Biuletyn nr 1/2013. Europe Direct Kraków kontynuuje działalność na Politechnice Krakowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn nr 1/2013. Europe Direct Kraków kontynuuje działalność na Politechnice Krakowskiej"

Transkrypt

1 Biuletyn nr 1/2013 Europe Direct Kraków kontynuuje działalność na Politechnice Krakowskiej Miło nam poinformować, że Komisja Europejska po raz kolejny powierzyła naszej jednostce - CTT PK prowadzenie punktu Europe Direct Kraków. obecnie 32 jednym z nich nasz - działający na Politechnice Krakowskiej od 2009 roku (dotychczas pod nazwą Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, a od tego roku - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kraków). Choć zmieniła się nazwa, główny cel naszego punktu pozostaje bez zmian, a jest nim docieranie z informacją na temat Unii Europejskiej do jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności W 2005 roku w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacyjne Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: , dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się społeczności lokalnej. W Punkcie Informacyjnym Europe Direct Kraków można uzyskać wiadomości na połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE. W całej Europie w ramach sieci Europe Direct działa prawie 500 punktów informacyjnych. W Polsce jest ich temat: funkcjonowania UE, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, możliwości edukacyjnych w innych krajach (stypendia/staże). Osobom, które planują pobyt w jednym z krajów członkowskich udzielamy praktycznych porad na temat obowiązujących przepisów lub niezbędnych informacji potrzebnych podczas podróży. Dysponujemy również bezpłatnymi publikacjami oraz broszurami informacyjnymi o historii i funkcjonowaniu

2 instytucji UE, prawa europejskiego, obszarów polityki wspólnotowej. Nasz punkt organizuje liczne wydarzenia (konferencje, szkolenia, lekcje europejskie) mające na celu kreowanie postaw świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Co roku w dniu 9 maja zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez nas Dniu Europy w Krakowie. Od tego roku funkcjonuje także nasz fanpage na facebooku (www.facebook.pl/europedirectkrakow). Serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony, dzięki temu, jako pierwsi będziecie dowiadywać się Państwo o ciekawych sprawach związanych z UE, organizowanych przez nas wydarzeniach, a także wziąć udział w konkursach. Mamy nadzieje, że facebook stanie się platformą komunikacji między nami oraz forum dyskusyjnym pomiędzy osobami, które łączą podobne sprawy czy problemy np. wyjazd do jednego z krajów UE, ubieganie się o stypendium. Zapraszamy na stronę: przewodnictwa w UE Irlandia skoncentruje się na kwestiach priorytetowych, jakimi są stabilność i wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy. Zatrudnienie i rozwój gospodarczy Irlandia będzie kontynuować realizację paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia pakietu środków dotyczących konsolidacji budżetowej, kredytowania, bezrobocia, handlu międzynarodowego i innych obszarów, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Inne priorytety obejmują wprowadzenie nowych przepisów w sprawie: uznawania kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE modernizacji procedur zamówień publicznych praw pracowników oddelegowanych za granicę w obrębie UE. Irlandia na czele UE Stabilność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie to priorytety Irlandii, która przez kolejne pół roku będzie przewodniczyć UE. Irlandia, która w tym roku obchodzi czterdziestolecie swojego przystąpienia do UE, 1 stycznia 2013 już po raz siódmy stanęła na czele Unii. Podczas trwającego przez jedno półrocze W celu stymulowania innowacji i badań naukowych Irlandia będzie dążyła do zakończenia negocjacji w sprawie kolejnej rundy finansowania, czyli programu Horyzont Szczególne wsparcie otrzymają nanotechnologie, fotonika, zaawansowane technologie produkcyjne, przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing ) i systemy obliczeniowe wysokiej wydajności.

3 Gospodarka W celu przywrócenia zaufania do gospodarki europejskiej, Irlandia dopilnuje, aby nowy unijny system koordynacji gospodarczej i budżetowej koncentrował się na najważniejszych kwestiach, takich jak płace, indeksacja płac, reformy rynku pracy, emerytury, edukacja i walka z ubóstwem. Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem Budżet UE Ponieważ unijnym liderom nie udało się w listopadzie osiągnąć porozumienia co do budżetu UE na lata , kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się podczas prezydencji irlandzkiej. Kiedy już zostaną ustalone ogólne liczby, Irlandia opracuje podział budżetu pomiędzy poszczególne obszary działalności. Priorytety Irlandii w tej dziedzinie to reforma wspólnej polityki rolnej i polityki rybołówstwa, wydatki na badania naukowe i innowacje, środki dla biedniejszych regionów UE oraz instrument Łącząc Europę, który poprzez poprawę infrastruktury zapewni Europie wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 15 stycznia na stoku Ski Lubomierz oraz 23 stycznia na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej odbyły się zawody narciarskie dla dzieci w wieku 6-14 lat. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Policjantów z patroli narciarskich. Oprócz inicjatyw na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obszarze zainteresowania prezydencji znajdą się również ochrona środowiska, transport, nowe kraje przystępujące do UE, sprawiedliwość i wsparcie na rzecz rozwoju. 1 lipca 2013 r. przewodnictwo w UE przejmie Litwa, która będzie sprawować je do końca roku.

