Inteligentne decyzje i skuteczne działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentne decyzje i skuteczne działania"

Transkrypt

1 FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Inteligentne decyzje i skuteczne działania Poufne. Niniejsza prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla określonego odbiorcy. Nie może być kopiowana ani udostępniana bez wyraźnej zgody Fair Isaac Corporation Fair Isaac Corporation. FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa Program 9:40 10:25 Inteligentne decyzje i skuteczne działania Trendy w wykorzystaniu najnowszych technologii w efektywnej komunikacji z Klientem. 10:25 11:10 Doświadczenia i najlepsze praktyki w zakresie komunikacji z naszymi Klientami Dyskusja połączona z sesją pytań i odpowiedzi. 11:10 11:25 Przerwa 11:25 11:55 11:55 12:25 Skutecznośc działania, a budowanie relacji z Klientem Jak zwiększyć skuteczność wykrywania fraudów i wykorzystać ten fakt w budowaniu tak relacji z Klientem jak i wizerunku marki. Studium przypadku Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. 12:25 13:30 Podsumowanie i lunch 2 Strona 1

2 Wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych 1 mld smartfonów na całym świecie przed 2013 r. ponad 200 mln smartfonów dostarczonych na obszarze EMEA 216 mln tabletów na całym świecie przed 2013 r. 244 mln pracowników do 2015 r. stanie się pracownikami mobilnymi 3 CCC Constanly Connected Consumer Konsument pozostający w stałej łączności (The Constantly Connected Consumer), prezentacja graficzna na temat wykorzystania telefonów komórkowych, Google, USA, czerwiec 2011 r. 4 Strona 2

3 Mobilność w codziennym życiu ewoluuje Do 2016 roku usługi przesyłania wiadomości application-to-person (A2P; automatyczne przesyłanie wiadomości) będą popularniejsze niż usługi wysyłania wiadomości personto-person (SMS) Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem A2P obejmuje wiadomości do lub z aplikacji, do lub od dużej liczby klientów, w obszarze usług finansowych, reklamy, marketingu, zarządzania biznesem, sprzedaży biletów, oddawania głosów w telewizji itp. Badanie Juniper (maj 2011 r.) Na podstawie badania Juniper liczba użytkowników bankowości mobilnej na całym świecie wyniesie do końca 2013 r. 530 mln, co stanowi wzrost z poziomu ok. 300 mln w 2011 r. Sktuktuje to powstaniem nowych możliwości w zakresie komunikacji mobilnej i integracji z klientami przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia pracą centrów obsługi telefonicznej. Dokument FICO Insights (White Paper) z 2012 r. W jaki sposób komunikacja mobilna może pozytywnie wpłynąć na odzyskiwanie należności 5 Zmiany w zakresie interakcji z Klientem? W jaki sposób organizacje mogą poradzić sobie z tymi zmianami? Możliwości Preferencje klienta odnośnie kontaktu Terminowe wysyłanie powiadomień oraz wchodzenie w interakcje Optymalizacja jakości/liczby punktów kontaktu Wyższe oczekiwania klientów Brak możliwości obsługi problemów w czasie rzeczywistym Wyzwania Coraz większe zmiany w obszarze zgodności Presja na obniżanie kosztów oraz podwyższanie ROI 6 Strona 3

4 Wzrost zapotrzebowania na komunikację z Klientem w czasie rzeczywistym Trendy Różnorodność usług oraz nowe oczekiwania klientów Przejście z przetw. wsadowego na przetw. w czasie rzeczywistym Komunikacja głosowa Komunikacja głosowa SMS Komunikacja głosowa SMS Internet Komunikacja mobilna $ $ Skutek Większa złożoność w zakresie wyboru właściwego środka komunikacji z klientami (w zależności od ich preferencji) Nowe wymagania odnośnie funkcjonalności w zakresie przechwytywania i weryfikacji problemów w czasie rzeczywistym Nowe regulacje Działaj, a następnie informuj Najpierw poproś o pozwolenie, a następnie działaj Nowe regulacje, np. odnośnie podwyższenia limitów kredytowych, zmuszają banki do bardziej intensywnej komunikacji z klientem 7 Połącz inteligentne decyzje ze skutecznym działaniem Potrzeba dialogu z Klientami w czasie rzeczywistym dostarczania natychmiastowych rozwiązań zamkniętego cyklu uczenia się Terminowość i skuteczność rozwiązywania przypadków związanych z oszustwem dokonywania transakcji związanych z odzyskiwaniem należności kontaktu z Klientem 8 Strona 4

5 Kontroluj interakcje z Klientem Alex Zdarzenia, które występują w cyklu życia Twojego Klienta wymagają działań......oraz czerpią korzyści wynikające z interakcji Marketing Weryfikacja Wniosek / Decyzja Marketing Druga karta Przypomnienie o płatności Akwizycja Kontrola w ramach przeciwdziała nia praniu brudnych pieniędzy Upsell / x-sell Badanie satysfakcji klienta Alarm Powiadomienie powiadamiająo opóźnieniu cy o ryzyku w płatności Przekroczenie limitu 9 Kontroluj interakcje z Klientem Alex Zdarzenia, które występują w cyklu życia Twojego Klienta wymagają działań......oraz czerpią korzyści wynikające z interakcji Marketing Weryfikacja Wniosek / Decyzja Marketing Druga Przypomnienie karta o płatności Akwizycja Kontrola w ramach przeciwdziała nia praniu brudnych pieniędzy Upsell / x-sell Badanie satysfakcji klienta Alarm Powiadomienie powiadamiają powiadamiający o ryzyku w płatności o opóźnieniu cy o ryzyku Przekroczenie limitu Weryfikacja transakcji» Zdarzenie: Podejrzenie oszustwa przy użyciu karty kredytowej lub debetowej» Działanie: Zaangażowanie Klienta w celu wyeliminowania odpowiedzi fałszywie pozytywnych i potwierdzenia rzeczywistego oszustwa 10 Strona 5

6 Weryfikuj transakcje Zdarzenie: podejrzenie oszustwa przy użyciu karty kredytowej lub debetowej Działanie: szybkie zaangażowanie klienta w celu wyeliminowania odpowiedzi fałszywie pozytywnych i potwierdzenia rzeczywistego oszustwa 11 Interwencja w zakresie ryzyka oszustwa Strategia zaangażowania wielokanałowego W celu zwiększenia zaangażowania klientów bank Chase wymagał przekształcenia jednokanałowej strategii typu jeden rozmiar pasuje na każdego na w pełni zintegrowane podejście wielokanałowe 12 Podejście» Przejście ze strategii uwzględniającej wyłącznie kontakt głosowy na kontakt z wykorzystaniem poczty , SMS oraz komunikacji głosowej» Dokonanie przeglądu i ulepszenia wszystkich treści w celu zapewnienia przejrzystości interakcji oraz pewności klienta, że kontakt został faktycznie dokonany przez bank Chase» Zwiększona penetracja kolejki w celu zmniejszenia konieczności dokonywania negatywnych interwencji» Poszerzenie zakresu działania okien kontaktu do 24 godzin na dobę Wyniki/Korzyści» Wzrost liczby obsługiwanych przypadków o ponad 300%, bez konieczności zwiększania liczby pracowników» Obniżenie strat operacyjnych netto o 10%» Skrócenie czasu kontaktu z klientami podróżującymi za granicę średnio o 8 godzin» Mniejsza zależność od interakcji głosowej (o 30%), stanowiąca dowód innowacyjności banku Chase oraz jego spójności z nagradzaną marką aplikacji mobilnych Strona 6

7 Interwencja w zakresie ryzyka oszustwa Sukces wielokanałowości Wzrost aktywności bez konieczności zwiększania liczby pracowników; wyższy poziom zaangażowania klientów; większy stopień samoobsługi oraz zmniejszenie strat operacyjnych netto z tytułu oszustw 100% 80% 60% 40% 20% 0% Przejście z jedno- na wielokanałowość Najistotniejsza poprawa wydajności Odpowiedź Samoobsługa Skrócony czas kontaktu Poprawa w % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wydajność kanału SMS Komunikacja głosowa Połącz Dostarczenie Odpowiedź Chase zwiększył liczbę obsługiwanych przypadków bez konieczności zwiększania liczby pracowników; zwiększono także liczbę odpowiedzi od klientów oraz wskaźniki samoobsługi, skracając czas kontaktu z klientem, obniżając tym samym wysokość strat operacyjnych netto o 10% Skuteczność przedstawiono jako % najlepszych (ostatecznych) wyników dla danego przypadku Dokonano stosunkowo równomiernego podziału wykorzystania 13 Kontrola interakcji w ramach cyklu życia klienta Alex Zdarzenia, które występują w cyklu życia Twojego Klienta wymagają działań......oraz czerpią korzyści wynikające z interakcji Marketing Weryfikacja Wniosek / Decyzja Marketing Druga karta Przypomnienie o płatności Akwizycja Kontrola w ramach przeciwdziała nia praniu brudnych pieniędzy Zwiększenie linii kredytowej Badanie satysfakcji klienta Alarm Powiadomienie powiadamiający w płatności o opóźnieniu o ryzyku Przekroczenie limitu Zwiększenie skuteczności odzyskiwania należności» Zdarzenie: Klient zapomniał o terminie wymagalności płatności» Działanie: Współpraca z klientem w celu nakłonienia go do zapłaty 14 Strona 7

8 Skuteczniejsze odzyskiwanie należności dzięki lepszej komunikacji z klientem 15 Studium przypadku zarządzania należnościami Zarządzanie należnościami z tyt. opłaty za media Firma AGL poszukiwała alternatywy dla usług outsourcingowych, umożliwiającej obniżenie kosztów, zapewniającej skuteczność w odzyskiwaniu należności oraz wymagającej minimalnego wykorzystania zasobów ludzkich Podejście FICO Adeptra» AGL wykorzystuje metody odzyskiwania należności oparte na ryzyku, zgodne z opcjami postępowania FICO Adeptra» Występują 4 główne strategie postępowania, które uzależniają treść interakcji zarówno od możliwości uzyskania konkretnych efektów, jak i skutków braku dokonania płatności» Stanowią one połączenie strategii wysyłania wiadomości SMS i komunikacji głosowej w sposób ciągły, w okresie wielu dni Wyniki/Korzyści» Dzięki FICO Adeptra odzyskano o ponad 51% więcej należności z tytułu zadłużenia w porównaniu do grupy kontrolnej obsługiwanej przez firmy zewnętrzne, których skuteczność wyniosła 14%» Na podstawie analizy po zakończeniu kontaktu firma AGL ustaliła, że klienci wchodzący w interakcję za pośrednictwem systemu identyfikacji i weryfikacji klienta ID&V spłacają o 55% więcej zadłużenia niż grupa kontrolna 16 Strona 8

9 Studium przypadku zarządzania należnościami Sukces W odniesieniu do FICO Adeptra i zewnętrznego centrum obsługi AGL zastosowało strategię champion/challenger FICO Adeptra umożliwiło zarówno odzyskanie większej części należności, jak i obniżenie kosztów operacyjnych Przyrost odzyskanej gotówki w porównaniu do osób, w przypadku których kontakt jest niemożliwy 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Przyrost FICO Adeptra Przyrost Manilla AGL zastosowało strategię champion/challenger FICO Adeptra, analizując wartość gotówki odzyskanej od poszczególnych klientów w ciągu 7 dni, jako miarę kontrolną wykorzystując klientów, z którymi nie można było się skontaktować 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Przyrost spłat zadłużenia dokonanych dzięki zaangażowaniu klienta Powitanie Poczta głosowa Przyrost spłaconego zadłużenia W następstwie Walidacja uwierzytelnienia po zdalnym (post auth.) wywołaniu procedury (RPC) Względna wartość kwot odzyskanych od klientów, w przypadku których interakcja była możliwa, rośnie znacząco wraz ze wzrostem zaangażowania klienta 17 Połącz inteligentne decyzje ze skutecznym działaniem Potrzeba dialogu z konsumentem w czasie rzeczywistym dostarczania natychmiastowych rozwiązań zamkniętego cyklu uczenia się Terminowość Oceń rozwiązywania przypadków dokonywania transakcji związanych związanych Zdecyduj Działaj z odzyskiwaniem z oszustwem Rozwiąż należności kontaktu z klientem 18 Strona 9

10 Oszustwa i odzyskiwanie należności W jaki sposób zamknięcie cyklu wpływa korzystnie na reakcje klientów? Obniżenie ogólnej wielkości strat o 35% Wzrost wolumenu przetworzonych przypadków o 300%, bez zwiększania liczby pracowników pełnoetatowych» Skrócenie»średniego czasu kontaktu z klientem o 50%»Osiągnięcie w 415% celu w zakresie ograniczenia strat z tytułu oszustw, w czasie 8 miesięcy od wdrożenia Fair Isaac Corporation. Poufne. Zaangażowanie klienta na poszczególnych etapach jego cyklu życia Często oczekuje się, że decyzje podjęte przez FICO zostaną zamienione na działania»marketing Operacje CRM»Windykacja»Wyłudzenia» Rekomendowanie produktów oraz obsługa zgłoszeń i informacji zwrotnej» Zarządzanie komunikacją w zakresie programów lojalnościowych i promocji oraz stopniem ich wykorzystania» Łączenie klientów z działem obsługi klienta» Przekierowywanie rozmów przychodzących» Żądanie podania dalszych informacji lub dokonania walidacji» Powiadomienie operatorów o nowych działaniach» Weryfikacja klientów w celu rozwiązania problemów odnośnie oszustwa związanego z aplikacją uwierzytelnianie w oparciu o wiedzę (ang. KBA)» Uzyskanie referencji» Stosowanie się do regulacji dotyczących walidacji danych osobowych Maksymalizacja zaangażowania klienta oraz komunikacja» Wydawanie autoryzacji» Zwiększanie/zmniejszanie limitu linii kredytowej» Ponowne wydawanie karty» Zmiana ceny» Potwierdzanie zamówień oraz wykonywanie telefonów z przypomnieniem» Przyjmowanie połączeń telefonicznych w celu zapewnienia sprawnej obsługi skarg» Zaangażowanie klientów do udziału w strategii zapobiegającej ich niewypłacalności oraz w następstwie niewypłacalności, w celu zwiększenia skuteczności odzyskiwania płatności oraz zapewnienia lepszej jakości obsługi klienta» Badanie podejrzanej aktywności na koncie klienta przy współpracy z klientem» Odpowiednie przekierowywanie zgłoszenia, w zależności od sposobu przekierowania działania przez system FICO» Żądanie podania przez zgłaszającego dodatkowych informacji» Powiadamianie podmiotu zewnętrznego o potwierdzonym przypadku oszustwa 20 Strona 10

11 Korzyści z wykorzystania najnowszych technologii w efektywnej komunikacji z Klientem» Utworzenie pozytywnego, bezpośredniego powiązania pomiędzy dokładną analizą, działaniem i reakcją nieustający cykl uczenia się» Przejście w jednolity sposób od definiowania, analizowania i poprawiania decyzji, do dostarczania właściwych rozwiązań w komunikacji z klientem» Polepszenie poziomu obsługi klienta, dzięki dostosowaniu się do jego preferencji w zakresie formy i kanałów komunikacji» Podkreślenie obecności i dopasowanie firmy do ewoluującej rzeczywistości mobilnej» Wspierane przez organizację, oferującą najwyższej jakości usługi na całym świecie 21 Klienci FICO w Polsce 22 Strona 11

12 FICO Customer Connect Forum Transforming Customer Experience with Enhanced Engagement and Mobile Communications Stambuł Londyn Madryt Paryż Sztokholm Wiedeń Warszawa DZIĘKUJEMY Poufne. Niniejsza prezentacja przeznaczona jest wyłącznie dla określonego odbiorcy. Nie może być kopiowana ani udostępniana bez wyraźnej zgody Fair Isaac Corporation Fair Isaac Corporation. Strona 12

Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO.

Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. Studium przypadku: Zastosowanie nowoczesnych technologii i ich efekty na podstawie doświadczeń Klientów FICO. Wykrywanie przypadków nieuprawnionego użycia karty kredytowej 1 Cele studium przypadku: Wykrywanie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Dokument EPC492 09 Wersja 4.0 Data: 18 października 2012 r. BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Abstrakt Niniejsza wersja białej księgi odnosi się do komentarzy otrzymanych w ramach publicznych konsultacji

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla e-commerce

Rozwiązanie dla e-commerce Payment Services Rozwiązanie dla e-commerce Twój klucz do skutecznego handlu online 2 Właściwy wybór dla płatności online oraz w sprzedaży wielokanałowej Właściwy wybór w zakresie płatności online za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Marketing wielowymiarowy

Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Nowe zasady w erze cyfrowej Ostatnie pięć lat to okres znaczącej ewolucji marketingu. Jej podstawą jest ewolucja klientów połączonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r. Wrocław, 21 listopada 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

FLAT DESIGN MODA CZY TREND. projektowanie. temat numeru PRZEZORNY ZAWSZE ZABEZPIECZONY BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

FLAT DESIGN MODA CZY TREND. projektowanie. temat numeru PRZEZORNY ZAWSZE ZABEZPIECZONY BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ www.comarch.pl magaz yn c om arc h 1/ 2 014 issn 1734-4212 projektowanie 46 FLAT DESIGN MODA CZY TREND temat numeru MILIONER Z TABLETEM 17 rozwiązania NOWE OBLICZE BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ 29 it services

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH S.A.... 3 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Banku BPH... 3 3. Sytuacja makroekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja klienta: podróż do doskonałości

Satysfakcja klienta: podróż do doskonałości Satysfakcja klienta: podróż do doskonałości Richard Snow Ventana Research Karina Howell Kierownik ds. marketingu rozwiązań Interactive Intelligence, Inc. Spis treści Wprowadzenie... 3 P: Co składa się

Bardziej szczegółowo

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 12 lutego 2015 Niniejsze Sprawozdanie z działalności Orange Polska S.A. ( Orange Polska, Spółka )

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16.

Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16. 2 3 Zapis naszych czasów Opinie ekspertów Świat komunikacji zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Dziś nasze kontakty ze znajomymi, przyjaciółmi i partnerami biznesowymi wyglądają zupełnie inaczej niż

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo