrego powietrza nie nadawały się do leczenia chorób płucnych. 16 W 1826 z zalecenia warszawskich lekarzy przebywający tam Chopin miał dać dwa koncert na wieść o dzieciach osieroconych przez kurującego się na suchoty ojca. Dzisiaj wiemy, że był to nie kuracjusz, ale mieszkaniec uzdrowiska, sukiennik czeski Józef Schoor, który osierocił czwórkę dzieci. Wszystko to obrosło legendą, którą w podstawowym kształcie (sieroty i dobroczynność młodego artysty) zaczął jeszcze za bytności młodego geniusza muzycznego w kurorcie upowszechniać Kurier Warszawski ; por. R. Kincel, Z polskich tradycji dusznickiego zdroju, Kłodzko 1975, s Można dodać, że istniała bardziej romantyzowana wersja owej legendy, która głosiła, iż dzieci zostały osierocone przez matkę; pisał o tym w 1896 w 30 nrze Tygodnika Ilustrowanego korespondent podpisujący się pseudonimem Quis. 94

9 Marian Ursel Prasa polska XIX wieku o uzdrowiskach dolnośląskich 11 relacji z Dusznik. Kudowa, obecna w literaturze polskiej od 1849 roku dzięki opowieści Julii Molińskiej-Woykowskiej pt. Z Kudowy, na łamach prasy polskiej pojawiła się w almanachu Wieniec z 1853 roku w obszernym opisie wytrawnego znawcy problemów balneologicznych dra Fryderyka Skobla. I choć od lat gościła Polaków, to jednak nie zyskała praktycznie szerszego rozgłosu w ówczesnej polskiej prasie pozaborowej. Z jednym wyjątkiem. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku kilkakrotnie pojawiły się na łamach Dziennika Poznańskiego (5) oraz Kuriera Poznańskiego (1) korespondencje z owego kurortu. Oznacza to praktycznie, że była Kudowa kurortem znanym przede wszystkim Wielkopolanom i przez nich głównie odwiedzanym. Prasa polska ani w zaborze rosyjskim, ani w zaborze austriackim nie informowała na swych łamach o Kudowie, jej profilu leczniczym, życiu kulturalno-towarzyskim czy bytności polskich kuracjuszy. Podobnie też było z kolejnym uzdrowiskiem Lądkiem. Landek jak wówczas pisano swoisty patent na uzdrawiającą moc swych wód otrzymał dzięki uzdrowieniu króla pruskiego, Filozofa z Sanssouci, który po pobycie tam od 5 do 24 sierpnia 1765 roku odzyskał władzę w nogach i siły witalne w takim stopniu, że ku zdumieniu swego dworu raczył własną osobą wchodzić na otaczające kurort góry. Od tego czasu Lądek zyskał status monarszego zdrojowiska, w którym pojawiały się coraz liczniej berlińskie elity urzędnicze. W ten sposób stał się obok kameralnych chętnie odwiedzanych przez m.in. artystów i inteligencję Cieplic, czyli ówczesnego Warmbrunn, najbardziej znanym i nowoczesnym uzdrowiskiem śląskim. Rządowy charakter Lądka utrwaliła wizyta króla Fryderyka Wilhelma III i cara Aleksandra I, którzy w 1813 roku spotkali się tam m.in. po to, aby przygotowywać i ustalać nowy, ponapoleoński ład polityczno-społeczny w ramach restauracji starego porządku na Starym Kontynencie (nb. specyficznym początkiem nowego-starego ładu był wydany rok później z woli króla zakaz wspólnych kąpieli kobiet i mężczyzn). Wojny śląskie oraz napoleońskie czyniły okresowo z obu zdrojowisk także uzdrowiska wojskowe, kurujące żołnierzy wszystkich walczących armii, i to nie tylko w okresach zawieszenia broni. Lądek, obecny w polskiej literaturze pięknej, a także pamiętnikarstwie i epistolografii, zaistniał wyraźnie w prasie polskiej tak samo jak to miało miejsce z Kudową dopiero w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku, i to wyłącznie omal na łamach Dziennika Poznańskiego (6). W związku z tym nasuwa się wniosek, że i Kudowa, i Lądek uzyskały w drugiej połowie XIX wieku status pruskich krajowych uzdrowisk, zamykających się przed Polakami, a nawet wrogich Polakom z zaboru austriackiego czy szczególnie z rosyjskiego 17. W ramach rewanżu w obu zaborach objęte zostały medialnym milczeniem. 17 W Dzienniku Poznańskim, w nrze 161 z 1886 roku, w korespondencji sygnowanej (R.), można było przeczytać, że w stosunku do roku poprzedniego w Lądku było co najmniej o 1000 kuracjuszy mniej: Nieobecnością swoją podpadło każdemu Królestwo Polskie zwłaszcza, które wbrew dotychczasowemu zwyczajowi literalnie nie przysłało ani jednego Polaka do landeckich kąpieli [...]. Powód był 95