4 Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem). Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki oraz materiały informacyjne Komisji Europejskiej. Więcej kobiet zarządza Coraz więcej kobiet zasiada we władzach spółek - wynika z raportu Komisji Europejskiej. 15,8 proc. członków organów spółek to kobiety liczba ta wzrosła w porównaniu z 13,7 proc. w styczniu 2012 r. Okazało się, że liczba kobiet we władzach spółek wzrosła we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Irlandii, Bułgarii i Polski. Presja wywierana przez prawodawców przynosi rezultaty, to widać gołym okiem - cieszy się wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Z informacji KE wynika, że 15,8 proc. członków organów spółek to Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kraków był jednym z organizatorów imprezy. Współorganizatorami były także: Ośrodki Narciarskie Ski Lubomierz i Śnieżnica, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie. Bezpieczne formy aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował również Inspektor Wawelek, który towarzyszył dzieciom podczas zawodów. kobiety liczba ta wzrosła w porównaniu z 13,7 proc. w styczniu 2012 r. Kobiety stanowią średnio 17 proc. członków niepełniących funkcji wykonawczych (wzrost w porównaniu z 15 proc. w styczniu 2012 r.) oraz 10 proc. pełniących funkcje wykonawcze (wzrost z poziomu 8,9 proc.). Liczba kobiet we władzach spółek wzrosła we wszystkich krajach UE z wyjątkiem trzech (Bułgarii, Polski i Irlandii). Aktualny odsetek oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z październikiem 2011 r. i jest to zarazem największa dotąd odnotowana zmiana w skali roku. Tendencję tę zaobserwowano po tym, jak Komisja Europejska przyjęła 14 listopada 2012 r. wniosek legislacyjny dotyczący kobiet we władzach spółek, w którym jako cel wyznaczono 40-

5 procentową obecność kobiet w radach nadzorczych w oparciu o ich zasługi. Zmiana ta jest też efektem prowadzonych na wysokim szczeblu w UE dyskusji na temat potrzeby przyjęcia przepisów regulujących odsetek kobiet we władzach spółek. Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding przedstawiła dzisiaj nowe dane podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jej wystąpienie było częścią sesji publicznej na temat roli kobiet w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, podczas której głos zabrała również Christine Lagarde, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. - Presja wywierana przez prawodawców przynosi rezultaty, to widać gołym okiem. Spółki zaczynają wreszcie rozumieć, że jeśli chcą pozostać konkurencyjne w epoce starzejącego się społeczeństwa, nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie kompetencji kobiet. 60 proc. absolwentów uniwersytetów to kobiety - mówi wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding - przykład, który płynie między innymi z Belgii, Francji i Włoch kraje te przyjęły ostatnio przepisy w tej dziedzinie i skutki zaczynają być widoczne jasno dowodzi, że interwencja w postaci regulacji wyznaczających konkretne terminy może wiele zmienić. Przepisy unijne, które przedstawiliśmy, będą stały na straży tego, by właściwie wykorzystywano dostępne kompetencje, a jednocześnie sprawiedliwie wdrażano zasadę równowagi płci we wszystkich organach spółek na naszym rynku wewnętrznym. Kraje, w których istnieją prawnie wiążące kwoty dla kobiet, pozostają w czołówce pod względem zmian w tej dziedzinie. Największy wzrost procentowy odnotowano we Włoszech (o 4,9 punktu procentowego do poziomu 11 proc.), gdzie niedawno przyjęto ustawę, zgodnie z którą do 2015 r. w spółkach państwowych i notowanych na giełdzie jedną trzecią stanowisk w zarządach i radach nadzorczych muszą objąć kobiety. Francja, która wprowadziła przepisy w sprawie kwot w 2011 r., jest teraz pierwszym krajem UE, gdzie we wszystkich największych spółkach giełdowych zasiada w zarządzie więcej niż jedna kobieta. Kobiety zajmują obecnie jedną czwartą stanowisk w zarządach spółek notowanych na CAC 40 we Francji oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w ciągu zaledwie 10 miesięcy (styczeń październik 2012 r.). Wyznaczone przez Francję kwoty zakładają, że do 2017 r. kobiety stanowić będą 40 proc. członków zarządu pełniących funkcje wykonawcze i niepełniących takich funkcji w dużych spółkach giełdowych oraz nienotowanych na giełdzie (zatrudniających co najmniej 500 osób i osiągających dochody przekraczające 50 mln euro), przy czym do 2014 r. ma zostać osiągnięte 20 proc. Kilka państw pozostaje w tyle Bułgaria jest jedynym krajem, gdzie liczba kobiet na tego rodzaju stanowiskach znacznie spadła (o 4 punkty procentowe), podczas gdy w Polsce i Irlandii odsetek

6 ten utrzymuje się na takim samym poziomie (odpowiednio 12 i 9 proc.). Dzisiejsze dane są obiecujące, ale to dopiero początek długiej drogi. W jednej czwartej spośród największych spółek w UE nadal nie zasiada we władzach żadna kobieta. W marcu 2012 r. Komisja Europejska opublikowała swój ostatni roczny raport w sprawie roli kobiet w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Następny pełny raport ukaże się w kwietniu 2013 r. Dzisiejsze dane okresowe zostały zebrane w październiku 2012 r. i porównywane są z danymi ze stycznia 2012 r. Pełne dane zostały udostępnione online. 14 listopada 2012 r. Komisja przedstawiła przepisy, które określają jako minimalny cel do osiągnięcia do 2020 r. 40-procentową obecność słabiej reprezentowanej płci na stanowiskach członków organów spółek niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach giełdowych w Europie; w przypadku państwowych spółek notowanych na giełdzie wyznaczono termin do 2018 r. Główne elementy projektu przepisów: Jeśli w spółce giełdowej w Europie nie zasiada w radzie nadzorczej 40 proc. kobiet, zgodnie z nowymi przepisami spółka będzie musiała wprowadzić nową procedurę naboru na stanowiska zarządcze, w ramach której pierwszeństwo zostanie przyznane odpowiednio wykwalifikowanym kobietom. Przepisy kładą zdecydowany nacisk na kwalifikacje. Nikt nie zasiądzie w zarządzie tylko dlatego, że jest kobietą. Ale też żadnej kobiecie nie będzie można odmówić dostępu do stanowiska tylko z powodu jej płci. Przepisy mają zastosowanie jedynie do rad nadzorczych i dyrektorów niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach notowanych na giełdzie z racji znaczenia gospodarczego i dużej widoczności tych stanowisk. Nie mają natomiast zastosowania do małych i średnich przedsiębiorstw. Poszczególne państwa członkowskie UE będą musiały ustanowić odpowiednie i skuteczne sankcje nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy. Przepisy są rozwiązaniem czasowym. W 2008 r. automatycznie wygasną. Przepisy przewidują również jako środek uzupełniający tzw. kwoty elastyczne obowiązek wyznaczania przez spółki giełdowe własnych podlegających samoregulacji celów w zakresie reprezentacji obu płci na stanowiskach dyrektorów wykonawczych. Cele te należy osiągnąć do 2020 r. (lub do 2018 r. w przypadku przedsiębiorstw publicznych). Spółki będą zobowiązane do składania rocznych sprawozdań z osiągniętych postępów.

7 jest częścią sieci Komisji Europejskiej i pełni funkcję punktu pierwszego kontaktu z Unią Europejską. W całej Europie w ramach sieci Europe Direct działa prawie 500 punktów informacyjnych, w Polsce jest ich obecnie 32. Naszą misją jest dostarczenie społeczności lokalnej szerokiej i specjalistycznej wiedzy europejskiej. W Europe Direct Kraków można także uzyskać bezpłatne publikacje oraz broszury informacyjne dotyczące historii, funkcjonowania instytucji UE, prawa europejskiego, obszarów polityki wspólnotowej oraz możliwości dofinansowania działań ze środków europejskich. Punkt Informacyjny Europe Direct Kraków zaprasza także do uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, lekcjach europejskich oraz do udziału w konkursach, co roku w dniu 9 maja zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Europy. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kraków Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków tel fax Osoby do kontaktu: Joanna Szypułka, Magdalena Wójtowicz

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Wspólne sprawozdanie Komisji i EBI dla Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Bez Granic POLSKA JEST WAŻNYM GRACZEM W EUROPIE UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI PROFESJONALIZACJA REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH

Innowacje. Bez Granic POLSKA JEST WAŻNYM GRACZEM W EUROPIE UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI PROFESJONALIZACJA REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH Innowacje INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL Bez Granic UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI nr II/ LIPIEC 2011 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POLSKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w ŁODZI JUBILEUSZ 10-lecia WSAP Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010 Program Operacyjny Polska - Saksonia 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006 CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 3 Grudzień 2006 ISSN 1830-561X Dodatek: MŚP Finanse 5 Badania 12, 33 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 17 Biznes a innowacje 37 W numerze Praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo