Towarzystwo Cyklistów, Adamowski Lwów, S. Rudnicki Krakowski Klub Cyklistów, w drugim rzędzie od prawej Stefan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Towarzystwo Cyklistów, Adamowski Lwów, S. Rudnicki Krakowski Klub Cyklistów, w drugim rzędzie od prawej Stefan"

Transkrypt

1 94 Fot. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Proces tworzenia krajowych związków sportowych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miał na celu integrację środowisk, rozwój dyscyplin sportu oraz stworzenie warunków dla przygotowań reprezentacji na igrzyska olimpijskie. Zjazd organizacyjny Związku Polskich Towarzystw Kolarskich odbył się 20 czerwca 1920 roku na Dynasach w Warszawie z udziałem ponad 200 delegatów stowarzyszeń i klubów. Na zdjęciu Walne Zebranie ZPTW, Warszawa 1923 r. Siedzą od lewej: Artur Thiele SS Union Łódź, Rudolf Wacek KS Pogoń Lwów, Mieczysław Badalski Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Adamowski Lwów, S. Rudnicki Krakowski Klub Cyklistów, w drugim rzędzie od prawej Stefan Supiński i Franciszek Szymczyk obaj Warszawskie Towarzystwo Cyklistów.

2 Historia sportu 95 W pierwszych latach niepodległości Polski reaktywowano działalność klubów i towarzystw sportowych, założonych jeszcze w czasach zaborów; powoływano nowe oraz tworzono pierwsze związki sportowe i władze naczelne sportu polskiego. Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) Druga część opracowania (cz. I Sport Wyczynowy 2007, nr 7-9) zawiera szczegółowy opis powstawania ogólnopolskich organizacji sportowych polskich związków sportowych, Związku Polskich Związków Sportowych i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Autorzy ukazują program i przebieg I Polskiego Kongresu Sportowego, który odbył się w Warszawie, w 1923 roku, podkreślają znaczenie tego największego forum wychowania fizycznego i sportu w Niepodległej Polsce. Dotarcie do nowych źródeł i materiałów pozwoliło odkryć i zweryfikować wiele informacji o początkach sportu w odrodzonym w 1918 roku państwie polskim. SŁOWA KLUCZOWE: historia sportu sport olimpijski polskie związki sportowe. Sport Wyczynowy 2007, nr 10-12/

3 96 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Rok 1918 przyniósł Europie i światu pokój. Powiew wolności stał się zapowiedzią suwerenności i zmian niemal we wszystkich dziedzinach życia krajów Europy, również w sferze wychowania fizycznego i sportu. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, baron Pierre de Coubertin, zwrócił się w styczniu 1919 roku do członków Komitetu z listem okólnym, w którym znalazła oddźwięk refleksja nad zadaniem sportu w nowych powojennych warunkach. Pisał w nim m.in.: musi on (sport) udzielić skutecznej pomocy dziełu przeobrażeń społecznych jako nieuniknionej konsekwencji wojny, które powinny być powitane szczerym i radosnym sercem. 1 Rok 1918 zapoczątkował dynamiczny okres budowy II Rzeczypospolitej podwalin młodego państwa polskiego, jego struktury organizacyjnej, polityki, gospodarki, nauki, kultury i sztuki. Odzyskana wolność i wiara w odrodzenie kraju sprawiły, że gorączkowo starano się nadrobić stracone stulecie zaborczych rządów, zatrzeć upokorzenia przegranych powstań i zniewolenia. Odrodzone państwo polskie odczuwało pilną potrzebę wypracowania ogólnonarodowych, uniwersalnych idei, które ułatwiłyby utworzenie z trzech odrębnych struktur społeczno-gospodarczo-politycznych jednej całości państwowej. Społeczeństwo polskie pragnęło nowego ładu i bytu narodowego, nowej koncepcji społecznego rozwoju. Odrodzona Polska dostrzegła również w sporcie, a osobliwie w sporcie olimpijskim, szansę zamanifestowania 1 Lettre à Messieurs des membres du Comité International Olympique. Lausanne, janvier [w:] G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej. Warszawa 1984, s. 74. swego niepodległego bytu. Jednak życie sportowe u progu niepodległej Polski odradzało się w trudnych warunkach, przy niedoborze środków z dotacji państwowych, braku odpowiednich obiektów i urządzeń sportowych, organizatorów życia sportowego oraz kadr instruktorsko-trenerskich. 2 Tym obiektywnym trudnościom sport przeciwstawiał zapał, ambicję, talent zawodników, trenerów i działaczy. W pierwszych latach niepodległości Polski reaktywowano działalność klubów i towarzystw sportowych, założonych jeszcze w czasach zaborów; powoływano nowe oraz tworzono pierwsze związki sportowe i władze naczelne sportu polskiego. Podstawy prawne organizacji sportowych opierały się na dekrecie o stowarzyszeniach z dnia 8 stycznia 1919 roku (Dz. U. Państwa Polskiego nr 3, poz. 88) oraz na rozporządzeniu wy- 2 L. Szymański, Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej. Studia i Monogafie AWF we Wrocławiu, nr 47. Wrocław 1995.

4 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) konawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1919 roku, dotyczącym tego dekretu, który znalazł potwierdzenie w Konstytucji z 1921 roku, zapewniającej wolność zrzeszania się. O dynamice tego procesu świadczy fakt, że już w drugiej połowie 1919 roku powstały pierwsze cztery związki sportowe; do roku 1923 istniało ich dziesięć, a w 1925 roku było ich czternaście. Na przyspieszenie powstawania naczelnych instancji sportu wpłynęło zaproszenie Belgijskiego Komitetu Olimpijskiego do udziału w Igrzyskach VII Olimpiady w Antwerpii w 1920 roku. 3 Powołanie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich 3 G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej, op. cit., s. 76; S. Wilk, Olimpijskie odrodzenie Polski. Almanach PKOl-PAOl Warszawa 1987, t. I, s K. Hądzelek, Znaczenie I Zjazdu Polskich Zrzeszeń Sportowych i Gimnastycznych w Warszawie w 1918 roku dla powstania i rozwoju Polskiego Komitetu Olimpijskiego [w:] Logos i etos polskiego olimpizmu. Kraków Pod red. J. Lipca. Zawiadomienie skierowane do dr Jerzego Lotha o wyborze na członka Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, 27 IV 1921 r. Z lewej strony dokumentu rozdzielnik lista członków zarządu. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) Powołanie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich (PKIOl) i udział polskich sportowców w igrzyskach dyktowała świadomość korzyści, jakie mogło przynieść wejście polskiego sportu na arenę olimpijską. Warto przypomnieć, że już wcześniej, a zwłaszcza na I Zjeździe Polskich Zrzeszeń Sportowych i Gimnastycznych we wrześniu 1918 roku, wskazano na potrzebę i ważność startu Polaków na igrzyskach olimpijskich. 4 Udział w igrzyskach podniesiono nawet do rangi narodowego obowiązku, który nakazywał założyć Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, bez zwłoki, dla samych względów propagandowych wobec zagranicy. Komitet, choćby zawieszony w powietrzu, bez oparcia o związki sportowe i masy ćwiczących. Było nakazem chwili stworzyć cel, chociażby bez środków pisał Stanisław Polakiewicz, jeden z pionierów polskiego ruchu olimpijskiego. 5 Po kilku miesiącach za- 5 St. Polakiewicz, Igrzyska VIII Olimpiady, Paryż 1924 oraz Dzieje olimpizmu w zarysie. Lwów-Warszawa-Kraków 1926, s. 99.