10 Śląskie pogranicza kultur Warto też zauważyć i skomentować fenomen Görbersdorf, kurortu powołanego do życia w 1855 roku, o którym pisała prasa polska wszystkich trzech zaborów, ze szczególnym jednak udziałem tej z rosyjskiego. Decydować o tym zdawał się właśnie fenomen leczniczy tego zdrojowiska, jego eksperymentalny charakter i zaskakująca skuteczność w leczeniu chorób płuc, szczególnie gruźlicy, dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody fizykalno-dietetycznej, stosowanej przez dra Hermanna Brehmera. Powszechny w Europie lęk przed gruźlicą skutecznie zachęcał do bacznego obserwowania wszelkich postępów medycyny w walce z tą chorobą. Rozrastająca się sława uzdrowiska katalizowała nadzieję chorych na życie 18. Wiedza o nim swobodnie przekraczała zaborcze kordony, znikały animozje polityczne czy ekonomiczne. Rozsławiali uzdrowisko wyleczeni pacjenci, ale i lekarze przybywający z różnych stron, by zapoznać się z metodami leczniczymi Brehmera (nb. jednym z jego pacjentów był Alfred Sokołowski, późniejszy współpracownik). Kurort znajdował się w centrum zainteresowania medycznego, publicznego, medialnego. Na jego wzór i podobieństwo starano się w Europie tworzyć kolejne, w których suchotnicy znaleźliby szansę na wyleczenie. Tak jak to będzie potem np. z Zakopanem czy szwajcarskim Davos. Natomiast z pewnością dziwić może dalekie miejsce Cieplic, które swą dawniejszą świetność miały już w latach osiemdziesiątych XIX wieku jakby za sobą. Choć wydaje się, że głównie zmieniła się dla Polaków ich atrakcyjność. I byłby to szerszy proces już sygnalizowany odwracania się od śląskich, pruskich uzdrowisk. Jak wskazywał w 1879 roku na łamach 145 numeru Wieku Teodor Jeske- -Choiński, Goście kąpielowi wiodą tu ciche, spokojne życie. Są tu same rozbitki pod względem moralnym lub fizycznym: chorzy na nerwy, zreumatyzowani, kaleki; takim gościom nie bardzo chce się zabaw, a zwłaszcza tańców [...]. Widać tu najwięcej starców i staruszek; połowę z nich wożą na krzesłach na kółkach. Cieplice z modnej uzdrowiskowej miejscowości, tłumnie odwiedzanej corocznie przez kilka tysięcy kuracjuszy, przemieniły się w sanatorium dla geriatryków. Odszedł w przeszłość młody Warmbrunn, o którym kiedyś z zauroczeniem pisała Anna Nakwaska ( Pielgrzym 1845, t. 1). Starość wyparła z biegiem lat młodość. W 1883 roku, w numerze 35 Wędrowca, korespondent o inicjałach A.Ł. pisał nawet: Warmbrunn mało jest uczęszczanym miejscem. Niejeden może nie wiedzieć, gdzie się znajduje: otóż jest ono na Śląsku, blisko granicy czeskiej, pięć godzin jazdy od Wrocławia. Cieplice, chociaż dalej się rozwijały, czekały na ponowne odkrycie. oczywisty, donosił autor relacji: rozporządzenie władz pruskich, wydalające obcych poddanych spod berła pruskiego, nawet tych szukających u szląskich wód poratowania zdrowia, spowodowało, że Polacy spod zaboru rosyjskiego w obawie banicji nie mieli odwagi przyjechać do kurortów pruskich. I nie pomogly tu nic starania władz miejskich, które w trosce o własne dochody wydały stosowne mitygujące oświadczenie. Nb. często wcześniej w doniesieniach prasowych pojawiało się nieco żartobliwie zabarwione stwierdzenie, że poszczególne zabory przysyłały do konkretnych dolnośląskich badów swe kontyngenty, teraz z Kongresówki żaden kontyngent kuracjuszy nie dotarł. 18 Nb. także słynny doktor Tytus Chałubiński szukał tu ratunku niestety bezskutecznie dla swego chorego syna, którego przywiózł do Görbersdorf z leczenia we Włoszech. 96

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA WARSZAWY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Teatr Polski w Poznaniu za dyrekcji Edmunda Rygiera (1896-1908)

Teatr Polski w Poznaniu za dyrekcji Edmunda Rygiera (1896-1908) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Alicja Przybyszewska Teatr Polski w Poznaniu za dyrekcji Edmunda Rygiera (1896-1908) Rozprawa doktorska napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Elżbiety Nowickiej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r. (wersja skrócona)

Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r. (wersja skrócona) 1 Dobiesław Dudek AWF Kraków Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r. (wersja skrócona) Nowożytny sport został przeszczepiony na kontynent europejski z Anglii. Jednym z warunków zrozumienia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 27

ZESZYTY NAUKOWE NR 27 ZESZYTY NAUKOWE NR 27 Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu WYŻSZA SZKOŁA HANDLU i USŁUG W POZNANIU ZESZYTY NAUKOWE NR 27 Poznań 2013 Redaktor naczelny Kamila Wilczyńska Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 ROZDZIAŁ 1 5 ROZDZIAŁ 2 10 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 41 ROZDZIAŁ 5 72 ROZDZIAŁ 6 74 ZAKOŃCZENIE 89 ANEKSY

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 ROZDZIAŁ 1 5 ROZDZIAŁ 2 10 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 41 ROZDZIAŁ 5 72 ROZDZIAŁ 6 74 ZAKOŃCZENIE 89 ANEKSY SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ 1 TRADYCJE XX WIECZNYCH KOLONII ARTYSTYCZNYCH W KARKONOSZACH... 5 ROZDZIAŁ 2 TEATR KLINIKA LALEK OKRES WROCŁAWSKI... 10 ROZDZIAŁ 3 WOLIMIERZ CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA... 25

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 DRUGA DEKADA WOLNOŚCI. SOCJOLOGICZNE KONSEKWENCJE I ZAGADKI TRANSFORMACJI Pod redakcją Joanny Frątczak-Müller, Anny Mielczarek-Żejmo,

Bardziej szczegółowo

Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości. Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska

Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości. Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska Wspólna sprawa Wspólna sprawa Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska Warszawa 2013 Wybór, redakcja, opracowanie, opatrzenie Przypisami oraz

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu TRANSCARPATHICA tom II Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kasperka Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Przemysław Mańka Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 Recenzja: prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz prof. UWr. dr

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie

Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie Kajetan Wojsyk Celem niniejszego opracowania jest wskazanie pewnych elementów promocji miejscowości, gminy, regionu w Internecie, ich specyfikacja i

Bardziej szczegółowo

numer Październik 2012 nr 100

numer Październik 2012 nr 100 100 numer Październik 2012 nr 100 JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 11 LAT! Pełni dumy i wdzięczności Dziennik Polski w tym roku po raz kolejny zorganizował plebiscyt: Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 2012 oraz Najlepsza

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Marketing targowy. Vademecum wystawcy

Marketing targowy. Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy Marketing targowy Vademecum wystawcy pod redakcją Henryka Mruka i Alojzego Kucy Autorzy: dr Aleksandra Kaniewska Sęba mgr Alojzy Kuca dr Grzegorz Leszczyński prof.

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze.

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze. 0 1 Od autorów: Oddajemy w Państwa ręce raport pt.: Warszawa lokalna, który powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: Obserwatorium Kultury, pt.:

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895.

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895. Świętokrzyskie Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895 W numerze» Żeromski jakiego nie znamy» Antoni Tański i jego dzieło» Polacy na nieludzkiej

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI S p i s t r e, s c i AKTUALNOŚCI 4 WYWIAD 6 Sławomir Iwasiów Dobrotliwy uśmiech historii Rozmowa z Wojciechem Borosem, gdańskim poetą 6 Katarzyna Bielawna Dobre zamiary. O Złych zamiarach Wojciecha Borosa

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968

OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968 OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968 RADA REDAKCYJNA Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa) Mieczysław Kafel (Warszawa), Józef Kądzielski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN. Bolesław Orłowski

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN. Bolesław Orłowski INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN Bolesław Orłowski OSIĄGNIĘCIA WIELKIEJ INŻYNIERSKIE EMIGRACJI Warszawa 1992 FUNDACJA IM. WOJCIECHA ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO WSPIERANIA NAUKI W POLSCE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1 Opracowanie graficzne: Janusz Barecki Korekta: Bogusława Jędrasik Redakcja merytoryczna: Adam Redzik Opracowanie indeksów: Danuta Redzik, Adam Redzik Edytor: Agnieszka Dziewulska Recenzent naukowy: prof.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (65.) w dniu 5 sierpnia 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (65.) w dniu 5 sierpnia 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (65.) w dniu 5 sierpnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Prezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 Rocznica powstania NSZZ Solidarność Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 2 30 lat Solidarności Szanowni Czytelnicy Przewodnika Katolickiego, oddajemy dziś w Państwa ręce specjalny dodatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Z dnia 14 grudnia 2011 r. Spis treści 1. Przebieg prac nad dokumentem... 2 2. Metryczka miasta... 2 3. Wybrane dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo

Trajektorie życiowe MISARN

Trajektorie życiowe MISARN Anna Olech Trajektorie życiowe MISARN RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PROJEKCIE "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH MISARN" FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH IW EQUAL Instytut

Bardziej szczegółowo