5 98 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Folder zachęcający do wpłat na przygotowania reprezentacji Polski do Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie, 1920 r. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) 6 K. Toporowicz, Geneza idei olimpijskiej w Polsce, powstanie PKIOl. Sport Wyczynowy 1969, nr 4; M. Słoniewski, Zarys działalności polskiego ruchu olimpijskiego w latach Warszawa 1990; R. Wasztyl, Galicyjsko-krakowski przyczynek do genezy Polskiego Komitetu Olimpijskiego [w:] Logos i etos polskiego olimpizmu, op. cit. biegów w dniu 12 października 1919 roku (nazajutrz po utworzeniu Polskiego Związku Lekkoatletycznego), w sali konferencyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie odbyło się historyczne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego, który nazwano Komitetem Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. 6 Uczestniczyli w nim: dr Stanisław Kopczyński, Henryk Szot-Jeziorowski jako przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Publicznego, mjr dr Władysław Osmolski przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych, inż. Ludwik Christelbauer prezes Związku Polskiego Piłki Nożnej we Lwowie, Kazimierz Hemerling dziennikarz sportowy we Lwowie, Tadeusz Kuchar prezes PZLA oraz dr Stanisław Polakiewicz. Za podstawowe cele Komitet uznał: zorganizowanie związków sportowych oraz wysłanie reprezentacji narodowej na Igrzyska VII Olimpiady w Antwerpii. Protektorat nad powstałym Komitetem objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 1919 roku w Warszawie uchwalono statut PKIOl i wybrano zarząd. Prezesem został Stefan książę Lubomirski. Bezpośrednio po posiedzeniu zarządu PKIOl oficjalnie zgłosił Polskę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 7 7 Sprawozdanie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich z działalności za czas od dnia 12 października 1919 roku do dnia 25 stycznia 1920 roku. Wychowanie Fizyczne 1920, zeszyt 1-4.

6 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) W związku z rozpoczęciem przygotowań polskiej reprezentacji do Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii powołano osiem fachowych wydziałów dla poszczególnych dyscyplin sportu: gimnastyczny, hippiczny, kolarski, lekkoatletyczny, piłki nożnej, strzelecki, tenisowy i wioślarski. Wydziały gimnastyczny, hippiczny, strzelecki i tenisowy pełniły w pewnym stopniu rolę związków sportowych i przyczyniły się do ich powstania w następnych latach. Zorganizowano osiem ośrodków przygotowawczych, w których najlepsi zawodnicy znaleźli odpowiednie warunki. Udziałowi Polski w Igrzyskach VII Olimpiady sporo uwagi poświęcała prasa codzienna i sportowa. 8 Niestety, 12 lipca 1920 roku, ze względu na wojnę polsko-rosyjską, start polskich sportowców na igrzyskach został odwołany. W Antwerpii Polska była reprezentowana symbolicznie w defiladzie sztandarów. Dopiero w roku 1921 kontynuowano budowę trwałych fundamentów pod polski sport i ruch olimpijski. Powstanie i początki działalności polskich związków sportowych Powstanie polskich związków sportowych poprzedzały zjazdy klubów i stowarzyszeń sportowych, na których omawiano statuty oraz kształt i działalność przyszłych związków. Niektóre z nich przekształciły się z organizacji o podobnym charakterze, jakie istniały już przed 8 50 lat na olimpijskim szlaku. Warszawa pierwszą wojną światową. Celem tych dążeń była integracja i szybszy rozwój danej dyscypliny sportu na terenie całego kraju, ujednolicenie zasad i przepisów oraz organizacja ogólnokrajowych zawodów sportowych, mistrzostw Polski i udział w zawodach międzynarodowych. Do ich powołania przyczyniły się także wymogi formalne określające udział Polaków w igrzyskach olimpijskich. Mogli w nich bowiem uczestniczyć tylko zawodnicy tych dyscyplin sportowych, które posiadały krajowe związki, uznane przez władze państwowe. 9 Do zadań polskich związków sportowych należało w szczególności: opracowywanie i wydawanie ujednoliconych regulaminów i przepisów, zgodnych z przepisami międzynarodowych federacji; ustalanie planów szkolenia i kalendarzy sportowych oraz kontrola ich realizacji; przeprowadzanie zawodów i rozgrywek wszystkich szczebli oraz organizowanie w Polsce imprez międzynarodowych; zatwierdzanie rekordów Polski w sportach wymiernych; szkolenie i mianowanie instruktorów, trenerów i sędziów sportowych; reprezentowanie poszczególnych dyscyplin wobec władz polskiego sportu i w odpowiednich federacjach międzynarodowych; 9 Naczelne władze sportowe polskie. Polskie Związki Sportowe. I-szy Polski Rocznik Sportowy Warszawa 1925, s

7 100 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek przygotowanie i ustalanie składu polskiej reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach do udziału w imprezach międzypaństwowych i międzynarodowych, a zwłaszcza mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata oraz igrzyskach olimpijskich. 10 Członkami polskich związków sportowych były kluby i sekcje klubowe w odpowiednich dyscyplinach sportu, zrzeszone w związkach okręgowych. Wyboru władz (zarządów) związków sportowych dokonywano na walnych zgromadzenia z udziałem delegatów stowarzyszeń z całej Polski. Nad realizacją zadań związków czuwały fachowe wydziały lub komisje. Pod koniec lat dwudziestych w wyniku uchwał ogólnopolskich kongresów sportowych (1923, 1927) oraz Kongresu do Spraw Sportu i Wychowania Fizycznego Kobiet (1928) zaczęły powstawać przy niektórych związkach sportowych referaty bądź komisje kobiece, których przewodniczące uczestniczyły we wszystkich posiedzeniach A. Obrubański, Sport [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa Kraków-Warszawa 1928; St. Polakiewicz, 10 lat sportu polskiego. Lwów 1929; Sport w Polsce. Warszawa 1931; R. Wasztyl, Wkład środowiska krakowskiego i lwowskiego w tworzenie zrębów organizacyjnych sportu u zarania II Rzeczypospolitej [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Wrocław 1993; D. Dudek, Zarys dziejów i organizacji stowarzyszeń kultury fizycznej. Kraków K. Muszałówna, Referaty kobiece przy Polskich Związkach Sportowych. Start. Warszawa 1930, nr 23. Poniżej przedstawiamy przebieg powstania i pierwsze lata działalności polskich związków sportowych w latach (chronologicznie). Listę otwiera Polski Związek Lekkoatletyczny (tak brzmiała jego ówczesna nazwa), założony w 1919 roku. PZLA był pierwszym stowarzyszeniem sportowym o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce Niepodległej. Polski Związek Lekkoatletyczny (PZLA) Kolebką polskiej lekkoatletyki były miasta: Kraków i Lwów. Działające od 1867 roku T.G. Sokół wprowadziło do układów gimnastycznych i programów zlotów sokolskich niektóre konkurencje lekkoatletyczne, nazywane wówczas ćwiczeniami prostymi. Uprawiano je również w Parku Miejskim doktora Henryka Jordana w Krakowie i w Parku Towarzystwa Zabaw Ruchowych we Lwowie. Największą aktywność w zakresie lekkoatletyki wykazywały dwa lwowskie kluby sportowe: Czarni i Pogoń. 11 października 1919 roku w siedzibie Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego odbył się pierwszy walny zjazd konstytucyjny działaczy sportowych oraz delegatów 11 stowarzyszeń i klubów sportowych z Krakowa, Lwowa, Łodzi i Warszawy w celu powołania Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Debaty, jakie toczyły się podczas zjazdu, dotyczyły form organizacyjnych ruchu sportowego i wychowania fizycznego w Polsce, zarówno na platformie

8 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) społecznej, jak i państwowej. Ponadto omawiano zasady organizacji przyszłych polskich związków sportowych w innych dyscyplinach sportu oraz powołania nadrzędnej dla nich władzy pod nazwą Polski Związek Sportowy. Chodziło o stworzenie możliwości przystąpienia do odpowiednich międzynarodowych struktur i federacji sportowych oraz nawiązywania kontaktów zagranicznych. Zjazd podjął uchwałę o konieczności powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz skierował apel do władz państwowych, dotyczący kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Po uchwaleniu ogólnych dezyderatów w przedstawionych kwestiach dalsze debaty dotyczyły organizacji i struktury PZLA. Uchwalono statut i regulamin (wielokrotnie modyfikowany w 1925, 1928, 1932 i 1935 roku) oraz wybrano pierwszy zarząd. Prezesem PZLA został Tadeusz Kuchar, wszechstronny sportowiec, rekordzista Polski, wybitny działacz; od 1921 roku funkcję tę pełnił Bronisław Kowalewski. Siedzibą PZLA został Lwów, który posiadał najsilniejsze kluby lekkoatletyczno-piłkarskie, grupujące najlepszych zawodników i fachowców w tej dyscyplinie. PZLA po ukonstytuowaniu się powołał osiem okręgowych związków lekkoatletycznych w: Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu, na Pomorzu, Śląsku, w Wilnie i w Warszawie. W 1928 roku utworzono przy PZLA komisję do spraw lekkoatletyki kobiet, której przewodniczyła Maria Miłobędzka. Począwszy od I Zjazdu lekkoatletyka polska zaczęła się szybko organizować Zwycięzcy I Biegu Belweder Stare Miasto, Warszawa 5 VI 1920 r. Z pucharem zawodnik Polonii Zygmunt Strubel. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) i rozwijać. Już w 1919 roku PZLA przystąpił do Międzynarodowej Amatorskiej Federacji Lekkiej Atletyki (International Amateur Athletic Federation, IAAF). W 1920 roku PZLA zorganizował I Mistrzostwa Polski mężczyzn, a w 1922 roku I Mistrzostwa Polski kobiet. Organem prasowym PZLA był początkowo lwowski tygodnik Sport, a potem rolę tę przejęły Przegląd Sportowy i Stadion. PZLA był pierwszym polskim związkiem sportowym w niepodległej Polsce, stanowił wzór, a jednocześnie dał impuls dla powstania następnych. Decyzją Zjaz-

9 102 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Lekkoatleci Pogoni Lwów, 1920 r. w mundurze Tadeusz Kuchar. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) du Delegatów z dnia 27 listopada 1922 r. przeniesiono siedzibę PZLA ze Lwowa do Warszawy. 12 Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (PZTW) 12 I-szy Polski Rocznik Sportowy 1925, op. cit.; Sport w Polsce. Warszawa 1931; 40 lat polskiej lekkiej atletyki w cyfrach Warszawa Pod red. Z. Billa; Lekkoatletyka w Polsce Warszawa Pod red. Bernarda Woltmanna; St. Zaborniak, Lekkoatletyka w Parku Jordana, Towarzystwa Zabaw Ruchowych i Ogrodach Raua [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Gorzów Wlkp. 2004, t. VI, s Wśród sportów wodnych wioślarstwo posiadało najstarsze tradycje i należało do najpopularniejszych sportów w Polsce. Za przykładem Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (założonego w 1878 roku) powstało w okresie zaborów 17 towarzystw, które wraz z Międzyklubową Komisją Regatową stanowiły podstawę struktury organizacyjnej polskiego wioślarstwa po 1918 roku. 26 października 1919 roku na zjeździe wioślarzy, z okazji 25-lecia Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, postanowiono utworzyć ogólnopolski związek wioślarski, powołano komisję statutową i zwołano zjazd. 8 grudnia 1919 roku przedstawiciele 13 klubów i stowarzyszeń wioślarskich powołali na Organizacyjnym Sejmiku Wioślarskim w Poznaniu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Założycielami związku były: Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Łomżyńskie

10 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego wręczenie sztandaru korporacyjnego daru Warszawskiego Klubu Wioślarek, 6 VI 1920 r. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) Towarzystwo Wioślarskie, Płockie Towarzystwo Wioślarskie, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Towarzystwo Wioślarskie w Koninie, Warszawski Klub Wioślarek, KW 04 Poznań, KW Gopło Kruszwica, KW Tryton Poznań, AZS Warszawa, Wojskowy Klub Wioślarski Warszawa, Oddział Wioślarski T. G. Sokół w Krakowie. Funkcjonowanie Związku opierało się na statucie, uchwalonym 8 grudnia 1919 roku i regulaminach, które wielokrotnie modernizowano. Prezesem pierwszego zarządu PZTW został Józef Radwan z Kalisza, a sekretarzem Franciszek Trzepałko. Pierwszym honorowym członkiem PZTW został Marszałek Józef Piłsudski. Najwyższą władzą Związku był Sejmik Wioślarski, zwoływany co roku. Kolejny sejmik (po założycielskim) odbył się 11 kwietnia 1920 roku z udziałem rektora UW prof. Stanisława Thugutta. W roku 1920 została utworzona Komisja Sportowa, która w tym samym roku zorganizowała I Regaty o Mistrzostwo Polski Mężczyzn. I Kobiece Regaty odbyły się dopiero w 1932 roku. W wy-

11 104 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek niku uchwał I Kongresu do Spraw Sportu i Wychowania Fizycznego Kobiet (1928) powołano przy PZTW komisję do spraw wioślarstwa kobiet pod przewodnictwem Hanny Kożuchowskiej (WKW). W roku 1924 PZTW przystąpił do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich (Fédération Internationale des Societés d Aviron FISA). 13 Rozwój PZTW był imponujący. W roku 1919 do Związku przystąpiło 16 towarzystw z liczbą około 3000 członków, w towarzystw, 3490 członków; w i 5958; w i 7046, w roku 1930 klubów było już 50 i 7894 członków, w tym również 4 kluby kobiece: Warszawski Klub Wioślarek (zał. 1912), Towarzystwo Wioślarek Kaliskich (1921), Bydgoski Klub Wioślarek (1926) i Poznański Klub Wioślarek (1928) oraz sekcje wioślarskie klubów mniejszości narodowych. Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) Tradycje i dorobek organizacyjny polskiej piłki nożnej sięgają przełomu XIX i XX wieku i wiążą się z powstaniem znanych klubów lwowskich (I LKPN Czarni i LKS Pogoń ) oraz krakowskich ( Cracovia i Wisła ). One też najwcześniej reaktywowały swoją działalność w Polsce Niepodległej. 13 I-szy Polski Rocznik Sportowy 1925, op. cit., s ; R. L. Kobendza, Zarys 80-letniej działalności Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Warszawa 2001; R. L. Kobendza, Korzenie i gałęzie wioślarstwa w Polsce. Warszawa Wiosną 1919 roku, istniejący w latach w Galicji Związek Polski Piłki Nożnej, zwany potocznie Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej, wznowił swą działalność, zmieniając statutową nazwę na Polski Związek Piłki Nożnej; zrzeszał jednak nadal tylko kluby z byłego zaboru austriackiego. W czerwcu 1919 roku działacze związku podjęli inicjatywę w sprawie utworzenia ogólnopolskiej organizacji piłkarskiej. Opracowanie statutu zlecono specjalnej komisji statutowej, w skład której wchodzili: dr Stanislaw Polakiewicz, dr Jan Weyssenhoff i Józef Lustgarten. W dniach grudnia 1919 roku odbył się w Warszawie zjazd założycielski z udziałem delegatów 31 towarzystw i klubów piłkarskich, na którym powołano Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą w Krakowie kolebce polskiego piłkarstwa. Przyjęto statut i wybrano pierwszy Zarząd. Prezesem został dr Edward Cetnarowski, a sekretarzem Adam Obrubański. Powstały okręgowe związki piłki nożnej (Górnośląski, Krakowski, Lubelski, Lwowski, Łódzki, Pomorski, Poznański, Toruński, Warszawski i Wileński). Związki okręgowe dzieliły stowarzyszenia (sekcje) na klasy ABC. Mistrz klasy A awansował do zawodów o mistrzostwo Polski. W roku 1921 rozegrano I Mistrzostwa Polski w piłce nożnej. W roku 1923 PZPN przystąpił do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (Fédération Internationale de Football Association FIFA), założonej w 1904 roku. W roku 1928 PZPN przeniósł swoją siedzibę do Warszawy.

12 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) PZPN był największym i najbardziej prężnym związkiem sportowym w Polsce. W 1921 roku należało do PZPN 36 klubów i było zarejestrowanych 485 graczy; w i 2400; w i 6300, w i 11400, w i 18000, a w kluby i piłkarzy. W roku 1922 rozegrano 7536 spotkań, w ; w Kluby w 1922 roku posiadały 140 boisk piłkarskich; w ; w , a w W roku 1925 PZPN wydał własny rocznik zarys dziejów polskiej piłki nożnej pod zaborami oraz w pierwszym pięcioleciu pracy PZPN ( ). 14 Na początku lat dwudziestych zaczęto tworzyć, na wzór zachodnioeuropejski, drużyny piłki nożnej kobiet (m.in. w TS Unia), jednak nie utrzymały się długo, rozwiązano je wskutek ostrej nagonki prasowej. PZPN nie wykazywał szczególnego zainteresowania kobiecym footballem. Polski Związek Narciarski (PZN) 14 I-szy Polski Rocznik Sportowy 1925, op. cit., s ; Sport w Polsce, op. cit., s ; A. Obrubański, Z dziejów Polskiego Związku Piłki Nożnej [w:] Rocznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Kraków 1925, s ; Polski Związek Piłki Nożnej. Zarys historii Warszawa Praca zbiorowa. Narciarstwo uprawiano na ziemiach polskich już w końcu XIX wieku początkowo w formie turystycznej. Pierwsze kursy narciarskie i zawody zaczęto organizować dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. W tym też czasie powstawały pierwsze stowarzyszenia i klubowe sekcje narciarskie w Zakopanem, Lwowie, Przemyślu. 11 października 1919 roku na zjeździe towarzystw turystycznych w Krakowie podjęto inicjatywę utworzenia ogólnopolskiego związku narciarskiego. Projekt został zrealizowany 26 grudnia 1919 roku na zebraniu założycielskim w Zakopanem, na którym powołano Polski Związek Narciarski. Założycielami były stowarzyszenia: Karpackie Towarzystwo Narciarzy ze Lwowa, Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem, Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy z Krakowa, Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego z Krakowa oraz Wintersportclub des Beskidenvereines z Bielska. Siedzibą PZN było początkowo Zakopane, później, w latach , Warszawa, a następnie Kraków ( ). Funkcję prezesa PZN aż do 1939 roku pełnił Aleksander Bobkowski; przez długie lata był on również członkiem Rady FIS ( ), a nawet jej prezydentem ( ). W roku 1920 przeprowadzono w Zakopanem I Związkowe Mistrzostwa Polski dla mężczyzn; dla kobiet dopiero w 1926 r. Początkowo rywalizowano tylko w konkurencjach biegowych (narciarstwo klasyczne), a od lat trzydziestych w narciarstwie zjazdowym (alpejskim). Debiut Polaków w zimowych igrzyskach olimpijskich miał miejsce w Chamonix w 1924 roku. Na kongresie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (Internationale

13 106 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Uczestniczki V Związkowych Zawodów Narciarskich o Mistrzostwo Polski Krynica, II 1924 r. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) 15 I-szy Polski Rocznik Sportowy, 1925, op. cit., s ; Pięćdziesiąt lat PZN Kraków 1969; Polski Związek Narciarski. Kraków Pod red. J. Wykroty; Narciarstwo. Zarys encyklopedyczny. Warszawa Pod red. G. Młodzikowskiego i J. A. Ziemilskiego. Skeeing Fédération, później Fédération Internationale de Ski FIS) w Chamonix w 1924 roku PZN przystąpił do FIS jako jej współzałożyciel. Polska była organizatorem I Międzynarodowych Zawodów FIS w Zakopanem (5-10 II 1929), które w 1965 roku Rada FIS uznała za I Mistrzostwa Świata. 15 We wrześniu 1928 roku powołano przy PZN Komisję Narciarstwa Kobiecego, która miała także swoje oddziały przy okręgowych związkach narciarskich. Celem Komisji była opieka nad turystyką narciarską i narciarstwem wyczynowym kobiet. Przewodniczącą Komisji Pań była znana dziennikarka warszawska Kazimiera Muszałówna. 16 Związek Polskich Towarzystw Kolarskich (ZPTK) Tradycje polskiego kolarstwa sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Od roku 1891 rozgrywano w kolarstwie szosowym Mistrzostwa Jazdy Królestwa Polskiego (na trasie 100 wiorst 106,7 km). W roku 1892 powstały 16 K. Muszałówna, Organizacja sportu kobiecego. Start 1928, nr 22; Referaty kobiece przy Polskich Związkach Sportowych, op. cit.

14 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) Dynasy 17 siedziba Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów (założonego w 1886 roku). Był to jeden z najpiękniejszych wówczas obiektów kolarskich w Europie z torem o obwodzie 383 m, zwany kolarskim uniwersytetem, położony przy ulicy Oboźnej 3. Na zebraniu w dniu 9 kwietnia 1919 roku WTC podjęło inicjatywę utworzenia ogólnopolskiej organizacji do spraw kierowania sportem kolarskim. Podobna inicjatywa narodziła się 7 lipca 1919 roku na posiedzeniu Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motorzystów. W tym samym czasie podobny projekt wysunęło Lwowskie Towarzystwo Cyklistów. 14 lipca 1919 roku w siedzibie WTC na Dynasach odbyło się zebranie z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń kolarskich Krakowa, Lwowa i Warszawy, na którym powstał jednomyślnie projekt utworzenia związku kolarskiego, który by spełniał funkcję naczelnej władzy kolarstwa polskiego, jednoczył wszystkie kluby i sekcje kolarskie oraz koordynował ich działalność. Kolejny zjazd odbył się staraniem KKCiM w dniach sierpnia 1919 roku w Krakowie z udziałem przedstawicieli towarzystw z 12 miast, na którym uchwalono utworzenie ogólnopolskiego związku kolarskiego i wybrano Komisję 5 dla opracowania statutu. Zjazd organizacyjny związku odbył się 27 czerwca 1920 roku na Dynasach w Warszawie z udziałem około 200 delegatów stowarzyszeń i klubów z: Ciechanowa, Częstochowy, Krakowa, 17 Nazwa Dynasy pochodzi od znajdujących się tam w XVIII wieku parku i pałacu Karola księcia de Nassau. Lwowa, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Sosnowca, Warszawy, Włocławka i Żywca. Przyjęto statut i nazwę Związek Polskich Towarzystw Kolarskich (przemianowany w 1938 roku na Polski Związek Kolarski) oraz wybrano pierwszy zarząd, na czele którego stanął Stanisław Blikle (WTC). W latach późniejszych funkcję tę pełnili: Ignacy Wadowski (1922) i Mieczysław Bodalski ( ), a sekretarzem był Franciszek Szymczyk. Siedziba ZPTK mieściła się na Dynasach w Warszawie. Od 1921 roku organizowano oficjalne Mistrzostwa Polski w kolarstwie (tylko dla mężczyzn). Kolarstwo kobiece miało w okresie międzywojennym wyłącznie charakter turystyczny. Z biegiem lat zwiększała się liczba klubów i sekcji kolarskich, zrzeszonych w ZPTK: , , , Od roku 1923 zaczęto tworzyć okręgowe związki. Pierwszym był Śląski Okręgowy Związek Kolarski. Do roku 1925 istniał ponadto samodzielny Związek Cyklistów Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, który przystąpił do ZPTK jako związek okręgowy. W roku 1922 ZPTK przystąpił do Związku Polskich Związków Sportowych, a w 1921 do Międzynarodowej Unii Kolarskiej (Union Cycliste Internationale UCI), założonej w Paryżu w 1920 roku I-szy Polski Rocznik Sportowy, op. cit., s : B. Tuszyński, Od Dynasów do Szurkowskiego. Warszawa 1986; B. Tuszyński, Złota księga kolarstwa polskiego. Warszawa 1995.

15 108 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Polski Związek Lawn Tenisowy (PZLT) 19 Lawn Tennis (od ang. lawn otwarta przestrzeń; łąka; kort trawiasty). Pierwsze korty tenisa ziemnego, zwanego lawn-tennisem 19 zaczęły powstawać na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku. Tenis cieszył się popularnością, zwłaszcza wśród zamożnej warstwy społeczeństwa jako elitarna rozrywka towarzyska. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej wznowiły działalność ośrodki tenisa. Szybko też wzrastała liczba nowych sekcji i klubów tenisowych w Polsce. Z inicjatywy krakowskiego AZS powołano wiosną 1921 roku Komitet Organizacyjny Polskiego Związku Lawn Tenisowego. 27 sierpnia tegoż roku podczas I Turnieju Wszechpolskiego Lawn Tenisowego w Poznaniu przedstawiciele 9 klubów utworzyli Polski Związek Lawn Tenisowy. Członkami-założycielami były: AZS Kraków, Poznań i Warszawa, Łódzki Klub Lawn Tenisowy, Koło Tenisowe Toruń, Wojskowy Klub Sportowy Lublin, KS Warta i KS Unia Poznań oraz KS Czarni Lwów. Siedzibę Związku ulokowano w Poznaniu, przenosząc ją w 1925 roku do Warszawy. Na posiedzeniu przyjęto statut PZLT oraz wybrano pierwszy Zarząd, którego prezesem został Zdzisław Szulc. Do PZLT przystąpiło niebawem 19 klubów. Jeszcze w 1921 roku rozegrano pierwsze Mistrzostwa Polski i nawiązano kontakty międzynarodowe. W roku 1923 PZLT przystąpił do Międzynarodowej Federacji Lawn Tenisa (Fédération Internationale de Lawn Tennis FILT), a w 1925 roku reprezentacja Polski wzięła udział w rozgrywkach o Puchar Davisa. 20 Polski Związek Łyżwiarski (PZŁ) Tradycje łyżwiarstwa polskiego sięgają drugiej połowy XIX wieku. Kolebką łyżwiarstwo były Lwów, Kraków i Warszawa; w 1869 roku powstało Lwowskie Towarzystwo Łyżwiarskie i Krakowskie Towarzystwo Łyżwiarskie, a w roku 1893 Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie, które w 1898 roku przystąpiło do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (Internationale Skating Union ISU). Z inicjatywy stowarzyszeń lwowskich i warszawskich 9 grudnia 1921 roku na zebraniu założycielskim we Lwowie powstał Polski Związek Łyżwiarski, który kierował rozwojem łyżwiarstwa figurowego i szybkiego. Członkami założycielami były kluby; AZS Kraków i AZS Warszawa, Lwowskie Towarzystwo Łyżwiarskie, Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie i sekcja łyżwiarska warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Na czele pierwszego Zarządu PZŁ stanął prezes Aleksander Bobkowski, a sekretarzem został Wacław Kuchar. Siedzibą Związku był począt- 20 I-szy Polski Rocznik Sportowy, op. cit., s ; Sport w Polsce, op. cit.; E. Cunge, 40 lat tenisa polskiego Warszawa A. Koseski, A. Królak, K. Tarasiewicz, Tenis w Polsce w latach Warszawa 1972, s. 9-24; Tenis polski ma 100 lat. Warszawa Praca zbiorowa.

16 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) kowo Lwów, a od 1923 roku słynna Dolina Szwajcarska w Warszawie, przy ul. Chopina (posiadłość WTŁ). Pierwsze Mistrzostwa Polski mężczyzn w łyżwiarstwie figurowym i szybkim rozegrano w 1922 roku (kobiece dopiero w 1931 roku). Nastąpił szybki rozwój związku. Do tradycyjnych ośrodków dołączyły nowe: łódzki i śląski. Największym problemem dla łyżwiarzy był brak sztucznego lodowiska. Pierwsze sztuczne lodowisko TORKAT powstało dopiero w 1930 roku w Katowicach. Od tego czasu zaczęły się odrębnie rozwijać dwie specjalizacje: łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo szybkie, choć pozostały we wspólnym związku do 1939 roku. W roku 1925 PZŁ przystąpił do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (Internationale Skating Union ISU), zastępując w tej organizacji WTŁ. 21 Polski Związek Pływacki (PZP) Pływanie rozwijało się w Polsce w naturalnych warunkach na wodach otwartych, rzekach i jeziorach. W XIX wieku zakładano w większych miastach prywatne szkoły pływania, zwane popularnie łazienkami kąpielowymi, w których uczono sztuki pływania. Do umiejętności pływania przywiązywały wielkie znaczenie stowarzyszenia wioślarskie. One też organizowały naukę pływania 21 I-szy Polski Rocznik Sportowy, op. cit., s ; Rocznik Sportowy 1934, op. cit.; Orły na panczenach. Warszawa 1997, s , s Pod red. J. Żemantowskiego; Sport w Polsce. Warszawa dla swoich członków, a także różne konkursy pływackie, jak np. Wpław przez Wisłę. Działania na rzecz powołania ogólnopolskiej organizacji kierującej rozwojem sportu pływackiego podjęte zostały na początku 1922 roku z inicjatywy Mieczysława Orłowicza, ówczesnego sekretarza Związku Polskich Związków Sportowych (ZPZS). W ramach prac przygotowawczych wyłoniono komisję organizacyjną, która opracowała statut i zorganizowała zjazd założycielski. W myśl wytycznych ZPZS 30 kwietnia 1922 roku powołano Polski Związek Pływacki z siedzibą w Warszawie. Członkami założycielami były trzy kluby: AZS Warszawa, Wojskowy Klub Wioślarski Warszawa oraz LKS Pogoń Lwów. Zatwierdzono statut i wybrano tymczasowy zarząd. Prezesa nie wybrano. Jego obowiązki przez rok pełnił wiceprezes Stanisław Wyżykowski, który wykazywał wiele inicjatywy w okresie swej kadencji. Powołał Komisję Sportową, która zorganizowała pierwsze Mistrzostwa Polski w pływaniu i skokach do wody na Wiśle w Warszawie. Statutowy I Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pływackiego odbył się 15 marca 1923 roku w Warszawie z udziałem przedstawicieli dziewięciu klubów. Wybrano Zarząd, którego prezesem został Ignacy Matuszewski (późniejszy minister skarbu). W 1925 roku funkcję prezesa objął Tadeusz Kasprzycki, a sekretarzem został Tadeusz Semadeni. PZP powołał siedem okręgowych związków: w Krakowie, Lwowie, na Pomorzu, w Poznaniu, na Śląsku, w Warszawie i Wilnie.

17 110 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek W roku 1925 PZP został przyjęty w poczet członków Międzynarodowej Federacji Pływania Amatorskiego (Fédération Internationale de Natation Amateur FINA), założonej w 1908 roku, a w roku 1927 został członkiem Europejskiej Ligi Pływania (Ligue Européene de Natation LEN) założonej w tymże roku. 22 W tym czasie należało do PZP 19 klubów, w tym również stowarzyszenia mniejszości narodowych (niemieckie i żydowskie) oraz kluby kobiece (Warszawski Klub Wioślarek). Przy PZP istniała Komisja do spraw pływania kobiet, której przewodniczyła Kazimiera Muszałówna. Polski Związek Szermierczy (PZS) Sztuka władania białą bronią (na miecze, rapiery) posiada w Polsce wielowiekowe tradycje. Pojawienie się floretu, szpady i szabli, przepisów walki oraz ubioru i sprzętu ochronnego zadecydowało o sportowym charakterze szermierki. Pod koniec XIX wieku otwierano prywatne szkoły szermiercze i zakładano kluby szermierzy. Pokazy walk odbywały się na tzw. akademiach szermierczych. Szermierkę uprawiano w T. G. Sokół, w kręgach wojskowych i akademickich. Zjazd założycielski Polskiego Związku Szermierczego (PZS) odbył się 28 maja 1922 roku we Lwowie. Przedstawiciele pięciu klubów (z Krakowa, Lwowa, 22 I-szy Polski Rocznik Sportowy, op. cit., s ; Sport w Polsce, op. cit.; M. Tuliszka, 80 lat Polskiego Związku Pływackiego. Warszawa Poznania i Warszawy) uchwalili statut, zatwierdzili Lwów na siedzibę Związku i wybrali zarząd, na którego czele stanął Emil Vambera. Za jego kadencji PZS został przyjęty do Związku Polskich Związków Sportowych oraz do Międzynarodowej Federacji Szermierczej (Fédération Internationale d Escrime FIE) w 1923 roku. W 1925 roku siedzibę PZS przeniesiono do Krakowa, a w 1928 do Warszawy. Od tego czasu funkcję prezesów pełnili wyłącznie wojskowi. Po utworzeniu PZS nastąpił szybki rozwój szermierki. Od trzech sekcji zarejestrowanych w 1922 roku do 12 w 1927, 20 w 1935 i 40 w Powołano kilka związków okręgowych. Pierwsze Mistrzostwa Polski mężczyzn rozegrano w 1924 roku. Debiut olimpijski polskich szermierzy i florecistek nastąpił na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu, w 1924 roku. 23 Od drugiej połowy lat dwudziestych coraz większe zainteresowanie szermierka wzbudzała wśród kobiet (kobiety walczyły tylko na florety). Pierwsze Kobiece Mistrzostwa Polski rozegrano w 1928 roku. W PZS pod koniec lat dwudziestych utworzono referat do spraw kobiecych, którym kierowała Amelia Podczaska- -Laskowska. Polski Związek Bokserski (PZB) Początki boksu w Polsce wiążą się z pokazami walki i kursami instruktorskimi, organizowanymi przez działaczy ame- 23 I-szy Polski Rocznik Sportowy, op. cit., s ; Sport w Polsce, op. cit.; 60-lecie PZS Katowice 1982; B. Woltmann, J. Gaj, Sport w Polsce Gorzów Wlkp. 1997, s

18 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) rykańskiej YMCA (Young Men s Christian Association) w Warszawie i Poznaniu. Wkrótce zaczęły powstawać pierwsze sekcje w klubach łódzkich, poznańskich, warszawskich, na Pomorzu i na Śląsku. W roku 1922 ZPZS podporządkował boks Polskiemu Towarzystwu Atletycznemu w Warszawie. 17 grudnia 1923 roku został zwołany do Warszawy Zjazd delegatów klubowych sekcji bokserskich, na którym powołano Polski Związek Bokserski (PZB). Wybrano pierwszy zarząd, w którym funkcje prezesa objął mec. Stanisław Samborski (od 1924 roku Roman Niewiadomski), sekretarzem został Kazimierz Laskowski. Na Śląsku istniał odrębny Śląski Związek Bokserski, który 8 marca 1925 roku przystąpił do PZB jako jeden ze związków okręgowych. Siedzibą Związku była Warszawa. W roku 1924 przeprowadzono pierwsze Mistrzostwa Polski w boksie i w tym samym roku polscy pięściarze zadebiutowali na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu. W 1925 roku PZB przystąpił do Międzynarodowej Federacji Boksu Amatorskiego (Fédération Internationale de Boxe Amateure FIBA obecnie AIBA) I-szy polski Związek Sportowy 1925, op. cit., s ; W. Gorczyca, 60 lat polskiego boksu. Kraków 1983; P. Osmolski: Leksykon boksu. Warszawa 1989; B. Woltmann, J. Gaj, op. cit., s ; S. Garcarczyk, 50 lat pięściarstwa polskiego Poznań Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych (PZPiGR) Polski Związek Gier Sportowych (PZGS) Gry sportowe uprawiano w Polsce już pod koniec XIX wieku w różnych ośrodkach gier i zabaw dzieci i młodzieży. W roku 1919 gry zostały włączone do działalności Polskiego Związku Lekkoatletycznego i okręgowych związków lekkoatletycznych jako sport pomocniczy w treningu lekkoatletycznym. 9 lutego 1925 roku utworzono Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych w Katowicach, skupiający różne organizacje, w których uprawiano gry. 3 kwietnia 1927 roku PZPiGR zmienił nazwę na Polski Związek Gier Ruchowych pod prezesurą A. Żuławskiego. W praktyce PZGR zrzeszał jedynie kluby śląskie, które w zasadzie zajmowały się grą w palanta. W wielu miejscach zwłaszcza w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Warszawie nastąpił szybki rozwój różnych gier zespołowych, zwłaszcza w szkołach, drużynach harcerskich, AZS i innych klubach sportowych oraz w wojsku, 19 lutego 1926 roku utworzono w Warszawie z udziałem ośmiu klubów i trzech szkół wyższych komitet organizacyjny związku gier sportowych. Jego inicjatorem był dr Tadeusz Chrapowicki. Zgromadzenie konstytucyjne z udziałem przedstawicieli wszystkich okręgów odbyło się 19 lutego 1928 roku w Warszawie. Powołano Polski Związek Gier Sportowych jako centralną organizację gier

19 112 Maria Rotkiewicz, Kajetan Hądzelek Pierwsze klubowe drużyny siatkówki w Polsce: AZS Warszawa i Orzeł Biały, 1924 r. (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie) uznawanych już wówczas za odrębne dyscypliny sportowe koszykówka, siatkówka, szczypiorniak (piłka ręczna mężczyzn), hazena (piłka ręczna kobiet) i palant. Uchwalono przeniesienie PZGRZ z Katowic do Warszawy i włączenie go do PZGS. Pierwszym prezesem PZGS został inicjator Związku dr Tadeusz Chrapowicki. Celem Związku było upowszechnienie i rozwój wszystkich gier. Zatwierdzono statut oraz ujednolicono regulaminy, przepisy i metody szkolenia, nawiązano kontakty międzynarodowe. W początkowym okresie ci sami zawodnicy i zawodniczki występowali w kilku grach (dwóch, a nawet trzech), często osiągając wysoki poziom sportowy. Największą aktywność w tych grach wykazywał Akademicki Związek Sportowy S. Jarecki, Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Katowice 1972, s. 16, 29; J. Płaczek, Działalność Polskiego Związku Gier Sportowych w okresie międzywojennym [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu. Pod red. L. Szymańskiego. Wrocław 1993, s ; K. Fidelus, K. Hądzelek, W. Kłyszejko, T. Ulatowski, Wybrane zagadnienia teorii sportowych gier zespołowych. Warszawa 1975; J. Woluch, Piłka siatkowa. Warszawa 1988; W. Drygas, P. Młoczyński, 75 lat piłki ręcznej w Polsce. Warszawa 1993; W. Stawiarski, Piłka ręczna. Kraków 1998; J. Czerwiński, 50 lat z piłką ręczną. Gdańsk 2002.

20 Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) Pierwsze Mistrzostwa Polski w koszykówce, siatkówce i szczypiorniaku rozegrano w 1928, 1929 i 1930 roku. W dniach maja 1929 roku podczas II Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (Internationale Amateur Handball Fédération) PZGS został przyjęty w poczet członków IAHF. W roku 1930 został również członkiem Międzynarodowej Sportowej Federacji Kobiet (Fédération Sportive Feminine Internationale FSFI), założonej w 1921 roku. W 1932 r. PZGS został członkiem FIBA Mięzynarodowej Federacji Koszykówki. Polski Związek Hockeyowy na Lodzie (PZHL) Geneza polskiego hokeja na lodzie, zwanego początkowo hockeyem kanadyjskim związana jest z historią łyżwiarstwa i klubami łyżwiarskimi. Pierwsze pokazowe mecze hokejowe z udziałem młodzieży szkolnej odbywały się na początku XX wieku we Lwowie i Warszawie. Klubowe sekcje hokejowe zaczęły powstawać dopiero na początku lat dwudziestych w klubach warszawskich (AZS, Polonia, WTŁ), krakowskich (AZS, Cracovia ) i poznańskich (PKŁ), które rozgrywały między sobą pierwsze mecze. Opiekę nad hokejem na lodzie ZPZS powierzył Polskiemu Związkowi Łyżwiarskiemu i polecił mu zorganizowanie związku hokejowego. Z jego inicjatywy zawiązała się 16 stycznia 1924 roku Komisja Organizacyjna pod przewodnictwem inż. Wacława Znajdowskiego, która opracowała statut, wydała pierwsze regulaminy i przepisy hokeja na lodzie oraz przeprowadziła zawody o mistrzostwo Warszawy. 21 lutego 1925 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie z udziałem przedstawicieli czterech stołecznych klubów: AZS, Polonii, Warszawianki i WTŁ, na którym powołano Polski Związek Hockeyowy na Lodzie (w oryginalnym brzmieniu) z siedzibą w Warszawie. Po przyjęciu statutu wybrano pierwszy zarząd PZHL, którego prezesem został inż. Wacław Znajdowski, sekretarzem Michał Hamburger, a funkcję kapitana związkowego powierzono Andrzejowi Osiecimskiemu-Czapskiemu. 11 stycznia 1926 roku Kongres LIGH (Ligue Internationale de Hockey sur Glace) w Davos podjął decyzję o przyjęciu PZHL w poczet członków Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. 26 Przyjęcie PZHL do LIGH umożliwiło Polakom debiut w zawodach międzynarodowych w 1926 roku: w Mistrzostwach Europy w Davos i Igrzyskach Nordyckich w Sztokholmie, a w1928 roku w II Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz. Pierwsze mistrzostwa Polski PZHL zorganizował w 1927 roku. Do roku 1930 zawody hokejowe przeprowadzano w Polsce na naturalnych ślizgawkach, dopiero 30 grudnia 1930 roku nastąpiło otwarcie w Katowicach TORKATU 27 pierwszego sztucznego lodowiska w Polsce, a 12 w Europie. 26 I-szy Polski Rocznik Sportowy, op. cit., s ; Sport w Polsce, op. cit.; W. Zieleśkiewicz, Historia polskiego hokeja. Krynica Zdrój 2006, s ; W. Zieleśkiewicz, Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa TORKAT skrót od Tor Katowicki.

Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku

Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2013, t. XII, nr 1 Mirosław PONCZEK * Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

relaks pasja witalność sport i rekreacja

relaks pasja witalność sport i rekreacja relaks aktywność zwycięstwo pasja witalność sport i rekreacja RADOM SIŁA W PRECYZJI RADOM. SIŁA W PRECYZJI Przesłanie zapisane w słowach Radom. Siła w precyzji z powodzeniem przekłada się na nowy wizerunek

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE 1929-1939

PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE 1929-1939 Wstęp Od bardzo dawna kajaki i canoe znane były w Polinezji, Afryce i Egipcie, o czym świadczą malowidła znalezione w kilku piramidach. Historię kajaka łączy się jednak głównie z Eskimosami. Z ich języka

Bardziej szczegółowo

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981 2011 wydanie II rozszerzone Warszawa grudzień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-49-1 Redakcja: Marian Noga, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1

Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1 Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 215 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 BOŻENA ŚWISTEK-OBORSKA Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości. Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska

Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości. Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska Wspólna sprawa Wspólna sprawa Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości Wybór i opracowanie Remigiusz Okraska Warszawa 2013 Wybór, redakcja, opracowanie, opatrzenie Przypisami oraz

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. n med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej prof. nadzw. WUM 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Joanna Pyłat Polski Uniwersytet na Obczyźnie Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Dzieje i rozwój szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii kojarzą się głównie z II połową XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji Od redakcji Drodzy Czytelnicy W roku 2014 będziemy obchodzić kilka okrągłych rocznic. 25 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie demokratyczne wybory. 15 lat temu Polska stała się członkiem NATO.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kierunek Wychowanie Fizyczne PRACA MAGISTERSKA Izabela Czepiel Sylwetka Barbary Ślizowskiej Konopki na tle

Bardziej szczegółowo

Λόγος zeszyt 1/2015. Henryk Wyszyński. Stowarzyszenie Kupców Polskich organ prowadzący Szkół Vetterów, obok Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina

Λόγος zeszyt 1/2015. Henryk Wyszyński. Stowarzyszenie Kupców Polskich organ prowadzący Szkół Vetterów, obok Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina Henryk Wyszyński Λόγος zeszyt 1/2015 Stowarzyszenie Kupców Polskich organ prowadzący Szkół Vetterów, obok Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina Stowarzyszenie to powstało jako organizacja kupiecka w Królestwie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Kto, komu zaszkodzi? W numerze m.in.: Nasza okładka

Kto, komu zaszkodzi? W numerze m.in.: Nasza okładka W numerze m.in.: 1 Drogę dentystów do samorządności szkicuje D. Kościelniak (4) 12. Kongres Polskich Stomatologów okiem uczestniczki (Joanna Ryniewicz) (6) Jak wygląda samorządność dentystów na Słowacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ODWIEDŹ NAS www.fssm.pl Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz

Bardziej szczegółowo

KRYZYS SŁUPSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ (WSP) W PIERWSZEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

KRYZYS SŁUPSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ (WSP) W PIERWSZEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU S Ł U P S K I E S T U D I A H I S T O R Y C Z N E Nr 20 R O K 2014 Kryzys Słupskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) 257 A R T Y K U Ł Y DOROTA TOMASZEWSKA AP SŁUPSK KRYZYS SŁUPSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Irlandczycy W BRZESKU I NIECIECZY. czytaj na str. 15

Irlandczycy W BRZESKU I NIECIECZY. czytaj na str. 15 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ październik 2012 nr 10 (91) W NUMERZE: O futbolu w Sejmie RP Kolej na rządy piłkarzy Rozmowa z Markiem Koźmińskim EURO 2012 oczami Kasperczaka

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo